Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátása Szakmai Programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátása Szakmai Programja"

Átírás

1 Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátása Szakmai Programja Az ellátás tevékenységét meghatározó jogszabályok és szabályzatok: évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról - 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról. - 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről. - 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. - 8/2000.(VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról. - 9/2000.(VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. - 2/1999.(SZMK 11.) SzCsM irányelv a szociális intézmények igénybevételi rendjének átalakításával összefüggő helyi rendeletalkotáshoz. Az ellátás lényege: A közösségi ellátás pszichiátriai betegek részére jön létre, a kispesti lakosok közül azon pszichiátriai problémával élő felnőttek (18-60 év közötti személyek) részére, akik a BNO 10 kódkönyv alapján az F20-29 vagy az F31-33 diagnóziskódba sorolhatóak, és akik kórházi fekvőbeteg ellátást nem igényelnek. Ez az ellátás személyes gondoskodást nyújtó, szociális jellegű támogatás, amely a pszicho-szociális rehabilitáció eszközeit veszi igénybe. A közösségi ellátás célja: - Az előzőekben leírt célszemélyek számára olyan napközbeni programok biztosítása, amelyek hozzájárulnak az ellátottak társadalmi reintegrációjához mind szociális kapcsolatait, munkaképességét és önálló életvitelét tekintve;

2 - Az ellátott személy saját sorsa feletti felelősséget újraélje; önálló, reális döntéshozatalokat alakítson ki. Ennek érdekében a klubtagoknak csak a minimálisan szükséges segítséget nyújtjuk; - Másodlagos prevenció: a megelőzése, a kórházi ellátás elkerülése; - Elsődleges prevenció: a krízisben lévő, nem diagnosztizált személyek számára is egyéni szükségletekre alapozott életviteli segítség nyújtása. A közösségi ellátás igénybevételének módja: A szolgáltatás igénybevétele önkéntes és az ellátást igénylő írásos kérelmére történik. Pszichiáter szakorvos illetve/vagy háziorvos javaslatot tehet, ill. minden esetben szükséges a diagnózis orvosi igazolása. Az ellátás igénybevételéről a szolgáltatást nyújtó, illetve az ellátást igénybe vevő, és/vagy az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője megállapodást köt. Az ellátás főbb jellemzői, a nyújtott szolgáltatások köre: - A célszemélyek számára komplex pszicho-szociális segítségnyújtás, amely révén az ellátott higiéniai, mentális és pszichikai állapotának javulását, továbbá személyközi kapcsolataiban a konfliktusok kezelését kommunikációs készségfejlesztéssel segítjük elő. Minden esetben szem előtt tartjuk a stigmamentes mentalitás és kommunikáció megvalósulását. - Fontosnak tartjuk klienseink stresszkezelésének szükség szerinti javítását, amely a tünetek enyhítéséhez járulhat hozzá. - Minden esetben a kliensek személyes szükségleteinek felmérése alapján történik a segítségnyújtás, így az egyéni igényekre fókuszálva kapják az ellátást. - Személyre szabott gondozási terveket dolgozunk ki, amely irányt mutat az egyéni felépülés útjának. A gondozási terv tartalmazza: - a pszichiátriai problémával élő személy személyes céljait, - ennek elérést akadályozó tényezőit, - megoldási javaslatokat, - a kliens és a gondozó vállalásait a célok elérése érdekében, - a célok elérésére kitűzött tervezett határidőt. A közösségi ellátás keretében egészségügyi tevékenység nem folyik, de a kliensek írásos engedélyével a munkatársaink szoros kapcsolatot tartanak fenn az ellátottak kezelő orvosaival.

3 A közösségi ellátás készségfejlesztést nyújt a kliensek részére a mindennapi önálló életvitel biztosítása, az emberi kapcsolatok építése, a szabadidő tartalmas eltöltése és a munkavállalás alkalmasságának kialakításának érdekében. A készségfejlesztés az igényeknek megfelelően folyhat egyéni vagy csoportos foglalkozások keretein belül. A tájékoztatás céljából az ellátott és családtagja részt vehet pszichoedukációban, amely részletes információkat nyújt a személy pszichiátriai problémájának jellegéről, lefolyásáról, kimeneti lehetőségeiről, a gyógyszerek hatásmechanizmusáról, mellékhatásairól, tünetei enyhítésének módjairól, ezek lehetőségeiről. Az önsegítő aktivitás támogatása, a rehabilitált kliensek segítségével klubszerű foglalkozások szerveződésének elősegítése, ezen tevékenységekhez az infrastruktúra biztosítása elsődleges szempontunk. A klienst szükség szerint segítjük hivatalos ügyeinek intézésében: társadalombiztosítási, nyugellátási, lakhatási, foglalkoztatási, oktatási ügyekben, okmányok beszerzésében. Szociális és egészségügyi szakellátásokhoz való hozzájutás segítése is a feladatunk, amely jelenti például az információnyújtást ezen intézményekről, tájékoztatás az esetleges vizsgálatok helyszíneiről, a kapcsolatfelvétel és a kapcsolattartás segítése a szakorvossal. Más intézményekkel történő együttműködés: A modern bio-pszicho-szociális rehabilitáció során a pszichiátriai problémákkal élő sze mélyek esetében a biológiai kezelést az egészségügyi ellátó rendszer adja. A közösségi ellátások végzik a pszichológiai és szociális ellátást. Ennek megfelelően az egészségügyi és szociális szféra jó együttműködése elsődleges fontosságú. Jelen esetben a területi pszichiátriai gondozóval, a területileg illetékes pszichiátriai és addiktológiai fekvőbeteg osztállyal, a háziorvosi hálózattal kívánunk együttműködési szerződést kötni. Az egészségi állapot javulása mellett a munkaképesség visszanyerése is nagy hangsúlyt kap. Ennek érdekében a foglalkozási rehabilitációt elősegítő munkaügyi szervezetekkel, a területileg illetékes munkaügyi központtal, a kerületi szociális foglalkoztatókkal is szándékunk együttműködési szerződést kötni. A súlyos állapotban lévő pszichiátriai problémákkal élő személyek saját személyes környezetében végzett rehabilitációs munkát, a pszichiátriai betegek közösségi ellátását, jelenleg a kerületben működő Humán Sztráda végzi, központi helyisége a Családsegítő Szolgálat épületében van. A Humán Sztrádával való együttműködésünk nyilvánvaló, de írásos dokumentumban is letesszük a kooperáció alapjait. A Forrásházban fog működni a Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátása. Elképzelésünk szerint azok a közösségi ellátásban részt vevő klienseink, akiknek az állapota olyan mértékben javul, hogy képesek a nappali ellátás szolgáltatásait igénybe venni, mint következő lépés, lehetőségünk lesz from hand to hand módján ezt létrehozni a nappali klub munkatársainak segítségével.

4 A kerület többi szociális intézményével szintén szoros együttműködést szeretnénk megvalósítani, ezáltal is segítve a régió lakosai egészségügyi állapotának javulását, melynek következménye lehet a családok, mint szociális egységek jobb működése, a családtagok életminőségének javulása, a gyerekek iskolai teljesítményének emelkedése, stb. Az ellátottak köre, demográfiai mutatók: A pszichiátriai kezelések felhasználói a kórházak pszichiátriai és addiktológiai osztályain, a kerületi Pszichiátriai Gondozóban és a háziorvosok rendelésén jelennek meg. Általában a háziorvosi ellátás keretében ezek a személyek pszichiátriai diagnózissal nem rendelkeznek. A nappali ellátás célcsoportja azon aktív korú személyek köre, akiknek pszichiátriai zavarát diagnosztizálták, ezt szakorvosi igazolás, illetve kórházi zárójelentés támasztja alá. A másik kritérium, hogy jelen állapotában kórházi kezelést nem igényel. Azok a kliensek, akik a hospitalizáció után az otthoni, a családi környezetben zajló további ellátást igénylik, és diagnózisuk a súlyos, nagy kórképeket mutatja, ők a pszichiátriai betegek közösségi ellátását kérhetik. Azok a kliensek pedig, akik már képesek az otthon biztonságos falain kívül is tevékenységeket folytatni, a nappali klub tagjai lehetnek, a kórkép fajtájától függetlenül. Indulásként 40 fő pszichiátriai problémával élő személy közösségi ellátását tervezzük. Kispest lakost számlál (2009. évi felmérés adata). A nyilvántartott pszichotikus betegek száma meghaladja az 500 főt. Neurózissal és egyéb mentális zavarral élők ebben a régióban a teljes lakosság 15-20%-át teszik ki. A közösségi ellátás célcsoportjának jellemzői: - Elsősorban az otthonukban élő, nem veszélyeztető állapotú pszichiátriai betegek, akiknek a betegsége ambuláns szakellátás mellett egyensúlyban tartható, és akik életvitelükben valamint szociális helyzetük és életük javításában igényelnek segítséget; - A tüneteket mutató, de eddig pszichiátriai kezelés alatt nem álló, illetve a pszichés zavar kialakulása szempontjából veszélyeztetett személyek; - Azon személyeknek, akik súlyos pszichiátriai problémákkal élnek, sok esetben a szakorvossal való együttműködés is komoly feladatot igényel, mert betegségbelátásuk néhány esetben nem megfelelő. Az alapos, a kliens állapotához igazodó részletes, párbeszédes tájékoztatás sok esetben segít. Betegségükből származóan furcsa, szokatlan viselkedések, kommunikációs stílusok fordulhatnak elő, amelyeket a környezetük elítélhet, vagy megijedhet ezektől. Emiatt gyakran fordul elő az izoláció, amely ezeket a személyeket megfosztja alapvető szociális szükségleteik kielégítésétől. Tüneteik miatt súlyos szorongást élnek át, nem ritkán napjuk minden pillanatában. Az állandó szorongás is hozzájárul az alkalmazkodóképességük esetleges alacsony szintjéhez. Sikeres gyógyszeres kezeléssel a pszichotikus tünetek jól csökkennek, akár teljesen meg is szűnhetnek. De vannak olyan páciensek, akiknél gyógyszer-rezisztencia áll fenn, és a tünetek enyhítése orvosilag sem eredményes. Ezeknek a betegeknek rendkívül fontossá válnak a farmakoterápián kívüli pszichológiai és szociális segítségforrások;

5 - A pszichiátriai betegek társadalmi megítélése a legnagyobb mértékben szorul átdolgozásra, mivel negatív előítélet, stigma nehezedik rájuk. Az erről szóló felmérések szerint pl. a munkáltató szívesebben alkalmaz testi vagy értelmi fogyatékos személyt, mint rehabilitált pszichiátriai problémával élő személyt. Így tehát nem csak a pszichotikus kliensek izolálódnak, hanem riasztóan gyorsan megy végbe ez a folyamat bármilyen pszichológiai eredetű vagy viselkedésben is megmutatkozó betegség kialakulása folytán. A realitással való harmonikus kapcsolat megbomlik, a kezdeményezőkészség, a szociális aktivitások erősen csökkennek. A kórházi kezelések tovább erősíthetik a hátrányokat: a hospitalizáció során dependencia, döntésképtelenség, önálló életviteli képtelenség léphet fel. A beteg a kellő segítség híján a társadalom perifériájára kerülhet. Szolgáltatásaink a közösségi ellátásban: - Jelzőrendszer működtetése (megkereső tevékenység) - Állapotfelmérés - Problémafeltárás - Életvitel felmérése - Személyes célok felmérése - Pszicho szociális intervenciók - Készségfejlesztés - Pszicho-szociális rehabilitáció - Speciális stratégiák - Gondozási terv elkészítése - Megállapodás az ellátottal - Együttműködési megállapodások megkötése a természetes támogatókkal és más, a személyes célok elérését segítő személyekkel, szolgáltatókkal - Stressz-kezelés - Kommunikációs készség fejlesztése - Problémamegoldó készség és a célok eléréséhez kapcsolódó készség fejlesztése - Életviteli készségek fejlesztése - Munkához való hozzájutás segítése - Szabadidő szervezett eltöltésének segítése - Egyéb klubtevékenységhez való hozzájutás szervezése - Társas kapcsolatok kialakításához készségfejlesztés

6 - Gyógyszer-compliance segítése - A napi tevékenység megszervezése - Agresszió kezelése - Az öngyilkosság kockázatának kezelése - Segítő beszélgetés lefolytatása - Egyéni esetkezelés - Szociális munka csoportokkal - Ügyintéző és adminisztratív tevékenység - Esetmenedzseri munka - Az esetmenedzseri tevékenység lehet közvetítő jellegű: az ellátást ötször vagy annál kevesebbszer igénybe vevőkkel végzett tevékenység - Folyamatos gondozói tevékenység az egyéni esetmunka keretei között - Önsegítő csoportok szerveződésének segítése - Hozzátartozói csoport szervezése, működtetése, facilitálása - Kulturális és szabadidős programokon való részvétel - Részvétel ismeretterjesztő programokon prevenciós céllal - Tájékoztatás nyújtása a szolgáltatásról betegcsoportoknak egészségügyi intézményekben - Intézményközi együttműködést elősegítő tevékenység A közösségi ellátás feladatkörei: - 0,5 fő tanúsítvánnyal rendelkező közösségi koordinátor - 2 fő tanúsítvánnyal rendelkező közösségi gondozó Összes létszám: 2,5 fő A közösségi ellátás eredményei: - A kliens kompetensebbé válik az önálló életvitel fenntartásában; - Meglévő képességei megtartása és új képességek fejlesztése valósul meg; - A kezelő orvosokkal való kapcsolattartás révén a kliens állapota folyamatosan javul; - Egyre kevesebb alkalommal, ill. rövidebb időre lesz szükség kórházi kezelésre; - A kliens motivációja, aktivitása megnő a saját rehabilitációjában; - Életvezetési tanácsadás és szociális segítségnyújtás során reális költségvetés veszi kezdetét; - A kommunikációs készségek javításával a nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedés lehetőségei nőnek!

7 Budapest, március

Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége. Szakmai program 2011.

Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége. Szakmai program 2011. Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége Szakmai program 2011. 1 A közösségi ellátás célja, feladata, a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása,

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény 1 Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Pszichiátriai betegek nappali ellátása Intézmény neve: Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Intézmény

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény 1 Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Pszichiátriai Betegek Közösségi Gondozószolgálata Intézmény

Részletesebben

Elôszó. Gordos Erika Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Kuratóriumi Elnök

Elôszó. Gordos Erika Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Kuratóriumi Elnök Elôszó Fiatal, pályakezdô pszichiátriai szakgondozóként azért jelentkeztem a Bárczy Gusztáv Tanárképzô Fôiskola szociális szervezô szakára, hogy a pszichiátriai problémákkal élô betegek otthoni gondozása

Részletesebben

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2011-2012.

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2011-2012. SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2011-2012. Püspökladány, 2013. augusztus 14. Készítette: Ráczné Hegedűs Ilona mb. intézményvezető

Részletesebben

HUMÁN SZTRÁDA Nonprofit Kft.

HUMÁN SZTRÁDA Nonprofit Kft. HUMÁN SZTRÁDA Nonprofit Kft. SZENVEDÉLY- ÉS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSA Éves beszámoló 2012. Velence Város Önkormányzat Képviselő-Testület részére A Cg.01-09-88072 cégjegyzékszámú HUMÁN SZTRÁDA

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

Humán Sztráda Nonprofit Kft. (Székhely: 1172 Budapest, Liget sor 26.) KÖZÖSSÉGI SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS SZAKMAI PROGRAM 2010.

Humán Sztráda Nonprofit Kft. (Székhely: 1172 Budapest, Liget sor 26.) KÖZÖSSÉGI SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS SZAKMAI PROGRAM 2010. Humán Sztráda Nonprofit Kft. (Székhely: 1172 Budapest, Liget sor 26.) KÖZÖSSÉGI SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS SZAKMAI PROGRAM 2010. Budapest Tartalom 1. A szolgáltatás célja, feladata...4 2. A közösségi addiktológiai

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2014.

SZAKMAI PROGRAM 2014. SZAKMAI PROGRAM 2014. Kiss Andrea intézményvezető A szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadta a. számú határozatával. Tartalom I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 4 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

Módszertani fejlesztés és adaptáció

Módszertani fejlesztés és adaptáció SANSZ - ESÉLYEGYENLŐSÉGI KÍSÉRLETI PROGRAM BARANYA MEGYÉBEN CÍMŰ TÁMOP 5.5.1/A-10/1-2010-0011 SZÁMÚ PÁLYÁZAT Módszertani fejlesztés és adaptáció PSZICHOSZOCIÁLIS TANÁCSADÁS - módszertani tanulmány - Készítette:

Részletesebben

Pszichiátriai betegek NAPPALI ELLÁTÁSÁNAK BÉKÉSI KISTÉRSÉGI SZINTŰ

Pszichiátriai betegek NAPPALI ELLÁTÁSÁNAK BÉKÉSI KISTÉRSÉGI SZINTŰ Dél-kelet Magyarországon működő MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET Fenntartó székhelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. Telephely: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1 T/Fax: 66/643-991 E-mail: bekesmenta@gmail.com Honlap:

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ A szervezet bemutatása Az utóbbi évek gazdasági és társadalmi átalakulása súlyos lelki terheket rótt az egyénekre és a családokra. Az anyagi

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2011.

SZAKMAI PROGRAM 2011. SZAKMAI PROGRAM 20. . Módosítva: 2010. ELFOGADVA: SZEB határozat I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 5 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási szükségletek leírása a szolgáltatástervezési koncepció adatainak

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2015.

SZAKMAI PROGRAM 2015. SZAKMAI PROGRAM 2015. Összeállította: Papp Krisztina Intézményvezető Sziráki Anikó Családsegítő csoport szakmai vezető Bicskeiné Mayer Erzsébet Gyermekjóléti csoport szakmai vezető Elfogadva: A Budapest

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése 14 évvel ezelőtt alkotta meg az időközben többször módosított, a szociális

Részletesebben

POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2014. Készítette: Deme Dóra szociálpolitikai szakértő 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Szociálpolitikai elvek, elméleti felvetések 4. 1.1. Tendenciák 4. 1.2.

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS

KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS Humán Sztráda Nonprofit Kft. (Székhely: 1172 Budapest, Liget sor 26.) KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS Éves beszámoló 2010. PÉCEL Készítette: Hevesi Réka - Szakmai vezető, Közösségi koordinátor

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója Készítette: dr. Rakuszné Villám Mária intézményegység- vezető Beszámolóm a Gyulai

Részletesebben

Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Családsegítő Szolgálatának szakmai programja A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat adatai Név, székhely, cím: Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ 8. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ Miskolc, Meggyesalja u. 10.sz. alatti telephelyen nyújtott ellátások szakmai programja Értelmi

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata.

SZAKMAI PROGRAM HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata. SZAKMAI PROGRAM HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az intézmény neve, székhelye: Útkeresés Segítő Szolgálat Dunaújváros, Bartók B. út

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Alkohol - Drogsegély Ambulancia KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Pápa Kistérségben Nyitva álló helyiség: 8582 Farkasgyepű, Petőfi u. 42. Szakmai Beszámoló Tárgy: Az Alkohol - Drogsegély Ambulancia

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben