Belső Ellenőrök Társasága

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Belső Ellenőrök Társasága"

Átírás

1 Belső Ellenőrök Társasága évi adó- és járulék változások Nagyné Véber Györgyi 2014.

2 Személyi jövedelemadózás Szja tv. 1. -a (10) bekezdéssel egészül ki Ha a magánszemélyt egy adott bevétel az általa vagy más személy által végzett (teljesített) tevékenység, termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékeként illeti meg törvény eltérő rendelkezésének hiányában e bevétel adókötelezettségének megállapítására kedvező adózási feltételekkel adózó bevételre, jövedelemre (így különösen az adóalapba nem tartozó tételnek minősülő bevételre, a béren kívüli juttatásra, az egyes meghatározott juttatásra) vonatkozó szabály nem alkalmazható. Csak pontosítás, eddig is így volt. Példa: jutalomként kap ebédjegyet, vagy színházjegyet a dolgozó, megbízási díjat honorálunk repi ajándékkal.

3 Kiküldetési rendelvény A kiküldetési rendelvény adattartalma nem változott (Szja tv p.) Kiküldetési rendelvénynek minősül az említett adatokat tartalmazó, a digitális archiválás szabályairól szóló jogszabály rendelkezéseit is figyelembe véve zárt rendszerben kezelt és tárolt, elektronikus úton előállított bizonylat is. A dolgozó elektronikus úton kap ebből példányt. A papíralapon kiállított kiküldetési rendelvény eredeti példányát a kifizető, másolatát a magánszemély a bizonylatmegőrzésre vonatkozó rendelkezések betartásával megőrzi.

4 Családi kedvezmény A családi kedvezmény az eltartottak lélekszámától függően kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként a) egy eltartott esetén forint, b) kettő eltartott esetén ba) 2016-ban forint, bb) 2017-ben forint, bc) 2018-ban forint, bd) 2019-ben és az azt követő években Ft, c) három és minden további eltartott esetén Ft.

5 Családi kedvezményre jogosult A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult a) az a magánszemély, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult, továbbá a jogosulttal közös háztartásban élő, családi pótlékra nem jogosult házastársa. Nem minősül jogosultnak az a magánszemély, aki a családi pótlékot aa) gyermekotthon vezetőjeként a gyermekotthonban nevelt gyermekre (személyre) tekintettel, ab) szociális intézmény vezetőjeként a szociális intézményben elhelyezett gyermekre (személyre) tekintettel, ac) javítóintézet igazgatójaként, illetve büntetés-végrehajtási intézet parancsnokaként a javítóintézetben nevelt vagy büntetésvégrehajtási intézetben lévő, és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre (személyre) tekintettel kapja.

6 Családi kedvezmény Ha az adott jogosultsági hónap után járó családi kedvezményre egy magánszemély jogosult, az őt megillető családi kedvezményt adóbevallásban, munkáltatói adómegállapításban megoszthatja a vele közös háztartásban élő, jogosultnak nem minősülő házastársával, élettársával, ideértve azt az esetet is, ha a családi kedvezményt a jogosult egyáltalán nem tudja érvényesíteni. Azon jogosultsági hónapokra eső családi kedvezményre, amelyre vonatkozóan a jogosult vagy házastársa, élettársa a gyermeket nevelő egyedülálló családi pótlékát igénybe veszi, a megosztás nem alkalmazható.

7 Családi kedvezmény megosztás Több jogosult vagy a kedvezmény megosztása esetén az igénybevétel feltétele az érintett magánszemélyek adóbevallásban, munkáltatói adómegállapításban közösen tett, egymás adóazonosító jelét is feltüntető nyilatkozata, amely tartalmazza, hogy a kedvezményt melyikük veszi igénybe, továbbá a kedvezmény összegének az összeg vagy a kedvezményezett eltartottak számának felosztásával történő közös igénybevételére, megosztására vonatkozó döntésüket. A kedvezmény élettársak közötti megosztása esetén a nyilatkozat tartalmazza továbbá az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába való bejegyzésről szóló végzés ügyszámát, valamint a lakóhelyet és a tartózkodási helyet is. (igazolni kell, hogy közös háztartásban, egy lakcímen laknak)

8 Családi kedvezmény érvényesítésének feltételei A családi kedvezmény érvényesítésének feltétele a magánszemély adóelőleg-levonáshoz, adóbevalláshoz vagy munkáltatói adómegállapításhoz tett írásbeli nyilatkozata a) a jogosultság jogcíméről, és b) a családi kedvezmény megosztása, közös érvényesítése esetén erről a tényről, amelyen fel kell tüntetnie a magzat kivételével minden eltartott (kedvezményezett eltartott) adóazonosító jelét, továbbá azt, hogy e személyek ideértve a magzatot is az adóév mely hónapjaiban minősültek eltartottnak, kedvezményezett eltartottnak. Eltartott adóazonosító jelét a évről szóló bevallásban (2016. május 20.) szerepeltetni kell tól adóazonosító jel hiányában a kedvezmény megtagadható!

9 Az első házasok kedvezménye Az összevont adóalapját csökkenti az első házasok kedvezménye. A kedvezmény a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető. Érvényesítés feltétele: legalább az egyik házastárs első házasságát köti. (életkor feltétel nincs) A házastársak által együttesen érvényesíthető kedvezmény jogosultági hónaponként Ft, ami havi 5000 Ft adót jelent. Jogosultsági hónap: a házasságkötést követő hónaptól (= első jogosultsági hónap) legfeljebb 24 hónap vehető figyelembe a házasság fennállása alatt. Utoljára az a hónap, amelyet követően a magánszemély magzatra vagy gyermekre (ide nem értve a nevelt gyermeket) tekintettel családi kedvezményre válik jogosulttá.

