Humán Sztráda Nonprofit Kft. (Székhely: 1172 Budapest, Liget sor 26.) KÖZÖSSÉGI SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS SZAKMAI PROGRAM 2010.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Humán Sztráda Nonprofit Kft. (Székhely: 1172 Budapest, Liget sor 26.) KÖZÖSSÉGI SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS SZAKMAI PROGRAM 2010."

Átírás

1 Humán Sztráda Nonprofit Kft. (Székhely: 1172 Budapest, Liget sor 26.) KÖZÖSSÉGI SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS SZAKMAI PROGRAM Budapest

2 Tartalom 1. A szolgáltatás célja, feladata A közösségi addiktológiai ellátás során nyújtott szolgáltatások és az ellátottak köre Az intézményi jogviszony megszűntetése Térítési díjak A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolat A szolgáltató elérhetőségei: Az ellátottak és a szociális szolgáltatásokat végzők jogainak védelmében rögzített szabályok A szakmai program megvalósításának várható következményei, eredményessége az ellátórendszerben betöltött szerepe és hatása Az ellátottak száma, jellemzői, demográfiai adatok Működési feltételek A közösségi ellátásra vonatkozó jogszabályok Szervezeti ábra (hálózati) Költségvetési terv

3 Szakmai program Adatok Név: Humán Sztráda Nonprofit Kft. Székhely cím: 1172 Budapest, Liget sor 26. Telephely cím: 1181 Budapest, Rákóczi út 59. 5/4. Telefon: 06/ Fax: 06/ Adószám: Bejegyzés napja: Cégjegyzék szám: TB. törzsszám: KSH szám: Működési engedély Kiadta (engedélyező hatóság): Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Jegyzője Határozat száma: 14-5/10/2008. (érvényes jogerős határozat) Ágazati azonosító: S Ellátási területek: 1. Közösségi ellátás tekintetében: Budapest, 4., 6., 7., 9., 11., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., kerületei és Pécel Telephelyek: 1087 Budapest, Rákóczi út 59. Szolgáltató képviseletére jogosult: Név: Kovács Csaba ügyvezető igazgató Elérhetősége: Telefon/Fax:

4 A Humán Sztráda Nonprofit Kft. Közösségi ellátó szolgálataira a működési engedélyt a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Jegyzője, (Budapest, 4., 6., 7., 9., 11., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 23. kerület, Pécel város), a Gárdony Kistérségére, a Gárdony Város Jegyzője adta ki. A szolgáltatások finanszírozása az FSZH által meghirdetett és befogadott létszám kapacitások mentén történik. Finanszírozási szerződések: - Pszichiátriai betegek közösségi ellátása: PSZ-070/ Szenvedélybetegek közösségi ellátása: SSZ-055/ A befogadott ellátotti létszám (kapacitás) magába foglalja a Gárdony Kistérségében nyújtott kliens számot is, amely a kezdetektől fogva önálló működési engedéllyel (Pszichiátriai betegek közösségi ellátása Műk. eng. szám: /2007., Szenvedélybetegek közösségi ellátása Műk. eng. szám: /2007.) rendelkezik. A keretszámok nem egyezése a fent említett okok miatt van, továbbá a gárdonyi Kistérségben működő közösségi szolgálatoknak önálló szakmai programjuk van. 1. A szolgáltatás célja, feladata A közösségi szenvedélybeteg ellátás célja, hogy az általa gondozott addiktológiai problémával küzdő ellátottak integrált és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve, ha betegségükből adódóan már kirekesztődtek a társadalomból, reintegrálódjanak a közösségbe. Ennek érdekében a gondozás és a pszicho-szociális rehabilitáció minden formáját az igénybevevő otthonában, illetve lakókörnyezetében biztosítja (ha erre nincs lehetőség, az ellátott előfordulási helyén történik az együttműködés). Segítséget nyújt a szenvedélybetegek számára egészségi és pszichés állapotuk javításában; meglévő képességeik és készségeik megtartásában, illetve fejlesztésében; a mindennapi életükben adódó konfliktusok feloldásában és problémáik megoldásában; a szociális és mentális gondozásukban, és az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásukban. A szolgáltatás olyan hosszú távú, egyéni szükségletekre alapozott gondozást kínál, amely nagymértékben épít az ellátottak aktív és felelős részvételére, valamint a természetes közösségi erőforrásokra, őket is oktatva és támogatva. Az ellátást 17,5 fő közösségi gondozó és 1 fő koordinátor végzi. A szolgálatban 425 fő addiktológiai beteg ellátására van lehetőség, egy közösségi gondozó legfeljebb 25 ellátottról gondoskodhat, illetve további 10 ellátottról is, amennyiben a gondozottak legalább felénél a rehabilitációs folyamat intenzitása nem haladja meg a havi 4 találkozást (alkalmat). A szolgálat 2010-ben kért feladatmutató módosítást, melyet engedélyeztek is, így a szolgálat feladatmutatója 435-re módosult. Célcsoport Azon 18. életévüket betöltött IV, VI, VII, IX, XI, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXIII, kerületi és péceli lakcímmel rendelkező pszichiátriai beteg, aki szociális helyzetének javítása érdekében, önkéntesen igényel segítséget. 4

5 Cél A közösségi ellátás a szenvedélybetegek önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú közösségi alapú gondozása, amelynek során a gondozás, pszicho-szociális rehabilitáció az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében történik (ez a szolgáltatásunk egyik legfontosabb ismérve). Ennek érdekében a gondozás és a rehabilitáció a legnagyobb mértékben támaszkodik a természetes közösségi erőforrásokra a közösségi szolgáltatásokra, a hozzátartozókra és az önsegítő szerveződésekre -, amelyeknek szereplőivel szoros együttműködésre törekszik, őket is adott helyzetben oktatva, támogatva. A gondozást a kliens egyéni szükségleteiből kiindulva, annak aktív és felelős részvételével, egyénre szabott gondozási terv alapján, multidiszciplinális team végzi, amelynek egyenrangú szereplői a beteg és természetes (laikus) segítői. A team a beteg és hozzátartozói pszichoedukációja, készségfejlesztése, valamint stressz kezelésének javítása révén segíti kompetens működésüket a betegség okozta nehézségek leküzdésében és céljaik elérésében, miközben a minimálisan szükséges támogatást nyújtja, és kerüli a szakemberekkel kapcsolatos függőség kialakulását (a minimális támogatás itt, a kiegészítőlegességet jelenti; tehát a klienst a segítője, célja eléréséhez hozzásegíti, de nem tesz semmit helyette). Feladat A működési területen élő, de eddig kezelés alatt nem álló, illetve a betegség kialakulása szempontjából veszélyeztetett személyek felkutatása, a szolgáltatás igénybe vehetőségének megajánlása. Korai beavatkozás, a betegség mielőbbi felismerése és a megfelelő kezeléshez való hozzájutás segítése, illetőleg szakmai gondozás, a szükséges egészségügyi ellátás mellett. A kliens egészségügyi, pszichés és szociális állapotának folyamatos figyelése, ellenőrzése, továbbá szükség esetén a hatékony segítségadás biztosítása, a problémák és krízishelyzetek normalizálása, megszüntetése, fontos elemei a visszaesések (relapszusok), valamint a betegség krónikussá válásának megakadályozása érdekében. A megkereső tevékenység, a felépülésre való képesség fokozása, a változásra ösztönzés szintén része a mindennapi szakmai munkának. Feladat az ellátott személy közösségi integritásának elősegítése, szükség esetén reintegrációjának előkészítése, abban való folyamatos támogató részvétel. Munkánkat az évi III. szociális törvény, és az 1/2000. SZCSM. rendelete és módosításai alapján végezzük. Fontos feladatként jelenik meg a munkánkban, hogy a magas szintű szakmai gondoskodás eredményeként csökkenteni tudjuk a társadalmi előítéleteket, és egyben növelni tudjuk a Társadalmi Felelősségvállalás értelmét. 5

6 2. A közösségi addiktológiai ellátás során nyújtott szolgáltatások és az ellátottak köre a. Lakókörnyezetben történő segítségnyújtás az önálló életvitel fenntartásában. b. A meglévő képességek megtartása, illetve fejlesztése. c. A háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybevevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérése. d. Pszichoszociális rehabilitáció, - szociális és mentális gondozás. e. Az orvosi és egyéb terápiás kezelésben, szolgáltatásban való részvételre történő ösztönzés, annak segítése, támogatása és figyelemmel kísérése. f. Megkereső programok szervezése az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében. A szolgálat által ellátottak köre, jellemzői - Elsősorban a saját otthonukban élő: Nem veszélyeztető állapotú addiktológiai betegek, akiknek a betegség ambuláns szakellátás mellett egyensúlyban tartható, és akik életvitelükben valamint szociális helyzetük javításában igényelnek segítséget. - A tüneteket mutató, de eddig addiktológiai kezelés alatt nem álló, illetve a pszichés zavar kialakulása szempontjából veszélyeztetett személyek. A közösségi szolgáltatásunk ismérve, hogy az ellátási területen élő lakosság közül a gondozásra szoruló szenvedélybetegek mind nagyobb körére terjedjen ki. A közösségi szenvedélybeteg ellátás szolgáltatásai problémaelemzés, problémamegoldás, a személyes célok meghatározásának segítése, a változtatásra motiváló tényezők feltárása, problémamegoldó beszélgetések, készségfejlesztés: o életvitellel kapcsolatos tréningek szervezése vagy közvetítése, o az önellátásra való képesség javítása és fenntartása; tájékoztatás a betegséggel kapcsolatos tudnivalókról, az azzal való napi együttélés és a szükséges kezelés teendőiről, pszicho-szociális rehabilitáció: o a munkához való hozzájutás segítése: munkavállalási tanácsadás álláskereső klubfoglalkozás rendszeres kapcsolattartás a Fővárosi Munkaügyi Központok kirendeltségeivel rendszeres kapcsolattartás azon szervezetekkel, akik szociális foglalkoztatással foglalkoznak, klienseink munkához való jutásának érdekében (pl.: Moravcsik Alapítvány). 6

7 Klienseink, munkaképes állapotának felmérését követően olyan piaci alapú foglalkoztatás kiépítése, új munkahelyek létrehozása (MMFP - Megváltozott Munkaképességű Foglalkoztatási Program), amely eredményeként sikerül az ellátotti kör további elszegényesedését megállítani. Egészségügyi, illetve mentális állapotukhoz igazított piacképes munkahelyek létrehozása, ennek eredményeként piacképes termékek előállítása, azzal a céllal, hogy munkabérük lehetőséget teremtsen az élet, alapvető szolgáltatásainak (rezsi, lakbér, ruházat, élelmiszer) megvásárlásához. o a szabadidő szervezett eltöltésének segítése, o szabadidős önsegítő csoportok, támogató hálózatok szerveződésének segítése, o tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási, lakhatási lehetőségek igénybevételéről, pszicho-szociális tanácsadás megkereső tevékenység A szolgálat munkatársai a fenti szolgáltatásokat az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében az ellátott személyes céljaira és egyéni szükségletekre alapozva, gondozási terv alapján személyesen biztosítják vagy közvetítéssel, szervezéssel, tanácsadással segítik az azokhoz való hozzájutást. A szolgáltatásnyújtás rendszerességét az ellátottal közösen kialakított gondozási tervben, a megállapodásban foglaltak (ütemezés) alapján kerül rögzítésre. A munkacsoportot az ellátottak szükségleteihez igazodva, annak megfelelően kell összeállítani, bevonva a gondozási, személyi segítési feladatok hatékony ellátásához szükséges személyeket (gondnok, háziorvos, védőnő, pszichiáter, pszichiátriai gondozó, pszichológus, szociális alap- és szakellátás, családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat, gyámhivatal, munkaügyi központ, önsegítő és civil szervezetek, szabadidős szolgáltatást nyújtó intézmények képviselői). A közösségi munkacsoport további szabályozása az 1/2000 (I.7) SZCSM rendelet 39/H (1) és (2) bekezdése alapján valósul meg. A szabadidő szervezett eltöltése A különböző szabadidős programok megrendezésekor a cél a jó hangulatú, pozitív élményeket nyújtó szabadidő általunk szervezett eltöltésének segítése, mely elsősorban a kliens társas kapcsolatainak kialakításához, megtartásához szükséges készségeit fejleszti, teszi próbára (szociális kommunikációs kompetencia). Másodsorban a kollégák szabadidős tevékenységeihez is szeretnénk hozzájárulni, hogy az igen nehéz (mentális) munkájukat tehermentesítsük, személyesebb kapcsolatokat építsenek ki, illetve a kiégés elkerülésében segítsünk. A Nonprofit Kft. menedzsmentje nagy hangsúlyt fektet ezeknek a programoknak a szervezésére, ügyelve a rendszerességre és a minőségre is. A programokat elsősorban a vezető közösségi gondozó, másodsorban a közösségi gondozók szervezik. Vannak olyan programok, 7

8 amik egy évben több alkalommal is megszervezésre kerülnek, de mindig vannak újdonságok is. A következő programok kerültek megszervezésre a 2010-es évben a vezető gondozó szervezése által: Gondozottak részére /elsősorban/ 100 csoda kiállítás (100 legújabb magyar találmány) Ez a csoportos program, olyan inger, mely optimális esetben pozitív élményekhez juttatja a klienst érzelmileg és mentálisan is. A program megszervezésével, az örömszerzésen kívül cél volt a gondozók közötti távolság csökkentése és a szervezéssel kapcsolatos feladatok alóli tehermentesítés is. A kiállításon találkozhattak a résztvevők Dr. Polgár Lászlóval, aki bemutatta a saját fejlesztésű űrsakk játékát. A kliensek aktívak voltak, minden lehetőséget kihasználtak a kiállítás interaktív voltának kiaknázására és a társas kapcsolatok megerősítésére. A kiállítás szervezője ráadásként felajánlotta, hogy az utolsó látogatási nap délután óra között bárki, aki a Humán Sztráda Nonprofit Kft. alkalmazásában van, vagy klienskörébe tartozik ingyen látogatást tehetett, akár hozzátartozóval együtt. Alapfokú német tanfolyam A program megszervezésekor a cél a kognitív funkciók fejlesztése, életminőség javítása, munkára való felkészítés volt. A közösségi ellátást igénybe vevő kliensek részére nyújt ingyenes alapfokú tanfolyamot a Cosmopolitan-lingua nyelviskola, Horváth Alíz vezetésével. Pszichiátriai szolgálatunk gondozásában lévő 4 fő kliens vesz rajta részt. A kis létszám miatt a hangulat bensőséges és a tanárnőnek van lehetősége mindenkire elég figyelmet szentelni. Mindenki nagyon élvezi a tét nélküli nyelvtanulást, így jobban haladnak, mint az a tanárnő várta. Art Brut Galéria Művészetpedagógiai foglalkozás (3 alkalom) Cél az önkifejezés és önismeret fejlesztése vizuális tevékenységen keresztül, szabadidő szervezett eltöltésének segítése. Az első alkalommal 15 kliens vett részt a Moravcsik Alapítvány kollégái által megtartott művészetpedagógiai foglalkozáson. Bevezetésként megtekinthettük a Galériában kiállított alkotásokat. A feladat saját címer elkészítése volt, melyet egy rövid pedagógiai foglalkozás előzött meg. Mindenki aktívan vett részt mind az alkotásnál, mint az egyes művek rövid, közös elemzésénél. Tere-fere ismerkedő délután - Kesztyűgyár Közösségi Ház Az ismerkedős délután megszervezésekor a cél a társas kapcsolatok kialakítására való lehetőség biztosítása, az ezzel kapcsolatos készségek fejlesztése különböző játékos feladatokon keresztül (pl.: kommunikáció). A program szakmai elemzése során arra a következtetésre jutottunk, hogy ennek a célnak a megvalósítására a jövőben, egy kevésbé direkt módszert (közös programok, kirándulások) kell alkalmazni. 8

9 Kövi Szabolcs Koncert- Kesztyűgyár Közösségi Ház A koncert megszervezésével a cél a stresszoldás, lehetőség biztosítása társas kapcsolatok kialakítására, az ahhoz szükséges készségek fejlesztése. A koncertre meghívtuk a Szigony Alapítvány, az Ébredések Alapítvány, a SOTE Pszichoterápiás Klinika munkatársait, valamit küldtünk meghívókat (4 db.) a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal valamint, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (2 db.) dolgozói részére. A program nagy sikert aratott, kb.: 65 fő vett részt. Lovas program Zsámbék (havonta 1 alkalommal megrendezésre kerül) A programon minden alkalommal 6 fő kliens vehet részt. Rendkívüli nagy érdeklődés és siker övezi. Az állatok rendkívüli hatása a beteg vagy idős emberekre jól ismert. Jótékony hatásukat nagyon rövid idő alatt kifejtik, és maradandó élmény marad minden ember számára. Kirándulás Szentendre (Skanzen) A kirándulás megszervezésével a cél a szabadidő szervezett eltöltésének segítése, társas kapcsolatok kialakításához szükséges készségek fejlesztése, kognitív funkciók javítása ismeret-tudástár bővítésével. A programon 15 fő vett részt, és többen már ismerősként köszöntötték egymást. A kirándulást nagyon élvezték a résztvevők, így a haza indulásra is az esti órákban került sor. Párhuzamok fotópályázat - Moravcsik Alapítvány, Art Brut Galéria kiállításmegnyitó és díjátadás A pályázaton való részvétellel a cél közösségformálás, feladattudat, csapatmunkához szükséges készségek fejlesztése, önértékelés javítása alkotó munkán keresztül, kognitív funkciók javítása ismeret-tudástár bővítésével. A pályázaton 4 fő kliens indult egy csoportban. A pályázati anyagot Helmly Szilvia (vezető közösségi gondozó) és Onucsán Ete (fotóművész) segítségével készítették. A beadott mű díjat nem nyert, de a készült fotókat több helyszínen be szeretnénk mutatni, illetve kiállítani (hálózat intézeteiben stb.). Fővárosi Állat- és Növénykert látogatása A meghirdetett programon 110 fő vett részt. A rendkívüli sikerre való tekintettel, az esemény ősszel újra megszervezésre kerül. Kollégák részére Lélek-kontroll-Spinoza Ház Konfliktuskezelés A program megszervezésekor a cél a kollégák szakmai, önismereti fejlődéshez való hozzájárulás (kötetlenebb formában), gondozókkal való személyesebb kapcsolat kialakítása, gondozók közötti kapcsolat kiépítésre való lehetőség biztosítása közösségformálás érdekében. Dr. Buda Béla beszélgető társa Végh József kriminálpszichológus, túsztárgyaló volt. Kiégés elkerülésének segítésének érdekében a FitnessPro felajánlásával a Kft. kollégái kedvezményesen használhatják a fitnesztermüket és szaunájukat. Az előadáson 5 fő kolléga vett részt. 9

10 Szakmai könyvtár létrehozása (folyamatos bővítés alatt) A könyvtár létrehozásával a célunk a kollégák önismereti és szakmai önfejlesztésének folyamatos támogatása. Lélek-kontroll-Spinoza Ház - Szorongás (okok, következmények, tennivalók) Dr. Buda Béla vendége dr. Szőnyi Gábor pszichiáter, pszichoanalitikus, csoportpszichoterapeuta, a Pszichoterápia című szakfolyóirat főszerkesztője, pszichoterápiás tankönyvek szerzője, a segítő szakterület nemzetközi és hazai helyzetének szakértője. Az előadáson 10 fő kolléga vett részt. A szabadidős programok folyamatosan kerülnek megszervezésre a kliensek és a kollégák igényeinek/jelzéseinek megfelelően. A feladatellátás szakmai tartalma Az ellátott saját otthonában és életviteli környezetében: - a kliens önálló életviteli képességének fejlesztése, - napi tevékenységének megszervezésében történő segítés, - hozzájutás megszervezése szükség esetén az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, mint további kiegészítő szociális ellátásokhoz, - szükséges gondozási feladatok szervezése, végzése, szakmai határainknak megfelelő professzionális ellátás, - családtagok bevonása az életviteli szükségletek rendszeres biztosításához, - szükség esetén a megfelelő lakókörnyezetnek, lakhatás feltételeinek megteremtése, annak szervezése, - egészséges életvitel ösztönzése, a meglévő, de nem működő szokások változtatásának előnye, annak szükség esetén történő folyamatos segítése. A biztosított szolgáltatások formái Mentális gondozás Célja: a szolgáltatást igénybe vevő személyek lelki egészségének ápolása, karbantartása, állapotából fakadó helyzet alapján kialakult negatív személyiségjegyek megváltoztatása, pozitív szemlélet és motiváció, érzelmi állapot kialakítása érdekében kifejtett tevékenység. Formái: - a szociális segítő és ellátott személy kölcsönös tisztelete és a bizalmon alapuló kapcsolat kialakítása, - a hátrányos helyzet személyiséget befolyásoló tényezőinek feltárása, pozitív önértékelés kialakításának segítése és ennek megfelelő magatartás erősítése, támogatása, - felmerülő agresszió hatékony kezelése, - személyiségfejlesztést elősegítő módszerek ismertetése és a lehetőségekhez való hozzájutás megszervezése a kliensek és igény esetén a hozzátartozóik részére is, - krízishelyzet kialakulásának megelőzése (öngyilkossági szándék, stressz), 10

11 - stresszkezelés, környezeti stresszhatások tudatos megismerése azok szükségszerinti mérséklése, - társadalmi támogatórendszerek kiépítése (a hatékony/sikeres gondozási folyamat érdekében különböző szociális, egészségügyi, egyházi, civil szervezetek bevonása a segítő folyamatba), - személyes támogató rendszer aktiválása (a hatékony/sikeres gondozási folyamat érdekében a kliens engedélyével a gondozó felveszi a kapcsolatot a segítséget kérő hozzátartozóival, támogatóival, és megpróbálja bevonni, motiválni őket a segítő folyamatba a személyes kapcsolat és a professzionális segítő technikák alkalmazásával), - negatív társadalmi hatások megszüntetése (az előítéletekből és az információ hiányból fakadó távolság/meg nem értettség csökkentése), - izoláció veszélyének elhárítása (kliens állapotától függően: szabadidős program szervezésével, a programokról való tájékoztatás nyújtásával, a kapcsolattartáshoz szükséges készségek fejlesztésével stb.), - mentális szakgondozáshoz hozzájutás biztosítása. Szociális kezelés Célja: problémaelemzés, problémamegoldás, a személyes célok meghatározásának segítése, a változtatásra motiváló tényezők feltárása, a betegség járulékos ártalmainak, káros következményeinek csökkentése. Formái: - Intraperszonális (azaz, személyen belüli) és környezeti rendszerek felmérése. - Az intraperszonális felmérés kiterjed az egyén fizikai, érzelmi, viselkedési, érzékelési, kulturális és motivációs tényezőire. - Környezeti rendszerek, felmérése kiterjed az ellátott környezetének azon oldalaira, melyek fontosak a problémás helyzet szempontjából. (pl.: család, szociális, egészségügyi, egyházi, civil szervezetek, mikro-makro környezet felmérése, a szociális munka eszközeivel /irányított beszélgetés, interjú, kérdőív stb.). Egészségügyi ellátás és kapcsolódó tevékenységek szervezése - Célja: az ellátott egészségügyi állapotának figyelemmel kísérése, egészséges életmód folytatásának ösztönzése. Megfelelő egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása. Formái: - Háziorvossal, kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérése. - Állapotjavítás érdekében a magatartás figyelemmel követésének segítése (a közösségi gondozó a kliens állapotát folyamatosan figyelemmel kísérve segíti az egészségügyi ellátás szakembereit, így annak egészségügyi ellátása sokkal hatékonyabb). - Pszichoedukáció (felvilágosítás a betegségről, a kezelésről, a korai figyelmeztető tünetekről). 11

12 - Agresszió kezelése és korai figyelmeztető tünetek jeleinek felismerése, környezet tanítása. (a korai figyelmeztető tünetek felismerése, az agresszió kezelésének képessége megelőzheti az állapotrosszabbodást, ezért kiemelt fontosságú ezek tudatosítása, a preventív, azaz megelőző technikák pl.: testmozgás, relaxáció elsajátítása). - Gyógyszer-compliance (gyógyszerszedési hajlandóság) segítése, információnyújtással. - Orvosi vagy egyéb terápiás kezelésben, szolgáltatásban való részvétel ösztönzése, és a megvalósítás folyamatának rendszeres figyelemmel kísérése. - Pszichiátriai szakorvosi felügyelet szervezése (információnyújtással, tanácsadással, szükség esetén orvoshoz való kíséréssel, a kezelés figyelemmel kísérésével). - Együttműködés az egészségügyi ellátó rendszerekkel (szakorvosi illetve háziorvosi ellátás szakembereivel). - Megkereső programok szervezése és ellátásra szoruló személyek elérése érdekében (információnyújtás, kapcsolatépítés és kapcsolattartás az ellátási területen fellelhető szociális, és egészségügyi ellátást nyújtó szolgáltatókkal, civil, állami és egyházi szervezetekkel). Személyi segítő szolgáltatás (gondozás) A segítségnyújtás mindig személyre szabottan, tervszerűen és a fejleszteni kívánt területre fókuszálva történik, a kliens által meghatározott célok elérésének érdekében. A segítő szolgáltatás, a szociális munka módszereinek alkalmazásával (pl.: segítő beszélgetés, információnyújtás, készségfejlesztés, kríziskezelés), az interperszonális (személyközi) segítségnyújtás keretében valósul meg. A gondozó a beavatkozás közvetlen és közvetett stratégiát (közvetlen, tehát a gondozó jár el a kliens érdekében; közvetett képessé tevés által megvalósult segítségnyújtás) alkalmazza annak érdekében, hogy segítse az egyéneket, családokat és a kiscsoportokat szociális működőképességük (fejlődést lehetővé tevő belső egyensúlyi állapot) javításában, szociális problémáik leküzdésében. A közösségi gondozók a részletes feladatellátást gondozási terv alapján végzik, és tevékenységüket, azt egyéni gondozási lapon dokumentálják. Tanácsadás, információs szolgálat A klienseket érintő eseményekről, közérdekű tudnivalókról információt szolgáltat a kiépített és folyamatosan frissített adatbázisból: egészségügyi, mentálhigiénés ellátásokról és szolgáltatásokról, szociális ellátásokról és szolgáltatásokról, gyermekvédelmi-jóléti szolgáltatásokról, ellátásokról, foglalkoztatással kapcsolatos ismeretek biztosítása, a munkahely lehetőségekről, a munkanélküli ellátások igénybevételi lehetőségeiről, oktatás, képzés, átképzés, ismeretszerzés lehetőségeiről, lakhatással kapcsolatos ügyintézésekről, lehetőségekről, önsegítő szervezetekről, csoportokról, 12

13 jogi tanácsadás lehetőségeiről és a jogsegély szolgálatok működéséről, munkavállalási tanácsadásról, mint egy segítő szolgálat működtetéséről, gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás lehetőségeiről, szükség szerint ügyintézés végzése egészségügyi- és államigazgatási szerveknél, egyéb szociális és képzési intézményeknél, - állapotával és életvitelével összefüggően, és összhangban, érdekképviseletekről, azok működéséről, illetve elérhetőségeikről A biztosított szolgáltatások köre A szolgáltatást igénylőkkel együtt kerül elkészítésre a Gondozási terv, amely tartalmazza a személyre szabott, tervszerű, folyamatos, kontrollált munka megvalósítását. Egyéni igények alapján választott eseti szolgáltatások (a gondozási terv elkészítésének módját a A gondozási folyamat címszó, e pontja alatt tárgyaljuk). A biztosított szolgáltatások rendszeressége A szolgáltatás hosszú távú, folyamatos, a gondozási tervben meghatározott rendszerességű kapcsolattartás alapján megvalósítandó tevékenység (a találkozások sűrűsége és rendszeressége a kliens egészségi állapotától az általa, a gondozó segítségével meghatározott céloktól függ). A szolgáltatások igénybevétele módja, feltételei A szolgáltatások igénybevétele önkéntes, az igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik szakorvos, háziorvos javaslata alapján. A szolgálatnál személyesen a fogadóórán, telefonon (a munkatársak a szervezet által biztosított mobiltelefonon, munkanapokon 08:00 18:00 óráig elérhetőek), ben vagy levélben történő igénybejelentést követő 10 munkanapon belül a szolgálat munkatársa előzetes egyeztetés után személyesen keresi fel az ellátásra váró pszichiátriai beteget, és tájékoztatja őt az igénybevétel feltételeiről és a tevékenységek tartalmáról és minden olyan kiegészítő, támogató lehetőségről, amely segíti a klienst, vagy hozzátartozóját a szolgáltatás igénybevételének eldöntésében. A szolgáltatás igénybevételéről társ egészségügyi/szociális szolgáltatások szakemberei is tájékoztathatják az ellátás iránt érdeklődő pszichiátriai beteget, aki írásos kérelme alapján a szolgálat munkatársa felveszi vele a kapcsolatot. A működési engedélyben meghatározott létszámot meghaladó igény esetén az igénybejelentő értesítésre kerül írásban a várólistára való felvételről. Az igénybejelentő ellátásáról szabad kapacitás esetén a jelzés sorrendjében gondoskodik a szolgálat. A szolgáltatás igénybevételét a közösségi koordinátor döntése alapozza meg - a benyújtott kérelem és a személyes kapcsolat, a felvételi interjú alapján. 13

14 A szolgáltatást igénylő a kérelem kitöltésekor igazolja szenvedélybetegségét (megfelelő kórházi zárójelentéssel, szakorvosi igazolással vagy a hálózat által készített önkitöltős kérdőív kitöltésével). Az önkitöltős kérdőívek BNO kód besorolását közösen a koordinátor és a hálózat orvos konzulens személye állapítják meg. A gondozási folyamat A közösségi koordinátor az intézményi jogviszony létesítését megelőzően az alábbiakról gondoskodik: a. A kérelem nyilvántartásba vétele. b. A szolgáltatást igénybe vevőt értesíti a kérelem elfogadásáról és a kapcsolatfelvétel helyéről, idejéről. c. A kliens adatainak (Életinterjú és adatlap) és szociális kapcsolatrendszerének (Nyilatkozat) feltérképezése. d. Feltáró, motiváló, tájékoztató jellegű beszélgetést végez az együttműködés tartalmáról. e. Együttműködési megállapodást köt a szolgáltatást igénybevevő személlyel. A szerződés tartalmazza: - Az intézményi szolgáltatás időtartamát, kezdetét és végét. - Az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, tartalmát, módját. - Egyéb, az együttműködést elősegítő tartalmakat. Formája: - A megállapodás megkötése írásban történik. - A közösségi koordinátor megállapodást köt, majd az anyagot az irattárban őrzi. - Kijelöli az esetvezető, közösségi gondozót. e. Egy hónappal a megállapodás megkötése után, a szakmai programban foglaltak alapján a közösségi gondozó segítséget nyújt a kliensnek céljai megfogalmazásában. Az így, együtt készített gondozási terv meghatározza az ellátott szükségleteit, a célokhoz igazodó legalkalmasabb ellátási formákat, a részletes feladatokat, a szolgáltatás idejét, helyét, gyakoriságát, a felülvizsgálat idejét. f. A közösségi gondozó a gondozási terv alapján végzi a munkáját és folyamatosan vezeti meghatározott dokumentációt (jogosultság igazolása, közösségi gondozási adatlapot, gondozási terv értékelése). A szolgálat és a dolgozók az adatok kezelésében, a jogszabályokban rögzített adatvédelmi előírások alapján járnak el, illetve végzik munkájukat. 14

15 Az adatok kezeléséről az igénybevevőt részletesen tájékoztatjuk. A szolgáltatás igénybevétele, feltétele Az életmód-változtatásra, a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó együttműködési készség kinyilvánítása, azaz a kérelem kitöltése. Adminisztráció A szolgálat munkatársai a gondozási folyamat lépéseit (a klienssel és/vagy annak érdekében végzett feladatokat, megkereső tevékenységeket, esetmegbeszéléseket, szupervíziókon való részvételt és az adminisztráció elvégzését) a Margaréta adminisztrációs rendszerben rögzítik. A rendszer internet alapú, tehát a kollégák eldönthetik, hogy az adminisztrációs tevékenységüket hol végzik el (irodában, otthonában, egyéb internet elérhetőséggel rendelkező helyen). Az adminisztrációs program egy saját fejlesztésű program, amit azért hoztunk létre, hogy a munkatársak munkáját megkönnyítsük vele, így kevesebb időt töltenek adminisztrációval. A program mivel internet alapú jól illeszkedik a gondozók rugalmas munkabeosztásához. A koordinátoroknak is nagy segítséget jelent az eszköznek a megléte, mivel sokkal jobban átlátják a kliensek adatait, a gondozók bejegyzéseit, pontosan és gyorsan képesek statisztikai adatokat szolgáltatni belőle (ellenőrzéshez, referencia intézményeknek, KSH-nak, publikációkhoz stb.). 3. Az intézményi jogviszony megszűntetése - A szolgáltatást igénylő kérésére azonnal, vagy meghatározott időben. - A szolgáltatást igénylő nem tartja be az együttműködésben foglaltakat és a helyzet nem korrigálható a szolgáltató kezdeményezésére. - Az ellátott bentlakásos szakintézményi szolgáltatásba kerül. Az intézményi jogviszony megszűnése - A szolgálat jogutód nélkül megszűnésével. - Igénybevevő halálával. - A határozott idejű megállapodásban foglalt idő lejártával. 4. Térítési díjak A közösségi gondozás, térítésmentes szolgáltatás. A speciális általános feladatokon túli szervezett egyedi szolgáltatások felmerült költségeit az igénybe vevő viseli, illetve viselheti (közös kirándulás stb.). 15

16 A szolgáltatás közzétételének módja Ez történhet: szórólap, plakátterjesztés, helyi újság, televízió, érdekképviseleti és civil szervezetek tájékoztatása, szakellátó intézmények tájékoztatása, oktatási, szociális ellátó intézmények, értekezletek, tanácsadások, személyes tájékoztatás, háziorvos tájékoztatása által. 5. A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolat A szolgáltatásban részesülő személlyel, hozzátartozójával vagy törvényes képviselőjével a szolgálat munkatársai rendszeresen, egyeztetett időpontban kapcsolatot tartanak. A segítői kapcsolatot a rendszeresség, és a folyamatosság jellemzi. Ennek módja: - személyes kapcsolattartás a kliens lakásán, lakókörnyezetében (megállapodás szerint) - telefon igénybevételével, írásban. A szolgáltatást ellátó a gondozási folyamatban a lehető legteljesebb diszkrécióval jár el. 6. A szolgáltató elérhetőségei: Telefonszám: 06/ Levelezési cím: 1081 Budapest, Rákóczi út 59. Weblap: cím: A szolgáltatás elérhető: hétfőtől péntekig, óráig a központi telefonszámon és óráig a szolgálati mobiltelefonon. Fogadóóra helye, időpontja, kapcsolattartás IV. kerület helyszín Ady Endre Művelődési ház VI. kerület helyszín Terézvárosi Családsegítő Központ 1061 Budapest, Hegedű utca 7. időpont Csütörtök: óráig időpont Kedd: óráig 16

17 VII. kerület helyszín ERISZ Pszichiátriai Betegek Nappali Harmónia Klubja 1076 Dózsa Gy. út 46. időpont Szerdánként: óráig IX. kerület helyszín Írisz Szenvedélybetegek Nappali Klubjában (Berzenczei u. 26.) XI. kerület helyszín Újbudai Humán Szolgáltató Központ, Tanácsadó Iroda XI. ker. Etele út Budapest, Rákóczi út 59. XIV. kerület helyszín Zugló Családsegítő és Gyermekjóléti Központ XIV. kerület, Füredi Park 6. időpont Kedd: óráig időpont Hétfő: óráig Kedd: óráig Szerda: óráig időpont Előre egyeztetett időpontban közös ügyfeleknek XV. kerület helyszín időpont Családsegítő Központ TAMUSZ irodája XV. Kontyfa u.3. Csütörtök: óráig XVI. kerület helyszín Pszichiátriai Betegek Nappali Szanatóriuma Bp.1165 Zsenge u.33 Kistarcsai kórház pszichiátriája időpont Csütörtök: óráig (orvosi szoba) csak olyan betegek számára, akik az intézményben valamilyen ellátást kapnak. Szerda: ig XVII. kerület helyszín Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda alagsor (1173. Pesti út 165.) időpont Szerda: óráig 17

18 XVIII. kerület helyszín A XVIII. Családsegítő Központ (Bp. Kondor Béla sétány 17.) XIX. kerület helyszín Merényi Gusztáv kórház pszichiátriai és addiktológiai osztály Kerületi CSSK Táncsics u. 7. időpont Szerda: óráig időpont Csütörtök: óráig Csütörtök: óráig A közösségi ellátó szolgálat kapcsolattartása A gondozási tevékenység hatékonysága növelése érdekében együttműködés folyik a kliens ellátásának minden fontos résztvevőjével: - családtagok, - kórházi osztályok, - pszichiátriai szakellátó szolgálat, - háziorvosi szolgálat, - személyes gondoskodást és ellátást nyújtó szociális intézmények, - megyei, városi vöröskereszt, - közösségi munkacsoport tagjai, - mentálhigiénés gondozó szolgálat, - polgármesteri hivatal, gyámhivatal, - szociális osztály/iroda, - munkaügyi központ, - oktatási intézmények, - civil szerveződések, egyházak, - családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, - rendőrség helyi szerve, - ügyészség, bíróság, igazságügyi szervezetek, - önkéntesek, - elektronikus és nyomtatott média. A területi addiktológiai és pszichiátriai gondozóval való együttműködés a szociális munkás, valamint a gondozói feladatokat ellátó munkatársak által valósul meg leginkább. Az addiktológiai szakorvosokkal sokszor elfoglaltságuk miatt, csak kliens kísérése során van mód találkozni. Munka végzés során rendszeresen kapcsolattartás alakult ki a gondozó munkatársaival, segítségre szoruló kliensek ügyében rendszeresen kérik közbenjárásunkat. A közösségi ellátás kollégái heti, illetve igény szerinti rendszerességgel jelennek meg a gondozóban, hogy a szolgálat tevékenységét hirdető szórólapokat helyezzenek el az előtérben, ahol a betegek várakoznak és találkozzanak a gondozó munkatársaival. 18

19 Más intézményekkel megkötött ellátási szerződések és szakmai tartalmuk Az együttműködési szerződések tartalmazzák a szerződő felek adatait, az együttműködés alapjait, célját, tartalmát, a különböző vállalásokat, illetve az egyéb rendelkezéseket. Hálózati szintű szerződések XVII. kerületi TÁMASZ Ambulancia Félúton Alapítvány pszichiátriai betegek nappali és átmeneti ellátást biztosító intézménye (Your Self Centrum) Félúton Alapítvány szenvedélybetegek nappali és átmeneti ellátást biztosító intézménye (Félút Centrum) IV. kerület Mentál higiénés Gondozó Nyírő Gyula Kórház, I. sz. Pszichiátriai Osztály VI. kerület Péterfy Sándor utcai Kórház- Rendelőintézet és Baleseti Központ Krízisintervenciós és Pszichiátriai Osztállyal Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálattal Pszichiátriai Gondozó Terézvárosi Családsegítő Szolgálat VII. kerület Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ Erzsébetváros Önkormányzat Gyámhivatal Gondnoki Csoportjával Péterfy Sándor Utcai Kórház- Rendelőintézet Pszichiátriai Gondozó Esély Családsegítő Központ IX. kerület Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Kht. Ferencvárosi Gondozó Szolgálat XI. kerület Horváth Sándor-hivatásos gondnok (Filia Humán Bt.) Újbudai Humán Szolgáltató Központ (Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat) Szent Imre Kórház Pszichiátriai Osztály Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. XIV. kerület Nyírő Gyula Kórház II. Pszichiátriai Osztály Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Pszichiátriai Gondozó XV. kerület Ellátási szerződés, Újpalota Önkormányzata Pszichiátriai Gondozó Nyírő Gyula Kórház II. Pszichiátriai Osztály 19

20 XVI. kerület Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Pszichiátriai Osztály Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Szakrendelője, Pszichiátriai Nappali Kórház Addiktológiai Szakrendelő XVII. kerület Félúton Alapítvány pszichiátriai betegek nappali és átmeneti ellátást biztosító intézmény TÁMASZ Ambulancia Rákoskeresztúri Családsegítő Központ Pszichiátriai Gondozó Gyermekjóléti Szolgálat XVIII. kerület Ellátási Szerződés Önkormányzat Családsegítő Szolgálat Egészségügyi Szolgálat Ideggondozó Szakrendelő XIX. kerület Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Módszertani Központ Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézetével XXIII. kerület Jahn Ferenc Dél Pesti Kórház Pszichiátriai és Addiktológiai Osztály Pécel Ellátási szerződés-pécel város Önkormányzata Péceli Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Lénárt Zsófia magánszemély Szent György Lovasclub, Zsámbék (folyamatban) 7. Az ellátottak és a szociális szolgáltatásokat végzők jogainak védelmében rögzített szabályok A szolgáltatást igénybe vevők jogai és kötelezettségei - Az ellátott jogosult a számára egyéniesített formában megadott teljes körű tájékoztatásra: Joga van tájékoztatást kérni és kapni a szolgálat által nyújtott szolgáltatások jellemzőiről, azok elérhetőségéről és az igénybevétel rendjéről, valamint az ellátottakat megillető jogokról és azok érvényesítéséről, Továbbá jogosult megismerni a róla készült dokumentációban szereplő adatokat. - Az ellátottnak joga van arra, hogy az ellátásban részt vevő személyek az ellátása során tudomására jutott egészségügyi és személyes adatait csak az arra jogosulttal közöljék, és azokat bizalmasan kezeljék. Joga van arról nyilatkozni, hogy kiket zár ki adatai részleges vagy teljes megismeréséből. (A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha ez alól a beteg felmentést adott vagy jogszabály az adat szolgáltatásának kötelezettségét írja elő.) - Az ellátott alapvető joga emberi méltóságának tiszteletben tartása. 20

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei

Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei I. Félút Centrum - Szenvedélybetegek Integrált Intézménye (Husznay

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei

Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei I. Félút Centrum - Szenvedélybetegek ellátása (Nagy Gabriella

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2014.

SZAKMAI PROGRAM 2014. SZAKMAI PROGRAM 2014. Kiss Andrea intézményvezető A szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadta a. számú határozatával. Tartalom I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 4 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2011.

SZAKMAI PROGRAM 2011. SZAKMAI PROGRAM 20. . Módosítva: 2010. ELFOGADVA: SZEB határozat I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 5 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási szükségletek leírása a szolgáltatástervezési koncepció adatainak

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM Ha olyannak látjuk az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek. /Goethe/

Részletesebben

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAMJA

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAMJA HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: Szabó Marianna intézményvezető, Hatályos: 2012. szeptember 01. Tartalomjegyzék A szolgáltató adatai 3. o. I. Általános információk 4. o. I. l. A

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Iktatószám: 2-6/2013. K i v o n a t Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2014. február 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szigliget

Szakmai beszámoló. Szigliget Szakmai beszámoló Szigliget Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. év Készítette: Dékány Györgyné Intézményvezető Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba

Részletesebben

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ A szervezet bemutatása Az utóbbi évek gazdasági és társadalmi átalakulása súlyos lelki terheket rótt az egyénekre és a családokra. Az anyagi

Részletesebben

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi. Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye www.ujpestszi.hu 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.hu SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta Budapest

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

Pszichiátriai betegek NAPPALI ELLÁTÁSÁNAK BÉKÉSI KISTÉRSÉGI SZINTŰ

Pszichiátriai betegek NAPPALI ELLÁTÁSÁNAK BÉKÉSI KISTÉRSÉGI SZINTŰ Dél-kelet Magyarországon működő MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET Fenntartó székhelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. Telephely: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1 T/Fax: 66/643-991 E-mail: bekesmenta@gmail.com Honlap:

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Benedek Elek u. 1-3. Egységes Szakmai Program Hatályos: 2013. október 1-től I. Általános információk II. Az intézmény működésének törvényi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Családsegítő Szolgálatának szakmai programja A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat adatai Név, székhely, cím: Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálat szakmai programja

A gyermekjóléti szolgálat szakmai programja A gyermekjóléti szolgálat szakmai programja GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ADATAI Név: Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2541 Lábatlan, Zalka M ltp 5. Nyitva álló helységek: Nyergesújfalu, Óvoda u.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok Az Intézmény neve: Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye Székhelye:

Részletesebben

BÉKÉSI MENTÁLHIGIÉNÉS SZOLGÁLAT SZENVEDÉLYBETEGEK KÖZÖSSÉGI ALAPELLÁTÁSÁNAK BÉKÉSI KISTÉRSÉGI SZINTŰ 2013. ÉVI SZAKMAI PROGRAMJA

BÉKÉSI MENTÁLHIGIÉNÉS SZOLGÁLAT SZENVEDÉLYBETEGEK KÖZÖSSÉGI ALAPELLÁTÁSÁNAK BÉKÉSI KISTÉRSÉGI SZINTŰ 2013. ÉVI SZAKMAI PROGRAMJA Dél-kelet Magyarországon működő MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET Fenntartó székhelye, levelezési címe: 5630 Békés Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06-66/643-991 E-mail: menta.bekes@gmail.com Honlap: www.bekesmenta.hu

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyva: MÖKT határozattal Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. (Áht.) valamint annak felhatalmazására és végrehajtására kiadott, az államháztartás

Részletesebben