Az antidiabetikus terápia lehetőségei BOT kezelés után 2-es típusú diabetesben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az antidiabetikus terápia lehetőségei BOT kezelés után 2-es típusú diabetesben"

Átírás

1 Összefoglaló közlemény Szent János Kórház, II. Belgyógyászat-Diabetológia, az SE ÁOK Oktató Osztálya, Budapest,1 Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar, Elméleti Egészségtudományi Intézet, Miskolc2 Az antidiabetikus terápia lehetőségei BOT kezelés után 2-es típusú diabetesben Winkler Gábor dr.(1,2) Összefoglalás A glukagonszerű peptid (GLP)-1 receptor agonisták terápiába állítása számos ponton módosította a 2-es típusú diabetes vércukorcsökkentő kezelését. Így a bázisinzulinnal kiegészített orális kezelés (BOT) intenzifikálását is, ami a hagyományos, napszakos inzulinadási formákra történő áttérés mellett kiterjeszthetővé vált bázisinzulin GLP-1-receptor-agonista kombináció irányába is. A közlemény áttekinti ez utóbbi kombinációk előnyeit és potenciális korlátait, az eltérő hatástani sajátosságú, prandialis, illetve nem-prandialis hatásspektrumú GLP-1-mimetikumok differenciált alkalmazásának lehetőségeit, valamint a bázis plusz kezelési koncepciót mint a napszakos inzulinadás első lépését. Kitér az egyes kezelési utak választásának lehetséges mérlegelési szempontjaira, valamint a jelen hazai finanszírozási szabályok jelentette akadályokra is. Kulcsszavak: BOT kezelés, prandialis és nem-prandialis GLP-1-receptor-agonisták, napszakos inzulinadás, előnyök és korlátok New options for the intensification of basal insulin treatment in type 2 diabetes Summary: The introduction of glucagon-like peptide (GLP)-1 receptor agonists into the daily practice opened several new options in the antidiabetic therapy of type 2 diabetes. One of them is the basal insulin combined incretin mimetic therapy as intensification of the basal insulin supplemented oral treatment (BOT) against the traditional extension to one of the diurnal insulin regimes. The article overviews the potential advantages and barriers of this combination as well as possibilities of its further individualization by using derivatives with prandial or non-prandial mode of action. Contrary to that option, as the first step to the daily insulinisation details also the basal plus therapy. Discretionary aspects of one or the other treatment modality as well as present Hungarian financial barriers of choosing the optimal therapy are also discussed. Key words: basal insulin supplemented oral therapy (BOT), GLP-1-receptor-agonists with prandial and nonprandial mode of action, diurnal insulin therapy, advantages, barriers DIABETOLOGIA HUNGARICA 24 ( 1) március Rövidítések b.i.d.: naponta kétszer (bis in die); BIT: bázisinzulinnal kombinált inkretinmimetikumos kezelés (basal insulin combined incretin mimetic therapy); BOT: bázisinzulinnal kiegészített orális (antidiabetikus) kezelés (basal insulin supplemented oral [antidiabetic] therapy); CI: megbízható sági tartomány (confidence intervall); DPP-4: dipeptidilpeptidáz-4; DPP-4i: DPP-4 gátló; GIP: glukózdependens insulinotrop polipeptid; GLP-1: glukagonszerű peptid (glucagon-like peptide)-1; MDI: napi többszöri inzulinadás (multiple daily insulin injections); OR: esélyhányados (odds ratio); pp.: postprandialis; qw: hetente egyszer (quaque weekly); RA: receptoragonista; SGLT-2: nát rium glukóz kotranszporter (sodium-glucose cotransporter)-2; SU: sulfanylurea; T2DM: 2-es típusú diabetes mellitus A 2-es típusú diabetes (T2DM) progresszív betegség.1,2 A kórfolyamat előrehaladásával az inzulinhatás változatlan vagy fo- kozódó mértékben csökkent volta következtében a béta-sejt-diszfunkció mélyül, a relatív inzulinhiány mértéke nő (végül, az állapot egyénenként 15