10 Első házasok kedvezménye példák Házasságkötés március 15-én, a kedvezmény április 1-től jár, március 31-ig. Ha elválnak október 10-én, akkor októberre még jár. Ha családi kedvezményre válnak jogosulttá május 20-án, akkor utoljára áprilisban jár az első házasok kedvezménye. Akkor is jár az első házasok kedvezménye, ha az egyik fél, a házasságot megelőző házasságából származó gyermeke után családi kedvezményre jogosult, ezért van jelentősége annak, hogy az új házasok kedvezménye a családi kedvezményt megelőző sorrendben vehető igénybe.

11 Az első házasok kedvezménye A kedvezményt a házastársak közösen is érvényesíthetik, vagy kizárólag az egyikük is igénybe veheti. Munkáltatói adómegállapításhoz közösen tett, egymás adóazonosító jelét is feltüntető nyilatkozat kell arról, hogy a melyikük veszi igénybe, vagy a megosztására vonatkozó döntésükről kell nyilatkozni. A nyilatkozatban egymás adóazonosító jelét fel kell tüntetni. A kedvezmény közös igénybevétele az adóbevallásban, munkáltatói adómegállapításban független attól, hogy az adóelőleg megállapításánál mely házastársnál történt annak figyelembevétele. Nem zárja ki a kedvezményt, ha a házastársak bármelyike nevelőszülőként, vagy annak házastársaként válik családi kedvezményre jogosulttá.

12 Adóelőleg nyilatkozat Nyilatkozni kell: első házasok kedvezményének érvényesítésére, családi kedvezmény érvényesítésére, súlyosan fogyatékos állapotra. A családi kedvezményre vonatkozó adóelőleg-nyilatkozatnak tartalmaznia kell: a nyilatkozó magánszemély(ek) nevét és adóazonosító jelét; minden eltartott (kedvezményezett eltartott) nevét és adóazonosító jelét, magzat (ikermagzat) esetében a várandósság tényére vonatkozó kijelentést; a munkáltató, rendszeres bevételt juttató kifizető nevét (elnevezését) és adószámát, a nyilatkozatban foglaltak tudomásulvételét igazoló kijelentését, Ha a nyilatkozó házastársának nincs munkáltatója, kifizetője, erre nyilatkoznia kell.

13 Első házasok kedvezményére vonatkozó Tartalmazza: nyilatkozat a) a nyilatkozó magánszemély(ek) nevét és adóazonosító jelét; b) az adott munkáltatónál, kifizetőnél érvényesítendő kedvezmény összegét; c) a nyilatkozó magánszemély(ek) adóelőleget megállapító munkáltatójának, rendszeres bevételt juttató kifizetőjének nevét (elnevezését) és adószámát.

14 Adóalap kedvezmény milyen jövedelemből érvényesíthető A magánszemély adóalap kedvezményre jogosító nyilatkozatot (első házasok kedvezménye, súlyos fogyatékosság,) tehet munkáltatónak, összevont adólapba tartozó rendszeres bevételt (különösen havi, heti bért, munkadíjat, tiszteletdíjat, személyes közreműködés ellenértékét, egyéb juttatást) juttató kifizetőnek. Példák: -munkaviszony, Kjt, Kttv, -Tagsági jogviszony (Bt, Kft. közreműködő tagja) - Választott tisztségviselő, -Tartós megbízás, -Ingatlan bérbevétel (összevonandó jövedelem)

15 Béren kívüli juttatások Üdülési szolgáltatás (saját, v. bérelt üdülőben), Munkahelyi étkeztetés havi Ft-ig (szokásos piaci áron kell számítani > önköltségi ár), Erzsébet utalvány 8 e Ft/hó, Iskolakezdési támogatás min bér 30%-áig, Helyi bérlet (munkáltató nevére szóló számla), Szép kártya szálláshely 225 e Ft, vendéglátás 150 e, szabadidő 75 ezer, Iskolarendszerű képzés min. bér 2,5-szereséig/ év. Erzsébet utalvány+ szép kártya vendéglátás adható együttesen. (Nem változott)

16 Béren kívüli juttatások Évi Ft-ig 35,7 % az adó (változatlan) 200 e e = 450 e Ft-ig Szép kártya 3 zsebébe adható juttatás. Évi 450 ezer Ft SZÉP kártyára adható 35,7 % adóteherrel, de akkor emellett más juttatás nem adható. 51,17 % az adó, ha -A béren kívüli juttatás értékhatárát meghaladják (pl. 10 e Ft Erzsébet utalványból 2 e Ft), -Az éves 200 e Ft keretösszeget meghaladják, -Az éves 450 e Ft keretösszeget meghaladják. Foglalkoztatás napjaira kell számítani a keretösszegeket. Időarányos összeget meghaladó juttatás után a kilépés hónapjára kell az adót megállapítani.

17 Egyszerűsített foglalkoztatás A garantált bért naptári napokra arányosan meg kell adni. Ezt nem kell bevallani. Ha a többet fizetnek, akkor a felettes részt kell bevallani. A magánszemélynek kiadott igazoláson fel kell tüntetni a napok számát és a 08-as bevalláson is (Kincstárnak jelenteni kell!)

18 Általános forgalmi adóváltozások Időszakos elszámolású ügyletek számlázása: FŐSZABÁLY: Amennyiben a felek a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás során időszakonkénti elszámolásban vagy fizetésben állapodtak meg, vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg, teljesítés az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napja. ELTÉRŐ SZABÁLY: Ha - az ellenérték megtérítésének esedékessége és - a számla (nyugta) kibocsátásának időpontja megelőzi az időszak utolsó napját, akkor a számla vagy nyugta kibocsátás időpontja.

19 Áfa 58. Eltérő szabály: Ha az ellenérték megtérítésének esedékessége az érintett időszak utolsó napját követő időszakra esik, akkor teljesítés az esedékesség időpontja, de legkésőbb az időszak utolsó napját követő 30. nap, Hatálybalépés két lépcsőben. HATÁLYBA LÉPÉS IDŐPONTJA: január 01. olyan esetben kell alkalmazni, amelynél - az időszak kezdő napja és - a fizetés esedékessége is december 31-ét követő időpont. Könyvviteli, könyvvizsgálati, adótanácsadási szolgáltatás esetén az előzőekben foglaltak. HATÁLYBA LÉPÉS IDŐPONTJA: július 01. olyan esetben kell alkalmazni először, amelynél - az időszak kezdő napja és - a fizetés esedékessége is június 30-át követő időpont.

20 Példák áfa 58. -hoz Átmenetei szabályokra példa Időszak május hónapra vonatkozó díj, fizetés esedékessége Teljesítés időpontja, adófizetési kötelezettség keletkezése: a fiz. hi: június 10. (régi szabály) június hónapra vonatkozó díj, a fizetés esedékes július 10. Teljesítés időpontja: a fiz. Hi.: július 10. (régi szabály, mert csak az egyik feltétel teljesül, az időszak nem át követi) július hónapra eső díj, de a fizetés esedékessége június 30. Teljesítés időpontja: a fiz. Hi.: (régi szabály, mert nem teljesül mindkét feltétel, a fizetés esedékessége nem át követő időpontra esik) július hónapra eső díj, fizetés esedékessége július 31. Teljesítés időpontja: az érintett időszak utolsó napja, (időszak kezdete és a fizetés esedékesség is át követi > új szabály).

21 Példák áfa 58. -hoz átmeneti szabályok időszak Fizetési hi. teljesítés szabály régi régi régi Új olyan esetben kell alkalmazni, amelynél - az időszak kezdő napja és - a fizetés esedékessége is a hatálybalépést követi! évben a befogadott számláknál kell figyelni a változásokat december 31-ét követően ugyanezek a szabályok lesznek érvényben a gyermekétkeztetésre, bérbeadásra is.

22 Gyermekétkeztetés, bérbeadás számlázása 2016-tól időszak Fiz. Hi. Számla kelte teljesítés (régi) (szla kelte) Az új szabályok szerint, a teljesítés a számla vagy nyugta kibocsátás időpontja, ha - az ellenérték megtérítésének esedékessége és - a számla (nyugta) kibocsátásának időpontja is megelőzi az időszak utolsó napját. Ez nem előleg, nem kell előleg és végszámla! Időszak Számla kelte Fiz. Hi. Telj. Eddig Telj. ezután Febr. bérleti díj jan. 30. febr. 5. febr. 5. jan. 30. Febr. bérleti díj febr. 1. febr. 5. febr. 5. febr.1.

23 Problémás esetek Az 58. új főszabálya alapján, amennyiben az elszámolási időszak vége előtt számla kibocsátása nélkül az ellenértékbe beszámító összeget fizetnek, akkor az így kifizetett összeg, mint a teljesítést megelőzően fizetett összeg: előleg lesz! Megfizetéskor előlegszámlát kell kiállítani, ami az időszak végén a végszámlában figyelembe vételre kerül. Ha elfejtenek számlát kiállítani pl. bérleti díjról, a vevő nem fizet, akkor a teljesítés az időszak utolsó napja, arra az időszakra kell önellenőrzési bevallást teljesíteni. Ha a fizetés esedékessége az elszámolt időszak utolsó napját követő 30 napot meghaladja, akkor a az időszak utolsó napját követő 30. nap lesz a teljesítés. Pl ig terjedő időszakra a fizetési határidő , akkor a teljesítés a lesz. (nem tanácsos ilyen szerződés kötni!)

24 Előleg dec. 31-ig csak a pénzben, pénzhelyettesítő eszközzel fizetett előleg volt előleg től a nem pénzben (szolgáltatással, termékkel) kiegyenlített is előleg. Bartel, csere ügyleteket érinti! Csereügyletek keretében a teljesítést megelőzően juttatott ellenértékbe beszámító vagyoni előny juttatása esetében a teljesítési időpontja a vagyoni előny megszerzésének időpontja. Példák: Egyetem, vagy önkormányzat lapját nyomtatja a nyomda, cserébe az önkormányzat hirdeti a nyomdát a saját lapjában. Önkormányzat közművet üzemteltetésre átadja (bérleti díj) az üzemeltető felújít. Bérlő bérel, felújít. Ha nem esik egy időpontra bejön az előleg szabály! Figyelem! Nem kapunk pénzt, de áfát fizetni kell!

25 Új adólevonási szabályok 125. (2) bek. d) pontja alapján a lakóingatlan beszerzést terhelő áfa levonható, ha azt bérbeadás útján, adókötelesen hasznosítják úgy, hogy az egyébként adómentes lakóingatlan bérbeadási tevékenységre adókötelezettséget választottak. A fenntartás, karbantartás, stb. eddig is levonható volt. A bérbeadás adókötelezettségének választásától 5 évig nem lehet eltérni.

26 Lakóingatlan értékesítés Új ingatlan kötelezően áfás. Régi ingatlan fő szabály szerint áfa mentes, de választható rá adókötelezettség. A választástól 5 évig nem lehet eltérni. Kivételes szabály, aki korábban választotta a lakóingatlan értékesítésre az adókötelezettséget, az február 28-ig ezt a nyilatkozatát megváltoztathatja. (lakossági értékesítés segítése)

27 Egyéb változások Államháztartási szervek halasztott áfa fizetést alkalmazhatnak, legkésőbb a teljesítéstől számított 45. napon lejár a halasztás. (szövegpontosítás) Önkormányzat és társulás közszolgáltatónak minősül. Egyes szolgáltatások csak akkor adómentesek, ha közszolgáltató végzi: pl. betegszállítás, szociális ellátás, gyermek és ifjúságvédelem, bölcsődei ellátás, sportolással testedzéssel kapcsolatos szolgáltatás. Eddig a közszolgáltató fogalmában nem szerepelt az önkormányzat és a társulás. Ezek az Áht. alapján nem tekinthetők költségvetési szerveknek. Központi kv. szerv nemzetközi megállapodáson alapuló haditechnikai, rendvédelmi beszerzései áfa mentesek.

