A miskolci Herman Ottó Múzeum és

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A miskolci Herman Ottó Múzeum és"

Átírás

1 Az ásványok világa A miskolci Herman Ottó Múzeum utazó kiáll llítása általános és középiskolák k számára

2 1. Mi az ásvány és s mi a kőzet?

3 Az ásvány szilárd halmazállapot llapotú természetes úton képződött rendezett szerkezetű (kristályos) határozott kémiai k összetételű vegyület, ritkábban elem. Cölesztin (Mahajanga, Madagaszkár).

4 Ásványfaj és s változatv Ásványfaj: az ásványrendszertan alapegysége. ge. Egy adott ásványfajt a kémiai összetétele tele és s a kristályszerkezete határozza meg. Ásványfaj pl. a kvarc (SiO 2, trigonális). Változat: ha egy ásványfajon belül valamely fizikai, morfológiai vagy kémiai k sajáts tság g látvl tványosan eltér r az ideálist listól, l, akkor azt sokszor külön k n névvel n illetjük.

5 A kvarc néhány n ny változatav Ametiszt (Gyöngyösoroszi). Kalcedon (Erdőhorváti). Achát (Minas Gerais, Brazília). Tigrisszem (Prieska, Dél-Afrika).

6 Nem tartoznak az ásványok közék Kagylóhéj. Borostyán (fosszilis gyanta). Mesterséges timsókristályok. Víz.

7 Ásványrendszertan Az ásványrendszeretan alapegysége ge az ásványfaj. Az ásványfajt a kémiai k összetétele tele és s a szerkezete határozza meg. Jelenleg kb ásványfajt ismer a tudomány, melyből l kb. 530 találhat lható meg Magyarországon. gon. Az ásványokat kémiai k és s kristályszerkezeti alapon rendszerezzük. 10 ásványosztályt különbk nböztetünk meg: 1. terméselemek, 2. szulfidok, 3. oxidok és hidroxidok, 4. halogenidek,, 5. karbonátok és nitrátok, tok, 6. borátok, 7. szulfátok, 8. foszfátok és arzenátok tok,, 9. szilikátok és s 10. szerves ásványok.

8 Kőzetek Ásványok keverékei. kei. Nagy földtani f folyamatok során n képzk pződtek. Csak kevés ásvány vesz részt a kőzetkk zetképződésben kőzetalkotó ásványok. Azok az ásványok, melyek döntően hozzájárulnak a kőzetek felépítéséhez a kőzetalkotó ásványok. Ilyen pl. a kvarc, földpátok, csillámok, amfibolok,, kalcit stb. Gránit (mélységi magmás kőzet) Mongóliából. A következő ásványok építik fel: zöld = amazonit, fekete = biotit, szürke = kvarc.

9 2. Az ásványok alakja

10 Kristályos és s amorf állapot Az ásványokat felépítő atomok, ionok vagy molekulák k a tér t r három h irány nyában meghatározott rendben (kristályos állapot) vagy rendezetlenül l (amorf állapot) helyezkednek el. a) A kristályos szerkezetű anyagokat felépítő tömegpontok szabályos rendben helyezkednek el, akár a gondosan felépített fal téglái. b) A váletlenszerűen elhelyezett téglákból álló fal az előzőnél kevésbé stabil, ez az amorf állapotot szemlélteti.

11 Az egykristályok alakja A kristályok termetét t a tér t r három h irány nyában való növekedésük k szabja meg. Így beszélhet lhetünk tűs, t oszlopos (egy irányban fejlett), lemezes, táblt blás (két t irányban fejlett) és izometrikus (három irányban fejlett) kristályokr lyokról. l.

12 Az egykristályok alakja Tűs antimonit (Felsőbánya, Románia) Táblás barit (Kapnikbánya, Románia) Izometrikus pirit (Navajún, Spanyolország)

13 Kristályok szabályos összenövésese Ikerkristály: két vagy több kristályegyed szimmetrikus összenövése. Párhuzamosan összenőtt oktaéderes termetű kristályok. Sztaurolit ikerkristály (Kejvi masszívum, Oroszország).

