Továbblépés a TQM felıl a LEAN menedzsment bevezetése felé

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Továbblépés a TQM felıl a LEAN menedzsment bevezetése felé"

Átírás

1 Továbblépés a TQM felıl a LEAN menedzsment bevezetése felé Dr. Németh Balázs Március 27. Mőködési kiválóság szintjei Best Practice Hibátlan Folyamatok A legjobb gyakorlat Mások által is követésre méltó A hibák kiküszöbölése 6 Sigma Hatékony Folyamatok Eredményes Folyamatok Az erıforrások hatékony felhasználása A veszteségek kiküszöbölése A folyamatcélok elérése Elégedett vevık, felhasználók Kézben tartott mőködés Szabályozott folyamatok Teljesítménymérés Dokumentált folyamatok Egyértelmő felelısségek 2 1

2 Best Practice vizsgálat iránti igény minta: 35 darab Lean Manufacturing, TPS 37% POKA-YOKE 5S 29% 29% Dolgozói elégedettségmérés KAIZEN, KVP, Folyamatos fejlesztés 26% 26% TPM 23% Bónusz rendszer Teljesítményértékelési rendszer Vevıi elégedettségmérés Cella rendszerő gyártás Projektmenedzsment TQM / 6 Sigma Controlling Stratégiai tervezés Karrier tervezés CAD-CAM rendszer Kanban Integrált ügyviteli rendszer (ERP) 17% 17% 17% 17% 0% 5% 10% 15% 25% 30% 35% 40% 3 TQM definíció A TQM egy olyan, különbözı menedzsment és minıségbiztosítási eszközöket felhasználó módszertannal támogatott menedzsment filozófia, amely célul tőzi ki a vevıi igények minél magasabb szinten való kielégítését, mint a vállalat hosszú távú rentabilitásának kulcsát. Ezt a folyamatos fejlesztésen keresztül, a vállalati hierarchia minden szintjének bevonásával, egy minıségközpontú vállalati kultúrán és az egyes szereplık ezirányú koordinált cselekvésein keresztül igyekszik megvalósítani. 4 2

3 TQM építıelemek Eredmények TQM gyakorlat Vállalati kultúra TQM szemlélet Problémamegoldás Minıségtervezés Mérés, visszacsatolás, statisztika Folyamatmenedzsment Szabályozás, szabványosítás Team-munka Folyamatos tanulás, képzés Kommunikáció, információ Vevıközpontúság Teljeskörő részvétel Folyamatszemlélet Folyamatos fejlesztés Tények alapján történı vezetés Stratégiai szemlélet Nyitottság az újítások iránt 5 A TQM alapelvek kapcsolata Vevıközpontúság Stratégiai szemlélet és összehangolás Folyamatos fejlesztés Teljeskörő részvétel Tények alapján történı vezetés Tanulás, nyitottság Folyamatszemlélet 6 3

4 Mit akar a vevı? Minıség Megfelelı áron Megfelelı idıben C Q D Megfelelı funkcionalitás Testre szabott megoldások Rugalmasság Innováció (lehetıleg a legújabb technológia) 7 TOYOTA - Versenyképesség 8 4

5 LEAN modulok KAIZEN Veszteség csökkentés JIT Dolgozók bevonása JIDOKA Minıség Vizuális mgmt. STABIL MŐKÖDÉS Szabványosítás 5S TPM LSM LEAN szemlélet, kultúra 9 Lean - TPS célok A vevıi igények alakulásához igazodó anyagfolyam a termelésben (Csak azt gyártjuk amire szükség van, akkor és olyan formában ahogy a vevı igényli) Folyamatos anyagáram Hibamentes mőködés Maximális hozzáadott érték A veszteségek folyamatos kiküszöbölése 7 MUDA - Taichi Ohno 10 5

