Vállalkozói Akadémia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalkozói Akadémia"

Átírás

1 Vállalkozói Akadémia Videoton Képzı Központ

2 Vállalkozói Akadémia Régrıl ismert az a tény, hogy egy vállalkozás eredményességét és fejlıdıképességét milyen mértékben befolyásolja a vállalkozás vezetıjének személyes elhivatottsága a fejlıdés iránt. Ma már a piacon nem a magyar vállalkozások versenyeznek egymással, hanem a világ más táján fellelhetı, hasonló profilú vállalkozásokkal kell felvenniük a harcot nap mint nap. Ha a vállalkozás vezetıje erre nem készül fel, vállalkozását sem tudja felkészültté tenni. Ön felkészült arra, hogy európai szinten képviselje vállalkozását a világpiac szereplıi között? Olyan fejlesztési folyamatot kínálunk, amelynek során saját személyes fejlıdésén keresztül vállalkozása is folyamatosan fejlıdik, mivel a képzés keretében az ismeretek gyakorlati adaptációja azonnal megtörténik! A képzésen érintett témakörök Mikro-, és makrogazdaságtan Pénzügyi ismeretek Jogi- és EU ismeretek, pályázatírás Projektmenedzsment Vállalatirányítás (stratégiai és operatív szintek) Vállalati életciklusok Emberi erıforrás gazdálkodás Szervezetfejlesztés Teljesítménymenedzsment Marketing és szolgáltatásmenedzsment Szervezeti kommunikáció Minıségügy IT Etika Tárgyalástechnika Vezetıi készségfejlesztés Kommunikációs készség fejlesztése Prezentációs készség fejlesztése Konfliktuskezelés és érdekegyeztetés Változáskezelés Értékesítés Illemtan Személyes PR Interkulturális kommunikáció Idegen nyelvi képzés A részidıs, munka mellett végezhetı képzés elınyei: a vállalkozó magán és szakmai életével könnyen összeegyeztethetı, tanulmányai szorosan kapcsolódnak munkájához és azonnal alkalmazhatóak növelve a vállalkozásban nyújtott teljesítményt. Miközben fejleszteni tudja személyes kompetenciáit, sok segítséget és visszajelzést kap, és új üzleti kapcsolatokra tehet szert!

3 Kinek ajánljuk? Vállalkozóknak, vállalkozások vezetıinek, aki nem közgazdász, és szeretné menedzsmenttudását megalapozni, esetleg vezetıi pozícióban dolgozik, vagy vezetıi pozícióba akar jutni, és ehhez nincs megfelelı háttértudása, vagy már vezetıi szintre ért, és szeretne más vállalkozóktól tanulni és kapcsolatot építeni, vállalkozásának fejlesztését saját erıforrásból oldja meg, amihez mentorálásra van szüksége. Miért a Videoton Képzı Központ? A Videoton Képzı Központ 1997 óta mőködı, augusztus óta akkreditált felnıttképzési intézmény. Képzéseinket vállalatunk belsı képzési igényei hívták életre, melyet a piaci környezet dinamikus változása és a folyamatos fejlıdés igénye ösztönzött. A Videoton Holding tagvállalatai számára is kihívást jelent a vevıi és piaci igényeknek való megfelelés, és az a szempont, hogy mindig naprakész ismeretekkel rendelkezzünk, ezért munkánk során a követelményeknek való gyakorlati megfeleltetést tőztük ki célul. Valamennyi képzésünk belsı fejlesztés eredménye, amelyek egyrészt a kulcsmunkakörök betöltéséhez szükséges kompetenciák fejlesztését, másrészt a jelenleg leginkább keresett pozíciókhoz szükséges készségek fejlesztését helyezik fókuszba. Oktatóink a szakma által elismert, nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkezı és tehetséges, kreatív munkatársak, akik oktatói tapasztalattal és szakmai gyakorlattal egyaránt rendelkeznek. Ezen keresztül látjuk biztosítottnak az oktatói feladatok hatásos teljesítését. A képzési palettán megtalálhatóak - Szakmai továbbképzések - Vezetıi képzések- és továbbképzések - Minıségügyi képzések - Készségfejlesztı tréningek - Nyelvi képzések (angol és német) - Számítástechnikai képzések (MS Office programok) 2009-tıl a képzéseket nyílt képzések formájában is megszervezzük, amely számos elınyt jelent hallgatóink számára: - néhány fı is delegálható a képzésre; - elıre meghatározott idıpontban kerül sor a képzésre, amely belátható tervezést tesz lehetıvé; - a képzésen több vállalat munkatársa vesz részt, amely lehetıséget biztosít a tapasztalatszerzésre, kapcsolatépítésre; - a székesfehérvári képzési helyszín a régió vállalkozásai számára kényelmet és könnyő elérhetıséget biztosít.

4 Mitıl egyedülálló ez a lehetıség? A képzés struktúrája négy módszertani egységre épül: Elmélet - az elméleti ismereteket a résztvevık önállóan dolgozzák fel, szakmai elıadásokon vesznek részt Gyakorlat az elméletet esettanulmányok közös feldolgozása követi Implementáció - az elsajátított ismeretek gyakorlatba történı átültetésére célirányos adaptációs feladatokat kapnak, melyek feldolgozása két elıadás között történik Szupervízió - A programot szupervíziós folyamat kíséri, mely lehetıvé teszi, hogy a résztvevık visszacsatolást kapjanak mőködésükre, valamint a folyamat során felmerülı szakmai kérdéseiket, gyakorlati tapasztalataikat külsı megfigyelıvel vitathassák meg. Alkalmazott módszertani eszközök Személyiségtesztek, kérdıívek Tréningjeink során papír-ceruza teszteket használunk, melyek segítségével a résztvevık feltérképezhetik attitődjüket, kompetenciáikat, erıs és gyenge pontjaikat, ezáltal fókuszálni tudnak fejlıdési területeikre. Tréneri prezentáció, szakmai elıadások Rövid elıadások a tréning struktúrájába ágyazva, az elméleti háttér áttekintéséhez. Páros gyakorlatok, kis- és nagycsoportos megbeszélések A tréning során a résztvevık párokban, 3-4 fıs kiscsoportokban, valamint nagycsoportban (teljes résztvevıi kör) dolgozzák fel a feladatokat, és visszajelzéseikkel támogatják egymást. Helyzetgyakorlatok Hétköznapi, munkahelyi szituációk, egy probléma megjelenítésére, melyet a csoport közösen dolgoz fel. Egyéni és csoportos visszajelzés A gyakorlatok során a képzés résztvevıi egyénileg, és csoportban szóbeli, vagy írásbeli visszajelzést adnak egymásnak. Adaptációs gyakorlatok A képzés résztvevıi két kontakt alkalom idıpontja között a tanultakat a gyakorlatban adaptálják vállalkozásukra. A folyamatot tanácsadói mentor támogatja, így a megoldás konkrét, és pontos lehet.

5 Általános információk Mérés Valamennyi képzésünk esetén figyelmet fordítunk a képzés hatékonyságának mérésére, amelyhez felhasználjuk hallgatóink visszajelzéseit, az elkészített hallgatói dolgozatok eredményeit, valamint az utánkövetı napok eredményeit. A képzési programok, tréningek nyomon követése lehetıvé teszi a folyamatos fejlıdés fenntartását, emellett mérhetıvé válik a képzések/tréningek hatékonysága. Csoportlétszám Maximális csoportlétszám 15 fı. Értékelési rendszer A tanfolyam résztvevıi a képzés végén és egyes modulok után vizsgát tesznek. A beszámolóvizsga eredménye elégtelen nem lehet, az elfogadás szintje 60%. Tanúsítvány Amennyiben a résztvevı hiányzása nem haladja meg a képzés teljes idejének a 15%-át, úgy a résztvevı névre szóló tanúsítványt kap a képzés sikeres elvégzésérıl. A képzésben való részvétel feltételei A képzésben minden, 18. életévét betöltött, legalább középfokú végzettséggel (vagy alapfokú végzettséggel és legalább 3 év munkatapasztalattal) rendelkezı jelentkezı részt vehet, aki érvényes tréning meghívóval rendelkezik. Képzés idıtartama: 6 hónap, havonként konzultációs alkalmak, képzési alkalmak között adaptációs feladatok A képzések helyszíne Videoton Holding Továbbképzı Központ 8000 Székesfehérvár, Berényi út A képzés a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható!