14 Kristályok szabálytalan összenövése: se: kristályhalmazok (aggregátumok) Legtöbbsz bbször r a kristályok növekedn vekedésükben kben korlátozottak, gyakran ugyanazon ásvány más m kristályegyedei gátoljg tolják k a növekedn vekedést. A sok kristály szabálytalan összenövéséből álló együttest kristályhalmaznak, vagy aggregátumnak nevezzük. A kristályhalmazok alakja változatos v lehet. Néha N ezek az alakok jellemzőek ek az adott ásványra. Gyakoribbak: tömöttt tt-vaskos, szemcsés, s, földes, f lemezes, legyező alakú,, kéveszerk veszerű,, rostos, szálas, szalagos-sávos, sugaras, gömbg mbös-vesés, s, cseppköves, dendrites stb.

15 Kristályhalmazok Rozettaszerű halmaz. Gipsz (Marokkó). Gömbös halmazok. Sziderit (Erdőbénye). Szálas-rostos halmaz. Halotrichit (Recsk). Szalagos-sávos halmaz. Kalcit (Léva, Szlovákia).

16 3. Az ásványok fizikai tulajdonságai

17 Keménys nység (Mohs-féle karcolási keménys nység) Keménys nység Ásvány talk gipsz kalcit fluorit apatit ortoklász kvarc topáz korund gyémánt Meghatároz rozási lehetőség körömmel könnyen k karcolható körömmel még m g nehezen karcolható körömmel nem, tűvel t könnyen k karcolható tűvel nehezen, késsel k könnyen k karcolható tűvel nem, késsel k nehezen karcolható, reszelő könnyen fogja reszelővel karcolható az üveget karcolja az üveget karcolja az üveget karcolja az üveget karcolja

18 Hasadás Hasadásr sról l akkor beszélünk, ha az ásvány valamilyen határozott mechanikai behatásra (pl. ütésre, nyomásra) meghatározott síkok s mentén n elválik. lik. Csak kristályos anyagok hasadnak. A hasadás s minősége: tökéletes, jó, j, rossz. Sok ásvány egyáltal ltalán nem hasad. Ilyen pl. a kvarc. Jól hasadó kalcit. Polgárdi, Szár-hegy.

19 Törés Az ásványon határozott mechanikai behatásra (pl. ütésre, nyomásra) megjelenő, kristálytani irányokt nyoktól független elválási felületet letet törési t felületnek letnek nevezzük. Fajtái: kagylós, egyenetlen, egyenes, szilánkos, horgas, földes stb. Kagylós törési felületek opálon. Telkibánya

20 Szín Az ásványok egyik legszembetűnőbb bb fizikai tulajdonsága. Az ásványok a szivárv rvány minden színében megjelenhetnek. Sok ásvány csak egyféle színben fordul elő saját t színű (idiokrómás) ásványok. A saját t színt alapvetően en a kémiai k komponensek határozz rozzák meg. Idegen színű (allokrómás) ásványok: színüket idegen kémiai k elemek, a kristályr lyrács hibái i vagy zárványok okozzák. k. Ezeknél l a szín n nem fontos határoz rozó bélyeg.

