Együtt a Jövı Mérnökeiért Szövetség céljai, a mérnökképzés súlyponti kérdései az ipar igényeinek tükrében. Dr. Palkovics László

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Együtt a Jövı Mérnökeiért Szövetség céljai, a mérnökképzés súlyponti kérdései az ipar igényeinek tükrében. Dr. Palkovics László"

Átírás

1 Együtt a Jövı Mérnökeiért Szövetség céljai, a mérnökképzés súlyponti kérdései az ipar igényeinek tükrében Dr. Palkovics László

2 Az EJMSz küldetése A mérnökszakma társadalmi presztízsének emelése a középfokú oktatás, a felsıoktatás és a gazdasági szereplık általános érdekeinek érvényesítése érdekében, A gazdasági- és az oktatási szereplık közötti kapcsolat szorosabbá főzése, Az oktatás, szakképzés rendszerének a piacgazdasági igényekhez történı igazítása, a gazdasági elvárások közvetítése, koordinálása, A megfelelı minıségő munkaerı-kínálat megteremtése, fejlesztése, erısítése.

3 Az EJMSz érintettjei Középiskolai diákok természettudományok népszerőbbé tétele egyetemisták/pályakezdık kompetencia szint növelése pályaválasztás tudatosabbá tétele szakköri munka népszerősítése Középiskolai oktatás / tanárok természettudományos képzés népszerőbbé tétele oktatási módszertan reformok / Újítások támogatása folyamatos párbeszéd az gazdaság szereplıivel / felsıoktatással Egyetemi oktatás / professzorok gyakorlat orintált curriculum kialakítása oktatási módszertan reformok / Újítások támogatása folyamatos párbeszéd a gazdaság szereplıivel / középiskolákkal Együtt a Jövı Mérnökeiért Szövetség Társadalmi presztízs középiskolások szüleinek reális kép alkotása a munkaerıpiacról szülık reális karrier utakat láthassanak fókuszba helyezni a mérnöki és természettudományos szakmák gazdasági jelentıségét Szabályozás/keretrendszer gazdasági szférát jobban támogató szakképzési törvény támogató keretrendszer a gyakorlat központú közép & egyetemi szintő képzés fejlesztése érdekében Résztvevı vállalatok közös célok folyamatos egyeztetése best practice sharing folyamatos párbeszéd középfokú & felsıoktatással, diákokkal/hallgatókkal és a társadalmi szervezetekkel

4 Az EJMSz tagjai Vállalati tagok Felsıoktatási tagok ABB Audi BOKIK Bosch Continental Ericsson IT-Services IVSZ Jabil Circuit Lego MAFA MISZ MOL National Instruments Nokia Pro Progressio Siemens ThyssenKrupp Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem Eötvös József Fıiskola Kecskeméti Fıiskola GAMF Miskolci Egyetem Óbudai Egyetem Pannon Egyetem Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar

5 Az EJMSz felépítése Elnök Titkár Munkacsoport vezetı - Alelnök Munkacsoport vezetı - Alelnök Munkacsoport vezetı- Alelnök Munkacsoport vezetı - Alelnök Középiskolai munkacsoport Egyetemi munkacsoport Társadalmi presztízs és kommunikáció munkacsoport Érdekképviseleti munkacsoport Vállalati tagok Felsıoktatási tagok Vállalati tagok Felsıoktatási tagok Vállalati tagok Felsıoktatási tagok Vállalati tagok Felsıoktatási tagok

6 Középiskolai munkacsoport évi akciótervei KPI ALMUNKACSOPORT: felvi.hu adatok, felmérésekbıl származó mutatók győjtése, kezelése, pilot iskolák megtalálása, középiskolák osztályozása (Q2) ROADSHOW ALMUNKACSOPORT: országos EJMSz-THE roadshow a pilot iskolákban ill. megyeszékhelyeken (Q2-Q4) ATTASÉ ALMUNKACSOPORT: természettudományos nagyköveti rendszer a pilot iskolák legjobb diákjainak bevonásával, EJMSz szakkörök koordinálása (Q3) TERMÉSZETTUDOMÁNYOS WORKSHOP ALMUNKACSOPORT: Jet-Net program: EJMSz tagvállalatok elıadásai a középiskolákban, tanulmányi kirándulás/gyárlátogatás a vállalatoknál (Q3)

7 Egyetemi munkacsoport évi akciótervei MONITORING ALMUNKACSOPORT: Kutatás (felmérés, lekérdezés, kiértékelés) (Q2) HUMÁNERİFORRÁS-FEJLESZTÉS ALMUNKACSOPORT: Középiskolai Roadshow (2 verzió; mérnökszakma választás elıtt és egyetemi választás elıtt) (Q3), Egyetemi Roadshow (karrierút, felkészítés) (Q3), Együttmőködési pontok a lokális Tehetségmőhelyekkel, "Oktatók az iparban" program kidolgozás (Q4) KÉPZÉSI TEMATIKA ALMUNKACSOPORT: Közoktatási- és Felsıoktatási törvény módosítása (Q1), EJMSz oktatói bázis kiépítése (pilot) (Q2), Kötelezı idegen nyelvő tantárgy alapelv kidolgozása, implementálása (pilot) (Q3), EJMSz Konferencia - ipari kurzusok témakör (Q2), Kötelezı 7-8. félév szakmai gyakorlat (Q4) KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ALMUNKACSOPORT

8 Átfogó kutatás megvalósítása 2011-ben Szekunder kutatás: Meglévı felsıoktatási kutatások adatainak összegyőjtése (Q1-Q2) Primer kutatás: hallgatói attitődök, motivációk felmérése (Q3)

9 A mérnökképzés súlyponti kérdései A magyar ipar hosszú távú versenyképessége az innovációs képesség kialakításán múlik Gyakorlatorientált, kooperatív mérnökképzés

10 Miért Közép-Kelet Európa? Kiemelkedı lehetıség, de élni kell vele! Beszerezhetı mennyiség: 40-50% Megtakarítás: 12-15% A beszállítói lánc rizikója = alacsony Beszerezhetı mennyiség: 20-25% Megtakarítás: 25-30% A beszállítói lánc rizikója = magas Lehetıségek: Value added/value engineering Új fejlesztések

11 Beszállítókkal szembeni követelmények és tipikus kelet-európai profil Kiemelt minıség Quality 10 Globális jelenlét Szállítási pontosság R&D capability 5 0 Logistics Mőszaki innováció Ár és termelékenység Price Expectation CEE supplier Global supplier

12 Tapasztalatok Közép-Kelet Európában + - Magasan képzett munkaerı Majdnem minden árucsoport elérhetı Ipari tudás és tapasztalat Lojális dolgozók Oktatás Transzparens költségstruktúra Kis és közepes cégek Piac által meghatározott anyagárak A szerzıdéses feltételek betartása Rövid távú gondolkodás A vállalkozás fejlesztési kultúra hiánya Fizetési határidık Tıke és finanszírozási problémák Alacsony kapacitás, kis cégek Alacsony innovációs képesség és készség Hiányzó projekt menedzsment kultúra Problémák a menedzsment struktúrájával: nagyszámú tulajdonos menedzser, redundancia nélkül Nyelv

13 Összefoglalva... Az európai ipar és ezen belül például a jármőipar versenyképességének alapja a magas K+F hozzáadott érték A beszállítók szerepe az értékteremtési láncban folyamatosan nı Technológia biztonsági és költség okokból a közép- és kelet-európai beszállítók jelentısége nı A hazai autóiparban érdekelt vállalatok jelentıs részben beszállítók A gazdaságpolitika kiemelten támogatja a beszállítók, a KKV fejlıdését, ezen belül is a K+F képesség kialakítását A külföldi tulajdonú cégek felismerve a hazai K+F környezetben rejlı lehetıségeket, jelentıs beruházásokat hajtottak végre K+F területen A közép-kelet európai beszállítók legnagyobb hiányossága a K+F képesség alacsony szintje a K+F kompetenciát ki kell alakítani!

