Képzési program. 1. A program megnevezése: Nemzetközi Refa Controller-képző tanfolyam Felnőttképzési tevékenység azonosítója:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Képzési program. 1. A program megnevezése: Nemzetközi Refa Controller-képző tanfolyam Felnőttképzési tevékenység azonosítója: 340020"

Átírás

1 Képzési program 1. A program megnevezése: Nemzetközi Refa Controller-képző tanfolyam Felnőttképzési tevékenység azonosítója: A program tulajdonosa: Sämling Üzleti Oktatási Központ Kft Budapest, Németvölgyi út 64. Telefon: , Fax: Weboldal: Nyilvántartási száma: Akkreditációs lajstromszáma: AL-2214 Lejárata: május A program besorolása: szakmai képzés 4. A program célja: Olyan szakemberek képzése a cél, akik a controlling ismeretek és készségek elsajátítása révén alkalmassá válnak az alábbiakra: A controlling rendszer működtetése, valamint - szükség szerinti kialakítása. A számvitel által szolgáltatott adatfajták felülvizsgálata és a számvitel - szükség szerinti - átalakítása (vezetésorientált számvitel). Controlling beszámoló formájában rendszeres információ-szolgáltatás nyújtása a különböző vezetési szintek számára Vállalati riportrendszer (standard és vállalaltspecifikus riport) kialalkítására Koordinációs feladatok ellátása a gazdálkodó egység tervezési feladatainál. Költséghelyi költségtervezési feladatok támogatása (elvégzése). Álatlános költségmendezsment feladatok elvégzésére, folyamatköltség-számításra Rendszeres terv-tény összehasonlítások elemzése és a területi vezetőkkel történt kiértékelés alapján javaslatok készítése a kedvezőtlen eltérések megszüntetésére. Közreműködés a pénzügyi tervezésben, "mutatószám-rendszer" kialakítása (likviditásfigyelés). Átfogó képet adni a likviditás és eredménytervezés összefüggéseiről, továbbá a befektetések (beruházások) eredményre és likviditásra gyakorolt rövid és hosszú távú hatásairól Stratégiai és operatív döntéstámogatás megvalósítása. A képzés célja, hogy a résztvevő ismerje fel vállalatánál a lehetséges vagy bekövetkezett kedvezőtlen kalkulációs eredmények, likviditási, költségtervezési, és egyéb gazdasági problémák megelőzésének, illetve megszüntetésének módszereit, eszközeit. Legyen képes arra, hogy meglévő pénzügyi, számviteli ismereteit fejlessze, és a gazdasági élet tervezési, szervezési és visszaellenőrzési (controlling) területén, komplex módon, naprakészen, elméleti és gyakorlati úton alkalmazni tudja azokat.