21 Szín Auripigment (Kovászna, Románia) Azurit (Dzsezkazgan, Kazahsztán) Rodokrozit (Kapnik, Románia) Fluorit (Kína)

22 Karcszín Az ásvány karcolási porának színe. Mázatlan fehér r porcelánon lehet tanulmányozni. nyozni. Saját t színű ásvány esetében a porszín megfelel a valódi színnek, legfeljebb kissé halványabb. Idegen színű ásványok esetén n a karcszín és s az ásvány színe merőben eltérő lehet. A karcszín n a színn nnél fontosabb határoz rozó bélyeg. Cinnabarit (Ötösbánya, Szlovákia)

23 Fény Az ásványok fényf nyét t az egykristályokr lyokról l vagy az aggregátumokr tumokról l visszaverődő fény jellegzetességei gei alapján osztályozzuk. Fémes fényf nyű (termésf sfémek, szulfidok, néhány n ny oxid), félig f fémes fényf nyű (pl. kuprit, cinnabarit) és s nemfémes mes fényf nyű ásványok. Nemfémes mes fény: f üvegfény (kalcit), zsírf rfény (nefelin), gyémántf ntfény ny (gyémánt), gyöngyh ngyházfény (muszkovit), selyemfény (rostos gipsz), fénytelen (agyagásv sványok) stb. kategóri riák. Gyöngyházfényű muszkovit (Macskamező, Románia).

24 4. Az ásványok keletkezése

25 Ásványképződés Ásványok akkor alakulnak ki, amikor a természetben gőzök, g olvadékok lehűlnek, lnek, oldatok túltelítődnek vagy vegyi reakciók k során n az anyagi részecskék k kristályos állapotba mennek át. Rendezetlen állapotból l (gőzök, oldatok, olvadékok) rendezett szerkezet (kristályos állapot) jön n létre. l A korábban kikristályosodott ásvány zárvz rványként nt fordulhat elő a később k képzk pződőben. Ametisztben lévő goethitzárványok.

26 Magmás s eredetű ásványok Kőzetolvadékból (magmából) kristályosodnak ki magas hőmérsékleten. A magma a Föld F mélyebb m zónáiban képzk pződik, kezdeti hőmérséklete meghaladhatja az 1300 C- ot. A magmából l a csökken kkenő olvadáspontjuk sorrendjében kristályosodnak ki az ásványok. Ha a magma kijut a földfelszínre, lávának l nevezzük. Zöld forsteritszemcsékből álló kőzetzárvány bazalttufában (Szentbékkálla).

27 Pegmatitos fázisf Az olvadék k nagy részr szének kikristályosod lyosodása sa után, kb km-es mélysm lységben és C-on a magmamaradékb kból válnak ki a pegmatitos ásványtársulások. sok. A lassan változv ltozó,, nyugodt képződési körülmk lmények kedveznek a kristályn lynövekedésnek. A világ g legnagyobb kristályai pegmatitos eredetűek. ek. Pl. egy madagaszkári berillkristály ly 18 m hosszú és s 380 tonnát nyom. Fekete oszlopos turmalin és táblás földpát pegmatitból (Murzinka, Oroszország).

28 Hidrotermás ásványképződés A magmás s működés m s utolsó szakaszában, forró (400 C alatti) vizes oldatokból válnak ki a hidrotermás ásványok. A kőzetek k repedéseit telérek, ill. erek formájában töltik t ki. Nagyon változatos v ásványtársulások sok jöhetnek j létre. Az érctelepek nagy része r hidrotermás s eredetű. Ritmikus ásványkiválás (kvarc, galenit, szfalerit) egy hidrotermás telérből (Gyöngyösoroszi).

29 Üledékes eredetű ásványok A felszíni időjárási viszontagságoknak goknak kitett kőzetek mállani kezdenek. Az intenzív v felszíni mállm llás és s folyóvízi lehordás hatására a felszínen lévől kőzetek teljesen szétapr taprózódnak vagy elmállanak, llanak, anyaguk behordódik dik a folyókba, tavakba, majd tengerekbe, ahol lerakódnak dnak,, majd megszilárdulnak és s egy újfajta, üledékes kőzet k képződik. Folyó által szállított ásványszemcsék (Szentendre, Bükkös patak). Zöld = diopszid, vörösesbarna = almandin, fekete = spinell.

30 Üledékes eredetű ásványok Szulfidos rézércek felszíni, felszínközeli oxidációja során zöld színű réz-karbonát, malachit képződhet (Rudabánya). A ritka szerves ásványok széntelepekben gyakoriak. Mellit (Bicske-Csordakút).

31 Metamorf (átalakult)( ásványok Ha a korábban kivált ásványok az eredeti képződési helyükt ktől l nagyon eltérő hőmérsékleti- és/vagy nyomásviszonyok közé kerülnek, akkor új ásványokká kristályosodhatnak át. Ezt az átkristályosodási si folyamatot metamorfózisnak nevezzük. A metamorfózis lehet helyi, lokális lis jellegű (magmás testek körüli k kontakt metamorfózis), de nagy kőzettömegekre is kiterjedhet (regionális metamorfózis). Mészkőbe nyomult magmás test kőzetátalakító hatására képződött andradit (Vaskő, Románia).

32 Az ásvány- és s kőzetkk zetképző folyamatok összefoglalásasa

33 5. Az ásványok és s az ember

34 Őskor Mióta az ember megjelent a FöldF ldön, az ásványokat és kőzeteket a legkülönb nbözőbb bb célokra c felhasználta. lta. Az emberiség őstörténetében két k t nagy korszakot is jeleznek kövekkel: csiszolatlan kőkor k kor (paleolitikum( paleolitikum) és s csiszolt kőkor k kor (neolitikum). Az ásványok és s kőzetek k főf felhasználási si területei: eszközk zkészítés, s, festékk kkészítés, s, építkezés, díszd szítés, s, gyógy gyítás, mágia. m Obszidián- és kovakőeszközök a Tokaji-hegységből.

35 Az ókortól l napjainkig Az ókorban az ún. fémkorok f (rézkor, bronzkor, vaskor) az ásványok felhasználásához hoz kapcsolódnak. Megindult az ásványokból l a fémek f kinyerése, vagyis a kohászat. Az agyagkőzetek égetésével téglt glát, cserepet és s kerámi miát állítottak elő.. A kvarcból l olvasztással ssal üveget nyertek. Plinius (23-79) már m r 150 ásványt és s kőzetet k ismert. A sötét s középkorban több mint ezer évig nem gazdagodott jelentősen az ásványokkal kapcsolatos ismeretünk. A nagy áttörést Georgius Agricola ( ) 1555) művei jelentették. A reneszánsszal nsszal ugrásszer sszerűen en megnőttek ismereteink az ásványok bányb nyászatával, kohászat szatával és s sokirány nyú felhasználásával kapcsolatosan. Az ásványok felhasználásában a századi zadi ipari forradalom újabb látvl tványos fejlődést hozott. Kialakult az ásványtan tudománya (A. G. Werner,, ). 1817). A 20. század zad az alumínium és s más m s könnyk nnyűfémek hasznosításának nak korszaka. A radioaktivitás s felfedezése megadta a jelet az atomkornak: az uránásv sványokat energiaforrásk sként használj lják k fel.

36 Drágak gakövek, díszd szítőkövek Drágak gakő: különleges széps pségű,, kemény, viszonylag ritka, így értékes ásvány, ritkábban szerves eredetű képződmény (pl. gyöngy, korall). Díszítőkő: olyan kőzet, k melyet külsk lső megjelenése díszd szítési si célokra c alkalmassá tesz. Csiszolt drágakövek: ametiszt (lila), rubin (vörös) és topáz (sárga). Vágott és polírozott felületű lazurit (Malo Bisztrinszkoje, Szibéria, Oroszország).

37 Érc, nemérc Érc: olyan kőzet/ k zet/ásvány, melyből l egy adott kor technológiai szintjén n gazdaságosan gosan fémet f nyerhetünk nk ki. Nemérc rc: olyan kőzet, k melynek valamely nem fémes komponensét t hasznosítjuk. Az ólom legfontosabb ércásványa, a galenit (Madan, Bulgária). A porcelán nyersanyaga, a kaolin (Bodrogszegi).