6 Lean Management 5 alapelve 1. Határozzuk meg, hogy melyek a hozzáadott értéket tartalmazó és nem tartalmazó tevékenységek a vevı szempontjából 2. Azonosítsuk az összes, a termék vagy szolgáltatás elıállítása szempontjából szükséges tevékenység láncolatát, az értékáramot és azonosítsuk a veszteségeket. 3. Tegyük folytonossá, megszakítások, eltérítések, megállások nélkülivé az értékáramot 4. Csak azt állítsuk elı, amit a vevı igényel, húzó rendszer kialakítása 5. Folyamatosan törekedjünk a tökéletességre, a veszteségek folyamatos felderítésén és eltávolításán keresztül. (James Womack) Value Value stream Flow Pull Perfection 11 SDCA és PDCA a munkában Fejlesztés (KAIZEN) D P C A Fenntartás (Napi munka) A C S D 12 6

7 Kaizen szerepe Q, C, D Input Termelési rendszer Output KAIZEN akció A Kaizen, módszer a termelési rendszer fejlesztésére és a Lean elemek bevezetésére 13 KAI ZEN Változtatni + Jó Folyamatos tökéletesítés egy jobb jövıért Kis, gyakori, folyamatos javítások, hosszútávon, mindenki részvételével. Módszerbeli változtatás A japán menedzsment gyakorlatban jól bevált és ma az egész világon elterjedt termelékenységfejlesztı technikák egy szóval, a KAIZEN -nal kifejezhetık. 14 7

8 Lean Menedzsment építıelemek alkalmazásának átlagos megítélése 2,413 Rugalmas munkaerı Stabil mőködés 2 1,5 1 0,5 2,363 0 Stratégiai megközelítés 2,5 1,391 Húzó elv (Pull) 1,775 1,391 Folyamatos anyagáram (Flow) Folyamatos fejlesztés (KAIZEN) 2,357 1,906 0 hiba koncepció (JIDOKA) 15 Az egyes Lean eszközök alkalmazásának gyakorisága a vizsgált mintában Szabályozott, dokumentált folyamatok Munkatársak képzése Szisztematikus probléma-megoldás, (8D, 7 lépéses..) Képzési mátrix, többfunkciós munkatársak Folyamatba épített ellenırzés Felhatalmazás (pl.: a dolgozó leállíthatja a sort, hibánál..) Team-munka, minıségkörök FMEA PDCA ciklus Javaslati rendszer FIFO készletkezelés 5S Adatgyőjtı, problémaazonosító lapok Szabványosított mőveletek (SOP) 5 Miért? módszer Szisztematikus veszteségcsökkentés Vizuális menedzsment POKA-YOKE Beszállító fejlesztés TPM SPC Termelésütemezés vevıi ütem alapján, JIT Kaizen workshop-ok (1 hetes Kaizen akciók) SMED Value Stream Mapping Kanban rendszer Cella rendszerő gyártás Gyártás szinkronizálás One piece flow (1 darabos gyártás) Szupermarket Sor kiegyensúlyozás Lean bevezetési program Andon Lean Audit Heijunka DOE (Kísérlettervezés) 35,3% 41,2% 47,1% 52,9% 52,9% 52,9% 52,9% 58,8% 58,8% 58,8% 64,7% 64,7% 64,7% 64,7% 70,6% 70,6% 76,5% 76,5% 76,5% 76,5% 88,2% 88,2% 88,2% 88,2% 88,2% 94,1% 94,1% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% 16 8

9 A módszerek alkalmazása közötti összefüggések A módszerek alkalmazása a minta vizsgálata alapján két filozófia köré csoportosul a Lean Menedzsment filozófia és a TQM filozófia. Azoknál a vállalatoknál, ahol a Lean Menedzsment alkalmazása még kevésbé folyik programszerő strukturált keretek között, de a TQM filozófiát már erısebben alkalmazzák, ott a stabil mőködés, 0 hiba koncepció, folyamatos fejlesztés és rugalmas munkaerı területén volt magasabb szintő a módszerek alkalmazása. Azoknál a vállalatoknál, ahol a Lean Menedzsmentet szisztematikusan alkalmazzák, ott az elıbbi három terület mellett (tehát ezekre a területekre építve) a Stratégai megközelítés, Húzó elv (Pull), Folyamatos anyagáram (Flow) területeken is magasabb szintő a módszerek alkalmazása. A többi módszertıl függetlenül, önállóan is eredményesen alkalmazzák résztvevık a következı módszereket: Beszállító fejlesztés, szisztematikus problémamegoldás, szabályozott dokumentált folyamatok, TPM, munkatársak képzése. 17 Kapcsolat az eredménymutatókkal A magasabb árbevétel/fı mutatót elérı vállalatoknál jellemzıen magasabb szinten alkalmazták a következı módszereket: Lean bevezetési program, Termelésütemezés vevıi ütem alapján (JIT), One-piece flow, FIFO készletkezelés, Sorkiegyensúlyozás, Gyártás szinkronizálás, SMED, POKA-YOKE és 5S. A magasabb készletforgással dolgozó vállalatoknál magasabb szinten alkalmazták a következı módszereket: Lean bevezetési program, Beszállítófejlesztés, Termelésütemezés vevıi ütem alapján (JIT), Kanban rendszer, One-piece flow, Szupermarket, Sorkiegyensúlyozás, Gyártás szinkronizálás, SMED, Andon. Tehát a készletforgás növelése érdekében a Stratégiai megközelítés, Húzó elv (Pull) és Folyamatos anyagáram (Flow) módszerek alkalmazását célszerő elsısorban erısíteni. 18 9

10 Kapcsolat az eredménymutatókkal Azoknál a cégeknél, ahol jobb volt a szállítási pontosság, szintén elsısorban a Húzó elv (Pull) módszereit alkalmazták magasabb színvonalon és magasabb volt a dolgozók felhatalmazása és a javaslati rendszer alkalmazása. Az átfutási idı természetesen eléggé technológia és termék függı, ezért csak a hasonló technológiájú cégeket célszerő ebben összehasonlítani, a tapasztalatok azt mutatják, hogy ott volt rövidebb az átfutási idı, ahol a vevıi ütem alapján történı termelésütemezés (JIT) és a Folyamatos anyagáram (Flow) módszereit magasabb szinten alkalmazták. Vevıi PPM területén azoknál a cégeknél voltak jobbak az eredménymutatók, akik a 0 hiba koncepció, ezen belül is a folyamatba épített ellenırzés, Poka-Yoke, FMEA módszereket, valamint a Folyamatos fejlesztésbıl (KAIZEN) a PDCA ciklus és adatgyőjtı, problémaazonosító lapok módszereket magasabb szinten alkalmazták, valamint jó gyakorlattal rendelkeztek az 5S és Vizuális menedzsment területén. 19 Kvalikon megközelítés Lean szemlélet Hozzáadott érték növelés Gemba Kaizen Gyakorlat orientált oktatás Akció orientált fejlesztés Tudástranszfer, közös tanulás Team munka Szisztematikus fejlesztés (PDCA) Felhatalmazás, a dolgozók bevonása Dokumentáció és monitoring 20 10

11 További információ Kvalikon Kft. Budapest, 1125 Istenhegyi út 63/B Telefon: (06-1) , honlap:

Főbb szolgáltatásaink

Főbb szolgáltatásaink Cégbemutató 2008. Főbb szolgáltatásaink Stratégiai tanácsadás Lean Menedzsment és KAIZEN tanácsadás Folyamatmenedzsment tanácsadás (BPM, BPR) TQM rendszerek kialakítása, EFQM modell Minőségmenedzsment

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS. Szakkifejezések, fogalmak. Minőség fogalma a szabvány szerint. Minőség fogalmának kialakulása

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS. Szakkifejezések, fogalmak. Minőség fogalma a szabvány szerint. Minőség fogalmának kialakulása Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete Szakkifejezések, fogalmak MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS Minőség szó szinonimái: alkalmasság megbízhatóság tartósság ezek bizonyítása

Részletesebben

Magyar Minőséghét 2014. Lean szemléletű kompetencia és beszállító fejlesztés Lean és folyamatfejlesztési módszerek alkalmazása a gyakorlatban

Magyar Minőséghét 2014. Lean szemléletű kompetencia és beszállító fejlesztés Lean és folyamatfejlesztési módszerek alkalmazása a gyakorlatban Magyar Minőséghét 2014. Lean szemléletű kompetencia és beszállító fejlesztés Lean és folyamatfejlesztési módszerek alkalmazása a gyakorlatban Dr. Németh Balázs Kvalikon Kft. Beszállítói lánc, követelmények

Részletesebben

KÉPZÉS TRÉNING WORKSHOP TANÁCSADÁS 2007. TAVASZ

KÉPZÉS TRÉNING WORKSHOP TANÁCSADÁS 2007. TAVASZ KÉPZÉS TRÉNING WORKSHOP TANÁCSADÁS 2007. TAVASZ autóipar; minıségügy; környezetvédelem; minıségmenedzsment; Six-Sigma; Q-DAS; termelékenység-menedzsment; élelmiszer-biztonság; informatika 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LEAN MENEDZSMENT KÉPZÉSI PROGRAM

LEAN MENEDZSMENT KÉPZÉSI PROGRAM LEAN MENEDZSMENT KÉPZÉSI PROGRAM 2015 Végső soron minden gazdasági tevékenység három szóba sűríthető: ember, termék és profit. Az első az ember. Ha nincs jó csapatunk, a másik kettővel sem jutunk sokra

Részletesebben

Fejlesztési lehetőség felismerése. Sikeres működésfejlesztés. Eredmények, pozitív visszacsatolás

Fejlesztési lehetőség felismerése. Sikeres működésfejlesztés. Eredmények, pozitív visszacsatolás Benchmarking és a legjobb gyakorlatok keresése, mint a működésfejlesztés hatékony eszköze Kvalikon Kft. Dr. Németh Balázs, ügyvezető igazgató Németh Csongor, üzleti elemző Működésfejlesztés A vezetőknek

Részletesebben

XXIV. MINŐSÉG HÉT Lean szemléletű rendszer és folyamatfejlesztés

XXIV. MINŐSÉG HÉT Lean szemléletű rendszer és folyamatfejlesztés XXIV. MINŐSÉG HÉT Lean szemléletű rendszer és folyamatfejlesztés Baranyi Béla Dr. Németh Balázs 2015. Május 15. Lean filozófia A Lean filozófia lényege, hogy a veszteségek folyamatos kiküszöbölésével csökkenti

Részletesebben

Lean menedzsment eszközei Jenei István (Corvinus Egyetem)

Lean menedzsment eszközei Jenei István (Corvinus Egyetem) Lean menedzsment eszközei Jenei István (Corvinus Egyetem) Kivonat A DEMIN X. konferencián tartott előadásomban a lean menedzsment elveinek és eszközeinek alkalmazását javasoltam a hallgatóságnak. Abban

Részletesebben

Bevezetés a lean menedzsmentbe a lean stratégiai alapjai

Bevezetés a lean menedzsmentbe a lean stratégiai alapjai Mőhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5424, fax: 482-5567, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Bevezetés a lean menedzsmentbe a lean stratégiai

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KIADVÁNY

ELEKTRONIKUS KIADVÁNY A KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENT KKENTÉSÉÉRT ELEKTRONIKUS KIADVÁNY A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT A Lean menedzsment rendszer és gondolkodásmód kiutat jelenthet a válságból Dr. Németh Balázs Karcsú (lean) menedzsment

Részletesebben

MINİSÉGBIZTOSÍTÁS. Szerkesztı: Dr. Drégelyi-Kiss Ágota ÓBUDAI EGYETEM

MINİSÉGBIZTOSÍTÁS. Szerkesztı: Dr. Drégelyi-Kiss Ágota ÓBUDAI EGYETEM ÓBUDAI EGYETEM BÁNKI DONÁT GÉPÉSZ ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI KAR ANYAGTUDOMÁNYI ÉS GYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI INTÉZET Szerkesztı: Dr. Drégelyi-Kiss Ágota MINİSÉGBIZTOSÍTÁS BGK - 3047 Budapest, 2013 1 Szerkesztette:

Részletesebben

www.poligont.hu Micsoda az Irányítási Rendszerekben? Szakszótárból részletek 2010.07.30. 1/15 www.poligont.hu

www.poligont.hu Micsoda az Irányítási Rendszerekben? Szakszótárból részletek 2010.07.30. 1/15 www.poligont.hu www.poligont.hu Mi Micsoda az Irányítási Rendszerekben? Szakszótárból részletek 2010.07.30. 1/15 www.poligont.hu Kedves Olvasónk! Mikor 1994. évben belecsöppentem a szabványos ISO, akkor csak a minıségbiztosítási

Részletesebben

34 Az Üzleti Intelligencia a menedzsment támogatásában A TÁRSASÁG HÍREI ÉS PROGRAMJAI NEWS AND PROGRAMS OF THE SOCIETY

34 Az Üzleti Intelligencia a menedzsment támogatásában A TÁRSASÁG HÍREI ÉS PROGRAMJAI NEWS AND PROGRAMS OF THE SOCIETY TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK A Karcsúsított Gyártás a Lean Production 2 A Lean, ahogyan én látom Tóth Csaba László Új szemléletmód LEAN Manufacturing a 14 National Instrumentsnél

Részletesebben

Szerzı: Dr. Jarjabka Ákos Szerkesztı: Sodics Judit Pécs, 2007.

Szerzı: Dr. Jarjabka Ákos Szerkesztı: Sodics Judit Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a EZ határmenti A JÓ régiók KKV-i felé Baranya

Részletesebben

A lean és a vezetıi stílus összefüggései

A lean és a vezetıi stílus összefüggései Mőhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8. (+36 1) 482-5566, Fax: 482-5567 www.uni-corvinus.hu/vallgazd A lean és a vezetıi stílus összefüggései Báthory Zsuzsanna 142. sz.

Részletesebben

TEAMÉPÍTÉS, TEAMVEZETÉS LEAN KÖRNYEZETBEN

TEAMÉPÍTÉS, TEAMVEZETÉS LEAN KÖRNYEZETBEN TEAMÉPÍTÉS, TEAMVEZETÉS LEAN KÖRNYEZETBEN A csapatmunkán alapuló munkavégzéshez szükséges szervezeti feltételek és vezetői feladatok * A 8. MUDA csökkentése * Somogyi István Dénes Vezetési tanácsadó, tréner,

Részletesebben

Folyamatmenedzsment megvalósítása a magyar vállalati gyakorlatban

Folyamatmenedzsment megvalósítása a magyar vállalati gyakorlatban Folyamatmenedzsment megvalósítása a magyar vállalati gyakorlatban A folyamatmenedzsment kialakulása Lassan már 20 éve, hogy a folyamatszemlélet komolyabban megjelent a nemzetközi menedzsment gyakorlatban.

Részletesebben

A lean hatása a vállalatértékre

A lean hatása a vállalatértékre Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vállalatgazdaságtan Intézet A lean hatása a vállalatértékre Készítette: Pados András Gazdálkodási szak Logisztika és ellátási lánc menedzsment szakirány

Részletesebben

Üzleti folyamatmenedzsment mint integrált vállalati alrendszer

Üzleti folyamatmenedzsment mint integrált vállalati alrendszer Üzleti folyamatmenedzsment mint integrált vállalati alrendszer Bali András Bevezetés Amint arra Michael Porter, a stratégiai menedzsment egyik legjelentısebb gondolkodója is rámutatott What is strategy?

Részletesebben

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I.

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. BUDAPEST, 2014. ÁPRILIS 30. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. ELŐZMÉNYEK... 5 3. A STRATÉGIAI TERVEZÉS JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN... 6 3.1 Stratégiai

Részletesebben

Létezik. Lean Six Sigma? Leonardo Group

Létezik. Lean Six Sigma? Leonardo Group A Lean helye a vállalatirányításban/vezetésben, kapcsolata a Hat Szigmá-hoz Létezik Lean Six Sigma? Edwin Kotter, ügyvezető igazgató,, Leonardo Group 1 Ki a Leonardo Group? Kompetencia Lean rendszerek

Részletesebben

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling PhD Fekete István Kockázatelemzés és controlling 1. A bizonytalanság, a kockázat és a kockázatmenedzsment fogalma. A kockázat típusai. Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok

Részletesebben

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságelemzési és Módszertani Intézet Gazdasági- és Informatikai Tanszék A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FEJLİDÉSÜK

Részletesebben

LEAN FÓRUM VERSENYKÉPESSÉG KONFERENCIA. "Legjobb gyakorlatok a Lean menedzsment alkalmazás területén" 2011. Április 14-15. Tisztelt Partnerünk!

LEAN FÓRUM VERSENYKÉPESSÉG KONFERENCIA. Legjobb gyakorlatok a Lean menedzsment alkalmazás területén 2011. Április 14-15. Tisztelt Partnerünk! "Legjobb gyakorlatok a Lean menedzsment alkalmazás területén" Tisztelt Partnerünk! Idén már negyedik alkalommal kerül megrendezésre az országos Lean Fórum Versenyképességi Konferencia, az elmúlt évek sikeres

Részletesebben

Folyamatjavító eszközök alkalmazása a kereskedelmi bankoknál: Six Sigma és Lean Menedzsment

Folyamatjavító eszközök alkalmazása a kereskedelmi bankoknál: Six Sigma és Lean Menedzsment Budapesti Corvinus Egyetem Folyamatjavító eszközök alkalmazása a kereskedelmi bankoknál: Six Sigma és Lean Menedzsment szakdolgozat BIZALMAS Készítette: Vojnisek Péter Mérnök-közgazdász esti képzés Budapest,

Részletesebben

A TÁRSASÁG HÍREI ÉS PROGRAMJAI Mennyire elégedett Ön a Magyar Minőséggel?

A TÁRSASÁG HÍREI ÉS PROGRAMJAI Mennyire elégedett Ön a Magyar Minőséggel? TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK A Lean Hat Szigma Dr. Aschner Gábor A megfelelőségértékelés testületei és szabványai Földesi Tamás Vállalatirányítási rendszerek szerepe és jelentősége

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-1. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben

Lehet összhangot teremteni az ERP tolás és a Toyota módszer húzás mechanizmusa között a piaci versenyelőny megszerzése érdekében?

Lehet összhangot teremteni az ERP tolás és a Toyota módszer húzás mechanizmusa között a piaci versenyelőny megszerzése érdekében? Lehet összhangot teremteni az ERP tolás és a Toyota módszer húzás mechanizmusa között a piaci versenyelőny megszerzése érdekében? NAGY Viktor Pécsi Tudományegyetem, Pécs, Magyarország nviktore@gmail.com

Részletesebben

Katonai elektronikai rendszerek megbízhatóságelemzése

Katonai elektronikai rendszerek megbízhatóságelemzése ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Mőszaki Doktori Iskola PhD ÉRTEKEZÉS Katonai elektronikai rendszerek megbízhatóságelemzése dr. univ. Lendvay Marianna 2006 2 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Készítették: Salamon Hugó és Molnár Zsolt, a KONETT Team tanácsadói

Részletesebben