Humán Sztráda Nonprofit Kft. (Székhely: 1172 Budapest, Liget sor 26.) KÖZÖSSÉGI SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS SZAKMAI PROGRAM 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Humán Sztráda Nonprofit Kft. (Székhely: 1172 Budapest, Liget sor 26.) KÖZÖSSÉGI SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS SZAKMAI PROGRAM 2010."

Átírás

1 Humán Sztráda Nonprofit Kft. (Székhely: 1172 Budapest, Liget sor 26.) KÖZÖSSÉGI SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS SZAKMAI PROGRAM Budapest

2 Tartalom 1. A szolgáltatás célja, feladata A közösségi addiktológiai ellátás során nyújtott szolgáltatások és az ellátottak köre Az intézményi jogviszony megszűntetése Térítési díjak A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolat A szolgáltató elérhetőségei: Az ellátottak és a szociális szolgáltatásokat végzők jogainak védelmében rögzített szabályok A szakmai program megvalósításának várható következményei, eredményessége az ellátórendszerben betöltött szerepe és hatása Az ellátottak száma, jellemzői, demográfiai adatok Működési feltételek A közösségi ellátásra vonatkozó jogszabályok Szervezeti ábra (hálózati) Költségvetési terv

3 Szakmai program Adatok Név: Humán Sztráda Nonprofit Kft. Székhely cím: 1172 Budapest, Liget sor 26. Telephely cím: 1181 Budapest, Rákóczi út 59. 5/4. Telefon: 06/ Fax: 06/ Adószám: Bejegyzés napja: Cégjegyzék szám: TB. törzsszám: KSH szám: Működési engedély Kiadta (engedélyező hatóság): Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Jegyzője Határozat száma: 14-5/10/2008. (érvényes jogerős határozat) Ágazati azonosító: S Ellátási területek: 1. Közösségi ellátás tekintetében: Budapest, 4., 6., 7., 9., 11., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., kerületei és Pécel Telephelyek: 1087 Budapest, Rákóczi út 59. Szolgáltató képviseletére jogosult: Név: Kovács Csaba ügyvezető igazgató Elérhetősége: Telefon/Fax:

4 A Humán Sztráda Nonprofit Kft. Közösségi ellátó szolgálataira a működési engedélyt a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Jegyzője, (Budapest, 4., 6., 7., 9., 11., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 23. kerület, Pécel város), a Gárdony Kistérségére, a Gárdony Város Jegyzője adta ki. A szolgáltatások finanszírozása az FSZH által meghirdetett és befogadott létszám kapacitások mentén történik. Finanszírozási szerződések: - Pszichiátriai betegek közösségi ellátása: PSZ-070/ Szenvedélybetegek közösségi ellátása: SSZ-055/ A befogadott ellátotti létszám (kapacitás) magába foglalja a Gárdony Kistérségében nyújtott kliens számot is, amely a kezdetektől fogva önálló működési engedéllyel (Pszichiátriai betegek közösségi ellátása Műk. eng. szám: /2007., Szenvedélybetegek közösségi ellátása Műk. eng. szám: /2007.) rendelkezik. A keretszámok nem egyezése a fent említett okok miatt van, továbbá a gárdonyi Kistérségben működő közösségi szolgálatoknak önálló szakmai programjuk van. 1. A szolgáltatás célja, feladata A közösségi szenvedélybeteg ellátás célja, hogy az általa gondozott addiktológiai problémával küzdő ellátottak integrált és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve, ha betegségükből adódóan már kirekesztődtek a társadalomból, reintegrálódjanak a közösségbe. Ennek érdekében a gondozás és a pszicho-szociális rehabilitáció minden formáját az igénybevevő otthonában, illetve lakókörnyezetében biztosítja (ha erre nincs lehetőség, az ellátott előfordulási helyén történik az együttműködés). Segítséget nyújt a szenvedélybetegek számára egészségi és pszichés állapotuk javításában; meglévő képességeik és készségeik megtartásában, illetve fejlesztésében; a mindennapi életükben adódó konfliktusok feloldásában és problémáik megoldásában; a szociális és mentális gondozásukban, és az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásukban. A szolgáltatás olyan hosszú távú, egyéni szükségletekre alapozott gondozást kínál, amely nagymértékben épít az ellátottak aktív és felelős részvételére, valamint a természetes közösségi erőforrásokra, őket is oktatva és támogatva. Az ellátást 17,5 fő közösségi gondozó és 1 fő koordinátor végzi. A szolgálatban 425 fő addiktológiai beteg ellátására van lehetőség, egy közösségi gondozó legfeljebb 25 ellátottról gondoskodhat, illetve további 10 ellátottról is, amennyiben a gondozottak legalább felénél a rehabilitációs folyamat intenzitása nem haladja meg a havi 4 találkozást (alkalmat). A szolgálat 2010-ben kért feladatmutató módosítást, melyet engedélyeztek is, így a szolgálat feladatmutatója 435-re módosult. Célcsoport Azon 18. életévüket betöltött IV, VI, VII, IX, XI, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXIII, kerületi és péceli lakcímmel rendelkező pszichiátriai beteg, aki szociális helyzetének javítása érdekében, önkéntesen igényel segítséget. 4

5 Cél A közösségi ellátás a szenvedélybetegek önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú közösségi alapú gondozása, amelynek során a gondozás, pszicho-szociális rehabilitáció az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében történik (ez a szolgáltatásunk egyik legfontosabb ismérve). Ennek érdekében a gondozás és a rehabilitáció a legnagyobb mértékben támaszkodik a természetes közösségi erőforrásokra a közösségi szolgáltatásokra, a hozzátartozókra és az önsegítő szerveződésekre -, amelyeknek szereplőivel szoros együttműködésre törekszik, őket is adott helyzetben oktatva, támogatva. A gondozást a kliens egyéni szükségleteiből kiindulva, annak aktív és felelős részvételével, egyénre szabott gondozási terv alapján, multidiszciplinális team végzi, amelynek egyenrangú szereplői a beteg és természetes (laikus) segítői. A team a beteg és hozzátartozói pszichoedukációja, készségfejlesztése, valamint stressz kezelésének javítása révén segíti kompetens működésüket a betegség okozta nehézségek leküzdésében és céljaik elérésében, miközben a minimálisan szükséges támogatást nyújtja, és kerüli a szakemberekkel kapcsolatos függőség kialakulását (a minimális támogatás itt, a kiegészítőlegességet jelenti; tehát a klienst a segítője, célja eléréséhez hozzásegíti, de nem tesz semmit helyette). Feladat A működési területen élő, de eddig kezelés alatt nem álló, illetve a betegség kialakulása szempontjából veszélyeztetett személyek felkutatása, a szolgáltatás igénybe vehetőségének megajánlása. Korai beavatkozás, a betegség mielőbbi felismerése és a megfelelő kezeléshez való hozzájutás segítése, illetőleg szakmai gondozás, a szükséges egészségügyi ellátás mellett. A kliens egészségügyi, pszichés és szociális állapotának folyamatos figyelése, ellenőrzése, továbbá szükség esetén a hatékony segítségadás biztosítása, a problémák és krízishelyzetek normalizálása, megszüntetése, fontos elemei a visszaesések (relapszusok), valamint a betegség krónikussá válásának megakadályozása érdekében. A megkereső tevékenység, a felépülésre való képesség fokozása, a változásra ösztönzés szintén része a mindennapi szakmai munkának. Feladat az ellátott személy közösségi integritásának elősegítése, szükség esetén reintegrációjának előkészítése, abban való folyamatos támogató részvétel. Munkánkat az évi III. szociális törvény, és az 1/2000. SZCSM. rendelete és módosításai alapján végezzük. Fontos feladatként jelenik meg a munkánkban, hogy a magas szintű szakmai gondoskodás eredményeként csökkenteni tudjuk a társadalmi előítéleteket, és egyben növelni tudjuk a Társadalmi Felelősségvállalás értelmét. 5

6 2. A közösségi addiktológiai ellátás során nyújtott szolgáltatások és az ellátottak köre a. Lakókörnyezetben történő segítségnyújtás az önálló életvitel fenntartásában. b. A meglévő képességek megtartása, illetve fejlesztése. c. A háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybevevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérése. d. Pszichoszociális rehabilitáció, - szociális és mentális gondozás. e. Az orvosi és egyéb terápiás kezelésben, szolgáltatásban való részvételre történő ösztönzés, annak segítése, támogatása és figyelemmel kísérése. f. Megkereső programok szervezése az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében. A szolgálat által ellátottak köre, jellemzői - Elsősorban a saját otthonukban élő: Nem veszélyeztető állapotú addiktológiai betegek, akiknek a betegség ambuláns szakellátás mellett egyensúlyban tartható, és akik életvitelükben valamint szociális helyzetük javításában igényelnek segítséget. - A tüneteket mutató, de eddig addiktológiai kezelés alatt nem álló, illetve a pszichés zavar kialakulása szempontjából veszélyeztetett személyek. A közösségi szolgáltatásunk ismérve, hogy az ellátási területen élő lakosság közül a gondozásra szoruló szenvedélybetegek mind nagyobb körére terjedjen ki. A közösségi szenvedélybeteg ellátás szolgáltatásai problémaelemzés, problémamegoldás, a személyes célok meghatározásának segítése, a változtatásra motiváló tényezők feltárása, problémamegoldó beszélgetések, készségfejlesztés: o életvitellel kapcsolatos tréningek szervezése vagy közvetítése, o az önellátásra való képesség javítása és fenntartása; tájékoztatás a betegséggel kapcsolatos tudnivalókról, az azzal való napi együttélés és a szükséges kezelés teendőiről, pszicho-szociális rehabilitáció: o a munkához való hozzájutás segítése: munkavállalási tanácsadás álláskereső klubfoglalkozás rendszeres kapcsolattartás a Fővárosi Munkaügyi Központok kirendeltségeivel rendszeres kapcsolattartás azon szervezetekkel, akik szociális foglalkoztatással foglalkoznak, klienseink munkához való jutásának érdekében (pl.: Moravcsik Alapítvány). 6

7 Klienseink, munkaképes állapotának felmérését követően olyan piaci alapú foglalkoztatás kiépítése, új munkahelyek létrehozása (MMFP - Megváltozott Munkaképességű Foglalkoztatási Program), amely eredményeként sikerül az ellátotti kör további elszegényesedését megállítani. Egészségügyi, illetve mentális állapotukhoz igazított piacképes munkahelyek létrehozása, ennek eredményeként piacképes termékek előállítása, azzal a céllal, hogy munkabérük lehetőséget teremtsen az élet, alapvető szolgáltatásainak (rezsi, lakbér, ruházat, élelmiszer) megvásárlásához. o a szabadidő szervezett eltöltésének segítése, o szabadidős önsegítő csoportok, támogató hálózatok szerveződésének segítése, o tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási, lakhatási lehetőségek igénybevételéről, pszicho-szociális tanácsadás megkereső tevékenység A szolgálat munkatársai a fenti szolgáltatásokat az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében az ellátott személyes céljaira és egyéni szükségletekre alapozva, gondozási terv alapján személyesen biztosítják vagy közvetítéssel, szervezéssel, tanácsadással segítik az azokhoz való hozzájutást. A szolgáltatásnyújtás rendszerességét az ellátottal közösen kialakított gondozási tervben, a megállapodásban foglaltak (ütemezés) alapján kerül rögzítésre. A munkacsoportot az ellátottak szükségleteihez igazodva, annak megfelelően kell összeállítani, bevonva a gondozási, személyi segítési feladatok hatékony ellátásához szükséges személyeket (gondnok, háziorvos, védőnő, pszichiáter, pszichiátriai gondozó, pszichológus, szociális alap- és szakellátás, családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat, gyámhivatal, munkaügyi központ, önsegítő és civil szervezetek, szabadidős szolgáltatást nyújtó intézmények képviselői). A közösségi munkacsoport további szabályozása az 1/2000 (I.7) SZCSM rendelet 39/H (1) és (2) bekezdése alapján valósul meg. A szabadidő szervezett eltöltése A különböző szabadidős programok megrendezésekor a cél a jó hangulatú, pozitív élményeket nyújtó szabadidő általunk szervezett eltöltésének segítése, mely elsősorban a kliens társas kapcsolatainak kialakításához, megtartásához szükséges készségeit fejleszti, teszi próbára (szociális kommunikációs kompetencia). Másodsorban a kollégák szabadidős tevékenységeihez is szeretnénk hozzájárulni, hogy az igen nehéz (mentális) munkájukat tehermentesítsük, személyesebb kapcsolatokat építsenek ki, illetve a kiégés elkerülésében segítsünk. A Nonprofit Kft. menedzsmentje nagy hangsúlyt fektet ezeknek a programoknak a szervezésére, ügyelve a rendszerességre és a minőségre is. A programokat elsősorban a vezető közösségi gondozó, másodsorban a közösségi gondozók szervezik. Vannak olyan programok, 7

8 amik egy évben több alkalommal is megszervezésre kerülnek, de mindig vannak újdonságok is. A következő programok kerültek megszervezésre a 2010-es évben a vezető gondozó szervezése által: Gondozottak részére /elsősorban/ 100 csoda kiállítás (100 legújabb magyar találmány) Ez a csoportos program, olyan inger, mely optimális esetben pozitív élményekhez juttatja a klienst érzelmileg és mentálisan is. A program megszervezésével, az örömszerzésen kívül cél volt a gondozók közötti távolság csökkentése és a szervezéssel kapcsolatos feladatok alóli tehermentesítés is. A kiállításon találkozhattak a résztvevők Dr. Polgár Lászlóval, aki bemutatta a saját fejlesztésű űrsakk játékát. A kliensek aktívak voltak, minden lehetőséget kihasználtak a kiállítás interaktív voltának kiaknázására és a társas kapcsolatok megerősítésére. A kiállítás szervezője ráadásként felajánlotta, hogy az utolsó látogatási nap délután óra között bárki, aki a Humán Sztráda Nonprofit Kft. alkalmazásában van, vagy klienskörébe tartozik ingyen látogatást tehetett, akár hozzátartozóval együtt. Alapfokú német tanfolyam A program megszervezésekor a cél a kognitív funkciók fejlesztése, életminőség javítása, munkára való felkészítés volt. A közösségi ellátást igénybe vevő kliensek részére nyújt ingyenes alapfokú tanfolyamot a Cosmopolitan-lingua nyelviskola, Horváth Alíz vezetésével. Pszichiátriai szolgálatunk gondozásában lévő 4 fő kliens vesz rajta részt. A kis létszám miatt a hangulat bensőséges és a tanárnőnek van lehetősége mindenkire elég figyelmet szentelni. Mindenki nagyon élvezi a tét nélküli nyelvtanulást, így jobban haladnak, mint az a tanárnő várta. Art Brut Galéria Művészetpedagógiai foglalkozás (3 alkalom) Cél az önkifejezés és önismeret fejlesztése vizuális tevékenységen keresztül, szabadidő szervezett eltöltésének segítése. Az első alkalommal 15 kliens vett részt a Moravcsik Alapítvány kollégái által megtartott művészetpedagógiai foglalkozáson. Bevezetésként megtekinthettük a Galériában kiállított alkotásokat. A feladat saját címer elkészítése volt, melyet egy rövid pedagógiai foglalkozás előzött meg. Mindenki aktívan vett részt mind az alkotásnál, mint az egyes művek rövid, közös elemzésénél. Tere-fere ismerkedő délután - Kesztyűgyár Közösségi Ház Az ismerkedős délután megszervezésekor a cél a társas kapcsolatok kialakítására való lehetőség biztosítása, az ezzel kapcsolatos készségek fejlesztése különböző játékos feladatokon keresztül (pl.: kommunikáció). A program szakmai elemzése során arra a következtetésre jutottunk, hogy ennek a célnak a megvalósítására a jövőben, egy kevésbé direkt módszert (közös programok, kirándulások) kell alkalmazni. 8

9 Kövi Szabolcs Koncert- Kesztyűgyár Közösségi Ház A koncert megszervezésével a cél a stresszoldás, lehetőség biztosítása társas kapcsolatok kialakítására, az ahhoz szükséges készségek fejlesztése. A koncertre meghívtuk a Szigony Alapítvány, az Ébredések Alapítvány, a SOTE Pszichoterápiás Klinika munkatársait, valamit küldtünk meghívókat (4 db.) a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal valamint, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (2 db.) dolgozói részére. A program nagy sikert aratott, kb.: 65 fő vett részt. Lovas program Zsámbék (havonta 1 alkalommal megrendezésre kerül) A programon minden alkalommal 6 fő kliens vehet részt. Rendkívüli nagy érdeklődés és siker övezi. Az állatok rendkívüli hatása a beteg vagy idős emberekre jól ismert. Jótékony hatásukat nagyon rövid idő alatt kifejtik, és maradandó élmény marad minden ember számára. Kirándulás Szentendre (Skanzen) A kirándulás megszervezésével a cél a szabadidő szervezett eltöltésének segítése, társas kapcsolatok kialakításához szükséges készségek fejlesztése, kognitív funkciók javítása ismeret-tudástár bővítésével. A programon 15 fő vett részt, és többen már ismerősként köszöntötték egymást. A kirándulást nagyon élvezték a résztvevők, így a haza indulásra is az esti órákban került sor. Párhuzamok fotópályázat - Moravcsik Alapítvány, Art Brut Galéria kiállításmegnyitó és díjátadás A pályázaton való részvétellel a cél közösségformálás, feladattudat, csapatmunkához szükséges készségek fejlesztése, önértékelés javítása alkotó munkán keresztül, kognitív funkciók javítása ismeret-tudástár bővítésével. A pályázaton 4 fő kliens indult egy csoportban. A pályázati anyagot Helmly Szilvia (vezető közösségi gondozó) és Onucsán Ete (fotóművész) segítségével készítették. A beadott mű díjat nem nyert, de a készült fotókat több helyszínen be szeretnénk mutatni, illetve kiállítani (hálózat intézeteiben stb.). Fővárosi Állat- és Növénykert látogatása A meghirdetett programon 110 fő vett részt. A rendkívüli sikerre való tekintettel, az esemény ősszel újra megszervezésre kerül. Kollégák részére Lélek-kontroll-Spinoza Ház Konfliktuskezelés A program megszervezésekor a cél a kollégák szakmai, önismereti fejlődéshez való hozzájárulás (kötetlenebb formában), gondozókkal való személyesebb kapcsolat kialakítása, gondozók közötti kapcsolat kiépítésre való lehetőség biztosítása közösségformálás érdekében. Dr. Buda Béla beszélgető társa Végh József kriminálpszichológus, túsztárgyaló volt. Kiégés elkerülésének segítésének érdekében a FitnessPro felajánlásával a Kft. kollégái kedvezményesen használhatják a fitnesztermüket és szaunájukat. Az előadáson 5 fő kolléga vett részt. 9

10 Szakmai könyvtár létrehozása (folyamatos bővítés alatt) A könyvtár létrehozásával a célunk a kollégák önismereti és szakmai önfejlesztésének folyamatos támogatása. Lélek-kontroll-Spinoza Ház - Szorongás (okok, következmények, tennivalók) Dr. Buda Béla vendége dr. Szőnyi Gábor pszichiáter, pszichoanalitikus, csoportpszichoterapeuta, a Pszichoterápia című szakfolyóirat főszerkesztője, pszichoterápiás tankönyvek szerzője, a segítő szakterület nemzetközi és hazai helyzetének szakértője. Az előadáson 10 fő kolléga vett részt. A szabadidős programok folyamatosan kerülnek megszervezésre a kliensek és a kollégák igényeinek/jelzéseinek megfelelően. A feladatellátás szakmai tartalma Az ellátott saját otthonában és életviteli környezetében: - a kliens önálló életviteli képességének fejlesztése, - napi tevékenységének megszervezésében történő segítés, - hozzájutás megszervezése szükség esetén az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, mint további kiegészítő szociális ellátásokhoz, - szükséges gondozási feladatok szervezése, végzése, szakmai határainknak megfelelő professzionális ellátás, - családtagok bevonása az életviteli szükségletek rendszeres biztosításához, - szükség esetén a megfelelő lakókörnyezetnek, lakhatás feltételeinek megteremtése, annak szervezése, - egészséges életvitel ösztönzése, a meglévő, de nem működő szokások változtatásának előnye, annak szükség esetén történő folyamatos segítése. A biztosított szolgáltatások formái Mentális gondozás Célja: a szolgáltatást igénybe vevő személyek lelki egészségének ápolása, karbantartása, állapotából fakadó helyzet alapján kialakult negatív személyiségjegyek megváltoztatása, pozitív szemlélet és motiváció, érzelmi állapot kialakítása érdekében kifejtett tevékenység. Formái: - a szociális segítő és ellátott személy kölcsönös tisztelete és a bizalmon alapuló kapcsolat kialakítása, - a hátrányos helyzet személyiséget befolyásoló tényezőinek feltárása, pozitív önértékelés kialakításának segítése és ennek megfelelő magatartás erősítése, támogatása, - felmerülő agresszió hatékony kezelése, - személyiségfejlesztést elősegítő módszerek ismertetése és a lehetőségekhez való hozzájutás megszervezése a kliensek és igény esetén a hozzátartozóik részére is, - krízishelyzet kialakulásának megelőzése (öngyilkossági szándék, stressz), 10

11 - stresszkezelés, környezeti stresszhatások tudatos megismerése azok szükségszerinti mérséklése, - társadalmi támogatórendszerek kiépítése (a hatékony/sikeres gondozási folyamat érdekében különböző szociális, egészségügyi, egyházi, civil szervezetek bevonása a segítő folyamatba), - személyes támogató rendszer aktiválása (a hatékony/sikeres gondozási folyamat érdekében a kliens engedélyével a gondozó felveszi a kapcsolatot a segítséget kérő hozzátartozóival, támogatóival, és megpróbálja bevonni, motiválni őket a segítő folyamatba a személyes kapcsolat és a professzionális segítő technikák alkalmazásával), - negatív társadalmi hatások megszüntetése (az előítéletekből és az információ hiányból fakadó távolság/meg nem értettség csökkentése), - izoláció veszélyének elhárítása (kliens állapotától függően: szabadidős program szervezésével, a programokról való tájékoztatás nyújtásával, a kapcsolattartáshoz szükséges készségek fejlesztésével stb.), - mentális szakgondozáshoz hozzájutás biztosítása. Szociális kezelés Célja: problémaelemzés, problémamegoldás, a személyes célok meghatározásának segítése, a változtatásra motiváló tényezők feltárása, a betegség járulékos ártalmainak, káros következményeinek csökkentése. Formái: - Intraperszonális (azaz, személyen belüli) és környezeti rendszerek felmérése. - Az intraperszonális felmérés kiterjed az egyén fizikai, érzelmi, viselkedési, érzékelési, kulturális és motivációs tényezőire. - Környezeti rendszerek, felmérése kiterjed az ellátott környezetének azon oldalaira, melyek fontosak a problémás helyzet szempontjából. (pl.: család, szociális, egészségügyi, egyházi, civil szervezetek, mikro-makro környezet felmérése, a szociális munka eszközeivel /irányított beszélgetés, interjú, kérdőív stb.). Egészségügyi ellátás és kapcsolódó tevékenységek szervezése - Célja: az ellátott egészségügyi állapotának figyelemmel kísérése, egészséges életmód folytatásának ösztönzése. Megfelelő egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása. Formái: - Háziorvossal, kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérése. - Állapotjavítás érdekében a magatartás figyelemmel követésének segítése (a közösségi gondozó a kliens állapotát folyamatosan figyelemmel kísérve segíti az egészségügyi ellátás szakembereit, így annak egészségügyi ellátása sokkal hatékonyabb). - Pszichoedukáció (felvilágosítás a betegségről, a kezelésről, a korai figyelmeztető tünetekről). 11

12 - Agresszió kezelése és korai figyelmeztető tünetek jeleinek felismerése, környezet tanítása. (a korai figyelmeztető tünetek felismerése, az agresszió kezelésének képessége megelőzheti az állapotrosszabbodást, ezért kiemelt fontosságú ezek tudatosítása, a preventív, azaz megelőző technikák pl.: testmozgás, relaxáció elsajátítása). - Gyógyszer-compliance (gyógyszerszedési hajlandóság) segítése, információnyújtással. - Orvosi vagy egyéb terápiás kezelésben, szolgáltatásban való részvétel ösztönzése, és a megvalósítás folyamatának rendszeres figyelemmel kísérése. - Pszichiátriai szakorvosi felügyelet szervezése (információnyújtással, tanácsadással, szükség esetén orvoshoz való kíséréssel, a kezelés figyelemmel kísérésével). - Együttműködés az egészségügyi ellátó rendszerekkel (szakorvosi illetve háziorvosi ellátás szakembereivel). - Megkereső programok szervezése és ellátásra szoruló személyek elérése érdekében (információnyújtás, kapcsolatépítés és kapcsolattartás az ellátási területen fellelhető szociális, és egészségügyi ellátást nyújtó szolgáltatókkal, civil, állami és egyházi szervezetekkel). Személyi segítő szolgáltatás (gondozás) A segítségnyújtás mindig személyre szabottan, tervszerűen és a fejleszteni kívánt területre fókuszálva történik, a kliens által meghatározott célok elérésének érdekében. A segítő szolgáltatás, a szociális munka módszereinek alkalmazásával (pl.: segítő beszélgetés, információnyújtás, készségfejlesztés, kríziskezelés), az interperszonális (személyközi) segítségnyújtás keretében valósul meg. A gondozó a beavatkozás közvetlen és közvetett stratégiát (közvetlen, tehát a gondozó jár el a kliens érdekében; közvetett képessé tevés által megvalósult segítségnyújtás) alkalmazza annak érdekében, hogy segítse az egyéneket, családokat és a kiscsoportokat szociális működőképességük (fejlődést lehetővé tevő belső egyensúlyi állapot) javításában, szociális problémáik leküzdésében. A közösségi gondozók a részletes feladatellátást gondozási terv alapján végzik, és tevékenységüket, azt egyéni gondozási lapon dokumentálják. Tanácsadás, információs szolgálat A klienseket érintő eseményekről, közérdekű tudnivalókról információt szolgáltat a kiépített és folyamatosan frissített adatbázisból: egészségügyi, mentálhigiénés ellátásokról és szolgáltatásokról, szociális ellátásokról és szolgáltatásokról, gyermekvédelmi-jóléti szolgáltatásokról, ellátásokról, foglalkoztatással kapcsolatos ismeretek biztosítása, a munkahely lehetőségekről, a munkanélküli ellátások igénybevételi lehetőségeiről, oktatás, képzés, átképzés, ismeretszerzés lehetőségeiről, lakhatással kapcsolatos ügyintézésekről, lehetőségekről, önsegítő szervezetekről, csoportokról, 12

13 jogi tanácsadás lehetőségeiről és a jogsegély szolgálatok működéséről, munkavállalási tanácsadásról, mint egy segítő szolgálat működtetéséről, gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás lehetőségeiről, szükség szerint ügyintézés végzése egészségügyi- és államigazgatási szerveknél, egyéb szociális és képzési intézményeknél, - állapotával és életvitelével összefüggően, és összhangban, érdekképviseletekről, azok működéséről, illetve elérhetőségeikről A biztosított szolgáltatások köre A szolgáltatást igénylőkkel együtt kerül elkészítésre a Gondozási terv, amely tartalmazza a személyre szabott, tervszerű, folyamatos, kontrollált munka megvalósítását. Egyéni igények alapján választott eseti szolgáltatások (a gondozási terv elkészítésének módját a A gondozási folyamat címszó, e pontja alatt tárgyaljuk). A biztosított szolgáltatások rendszeressége A szolgáltatás hosszú távú, folyamatos, a gondozási tervben meghatározott rendszerességű kapcsolattartás alapján megvalósítandó tevékenység (a találkozások sűrűsége és rendszeressége a kliens egészségi állapotától az általa, a gondozó segítségével meghatározott céloktól függ). A szolgáltatások igénybevétele módja, feltételei A szolgáltatások igénybevétele önkéntes, az igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik szakorvos, háziorvos javaslata alapján. A szolgálatnál személyesen a fogadóórán, telefonon (a munkatársak a szervezet által biztosított mobiltelefonon, munkanapokon 08:00 18:00 óráig elérhetőek), ben vagy levélben történő igénybejelentést követő 10 munkanapon belül a szolgálat munkatársa előzetes egyeztetés után személyesen keresi fel az ellátásra váró pszichiátriai beteget, és tájékoztatja őt az igénybevétel feltételeiről és a tevékenységek tartalmáról és minden olyan kiegészítő, támogató lehetőségről, amely segíti a klienst, vagy hozzátartozóját a szolgáltatás igénybevételének eldöntésében. A szolgáltatás igénybevételéről társ egészségügyi/szociális szolgáltatások szakemberei is tájékoztathatják az ellátás iránt érdeklődő pszichiátriai beteget, aki írásos kérelme alapján a szolgálat munkatársa felveszi vele a kapcsolatot. A működési engedélyben meghatározott létszámot meghaladó igény esetén az igénybejelentő értesítésre kerül írásban a várólistára való felvételről. Az igénybejelentő ellátásáról szabad kapacitás esetén a jelzés sorrendjében gondoskodik a szolgálat. A szolgáltatás igénybevételét a közösségi koordinátor döntése alapozza meg - a benyújtott kérelem és a személyes kapcsolat, a felvételi interjú alapján. 13

14 A szolgáltatást igénylő a kérelem kitöltésekor igazolja szenvedélybetegségét (megfelelő kórházi zárójelentéssel, szakorvosi igazolással vagy a hálózat által készített önkitöltős kérdőív kitöltésével). Az önkitöltős kérdőívek BNO kód besorolását közösen a koordinátor és a hálózat orvos konzulens személye állapítják meg. A gondozási folyamat A közösségi koordinátor az intézményi jogviszony létesítését megelőzően az alábbiakról gondoskodik: a. A kérelem nyilvántartásba vétele. b. A szolgáltatást igénybe vevőt értesíti a kérelem elfogadásáról és a kapcsolatfelvétel helyéről, idejéről. c. A kliens adatainak (Életinterjú és adatlap) és szociális kapcsolatrendszerének (Nyilatkozat) feltérképezése. d. Feltáró, motiváló, tájékoztató jellegű beszélgetést végez az együttműködés tartalmáról. e. Együttműködési megállapodást köt a szolgáltatást igénybevevő személlyel. A szerződés tartalmazza: - Az intézményi szolgáltatás időtartamát, kezdetét és végét. - Az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, tartalmát, módját. - Egyéb, az együttműködést elősegítő tartalmakat. Formája: - A megállapodás megkötése írásban történik. - A közösségi koordinátor megállapodást köt, majd az anyagot az irattárban őrzi. - Kijelöli az esetvezető, közösségi gondozót. e. Egy hónappal a megállapodás megkötése után, a szakmai programban foglaltak alapján a közösségi gondozó segítséget nyújt a kliensnek céljai megfogalmazásában. Az így, együtt készített gondozási terv meghatározza az ellátott szükségleteit, a célokhoz igazodó legalkalmasabb ellátási formákat, a részletes feladatokat, a szolgáltatás idejét, helyét, gyakoriságát, a felülvizsgálat idejét. f. A közösségi gondozó a gondozási terv alapján végzi a munkáját és folyamatosan vezeti meghatározott dokumentációt (jogosultság igazolása, közösségi gondozási adatlapot, gondozási terv értékelése). A szolgálat és a dolgozók az adatok kezelésében, a jogszabályokban rögzített adatvédelmi előírások alapján járnak el, illetve végzik munkájukat. 14

15 Az adatok kezeléséről az igénybevevőt részletesen tájékoztatjuk. A szolgáltatás igénybevétele, feltétele Az életmód-változtatásra, a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó együttműködési készség kinyilvánítása, azaz a kérelem kitöltése. Adminisztráció A szolgálat munkatársai a gondozási folyamat lépéseit (a klienssel és/vagy annak érdekében végzett feladatokat, megkereső tevékenységeket, esetmegbeszéléseket, szupervíziókon való részvételt és az adminisztráció elvégzését) a Margaréta adminisztrációs rendszerben rögzítik. A rendszer internet alapú, tehát a kollégák eldönthetik, hogy az adminisztrációs tevékenységüket hol végzik el (irodában, otthonában, egyéb internet elérhetőséggel rendelkező helyen). Az adminisztrációs program egy saját fejlesztésű program, amit azért hoztunk létre, hogy a munkatársak munkáját megkönnyítsük vele, így kevesebb időt töltenek adminisztrációval. A program mivel internet alapú jól illeszkedik a gondozók rugalmas munkabeosztásához. A koordinátoroknak is nagy segítséget jelent az eszköznek a megléte, mivel sokkal jobban átlátják a kliensek adatait, a gondozók bejegyzéseit, pontosan és gyorsan képesek statisztikai adatokat szolgáltatni belőle (ellenőrzéshez, referencia intézményeknek, KSH-nak, publikációkhoz stb.). 3. Az intézményi jogviszony megszűntetése - A szolgáltatást igénylő kérésére azonnal, vagy meghatározott időben. - A szolgáltatást igénylő nem tartja be az együttműködésben foglaltakat és a helyzet nem korrigálható a szolgáltató kezdeményezésére. - Az ellátott bentlakásos szakintézményi szolgáltatásba kerül. Az intézményi jogviszony megszűnése - A szolgálat jogutód nélkül megszűnésével. - Igénybevevő halálával. - A határozott idejű megállapodásban foglalt idő lejártával. 4. Térítési díjak A közösségi gondozás, térítésmentes szolgáltatás. A speciális általános feladatokon túli szervezett egyedi szolgáltatások felmerült költségeit az igénybe vevő viseli, illetve viselheti (közös kirándulás stb.). 15

16 A szolgáltatás közzétételének módja Ez történhet: szórólap, plakátterjesztés, helyi újság, televízió, érdekképviseleti és civil szervezetek tájékoztatása, szakellátó intézmények tájékoztatása, oktatási, szociális ellátó intézmények, értekezletek, tanácsadások, személyes tájékoztatás, háziorvos tájékoztatása által. 5. A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolat A szolgáltatásban részesülő személlyel, hozzátartozójával vagy törvényes képviselőjével a szolgálat munkatársai rendszeresen, egyeztetett időpontban kapcsolatot tartanak. A segítői kapcsolatot a rendszeresség, és a folyamatosság jellemzi. Ennek módja: - személyes kapcsolattartás a kliens lakásán, lakókörnyezetében (megállapodás szerint) - telefon igénybevételével, írásban. A szolgáltatást ellátó a gondozási folyamatban a lehető legteljesebb diszkrécióval jár el. 6. A szolgáltató elérhetőségei: Telefonszám: 06/ Levelezési cím: 1081 Budapest, Rákóczi út 59. Weblap: cím: A szolgáltatás elérhető: hétfőtől péntekig, óráig a központi telefonszámon és óráig a szolgálati mobiltelefonon. Fogadóóra helye, időpontja, kapcsolattartás IV. kerület helyszín Ady Endre Művelődési ház VI. kerület helyszín Terézvárosi Családsegítő Központ 1061 Budapest, Hegedű utca 7. időpont Csütörtök: óráig időpont Kedd: óráig 16

17 VII. kerület helyszín ERISZ Pszichiátriai Betegek Nappali Harmónia Klubja 1076 Dózsa Gy. út 46. időpont Szerdánként: óráig IX. kerület helyszín Írisz Szenvedélybetegek Nappali Klubjában (Berzenczei u. 26.) XI. kerület helyszín Újbudai Humán Szolgáltató Központ, Tanácsadó Iroda XI. ker. Etele út Budapest, Rákóczi út 59. XIV. kerület helyszín Zugló Családsegítő és Gyermekjóléti Központ XIV. kerület, Füredi Park 6. időpont Kedd: óráig időpont Hétfő: óráig Kedd: óráig Szerda: óráig időpont Előre egyeztetett időpontban közös ügyfeleknek XV. kerület helyszín időpont Családsegítő Központ TAMUSZ irodája XV. Kontyfa u.3. Csütörtök: óráig XVI. kerület helyszín Pszichiátriai Betegek Nappali Szanatóriuma Bp.1165 Zsenge u.33 Kistarcsai kórház pszichiátriája időpont Csütörtök: óráig (orvosi szoba) csak olyan betegek számára, akik az intézményben valamilyen ellátást kapnak. Szerda: ig XVII. kerület helyszín Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda alagsor (1173. Pesti út 165.) időpont Szerda: óráig 17

18 XVIII. kerület helyszín A XVIII. Családsegítő Központ (Bp. Kondor Béla sétány 17.) XIX. kerület helyszín Merényi Gusztáv kórház pszichiátriai és addiktológiai osztály Kerületi CSSK Táncsics u. 7. időpont Szerda: óráig időpont Csütörtök: óráig Csütörtök: óráig A közösségi ellátó szolgálat kapcsolattartása A gondozási tevékenység hatékonysága növelése érdekében együttműködés folyik a kliens ellátásának minden fontos résztvevőjével: - családtagok, - kórházi osztályok, - pszichiátriai szakellátó szolgálat, - háziorvosi szolgálat, - személyes gondoskodást és ellátást nyújtó szociális intézmények, - megyei, városi vöröskereszt, - közösségi munkacsoport tagjai, - mentálhigiénés gondozó szolgálat, - polgármesteri hivatal, gyámhivatal, - szociális osztály/iroda, - munkaügyi központ, - oktatási intézmények, - civil szerveződések, egyházak, - családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, - rendőrség helyi szerve, - ügyészség, bíróság, igazságügyi szervezetek, - önkéntesek, - elektronikus és nyomtatott média. A területi addiktológiai és pszichiátriai gondozóval való együttműködés a szociális munkás, valamint a gondozói feladatokat ellátó munkatársak által valósul meg leginkább. Az addiktológiai szakorvosokkal sokszor elfoglaltságuk miatt, csak kliens kísérése során van mód találkozni. Munka végzés során rendszeresen kapcsolattartás alakult ki a gondozó munkatársaival, segítségre szoruló kliensek ügyében rendszeresen kérik közbenjárásunkat. A közösségi ellátás kollégái heti, illetve igény szerinti rendszerességgel jelennek meg a gondozóban, hogy a szolgálat tevékenységét hirdető szórólapokat helyezzenek el az előtérben, ahol a betegek várakoznak és találkozzanak a gondozó munkatársaival. 18

19 Más intézményekkel megkötött ellátási szerződések és szakmai tartalmuk Az együttműködési szerződések tartalmazzák a szerződő felek adatait, az együttműködés alapjait, célját, tartalmát, a különböző vállalásokat, illetve az egyéb rendelkezéseket. Hálózati szintű szerződések XVII. kerületi TÁMASZ Ambulancia Félúton Alapítvány pszichiátriai betegek nappali és átmeneti ellátást biztosító intézménye (Your Self Centrum) Félúton Alapítvány szenvedélybetegek nappali és átmeneti ellátást biztosító intézménye (Félút Centrum) IV. kerület Mentál higiénés Gondozó Nyírő Gyula Kórház, I. sz. Pszichiátriai Osztály VI. kerület Péterfy Sándor utcai Kórház- Rendelőintézet és Baleseti Központ Krízisintervenciós és Pszichiátriai Osztállyal Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálattal Pszichiátriai Gondozó Terézvárosi Családsegítő Szolgálat VII. kerület Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ Erzsébetváros Önkormányzat Gyámhivatal Gondnoki Csoportjával Péterfy Sándor Utcai Kórház- Rendelőintézet Pszichiátriai Gondozó Esély Családsegítő Központ IX. kerület Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Kht. Ferencvárosi Gondozó Szolgálat XI. kerület Horváth Sándor-hivatásos gondnok (Filia Humán Bt.) Újbudai Humán Szolgáltató Központ (Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat) Szent Imre Kórház Pszichiátriai Osztály Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. XIV. kerület Nyírő Gyula Kórház II. Pszichiátriai Osztály Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Pszichiátriai Gondozó XV. kerület Ellátási szerződés, Újpalota Önkormányzata Pszichiátriai Gondozó Nyírő Gyula Kórház II. Pszichiátriai Osztály 19

20 XVI. kerület Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Pszichiátriai Osztály Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Szakrendelője, Pszichiátriai Nappali Kórház Addiktológiai Szakrendelő XVII. kerület Félúton Alapítvány pszichiátriai betegek nappali és átmeneti ellátást biztosító intézmény TÁMASZ Ambulancia Rákoskeresztúri Családsegítő Központ Pszichiátriai Gondozó Gyermekjóléti Szolgálat XVIII. kerület Ellátási Szerződés Önkormányzat Családsegítő Szolgálat Egészségügyi Szolgálat Ideggondozó Szakrendelő XIX. kerület Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Módszertani Központ Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézetével XXIII. kerület Jahn Ferenc Dél Pesti Kórház Pszichiátriai és Addiktológiai Osztály Pécel Ellátási szerződés-pécel város Önkormányzata Péceli Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Lénárt Zsófia magánszemély Szent György Lovasclub, Zsámbék (folyamatban) 7. Az ellátottak és a szociális szolgáltatásokat végzők jogainak védelmében rögzített szabályok A szolgáltatást igénybe vevők jogai és kötelezettségei - Az ellátott jogosult a számára egyéniesített formában megadott teljes körű tájékoztatásra: Joga van tájékoztatást kérni és kapni a szolgálat által nyújtott szolgáltatások jellemzőiről, azok elérhetőségéről és az igénybevétel rendjéről, valamint az ellátottakat megillető jogokról és azok érvényesítéséről, Továbbá jogosult megismerni a róla készült dokumentációban szereplő adatokat. - Az ellátottnak joga van arra, hogy az ellátásban részt vevő személyek az ellátása során tudomására jutott egészségügyi és személyes adatait csak az arra jogosulttal közöljék, és azokat bizalmasan kezeljék. Joga van arról nyilatkozni, hogy kiket zár ki adatai részleges vagy teljes megismeréséből. (A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha ez alól a beteg felmentést adott vagy jogszabály az adat szolgáltatásának kötelezettségét írja elő.) - Az ellátott alapvető joga emberi méltóságának tiszteletben tartása. 20

Humán Sztráda Nonprofit Kft. (Székhely: 1172 Budapest, Liget sor 26.) KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ELLÁTÁS SZAKMAI PROGRAM 2010.

Humán Sztráda Nonprofit Kft. (Székhely: 1172 Budapest, Liget sor 26.) KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ELLÁTÁS SZAKMAI PROGRAM 2010. Humán Sztráda Nonprofit Kft. (Székhely: 1172 Budapest, Liget sor 26.) KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ELLÁTÁS SZAKMAI PROGRAM 2010. Budapest Tartalom 1. A szolgáltatás célja, feladata...4 2. A közösségi pszichiátriai

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2011. 09.20-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2011. 09.20-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-522/2011. ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2011. 09.20-i ülésére Tárgy: Szakmai program elfogadása pályázat benyújtásához Előterjesztő:

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

Támogató Szolgálat Házirendje

Támogató Szolgálat Házirendje Támogató Szolgálat Házirendje A támogató szolgáltatás feladata - az Szt. 65/C. -ának (3) bekezdésében meghatározottak érdekében - különösen személyi segítő szolgálat működtetése, amely - a fogyatékos személy

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

HUMÁN SZTRÁDA Nonprofit Kft.

HUMÁN SZTRÁDA Nonprofit Kft. HUMÁN SZTRÁDA Nonprofit Kft. SZENVEDÉLY- ÉS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSA Éves beszámoló 212. Pécel Város Önkormányzat A Cg.1-9-88472 cégjegyzékszámú HUMÁN SZTRÁDA Szociális, Egészségügyi, Oktatási

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013.

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013. Támogatott lakhatás Serafin József EMMI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA KÉPVISELŐJÉNEK KÖSZÖNTŐJE, ÉS ELŐADÁSA: TÁMOGATOTT LAKHATÁS 1 Jogszabályi háttér Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Finanszírozási szerződés II. számú melléklete. 2012. év

Finanszírozási szerződés II. számú melléklete. 2012. év NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Finanszírozási szerződés II. számú melléklete 2012. év Kötelezően vezetendő és csatolandó dokumentációk Közösségi ellátás-szenvedélybetegek

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2008. Előkészítő: Váradi Gézáné/Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@ujpestszi. hu IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND A házirend

Részletesebben

Módszertani feladatellátás

Módszertani feladatellátás Sidlovics Ferenc Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve

Részletesebben

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat:

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: - FOT (fogyatékossági támogatás) vagy emelt családi pótlék határozat - rendszeres havi jövedelem igazolás - TAJ kártya fénymásolata

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GONDOZÁSI KÖZPONT, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT GÁDOROS IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE Készült: 2012. december Kedves Klubtagok! Kérem Önöket, hogy

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátása Szakmai Programja

Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátása Szakmai Programja Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátása Szakmai Programja Az ellátás tevékenységét meghatározó jogszabályok és szabályzatok: - 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI R E N D

SZOLGÁLTATÁSI R E N D Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZOLGÁLTATÁSI R E N D Család- és gyermekjóléti szolgálat (családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás) A feléd nyújtott kezet csak megfogni szabad,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-i ülésére a Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás végzésére

ELŐTERJESZTÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-i ülésére a Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás végzésére Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571. Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN 1998. július elsejétõl új egészségügyi törvény szabályozza a betegjogokat. Fõbb rendelkezései meghatározzák, milyen jogok illetnek meg minket a gyógykezelésünk

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló Alkohol - Drogsegély Ambulancia KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló Tárgy: Az Alkohol - Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek közösségi ellátásának

Részletesebben

Jogszabály alapján kötelező dokumentumok

Jogszabály alapján kötelező dokumentumok DOKUMENTÁCIÓ 2012 Jogszabály alapján kötelező dokumentumok Egészségi állapotra vonatkozó igazolás 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. rész Jövedelemnyilatkozat 9/1999. (XI. 24.) SzCsM

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által jelenleg biztosított /kötelező / alapszolgáltatások és szakellátások formái és az ellátottak száma Az alábbi önkormányzati fenntartású intézmények

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról ---------------------- SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 1585-2/2009-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Budapest, 2009. február

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK, INTÉZMÉNYEK ELLENŐRZÉSÉNEK TAPASZTALATAI A FENNTARTÓ SZEMSZÖGÉBŐL

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK, INTÉZMÉNYEK ELLENŐRZÉSÉNEK TAPASZTALATAI A FENNTARTÓ SZEMSZÖGÉBŐL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK, INTÉZMÉNYEK ELLENŐRZÉSÉNEK TAPASZTALATAI A FENNTARTÓ SZEMSZÖGÉBŐL A fenntartó típusai: állami nem állami egyházi Ezeket azért tartom fontosnak megemlíteni, mert mind a szolgáltatásnyújtás

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Egységes szerkezetbe a 6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelettel Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 2. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

Szociális szolgáltatások változásai. Debrecen

Szociális szolgáltatások változásai. Debrecen Szociális szolgáltatások változásai Debrecen Szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások A 2009. január 1-től hatályba lépett Szt. szabályok az irányadók, nincs újabb strukturális változás 2009-től.

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-63/2014. ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása. Sümeg és kistérsége. Szakmai beszámoló év

Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása. Sümeg és kistérsége. Szakmai beszámoló év Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége Szakmai beszámoló 2011. év Készítette: Guzrán Ildikó Közösségi koordinátor 2 Az Alkohol Drogsegély Ambulancia

Részletesebben

A kistérségi közösségi szolgáltatások feladatai Balassagyarmati, Rétsági és Szécsényi Járásban, lehetséges kapcsolatok az AE közösségekkel

A kistérségi közösségi szolgáltatások feladatai Balassagyarmati, Rétsági és Szécsényi Járásban, lehetséges kapcsolatok az AE közösségekkel A kistérségi közösségi szolgáltatások feladatai Balassagyarmati, Rétsági és Szécsényi Járásban, lehetséges kapcsolatok az AE közösségekkel TELEK TIBOR BALASSAGYARMAT KISTÉRSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Alsózsolcai Gondozási Központ alapító okiratát a következők

Részletesebben

Módszertani ajánlás. Szakmai ajánlás tervezete Esetnapló használatára és nyomtatványának elkészítésére

Módszertani ajánlás. Szakmai ajánlás tervezete Esetnapló használatára és nyomtatványának elkészítésére Módszertani ajánlás Szakmai ajánlás tervezete Esetnapló használatára és nyomtatványának elkészítésére A családsegítő szolgálat családgondozási feladatokat lát el, ellátásokat közvetít, és szervezési tevékenységet

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe ALAPÍTÓ OKIRAT Alsózsolca Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a államháztartásról

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

Ercsi Nagyközség képviselőtestületének. 25/2000.(IV.25.) Kt. számú. r e n d e l e t e

Ercsi Nagyközség képviselőtestületének. 25/2000.(IV.25.) Kt. számú. r e n d e l e t e Ercsi Nagyközség képviselőtestületének 25/2000.(IV.25.) Kt. számú r e n d e l e t e a többször módosított 13/1999.(V.26.) Kt. számú, a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni)

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) KÉRELEM ÉS ADATLAP átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) Rehabilitációs intézményben, vagy rehabilitációs célú lakóotthonban elhelyezésre kerülő, illetve

Részletesebben

Tárgy: Forrás Közösségi Központ Szolgálat kérelme, hozzájáruló nyilatkozat házi segítségnyújtás, illetve szociális étkeztetés biztosításához

Tárgy: Forrás Közösségi Központ Szolgálat kérelme, hozzájáruló nyilatkozat házi segítségnyújtás, illetve szociális étkeztetés biztosításához Előterjesztés Önkormányzata Képviselő- testületének 2012. március..-i ülésére Tárgy: Forrás Közösségi Központ Szolgálat kérelme, hozzájáruló nyilatkozat házi segítségnyújtás, illetve szociális étkeztetés

Részletesebben

Összefoglaló a 2010. alapszolgáltatási szakmai napokról

Összefoglaló a 2010. alapszolgáltatási szakmai napokról Közép-Magyarországi Regionális Szociális Módszertani Intézmény 1033 Budapest, Miklós u. 32. tel: 06-1-388-8920 e-mail: modszertaniintezmeny[kukac] maltai.hu web: www.maltai.hu/kmomodszertan Tartalom 1.

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben