Csóri kanász a dombon játszik a botjával

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csóri kanász a dombon játszik a botjával"

Átírás

1 Maglód Város Önkormányzata Projektazonosító: TÁMOP / SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉSEN ALAPULÓ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBE VÉTELÉVEL, A NÉPRAJZI MÚZEUMMAL KIALAKÍTOTT KÖZÖS HAGYOMÁNYŐRZŐ PROGRAM. Csóri kanász a dombon játszik a botjával Az innováció kidolgozói: Gellér Anna Aranka Mártonné Csányi Katalin Galambos Erika Az innováció gyakorlati megvalósításának intézménye: Napsugár Óvoda 2234 Maglód József Attila krt. 29. Az innováció megvalósítója: Gellér Anna Maglód, május

2 TARTALOMJEGYZÉK 2. oldal tartalomjegyzék 3. oldal bevezető 4. oldal.múzeumpedagógia 7. oldal áttekintő táblázat 9. oldal külső világ tevékeny megismerése évesek 12. oldal..vizuális nevelés 14. oldal...irodalom 16. oldal...matematika 19. oldal...forrásanyag 20. oldal mellékletek

3 Bevezető: Idegen földön idegen emberek Szólanék hozzájuk, de ők nem értenek, Ezen az én szívem de nagyon kesereg A mi földünk Magyarország, itt vagyunk otthon, itt élnek családjaink, barátaink. Itt értenek minket az emberek, értik nyelvünket, azonosak a szokásaink, hétköznapjaink és ünnepi alkalmaink megélése, hasonlóak értékrendjeink. A nagyszüleink, dédszüleink és azok szülei is ezen a földön éltek. A magot elvetették, majd a búzát learatták, ez a föld adta nekik a mindennapi kenyeret, a megélhetést. Itt sírtak, itt nevettek. A néprajza a népi kultúra megismerése azért fontos, hogy gyermekeink ezeket szívükbe zárva hazataláljanak abba a világba, ahol valóban otthon vannak, ahol szeretetre és megértésre találnak. Óvodánk a budapesti Néprajzi Múzeum állandó kiállítás A magyar nép, hagyományos kultúrája anyagának nagyobb egységeinek felhasználásával dolgozzuk ki, játékos tevékenységekbe ágyazva, csoportjainkon belül az adott témát. A magyar folklór területeiből az óvodás gyermek számára leginkább azokat a lírai és dramatikus játékokat, mondókákat, valamint népmeséket, népdalokat, néptáncot, népzenét, népszokásokat válogatjuk ki, amelyeket könnyen megértenek és elsajátítanak. Mindezekre időt, helyet és eszközöket biztosítunk a gyermekeknek a nagyobb mértékű hatékonyság érdekében. Szívügyünk a hagyományozódás átadása. A heti tématerv óvodában való megvalósítása után a gyermekek a budapesti Néprajzi Múzeumban a kiállítás megtekintésén kívül múzeumpedagógiai foglalkozáson vesznek részt. 3

4 Célok: Környezettudatosság. A kultúrára való érzékenység kialakítása. Nemzeti értékeink megbecsülése. A körülöttünk lévő szűkebb és tágabb világhoz való pozitív viszony kialakítása. Népszokások, hagyományok megismerése. 4

5 ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZAT Szakmai együttműködésen alapuló szolgáltatások igénybe vételével, a Néprajzi Múzeummal kialakított közös hagyományőrző program évesek. Téma A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE ÉLŐ - ÉLETTELEN MATEMATIKA NEVELÉSI TERÜLET VIZUÁLIS NEVELÉS IRODALOM - ANYANYELV Téma 1. Állattartás. A parasztember viszonya a háziállatokhoz. Ki lakik itt? Halmazalkotás. Lóra csikós lóra Ház körül élő állatok, barkácsolása, és mintázása. Simon István: Mirza (forrás: Simon István: Mirza Közgazdasági és jogi Könyvkiadó, Budapest) Mészőly Miklós: Állatok beszélgetése (forrás: Mészőly Miklós: Mesék Jelenkor kiadó, Pécs 1998.) 5

6 I. Mi az innováció címe: Állatok a ház körül II. Az innováció tömör és tartalmi leírása: 1) Látogatás egy családi házhoz, a ház körül élő állatok megtekintése. 2) Énekes játékok: Gyertek haza ludaim Hatan vannak a mi ludaink Zenehallgatás: Én elmentem a vásárba Kép-és hang összekapcsolása. Ház körül élő állatok mintázása só-liszt gyurmából. 3) Mészőly Miklós: Állatok beszélgetése Simon István: Mirza Kitalált mese dramatizálása 4) Kirándulás a Budapesti Néprajzi Múzeumba, Múzeumpedagógiai foglalkozáson való részvétel 5) Élményrajzok készítése, a Múzeumban készült fotók megtekintése, megbeszélése. III. Újdonsági értéke az intézmény életében: A Néprajzi Múzeum kiállítás anyagának feldolgozása a néphagyomány tükrében. IV. Időkeret az innováció megvalósítása: Egy hét, öt nap. 6

7 Külső világ tevékeny megismerése éves TÉMA 1. A tevékenység célja A tevékenység feladata Megelőző tevékenység Nevelési területek Módszerek Az állattartás Régen élő emberek viszonya az állatokhoz Az állatokhoz fűződő pozitív viszony. Ismeretanyag bővítése elmélyítése az adott témában. Érdeklődés, motiválás: kíváncsiság felkeltése, gondolatok, problémák nyelvi kifejezése és megoldása. Helyzetfelismerés. Következtetések levonás, megbeszélése. Beleérző képesség, megértés kialakítása. A régi ember viszonya az állatokhoz, az állatok tisztelete. Tanyalátogatás: megnézzük, hogyan fejik a teheneket. A tyúkólból összeszedjük, a tojásokat. Matematika Beszélgetés, magyarázat, gyakorlás, megfigyelés. Eszközök Könyvek, képek, kartonpapír, ragasztó, olló, különböző méretű fagallyak, termések. Napi tevékenységek kidolgozása tématerv javaslat Vázlat - A csoportszobában vastag kartonpapírokból terepasztal készítése a gyerekekkel, tanya, udvar, kertek, kialakítása különböző termésekből, fagallyakból. - A gyerekekkel beszélgetünk, arról, hogy a különböző háziállatokra kik vigyáztak régen, pl. a lovakra, a csikósok, birkákra, a juhászok, malacokra a kondás, marhákra a gulyás. - Akik az állatokra vigyáztak, azoknak milyen jellegzetes eszközeik voltak és az mire szolgált. (ostor, balta, kampósbot, egyenes vastagbot). - Állatok lakóhelyei: istálló, tyúkudvar. Melyik fajtájú kutyák segítették a juhász munkáját? (puli kutya, komondor) - Megbeszéljük, hogy mit jelent a szilaj, és a félszilaj állattartás. - A hónapsoroló mondókákkal, vagy mozgásutánzással érzékeltetjük a hidege, meleg hőmérsékletet. mikor kell a legelőről az állatokat behajtani a tanyára. - A hang és a kép összekapcsolása a digitális hangtechnika alkalmazásával. -A paraszt emberek, miért tartották, miért vigyáztak, nagyon az állataikra. 7

8 - Jellegzetes magyar ételeink: hurka, kolbász, gulyásleves, stb. Matematika Szervezeti keretek Halmazok csoportosítása, képzése, egyesítése, válogatás, számlálás a as számkörben. Csoportos. 8

9 Képességfajták Értelmi Szociális Kommunikáció Differenciálási szintek I. II. III. Logikus gondolkodás. Az egymáshoz tartozók Logikus gondolkodás felismerése a változások felismerése. halmazalkotás során. Figyelemfejlesztés. Türelemfejlesztés, Kitartásfejlesztés, Szókincsbővítés: szilaj-félszilaj, állattartás, csikós, kondás, gulyás, juhász. Finommotorikus képesség fejlesztés: A tojások Testi mozgás képesség összeszedésével. Képek válogatásával, Könyvek lapozásával. Az együttesen szerzett élmények mélyítése, közösségi nevelés. Fogalmak megértése, mondatalkotás. Szókincsbővítés: nyáj, konda, gulya, ménes, pulikutya, komondor. Finommotorikus képesség fejlesztés; szem-kéz koordinációfejlesztés, egyszerűbb munkafolyamatok elvégzése: Pl.: állatok etetése. Ok-okozati összefüggések észrevétele. Figyelem, memória, kitartás. Feladattudat kialakítása. Természethez fűződő pozitív viszony kialakítása. Helyes artikuláció nyelvi kifejező készség fejlesztése. Tiszta beszédre serkentés. Állatok mozgásának utánzása, kiscsikó rugdalózás (kézállás előkészítés), tájékozódás síkban, és térben, kondícionális képességek fejlesztése. A fentiekben említett jellegzetes ételek kapcsán, tojásrántotta készítése az Tapasztalatok összegzése, óvodában. továbbfejlesztés Közös éneklés: Csóri kanász a dombon lehetőségei, ajánlások. Közös játék: - Hatan vannak a mi ludaink Gyertek haza ludaim 9

10 VIZUÁLIS NEVELÉS Lóra csikós, lóra TÉMA 1. A tevékenység célja A tevékenység feladata Megelőző tevékenység Módszerek Eszközök A létrehozott lovacskákkal közös játék különböző mozgásformák elsajátítása. Anyagok tulajdonság Taktilitás, szem-kéz koordináció, lényeglátás, mozgásformák elsajátítása. Látogatás egy családi házhoz, baromfiudvar megtekintése. Beszélgetés, magyarázat, szemléltetés, megfigyelés, ellenőrzés, értékelés, gyakorlás. Szalma, fabot, vagy seprűnyél, rafia, só-liszt gyurma, olló, ragasztó. Napi tevékenységek kidolgozása tématerv javaslat Vázlat: Szervezeti keretek Színes gyurmából háziállatok készítése, pl.: ló, tehén, disznó, liba, kacsa, bárány, tyúk. Az elkészült állatokkal berendezzük a tanyasi udvari világot. Az elkészült állatokat csoportosítjuk a megfelelő helyre, az elkészült terepasztalunkon. Szalma lovacska készítés: Egy kb. 150 cm hosszú bot tetejét kb. 1 cm mélyen függőlegesen, késsel bevágunk, majd kartonból kivágjuk a lófejet. A kivágott lófejet belecsúsztatjuk., a botra. A sörényét, szalmából készítjük. A szalmaszálakat ragasztóval a megfelelő helyre illesztjük. A bot végére is tehetünk szalmát ez lesz a lófarok. Csoportos. 10

11 Képességfajták Értelmi Szociális Kommunikáció Testi mozgás képesség Differenciálási szintek I. II. III. Megértés képességéinek fejlesztése. Együttes munka, közösségi nevelés. Szókincsbővítés: szalma, sörény, gömbölyítés, sodrás. Finommotoros fejlesztése: vágás Figyelem, koncentrációfejlesztés, megfigyelés képességének fejlesztése. Akarati tulajdonságok fejlesztés. Nyelvi kifejező képesség fejlesztés. ragasztás technikájával. Nagymozgás, a szalma, Szem-kéz koordinációfejlesztés. Kéz izmainak fejlesztése, a gömbölyítéssel és a sodrással. Tapasztalatok összegzése, Mondóka: - Van paripám takaros továbbfejlesztés lehetőségei, ajánlások. lovacska kipróbálása ügetés vágta. Egyensúlyérzék fejlesztés. - Gyí lovacskám Besztercére Feladattudat kialakítása, sorrendiség fejlesztése, alaklátás, forma érzékelés. Motiváció alakítása, pozitív megerősítéssel. Fogalmi meghatározások megértése. Téri tájékozódás:, verseny játék: melyik lovacska a gyorsabb? Koordinációs képességek fejlesztése: erő, gyorsaság, állóképesség. 11

12 IRODALOM TÉMA 1. A tevékenység célja Simon István: Mirza (verses mese) Mészőly Miklós: Állatok beszélgetése (mese) Az új verses mese élményszerű bemutatása az óvónő által a helyes hangsúly és artikuláció érzékeltetése a beszéd dinamika ritmus hangulat kell. A tevékenység feladata Megelőző tevékenység Módszerek Eszközök Az emberi érzések kifejezése, átélése: öröm, szomorúság, ragaszkodás. Lovarda (pilisi) kirándulás. Bemutatás, beszélgetés, szemléltetés, ellenőrzés, értékelés. Képeskönyv, lovas báb, botok, kalapok, tarisznyák, szőrme mellények, magnó, cd, farkas fejdísz. Napi tevékenységek kidolgozása tématerv javaslat Vázlat: Szervezeti keretek Vegyük elő a mesepárnáinkat. Teremtsünk hangulatos légkört, csendet, egy kicsit sötétítsük be a csoportszobát, gyújtsunk meg egy mécsest. A mese élményszerű előadása. Lovakról szóló képeskönyvek nézegetése, beszélgetés a lovakról mire használták őket. A parasztembereknek létfontosságú volt áruszállítás szempontjából, aratásnál stb. versenylovak: szekér elé kötötték régen a lovakat, búzát stb. azzal szállították a faluba. A verses mese bábbal való előadása. Kitalált mese dramatizálása a témában. Csoportos. 12

13 Differenciálási szintek I. II. III. Képességfajták Ismeretanyag bővítés és Emlékezet fejlesztés, Értelmi Ismeretanyag bővítés. Figyelemfejlesztés. elmélyítés. Figyelemfejlesztés. memória. Figyelemfejlesztés. Belső képi világ Feladattudat Feladattudat fejlesztése. kialakítása. kialakítása. Érzelmi nevelés. Közösségi nevelés Érdeklődés az élő Szociális összetartozás érzése. környezet iránt. Kommunikáció Testi mozgás képesség Tapasztalatok összegzése, továbbfejlesztés lehetőségei, ajánlások. Szókincsbővítés: kanász, versenylovak, aratás, parasztember. Finommozgások érzékeltetése a könyvek lapozásával. Érzelmeink nyelvi kifejezése. Finommozgások: szemkéz koordináció fejlesztése. Nagymozgások: a jelmezekbe való felöltözködés. Fogalmi meghatározások elmélyítése, megértése. Nagymozgások kondícionális képességek fejlesztése. Lovas játék: téri tájékozódás, problémamegoldás. Dramatikus játék kapcsán felmerülő mozgások gyakorlása. Kanásztánc, ill. botos tánc, néptánc motívumok utánzása ismétlése. Zene: Somogyi kanásztánc 13

14 MATEMATIKA Ki lakik itt? TÉMA 1. A tevékenység célja A tevékenység feladata Módszerek Eszközök Logikus gondolkodás kialakítása, ok-okozati összefüggések észre véttetése. Halmazalkotás, csoportosítás, képzés, válogatás, számlálás, hozzárendelés. Bemutatás, beszélgetés, magyarázat, megfigyelés, ellenőrzés, értékelés, gyakorlás. Állatos képek, dominó, papírból készült házak, istállók. Napi tevékenységek kidolgozása tématerv javaslat A gyermekekkel kiválogatjuk az állatos képeket, a következő koncepciók szerint: 1) Hány lába van - kettő vagy négy? 2) Mi borítja a testét toll vagy szőr? 3) Van-e szárnya vagy nincs? 4) Méret alapján válogatjuk kisebb, nagyobb, ugyanakkora. 5) Fajonkénti csoportosítás: lovak, disznók, marhák, birkák, tyúkok, libák, kacsák. 6) Lakóhelyük szerint csoportosítjuk őket, az általuk megrajzolt istállóba, tyúkudvarba. 7) Számoljuk meg, hogy a nyájban, a kondában, a ménesben, a gulyában, hány állat van. Számoljuk meg, hogy az istállóban, a tyúkudvarban hány állat lakik. 8) Sorszámnév: a gyerekek által kialakított faluban a házak számozása dominóval. (az egyes számhoz, az egyes ponttal jelölt dominót rakjuk) 9) Állatos puzzle játék: rész-egész viszonyának érzékeltetése. 14

15 Szervezeti keretek Csoportos. Differenciálási szintek Képességfajták Értelmi Szociális Kommunikáció Testi mozgás képesség I. II. III. Az alaklátás és formaállandóság Téri tájékozódás, vizuális fejlesztése. Megfigyelés, észlelés fejlesztése. emlékezet fejlesztése. Rész-egész viszonyának Összefüggések érzékeltetése. észrevétele. Analizáló képesség fejlesztése: annak megállapításával, hogy melyik lakhelyen, melyik állatfajból hány darab állat van, ill. összesen hány állatunk van. Együttműködési képesség Együttműködési képesség Együttműködési képesség fejlesztése. Kitartó munka fejlesztése a megfelelő feladatok végrehajtásában. fejlesztése. Kitartó munka fejlesztése, feladattudat kialakítása. fejlesztése, feladattudat kialakítása. Szabálytudat, türelemfejlesztés. Közösségi nevelés. Szókincsbővítés és Szókincsbővítés és fejlesztés a tárgyak, cselekvések megnevezésére. Finommotorikus képesség fejlesztése az Szókincsbővítés és fejlesztés a tárgyak, cselekvések megnevezésére. Helyes artikuláció képesség fejlesztése. Finommotorikus, szemkéz koordináció fejlesztése, a dominók és a házak, istállók fejlesztés a tárgyak, cselekvések megnevezésére. Mondatalkotás képességének fejlesztése, nyelvi kifejező képességének fejlesztése. Finommotorikus, szemkéz koordináció fejlesztése, a dominók és a házak, istállók elhelyezésével, állatos 15

16 állatok rakosgatásával. elhelyezésével, állatos puzzle játékkal. puzzle játékkal. Nagymozgások: az állatok mozgásának utánzása. Tapasztalatok összegzése, Memória játék állatos képekkel, a pár fogalmának kialakítása. (memória kártya továbbfejlesztés készítése: állatok + terelőik, vigyázóik hozzárendelése pl.: bárány juhász, lehetőségei, ajánlások. stb.) 16

17 Múzeumpedagógia Foglalkozás vázlat: Program jellege: múzeumi foglakozás. Téma: állatok a ház körül. Közös felkészülés az óvodában. Korcsoport: 5-6 évesek (maglódi Napsugár Óvoda, Tücsök csoport). Múzeumi foglalkozás helyszíne: budapesti Néprajzi Múzeum. Múzeumi kiállítás: A magyar néphagyományos kultúrája Általános feladatok: - szokások, viselkedési szabályok ismertetése és betartása - a kiállítás megtekintése Múzeumpedagógiai feladatok kidolgozása: Képfelismerő játék: 1) Állatos képek megnevezése, és hangutánzás. 2) Lapos fakockából istálló és tyúkudvar építése, az elkészült lakhelyeket benépesítjük az állatos képekkel, lakóhelyük szerint. 3) Melyik az a két állat (puli, komondor), ami sehova sem tartozik? 4) Megbeszéljük a kiállításon látott tárgyakat, és funkcióit, hogy ezeket az eszközöket mire használták (pl.: bogrács alatt kutyagerinc van elhelyezve, ami arra szolgált, hogy a bogrács ne dőljön el; létraszerű tárgy, ha a gulyásnak elveszett a marhája, erre fölmászott és messzebbre látott, ezáltal megtudta, hogy az eltűnt állat merre ment). 5) Kitalálós játék: a Múzeumban látott, és a témánkban kapcsolatos négy felöltöztetett bábu közül melyik lehet a kondás, a csikós, a gulyás, a juhász. Miről ismerjük meg őket, milyen jellegzetes eszköz van a kezükben, (bot, kampós bot, balta, ostor) és ezek az eszközök milyen funkciót töltöttek be? 6) JÁTÉK: BIRKATERELÉS A játék menete: a gyerekeket kettő, három ill. négy sorba állítjuk, egymás mögé az első gyerek előtt lerakunk egy-egy nemez labdát, és egy vékony bottal beterelik, a kötélből készült karámba a birkákat, az a csapat nyer, akinek az összes nemez labdája birkája bekerül a karámba. Amikor már az egyik nemez labda benn van a karámban, a bottal visszaszalad a 17

18 társához, és átadja neki a botot, és az újonnan elé rakott nemez labdát szintén betereli az adott helyre. 7) Kézműves foglalkozás: Kartonpapírból házak, istállók vágása, színezése, hajtogatása, ragasztása, az elkészült építményekből falu kialakítása, a templom körül, követve a hagyományos elhelyezkedési módot. Egy utcás falu létrehozása. A múzeumi foglakozást követő óvodai tevékenység: 1) Élmény rajzok készítése. 2) Az elkészült rajzokból kiállítás rendezése. 3) A Múzeumlátogatás kapcsán készült fotók, fényképek nézegetése megbeszélése. 4) A Múzeumban elkészült házak, istállók benépesítése állatokkal. 18

19 Forrásanyag: -Mészőly Miklós: Mesék Jelenkor kiadó, Pécs Simon István: Mirza Közgazdasági és jogi Könyvkiadó, Budapest - Forrai Katalin: Ének az Óvodában Editio Musica, Budapest 19

20 MELLÉKLETEK A juhász és a farkas (kitalált mese) (írta: Gellér Anna Aranka) Hol volt, hol nem, volt egyszer egy falu. Ott élt a juhász a feleségével. A feleség mosott, főzött, takarított és olyan rendben tartotta a házukat, hogy az csak, úgy ragyogott a tisztaságtól. Egy reggel mikor a nap már régen felkelt, a juhász fejébe nyomta perge kalapját, vállára akasztotta tarisznyáját, a sarokból elővette kampós botját és kiment a házból. Tüdejét teleszívta friss reggeli levegővel, majd füttyentett egyet, és ebben a pillanatban ott termett egy kis puli kutya és egy hatalmas nagy komondor. Azután a juhász az istállóhoz ment és kiterelte a báránykáit. A kis puli körbe ugatta őket. A báránykák bégettek és nekiindultak, a juhásszal a legelőre. A legelőre egy sűrű erdőn át, vezetett, az út. Az erdőben találkoztat egy vadásszal: Adjon Isten juhász uram! Magának is vadász uram! Hát mi járatban erre felé? Viszem a bárányaimat a legelőre. Csak vigyázzon mondja a vadász a juhásznak mert úgy hírlik a szomszéd erdőből átszökött egy farkas a mi erdeinkbe. Legyen óvatos vadász uram! Azzal elköszöntek egymástól. Isten áldja! Isten áldja! Ment tovább a juhász kiért a legelőre a nyájjal és a kutyákkal. A bárányok elkezdték a friss füvet enni. A juhász leterítette subáját a fűre és leült, a két kutya mellé telepedett. Tarisznyájából elővett egy karéj kenyeret, szalonnát és jóízűen befalatozta. Dobott egy-egy darabot a kutyáknak is. Az ebéd végeztével elővette furulyáját és olyan szépen játszott rajta, hogy a bárányok és a kutyák mind elszenderültek, majd a juhász is elaludt. Az idő későre járt a nap is lemenőben volt már, így hát a juhász, így szólt a kutyáinak, -ideje elindulnunk lassan, besötétedik- 20

21 A kutyák ugatva összeterelték a bárányokat, és mivel nagyon megszomjaztak lementek a közeli folyóhoz inni. A folyón egy csónak volt kikötve a csónakban egy halász merítette a hálóját a vízbe. Míg a bárányok és a kutyák ittak, addig a halász fogott egy hatalmas pontyot. A juhász tüzet rakott. Megsütötték a pontyot, és jóízűen megették. Az égen ekkor már a hold és a csillagok világítottak. A juhász elköszönt a halásztól és útnak indult hazafelé, mert már a felesége nagyon várta haza az ő kedves urát. Hazafelé az út az erdőn keresztül vezetett. Mentek mendegéltek, hirtelen a kutyák halk neszezésre lettek figyelmesek. Abban a pillanatba a bokrok és a fák mögül előbukkant egy farkas. A farkas forgatta világító szemeit és fehér éles fogaival vicsorított a juhászra. Hirtelen egy farkas el akart kapni egy báránykát, de a juhász megfogta kampós botját és ütötte vágta a farkast, a komondor tépte, harapta, a kis puli közben összeterelte a bárányokat, nehogy szétszéledjenek. Végül a farkas szégyenében elkullogott. Aztán szép lassan a juhász is hazaérkezett. Feleségét megölelte, megcsókolta Az állatokat visszaterelte az istállóba. A kutyákat megetette és végül a juhász és a felesége nyugovóra tértek. Boldogan éltek, míg meg nem haltak. 21

22 Az óvodában való előkészítés a múzeumi látogatásra 22

23 23

24 24

25 Múzeumpedagógiai foglalkozáson való részvételünk 25

26 26

27 27

28 28

29 A múzeumpedagógiai foglalkozáson látottak és hallottak élményszerű összefoglalója az óvodában 29

30 30

31 31

32 32

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29.

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben

Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése

Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0052 Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu Óvodáiban (Gárdonyi Önkormányzat 2483 Gárdony, Szabadság utca20-22)

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra 1 Közoktatás Az óvoda a rendszer jól működő eleme Továbbfejlesztés területei: - Óvoda-iskola átmenet - Inkluzív

Részletesebben

Volt, volt hun nem volt.

Volt, volt hun nem volt. Bercsényi Utcai Kincskereső Óvoda Ficánka csoport Készítette: Dr. Némedi Lászlóné Vincze Sándorné Volt, volt hun nem volt. Projektterv 2011. szeptember 12 - október 7. Mese egy tyúkról Önmagunkat becsüljük

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Számcirkusz matek a cirkuszban

Számcirkusz matek a cirkuszban Számcirkusz matek a cirkuszban Lóczi Tünde Óvodai foglalkozás tervezet Számcirkusz matek a cirkuszban című drámajátékra épülő foglalkozás, amelyben cél az elemi számolási készség fejlesztése komplex mozgásos

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ

A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0032 A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT A projektet készítette: SÁRKÖZINÉ LÁZÓK KATALIN óvodapedagógus Megvalósult: A 2009/2010 nevelési évben a Stuart

Részletesebben

Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm.

Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm. Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm. Célok és s téma t kiválaszt lasztásasa Téma: Vidéki élet, családi gazdálkodás, hagyományőrzés Helyszín: Patca, Katica tanya (Somogy megye) Probléma: A vidékről

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33.

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33. HÉTSZ TSZÍNVIR NVIRÁG ÓVODA Szombathely, Bem J. u. 33. Gyökerek és szárnyak a néphagyomány tükrében Kultúrát nem lehet örökölni, az elıdök kultúrája egy-kettıre elpárolog, ha minden nemzedék újra, meg

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0032 ANYÁK NAPJA CIMŰ EGY HETET MEGHALADÓ PROJEKT. A projektet készítette: SELVIJAN RASIDOVA óvodapedagógus

TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0032 ANYÁK NAPJA CIMŰ EGY HETET MEGHALADÓ PROJEKT. A projektet készítette: SELVIJAN RASIDOVA óvodapedagógus TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0032 ANYÁK NAPJA CIMŰ EGY HETET MEGHALADÓ PROJEKT A projektet készítette: SELVIJAN RASIDOVA óvodapedagógus Megvalósult: A 2009/2010 nevelési évben a középső csoportban, 4-5 éves gyermekekkel

Részletesebben

Február 15-19. Készítette: Fazekas Zoltánné

Február 15-19. Készítette: Fazekas Zoltánné Február 15-19. Készítette: Fazekas Zoltánné Farsangi hét: Hétfő Mókus nagycsoport Micimackó nagycsoport Reggeli beszélgetés Mi kell a sütéshez? Ki tudja mi az a kiszebáb? Matematika jellegű tevékenység

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék Témahét a Százszorszép Óvoda Süni csoportjában (6-7 éves) 2010. május 10-14.

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2.

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: Kortársi csoportok Az óra témája: Az együttműködés Az óra célja és feladata: A közösséghez tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok

Részletesebben

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI PROGRAMJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM Készítette: Becskereki Lászlóné Érvényessége: A Városi Óvodák intézménye helyi nevelési programjában meghatározta

Részletesebben

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC projekt az adventi ünnepkörhöz, karácsonyhoz kapcsolódóan (a projekt része a TÁMOP 3.1.4. projekt óvodai programcsomag helyi adaptációjának) TÁMOP

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

NÉPTÁNC A CIGÁNDI HAGYOMÁNYOK TÜKRÉBEN Néptánc szakkör foglalkozási terve A B C D E F G. A megvalósí tók létszáma: 1 fő tánctanár

NÉPTÁNC A CIGÁNDI HAGYOMÁNYOK TÜKRÉBEN Néptánc szakkör foglalkozási terve A B C D E F G. A megvalósí tók létszáma: 1 fő tánctanár Tematika jelzet 1.A.1.(elméleti szakasz NÉPTÁNC A CIGÁNDI HAGYOMÁNYOK TÜKRÉBEN Néptánc szakkör foglalkozási terve A B C D E F G Neve: Néptánc a cigándi hagyományok tükrében A résztvevők száma:14 fő Életkora:

Részletesebben

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

Állathangok a zenében

Állathangok a zenében TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) MŰVÉSZETI ESZTÉTIKAI KOMPETENCIA

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069 Zsadány Község Önkormányzata Zsadányi Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos Óvoda 5537, Zsadány Béke u. 56. TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069 Témahét Testünk Készítette:Tébiné Bari Anikó Lupsán Ildikó

Részletesebben

Orosz, mint élő idegen nyelv. Szakköri tematika

Orosz, mint élő idegen nyelv. Szakköri tematika Orosz, mint élő idegen nyelv Szakköri tematika I. Az orosz nyelv, mint idegen nyelv tanításának létjogosultsága: Ismerve történelmünket, tudjuk, hogy a felszabadulástól kezdve a rendszerváltásig az általános-

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

VÍZ TÉMAHÉT. VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI ÓVODA PITYPANG CSOPORT 2010. március 16-22.

VÍZ TÉMAHÉT. VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI ÓVODA PITYPANG CSOPORT 2010. március 16-22. Új módszerek, innovatív pedagógusok a XXI. század kisújszállási iskoláiban 3.1.4-08/2-2008-0046 VÍZ TÉMAHÉT VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI ÓVODA PITYPANG CSOPORT 2010. március 16-22. A témahét

Részletesebben

VÍZ VILÁGNAPJA. 2013 Lellei Óvoda

VÍZ VILÁGNAPJA. 2013 Lellei Óvoda VÍZ VILÁGNAPJA 2013 Lellei Óvoda Víz világnapja projekt-3-4 évesek Vizuális nevelés Képességfejlesztés Ajánlások, játékok Értelmi: Eső festése ujjnyomatokkal. Cél: Fejlődjön taktilis észlelésük és finommotorikájuk

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

A tevékenység helyszíne: Gépmadár Óvoda A tevékenységet vezeti: Balyi Krisztina A tevékenység ideje: 2014.03.05. Korcsoport: 5-6 éves Tevékenységi

A tevékenység helyszíne: Gépmadár Óvoda A tevékenységet vezeti: Balyi Krisztina A tevékenység ideje: 2014.03.05. Korcsoport: 5-6 éves Tevékenységi A tevékenység helyszíne: Gépmadár Óvoda A tevékenységet vezeti: Balyi Krisztina A tevékenység ideje: 2014.03.05. Korcsoport: 5-6 éves Tevékenységi forma: külső világ tevékeny megismerése: matematikai tapasztalatok

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Készítette: Kopasz Márta Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmend, Kölcsey u. 12. Felkészülés az órára 1. Meghatároztam

Részletesebben

P á l y á z a t i b e s z á m o l ó

P á l y á z a t i b e s z á m o l ó P á l y á z a t i b e s z á m o l ó A pályázati támogatás lehetővé tette, hogy az 1. alprogramhoz kapcsolódó népi hangszerek, népzenei cd-k és szövőkeretek beszerzésével bővítsük óvodánk eszközparkját.

Részletesebben

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Beethoven Általános Iskola Martonvásár HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Biró Lili Dömsödi Stella Hoffmann Balázs Hornyák

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Heti óraszám: 1 Összes óra: 40 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Gárdony, Vereb, Zichyújfalu Óvodáiban (Gárdonyi Önkormányzat 2483 Gárdony, Szabadság utca20-22) Pályázó neve Gárdonyi Óvoda

Gárdony, Vereb, Zichyújfalu Óvodáiban (Gárdonyi Önkormányzat 2483 Gárdony, Szabadság utca20-22) Pályázó neve Gárdonyi Óvoda Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0052 Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu Óvodáiban (Gárdonyi Önkormányzat 2483 Gárdony, Szabadság utca20-22)

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

Készítette: Pintérné Legéndi Gabriella Szabóné Bakó Márta Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Készítette: Pintérné Legéndi Gabriella Szabóné Bakó Márta Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Készítette: Pintérné Legéndi Gabriella Szabóné Bakó Márta Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő 1 Bevezetés Minden jó játék valami módon az életre készít fel: olyan képességeket fejleszt ki a gyermekben,

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek Tematikus terv A pedagógus neve: Az iskola neve: Dátum: 2014. Műveltségi terület: matematika A tanulási-tanítási egység témája: tizedes tör A pedagógus szakja: matematika Tantárgy: matematika Osztály:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhazfoldes@freemail.hu Iktatószám: 5-11/2012. 7. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Tesz vesz kavalkád. TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ a Mórahalmi Napközi Otthonos Óvodában

Tesz vesz kavalkád. TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ a Mórahalmi Napközi Otthonos Óvodában TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ a Mórahalmi Napközi Otthonos Óvodában A program neve: K.O. A kompetencialapú oktatás kiütéses győzelme Mórahalom város közoktatási intézményeiben Projektkód: TÁMOP 3.1.4 Szerződésszám:

Részletesebben

Fogalmazás óraterv - 3. évf.

Fogalmazás óraterv - 3. évf. Fogalmazás óraterv - 3. évf. Pedagógus neve: Poreisz Zoltánné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom fogalmazás Dátum: 2015. 02. 26. Osztály: 3. Az óra témája:

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

Tavaszi zsongás ÓVODAI PROJEKTTERV

Tavaszi zsongás ÓVODAI PROJEKTTERV Tavaszi zsongás ÓVODAI PROJEKTTERV A projekt résztvevői: Maci csoport 26 fő Süni csoport: 19 fő Időpont: március 24-április 11-ig Időtartam: 15 nap Cél: A gyerekekkel közös játék állatok felhasználásával

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

LOVAS SZAKKÖR TANMENET

LOVAS SZAKKÖR TANMENET LOVAS SZAKKÖR TANMENET Lovas szakkör: A szakköri forma 1-4. osztályosok részére elérhető. A kezdők, középhaladók és a haladók részére külön tanmenet áll rendelkezésre így figyelembe vesszük és összehangoljuk

Részletesebben

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Feladatterv Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Osztálydekoráció készítése, ablakdísz, asztali dísz tanító Az alsó tagozat

Részletesebben

Címe: Kanyarog a dallam zenei nevelés

Címe: Kanyarog a dallam zenei nevelés B-A-P Mikrotérségi Nevelési Oktatási Központ Városi Óvoda Bátaszék Városi Óvoda Alsónyéki Tagintézmény Pörböly Óvoda T Á M O P - 3. 1. 4 / 0 8 / 2 2 0 0 8-0 1 4 7 Önálló Innováció Címe: Kanyarog a dallam

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4 08/2-2008-0067 T Ű Z J E L K É P R E N D S Z E R E É G A G Y E R T Y A É G P R O J E K T

TÁMOP 3.1.4 08/2-2008-0067 T Ű Z J E L K É P R E N D S Z E R E É G A G Y E R T Y A É G P R O J E K T TÁMOP 3.1.4 08/2-2008-0067 T Ű Z J E L K É P R E N D S Z E R E ÉLŐ és ÉLETTELEN VILÁG témaköre É G A G Y E R T Y A É G P R O J E K T 2009. 11. 30-12. 18. 1 Módosné Gosztola Erzsébet Projectünk 3 hete az

Részletesebben

Erdei óvoda Nyárjason

Erdei óvoda Nyárjason Erdei óvoda Nyárjason Mede Erzsébet Winterné Békefi Andrea Nevelési koncepciónk a környezettudatos, környezetbarát életvitel megalapozása, kialakítása annak érdekében, hogy a gyermek képes legyen a szűkebb

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

ARÁTAINK AZ ÁLLATOK B

ARÁTAINK AZ ÁLLATOK B B ARÁTAINK AZ ÁLLATOK Állatok hete A projekt címe: Állatok hete Barátaink az állatok A téma eredete: Állatok Világnapja (október 4) - 2 - Projekt helyszíne: és a hozzá kapcsolódó helyszínek Projektben

Részletesebben

Védd a természetet, óvd az egészséged!

Védd a természetet, óvd az egészséged! ZSOMBÓ-CSÓLYOSPÁLOS KÖZSÉGEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, ÓVODÁJA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE CSÓLYOSPÁLOSI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA Védd a természetet, óvd az egészséged! A környezeti nevelés, egészséges

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Hévíz közoktatási-nevelési intézményeiben projekt ÉVES BESZÁMOLÓ

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Hévíz közoktatási-nevelési intézményeiben projekt ÉVES BESZÁMOLÓ ÉVES BESZÁMOLÓ INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Sugár u. 7. - székhely intézmény IDŐPONT 2012. 08. 31. A pályázatban résztvevő óvodai csoport ebben a nevelési évben is beépítette

Részletesebben

Polgár Judit. Heti bontású tanmenetjavaslat a Sakkpalota sorozat 2. osztályos elemeihez

Polgár Judit. Heti bontású tanmenetjavaslat a Sakkpalota sorozat 2. osztályos elemeihez Polgár Judit Heti bontású tanmenetjavaslat a Sakkpalota sorozat 2. osztályos elemeihez 80471 Sakkpalota 2. Képességfejlesztő sakktankönyv 80471/M Sakkpalota 2. Munkafüzet Polgár Judit, Nemzedékek Tudása

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége. Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka

A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége. Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka Helyi értékek - vonzerőleltár Kulturális hagyaték Természetvédelmi értékek Turisztikai

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4.-08/2-0069 Községi Napköziotthonos Óvoda, Földes, Rákóczi út 11.

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4.-08/2-0069 Községi Napköziotthonos Óvoda, Földes, Rákóczi út 11. BOGARÁSZÓ MADARÁSZÓ TANÖSVÉNYI TÚRA A BIHARI SÍK TÁJVÉDELMI KÖRZETBEN AZ ÁLLATOK ÉLETE (FÖLD 1.) 2010. ÁPRILIS 12 16. KATICA CSOPORT TEVÉKENYSÉGTERÜLET TÉMA, FELADAT, ISMERET A TEVÉKENYSÉG SORÁN MEGVALÓSÍTOTT

Részletesebben

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Táblára felírt szöveg: Nem az a lényeg, amit néha napján megteszel,

Részletesebben

DRÁMA-JÁTÉK szakkör. TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0024 Zalaapáti Érték-Tár. Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata

DRÁMA-JÁTÉK szakkör. TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0024 Zalaapáti Érték-Tár. Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata DRÁMA-JÁTÉK szakkör Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata Projekt címe: Zalaapáti Érték-Tár Azonosító: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0024 1 Tematika DRÁMA-JÁTÉK 2.B A tematika sablon sorai az összesítő táblázat

Részletesebben

VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A témahét célja: - Ismerjék meg a víz alapvető tulajdonságait - Ismerjék fel a víz szerepét életünkben, tudjanak példát mondani a víz hasznosítására a mindennapi élet, a

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban Ország: Vállalat: SPANYOLORSZÁG FONDO FORMACIÓN EUSKADI Képesítés: Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban EQF szint:

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. A KÖNYV FELÉPÍTÉSE ÉS A JÁTÉKOK JELLEMZŐI

Tartalomjegyzék 1. A KÖNYV FELÉPÍTÉSE ÉS A JÁTÉKOK JELLEMZŐI 08 11 11 12 15 01 Tartalomjegyzék 1. A KÖNYV FELÉPÍTÉSE ÉS A JÁTÉKOK JELLEMZŐI 1.1. Bevezetés 1.2. Játékok az értelmi (kognitív) fejlesztés érdekében 1.3. Játékok az érzelmi és szociális (affektív) fejlesztés

Részletesebben

S hogy miért a cím: Jó úton-lóháton? Röviden szeretném magyarázatként bemutatni a ló és lovaglás hatásait

S hogy miért a cím: Jó úton-lóháton? Röviden szeretném magyarázatként bemutatni a ló és lovaglás hatásait Jó úton-lóháton Évmilliókkal ezelőtt, mikor még a ló kutya-nagyságú volt, ébersége miatt választotta társául az ember. Sok sok év gondoskodás után nagyobbra nőttek, teherhordókká váltak, mígnem egy napon

Részletesebben

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása A Montessori pedagógia erkölcsre, szabadságra, önfejlődésre, önállóságra, önfegyelemre és mély érzelemre nevel. Montessori pedagógiájának egyik alapelve a hit, hogy

Részletesebben

A kompetencia terület neve: Esztétikai-művészeti tudatosság kulcskompetencia; szociális, életviteli kompetencia. A modul címe:

A kompetencia terület neve: Esztétikai-művészeti tudatosság kulcskompetencia; szociális, életviteli kompetencia. A modul címe: Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 A kompetencia terület neve: Esztétikai-művészeti tudatosság kulcskompetencia; szociális, életviteli kompetencia A modul címe: A reneszánsztánc, mint

Részletesebben

SZEGVÁR A VIZEK FALVA HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT 2010. február 06.- március 30.

SZEGVÁR A VIZEK FALVA HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT 2010. február 06.- március 30. A TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0114 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Szegvár Mártély ÁMK óvodáiban és iskoláiban Szegvár Mártéy ÁMK Kurca-parti Óvoda Szegvár, Hunyadi u. 25. SZEGVÁR A VIZEK FALVA HÁROM

Részletesebben

Tanmenet 1. osztály. Téma, tananyag Szemléltetés Tanulói tevékenység Koncentráció Megjegyzés

Tanmenet 1. osztály. Téma, tananyag Szemléltetés Tanulói tevékenység Koncentráció Megjegyzés Hó 1. 1. Tanmenet 1. osztály Óvodából iskolába Ismerkedés a tankönyv jelrendszerével. Gyûjtõfüzet bevezetése. Az óvoda és az iskola összehasonlítása (berendezés, életmódváltás). Mkt. 4. Iskolai taneszközök

Részletesebben

TÁMOP 3. 1. 4.-08/2-2008-0153

TÁMOP 3. 1. 4.-08/2-2008-0153 TÉMAHÉT PIROS, FEHÉR, ZÖLD Nemzeti ünnepünk: MÁRCIUS 15-e. INTÉZMÉNY NEVE: ALAPI ÓVODA GYERMEKCSOPORT: KATICA CSOPORT A TÉMAHÉT MEGVALÓSÍTÓI: ZUPPON ANDREA óvodapedagógus BARABÁS JÓZSEFNÉ óvodapedagógus

Részletesebben

Polgár Judit. Heti bontású tanmenetjavaslat a Sakkpalota sorozat 1. osztályos elemeihez

Polgár Judit. Heti bontású tanmenetjavaslat a Sakkpalota sorozat 1. osztályos elemeihez Polgár Judit Heti bontású tanmenetjavaslat a Sakkpalota sorozat 1. osztályos elemeihez 80471 Sakkpalota 1. Képességfejlesztő sakktankönyv 80471/M Sakkpalota 1. Munkafüzet Polgár Judit, Nemzedékek Tudása

Részletesebben

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod?

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TERÜLETMÉRÉS

Részletesebben

Kultúra és hagyomány a hétvégi magyar nyelvű iskolában

Kultúra és hagyomány a hétvégi magyar nyelvű iskolában Bulátko-Lupkovics Erika (Kanada) Kultúra és hagyomány a hétvégi magyar nyelvű iskolában Iskolánk minden tanévben 30 szombaton át oktatja a gyerekeket. A foglalkozások 9-től 12:30-ig zajlanak 4 14 éves

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások. MEGTEKINTHETŐ KIÁLLÍTÁSOK Időszaki kiállítás. címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

Múzeumpedagógiai szolgáltatások. MEGTEKINTHETŐ KIÁLLÍTÁSOK Időszaki kiállítás. címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeumpedagógiai szolgáltatások Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Blaskovich Múzeum Pest Tápiószele 2766

Részletesebben

Gyakorlat I. (Kapcsolatkialakítás a lóval, stabil ülés) Alapvető gimnasztikai gyakorlatok végrehajtásának képessége.

Gyakorlat I. (Kapcsolatkialakítás a lóval, stabil ülés) Alapvető gimnasztikai gyakorlatok végrehajtásának képessége. Fejlesztési cél Gyakorlat I. (Kapcsolatkialakítás a lóval, stabil ülés) Alapvető gimnasztikai gyakorlatok végrehajtásának képessége. Órakeret 64 óra Egyensúlyérzék fejlesztése, bizalom, önfegyelem kialakítása,

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA

A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA A moduláris oktatási program címe: Sajátos Nevelési Igényű gyermekek zenei

Részletesebben

Táncok világa-társastánc alapjai szakkör

Táncok világa-társastánc alapjai szakkör Táncok világa-társastánc alapjai szakkör Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata Projekt címe: Zalaapáti Érték-Tár Azonosító: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0024 1 Tematika Táncok világa-társastánc alapjai 2.D

Részletesebben

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged. AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.hu Szociális kompetencia társas viselkedés Nagy József (2000): A szociális

Részletesebben

KIÁLLÍTÁSRÓL KÉSZÍTETT FOTÓK BEJÁRAT A KIÁLLÍTÁSBA

KIÁLLÍTÁSRÓL KÉSZÍTETT FOTÓK BEJÁRAT A KIÁLLÍTÁSBA KIÁLLÍTÁSRÓL KÉSZÍTETT FOTÓK BEJÁRAT A KIÁLLÍTÁSBA ARCHÍV FOTÓK TERME KOREAI ESKÜVŐ KERÁMIÁK NŐI VISELETI KELLÉKEK ÍRÁSTUDÓ SZOBÁJA NŐI LAKRÉSZ BÚTORAI 1. NŐI LAKRÉSZ BÚTORAI 2. KOREAI ÍRÁS KIPRÓBÁLÁSÁRA

Részletesebben

TÁMOP 3.4.2 A Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetének Óvoda tagozatán IKT eszközökkel támogatott foglalkozások

TÁMOP 3.4.2 A Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetének Óvoda tagozatán IKT eszközökkel támogatott foglalkozások TÁMOP 3.4.2 A Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetének Óvoda tagozatán IKT eszközökkel támogatott foglalkozások Az idő múlása Interaktív tábla az óvodában Szerkesztette: Tóth Ágnes 1

Részletesebben

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Csanoda-Gyermekszolgáltató Játszóház Nonprofit Bt. 2012. Csanoda Játszóház Szakmai program 2 A játszóház neve: Csanoda Játszóház

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Az okoskocka eszközökről

Az okoskocka eszközökről Az okoskocka eszközökről Pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus és tehetségfejlesztő szakemberek dolgozták ki az okoskocka fejlesztő eszközcsaládot azzal a céllal, hogy: az iskolaérettségi szintet

Részletesebben

MADARAK ÉS FÁK NAPJA

MADARAK ÉS FÁK NAPJA TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0032 MADARAK ÉS FÁK NAPJA CIMŰ HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT A projektet készítette: CSÁK ATTILÁNÉ óvodapedagógus Megvalósult: A 2009/2010 nevelési évben 5-6 éves gyermekkel A Sport

Részletesebben