6 Ha elınnyel akar indulni a hazai és nemzetközi piacon, akkor töltse ki az alábbi jelentkezési lapot a további információkért: STATISZTIKAI ADATLAP Tisztelt Résztvevő! A évi CI. felnıttképzésrıl szóló törvény és annak a évi CVI. módosítása a felnıttképzést folytató intézményeket az alábbi adatok nyilvántartására kötelezi, ezért kérjük, szíveskedjék az alábbi adatlapot nyomtatott betőkkel kitölteni. Cégünk az adatokat kizárólag a törvényben meghatározott statisztikai célra használja, és harmadik félnek nem adja ki. *A tanfolyam megnevezése: *A jelentkezı neve: *Leánykori neve: *Születési hely: *Születési idı: *Anyja neve: *Állampolgárság: *Lakcím: Tartózkodási hely: *Legmagasabb iskolai végzettsége: Munkahely neve: Munkahely címe: Beosztása: *Telefon: * Fax: Kérjük a *-gal jelölt sorokat feltétlenül kitölteni! *Igényelt felnıttképzési szolgáltatás: (a megfelelı aláhúzandó) képzési tanácsadás elızetes tudásszintfelmérés nem igénylek Kérjük, a kitöltött statisztikai lapot a következı fax számra: visszaküldeni szíveskedjen. Felmerülı kérdései esetén a es telefonszámon kollégánk készséggel áll rendelkezésére. Kelt: aláírás

Belső tréner/oktató képzés

Belső tréner/oktató képzés Belső tréner/oktató képzés Oktatás-módszertani továbbképzés 2010. Belső tréner/oktató képzés Az elmúlt egy év során egyértelműen kirajzolódott egy tendencia, amit a gazdasági válság tovább erősített, ez

Részletesebben

A Pannonjob Kft. és a Videoton Képző Központ. képzési ajánlója

A Pannonjob Kft. és a Videoton Képző Központ. képzési ajánlója A Pannonjob Kft. és a Videoton Képző Központ képzési ajánlója 2010. A Pannonjob és a VKK A több mint 20 tagvállalatával a legnagyobb magyar magántulajdonú ipari vállalatcsoport, mely a gyártási tevékenységek

Részletesebben

Képzési ajánlat. tandíjtámogatással. Szolgáltatási munkatárs képzés. 2010. február. Szolgáltatóipari alapképzés - Szolgáltatási munkatárs PL-3498/2

Képzési ajánlat. tandíjtámogatással. Szolgáltatási munkatárs képzés. 2010. február. Szolgáltatóipari alapképzés - Szolgáltatási munkatárs PL-3498/2 Képzési ajánlat tandíjtámogatással 2010. február Az utóbbi években a szolgáltatóipar térnyerése látványos és gyors volt, folyamatosan jelentek jelennek meg újabb és újabb szolgáltatók a kisebb, néhány

Részletesebben

Képzési program. 1. A program megnevezése: Fogyasztóvédelmi ismeretek Felnıttképzési tevékenység azonosítója: 340020

Képzési program. 1. A program megnevezése: Fogyasztóvédelmi ismeretek Felnıttképzési tevékenység azonosítója: 340020 Képzési program 1. A program megnevezése: Fogyasztóvédelmi ismeretek Felnıttképzési tevékenység azonosítója: 340020 2. A program tulajdonosa: Sämling Gazdasági Továbbképzı Kft. 1124 Budapest, Németvölgyi

Részletesebben

Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében

Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében Kutatásomban az Észak-Alföldi régióban mőködı akkreditált felnıttképzési intézmények

Részletesebben

A program nyilvántartási száma * : / * A feldolgozást végzı tölti ki! ADATLAP 2011

A program nyilvántartási száma * : / * A feldolgozást végzı tölti ki! ADATLAP 2011 ADATLAP 2011 A 9/2000 (VIII. 4.) SZCSM RENDELET ALAPJÁN A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST VÉGZİ SZEMÉLYEK TOVÁBBKÉPZÉSÉHEZ BENYÚJTOTT PROGRAMOK MINİSÍTÉSÉRE I. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMOT BENYÚJTÓ ADATAI I. 1. A

Részletesebben

ADATLAP 2011. I. 1. A továbbképzési programot benyújtó (szervezet, magánszemély stb.) adatai: Név:

ADATLAP 2011. I. 1. A továbbképzési programot benyújtó (szervezet, magánszemély stb.) adatai: Név: ADATLAP 2011 A 9/2000 (VIII. 4.) SZCSM RENDELET ALAPJÁN A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST VÉGZİ SZEMÉLYEK TOVÁBBKÉPZÉSÉHEZ BENYÚJTOTT PROGRAMOK MINİSÍTÉSÉRE I. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMOT BENYÚJTÓ ADATAI I. 1. A

Részletesebben

A képzésre a csatolt Jelentkezési lapon, a helyi HVI irodákban, valamint a www.innomotive.hu honlapon lehet jelentkezni.

A képzésre a csatolt Jelentkezési lapon, a helyi HVI irodákban, valamint a www.innomotive.hu honlapon lehet jelentkezni. Meghívó Tisztelt Vezető! Engedje meg, hogy ezúton felhívjuk figyelmét egy olyan lehetőségre, amely segíthet Önnek abban, hogy a vállalkozásával kapcsolatos fejlesztési elképzeléseit az Európai Uniós források

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK KAPACITÁSFEJLESZTÉSE

CIVIL SZERVEZETEK KAPACITÁSFEJLESZTÉSE Felnőttképzési nyilv.tart.sz: 00980-2008, programakkreditációs lajstromszám: PL-3132 intézményi akkreditációs lajstromszám: AL-2220 CIVIL SZERVEZETEK KAPACITÁSFEJLESZTÉSE SZERVEZETI ÉS PROJEKTMENEDZSMENT

Részletesebben

A Világ Nyelv program célja

A Világ Nyelv program célja VILÁG NYELV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2008 TARTALOM TARTALOM...2 BEVEZETİ...3 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...3 1. FORRÁS: TÁMOGATÁS A TANULÓKÖZPONTOK FENNTARTÁSÁRA...9 2. ÉLESZTİ: ÚJ IDEGENNYELV-OKTATÁSI

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

és a Laudy Invest & Michinori

és a Laudy Invest & Michinori 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemrıl 3. (1) A Magyar Köztársaság területén kereskedelmi tevékenység külön jogszabály alapján meghatározott mőködési engedéllyel rendelkezı üzletben folytatható. (2)

Részletesebben

Szabó József: Új megoldások a hátrányos helyzetőek továbbképzésében Az átképzések háttere

Szabó József: Új megoldások a hátrányos helyzetőek továbbképzésében Az átképzések háttere Szabó József: Új megoldások a hátrányos helyzetőek továbbképzésében Az átképzések háttere A hazai munkanélküliség elleni küzdelem egyik legegyszerőbb módjának tőnt hosszú ideig a strukturális munkanélküliség

Részletesebben

Egységes Szakképzési Minoségirányítási Keretrendszer, ESZMK EMMI. Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Szak- és Felnottképzési Igazgatóság, NMH SZFI NGTT

Egységes Szakképzési Minoségirányítási Keretrendszer, ESZMK EMMI. Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Szak- és Felnottképzési Igazgatóság, NMH SZFI NGTT ORSZÁGELEMZÉS A FORMÁLIS, NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS TANULÁS JELENLEGI SZERKEZETÉRİL ÉS HELYZETÉRİL A KORÁBBI TAPASZTALATOK AKKREDITÁLÁSA/ÉRVÉNYESÍTÉSE SZEMPONTJÁBÓL 2013-1-FR1-LEO05-48134 AGROSKILLS Transzferálási

Részletesebben

SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Szeged 2008.

SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Szeged 2008. SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Szám: 118-8/7/2008. ált.számú példány A SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Szeged 2008. 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás, Fogalmak meghatározása...

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

Ú T M U T A T Ó. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére

Ú T M U T A T Ó. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére Ú T M U T A T Ó Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére A 2003. évi LXXXVI. törvény lehetıvé teszi a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek számára, hogy az

Részletesebben

Hungarian Interview Protocols. Interjú protokoll. Institute of Sociology - Centre for Social Policy. Hungarian Academy of Science

Hungarian Interview Protocols. Interjú protokoll. Institute of Sociology - Centre for Social Policy. Hungarian Academy of Science Hungarian Interview Protocols Interjú protokoll Institute of Sociology - Centre for Social Policy Hungarian Academy of Science Contenido Döntéshozói interjú protokoll... 3 Interjú protokoll Oktatók számára...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FEFI Fogyatékos Emberek Foglalkoztatását Fejlesztő Inkubátorház és vállalkozási központ projekt keretében megvalósuló Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1.

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Lépj egyet elıre II. címmel Kódszám: TÁMOP-2.1.1/07/1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet

Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet Mentálhigiénés és szervezetfejlesztı szakirányú továbbképzési szak programja Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet (2010-2012) 1 Mentálhigiénés és szervezetfejlesztı szakirányú továbbképzési szak programja

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FEFI Fogyatékos Emberek Foglalkoztatását Fejlesztő Inkubátorház és vállalkozási központ projekt keretében megvalósuló Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY SZOCIÁLIS ÉS PEDAGÓGIAI TOVÁBBKÉPZÉSEIRŐL

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY SZOCIÁLIS ÉS PEDAGÓGIAI TOVÁBBKÉPZÉSEIRŐL KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY AKKREDITÁLT SZOCIÁLIS ÉS PEDAGÓGIAI TOVÁBBKÉPZÉSEIRŐL 2009. ŐSZ KIKNEK AJÁNLJUK KÉPZÉSEINKET Azoknak a szakembereknek, akik értelmi és halmozottan fogyatékos

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola OM:030653 A gyakornoki szabályzatot a nevelıtestület 2013. augusztus 29. nevelıtestületi ülésén véleményezte.

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2010-2012.

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2010-2012. TOMORI PÁL FİISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2010-2012. Változat száma: 3 Elfogadás dátuma: 2010.01.13. Határozat száma: 2010/1/2. Hatályos: 2010. 01.13. oldalszám: 3 / oldalak száma: 39 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Integrált Termékfejlesztési Hálózat MENTORÁLÁS/MENTORSÁG munkacsoportja Kutatás II. témakör:

Integrált Termékfejlesztési Hálózat MENTORÁLÁS/MENTORSÁG munkacsoportja Kutatás II. témakör: Integrált Termékfejlesztési Hálózat MENTORÁLÁS/MENTORSÁG munkacsoportja Kutatás II. témakör: Magyarországon a munkaerı-piaci szereplık igényének, ill. viszonyulásának meghatározása a mentorság-mentorálás

Részletesebben

Módszertan Az elektronikus tananyagfejlesztés módszertana tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával

Módszertan Az elektronikus tananyagfejlesztés módszertana tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával Módszertan Az elektronikus tananyagfejlesztés módszertana tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával Készült: A Gyır-Sopron-Moson megyei Pedagógiai Intézettel együttmőködve A TÁMOP 4.1.2-08//B-2009-0006

Részletesebben

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben

HEGYI HELLA A MUNKAPSZICHOLÓGIA ÉS A SZERVEZETLÉLEKTAN SZEREPE A RENDVÉDELEMBEN 307

HEGYI HELLA A MUNKAPSZICHOLÓGIA ÉS A SZERVEZETLÉLEKTAN SZEREPE A RENDVÉDELEMBEN 307 HEGYI HELLA A MUNKAPSZICHOLÓGIA ÉS A SZERVEZETLÉLEKTAN SZEREPE A RENDVÉDELEMBEN 307 A munka-és szervezetpszichológia rendvédelemben betöltött szerepét, céljait, lehetıségeit, feladat-és munkamódszereit,

Részletesebben

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével nyertes pályázóinak eredményvizsgálata A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata Zárótanulmány Készült a Revita Alapítvány kutatómőhelyében

Részletesebben