BIOLÓGIA SZLOVÁK NYELVEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIOLÓGIA SZLOVÁK NYELVEN"

Átírás

1 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 14. BIOLÓGIA SZLOVÁK NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 14. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Biológia szlovák nyelven középszint írásbeli vizsga 1311

2 Dôležité informácie Predtým, ako začnete pracovať, pozorne si prečítajte tieto informácie! Na napísanie písomnej maturitnej skúšky stredného stupňa máte 120 minút. Nižšie uvedené úlohy disponujú otvoreným alebo zatvoreným koncom. Na otázky so zatvoreným koncom odpovedajte tak, že na prázdne miesta napíšte jedno alebo viac písmen. Tieto písmená označujú správnu odpoveď, resp. správne odpovede. Dajte pozor na to, aby písmeno bolo jednoznačné, lebo v opačnom prípade vašu odpoveď neuznáme. Ak chcete niečo opraviť, tak nesprávne písmeno jednoznačne prečiarknite a vedľa napíšte písmeno správnej odpovede! A C správne A D C opravené B C zlé Na otázky s otvorenným koncom odpovedajte odbornými výrazmi, jedno- alebo dvojslovnými odpoveďami, celou vetou alebo viacerými vetami. Vaše odpovede na otázky s otvorenným koncom napíšte na bodkovanú čiaru (..). Dajte pozor na jazykovú správnosť! Ak vaša odpoveď nie je gramaticky správna alebo nemá význam napríklad vo vete nie je jasné, čo je podmet, tak to nemôžeme uznať ani vtedy, keď tá veta obsahuje správnu odpoveď. Nemôžeme uznať odpovede, ktoré sú protirečivé. Za každú správnu odpoveď možete dostať 1 bod, označíme len od toho odlišné body. Píšte modrým alebo čiernym perom! Nepíšte do tých štvorčekov, ktoré majú sivú farbu! Prajeme úspešnú prácu! írásbeli vizsga / május 14.

3 I. Mach a lišajník 10 bodov Na fotke vidíme stielky machu a lišajníkov, ktoré rastú na kôre buka. Tieto druhy si nájdu výhodné životné podmienky na kôre stromu bez toho, aby poškodili buk alebo mu pomáhali v jeho životných funkciách. 1. Vymenujte ten typ ekologickej interakcie, ktorá charakterizuje vzťah machu a buka! 2. Druh lišajníka, ktoré vidíme na obrázku, je citlivým indikátorom obsahu oxidu siričitého vo vzduchu. Čo môžeme podľa fotky zistiť o zložení vzduchu v tomto lese? 3. V tomto lese machy a lišajníky nájdeme najmä na severných stranách stromov. Racionálne odôvodnite tento jav! V stavbe tela machov a lišajníkov sú aj podobnosti aj rozdiely. Písmeno vhodnej odpovede napíšte do prázdnych štvorčekov tabuľky! A) Je to charakteristické pre machy B) Je to charakteristické pre lišajníky C) Je to charakteristické pre obidve D) Nie je to charakteristické ani pre jedno 4. Ich telo je stielka (kolónia). 5. Má listy. 6. Je schopný fotosyntézy. 7. V jeho bunkách sa odohráva aj rozklad organických látok. 8. Z kmeňa buka sa vstrebáva organické látky. 9. Sčasti alebo celkom pozostáva z eukariotických buniek. 10. Jeho bunky ohraničuje bunková stena spolu írásbeli vizsga / május 14.

4 II. Morské korytnačky Kareta obyčajná celý svoj život prežije vo vode, len v čase rozmnožovania vyjde von na piesočnatý breh. Jej nakladené vajcia zohrieva (liahne) slnečné teplo. Malé korytnačky sa liahnu v noci a pohnú sa smerom k ligotajúcemu sa povrchu vody. Turistický ruch na brehu mora viacerými spôsobmi ohrozuje život tohto zriedkavého druhu. Zdrojmi ohrozenia môžu byť napríklad rúčky slnečníkov, ktoré sú zapichnuté do piesku, a svetlo nočných barov. Zdrojom ohrozenia však môže byť aj odpad z umelej hmoty, ktorý turisti hádžu do mora. Ak ho neskúsená korytnačka (kareta) pokladá za medúzy a zje ho, zahynie. 13 bodov 1. V súvislosti s hore uvedenými faktami napíšte dve opatrenia na ochranu prírody, ktorými by grécka vláda mohla pomáhať pri udržiavaní populácie chránených korytnačiek - bez toho, aby to prekážalo cestovnému ruchu. Odpovedať Vám pomôže pripojená fotka, ktorá bola urobená na morskom brehu jedného gréckeho ostrova. (2 body) V maďarskom hovorovom jazyku sa namiesto slova korytnačka ( teknős ) nesprávne používa slovo, resp. spojenie korytnačka-žaba ( teknősbéka ). 2. Hľadáme dva podstatné rozdiely medzi korytnačkami, ktoré patria k plazom, a žabami, ktoré patria k obojživelníkom. Vyplnením tabuľky zdôraznite dva také podstatné rozdiely, ktoré odôvodnia ich odlišné miesto v systéme organizmov (taxonómii). (6 bodov) Ich dýchanie Ich spôsob oplodnenia Ich vonkajší povrch kože (vonkajšia pokrývka) Dospelé žaby Dospelé korytnačky 3. Hoci vývin jedinca u korytnačiek sa z viacerých hľadísk odlišuje od vývinu ľudského jedinca, aj tieto zvieratá patria medzi blanovce. Čo vypĺňa (vnutorný) priestor vo vnútri plodovej blany v prípade obidvoch živých organizmov?. írásbeli vizsga / május 14.

5 4. V hovorovom jazyku sa vtáky a cicavce nazývajú teplokrvnými a korytnačky studenokrvnými. Ale uskutočnené merania len sčasti potvrdili túto domnienku. Presnejšie skoncipujte, čo je charakteristické pre telovú teplotu plazov! 5. Genetické skúmanie kariet obyčajných viedlo k zaujímavému výsledku: to, či z nakladených vajec bude samec alebo samica, závisí od teploty prostredia (samce vzniknú pri vyššej teplote). Aké konzekvencie môžeme vyvodiť z tohto faktu? Písmená správnych odpovedí napíšte do štvorčekov! (2 body) A) Gény samcov a samíc korytnačiek, ktoré určujú pohlavný charakter, sú pri obidvoch pohlaviach totožné. B) Korytnačky sú obojpohlavné. C) Činnosť niektorých génov korytnačiek závisí od teploty. D) Pri vyššej teplote sa u korytnačiek tak zmení poradie báz niektorých génov, ako je to charakteristické pre samcov. E) Závisí od teploty, ktoré samčie pohlavné bunky oplodnia samičiu pohlavnú bunku - takto sa rozhodne o pohlaví potomka. 6. Počas embryonálneho vývinu sa aj u korytnačiek aj u ľudí objavia začiatky žiabrových oblúkov. Jeden z nich sa u vyvinutých korytnačiek stane časťou čeľusti a u cicavcov vzniknú sluchové kostičky. Podľa toho, ak porovnávame korytnačku a človeka, čo môžeme tvrdiť o kostiach, ktoré vznikli z pôvodných zárodkov? A) Analogické orgány. B) Homologické orgány. C) Zakrpatené orgány. D) Dýchacie orgány. E) Fungujú len embryonálne spolu írásbeli vizsga / május 14.

6 III. Zemiaky môžeme nielen jesť 10 bodov Je známe, že zemiaky hrajú veľmi dôležitú úlohu v stravovaní ľudstva. Zemiaky môžeme nielen jesť: pravý biológ robí so zemiakmi aj pokusy. Najprv rozkrojí zemiak a z povrchu, kde to rozkrojil, zoberie vzorku. Keď zhotovený preparát skúma pod mikroskopom, vidí okrúhle, oválne zrniečka. 1. Ktorá zlúčenina tvorí tieto zrniečka v najväčšej miere? 2. Akú úlohu hrá táto látka v živote zemiakov? 3. Ak zjeme zemiaky, ktorý tráviaci enzým začína tráviť túto zlúčeninu? 4. Po dokončení trávenia tejto zlúčeniny (u človeka), ktorá z ďalej uvedených možností vzniká v tráviacej rúre z tejto zlúčeniny? A) disacharid B) mliečny cukor C) dipeptid D) glukóza E) oxid uhličitý a voda 5. Biológ ďalej pokračuje v pokuse: Na preparáte s filtračným papierom nechá presiaknuť Lugolov roztok (KI-jódový roztok). Takto sa zrniečka zafarbia. Akú farbu budú mať? V nasledujúcom pokuse biológ ošúpe zemiak. Vyvŕta jeden koniec zemiaka a naplní ho kuchynskou soľou (NaCl). Tento zemiak položí na nádobu /na varenie/, ktorej priemer je len trošku menší ako priemer zemiaka. 6. Čo sa stane o niekoľko hodín? (2 body) A) Bunky zemiaka prijmú soľ, a v dôsledku toho sa zväčší miera zemiaka. B) Zemiak sa scvrkne a spadne do nádoby /na varenie/. C) Bunky zemiaka sa rozťahujú, miera zemiaka sa zväčší D) Turgorový tlak buniek zemiaka sa zväčší. E) Soľ, ktorá je v diere, bude mokrá. 7. Vysvetlite tento jav! (2 body) írásbeli vizsga / május 14.

7 8. Ktorá z ďalej uvedených možností sa zakladá na tomto jave? A) Príjem Ca-iónu koreňových vlások z pôdy. B) Plazmolýza buniek jemnej blany cibule. C) Vstrebávanie glukózy cez črevné klky do krvi. D) Prechod molekúl kyslíka cez stenu mechúrikov. E) Viazanie sa Na-iónu na povrchu pôdnych koloidov spolu IV. Uši 10 bodov Dve dôležité časti ľudského ucha sú stredné ucho a vnútorné ucho. Vhodné písmeno napíšte do štvorčekov za tvrdenia! A) Je to charakteristické pre stredné ucho B) Je to charakteristické pre vnútorné ucho C) Je to pravdivé pre obidve D) Nie je to pravdivé ani pre jedno 1. Sú v ňom také kosti, ktoré sa viažu s kĺbmi. 2. Obsahuje receptorové bunky, ktoré sa zúčastňujú na vyvolávaní sluchového vnímania. 3. Tu vzniká zvukové vnímanie. 4. Z jednej strany to ohraničuje (ušný) bubienok. 5. Zvukové kmity v ňom vyvoláva rozširujúci sa mechanický vplyv. 6. Vypĺňa ho tekutina. 7. Je v priamom spojení s hltanom. 8. Tu sa nachádza orgán, ktorý je zodpovedný za rovnováhu. 9. Jeho časť je vonkajší zvukovod. 10. Zápal hrdla môže vyvolať aj zápal tejto časti spolu írásbeli vizsga / május 14.

8 V. Končatiny a ich funkcia 8 bodov Na obrázkoch sme zobrazili končatinu hmyzu a človeka. (Mierka je rozdielna.) x y 1. Ktoré sú priečne pruhované svaly, ktoré vidíme na obrázku? Písmeno správnej odpovede napíšte do prázdneho štvorčeka! A) Označené písmenami x a y. B) Označené písmenami a a b. C) Označené písmenami a, b, x a aj y. D) Označené písmenami a, b, x, y, f a aj d. E) Na obrázku nemôžeme vidieť priečne pruhované svaly. 2. Ktoré sú svaly na obrázku, ktoré sa upínajú na vonkajšiu kostru? A) Označené písmenami x a y. B) Označené písmenami a a b. C) Označené písmenami a, b, x a aj y. D) Označený písmenom x. E) Na obrázku nevidíme svaly, ktoré sa upínajú na vonkajšiu kostru. 3. Ich stiahnutie vedie k pokrčeniu, resp. ohnutiu končatín: A) Svaly označené písmenami x a y. B) Svaly označené písmenami a a b. C) Svaly označené písmenami a, b, x a y. D) Označený písmenom x. E) Svaly označené písmenami a a x. 4. Kde sa nachádza bunkové telo tej motorickej nervovej bunky, ktorá priamo ovplyvňuje ten sval, ktorý je označený písmenom a a vidíme ho na obrázku na pravej strane? A) V prednom rohu sivej hmoty miechy. B) V zadnom rohu sivej hmoty miechy. C) V zostupnej dráhe bielej hmoty miechy. D) V motorickom centre mozgovej kôry. E) Vo vmedzerených gangliách (ganglion spinale). írásbeli vizsga / május 14.

9 5. Vymenujte dve kosti predlaktia (obrázok na pravej strane)! (2 body). 6. Vymenujte dve kosti pásma (cingulum) tej končatiny, ktoré vidíte na obrázku na pravej strane! (2 body) spolu VI. Dýchanie zvierat 9 bodov Napíšte číslo dole uvedených tvrdení na správne miesto do obrázku, potom odpovedajte na otázky! rovar hmyz emlős cicavec dážďovka zemná 1. Kyslík sa difúziou dostane do buniek zvieraťa. 2. Zviera difúziou prijme kyslík cez povrch tela. 3. Činnosti dýchacieho orgánu zvieraťa pomôžu dýchacie pohyby. 4. Pri dýchaní zvieraťa je výdych aktívny proces. 5. Pri dýchaní zvieraťa je nádych aktívny proces. 6. Dýchací orgán zvieraťa pozostáva z rúr obsahujúcich chinín. 7. Počas výdychu a nádychu čerstvý vzduch prúdi cez jeho dýchací orgán (dvojité dýchanie). 8. Pomenujte dýchací orgán hmyzu! 9. Taký dýchací mechanizmus, ktorý má aj dážďovka zemná, sa vyskytuje aj v skupine stavovcov. Pri obojživelníkoch má neobyčajne veľký význam. Odôvodnite prečo! spolu írásbeli vizsga / május 14.

10 VII. Hrach siaty Gregor Mendel skúmal zdedenie viacerých vlastností hrachu siateho (Pisum sativum). Z tvaru semena zistil, že to zdedí jeden jediný gén dominantným-recesívnym spôsobom. V druhom svojom pokuse skúmal zdedenie dĺžky rastlinnej stonky. Robil kríženie jedincov trpasličej a vysokej populácie, obidve boli vytvorené príbuzenskou plemenitbou. Krížením jedincov takto vytvorenej populácie F1 vytvoril aj populáciu F2. Rozptyl, resp. variantnosť dĺžky stonky jedincov spomenutých populácií (percentný podiel jedincov s danou výškou vo vnútri populácií) sme zobrazili na pripojenom grafe. Na konci radov v štvorčekoch označte, ak je dané tvrdenie pravdivé (P) alebo nepravdivé (N) alebo ak sa podľa daných informácií na otázku nedá odpovedať, napíšte X P 1 P 2 F 1 F 2 P 1 dĺžka stonky (cm) dĺžka stonky (cm) 11 bodov dĺžka stonky (cm) 1. Označenie P 1 (stmavené stĺpy) zobrazujú vysokú rodičovskú generáciu. 2. Vo vysokej rodičovskej generácii je taký jedinec, ktorý má kratšiu stonku ako hociktorý jedinec v generácii F Medzi jedincami aj trpasličích aj vysokých rodičovských generácii sú také, ktoré majú rovnakú dĺžku stonky. 4. Pri skúmaní generácie F 1 Mendel zaraďoval rastliny do siedmich rozličných fenotypov. 5. V generácii F 1 je najčastejšia dĺžka stonky 140 cm. 6. Dĺžka stonky a tvar semena sú také vlastnosti, ktoré sa zdedia nezávisle od seba. 7. Členovia generácie F 1, ak berieme do úvahy dané vlastnosti, boli heterozygoti. írásbeli vizsga / május 14.

11 Stonka rastlín je väčšinou typický kvantitatívny znak. V prípade hrachu Mendelove pokusy ukázujú, že to, či hrach patrí do trpasličej alebo vysokej kategórie je taká vlastnosť, ktorú určujú dve alely jedného génu a ktorá sa dedí dominantno-recesívnym spôsobom. 8. Vymenujte zdedenú charakteristickú črtu, ktorú môžeme pozorovať aj na grafe a ktorá potvrdzuje hore uvedené tvrdenie (t.j. že zdedenie vysokých a trpasličích kategórií je dominantno-recesívnym kvalitatívnym znakom)! 9. Jedným spôsobom vysvetlite, prečo sa výška hrachu hoci nie je charakteristickým kvantitatívnym znakom predsa len objaví vo forme viacerych fenotypov! 10. Koľko percent tvoria trpasličí jedinci generácie F 2 z celkového počtu jedincov F 2? (Odpovedajte podľa svojich znalosti, na základe teoretického zdôvodnenia, odhad podľa stĺpcov neuznáme.) 11. Ak skrížime trpasličích jedincov generácie F 2 medzi sebou, akú diferenciáciu môžeme očakávať v nasledujúcej generácii? A) 100 % trpaslíkov B) 1 trpaslík : 3 vysokí jedinci C) 3 trpaslici : 1 vysoký jedinec D) 1 trpaslík : 1 vysoký jedinec E) 100 % vysokých jedincov spolu írásbeli vizsga / május 14.

12 VIII. Poplašné znamenia Zeme Po prečítaní úryvku odpovedajte na otázky! 9 bodov Od Aljašky po zasnežené Andy sa svet zohrieva stále viac, a na dôvažok dosť rýchlo. Hoci priemerná teplota na Zemi je len o 0,6 ºC vyššia, ako na začiatku minulého storočia, najstudenšie, najvzdialenejšie oblasti sa predsa len stali teplejšími. A čo je znepokojujúci dôsledok? Roztopenie sa ľadu, vyschnuté rieky, erózia brehov, ohrozené obce. Teplo cítia aj zvieratá aj rastliny. Už storočia pustošíme lesy, kúrime uhlím, olejom a zemným plynom a vypúšťame do vzduchu kysličník uhličitý a skleníkové plyny rýchlejšie, ako by to mohli zvládnuť spracovať rastliny alebo oceány. V dôsledku toho, ako sa zvyšuje úroveň CO 2, stúpne ortuťový stĺpec v teplomere podľa predpovedí do konca storočia o 1,5-5,5 ºC. Svet v takej miere závisí od fosílnych palív, že nebude ľahké obmedziť ich vypúšťanie. Pred troma rokmi USA odmietli Kjótsky protokol, hoci aj ten by mohol spomaliť vzostup úrovne skleníkových plynov. Zvýšená teplota môže viesť k extrémnemu počasiu. V dôsledku roztopenia sa ľadu sa zvýši hladina oceánov; zmena teploty a obsahu soli v oceáne môžu odchýliť morské prúdy. (Zdroj: National Geographic Hungary september.) 1. Podľa článku, ktoré sú (možné) príčiny globálneho otepľovania? Vymenujte aspoň štyri! (2 body) 2. Aké následky má globálne otepľovanie? Podľa článku vymenujte aspoň tri! 3. Skoncipujte podstatu stupňovania sa skleníkového efektu!.. írásbeli vizsga / május 14.

13 4. Napíšte predpoveď v súvislosti s priemernou teplotou Zeme medzi 2004 a 2100! 5. Prečo oceány znižujú mieru otepľovania? 6. Podľa vašej mienky, ako by sa dala znížiť miera zmeny počasia, ktorú zapríčinil človek? Napíšte aspoň tri riešenia! (3 body) spolu írásbeli vizsga / május 14.

14 írásbeli vizsga / május 14.

15 írásbeli vizsga / május 14.

16 maximálny počet bodov I. Mach a lišajník 10 II. Morské korytnačky 13 III. Zemiaky môžeme nielen jesť 10 IV. Uši 10 V. Končatiny a ich funkcia 8 VI. Dýchanie zvierat 9 VII. Hrach siaty 11 VIII. Poplašné znamenia Zeme 9 Spolu 80 Body písomnej skúšky (dosiahnuté body 1,25) 80 1,25 = 100 dosiahnutý počet bodov opravujúci učiteľ Dátum: Feladatsor (az írásbeli vizsgarész pontszáma / Test (body písomnej skúšky) elért pontszám egész számra kerekítve / dosiahnutý počet bodov, zaokrúhlené na celé číslo programba beírt egész pontszám / počet celých bodov v programe javító tanár / opravujúci učiteľ jegyző / zapisovateľ Dátum / Dátum: Dátum / Dátum: írásbeli vizsga / május 14.

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi", napr.: fekete čierny.

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi, napr.: fekete čierny. 1. LECKE a Maďarská abeceda a, á, b, c, cs [č], d, dz, dzs [dž], e, e, f, g, gy [ď], h, i, í, j, k, 1, ly [j], m, n, ny [ň], o, ó, ö, ő, p, r, s [š], sz [s], t, ty [ť], u, ú, ü, ű, v, z, zs [ž] V zátvorkách

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

FÖLDRAJZ SZLOVÁK NYELVEN ZEMEPIS

FÖLDRAJZ SZLOVÁK NYELVEN ZEMEPIS Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. FÖLDRAJZ SZLOVÁK NYELVEN ZEMEPIS 2006. május 16. 14:00 KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA STREDNÝ STUPEŇ, PÍSOMNÁ MATURITNÁ SKÚŠKA I. Időtartam: 20 perc Trvanie

Részletesebben

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU I. V regulačnej stanici sa prevádza regulácia vyššieho vstupného tlaku na konštantný výstupný tlak pre rozvod plynu pre jednotlivé kotle. Účinky zemného plynu

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

BIOLÓGIA SZLOVÁK NYELVEN BIOLÓGIA

BIOLÓGIA SZLOVÁK NYELVEN BIOLÓGIA Biológia szlovák nyelven középszint 0521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. BIOLÓGIA SZLOVÁK NYELVEN BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA PÍSOMNÁ MATURITNÁ SKÚŠKA, STREDNÝ STUPEŇ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

BIOLÓGIA SZLOVÁK NYELVEN BIOLÓGIA

BIOLÓGIA SZLOVÁK NYELVEN BIOLÓGIA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 17. BIOLÓGIA SZLOVÁK NYELVEN BIOLÓGIA 2007. május 17. 8:00 KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA STREDNÝ STUPEŇ, PÍSOMNÁ MATURITNÁ SKÚŠKA Az írásbeli vizsga időtartama:

Részletesebben

BIOLÓGIA SZLOVÁK NYELVEN BIOLÓGIA

BIOLÓGIA SZLOVÁK NYELVEN BIOLÓGIA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. BIOLÓGIA SZLOVÁK NYELVEN BIOLÓGIA 2006. május 18. 8:00 KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA STREDNÝ STUPEŇ, PÍSOMNÁ MATURITNÁ SKÚŠKA Az írásbeli vizsga időtartama:

Részletesebben

BIOLÓGIA SZLOVÁK NYELVEN BIOLÓGIA

BIOLÓGIA SZLOVÁK NYELVEN BIOLÓGIA Biológia szlovák nyelven középszint 0612 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 17. BIOLÓGIA SZLOVÁK NYELVEN BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA STREDNÝ STUPEŇ, PÍSOMNÁ MATURITNÁ SKÚŠKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

FÖLDRAJZ SZLOVÁK NYELVEN ZEMEPIS

FÖLDRAJZ SZLOVÁK NYELVEN ZEMEPIS Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ SZLOVÁK NYELVEN ZEMEPIS 2007. május 15. 14:00 KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA PÍSOMNÁ MATURITNÁ SKÚŠKA STREDNÝ STUPEŇ I. Időtartam: 20 perc Trvanie

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba ZMLUVA č. 240/2011 - Ba I. ZMLUVNÉ STRANY 1. OBJEDNÁVATEĽ: Claim Kôvetelésérvényesítô Úzletviteli Tanácsadó Kft. 1093 BUDAPEST, Lónyai utca 52. II/12/A Zastúpený : Dr. PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - ugyvezetô

Részletesebben

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie Názov krúžku: matematický krúžok Oblasť: vedy a techniky Vedúci krúžku: Mgr. Záhorská Renáta Formy činnosti: Pravidelná činnosť: raz týždenne v utorok Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda

Részletesebben

BIOLÓGIA SZLOVÁK NYELVEN

BIOLÓGIA SZLOVÁK NYELVEN Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 12. BIOLÓGIA SZLOVÁK NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 12. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého 2020 Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého A szlovák-magyar projekt a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft., az Akadémia Vzdelávania (Művelődési Akadémia) és a Dunaszerdahelyi

Részletesebben

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi Csernyik A bor halvány színárnyalatú, ezüstfehér. Az illat közepes intenzitású, megjelenésében letisztult, érő sárgadinnyére, zöld banánra emlékeztet. A korty szerkezete kiegyensúlyozott: a közepes testhez

Részletesebben

LCD tv fali tartókonzol Nástenná konzola pre LCD. Termékkód / Kód produktu: L102560 N-TEAM.HU. Használati utasítás. Uživateľská príručka

LCD tv fali tartókonzol Nástenná konzola pre LCD. Termékkód / Kód produktu: L102560 N-TEAM.HU. Használati utasítás. Uživateľská príručka LCD tv fali tartókonzol ástenná konzola pre LCD Termékkód / Kód produktu: L102560 Fontos! Bizonyosodjon meg a szerelés előtt, hogy a doboz tartalmazza az összes alkatrészt. Ha bármelyik alkatrész hiányzik

Részletesebben

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123 2. A Csemadok JB azonnali hatállyal újítsa fel a személyes kapcsolatokat az alapszervezetekkel, és indítsa meg a tömeges tagtoborzást minden faluban. Azokban az alapszervezetekben, ahol a mai napig nem

Részletesebben

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16.

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. Veronika zeneprojekt Gyakorlati módszerek tartalma Ismerkedő, köszöntő játékoktesthangszerek, elemi zenélés, táncok, mozgások Ritmikus

Részletesebben

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók Kitől? Mesél az erdő pályázat Az EGERERDŐ Zrt. működési területén található általános iskolák 8 fős, 2-4. osztályos tanulóiból álló csoportok

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS amely a SZK Kereskedelmi Törvénykönyvének Tgy. 513/1991 sz. törvénye 409 érvényes hangzásában, és a szerzıi jogról és a szerzıi joghoz kapcsolódó jogokról

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 162/1995. számú törvénye. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 162/1995. számú törvénye. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 162/1995. számú törvénye Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. AZ INGATLANKATASZTERRŐL ÉS AZ INGATLANOKHOZ FŰZŐDŐ TULAJDONI ÉS EGYÉB

Részletesebben

TRIEDNY VÝKAZ OSZTÁLYNAPLÓ

TRIEDNY VÝKAZ OSZTÁLYNAPLÓ TRIEDNY VÝKAZ pre nižšie stredné vzdelávanie OSZTÁLYNAPLÓ a felső tagozatos osztályok számára Trieda:... Osztály:... Školský rok:.../... Tanév:.../... Názov školy:... Az iskola neve:... Typ školy:... Az

Részletesebben

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye. 1990. augusztus 20. 28.

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye. 1990. augusztus 20. 28. 1 A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL Zákon č. 372/1990 Zb. O PRIESTUPKOCH szóló törvénye 1990. augusztus 20. 28. augusta 1990 Módosítva: Tt. 524/1990., hatályos 1991. január 1-től Tt. 295/1992.,

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 26. PSZICHOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 26. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu KAPUVÁR CELLDÖMÖLK MESTERI SZENTGOTTHÁRD TATA KISBÉR BALATONFÜRED FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu Platnosť: 11.06. - 31.8.2016 KINCSEM WELLNESS HOTEL Kisbér,

Részletesebben

astronumerologia Vyrátaj si ho aj TY! Budúcnosť sa dá vypočítať! bleskový kurz Gábor Buzsáki !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

astronumerologia Vyrátaj si ho aj TY! Budúcnosť sa dá vypočítať! bleskový kurz Gábor Buzsáki !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Gábor Buzsáki preklad:edita Mezeyová astronumerologia bleskový kurz Budúcnosť sa dá vypočítať Vyrátaj si ho aj TY Existuje jeden jazyk, ktorým hovoria rovnako, po celom svete Aj keď, namiesto toho, aby

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (46)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (46) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (46) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

MATEMATIKA SZLOVÁK NYELVEN

MATEMATIKA SZLOVÁK NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 3. MATEMATIKA SZLOVÁK NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 3. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Matematika

Részletesebben

Podpora demokracie vo svete Rádio Lumen, 17:30 03/11/2008 Krajiny Vyšegrádskej štvorky by mali lepšie koordinovať rozvojovú pomoc, ktorú poskytujú na podporu demokracie vo svete. Zároveň by mali zvážiť

Részletesebben

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: / Baumit Estrich MG Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-Poter MG / Estrich MG 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: / Estrich MG 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek

Részletesebben

MODEL: DRY 300 & 500 PLASTIK

MODEL: DRY 300 & 500 PLASTIK SK Ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť naše zariadenie. Prosíme, aby ste si pred zapojením zariadenia pozorne prečítali tento návod. Prosíme, dodržujte pokyny v tejto praktickej príručke pre Vašu rýchlu

Részletesebben

Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola

Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola Názov predmetu/ Tantárgy Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam Prvý - első Škola/Iskola Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola,

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 24. PSZICHOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Mineralische und pastöse Edelputze + Farben. SAKRET. Das gelbe vom Bau.

Mineralische und pastöse Edelputze + Farben. SAKRET. Das gelbe vom Bau. Mineralische und pastöse Edelputze + Farben SAKRET. Das gelbe vom Bau. Felhasználási tudnivalók A színminták tájékozató jellegűek, a tényleges felület megjelenése függ az adott vakolat szemcseméretétől,

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 7. ročník, školský rok 2014/15 Testové úlohy pre kategóriu E (7. ročník ZŠ a 2. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán. 13 Dolgozat beadása a) 2 x dolgozat CD-vel

Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán. 13 Dolgozat beadása a) 2 x dolgozat CD-vel Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán 1 Jelentkezés témára 2 Jelentkezési lap leadása (TO) 3 Konzultálás, téma kidolgozása rektori irányelv szerint 4 Témameghatározás (Zadanie) átvétele 2 pld.-ban

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

ÉNEK-ZENE SZLOVÁK NYELVEN HUDOBNÁ VÝCHOVA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA PÍSOMNÁ (MATURITNÁ) SKÚŠKA STREDNÉHO STUPŇA I. ZENEFELISMERÉS I.

ÉNEK-ZENE SZLOVÁK NYELVEN HUDOBNÁ VÝCHOVA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA PÍSOMNÁ (MATURITNÁ) SKÚŠKA STREDNÉHO STUPŇA I. ZENEFELISMERÉS I. Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. ÉNEK-ZENE SZLOVÁK NYELVEN HUDOBNÁ VÝCHOVA 2006. május 16. 14:00 KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA PÍSOMNÁ (MATURITNÁ) SKÚŠKA STREDNÉHO STUPŇA I. ZENEFELISMERÉS

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 25.

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 25. szlovák nyelven középszint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK SZLOVÁK NYELVEN ZÁKLADNÉ POZNATKY Z INFORMATIKY KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA PÍSOMNÁ MATURITNÁ SKÚŠKA

Részletesebben

Zdroje a potenciál biomasy na energetické využitie v SR

Zdroje a potenciál biomasy na energetické využitie v SR Zdroje a potenciál biomasy na energetické využitie v SR A biomassza potenciál és ennek forrásai zöldenergia termelésére Szlovákiában Doc.Dr.Ing. Juraj Maga Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (35)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (35) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (35) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: Baumit Poter/ Baumit Estrich Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-Poter / Estrich 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Poter / Estrich 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM SZLOVÁK NYELVEN

TÖRTÉNELEM SZLOVÁK NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 6. TÖRTÉNELEM SZLOVÁK NYELVEN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 6. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Történelem

Részletesebben

Plánovanie dopravnej infraštruktúry

Plánovanie dopravnej infraštruktúry ROZVOJ VEREJNEJ DOPRAVY AKO NÁSTROJ PRE ZVÝŠENIE MOBILITY V MAĎARSKO-SLOVENSKOM POHRANIČNOM REGIÓNE A MOBILITÁS ELŐSEGÍTÉSE A MAGYAR-SZLOVÁK HATÁR MENTÉN A TÖMEGKÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE RÉVÉN Modelovanie

Részletesebben

TRAKTOR S NAKLADAČEM

TRAKTOR S NAKLADAČEM TRAKTOR S NAKLADAČEM CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Dříve než si začnou Vaše děti s touto hračkou hrát, prosím přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Dodržujte veškeré instrukce uvedené

Részletesebben

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei Literatúra / Irodalom, V. ročník Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag SEPTEMBER Vznik písma a knihy/az írás kialakulása Začiatky písomníctva/az írásbeliség kialakulása (O knižnici)/(a

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ- IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK SZLOVÁK NYELVEN

VENDÉGLÁTÓ- IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK SZLOVÁK NYELVEN Vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek középszint szlovák nyelven Javítási-értékelési útmutató 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. VENDÉGLÁTÓ- IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK SZLOVÁK NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ

Részletesebben

Marketing személyzet

Marketing személyzet Munkaközvetítő ügynökség Marketing személyzet Nástupný fizetés: megállapodás alapján Munkaviszony: Hlavný pracovný pomer Munkavégzés helye: SR Námestie SNP 14, Lehetséges kezdési időpont: azonnal Pozíció

Részletesebben

Harmonizované technické špecifikácie Trieda CR - CS ll EN 998-1 Pevnosť v tlaku 1,5 N/mm² EN 1015-11 Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda CR - CS ll EN 998-1 Pevnosť v tlaku 1,5 N/mm² EN 1015-11 Prídržnosť Baumit Ušľachtilá omietka / EdelPutz Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Ušľachtilá omietka / EdelPutz 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Ušľachtilá omietka / EdelPutz 2. Typ, číslo

Részletesebben

MP3-CD LEJÁTSZÓ AUNA AV2-CD509, RÁDIÓADÓVEVŐ, USB

MP3-CD LEJÁTSZÓ AUNA AV2-CD509, RÁDIÓADÓVEVŐ, USB MP3-CD LEJÁTSZÓ AUNA AV2-CD509, RÁDIÓADÓVEVŐ, USB Használati utasítás 10004933/1008980 = HiFi erősítő 10005063/1008983 = CD lejátszó Tisztelt vásárló, Először is szeretnénk Önnek megköszönni, hogy megvásárolta

Részletesebben

deviaty/kilencedik Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola, Buzica- Buzita Vyučovací jazyk/tanítási nyelv:

deviaty/kilencedik Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola, Buzica- Buzita Vyučovací jazyk/tanítási nyelv: Názov predmetu/tantárgy : Matematika Časový rozsah výučby/órakeret: týždenne/hetente: 5,5 hod., ročne/évente: 182 hod. Ročník/Évfolyam: deviaty/kilencedik Škola/Iskola: Základná škola s vyučovacím jazykom

Részletesebben

ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY Z PRIESKUMU JUŽNÉ SLOVENSKO

ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY Z PRIESKUMU JUŽNÉ SLOVENSKO ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY Z PRIESKUMU JUŽNÉ SLOVENSKO Všetky údaje uvedené v tabuľkách sú v percentách Počet respondentov: 721 Zber údajov: 6. 19. novembra 2007 Prezentované údaje sú výsledkom reprezentatívneho

Részletesebben

Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S

Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Sanova omietka S / SanovaPutz S 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S 2. Typ,

Részletesebben

Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell

Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Jadrová omietka

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 24. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 18.

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 18. ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK SZLOVÁK NYELVEN ZÁKLADNÉ POZNATKY Z POHOSTINSTVA A CUDZINECKÉHO RUCHU 2006. május 18. 14:00 KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA PÍSOMNÁ

Részletesebben

Cestovný pas Útlevél. Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska. Kraszko Csigácska Mesekirálysága

Cestovný pas Útlevél. Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska. Kraszko Csigácska Mesekirálysága Cestovný pas Útlevél Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska Kraszko Csigácska Mesekirálysága Cestovný pas - Útlevél Meno / Keresztnév: Priezvisko / Vezetéknév: Dátum narodenia / Születésem napja: Adresa

Részletesebben

SZLOVÁK NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

SZLOVÁK NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Szlovák nyelv emelt szint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 16. SZLOVÁK NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORÁSOK MINISZTÉRIUMA I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE

Részletesebben

Opatrovateľ / ka - Holandsko

Opatrovateľ / ka - Holandsko Munkaközvetítő ügynökség Opatrovateľ / ka - Holandsko Jutalom : 1 460 za turnus beleértve az adót Elvárt végzettség: Opatrovateľ / ka Num személyek: 0 szabad hely: Ország: Holandsko A belépés időpontja:

Részletesebben

INFORMATIKA SZLOVÁK NYELVEN INFORMATIKA

INFORMATIKA SZLOVÁK NYELVEN INFORMATIKA Informatika szlovák nyelven középszint 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 18. INFORMATIKA SZLOVÁK NYELVEN INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA PRAKTICKÁ SKÚŠKA STREDNÉHO STUPŇA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

ÉNEK-ZENE SZLOVÁK NYELVEN HUDOBNÁ VÝCHOVA

ÉNEK-ZENE SZLOVÁK NYELVEN HUDOBNÁ VÝCHOVA Ének-zene szlovák nyelven középszint 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. ÉNEK-ZENE SZLOVÁK NYELVEN HUDOBNÁ VÝCHOVA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA PÍSOMNÁ (MATURITNÁ) SKÚŠKA STREDNÉHO STUPŇA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

TÖRTÉNELEM SZLOVÁK NYELVEN

TÖRTÉNELEM SZLOVÁK NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 9. TÖRTÉNELEM SZLOVÁK NYELVEN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 9. 8:00 I. Időtartam: 90 perc NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati Történelem

Részletesebben

Útmutató az alkalmazás elindítására

Útmutató az alkalmazás elindítására Útmutató az alkalmazás elindítására NÁVOD NA SPUSTENIE APLIKÁCIE A PC- re VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK A hardverre vonatkozó követelmények a JasPCP-HU alkalmazás működésére jelenleg a piacon kereskedelmi forgalomban

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS- IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK SZLOVÁK NYELVEN

VENDÉGLÁTÁS- IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK SZLOVÁK NYELVEN Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek szlovák nyelven középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 18. VENDÉGLÁTÁS- IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK SZLOVÁK NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

Részletesebben

FÖLDRAJZ HORVÁT NYELVEN ZEMLJOPIS

FÖLDRAJZ HORVÁT NYELVEN ZEMLJOPIS Földrajz horvát nyelven középszint 0623 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ HORVÁT NYELVEN ZEMLJOPIS KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA PISMENI MATURALNI ISPIT SREDNJEG STUPNJA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY Na Táloch, za nami údajne Chopok. Tále, mögöttünk állítólag a Chopok. Prvé kroky začiatočníkov A kezdők első lépései Posledný večer s divadelníkmi Commedia z Popradu Búcsúest a poprádi Commedia Társulattal

Részletesebben

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-072-653-91 (3) Digital Video Camera Recorder Návod na používanie Skôr, ako zariadenie začnete používa, prečítajte si pozorne tento návod a odložte si ho ako prípadný zdroj informácií v budúcnosti. Kezelési

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Közlekedési alapismeretek középszint

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 Spis č. 2012/149, e. č.... napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.7.2012 v zasadačke

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dňa: 28. januára 2013 K bodu rokovania číslo: 10/b v Žiadosť spoločnosti AGROTREND Kolárovo s.r.o. na súhlas o prevzatie nájmu poľnohospodárskeho

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 25.

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 25. Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK SZLOVÁK NYELVEN ZÁKLADNÉ POZNATKY Z POHOSTINSTVA A CUDZINECKÉHO RUCHU 2007. május 25. 8:00 KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI

Részletesebben

Postás Cup. 12th-13th April 2008. Táborfalva. Organizátor. Rendez. Róna u. 86-100. Budapest, Róna u. 86-100. Typ pretekov.

Postás Cup. 12th-13th April 2008. Táborfalva. Organizátor. Rendez. Róna u. 86-100. Budapest, Róna u. 86-100. Typ pretekov. Postás Cup 12th-13th April 2008. Táborfalva 2- dové medzinárodné preteky Rendez Organizátor Postás SE Tájfutó Szakosztály, 1149 Budapest, Postás SE Orienteering Section, 1149 Róna u. 86-100. Budapest,

Részletesebben

MODEL: DRY 300 PLASTIK DRY 400 PLASTIK DRY 500 SACIA PLASTIK

MODEL: DRY 300 PLASTIK DRY 400 PLASTIK DRY 500 SACIA PLASTIK SK Ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť naše zariadenie. Prosíme, aby ste si pred zapojením zariadenia pozorne prečítali tento návod. Prosíme, dodržujte pokyny v tejto praktickej príručke pre Vašu rýchlu

Részletesebben

Műtárgy kivitelezéséről szóló szerződés. Zmluva o dielo. Vadaš, s.r.o. Pri Vadaši 2, 94301 Štúrovo. Vadaš, s.r.o. Pri Vadaši 2, 94301 Štúrovo

Műtárgy kivitelezéséről szóló szerződés. Zmluva o dielo. Vadaš, s.r.o. Pri Vadaši 2, 94301 Štúrovo. Vadaš, s.r.o. Pri Vadaši 2, 94301 Štúrovo Műtárgy kivitelezéséről szóló szerződés Vadaš, s.r.o. Pri Vadaši 2, 94301 Štúrovo Zmluva o dielo Vadaš, s.r.o. Pri Vadaši 2, 94301 Štúrovo VADAS ÜDÜLŐKOMOPLEXUM vízi csúszdáinak és kapcsolódó létesítményeinek

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (52)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (52) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (52) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-72 SK LZR6

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-72 SK LZR6 www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-72 SK LZR6 2 SLOVENČINA Použitie výrobku Tento výrobok Black & Decker slúži na premietanie laserových lúčov ako pomoc pri použití

Részletesebben

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov Naše ulice naša voľba! Európsky týždeň mobility 2014 v Moldave nad Bodvou Program 16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov 17:00 4. ročník sprievodu bicyklov po trase Penzión Bodva Aréna šport centrum,

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKA ISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKA ISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2017. május 17. EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2017. május 17. 8:00 Időtartam: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. november 16. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

ODPORÚČANIA PRE OBYVATEĽSTVO V PRÍPADE VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI AJÁNLÁSOK A LAKOSOKNAK RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK FENNÁLLÁSA IDEJÉRE.

ODPORÚČANIA PRE OBYVATEĽSTVO V PRÍPADE VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI AJÁNLÁSOK A LAKOSOKNAK RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK FENNÁLLÁSA IDEJÉRE. 1 AJÁNLÁSOK A LAKOSOKNAK RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK FENNÁLLÁSA IDEJÉRE ODPORÚČANIA PRE OBYVATEĽSTVO V PRÍPADE VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI Rendkívüli hőség 2. fokozatú hőségriasztás A levegő hőmérséklete 35 C

Részletesebben

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Spis č. 2014/177, e. č. 431 napísaná v priebehu riadneho zasadnutia obecného

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 26. SZLOVÁK NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 26. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 25.

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 25. Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK SZLOVÁK NYELVEN ZÁKLADNÉ POZNATKY Z INFORMATIKY 2007. május 25. 8:00 KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA PÍSOMNÁ SKÚŠKA STREDNÉHO

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ- IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK SZLOVÁK NYELVEN

VENDÉGLÁTÓ- IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK SZLOVÁK NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. VENDÉGLÁTÓ- IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK SZLOVÁK NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (51)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (51) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (51) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Baumit Thermo vakolat (Baumit ThermoPutz) Baumit Thermo omietka [Dátum výroby je na obale na bočnej strane vo formáte yyyy.mm.dd (rok, mesiac, deň)]

Baumit Thermo vakolat (Baumit ThermoPutz) Baumit Thermo omietka [Dátum výroby je na obale na bočnej strane vo formáte yyyy.mm.dd (rok, mesiac, deň)] 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS- IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK SZLOVÁK NYELVEN

VENDÉGLÁTÁS- IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK SZLOVÁK NYELVEN Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. VENDÉGLÁTÁS- IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK SZLOVÁK NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M11123111* MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje Torek, 14.

Részletesebben

Popis. Pokyny pro pouïití RUS. Technické parametry

Popis. Pokyny pro pouïití RUS. Technické parametry Tef-Veille bébé CzSk 10-03 25/03/08 14:28 Page 1 Jednotlivá vyobrazení jsou urãena pouze k ilustraci vlastností va í dûtské chûviãky a neodráïejí skuteãnou realitu. Spoleãnost TEAL SAS si vyhrazuje právo

Részletesebben

VII. Čištění a údržba. ES prohlášení o shodě. VIII. Skladování. IX. Záruční lhůta a podmínky

VII. Čištění a údržba. ES prohlášení o shodě. VIII. Skladování. IX. Záruční lhůta a podmínky VII. Čištění a údržba V případě potřeby štít omyjte vlahým roztokem saponátu nebo mýdlovou vodou a osušte jej měkkým hadříkem. V žádném případě k čištění nepoužívejte abrazivní čistící prostředky, např.

Részletesebben