38 Kiáll llítás-vezető A kiáll llításhoz egy 40 oldalas, színes kivitelben megjelent vezető kapcsolódik, melyben bővebben b olvashatnak a most elhangzottakról. l.

39 Magyarország ásványai (poszter)

40 Geoda A magyar ásványbarátok folyóirata. Megjelenik évente háromszor, teljesen színes kivitelben, számonk monként nt 44 oldalon. További informáci ció: Magyar Minerofil Társaság, 1725 Budapest, Pf Tel.: (30) Internet:

41 Magyarország ásványai Internetes adatbázis A Magyarországon gon ismert összes ásvány részletes r bemutatása, megadva valamennyi ismert hazai lelőhelyeiket. Rengeteg színes fotóval illusztrálva. lva.

K i r stál tályké kém ké i ia

K i r stál tályké kém ké i ia Kitálké Kristálykémia i A periódusos rendszer Az ásványok rendszerezése Az ásványok a domináns ANION alapján összesen 9 osztályba sorolhatók. A kilenc ásványosztály y a következő: I. Terméselemek nincs

Részletesebben

MINEROFIL KISKÖNYVTÁR V. Fehér Béla ÁSVÁNYKALAUZ

MINEROFIL KISKÖNYVTÁR V. Fehér Béla ÁSVÁNYKALAUZ ÁSVÁNYKLUZ MINEROFIL KISKÖNYVTÁR V. Fehér Béla ÁSVÁNYKLUZ Magyar Minerofil Társaság Miskolc, 2009 kötet megjelenését anyagilag támogatta a Nemzeti Kulturális lap. Technikai szerkesztő: Fehér Béla borítón

Részletesebben

HARTAI ÉVA, GEOLÓGIA 8

HARTAI ÉVA, GEOLÓGIA 8 HARTAI ÉVA, GEOLÓgIA 8 SZERKEZETI FÖLDTAN És TEKTONIKA VIII. A kőzetek SZERKEZETE és DEFORMÁCIÓJA 1. BEVEZETéS A földtani objektumok (az ásványszemcséktől a kőzettestekig, sőt az egész Föld bolygóig) térben

Részletesebben

Megfigyelések és mérések a földtanban

Megfigyelések és mérések a földtanban Sztanó Orsolya, Palotai Márton & Mindszenty Andrea Megfigyelések és mérések a földtanban Általános Földtani Alapismeretek ismétlése Általános és Történeti Földtani Tanszék Alkalmazott és Környezetföldtani

Részletesebben

54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet

54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 54/008. (III. 0.) Korm. rendelet az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról (013. április 1. napjától hatályos szöveg és mellékletek.

Részletesebben

Girolit (gömbös halmazok), Valea Arsului, Kristyor (Crişcior, Románia). Kövecses-Varga Lajos gyűjteménye (Siófok). A nagyobb gömbök átmérője: 4-5 mm.

Girolit (gömbös halmazok), Valea Arsului, Kristyor (Crişcior, Románia). Kövecses-Varga Lajos gyűjteménye (Siófok). A nagyobb gömbök átmérője: 4-5 mm. Girolit (gömbös halmazok), Valea Arsului, Kristyor (Crişcior, Románia). Kövecses-Varga Lajos gyűjteménye (Siófok). A nagyobb gömbök átmérője: 4-5 mm. ELŐSZÓ Az emberiség évezredes vágya, törekvése a természeti

Részletesebben

Fémek és ötvözeteik kristályosítása

Fémek és ötvözeteik kristályosítása A szerkezeti anyagok nagyobb részében, a fémekben az atomok a tér mindhárom irányában, szabályosan ismétlődő idomok szerint rendeződve helyezkednek el. Az ilyen anyagokat kristályos anyagoknak nevezzük.

Részletesebben

GEOKÉMIA. Egyetemi jegyzet. Környezettudomány szakos hallgatók részére. Dr. Szakács Sándor, Docens

GEOKÉMIA. Egyetemi jegyzet. Környezettudomány szakos hallgatók részére. Dr. Szakács Sándor, Docens Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Művészeti Kar Környezetföldrajz Tanszék, Kolozsvár GEOKÉMIA Egyetemi jegyzet Környezettudomány szakos hallgatók részére Dr. Szakács Sándor,

Részletesebben

Tartalom. Borz-ásványgyűjtés Királyréten...2. Hegységeink legkisebb ásványgyűjtői...6. Eklogit a kiválasztott kőzet...8

Tartalom. Borz-ásványgyűjtés Királyréten...2. Hegységeink legkisebb ásványgyűjtői...6. Eklogit a kiválasztott kőzet...8 Tartalom Borz-ásványgyűjtés Királyréten.....2 Hegységeink legkisebb ásványgyűjtői.........6 Eklogit a kiválasztott kőzet.....8 Ásványgyűjtés a stájerországi Koralpén.... 12 Hírek, érdekességek..... 37

Részletesebben

HARTAI ÉVA, GEOLÓgIA

HARTAI ÉVA, GEOLÓgIA HARTAI ÉVA, GEOLÓgIA 10 A FÖLD ÉS az ÉLET fejlődése X. A FÖLDTANI idő 1. BEVEZETéS Az idő fogalmát a mindennapi gondolkodásban gyakran azonosítjuk az időtartammal. Az idő valójában egy nem-térbeli, megfordíthatatlan,

Részletesebben

LELÕ HELY. A TIT Ásványgyûjtõ szakkör hírlevele. 2010/V. szám. Pdf-ben letölthetõ: www.mamit.hu és www.geomania.hu. Szerkesztõ: Körmendy Regina

LELÕ HELY. A TIT Ásványgyûjtõ szakkör hírlevele. 2010/V. szám. Pdf-ben letölthetõ: www.mamit.hu és www.geomania.hu. Szerkesztõ: Körmendy Regina 2010/V. szám Szerkesztõ: Körmendy Regina LELÕ HELY A TIT Ásványgyûjtõ szakkör hírlevele A csõvári fluoritlelet fõ darabja Fénykép: Körmendy Regina Pdf-ben letölthetõ: www.mamit.hu és www.geomania.hu Ásványcsoportok

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hartman Mátyás. Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések. A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés

MUNKAANYAG. Hartman Mátyás. Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések. A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés Hartman Mátyás Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés A követelménymodul száma: 2203-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS KÉMIA 1.1 ATOMFELÉPÍTÉS, ATOMSZERKEZET, PERIÓDUSOS RENDSZER, ELEM FOGALMA, ATOMOK MÉRETE, IONOK, ELEKTRONEGATIVITÁS

1. ÁLTALÁNOS KÉMIA 1.1 ATOMFELÉPÍTÉS, ATOMSZERKEZET, PERIÓDUSOS RENDSZER, ELEM FOGALMA, ATOMOK MÉRETE, IONOK, ELEKTRONEGATIVITÁS 1. ÁLTALÁNOS KÉMIA 1.1 ATOMFELÉPÍTÉS, ATOMSZERKEZET, PERIÓDUSOS RENDSZER, ELEM FOGALMA, ATOMOK MÉRETE, IONOK, ELEKTRONEGATIVITÁS - környezetünkben az atomok kötött állapotban (magasabb hőmérsékleten, nyomáson

Részletesebben

A VERESPATAKI ÉRCESEDÉS

A VERESPATAKI ÉRCESEDÉS A VERESPATAKI ÉRCESEDÉS Kivonat Verespatak aranyérc előfordulása az Erdélyi Aranynégyszögként ismert bányászati régióban, az Apuseni hegységben, Románia nyugati részén található. Az aranyérc bányászat

Részletesebben

7. KÉMIKUS DIÁKSZIMPÓZIUM

7. KÉMIKUS DIÁKSZIMPÓZIUM 7. KÉMIKUS DIÁKSZIMPÓZIUM ELŐADÁSKÖTET SZERKESZTETTE: CSÓKA BALÁZS, KILÁR FERENC, KISS IBOLYA Pécs, 2011. április 1-3. 2 SZERVEZŐ INTÉZMÉNYEK Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, Analitikai és

Részletesebben

A bakonyi kovakõzetek és mangánércek ipari hasznosítása

A bakonyi kovakõzetek és mangánércek ipari hasznosítása A bakonyi kovakõzetek és mangánércek ipari hasznosítása DR. SZABÓ ZOLTÁN okl. geológusmérnök, nyugalmazott fõmérnök (Mangán Kft.) A bakonyi jura idõszak földtani képzõdményei közül az ember számára hasznosítható

Részletesebben

A K-Ar módszer. 40 K-nak elektron befogásával és 0.05MeV

A K-Ar módszer. 40 K-nak elektron befogásával és 0.05MeV A K-Ar módszer Bevezetés A kálium egy alkáliföldfém, a periódusos rendszer IA főcsoportjába tartozik, rendszáma (Z) 19. A földkéreg hetedik leggyakoribb eleme és fontos alkotóeleme számos gyakori ásványnak

Részletesebben

KERÁMIÁK VIZSGÁLATA KATÓDLUMINESZCENS MIKROSZKÓPPAL, ZALAVÁRI - KORA KÖZÉPKORI - LELETEK

KERÁMIÁK VIZSGÁLATA KATÓDLUMINESZCENS MIKROSZKÓPPAL, ZALAVÁRI - KORA KÖZÉPKORI - LELETEK 31 KERÁMIÁK VIZSGÁLATA KATÓDLUMINESZCENS MIKROSZKÓPPAL, ZALAVÁRI - KORA KÖZÉPKORI - LELETEK PÉLDÁJÁN BAJNÓCZI BERNADETT 1, TÓTH MÁRIA 1, MERSDORF ZSUZSA 2 1 MTA Geokémiai Kutatóintézet, 1112 Budapest,

Részletesebben

RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék

RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék Rendszerek RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék A rendszer általánosan ismert és kiterjedten használt fogalom, például a szoba, ahol tartózkodunk, rendelkezik fűtési-, esetleg légkondicionáló

Részletesebben

MELYIK KERT VÉGÉBE? Radioaktív hulladékok és környezetünk 2. kiadás

MELYIK KERT VÉGÉBE? Radioaktív hulladékok és környezetünk 2. kiadás MELYIK KERT VÉGÉBE? Radioaktív hulladékok és környezetünk 2. kiadás Kiadja: Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület 2000 példányban 1462 Budapest, Pf. 735 www.energiaklub.hu level@energiaklub.hu A kiadvány

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. (részletezés) E-1 Hőtani alapfogalmak; az égés fogalma, feltétele, fajtái. E-2 Szilárdanyagok, porok, folyadékok, gázok égése

TARTALOMJEGYZÉK. (részletezés) E-1 Hőtani alapfogalmak; az égés fogalma, feltétele, fajtái. E-2 Szilárdanyagok, porok, folyadékok, gázok égése TARTALOMJEGYZÉK (részletezés) I. Égéselmélet és oltóanyag ismeret E-1 Hőtani alapfogalmak; az égés fogalma, feltétele, fajtái E-2 Szilárdanyagok, porok, folyadékok, gázok égése E-3 Az égés megszüntetésének

Részletesebben

Kémia. az alapiskolák 8. és a nyolcosztályos gimnáziumok 3. évfolyama számára. Helena Vicenová

