1. sz. melléklet Ercsi Város Önkormányzat III. fnegyedévi költségvetési bevételeinek alakulása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. sz. melléklet Ercsi Város Önkormányzat 2010. III. fnegyedévi költségvetési bevételeinek alakulása"

Átírás

1 1. sz. melléklet Ercsi Város Önkormányzat III. fnegyedévi költségvetési bevételeinek alakulása adatok ezer Ft-ban Megnevezés eredeti módosított előirányzat előirányzat teljesítés % I. Működési bevételek Intézményi működ.bevételek Polgármesteri Hivatal Eötvös J. Ált. Iskola Művelődési Ház Egészségügyi Központ Szociális Szolgálat Önkorm. sajátos működési bev Illetékek 2.2 Helyi adók építményadó iparűzési adó pótlék, bírság kommunális adó Átengedett központi adók SZJA Gépjárműadó Különféle bírságok Egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Önkorm. költségvetési támogatás normatív hozzájárulás központosított ei norm.kötött felhaszn.tám fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bev Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev Pénzügyi befektetések bevételei 4. Egyéb Önkorm vagyon bérbead. bevétel IV. Támogatáértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek ebből: OEP-től átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek V. Véglegesen átvett pénzeszköz VI. Támogatási kölcsönök visszatér., értékpapír ért. hitel fevét 17 Költségvetési bevétel összesen:

2 VII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 100 1,1 Múködési célra Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VIII.+IX.+X.): VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele: Működési célú Felhalmozási célú IX. Kötvénykibocsátás bevétele - X. Hitelek Működési célú hitel felvétele - 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 2.1 Hosszúlejáratú hitel felvétele Önkormányzat bevételei mindösszesen:

3 Ercsi Város Önkormányzat I. félévi működési kiadásainak alakulása 2.sz. melléklet Megnevezés eredeti előirányzat adatok ezer Ft-ban módosított előirányzat teljesítés % Erdőgazdálkodási szolg. Dologi kiadások Összesen: Városi személyszállítás Dologi kiadások Összesen: Közutak, hidak üzemeltetése, fenntart. Dologi kiadások Összesen: Nem lakóingatlan üzemeltetése Dologi kiadások Összesen: Területi ig. tev. Személyi juttatások 11 fő Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Összesen: Önkor. Ig. tev. Személyi juttatások 15 fő Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Egyéb támogatás Működési célú pénzeszköz átadás működési célú kölcsön nyújtása Összesen: Pénzügyi dolgozók Személyi juttatások 7 fő Munkaadót terhelő járulékok Egyéb folyó kiadás Összesen: Adóügyi dolgozók Személyi juttatások 3 fő Munkaadót terhelő járulékok Egyéb folyó kiadás Összesen:

4 Önkormányzatok közbeszerzései Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Összesen: Közhasznú foglalkoztatás Személyi juttatások 2 fő Munkaadót terhelő járulékok Egyéb folyó kiadás Összesen: Közcélú foglalkoztatás Személyi juttatások. fő Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen: Helyi kisebbségi önkorm. Dologi kiadások Összesen: Város és községgazdálkodás Személyi juttatások 8 fő Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Összesen: Víztermelés,-kezelés, ellátás Dologi kiadások Összesen: Szennyvíz kezelés Dologi kiadások 188 Egyéb folyó kiadás 688 Összesen: Közvilágítás Dologi kiadások Összesen: Rendszeres szoc. Segély Egyéb támogatás Összesen: Időskorúak járadéka Egyéb támogatás Összesen: Lakásfenntartási támogatás Egyéb támogatás Összesen: Ápolási díj alanyi jogon Munkaadót terhelő járulékok

5 Egyéb támogatás Összesen:

6 Ápolási díj méltányossági alapon Munkaadót terhelő járulékok Egyéb támogatás Összesen: Kieg. Gyermekvédelmi támogatás Egyéb támogatás Összesen: Óvodáztatási támogatás Egyéb támogatás Összesen: Átmeneti segély Egyéb támogatás Összesen: Temetési segély Egyéb támogatás Összesen: Rendkívüli GYVT. Egyéb támogatás Összesen: Mozgáskorlátozottak tám. Egyéb támogatás Összesen: Közgyógyellátás Egyéb támogatás Összesen: Köztemetés Egyéb támogatás Összesen: Települési hulladékok kezelés Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Összesen: Civil szervezetek támogatása Működési célú támogatás Összesen: Egyházak támogatása Működési célú támogatás Összesen: Versenysport Működési célú támogatás Összesen:

7 Diáksport támogatása Működési célú támogatás Összesen: Szabadidősport támogatása Működési célú támogatás Összesen: OGY választás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen: Helyi önkorm. választás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen: Helyi kisebbségi önk. vál. Személyi juttatások 90 Munkaadót terhelő járulékok 24 Dologi kiadások Összesen: Közren, közbiztonság Működési célú támogatás Összesen: Temetőfenntartás Dologi kiadások Összesen: lakóingatlan üzemeltetése Dologi kiadások 969 Összesen: 969 PH működ. kiad. Összesen: Személyi juttatások 44fő és 2 fő közh Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Pénzeszköz átadás Egyéb támogatás működési célú kölcsön nyújtása PH.mindöszesen:

8 Az Önkormányzat intézményeinek III.negyedévi működési, fenntartási kiadásainak alakulása Megnevezés eredeti előirányzat adatok ezer Ft-ban módosított előirányzat teljesítés % 1. Napfény Óvoda 198 fő személyi juttatások: 31 fő munkaadót terhelő jár dologi kiadások Összesen: Hétszínvirág Óvoda 114 fő személyi juttatások 15 fő munkaadót terhelő jár dologi kiadások Összesen: Eötvös J. Ált. Iskola 392 fő személyi juttatások 52 fő munkaadót terhelő jár dologi kiadások egyéb támogatás 136 Összesen: Művelődési Ház személyi juttatások 5 fő munkaadót terhelő jár dologi kiadások Összesen Egészségügyi Központ személyi juttatások: 17 fő munkaadót terhelő jár dologi kiadások Összesen Szociális Szolgálat személyi juttatások 20 fő munkaadót terhel jár dologi kiadások Összesen INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. % Működési kiadás összesen:

9 4. sz. melléklet Ercsi Város Önkormányzat III. negyedévi felhalmozási kiadásainak alakulása Megnevezés Beruházások eredeti előirányzat adatok ezer Ft-ban módosított előirányzat teljesítés % Erdő telepítés 3,1 ha+tr.kiváltás+fásítás szerver gép beszerzés Parfal vismaior pályázat önrész Parfal pályázat önrész Szocális Szolgálat felújítása (pályázati önrész) Hétszínvirág Óvoda akadálymentesítése (pályázati önrész) 146 PH akadálymetesítése (pályázati önrész) viziközmű beruházás Belmajor ( Fűzfa u. ingatlanok megvásárlása traktor beszerzés ( pályázati önrész) Tiszti Óvoda ütéscsillapító (pályázat) út felújítás (pályázati önrész) Sinatelep közvilágítás bővítése szoftver pályázat önrész ( szervezetfejl.) buszvárók beszerzése Műfüves pály ép. 5%-os garanciális visszatart Pincetömedékelés 5%os garanciális visszatart Cukorgyári alagút közvilágítás Vízkárelhárítási védelmi terv /2010.kt.hat.- partfal stabilizáció ingatlan kisajátítás /2010.kt.hat. - Sinatelep elvi vízjogieng.terv kinizsi sportpálya kerítés 119 Ercsi,Fűzfa 1048/6/L hrsz-ú ingatlan 800 vásárlás motorkerékpár vásárlás Beruházások összesen Felújítás kt.hat. - Bem utca aszfaltozása Felújítás összesen: Felhalmozási hitel törlesztés Részesedések vásárlása 46 0 Felhalmozási kiadások összesen:

10 Tartalék Céltartalék: Pályázati Pü. Biz KEOP pályázat önrész ( szennyvízt.) Pénzeszk. Átadás Rkeresztúrnak pályázatírás és elszámolás díja OKIS Bizottság évi adóérdekeltségi alap Polgármesteri keret Intézmények szoc. Kerete(temetési ktsg.) Közcélú foglalkoztatás működési kiadásai Szoc.Szolgálat pályázati önrész Általános tartalék

