Adóváltozások a KKV-k életében Hogyan segíti a jelenlegi adórendszer a KKV-k fejlődését?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adóváltozások a KKV-k életében Hogyan segíti a jelenlegi adórendszer a KKV-k fejlődését?"

Átírás

1 Hogyan segíti a jelenlegi adórendszer a KKV-k fejlődését? Előadó: Varga Lászlóné, főigazgató Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága Győr, május 17.

2 Új gazdaságpolitika növekedéspárti gazdaságpolitika cél: a pénzügyi stabilitás helyreállítása, a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, versenyképesség helyreállítása kiemelt szerepet kap a KKV-szektor fejlesztése (új Széchenyi Terv) három pillérre épülő program: 29 pontból álló I. Akcióterv - a pénzügyi stabilitás megerősítését és a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtését szolgáló intézkedések - a vállalkozásokat érintő adminisztrációs terhek jelentős csökkentése és a közszféra jövedelmeinek teljesítményarányosabbá és igazságosabbá tétele

3 Gazdaságpolitika és adópolitika a gazdaságpolitikai célok adópolitikai célkitűzésekben is konkretizálódnak az adórendszer a gazdaságpolitika és a társadalompolitika egyik legfontosabb eszköze változtatását a gazdasági helyzet, politikai érdekek és szakmai szempontok egyaránt befolyásolják

4 a nemzetközi válság és a belső gazdasági helyzet megkövetelte az irányváltást az adópolitikában is Magyarország versenyképessége nemzetközi viszonylatban csökkent okai: adórendszer bonyolultsága, magas adóterhek változtatás: az adórendszer egyszerűsítésére, adóterhek és adminisztrációs terhek csökkentésére, a központi költségvetés bevételeit behajtó szervezetrendszer átalakítására irányult kormányzati elvárások az adórendszer átalakítása kapcsán: - az ország versenyképességének javulása - a gazdaság fehéredése - társadalompolitikai célok megvalósulása a középosztály megerősödése a belső fogyasztás élénkülése Adóváltozások a KKV-k életében Irányváltás az adópolitikában

5 A KKV-k helye, szerepe a magyar gazdaságban a magyar gazdaság döntő részét a kis- és középvállalkozások teszik ki: - a KKV-k adnak munkát a foglalkoztattak nagy részének - ők fizetik be az adók és járulékok nagy hányadát a magyar gazdaság fejlődésének legfontosabb feltétele tehát a kis- és középvállalkozások fejlődése kiemelten fontos - a tőkeerejük növekedése, fejlődésük előmozdítása, növekedési pályára állításuk - verseny- és foglalkoztatási képességük megőrzése, hazai és uniós szinten történő növelése - ezáltal a gazdaság és a társadalom kiegyensúlyozott fejlesztésének elősegítése gazdasági feltételek megteremtése - a verseny- és foglalkoztatási képesség növekedéséhez - a versenyhátrányok csökkenéséhez - valamint a vállalkozások Európai Unió követelményeihez való

6 A KKV-k helye, szerepe a magyar gazdaságban Megnevezés együtt Mikro-Kis- Közép Nagy váll. Összesen Megoszlás váll. nagysága szerint (%) 250 fő fölött M Ft Tételszám Mikro-Kis- Közép Nagy váll. Nyugat-dunántúli Régió évi adatsora TAO szerint adózó vállalkozások száma (db) ,2 2,8 Az értékesítés nettó árbevétele (M Ft) ,4 49,6 Foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő) ,2 29,8 Országos évi adatsor TAO szerint adózó vállalkozások száma (db) ,1 2,9 Az értékesítés nettó árbevétele (M Ft) ,7 57,3 Foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő) ,4 33,6 Nyugat-dunántúli Régió évi adatsora TAO szerint adózó vállalkozások száma (db) ,7 2,3 Az értékesítés nettó árbevétele (M Ft) ,5 57,5 Foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő) ,3 32,7 Országos évi adatsor TAO szerint adózó vállalkozások száma (db) ,6 2,4 Az értékesítés nettó árbevétele (M Ft) ,7 56,3 Foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő) ,4 33,6

7 A KKV-k helye, szerepe a Régióban

8 KKV-k a Régióban

9 KKV-k a Régióban

10 KKV-k a Régióban

11 A társas vállalkozások adóztatása a versenyszektor működésének mozgatója a nyereség, illetve a vállalkozói vagyon növekedése a vállalkozások hazai adóztatása alapvetően azok pozitív eredményére épül a társaságiadó-politika gyakorlatát ellentmondásos hatások formálják: - költségvetési szempontból a bevételeknek növekedniük kellene a teljesítmények javulásával nagyobb elvonás - a nemzetközi adóverseny erősödése azonban a terhek mérséklését igényli - EU: a társaságiadó-alap megállapítását közösségi szinten egységesíteni tervezi

12 A KKV-k versenyképesebbé tétele Kedvezmények az adózás területén társasági adó mértéke (10%-os adókulcs) de minimis támogatások járulékkedvezmény tartósan álláskereső, START-kártyák

13 Társasági adó mértéke a korábbi szabályok alapján meghatározott feltételekkel az adózó jogosult volt arra, hogy a társasági adót, a társasági adóalap 50 millió forintot meg nem haladó része tekintetében 19% helyett 10%-os adókulccsal állapítsa meg a kis- (mikro-) és középvállalkozások pénzügyi forrásainak növelése, ezáltal versenyképességük javítása érdekében a kedvezményes, 10%-os adókulcshoz rendelt adóalap értékhatára külön feltételek teljesítése nélkül a tízszeresére nőtt a kedvezményes adókulcs a pozitív adóalap 500 millió forintot meg nem haladó összegéig alkalmazható az 500 millió forintot meghaladó pozitív adóalapra a 19%-os adókulcsot kell továbbra is alkalmazni

14 kutató intézetekkel közösen végzett K+F tevékenység adóalap-kedvezménye (Tao tv. 7. (17) bekezdés)* KKV-k szabadalom és mintaoltalom megszerzéséhez kapcsolódó adóalapkedvezménye (Tao tv. 7. (1) bekezdés sz) pont, 7. (20) bekezdés) mikrovállalkozások létszám-növelésének adóalap-kedvezménye (Tao tv. 7. (1) bekezdés y) pont, 7. (20) bekezdés KKV-k által alkalmazott szoftver-fejlesztő bérköltséghez kapcsolódó többletadókedvezmény (Tao tv. 22. (10) bekezdés) szövetkezeteknél a közösségi alap képzéséhez kapcsolódó adókedvezmény (Tao tv. 22. (10) bekezdés, Tao tv. 22. (14) bekezdés) KKV-k beruházási adóalap-kedvezménye (Tao tv. 7. (1) bekezdés zs) pont, 7. (12) bekezdés) KKV-k felvett beruházási hitel kamatához kapcsolódó adókedvezménye (Tao tv. 22/A. (2),(4) bekezdés) KKV-k egyösszegű értékcsökkenési leírása a leghátrányosabb kistérségekben bekerülési érték 1, ill. 3%-a (1. sz. mell. 14. pont) a 10%-os adókulcs alkalmazása miatti adómegtakarítás (Tao tv. 19. (2), (4) bekezdés)* Adóváltozások a KKV-k életében de minimis támogatások

15 Járulékkedvezmény évi CLXXX. törvény a foglalkoztatás bővítése és rugalmasabbá tétele érdekében szükséges intézkedésekről azt a mikro-, kis- és középvállalkozást, valamint civil szervezetet, amely aktív korúak ellátásában nem részesülő álláskeresőt foglalkoztat, kedvezmény illeti meg az álláskereső foglalkoztatása után a munkáltató a foglalkoztatás megkezdésétől számított egy évig mentesül a társadalombiztosítási járulék megfizetése alól

16 Járulékkedvezmény START-kártyák Cél: munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű társadalmi csoportok és a munkaerőpiactól tartósan távollévők foglalkoztatása, munkaerő-piaci versenyképességük kiegyenlítése, a munkáltatóknak e csoportok foglalkoztatására való hajlandósága növelése, továbbá a pályakezdő fiatalok gyakorlati munkatapasztalat-szerzésének megkönnyítése, az oktatás és a munka világa közötti átmenet elősegítése Nem az elhelyezkedők támogatására irányul közvetlenül a törekvés, hanem a munkaadókat kívánja ösztönözni azáltal, hogy a munkaadói járulékfizetési kötelezettséghez képest kedvezményes mértékű járulékfizetési kötelezettséget állapít meg a munkaadók számára a munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetben lévő csoporthoz tartozó személyek foglalkoztatásának esetére.

17 Esély a kis cégeknek forgóeszközhitel kamattámogatási, garanciavállalási termékek beruházási hitelek segíteni kell a piachoz jutásukat (beszállítói tevékenység közvetett export) és a piacra jutásukat

18 Adminisztrációs terhek csökkentésére irányuló fontosabb tervezett intézkedések 1133/2011.(V.2.) Kormányhatározat Hatósági adatszolgáltatás: az egészségbiztosítási adatokat a NAV szolgáltathatná a havi járulékbevallások alapján (táppénz, GYÁS, GYES) Egyszerűbb adó- és járulékfizetés: egy átutalással több jogcímen, több állami számlára fizethetnének a cégek közterheket Kisadó-bevallások: hat céges kisadó (szakképzési hozzájárulás, innovációs járulék, rehabilitációs hozzájárulás, játékadó, agrártermelési költség, cégautó-adó) esetén évi egyszeri bevallás és befizetés lehetősége Egyszerűsített foglalkoztatás: az adók, járulékok 08-as bevallásainak egyszerűbb kitöltése Adószámlák: a MÁK 140-féle számlát tart nyilván; cél az adófolyószámlák felére csökkentése

19 Szolgáltató adóhatóság Az állami adóhatóság feladata az adók, a járulékok és az illetékek eredményes és hatékony beszedésével biztosítsa a társadalmi juttatások és közös kiadások forrásait megfelelő információkkal járuljon hozzá a kormányzati gazdaságpolitika alakításához ennek érdekében magas szintű szolgáltatásokkal segítse az adózókat kötelezettségeik önkéntes teljesítésében egyidejűleg a hatósági eszközök törvényes és tisztességes alkalmazásával következetesen lépjen fel a jogszabályok tudatos megkerülésére irányuló magatartásokkal szemben

20 Szolgáltató adóhatóság Nyilvánosság, tudatosság A korszerű kommunikációs eszközök teljes körét felhasználjuk a társadalom adótudatosságának javítására, az adózás szükségességének bemutatására, a közvélemény formálására, a jogkövető magatartás elismerésére, a jogsértés elítélésére.

21 Szolgáltató adóhatóság Elektronikus ügyintézés Az adózók többségének elektronikus úton kell adó- és járulék bevallási, valamint adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítenie. Bármely adózónak lehetősége van adóügyeinek elektronikus intézésére a Kormányzati Portálon (http://www.magyarorszag.hu/) elérhető Ügyfélkapun keresztül az adózók elektronikus úton teljesíthetik a bejelentési és változás-bejelentési kötelezettségüket adóigazolás, jövedelemigazolás és illetőségigazolás kiadását kérhetik kezdeményezhető a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel, SZJA 1+1 %-áról rendelkező nyilatkozat, fizetési könnyítési kérelem előterjesztése, saját adófolyószámla megtekintése, az adóhatóság által nyilvántartott adatok megtekintése az adatok letöltése.

22 Szolgáltató adóhatóság er és Telefonos ügyintézés az adózók számára kényelmesebb ügyfélkapcsolati megoldásokat biztosít általános telefonos tájékoztatás: Call Center / telefonon keresztül történő ügyintézés, konkrét ügyekben való tájékoztatás: ÜCC / a kényelmesebb ügyintézés érdekében a két rendszer átjárható

23 Szolgáltató adóhatóság Adóigazolás helyett: Köztartozásmentes adózói adatbázis azokat az adózókat tartalmazza, akiknek az alábbi együttes feltételek szerint a közzétételt megelőző hónap utolsó napján nincs a NAV-nál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint köztartozása; esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett; adószámát nem függesztették fel; nem áll csődeljárás, végelszámolás illetve felszámolási eljárás alatt; csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adóalanynak nincs általános forgalmi adó tartozása; nem minősül adó megfizetésére kötelezettnek.

24 Szolgáltató adóhatóság Nyilvános adatok a honlapon ÁFA alanyok végrehajtás alatt álló adózók listája adóhiányosok, hátralékosok be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók adószám felfüggesztéssel, törléssel érintettek

25 A Nemzeti Adó-és Vámhivatal bemutatása január 1-jei szervezeti átalakulás Az integráció indokai hatékonyság költségtakarékosság információ áramlás korszerű biztosítása költségvetési bevételek integrált szervezet általi biztosítása adónyomozói intézményrendszer visszaállítása

26 Köszönöm a figyelmet!

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben

Adózásról középiskolásoknak. Nem középiskolás fokon

Adózásról középiskolásoknak. Nem középiskolás fokon Adózásról középiskolásoknak Nem középiskolás fokon Mottó: NAVIGARE NECESSE EST HAJÓZNI KELL! Ez az ókori eredetű mondás olyan alapigazságot mond ki, amelyet mindenki természetesnek tart és elfogad, hiszen

Részletesebben

Adóváltozások. Hogyan segíti a jelenlegi adórendszer a kkv-k k fejlődését?

Adóváltozások. Hogyan segíti a jelenlegi adórendszer a kkv-k k fejlődését? Adóváltozások Hogyan segíti a jelenlegi adórendszer a kkv-k k fejlődését? A 2011. 01. 01-től életbelépő adózási rendszer segíti az üzleti szféra szereplőit, ezen belül a kis- és középvállalkozásokat adócsökkentés

Részletesebben

Adóztatás és recesszió

Adóztatás és recesszió darab Adóztatás és recesszió A válság jelei az adózók körében Pécs, 29. április 1. Dr. Szikora János elnök, APEH A reálgazdasági válság megjelenése az áfa bevallási adatokban Hátralékok alakulása milliárd

Részletesebben

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító Szmicsek Sándor Szmicsek Adópartner Sándor 2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító intézkedések többszöri újratervezése

Részletesebben

Egyszerűsítési törekvések értékelése a hazai kisés középvállalkozások adórendszerében

Egyszerűsítési törekvések értékelése a hazai kisés középvállalkozások adórendszerében Handa Lászlóné Egyszerűsítési törekvések értékelése a hazai kis- és középvállalkozások adórendszerében Egyszerűsítési törekvések értékelése a hazai kisés középvállalkozások adórendszerében Handa Lászlóné

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

T/15264/3. TÁJÉKOZTATÓ. az Országgyűlés részére. adó- és járulékszabályok alkalmazásának egyszerűsítéséről szóló. T/15264. számú törvényjavaslathoz

T/15264/3. TÁJÉKOZTATÓ. az Országgyűlés részére. adó- és járulékszabályok alkalmazásának egyszerűsítéséről szóló. T/15264. számú törvényjavaslathoz PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM T/15264/3. TÁJÉKOZTATÓ az Országgyűlés részére adó- és járulékszabályok alkalmazásának egyszerűsítéséről szóló T/15264. számú törvényjavaslathoz Budapest, 2005. március 22. 2 A Tájékoztató

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2014. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2014. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2014. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2014. április 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. KÖZÉPTÁVÚ MAKROGAZDASÁGI KITEKINTÉS... 4 II.1. A makrogazdasági környezet alakulása...

Részletesebben

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai. 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai /0. fólia. Az oktatási blokk tartalma

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai. 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai /0. fólia. Az oktatási blokk tartalma 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai 2.1.2. Társasági adó 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai /0. fólia Az oktatási blokk tartalma 2.1. Az adó és járulékszabályok változásai 2.1.1. Személyi

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai

Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai Sopron, 2014. október 2. Dr. Németh Mária Nemzeti Adó- és Vámhivatal Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2014. évi változásai rendelkezések pontosítása,

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben

XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Államháztartási egyedi azonosító száma: 295868 Államháztartási szakágazati besorolása: 841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás Adószáma: 15789934-2-51 Székhelye: 1054

Részletesebben

Dél-Alföldi JOGPONT+ Mini. Adójogi kisokos

Dél-Alföldi JOGPONT+ Mini. Adójogi kisokos Dél-Alföldi JOGPONT+ Mini Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. évi változások A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél-Alföldi JOGPONT+ Mini projekt kiadványa 1 Dél-Alföldi JOGPONT+ Mini Tartalom

Részletesebben

Új helyre költözik a VOSZ! 2013. augusztus 1-jétôl a címünk: 1054 Budapest, Hold u. 21.

Új helyre költözik a VOSZ! 2013. augusztus 1-jétôl a címünk: 1054 Budapest, Hold u. 21. VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2013. JÚNIUS JÚLIUS 18. ÉVF. 4. SZÁM Új helyre költözik a VOSZ! 2013. augusztus 1-jétôl a címünk: 1054 Budapest, Hold u. 21. Demján

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2014.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2014. A társasági adó legfontosabb szabályai 2014. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek Személyi Jövedelemadó Családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény Az Országgyűlés

Részletesebben

MUNKAANYAG. Jáni Anikó. Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Jáni Anikó. Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége. A követelménymodul megnevezése: Jáni Anikó Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma: 1210-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

JELENTÉS. az APEH által kialakított ellenőrzési portfólió és kockázatkezelési rendszer célszerűségének és eredményességének ellenőrzéséről

JELENTÉS. az APEH által kialakított ellenőrzési portfólió és kockázatkezelési rendszer célszerűségének és eredményességének ellenőrzéséről JELENTÉS az APEH által kialakított ellenőrzési portfólió és kockázatkezelési rendszer célszerűségének és eredményességének ellenőrzéséről 0947 2009. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző

Részletesebben

2015.04.01. Előadó: Spilákné Kertész Márta

2015.04.01. Előadó: Spilákné Kertész Márta Előadó: Spilákné Kertész Márta Bevételek összesen: 16 312,873 Milliárd Ft Kiadások összesen: 17.190,277 Milliárd Ft Hiány: 877,404 Milliárd Ft Államadósság: 25.100,4 Milliárd Ft. (230,2 Ft/USD, 310,2 Ft/EUR,

Részletesebben

Hogyan adózunk 2013-ban?

Hogyan adózunk 2013-ban? Hogyan adózunk 2013-ban? Idén sem lepődtünk meg, az adótörvények ismét drasztikusan változnak. A különbség most inkább a technikában volt: markáns, adózók széles rétegeit és jelentős költségvetési bevételeket

Részletesebben

2004. évi XXXIV. törvény. a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 1. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.

2004. évi XXXIV. törvény. a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 1. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 1 Az Országgyűlés a magyar gazdaság döntő részét kitevő, a foglalkoztattak nagy részének munkát adó, az adó és járulékok

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA SZÉLL KÁLMÁN TERV BÜROKRÁCIA-CSÖKKENTŐ PROGRAM I. Budapest, 2011. április Helyzetkép A magyarországi vállalatokat drámaian magas bürokrácia sújtja. Magyarországon az adminisztrációs

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó

E-Adóellenőrzési Tanácsadó E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. december IX. évfolyam 12. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai SZJA Adóváltozások 2014 személyi jövedelemadó,

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Jogszabályváltozások előkészítése a szervezeti reformok tükrében

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Jogszabályváltozások előkészítése a szervezeti reformok tükrében Nemzeti Adó- és Vámhivatal Jogszabályváltozások előkészítése a szervezeti reformok tükrében Kovácsics Iván elnökhelyettes Az integráció céljai I. egyszerűbb adórendszer, az adóterhek csökkentése: adónemek

Részletesebben

MUNKAHELYVÉDELMI AKCIÓ

MUNKAHELYVÉDELMI AKCIÓ MUNKAHELYVÉDELMI AKCIÓ 2012. október 1. Fókuszban a munkahelyek védelme és a vállalkozói környezet javítása A Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt frakciója idén nyáron megállapodott a kormánnyal, hogy

Részletesebben