Kémia. az alapiskolák 8. és a nyolcosztályos gimnáziumok 3. évfolyama számára. Helena Vicenová Kémia az alapiskolák 8. és a nyolcosztályos gimnáziumok 3. évfolyama számára Helena Vicenová Szerző RNDr. Helena Vicenová, 2011 Lektorálták: Ing. Mária Filová, Veronika Müllerová, RNDr. Jozef Tatiersky,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM A/2 FSZ. 4-ES SZOBA 46/565-111 MELLÉK: 1911 FKMMR@UNI-MISKOLC.HU

KÖRNYEZETVÉDELEM A/2 FSZ. 4-ES SZOBA 46/565-111 MELLÉK: 1911 FKMMR@UNI-MISKOLC.HU KÖRNYEZETVÉDELEM A/2 FSZ. 4-ES SZOBA 46/565-111 MELLÉK: 1911 FKMMR@UNI-MISKOLC.HU ELÉRHETŐSÉG KONZULTÁCIÓS IDŐPONT: KEDD 12:00-14:00 DR. ZÁKÁNYINÉ DR. MÉSZÁROS RENÁTA ADJUNKTUS KÉMIAI INTÉZET ADMINISZTRÁCIÓ:

Részletesebben

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM Dr. Buzás Kálmán Dr. Budai Péter Horváth Adrienn BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék 2012 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A városi környezet jellemzői, a város okozta környezeti

Részletesebben

Az uránpiac helyzete és kilátásai

Az uránpiac helyzete és kilátásai Az uránpiac helyzete és kilátásai Dr. Pázmándi Tamás, Bodor Károly Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet 1121, Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. A XXI. század első felében a

Részletesebben

FÖLDÜNK TÖRTÉNETE ÍRTA BOGSCH LÁSZLÓ BUDAPEST 1943 KIADJA A MAGYAR SZEMLE TÁRSASÁG

FÖLDÜNK TÖRTÉNETE ÍRTA BOGSCH LÁSZLÓ BUDAPEST 1943 KIADJA A MAGYAR SZEMLE TÁRSASÁG FÖLDÜNK TÖRTÉNETE ÍRTA BOGSCH LÁSZLÓ BUDAPEST 1943 KIADJA A MAGYAR SZEMLE TÁRSASÁG TARTALOM 1. BEVEZETÉS. 2. A FÖLD KELETKEZÉSE. 3. A FÖLD TÖRTENETÉNEK KORBEOSZTÁSA. 4. A FÖLD KORA. 5. AZ ŐSKOR. 6. A HAJNALKOR.

Részletesebben

Dr. Héjjas István ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE 3

Dr. Héjjas István ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE 3 2 Dr. Héjjas István ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE 3 ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE Dr. Héjjas István, 2008 ISBN 978 963 375 582 2 ANNO Kiadó, MMVIII 4 TARTALOM Előszó 7 Az emberiség kockázatai 8 Amit a Földről tudni érdemes

Részletesebben

Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona. Építőanyag-ismeret. A követelménymodul megnevezése: Építőanyag-ipari közös feladatok I.

Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona. Építőanyag-ismeret. A követelménymodul megnevezése: Építőanyag-ipari közös feladatok I. Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona Építőanyag-ismeret A követelménymodul megnevezése: Építőanyag-ipari közös feladatok I. A követelménymodul száma: 0504-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014

A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014 A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014 Tartalom 1. A Nógrádi Geopark jellegzetes ásványai és kőzetei... 3 2. A Geopark fontosabb rétegtani és őslénytani lelőhelyei... 9 3. A Geopark

Részletesebben

NANOSTRUKTURÁLT VÉKONYRÉTEGEK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

NANOSTRUKTURÁLT VÉKONYRÉTEGEK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA NANOSTRUKTURÁLT VÉKONYRÉTEGEK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA Ph. D. értekezés DARÁNYI MÁRIA Témavezető: Dr. Kukovecz Ákos egyetemi docens Kémia Doktori Iskola Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott és Környezeti

Részletesebben