11 5. melléklet Ercsi Város Önkormányzat intézményeinek III. negyedévi felhalmozási kiadásai Megnevezés eredeti előirányzat adatok ezer Ft-ban módosított előirányzat teljesítés % Beruházások Egészségügyi Központ Skoda Fabia lízing fénymásoló beszerzés Összesen: Szociális Szolgálat betegemelő beszerzés db számítógép beszerzés Összesen: Eötvös J. Általános Iskola számítástechnikai eszköz évi pm db laptop besz. -pályázat db rádiósmagnó - pályázat db DVD lejátszó -pályázat db vetítővászon - pályázat trombita beszerzés Összesen: Napfény Óvoda 5 db laptop beszerzés - pályázat db nyomtató besz. - pályázat db meseládikó - pályázat Összesen: Hétszínvirág Óvoda 1 db laptop beszerzés - pályázat db nyomtató besz. - pályázat db meseládikó - pályázat Összesen: Eötvös J. Művelődési Ház és Könyvtár Sony kivetítő beszerzés előirányzat átcsoportosítása beruházásra /2010. kt. határozat - Művelődési Ház fűtés korszerűsítés 50 Összesen: Beruházások mindösszesen: Felújítások Napfény Óvoda konyha felújítás Összesen: Felhalmozási kiadások összesen:

12 6. sz. melléklet Az Önkormányzat korrigált saját bevételeinek és a hitel felvétel felső felső határának bemutatása 2010-ben (Adatok ezer Ft-ban) Önkormányzat saját bevétele Helyi adóbevételek Sajátos működési bevételek Saját folyó bevételek összesen: Kötelezettségek Korrigált saját folyó bevétel összesen: Hitelfelvétel felső határa (Korrigált.folyó bev x 70 % )

13 7.sz. melléklet Ercsi Város Önkormányzat évi kötelezettségeinek alakulása (adatok ezer Ft-ban) Oktatási intézmények fűtés és világítás korszerűsítése Skoda Fabia lízing 55 Parfal beruházási hitel 880 Partfal beruházási hitel kamata Műv. Ház felújítási hitel 144 Műv. Ház felújítási hitel kamata 91 Műfüves pálya építés berr. Hitel Műfüves pálya építés berr. Hitel kamata 470 Műfüves pálya építés 5%-os garanciális visszatart. 204 Pince tömedékelés 5%os garanciális visszatart. 193 Összesen: 6 055

14 8. sz. melléklet Önkormányzat fennálló több évre kiható kötelezettségvállalásai (adatok ezer Ft-ban) Feladat Világítás korszer.10év Fűtés korszer. 10év Skoda Fabia lízing Parfal beruházási hitel Partfal beruházási hitel kamata Műv. Ház hitel törl Műv Ház hitel kamata Műfüves pálya építés berr. Hitel Műfüves pálya építés berr. Hitel kamata Műfüves pálya építés berr.5%-os garanciális 204 visszatart. Pince tömedékelés 5%os garanciális visszatart. 193 Összesen:

15 9. sz. melléklet Horvát Kisebbségi Önkormányzat III. negyedévi bevételeinek és kiadásainak alakulása eredeti előirányzat (adatok ezer Ft-ban) módosított előirányzat teljesítés % Megnevezés Bevételek Működési bev Állami tám Támogatás Pénzmaradvány Bevételek összesen: Kiadások Személyi. Jellegű juttatások - Munkaadói járulékok - Dologi kiadások Kiadások összesen:

16 10. sz. melléklet Működési célú pénzeszköz átadás részletezése Megnevezés eredeti előirányzat Adatok ezer Ft-ban módosított előirányzat teljesítés % Működési célú pénzeszk. átadás Kinizsi SE Kézilabda SE Harcművészetek Egyesülete ENCSE Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány Nyugdíjas Klub EKISA Egészséges Életmód Egyesület Zöldövezet Alapítvány Szapáry Honismereti Szakkör Rác Klub Mozgáskorlátozottak Egyesülete Diáksport Pávakőr Római Katolikus Egyházközség Református Egyház Sinatelepért Egyesület Sina Polgárőr Egyesület Horgász Egyesület Honvéd Nyugállományúak Klubja Zorica Közhasznú Egyesület Peter Cerny Alapítvány Tömegsport Klub Pesovar F. Alapítvány Kossuth L. Általános Iskola támogatása Működési célú pénzeszköz átadás összesen:

17 Szociális juttatások III. negyedévi alakulása 16. számú melléklet Megnevezés eredeti előirányzat adatok ezer forintban módosított előirányzat teljesítés % Rendszeres pénzbeni ellátás rendelkezésre állási támogatás rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka lakásfenntartási támogatás ápolási díj alanyi jogon ápolási díj méltányossági alapon Kiegészítő gyermekvéd. tám óvodáztatási támogatás Összesen: Eseti pénzbeni ellátás Köztemetés temetési segély rendkívüli gyvt átmeneti szoc. segély közgyógyellátás mozgáskorlátozottak támogatása Összesen: Szoc.juttat. mindösszesen:

18 Ercsi Város Önkormányzat III. negyedévi évi bevételeinek és kiadásainak alakulása 13. számú melléklet Bevételek Kiadások adatok ezer forintban Megnevezés Eredeti ei. módosított ei. teljesítés Megnevezés eredeti ei. módosított ei. teljesítés Működési bevételek Működési kiadások Int. működési bevételek Személyi juttatások Önkorm. Sajátos működési Munkaadót terhelő jár bev. Önkorm. költségvetési tám Dologi kiadások Támogatásértékűműködési Egyéb folyó kiadás bevételek Támogatási kölcsön Működ.célú pe. átadás visszatérülése Pénzmaradvány működési célú Egyéb támogatás Előző évi központi Működési célú kölcsön Értékpapír értékesítés bevétele Tartalék működési célra Működési bev. összesen: Működési kiadás Felhalmozási bevételek Önkormányzat sajátos Felhalmozási kiadások bevételei Felhalmozási-és tőkejellegű Beruházások bevétel Támogatásértékú felhalmozási Felújítás bevétel Értékpapír értékesítés bevétele Felhalmozási hitel felhalmozási célra törlesztés Pénzmaradvány felhalmozási Részesedések vásrlása 46 célú Felhalmozási célú hittel Felhalmozási tartalék felvétele Felhalmozási bevétel Felhalmozási kiadások összesen: összesen Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadás Bevételek mindösszesen: Kiadások mindösszesen:

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09%

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09% Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 219 687 301 307 254 185 84,36% II.

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege (ezer forintban)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 21.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) 1. sz. melléklet 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi Srsz Kiadási előirányzat-csoport

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI /2014. (II. ) önk. rend. 1. sz. melléklet HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN (nettó) 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI 1./ Intézményi működési

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzatának 2015. évi költségvetési bevételei adatok eft-ban A B C D E F G H I

Eplény Községi Önkormányzatának 2015. évi költségvetési bevételei adatok eft-ban A B C D E F G H I 1. melléklet a /2015. ( ) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzatának 2015. évi költségvetési bevételei A B C D E F G H I Kiemelt 2013. évi eredeti 2015. évi eredeti Előir. csop. előir. tény

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. Bodrog Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember10 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember10 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 009. szeptember10 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 009. évi költségvetésének I. félévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet adatok e Ft-ban költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s 215.évi terv B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 2 986 646 Működési

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2010. év

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2010. év SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 21. év A Közgyűlés a 17/211. (IV.28.) önkormányzati rendeletével elfogadta. TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: Előterjesztő: Mezőfi

Részletesebben

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft A B C D E F 1 2 z 2 Doboz Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft 5 Sorszám 0 2012. évi előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelete

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelete Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelete Értény Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról Értény

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés. A költségvetés fő összegei

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés. A költségvetés fő összegei 1 Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetéséről Szalkszentmárton Község

Részletesebben

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013.

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013. R E N D E L E T Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013. Vác Város Önkormányzat 21/2013. (IV.26.) sz. rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról Vác Város Önkormányzat

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2012. ( ) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege Polgárm. Hiv. Óvoda Iskola Egészségügy

Részletesebben

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147.

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147. 1.sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez Bevételi összesítő Rovatrend eft. Egyéb saját működési bevételek 38.417 Kiszámlázott termékek áfája 8.732 Kamatbevételek 2.500 Önkormányzati lakbér 265

Részletesebben

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete. módosításáról

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete. módosításáról RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(11.16.) önkormányzati rendelet módosításáról Répcelak Város Önkormányzatának

Részletesebben