A légzırendszer és szabályozása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A légzırendszer és szabályozása"

Átírás

1 A légzırendszer és szabályozása

2 sejtlégzés: az anyagcsere folyamatokhoz szükséges O 2 felvétel és CO 2 leadás folyamata, azaz a gázcsere szárazföldi gerincesek: a hatékony gázcseréhez a környezet és a sejtek közötti egyszerő diffúzió nem elég - légutak kialakítása (melegítés, párásítás, szőrés) - gázok szállítása a vérben vérplazmában, ill. vörösvértestek segítségével - áramlás folyamatos, kétirányú biztosítása a határfelszínek mentén (légmozgás és kapilláris-keringés) alveólus epitélium levegı diffúzió kapilláris endotélium diffúzió sejtmembrán tüdı alveólus külsı légzés véráramlás belsı légzés szövetek

3 A gázcsere O 2 és CO 2 kicserélıdés passzív folyamat (diffúzió); függ az adott gáz koncentráció (parciális nyomás) viszonyaitól - a transzport irányát szabja meg a felület nagyságától a diffúziós távolságtól respirációs (légzési) epitélium: 0,5 15 µm vastag, specializált sejtréteg - a transzport sebességét szabja meg alveoláris kapilláris membrán vvt surfactant kapilláris endotélium intersticiális tér alveoláris epitélium alveolus fal

4 Alapfogalmak parciális nyomás: a teljes gázkeverék össznyomásából az adott gázra esı nyomásérték oldott gáz nyomása (tenziója): azonos a vele egyensúlyban lévı gázfázisban az adott gáz parciális nyomásával (hımérséklettıl függ!) száraz levegı nedves levegı alveoláris gáz tüdı artéria tüdı véna po 2 (Hgmm) * ** po 2 (%) 21,0 19,7 13,4 5,3 13,2 pco 2 (Hgmm) 0,3 0, pco 2 (%) 0,04 0,04 5,3 6,1 5,3 légnyomás: 760 Hgmm; vízgız parciális nyomása 47 Hgmm *: O 2 fogyasztás, anatómiai holttér hatása **: bronchiális vénák befolyása gáztranszport: vörösvértesten belül (O 2 és CO 2 ) és vérplazmában (CO 2 ) kétfázisú rendszer

5 A külsı és belsı légzés alatti parciális nyomásváltozások

6 A légzırendszer felépítése felsı légutak: orr- és szájüreg, garat, gége 2 (bal), ill. 3 (jobb) lebenyes tüdı orr orrüreg külso légutak a tüdıt kívülrıl mellhártyák borítják: pleurális (fali) és viszcerális (zsigeri) lemez; közöttük folyadék trachea - hörgı - hörgıcske - légvezeték - léghólyag; melegítés, vízgızzel való telítés (lehelet) nyelocso jobb oldali lebenyek (3) rekeszizom garat gége gégefedo (epiglottis) légcso (trachea) fali (parietális) mellhártya zsigeri (visceralis) mellhártya fo broncusok pleurális ur bordák bal oldali lebenyek (2) a gázcsere a légvezetékekben és a léghólyagokban (300 millió) zajlik - összfelszín m 2 trachea - alveolus: dichotomikus elágazás, 1-23 ág

7 A légzırendszer felépítése vezetı zóna: trachea fıbronchus (1) - bronchus (2-3) bronchiolus, terminális bronchiolus (4-16) csak légvezetı funkció, gázcsere nincs kicserélıdési zóna: bronchioli respiratorii (17-19) ductus alveorales (20-22) alveolus (23) fıhörgık: C alakú porc hörgık (bronchi lobales, b. segmentales): porcdarabok, kevés simaizom hörgıcskék (bronchioli, b. terminales, b. respiratoricus): csak simaizom légvezetékek és léghólyagocskák (alveolusok): csak itt folyik gázcsere légzési bronchiolus alveoláris szeptum fıhörgık term, bronciolus porc légzési bronchiolus bronchio lus alveoláris vezeték alveólus

8 A tüdıhólyagocskák felépítése tüdılebeny alveólus keresztmetszete

9 A légzımozgások belégzés kilégzés rekeszizom gerincoszlop borda bordák elmozdulása borda rekeszizom szegycsont belsı külsı bordaközi izmok bordaközi izmok, T1-11 külsı~: belégzés, belsı~: kilégzés belsı bordaközi izmok külsı rekeszizom, C3-5 (n. phrenicus) nyugalomban 1-2 cm mozgás: 300 ml, 10 cm is lehet thorakális harántlézió esetén önálló légzés fenntartása hasizom gyertya, trombita, reflexes légzımozgások; 40/perc felett segédizmok - diszpnoe (nehézlégzés) esetén belégzést támogatják bordák elmozdulása

10 a tüdıszövetre kétféle hatás hat: Nyomásviszonyok a tüdıben összeesés felületi feszültség tüdı rugalmas rostjai (-> passzív kilégzés) kifeszítés alveolusok interdependenciája (kölcsönös tágítás) surfactant (epitel-ii sejt terméke; dipalmitoilfoszfatidilkolin) mellkas expanziós tendenciája nyugodt kilégzés után éppen egyensúly áll fenn: funkcionális reziduális kapacitás (FRC; ~2400 ml) a tüdıtérfogat, ill. a benne uralkodó nyomás passzívan, a légzési izmok mőködésének következtében változik a levegı áramlása passzív; a tüdı és a külvilág közötti nyomásviszonyok szabják meg

11 Nyomásviszonyok a tüdıben a levegı áramlását befolyásoló nyomásértékek: intrapleurális (mellhártyai) nyomás: a pleuraőr ben (a savós hártyák között) mérhetı nyomás; nyugodt kilégzés után -2/-6 Hgmm mély belégzés: -10 Hgmm mindig negatív (ld. légmell, pleura-sérülés) tüdı összeesési tendenciájától mellkas tágulási tendenciájától függ intrapulmonáris (intraalveoláris) nyomás: nyitott légutak esetén azonos a légköri nyomással; nyugodt be-kilégzésnél ~-/+1 Hgmm, kis változás is elegendı erıltetett belégzés: -80Hgmm; köhögés: 100 Hgmm transzmurális nyomás: az egyes alveolusok falára gyakorolt nyomás, az intrapulmonáris és az intrapleuláris nyomás különbsége ( belülrıl kifelé mérve) nyugodt állapotban 1,4 Hgmm alveolusok nyitvatartása

12 Légzés közbeni nyomásviszonyok a tüdıben fıbb befolyásoló tényezık: 1) a tüdı aktuális térfogata transzmurális nyomás tüdı és mellkas tágulékonysága 2) légutak áramlási ellenállása bronchiolusok simaizomzatának tónusa bronchodilatáció: simaizom β 2 adrenerg hatás; NO bronchokonstrikció: paraszimpatikus hatás; irritáns anyagok, hideg levegı, hisztamin, gyulladási mediátorok, asztma légzési térfogatváltozások mérése: Hutchinson; spirométer, spirogram

13 Légzési térfogatváltozások áramlási vagy respirációs térfogat (tidal volume, V T ): ~500 ml, egyetlen nyugodt légvétel alatt be/kilégzett térfogat kilégzési vagy expirációs rezervtérfogat (ERV): nıkben ~800, férfiakban ~1200 ml belégzési vagy inspirációs rezervtérfogat (IRV): nıkben ~1900, férfiakban ~3100 ml vitálkapacitás (VC): nıkben ~3200, férfiakban ~4800 ml funkcionális reziduális kapacitás (FRC): nyugodt kilégzés után a tüdıben maradó térfogat reziduális térfogat (RV): max. kilégzés után a tüdıben maradt térfogat; nıkben ~1000, férfiakban ~1200 ml tüdı teljes térfogata (TLC): nıkben ~4200, férfiakban ~6000 ml IRV V T ERV FRC RV VC TLC

14 Légzési térfogatváltozások, fogalmak statikus paraméterek (ld. légzési térfogatok) testméret nem befolyásolja életkor dinamikus paraméterek (pl. 0,5 sec alatt megmozgatott levegımennyiség; FEV 0,5 ) légzıizmok állapota befolyásolja légutak ellenállása légzési perctérfogat: 14 x 500 ml=7 l/min anatómiai holttér: a vezetı zóna térfogata nyugalmi légzésnél ~150 ml -> csak ~350 ml levegı cserélıdik fiziológiai holttér: ha összes alveolus ventillált: az anatómiai holttérrel megegyezik ha a ventilláció nem megfelelı: az anatómiai holttér térfogata megnı alveoláris ventilláció: a tüdıben valóban kicserélt gáz térfogata: 14 x 350 ml=4900 ml/min