28 Egyéb változások Fordított adózás kiterjesztése: FAD acélipari termékekre is, Munkaerő kölcsönzésre, Ingatlan bejegyzésbe bejegyzendő ingatlan átadása, akkor is, ha az anyagokat a megrendelő bocsátotta rendelkezésre és akkor is, ha az értékesítő nem belföldön letelepedett adóalany. A kezelő személyzet nélküli automatákat be kell jelenteni az üzemeltetőnek. Ha helyet adnak bérbe automata céljára, akkor nem a bérbeadóra, hanem a bérlőre vonatkozik.

29 Belföldi adatszolgáltatási kötelezettség Ha a számla áfa tartalma eléri az 1 M Ft-ot (eddig 2 millió volt). Egyedi adatszolgáltatás számlánként, összevonat, ha a bevallási időszakban ugyanazon partnertől összesen eléri az áfa az 1 M Ftot. A számlára a vevő adószámának első 8 számjegyét fel kell tüntetni évben a vevő adószáma nélkül számlázott, de teljesítési időpontú számlákat is szerepeltetni kell a januári adatszolgáltatásban.

30 Nyugtaadás 2015-től on-line nyugtaadás, vagy kézi nyugta. Belépőjegyek, Szálláshely szolgáltatás kollégiumokban, Ebédbefizetés. Kötelező on-line nyugtaadás Pl. Múzeumokban ajándéktárgyak, kiadványok értékesítése (kiskereskedelmi értékesítés)

31 Számlázó programok bejelentése Nov. 15-ig kellett! A változásokat (új, használatból kivont) 30 napon belül kell jelenteni. Ha integrált rendszer egy modulja számláz azt is be kell jelenteni. A programot használónak kell bejelenteni. Ha más nevében számláz valaki, akkor nem a meghatalmazottnak kell bejelenteni. (GESZ számláz intézmények helyett, étkeztető cég számláz az önkormányzat nevében) A programfrissítést nem kell jelenteni.

32 Települési adó Önkormányzat új adónemeket vezethet be. Olyan adótárgyra, amelyre központi adó, illeték, helyi adó tv. nem vonatkozik. Az adóalany kizárólag természetes személy lehet. Hatályba lépés kihirdetést követő 30. nap. Tanácsadás: önkormányzati bevételek növelése lakosság teherbíró képessége.

33 EKAER Útdíj köteles (3,5 tonnát meghaladó) járművel közúton Unióból Magyarországra végzett áruszállítás nem végfelhasználó részére engedélyköteles. Az engedélyt a szállító kéri meg, a fuvarozó nem fuvarozhat anélkül. Az engedélyt rakományonként kell megkérni. Ha egy kamion 10 beszerző áruját szállítja, az 10 EKAER számot jelent. Végfelhasználó csak természetes személy lehet. Költségvetési szerv, ha saját felhasználásra szerez be, nem végfelhasználó. VISSZA KELL IGAZOLNI A FUVAR MEGÉRKEZÉSÉT!

34 Kerekasztal beszélgetés Kiküldetés, napidíj, munkába járás

35 Kiküldetés Munkavégzés helyétől eltérő helyen történő munkavégzés. Nem csak munkaviszonyban állót lehet kiküldeni, hanem aki az intézmény megbízásából tevékenykedik. Kiküldetés az azonos településen belüli kiküldetés is. Ha a munkahelyet úgy határozták meg, hogy pl. egész Budapest területe a munkavégzés helye, akkor bárhová indul reggel otthonról dolgozni az első út munkába járás, a haza út munkába járás, a helyszínek közötti út pedig hivatali út. Ha valakinek több munkahelye van (több településen jegyző), akkor a munkahelyek közötti utazás nem kiküldetés, hanem hivatali út. (de kiküldetési rendelvény kell, cégautó adó miatt)

36 A külföldi kiküldetés időtartama Az indulás (országhatár átlépés) és érkezés tényleges időpontja között eltelt idő. Légi és vízi útnál indulás előtt és után 1-1 órát rászámolunk, a 24 órás időtartamokat összeadjuk, ha a tört idők, kitesznek 8 órát, akkor egész napnak számít, 285/2011. (XII. 22.) Korm. r. Nem adóköteles a repülőn felszolgált étel, ital, kötelező szállodai reggeli. Ha teljes ellátást kap a dolgozó véleményem szerint nem jár napidíj, mert a napidíj többletköltségekre jár, ami így nem merül fel.

37 Külföldi kiküldetés Napidíj: A bevétel 30 %-a de max. napi 15 euró igazolás nélkül elszámolható költség. Ha napi 40 eurót adunk, annak a 30%-a 12 euró, akkor ennyi számolható el. Ha 60 eurót adunk, annak a 30%-a 18 euró, de akkor is csak 15 eurónak megfelelő Ft összeg számolható el. Ha más pénznemben (font, dollár) kapja a napidíjat, akkor is a 15 Eurónak megfelelő Ft összeg lehet elszámolható költség (nem keresztárfolyam). Az utazásra, a szállás díjára fordított kiadásokat, az egyéb (például helyi közlekedéssel, telefon- internethasználattal összefüggésben) felmerült kiadásokat igazolás (bizonylat) alapján lehet csak elszámolni.

38 Napidíj megszerzésének időpontja, adózása Jövedelemszerzés időpontja, amikor a magánszemély megkapja, bankon, vagy kp-ben. Az előleg nem jövedelem, mert el kell vele számolni. Akkor lesz jövedelem, amikor elszámol a felvett előleggel. Az előleggel a hazaérkezést követő 30 napon belül kell elszámolni. Adóelőleg számításnál megelőző hónap 15.-ei árfolyammal számolunk. A napidíj adóköteles része jogcím szerinti jövedelem. Ha munkavállalót küldünk ki, akkor bér. Ha megbízásos jogviszonyost, akkor megbízási díj, önálló tevékenységből származó jövedelem. A költségtérítés része a jövedelemnek. A napi 15 euró igazolás nélkül elszámolható rész a költségelszámolás szempontjából tételes költségelszámolásnak minősül, vagyis nem alkalmazható mellette a 10 %- os vélelmezett költségelszámolás!!

39 Kiküldetés, elszámolható költségek Utazás, parkolójegy, stb. szállás, jegy árában foglalt étkezés. Ha a szállásban van kötelező reggeli, napidíjat (az 500 Ft-ot) 20%-al csökkenteni kell! Teljes ellátás esetén nem jár. 6 órát meg nem haladó kiküldetés esetén nem jár. (278/2005. korm. r.) Ha nem napidíjat kap a dolgozó, hanem számla ellenében téríti meg az étkezést, ilyen pl. a tanfolyamok árában felszámított étkezés, akkor egyes meghatározott juttatásként adóköteles az étkezés. Kell-e számla a szállásról, utazásról? A 7. (1) bek. q pontja alapján adójogilag nem követeljük meg, de bizonylat (pl. jegy) kell!

40 Munkába járás, kiküldetés gépkocsival Kiküldetés (hivatali út) esetén kiküldetési rendelvényt kell kiállítani. Saját személygépjármű: NAV üzemanyagárral + 9 Ft/km számolható el. A gépjármű fogyasztását dokumentálni kell (forgalmi, ráírni a kiküldetési rendelvényre). Nem saját (házastárs) tulajdonában lévő gépkocsinál a 9 Ft/km nem számolható el. Munkába járás esetén a ténylegesen munkában töltött napokra és a ténylegesen megtett km után 9 Ft számolható el. Nem kell kiküldetési rendelvény! saját szerkesztésű nyomtatványon lehet bizonylatolni, (munkában töltött nap* megtett km * 9 Ft/km) A költségátalány igazolás nélkül összevonandó jövedelem, (pl. jegyző asszony kap havi Ft-ot és nem kell vele elszámolni)

41 Munkába járás Kötelező esetei: a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzési célból történő helyközi (távolsági) utazással, illetve átutazás céljából helyi közösségi közlekedéssel megvalósuló napi munkába járás és hazautazás, Közig. Határon belül, ha nem közelíthető meg tömegközlekedéssel a munkahely. EGT tagállami lakóhely esetén is jár. (39/2010. korm. r.) Mozgáskorlátozott dolgozónak közig. Határon belül is fizethető gépkocsi térítés.

42 Munkába járás Napi munkába járás a munkaidő beosztás szerinti munkába járás órás munkarend esetén is jár. Ha reggel megy haza és ugyanaznap éjjelre megy dolgozni, akkor is elszámolható. Bérlet vagy menetjegy árának legalább 86%-a. A kifizethető a bérlet teljes ára is. Ha a 100%-ot térítik, az is adómentes. Bérlettel, vagy jeggyel kell igazolni, számla nem kötelező és önmagában nem is elég. Országhatáron kívülről történő bejárásra is fizetni kell (EGT tagállamokból). Bármilyen tömegközlekedési eszköz, hajó, komp, repülő is.

43 Munkába járás Gépkocsival km-ként 9 Ft téríthető. Ez a térítés annak is adható, akinek nincs saját tulajdonban lévő személygépkocsija. Járhat kerékpárral, motorral is akkor is jár, ha munkába járás címén más térítést (bérletet) nem kap. Emellett cafetéria juttatásként kaphat helyi bérletet. Nincs a jogszabályban a legrövidebb út, de ez az érdeke a munkáltatónak.

44 Hazautazás Nincs a jogszabályban a hétvégi. A munkahelyről legfeljebb hetente egyszer - az általános munkarendtől eltérő munkaidő-beosztás esetén legfeljebb havonta négyszer - a lakóhelyre történő oda- és visszautazás; Felső korlátja Ft/hó évben. (2015. évi korlátról NGM rendelet lesz) Országhatáron kívüli lakóhelynél is fizethető. Ha a belföldieknek fizetik a külföldinek is fizetni kell (egyenlő elbírálás). Van olyan munkahely, amely a hazautazáshoz gépkocsit nem fizet, csak tömegközlekedést.

45 Köszönöm a figyelmüket Konzultáció Nagyné Véber Györgyi

Belső Ellenőrök Társasága

Belső Ellenőrök Társasága Belső Ellenőrök Társasága Kerekasztal beszélgetés 2014.10.31. Kiküldetés, napidíj, munkába járás, hétvégi hazautazás, költségelszámolás, számlás kifizetések adó- és járulékkötelezettsége Nagyné Véber Györgyi

Részletesebben

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Direktíva változásához kapcsolódó, kihirdetett Áfa tv. módosítás 2014. évi XXXIII. tv. Magyar Közlöny 94. szám, kihirdetve 2014. 07. 14. Hatályba lép 2015. január 1. Az

Részletesebben

és egyéb változások 2015

és egyéb változások 2015 és egyéb változások 2015 A béren kívüli juttatások köre: Erzsébet utalvány - 8.000 Ft/hó Munkahelyi étkeztetés 12.500 Ft/hó Helyi közlekedési bérlet bérlet árának összegéig Iskolakezdési támogatás min.

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Általános tájékoztató a családi kedvezmény érvényesítéséhez 1

ÚTMUTATÓ. Általános tájékoztató a családi kedvezmény érvényesítéséhez 1 ÚTMUTATÓ az NY29CSK jelű nyilatkozat mintához a 2014. évi személyi jövedelemadó munkáltató által történő megállapításához a családi adóalap érvényesítéséhez Felhívjuk figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése

Részletesebben

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA II. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA II. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG Áfa szakmai nap Változások 2015. E-számlázás Közösségi áfa Bírósági ítéletek - Gyakorlat 2015. március 24. Előadó: 10 00-11 00 Sike Olga főosztályvezető helyettes, NAV FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Általános tájékoztató az első házasok kedvezményének érvényesítéséhez 1