2 5. A program célcsoportja: Középfokú vagy felsőfokú iskolai végzettségű, gazdasági, közgazdasági, műszaki, pénzügyi, számviteli, könyvelői szakképzettségű, lehetőleg controlling vagy gazdasági szakmai gyakorlattal rendelkező (középfokú végzettség esetén 2 éves gazdasági területen szerzett tapasztalat szükséges) jelentkezők képezik a program célcsoportját. A képzés sikeres elvégzése olyan EU-konform szakirányú végzettség megszerzését teszi lehetővé a jelentkezők számára, amellyel a munkaerőpiaci pozícióik és elhelyezkedési esélyeik mind a magyarországi telephellyel rendelkező multinacionális vegyes vállalatoknál, mind külföldön javulnak. 6. A program során megszerezhető kompetenciák (az 4 modulban külön-külön megszerezhető kompetenciák a mellékelt táblázatban találhatóak): A REFA controlling filozófiájának megismerése Mindazon készségek és képességek elsajátítása, amelyek a stratégiai és operatív controlling kialakításához és működtetéséhez szükségesek A controlling elhelyezése az üzemgazdaságtanban és kapcsolódásainak megismerése egyéb területekkel 7. A programba való bekapcsolódás feltételei: Középfokú vagy felsőfokú iskolai végzettségű, gazdasági, közgazdasági, műszaki, pénzügyi, számviteli, könyvelői szakképzettség Controlling vagy gazdasági szakmai gyakorlattal rendelkező (középfokú végzettség esetén 2 éves gazdasági területen szerzett tapasztalat szükséges) A hallgató által biztosítandó eszköz: számológép 8. A programban való részvétel feltételei: A résztvevő hiányzásainak óraszáma nem haladhatja meg a teljes tanfolyam időtartamának 30 %-át, valamint a 4 modulban modulonként a 30 %-ot sem. A résztvevő meglévő szakmai gyakorlata vagy már előzőleg teljesített részvizsgája miatt kérheti maximum 1 modul látogatása alóli felmentését, de ebben az esetben a hiányzásainak óraszáma nem haladhatja meg a maradék 3 modul időtartamának 20 %-át. 9. A fogyatékosságból eredő speciális igények figyelembevételének módja: A képzésen nem teszünk különbséget a fogyatékkal élő, illetve egészséges hallgatók között. Amennyiben a résztvevők között mozgáskorlátozott hallgató van, akkor számára az akadálymentes közlekedést, és megfelelő elhelyezést biztosítjuk. Hallássérült hallgatók esetében gondoskodunk arról, hogy megfelelő hangosítás, és vizuális tananyag segítse a résztvevők munkáját. 10. Tervezett képzési idő: 176 óra, 23 oktatási nap (általában havi 3 szombat) Ebből 72 óra elmélet és 104 óra kiscsoportos feladatmegoldás, az elmélet elsajátítása érdekében, gyakorlati feladatmegoldás esetén jellemzően 3-5 fős csoportokba osztva.

3 11. A képzés módszerei: Előadások, prezentációk, esettanulmányok, gyakorlati példamegoldások Csoportos, kiscsoportos és egyéni feladatmegoldások Megbeszélések, viták, közös diskurzus Önálló munka, otthoni feladatmegoldás Konzultáció személyesen, en, telefonon a tanfolyam szakmai vezetőivel 12. A program moduljai: 1. REFA-mutatószámok és mérlegelemzés 2. REFA pénzügyi controlling 3. REFA termelési és költségcontrolling 4. REFA controlling tervezés-operatív és stratégiai menedzsment 13. Csoportlétszám (minimum és maximum): minimum6 fő és maximum 25 fő 14. A program során alkalmazott értékelési rendszer: Számonkérések: Az első 3 modul végén magyar nyelvű, írásbeli részvizsga (elméleti és gyakorlati rész) Képzés végén magyar nyelvű, írásbeli záróvizsga (elméleti és gyakorlati rész) Számonkérések rendszeressége: Az első 3 modul végén a részvizsga; a képzés végén a záróvizsga Számonkérések tartalma: Az előadásokon addig elhangzott elméleti és gyakorlati ismeretek, valamint az írásos tananyag vonatkozó tartalma A hallgatók tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszerek: Előzetes tudásszint-felmérés Előadások közbeni szóbeli visszakérdezés, valamint az elmélet helyes alkalmazásának megfigyelése a gyakorlatban Modulonként ellenőrző kérdéssor 15. Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének módjai: Az előzetes tudásszintet kérdőív segítségével mérjük fel. A kitöltött kérdőív eredményétől függetlenül a hallgatók kötelesek a képzésben részt venni, és tudásukról a modulok végén lévő részvizsgák keretében bizonyosságot adni. 16. A program zárása (a program zárásának feltételei és módja): Aktív részvétel a képzési napokon, a részvizsgák letétele és a magyar nyelvű, írásbeli záróvizsga sikeres teljesítése. Írásbeli záróvizsgára bocsátás feltételei: Minimum 70 %-os (1 modul kihagyása esetén 80 %-os) óralátogatás Részvizsgák sikeres teljesítése (legalább 50 %-os teljesítmény mind az elméleti, mind a gyakorlati részből külön-külön és együttesen is)

4 Sikeres írásbeli záróvizsga teljesítésének feltétele: Legalább 50 %-os teljesítmény mind az elméleti, mind a gyakorlati részből külön-külön és együttesen is. Záróvizsga rendje: 6 órás záróvizsga (írásbeli munka+ prezentáció), Sikeres a vizsga, ha a résztvevő legalább 50 %-os teljesítményt ér el mind a gyakorlati munka, mind a prezentációs részből külön-külön és együttesen is. A záróvizsga minősítési szintjei: Eredményes vagy eredménytelen vizsgát tett. Sikertelen teljesítés következménye: Sikertelen vizsga esetén a hallgató 8 hónapon belül utóvizsgát tehet. A vizsgára felkészítő összefoglaló oktatási napon ingyenes részvételt biztosítunk a hallgató számára. 17. A program elvégzését igazoló iratok: EU-konform, német nyelvű tanúsítvány: REFA Controller Urkunde Sämling Nemzetközi Controller tanúsítvány ; szakképzési tv. szerinti azonosító száma: A program elvégzését igazoló irat kiadásának feltételei: Tanfolyami díj megfizetése Részvizsgák teljesítése, eredményes részvétel a vizsgán 19. A résztvevők elégedettségére vonatkozó információgyűjtés eljárása és tartalma: Hallgatói elégedettségi kérdőív a képzés lezárásakor, hogy javításra kerüljenek az esetlegesen felvetett problémák. A kiértékelést a képzésért felelős személy végzi. A képzésért felelős tanfolyamszervező folyamatos személyes jelenléte során a hallgatókkal történő személyes beszélgetések, valamint -váltások útján értesül az elégedettségükről, illetve az esetlegesen felmerülő problémákról. A jogos hallgatói panaszról HTM (helyesbítő tevékenység munkalap) lapot vesz fel a tanfolyam szervezője, majd annak az intézkedésnek a leírását is rögzíti, melynek elvégzéséről döntés született és megvalósítása megtörtént. A képzés megvalósulására vonatkozó információgyűjtés eljárása és tartalma: Ezeket az információkat az alábbi szempontok szerint gyűjtjük: 1. Jogi szempontok: Jelenléti ív, Haladási napló, Felnőttképzési szerződés, Oktatók díjazása, Teljesítésigazolások 2. Képzés célja szerint: A hallgatók follow-up -ja a gyakorlati alkalmazásról vagy alkalmazási képességről, Munkaerő-piaci visszajelzések, Visszatérő vállalati ügyfelek száma 3. Intézményi célok szerint: Adatgyűjtési statisztika a tervezett és megvalósult képzések száma, Marketing eszközök megfelelő alkalmazása, Hallgatói elégedettség növekedése, Nyereségtermelő-képesség 4. Modulok teljesítése, tanúsítványok kiadása: hallgatói lista mely modulokat teljesítette, Képzési díjak befolyásának nyomon követése, a Tanúsítvány kiadhatóságának vizsgálata.

5 A képzés eredményességi szempontjai: Hallgatói elégedettség kérdőív összeállítása, célkitűzés az eredményességet illetően (min. 75%), kiértékelés, következtetések levonása, helyesbítés, fejlesztés, tanárok minősítése Oktatói elégedettség szervezéssel, oktatási helyszínnel kapcsolatosan min. 75%-os elégedettség Kiadott Tanúsítványok a jelentkezők és teljesítők között minimális eltérés elérése Munkaerő-piaci elégedettség contolleri tudás, készség, képesség elvárásának növekedése a képzés által nyújtott tudás munkahelyi alkalmazásának eredményessége alapján, Munkanélküliek képzése esetén elhelyezkedési sikerek. Visszajelzési módok: 1. Hallgatói visszajelzések Kötetlen jelzések telefonos, személyes, es véleménynyilvánítás Elégedettségmérés a hallgatói kérdőívek kiértékelése alapján jelzés az oktató és a szervező felé Reklamáció hallgatói 2. Oktatói visszajelzések Kötetlen jelzés telefonos, es, személyes véleménynyilvánítás Munkaerő-piaci munkaadói visszajelzés 3. Munkahelyi visszajelzések Mennyire tartják fontosnak az adott képzés elterjesztését interjú, kérdőív, kiértékelés vezetői döntés Hogyan/milyen mértékben értékeli egy jelentkező vagy egy munkavállaló a program által kínált előnyöket döntés, hogy szerepeljen-e a program munkaerő-piaci képzésként? A controlleri tudás birtokában lévő munkavállaló többletteljesítésének vagy többlettudásának észlelése, kiaknázása az adott vállalatnál 4. Hasznosítás Programfejlesztés tananyagfejlesztés Helyesbítő megelőző intézkedések oktatók minősítése Piaci döntések munkaerő-piaci képzés, együttműködés szervezetekkel Az eredmények alkalmazása a Sämling Kft. stratégiai és gazdasági döntéseiben.

Képzési program. 1. A program megnevezése: Fogyasztóvédelmi ismeretek Felnıttképzési tevékenység azonosítója: 340020

Képzési program. 1. A program megnevezése: Fogyasztóvédelmi ismeretek Felnıttképzési tevékenység azonosítója: 340020 Képzési program 1. A program megnevezése: Fogyasztóvédelmi ismeretek Felnıttképzési tevékenység azonosítója: 340020 2. A program tulajdonosa: Sämling Gazdasági Továbbképzı Kft. 1124 Budapest, Németvölgyi

Részletesebben

5/1. sz. melléklet NYILATKOZAT

5/1. sz. melléklet NYILATKOZAT 5/1. sz. melléklet NYILATKOZAT A Békés Megyei Vízm űvek Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.), mint Megbízó és a Samling Gazdasági Továbbképző Kft. (1124 Budapest, Németvölgyi út 64.), mint Megbízott az

Részletesebben

A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése

A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel

Részletesebben

Webszerkesztés, a web programozás alapjai

Webszerkesztés, a web programozás alapjai Webszerkesztés, a web programozás alapjai Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel A projekt

Részletesebben

A COBRA CONTROL BEMUTATÁSA

A COBRA CONTROL BEMUTATÁSA National Instruments Alliance Partner, Distributor for Göpel electronic and Digitaltest H-1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33. Tel: +36 1 392-2239, Fax: +36 1 392-2601 cobra@cobra.kfkipark.hu http://www.cobracontrol.hu

Részletesebben

Digitális fényképezés alapismeretei

Digitális fényképezés alapismeretei Digitális fényképezés alapismeretei Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel A projekt az

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzés megnevezése Azonosítója

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzés megnevezése Azonosítója KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzés megnevezése Azonosítója Stresszmenedzsment 890020 Programakkreditácós lajstromszám PL-4196 2. A program célja Az eredményes és tartalmas életet élő ember személyes eszköztárában

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont VASÚTSZAKMAI OKTATÓ ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM LEVELEZŐ HATÓSÁGI KÉPZÉS 2013. Készült a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. megbízása

Részletesebben

Két ország, egy cél, közös siker!

Két ország, egy cél, közös siker! I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Tanulási és munkamotiváció erősítését célzó tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzés megnevezése Azonosítója

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzés megnevezése Azonosítója KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzés megnevezése Azonosítója Gazdasági és igazgatási képesítések (Ló mediálta vezetői készségfejlesztés) 340020 2. A képzés célja A program célja, hogy a résztvevők a ló mediálta

Részletesebben

GYAKORLATI KÉPZÉSI PROGRAM

GYAKORLATI KÉPZÉSI PROGRAM Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont VASÚTSZAKMAI OKTATÓ GYAKORLATI KÉPZÉSI PROGRAM NAPPALI HATÓSÁGI KÉPZÉS 2013. Készült a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. megbízása

Részletesebben

Minőségiránytási kézikönyv

Minőségiránytási kézikönyv Sarkad Város Önkormányzata Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár Sarkad Vár u. 2/b Tel.: 66/375-300 Fax:66/375-380 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00494-2009 Minőségiránytási kézikönyv Jóváhagyta:

Részletesebben

Rehabilitációs mentori szolgáltatás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Rehabilitációs mentori szolgáltatás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Rehabilitációs mentori szolgáltatás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 IER301_KIV_V02 Oldal: 1 / 32 Kivonat Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 Célja: Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. Név

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Digitális fényfépezés alapismeretei 1.2.. A modul sorszáma 2 1.3. A modul megnevezése A fényképezés

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Módszertani és Oktatási Központ Felnőttképzési nyilvántartási szám: 21088-2007 Cím: 1447 Budapest Pf. 510. Tel/Fax.: (06-1-) 303-8973; (06-1-) 314-4998 mail: info@neki.hu www.mamoka.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Valorizáció Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A FAT tevékenysége 3 A FAT szervezeti és működési szabályzata 5 Preambulum 5 A FAT jogállása, szervezete

Részletesebben

A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT KÉPZÉSI FELHÍVÁST TESZ KÖZZÉ Jelentkezés a Nonprofit Kft. és a által a TÁMOP 5.4.5-11/1-2012-0001 azonosítószámú, A fizikai és info-kommunikációs

Részletesebben

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 96. szám 54681 II. Törvények 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2015.V.1.) hatályos állapota A jel a legutoljára

Részletesebben

a) a felnőttképzésben részt vevő és a felnőttképzést kiegészítő tevékenységet igénybevevő felnőttre,

a) a felnőttképzésben részt vevő és a felnőttképzést kiegészítő tevékenységet igénybevevő felnőttre, 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 2013.09.02 4 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 1 Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális és

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 1 Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális és technológiai fejlődés kihívásainak, eredményesen kapcsolódhassanak

Részletesebben

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1. Minőségbiztosítási kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.-2006-04-0003/36 pályázat keretében Összeállította: Preventio-Sport

Részletesebben

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint 2014.04.25. EDUCERT Képzésmódszertani és Minőséghitelesítési Kft. educert.hu 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY

Részletesebben

Belső tréner/oktató képzés

Belső tréner/oktató képzés Belső tréner/oktató képzés Oktatás-módszertani továbbképzés 2010. Belső tréner/oktató képzés Az elmúlt egy év során egyértelműen kirajzolódott egy tendencia, amit a gazdasági válság tovább erősített, ez

Részletesebben

A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.02.24-i állapot szerint

A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.02.24-i állapot szerint A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.02.24-i állapot szerint EDUCERT Képzésmódszertani és Minőséghitelesítési Kft. educert.hu 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY A FELNŐTTKÉPZÉSRŐL

Részletesebben

TERVEZET. 2012. évi törvény a felnőttképzésről. I. Fejezet Általános rendelkezések

TERVEZET. 2012. évi törvény a felnőttképzésről. I. Fejezet Általános rendelkezések 2012. évi törvény a felnőttképzésről Abból a célból, hogy a tanuláshoz való jog az állampolgár egész életpályáján érvényesüljön, az állampolgárok meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális és technológiai

Részletesebben

Gézengúz Óvoda 1202 Budapest, Zalán u. 11.

Gézengúz Óvoda 1202 Budapest, Zalán u. 11. 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Gézengúz Óvoda 1202 Budapest, Zalán u. 11. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2011. 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Részletesebben

A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.07.27-i állapot szerint

A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.07.27-i állapot szerint A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.07.27-i állapot szerint EDUCERT Képzésmódszertani és Minőséghitelesítési Kft. educert.hu 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY A FELNŐTTKÉPZÉSRŐL

Részletesebben