15 Az O 2 szállítása O 2 fizikai oldódása rossz (halpusztulás, pipálás ) 5 l vér ml O 2 /min szállít, munkavégzéskor akár 4000 ml O 2 /min hemoglobin (Hgb): oldódás ~70x növelése oxihemoglobin élénkpiros, deoxihemoglobin sötét lilás-vörös (artériás/vénás vér színe) gerinctelenekben is, de más, réztartalmú pigment is (pl. hemocianin) tetramer szerkezet, polipeptid és hem (vastartalmú porfirinszármazék) reverzibilis O 2 kötés: Fe ++, de függ pl. a konformációs állapottól is affinitását az ún. szaturációs (telítettségi) görbe jelzi fél-telítettség: 50%-ban szaturált Hgb (P 50 ) disszociációs görbe nem lineáris (R /T állapot) P 50 : hemoglobin ~26 Hgmm, mioglobin ~5 Hgmm 100 Hgmm po 2 mellett (alveoláris vér) hemoglobin 97%-ban, 40 Hgmm mellett (vénás vér) 75%-ban telített

16 A hemoglobin O 2 kötése a gázcsere diffúzióval történik ebben a plazmában kialakult po 2 döntı magas Hgb O 2 affinitás (=kis P 50 ): a Hgb könnyebben veszi fel a plazmából az O 2 -t, így a plazmakoncentrációt alacsonyan tartja diffúziós sebesség növelése a tüdıben pl. a magas affinitás jó - szaturációs görbe balra tolása alacsony Hgb O 2 affinitás (=nagy P 50 ): adott plazmakoncentráció mellett az O 2 könnyebben diffundál a sejtekbe a szövetekben az alacsony affinitás jó - szaturációs görbe jobbra tolása szöveti O 2 felhasználást befolyásolja: véráramlás sebessége artériás vér O 2 tartalma O 2 nyomásgradiens a szövetek és a vérplazma között hemoglobin O 2 deszaturációjának mértéke O 2 deszaturáció O 2 kötés

17 A hemoglobin O 2 telítettségét befolyásoló tényezık 1. H + /CO 2 koncentráció Bohr: CO 2 jelenléte a Hgb O 2 szaturációját csökkenti (térszerkezet megváltozik) igazán H + hatás (pco 2 növelése és ph csökkenése a görbét jobbra tolja, P 50 nı) hatás 100 Hgmm po 2 mellett kevésbé fontos, 80 Hgmm alatt azonban jelentıs O 2 deszaturáció a kapillárisokban a savasodás miatt több O 2 szabadul fel kapilláris endotélium légzési epitélium vérplazma szövetek tüdı

18 A hemoglobin O 2 telítettségét befolyásoló tényezık 2. hımérséklet C között T emelése a telítettséget csökkenti (görbe jobbra tolódik) szöveti mőködés: T emelkedés és CO 2 termelés ezek együttesen fokozzák a deszaturációt (azaz azonos O 2 nyomáson a Hgb több O 2 -t képes leadni) 3. 2,3-bisz-foszfoglicerát (2,3-BPG) glikolízis során termelıdik; magas 2,3-BPG szint a vvt-ben a Hgb β alegységéhez köt, csökkenti az O 2 affinitást (görbét jobbra tolja) magas 2,3-BPG szint esetén P 50 nı több O 2 szabadul fel adott po 2 mellett vérkonzerv: tartós tárolás esetén alacsony 2,3-BPG görbe balra tolódik transzfúzió esetén a 40 Hgmm-es vénás po 2 mellett a Hgb nem tud deszaturálódni nem ad le elegendı O 2 -t O 2 deszaturáció

19 A hemoglobin O 2 telítettségét befolyásoló tényezık 4. hemoglobin alegység-összetétele a placenta kapillárisaiba már részlegesen deszaturált vér kerül - azonos O 2 affinitás mellett a magzat O 2 ellátása nem lenne megoldott a magzati Hgb O 2 affinitása az anyai hemoglobinnál nagyobb magzati Hgb (γ lánc) embrionális Hgb (ε lánc) felnıtt Hgb (β lánc) A 2 Hgb (α lánc) a felnıtt α 2 β 2 összetétel helyett ε és γ láncok a magzati fejlıdés során terhességi hónapok születés kor (hónap) a fötális Hgb 2,3-BPG-t nem köt a telítési görbe balra tolódik nagyobb O 2 affinitás alacsonyabb plazma po 2 mellett is képes O 2 -t felvenni az anyai Hgb-tól a magzati kapillárisokban a po 2 még alacsonyabb, ott deszaturálódik a Hgb

20 A hemoglobin O 2 telítettségét befolyásoló tényezık 5. CO 200x nagyobb affinitás CO iránt, mint O 2 iránt, így a disszociáció is sokkal lassabb 0,1% CO mellett a Hgb többsége már nem köt O 2 -t a CO az O 2 telítési görbét balra tolja: egyetlen CO megkötése a többi alegység O 2 affinitását növeli, így nehezebben deszaturálódik a kötött O 2 is 6. Fe 2+ -> Fe 3+ oxidáció kötött O 2 maga is lassan oxidál Fe 3+ : methemoglobin, funkcióképtelen methemoglobin-reduktáz (NADPH): fiziológiásan keletkezett methemoglobin folyamatos redukálása örökletes methemoglobinaemia: enzim mutációja, inaktiváció a polipeptidszerkezet mutációja is jár hasonló tünetekkel nitrát-szennyezés: fokozott oxidáló hatás, enzim nem képes visszaredukálni csecsemıknél különösen veszélyes

21 A hemoglobin O 2 telítettségét befolyásoló tényezık görbe balra tolódik P 50 csökken O 2 -t nagyobb affinitással köti adott plazma po 2 mellett több O 2 -t képes megkötni T ph / pco 2 2,3-BPG CO magzati Hgb, mioglobin O 2 deszaturáció O 2 kötés görbe jobbra tolódik P 50 nı O 2 -t kisebb affinitással köti adott plazma po 2 mellett több O 2 -t képes felszabadítani T ph / pco 2 2,3-BPG magaslati tartózkodás mioglobin: monomer szerkezet, alacsonyabb O 2 tenzión telítıdik ( balra tolt ), így át tudja venni az O 2 -t a hemoglobintól nyugalomban ~70 ml, munka során ~200 ml vér a tüdıkapillárisokban, ~ 70 m 2 -en; egy vvt kb. 750 ms-ig van a kapillárisban, de 250 ms alatt már telítıdik

22 a vér O 2 szállító képessége függ: a hemoglobin tartalomtól a hemoglobin szaturációjától a keringı vér mennyiségétıl Az O 2 transzport károsodása hipoxiás hipoxia: kevés az artériákban az O 2 anémiás hipoxia: kevés a mőködıképes Hgb vérszegénység, CO mérgezés hipoxia: O 2 hiány alacsony po 2 (magas hegy) légzıizmok elégtelen mőködése (légmell) légzıközpont gyenge mőködése asztma, tüdıödéma, cisztás fibrózis, tüdıtágulás, pitvari sövény hiánya hipovolémiás, hipotenziós hipoxia: szövetekhez nem jut el az O 2 alacsony perctérfogat, alacsony vértérfogat, érelzáródás, szívelégtelenség szöveti hipoxia: szövetek nem tudják az O 2 -t felhasználni ciánmérgezés (terminális oxidáció, O 2 felvétel gátlása)

23 Hipoxiák (folyt.) nagy tengerszint feletti magasság hatása: akklimatizáció nélkül 3700 m felett mentális problémák, 6100 m fölött eszméletvesztés 8848 m 45 Hgmm levegı po 2, 35 Hgmm alveoláris po 2, 7,5 Hgmm alveorális pco 2, arteriás vér ph x alveoláris ventiláció O 2 palack nélküli megmászást a hiperventiláció és a légzési alkalózis együtt teszi lehetıvé (perifériás kemoreceptorok szerepe) hegyibetegség: 8-24 h után, 4-8 napig fejfájás, légszomj, hányás, álmatlanság arteriola dilatáció, kapilláris nyomás nı agyban és tüdıben ödéma, diurézis csökken kezelés: alkalózis csökkentése, glükokortikoidok ödémaképzıdés ellen

24 akklimatizáció: 1. hiperventiláció > O 2 affinitás csökkentése alkalózis > O 2 affinitás görbe balra tolódik, ugyanakkor 2,3-BPG szint nı > együttes hatás: P 50 értéke nı, Hgb-O 2 disszociáció könnyebb 2. eritropoietin szekréció nı vvt szám nı 3. mitokondriumok, citokróm oxidáz, mioglobin mennyisége nı

25 búvármerülés: 10 m-ként 1 atm nyomásfokozódás külsı nyomást ellensúlyozni kell -> sőrített levegı Hipoxiák (folyt.) tiszta O 2 toxikus (tüdı, kognitív károsodás, de motoros funkció O.K.) m-ig: 80% N 2, 20% O 2 ; mélyebben pn 2 fokozódása miatt mélységi mámor mélyebb merülés: N 2 helyett pl. hélium (remegés, motoros aktivitás károsodása, EEG α aktivitás csökkenés, de kognitív képességek OK) keszon betegség: gyors felmerülés pn 2 hirtelen csökken, buborékképzıdés (10-30 min: csuklás, fájdalom, neurológiai problémák, gerincvelıi paralízis) - a gáz tágulása a tüdıvénákat szétrepesztheti, keringésbe levegı kerül (levegı embólia) - nagy mennyiség a kamrában felgyőlhet, kis buborék a kisebb ereket zárhatja el; már 5m mélységbıl is!