ÚTMUTATÓ. Általános tájékoztató az első házasok kedvezményének érvényesítéséhez 1 ÚTMUTATÓ az NY29CSK jelű nyilatkozat mintához a 2015. évi személyi jövedelemadó munkáltató által történő megállapításához az első házasok ének és a családi érvényesítéséhez Felhívjuk figyelmét, hogy a

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ NY29CSK JELŰ NYILATKOZAT A 2016

ÚTMUTATÓ AZ NY29CSK JELŰ NYILATKOZAT A 2016 ÚTMUTATÓ AZ NY29CSK JELŰ NYILATKOZAT A 2016. ÉVI SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ MUNKÁLTATÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ AZ ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYÉNEK ÉS A CSALÁDI KEDVEZMÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ ELNEVEZÉSŰ NYILATKOZAT

Részletesebben

SZJA, Cafeteria

SZJA, Cafeteria SZJA, Cafeteria 2016-2017 2016. évi változások A személyi jövedelemadó mértéke 16%-ról 15%-ra csökkent Családi adókedvezmény: 2016-tól 4 év alatt fokozatosan duplájára (10.000 Ftról 20.000 Ft-ra) nő Első

Részletesebben

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011. december 8. 1 Összevont adóalap megállapítása Adóalap-kiegészítés (29 (3)) 2424 ezer forint éves jövedelemig 0% Éves

Részletesebben

Áfa változások dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző

Áfa változások dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző Áfa változások 2015. dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző 2015 Időszakos elszámolású ügyletek Általános forgalmi adó 58. (1) bekezdés Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében,

Részletesebben

SZJA VÁLTOZÁSOK 2015

SZJA VÁLTOZÁSOK 2015 SZJA VÁLTOZÁSOK 2015 CAFETERIA-RENDSZER Adómentes juttatások és azok értékhatára 1. Munkába járás költség kiegészítés: a bérlet árának 14 %-a 2. Sporteseményre szóló belép : nincs korlát 3. Kulturális

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2014 2013. december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit Családi járulékkedvezmény Jogosultak: Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított, és a családi

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

Személyi jövedelemadó

Személyi jövedelemadó Adótörvény változások 2015-től Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Adótanácsadók Egyesülete alelnök Személyi jövedelemadó SZJA 1 Alapelv az szja-ban A magánszemélynek bérként adott juttatás nem tartozhat

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB ADÓKÖTELES JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2011

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB ADÓKÖTELES JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2011 3.sz. melléklet KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB ADÓKÖTELES JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2011 Névszerinti nyilvántartást azokról a juttatásokról kell vezetni: a) amelyről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadóra

Példák a személyi jövedelemadóra Példák a személyi jövedelemadóra Magyar állampolgár itthon és külföldön szerzett jövedelme egyaránt adóköteles Miről volt szó? SZJA kiszámítása Társadalombiztosítási kötelezettségek Kifizetők szerepe SZJA

Részletesebben

Személyi jövedelemadó. Példák

Személyi jövedelemadó. Példák Személyi jövedelemadó Példák Adócsökkentő kedvezmények Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CSALÁDI KEDVEZMÉNY 2015 A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként és havonta Egy és két eltartott esetén 62 500 Ft Három és több eltartott esetén 206 250 Ft. 2015.

Részletesebben

9. A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása: 8. Munkáltatóm, rendszeres bevételt juttató kifizetőm van: nincs:

9. A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása: 8. Munkáltatóm, rendszeres bevételt juttató kifizetőm van: nincs: Adóelőleg-nyilatkozat a 2015. évben a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről (Kérjük, olvassa el a nyilatkozat kitöltési útmutatóját!) I. A nyilatkozatot adó magánszemély neve:.. adóazonosító

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A Marcali Városi Kulturális Központ kiküldetési rendjét a 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

Változó cafetéria szabályok 2017-ben

Változó cafetéria szabályok 2017-ben H - 1 0 3 7 B u d a p e s t M o n t e v i d e o u. 3 / A T e l. : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 0 F a x : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 2 a b t @ a b t. h u w w w. a b t. h u Budapest, 2016. december 21. Változó cafetéria

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE III. [Áfa tv. 45/A. (2) bek., Mód. tv1. 9. ]

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE III. [Áfa tv. 45/A. (2) bek., Mód. tv1. 9. ] ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújthatószolgáltatások

Részletesebben

ÁFA, SZJA, ART törvény főbb változásai

ÁFA, SZJA, ART törvény főbb változásai 2016 ÁFA, SZJA, ART törvény főbb változásai ÁFA : elszámolási időszakos ügyletek teljesítési ideje Hatályba lépés : Az olyan 2015. december 31.-ét követően kezdődő elszámolási / fizetési időszakokra kell

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22 Adatlap 212 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Nyugdíjbiztosítási szerződés utáni rendelkezési jogosultság A nyugdíjbiztosítási szerződés (fogalmát az Szja tv.

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYZATA

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYZATA PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. augusztus 1-től A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés szabályait

Részletesebben

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I Összehasonlító példák Hol tartunk? Családi állapothoz igazodó kedvezmények Adójóváírások és hitelek Ki mennyit fizet? Kína Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadózása Példa bér adójának kiszámítására

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Adóelőleg-nyilatkozat évben az első házasok kedvezményének érvényesítéséről (Kérjük, olvassa el a nyilatkozat kitöltési útmutatóját!

Adóelőleg-nyilatkozat évben az első házasok kedvezményének érvényesítéséről (Kérjük, olvassa el a nyilatkozat kitöltési útmutatóját! Adóelőleg-nyilatkozat 2015. évben az első házasok kedvezményének érvényesítéséről (Kérjük, olvassa el a nyilatkozat kitöltési útmutatóját!) I. A nyilatkozatot adó magánszemély neve:.. adóazonosító jele:..

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 2. modul: Pénzforgalmi elszámolás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Személyi jövedelemadó változások 2015. Zahoránszki Szilvia

Személyi jövedelemadó változások 2015. Zahoránszki Szilvia Személyi jövedelemadó változások 2015. Zahoránszki Szilvia 3. 14. pont: Munkáltató Fogalmak Az iskolaszövetkezeti tagoknak közvetlen juttatott bevétel (pl. béren kívüli juttatás) esetében az iskolaszövetkezeti

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ ADÓTÖRVÉNYEK 2015. SZJA 2015. január 21. Előadó: 14 50-16 20 Dr. Andrási Jánosné osztályvezető NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CSALÁDI KEDVEZMÉNY 2015 A családi kedvezmény

Részletesebben

Szja-bevallás 2015-ben

Szja-bevallás 2015-ben Szja-bevallás 2015-ben Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Variációk egy témára 5000,- 10 000,- Variációk egy témára 10 000,- 10 000,- 10 000,- + 5000,- Variációk egy témára 10 000,- 10 000,- + 5000,-

Részletesebben

Szabályzat a. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről. Cegléd 2013.08.01.

Szabályzat a. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről. Cegléd 2013.08.01. Szabályzat a Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről Cegléd 2013.08.01. A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal. SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv 1. 9.

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal. SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv 1. 9. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv 1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások

Részletesebben

K/3/2017. (I.23.) számú határozata. a Kiküldetési Szabályzat módosításáról

K/3/2017. (I.23.) számú határozata. a Kiküldetési Szabályzat módosításáról A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/3/2017. (I.23.) számú határozata a Kiküldetési Szabályzat módosításáról Az SZMSZ 3/A. (8) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

1. Általános szabályok

1. Általános szabályok 1 számú melléklet 2/2004. ügyviteli utasításhoz a természetbeni juttatások elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárások rendjéről 2009. évre Hatályos: 2009. 12. 31. napjáig Adómentesen adható

Részletesebben

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe kukta.hu Tbj. 2015. 1. Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe 2014. 12. 31-ig az 1.) alpont szerinti jövedelem hiányában a munkaszerződésben meghatározott alapbér, ha a munkát

Részletesebben

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft.

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Könyvelés- Bérszámfejtés www.eurotantusz.hu MINIMÁLBÉR SZAKKÉPZETTEK GARANTÁLT BÉRMINIMUMA M E G J E G Y Z É S Besorolási bér 2011 2012 2011 2012 78 000 93

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata 1 XXV-1/00036-0/2014. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Palotai Kinga. Általános forgalmi adó változások 2013

Palotai Kinga. Általános forgalmi adó változások 2013 Palotai Kinga Általános forgalmi adó változások 2013 ÁFA VÁLTOZÁSOK OKOK, CÉLOK Jogharmonizáció különös tekintettel: számlázás Adópolitikai célok: Adócsalás elleni küzdelem összesítő jelentés, fordított

Részletesebben

2015. ÉVI TÁJÉKOZTATÓ

2015. ÉVI TÁJÉKOZTATÓ 2015. ÉVI TÁJÉKOZTATÓ Személyi jövedelemadó törvény változásairól Első házasok kedvezménye: Minden olyan pár, ahol legalább az egyik fél az első házasságát köti, együttesen jogosultsági hónaponként 31

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és a non-profit szervezetek. Dr. Orbán Ildikó

Személyi jövedelemadó és a non-profit szervezetek. Dr. Orbán Ildikó Személyi jövedelemadó és a non-profit szervezetek Dr. Orbán Ildikó Reprezentáció üzleti ajándék Nem pénzben adott vagyoni értéknek minősül Adófizetésre kötelezett: a kifizető Mentes reprezentáció, üzleti

Részletesebben

4.1. Étkezési hozzájárulás

4.1. Étkezési hozzájárulás 4.1. Étkezési hozzájárulás 4.2.1. Jogszabályi háttér Az Szja. tv. 1. számú mellékletének 8.17. pontja alapján adómentes a munkáltató által a munkavállaló részére: vagy étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi

Részletesebben

Reprezentáció és üzleti ajándék

Reprezentáció és üzleti ajándék Reprezentáció és üzleti ajándék A társasági adóbevallások elkészítésénél fontos odafigyelni a reprezentáció és üzleti ajándék megváltozott szabályaira. 2010. január 1-jétıl a társasági adóalanyoknál a

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI ELSZÁMOLÁSÚ ÜGYLETEK SZÁMLÁZÁSÁNAK 2015. JÚLIUS 01-TŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI ELSZÁMOLÁSÚ ÜGYLETEK SZÁMLÁZÁSÁNAK 2015. JÚLIUS 01-TŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSÁRÓL BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelő KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: konyvvizsgalat@barama.hu Honlap: www.barama.hu TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ]

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] ADÓTÖRVÉNYEK 2015. ÁFA 2015. január 21. Előadó: 10 40-12 10 Sike Olga főosztályvezető helyettes, NAV SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások

Részletesebben

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA Érvényes: 2014. január 1-jétől 1 A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés szabályait a 39/2010. (II. 26.) Kormányrendelet tartalmazza. A rendelet

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat A Szenátus elfogadta a 43/2015. számú határozatával. 2016. december 15-ig elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. Módosító határozatok: 90/2016.

Részletesebben

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról /Cafeteria/ 2014 A 2014. évi cafeteriát és az egyes meghatározott juttatásokat érintő legfontosabb adóváltozások nem sok újat hoztak a 2013. évi

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2011/3 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Az adótörvényeket módosító T/4662 számú törvényjavaslatot a Parlament hosszas vita után, nagyon sok kiegészítés, benyújtott egyéni és bizottsági módosító indítvány

Részletesebben

Dr. Tillmann-Borók Andrea Tájékoztatási ügyintéző

Dr. Tillmann-Borók Andrea Tájékoztatási ügyintéző Adóváltozások 2016 Dr. Tillmann-Borók Andrea Tájékoztatási ügyintéző A személyi jövedelemadó változásai 2 Az adó mértéke 2016. január 1-től az adó mértéke 15 százalék. Az adó mértékének változása miatt

Részletesebben

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás. Adólevonási jog

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás. Adólevonási jog Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek Határozott időszaki elszámolás Adólevonási jog Vira Sándor Vincze Péter Saldo Zrt. Tanácsadó Igazgatóság 1 Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek 2

Részletesebben

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy részemre óvodapedagógusi/ tanítói/ tanári díszoklevelet kiállítani szíveskedjenek.

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Miről lesz szó? Példák a bér személyi jövedelemadójának kiszámítására Tax wedge

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015.

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai Közösség

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2013

Személyi jövedelemadó 2013 Összevont adóalap Személyi jövedelemadó 2013 Megszűnik az adóalap-kiegészítés, teljes egészében érvényesül a 16 százalékos adómérték. A kiszámított jövedelem 78 százaléka minősül adóalapnak akkor, ha a

Részletesebben

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások CAFETERIA 2016 Béren kívüli és más juttatások A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban csak annyi, hogy nem nevesített

Részletesebben

Az ÁFA törvény változásai 2015.

Az ÁFA törvény változásai 2015. Az ÁFA törvény változásai 2015. Szolgáltatások teljesítési helyének Főszabály 37. meghatározása - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének helye - Nem adóalany igénybevevő esetében a nyújtó

Részletesebben

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné Családi kedvezmény 2015. A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként és havonta - egy és két eltartott esetén 62

Részletesebben

Nyilatkozatminták, segédletek

Nyilatkozatminták, segédletek Nyilatkozatminták, segédletek Adóelőleg-nyilatkozat 2014. évben a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről a munkáltatótól származó bevétel adóelőlegének megállapításához I. A nyilatkozatot

Részletesebben

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete A belügyminiszter /2011. (..) BM rendelete a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya választható béren kívüli juttatásainak éves összegéről, fajtáiról, mértékéről, kifizetésének rendjéről

Részletesebben

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek Adólevonási jog Vira Sándor Vincze Péter Saldo Zrt. Tanácsadó Igazgatóság 1 2 Ingatlan definíciója 282/2011/EU

Részletesebben

ÁFA kulcs változás. 2012. január 1-től

ÁFA kulcs változás. 2012. január 1-től ÁFA kulcs változás 2012. január 1-től 2011. évi CLVI. törvény 112-133. Tartalom: 1. Főszabály 2. Külön szabály az 58. esetében 3. Előleg részteljesítés végszámla készítette: Vadász Iván Budapest, 2012.

Részletesebben

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény Cafeteria 2015 Adómentes juttatások Sportrendezvény 2015-től a sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet juttatása továbbra is korlátlan értékben lesz adómentes, amennyiben az adott sportrendezvény a

Részletesebben

Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai. Csehné Telek Klára

Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai. Csehné Telek Klára Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai Csehné Telek Klára Az Áfa tv. 2013. évközi változásai 2013.04.21-től hatályos Ingatlanok használatbavételi engedélyének változása. Engedély

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2012. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet: Gépjármű-használati szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. A szabályzat

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015.

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015. Kihirdetve: Magyar Közlöny 161. szám 2014. november 26., szerda 2014. évi LXXIV. törvény A személyi jövedelemadót érintő 2015. évi adótörvény változások CSALÁDI KEDVEZMÉNY,

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

Személyi jövedelemadó. Példák

Személyi jövedelemadó. Példák Személyi jövedelemadó Példák Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő kedvezmények Korrigált

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata XXV-1/00002-1/2017. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Jelölje itt x-szel, ha az eltartottak felsorolását külön lapon folytatja!

Jelölje itt x-szel, ha az eltartottak felsorolását külön lapon folytatja! Adóelőleg-nyilatkozat a 2016. évben a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről I. A nyilatkozatot adó magánszemély Módosított neve:.. nyilatkozat adóazonosító jele: Az eltartottak (kivéve

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6.

hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6. hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások FORDÍTOTT ADÓZÁS Egyenes ÁFA elszámolás

Részletesebben

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény:

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény: Egykulcsos rendszer: Megszűnt az adóalap-kiegészítés: 2.424.000 Ft felett sem kell szuperbruttósítani. A 78 %-os szabály marad. Tényleges 16 %-os adókulcs. Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat. Családi

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

Adóváltozások 2012. (A Kormány által eredendően benyújtott T/4662-es törvényjavaslat alapján) Lucz Zoltánné adószakértő

Adóváltozások 2012. (A Kormány által eredendően benyújtott T/4662-es törvényjavaslat alapján) Lucz Zoltánné adószakértő Adóváltozások 2012 (A Kormány által eredendően benyújtott T/4662-es törvényjavaslat alapján) Lucz Zoltánné adószakértő Személyi jövedelemadó Page 2 Adójóváírás, bruttósítás Megszűnik az adójóváírás. Sávos

Részletesebben

A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói

A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói Összeállította: Horváth Józsefné Okl. adószakértő nem kell az 1353-as számú bevallást benyújtani - ha az adózó az adóévben egyáltalán

Részletesebben

A Személyi JövedelemadJ vedelemadó változásai 2013 Szatmári László Egykulcsos adórendszer Megszűnik az adóalap-kiegészítés Tényleges 16 %-os adókulcs Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat 2 Külföldiek ldiek

Részletesebben

2015. Az ÁFA törvény változásai. 2014. évi LXXIV. tv. 2014. nov. 26. MK. 161. szám

2015. Az ÁFA törvény változásai. 2014. évi LXXIV. tv. 2014. nov. 26. MK. 161. szám Az ÁFA törvény változásai 2015. 2014. évi LXXIV. tv. 2014. nov. 26. MK. 161. szám Szolgáltatások teljesítési helyének meghatározása Főszabály 37. - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének helye

Részletesebben

A cafetéria juttatások 2015. évi változásai

A cafetéria juttatások 2015. évi változásai H - 1 0 3 7 B u d a p e s t M o n t e v i d e o u. 3 / A T e l. : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 0 F a x : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 2 a b t @ a b t. h u w w w. a b t. h u Budapest, 2014. november 25. A cafetéria juttatások

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben