KIR. Személyi nyilvántartó és adatmódosító rendszer ( verzió) Felhasználói útmutató. Oktatási Hivatal. Készült: május

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIR. Személyi nyilvántartó és adatmódosító rendszer (1.9.1.1 verzió) Felhasználói útmutató. Oktatási Hivatal. Készült: 2014. május"

Átírás

1 KIR Személyi nyilvántartó és adatmódosító rendszer ( verzió) Felhasználói útmutató Oktatási Hivatal Készült: május

2 Tartalom Bevezető... 3 Jogszabályi háttér... 3 Belépés a programba... 4 Tanulók és gyermekek nyilvántartása... 4 Az intézmény tanulóinak/gyermekeinek keresése, listázása... 4 Oktatási azonosító számról szóló igazolás, tanulói jogviszony igazolás nyomtatása... 7 Tanuló/gyermek adatainak módosítása... 8 A rendszerbe rögzített tanulók/gyermekek adatainak exportálása Az óvodai és tanulói jogviszony kezelő rendszerben nyilvántartott adatok leírása Jogviszony létesítése oktatási azonosító számmal rendelkező tanulóval/gyermekkel Jogviszony létesítése oktatási azonosító számmal nem rendelkező tanulóval/gyermekkel Nyomonkövetés Osztályok kezelése Csoportos osztálybesorolás/osztályok léptetése Egyéni osztálybesorolás/osztályok léptetése Egy korábbi időpontban az intézménnyel jogviszonyban álló tanulók/gyermekek adatainak exportálása Alkalmazottak nyilvántartása Az intézmény alkalmazottainak keresése, listázása Oktatási azonosító számról szóló igazolás nyomtatása Alkalmazott adatainak módosítása A foglalkoztatási jogviszony kezelő rendszerben nyilvántartott adatok Jogviszony létesítése oktatási azonosító számmal rendelkező alkalmazottal Jogviszony létesítése oktatási azonosító számmal nem rendelkező alkalmazottal A rendszerbe rögzített alkalmazottak adatainak exportálása Pedagógusok előmenetele Jelentkeztetés minősítő vizsgára / minősítési eljárásra E-portfólió engedélyezése Kérelmek megtekintése Mellékletek számú melléklet Évfolyamok száma az egyes alapfeladatok esetén számú melléklet Gyermekek / tanulók által igénybe vett szolgáltatások számú melléklet Jogviszony jellege számú melléklet Óvodai/tanulói jogviszony megszűnésének jogcíme számú melléklet Munkakör számú melléklet Végzettségi szintek számú melléklet Távollét számú melléklet Alkalmazotti jogviszony megszűnésének kódja számú melléklet az Nkt. által előírt nyilvántartandó adatok számú melléklet Mesterjelszó-kezelő rendszer beállításai

3 Bevezető A jogszabályok változása miatt a közoktatás információs rendszere személyi nyilvántartó programjainak, a 2005-ben létrehozott Tanulói nyilvántartás kezelő rendszernek és a Pedagógus nyilvántartás kezelő rendszernek a korszerűsítése elengedhetetlenné vált. A köznevelés információs rendszerének (KIR) részeként megújult személyi nyilvántartó rendszer két fő részből áll: Óvodai és tanulói jogviszony kezelő rendszer Foglalkoztatási jogviszony kezelő rendszer Valamennyi, a korábbi alkalmazásokban megszokott szolgáltatás elérhető az új rendszerekben (pl. jogviszony létesítés, adatmódosítás, jogviszony megszüntetés), és új funkciók is segítik a köznevelési intézmények adminisztrációs feladatait. A korábbi rendszerek valamennyi adata áttöltésre került az új programba, azonban a jogszabályok által előírt, KIR személyi nyilvántartásban tárolandó adatok köre jelentősen bővült, ezért elengedhetetlen a rendszerben már szereplő személyek adatainak utólagos kiegészítése is. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 44. (1) bekezdése alapján a köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR) központi nyilvántartás keretében a nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi, foglalkoztatási, gyermek- és tanulói adatokat tartalmazza. A KIR keretében folyó adatkezelés tekintetében az adatkezelő az Oktatási Hivatal. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) 14. (1) bekezdése alapján a köznevelési intézmény képviselője a KIR honlapján keresztül az Nkt.-ban meghatározott adatok megküldésével a gyermek, a tanuló, az óraadó, a pedagógusmunkakörben, a pedagógiai előadói és a pedagógiai szakértői munkakörben, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott részére a jogviszony létesítésének napját követő öt napon belül tizenegy jegyű azonosító szám (a továbbiakban: oktatási azonosító szám) kiadását kezdeményezi. 15. (1) bekezdésében foglaltak alapján, ha a köznevelési intézmény olyan gyermekkel, tanulóval, óraadóval vagy a 14. (1) bekezdésében meghatározott más alkalmazottal létesített jogviszonyt, aki rendelkezik oktatási azonosító számmal, a jogviszony létesítését követő öt napon belül köteles a jogviszony létrejöttét bejelenteni a KIR-en keresztül. A bejelentéskor az érintett részére nem lehet új oktatási azonosító számot kérni és kiadni a alapján a köznevelési intézmény képviselője a KIR-ben az oktatási azonosító számmal kapcsolatosan nyilvántartott adatok változását a változást követő öt napon belül köteles bejelenteni. 17. (1) bekezdése értelmében, ha az oktatási azonosító számmal rendelkező személy jogviszonya megszűnik, a köznevelési intézmény képviselője a jogviszony megszűnését a megszűnés időpontjától számított öt napon belül jelenti be a KIR-en keresztül

4 Belépés a programba A rendszer a weboldal KIR Hivatali Ügyek menüpont alatt található KIR Személyi nyilvántartó és adatmódosító rendszer (gyermek, tanulói illetve alkalmazotti nyilvántartás) linkre történő kattintással érhető el, vagy közvetlenül a internetes címen. A bejelentkezés feltétele, hogy az adott intézményhez tartozó felhasználó rendelkezzen érvényes OM azonosítóval, felhasználói névvel és jelszóval. Azok a felhasználók érhetik el a programot, akiknek a Mesterjelszó kezelő rendszerben a KIR Személytörzs Nyilvántartó és Adatkarbantartó alkalmazás soron a megfelelő jogosultság feladatellátási hely szinten is kiosztásra került. Kérjük, hogy a Mesterjelszó-kezelő rendszerben a már megszokott módon állítsanak be a felhasználóknak jogosultságot ehhez a programhoz. A felhasználói útmutató 10. számú mellékletében rövid leírás található a Mesterjelszó-kezelő rendszerről. A program használatához mindenképpen szükséges, hogy a böngésző beállításai ne blokkolják a felugró ablakokat. Ennek érdekében a böngésző Eszközök menüjében az Előreugró ablakok blokkolásának kikapcsolása feliratra kell kattintani. A program használatához Mozilla Firefox, vagy Internet Explorer 9 böngésző használata javasolt. A beléptető oldalon az OM azonosító, a Felhasználónév és a Jelszó mezők kitöltése után válassza a Belépés gombot. Érvényes adatok és megfelelő jogosultság esetén megjelenik a főképernyő, és elérhetővé válnak a rendszer további funkciói. Tanulók és gyermekek nyilvántartása Az intézmény tanulóinak/gyermekeinek keresése, listázása A rendszerben minden tanuló (gyermek) egy adott intézménnyel csak egy jogviszonyt létesíthet, ezért amennyiben a tanuló pl. általános iskolai oktatásban és alapfokú művészetoktatásban is ugyanannál az intézménynél vesz részt, akkor ezt több különböző szolgáltatás igénybevételének rögzítésével kell a programban megadni. Ebben az esetben tehát a tanulónak egy tankötelezettséget teljesítő jogviszonya lesz, melynek ügyvivő feladatellátási helye az általános iskolai feladatot ellátó feladatellátási hely, és ehhez a jogviszonyhoz kapcsolódik két szolgáltatás, egy általános iskolai nevelés-oktatás feladat az ügyviteli helyen és egy alapfokú művészetoktatási feladat azon a feladatellátási helyen, ahol ilyen feladatot ellát az intézmény

5 Amennyiben egy tanuló (gyermek) több intézménnyel áll jogviszonyban, akkor ezen intézmények közül csak egy az adatkezelést végző intézmény szerkesztheti a személyes adatokat (név, születési adatok, lakcím, tanulói adatok), a többi intézmény csak a saját intézményéhez kapcsolódó jogviszony- és szolgáltatásadatok szerkesztésére jogosult. Az intézmény mesterjelszó-kezelő rendszerben beállított, adott feladatellátási helyre vonatkozó felhasználói jogosultsággal az adott felhasználó szerkesztheti, módosíthatja azoknak a tanulóknak (gyermekeknek) az adatait, akiknél a jogviszonyra vonatkozó adatok között ügyviteli helyként az adott feladatellátási hely került rögzítésre megtekintheti, de nem módosíthatja azoknak a tanulóknak az adatait, akiknél csak szolgáltatás igénybevételéhez került rögzítésre az adott feladatellátási hely. A program lehetőséget biztosít az intézmény tanulói/gyermekei között különböző szempontok szerinti keresésre, listázásra. Tanulóra, illetve gyermekre az alábbi paraméterek alapján, illetve feltételekkel lehet keresni: o Ügyvivő feladatellátási hely a tanuló/gyermek jogviszonyánál beállított feladatellátási hely, ahová a jogviszony ügyvitel szerint kapcsolódik. Az ügyvivő feladatellátási hely mellett a tanuló/gyermek más feladatellátási helyen/helyeken is igénybe vehet szolgáltatást. Az intézmény KIR-ben szereplő feladatellátási helyei közül lehet választani (a KIR-ben rögzített feladatellátási helyek nevei alapján), választást követően megjelenik a feladatellátási hely címe is o Szolgáltatás-igénybevételi hely az a feladatellátási hely, ahol a tanuló/gyermek a szolgáltatást igénybe veszi. Abban az esetben például, ha egy tanuló egy intézményen belül rendelkezik gimnáziumhoz kötődően tankötelezettséget teljesítő jogviszonnyal, valamint kollégiumhoz kötődő nem tankötelezettséget teljesítő jogviszonnyal, úgy a kollégium csak szolgáltatásként fog megjelenni, amely a kollégiumi feladatellátási helyhez kötődik, valamint lesz egy gimnáziumi szolgáltatása is, amely az ügyvivő feladatellátási helyhez kötődik. o Oktatási azonosító csak a teljes, 11 jegyű oktatási azonosítóra lehet keresni, a töredékes adatra, számrészletre nem ad találatot a program. Csak az adott intézményben jogviszonnyal rendelkező tanulók oktatási azonosítói között keres a program. o Vezetéknév a keresés a beírt szövegrészlet alapján történik, ezért pl. a Kis szóra való kereséskor megjelenik a Kis, Kiss, Kissné, vagy a Nagy szóra való kereséskor megjelenek a Hadnagy, Őrnagy, Nagymányoki stb. vezetéknevek is o Keresztnév lehetőség van két keresztnévre való együttes keresésre is, de pl. a János Zoltán keresztnevű tanulókat/gyermekeket megtaláljuk a János, illetve Zoltán keresztnévre való kereséssel is o Születési év a tanulók személyes adatainál berögzített születési év. A funkcióval lehetőség van az ugyanazon évben született gyermekekre/tanulókra való szűrésre o Szolgáltatás - a 2. sz. mellékletben részletes leírás található a szolgáltatás mező lehetséges értékeiről o Évfolyam a szolgáltatás kiválasztása után legördülő menüpontból választható o Nem a tanulók/gyermekek nemének szűrését teszi lehetővé o Osztály a rendszerbe berögzítésre került osztályok választhatóak ki a szolgáltatásigénybevételi hely megadását követően. Csak azokat a tanulók/gyermekek kerülnek listázásra, akik az adott szolgáltatás-igénybevételi helynél már besorolásra kerültek valamely osztályba - 5 -

6 A szolgáltatás mező értéke csak azoknál a gyermekeknél/tanulóknál lesz szűrhető, akiknek frissítésre kerültek ezen adatai a rendszerben használt új igénybevett szolgáltatások szerint. A Keresés menüpontban csak a már berögzített, az intézménnyel jogviszonyban álló tanulók/gyermekek keresésére van lehetőség. Az intézmény tanulói/gyermekei gombbal valamennyi tanuló/gyermek listázására lehetőség nyílik, akik rögzítésre kerültek a rendszerben, egy oldalon egyszerre legfeljebb 100 személy adatainak megjelenítésével. A találati listában felsorolt személy(ek)re vonatkozó részletes információk a tanuló/gyermek adatait tartalmazó táblázat utolsó oszlopában szereplő ADATOK gomb segítségével tekinthetők meg

7 Az oldal tetején található mező feliratok tájékoztatást nyújtanak a tanuló/gyermek adatainak a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH) személy- és lakcímnyilvántartásban szereplő adatokkal történő összehasonlításának eredményéről és arról, ha a tanuló már nem tanköteles korú. Amennyiben az adatok a lakcímnyilvántartásban szereplő adatokkal még nem kerültek egyeztetésre, kérjük, ellenőrizzék, hogy a rendszerben szereplő adatok megegyezneke a tanuló/gyermek okirataiban szereplő adataival. Abban az esetben, ha a tanuló életkora meghaladja a 16 éves kort és ennek ellenére az adatoknál jelölve van, hogy ő tanköteles korú, ennek felülvizsgálatára a rendszer felhívja a figyelmet. Kérjük vizsgálja meg az esetet, és amennyiben szükséges, javítsa a jelölést. Oktatási azonosító számról szóló igazolás, tanulói jogviszony igazolás nyomtatása A Vhr. 14. (4)-(5) bekezdései alapján, ha az érintett tájékoztatást kér az oktatási azonosító számáról és a KIR-ben róla nyilvántartott adatokról, a köznevelési intézmény képviselője a kérelem napján, térítésmentesen a KIR-ből nyomtatható tájékoztatást állít ki. A jogszabály által előírt, KIR-ből nyomtatható tájékoztatás az oldal felső részén található Oktazon igazolás nyomtatása gombbal pdf formátumban állítható elő, a fájl szükség esetén elmenthető, illetve kinyomtatható. A program lehetőséget biztosít a tanulói jogviszony igazoló lap nyomtatására is, ehhez a Jogviszony igazolás nyomtatása gombra kell kattintani, ezt követően a létrehozott pdf fájl elmenthető, illetve kinyomtatható

8 Tanuló/gyermek adatainak módosítása Az intézménnyel jogviszonyban álló, és a KIR személyi nyilvántartásban szereplő tanulók/gyermekek adatainak módosítása történhet egyedileg és csoportosan. Egyedi adatmódosításhoz a gyermeket/tanulót ki kell keresni az intézmény tanulói/gyermekei közül és a táblázat utolsó oszlopában található Adatok gombbal továbblépni a tanuló részletes adataihoz. Az oldal tetején található Szerkesztés gombbal az adatok módosíthatóvá válnak. Csoportos adatmódosításhoz a keresett, és listázott tanulókat az első oszlopban levő jelölő négyzet kipipálásával, majd a Listába gombra kattintással vehetjük fel a módosítandó tanulók listájára. Ez a folyamat többször végrehajtható amennyiben több oldalon szerepelnek a tanulók, úgy minden oldal esetében szükséges a Listába gomb használata, a módosítandó tanulók listája minden lépésben bővül az újonnan kiválasztott tanulókkal. A kijelölt tanulók a képernyő jobb oldalán található mezőben jelennek meg. Amennyiben valamennyi, a találatban szereplő tanulóra/gyermekre vonatkozóan szeretne csoportos adatmódosítást végrehajtani, úgy az Összes találat listába gomb használatával egy lépésben valamennyi tanulót/gyermeket listázhatja, majd kezdeményezheti a csoportos adatmódosítást

9 Amennyiben valamennyi módosítandó tanuló/gyermek kiválasztásra került, a lap tetején, illetve alján is megtalálható Tovább gombbal kezdeményezhető a csoportos adatmódosítás. Abban az esetben, ha egy tanuló/gyermek tévesen került listázásra, rá vonatkozóan nem kíván adatmódosítást kezdeményezni, úgy a sorok végén látható Törlés gomb használatával törölhető a listából. A listában szereplő tanulók/gyermekek adatai alatt megtalálható legördülő menüpontból választható ki, hogy milyen típusú csoportos kérelmet kíván elvégezni. o Jogviszony megszüntetése amennyiben szükséges pl. feladatellátási hely/intézmény megszűnése esetén, a tanulók/gyermekek jogviszonyait a megszűnés dátumának és megszűnés jogcímének megadásával kezdeményezheti. Fontos, hogy ezzel a művelettel valamennyi, a listában szereplő tanuló/gyermek jogviszonyát megszünteti! A kérelemben csak azonos jogviszony megszűnési dátummal és jogcímmel rendelkező tanulók/gyermekek szerepelhetnek. o Osztály kezelése a kérelemben szereplő tanulók/gyermekek esetében lehetőség van osztály hozzáadására, vagy csoportos osztályléptetésre. Erről bővebben lásd az Osztályok kezelése c. fejezetet o Évfolyamléptetés a kérelemben szereplő tanulók szolgáltatáshoz kapcsolódó évfolyamadatának csoportos módosítása. Csak azonos szolgáltatást igénybevevő tanulók esetén használható! o Szolgáltatás hozzáadása a listában szereplő valamennyi tanuló/gyermek részére történő új szolgáltatás megadására szolgál. A kérelemben csak olyan tanulók/gyermekek szerepelhetnek, akik azonos feladatellátási helyen, azonos kezdődátummal ugyan azt a szolgáltatást veszik igénybe egyazon évfolyamon. o Ügyviteli hely módosítása a tanulók/gyermekek jogviszonyához kapcsolódó ügyviteli hely módosítására szolgál. Olyan esetben, mikor pl. egy feladatellátási hely megszűnése miatt szeretné a gyermekeket/tanulókat egy másik feladatellátási helyre áttenni, a csoportos áthelyezés elvégzése utána a tanulók/gyermekek adatainál a korábbi feladatellátási helyhez tartozó szolgáltatást is le kell zárni ahhoz, hogy a KIR Intézménytörzsi moduljában az érintett - 9 -

10 feladatellátási hely törölhető legyen. Ezt a tanulók/gyermekek személyes adatlapján lehet kezdeményezni. o Tartózkodási hely módosítása A rendszerbe rögzített tanulók/gyermekek adatainak exportálása A kiválasztott, vagy valamennyi tanuló/gyermek listázását követően (lásd 8. o.) a lap alján található Adatok exportálása gomb használatával készíthető el az a fájl, mely az intézmény tanulóink/gyermekeinek a rendszerbe rögzített adatait tartalmazza. A fájl létrehozása előtt megadható, hogy milyen adatok kerüljenek a készítendő fájlba: személyes adatok jogviszony adatok igénybevett szolgáltatások A fájl elkészítése az adatok mennyiségétől, valamint a rendszer terheltségétől függően több percet is igénybe vehet. Az elkészült Excel fájlt lehetőség van saját használatra elmenteni. Az óvodai és tanulói jogviszony kezelő rendszerben nyilvántartott adatok leírása Az adatok megadásához, módosításához kérjük, vegyék figyelembe az alábbi információkat. o Személyes adatok o Név a beírt névnek meg kell egyeznie a tanuló/gyermek hivatalos okmányaiban szereplő nevével, amennyiben több tagból áll a vezetéknév vagy a keresztnév, valamennyi tagot egy mezőbe kell rögzíteni, fordított sorrend jelölésére azoknál a külföldi neveknél van szükség, amelyek esetében a keresztnév megelőzi a vezetéknevet o Születési név amennyiben megegyezik a tanuló nevével, akkor elegendő ennek a jelölőnégyzet segítségével történő rögzítése o Anyja neve a beírt névnek meg kell egyeznie a tanuló/gyermek hivatalos okmányaiban szereplő névvel o Születési adatok o Születési idő o Születési ország listából választandó

11 o Születési helység ha a születési ország Magyarország, akkor csak a magyarországi hivatalos településlistában szereplő településév rögzíthető, a kezdőbetűk begépelésekor a program szövegkezdet alapján felkínálja a rögzíthető településeket o 1. állampolgárság listából választandó o 2. állampolgárság listából választandó o Tanuló neme férfi/nő, kötelezően kitöltendő mező, program által generált érték, amennyiben nincs kitöltve, feltétlenül rögzíteni kell o Lakóhely amennyiben a tanuló nem rendelkezik állandó lakcímmel, kérjük, ezt az erre a célra szolgáló jelölőnégyzetben jelezze, ez esetben nincs szükség az alábbi adatok kitöltésére o Ország listából választandó o Régió listából választandó o Település ha az országhoz Magyarország lett rögzítve, csak a magyarországi hivatalos településlistában szereplő település rögzíthető, a kezdőbetűk begépelésekor a program szövegkezdet alapján felkínálja a rögzíthető településeket o Irányítószám o Postafiók o Közterület neve o Közterület jellege út, utca, tér, körút, sétány stb. o Házszám o Cím pontosítása pl. lépcsőház, emelet, ajtó o Tartózkodási hely amennyiben megegyezik az állandó lakóhellyel, kérjük, ezt a jelölőnégyzetben jelezze, ebben az esetben nincs szükség a részletező adatok kitöltésére. A megadandó adatok köre megegyezik a Lakóhely esetében megadható adatokkal. o Tanuló/Gyermek adatok o Oktatási azonosító program által generált, nem módosítható adat o Tankötelezettséget teljesít jelölőnégyzetben jelezhető, amennyiben a tanuló a rögzítés időpontjában még tanköteles korú Nkt. 45. (2), 97. (1) alapján o TAJ szám a program ellenőrzi, hogy a rögzített szám megfelel-e a TAJ szám képzési előírásoknak (kötelezően kitöltendő mező). Az egészségügyi szolgáltatásra jogosult tanulókat a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény 44/A. (3) e) pontja értelmében a Hivatal jelenti az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak (a továbbiakban: OEP). Ahhoz, hogy a Hivatal a nevezett jelentéseket továbbítani tudja az OEP részére, elengedhetetlen, hogy a TAJ szám mellett a tanuló/gyermek minden további adata (a személyes adatok, a jogviszony kezdő- és megszűnt jogviszony esetén végdátuma, valamint az igénybevett szolgáltatás) pontosan bekerüljön a KIR-be o Nem ismert a tanuló TAJ száma a TAJ szám megadása az Nkt. 44. (5) d) pontja értelmében valamennyi gyermek, tanuló esetében kötelező, ezért csak akkor jelölje be ezt a mezőt, ha a TAJ szám begyűjtése az érintettől nem lehetséges, vagy ha az érintett nem rendelkezik OEP által kiadott TAJ számmal. Felhívjuk figyelmét, hogy a TAJ szám hiánya befolyásolhatja a tanuló OEP felé történő jelentését, s így egészségügyi ellátását o Tankötelezettség vége Nkt. 45. (2), 97. (1) alapján rögzítendő o Adatkezelést végző intézmény annak az intézménynek az OM azonosítója, amelyik a tanuló személyes adatainak módosítására jogosult (ha egy tanuló több különböző intézménnyel áll jogviszonyban, a személyes adatokat csak egy a program által bizonyos szabályok szerint meghatározott intézmény módosíthatja). o Sajátos nevelési igényű Nkt pontja alapján, jelölőnégyzetben jelezhető o Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd Nkt pontja alapján, jelölőnégyzetben jelezhető

12 o Menekült vagy oltalmazott jogállású jelölőnégyzetben jelölhető o Jogviszony az intézménnyel fennálló jogviszony adatai módosíthatóak, a más intézménnyel fennálló/fennállt jogviszonyok megtekinthetőek o Intézmény OM azonosítója annak az intézménynek az OM azonosítója, amellyel az adott jogviszony létrejött o Ügyviteli hely az a feladatellátási hely, ahol ügyviteli feladatokat is ellátnak, és amelyhez a szolgáltatást nyújtó feladatellátási hely tartozik az a feladatellátási hely, ahol a gyermekkel/tanulóval kapcsolatos adminisztrációt végzik o Státusz a jogviszony státusza lehet: aktív, megszűnt, szünetel o Jogviszony létrejötte a beiratkozás napja o Várható befejezés óvodai jogviszony esetén annak az évnek az augusztus 31. napja, amelyben a gyermek tanköteles korúvá válik, iskolai jogviszony esetén annak az évnek a június 30. napja, amely évben a tanulmányok befejezése várható. o Szünetelés kezdete Nkt a és 91. -a alapján, o Szünetelés vége o Jogviszony megszűnése o Jogviszony megszűnésének jogcíme a 4. számú mellékletben részletes leírás található a jogviszony megszűnésének lehetséges eseteiről o Jogviszony jellege óvodai jogviszony, tankötelezettséget teljesítő (tanköteles korban kezdett jogviszony általános iskolával, középfokú iskolával, fejlesztő nevelés-oktatásban, vagyis olyan szolgáltatás esetén, amellyel a tankötelezettség teljesíthető), nem tankötelezettséget teljesítő, kollégiumi tagsági viszony. A jogviszony jellege utólagosan nem módosítható, szükség esetén a jogviszonyt le kell zárni és újat kell létrehozni. A tankötelezettséget teljesítő jogviszony jelleg megváltoztatására nincs szükség, ha tanuló eléri a tanköteles kor végét. A 3. számú mellékletben részletes leírás található az jogviszony jellege mező lehetséges értékeiről. o Vendégtanuló jelölőnégyzetben jelezhető - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 49. -a alapján o Magántanuló jelölőnégyzetben jelezhető 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 75. -a alapján

13 o Igénybevett szolgáltatások több szolgáltatás is rögzíthető. Legalább egy szolgáltatás rögzítése kötelező! o Feladatellátási hely az a KIR-ben szereplő feladatellátási hely, ahol a tanuló a szolgáltatást ást igénybe veszi, a szolgáltatás módosításával megváltoztatható o Igénybevett szolgáltatás a 2. sz. mellékletben részletes leírás található a szolgáltatás mező lehetséges értékeiről. Adott feladatellátási helyen csak olyan szolgáltatások rögzíthetőek, amelyek a KIR Intézménytörzsben rögzítésre kerültek, mint ellátott feladat. o Évfolyam a szolgáltatáshoz kapcsolódó évfolyam. Valamennyi szolgáltatáshoz a megfelelő, szolgáltatáshoz kapcsolódó évfolyamot kell rögzíteni. Az egyes évfolyamok a szolgáltatásokhoz kapcsolódó alapfeladatokhoz kötődnek. Amennyiben nem találja legördülő listában a rögzítendő évfolyamszámot, úgy a rögzített szolgáltatás felülvizsgálata szükséges (pl. szakközépiskola (közismereti képzés) alapfeladathoz kapcsolódó szolgáltatásoknál 13. évfolyamig van lehetőség az évfolyam számának rögzítésére, 13. évfolyamtól a szakközépiskola (szakképzés) alapfeladathoz kapcsolódó szolgáltatás rögzítése szükséges). Az évfolyamok alapfeladatonként választható részletes listája az 1. számú melléletben található. o Igénybevétel kezdete a szolgáltatás igénybevételének konkrét kezdeti dátuma (eltérhet a jogviszony kezdeti dátumától) o Az igénybevétel vége a már rögzített szolgáltatások esetén megadható adat. Kérjük csak abban az esetben töltsék ki a mezőt, ha az adott szolgáltatást már nem veszi igénybe a tanuló, mivel ezzel a szolgáltatás lezárásra kerül, annak adatai a továbbiakban nem módosíthatóak A már berögzített szolgáltatások esetében alkalmazható módosítási lehetőségek: Módosítás a funkció használatával lehetőség van a szolgáltatás évfolyam adatának módosítására. A szolgáltatás kezdeti dátuma és az igénybevételi hely, igénybevett szolgáltatás nem módosítható adat Lezárás amennyiben egy rögzített szolgáltatást már nem vesz igénybe a tanuló/gyermek, úgy a Lezárás gomb használatával és a szolgáltatás igénybevételének vége dátum megadásával lezárható a szolgáltatás. A lezárt szolgáltatások a továbbiakban nem módosíthatóak, azok már csak elhalványított módon, tájékoztató jelleggel jelennek meg a tanuló/gyermek adatlapján Törlés a funkció kizárólag a tévesen rögzített szolgáltatás törlésére szolgál. Csak abban az esetben alkalmazható, ha a tanuló/gyermek adatlapján van másik, nyitott szolgáltatás is rögzítve, ellenkező esetben a rendszer a kérelem feladását követő formai ellenőrzés után elutasítja az érintett kérelmet. Tehát abban az esetben, ha a tévesen rögzítésre került szolgáltatást kívánja törölni, a törlést megelőző adatmódosítási kérelemben szükséges a helyes szolgáltatás rögzítése o Okmányok o Okmány típusa diákigazolvány o Okmány száma

14 o Okmány kiállítása o Okmány lejárat- nem lehet a kiállítás dátumánál korábbi Dátum formátumú adat rögzítése során a mezőbe kattintva mindig megjelenik a naptártábla, melyben az év és a hónap legördülő menüből választható, de a dátum éééé.hh.nn formátumban közvetlenül is beírható. Jogviszony szünetelésének, megszüntetésének bejelentéséhez adatmódosítási kérelmet kell előállítani, amelyhez rögzíteni kell a szünetelésre, illetve megszűnésre vonatkozó adatokat (státusz, szünetelés kezdete/megszűnés dátuma, a megfelelő jogcím). A tanuló/gyermek adatainak módosításához a fent felsorolt feltételek megléte szükséges. A módosítás befejezését követően a Kérelem feladása gombbal véglegesíthető a kérelem. Amennyiben az adatok kitöltése során a program hibát, illetve hiányosságot észlel, a hiányzó adatok megadását követően ismételten a kérelem feladása gombra kell kattintani. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kérelmek postai úton történő megküldésére nincs szükség, azokat a rendszer egy komplex ellenőrzés után automatikusan átvezeti, ennek megtörténte a Kérelmeim menüpontban ellenőrizhető. Abban az esetben, ha a kérelemben amennyiben nem összetett kérelemről van szó nem volt hiba/hiányosság, az átvezetett kérelem az Összesítő íves lap menüpontba kerül. A hibás kérelmek kivéve az összetett kérelmek az Aktuális kérelmek menüpontban találhatóak meg a hibaüzenettel együtt. Amennyiben a rendszer egy összetett kérelem típusú kérelemben talál hibát, úgy a kérelem a formai ellenőrzés után átkerül az Összesítő íves lap menüpontban, ahol a Státusz mezőben látható, hogy melyik oktatási azonosító esetén észlelt hibát a rendszer, valamint a hozzá kapcsolódó hibaüzenet is itt olvasható. A nyilvántartásban megadott adatok hitelességét az intézmény képviselője által a mesterjelszó-kezelő rendszerben kiosztott jogosultság biztosítja. Jogviszony létesítése oktatási azonosító számmal rendelkező tanulóval/gyermekkel Az Új tanulói/óvodai jogviszony létesítése menüpontban a tanuló/gyermek oktatási azonosítója alapján a program megjeleníti a tanuló legfontosabb adatait. Amennyiben ezek megegyeznek a keresett tanulóról adataival, az Ugrás a jogviszony létesítése oldalra gomb segítségével rögzíthetőek a jogviszonyra és az igénybevett szolgáltatásra vonatkozó előző fejezetben részletezett adatok. Csoportos jogviszony létesítéshez az oktatási azonosítókat egy olyan Excel fájlból kell a Tallózás és Fetöltés gombok segítségével beimportálni a programba, amelynek első oszlopa tartalmazza a tanulók oktatási azonosítóját

15 Az Új jogviszony hozzáadása gomb segítségével valamennyi beimportált tanulóhoz egyszerre rögzíthetők a jogviszonyra, majd ezt követően a szolgáltatásra vonatkozó adatok. Fontos, hogy csoportosan csak olyan tanulókkal/gyermekekkel létesíthető jogviszony, akiknek valamennyi jogviszonyadatuk (jogviszony kezdete, várható befejezés, ügyviteli hely, jelleg) megegyezik! Amennyiben a tanuló/gyermek oktatási azonosítószámmal rendelkezik, de az oktatási azonosítója nem ismert, a jogviszony rögzítését az oktatási azonosító számmal nem rendelkező tanulókhoz hasonlóan kell megkezdeni, az adatok rögzítését követően a program a TAJ szám és egyéb személyes adatok alapján megjeleníti az oktatási azonosítót és a hozzá kapcsolódó adatokat. A kérelem feladását követően a rendszer egy ellenőrzési folyamat során figyelmezteti a felhasználót, hogy a kérelemben szereplő tanuló/gyermek már rendelkezik oktatási azonosítóval, melyet táblázatos formában megjelenít a felhasználó számára. A táblázat alatt található Tovább a jogviszony létesítéséhez gomb használatával meg kell adni az érintett tanuló/gyermek jogviszonyára vonatkozó adatokat, majd a Kérelem feladása gombbal kezdeményezhető a jogviszony létesítése. A kérelem feladását követően a kérelem státusza a Kérelmeim menüpontokban követhető. A nyilvántartásban megadott adatok hiteleségét az intézmény képviselője által a Mesterjelszó-kezelő rendszerben kiosztott jogosultság biztosítja. Jogviszony létesítése oktatási azonosító számmal nem rendelkező tanulóval/gyermekkel Oktatási azonosító számmal még nem rendelkező tanuló/gyermek rögzítése az Oktatási azonosító szám igénylése tanuló/gyermek részére menüpontban történik, az adatokat Az óvodai és tanulói jogviszony kezelő rendszerben nyilvántartott adatok című fejezetben leírtak szerint kell megadni. Amennyiben olyan tanuló adatai kerültek rögzítésre, aki a személyi nyilvántartó programban már szerepel, akkor a program a kérelem feladását követően figyelmezteti erre a rögzítőt, és a korábban részletezett módon, a jogviszony adatok ismételt megadása után kezdeményezhető a kérelem

16 beküldése. A kérelem átvezetését követően a kérelemben szereplő tanulót/gyermek adatlapján megjelennek a korábbi jogviszonyadatai is az adatlap Egyéb jogviszonyok részében. Nyomonkövetés Amennyiben egy tanuló/gyermek új intézménnyel létesít jogviszonyt, a jogviszony bejelentésének előfeltétele, hogy a korábbi intézménnyel már ne álljon aktív jogviszonyba (óvodai vagy tankötelezettséget teljesítő jogviszonnyal egy időben csak egy intézménnyel rendelkezhet a tanuló/gyermek). Mindaddig, míg a korábbi intézmény nem jelenti ki a tanulót/gyermeket a rendszerből, nem létesíthető vele új jogviszony. Amennyiben a jogviszony létesítést követően az intézmény feladja a kérelmet, a rendszer ellenőrzést végez a kérelemben szereplő személy(ek)re vonatkozóan és amennyiben még nem jelentette ki az előző intézmény a rendszerből, úgy erre vonatkozóan figyelmeztető üzenetet küld. Ekkor lehetőség van a Nyomonkövetés gomb használatával várólistára tenni az érintett tanulót/gyermeket. Ebben az esetben a rendszer egy automatikus üzenetet küld a háttérben az érintett intézménynek, melyben felhívja a figyelmet, hogy az egyik tanulójukat be szeretné jelenteni egy másik intézmény, így a tanuló jogviszonyadatainak felülvizsgálata szükséges. A nyomonkövetett tanulókat a Nyomonkövetés menüpontban lehet megtekinteni. A menüpont két részből áll. Egyrészt ide kerülnek azok a tanulók/gyermekek, akiket az intézmény fel kíván venni, de a korábbi intézmény még nem jelentett ki. Ezek a tanulók/gyermekek az Intézmény által nyomonkövetett tanulók részben találhatóak meg. Mindaddig, míg a tanuló/gyermek adatainál a Státusz mezőben a blokkolt státusz látható, a bejelentés nem lehetséges. Amennyiben ez a státusz megváltozik, úgy a tanuló/gyermek neve előtti jelölőnégyzet kipipálásával és a Kijelölt tanulók bejelentése gomb használatával kezdeményezhető a jogviszony létesítése. Ha egy tanuló/gyermek bejelentése mégsem szükséges, úgy a Nyomonkövetés törlése gomb használatával törölhető a nyomonkövetettek listájáról. Amennyiben egy másik intézmény szeretné bejelenteni az intézmény egyik tanulóját/gyermekét és a nyomonkövetés menüpontot használja, úgy az Intézménybe járó, nyomonkövetett tanulók részben megjelenik az érintett tanulók/gyermek. A Tanuló kijelentése gomb használatával kezdeményezhető az érintett jogviszony megszüntetése, ha az a tanuló/gyermek már valóban nem áll az intézménnyel jogviszonyban

17 Osztályok kezelése A rendszerben lehetőség van a tanulókat/gyermekeket fizikai osztályokba sorolni. Ehhez első lépésként az Osztályok kezelése menüpontban kell a felvenni kívánt osztályok létrehozni kérelem elkészítésével. Ebben a menüpontban listázható valamennyi már berögzített osztály feladatellátási helyre vagy évfolyamra történő kereséssel. Osztályok felvételéhet az Új osztály felvétele gombot kell használni. Meg kell adni a felvenni kívánt osztály feladatellátási helyét, az osztály évfolyamát, valamint egy egyedi kódjelet (pl. A, b, C/NYEK, e/1, stb.). A kódjel bármi lehet, a mező az osztályok egyedi megkülönböztetésére szolgál. Kérjük, hogy a könnyebb kezelhetőség érdekében egy feladatellátási helyre csak egyszer rögzítsen egy kódjelet. A felvett osztályok a kérelem átvezetése után kerülnek be a rendszerbe. Abban az esetben, ha az osztályba még nincs tanuló/gyermek besorolva, úgy lehetőség van az osztály törlésére vagy módosítására. Amennyiben egy osztályhoz tanuló/gyermek lett kapcsolva már csak az osztály kódjelének módosítására van lehetőség. A tanulók/gyermekek osztályokba történő besorolása vagy az osztályléptetés két módon történhet, csoportos kérelem elkészítésével vagy a tanuló/gyermek személyes adatlapján. Csoportos osztálybesorolás/osztályok léptetése A tanulók/gyermekek listázását követően (lásd 8. o.) a csoportos kérelmeknél az osztály kezelése lehetőséget kell választani

18 A feladatellátási hely megadását követően a rendszerbe már az Osztályok kezelése menüpontban rögzített osztályok közül lehet választani, majd a besorolás dátumának rögzítését követően a kérelem beküldésével valamennyi, a kérelemben szereplő tanuló/gyermek esetén rögzítésre kerül a kiválasztott osztály. A bejelentés dátumához kérjük, azt az időpontot rögzítsék, amikor a tanuló/gyermek az adott kódjelű osztályba került (pl. az adott tanév első napja). Amennyiben csoportosan szeretne a tanulóknál/gyermekeknél osztályt módosítani, úgy a képen szaggatott vonallal jelzett jelölőnégyzetet kell használni. Ekkor meg kell adni, hogy melyik korábban rögzített osztályazonosítót kívánja módosítani, majd megadható a feladatellátási hely, valamint az új osztály. Felhívjuk figyelmét, hogy csoportos átsorolásra csak olyan tanulók/gyermekek esetében van lehetőség, akiknél megegyezik az osztályhoz tartozó feladatellátási hely, valamint a rögzített osztály kódjele. Egyéni osztálybesorolás/osztályok léptetése A tanulók/gyermekek besorolása egy-egy osztályba a tanulók/gyermekek személyes adatlapján kezdeményezhető az Új osztálybesorolás gomb használatával, adatmódosító kérelem elkészítésével. A feladatellátási hely kiválasztása után azok a rögzített osztályok jelennek meg, melyek korábban felvételre kerültek az Osztályok kezelése menüpontban. A bejelentés dátumához kérjük, azt az időpontot rögzítsék, amikor a tanuló/gyermek az adott kódjelű osztályba került (pl. az adott tanév első napja). A kijelentés dátuma csak akkor tölthető ki, ha a tanuló/gyermek adatlapján már berögzített, átvezetett osztály szerepel. Az Osztályváltás lehetőség használatával módosítható valamennyi korábban berögzített, osztályra vonatkozó adat. A Kiléptetés használatával megadható az adott osztályból történő kiléptetés időpontja. Kérjük, ezt a lehetőséget csak abban az esetben használják, amennyiben a tanuló/gyermek átkerül egy másik osztályba, évfolyamlépés esetén az Osztályváltás lehetőség használandó. A Törlés gomb használatával kitörölhető a rögzített osztály. Ez a lehetőség téves rögzítés esetén használandó. Egy korábbi időpontban az intézménnyel jogviszonyban álló tanulók/gyermekek adatainak exportálása A rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy egy korábbi időpontra vonatkozó adatokat lekérdezzék. Ezt az Exportálás menüpontban lehet megtenni. A lekérdezéskor lehetőség van két előre definiált dátum közül választani (2012. október 1. és október 1.) vagy egy tetszőleges dátum beállítására. Felhívjuk figyelmét, hogy tetszőleges dátum választásakor a legkorábbi megadható dátum január 1. Ekkor

19 a program elkészíti a kért export fájlt. A lekérdezés az adatok nagyságától és a rendszer terheltségétől függően több percig is eltarthat. Az elkészült export fájl tartalmazza valamennyi, az adott időszakban jogviszonnyal rendelkező tanulók jogviszony- és szolgáltatás adatait

20 Alkalmazottak nyilvántartása A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény ai vezették be a pedagógusok előmeneteli rendszerét. Ez alapján a pedagógus munkakörben foglalkoztatott alkalmazottak a szakmai gyakorlati idő, valamint a minősítő vizsga és a minősítési eljárás keretében elnyert minősítés alapján Gyakornok Pedagógus I. Pedagógus II. Mesterpedagógus Kutatótanár fokozatokba sorolhatóak be. A minősítő eljárást a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet) szabályozza. Az előmeneteli rendszerhez elengedhetetlenül szükséges alkalmazotti adatokat a KIR személyi nyilvántartó és adatkarbantartó alkalmazáson keresztül lehet és kell rögzíteni, ezért kiemelt szerepe lesz a továbbiakban, hogy a rögzített adatok minőségileg kifogástalanok legyenek és rögzítésre kerüljön valamennyi releváns adat. Éppen ezért, a KIR alkalmazotti nyilvántartása módosításokon ment keresztül, ami azt is eredményezi, hogy az intézményeknek valamennyi, már korábban rögzített alkalmazott esetén felül kell vizsgálnia a rendszerben szereplő adatokat és szükség esetén azok pontosítását, kiegészítését el kell végezni. A rendszer néhány új adatkörrel bővült, valamint szerkezetileg is változott. Felhívjuk a figyelmet, hogy az alkalmazott címe a továbbiakban kiemelt fontosságú adat lesz, mivel a pedagógus minősítő eljárás során a kapcsolattartás elsősorban elektronikus úton fog történni, valamint a szakmai portfólió feltöltésére szolgáló rendszerhez történő hozzáféréshez is elengedhetetlen szerepe lesz. Az Oktatási Hivatal a feltöltött címeket kizárólag a minősítő eljáráshoz kapcsolódóan veszi igénybe, egyéb, kéretlen üzenet küldésére nem használja, harmadik fél számára az nem adja ki. A rendszer szerkezeti változásai miatt fontos, hogy minden alkalmazott esetében a szeptember előtt rögzített végzettségi, szakképzettségi adatok felülvizsgálásra kerüljenek, mivel a korábbi szabad szöveges módon rögzíthető adatokat már csak listából történő választással lehet berögzíteni, így az esetleges elírások, pontatlanságok miatt nem minden esetben volt mód az adatok pontos átemelésének, így azokban az esetekben, mikor nem volt egyértelmű megfeleltetése a korábban rögzített értéknek, újbóli rögzítésre van szükség. Az intézmény alkalmazottainak keresése, listázása A program lehetőséget biztosít az intézményhez tartozó alkalmazottak között különböző szempontok szerinti keresésre, listázásra. Alkalmazottra az alábbi szempontok alapján lehet keresni: o Feladatellátási hely az intézmény KIR-ben szereplő feladatellátási helyei, kiválasztást követően megjelenik a feladatellátási hely címe o Oktatási azonosító csak a teljes, 11 jegyű oktatási azonosítóra lehet keresni, a töredékes adatra, számrészletre nem ad találatot a program

21 o Vezetéknév a keresés a beírt szövegrészlet alapján történik, ezért pl. a Nagy szóra való kereséskor megjelennek a Hadnagy, Őrnagy, Nagymányoki, stb. vezetéknevek is o Keresztnév lehetőség van két keresztnév alapján való együttes keresésre is, de pl. a János Zoltán keresztnevű tanulókat/gyermekeket megtaláljuk a János, illetve Zoltán keresztnévre való kereséssel is o Munkakör az 5. sz. mellékletben részletes leírás található munkakör mező lehetséges értékeiről o Ellátott feladat a 2. sz. mellékletben részletes leírás található az ellátott feladatok mező lehetséges értékeiről A Munkakör és az Ellátott feladat mezők értékére azoknál az alkalmazottaknál tud a program keresni, akiknél ezek az adatok már feltöltésre kerültek. A Keresés menüpontban csak a berögzített, intézménnyel jogviszonyban álló alkalmazottak keresésére van lehetőség. Az intézmény alkalmazottai gombbal valamennyi alkalmazott listázására lehetőség nyílik, egy oldalon egyszerre legfeljebb 25 személy adatainak megjelenítésével. A találati listában szereplő személy(ek) részletes adatai megtekinthetőek az ADATOK feliratra kattintva. Oktatási azonosító számról szóló igazolás nyomtatása A Vhr. 14. (4)-(5) bekezdései alapján, ha az érintett tájékoztatást kér az oktatási azonosító számáról és a KIR-ben róla nyilvántartott adatokról, a köznevelési intézmény képviselője a kérelem napján, térítésmentesen a KIR-ből nyomtatható tájékoztatást állít ki. A jogszabály által előírt tájékoztatás a részletes adatlapon található Oktazon igazolás gombbal állítható elő pdf formátumban, a fájl szükség esetén elmenthető, illetve kinyomtatható. Az intézmény vezetőjének a kinyomtatott dokumentumot hitelesítenie kell aláírásával és pecséttel

22 Alkalmazott adatainak módosítása Az intézménnyel jogviszonyban álló és a KIR személyi nyilvántartásban szereplő alkalmazottak adatainak módosításhoz az alkalmazottat ki kell keresni az intézmény alkalmazottai közül és a táblázat utolsó oszlopában található Adatok gombbal a részletes adataihoz átlépni. Az oldal tetején található Szerkesztés gombbal az adatok módosíthatóvá válnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a rendszerben a program módosítása miatt és a jogszabályváltozások miatt bevezetett újítások okán előfordulhat, hogy nincs valamennyi adat rögzítve, vagy nem a megfelelő módon került rögzítésre, ezért kérjük, valamennyi alkalmazott esetén ellenőrizzék az adatokat. A foglalkoztatási jogviszony kezelő rendszerben nyilvántartott adatok

23 o Személyes adatok o Név a beírt névnek meg kell egyeznie a foglalkoztatott hivatalos okmányaiban szereplő nevével, amennyiben több tagból áll a vezetéknév vagy a keresztnév, valamennyi tagot egy mezőbe kell rögzíteni, fordított sorrend jelölésére azoknál a külföldi neveknél van szükség, amelyek esetében a keresztnév megelőzi a vezetéknevet o Születési név amennyiben megegyezik a foglalkoztatott nevével, akkor elegendő ennek a jelölőnégyzetben történő jelölése o Anyja neve - a beírt névnek meg kell egyeznie a foglalkoztatott hivatalos okmányaiban szereplő névvel o Születési adatok o Születési idő o Születési ország listából választandó o Születési helység ha a születési országhoz Magyarország lett rögzítve, csak a magyarországi hivatalos településlistában szereplő település rögzíthető, a kezdőbetűk begépelésével a program a szövegkezdet alapján felkínálja a rögzíthető településeket o 1. állampolgárság listából választandó o 2. állampolgárság listából választandó o Alkalmazott neme férfi/nő, kötelezően kitöltendő mező, amennyiben nincs kitöltve, feltétlen rögzíteni kell o Lakóhely amennyiben a tanuló nem rendelkezik állandó lakcímmel, kérjük, az erre a célra szolgáló jelölőnégyzetben jelezze, ez esetben nincs szükség az alábbi adatok kitöltésére o Ország listából választandó o Régió listából választandó o Település ha az országhoz Magyarország lett rögzítve, csak a magyarországi hivatalos településlistában szereplő település rögzíthető, a kezdőbetűk begépelésével a program a szövegkezdet alapján felkínálja a rögzíthető településeket o Irányítószám o Postafiók o Közterület neve o Közterület jellege út, utca, tér, körút, sétány stb. o Házszám o Cím pontosítása pl. lépcsőház, emelet, ajtó o Tartózkodási hely amennyiben megegyezik az állandó lakóhellyel, kérjük, ezt a jelölőnégyzetben jelezze, ebben az esetben nincs szükség a részletező adatok kitöltésére. A megadandó adatok köre megegyezik a Lakóhely esetében megadható adatokkal. o Alkalmazotti adatok o Oktatási azonosító szám nem módosítható adat o Legmagasabb végzettségi szint a legmagasabb iskolai végzettséget kell rögzíteni o Telefonszám o cím a pedagógus előmeneteli rendszer miatt kiemelt jelentőségű mező kérjük, hogy minden esetben töltsék ki o Szakmai gyakorlat éveinek száma a pedagógus előmeneteli rendszerben, a minősítő eljárás lebonyolításához szükséges adat. A magasabb fokozatba történő előrelépéshez szükséges szakmai gyakorlati idő meglétét mutatja. Szabad szöveges mező, a beírt adat hiteléért és az évenkénti adatfrissítésért az intézmény képviselője felel. A szakmai gyakorlati idő a 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet 13. -a alapján számítandó. Fontos, hogy csak a pedagógus munkakörben, óraadói munkakörben, pedagógiai előadó és pedagógiai szakértő munkakörökben eltöltött gyakorlati idő számítható be. A 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság idejét le kell vonni a szakmai gyakorlati

24 évek számából. A rögzített értéket egész számra, lefelé kerekítve kell megadni. Például 8 év 10 hónap szakmai gyakorlati időt 8 évként kell rögzíteni addig, míg az alkalmazott el nem éri a 9 év gyakorlati időt. A rendszer automatikus nem módosítja a beírt adatot, az évek számának aktualizálása az intézmény feladata. o Érettségi vizsgaelnöki igazolás száma az Oktatási Hivatal által vezetett Országos Vizsgaelnöki Névjegyzékben szereplő alkalmazott számára kiállított vizsgaelnöki igazolás száma o Köznevelési szakértői igazolás száma az Oktatási Hivatal által vezetett Országos Szakértői Névjegyzékben szereplő alkalmazott számára kiállított szakértői igazolás száma o Személyes felület (portfólió) státusza a későbbiekben, a szakmai portfólió feltöltésére használható elektronikus felület státuszának visszajelzésére szolgáló mező o Szakképzettség a szeptember előtt rögzített adatok minden esetben felülvizsgálandóak! Abban az esetben, ha a szakképzettség két végzettséget is ad (pl.: fizikakémia) úgy kérjük, hogy két külön szakképzettségként rögzítsék és az oklevélszám, valamint a megszerzés dátuma legyen azonos. A korábban a szakképzettséghez rögzített pedagógus szakvizsgát a Pedagógus szakvizsga menüpontba szükséges rögzíteni ahhoz, hogy a minősítő eljárás során figyelembe vehető legyen. o Végzettségi szint a rögzíteni kívánt szakképzettséghez tartozó végzettségi szint, legördülő menüből választható o Pedagógus szakképzettség o Szakképzettség típusa legördülő menüből választható típusok, attól függően változik, hogy az adott szakképzettség pedagógus szakképzettségnek van-e jelölve o Szakképzettség megnevezése a szakképzettséget igazoló oklevélben szereplő végzettség. A begépelés megkezdése után kizárólag a legördülő menüből választható érték. Amennyiben valamely szakképzettséget nem talál a listában, úgy a címre írt levélben kezdeményezhető a lista bővítése, mely kérést az Oktatási Hivatal bírál el o Oklevélszám o Hazai oktatási intézmény a begépelés megkezdése után legördülő menüből választható, vagy szabadon begépelhető, ha ott nem szerepel o Külföldi oktatási intézmény o Megszerzés dátuma a szakképzettséget igazoló okmányban szereplő dátum o Pedagógus szakvizsgával egyenértékű-e o Tudományos fokozat o Megnevezés az oklevélben szereplő megnevezés o Fokozat szintje legördülő menüből választható o Megszerzés dátuma o Pedagógus szakvizsgával egyenértékű-e a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 35. (4) bekezdés alapján a pedagógus-szakvizsgával egyenértékű a munkakör ellátásához szükséges végzettséghez és szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen szerzett tudományos fokozat, valamint a doktori cselekmény alapján szerzett doktori cím. A pedagógus-szakvizsgával egyenértékű továbbá a klinikai és a pedagógiai szakpszichológusi, a fogyatékosság típusának megfelelő szakorvosi, a gyermekgyógyász, a gyermek neurológus, a pszichiáter szakorvos és a szociális szakvizsga. o Pedagógus szakvizsga a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről rendelkező 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelt 10. -a alapján: A szakvizsgára történő felkészítés hozzájárul az alap- és mesterképzésben megszerzett ismeretek és jártasságok megújításához, elmélyítéséhez, kiegészítéséhez, a pedagógus-munkakörrel együtt járó feladatok ellátásához szükséges

25 gyakorlat, képesség, a pedagógus pályára való alkalmasság fejlesztéséhez, továbbá bármelyik felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel betölthető pedagógus-munkakörben hasznosítható, az alap- és mesterképzésben szerzett ismeretekhez szorosan nem kötődő új ismereteket nyújt. o Szakirány o Okirat száma o Megszerzés dátuma o Intézmény, ahol a képesítést szerezte szeptembert megelőzően, a szakképzettségekhez rögzített pedagógus szakvizsgát mindenképpen fel kell tüntetni ebben a részben o Egyéb továbbképzések minden olyan továbbképzés, melyek nem rögzíthetőek a szakképzettségekhez o Megnevezés o Oklevél száma o Megszerzés dátuma o Jogviszony- az intézménnyel fennálló jogviszony adatai módosíthatóak o Intézmény OM azonosítója annak az intézménynek az OM azonosítója, amellyel az adott jogviszony létrejött o Kiemelt feladatellátási hely az a feladatellátási hely, ahol az alkalmazott a legmagasabb óraszámát teljesíti o Jogviszony státusza aktív, megszűnt, tartósan távol lévő o Vezető beosztások jelölőnégyzetben jelezhető Vezető kizárólag intézményvezető, tagintézmény-vezető és intézményegységvezető beosztás esetén jelölendő (Nkt. 1. sz. melléklet, 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet) Vezető-helyettes kizárólag intézményvezető-helyettes, tagintézményvezetőhelyettes, intézményegységvezető-helyettes beosztás esetén jelölendő (Nkt. 1. sz. melléklet, 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet) o Egyéb beosztások jelölőnégyzetben jelezhető Vezetőpedagógus - a gyakorló nevelési-oktatási intézményekben, a gyakorló szakszolgálati intézményben a pedagógusjelöltek szakmai munkáját vezetőpedagógus irányítja (Nkt. 7. (3) bekezdés) Munkaközösség-vezető - a szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, akit a munkaközösség véleményének kikérésével az intézményvezető bíz meg legfeljebb öt évre (Nkt. 71. (5) bekezdés) o Típus közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony, polgári jogviszony vagy szolgálati jogviszony o Munkaidő mértéke teljes munkaidő, részmunkaidő, óraadó o Jogviszony időtartama határozott idejű, határozatlan idejű o Jogviszony létrejötte o Jogviszony megszűnte o Jogviszony megszűnésének jogcíme a 8. sz. mellékletben részletes leírás található a jogviszony megszűnés eseteiről o Távollét kódja o Távollét kezdete o Távollét vége csak akkor rögzítendő, mikor az alkalmazott visszatér aktív státuszba, jövőbeni dátum megadása nem lehetséges o Jogviszony várható vége határozott időtartamú jogviszony esetén kitöltendő Amennyiben az alkalmazott jogviszonyánál megváltozik a munkaidő mértéke, abban az esetben a korábbi jogviszonyt le kell zárni és a kérelem átvezetését követően a jogviszony megszűnte mezőben rögzített dátumot követő nappal új jogviszonyt kell vele létesíteni. Például, ha egy alkalmazott

26 óta teljes munkaidősként van alkalmazva, majd től részmunkaidősként, úgy a től élő teljes munkaidős jogviszonyát dátummal meg kell szüntetni és ezt követően új, részmunkaidős jogviszonyt kell vele létesíteni dátummal. o Munkakör o Munkakör kategória pedagógus, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő foglalkoztatott, pedagógiai előadó, pedagógiai szakértő o Munkakör az 5. sz. mellékletben részletes leírás található munkakörök lehetséges értékeiről o Tantárgycsoport az egyes műveltségi területekhez tartozó tantárgycsoportok. A begépelés megkezdését követően legördülő menüből választható érték. (pl.: tantárgycsoport - pályaorientáció, szakmai alapozás tantárgya - Közgazdaság szakmacsoport, oktatott tantárgy - közgazdasági szakmai tárgyak) o Oktatott tantárgy az oktatott tantárgy konkrét megnevezése. A begépelés megkezdése után legördülő listából választható. Abban az esetben, ha pl.: az oktatott tantárgy a kémia, úgy a tantárgycsoportnál és az oktatott tantárgynál is a kémiát kell kiválasztani. Abban az esetben, ha a listában nem szerepel a kiválasztani kívánt tantárgy, a címre írt levélben kezdeményezhető a lista bővítése, mely kérést az Oktatási Hivatal bírál el Egy munkakörhöz legfeljebb három tantárgy rögzíthető. Amennyiben ennél több tantárgyat is rögzíteni szeretne, úgy a munkakör ismételt felvételével megteheti azt. o Feladat rögzítése csak a munkakör rögzítése után lehetséges o Feladatellátási hely a KIR-ben szereplő aktív feladatellátási helyek közül választható o Feladat a 2. sz. mellékletben részletes leírás található a feladat lehetséges értékeiről. Adott feladatellátási helyhez csak olyan feladatok rögzíthetőek, amelyek a KIR Intézménytörzsben rögzítésre kerültek, mint ellátott feladat. o Besorolás o Besorolási fokozat/fizetési fokozat a pedagógus munkakörök esetén a besorolás és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak besorolása a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján történik. o Besorolás dátuma a szeptember 1-jét megelőzően pedagógus munkakörökben alkalmazottak esetén kivéve a gyakornokokat a Pedagógus I. fokozatba történő besorolás dátuma Jelenleg a minősítő eljárások megkezdéséig csak Gyakornok és Pedagógus I. besorolások alkalmazhatóak a pedagógus munkakörökben foglalkoztatottak esetén o Fizetési kategória/osztály o Munkaidő kedvezmény Az a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus, aki az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként vesz részt vagy szaktanácsadói feladatokat lát el, munkaidő-kedvezményben részesül (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 4. (5)) o Mentor tanár oktatási azonosítója a augusztus 31-e után létrejött Gyakornoki besorolású alkalmazottak esetén kötelezően kitöltendő o A minősítő vizsga letételének határideje a augusztus 31-e után létrejött Gyakornoki besorolású alkalmazottak esetén a kinevezési okiratban is szereplő dátum o Okmányok o Okmány típusa - pedagógusigazolvány o Okmány száma

27 o Okmány kiállítása o Okmány lejárat- nem lehet a kiállítás dátumánál korábbi Kérjük, hogy valamennyi, az alkalmazott által szerzett szakképesítést, tudományos fokozatot rögzítsenek a rendszerbe! Abban az esetben, ha van olyan szakképzettség vagy tantárgy, melyet nem talál meg a legördülő menüpontban, úgy kérjük, hogy intézményenként csoportosítva gyűjtsék össze és küldjék el ben a címre. Az Oktatási Hivatal elbírálja a kérést, és amennyiben szükséges kiegészíti a listát. Dátum formátumú adat rögzítése során a mezőbe kattintva megjelenik a dátumtábla, melyben az év és a hónap legördülő menüből választható, de a dátum éééé.hh.nn formátumban közvetlenül is beírható. Jogviszony megszüntetésének bejelentéséhez adatmódosítási kérelmet kell előállítani, amelyben rögzíteni kell a megszűnésre vonatkozó adatokat. Az alkalmazott adatainak módosításához a fent felsorolt feltételek megléte szükséges. A módosítás befejezését követően a Kérelem feladása gombbal véglegesíthető a kérelem. Amennyiben az adatok kitöltése során a program hibát, illetve hiányosságot észlel, a hiányzó adatok megadását követően ismételten a kérelem feladása gombra kell kattintani. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kérelmek postai úton történő megküldésére nincs szükség, azokat a rendszer egy komplex ellenőrzés után automatikusan átvezeti, ennek megtörténte a Kérelmeim menüpontban ellenőrizhető. Abban az esetben, ha a kérelemben amennyiben nem összetett kérelemről van szó nem volt hiba/hiányosság, az átvezetett kérelem az Összesítő íves lap menüpontba kerül. A hibás kérelmek kivéve az összetett kérelmek az Aktuális kérelmek menüpontban találhatóak meg a hibaüzenettel együtt. Amennyiben a rendszer egy összetett kérelem típusú kérelemben talál hibát, úgy a kérelem a formai ellenőrzés után átkerül az Összesítő íves lap menüpontban, ahol a Státusz mezőben látható, hogy melyik oktatási azonosító esetén észlelt hibát a rendszer, valamint a hozzá kapcsolódó hibaüzenet is itt olvasható. A nyilvántartásban megadott adatok hitelességét az intézmény képviselője által a mesterjelszó-kezelő rendszerben kiosztott jogosultság biztosítja. Jogviszony létesítése oktatási azonosító számmal rendelkező alkalmazottal Az új alkalmazotti jogviszony létesítése menüpontban az oktatási azonosító megadását követően a program megjeleníti az alkalmazott legfontosabb adatait, az Ugrás a jogviszony létesítése oldalra gomb segítségével rögzíthetőek az előző fejezetben részletezett jogviszonyra és a munkakörre vonatkozó adatok

28 Amennyiben az alkalmazott oktatási azonosítószámmal rendelkezik, de az oktatási azonosítója nem ismert, a jogviszony rögzítését az oktatási azonosító számmal nem rendelkező alkalmazottakhoz hasonlóan kell megkezdeni, a személyes adatok rögzítését követően a program teljes adategyezés esetén megjeleníti az alkalmazott oktatási azonosítóját és a hozzá kapcsolódó adatokat, részleges adategyezés esetén pedig a legközelebbi adatokkal rendelkező, oktatási azonosítóval már rendelkező alkalmazottak adatait. A szükséges jogviszony- és munkaköradatok megadását követően a Kérelem feladása gombbal állítható elő kérelem. A kérelmek postai úton történő megküldésére nincs szükség, azokat a rendszer egy komplex ellenőrzés után automatikusan átvezeti, ennek megtörténte a Kérelmeim menüpontban ellenőrizhető. A nyilvántartásban megadott adatok hitelességét az intézmény képviselője által a mesterjelszó-kezelő rendszerben kiosztott jogosultság biztosítja. Jogviszony létesítése oktatási azonosító számmal nem rendelkező alkalmazottal Oktatási azonosítóval még nem rendelkező alkalmazott rögzítése az Oktatási azonosító szám igénylése alkalmazott számára menüpontban történik, az adatokat A foglalkoztatási jogviszony kezelő rendszerben nyilvántartott adatok című fejezetben leírtak szerint kell megadni. Amennyiben olyan alkalmazott adatai kerültek rögzítésre, aki a személyi nyilvántartó programban már szerepel, akkor a program erre vonatkozó üzenetet küld és megjeleníti az alkalmazottnak az oktatási azonosítóját és az egyéb adatait. A szükséges jogviszony- és munkaköradatok megadását követően a Kérelem feladása gombbal állítható kérelem. A kérelmek postai úton történő megküldésére nincs szükség, azokat a rendszer egy komplex ellenőrzés után automatikusan átvezeti, ennek megtörténte a Kérelmeim menüpontban ellenőrizhető. A nyilvántartásban megadott adatok hitelességét az intézmény képviselője által a mesterjelszó-kezelő rendszerben kiosztott jogosultság biztosítja. A rendszerbe rögzített alkalmazottak adatainak exportálása A kiválasztott, vagy valamennyi alkalmazott listázását követően (lásd 8. o.) a lap alján található Adatok exportálása gomb használatával készíthető el az a fájl, mely az intézmény alkalmazottainak a rendszerbe rögzített adatait tartalmazza. A fájl létrehozása előtt megadható, hogy milyen adatok kerüljenek a készítendő fájlba: személyes adatok jogviszony adatok képzettségek

29 A fájl elkészítése az adatok mennyiségétől, valamint a rendszer terheltségétől függően több percet is igénybe vehet. Az elkészült Excel fájlt lehetőség van saját használatra elmenteni. Pedagógusok előmenetele Jelentkeztetés minősítő vizsgára / minősítési eljárásra A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet alapján azok a Pedagógus I. besorolású pedagógusok, akik rendelkeznek legalább nyolc év szakmai gyakorlattal, valamint a Gyakornok besorolású pedagógusok jelentkezhetnek a évi általános minősítési eljárásra, mely sikeres lefolytatását követően Pedagógus II. vagy gyakornokok esetén Pedagógus I. fokozatba kerülnek átsorolásra. A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdése alapján a miniszter minden év február utolsó napjáig közzéteszi a következő naptári évre vonatkozó minősítési keretszámot és a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit. Fontos, hogy a minősítési tervbe csak azok a Pedagógus I. besorolású alkalmazottak kerülhetnek be, akik megfelelnek a különös feltételeknek. A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 10. (5) bekezdése alapján a minősítési tervbe, akiknek a évi eljárásban kötelező a felvétele. A különös feltételek mellett fontos, hogy csak azok a pedagógusok kerülnek be a minősítési tervbe, akiknek jelentkezését az intézményvezető, vagy megbízásából a megfelelő jogosultsággal rendelkező rögzíti a KIR személyi nyilvántartásában. Az általános minősítési eljárásra a jelentkezéseket a KIR személyi nyilvántartás Jelentkezés minősítő vizsgára / minősítési eljárásra menüpontban kell rögzíteni a pedagógus által benyújtott jelentkezési lap alapján. A jelentkezési lap az oldal tetején található Nyomtatvány a jelentkezéshez gombra történő kattintással tölthető le. A feladatellátási hely kiválasztását követően a Listázás gomb használatával listázhatóak azok a pedagógusok, akiknél el lehet végezni a jelentkeztetést, illetve megtekinthetőek azok, akik jelentkezése már rögzítésre került a rendszerben. Fontos, hogy a listában csak azok az alkalmazottak szerepelnek, akiknél legalább egy pedagógus-, pedagógiai előadó vagy pedagógiai szakértő munkakör rögzítésre került, közalkalmazotti- vagy munkaviszonyban vannak foglalkoztatva, valamint a rendszerben megadásra került a személyes címük és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 13. -a alapján számított szakmai gyakorlati idejük

30 A jelentkezés megkezdését a pedagógus oktatási azonosítója előtt található Jelentkeztetés gombra kattintva teheti meg. A jelentkezési felület felugró ablakban jelenik meg. Jelentkezéskor rögzíteni kell a pedagógus által elérni kívánt fokozatot. Felhívom figyelmét, hogy az elérni kívánt fokozatot csak abban az esetben tudja a legördülő menüből kiválasztani, ha a pedagógusnál rögzítésre került a szeptember 1-jétől hatályos Gyakornok vagy Pedagógus I. besorolás. Amennyiben a pedagógust a következő munkakörök valamelyikében foglalkoztatják: tanár, középiskolai tanár, tanár a szakmai elméleti oktatásban, szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató, közismereti tantárgyat nemzetiségi nyelven oktató tanár, nemzetiségi nyelvtanár, idegen-nyelv tanár, testnevelő tanár, ének-zene tanár, úgy a jelentkezéshez rögzíteni kell a legmagasabb óraszámban oktatott tantárgyat is. A Mentés gomb használatával rögzíthető az érintett pedagógus jelentkezése. Az oldal alján található második táblázat tartalmazza a már jelentkeztetett pedagógusokat. Amennyiben valamennyi pedagógus jelentkezése rögzítésre került, akik a évi általános eljárásban részt kívánnak venni, úgy a Véglegesítés gomb használatával véglegesíthetőek a jelentkezések. A véglegesítést követően az adatok nem módosíthatóak, újabb jelentkezések nem rögzíthetőek

31 A jelentkezések véglegesítése előtt lehetőség van a jelentkezés törlésére, ehhez a Jelentkezés törlése gombot kell használni. Abban az esetben is törölni kell a jelentkezést, majd újból jelentkeztetni az alkalmazottat, ha valamilyen adaton módosítani kívánnak (pl. tantárgy). A véglegesített jelentkezéseket lehetőség van visszanyitni a Visszanyitás gomb használatával. A visszanyitást követően újra törölhetőek a rögzített jelentkezések és lehetőség van újabb jelentkezések rögzítésére is. A véglegesítésre került jelentkezések adatai az alkalmazottak személyes adatlapján is megjelennek az alkalmazott besorolása alatt a Jelentkezések részben. E-portfólió engedélyezése A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 36. (3) bekezdése alapján azok a pedagógusok, akik rendelkeznek legalább tizennégy év szakmai gyakorlati idővel (a rendelet 13. -ában meghatározott számítási feltételek alapján) és van pedagógus szakvizsgájuk vagy ezzel egyenértékű szakképzettségük/tudományos fokozatuk április 30-ig kezdeményezhetik az ideiglenes besorolásukat a Pedagógus II. fokozatba január 1-jétől. A besorolás feltétele, hogy a pedagógus feltöltse a szakmai portfóliójukat az erre a célra létrehozott elektronikus felületre. Akik a kritériumoknak eleget tesznek, azok január 1-jétől Pedagógus II. besorolásba kerülnek. Az elektronikus portfólió feltöltéséhez engedélyezni kell a pedagógus számára a portfólióhoz való hozzáférést. A portfólióhoz való hozzáférést az intézményvezető, vagy az általa kiosztott, megfelelő jogosultsággal rendelkező megbízott engedélyezheti. Az engedélyezés az E-portfólió engedélyezése menüpontból kezdeményezhető. A feladatellátási hely kiválasztása után a Keresés gomb megnyomását követően megjelennek az intézmény adott feladatellátási helyhez bejelentett alkalmazottak két csoportra bontva. A felső táblázatban található az engedélyezhetők listája, a második táblázatban pedig azon pedagógusok, akik az adataik alapján nem engedélyezhetőek, vagy olyan alkalmazottak, akiknél nem került rögzítésre a munkakör

32 A táblázatban szereplő adatok esetében, ha bárhol hiányosság van, az alkalmazott adataiban, úgy a Nem engedélyezhető pedagógusok listájában jelenik meg. Ahhoz, hogy a pedagógus engedélyezhetővé váljon a rendszerben, adatmódosítási kérelmet kell rá vonatkozóan készíteni. Ezt az Adatok gombra kattintva az engedélyező felületről is lehet kezdeményezni. Az engedélyezés véglegesítéséhez az Engedélyezés gomb használata szükséges. Miután az engedélyezés megtörtént, a pedagógus a rendszerben rögzített címére megkapja az E-portfólió rendszerbe történő regisztrációhoz ben a technikai paramétereket és egyéb tudnivalókat. Fontos, hogy mindenkinél egyedi cím kerüljön rögzítésre, mivel az egyedi portfólió felülethez tartozó belépési paramétereket erre küldi ki a rendszer. Abban az esetben, ha az kiküldése sikertelen, az Engedélyezés gomb ismételt használatával újból kiküldhető a pedagógus részére a regisztrációs . Kérelmek megtekintése A Kérelmeim menüpontban megtekinthetőek a korábban létrehozott kérelmek. A személyi nyilvántartásban megadott adatok hitelességéért az intézmény képviselője által a Mesterjelszó-kezelő rendszerben kiosztott jogosultság biztosítja. Minden adatfelvétel és adatmódosítás naplózásra kerül, a naplókból a későbbiekben kinyerhető, hogy a változást ki hajtotta végre. Az elektronikusan előállított kérelmek egy komplex ellenőrzés után amennyiben a kérelem formai és tartalmi szempontból nem tartalmaz hibákat automatikusan átvezetésre kerülnek. A kérelmek típusa a következő lehet: Bejelentes/Tanulo oktatási azonosítóval nem rendelkező tanuló bejelentése Bejelentes/TanuloiJogviszony jogviszony létesítése oktatási azonosítóval rendelkező tanulóval/gyermekkel Modositas/TanuloAdatok tanuló/gyermek adatainak módosítása

33 Csoportos kérelem több tanulóra/gyermekre vonatkozó kérelem Bejelentes/Alkalmazott oktatási azonosítóval nem rendelkező alkalmazott bejelentése Bejelentes/AlkalmazottJogviszony jogviszony létesítése oktatási azonosítóval rendelkező alkalmazottal Modositas/AlkalmazottAdatok alkalmazott adatainak módosítása A kérelmek státusza a következő lehet: Formai ellenőrzésre vár hitelesítésre váró kérelem, ellenőrzést követően automatikus hitelesítésre kerül Lezárt kezelt, átvezetett kérelem, a kérelemben szereplő személyek adatai a Részletek gombra kattintva megtekinthető Hiba hibás kérelem, utólagos ellenőrzés során észlelt hibák jelzése, pl. a tanulónak már van tankötelezettséget teljesítő jogviszonya A kérelmekre vonatkozó menüpontok: Aktuális kérelmek a formai ellenőrzésre várakozó kérelmek és azok, melyek az ellenőrzés során hibára futottak Összesítő íves lap azok a lezár, átvezetett kérelmek találhatóak itt meg, melyekhez még nem készült igazolás Lezárt kérelmek átvezetett, lezárt, igazolt kérelmek A lezárt kérelmek leadásának listaszerű igazolására a nyilvántartás Összesítő íves lap menüpontjából ki kell nyomtatni az Igazolás a benyújtott kérelmekről elnevezésű dokumentumot, s azt aláírva meg kell küldeni az Oktatási Hivatal KIR, 9001 Győr, Pf.: címre. Több kérelemről együttes igazolás is küldhető nem szükséges minden kérelemről külön igazolást küldeni, azonban a rendszer a 30 napnál régebbi kérelmekről a felületen figyelmeztetést küld, amennyiben azokról még nem készült igazolás. Amennyiben a programmal kapcsolatban kérdése merülne fel, kérem, hívja a KIR Ügyfélszolgálatot a (96) telefonszámon, munkanapokon 8:00 és 16:30 között, vagy írjon a címre

34 Mellékletek 1. számú melléklet Évfolyamok száma az egyes alapfeladatok esetén Az egyes feladatokhoz tartozó évfolyamok számozása a KIR Statisztikai Adatgyűjtő Programban használt évfolyamjelöléseket tartalmazza, mely a későbbi összehasonlíthatóságot segíti elő. óvodai nevelés ellátás, egységes óvodai-bölcsődei nevelés-ellátás Választható évfolyam: óvoda általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat) Választható évfolyam: általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat) Választható évfolyam: és 5 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás Választható évfolyam: /AJTP 9/AJKP 9/Kny (két tanítási nyelvű előkészítő) 9/N (nemzetiségi előkészítő) 9/Ny (nyelvi előkészítő) 6 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás Választható évfolyam: /N (nemzetiségi előkészítő) 7/Ny (nyelvi előkészítő) 8 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás Választható évfolyam: /N (nemzetiségi előkészítő) 5/Ny (nyelvi előkészítő)

35 szakközépiskolai nevelés-oktatás (közismereti képzés) Választható évfolyam: /AJTP 9/AJKP 9/Kny (két tanítási nyelvű előkészítő) 9/N (nemzetiségi előkészítő) 9/Ny (nyelvi előkészítő) szakközépiskolai nevelés-oktatás (szakképzés) Választható évfolyam: szakiskolai nevelés-oktatás (közismereti képzés) Választható évfolyam: szakiskolai nevelés-oktatás (szakképzés) Választható évfolyam: speciális szakiskolai- és készségfejlesztő speciális szakiskolai nevelés-oktatás (közismereti képzés) Választható évfolyam: /E előkészítő speciális nevelés-oktatás Választható évfolyam: /E speciális szakiskolai- és készségfejlesztő speciális szakiskolai nevelés-oktatás (szakképzés) Választható évfolyam: alapfokú művészetoktatás bármely művészeti ágon Választható előképző 1. előképző 2. évfolyam: alapfok (1.) alapfok (2.) alapfok (3.) alapfok (4.) alapfok (5.) alapfok (6.) továbbképző (7.) továbbképző (8.) továbbképző (9.) továbbképző (10.) párhuzamos művészeti nevelés (szakiskola) vagy (szakközépiskola) Választható évfolyam: kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás Választható évfolyam: kollégiumi nevelés-oktatás Választható évfolyam: Köznevelési Hídprogram keretén belül zajló nevelés-oktatás (HÍD I.) Választható évfolyam: kollégium H/I Köznevelési Hídprogram keretén belül zajló nevelés-oktatás (HÍD II.) Választható évfolyam: H/II/1 H/II/2-35 -

36 2. számú melléklet Gyermekek / tanulók által igénybe vett szolgáltatások A rendszerben az egyes feladatellátási helyekhez csak azok a szolgáltatások rögzíthetőek, mely feladatok a KIR Intézménytörzsi moduljában is felvételre kerültek. Alapfeladat Speciális jellemző Képzési rendszer óvodai nevelés egységes óvoda-bölcsőde általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat) általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat) általános feltételek szerinti nevelésoktatás anyanyelvű nemzetiségi nevelésoktatás kétnyelvű nemzetiségi nevelésoktatás nyelvoktató nemzetiségi nevelésoktatás magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás gyógypedagógiai nevelés-oktatás sajátos nevelési igényű gyermekek nevelés-oktatása általános feltételek szerinti nevelésoktatás anyanyelvű nemzetiségi nevelésoktatás kétnyelvű nemzetiségi nevelésoktatás nyelvoktató nemzetiségi nevelésoktatás magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás gyógypedagógiai nevelés-oktatás sajátos nevelési igényű gyermekek nevelés-oktatása általános feltételek szerinti nevelésoktatás anyanyelvű nemzetiségi nevelésoktatás esti

37 esti kétnyelvű nemzetiségi nevelésoktatás nyelvoktató nemzetiségi nevelésoktatás magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás gyógypedagógiai nevelés-oktatás esti esti esti esti sajátos nevelési igényű gyermekek nevelés-oktatása két tanítási nyelvű nevelés-oktatás esti

38 emelt szintű oktatás esti 4 évfolyamos gimnáziumi nevelésoktatás általános feltételek szerinti nevelésoktatás anyanyelvű nemzetiségi nevelésoktatás kétnyelvű nemzetiségi nevelésoktatás nyelvoktató nemzetiségi nevelésoktatás magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás esti esti esti esti

39 esti gyógypedagógiai nevelés-oktatás esti sajátos nevelési igényű gyermekek nevelés-oktatása két tanítási nyelvű nevelés-oktatás emelt szintű oktatás esti esti 5 évfolyamos gimnáziumi nevelésoktatás nyelvi előkészítő évfolyamos nevelés-oktatás általános feltételek szerinti nevelésoktatás anyanyelvű nemzetiségi nevelésoktatás kétnyelvű nemzetiségi nevelésoktatás nyelvoktató nemzetiségi nevelésoktatás magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás gyógypedagógiai nevelés-oktatás sajátos nevelési igényű gyermekek nevelés-oktatása

40 két tanítási nyelvű nevelés-oktatás 6 évfolyamos gimnáziumi nevelésoktatás emelt szintű oktatás általános feltételek szerinti nevelésoktatás anyanyelvű nemzetiségi nevelésoktatás kétnyelvű nemzetiségi nevelésoktatás nyelvoktató nemzetiségi nevelésoktatás magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás gyógypedagógiai nevelés-oktatás sajátos nevelési igényű gyermekek nevelés-oktatása két tanítási nyelvű nevelés-oktatás 8 évfolyamos gimnáziumi nevelésoktatás emelt szintű oktatás nyelvi előkészítő évfolyamos nevelés-oktatás általános feltételek szerinti nevelésoktatás anyanyelvű nemzetiségi nevelésoktatás kétnyelvű nemzetiségi nevelésoktatás nyelvoktató nemzetiségi nevelésoktatás magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás gyógypedagógiai nevelés-oktatás sajátos nevelési igényű gyermekek nevelés-oktatása két tanítási nyelvű nevelés-oktatás szakközépiskolai nevelés-oktatás (közismereti képzés) szakközépiskolai nevelés-oktatás (szakképzés) emelt szintű oktatás nyelvi előkészítő évfolyamos nevelés-oktatás általános feltételek szerinti nevelésoktatás esti

41 anyanyelvű nemzetiségi nevelésoktatás kétnyelvű nemzetiségi nevelésoktatás nyelvoktató nemzetiségi nevelésoktatás magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás gyógypedagógiai nevelés-oktatás esti esti esti esti esti sajátos nevelési igényű gyermekek nevelés-oktatása

42 esti két tanítási nyelvű nevelés-oktatás (csak közismereti képzésnél) emelt szintű oktatás (csak közismereti képzésnél) esti szakiskolai nevelés-oktatás (közismereti képzés) szakiskolai nevelés-oktatás (szakképzés) nyelvi előkészítő évfolyamos nevelés-oktatás (csak közismereti képzésnél) általános feltételek szerinti nevelésoktatás anyanyelvű nemzetiségi nevelésoktatás kétnyelvű nemzetiségi nevelésoktatás nyelvoktató nemzetiségi nevelésoktatás esti esti esti

43 esti magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás gyógypedagógiai nevelés-oktatás esti esti speciális szakiskola (közismereti képzés) speciális szakiskola (szakképzés) sajátos nevelési igényű gyermekek nevelés-oktatása emelt szintű oktatás (csak közismereti képzésnél) anyanyelvű nemzetiségi nevelésoktatás esti esti esti

44 kétnyelvű nemzetiségi nevelésoktatás nyelvoktató nemzetiségi nevelésoktatás magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás gyógypedagógiai nevelés-oktatás esti esti esti esti készségfejlesztő speciális szakiskola (közismereti képzés) készségfejlesztő speciális szakiskola (szakképzés) sajátos nevelési igényű gyermekek nevelés-oktatása anyanyelvű nemzetiségi nevelésoktatás esti

45 esti kétnyelvű nemzetiségi nevelésoktatás nyelvoktató nemzetiségi nevelésoktatás magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás gyógypedagógiai nevelés-oktatás esti esti esti esti előkészítő speciális szakiskola sajátos nevelési igényű gyermekek nevelés-oktatása anyanyelvű nemzetiségi nevelésoktatás esti

46 esti kétnyelvű nemzetiségi nevelésoktatás nyelvoktató nemzetiségi nevelésoktatás magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás gyógypedagógiai nevelés-oktatás esti esti esti esti alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon sajátos nevelési igényű gyermekek nevelés-oktatása régi tanszakfelosztás szerint esti

47 új tanszakfelosztás szerint alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon régi tanszakfelosztás szerint új tanszakfelosztás szerint alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon régi tanszakfelosztás szerint új tanszakfelosztás szerint alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon párhuzamos művészeti nevelés-oktatás (szakiskola, szakközépiskola) régi tanszakfelosztás szerint új tanszakfelosztás szerint általános feltételek szerinti nevelésoktatás sajátos nevelési igényű gyermekek nevelés-oktatása anyanyelvű nemzetiségi nevelésoktatás kétnyelvű nemzetiségi nevelésoktatás nyelvoktató nemzetiségi nevelésoktatás magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás általános feltételek szerinti nevelésoktatás sajátos nevelési igényű gyermekek nevelés-oktatása gyógypedagógiai nevelés-oktatás kollégiumi nevelés-oktatás gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás anyanyelvű nemzetiségi nevelésoktatás kétnyelvű nemzetiségi nevelésoktatás nyelvoktató nemzetiségi nevelésoktatás magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás fejlesztő nevelés fejlesztő felkészítés fejlesztő nevelés-oktatás fejlesztő iskolai oktatás szakértői bizottsági tevékenység nevelési tanácsadás logopédiai ellátás

48 továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás konduktív pedagógiai ellátás gyógytestnevelés iskolapszichológiai ellátás óvodapszichológiai ellátás kiemelten tehetséges gyermekek gondozása kiemelten tehetséges tanulók gondozása gyógypedagógiai/konduktív módszertani feladat (EGYMI) pedagógiai értékelés szaktanácsadás, tantárgygondozás pedagógiai tájékoztatás tanügy-igazgatási szolgáltatás pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat tanulmány, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása bölcsődei ellátás javítóintézeti feladatok gyermekotthoni feladatok gyermekek átmeneti gondozása egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok fogyatékos gyermekek ellátása fogyatékos gyermekek ápolása, gondozása fogyatékos gyermekek rehabilitációs célú gondozása lakóotthon egyéb szociális feladatok tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek nevelése tartós gyógykezelés alatt álló tanulók oktatása települési könyvtári feladat egyéb kulturális feladat egyéb sport feladat Köznevelési Hídprogram keretén belül zajló nevelés (HÍD I.) Köznevelési Hídprogram keretén belül zajló nevelés (HÍD II.) egyéb

49 3. számú melléklet Jogviszony jellege Jogviszony jellege Magyarázat Jogszabályi háttér tankötelezettséget teljesítő jogviszony A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban abban a naptári évben, amelyben a hatodik, legkésőbb amelyben a nyolcadik életévét betölti, tankötelessé válik. Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. A tankötelezettség a tanuló tizenhatodik életévének betöltéséig tart. A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a huszonharmadik életévét betölti. Azok a tanulók, akik tanulmányaikat kilencedik évfolyamon a 2011/2012. tanévben vagy azt megelőzően kezdték meg, tankötelezettségük azon tanítási év végéig tart, melyben a tizennyolcadik életévüket betöltik vagy sikeres érettségi vizsgát vagy szakmai vizsgát tettek évi LXXIX. törvény 6., évi CXC. törvény 45. és 97. (1) bekezdés nem tankötelezettséget teljesítő jogviszony A nem tankötelezettséget teljesítő jogviszony alapvetően egy olyan tanulói jogviszony, mely a tankötelezettség teljesítése után hoz létre a tanuló. A tanuló 17. életévétől kezdve nem tankötelezett. A sajátos nevelési igényű tanulók esetében ez az időpont lehet eltérő, esetükben a huszonnegyedik életévüktől kezdve szűnik meg a tankötelezettség. (Azok a tanulók, akik tanulmányaikat kilencedik évfolyamon a 2011/2012. tanévben vagy azt megelőzően kezdték meg, tankötelezettségük azon tanítási év végéig tart, melyben a tizennyolcadik életévüket betöltik vagy sikeres érettségi vizsgát vagy szakmai vizsgát tettek.) Tanköteles korú tanulónak is lehet nem tankötelezettséget teljesítő jogviszonya pl.: alapfokú művészeti iskolában. kollégiumi tagsági viszony A tanuló a kollégiummal kollégiumi tagsági jogviszonyban áll. A kollégium jogosult a jogviszony létesítésének feltételeit megállapítani. A tanuló az iskola útján vagy egyénileg kérelmezheti felvételét évi CXC. törvény 50. (2) bekezdés, 52. óvodai jogviszony Az óvodai jogviszony a gyermek három éves korától a tankötelezettségig tartó jogviszony évi LXXIX. törvény 24., valamint évi CXC. törvény

50 4. számú melléklet Óvodai/tanulói jogviszony megszűnésének jogcíme A jogviszonyok megszűnésének jogcímei a szülő kérésére, másik óvodába történő átvétellel (óvodai jogviszony esetén) a szülő írásban bejelentette, hogy gyermeke kimarad (óvodai jogviszony esetén) az óvodai elhelyezést fizetési hátralék miatt az óvodavezető megszüntette (óvodai jogviszony esetén) a gyermeket felvették az iskolába (óvodai jogviszony esetén) a gyermeket nem vették fel az iskolába (óvodai jogviszony esetén) a gyermek a jogszabályban meghatározottnál igazolatlanul többet volt távol az óvodai foglalkozásokról (óvodai jogviszony esetén) a tanulót másik intézmény átvette az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzésekor Magyarázat Az óvodai jogviszony megszűnik, ha a szülő kérésére a gyermeket egy másik intézmény átveszi, az átvétel napjával. Az óvodai jogviszony megszűnik, ha a szülő írásban nyilatkozik, hogy gyermeke kimarad az intézményben folyó nevelésből. Kivétel: Nem alkalmazható, ha a gyermeket a gyámhatóság intézkedésére vették fel az óvodába, továbbá, ha a gyermek az adott nevelési évben betölti az ötödik életévét, ezért jogszabályi előírás miatt napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. (1993. évi LXXIX. törvény 24 (3)) Fizetési hátralék esetén az óvodavezető kezdeményezésére, a szülő eredménytelen felszólítása és a gyermek szociális hátterének vizsgálata után az óvodai jogviszony megszűnik. Kivétel: Nem alkalmazható, ha a gyermeket a gyámhatóság intézkedésére vették fel az óvodába, továbbá, ha a gyermek az adott nevelési évben betölti az ötödik életévét, ezért jogszabályi előírás miatt napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. (1993. évi LXXIX. törvény 24. (3)) Ha a gyermek felvételt nyert az iskolába, óvodai jogviszonya megszűnik az adott nevelési év utolsó napjával. Az óvodai jogviszony annak a nevelési évnek az utolsó napján szűnik meg, melyben a tanuló betölti a nyolcadik életévét. Amennyiben a gyermek egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, megszűnik az óvodai jogviszonya. Kivétel: Nem alkalmazható, ha a gyermeket a gyámhatóság intézkedésére vették fel az óvodába, továbbá, ha a gyermek az adott nevelési évben betölti az ötödik életévét, ezért jogszabályi előírás miatt napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. (1993. évi LXXIX. törvény 24. (3)) Megszűnik a tanulói jogviszony, ha a tanulót egy másik iskola átvette, valamint megszűnik a kollégiumi tagsági jogviszony, ha a tanulót másik kollégium átvette, az átvétel napján. Megszűnik a tanulói jogviszony, a végzésről szóló bizonyítvány kiállításának napján, ha a tanuló az általános iskolai tanulmányait sikeresen befejezte. Jogszabályi háttér évi LXXIX. törvény 74. (1) bekezdés a) pontja, valamint a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 50. (1) bekezdés évi LXXIX. törvény 74. (1) bekezdés b) pontja évi LXXIX. törvény 74. (1) bekezdés c) pontja évi LXXIX. törvény 74. (1) bekezdés d) pontja évi LXXIX. törvény 74. (1) bekezdés e) pontja évi LXXIX. törvény 74. (2) bekezdés illetve a hiányzásról a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. (4) bekezdés évi CXC. törvény 53. (2) bekezdés a) pontja, valamint (8) bekezdés e) pontja évi CXC. törvény 53. (2) bekezdés b) pontja

51 a gimnázium befejező évfolyamának sikeres elvégzésével (középfokú végzettséggel) a gimnázium befejező évfolyamának sikeres elvégzésével (érettségi végzettséggel) a szakközépiskola befejező évfolyamának sikeres elvégzésével (középfokú végzettséggel, szakképzésben nem tanul tovább) a szakközépiskola befejező évfolyamának sikeres elvégzésével (érettségi végzettséggel, szakképzésben nem tanul tovább) szakközépiskolai tanulmányait szakképesítés megszerzésével befejezte Megszűnik a tanulói jogviszony az utolsó gimnáziumi évfolyam sikeres elvégzését követő érettségi vizsgaidőszak utolsó napján, ha a tanuló nem tesz érettségi vizsgát. Megszűnik a tanulói jogviszony az utolsó gimnáziumi évfolyam sikeres elvégzését követő érettségi vizsgaidőszak utolsó napján, ha a tanuló érettségi vizsgát tesz. Megszűnik a tanulói jogviszony, az utolsó középiskolai évfolyam sikeres elvégzését követő első érettségi vizsgaidőszak utolsó napján, ha a tanuló szakképzésben nem kíván részt venni vagy feltételek hiányában nem vehet részt és nem tesz érettségi vizsgát. Megszűnik a tanulói jogviszony, az utolsó középiskolai évfolyam sikeres elvégzését követő első érettségi vizsgaidőszak utolsó napján, ha a tanuló szakképzésben nem kíván részt venni vagy feltételek hiányában nem vehet részt és érettségi vizsgát tesz. Megszűnik a tanulói jogviszony, ha a tanuló jelentkezik szakmai vizsgára, az utolsó évfolyam sikeres elvégzését követő első szalmai vizsgaidőszak utolsó napján évi CXC. törvény 53. (2) bekezdés c) pontja évi CXC. törvény 53. (2) bekezdés c) pontja évi CXC. törvény 53. (2) bekezdés d) pontja évi CXC. törvény 53. (2) bekezdés d) pontja évi CXC. törvény 53. (2) bekezdés e) pontja szakközépiskolai tanulmányait szakképesítés megszerzése nélkül befejezte szakiskola befejező évfolyamának sikeres elvégzésével (szakképzettség megszerzése nélkül) szakiskolai tanulmányait szakképesítés megszerzésével befejezte tanulmányait saját döntés alapján megszakította (nem tanköteles) Megszűnik a tanulói jogviszony, ha a tanuló nem jelentkezik szakmai vizsgára, tanulmányai folytatására egészségileg alkalmatlanná válik, nem kíván vagy feltételek hiányában nem tanulhat tovább, az utolsó évfolyam sikeres elvégzését igazoló bizonyítvány kiállításának napján. Megszűnik a tanulói jogviszony, ha a tanuló jelentkezik szakmai vizsgára, az utolsó évfolyam sikeres elvégzését követő első szalmai vizsgaidőszak utolsó napján. Megszűnik a tanulói jogviszony a szülő - kiskorú tanuló esetében - vagy a tanuló - nagykorú tanuló esetében - írásos nyilatkozatával. A nem tanköteles korú tanuló tanulói jogviszonya megszűnik az utolsó sikeresen elvégzett évfolyam igazolásáról szóló bizonyítvány kiállításának napjával, ha a tanuló tanulmányait a továbbiakban nem kívánja folytatni évi CXC. törvény 53. (2) bekezdés e) pontja évi CXC. törvény 53. (2) bekezdés e) pontja évi CXC. törvény 53. (2) bekezdés g) pontja

52 díjfizetési hátralék nem fizetése miatt (nem tanköteles) igazolatlan hiányzások miatt jogviszonya megszűnt (nem tanköteles) tanulmányok nem teljesítése második alkalommal, iskola egyoldalú nyilatkozatával (nem tanköteles) kizárással, fegyelmi határozattal (nem tanköteles) törvényi akadály (korhatár) A tanuló tanulói jogviszonyát illetve a kollégiumi tagsági jogviszonyát az igazgató fizetési hátralék miatt megszüntetheti a szülő vagy nagykorú tanuló esetén a tanuló eredménytelen felszólítását követően a tanuló szociális helyzetének vizsgálata után. Kivétel: Nem alkalmazható hátrányos helyzetű tanuló esetén. (2011. évi CXC. törvény 53. (3), (9) bekezdés) Nem tanköteles korú tanuló esetében megszűnik a tanulói jogviszony, ha a tanuló képzésben 30 tanítási óránál, alapfokú művészeti iskolában 10 tanítási óránál, felnőtt képzésben 20 tanítási óránál többet mulaszt igazolatlanul. Az iskola a tanítási év utolsó napján egyoldalú nyilatkozattal megszüntetheti annak a tanulónak a tanulói jogviszonyát, aki nem tanköteles, ha ugyanannak az évfolyamnak a tanulmányi követelményeit második alkalommal nem teljesítette. Megszűnik a tanulói/kollégiumi jogviszony a kizáró fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének napján. Az iskolai tanítási év utolsó napján megszüntethető egyoldalú nyilatkozattal annak a tanulónak a tanulói jogviszonya is, aki a rendszerű iskolai oktatásban nem vehet részt, feltéve, hogy az iskolában nincs felnőttoktatás, vagy a tanuló abban nem kíván részt venni évi CXC. törvény 53. (2) bekezdés h) pontja, (8) bekezdés c) pontja évi CXC. törvény 53. (4) bekezdés, 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 50. (4) bekezdés, 143. (8) bekezdés évi CXC. törvény 53. (6) bekezdés évi CXC. törvény 53. (5) bekezdés és (8) bekezdés b) pontja évi CXC. törvény 53. (6) bekezdés az alapfokú művészeti iskolában kimaradt az alapfokú művészeti iskolában alapvizsga letételével az alapfokú művészeti iskolában záróvizsga letételével Megszűnik a tanulói jogviszony az alapfokú művészeti iskolában, ha kiskorú tanuló esetén a szülő vagy a nagykorú tanuló írásban bejelenti, hogy kimarad. Megszűnik a tanulói jogviszony az alapfokú művészeti iskolában az utolsó alapfokú évfolyam utolsó napján, ha a tanuló művészeti alapvizsgát tesz. Megszűnik a tanulói jogviszony az alapfokú művészeti iskolában az utolsó továbbképző évfolyam záróvizsgájának letétele napján évi CXC. törvény 53. (2) bekezdés f) pontja évi CXC. törvény 53. (2) bekezdés f) pontja évi CXC. törvény 53. (2) bekezdés f) pontja kollégiumi tagságáról írásban lemondott Megszűnik a kollégiumi tagsági jogviszony a szülő - kiskorú tanuló esetében - vagy a tanuló - nagykorú tanuló esetében - írásos nyilatkozatával évi CXC. törvény 53. (8) bekezdés d) pontja kollégiumi tagsági jogviszonya a tanév végével megszűnt

53 az intézmény megszűnése miatt tanulmányai folytatására egészségileg alkalmatlanná vált az Nkt. 92. szerinti, nem magyar állampolgár (pl.: menekült, bevándorolt, letelepedett) gyermek, tanuló jogviszonya megszűnt köznevelési feladatot ellátó nem köznevelési intézményben való elhelyezésének megszűnése miatt tanulói jogviszonya megszűnt a gyermek/tanuló elhunyt hibás rögzítés Megszűnik az óvodai elhelyezés, a tanulói jogviszony, a kollégiumi tagsági viszony, ha a nevelési-oktatási intézmény jogutód nélkül megszűnik évi CXC. törvény 53. (10) bekezdés

54 5. számú melléklet Munkakör Alkalmazotti munkakörök óvodapedagógus tanító tanár középiskolai tanár tanár a szakmai elméleti oktatásban szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató kollégiumi nevelőtanár könyvtárostanár (tanító) iskolapszichológus óvodapszichológus fejlesztő pedagógus szociálpedagógus konduktor logopédus gyógypedagógus nemzetiségi óvodapedagógus nemzetiségi tanító közismereti tantárgyat nemzetiségi nyelven oktató tanár nemzetiségi nyelvtanár idegennyelv-tanár testnevelő ének-zene tanár napközis foglalkozást (tanulószobai foglalkozást) tartó pedagógus gyógypedagógus pszichológus konduktor fejlesztő pedagógus logopédus tanácsadó pedagógus gyógytestnevelő iskola- és óvodapszichológia koordinátora tehetséggondozó koordinátora nevelő fejlesztőpedagógus gyógypedagógus pszichológus nevelőszülői tanácsadó javítóintézeti utógondozó szakoktató nevelőszülői hálózat szakmai vezetője Pedagógus munkakörök Pedagógus munkakörök a nevelési-oktatási intézményekben Pedagógus munkakörök a pedagógiai szakszolgálati intézményekben Pedagógus munkakörök a gyermekvédelmi szakellátási intézményekben és a javítóintézetben Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 3. számú melléklet A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről rendelkező 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 6. számú melléklet A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról rendelkező 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. számú

55 gyermekotthon vezető otthonvezető javítóintézetben gyermekvédelmi szakértői bizottság családgondozója óvodatitkár, iskolatitkár, kollégiumi titkár dajka gondozónő és takarító laboráns pedagógiai asszisztens könyvtáros szakorvos (gyermekpszichiáter) gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő gyógypedagógiai asszisztens szabadidő-szervező pszichopedagógus műszaki vezető szakmacsoportos képzésben vezető ápoló hangszerkarbantartó jelmez- és viselettáros úszómester rendszergazda pedagógiai felügyelő gyermek- és ifjúságvédelmi felelős szakorvos (gyermekpszichiáter) gyógypedagógiai asszisztens gyógytornász pedagógiai asszisztens szakszolgálati titkár rendszergazda pedagógiai előadó pedagógiai szakértő Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörök Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörök a nevelésioktatási intézményekben Nevelő-oktató munkát segítő munkakörök a pedagógiai szakszolgálati intézményekben melléklet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2. számú és 4. számú melléklet A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről rendelkező 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 6. számú melléklet

56 6. számú melléklet Végzettségi szintek alapfokú iskolai végzettség középfokú iskolai végzettség érettségi végzettség főiskola egyetem alapfokozat BSc alapfokozat BA mesterfokozat MSc mesterfokozat MA doktori fokozat Phd doktori fokozat DLA más külföldi képzéstípus szintje

57 7. számú melléklet Távollét Távollét okai Magyarázat Jogszabályi háttér szülési szabadság gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság hozzátartozó ápolása miatti fizetés nélküli szabadság önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés ösztöndíjjal külföldi tanulmányút tartós külföldi szolgálat A munkaviszony alatt a munkavállalónak legfeljebb 24 hét időtartamra szülési szabadság jár. A gyermek gondozása céljából legfeljebb hat hónap időtartamra fizetés nélküli szabadság jár. A munkavállalónak kérelmére a tartós (előreláthatólag harminc napot meghaladó) ápolásra vagy gondozásra szoruló közeli hozzátartozója otthoni ápolása céljából az ápolás idejére, de legfeljebb két évre a munkáltató fizetés nélküli szabadságot köteles engedélyezni, ha a munkavállaló az ápolást személyesen végzi. A munkavállalónak fizetés nélküli szabadság jár a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés tartamára évi I. törvény évi I. törvény évi I. törvény évi I. törvény 132. alkotói szabadság - legfeljebb egy évi fizetés nélküli szabadság, tízévenként A legalább Pedagógus II. fokozatot elért pedagógus tízévenként - tudományos kutatáshoz, vagy egyéni tudományos továbbképzésen való részvételhez - legfeljebb egy évi fizetés nélküli szabadságot (a továbbiakban: alkotói szabadság) vehet igénybe évi CXC. törvény 65. (6) bekezdés tartós betegség felmentési idejét tölti GYES, GYED Prémiumévek Programban történő részvétel személyi, családi vagy egyéb elháríthatatlan ok miatti távollét A munkavállaló mentesül a rendelkezésre állási és a munkavégzési kötelezettsége alól a különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét időtartamára évi I. törvény 55. (1) bekezdés j) pontja

58 8. számú melléklet Alkalmazotti jogviszony megszűnésének kódja A jogviszonyok megszűnésének jogcímei Jogszabályi háttér a közalkalmazotti jogviszony megszűnt a kinevezésben foglalt határozott idő lejártával a közalkalmazotti jogviszony megszűnt a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével a közalkalmazotti jogviszony nyugdíjazás miatt megszűnt a közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel megszűnt a közalkalmazotti jogviszony áthelyezéssel megszűnt a közalkalmazotti jogviszony lemondással megszűnt a közalkalmazotti jogviszony felmentéssel megszűnt a munkaviszony megszűnt a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével a munkaviszony megszűnt a munkaszerződésben foglalt határozott idő lejártával évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról II. fejezet 25. (1) a) évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról II. fejezet 25. (1) c) évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról II. fejezet 29. (1) d) f) évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról II. fejezet 25. (2) a) évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról II. fejezet 25. (2) b); 26. (1) évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról II. fejezet 25. (2) c); évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról II. fejezet 25. (1) e); 30. (1) a)-c); 30./A ; 37/B évi I. törvény a munka törvénykönyvéről X. fejezet 63. (1) b) évi I. törvény a munka törvénykönyvéről X. fejezet 63. (1) c) a munkaviszony nyugdíjazás miatt megszűnt a munkaviszony közös megegyezéssel megszűnt a munkaviszony felmondással megszűnt évi I. törvény a munka törvénykönyvéről X. fejezet 64. (1) a) évi I. törvény a munka törvénykönyvéről X. fejezet 64. (1) b); a polgári jogviszony felmondással megszűnt évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6:3., a polgári jogviszony megszűnt a megbízó jogutód nélküli megszűnésével évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6:3., a polgári jogviszony azonnali hatállyal megszűnt évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6:3., a polgári jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéssel vagy felbontással megszűnt évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6:3., a polgári jogviszony a szerződésben foglalt határozott idő lejártával a polgári jogviszony a megbízás tárgytalanná válása miatt megszűnt évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6:3., a szolgálati jogviszony közös megegyezéssel megszűnt

59 a szolgálati jogviszony lemondással megszűnt a szolgálati jogviszony felmentéssel megszűnt hibás rögzítés az alkalmazott elhunyt az intézmény megszűnése miatt a jogviszony nem szűnt meg, de az alkalmazott új munkaköre alapján a jogviszony a KIR-ben nem nyilvántartandó

60 9. számú melléklet az Nkt. által előírt nyilvántartandó adatok A nemzeti köznevelésről szóló CXC törvény 44. (3) A KIR adatkezelője oktatási azonosító számot ad ki annak, a) aki óvodai jogviszonyban áll, b) aki tanulói jogviszonyban áll, c) akit pedagógus-munkakörben alkalmaznak, d) akit nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmaznak, e) akit pedagógiai előadó vagy pedagógiai szakértő munkakörben alkalmaznak, f) akit óraadóként foglalkoztatnak. ( ) (5) A (3) bekezdés a)-b) pontja szerinti nyilvántartás (a továbbiakban: tanulói nyilvántartás) a gyermek, tanuló a) nevét, b) nemét, c) születési helyét és idejét, d) társadalombiztosítási azonosító jelét, e) oktatási azonosító számát, f) anyja nevét, g) lakóhelyét, tartózkodási helyét, h) állampolgárságát, i) sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét, j) diákigazolványának számát, k) jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy magántanuló-e, tanköteles-e, jogviszonya szünetelésének kezdetét és befejezésének idejét, l)1 jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét, m) nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját, n) jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot, o) nevelésének, oktatásának helyét, p) felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatokat, q) tanulmányai várható befejezésének idejét, r) évfolyamát tartalmazza. ( ) (7) A (3) bekezdés c)-f) pontja szerinti nyilvántartás (a továbbiakban: alkalmazotti nyilvántartás) tartalmazza az alkalmazott a)2 nevét, anyja nevét, nemét, állampolgárságát, b) születési helyét és idejét, c) oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványa számát, d) végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény nevét, a diploma számát, a végzettséget, szakképzettséget, a végzettség, szakképzettség, a pedagógus-szakvizsga, PhD megszerzésének idejét, e) munkaköre megnevezését, f) munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját, g) munkavégzésének helyét, h) jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét, i) vezetői beosztását, j) besorolását, k) jogviszonya, munkaviszonya időtartamát, l) munkaidejének mértékét, m) tartós távollétének időtartamát, n)3 lakcímét, o)4 elektronikus levelezési címét, 1 A évi CXXIV. törvény szerint módosított szöveggel lép hatályba. 2 Megállapította: évi LV. törvény 10. (2). Hatályos: V. 10-től. 3 Beiktatta: évi CCXLV. törvény 43. (1). Hatályos: I. 1-től. 4 Beiktatta: évi CCXLV. törvény 43. (1). Hatályos: I. 1-től

61 p)5 előmenetelével, pedagógiai-szakmai ellenőrzésével, pedagógus-továbbképzési kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos adatok közül pa) a szakmai gyakorlat idejét, pb) esetleges akadémiai tagságát, pc) munkaidő-kedvezményének tényét, pd) minősítő vizsgájának kinevezési okmányban, munkaszerződésben rögzített határidejét, pe) minősítő vizsgájának, minősítő eljárásra történő jelentkezésének időpontját, a minősítő vizsga és a minősítési eljárás időpontját és eredményét, pf) az alkalmazottat érintő pedagógiai-szakmai ellenőrzés időpontját, megállapításait. 5 Beiktatta: évi CCXLV. törvény 43. (1). Hatályos: I. 1-től

62 10. számú melléklet Mesterjelszó-kezelő rendszer beállításai Belépés a rendszerbe A rendszer a weboldal KIR Hivatali Ügyek menüpont alatt található Intézményvezetői mesterjelszó-kezelő rendszer linkre történő kattintással érhető el, vagy közvetlenül a internetes címen. A bejelentkezéshez az intézmény OM azonosítójára és az intézményvezető mesterjelszavára van szükség. Felhívjuk figyelmét, hogy a mesterjelszó nem feltétlenül egyezik meg az egyes felhasználókhoz rögzített jelszóval, valamint az Oktatási Hivatal által postai úton kiküldött jelszó csak abban az esetben használható, ha azt még nem változtatta meg az intézmény vezetője. Felhasználók felvétele Az Új felhasználó felvétele gomb megnyomását követően a megjelenő ablak mezőibe a felhasználó nevét és a hozzárendelt jelszót kell felvenni, majd a Mentés gombot kell megnyomni. A jelszót a következők figyelembe vételével kell meghatározni: legalább 6 karakter hosszúnak kell lennie, és tartalmaznia kell kis- és nagybetűket és számokat is. (Pl. Hófehérke7törpe, Elvi7ED, stb.) A 'mester' jelszó csak jelszavak kiosztására alkalmas, a projekt modulokba történő belépésre nem. Amennyiben az intézmény vezetője valamennyi projektmodulba be kíván lépni, fel kell vennie egy új felhasználó azonosítót és jelszót, amihez az összes modult hozzárendeli, így az összes internetes modul ezekkel az adatokkal elérhetővé válik. Jogosultságok kiosztása Felhasználók feladatainak kiosztása, módosítása A Felhasználó nézet ikonra kattintást követően, a listából kattintással ki kell választani a felhasználót, akihez jogokat kell rendelni. A megjelenő lista a Közoktatási Információs Iroda által kezelt valamennyi jelszavas, Internetes modulját tartalmazza. Az intézménye számára nem elérhető modulok (az intézmény jellege, illetve ellátott feladatai nem indokolják az adott modulba történő belépést) mellett felirat található. A Jelszóváltoztatás joga, illetve a felsorolt modulok mellett található rádiógombokat Jogosult állásra kell állítani, ha a felhasználónak a felhasználói jelszó, illetve az adott programba történő belépés engedélyezett. A jogosultságok tárolásához a Mentés gombot meg kell nyomni

63 Feladatokhoz felhasználók rendelése A Projekt nézet ikonra kattintva megjelennek az Információs Iroda jelszavas Internetes moduljai. A listában azon modulok, amelynek használatára az intézmény nem jogosult (jellege, illetve ellátott feladatai alapján) inaktívak. Ha a modul nem aktuális, megnevezése mellett Központ lezárta felirat található (időszakosan használt programok). A modul felhasználóinak megadásához kattintással ki kell egy projektet választani, majd a megjelenő felhasználói listában a felhasználók neve mellett található Jogosult rádiógombot Jogosult állásra kell állítani, ha a belépés számára engedélyezett. Változtatás után a Mentés gombot meg kell nyomni

64 A KIR Személyi nyilvántartó és adatkarbantartó alkalmazás esetén a felhasználó általános belépési jogosultság kiosztása mellett feladatellátási hely szintű jogosultság kiosztására is szükség van. Ehhez a Feladatellátási helyenkénti jogok oszlopban látható ikon használata szükséges, majd jelölőnégyzetben ki kell választani azt a feladatellátási helyet/helyeket, ahol a felhasználó jogosult a tanulók/gyermekek és alkalmazottak adatainak kezelésére. Abban az esetben is szükség van a feladatellátási hely szerinti jogosultság kiosztására, amennyiben az intézmény csupán székhellyel rendelkezik

KIR. Személyi nyilvántartó és adatmódosító rendszer ( verzió) Felhasználói útmutató. Oktatási Hivatal. Készült: 2016.

KIR. Személyi nyilvántartó és adatmódosító rendszer ( verzió) Felhasználói útmutató. Oktatási Hivatal. Készült: 2016. KIR Személyi nyilvántartó és adatmódosító rendszer (1.9.11 verzió) Felhasználói útmutató Oktatási Hivatal Készült: 2016. február Tartalom KIR... 1 Tartalom... 2 Bevezető... 3 Jogszabályi háttér... 3 Belépés

Részletesebben

Segédanyag a KIR személyi nyilvántartás hibajegyzékéhez. Alkalmazotti hibajegyek:

Segédanyag a KIR személyi nyilvántartás hibajegyzékéhez. Alkalmazotti hibajegyek: Segédanyag a KIR személyi nyilvántartás hibajegyzékéhez Felhívjuk figyelmüket, hogy a táblázatban szereplő adatok 3-ai lekérdezések alapján készültek, tehát előfordulhat, hogy azóta már módosította/pótolta

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv az eljárásrend-kezelő jelentkeztető felületéhez. Utolsó módosítás dátuma: 2015. május 4.

Felhasználói kézikönyv az eljárásrend-kezelő jelentkeztető felületéhez. Utolsó módosítás dátuma: 2015. május 4. Felhasználói kézikönyv az eljárásrend-kezelő jelentkeztető felületéhez Utolsó módosítás dátuma: 2015. május 4. Tartalom Tartalom... 2 1 Intézményvezetői jelentkeztető felület... 3 1.1 Regisztráció, belépés...

Részletesebben

MÉRÉSI AZONOSÍTÓ GENERÁTOR PROGRAM

MÉRÉSI AZONOSÍTÓ GENERÁTOR PROGRAM Oktatási Hivatal MÉRÉSI AZONOSÍTÓ GENERÁTOR PROGRAM FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ Szerkesztés lezárva: 2015. 01. 06. Tartalomjegyzék 1. Általános ismertető... 3 2. Program indítása... 3 3. Adatküldés módjának

Részletesebben

Az Országos szakértői névjegyzék elektronikus felületének kezelése. felhasználói leírás

Az Országos szakértői névjegyzék elektronikus felületének kezelése. felhasználói leírás Az Országos szakértői névjegyzék elektronikus felületének kezelése felhasználói leírás Tartalom 1. Belépés a felületre... 2 2. Adatok módosítása... 2 2.1. Helyes személyi adatok, végzettség és elvégzett

Részletesebben

KIRA OKTATÁSI TANANYAG

KIRA OKTATÁSI TANANYAG EKOP-1.2.16-2012-2012-0001 KIRA OKTATÁSI TANANYAG 2014. október hó ADATSZOLGÁLTATÁS Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u. 4. www.allamkincstar.gov.hu 1 BIZTOSÍTOTTI BEJELENTÉS (T1041) ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

Részletesebben

Tanuló nyilvántartó rendszer (TNYR)

Tanuló nyilvántartó rendszer (TNYR) Tanuló nyilvántartó rendszer (TNYR) Működése A rendszert az adott iskola weboldalának adminisztrációs felületén keresztül lehet elérni. Az adminisztrációt a tagintézmény vezetők végzik. Minden tagintézmény

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv az eljárásrend-kezelő jelentkeztető felületéhez. Utolsó módosítás dátuma: április 8.

Felhasználói kézikönyv az eljárásrend-kezelő jelentkeztető felületéhez. Utolsó módosítás dátuma: április 8. Felhasználói kézikönyv az eljárásrend-kezelő jelentkeztető felületéhez Utolsó módosítás dátuma: 2016. április 8. Tartalom Tartalom... 2 1. Intézményvezetői jelentkeztető felület... 3 1.1 Regisztráció,

Részletesebben

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről Szabó Diána Oktatási és Közművelődési Osztályvezető Hatósági ellenőrzések megállapításai

Részletesebben

Parlagfű Bejelentő Rendszer

Parlagfű Bejelentő Rendszer Parlagfű Bejelentő Rendszer felhasználói útmutató A rendszer elérése: Elérési cím: www.govcenter.hu/pbr Felhasználói funkciók: 1. Regisztráció Új felhasználói fiókot az oldalsó menüben a [Regisztráció]-ra

Részletesebben

KIRA OKTATÁSI TANANYAG

KIRA OKTATÁSI TANANYAG KIRA OKTATÁSI TANANYAG 2015. június hó ADATSZOLGÁLTATÁS Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u. 4. www.allamkincstar.gov.hu 1 BIZTOSÍTOTTI BEJELENTÉS (T1041) ÁLTALÁNOS ALAPELVEK A biztosítotti bejelentés

Részletesebben

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés Tartalom Új diákigazolvány igénylés folyamata... 2 1. IAR feltöltéshez szükséges jogosultságok beállítása... 2 2. Token kérés... 2 3. Új igénylés feladása... 2 Igénylések keresése, szinkronizálása... 4

Részletesebben

Használati útmutató a jogosultságok kiosztásához

Használati útmutató a jogosultságok kiosztásához Használati útmutató a jogosultságok kiosztásához 1 Tartalomjegyzék Bevezető... 3 Belépés az Intézményvezetői mesterjelszó-kezelő rendszerbe... 3 Felhasználói szintek... 5 Meglévő felhasználó jogosultságainak

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS

FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit kft. FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Felhasználói kézikönyv Dokumentum állapota: Tervezet Verzió: 0.1.0 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Bejelentkezés...

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015

TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015 NYITNIKÉK NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZUHOGY OM azonosító:201762 TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015 Készítette: Fórisné Nagy Márta óvodavezető Elfogadta: és jóváhagyta: Fenntartó Önkormányzat Véleményezte:és elfogadta:

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: GÁL GÁBOR IGAZAGTÓ SZOLNOK 2013 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. I. Nyilvántartható

Részletesebben

Magiszter.NET iskolaadminisztrációs rendszer feltöltése adatokkal

Magiszter.NET iskolaadminisztrációs rendszer feltöltése adatokkal Magiszter.NET iskolaadminisztrációs rendszer feltöltése adatokkal I. Intézményi alapadatok kitöltése Belépés> Adminisztráció> Intézmény képes menü> Intézményi adatok> Intézményi alapadatok Az intézmények

Részletesebben

Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013. Használati útmutató

Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013. Használati útmutató Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013 Tartalomjegyzék 1. Technikai információk... 2 2. Publikus felület... 2 2.1 Bejelentkezés... 2 2.2 Összesítés... 3 2.2.1 Statisztikai tábla megtekintése...

Részletesebben

Playlist.hu Kiadói kézikönyv

Playlist.hu Kiadói kézikönyv Playlist.hu Kiadói kézikönyv Verziószám: 1.1.4. Dátum: 2010. október 13. Tartalomjegyzék Verziótörténet... 3 1. Bevezető... 4 2. Rendszerkövetelmények... 4 3. Bejelentkezés... 4 4. Regisztráció... 5 5.

Részletesebben

Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató

Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z 6. szakmai gyakorlatnak kell elfogadni össze kell számítani

T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z 6. szakmai gyakorlatnak kell elfogadni össze kell számítani T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

Használati útmutató a jogosultságok kiosztásához

Használati útmutató a jogosultságok kiosztásához Használati útmutató a jogosultságok kiosztásához 1 Tartalomjegyzék Bevezető... 3 Középiskolai felvételi információs rendszer (KIFIR) moduljai... 3 Belépés az Intézményvezetői mesterjelszó-kezelő rendszerbe...

Részletesebben

KIR-STAT internetes adatgyűjtő rendszer

KIR-STAT internetes adatgyűjtő rendszer - internetes adatgyűjtő rendszer Kitöltési útmutató Budapest, 2012. október 1. TARTALOMJEGYZÉK 1.1. Milyen lépések szükségesek az adatszolgáltatás sikeres teljesítéséhez? 1.2. Belépéssel kapcsolatos tudnivalók

Részletesebben

PTE 1. Sz. Gyakorló Általános Iskola. Adatkezelési szabályzat

PTE 1. Sz. Gyakorló Általános Iskola. Adatkezelési szabályzat Melléklet PTE 1. Sz. Gyakorló Általános Iskola Adatkezelési szabályzat Érvényes: 2013. január 3-tól A 2011. évi CXC. törvény A köznevelésről 26.. szabályozza a köznevelési intézményekben nyilvántartott

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A JOGOSULTSÁGOK KIOSZTÁSÁHOZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A JOGOSULTSÁGOK KIOSZTÁSÁHOZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A JOGOSULTSÁGOK KIOSZTÁSÁHOZ Tartalomjegyzék Bevezető... 3 Belépés az Intézményvezetői mesterjelszó-kezelő rendszerbe... 3 Meglévő felhasználó jogosultságainak módosítása... 5 Új felhasználó

Részletesebben

Használati útmutató a jogosultságok kiosztásához

Használati útmutató a jogosultságok kiosztásához Használati útmutató a jogosultságok kiosztásához Tartalomjegyzék Bevezető... 3 Belépés az Intézményvezetői mesterjelszó-kezelő rendszerbe... 3 Felhasználói szintek... 5 Meglévő felhasználó jogosultságainak

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ a 2017. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések kapcsán használandó intézményi dokumentumfeltöltő modulhoz Utolsó frissítés: 2016. november 22. 1 Tartalom Általános információk...

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás. Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV. OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál

OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás. Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV. OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál www.otpvnt.hu 2017.02.23. MUNKÁLTATÓK... 3 1. Belépés az internetes portálra... 3 2.

Részletesebben

Kezelési segédlet. Magiszter.NET - Alapok

Kezelési segédlet. Magiszter.NET - Alapok Magiszter.NET - Alapok Kezelési segédlet Elérhetőségeink: Tel: 62/550-748; 550-749 Fax: 62/550-919 E-mail: magiszternet@infotec.hu Honlap: www.infotec.hu Ügyfélszolgálat: H-P 8:00-16:00 Belépés és kilépés

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az akkreditált szaktanácsadói képzések esetében benyújtandó, a képzés megkezdésének alapjául szolgáló személyi dokumentumokhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az akkreditált szaktanácsadói képzések esetében benyújtandó, a képzés megkezdésének alapjául szolgáló személyi dokumentumokhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az akkreditált szaktanácsadói képzések esetében benyújtandó, a képzés megkezdésének alapjául szolgáló személyi dokumentumokhoz Budapest, 2017. június 19. A továbbképzésekkel kapcsolatban

Részletesebben

A köznevelési intézmények körzethatárainak KIR adatbejelentő rendszere

A köznevelési intézmények körzethatárainak KIR adatbejelentő rendszere A köznevelési intézmények körzethatárainak KIR adatbejelentő rendszere O ktatási Hivatal Készült: 2016. év Tartalom Bevezető... 3 Bejelentkezés... 3 Köznevelési intézmények körzethatárainak rögzítése,

Részletesebben

Szülői modul. Belépés a TANINFORM rendszerbe. Főoldal

Szülői modul. Belépés a TANINFORM rendszerbe. Főoldal Szülői modul Belépés a TANINFORM rendszerbe Belépni vagy a bogim.hu oldalon elhelyezett linkre való kattintással vagy a https://start.taninform.hu/application/start?intezmenyindex=032552 cím böngészőbe

Részletesebben

A pedagógus minősítési rendszer

A pedagógus minősítési rendszer TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA A pedagógus minősítési rendszer Thaisz Miklós Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Jogszabályi háttér Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

Taninform KIR kapcsolat

Taninform KIR kapcsolat Taninform KIR kapcsolat Cél A Taninform KIR adatkapcsolat célja, hogy a mindkét rendszerben megtalálható és tárolt, iskolai adminisztrációval kapcsolatos alapadatokat az intézmények könnyen szinkronban

Részletesebben

Tantárgyfelosztás. I. Ellenőrzés. Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket:

Tantárgyfelosztás. I. Ellenőrzés. Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket: Tantárgyfelosztás I. Ellenőrzés Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket: Alkalmazott képes menü > alkalmazottak alapadatai - Alkalmazottak

Részletesebben

A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete

A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete 1 A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló

Részletesebben

Nevelési év indítása óvodák esetén

Nevelési év indítása óvodák esetén Nevelési év indítása óvodák esetén A LÉPÉSEK SORRENDJE NAGYON FONTOS, EZÉRT KÉRJÜK SZIGORÚAN BETARTANI! - Mielőtt elkezdi a nevelési év indítását, kérem, legalább egyszer olvassa át az egész segédletet,

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. omunáldata

Felhasználói kézikönyv. omunáldata Elhagyott Hulladék Nyilvántartó Program Felhasználói kézikönyv omunáldata Tartalomjegyzék Illetékes Hatóságok Adatkapcsolati Alrendszer... 3 Bejelentkezés... 4 Elfelejtett jelszó... 4 Felhasználói Központ...

Részletesebben

Adatgyűjtés a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók létszámáról

Adatgyűjtés a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók létszámáról Adatgyűjtés a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók létszámáról Felhasználói útmutató Készült: 2015. január Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Vihar 2.0 rendszer Felhasználói kézikönyv

Vihar 2.0 rendszer Felhasználói kézikönyv Vihar 2.0 rendszer Felhasználói kézikönyv Versenyzői funkciók O l d a l 0 21 Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék... 0 Bevezető... 1 Felhasználói funkciók... 2 Regisztráció... 2 Támogatott böngészők...

Részletesebben

Védőnői jelentés összesítője modul. eform Felhasználói kézikönyv

Védőnői jelentés összesítője modul. eform Felhasználói kézikönyv Védőnői jelentés összesítője modul eform Felhasználói kézikönyv 1. ÁNTSZ eform Védőnői jelentés modul... 3 1.1 Bejelentkezés... 3 1.2. Az eform alkalmazás használata... 4 1.2.1 Területi védőnői jogkörrel

Részletesebben

Dr. Zemplényi Adrienne munkaügyi szakjogász

Dr. Zemplényi Adrienne munkaügyi szakjogász Dr. Zemplényi Adrienne munkaügyi szakjogász 2014. szeptember 8-tól alkalmaztak helyettesítő óvónőként teljes munkaidőben. Oklevelet nem kaptam nyelvvizsga hiányában, csak igazolást a főiskola elvégzéséről.

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához

Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához A WEB EDInet rendszer használatához internet kapcsolat, valamint egy internet böngésző program szükséges (Mozilla Firefox, Internet Explorer).

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

Tanrend jelentő képző szervek részére

Tanrend jelentő képző szervek részére Tanrend jelentő képző szervek részére Felhasználói segédlet Tartalomjegyzék Belépés Tanrend jelentő felület Új tanrend jelentő Névsor megadása Névsor megadása jelentkezési lap alapján Névsor nyomtatása

Részletesebben

2017. Kitöltési útmutató

2017. Kitöltési útmutató Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere (KIFIR) JELENTKEZÉSI LAP a 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem

Részletesebben

Az Út a tudományhoz alprogram a https://utravalo.emet.gov.hu/ut_2013 címen érhető el.

Az Út a tudományhoz alprogram a https://utravalo.emet.gov.hu/ut_2013 címen érhető el. Ú T M U T A T Ó A Z Ú T A T U D O M Á N Y H O Z A L P R O G R A M E L L E N Ő R Z Ö T T A D A T R Ö G Z Í T É S I F E L Ü L E T É N E K K E Z E L É S É H E Z Az Út a tudományhoz alprogram a https://utravalo.emet.gov.hu/ut_2013

Részletesebben

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 1. A SZEMÉLYÜGYI NYILVÁNTARTÁS ADATKÖRE a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyárólszóló

Részletesebben

Adóhátralék kezelés egyszerűen. Használati útmutató

Adóhátralék kezelés egyszerűen. Használati útmutató Használati útmutató Program indítása: A telepítés utáni első indításkor a program a szükséges alapbeállításokat elvégzi, és automatikusan újra indul. A főképernyőn a bejelentkezéshez mindig meg kell adni

Részletesebben

Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye

Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye 2016.08.02-án MÓDOSÍTOTT Összeállította: Aranyosiné Borsodi Éva kistérségi tanügy-igazgatási szakértő http://aranyoskozszolg.ininet.hu segedanyag.aranyosine@gmail.com

Részletesebben

Magiszter.NET iskolaadminisztrációs rendszer feltöltése adatokkal

Magiszter.NET iskolaadminisztrációs rendszer feltöltése adatokkal Magiszter.NET iskolaadminisztrációs rendszer feltöltése adatokkal I. Intézményi alapadatok kitöltése Belépés> Adminisztráció> Intézmény képes menü> Intézményi adatok> Intézményi alapadatok Az intézmények

Részletesebben

A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK

A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK Az alábbi információkkal és a mellékelt dokumentumokkal szeretnénk megkönnyíteni a diákok jelentkezését

Részletesebben

Tanév indítása iskolák esetén. Mielőtt elkezdi a tanév indítását, legalább egyszer olvassa át az egész segédletet, hogy lássa az összefüggéseket.

Tanév indítása iskolák esetén. Mielőtt elkezdi a tanév indítását, legalább egyszer olvassa át az egész segédletet, hogy lássa az összefüggéseket. Tanév indítása iskolák esetén A LÉPÉSEK SORRENDJE NAGYON FONTOS, EZÉRT KÉRJÜK SZIGORÚAN BETARTANI! Mielőtt elkezdi a tanév indítását, legalább egyszer olvassa át az egész segédletet, hogy lássa az összefüggéseket.

Részletesebben

A pedagógusminősítési, tanfelügyeleti, szaktanácsadói rendszer a 2014/2015-ös tanévben

A pedagógusminősítési, tanfelügyeleti, szaktanácsadói rendszer a 2014/2015-ös tanévben A pedagógusminősítési, tanfelügyeleti, szaktanácsadói rendszer a 2014/2015-ös tanévben Pedagógusok előmeneteli rendszere 2015. január 1-jétől a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv a évi minősítési eljárás adminisztrációs felületéhez. Utolsó módosítás dátuma: május 3.

Felhasználói kézikönyv a évi minősítési eljárás adminisztrációs felületéhez. Utolsó módosítás dátuma: május 3. Felhasználói kézikönyv a 2018. évi minősítési eljárás adminisztrációs felületéhez Utolsó módosítás dátuma: 2017. május 3. Tartalom Tartalom... 2 1. Regisztráció, belépés, keresés... 3 1.1 Mesterjelszó

Részletesebben

HC Csoport Ügyfélkapu

HC Csoport Ügyfélkapu HC Csoport Ügyfélkapu Felhasználói útmutató Készült: 2013. augusztus 28. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 Bejelentkezés... 2 Jelszóváltás... 3 Főoldal... 3 Szűrések és rendezések... 5 Bejelentés... 6 Üzenet

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK RÉSZÉRE

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK RÉSZÉRE Helyi önkormányzatok és Többcélú Kistérségi Társulások normatív hozzájárulásainak és normatív, kötött felhasználású támogatásainak igénylési rendszere 2008. évre FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ÖNKORMÁNYZATOK ÉS

Részletesebben

Elmib Önkormányzati hibabejelentő. Felhasználói kézikönyv v1.0

Elmib Önkormányzati hibabejelentő. Felhasználói kézikönyv v1.0 Elmib Önkormányzati hibabejelentő Felhasználói kézikönyv v1.0 Tartalom Az első belépés... 3 Regisztráció utáni első lépések... 4 Kezdő képernyő felépítése... 5 A hibabejelentő menü... 7 Új hiba bejelentése...

Részletesebben

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai Köznevelési törvény A hatályba lépés fontosabb dátumai 2012. szeptember 1. Ekkor lép hatályba a nemzeti köznevelésről szóló törvény, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre.

Részletesebben

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza.

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza. Bóra Adatcsere A Bóra Adatcsere a Bóra bérprogram webes modulja, ami a http://adatcsere.globo.hu címen érhető el. Természetesen a modult szeretnénk az Önök igényei alapján tovább fejleszteni, ezért kíváncsian

Részletesebben

AZ ARANYPART KOLLÉGIUM TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ ARANYPART KOLLÉGIUM TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJA AZ ARANYPART KOLLÉGIUM TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJA 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET... 2 1. 1. A PROGRAM JOGSZABÁLYI ALAPJA... 2 1. 2. A PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE... 2 2. ÁLTALÁNOS ELVEK...

Részletesebben

Kitöltési útmutató a beiratkozási laphoz

Kitöltési útmutató a beiratkozási laphoz Kitöltési útmutató a beiratkozási laphoz A Modulo indítása: https://modulo.kefo.hu/modulo FIGYELEM! A BÖNGÉSZŐ PROGRAMBAN ENGEDÉLYEZNI FELL A FELUGRÓ ABLAKOKAT, KÜLÖNBEN A FENTI HIBAÜZENET NEM JELENIK

Részletesebben

Segédanyag a gyakornoki idő számításához

Segédanyag a gyakornoki idő számításához Segédanyag a gyakornoki idő számításához Tartalomjegyzék I. Bevezető... 2 II. Szakmai gyakorlati idő... 3 III. Pedagógus I. fokozatba való sorolás hat év munkaviszony jellegű jogviszony alapján... 5 IV.

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

OTP Egészségpénztár OTP Nyugdíjpénztár OTP SZÉP Kártya OTP Cafeteria Nyilatkoztató. https://www.otpportalok.hu. Készítette: Konyicsák Zoltán

OTP Egészségpénztár OTP Nyugdíjpénztár OTP SZÉP Kártya OTP Cafeteria Nyilatkoztató. https://www.otpportalok.hu. Készítette: Konyicsák Zoltán https://www.otpportalok.hu Készítette: Konyicsák Zoltán Tartalom 1 Néhány szó az OTP Portálok programról... 3 1.1 Az OTP Portálok bevezetésének célja... 3 2 Belépés az OTP Portálok oldalra... 4 2.1 A bejelentkezéshez

Részletesebben

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj rendszer hallgatói felülete. Felhasználói kézikönyv

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj rendszer hallgatói felülete. Felhasználói kézikönyv Klebelsberg Képzési Ösztöndíj rendszer hallgatói felülete Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék 1. Webes felület használata... 2 2. Regisztráció, belépés... 2 3. Jelszó módosítása... 4 4. Kilépés... 5

Részletesebben

Tanév indítása iskolák esetén

Tanév indítása iskolák esetén Tanév indítása iskolák esetén A LÉPÉSEK SORRENDJE NAGYON FONTOS, EZÉRT KÉRJÜK SZIGORÚAN BETARTANI! - Mielőtt elkezdi a tanév indítását, kérem, legalább egyszer olvassa át az egész segédletet, hogy lássa

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

Beváltói Folyamat Felhasználói útmutató

Beváltói Folyamat Felhasználói útmutató Beváltói Folyamat Felhasználói útmutató Bevezető Az alábbiakban a beváltói folyamat és az ehhez szükséges Beváltói oldal funkcióinak bemutatása történik, ami a regisztrált kereskedők számára került létrehozásra.

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv MISKOLCI EGYETEM PÁLYÁZAT NYILVÁNTARTÁS Miskolc, 2011. április hó ME Számítóközpont V2.0 2011. április 11. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. PÁLYÁZAT ÉLETÚT FOLYAMATA... 4 3. JOGOSULTSÁG... 7 4. FELHASZNÁLÓI

Részletesebben

KIR Intézménytörzs Intézményi és fenntartói adatmódosító rendszer

KIR Intézménytörzs Intézményi és fenntartói adatmódosító rendszer KIR Intézménytörzs Intézményi és fenntartói adatmódosító rendszer FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ O K T A T Á S I H I V A T A L Készült: 2013. április 25. Tartalom KIR Intézménytörzs intézményi adatmódosító modul...

Részletesebben

Diákigazolvány Elektronikus Igénylési Rendszer Oktatási Hivatal által biztosított igénylő felület. Felhasználói kézikönyv. v 2.1

Diákigazolvány Elektronikus Igénylési Rendszer Oktatási Hivatal által biztosított igénylő felület. Felhasználói kézikönyv. v 2.1 Diákigazolvány Elektronikus Igénylési Rendszer Oktatási Hivatal által biztosított igénylő felület Felhasználói kézikönyv v 2.1 Tartalomjegyzék Diákigazolvány Elektronikus Igénylési Rendszer 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Pedagógusbér a 2016/2017.tanévben

Pedagógusbér a 2016/2017.tanévben Pedagógusbér a 2016/2017.tanévben a jelenlegi, (2016.05.06.) még hatályos jogszabályok alapján - VÁLTOZÁS VÁRHATÓ(differenciálás)!!! 326/2013.Korm.rendelet 38. (3) 2016. szeptember 1. és 2017. augusztus

Részletesebben

Használati útmutató a jogosultságok kiosztásához

Használati útmutató a jogosultságok kiosztásához Használati útmutató a jogosultságok kiosztásához Tartalomjegyzék Bevezető... 3 Belépés az Intézményvezetői mesterjelszó-kezelő rendszerbe... 3 Meglévő felhasználó jogosultságainak módosítása... 5 Új felhasználó

Részletesebben

Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához

Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához Az adatbázis elérése, regisztrálás, belépés Az adatbázis címe: http://www.scopus.com Az adatbázis csak regisztrált, jogosultsággal rendelkező intézmények,

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Educatio Társadalmi és Szolgáltató Nonprofit Kft. Delegált Admin felület Felhasználói kézikönyv 2012.06.27. Dokumentum állapota: Tervezet Verzió: 0.1.0 Tartalomjegyzék Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Elérés...

Részletesebben

NETFIT modul NETFIT adminisztrátori felület Felhasználói útmutató. Magyar Diáksport Szövetség

NETFIT modul NETFIT adminisztrátori felület Felhasználói útmutató. Magyar Diáksport Szövetség NETFIT modul NETFIT adminisztrátori felület Felhasználói útmutató Magyar Diáksport Szövetség 2015 Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 Nyitóoldal... 4 3 Belépés... 5 4 Intézményválasztás... 7 5 Kezdőoldal... 8

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA Általános rész A felvételi eljárásban részt vevő tanuló tetszőleges számú Jelentkezési lapot állíthat ki. Egy Jelentkezési

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

REGISZTRÁCIÓ ÜGYFELEK SZÁMÁRA

REGISZTRÁCIÓ ÜGYFELEK SZÁMÁRA REGISZTRÁCIÓ ÜGYFELEK SZÁMÁRA 2016-01-25 Az ÉTDR rendszer üzemeltetője: Lechner Nonprofit Kft. Az ÉTDR Helpdesk elérhetőségei: e-mailen: helpdesk@etdr.gov.hu telefonon: +36 1 279-2643, +36 1 279-2647 (H-CS

Részletesebben

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató A Jelentkezési lapok kétoldalas másolatként másolhatók. Csak azok a Jelentkezési lapok használhatók,

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv a Víziközmű Adatbeviteli Felülethez 2012. augusztus

Felhasználói kézikönyv a Víziközmű Adatbeviteli Felülethez 2012. augusztus Felhasználói kézikönyv a Víziközmű Adatbeviteli Felülethez 2012. augusztus 1 1. Bevezetés Az adatbekérő felület célja, hogy a Magyar Energia Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a víziközműszolgáltatásról szóló

Részletesebben

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató A Jelentkezési lapok kétoldalas másolatként másolhatók. Csak azok a Jelentkezési lapok használhatók,

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

Hatályba lépés 2014.11.05.!

Hatályba lépés 2014.11.05.! A Kormány 268/2014. (XI. 3.) Korm. rendelete egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról Intézményvezetői segédanyag A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.

Részletesebben

Hatodéves jelentkezés a Moduloban

Hatodéves jelentkezés a Moduloban Hatodéves jelentkezés a Moduloban Fogadónyilatkozat generálás PTE Klinikák és PTE háziorvos mentorok kivételével az összes választott gyakorlati helyről fogadónyilatkozatot kell beszerezni. Az aláírandó

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. az MTA Akadémiai Adattárba (AAT) való regisztrációhoz és adatkitöltéshez, adatfrissítéshez

ÚTMUTATÓ. az MTA Akadémiai Adattárba (AAT) való regisztrációhoz és adatkitöltéshez, adatfrissítéshez ÚTMUTATÓ az MTA Akadémiai Adattárba (AAT) való regisztrációhoz és adatkitöltéshez, adatfrissítéshez Amennyiben Ön már rendelkezik az Akadémiai Adattárba szóló regisztrációval, a pályázat benyújtásához

Részletesebben

Tájékoztató a Középfokú beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsga adminisztrációs rendszerbe (Közfelvir) történő belépéshez

Tájékoztató a Középfokú beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsga adminisztrációs rendszerbe (Közfelvir) történő belépéshez Tájékoztató a Középfokú beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsga adminisztrációs rendszerbe (Közfelvir) történő belépéshez A programba történő belépés az alábbi három módon lehetséges: 1. Az intézmény

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató EUREST KFT. TESTNEVELÉSI EGYETEM GYAKORLÓ SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM WEB ALAPÚ MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATÁHOZ Tartalom Általános felhasználói ismeretek... 2 Regisztráció...

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR RÉSZÉRE

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR RÉSZÉRE Helyi önkormányzatok és Többcélú Kistérségi Társulások normatív hozzájárulásainak és normatív, kötött felhasználású támogatásainak igénylési rendszere 2008. évre FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

Részletesebben

INFOtec. Magiszter.NET Óratervek 2009/2010 Óratervek rögzítése ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÉS GIMNÁZIUMOK ESETÉN

INFOtec. Magiszter.NET Óratervek 2009/2010 Óratervek rögzítése ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÉS GIMNÁZIUMOK ESETÉN Magiszter.NET Óratervek 2009/2010 Óratervek rögzítése Iskolai oktatás képes menü>oktatásszervezés> Óraterv - Új óratervet az ikonsoron található Új gombra kattintva tud regisztrálni. - A sárga mezők kitöltése

Részletesebben

Óranyilvántartás (NEPTUN)

Óranyilvántartás (NEPTUN) Óranyilvántartás (NEPTUN) 1. NEPTUN web felületén az óranyilvántartás elérése Az óranyilvántartás adminisztrálására az oktatónak lehetősége van az oktatói weben az Oktatás / Kurzusok menüponton. A beállított

Részletesebben

Az alábbiakban a portál felépítéséről, illetve az egyes lekérdező funkciókról kaphat részletes információkat.

Az alábbiakban a portál felépítéséről, illetve az egyes lekérdező funkciókról kaphat részletes információkat. Súgó Az alábbiakban a portál felépítéséről, illetve az egyes lekérdező funkciókról kaphat részletes információkat. A lekérdező rendszer a Hírközlési Szolgáltatások és Interfész bejelentések, valamint az

Részletesebben

Sege dlet az ovodasupport.magiszter.net bejelento rendszer haszna lata hoz

Sege dlet az ovodasupport.magiszter.net bejelento rendszer haszna lata hoz Sege dlet az ovodasupport.magiszter.net bejelento rendszer haszna lata hoz Tartalom Hogyan léphetek be?... 2 Hogyan kell hibát bejelenteni?... 2 Hogyan igazodhatok el a bejelentett hibajegyek között?...

Részletesebben