26 A CO 2 szállítása 1. fizikai oldódás: a vérplazmában elég jó (0,7 ml/l), (5-7%) hımérséklettıl, CO 2 oldékonyságtól, CO 2 tenziótól lineárisan függ 2. hemoglobin karbamino-kötés (5%) diffúzió a vörösvértestbe, katalízis nélkül CO 2 a hemoglobin szabad NH 2 csoportjával reagál karbamino-hgb egyensúlyi folyamat, függ CO 2 tenziótól (szöveti kapillárisban karbamino-hgb, tüdıkapillárisban CO 2 képzıdés) Hgb oxigenáltsága (deohgb nagyobb, oxihgb kisebb mértékben szállítja szövet vénás vérben magasabb karbamino-hgb tartalom) 3. szénsavképzıdés: szállítás HCO 3- formában a vérplazmában (~90%) CO 2 + H 2 O <-> H 2 CO 3 <-> H + + HCO 3 - vvt citoplazma: nagy mennyiségő szénsavanhidráz 1 2 3

27 3. szénsavképzıdés a szövetekben szénsavanhidráz katalizálja A CO 2 szállítása a vvt-n belül alapból a CO 2 keletkezése felé eltolva, de a Hgb megköti a H + -t, így jelentıs a bikarbonátképzıdés a szöveti kapillárisokban a pco 2 magasabb, így megnı az intracell. HCO 3- is anioncserélı transzporter: Cl - /HCO 3- csere: a vvt-n belül keletkezett H + -t a Hgb megköti, a HCO 3- a vérplazmába transzportálódik, helyébe Cl - kerül szövet a szöveti kapillárisokban a CO 2 a vvt-n belül HCO 3- -tá alakul, majd a vérplazmában szállítva jut el a tüdıbe szöveti kapillárisokban Hgb deoxigenálódik, deohgb gyengébb sav és nagyobb a H + affinitása a bikarbonátképzıdés a Hgb deoxigenálódásától függ

28 A CO 2 szállítása 3. szénsavképzıdés a tüdıkapillárisokban vvt Hgb oxigenálódik, a H + disszociál a citoplazmás HCO 3 - szénsavvá alakul, majd disszociál vvt citoplazmában CO 2 felszabadulás diffúzió a vérplazmába, majd az alveoláris térbe vvt-n belüli HCO 3- konc. csökken plazma bikarbonátját a Cl - /HCO 3- - transzporter Cl - -ra cseréli alveoláris tér vvt-n belül folyamatos CO 2 képzıdés, amely diffúzióval az alveoláris térbe jut

29 Az O 2 és a CO 2 szállítása a vérben

30 A légzés szabályozása automatikus légzımozgások: a gerincvelıi, légzıizmokat beidegzı motoneuronok agytörzsi szabályozása más idegrendszeri struktúrák, közvetlenül is irányítják a légzési motoneuronokat (emóciók, hangadás) ventillációs ciklus: belégzési szakasz: - a belégzés mélysége az ingerelt motoneuronok számától és AP frekvenciájától függ (toborzás vagy recruitment; ld. mozgás) - a belégzés kezdetén fokozatosan növekvı aktivitás, majd fokozatos csökkenés kilégzési szakasz: - ált. passzív, nincs aktivitás, csak erıltetett kilégzésnél ritmusgenerátor: nyúltvelıben és hídban pontos mőködése még nem ismert régi légzıközpont elnevezések (pl. apneuziás, pneumotaxikus) már nem használatosak

31 A légzés idegi szabályozása nyúltvelı: elsıdleges légzıközpont belégzési neuronok: dorzálisan és mediálisan, n. tractus solitarii mellett kilégzési neuronok: ventrolaterálisan pacemaker aktivitás hımérséklet és vér pco 2 tartalma serkenti nyúltvelı/híd határa: belégzést gátló központ (Bötzinger komplex) kilégzés alatt aktív, a belégzési neuronokat reciprok módon gátolja a tüdıalveolusok falában lévı feszülési receptorok ingerülete serkenti nyúltvelıi kemoreceptorok és hipoxia gátolja híd: belégzés/kilégzés váltását irányító központ (Kölliker-Fuse mag) volt pneumotaxikus központ

32 centrális kemoreceptorok: A légzésszabályozás kemoreceptorai fı feladat: az alveoláris ventiláció beállításával az arteriás vér O 2, CO 2 szintjének és a ph szabályozása legfıbb szabályozó a vér (ill. cerebrospinális folyadék) pco 2 növekedése CO 2 + H 2 O <-> H 2 CO 3 <-> H + + HCO 3 - O 2 szintre, vér ph-jára nem érzékenyek ph változás érzékelése O 2 szint: fiziológiásan nem változik jelentısen, ezért csak nagyfokú hipoxiára reagál nyúltvelı ventrális felszínén, a VII. és XII. agyidegek kilépésénél cerebrospinális folyadék (CSF) CO 2 (azaz H + )- tartalmát érzékelik pco 2 növekedés (ph csökkenés) belégzési központ serkentése CSF alacsony fehérje-tartalom, kis pufferkapacitás kis CO 2 változás is jelentıs ph változást eredményez gyorsan aktiválódik, de tartósan magas pco 2 mellett adaptálódik normálisnál alacsonyabb pco 2 (pl. hiperventilláció) csökkent aktivitás, akár apnoe is (kivétel súlyos hipoxia)

33 A légzésszabályozás kemoreceptorai perifériás kemoreceptorok (glomusok) carotis mellett és aortarégióban afferens rostok: gl. caroticum n. IX (fontosabb), gl. aorticum n. vagus mérik a vér O 2 és CO 2 tenzióját, a ph-t és a K + szintet belégzési és vérnyomásemelı központ aktiválása pl. véráramlás csökken (vérnyomásesés vagy szimpatikus vazokonstrikció) > po 2 esik > már a szöveti hipoxia kialakulása elıtt jeleznek óriási vérátáramlás, de igen intenzív O 2 felhasználás is lokálisan alacsony O 2 szint (akár 40 Hgmm alatt is) O 2 szint csökkenésével fokozódóan aktiválódnak, nem adaptálódnak tartós hiperkapnia esetén a hipoxiát érzékelve tartják fent a légzést ph, K + és pco 2 változásra ~lineárisan reagál

34 A légzés visszacsatolásos szabályozása lassan adaptálódó feszítési receptorok (Hering-Breuer reflex) n. vagus afferens rostok a kemoreceptorok melletti visszajelzés légutak falában, simaizomsejtek körül tüdıszövet feszülését érzékelik: a tüdı térfogatával arányos az ingerület frekvenciája belégzés reflexes gátlása, így passzív kilégzés megindítása, bronchodilatáció CO 2 belélegzése esetén elıször a légvétel mélysége nı a feszülési receptorokon keresztüli visszacsatolás engedi a frekvencia fokozódását gyorsan adaptálódó receptorok légutak hámsejtjei között, velıshüvelyő afferens axon irritáns receptorok: kémiai anyagok, por fokozott ventiláció, bronchokonstrikció, nyálszekréció, köhögés J receptorok (juxtaglomeruláris) tüdıkapillárisok közelében, gyulladásmediátorokra, kémiai anyagokra érzékeny rövid apnoe, nyákszekréció

