Csóri kanász a dombon játszik a botjával

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csóri kanász a dombon játszik a botjával"

Átírás

1 Maglód Város Önkormányzata Projektazonosító: TÁMOP / SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉSEN ALAPULÓ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBE VÉTELÉVEL, A NÉPRAJZI MÚZEUMMAL KIALAKÍTOTT KÖZÖS HAGYOMÁNYŐRZŐ PROGRAM. Csóri kanász a dombon játszik a botjával Az innováció kidolgozói: Gellér Anna Aranka Mártonné Csányi Katalin Galambos Erika Az innováció gyakorlati megvalósításának intézménye: Napsugár Óvoda 2234 Maglód József Attila krt. 29. Az innováció megvalósítója: Gellér Anna Maglód, május

2 TARTALOMJEGYZÉK 2. oldal tartalomjegyzék 3. oldal bevezető 4. oldal.múzeumpedagógia 7. oldal áttekintő táblázat 9. oldal külső világ tevékeny megismerése évesek 12. oldal..vizuális nevelés 14. oldal...irodalom 16. oldal...matematika 19. oldal...forrásanyag 20. oldal mellékletek

3 Bevezető: Idegen földön idegen emberek Szólanék hozzájuk, de ők nem értenek, Ezen az én szívem de nagyon kesereg A mi földünk Magyarország, itt vagyunk otthon, itt élnek családjaink, barátaink. Itt értenek minket az emberek, értik nyelvünket, azonosak a szokásaink, hétköznapjaink és ünnepi alkalmaink megélése, hasonlóak értékrendjeink. A nagyszüleink, dédszüleink és azok szülei is ezen a földön éltek. A magot elvetették, majd a búzát learatták, ez a föld adta nekik a mindennapi kenyeret, a megélhetést. Itt sírtak, itt nevettek. A néprajza a népi kultúra megismerése azért fontos, hogy gyermekeink ezeket szívükbe zárva hazataláljanak abba a világba, ahol valóban otthon vannak, ahol szeretetre és megértésre találnak. Óvodánk a budapesti Néprajzi Múzeum állandó kiállítás A magyar nép, hagyományos kultúrája anyagának nagyobb egységeinek felhasználásával dolgozzuk ki, játékos tevékenységekbe ágyazva, csoportjainkon belül az adott témát. A magyar folklór területeiből az óvodás gyermek számára leginkább azokat a lírai és dramatikus játékokat, mondókákat, valamint népmeséket, népdalokat, néptáncot, népzenét, népszokásokat válogatjuk ki, amelyeket könnyen megértenek és elsajátítanak. Mindezekre időt, helyet és eszközöket biztosítunk a gyermekeknek a nagyobb mértékű hatékonyság érdekében. Szívügyünk a hagyományozódás átadása. A heti tématerv óvodában való megvalósítása után a gyermekek a budapesti Néprajzi Múzeumban a kiállítás megtekintésén kívül múzeumpedagógiai foglalkozáson vesznek részt. 3

4 Célok: Környezettudatosság. A kultúrára való érzékenység kialakítása. Nemzeti értékeink megbecsülése. A körülöttünk lévő szűkebb és tágabb világhoz való pozitív viszony kialakítása. Népszokások, hagyományok megismerése. 4

5 ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZAT Szakmai együttműködésen alapuló szolgáltatások igénybe vételével, a Néprajzi Múzeummal kialakított közös hagyományőrző program évesek. Téma A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE ÉLŐ - ÉLETTELEN MATEMATIKA NEVELÉSI TERÜLET VIZUÁLIS NEVELÉS IRODALOM - ANYANYELV Téma 1. Állattartás. A parasztember viszonya a háziállatokhoz. Ki lakik itt? Halmazalkotás. Lóra csikós lóra Ház körül élő állatok, barkácsolása, és mintázása. Simon István: Mirza (forrás: Simon István: Mirza Közgazdasági és jogi Könyvkiadó, Budapest) Mészőly Miklós: Állatok beszélgetése (forrás: Mészőly Miklós: Mesék Jelenkor kiadó, Pécs 1998.) 5

6 I. Mi az innováció címe: Állatok a ház körül II. Az innováció tömör és tartalmi leírása: 1) Látogatás egy családi házhoz, a ház körül élő állatok megtekintése. 2) Énekes játékok: Gyertek haza ludaim Hatan vannak a mi ludaink Zenehallgatás: Én elmentem a vásárba Kép-és hang összekapcsolása. Ház körül élő állatok mintázása só-liszt gyurmából. 3) Mészőly Miklós: Állatok beszélgetése Simon István: Mirza Kitalált mese dramatizálása 4) Kirándulás a Budapesti Néprajzi Múzeumba, Múzeumpedagógiai foglalkozáson való részvétel 5) Élményrajzok készítése, a Múzeumban készült fotók megtekintése, megbeszélése. III. Újdonsági értéke az intézmény életében: A Néprajzi Múzeum kiállítás anyagának feldolgozása a néphagyomány tükrében. IV. Időkeret az innováció megvalósítása: Egy hét, öt nap. 6

7 Külső világ tevékeny megismerése éves TÉMA 1. A tevékenység célja A tevékenység feladata Megelőző tevékenység Nevelési területek Módszerek Az állattartás Régen élő emberek viszonya az állatokhoz Az állatokhoz fűződő pozitív viszony. Ismeretanyag bővítése elmélyítése az adott témában. Érdeklődés, motiválás: kíváncsiság felkeltése, gondolatok, problémák nyelvi kifejezése és megoldása. Helyzetfelismerés. Következtetések levonás, megbeszélése. Beleérző képesség, megértés kialakítása. A régi ember viszonya az állatokhoz, az állatok tisztelete. Tanyalátogatás: megnézzük, hogyan fejik a teheneket. A tyúkólból összeszedjük, a tojásokat. Matematika Beszélgetés, magyarázat, gyakorlás, megfigyelés. Eszközök Könyvek, képek, kartonpapír, ragasztó, olló, különböző méretű fagallyak, termések. Napi tevékenységek kidolgozása tématerv javaslat Vázlat - A csoportszobában vastag kartonpapírokból terepasztal készítése a gyerekekkel, tanya, udvar, kertek, kialakítása különböző termésekből, fagallyakból. - A gyerekekkel beszélgetünk, arról, hogy a különböző háziállatokra kik vigyáztak régen, pl. a lovakra, a csikósok, birkákra, a juhászok, malacokra a kondás, marhákra a gulyás. - Akik az állatokra vigyáztak, azoknak milyen jellegzetes eszközeik voltak és az mire szolgált. (ostor, balta, kampósbot, egyenes vastagbot). - Állatok lakóhelyei: istálló, tyúkudvar. Melyik fajtájú kutyák segítették a juhász munkáját? (puli kutya, komondor) - Megbeszéljük, hogy mit jelent a szilaj, és a félszilaj állattartás. - A hónapsoroló mondókákkal, vagy mozgásutánzással érzékeltetjük a hidege, meleg hőmérsékletet. mikor kell a legelőről az állatokat behajtani a tanyára. - A hang és a kép összekapcsolása a digitális hangtechnika alkalmazásával. -A paraszt emberek, miért tartották, miért vigyáztak, nagyon az állataikra. 7

8 - Jellegzetes magyar ételeink: hurka, kolbász, gulyásleves, stb. Matematika Szervezeti keretek Halmazok csoportosítása, képzése, egyesítése, válogatás, számlálás a as számkörben. Csoportos. 8

9 Képességfajták Értelmi Szociális Kommunikáció Differenciálási szintek I. II. III. Logikus gondolkodás. Az egymáshoz tartozók Logikus gondolkodás felismerése a változások felismerése. halmazalkotás során. Figyelemfejlesztés. Türelemfejlesztés, Kitartásfejlesztés, Szókincsbővítés: szilaj-félszilaj, állattartás, csikós, kondás, gulyás, juhász. Finommotorikus képesség fejlesztés: A tojások Testi mozgás képesség összeszedésével. Képek válogatásával, Könyvek lapozásával. Az együttesen szerzett élmények mélyítése, közösségi nevelés. Fogalmak megértése, mondatalkotás. Szókincsbővítés: nyáj, konda, gulya, ménes, pulikutya, komondor. Finommotorikus képesség fejlesztés; szem-kéz koordinációfejlesztés, egyszerűbb munkafolyamatok elvégzése: Pl.: állatok etetése. Ok-okozati összefüggések észrevétele. Figyelem, memória, kitartás. Feladattudat kialakítása. Természethez fűződő pozitív viszony kialakítása. Helyes artikuláció nyelvi kifejező készség fejlesztése. Tiszta beszédre serkentés. Állatok mozgásának utánzása, kiscsikó rugdalózás (kézállás előkészítés), tájékozódás síkban, és térben, kondícionális képességek fejlesztése. A fentiekben említett jellegzetes ételek kapcsán, tojásrántotta készítése az Tapasztalatok összegzése, óvodában. továbbfejlesztés Közös éneklés: Csóri kanász a dombon lehetőségei, ajánlások. Közös játék: - Hatan vannak a mi ludaink Gyertek haza ludaim 9

10 VIZUÁLIS NEVELÉS Lóra csikós, lóra TÉMA 1. A tevékenység célja A tevékenység feladata Megelőző tevékenység Módszerek Eszközök A létrehozott lovacskákkal közös játék különböző mozgásformák elsajátítása. Anyagok tulajdonság Taktilitás, szem-kéz koordináció, lényeglátás, mozgásformák elsajátítása. Látogatás egy családi házhoz, baromfiudvar megtekintése. Beszélgetés, magyarázat, szemléltetés, megfigyelés, ellenőrzés, értékelés, gyakorlás. Szalma, fabot, vagy seprűnyél, rafia, só-liszt gyurma, olló, ragasztó. Napi tevékenységek kidolgozása tématerv javaslat Vázlat: Szervezeti keretek Színes gyurmából háziállatok készítése, pl.: ló, tehén, disznó, liba, kacsa, bárány, tyúk. Az elkészült állatokkal berendezzük a tanyasi udvari világot. Az elkészült állatokat csoportosítjuk a megfelelő helyre, az elkészült terepasztalunkon. Szalma lovacska készítés: Egy kb. 150 cm hosszú bot tetejét kb. 1 cm mélyen függőlegesen, késsel bevágunk, majd kartonból kivágjuk a lófejet. A kivágott lófejet belecsúsztatjuk., a botra. A sörényét, szalmából készítjük. A szalmaszálakat ragasztóval a megfelelő helyre illesztjük. A bot végére is tehetünk szalmát ez lesz a lófarok. Csoportos. 10

11 Képességfajták Értelmi Szociális Kommunikáció Testi mozgás képesség Differenciálási szintek I. II. III. Megértés képességéinek fejlesztése. Együttes munka, közösségi nevelés. Szókincsbővítés: szalma, sörény, gömbölyítés, sodrás. Finommotoros fejlesztése: vágás Figyelem, koncentrációfejlesztés, megfigyelés képességének fejlesztése. Akarati tulajdonságok fejlesztés. Nyelvi kifejező képesség fejlesztés. ragasztás technikájával. Nagymozgás, a szalma, Szem-kéz koordinációfejlesztés. Kéz izmainak fejlesztése, a gömbölyítéssel és a sodrással. Tapasztalatok összegzése, Mondóka: - Van paripám takaros továbbfejlesztés lehetőségei, ajánlások. lovacska kipróbálása ügetés vágta. Egyensúlyérzék fejlesztés. - Gyí lovacskám Besztercére Feladattudat kialakítása, sorrendiség fejlesztése, alaklátás, forma érzékelés. Motiváció alakítása, pozitív megerősítéssel. Fogalmi meghatározások megértése. Téri tájékozódás:, verseny játék: melyik lovacska a gyorsabb? Koordinációs képességek fejlesztése: erő, gyorsaság, állóképesség. 11

12 IRODALOM TÉMA 1. A tevékenység célja Simon István: Mirza (verses mese) Mészőly Miklós: Állatok beszélgetése (mese) Az új verses mese élményszerű bemutatása az óvónő által a helyes hangsúly és artikuláció érzékeltetése a beszéd dinamika ritmus hangulat kell. A tevékenység feladata Megelőző tevékenység Módszerek Eszközök Az emberi érzések kifejezése, átélése: öröm, szomorúság, ragaszkodás. Lovarda (pilisi) kirándulás. Bemutatás, beszélgetés, szemléltetés, ellenőrzés, értékelés. Képeskönyv, lovas báb, botok, kalapok, tarisznyák, szőrme mellények, magnó, cd, farkas fejdísz. Napi tevékenységek kidolgozása tématerv javaslat Vázlat: Szervezeti keretek Vegyük elő a mesepárnáinkat. Teremtsünk hangulatos légkört, csendet, egy kicsit sötétítsük be a csoportszobát, gyújtsunk meg egy mécsest. A mese élményszerű előadása. Lovakról szóló képeskönyvek nézegetése, beszélgetés a lovakról mire használták őket. A parasztembereknek létfontosságú volt áruszállítás szempontjából, aratásnál stb. versenylovak: szekér elé kötötték régen a lovakat, búzát stb. azzal szállították a faluba. A verses mese bábbal való előadása. Kitalált mese dramatizálása a témában. Csoportos. 12

13 Differenciálási szintek I. II. III. Képességfajták Ismeretanyag bővítés és Emlékezet fejlesztés, Értelmi Ismeretanyag bővítés. Figyelemfejlesztés. elmélyítés. Figyelemfejlesztés. memória. Figyelemfejlesztés. Belső képi világ Feladattudat Feladattudat fejlesztése. kialakítása. kialakítása. Érzelmi nevelés. Közösségi nevelés Érdeklődés az élő Szociális összetartozás érzése. környezet iránt. Kommunikáció Testi mozgás képesség Tapasztalatok összegzése, továbbfejlesztés lehetőségei, ajánlások. Szókincsbővítés: kanász, versenylovak, aratás, parasztember. Finommozgások érzékeltetése a könyvek lapozásával. Érzelmeink nyelvi kifejezése. Finommozgások: szemkéz koordináció fejlesztése. Nagymozgások: a jelmezekbe való felöltözködés. Fogalmi meghatározások elmélyítése, megértése. Nagymozgások kondícionális képességek fejlesztése. Lovas játék: téri tájékozódás, problémamegoldás. Dramatikus játék kapcsán felmerülő mozgások gyakorlása. Kanásztánc, ill. botos tánc, néptánc motívumok utánzása ismétlése. Zene: Somogyi kanásztánc 13

14 MATEMATIKA Ki lakik itt? TÉMA 1. A tevékenység célja A tevékenység feladata Módszerek Eszközök Logikus gondolkodás kialakítása, ok-okozati összefüggések észre véttetése. Halmazalkotás, csoportosítás, képzés, válogatás, számlálás, hozzárendelés. Bemutatás, beszélgetés, magyarázat, megfigyelés, ellenőrzés, értékelés, gyakorlás. Állatos képek, dominó, papírból készült házak, istállók. Napi tevékenységek kidolgozása tématerv javaslat A gyermekekkel kiválogatjuk az állatos képeket, a következő koncepciók szerint: 1) Hány lába van - kettő vagy négy? 2) Mi borítja a testét toll vagy szőr? 3) Van-e szárnya vagy nincs? 4) Méret alapján válogatjuk kisebb, nagyobb, ugyanakkora. 5) Fajonkénti csoportosítás: lovak, disznók, marhák, birkák, tyúkok, libák, kacsák. 6) Lakóhelyük szerint csoportosítjuk őket, az általuk megrajzolt istállóba, tyúkudvarba. 7) Számoljuk meg, hogy a nyájban, a kondában, a ménesben, a gulyában, hány állat van. Számoljuk meg, hogy az istállóban, a tyúkudvarban hány állat lakik. 8) Sorszámnév: a gyerekek által kialakított faluban a házak számozása dominóval. (az egyes számhoz, az egyes ponttal jelölt dominót rakjuk) 9) Állatos puzzle játék: rész-egész viszonyának érzékeltetése. 14

15 Szervezeti keretek Csoportos. Differenciálási szintek Képességfajták Értelmi Szociális Kommunikáció Testi mozgás képesség I. II. III. Az alaklátás és formaállandóság Téri tájékozódás, vizuális fejlesztése. Megfigyelés, észlelés fejlesztése. emlékezet fejlesztése. Rész-egész viszonyának Összefüggések érzékeltetése. észrevétele. Analizáló képesség fejlesztése: annak megállapításával, hogy melyik lakhelyen, melyik állatfajból hány darab állat van, ill. összesen hány állatunk van. Együttműködési képesség Együttműködési képesség Együttműködési képesség fejlesztése. Kitartó munka fejlesztése a megfelelő feladatok végrehajtásában. fejlesztése. Kitartó munka fejlesztése, feladattudat kialakítása. fejlesztése, feladattudat kialakítása. Szabálytudat, türelemfejlesztés. Közösségi nevelés. Szókincsbővítés és Szókincsbővítés és fejlesztés a tárgyak, cselekvések megnevezésére. Finommotorikus képesség fejlesztése az Szókincsbővítés és fejlesztés a tárgyak, cselekvések megnevezésére. Helyes artikuláció képesség fejlesztése. Finommotorikus, szemkéz koordináció fejlesztése, a dominók és a házak, istállók fejlesztés a tárgyak, cselekvések megnevezésére. Mondatalkotás képességének fejlesztése, nyelvi kifejező képességének fejlesztése. Finommotorikus, szemkéz koordináció fejlesztése, a dominók és a házak, istállók elhelyezésével, állatos 15

16 állatok rakosgatásával. elhelyezésével, állatos puzzle játékkal. puzzle játékkal. Nagymozgások: az állatok mozgásának utánzása. Tapasztalatok összegzése, Memória játék állatos képekkel, a pár fogalmának kialakítása. (memória kártya továbbfejlesztés készítése: állatok + terelőik, vigyázóik hozzárendelése pl.: bárány juhász, lehetőségei, ajánlások. stb.) 16

17 Múzeumpedagógia Foglalkozás vázlat: Program jellege: múzeumi foglakozás. Téma: állatok a ház körül. Közös felkészülés az óvodában. Korcsoport: 5-6 évesek (maglódi Napsugár Óvoda, Tücsök csoport). Múzeumi foglalkozás helyszíne: budapesti Néprajzi Múzeum. Múzeumi kiállítás: A magyar néphagyományos kultúrája Általános feladatok: - szokások, viselkedési szabályok ismertetése és betartása - a kiállítás megtekintése Múzeumpedagógiai feladatok kidolgozása: Képfelismerő játék: 1) Állatos képek megnevezése, és hangutánzás. 2) Lapos fakockából istálló és tyúkudvar építése, az elkészült lakhelyeket benépesítjük az állatos képekkel, lakóhelyük szerint. 3) Melyik az a két állat (puli, komondor), ami sehova sem tartozik? 4) Megbeszéljük a kiállításon látott tárgyakat, és funkcióit, hogy ezeket az eszközöket mire használták (pl.: bogrács alatt kutyagerinc van elhelyezve, ami arra szolgált, hogy a bogrács ne dőljön el; létraszerű tárgy, ha a gulyásnak elveszett a marhája, erre fölmászott és messzebbre látott, ezáltal megtudta, hogy az eltűnt állat merre ment). 5) Kitalálós játék: a Múzeumban látott, és a témánkban kapcsolatos négy felöltöztetett bábu közül melyik lehet a kondás, a csikós, a gulyás, a juhász. Miről ismerjük meg őket, milyen jellegzetes eszköz van a kezükben, (bot, kampós bot, balta, ostor) és ezek az eszközök milyen funkciót töltöttek be? 6) JÁTÉK: BIRKATERELÉS A játék menete: a gyerekeket kettő, három ill. négy sorba állítjuk, egymás mögé az első gyerek előtt lerakunk egy-egy nemez labdát, és egy vékony bottal beterelik, a kötélből készült karámba a birkákat, az a csapat nyer, akinek az összes nemez labdája birkája bekerül a karámba. Amikor már az egyik nemez labda benn van a karámban, a bottal visszaszalad a 17

18 társához, és átadja neki a botot, és az újonnan elé rakott nemez labdát szintén betereli az adott helyre. 7) Kézműves foglalkozás: Kartonpapírból házak, istállók vágása, színezése, hajtogatása, ragasztása, az elkészült építményekből falu kialakítása, a templom körül, követve a hagyományos elhelyezkedési módot. Egy utcás falu létrehozása. A múzeumi foglakozást követő óvodai tevékenység: 1) Élmény rajzok készítése. 2) Az elkészült rajzokból kiállítás rendezése. 3) A Múzeumlátogatás kapcsán készült fotók, fényképek nézegetése megbeszélése. 4) A Múzeumban elkészült házak, istállók benépesítése állatokkal. 18

19 Forrásanyag: -Mészőly Miklós: Mesék Jelenkor kiadó, Pécs Simon István: Mirza Közgazdasági és jogi Könyvkiadó, Budapest - Forrai Katalin: Ének az Óvodában Editio Musica, Budapest 19

20 MELLÉKLETEK A juhász és a farkas (kitalált mese) (írta: Gellér Anna Aranka) Hol volt, hol nem, volt egyszer egy falu. Ott élt a juhász a feleségével. A feleség mosott, főzött, takarított és olyan rendben tartotta a házukat, hogy az csak, úgy ragyogott a tisztaságtól. Egy reggel mikor a nap már régen felkelt, a juhász fejébe nyomta perge kalapját, vállára akasztotta tarisznyáját, a sarokból elővette kampós botját és kiment a házból. Tüdejét teleszívta friss reggeli levegővel, majd füttyentett egyet, és ebben a pillanatban ott termett egy kis puli kutya és egy hatalmas nagy komondor. Azután a juhász az istállóhoz ment és kiterelte a báránykáit. A kis puli körbe ugatta őket. A báránykák bégettek és nekiindultak, a juhásszal a legelőre. A legelőre egy sűrű erdőn át, vezetett, az út. Az erdőben találkoztat egy vadásszal: Adjon Isten juhász uram! Magának is vadász uram! Hát mi járatban erre felé? Viszem a bárányaimat a legelőre. Csak vigyázzon mondja a vadász a juhásznak mert úgy hírlik a szomszéd erdőből átszökött egy farkas a mi erdeinkbe. Legyen óvatos vadász uram! Azzal elköszöntek egymástól. Isten áldja! Isten áldja! Ment tovább a juhász kiért a legelőre a nyájjal és a kutyákkal. A bárányok elkezdték a friss füvet enni. A juhász leterítette subáját a fűre és leült, a két kutya mellé telepedett. Tarisznyájából elővett egy karéj kenyeret, szalonnát és jóízűen befalatozta. Dobott egy-egy darabot a kutyáknak is. Az ebéd végeztével elővette furulyáját és olyan szépen játszott rajta, hogy a bárányok és a kutyák mind elszenderültek, majd a juhász is elaludt. Az idő későre járt a nap is lemenőben volt már, így hát a juhász, így szólt a kutyáinak, -ideje elindulnunk lassan, besötétedik- 20

21 A kutyák ugatva összeterelték a bárányokat, és mivel nagyon megszomjaztak lementek a közeli folyóhoz inni. A folyón egy csónak volt kikötve a csónakban egy halász merítette a hálóját a vízbe. Míg a bárányok és a kutyák ittak, addig a halász fogott egy hatalmas pontyot. A juhász tüzet rakott. Megsütötték a pontyot, és jóízűen megették. Az égen ekkor már a hold és a csillagok világítottak. A juhász elköszönt a halásztól és útnak indult hazafelé, mert már a felesége nagyon várta haza az ő kedves urát. Hazafelé az út az erdőn keresztül vezetett. Mentek mendegéltek, hirtelen a kutyák halk neszezésre lettek figyelmesek. Abban a pillanatba a bokrok és a fák mögül előbukkant egy farkas. A farkas forgatta világító szemeit és fehér éles fogaival vicsorított a juhászra. Hirtelen egy farkas el akart kapni egy báránykát, de a juhász megfogta kampós botját és ütötte vágta a farkast, a komondor tépte, harapta, a kis puli közben összeterelte a bárányokat, nehogy szétszéledjenek. Végül a farkas szégyenében elkullogott. Aztán szép lassan a juhász is hazaérkezett. Feleségét megölelte, megcsókolta Az állatokat visszaterelte az istállóba. A kutyákat megetette és végül a juhász és a felesége nyugovóra tértek. Boldogan éltek, míg meg nem haltak. 21

22 Az óvodában való előkészítés a múzeumi látogatásra 22

23 23

24 24

25 Múzeumpedagógiai foglalkozáson való részvételünk 25

26 26

27 27

28 28

29 A múzeumpedagógiai foglalkozáson látottak és hallottak élményszerű összefoglalója az óvodában 29

30 30

31 31

32 32

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET előadás Előadók: Vanya Lajosné Pula Éva 2011. április 18. Báta 1. Bikácsi óvoda bemutatása 2. TÁMOP 3.1.4. 2.1. Tapasztalatok 2.2. Pályázat adta lehetőségek, nehézségek 3. Óvoda-iskola

Részletesebben

Márton nap ÓVODAI PROJEKTTERV

Márton nap ÓVODAI PROJEKTTERV Márton nap ÓVODAI PROJEKTTERV A projekt résztvevői: Maci csoport 24fő Süni csoport: 19 fő Időpont: 2014. november 10- november 14. Időtartam: 5 nap Cél: Szabálytudat kialakítása Márton napi népszokás megismerése

Részletesebben

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29.

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése

Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0052 Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu Óvodáiban (Gárdonyi Önkormányzat 2483 Gárdony, Szabadság utca20-22)

Részletesebben

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT OKTÓBER

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT OKTÓBER SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONTBAN TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0005 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069. Húsvét projekt

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069. Húsvét projekt Zsadány Község Önkormányzata Zsadányi Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos Óvoda 5537, Zsadány Béke u. 56. TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069 Húsvét projekt Készítette: Tébiné Bari Anikó Lupsán Ildikó

Részletesebben

Számcirkusz matek a cirkuszban

Számcirkusz matek a cirkuszban Számcirkusz matek a cirkuszban Lóczi Tünde Óvodai foglalkozás tervezet Számcirkusz matek a cirkuszban című drámajátékra épülő foglalkozás, amelyben cél az elemi számolási készség fejlesztése komplex mozgásos

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

Fejlesztési terv I. Nagycsoportos óvodás gyermek általános, gyógypedagógiai, éves fejlesztési terve

Fejlesztési terv I. Nagycsoportos óvodás gyermek általános, gyógypedagógiai, éves fejlesztési terve A következő sorokban szeretném bemutatni egy olyan gyermek több éves fejlesztési tervét, aki óvódás korában gyógypedagógiai fejlesztést, általános iskolában pedig diszlexia - diszgráfia terápiát igényelt.

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Volt, volt hun nem volt.

Volt, volt hun nem volt. Bercsényi Utcai Kincskereső Óvoda Ficánka csoport Készítette: Dr. Némedi Lászlóné Vincze Sándorné Volt, volt hun nem volt. Projektterv 2011. szeptember 12 - október 7. Mese egy tyúkról Önmagunkat becsüljük

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét A

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra 1 Közoktatás Az óvoda a rendszer jól működő eleme Továbbfejlesztés területei: - Óvoda-iskola átmenet - Inkluzív

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

Gyertyafény csillagfény

Gyertyafény csillagfény Gyertyafény csillagfény Adventtıl karácsonyig 3 hetet meghaladó projekt a Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézményében 2009. november 29 december 22-ig

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013 INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. IDŐPONT 2013. 08. 31. A tanév végére a csoport létszám 21 fő. SNI: 2 fő Idegen anyanyelvű:1 fő Éves munkánk

Részletesebben

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak Állatkerti foglalkozások Óvodásoknak Az állatkert az élmények kertje Élménygyűjtő séták az állatkertben Vannak, akik már megtapasztalták, milyen izgalmas úgy érkezni egy állatkerti látogatásra, hogy ott

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm.

Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm. Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm. Célok és s téma t kiválaszt lasztásasa Téma: Vidéki élet, családi gazdálkodás, hagyományőrzés Helyszín: Patca, Katica tanya (Somogy megye) Probléma: A vidékről

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Heti óraszám: 1 Összes óra: 40 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben

DIFER Szolnok Városi Óvodák

DIFER Szolnok Városi Óvodák DIFER 2014-2015 Szolnok Városi Óvodák Fontos felismerések (Nagy József): Szélsőséges fejlettségbeli különbségek jellemzőek: hatéves korban ötévnyi! A személyiség alaprendszerét- az alapkészségeket- minden

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító:

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÁTADÓLAP A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÉRTELMI KÉPESSÉGEK Vizuális észlelés Sokat hibázik a formák felismerésében, globális észlelése nem megfelelő Segítséggel

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Témahét a Százszorszép Óvoda Pillangó csoportjában (5 6 éves) 2010.

Részletesebben

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV AZ ÓVODA LOGÓJA ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV csoport részére TARTALOMJEGYZÉK A gyermekek névsora és óvodai jele... 6 A gyermekek névsora korcsoport szerint... 7 Születésnapok nyilvántartása...

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2.

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: Kortársi csoportok Az óra témája: Az együttműködés Az óra célja és feladata: A közösséghez tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok

Részletesebben

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Tematikai egység címe Az én világom Társaim Ők és én Közvetlen közösségeim A család és a gyerekek Tágabb közösségeim A lakóhelyi közösség A környező világ A

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC projekt az adventi ünnepkörhöz, karácsonyhoz kapcsolódóan (a projekt része a TÁMOP 3.1.4. projekt óvodai programcsomag helyi adaptációjának) TÁMOP

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT. Az óra címe: Ismeretek a kis számokról. Osztály. nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja

ÓRAVÁZLAT. Az óra címe: Ismeretek a kis számokról. Osztály. nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja ÓRAVÁZLAT Az óra címe: Ismeretek a kis számokról Készítette: Nagy Istvánné Osztály nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja Tudatos észlelés, megfigyelés és a figyelem fejlesztése, pontosítása. Tapasztalatszerzés

Részletesebben

A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ

A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0032 A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT A projektet készítette: SÁRKÖZINÉ LÁZÓK KATALIN óvodapedagógus Megvalósult: A 2009/2010 nevelési évben a Stuart

Részletesebben

LOVAS SZAKKÖR TANMENET

LOVAS SZAKKÖR TANMENET LOVAS SZAKKÖR TANMENET Lovas szakkör: A szakköri forma 1-4. osztályosok részére elérhető. A kezdők, középhaladók és a haladók részére külön tanmenet áll rendelkezésre így figyelembe vesszük és összehangoljuk

Részletesebben

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33.

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33. HÉTSZ TSZÍNVIR NVIRÁG ÓVODA Szombathely, Bem J. u. 33. Gyökerek és szárnyak a néphagyomány tükrében Kultúrát nem lehet örökölni, az elıdök kultúrája egy-kettıre elpárolog, ha minden nemzedék újra, meg

Részletesebben

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Készítette: Kopasz Márta Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmend, Kölcsey u. 12. Felkészülés az órára 1. Meghatároztam

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI PROGRAMJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM Készítette: Becskereki Lászlóné Érvényessége: A Városi Óvodák intézménye helyi nevelési programjában meghatározta

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok)

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok) Féléves ütemterv Pedagógiai megfigyelés, Az átlagos intelligenciaszinttel rendelkező Róbertnél részképesség elmaradások (beszédészlelés, beszédmotorika, vizuomotoros koordináció) voltak láthatók, melyek

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

Prezentációs készségfejlesztés

Prezentációs készségfejlesztés Prezentációs készségfejlesztés Az emberi agy születésünkkor kezd működni, s nem áll meg egészen addig a pillanatig, míg föl nem állsz és nyilvánosság előtt nem kezdesz el beszélni. /Sir George Jessel/

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon/fax: 62 241-381 E-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16.

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16. TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

FORGÓSZÉL. Hon- és népismeret levelező verseny. Középdöntő Név: Osztály: Elért pontszám: Beküldési határidő: április 18. Iskola neve, címe:

FORGÓSZÉL. Hon- és népismeret levelező verseny. Középdöntő Név: Osztály: Elért pontszám: Beküldési határidő: április 18. Iskola neve, címe: FORGÓSZÉL Hon- és népismeret levelező verseny Középdöntő Név: Osztály: Elért pontszám: Beküldési határidő: 2016 április 18 Iskola neve, címe: Kedves Versenyző Barátunk! Szeretettel köszöntünk abból az

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0032 ANYÁK NAPJA CIMŰ EGY HETET MEGHALADÓ PROJEKT. A projektet készítette: SELVIJAN RASIDOVA óvodapedagógus

TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0032 ANYÁK NAPJA CIMŰ EGY HETET MEGHALADÓ PROJEKT. A projektet készítette: SELVIJAN RASIDOVA óvodapedagógus TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0032 ANYÁK NAPJA CIMŰ EGY HETET MEGHALADÓ PROJEKT A projektet készítette: SELVIJAN RASIDOVA óvodapedagógus Megvalósult: A 2009/2010 nevelési évben a középső csoportban, 4-5 éves gyermekekkel

Részletesebben

SZKA_103_16. A modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM

SZKA_103_16. A modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM é n é s a v i l á g Lakóhelyünk felfedezése modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZK_103_16 212 Szociális, életviteli és környezeti KOMPETENCIÁK

Részletesebben

ESZKÖZIGÉNY. eszközigénye. Tevékenységi helyek 1. Az udvar a. egyik udvarrész a. két csoport számára felszerelt fa mozgásfejlesztő eszközökkel.

ESZKÖZIGÉNY. eszközigénye. Tevékenységi helyek 1. Az udvar a. egyik udvarrész a. két csoport számára felszerelt fa mozgásfejlesztő eszközökkel. ESZKÖZIGÉNY Az óvodai Jelenlegi felszerelés Tevékenységi 1. Az udvar a. egyik udvarrész a. két csoport számára felszerelt fa mozgásfejlesztő eszközökkel. b. másik udvarrész üres, füves. A fa mozgásfejlesztő

Részletesebben

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin SZKb_102_06 Segítünk egymásnak A matematika nem játék? É N É S A M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM tanári SEGÍTÜNK EGYMÁSNAK 53 MODULVÁZLAT

Részletesebben

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_10 É N É S A V I L Á G Iskolaorvosnál és iskolafogászaton Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 104 Szociális, életviteli

Részletesebben

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_26 É N É S A V I L Á G Élet a Földön Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 356 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

Tél témahét. Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon. 1. osztály. Osztályfőnök: Farkas Annamária

Tél témahét. Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon. 1. osztály. Osztályfőnök: Farkas Annamária Tél témahét Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon 1. osztály Osztályfőnök: Farkas Annamária A téli témahét programja: Tevékenység helye: Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola

Részletesebben

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul: EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató

Részletesebben

MATEMATIK A 9. évfolyam. 1. modul: HALMAZOK KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA

MATEMATIK A 9. évfolyam. 1. modul: HALMAZOK KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA MATEMATIK A 9. évfolyam 1. modul: HALMAZOK KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA Matematika A 9. évfolyam. 1. modul: HALMAZOK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok Halmazokkal

Részletesebben

A család című témahét

A család című témahét Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, Fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Dienes Lajos Tagóvoda,

Részletesebben

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi Kisharang Keresztyén Családi Napközi - Bárány Keresztyén Családi Napközi A Családi napközik 2012. évi működéséről A CSANA fenntartásának célja: a családban nevelkedő gyermekek számára életkoruknak megfelelő

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

A tevékenység irányítója: V. K. A feljegyzést készítő óvodapedagógus neve: V.A. A tevékenység helye, ideje: Kispesti Napraforgó Óvoda, K.

A tevékenység irányítója: V. K. A feljegyzést készítő óvodapedagógus neve: V.A. A tevékenység helye, ideje: Kispesti Napraforgó Óvoda, K. A tevékenység irányítója: V. K. A feljegyzést készítő óvodapedagógus neve: V.A. A tevékenység helye, ideje: Kispesti Napraforgó Óvoda, K. csoport 2013. okt. 1. hete Korcsoport: vegyes életkorú. A tevékenység

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Évi óraszám:18 BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK A durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások beszédében és saját beszédünkben. A koncentráció

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

Állathangok a zenében

Állathangok a zenében Állathangok a zenében Tanári tevékenységek Tanulói tevékenységek Módszerek, munkaformák I. A tanulási folyamat közös szervezése I/a Csoportok létrehozása A tanár minden tanulónak kioszt egy kártyát. A

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Hévíz közoktatási-nevelési intézményeiben projekt ÉVES BESZÁMOLÓ

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Hévíz közoktatási-nevelési intézményeiben projekt ÉVES BESZÁMOLÓ ÉVES BESZÁMOLÓ INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Sugár u. 7. - székhely intézmény IDŐPONT 2012. 08. 31. A pályázatban résztvevő óvodai csoport ebben a nevelési évben is beépítette

Részletesebben

Állathangok a zenében

Állathangok a zenében TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) MŰVÉSZETI ESZTÉTIKAI KOMPETENCIA

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben