Csóri kanász a dombon játszik a botjával

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csóri kanász a dombon játszik a botjával"

Átírás

1 Maglód Város Önkormányzata Projektazonosító: TÁMOP / SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉSEN ALAPULÓ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBE VÉTELÉVEL, A NÉPRAJZI MÚZEUMMAL KIALAKÍTOTT KÖZÖS HAGYOMÁNYŐRZŐ PROGRAM. Csóri kanász a dombon játszik a botjával Az innováció kidolgozói: Gellér Anna Aranka Mártonné Csányi Katalin Galambos Erika Az innováció gyakorlati megvalósításának intézménye: Napsugár Óvoda 2234 Maglód József Attila krt. 29. Az innováció megvalósítója: Gellér Anna Maglód, május

2 TARTALOMJEGYZÉK 2. oldal tartalomjegyzék 3. oldal bevezető 4. oldal.múzeumpedagógia 7. oldal áttekintő táblázat 9. oldal külső világ tevékeny megismerése évesek 12. oldal..vizuális nevelés 14. oldal...irodalom 16. oldal...matematika 19. oldal...forrásanyag 20. oldal mellékletek

3 Bevezető: Idegen földön idegen emberek Szólanék hozzájuk, de ők nem értenek, Ezen az én szívem de nagyon kesereg A mi földünk Magyarország, itt vagyunk otthon, itt élnek családjaink, barátaink. Itt értenek minket az emberek, értik nyelvünket, azonosak a szokásaink, hétköznapjaink és ünnepi alkalmaink megélése, hasonlóak értékrendjeink. A nagyszüleink, dédszüleink és azok szülei is ezen a földön éltek. A magot elvetették, majd a búzát learatták, ez a föld adta nekik a mindennapi kenyeret, a megélhetést. Itt sírtak, itt nevettek. A néprajza a népi kultúra megismerése azért fontos, hogy gyermekeink ezeket szívükbe zárva hazataláljanak abba a világba, ahol valóban otthon vannak, ahol szeretetre és megértésre találnak. Óvodánk a budapesti Néprajzi Múzeum állandó kiállítás A magyar nép, hagyományos kultúrája anyagának nagyobb egységeinek felhasználásával dolgozzuk ki, játékos tevékenységekbe ágyazva, csoportjainkon belül az adott témát. A magyar folklór területeiből az óvodás gyermek számára leginkább azokat a lírai és dramatikus játékokat, mondókákat, valamint népmeséket, népdalokat, néptáncot, népzenét, népszokásokat válogatjuk ki, amelyeket könnyen megértenek és elsajátítanak. Mindezekre időt, helyet és eszközöket biztosítunk a gyermekeknek a nagyobb mértékű hatékonyság érdekében. Szívügyünk a hagyományozódás átadása. A heti tématerv óvodában való megvalósítása után a gyermekek a budapesti Néprajzi Múzeumban a kiállítás megtekintésén kívül múzeumpedagógiai foglalkozáson vesznek részt. 3

4 Célok: Környezettudatosság. A kultúrára való érzékenység kialakítása. Nemzeti értékeink megbecsülése. A körülöttünk lévő szűkebb és tágabb világhoz való pozitív viszony kialakítása. Népszokások, hagyományok megismerése. 4

5 ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZAT Szakmai együttműködésen alapuló szolgáltatások igénybe vételével, a Néprajzi Múzeummal kialakított közös hagyományőrző program évesek. Téma A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE ÉLŐ - ÉLETTELEN MATEMATIKA NEVELÉSI TERÜLET VIZUÁLIS NEVELÉS IRODALOM - ANYANYELV Téma 1. Állattartás. A parasztember viszonya a háziállatokhoz. Ki lakik itt? Halmazalkotás. Lóra csikós lóra Ház körül élő állatok, barkácsolása, és mintázása. Simon István: Mirza (forrás: Simon István: Mirza Közgazdasági és jogi Könyvkiadó, Budapest) Mészőly Miklós: Állatok beszélgetése (forrás: Mészőly Miklós: Mesék Jelenkor kiadó, Pécs 1998.) 5

6 I. Mi az innováció címe: Állatok a ház körül II. Az innováció tömör és tartalmi leírása: 1) Látogatás egy családi házhoz, a ház körül élő állatok megtekintése. 2) Énekes játékok: Gyertek haza ludaim Hatan vannak a mi ludaink Zenehallgatás: Én elmentem a vásárba Kép-és hang összekapcsolása. Ház körül élő állatok mintázása só-liszt gyurmából. 3) Mészőly Miklós: Állatok beszélgetése Simon István: Mirza Kitalált mese dramatizálása 4) Kirándulás a Budapesti Néprajzi Múzeumba, Múzeumpedagógiai foglalkozáson való részvétel 5) Élményrajzok készítése, a Múzeumban készült fotók megtekintése, megbeszélése. III. Újdonsági értéke az intézmény életében: A Néprajzi Múzeum kiállítás anyagának feldolgozása a néphagyomány tükrében. IV. Időkeret az innováció megvalósítása: Egy hét, öt nap. 6

7 Külső világ tevékeny megismerése éves TÉMA 1. A tevékenység célja A tevékenység feladata Megelőző tevékenység Nevelési területek Módszerek Az állattartás Régen élő emberek viszonya az állatokhoz Az állatokhoz fűződő pozitív viszony. Ismeretanyag bővítése elmélyítése az adott témában. Érdeklődés, motiválás: kíváncsiság felkeltése, gondolatok, problémák nyelvi kifejezése és megoldása. Helyzetfelismerés. Következtetések levonás, megbeszélése. Beleérző képesség, megértés kialakítása. A régi ember viszonya az állatokhoz, az állatok tisztelete. Tanyalátogatás: megnézzük, hogyan fejik a teheneket. A tyúkólból összeszedjük, a tojásokat. Matematika Beszélgetés, magyarázat, gyakorlás, megfigyelés. Eszközök Könyvek, képek, kartonpapír, ragasztó, olló, különböző méretű fagallyak, termések. Napi tevékenységek kidolgozása tématerv javaslat Vázlat - A csoportszobában vastag kartonpapírokból terepasztal készítése a gyerekekkel, tanya, udvar, kertek, kialakítása különböző termésekből, fagallyakból. - A gyerekekkel beszélgetünk, arról, hogy a különböző háziállatokra kik vigyáztak régen, pl. a lovakra, a csikósok, birkákra, a juhászok, malacokra a kondás, marhákra a gulyás. - Akik az állatokra vigyáztak, azoknak milyen jellegzetes eszközeik voltak és az mire szolgált. (ostor, balta, kampósbot, egyenes vastagbot). - Állatok lakóhelyei: istálló, tyúkudvar. Melyik fajtájú kutyák segítették a juhász munkáját? (puli kutya, komondor) - Megbeszéljük, hogy mit jelent a szilaj, és a félszilaj állattartás. - A hónapsoroló mondókákkal, vagy mozgásutánzással érzékeltetjük a hidege, meleg hőmérsékletet. mikor kell a legelőről az állatokat behajtani a tanyára. - A hang és a kép összekapcsolása a digitális hangtechnika alkalmazásával. -A paraszt emberek, miért tartották, miért vigyáztak, nagyon az állataikra. 7

8 - Jellegzetes magyar ételeink: hurka, kolbász, gulyásleves, stb. Matematika Szervezeti keretek Halmazok csoportosítása, képzése, egyesítése, válogatás, számlálás a as számkörben. Csoportos. 8

9 Képességfajták Értelmi Szociális Kommunikáció Differenciálási szintek I. II. III. Logikus gondolkodás. Az egymáshoz tartozók Logikus gondolkodás felismerése a változások felismerése. halmazalkotás során. Figyelemfejlesztés. Türelemfejlesztés, Kitartásfejlesztés, Szókincsbővítés: szilaj-félszilaj, állattartás, csikós, kondás, gulyás, juhász. Finommotorikus képesség fejlesztés: A tojások Testi mozgás képesség összeszedésével. Képek válogatásával, Könyvek lapozásával. Az együttesen szerzett élmények mélyítése, közösségi nevelés. Fogalmak megértése, mondatalkotás. Szókincsbővítés: nyáj, konda, gulya, ménes, pulikutya, komondor. Finommotorikus képesség fejlesztés; szem-kéz koordinációfejlesztés, egyszerűbb munkafolyamatok elvégzése: Pl.: állatok etetése. Ok-okozati összefüggések észrevétele. Figyelem, memória, kitartás. Feladattudat kialakítása. Természethez fűződő pozitív viszony kialakítása. Helyes artikuláció nyelvi kifejező készség fejlesztése. Tiszta beszédre serkentés. Állatok mozgásának utánzása, kiscsikó rugdalózás (kézállás előkészítés), tájékozódás síkban, és térben, kondícionális képességek fejlesztése. A fentiekben említett jellegzetes ételek kapcsán, tojásrántotta készítése az Tapasztalatok összegzése, óvodában. továbbfejlesztés Közös éneklés: Csóri kanász a dombon lehetőségei, ajánlások. Közös játék: - Hatan vannak a mi ludaink Gyertek haza ludaim 9

10 VIZUÁLIS NEVELÉS Lóra csikós, lóra TÉMA 1. A tevékenység célja A tevékenység feladata Megelőző tevékenység Módszerek Eszközök A létrehozott lovacskákkal közös játék különböző mozgásformák elsajátítása. Anyagok tulajdonság Taktilitás, szem-kéz koordináció, lényeglátás, mozgásformák elsajátítása. Látogatás egy családi házhoz, baromfiudvar megtekintése. Beszélgetés, magyarázat, szemléltetés, megfigyelés, ellenőrzés, értékelés, gyakorlás. Szalma, fabot, vagy seprűnyél, rafia, só-liszt gyurma, olló, ragasztó. Napi tevékenységek kidolgozása tématerv javaslat Vázlat: Szervezeti keretek Színes gyurmából háziállatok készítése, pl.: ló, tehén, disznó, liba, kacsa, bárány, tyúk. Az elkészült állatokkal berendezzük a tanyasi udvari világot. Az elkészült állatokat csoportosítjuk a megfelelő helyre, az elkészült terepasztalunkon. Szalma lovacska készítés: Egy kb. 150 cm hosszú bot tetejét kb. 1 cm mélyen függőlegesen, késsel bevágunk, majd kartonból kivágjuk a lófejet. A kivágott lófejet belecsúsztatjuk., a botra. A sörényét, szalmából készítjük. A szalmaszálakat ragasztóval a megfelelő helyre illesztjük. A bot végére is tehetünk szalmát ez lesz a lófarok. Csoportos. 10

11 Képességfajták Értelmi Szociális Kommunikáció Testi mozgás képesség Differenciálási szintek I. II. III. Megértés képességéinek fejlesztése. Együttes munka, közösségi nevelés. Szókincsbővítés: szalma, sörény, gömbölyítés, sodrás. Finommotoros fejlesztése: vágás Figyelem, koncentrációfejlesztés, megfigyelés képességének fejlesztése. Akarati tulajdonságok fejlesztés. Nyelvi kifejező képesség fejlesztés. ragasztás technikájával. Nagymozgás, a szalma, Szem-kéz koordinációfejlesztés. Kéz izmainak fejlesztése, a gömbölyítéssel és a sodrással. Tapasztalatok összegzése, Mondóka: - Van paripám takaros továbbfejlesztés lehetőségei, ajánlások. lovacska kipróbálása ügetés vágta. Egyensúlyérzék fejlesztés. - Gyí lovacskám Besztercére Feladattudat kialakítása, sorrendiség fejlesztése, alaklátás, forma érzékelés. Motiváció alakítása, pozitív megerősítéssel. Fogalmi meghatározások megértése. Téri tájékozódás:, verseny játék: melyik lovacska a gyorsabb? Koordinációs képességek fejlesztése: erő, gyorsaság, állóképesség. 11

12 IRODALOM TÉMA 1. A tevékenység célja Simon István: Mirza (verses mese) Mészőly Miklós: Állatok beszélgetése (mese) Az új verses mese élményszerű bemutatása az óvónő által a helyes hangsúly és artikuláció érzékeltetése a beszéd dinamika ritmus hangulat kell. A tevékenység feladata Megelőző tevékenység Módszerek Eszközök Az emberi érzések kifejezése, átélése: öröm, szomorúság, ragaszkodás. Lovarda (pilisi) kirándulás. Bemutatás, beszélgetés, szemléltetés, ellenőrzés, értékelés. Képeskönyv, lovas báb, botok, kalapok, tarisznyák, szőrme mellények, magnó, cd, farkas fejdísz. Napi tevékenységek kidolgozása tématerv javaslat Vázlat: Szervezeti keretek Vegyük elő a mesepárnáinkat. Teremtsünk hangulatos légkört, csendet, egy kicsit sötétítsük be a csoportszobát, gyújtsunk meg egy mécsest. A mese élményszerű előadása. Lovakról szóló képeskönyvek nézegetése, beszélgetés a lovakról mire használták őket. A parasztembereknek létfontosságú volt áruszállítás szempontjából, aratásnál stb. versenylovak: szekér elé kötötték régen a lovakat, búzát stb. azzal szállították a faluba. A verses mese bábbal való előadása. Kitalált mese dramatizálása a témában. Csoportos. 12

13 Differenciálási szintek I. II. III. Képességfajták Ismeretanyag bővítés és Emlékezet fejlesztés, Értelmi Ismeretanyag bővítés. Figyelemfejlesztés. elmélyítés. Figyelemfejlesztés. memória. Figyelemfejlesztés. Belső képi világ Feladattudat Feladattudat fejlesztése. kialakítása. kialakítása. Érzelmi nevelés. Közösségi nevelés Érdeklődés az élő Szociális összetartozás érzése. környezet iránt. Kommunikáció Testi mozgás képesség Tapasztalatok összegzése, továbbfejlesztés lehetőségei, ajánlások. Szókincsbővítés: kanász, versenylovak, aratás, parasztember. Finommozgások érzékeltetése a könyvek lapozásával. Érzelmeink nyelvi kifejezése. Finommozgások: szemkéz koordináció fejlesztése. Nagymozgások: a jelmezekbe való felöltözködés. Fogalmi meghatározások elmélyítése, megértése. Nagymozgások kondícionális képességek fejlesztése. Lovas játék: téri tájékozódás, problémamegoldás. Dramatikus játék kapcsán felmerülő mozgások gyakorlása. Kanásztánc, ill. botos tánc, néptánc motívumok utánzása ismétlése. Zene: Somogyi kanásztánc 13

14 MATEMATIKA Ki lakik itt? TÉMA 1. A tevékenység célja A tevékenység feladata Módszerek Eszközök Logikus gondolkodás kialakítása, ok-okozati összefüggések észre véttetése. Halmazalkotás, csoportosítás, képzés, válogatás, számlálás, hozzárendelés. Bemutatás, beszélgetés, magyarázat, megfigyelés, ellenőrzés, értékelés, gyakorlás. Állatos képek, dominó, papírból készült házak, istállók. Napi tevékenységek kidolgozása tématerv javaslat A gyermekekkel kiválogatjuk az állatos képeket, a következő koncepciók szerint: 1) Hány lába van - kettő vagy négy? 2) Mi borítja a testét toll vagy szőr? 3) Van-e szárnya vagy nincs? 4) Méret alapján válogatjuk kisebb, nagyobb, ugyanakkora. 5) Fajonkénti csoportosítás: lovak, disznók, marhák, birkák, tyúkok, libák, kacsák. 6) Lakóhelyük szerint csoportosítjuk őket, az általuk megrajzolt istállóba, tyúkudvarba. 7) Számoljuk meg, hogy a nyájban, a kondában, a ménesben, a gulyában, hány állat van. Számoljuk meg, hogy az istállóban, a tyúkudvarban hány állat lakik. 8) Sorszámnév: a gyerekek által kialakított faluban a házak számozása dominóval. (az egyes számhoz, az egyes ponttal jelölt dominót rakjuk) 9) Állatos puzzle játék: rész-egész viszonyának érzékeltetése. 14

15 Szervezeti keretek Csoportos. Differenciálási szintek Képességfajták Értelmi Szociális Kommunikáció Testi mozgás képesség I. II. III. Az alaklátás és formaállandóság Téri tájékozódás, vizuális fejlesztése. Megfigyelés, észlelés fejlesztése. emlékezet fejlesztése. Rész-egész viszonyának Összefüggések érzékeltetése. észrevétele. Analizáló képesség fejlesztése: annak megállapításával, hogy melyik lakhelyen, melyik állatfajból hány darab állat van, ill. összesen hány állatunk van. Együttműködési képesség Együttműködési képesség Együttműködési képesség fejlesztése. Kitartó munka fejlesztése a megfelelő feladatok végrehajtásában. fejlesztése. Kitartó munka fejlesztése, feladattudat kialakítása. fejlesztése, feladattudat kialakítása. Szabálytudat, türelemfejlesztés. Közösségi nevelés. Szókincsbővítés és Szókincsbővítés és fejlesztés a tárgyak, cselekvések megnevezésére. Finommotorikus képesség fejlesztése az Szókincsbővítés és fejlesztés a tárgyak, cselekvések megnevezésére. Helyes artikuláció képesség fejlesztése. Finommotorikus, szemkéz koordináció fejlesztése, a dominók és a házak, istállók fejlesztés a tárgyak, cselekvések megnevezésére. Mondatalkotás képességének fejlesztése, nyelvi kifejező képességének fejlesztése. Finommotorikus, szemkéz koordináció fejlesztése, a dominók és a házak, istállók elhelyezésével, állatos 15

16 állatok rakosgatásával. elhelyezésével, állatos puzzle játékkal. puzzle játékkal. Nagymozgások: az állatok mozgásának utánzása. Tapasztalatok összegzése, Memória játék állatos képekkel, a pár fogalmának kialakítása. (memória kártya továbbfejlesztés készítése: állatok + terelőik, vigyázóik hozzárendelése pl.: bárány juhász, lehetőségei, ajánlások. stb.) 16

17 Múzeumpedagógia Foglalkozás vázlat: Program jellege: múzeumi foglakozás. Téma: állatok a ház körül. Közös felkészülés az óvodában. Korcsoport: 5-6 évesek (maglódi Napsugár Óvoda, Tücsök csoport). Múzeumi foglalkozás helyszíne: budapesti Néprajzi Múzeum. Múzeumi kiállítás: A magyar néphagyományos kultúrája Általános feladatok: - szokások, viselkedési szabályok ismertetése és betartása - a kiállítás megtekintése Múzeumpedagógiai feladatok kidolgozása: Képfelismerő játék: 1) Állatos képek megnevezése, és hangutánzás. 2) Lapos fakockából istálló és tyúkudvar építése, az elkészült lakhelyeket benépesítjük az állatos képekkel, lakóhelyük szerint. 3) Melyik az a két állat (puli, komondor), ami sehova sem tartozik? 4) Megbeszéljük a kiállításon látott tárgyakat, és funkcióit, hogy ezeket az eszközöket mire használták (pl.: bogrács alatt kutyagerinc van elhelyezve, ami arra szolgált, hogy a bogrács ne dőljön el; létraszerű tárgy, ha a gulyásnak elveszett a marhája, erre fölmászott és messzebbre látott, ezáltal megtudta, hogy az eltűnt állat merre ment). 5) Kitalálós játék: a Múzeumban látott, és a témánkban kapcsolatos négy felöltöztetett bábu közül melyik lehet a kondás, a csikós, a gulyás, a juhász. Miről ismerjük meg őket, milyen jellegzetes eszköz van a kezükben, (bot, kampós bot, balta, ostor) és ezek az eszközök milyen funkciót töltöttek be? 6) JÁTÉK: BIRKATERELÉS A játék menete: a gyerekeket kettő, három ill. négy sorba állítjuk, egymás mögé az első gyerek előtt lerakunk egy-egy nemez labdát, és egy vékony bottal beterelik, a kötélből készült karámba a birkákat, az a csapat nyer, akinek az összes nemez labdája birkája bekerül a karámba. Amikor már az egyik nemez labda benn van a karámban, a bottal visszaszalad a 17

18 társához, és átadja neki a botot, és az újonnan elé rakott nemez labdát szintén betereli az adott helyre. 7) Kézműves foglalkozás: Kartonpapírból házak, istállók vágása, színezése, hajtogatása, ragasztása, az elkészült építményekből falu kialakítása, a templom körül, követve a hagyományos elhelyezkedési módot. Egy utcás falu létrehozása. A múzeumi foglakozást követő óvodai tevékenység: 1) Élmény rajzok készítése. 2) Az elkészült rajzokból kiállítás rendezése. 3) A Múzeumlátogatás kapcsán készült fotók, fényképek nézegetése megbeszélése. 4) A Múzeumban elkészült házak, istállók benépesítése állatokkal. 18

19 Forrásanyag: -Mészőly Miklós: Mesék Jelenkor kiadó, Pécs Simon István: Mirza Közgazdasági és jogi Könyvkiadó, Budapest - Forrai Katalin: Ének az Óvodában Editio Musica, Budapest 19

20 MELLÉKLETEK A juhász és a farkas (kitalált mese) (írta: Gellér Anna Aranka) Hol volt, hol nem, volt egyszer egy falu. Ott élt a juhász a feleségével. A feleség mosott, főzött, takarított és olyan rendben tartotta a házukat, hogy az csak, úgy ragyogott a tisztaságtól. Egy reggel mikor a nap már régen felkelt, a juhász fejébe nyomta perge kalapját, vállára akasztotta tarisznyáját, a sarokból elővette kampós botját és kiment a házból. Tüdejét teleszívta friss reggeli levegővel, majd füttyentett egyet, és ebben a pillanatban ott termett egy kis puli kutya és egy hatalmas nagy komondor. Azután a juhász az istállóhoz ment és kiterelte a báránykáit. A kis puli körbe ugatta őket. A báránykák bégettek és nekiindultak, a juhásszal a legelőre. A legelőre egy sűrű erdőn át, vezetett, az út. Az erdőben találkoztat egy vadásszal: Adjon Isten juhász uram! Magának is vadász uram! Hát mi járatban erre felé? Viszem a bárányaimat a legelőre. Csak vigyázzon mondja a vadász a juhásznak mert úgy hírlik a szomszéd erdőből átszökött egy farkas a mi erdeinkbe. Legyen óvatos vadász uram! Azzal elköszöntek egymástól. Isten áldja! Isten áldja! Ment tovább a juhász kiért a legelőre a nyájjal és a kutyákkal. A bárányok elkezdték a friss füvet enni. A juhász leterítette subáját a fűre és leült, a két kutya mellé telepedett. Tarisznyájából elővett egy karéj kenyeret, szalonnát és jóízűen befalatozta. Dobott egy-egy darabot a kutyáknak is. Az ebéd végeztével elővette furulyáját és olyan szépen játszott rajta, hogy a bárányok és a kutyák mind elszenderültek, majd a juhász is elaludt. Az idő későre járt a nap is lemenőben volt már, így hát a juhász, így szólt a kutyáinak, -ideje elindulnunk lassan, besötétedik- 20

21 A kutyák ugatva összeterelték a bárányokat, és mivel nagyon megszomjaztak lementek a közeli folyóhoz inni. A folyón egy csónak volt kikötve a csónakban egy halász merítette a hálóját a vízbe. Míg a bárányok és a kutyák ittak, addig a halász fogott egy hatalmas pontyot. A juhász tüzet rakott. Megsütötték a pontyot, és jóízűen megették. Az égen ekkor már a hold és a csillagok világítottak. A juhász elköszönt a halásztól és útnak indult hazafelé, mert már a felesége nagyon várta haza az ő kedves urát. Hazafelé az út az erdőn keresztül vezetett. Mentek mendegéltek, hirtelen a kutyák halk neszezésre lettek figyelmesek. Abban a pillanatba a bokrok és a fák mögül előbukkant egy farkas. A farkas forgatta világító szemeit és fehér éles fogaival vicsorított a juhászra. Hirtelen egy farkas el akart kapni egy báránykát, de a juhász megfogta kampós botját és ütötte vágta a farkast, a komondor tépte, harapta, a kis puli közben összeterelte a bárányokat, nehogy szétszéledjenek. Végül a farkas szégyenében elkullogott. Aztán szép lassan a juhász is hazaérkezett. Feleségét megölelte, megcsókolta Az állatokat visszaterelte az istállóba. A kutyákat megetette és végül a juhász és a felesége nyugovóra tértek. Boldogan éltek, míg meg nem haltak. 21

22 Az óvodában való előkészítés a múzeumi látogatásra 22

23 23

24 24

25 Múzeumpedagógiai foglalkozáson való részvételünk 25

26 26

27 27

28 28

29 A múzeumpedagógiai foglalkozáson látottak és hallottak élményszerű összefoglalója az óvodában 29

30 30

31 31

32 32

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0255. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- innovatív intézményekben PROJEKT GYŰJTEMÉNY

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0255. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- innovatív intézményekben PROJEKT GYŰJTEMÉNY PROJEKT GYŰJTEMÉNY A KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE ÉS MEGSZERETTETÉSE TÉMAKÖRBEN. - Innováció - Készítette: Horváth Jánosné Madarászné Bognár Tímea Aranykapu Óvoda Jánossomorja 2010. 1 A projekt gyűjtemény

Részletesebben

LÉPJ BE VELEM A KÖNYVTÁR VILÁGÁBA!

LÉPJ BE VELEM A KÖNYVTÁR VILÁGÁBA! TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0123 Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben LÉPJ BE VELEM A KÖNYVTÁR VILÁGÁBA! PÁLYÁZAT AZONOSÍTÓ: PÁLYÁZAT CÍME: INNOVÁCIÓ CÍME: KÉSZÍTETTÉK: TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0123

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció. Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása Madarak 2010

TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció. Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása Madarak 2010 1 TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása Madarak 2010 Készítette: Schultzné Páncsics Mária Rapcsák Józsefné 2 TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0162

Részletesebben

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila.

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút. József Attila. Mert mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila Készítette: a Kolozsvári úti Óvoda nevelőtestülete 1 A múlt tisztelete

Részletesebben

Játékötletek a kompetenciafejlesztéshez

Játékötletek a kompetenciafejlesztéshez Kedves Kolléga! Resseau szerint a játék maga a tanulás, ahol ez nem uralkodó elem, ott a tanulás nehezített, akadályozott. Fontos, hogy sokféle játékot tanítsunk meg a gyerekeknek. Játékötletek a kompetenciafejlesztéshez

Részletesebben

Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak!

Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak! Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak! Oktatási segédanyag az informális környezeti nevelésröl óvodapedagógusoknak Támogatta Izland, Liechtenstein és Norvégia,

Részletesebben

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Feladatgyűjtemény Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Tukacs Anita Pécsi Tudományegyetem, Pécs 2011 Tukacs Anita A tananyag megjelenését a TÁMOP 412-08/1/B-2009-0003 A kompetencia-alapú

Részletesebben

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés.

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés. Czigléné Farkas Katalin A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt eszközszükséglet, valamint berendezés. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT 1 I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT Programunk célja: Nevelő munkánk az egyéni aktivitásból, a gyermekek egyéni megnyilvánulásaiból indul ki. Célunk: a 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas OM:027803 Pedagógiai Program Nevelési Program 2013. március Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...4 I. AZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA...5 1. BEVEZETÉS...5

Részletesebben

Innováció típusa: Projekt

Innováció típusa: Projekt Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0136 Pályázat címe A kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben Pályázó neve Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe 6640

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt.

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez

Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest 2011 Írta Rácz Zsuzsanna Közreműködtek Gelencsérné Tamási Márta

Részletesebben

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita Kézikönyv Az én világom 1. tanításához A kiadványt az Oktatási Hivatal TKV/4084-15/2013 határozati számon 2013. 04. 05-tól 2018. 08. 31-ig tankönyvvé nyilvánította.

Részletesebben

Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV. A mi világunk 1. tanításához

Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV. A mi világunk 1. tanításához Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV A mi világunk 1. tanításához DR. MESTER MIKLÓSNÉ a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2005-ben elnyerte az Érdemes tankönyvíró kitüntető címet Szerkesztette

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20

ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20 ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20 " Embernek lenni, Csak embernek, semmi egyébnek, De annak egésznek, épnek, Föld szülte földnek, És Isten lehelte szépnek!" (Sík Sándor) "

Részletesebben

23. Iskolás kor előtti környezeti nevelés Helyzetkép

23. Iskolás kor előtti környezeti nevelés Helyzetkép 23. Iskolás kor előtti környezeti nevelés A környezeti nevelés fontosságát, személyiségformáló, szokásalakító erejét ma már senki sem vitatja, sőt egyre többen valljuk, hogy ez a nevelés fonala, és a nevelés

Részletesebben

0-3 éves korú gyermekek és szüleinek Baba-mama klubja Nyékládházán

0-3 éves korú gyermekek és szüleinek Baba-mama klubja Nyékládházán TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Koragyermekkori (0-7 év) program I. KÖZÖSSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS JÓ GYAKORLATAI Baba-mama klub 0-3 éves korú gyermekek és szüleinek Baba-mama klubja Nyékládházán OTH, Budapest

Részletesebben

ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ 2009. TÉMAHÉT: MÁRTON NAPI SZOKÁSOK

ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ 2009. TÉMAHÉT: MÁRTON NAPI SZOKÁSOK ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ 2009. TÉMAHÉT: MÁRTON NAPI SZOKÁSOK KÉSZÍTETTE:WÉBER IMRÉNÉ ÓVODAPEDAGÓGUS Gondolatok a Márton napi szokásokról Kecskéd a Vértes hegység lábánál fekvő német nemzetiségi települések

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

MIKULÁSVÁRÁS TÉMAHÉT

MIKULÁSVÁRÁS TÉMAHÉT MIKULÁSVÁRÁS TÉMAHÉT Göcsej Kapuja ÁMK Bak Némethy Miklós Általános Iskola és Óvoda Óvoda feladatellátási hely Sárhida Szivárvány csoport Vegyes életkorú óvodai csoport Készítette: Bránek Judit 1 MIKULÁSVÁRÁS

Részletesebben

Skanzen skanzen ÖRÖKsÉG IsKoLa VI. füzetek ÉV-KÖR-KÉP ÜnnePeK És hétköznapok Szentendre 2011

Skanzen skanzen ÖRÖKsÉG IsKoLa VI. füzetek ÉV-KÖR-KÉP ÜnnePeK És hétköznapok Szentendre 2011 SKANZEN ÖRÖKSÉG ISKOLA VI. Skanzen füzetek év-kör-kép Ünnepek és hétköznapok Szentendre 2011 Skanzen füzetek SKANZEN ÖRÖKSÉG ISKOLA FÜZETEK VI. ÉV-KÖR-KÉP Ünnepek és hétköznapok Szöveg: dr. Csonka-Takács

Részletesebben

Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára. Rolf Gollob/Peter Krapf

Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára. Rolf Gollob/Peter Krapf A DÁN/EJO hatkötetes sorozatának V. része Rolf Gollob/Peter Krapf Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára Fedezzük fel a gyermekjogokat! Tanóravázlatok

Részletesebben

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ez a gyűjtemény iskolák, magánszemélyek által rendelkezésre bocsátott és az Internetről összegyűjtött, iskolai keretek között működőképes, az ökoiskola szellemiség

Részletesebben

Jó gyakorlatok a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban. Módszertani kiadvány

Jó gyakorlatok a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban. Módszertani kiadvány Jó gyakorlatok a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban Módszertani kiadvány Kiadja a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Kárpáti Árpád Pécs, 2014. A kiadvány A jövőre nyitott megye komplex

Részletesebben

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II.

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. Varga Olga A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI Módszertani levél Budapest, 2012-1- -2- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével

Részletesebben