14 A duális mérnökképzés indokai Magyarországon A hazai ipar szereplıi kifejezetten igénylik a gyakorlat orientált képzésben részesült szakembereket Európa más országaiban (Németország, Hollandia, stb.) az un. kooperatív (vagy a német terminológia szerint duális ) képzés sikeresnek bizonyult A jelenlegi kétlépcsıs képzés annak struktúrája miatt nem kínál elegendı lehetıséget a gyakorlati képzésre (különösen igaz ez az egyetemi BSc képzésben résztvevık esetén, de a fıiskolák sem kivételek ez alól) A felsıoktatásban nagyon alacsony az ipari gyakorlattal rendelkezı oktatók száma, a tipikus felsıoktatási karriermodell Magyarországon ettıl nagymértékben eltér

15 Elvárások és vállalások Ipar elvárásai Az erıs elméleti alapozás azonnal átkerüljön a gyakorlatba Max. 6 félév, 210 kredit Kompetenciákra vonatkozó elméleti tudás Az adott szakterület aktuális ismeretei (az adott szakterület szakemberei is vegyenek részt) Ipar vállalásai Elkötelezettség a képzés mellett Szakmai támogatás biztosítása Kétszeres szőrı a kiválasztásnál Legmagasabb szintő feltételek biztosítása a szakmai gyakorlat alatt Akkreditált vállalatok Társadalom elvárásai a képzés társadalmi megtérülése lényegesen gyorsabb legyen A duális képzés lényegesen gyorsabban reagáljon a munkaerı piaci elvárásokra, és a vállalati részvétel miatt lényegesen olcsóbb legyen Az intézmények így is kielégítsék a részt nem vevı vállalatok igényeit is

16 A munkamegosztás alapelvei a vállalat és az egyetem között Tárgyi tudás Egyetem: elméleti ismeretek Vállalat: gyakorlati ismeretek Metodikai ismeretek Egyetem: kutatás, számítás Vállalat: projektmunka Professzionális képesítés Szociális készségek Egyetem: prezentációs technika Vállalat: tárgyalástechnika

17 Köszönöm a figyelmet! Információk, felvilágosítás: dr. Finna Henrietta titkár

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

A Daimler-Benz gazdasági, társadalmi környezetének alakítása az alföldi térségben

A Daimler-Benz gazdasági, társadalmi környezetének alakítása az alföldi térségben A Daimler-Benz gazdasági, társadalmi környezetének alakítása az alföldi térségben Irányított és koordinált iparfejlesztési koncepció, és megvalósítása European Patent Office Magyar Szabadalmi Hivatal A

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzı Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004 Gyır, Mártírok útja 13-15. Módosítva: 2007. december 17. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola jogállása... 6 1.1.

Részletesebben

Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében

Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében Kutatásomban az Észak-Alföldi régióban mőködı akkreditált felnıttképzési intézmények

Részletesebben

MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP

MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP TÁVMUNKA-HÁZ INTERREGIONÁLIS KONCEPCIÓJÁNAKKIDOLGOZÁSA ÉS MINTAÉRTÉKŐ MEGVALÓSÍTÁSA MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP KÉSZÍTETTE: NOS Szeged Kft. 2007 február-március 1 Tartalomjegyzék 1. A PROJEKT ÉS A MUNKAERİ-PIACI

Részletesebben

A Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. Vándorgyűlése 2014. november 27-28., Veszprém 8. szekció: Helyi gazdaságfejlesztés, munkaerőpiac, képzés

A Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. Vándorgyűlése 2014. november 27-28., Veszprém 8. szekció: Helyi gazdaságfejlesztés, munkaerőpiac, képzés A Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. Vándorgyűlése 2014. november 27-28., Veszprém 8. szekció: Helyi gazdaságfejlesztés, munkaerőpiac, képzés Molnár Nikolett PhD-hallgató molnikolett@gmail.com Szakirodalmi

Részletesebben

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/4. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben Budapest 2008 TARTALOMJEGYZÉK: Bevezetı 4 A hazai lakossági befektetésekrıl a tıke piacon keresztül 6 Miért van szükség az alapszintő gazdasági

Részletesebben

A magyar kis és középvállalatok beszállítói szerepének erısítésérıl szóló stratégia kidolgozása a gép- és gépjármőipari ágazatban:

A magyar kis és középvállalatok beszállítói szerepének erısítésérıl szóló stratégia kidolgozása a gép- és gépjármőipari ágazatban: A magyar kis és középvállalatok beszállítói szerepének erısítésérıl szóló stratégia kidolgozása a gép- és gépjármőipari ágazatban: a jelenlegi helyzet tanulságai és a lehetıségek kihasználásának eszközei

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A MAGYAR FELSİOKTATÁSI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 16. évfolyam 2. szám 2011. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTİ 2011. szeptember

Részletesebben

Éves Jelentés 2012. Tartalom

Éves Jelentés 2012. Tartalom Tartalom A társaságcsoport 4 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoportról röviden 5 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoport felépítése 6 Értékeink és jövıképünk 7 Éves jelentés 2012 10 Igazgatóság és Felügyelıbizottság 11 Az

Részletesebben

AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE. Kutatási zárójelentés. Írta és szerkesztette: Lannert Judit

AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE. Kutatási zárójelentés. Írta és szerkesztette: Lannert Judit AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE Kutatási zárójelentés Írta és szerkesztette: Lannert Judit 2009. december 1 A tanulmány az Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

A KÖRNYEZETI MÉRÉSEK PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANA A KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKKÉPZÉSBEN

A KÖRNYEZETI MÉRÉSEK PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANA A KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKKÉPZÉSBEN NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDİMÉRNÖKI KAR KITAIBEL PÁL KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KÖRNYEZETPEDAGÓGIAI PROGRAM A KÖRNYEZETI MÉRÉSEK PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANA A KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKKÉPZÉSBEN Doktori

Részletesebben

Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY

Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY TDM Szervezeti Rendszer helyzete Magyarországon a TDM szervezeti rendszer kiépítését támogató pályázati kiírás készítése, céljai,

Részletesebben

MINİSÉGBIZTOSÍTÁS. Szerkesztı: Dr. Drégelyi-Kiss Ágota ÓBUDAI EGYETEM

MINİSÉGBIZTOSÍTÁS. Szerkesztı: Dr. Drégelyi-Kiss Ágota ÓBUDAI EGYETEM ÓBUDAI EGYETEM BÁNKI DONÁT GÉPÉSZ ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI KAR ANYAGTUDOMÁNYI ÉS GYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI INTÉZET Szerkesztı: Dr. Drégelyi-Kiss Ágota MINİSÉGBIZTOSÍTÁS BGK - 3047 Budapest, 2013 1 Szerkesztette:

Részletesebben

A lisszaboni folyamat hozzájárulása Magyarország versenyképességének javulásához

A lisszaboni folyamat hozzájárulása Magyarország versenyképességének javulásához Farkas B. (szerk.) 2007: A lisszaboni folyamat és Magyarország. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2007. JATEPress, Szeged, 94-102. o. A lisszaboni folyamat hozzájárulása Magyarország versenyképességének

Részletesebben

A magyarországi felsıoktatás finanszírozásának jogi háttere

A magyarországi felsıoktatás finanszírozásának jogi háttere A magyarországi felsıoktatás finanszírozásának jogi háttere Szempontok az ágazati mutatószámrendszer kialakításához TÁMOP 4.1.3 Adattár Alapú Vezetıi Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio Társadalmi

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek a szakképzésben

Vállalkozói ismeretek a szakképzésben Vállalkozói ismeretek a szakképzésben A szakértői csoport zárójelentése Európai Bizottság Vállalkozás és ipar EURÓPAI BIZOTTSÁG VÁLLALKOZÁSPOLITIKAI ÉS IPARI FŐIGAZGATÓSÁG A kis- és középvállalkozások

Részletesebben

2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése

2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése 2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése 2.1. A KKV-k felértékelıdésének gazdasági háttérfolyamatai A kis- és középvállalkozások (KKV-k) elıtérbe kerülése, fontosságuk felismerése és elismerése döntıen

Részletesebben

Jó gyakorlati példák a Közép-Dunántúlon

Jó gyakorlati példák a Közép-Dunántúlon Jó gyakorlati példák a Közép-Dunántúlon Sablon a jó gyakorlatok azonosításához A jó gyakorlat neve A jó gyakorlat típusa A megvalósítás időtartama Területi hatókör Legfontosabb célcsoport(ok) A jó gyakorlat

Részletesebben

TÁMOP 1.3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként" I. etap (TÁMOP 1.3.

TÁMOP 1.3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként I. etap (TÁMOP 1.3. TÁMOP 1.3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként" I. etap (TÁMOP 1.3.1) I. Szolgáltatásfejlesztési komponens Nemzeti virtuális munkaerıpiac

Részletesebben

Megvalósulás a tervek tükrében

Megvalósulás a tervek tükrében Megvalósulás a tervek tükrében Zárótanulmány Szociális Informatika Segítı Foglalkozásúaknak - Képzési Központ program Készítette az Artefaktum Bt. Budapest 2008-02-28 Elızmények A szociális szakma és a

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 8

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 8 AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 8 Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság 2000. évi mőködésérıl Budapest 2001 E mail: kiss@mab.hu INTERNET: http://www.mab.hu Magyar Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar

Részletesebben

Ajánlások a felsőoktatás és a gazdasági szféra közötti együttműködések javítására és kialakításuk elősegítésére

Ajánlások a felsőoktatás és a gazdasági szféra közötti együttműködések javítására és kialakításuk elősegítésére Ajánlások a felsőoktatás és a gazdasági szféra közötti együttműködések javítására és kialakításuk elősegítésére Összeállította: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Sopron. Doktori értekezés tézisei. A bútorgyártó kis- és középvállalkozások finanszírozása Magyarországon.

Nyugat-Magyarországi Egyetem Sopron. Doktori értekezés tézisei. A bútorgyártó kis- és középvállalkozások finanszírozása Magyarországon. Nyugat-Magyarországi Egyetem Sopron Doktori értekezés tézisei A bútorgyártó kis- és középvállalkozások finanszírozása Magyarországon Gyallai Gábor Sopron 2007 Doktori Iskola: Cziráki József Faanyagtudomány

Részletesebben

Hálózatok az autóiparban: tanulás a kutatás-fejlesztés és innováció érdekében

Hálózatok az autóiparban: tanulás a kutatás-fejlesztés és innováció érdekében Külgazdaság, LIII. évf., 2009. július augusztus (89 109. o.) Hálózatok az autóiparban: tanulás a kutatás-fejlesztés és innováció érdekében CSONKA LÁSZLÓ A kutatás-fejlesztés és innováció hálózatosodása

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2. 3.

Tartalomjegyzék 2. 3. Tartalomjegyzék Elnöki köszöntő 4 Főtitkári értékelő Major Gábor főtitkár 7 Az IVSZ szervezete 8 Az elnökség felépítése 8 Az IVSZ testületei 9 Az IVSZ tagsága taglétszám, tagság alakulása 10 Szakmai érdekvédelem,

Részletesebben

ELŐADÁS CÍME A duális felsőoktatás Kecskeméten

ELŐADÁS CÍME A duális felsőoktatás Kecskeméten ELŐADÁS CÍME A duális felsőoktatás Kecskeméten A mérnökképzés gyakorlati oldalának erősítése Vállalati információs napok a duális felsőoktatási képzésekről Belina Károly Zalaegerszeg 2015. március 30.

Részletesebben