Adóreform elképzelések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adóreform elképzelések"

Átírás

1 Adóreform elképzelések A CEMI Makro egyensúly és gazdasági növekedés címen publikált tanulmányából az adózási fejezet előkészítő anyaga 2006 január

2 Elméleti célkitűzések Foglalkoztatás serkentése, közterhek racionalizálása Adórendszer szükségtelen komplexitásának, ellentmondásainak kiszűrése Adórendszer versenyképességének növelése

3 Foglalkoztatás serkentése Munkaviszony és egyéb foglalkoztatás egyenlőtlen megítélésének visszaszorítása, tevékenységből származó jövedelmek egységes rendszerben történő adóztatása Színlelt tőkejövedelmek tevékenységből származó jövedelmekként történő adóztatása Vállalkozói adóztatás körében a foglalkoztatás hátráltató elemek kiszűrése, rendszerszerű kedvezmények biztosítása

4 Adórendszer ellentmondásainak kiszűrése Kisadók számának leszorítása Egymással ellentétes ösztönzők, kedvezmények felszámolása Központi és helyi adóztatás viszonyának rendezése, egyszerűsítése

5 Adórendszer versenyképességének növelése Hangsúly megtartása a fogyasztási irányú adóztatáson Nemzetközi adózásban bevett tevékenységi vagy rendszerszerű kedvezmények meghonosítása Zöld adók kérdése

6 Részletes elemzés

7 Tevékenységből származó jövedelmek egységes adóztatása Az EVA az egyes tevékenységet végzők adóztatása között indokolatlan különbséget biztosít, míg a költségvetés számára nagyarányú bevételkiesést okoz Ezzel párhuzamosan a visszaélésszerűen EVÁzók körét az adóhatóság alig, csak komplex, írásos dokumentumokon túli, a foglalkoztatók tevékenységére, működésének körülményeire, a napi munkavégzés részleteire irányuló tényfeltáró vizsgálattal képes feltárni, mely beláthatatlan költségekkel járhat Az EVA továbbá ezen körülmények között a vállalkozók számára sem jelent igazi egyszerűsítést, hisz hiába szabadulnak meg a költségelszámolás egyébként pusztán matematikai jellegű feladatától, képlékeny és nehezen kezelhető kockázatokat kell kezelniük a foglalkoztatás körülményeinek dokumentálása kapcsán Javasolt mindezek alapján az EVA teljeskörű megszüntetése (az érintett vállalkozói kör számára a kezelendő adónemek számának növekedéséből adódó adminisztrációs terhek a kisadók számának visszaszorításával biztosíthatók, lásd később)

8 Tevékenységből származó jövedelmek egységes adóztatása Dogmatikailag nehezen indokolható az egyes tevékenységek kapcsán megkülönböztetett költségelszámolási szabályok alkalmazása szemben azzal az alapelvvel, mely szerint minden tevékenységből származó bevétellel szemben az annak érdekében felmerülő költségek elszámolhatók (lásd német személyi jövedelemadóztatás szabályozási rendje) A költségelszámolási korlátok a foglalkoztatottakat és a munkáltatókat egyaránt a munkaviszonytól eltérő jogviszonyok alkalmazására serkentik A költségelszámolási szabályok egységesítése esetén az adóhatóságnak a foglalkoztatás tényszerű körülményeinek feltárására irányuló ellenőrzési kapacitásai felszabadulnának, s azokat az iratokban is dokumentált, így technikailag sokkal könnyebben kontrollálható költségelszámolások ellenőrzésére lehetne használni Mindez elősegítené a színlelt szerződések visszaszorulását és a foglalkoztatásra rakodó közterhek (adók és járulékok) alapjainak kiszélesedését

9 Színlelt tőkejövedelmek A hazai adórendszer formalizmusa következtében számos tevékenységből származó jövedelem tőkejövedelemként (osztalék, árfolyamnyereség) alacsonyabb adókulccsal adózik, járulékterheket pedig egyáltalán nem visel Külföldi mintára (USA, Egyesült Királyság, Németország) javasolt olyan adóztatási rend bevezetése, mely az akár egyéni, akár társas vállalkozási formában végzett tevékenységből elért jövedelmeket adójogi szempontból is tevékenységből származó jövedelemként kezeli, melyek más tevékenységekkel egyenértékű adó- és járulékterhek alá kell, hogy essenek Ennek keretében megfontolandó a társaságok, illetve azok tulajdonosainak adóalanyiságát tartalmi ismérvek alapján meghatározni, az adójogilag átlátszó vállalkozás fogalmát törvénybe iktatni, és példának okáért egy egyszemélyes társaságban elért jövedelmet, vagy kizárólag a tagok tevékenységét koordináló társaság jövedelmét, mint a tagok tevékenységéből származó jövedelmet adóztatni

10 Foglalkoztatást hátráltató adóztatás visszaszorítása Az eddigi javaslatok eredményeként lényegesen kiszélesedő adó- és járulékalap megfelelő teret biztosít a foglalkoztatásra eső közterhek mérséklésére A személyi jövedelemadóztatásban nem javasolt az egykulcsos rendszer bevezetése, a jelenlegi progresszió továbbra is fenntartható azzal, hogy az adósávok jelentős kiszélesítése lehet szükséges A társadalombiztosítási járulékterhek körében a munkáltatói járulékok kapcsán egyrészt szükséges a kulcsok jelentős mérséklése a járulékalap kiszélesedésével párhuzamosan, másrészt nem kerülhető el e járulékok tekintetében sem egy évenkénti járulékfizetési felső határ megállapítása Az adórendszer átláthatóságának megteremtése érdekében a foglalkoztatás költségeire rakódó, eltérő jogszabályi meghatározások szerint és eltérő adminisztrációs rendben fizetendő kisadók (munkaadói járulék, munkavállalói járulék, szakképzési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás, rehabilitációs járulék stb.) felszámolása javasolt, az azokból finanszírozott tevékenységek pénzügyi alapjai az egyébként is törvény által szabályozott költségvetési elosztási rendben teremtendők meg

11 Foglalkoztatás serkentő változások Az egyes foglalkoztatotti csoportok munkavállalását elősegítendő kedvezmények a vállalkozói adóterhekből leírható ösztönzők formájában szabályozhatók, ilyenek lehetnek akár a társadalombiztosítási járulékalapból elszámolható kedvezmények (pl. kismamák szülést követő meghatározott időszakban történő foglalkoztatása esetén), vagy a társasági adóalapban elszámolható kedvezmények (pályakezdők, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására, illetve foglalkoztatást növelő beruházások esetére járó kedvezmények) Az általános forgalmi adó területén vizsgálandó a munkaintenzív, így magas hozzáadott értéket és magas adóalapot eredményező tevékenységekre esetlegesen adható kedvezmények a hasonó irányú európai uniós szabályozás tükrében Az általános forgalmi adón túl nem javasolt olyan forgalmi adók bevezetése, illetve fenntartása, amely a forgalomra, illetve a hozzáadott értékre felszámítva ugyancsak a munkaintenzív tevékenységeket sújtja hátrányosan (innovációs járulék, kulturális járulék, megszűnő helyi iparűzési adó)

12 Adórendszer egyéb ellentmondásainak kiszűrése A kisadók számának csökkentésével jelentős adminisztratív egyszerűsítés érhető el mind az adóhatóság, mind az adózók oldalán, az azokból finanszírozott tevékenységek forrásai pedig megteremthetők egyrészt a nagyobb bevételi forrást biztosító adók alapjának kiszélesedésével, másrészt azok átalakításával Az egymást átfedő hatósági rendszerek átalakítása javasolt, az egyes önkormányzatok mellett hatékonyan nem működtethető önálló adóhatóságok hatásköre átgondolandó, a helyi iparűzési adó megszűnésével az adóbeszedés egy törvényben biztosított újraelosztási rend mellett központosítható, a jelenlegi szabályozásból adódó kezelhetetlen ellentmondások kiszűrhetők Az adórendszer egyszerűsítését szolgálja végül, ha a helyi iparűzési adó kiváltása oly módon történik, ha annak egy része egyszerűen a társasági adóterhekbe épül be, másik részére forrást pedig a jelenleg is létező helyi szintű ingatlanadóztatás (építményadó, telekadó, luxusadó, ingatlanátruházási illetékek) biztosít egy átalakított, egységesített rendszerben

13 Adórendszer versenyképességének növelése Az adóbevételek aránya, a forgalmi adóbevételek hangsúlyos volta az adórendszer versenyképességét szolgálja, nem javasolt ezért az általános forgalmi adókulcsok további csökkentése, illetve átgondolandó az egyes kulcsok (pl. 15%-os adókulcs) emelése figyelemmel azonban arra is, hogy mindez a hazai értékesítés számára ne okozzon versenyhátrányt a határon túli piacokkal szemben, illetve ne ösztönözzön adókikerülésre A hazai adókikerülés visszaszorítása, illetve a nemzetközi vállalatcsoportok belföldi jelenlétének elősegítése érdekében megfontolandó a tőkerészesedésre eső nyereségek holland, belga, luxemburgi, német illetve osztrák példának megfelelő adómentes kezelése A zöld adók (energiaadó, környezetterhelési díj) körében vizsgálandó, hogy azok megjelenése, illetve a foglalkoztatás adóztatását részben kiváltó jellege mennyire motiválja a vállalkozókat a környezeti források helyett az emberi erőforrások felhasználására, illetve mennyire segíti elő a környezettudatos magatartást; e körben elképzelhető az érintett adónemek kapcsolódási pontjainak megteremtése is, pl. magas foglalkoztatás mellett elérhető kedvezmények a zöld adókból

14 Köszönjük a figyelmüket TMC FIRST TANÁCSADÓ KFT BUDAPEST, CSALÁN ÚT 27. TEL FAX WEB

A GAZDASÁG NÖVEKEDÉSI ÉS VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA AZ ADÓRENDSZER ÁTALAKÍTÁSÁVAL

A GAZDASÁG NÖVEKEDÉSI ÉS VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA AZ ADÓRENDSZER ÁTALAKÍTÁSÁVAL A GAZDASÁG NÖVEKEDÉSI ÉS VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA AZ ADÓRENDSZER ÁTALAKÍTÁSÁVAL (a tanulmány szerzője Oszkó Péter, készült eredetileg a Reformszövetség részére 2009 elején) Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat

Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat Hír-ADÓ 2010. november 17. Adótanácsadás A Parlament elfogadta a 2011-es adótörvény-módosításokat A Parlament 2010. november 16-i ülésnapján elfogadta a 2011-re

Részletesebben

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓKAT ÉRINTŐ ADÓVÁLTOZÁSOK, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓZÁST VÁLASZTÓKRA

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓKAT ÉRINTŐ ADÓVÁLTOZÁSOK, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓZÁST VÁLASZTÓKRA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓKAT ÉRINTŐ ADÓVÁLTOZÁSOK, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ

Részletesebben

Hatály: 2006.VII.1. - 2006.XII.31. Hatályos - 1995. évi CXVII. törvény - a személyi jövedelemadóról

Hatály: 2006.VII.1. - 2006.XII.31. Hatályos - 1995. évi CXVII. törvény - a személyi jövedelemadóról 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1 1. oldal ELSŐ RÉSZ 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva

Részletesebben

Hatékonyság és arbitrázslehetőségek a magyar adórendszerben

Hatékonyság és arbitrázslehetőségek a magyar adórendszerben III. évfolyam (2008) 1. szám 79 106. oldal http://www.kormanyzas.hu Hatékonyság és arbitrázslehetőségek a magyar adórendszerben Bakos Péter, Bíró Anikó, Elek Péter és Scharle Ágota A tanulmány kiindulópontja,

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés a

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet A MEZŐGAZDASÁG ADÓZÁSA KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGYÉNI GAZDASÁGOKRA AKI

Agrárgazdasági Kutató Intézet A MEZŐGAZDASÁG ADÓZÁSA KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGYÉNI GAZDASÁGOKRA AKI Agrárgazdasági Kutató Intézet A MEZŐGAZDASÁG ADÓZÁSA KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGYÉNI GAZDASÁGOKRA AKI Budapest 2010 Agrárgazdasági Könyvek AKI Kiadó: Agrárgazdasági Kutató Intézet Felelős kiadó: Udovecz

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ A magyar adórendszer és annak mezőgazdasági egyéni vállalkozókra gyakorolt hatása az Észak-alföldi Régióban Doktori (PhD)

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Gödöllő. Doktori (PhD) értekezés

Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Gödöllő. Doktori (PhD) értekezés Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Gödöllő Doktori (PhD) értekezés A magyar adórendszer és annak mezőgazdasági egyéni vállalkozókra gyakorolt hatása az Észak-alföldi

Részletesebben

MUNKAANYAG. Jáni Anikó. Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Jáni Anikó. Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége. A követelménymodul megnevezése: Jáni Anikó Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma: 1210-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ADÓREFORM II. KÉSZÜLT A KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM MEGBÍZÁSÁBÓL

ÖKOLÓGIAI ADÓREFORM II. KÉSZÜLT A KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM MEGBÍZÁSÁBÓL MAKK Magyar Környezetgazdaságtani Központ 1016 Budapest Mészáros u. 18. Tel: 212 67 75 Fax: 212 67 78 Drótposta: makk@zpok.hu Világháló: www.zpok.hu/~makk ÖKOLÓGIAI ADÓREFORM II. KÉSZÜLT A KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Csőke István Máté A hazai mikro-, kis- és középvállalkozások adórendszerének vizsgálata avagy egy nehezen adóztatható csoport?

Csőke István Máté A hazai mikro-, kis- és középvállalkozások adórendszerének vizsgálata avagy egy nehezen adóztatható csoport? Csőke István Máté A hazai mikro-, kis- és középvállalkozások adórendszerének vizsgálata avagy egy nehezen adóztatható csoport? Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Az adórendszer elméleti megközelítésben...

Részletesebben

Az egykulcsos személyi jövedelemadó várható hatásai az agrárfoglalkoztatásra

Az egykulcsos személyi jövedelemadó várható hatásai az agrárfoglalkoztatásra 87 Az egykulcsos személyi jövedelemadó várható hatásai az agrárfoglalkoztatásra HORVÁTH GÁBOR PARAGI MÁRTON Kulcsszavak: egykulcsos személyi jövedelemadó, munkavállalók, munkáltatók, foglalkoztatás. ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Az adóoptimalizálástól az optimális adóig - az első lépés Adóelkerülés és a magyar adórendszer MUNKAANYAG 1. Krekó Judit és P.

Az adóoptimalizálástól az optimális adóig - az első lépés Adóelkerülés és a magyar adórendszer MUNKAANYAG 1. Krekó Judit és P. Az adóoptimalizálástól az optimális adóig - az első lépés Adóelkerülés és a magyar adórendszer MUNKAANYAG 1 Krekó Judit és P. Kiss Gábor 1 A munkaanyag a szerzők véleményét tükrözi, és nem feltétlenül

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS SZAKIRÁNY SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓZÁS MAGYARORSZÁGON AZ EGYKULCSOS SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

Részletesebben

Egy új adózási lehetõség: az Egyszerûsített Vállalkozási Adó (EVA)

Egy új adózási lehetõség: az Egyszerûsített Vállalkozási Adó (EVA) MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZÉSI INTÉZET Egy új adózási lehetõség: az Egyszerûsített Vállalkozási Adó (EVA) 2002. szeptember MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemzési Intézet

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4004/2015. tájékoztatás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4004/2015. tájékoztatás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4004/2015. tájékoztatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2015. évi ellenőrzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenőrzési irányokról A Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

NAGY ANDREA HELYI ADÓZÁS MAGYARORSZÁGON ELŐSZÓ

NAGY ANDREA HELYI ADÓZÁS MAGYARORSZÁGON ELŐSZÓ NAGY ANDREA HELYI ADÓZÁS MAGYARORSZÁGON ELŐSZÓ Az önkormányzatiság a demokratikus államok nélkülözhetetlen sajátossága. Egyetlen, a decentralizációnak és a szubszidiaritás elvének megfelelni kívánó hatalmi

Részletesebben

Adóelkerülés és a magyar adórendszer

Adóelkerülés és a magyar adórendszer MNB-tanulmányok 65. Krekó Judit P. Kiss Gábor: Adóelkerülés és a magyar adórendszer 2007. szeptember 12. A munkaanyag a szerzők véleményét tükrözi, és nem feltétlenül esik egybe az MNB hivatalos véleményével.

Részletesebben

Adótörvény-változások 2011

Adótörvény-változások 2011 ADÓHÍRLEVÉL NEWSLETTER 2010. NOVEMBER DATE Adótörvény-változások 2011 Jelen hírlevelünkben az Országgyűlés által 2010. november 16-án elfogadott adótörvényváltozások fontosabb pontjaira hívjuk fel ügyfeleink

Részletesebben

Az adócsökkentés hatásai a magyar gazdaság versenyképességére. Szolnoki Főiskola Üzletember Találkozó 2010.11.25. Dr. Szűcs Bálint, RSM DTM Hungary

Az adócsökkentés hatásai a magyar gazdaság versenyképességére. Szolnoki Főiskola Üzletember Találkozó 2010.11.25. Dr. Szűcs Bálint, RSM DTM Hungary Az adócsökkentés hatásai a magyar gazdaság versenyképességére Szolnoki Főiskola Üzletember Találkozó 2010.11.25. Dr. Szűcs Bálint, RSM DTM Hungary Jelenlegi intézkedéssorozat főbb elemei Társasági adókulcs

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Számvitel és Statisztika Tanszék Doktori Iskola Vezetője: DR. KEREKES SÁNDOR egyetemi tanár Témavezető: BOKORNÉ DR. KITANICS TÜNDE

Részletesebben

A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó egyes törvények módosításáról

A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó egyes törvények módosításáról A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó egyes törvények módosításáról A Kormány a gazdaság versenyképességének javítása, a válságkezelés és a növekedés ösztönzése érdekében az adórendszer érdemi

Részletesebben

Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége

Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége Az alábbi tájékoztató anyag a magyar illetőségű magánszemélyek külföldről származó jövedelmeinek ide értve a magyar

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AMBRUS RITA ANNA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2012. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ RENDSZER ÁTTEKINTÉSE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ADÓKEDVEZMÉNYEK HATÁSÁRA Értekezés doktori (PhD)

Részletesebben

CSENDES ADÓFORRADALOM MAGYARORSZÁGON?

CSENDES ADÓFORRADALOM MAGYARORSZÁGON? CSENDES ADÓFORRADALOM MAGYARORSZÁGON? INTERJÚ DR. MATOLCSY GYÖRGY JEGYBANKELNÖKKEL 2010 után a magyar adórendszerben jelentős szerkezeti átalakítást hajtott végre a kormány. Miben látja a főbb eredményeit

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

Krekó Judit P. Kiss Gábor: Adóelkerülés és adóváltoztatások Magyarországon

Krekó Judit P. Kiss Gábor: Adóelkerülés és adóváltoztatások Magyarországon Krekó Judit P. Kiss Gábor: Adóelkerülés és adóváltoztatások Magyarországon Az adóelkerülés a gazdaság hatékonyságát csökkenti azáltal, hogy az adóelkerülési módokhoz való egyenlõtlen hozzáférés az erõforrások

Részletesebben