BIOLÓGIA SZLOVÁK NYELVEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIOLÓGIA SZLOVÁK NYELVEN"

Átírás

1 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 14. BIOLÓGIA SZLOVÁK NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 14. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Biológia szlovák nyelven középszint írásbeli vizsga 1311

2 Dôležité informácie Predtým, ako začnete pracovať, pozorne si prečítajte tieto informácie! Na napísanie písomnej maturitnej skúšky stredného stupňa máte 120 minút. Nižšie uvedené úlohy disponujú otvoreným alebo zatvoreným koncom. Na otázky so zatvoreným koncom odpovedajte tak, že na prázdne miesta napíšte jedno alebo viac písmen. Tieto písmená označujú správnu odpoveď, resp. správne odpovede. Dajte pozor na to, aby písmeno bolo jednoznačné, lebo v opačnom prípade vašu odpoveď neuznáme. Ak chcete niečo opraviť, tak nesprávne písmeno jednoznačne prečiarknite a vedľa napíšte písmeno správnej odpovede! A C správne A D C opravené B C zlé Na otázky s otvorenným koncom odpovedajte odbornými výrazmi, jedno- alebo dvojslovnými odpoveďami, celou vetou alebo viacerými vetami. Vaše odpovede na otázky s otvorenným koncom napíšte na bodkovanú čiaru (..). Dajte pozor na jazykovú správnosť! Ak vaša odpoveď nie je gramaticky správna alebo nemá význam napríklad vo vete nie je jasné, čo je podmet, tak to nemôžeme uznať ani vtedy, keď tá veta obsahuje správnu odpoveď. Nemôžeme uznať odpovede, ktoré sú protirečivé. Za každú správnu odpoveď možete dostať 1 bod, označíme len od toho odlišné body. Píšte modrým alebo čiernym perom! Nepíšte do tých štvorčekov, ktoré majú sivú farbu! Prajeme úspešnú prácu! írásbeli vizsga / május 14.

3 I. Mach a lišajník 10 bodov Na fotke vidíme stielky machu a lišajníkov, ktoré rastú na kôre buka. Tieto druhy si nájdu výhodné životné podmienky na kôre stromu bez toho, aby poškodili buk alebo mu pomáhali v jeho životných funkciách. 1. Vymenujte ten typ ekologickej interakcie, ktorá charakterizuje vzťah machu a buka! 2. Druh lišajníka, ktoré vidíme na obrázku, je citlivým indikátorom obsahu oxidu siričitého vo vzduchu. Čo môžeme podľa fotky zistiť o zložení vzduchu v tomto lese? 3. V tomto lese machy a lišajníky nájdeme najmä na severných stranách stromov. Racionálne odôvodnite tento jav! V stavbe tela machov a lišajníkov sú aj podobnosti aj rozdiely. Písmeno vhodnej odpovede napíšte do prázdnych štvorčekov tabuľky! A) Je to charakteristické pre machy B) Je to charakteristické pre lišajníky C) Je to charakteristické pre obidve D) Nie je to charakteristické ani pre jedno 4. Ich telo je stielka (kolónia). 5. Má listy. 6. Je schopný fotosyntézy. 7. V jeho bunkách sa odohráva aj rozklad organických látok. 8. Z kmeňa buka sa vstrebáva organické látky. 9. Sčasti alebo celkom pozostáva z eukariotických buniek. 10. Jeho bunky ohraničuje bunková stena spolu írásbeli vizsga / május 14.

4 II. Morské korytnačky Kareta obyčajná celý svoj život prežije vo vode, len v čase rozmnožovania vyjde von na piesočnatý breh. Jej nakladené vajcia zohrieva (liahne) slnečné teplo. Malé korytnačky sa liahnu v noci a pohnú sa smerom k ligotajúcemu sa povrchu vody. Turistický ruch na brehu mora viacerými spôsobmi ohrozuje život tohto zriedkavého druhu. Zdrojmi ohrozenia môžu byť napríklad rúčky slnečníkov, ktoré sú zapichnuté do piesku, a svetlo nočných barov. Zdrojom ohrozenia však môže byť aj odpad z umelej hmoty, ktorý turisti hádžu do mora. Ak ho neskúsená korytnačka (kareta) pokladá za medúzy a zje ho, zahynie. 13 bodov 1. V súvislosti s hore uvedenými faktami napíšte dve opatrenia na ochranu prírody, ktorými by grécka vláda mohla pomáhať pri udržiavaní populácie chránených korytnačiek - bez toho, aby to prekážalo cestovnému ruchu. Odpovedať Vám pomôže pripojená fotka, ktorá bola urobená na morskom brehu jedného gréckeho ostrova. (2 body) V maďarskom hovorovom jazyku sa namiesto slova korytnačka ( teknős ) nesprávne používa slovo, resp. spojenie korytnačka-žaba ( teknősbéka ). 2. Hľadáme dva podstatné rozdiely medzi korytnačkami, ktoré patria k plazom, a žabami, ktoré patria k obojživelníkom. Vyplnením tabuľky zdôraznite dva také podstatné rozdiely, ktoré odôvodnia ich odlišné miesto v systéme organizmov (taxonómii). (6 bodov) Ich dýchanie Ich spôsob oplodnenia Ich vonkajší povrch kože (vonkajšia pokrývka) Dospelé žaby Dospelé korytnačky 3. Hoci vývin jedinca u korytnačiek sa z viacerých hľadísk odlišuje od vývinu ľudského jedinca, aj tieto zvieratá patria medzi blanovce. Čo vypĺňa (vnutorný) priestor vo vnútri plodovej blany v prípade obidvoch živých organizmov?. írásbeli vizsga / május 14.

5 4. V hovorovom jazyku sa vtáky a cicavce nazývajú teplokrvnými a korytnačky studenokrvnými. Ale uskutočnené merania len sčasti potvrdili túto domnienku. Presnejšie skoncipujte, čo je charakteristické pre telovú teplotu plazov! 5. Genetické skúmanie kariet obyčajných viedlo k zaujímavému výsledku: to, či z nakladených vajec bude samec alebo samica, závisí od teploty prostredia (samce vzniknú pri vyššej teplote). Aké konzekvencie môžeme vyvodiť z tohto faktu? Písmená správnych odpovedí napíšte do štvorčekov! (2 body) A) Gény samcov a samíc korytnačiek, ktoré určujú pohlavný charakter, sú pri obidvoch pohlaviach totožné. B) Korytnačky sú obojpohlavné. C) Činnosť niektorých génov korytnačiek závisí od teploty. D) Pri vyššej teplote sa u korytnačiek tak zmení poradie báz niektorých génov, ako je to charakteristické pre samcov. E) Závisí od teploty, ktoré samčie pohlavné bunky oplodnia samičiu pohlavnú bunku - takto sa rozhodne o pohlaví potomka. 6. Počas embryonálneho vývinu sa aj u korytnačiek aj u ľudí objavia začiatky žiabrových oblúkov. Jeden z nich sa u vyvinutých korytnačiek stane časťou čeľusti a u cicavcov vzniknú sluchové kostičky. Podľa toho, ak porovnávame korytnačku a človeka, čo môžeme tvrdiť o kostiach, ktoré vznikli z pôvodných zárodkov? A) Analogické orgány. B) Homologické orgány. C) Zakrpatené orgány. D) Dýchacie orgány. E) Fungujú len embryonálne spolu írásbeli vizsga / május 14.

6 III. Zemiaky môžeme nielen jesť 10 bodov Je známe, že zemiaky hrajú veľmi dôležitú úlohu v stravovaní ľudstva. Zemiaky môžeme nielen jesť: pravý biológ robí so zemiakmi aj pokusy. Najprv rozkrojí zemiak a z povrchu, kde to rozkrojil, zoberie vzorku. Keď zhotovený preparát skúma pod mikroskopom, vidí okrúhle, oválne zrniečka. 1. Ktorá zlúčenina tvorí tieto zrniečka v najväčšej miere? 2. Akú úlohu hrá táto látka v živote zemiakov? 3. Ak zjeme zemiaky, ktorý tráviaci enzým začína tráviť túto zlúčeninu? 4. Po dokončení trávenia tejto zlúčeniny (u človeka), ktorá z ďalej uvedených možností vzniká v tráviacej rúre z tejto zlúčeniny? A) disacharid B) mliečny cukor C) dipeptid D) glukóza E) oxid uhličitý a voda 5. Biológ ďalej pokračuje v pokuse: Na preparáte s filtračným papierom nechá presiaknuť Lugolov roztok (KI-jódový roztok). Takto sa zrniečka zafarbia. Akú farbu budú mať? V nasledujúcom pokuse biológ ošúpe zemiak. Vyvŕta jeden koniec zemiaka a naplní ho kuchynskou soľou (NaCl). Tento zemiak položí na nádobu /na varenie/, ktorej priemer je len trošku menší ako priemer zemiaka. 6. Čo sa stane o niekoľko hodín? (2 body) A) Bunky zemiaka prijmú soľ, a v dôsledku toho sa zväčší miera zemiaka. B) Zemiak sa scvrkne a spadne do nádoby /na varenie/. C) Bunky zemiaka sa rozťahujú, miera zemiaka sa zväčší D) Turgorový tlak buniek zemiaka sa zväčší. E) Soľ, ktorá je v diere, bude mokrá. 7. Vysvetlite tento jav! (2 body) írásbeli vizsga / május 14.

7 8. Ktorá z ďalej uvedených možností sa zakladá na tomto jave? A) Príjem Ca-iónu koreňových vlások z pôdy. B) Plazmolýza buniek jemnej blany cibule. C) Vstrebávanie glukózy cez črevné klky do krvi. D) Prechod molekúl kyslíka cez stenu mechúrikov. E) Viazanie sa Na-iónu na povrchu pôdnych koloidov spolu IV. Uši 10 bodov Dve dôležité časti ľudského ucha sú stredné ucho a vnútorné ucho. Vhodné písmeno napíšte do štvorčekov za tvrdenia! A) Je to charakteristické pre stredné ucho B) Je to charakteristické pre vnútorné ucho C) Je to pravdivé pre obidve D) Nie je to pravdivé ani pre jedno 1. Sú v ňom také kosti, ktoré sa viažu s kĺbmi. 2. Obsahuje receptorové bunky, ktoré sa zúčastňujú na vyvolávaní sluchového vnímania. 3. Tu vzniká zvukové vnímanie. 4. Z jednej strany to ohraničuje (ušný) bubienok. 5. Zvukové kmity v ňom vyvoláva rozširujúci sa mechanický vplyv. 6. Vypĺňa ho tekutina. 7. Je v priamom spojení s hltanom. 8. Tu sa nachádza orgán, ktorý je zodpovedný za rovnováhu. 9. Jeho časť je vonkajší zvukovod. 10. Zápal hrdla môže vyvolať aj zápal tejto časti spolu írásbeli vizsga / május 14.

8 V. Končatiny a ich funkcia 8 bodov Na obrázkoch sme zobrazili končatinu hmyzu a človeka. (Mierka je rozdielna.) x y 1. Ktoré sú priečne pruhované svaly, ktoré vidíme na obrázku? Písmeno správnej odpovede napíšte do prázdneho štvorčeka! A) Označené písmenami x a y. B) Označené písmenami a a b. C) Označené písmenami a, b, x a aj y. D) Označené písmenami a, b, x, y, f a aj d. E) Na obrázku nemôžeme vidieť priečne pruhované svaly. 2. Ktoré sú svaly na obrázku, ktoré sa upínajú na vonkajšiu kostru? A) Označené písmenami x a y. B) Označené písmenami a a b. C) Označené písmenami a, b, x a aj y. D) Označený písmenom x. E) Na obrázku nevidíme svaly, ktoré sa upínajú na vonkajšiu kostru. 3. Ich stiahnutie vedie k pokrčeniu, resp. ohnutiu končatín: A) Svaly označené písmenami x a y. B) Svaly označené písmenami a a b. C) Svaly označené písmenami a, b, x a y. D) Označený písmenom x. E) Svaly označené písmenami a a x. 4. Kde sa nachádza bunkové telo tej motorickej nervovej bunky, ktorá priamo ovplyvňuje ten sval, ktorý je označený písmenom a a vidíme ho na obrázku na pravej strane? A) V prednom rohu sivej hmoty miechy. B) V zadnom rohu sivej hmoty miechy. C) V zostupnej dráhe bielej hmoty miechy. D) V motorickom centre mozgovej kôry. E) Vo vmedzerených gangliách (ganglion spinale). írásbeli vizsga / május 14.

9 5. Vymenujte dve kosti predlaktia (obrázok na pravej strane)! (2 body). 6. Vymenujte dve kosti pásma (cingulum) tej končatiny, ktoré vidíte na obrázku na pravej strane! (2 body) spolu VI. Dýchanie zvierat 9 bodov Napíšte číslo dole uvedených tvrdení na správne miesto do obrázku, potom odpovedajte na otázky! rovar hmyz emlős cicavec dážďovka zemná 1. Kyslík sa difúziou dostane do buniek zvieraťa. 2. Zviera difúziou prijme kyslík cez povrch tela. 3. Činnosti dýchacieho orgánu zvieraťa pomôžu dýchacie pohyby. 4. Pri dýchaní zvieraťa je výdych aktívny proces. 5. Pri dýchaní zvieraťa je nádych aktívny proces. 6. Dýchací orgán zvieraťa pozostáva z rúr obsahujúcich chinín. 7. Počas výdychu a nádychu čerstvý vzduch prúdi cez jeho dýchací orgán (dvojité dýchanie). 8. Pomenujte dýchací orgán hmyzu! 9. Taký dýchací mechanizmus, ktorý má aj dážďovka zemná, sa vyskytuje aj v skupine stavovcov. Pri obojživelníkoch má neobyčajne veľký význam. Odôvodnite prečo! spolu írásbeli vizsga / május 14.

10 VII. Hrach siaty Gregor Mendel skúmal zdedenie viacerých vlastností hrachu siateho (Pisum sativum). Z tvaru semena zistil, že to zdedí jeden jediný gén dominantným-recesívnym spôsobom. V druhom svojom pokuse skúmal zdedenie dĺžky rastlinnej stonky. Robil kríženie jedincov trpasličej a vysokej populácie, obidve boli vytvorené príbuzenskou plemenitbou. Krížením jedincov takto vytvorenej populácie F1 vytvoril aj populáciu F2. Rozptyl, resp. variantnosť dĺžky stonky jedincov spomenutých populácií (percentný podiel jedincov s danou výškou vo vnútri populácií) sme zobrazili na pripojenom grafe. Na konci radov v štvorčekoch označte, ak je dané tvrdenie pravdivé (P) alebo nepravdivé (N) alebo ak sa podľa daných informácií na otázku nedá odpovedať, napíšte X P 1 P 2 F 1 F 2 P 1 dĺžka stonky (cm) dĺžka stonky (cm) 11 bodov dĺžka stonky (cm) 1. Označenie P 1 (stmavené stĺpy) zobrazujú vysokú rodičovskú generáciu. 2. Vo vysokej rodičovskej generácii je taký jedinec, ktorý má kratšiu stonku ako hociktorý jedinec v generácii F Medzi jedincami aj trpasličích aj vysokých rodičovských generácii sú také, ktoré majú rovnakú dĺžku stonky. 4. Pri skúmaní generácie F 1 Mendel zaraďoval rastliny do siedmich rozličných fenotypov. 5. V generácii F 1 je najčastejšia dĺžka stonky 140 cm. 6. Dĺžka stonky a tvar semena sú také vlastnosti, ktoré sa zdedia nezávisle od seba. 7. Členovia generácie F 1, ak berieme do úvahy dané vlastnosti, boli heterozygoti. írásbeli vizsga / május 14.

11 Stonka rastlín je väčšinou typický kvantitatívny znak. V prípade hrachu Mendelove pokusy ukázujú, že to, či hrach patrí do trpasličej alebo vysokej kategórie je taká vlastnosť, ktorú určujú dve alely jedného génu a ktorá sa dedí dominantno-recesívnym spôsobom. 8. Vymenujte zdedenú charakteristickú črtu, ktorú môžeme pozorovať aj na grafe a ktorá potvrdzuje hore uvedené tvrdenie (t.j. že zdedenie vysokých a trpasličích kategórií je dominantno-recesívnym kvalitatívnym znakom)! 9. Jedným spôsobom vysvetlite, prečo sa výška hrachu hoci nie je charakteristickým kvantitatívnym znakom predsa len objaví vo forme viacerych fenotypov! 10. Koľko percent tvoria trpasličí jedinci generácie F 2 z celkového počtu jedincov F 2? (Odpovedajte podľa svojich znalosti, na základe teoretického zdôvodnenia, odhad podľa stĺpcov neuznáme.) 11. Ak skrížime trpasličích jedincov generácie F 2 medzi sebou, akú diferenciáciu môžeme očakávať v nasledujúcej generácii? A) 100 % trpaslíkov B) 1 trpaslík : 3 vysokí jedinci C) 3 trpaslici : 1 vysoký jedinec D) 1 trpaslík : 1 vysoký jedinec E) 100 % vysokých jedincov spolu írásbeli vizsga / május 14.

12 VIII. Poplašné znamenia Zeme Po prečítaní úryvku odpovedajte na otázky! 9 bodov Od Aljašky po zasnežené Andy sa svet zohrieva stále viac, a na dôvažok dosť rýchlo. Hoci priemerná teplota na Zemi je len o 0,6 ºC vyššia, ako na začiatku minulého storočia, najstudenšie, najvzdialenejšie oblasti sa predsa len stali teplejšími. A čo je znepokojujúci dôsledok? Roztopenie sa ľadu, vyschnuté rieky, erózia brehov, ohrozené obce. Teplo cítia aj zvieratá aj rastliny. Už storočia pustošíme lesy, kúrime uhlím, olejom a zemným plynom a vypúšťame do vzduchu kysličník uhličitý a skleníkové plyny rýchlejšie, ako by to mohli zvládnuť spracovať rastliny alebo oceány. V dôsledku toho, ako sa zvyšuje úroveň CO 2, stúpne ortuťový stĺpec v teplomere podľa predpovedí do konca storočia o 1,5-5,5 ºC. Svet v takej miere závisí od fosílnych palív, že nebude ľahké obmedziť ich vypúšťanie. Pred troma rokmi USA odmietli Kjótsky protokol, hoci aj ten by mohol spomaliť vzostup úrovne skleníkových plynov. Zvýšená teplota môže viesť k extrémnemu počasiu. V dôsledku roztopenia sa ľadu sa zvýši hladina oceánov; zmena teploty a obsahu soli v oceáne môžu odchýliť morské prúdy. (Zdroj: National Geographic Hungary september.) 1. Podľa článku, ktoré sú (možné) príčiny globálneho otepľovania? Vymenujte aspoň štyri! (2 body) 2. Aké následky má globálne otepľovanie? Podľa článku vymenujte aspoň tri! 3. Skoncipujte podstatu stupňovania sa skleníkového efektu!.. írásbeli vizsga / május 14.

13 4. Napíšte predpoveď v súvislosti s priemernou teplotou Zeme medzi 2004 a 2100! 5. Prečo oceány znižujú mieru otepľovania? 6. Podľa vašej mienky, ako by sa dala znížiť miera zmeny počasia, ktorú zapríčinil človek? Napíšte aspoň tri riešenia! (3 body) spolu írásbeli vizsga / május 14.

14 írásbeli vizsga / május 14.

15 írásbeli vizsga / május 14.

16 maximálny počet bodov I. Mach a lišajník 10 II. Morské korytnačky 13 III. Zemiaky môžeme nielen jesť 10 IV. Uši 10 V. Končatiny a ich funkcia 8 VI. Dýchanie zvierat 9 VII. Hrach siaty 11 VIII. Poplašné znamenia Zeme 9 Spolu 80 Body písomnej skúšky (dosiahnuté body 1,25) 80 1,25 = 100 dosiahnutý počet bodov opravujúci učiteľ Dátum: Feladatsor (az írásbeli vizsgarész pontszáma / Test (body písomnej skúšky) elért pontszám egész számra kerekítve / dosiahnutý počet bodov, zaokrúhlené na celé číslo programba beírt egész pontszám / počet celých bodov v programe javító tanár / opravujúci učiteľ jegyző / zapisovateľ Dátum / Dátum: Dátum / Dátum: írásbeli vizsga / május 14.