35 A légzés szabályozása agykéreg híd idegi szabályozás gátlás serkentés n. vagus feszülési receptorok nyúltvelı belégzést gátló központ kilégzı neuronok motoneuronok gerincvelı légzıizmok tüdı/mellkas belégzı neuronok mechanikai munka légcsere alveolus/kapilláris határ n. vagus n. glossopharingeus glomusok vérplazma ph, po 2 centrális kemoreceptorok CSF ph, pco 2 diffúzió vér szövetek

36 Egyéb légzési folyamatok tüsszentés, köhögés: orrnyálkahártya, gége, nyelıcsı és hörgık nyálkahártyájának kémiai vagy mechanikai ingerlése lihegés: folyadék és hıleadás; csak a respirációs holtteret szellızteti didergés: légzıizmokon hideg vagy láz hatására; hipotalamikus és középagyi szintrıl a légzıközpontokra és/vagy a motoneuronokra hat reflexes apnoé: kellemetlen szagok, hideg zuhany, erıs zaj, éles fájdalom; nyelés és hányás alatt is (glottis záródik) akaratlagos apnoé: fokozott figyelmem vagy precíz kézmozgások esetén; agykérgi eredető hossza erıltetett belégzés utáni hiperventillációt követı O 2 belélegeztetéssel növelhetı (palack nélküli merülés) izommunka: kezdeti szakaszban gyors ventiláció-fokozás: idegi hatás (motoros agykéreg, hipotalamusz, izmok mechanorepetorai), majd elhúzódó, lassabb ventilációnövelés: reflexes, kemoreceptív hatás a munka után még fokozott légzés az izom O 2 adósságának törlesztése miatt beszéd, hangadás: hangszín: hangszalagok vastagságától, rezgés frekvenciájától, a hangerısség a kilégzés sebességétıl és a kilélegzett levegı mennyiségétıl függ szájüregben további artikuláció; egyedi sajátságok

37 Ábrák

38 nyelıcsı jobb oldali lebenyek (3) A légzırendszer felépítése orr orrüreg garat gége gégefedı (epiglottis) légcsı (trachea) fali (parietális) mellhártya fı broncusok pleurális őr bordák külsı légutak zsigeri (visceralis) mellhártya rekeszizom bal oldali lebenyek (2)

39 A hemoglobin szerkezete hem

40 A hemoglobin szaturációs (telítettségi) görbéje deoxigenált vér (összehúzódó izom) vénás deoxigenált vér (nyugalom) artériás oxigenált vér O 2 telítettség O 2 deszaturáció O 2 kötés

41 szövet A CO 2 szállítása tüdı epitélium és endotélium alveolus kapilláris alveoláris tér szöveti kapilláris szénsavanhidráz

42 A légzési központok A perifériás kemoreceptorok

A légzés. Dr. Oláh Attila. DEOEC Élettani Intézet 2012.11.22.

A légzés. Dr. Oláh Attila. DEOEC Élettani Intézet 2012.11.22. A légzés Dr. Oláh Attila DEOEC Élettani Intézet 2012.11.22. Egy kis sematikus anatómia... Kulcspontok: Holttér: a légzőrendszerünk azon része, ahol nem történik gázcsere Spontán retrakciós tendencia (

Részletesebben

Hypoxia oxigénhiány. Definíció és alapfogalmak

Hypoxia oxigénhiány. Definíció és alapfogalmak Hypoxia oxigénhiány Rácz Olivér és Dombrovský Péter Miskolci Egyetem, Egészségügyi Kar Šafárik Egyetem, Orvosi Kar hypoxmisk 1 Definíció és alapfogalmak Hypoxia szöveti oxigénhiány Hypoxémia alacsony O

Részletesebben

LÉGZŐRENDSZER. Meixner Katalin

LÉGZŐRENDSZER. Meixner Katalin LÉGZŐRENDSZER Meixner Katalin Légzőrendszer részei - cavum nasi, orrmelléküregek - larynx - trachea - bronchi - pulmo Anatómiai áttekintés A légzés élettana Külső légzés: - O2- CO2 transzport - alveolusokban

Részletesebben

Orvosi élettan. Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1.

Orvosi élettan. Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1. Orvosi élettan Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1. Prof. Sáry Gyula 1 anyagcsere hőcsere Az élőlény és környezete nyitott rendszer inger hő kémiai mechanikai válasz mozgás alakváltoztatás

Részletesebben

Hogyan működünk? I. dr. Sótonyi Péter. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mentőszolgálat Mentőápoló Tanfolyam 7. előadás 2011. november 30.

Hogyan működünk? I. dr. Sótonyi Péter. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mentőszolgálat Mentőápoló Tanfolyam 7. előadás 2011. november 30. Hogyan működünk? I. dr. Sótonyi Péter Mentőápoló Tanfolyam 7. előadás 2011. november 30. Probléma felvetés 2 Az előadás célja 1. A keringési rendszer működési elvének alapszintű megismerése 2. A mentőápolói

Részletesebben

Vérkeringés. A szív munkája

Vérkeringés. A szív munkája Vérkeringés. A szív munkája 2014.11.04. Keringési Rendszer Szív + erek (artériák, kapillárisok, vénák) alkotta zárt rendszer. Funkció: vér pumpálása vér áramlása az erekben oxigén és tápanyag szállítása

Részletesebben

Az erek simaizomzatának jellemzői, helyi áramlásszabályozás. Az erek működésének idegi és humorális szabályozása. 2010. november 2.

Az erek simaizomzatának jellemzői, helyi áramlásszabályozás. Az erek működésének idegi és humorális szabályozása. 2010. november 2. Az erek simaizomzatának jellemzői, helyi áramlásszabályozás. Az erek működésének idegi és humorális szabályozása 2010. november 2. Az ér simaizomzatának jellemzői Több egységes simaizom Egy egységes simaizom

Részletesebben

A SAV-BÁZIS EGYENSÚLY ZAVARAI

A SAV-BÁZIS EGYENSÚLY ZAVARAI A SAV-BÁZIS EGYENSÚLY ZAVARAI ph, normálértékek ph = a H-koncentráció negativ tizes alapú logaritmusa a H koncentrációt a vérben a CO2 és a HCO3- közti egyensúly határozza meg CO2 + H2O H2CO3 HCO3- + H+

Részletesebben

Autonóm idegrendszer

Autonóm idegrendszer Autonóm idegrendszer Az emberi idegrendszer működésének alapjai Október 26. 2012 őszi félév Vakli Pál vaklip86@gmail.com Web: http://www.cogsci.bme.hu/oraheti.php Szomatikus és autonóm idegrendszer Szomatikus:

Részletesebben

Újszülöttek és koraszülöttek újraélesztése. Dr. Szabó Miklós 2010. Április 1.

Újszülöttek és koraszülöttek újraélesztése. Dr. Szabó Miklós 2010. Április 1. Újszülöttek és koraszülöttek újraélesztése Dr. Szabó Miklós 2010. Április 1. A megszületéskor adaptálódik 1/ légzés, keringés, idegi mőködések, érzékszervek metabolizmus, tápcsatorna, kültakaró, immunrendszer,

Részletesebben

Célkitőzések. A keringésmegállás etiológiája (2) A keringésmegállás etiológiája (1) A keringésleálláshoz vezetı út gyermekeknél

Célkitőzések. A keringésmegállás etiológiája (2) A keringésmegállás etiológiája (1) A keringésleálláshoz vezetı út gyermekeknél Célkitőzések A kritikus állapotú gyermek felismerése, vizsgálata (és kezelése) Szentirmai Csaba SE AITK, SE I. Gyermekklinika A kritikus állapotú gyermek felismerése A keringési- és a légzési jeleinek

Részletesebben

Az újszülöttek ellátása Széll András

Az újszülöttek ellátása Széll András Az újszülöttek ellátása Széll András Peter Cerny Alapítvány Az újszülöttellátás célja A cardiorespiratoricus adaptatio elősegítése Az adaptatiót zavaró tényezők kiküszöbölése A megzavart adaptatio élettani

Részletesebben

2,4-2,8 mmol/l (1,5 mmol/l szabad, ionizált) Plazma magnézium (összes) 1.00 mmol/l

2,4-2,8 mmol/l (1,5 mmol/l szabad, ionizált) Plazma magnézium (összes) 1.00 mmol/l Vízterek, vér Plazma nátrium 143.00 mmol/l 138-151 mmol/l Plazma kálium 4.00 mmol/l 3,4-5,2 mmol/l Plazma kalcium (össz.) 2.50 mmol/l 2,4-2,8 mmol/l (1,5 mmol/l szabad, ionizált) Plazma magnézium (összes)

Részletesebben

Pontosítások. Az ember anatómiája és élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához cím tankönyvhöz

Pontosítások. Az ember anatómiája és élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához cím tankönyvhöz Pontosítások Az ember anatómiája és élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához cím tankönyvhöz 4. oldal A negyedik funkció a. Ez a tulajdonság a sejtek azon képességére vonatkozik, hogy ingereket

Részletesebben

A keringési rendszer szabályozása

A keringési rendszer szabályozása fı szabályozási lehetıségek: A keringési rendszer szabályozása I. perctérfogat változtatása 1 perc alatt az egyik szívkamra által a nagyerekbe juttatott vérmennyiség a) pulzustérfogat (szívciklus alatti

Részletesebben

Büdösfürdő altalaja nagyon sok ásványi anyagot rejt mélyen belül, vagy közel a földkéreg felszínéhez. Mindenekelőtt gyógyító hatása van ezeknek az

Büdösfürdő altalaja nagyon sok ásványi anyagot rejt mélyen belül, vagy közel a földkéreg felszínéhez. Mindenekelőtt gyógyító hatása van ezeknek az Büdösfürdő altalaja nagyon sok ásványi anyagot rejt mélyen belül, vagy közel a földkéreg felszínéhez. Mindenekelőtt gyógyító hatása van ezeknek az anyagoknak, fizikális és kémiai tulajdonságaiknak köszönhetően

Részletesebben

Az agyhalál megállapítása

Az agyhalál megállapítása ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT Az agyhalál megállapítása Szervkoordinációs Iroda Mihály Sándor Országos Vérellátó Szolgálat Szervkoordinációs Iroda Transzplantációs koordináció, mint az ápolás speciális

Részletesebben

1.1. A túlélés szabályozáselméleti biztosítékai

1.1. A túlélés szabályozáselméleti biztosítékai H-1. A vesemûködés alapjai 1.1. A túlélés szabályozáselméleti biztosítékai 1. Homeosztázis A belsô környezet kémiai stabilitásának megôrzése az egyes komponensek koncentrációjának szabályozása által. Jellegzetesen

Részletesebben

H-2. A glomeruláris filtráció 2.1. A glomerulus szerkezete

H-2. A glomeruláris filtráció 2.1. A glomerulus szerkezete A. aff. A. eff. H-2. A glomeruláris filtráció 2.1. A glomerulus szerkezete Bowman-tok Tubulusfolyadék Podocyta-nyúlványok Proximalis tubulus Mesangialis sejtek Basalis membrán Glomeruluskapilláris Endothelsejt

Részletesebben

PE-GK Állattudományi és Állattenyésztéstani Tanszék

PE-GK Állattudományi és Állattenyésztéstani Tanszék PE-GK Állattudományi és Állattenyésztéstani Tanszék Az anyagszállítás módozatai sejten beüli plazmaáramlással, pl. egysejtűek sajátos, speciális sejtekkel, pl. a szivacsok vándorsejtjei béledényrendszer:

Részletesebben

Koraszülött lélegeztetési technikáról az újszülött gyógyászatban. Dr. Szabó Miklós 2009.Március 22.

Koraszülött lélegeztetési technikáról az újszülött gyógyászatban. Dr. Szabó Miklós 2009.Március 22. Koraszülött lélegeztetési technikáról az újszülött gyógyászatban Dr. Szabó Miklós 2009.Március 22. A megszületéskor adaptálódik 1/ légzés, keringés, idegi mőködések, érzékszervek metabolizmus, tápcsatorna,

Részletesebben

TÁMOP-témahét projekt: Egészséges életmód

TÁMOP-témahét projekt: Egészséges életmód TÁMOP-témahét projekt: Egészséges életmód A TÁMOP-témahét projekt témája: Egészséges életmód Idıpont: 2010. január 11-15 A projekt célja: - a tanulókban és rajtuk keresztül családtagjaikban is felébreszteni

Részletesebben

39. Elmeszesedés (calcificatio)

39. Elmeszesedés (calcificatio) Elmeszesedés 39. Elmeszesedés (calcificatio) élettani elmeszesedés (calcificatio phisiologia) aktív calcifikációs folyamat csontokban Ca 3 (PO 4 ) 2 9 rész CaCO 3... 1 rész kóros elmeszesedés (calcificatio

Részletesebben

Izom energetika. Szentesi Péter

Izom energetika. Szentesi Péter Izom energetika Szentesi Péter A harántcsíkolt izom struktúrája a kontraktilis fehérjék Izom LC-2 LC1/3 LMM = light meromiosin Izom fasciculus LMM S-2 S-1 HMM rod Miozin molekula S-1 HMM = heavy meromiosin

Részletesebben

Zaj- és rezgés védelem

Zaj- és rezgés védelem Zaj- és rezgés védelem Mi a zaj? A zaj kellemetlen zavaró hang Zajnak nevezünk minden olyan nemkívánatos vagy túl hangos hangjelensége(ke)t, amely az egyén életfunkcióit, munkáját, munkájának és pihenésének

Részletesebben

BIOLÓGIA. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május BIOLÓGIA KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 1. Az élőlények csoportosítása (7 pont) Minden jó helyre írt szám. NÖVÉNYEK HARASZTOK HETEROTRÓFOK LEBONTÓK 1 5 6 3 2 4 7 2 A

Részletesebben

Az ember izomrendszere, az izomműködés szabályozása

Az ember izomrendszere, az izomműködés szabályozása Az ember izomrendszere, az izomműködés szabályozása Az ember csontváza és izomrendszere belső váz- izületek - varratok Energia szolgáltató folyamatok az izomban AEROB ANAEROB (O 2 elég) (O 2 kevés) szénhidrát

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba. 2. Fonetika

Bevezetés a nyelvtudományba. 2. Fonetika Bevezetés a nyelvtudományba 2. Fonetika Gerstner Károly Magyar Nyelvészeti Tanszék Fonetika A beszédhangok tudománya: az egyes hangok jellegével és képzésével, illetve a beszédészlelés folyamatával foglalkozik

Részletesebben

Kémiai érzékelés. Legısibb erıs befolyás. Külsı és belsı kemoszenzoros mechanizmusok. Illatok, ízek viselkedés (túlélési és sexuális információ)

Kémiai érzékelés. Legısibb erıs befolyás. Külsı és belsı kemoszenzoros mechanizmusok. Illatok, ízek viselkedés (túlélési és sexuális információ) Kémiai érzékelés Legısibb erıs befolyás Sejtek: kemo-elimináció kemo-rejectio kemo-acceptáció Külsı és belsı kemoszenzoros mechanizmusok Illatok, ízek viselkedés (túlélési és sexuális információ) Döntés:

Részletesebben

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

AZ EMBER LÉGZÕ SZERVRENDSZERÉNEK FELÉPÍTÉSE ÉS MÛKÖDÉSE

AZ EMBER LÉGZÕ SZERVRENDSZERÉNEK FELÉPÍTÉSE ÉS MÛKÖDÉSE Az ember életmûködései és az életmûködések szabályozása 45 AZ EMBER LÉGZÕ SZERVRENDSZERÉNEK FELÉPÍTÉSE ÉS MÛKÖDÉSE Milyen típusai alakultak ki az evolúció során a légzõszerveknek? orrüreg Melyek a légzés

Részletesebben

Az emésztôrendszer károsodásai. Lonovics János id. Dubecz Sándor Erdôs László Juhász Ferenc Misz Irén Irisz. 17. fejezet

Az emésztôrendszer károsodásai. Lonovics János id. Dubecz Sándor Erdôs László Juhász Ferenc Misz Irén Irisz. 17. fejezet Az emésztôrendszer károsodásai Lonovics János id. Dubecz Sándor Erdôs László Juhász Ferenc Misz Irén Irisz 17. fejezet Általános rész A fejezet az emésztôrendszer tartós károsodásainak, a károsodások

Részletesebben

Biofizika I 2013-2014 2014.12.02.

Biofizika I 2013-2014 2014.12.02. ÁTTEKINTÉS AZ IZOM TÍPUSAI: SZERKEZET és FUNKCIÓ A HARÁNTCSÍKOLT IZOM SZERKEZETE MŰKÖDÉSÉNEK MOLEKULÁRIS MECHANIZMUSA IZOM MECHANIKA Biofizika I. -2014. 12. 02. 03. Dr. Bugyi Beáta PTE ÁOK Biofizikai Intézet

Részletesebben

Alapfokú elsősegélynyújtás. www.szegedizoltan.hu

Alapfokú elsősegélynyújtás. www.szegedizoltan.hu Alapfokú elsősegélynyújtás www.szegedizoltan.hu 1997. évi CLIV. törvény 5. (3)e, Mindenkinek kötelessége - a tőle elvárható módon - segítséget nyújtani és a tudomása szerint arra illetékes egészségügyi

Részletesebben

Szignáltranszdukció Mediátorok (elsődleges hírvivők) az információ kémiailag kódolt

Szignáltranszdukció Mediátorok (elsődleges hírvivők) az információ kémiailag kódolt Szignáltranszdukció Mediátorok (elsődleges hírvivők) az információ kémiailag kódolt apoláros szerkezet (szabad membrán átjárhatóság) szteroid hormonok, PM hormonok, retinoidok hatásmech.: sejten belül

Részletesebben

A felsı légutak radiológiája. A felsı légutak radiológiája. A mellkas radiológiája. A trachea radiológiája. Arany-Tóth Attila 1

A felsı légutak radiológiája. A felsı légutak radiológiája. A mellkas radiológiája. A trachea radiológiája. Arany-Tóth Attila 1 Általános szempontok A felsı légutak radiológiája Általában mellkasröntgennel együtt LL Általános szempontok A gége anatómiája Általában mellkasröntgennel együtt LL Légutak: légtartalmuk miatt könnyen

Részletesebben

Alapfokú elsősegélynyújtás betegszállítóknak. www.szegedizoltan.hu

Alapfokú elsősegélynyújtás betegszállítóknak. www.szegedizoltan.hu Alapfokú elsősegélynyújtás betegszállítóknak www.szegedizoltan.hu Állapot felmérés Biztonság!!! Rángatózik igen fejvédelme nem Van-e erős külső vérzés csillapítani (a vérzés súlyossága? Esetleges rejtett

Részletesebben

Az intubációi indikációi:

Az intubációi indikációi: Az intubációi indikációi: 1. A makroszkópos aspiráció megelőzése 2. Lélegeztetőgéphez való csatlakoztatás lélegeztetés szükségessége esetén. 3. Légúti toilette. Nem kötelező intubálni a gépi lélegeztetéshez

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

TRANSZPORTFOLYAMATOK A SEJTEKBEN

TRANSZPORTFOLYAMATOK A SEJTEKBEN 16 A sejtek felépítése és mûködése TRANSZPORTFOLYAMATOK A SEJTEKBEN 1. Sejtmembrán elektronmikroszkópos felvétele mitokondrium (energiatermelõ és lebontó folyamatok) citoplazma (fehérjeszintézis, anyag

Részletesebben

Kalcium anyagcsere. A kalcium szerepe a gerincesekben szerepe kettős:

Kalcium anyagcsere. A kalcium szerepe a gerincesekben szerepe kettős: Kalcium anyagcsere A kalcium szerepe a gerincesekben szerepe kettős: 2/13 szervetlen sók, főleg hidroxiapatit Ca 5 (PO 4 ) 3 (OH) formájában a belső vázat alkotja másrészt oldott állapotban az extracelluláris

Részletesebben

Az izommőködés tanulmányozása elektromiográfia segítségével

Az izommőködés tanulmányozása elektromiográfia segítségével Az izommőködés tanulmányozása elektromiográfia segítségével Bevezetés Az emberi vázizmok izomrostokból épülnek fel, melyeket kötıszövet kapcsol egybe. A vázizomzat mőködése a szomatikus motoros neuronok

Részletesebben

A dyspnoés beteg. Karlócai Kristóf Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika. Nógrádgárdony, 2012. febr 10

A dyspnoés beteg. Karlócai Kristóf Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika. Nógrádgárdony, 2012. febr 10 A dyspnoés beteg Karlócai Kristóf Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika Nógrádgárdony, 2012. febr 10 Definíció Dyspnoe = kényelmetlen légzés Érzés: lehet inadekvát A légzés az egyetlen vitális funkció,

Részletesebben

4. előadás Idegrendszer motoros működése

4. előadás Idegrendszer motoros működése 4. előadás Idegrendszer motoros működése Szomatomotoros funkciók: Elemi reflex Testtartás Helyváltoztatás Létfenntartó működések (légzési, táplálkozási mozgások) Szexuális aktus egyes részei Emóciók Intellektuális

Részletesebben

Noninvazív lélegeztetés szerepe a neuromuszkuláris betegségek kezelésében

Noninvazív lélegeztetés szerepe a neuromuszkuláris betegségek kezelésében Noninvazív lélegeztetés szerepe a neuromuszkuláris betegségek kezelésében Alvásdiagnosztikai és Terápiás Laboratórium Faludi Béla Neurológiai Klinika PTE, Pécs Definíció: NIV: endotracheális intubálás

Részletesebben

14. fejezet. Légzôszervi károsodások. Magyar Pál Mándy András

14. fejezet. Légzôszervi károsodások. Magyar Pál Mándy András 14. fejezet Magyar Pál Mándy András A tüdôkárosodásokkal kapcsolatos, a munkaképesség felmérését szolgáló vizsgálatoknak, illetve eredményeik megítélésének hazánkban már vannak elôzményei. Ilyen vizsgálatok

Részletesebben

A szövetek tápanyagellátásának hormonális szabályozása

A szövetek tápanyagellátásának hormonális szabályozása A szövetek tápanyagellátásának hormonális szabályozása Periódikus táplálékfelvétel Sejtek folyamatos tápanyagellátása (glükóz, szabad zsírsavak stb.) Tápanyag raktározás Tápanyag mobilizálás Vér glükóz

Részletesebben

Szövetek Szövet: az azonos eredetű, hasonló működésű és hasonló felépítésű sejtek csoportjait szövetnek nevezzük. I. Hámszövet: A sejtek szorosan

Szövetek Szövet: az azonos eredetű, hasonló működésű és hasonló felépítésű sejtek csoportjait szövetnek nevezzük. I. Hámszövet: A sejtek szorosan Szövetek Szövet: az azonos eredetű, hasonló működésű és hasonló felépítésű sejtek csoportjait szövetnek nevezzük. I. Hámszövet: A sejtek szorosan kapcsolódnak. Hiányzik a sejtközötti állomány. Feladata:

Részletesebben

Hipotenzió. A kardiovaszkuláris rendszer működése kóros körülmények között. A szisztémás artériás nyomást meghatározó faktorok. Alacsony vérnyomás

Hipotenzió. A kardiovaszkuláris rendszer működése kóros körülmények között. A szisztémás artériás nyomást meghatározó faktorok. Alacsony vérnyomás A szisztémás artériás nyomást meghatározó faktorok A vénákat beidegző szimpatikus idegek Vérvolumen A kardiovaszkuláris rendszer működése kóros körülmények között Perifériális vénák Vénás nyomás Vénás

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP TRIFENDER

BIZTONSÁGI ADATLAP TRIFENDER Budapest 2007. október 11. készítmény neve: 1. A készítmény neve: Gyártó cég neve: Biovéd 2005 Kft. 9923 Kemestaródfa, Kemesmáli út 23. telefon: 20/951-81-51, fax: 20/460-41-99 email: bioved@bioved.hu

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

216 00 00 00 Repülésegészségügyi alapismeretek

216 00 00 00 Repülésegészségügyi alapismeretek 1. oldal 1. 100432 216 00 00 00 Repülésegészségügyi alapismeretek Repülés közben a szénmonoxid belégzése különösen veszélyes lehet. Az alábbi állítás(ok) közül mely(ek) helyes(ek)? A szénmonoxid szagtalan

Részletesebben

4. Az emberi szervezet B1 rész

4. Az emberi szervezet B1 rész Nézd át: Az ember táplálkozása Anyagforgalom az emberi szervezetben Az ember légzése 4.4. A táplálkozás 4.4.1. Táplálkozás 4. Az emberi szervezet B1 rész a szervezet anyagforgalmát, elsősorban anyagfelvételét

Részletesebben

Mérd fel magad könnyedén!

Mérd fel magad könnyedén! Mérd fel magad könnyedén! 1. Töltsük ki arab számokkal a kipontozott helyeket úgy, hogy igaz legyen az alábbi mondat: Ebben a mondatban... db 1-es,... db 2-es,... db 3-as,... db 4-es,... db 5-ös,... db

Részletesebben

Kezelés típusai. Ingerlő: Rövid idejű Erős Manipulatív. Gátló Hosszú idejű Gyenge Kevés manipuláció. Szúrás mélysége: Pont helye határozza meg

Kezelés típusai. Ingerlő: Rövid idejű Erős Manipulatív. Gátló Hosszú idejű Gyenge Kevés manipuláció. Szúrás mélysége: Pont helye határozza meg Meridián 4-8 Repetíció Kezelés típusai Ingerlő: Rövid idejű Erős Manipulatív Gátló Hosszú idejű Gyenge Kevés manipuláció Szúrás mélysége: Pont helye határozza meg Tüdő meridián Forráspont: 1. Tonizáló

Részletesebben

Reológia Mérési technikák

Reológia Mérési technikák Reológia Mérési technikák Reológia Testek (és folyadékok) külső erőhatásra bekövetkező deformációját, mozgását írja le. A deformációt irreverzibilisnek nevezzük, ha a az erőhatás megszűnése után a test

Részletesebben

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Halat? Amit tartalmaz a halhús 1. Vitaminok:a halhús A, D, B 12, B 1, B 2 vitaminokat

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P írásbeli

Részletesebben

Granulált kén 1/6. BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP VEGYIPARI TERMÉKEKRE ISO 11014-1 szerint

Granulált kén 1/6. BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP VEGYIPARI TERMÉKEKRE ISO 11014-1 szerint Granulált kén 1/6 BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP VEGYIPARI TERMÉKEKRE ISO 11014-1 szerint 1. TERMÉK ÉS CÉG AZONOSÍTÓ ADATOK Terméknév: Termék kód: Cég: Telefon: Fax: granulált kén csomagolt:250300900 önliesnett:250300100

Részletesebben

Hypertónia. Rácz Olivér Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar. Mi a vérnyomás (blood pressure) )? A vérkeringés mozgató ereje (fontos) hat (ezt mérjük)

Hypertónia. Rácz Olivér Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar. Mi a vérnyomás (blood pressure) )? A vérkeringés mozgató ereje (fontos) hat (ezt mérjük) Hypertónia Rácz Olivér Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Oliver Rácz 2009 1 Mi a vérnyomás (blood pressure) )? A vérkeringés mozgató ereje (fontos) Erő, amellyel a vér az erek (artériák) falára hat (ezt

Részletesebben

Az ionális és ozmotikus egyensúly

Az ionális és ozmotikus egyensúly A kiválasztás Az ionális és ozmotikus egyensúly édesvízi, szárazföldi állatok: édesvízhez hiper-, tengervízhez hipozmotikus - szigorú ozmoreguláció szükséges obligát ozmotikus kicserélıdés: fizikai faktoroktól

Részletesebben

Prof. Dr. Machay Tamás Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika 2013.Május 3.

Prof. Dr. Machay Tamás Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika 2013.Május 3. Újszülöttkori-csecsemőkori transzfúziók sajátosságai,transzfúziók indikációja Prof. Dr. Machay Tamás Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika 2013.Május 3. Az újszülöttkori anaemia okai Fiziológiás anaemia

Részletesebben

2334-06 Intenzív ellátást igénylő betegek megfigyelése, monitorizálása követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2334-06 Intenzív ellátást igénylő betegek megfigyelése, monitorizálása követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat A mentőegység által 45 éves keringési rendszer megbetegedésében szenvedő, kritikus állapotú férfi beteg érkezik az intenzív osztályra. Tanítsa meg a pályakezdő ápolótársának milyen eszköz nélküli

Részletesebben

FELADATLAP. Megoldókulcs. 1. Sorolj fel a középfülgyulladás tünetei közül ötöt! Helyes válaszonként egy pont adható. (5 pont)

FELADATLAP. Megoldókulcs. 1. Sorolj fel a középfülgyulladás tünetei közül ötöt! Helyes válaszonként egy pont adható. (5 pont) FELADATLAP Megoldókulcs 1. Sorolj fel a középfülgyulladás tünetei közül ötöt! Helyes válaszonként egy pont adható. Felső légúti hurut előzi meg Éjszaka hírtelen fellépő fülfájás Visszatérő magas láz Tragus

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz BIOLÓGIA 2. MINTAFELADATSOR EMELT SZINT 2015 Az írásbeli vizsga időtartama: 240

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Az Ultralieve Pro készülék...2. Az ultrahang előnyös hatásai...2. Milyen problémák kezelésére használható a készülék...

Tartalomjegyzék. Az Ultralieve Pro készülék...2. Az ultrahang előnyös hatásai...2. Milyen problémák kezelésére használható a készülék... Tartalomjegyzék Az Ultralieve Pro készülék...2 Az ultrahang előnyös hatásai...2 Milyen problémák kezelésére használható a készülék...2 A készüléket tilos használni...3 Az Ultralieve Pro részei...4 Az ultrahang

Részletesebben

Paradicsom és paprika tápoldatozása fejlődési fázisai szerint. Szőriné Zielinska Alicja Rockwool B.V

Paradicsom és paprika tápoldatozása fejlődési fázisai szerint. Szőriné Zielinska Alicja Rockwool B.V Paradicsom és paprika tápoldatozása fejlődési fázisai szerint Szőriné Zielinska Alicja Rockwool B.V page 2 A növények növekedésének alapjai: Napenergia,CO2, víz, tápelemek Tápelemeket 2 csoportra osztjuk:

Részletesebben

POL-HUN M. Bielska Sp.J. ul. 11-Listopada 65, 95-040 Koluszki, tel/fax 0-44 714 08 84, 714 38 11, 714 33 95

POL-HUN M. Bielska Sp.J. ul. 11-Listopada 65, 95-040 Koluszki, tel/fax 0-44 714 08 84, 714 38 11, 714 33 95 Biztonságtechnikai Adatlap 1. TERMÉK MEGHATÁROZÁSA Kereskedelmi név: Jellemzı: MAJOR DOMUS WC GÉL szerves és szervetlen sav és felületaktív hatóanyag alapú vízöblítéses, WC tisztító folyadék. Gyártó Pol-Hun,

Részletesebben

Mérési metodika és a műszer bemutatása

Mérési metodika és a műszer bemutatása Mérési metodika és a műszer bemutatása CPT kábelnélküli rendszer felépítése A Cone Penetration Test (kúpbehatolási vizsgálat), röviden CPT, egy olyan talajvizsgálati módszer, amely segítségével pontos

Részletesebben

Ferrotone 100% természetes forrásvízből nyert vastartalmú étrendkiegészítő

Ferrotone 100% természetes forrásvízből nyert vastartalmú étrendkiegészítő Ferrotone 100% természetes forrásvízből nyert vastartalmú étrendkiegészítő Miért fontos a szervezetnek a vas? A vas számos enzim összetevője, így fontos kémiai reakciókban vesz részt. A hemoglobin és a

Részletesebben

Tamás László: Fülben végbemenő folyamatok nagy hangosságú zajok, zenei események tartós behatásakor. László Tamás MD

Tamás László: Fülben végbemenő folyamatok nagy hangosságú zajok, zenei események tartós behatásakor. László Tamás MD Tamás László: Fülben végbemenő folyamatok nagy hangosságú zajok, zenei események tartós behatásakor László Tamás MD A hang, intenzitásától függően előidézhet Adaptációt, élettani jelenség a 70dB és annál

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

Sejtek közötti kommunikáció:

Sejtek közötti kommunikáció: Sejtek közötti kommunikáció: Mi a sejtek közötti kommunikáció célja? Mi jellemző az endokrin kommunikációra? Mi jellemző a neurokrin kommunikációra? Melyek a közvetlen kommunikáció lépései és mi az egyes

Részletesebben

LÉLEGEZZEN KÖNNYEBBEN TERMÉSZETESEN!

LÉLEGEZZEN KÖNNYEBBEN TERMÉSZETESEN! LÉLEGEZZEN KÖNNYEBBEN TERMÉSZETESEN! A FOLYAMATOSAN NÖVEKVÕ LEVEGÕSZENNYEZÉSSEL EGYENES ARÁNYBAN NÖVEKSZIK A LÉGÚTI BETEGSÉGEKBEN SZENVEDÕK SZÁMA, KÜLÖNÖSEN A GYEREKEKNÉL. HASZNÁLD A TERMÉSZET EREJÉT //

Részletesebben

A FOLYADÉKHÁZTARTÁS ÉS A VESÉK MŐKÖDÉSE

A FOLYADÉKHÁZTARTÁS ÉS A VESÉK MŐKÖDÉSE A FOLYADÉKHÁZTARTÁS ÉS A VESÉK MŐKÖDÉSE A vesemőködés jelentısége A vesemőködés jelentısége: a folyadékok és a benne oldott anyagok kiválasztása (homeosztázis biztosítása) endokrin (belsı elválasztású

Részletesebben

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan 11. évfolyam BIOLÓGIA 1. Az emberi test szabályozása Idegi szabályozás Hormonális szabályozás 2. Az érzékelés Szaglás, tapintás, látás, íz érzéklés, 3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz

Részletesebben

1. kötet ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. kötet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. kötet ÁLTALÁNOS RÉSZ I./01. A tananyag szerkezete, lehetséges tanulási stratégiák Jelen elektronikus tankönyv négy kötetbıl tevıdik össze. Érdekességét az adja, hogy tartalmilag három olyan szakterületet

Részletesebben

A COPD gyógyítása, ápolása, gondozása a járóbeteg szakellátásban

A COPD gyógyítása, ápolása, gondozása a járóbeteg szakellátásban A COPD gyógyítása, ápolása, gondozása a járóbeteg szakellátásban Dr. Alföldi Ibolya Bp. XV.ker. TG 2014. 09. 12. Gordon Snider (1989): Chronic obstructive pulmonary disease a definition and implications

Részletesebben

Bámulatos felvételek az emberi testről.

Bámulatos felvételek az emberi testről. Bámulatos felvételek az emberi testről. Elektronmikroszkóp segítségével hihetetlen részletek mutathatóak ki 1-5 nanométerig terjedő tartományban. 2014.09.15. 1 Vörös vérsejtek Itt úgy néznek ki, mintha

Részletesebben

Prenatalis MR vizsgálatok

Prenatalis MR vizsgálatok Prenatalis MR vizsgálatok Prof. Dr. Lombay Béla Borsod A.Z. Megyei Kórház és s Egyetemi Oktatókórház Miskolci Egyetem, Egészségtudományi gtudományi Kar, Képalkotó Diagnosztikai Tanszék Miskolc Múlt - jelen

Részletesebben

ziák és s a magasabb rendő szellemi funkciók k zavarai

ziák és s a magasabb rendő szellemi funkciók k zavarai Afázi ziák és s a magasabb rendő szellemi funkciók k zavarai Dr. Janszky József egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem Neurológiai Klinika Beszéd Gyermekkorban a külsı beszéd fokozatosan internalizálódik

Részletesebben

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata 1 Az anyagok tulajdonságai fizikai tulajdonságok, mechanikai, termikus, elektromos, mágneses akusztikai, optikai 2 Minıség, élettartam A termék minısége

Részletesebben

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014 Kiállítás kelte: 2004.12.13. 1. oldal, összesen: 6 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 1.1.A készítmény neve: 1.2. Gyártó Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Részletesebben

Folyadékáramlás. Orvosi biofizika (szerk. Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János) Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006

Folyadékáramlás. Orvosi biofizika (szerk. Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János) Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006 14. Előadás Folyadékáramlás Kapcsolódó irodalom: Orvosi biofizika (szerk. Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János) Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006 A biofizika alapjai (szerk. Rontó Györgyi,

Részletesebben

ELSSEGÉLY - útmutató

ELSSEGÉLY - útmutató ELSSEGÉLY - útmutató Menthívás: Tel: 104 vagy 112 Mikor? Életveszély, vagy gyanúja (eszméletlen, súlyos vérzés, stb.); Baleset, sérülés, Mérgezés Ers fájdalom, (pl. Fulladásérzés) Nehézlégzés; Égési sérülések:

Részletesebben

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23.

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23. Szívünk egészsége Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23. Egészséges szív és érrendszer Táplálékod legyen orvosságod, és ne gyógyszered a táplálékod Hippokratesz A szív működése Jobb kamra, pitvarkisvérkör CO2

Részletesebben

KÖRNYEZETBIOLÓGIA (ÖKOLÓGIA) néhány probléma emberi szempontból HUMÁNÖKOLÓGIA

KÖRNYEZETBIOLÓGIA (ÖKOLÓGIA) néhány probléma emberi szempontból HUMÁNÖKOLÓGIA KÖRNYEZETBIOLÓGIA (ÖKOLÓGIA) néhány probléma emberi szempontból HUMÁNÖKOLÓGIA Az ökológia (humánökológia) tárgya Ökológia Ökoszisztémák = társulások (polulációk) és környezetük kölcsönhatása Humánökológia

Részletesebben

DICHTOMATIK. Beépítési tér és konstrukciós javaslatok. Statikus tömítés

DICHTOMATIK. Beépítési tér és konstrukciós javaslatok. Statikus tömítés Beépítési tér és konstrukciós javaslatok Az O-gyűrűk beépítési terét (hornyot) lehetőség szerint merőlegesen beszúrva kell kialakítani. A szükséges horonymélység és horonyszélesség méretei a mindenkori

Részletesebben

Táplákozás - anyagcsere

Táplákozás - anyagcsere Táplákozás - anyagcsere Tápanyagbevitel a szükségletnek megfelelően - test felépítése - energiaszükséglet fedezete Fehérjék, Zsírok, Szénhidrátok, Nukleinsavak, Vitaminok, ionok ( munka+hő+raktározás )

Részletesebben

217 00 00 00 Elsõsegélynyújtás

217 00 00 00 Elsõsegélynyújtás 1. oldal 1. 100775 217 00 00 00 Elsõsegélynyújtás Az elsõsegély célja... az élet megmentése, megakadályozni a további egészségkárosodást, a tanácsadás, illetve elõsegíteni a gyógyulást. a kórházi ellátás

Részletesebben

Szeretettel Üdvözlök mindenkit!

Szeretettel Üdvözlök mindenkit! Szeretettel Üdvözlök mindenkit! Danfoss Elektronikus Akadémia Hőelosztó hálózatok nyomáslengései Előadó: Egyházi Zoltán okl. gépészmérnök Divízióvezető 1 Nyomáslengések a fűtési rendszerben Szeretjük,

Részletesebben

Definíciók. Rohamokban jelentkezı, spontán vagy gyógyszerre reverzibilis diffúz hörgıgörcs által kiváltott nehézlégzés.

Definíciók. Rohamokban jelentkezı, spontán vagy gyógyszerre reverzibilis diffúz hörgıgörcs által kiváltott nehézlégzés. Asthma bronchiale Definíciók Rohamokban jelentkezı, spontán vagy gyógyszerre reverzibilis diffúz hörgıgörcs által kiváltott nehézlégzés. Olyan tünet-együttes, melyet mind spontán, mind kezelésre jelentısen

Részletesebben

Hámszövetek (ízelítő ) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint)

Hámszövetek (ízelítő ) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Szövettan I. Hámszövetek (ízelítő ) Állati szövetek típusai Hám- és mirigyszövet Kötő- és támasztószövet Izomszövet Idegszövet Sejtközötti állomány nincs Sejtközötti állomány van Hámszövetek (felépítés

Részletesebben

Az elsavasodás állomásai bölcsőnktől a koporsónkig

Az elsavasodás állomásai bölcsőnktől a koporsónkig Az elsavasodás állomásai bölcsőnktől a koporsónkig Csak egyetlen betegség létezik: testünk elsalakosodása-elsavasodása. Romolo Mantovani 1592-1657 A mérgek a civilizációs életmód következtében jutnak a

Részletesebben

Felső légúti hurutok gyógyszerrel vagy természetesen. Dr. Németh Ágnes Semmelweis Egyetem II.Sz. Gyermekklinika

Felső légúti hurutok gyógyszerrel vagy természetesen. Dr. Németh Ágnes Semmelweis Egyetem II.Sz. Gyermekklinika Felső légúti hurutok gyógyszerrel vagy természetesen Dr. Németh Ágnes Semmelweis Egyetem II.Sz. Gyermekklinika Felső légúti betegségek természetes gyógymódja Az interneten 0,34 s alatt 113 000! magyar

Részletesebben

Pozitron emittáló izotópok. [18F]FDG előállítása. Általunk használt izotópok. Magreakció: Dual Beam 18F. Felezési idő (min) 109,7

Pozitron emittáló izotópok. [18F]FDG előállítása. Általunk használt izotópok. Magreakció: Dual Beam 18F. Felezési idő (min) 109,7 Pozitron emittáló izotópok [F]FDG előállítása Nuklid Felezési idő (min) 109,7 20,4 10 2,05 F 11C 13 N 15 2 Általunk használt izotópok Izotóp Molekula Mit mutat ki Fontosabb klinikai jelentősége F dezoxiglükóz

Részletesebben

Gazdaságos, pontos, technológiabarát

Gazdaságos, pontos, technológiabarát 1 Gazdaságos, pontos, technológiabarát 1. A deltaflow mőködési elve 2. továbbfejlesztés - jövıbeni beruházások 3. Összehasonlítás a mérıperemmel 4. Összehasonlítás más torlócsövekkel 5. Vevıink 6. Deltaflow

Részletesebben