2 DIABETOLOGIA HUNGARICA XXIV. évfolyam 1. szám változó idejű fennállását követően, abszolút mértékűvé válik). Mindez az antidiabetikus kezelés intenzitásának fokozását, a kezdeti életmódkezelés gyógyszeres monoterápiává, majd kettes, esetleg tovább, hármas kombinációvá való szélesítését igényli. Bár az antidiabeticumválaszték folyamatosan bővült, a nem inzulintermészetű kombinációs lehetőségek kimerülésével egészen a legutóbbi időkig inzulin kiegészítő adása, majd a napszakos inzulinkezelésre történő áttérés maradt a legáltalánosabban alkalmazott terápiaváltás.3 A glukagonszerű peptid (GLP)-1 receptor agonisták (RA) inkretinmimetikumok megjelenése e gyakorlatot módosította.4 A napszakos inzulinadás bevezetésének alternatívájaként ha a kombinációban addig nem szerepelt előtérbe került bázisinzulin mellé e származékok valamelyikének adása.5,6,7 (A GLP-1-RA-k inzulinnal való kombinálásának új alternatíváját je lentheti ultrahosszú hatású GLP-1-mimetikum prandialis inzulinanalóggal való együtt adása, s noha ismert már e kombináció eredményességét alátámasztó vizsgálat eredménye is,8 egyelőre nem része a napi gyakorlatnak.) Bővült a BOT napszakos inzulinadássá történő kiterjesztésének eszköztára is. A kétszeri premix vagy a napi többszöri inzulinadás (multiple daily insulin injections: MDI) mellett a bázis plusz kezelési koncepció megfogalmazódása bázisinzu- Winkler Gábor lin(analóg) mellé napi egy- vagy kétszeri prandialis inzulin adagolása a legnagyobb étkezés előtt9,10 az egyénre szabott inzulinkezelés új alternatívája lett. (E kezelésformában a bázisinzulin mellett alkalmazott anti diabetikus kezelés metformin és/vagy sulfanylurea tovább folytatható, a sulfanyl ureának azonban inkább elhagyása vagy dózisának csökkentése tanácsolható.) Az antidiabetikus kezelés intenzifikálásának ezen új lehetőségeit tekinti át a közlemény, kitérve a hazai finanszírozási előírások és e kezelési utak megvalósításának ellentmondásaira is. A bázisinzulin GLP-1-RA együttadásának elméleti háttere Noha kétségtelen, hogy a T2DM kiváltásában legalább nyolc kóroki tényező, az ominózus oktett szerepe igazolódott, közülük az inzulinhatás csökkenése és az inzulinelválasztás károsodása a meghatározó jelentőségű.11 Ez utóbbinak a béta-sejt-diszfunkció mellett lényeges összetevője az inkretin (GLP-1) hatás csökkenése. Ez a patogenetikai háttér magyarázza, hogy az inzulinelválasztást serkentő gyógyszercsoportok választható kombinációs lehetőségként őrzik terápiás ajánlásokban, algoritmusokban betöltött helyüket már a kezelés korai szakaszában, s mind több érv ala- 1. táblázat. Bázisinzulin + GLP-1-RA kombináció kialakításának elvi lehetőségei (akut anyagcsere-kisiklás hiányában). A kezdetben jellemzően a pp. vércukor-emelkedéssel járó esetekben idővel az éhomi vércukorszint is emelkedik. Ilyenkor merülhet föl harmadik választásként egy további nem inzulintermészetű antidiabeticum vagy bázisinzulin hozzáadása. Inzulin bevezetésének mérlegelésekor, ha továbbra is a pp. vércukorszint emelkedése a meghatározó, szóba jöhet prandialis inzulin hozzáadása is. Emelkedett éhomi vécukorszintű betegegben is szóba jöhet második antidiabeticumként dipeptidilpeptidáz-4-gátló (DPP-4i) választása, a sulfanylureacsoportú szerek (SU) vagy a GLP-1-receptor-agonisták hatása azonban e tekintetben erélyesebb. SGLT-2-gátlók a 2. kombinációktól kezdve a 2-es típusú diabetes kezelésének bármely szakaszában alkalmazhatók Életmódkezelés mellett 1. antidiabeticum 2. antidiabeticum További kombináció A kombináció szélesítése Jellemzően a pp. vércukorszint magas Metformin* (hazai gyakorlatunkban) Inzulin secretagog szer: DPP-4i GLP-1-RA SU (3. nem inzulin antidiabeticum vagy) bázisinzulin (GLP-1-RA, ha a kombinációban nem szerepelt) GLP-1-RA dózisemelése Az éhomi vércukorszint (is) emelkedett Metformin* Pioglitazon vagy inzulin secretagog szer (SU, GLP1-RA) (3. nem inzulin antidiabeticum vagy) bázisinzulin (GLP-1-RA, ha a kombinációban nem szerepelt) * intolerancia, ellanjavallat esetén sulfanylurea 16

3 Az antidiabetikus terápia lehetőségei BOT kezelés után T2DM-ben csony hypoglykaemia-kockázat, testsúlycsökkentés elősegítése, előnyös keringési hatások, az inzulinrezisztencia potenciális mérséklése támasztja alá közülük a GLP-1-RA-k választását.5,6,7 A gyógyszer-kombináció felépítését természetesen befolyásolják a cukorbetegség klinikai jellemzői ( fenotípusjegyei ), az érintett személy tápláltsági állapota, a vércukor-emelkedés jellege (jellemzően a posptrandialis [pp.] érték vagy az éhomi és a pp. egyaránt magasabb volta), a hypoglykaemia-kockázat mértéke. Így előfordulhat, hogy inzulin bevezetéséig inzulin secre tagog típusú antidiabeticum alkalmazására nem került sor, vagy nem GLP-1-RA-ra esett a választás (1. táblázat). Ha a bázisinzulinnal kiegészített vércukorcsökkentő kezelés megfelelő dózistitrálás után sem biztosítja a kívánt glykaemiás kontrollt, a továbblépés egyik lehetősége bázis plusz kezelésre vagy a napszakos inzulinadás más formájára (kétszeri premix kezelés, napi többszöri inzulinadás) való áttérés. Másik lehetősége az addigi orális kombináció módosítása és GLP-1-RA hozzáadása. (Ha a GLP-1-RA addig nem a megengedett felső dózistartományban került alkalmazásra és az adag emelésének nincs ellenjavallata, a dózisnövelés is választható út lehet.) Mind az inzulinkezelés kiterjesztése, mind az inzulin GLP-1-RA kombináció mellett sorakoztathatók fel támogató és ellenérvek is (2. táblázat). Együttes mérlegelésük azonban inkább ez utóbbi kombináció előnyét támasztja alá. Ezt tük- Összefoglaló közlemény rözik a gyári kombinált készítmények előállítására irányuló törekvések is, pl. a degludec-liraglutid fix keverékét tartalmazó, már törzskönyvezett és forgalomba került Xultophy vagy a még preklinikai fázisban lévő glargin lixisenatid kombináció (LixiLan ). A bázisinzulin GLP-1-RA kombinációk eredményességét számos vizsgálat támasztja alá. Placebokontrollos vizsgálatban mind a glargin mellé adott exenatid b.i.d.,11 mind a lixisenatid (GetGoal vizsgálatsorozat),12,13 mind a liraglutid14 hatékonyabb anyagcserekontrollt biztosított a kontroll ághoz képest. Optimalizált az éhomi vércukorszint célértékét biztosító bázisinzulinadás mellett naponta kétszer adott exenatid b.i.d. anyagcsere-javító hatása egyenértékűnek bizonyult bázis-bolus rendszerben alkalmazott inzulinanalóg-kezeléssel, kevesebb elsősorban éjszakai hypoglykaemia és gyakoribb gastrointestinalis mellékhatások mellett.15 Degludec (bázisanalóg) inzulin és liraglutid fix kombinációja 26 hetes vizsgálatban szignifikánsan nagyobb HbA1c-csökkenést ( 0,79 vs. 0,39%) eredményezett, mint a kontroll ágon a degludec és aspart (prandialis analóg) inzulin kombinációja. Míg az előbbi karon a betegek testsúlya csökkent, az utóbbi ágon nőtt.16 Eng és mtsai metaanalízisben dolgozták fel a bázisinzulin és GLP-1-RA kombináció más vércukorcsökkentő kezeléshez viszonyított hatékonyságát. Az előzetes beválogatási feltételek alapján kiválasztott 2905 tanulmányból 15 felelt meg minden 2. táblázat. Bázisinzulin és GLP-1-RA együttadásának előnyei és potenciális hátrányai (Bázis)inzulin Hatékony vércukorcsökkentés Felső dózis elvben nem limitált Az anyagcsere-károsodást kísérő hypertriglyceridaemia mérséklése Nagy klinikai tapasztalat Glukózfüggetlen anyagcsere-javító hatás Valószínű súlygyarapodás Hypoglykaemia-kockázat GLP-1-RA Előnyök Hatékony vércukorcsökkentés Glukózfüggő anyagcsere-javító hatás A pp. vércukorszint hatékony mérséklése* Testsúlycsökkentés Potenciális hátrányok Az inzulin secretagog hatás a béta-sejtdiszfunkció előrehaladásával csökken (Bázis)inzulin + GLP-1-RA Hatékony vércukorcsökkentés Csökkent hypoglykaemia-kockázat (inzulin kizárólagos adásával szemben) Az inzulin súlygyarapító hatásának ellensúlyozása Áttérés lehetősége napszakos inzulinadás bármely formájára** A kombináció eredményességének tartama előre nem véleményezhető A rövid, illetve hosszú hatású származékok kombinálása eltérő anyagcserehatást eredményezhet * a hosszú hatású változatoknál az éhomi vércukorszint is csökkenhet ** természetesen ez esetben a GLP-1-RA elhagyandó 17

4 DIABETOLOGIA HUNGARICA XXIV. évfolyam 1. szám tekintetben az összevethetőség kritériumainak. E hetes vizsgálatokban összesen 4348 T2DM-es személy adatai, a vizsgált kombinációkban rövid és hosszú hatású GLP-1-RA-k egyaránt szerepeltek. Valamennyi tanulmányban kedvezőbbnek találták a bázisinzulin és GLP-1-RA együttes adását a komparátorok glykaemiás hatásához képest. A HbA1c átlagos csökkenése 0,44 (95%-os megbízhatósági tartomány [CI]: 0,60 0,29)%, az átlagos súlycsökkenés 3,22 (95%-os CI: 4,90 1,54) kg volt. A hypoglykaemia-kockázat a másik ágon szereplő készítményekéhez képest érdemben nem változott (OR: 0,99 [95%-os CI: 0,16 1,29]). Külön elemezték e kombinációk hatékonyságát és biztonságossági adatait a bázis-bolus inzulinadással szemben. Ebben az összevetésben az átlagos HbA1c-csökkenés különbsége 0,1% volt a GLP-1-RA-t tartalmazó kombináció javára (95%-os CI: 0,17 0,02), kisebb volt a hypoglykaemia-kockázat (0,67 [95%-os CI: 0,56 0,80]) és kedvezőbb volt a testsúlyváltozás ( 5,6 [95%-os CI 9,8 1,5] kg).17 E kombinációk bevezetését más kezelési lépésekkel egyezően természetesen korlátozza a heveny anyagcsere-kisiklás kialakulása: a ketoacidosis és a hyperglykaemiás, hyperosmolaris állapot mellett ideértendők a diabetes jellemző tünetei és a jelentős anyagcsere-károsodást tükröző glykaemiás értékek (éhomi vércukor >13,9 mmol/l és/vagy random vércukor >16,0 mmol/l, HbA1c >10,0%, acetonaemia/acetonuria) egyidejű fennállása is.3 Ilyenkor az anyagcsere-állapotnak a leghatékonyabb vércukorcsökkentő eszköz, inzulin adagolásával való rendezése a helyes lépés, s ezt követően kerülhet sor a szakmai megfontolások alapján kialakított kezelésváltásra. Prandialis és nem-prandialis hatású GLP-1-receptor-agonisták bázisinzulinnal való kombinációban A GLP-1-RA-kat hatástani sajátosságaik alapján újabb csoportosítások prandialis (rövid hatású változatok), illetve nem-prandialis (hosszú, illetve ultrahosszú hatású származékok) készítményekként említik. Az előbbiek lassítják a gyomorürülést és hatékonyan csökkentik a pp. vércukorszintet, utóbbiak a gyomorfali GLP-1-receptorok tartós ingerlése okozta tachyphylaxis eredményeként nem befolyásolják a gyomormotilitást, s a pp. mellett erőteljesen mérséklik az éhomi vércu- 18 Winkler Gábor kor-, inzulin- és glukagonszintet is.5,6,7 E különbségekből eredően, elméleti megfontolásokból, az volt várható, hogy bázisinzulinnal történő együttadásuk eltérően befolyásolja a glykaemiás paramétereket. Bázisinzulinnal kombinált adásuk hatékonyságáról, a két csoport közvetlen összevetését tekintve, ez idő szerint csak korlátozottan ismertek adatok. S noha kétségtelen, hogy a különböző készítményekkel folytatott placebokontrollos vizsgálatokban a kontroll ághoz viszonyított átlagos HbA1c-érték-változás részben eltérőnek bizonyult, a különbségek a változó vizsgálati feltételek (a vizsgálat tartama, előzetes titrálási periódus az éhomi vércukorszint stabilizálására, a kiindulási HbA1c-érték, a kísérő antidiabeticumkombináció vagy annak hiánya) folytán nehezen értékelhetők.18,19 Megfontolást érdemel azonban, hogy a prandialis hatásúként számon tartott exenatid b.i.d.,11 illetve a nem-prandialis természetű lira glutid bázisinzulinnal való kombinálása14 30, illetve 26 hetes, placebokontrollos vizsgálatban közel azonos anyagcsere-javulást ( 0,8, illetve 1,1% HbA1c) eredményezett. A testsúly, illetve az éhomi vércukorszint a placeboágakon lévőkéhez viszonyított csökkenése nagyobb mértékű volt a liraglutiddal folytatott vizsgálatban. Ha hosszú, illetve rövid hatású GLP-1-RA-k bázisinzulinnal kombinált adásáról ez idő szerint kevés is a közvetlen összehasonlító vizsgálati adat, monoterápiás összevetésük glykaemiás hatékonysága és testsúlyt befolyásoló hatása számos tanulmányból ismert. Így a DURATION 1,20 illetve 5 vizsgálatban21 heti egyszer adandó exenatid és a szer napi kétszer adagolt változata, a LEAD 6 tanulmányban22 liraglutid és exenatid rövid hatású változata (exenatid b.i.d.), az AWARD 1 vizsgálatban23 dulaglutid és exenatid b.i.d. összevetése ismert. E vizsgálatokban a hosszú hatású származékok gly kae miás hatékonysága felülmúlta a rövid hatásúakét, erőteljesebben csökkent az éhomi vércukorszint és a testsúly. Az éhomi vér cukorszint kifejezettebb mérséklődésében az éhomi plazma glukagontartalom-csökkenésének tulaj do nítanak szerepet. Egy további, előzetesen optimalizált glargin inzulindózis mellett folytatott 8 hetes tanulmányban napi 1 20 µg lixisenatid, 1 1,2 mg, illetve 1 1,8 mg liraglutid glykaemiás hatékonyságát és biztonsági mutatóit vetették össze. Az anyagcsere mindhárom ágon javult. A lixisenatid és az 1,2 mg liraglutid HbA1c-csökkentő hatása közel azonos, az 1,8 mg liraglutidé azt meghaladó volt.24 A pp. vércukorszint

5 Az antidiabetikus terápia lehetőségei BOT kezelés után T2DM-ben csökkenése standard összetételű reggelit követően görbe alatti területként számolva kifejezettebb volt a lixisenatid ágon, a lira glutid hatás azonban tartósabb volt, s a nap egészében érvényesült. Gastrointestinalis mellékhatás a liraglutid, hypoglykaemia a lixisenatid csoportban volt gyakrabban megfigyelhető. A ma ismert adatok fényében még nem lehet állást foglalni rövid (prandialis), illetve hosszú (nem-prandialis) hatású GLP-1-RA-k bázisinzulinnal történő kombinálásának választást befolyásoló szempontjai tekintetében. Nem-prandialis természetű GLP-1-RA-k bevezetése mellett szólhat, ha az éhomi vércukorszint erőteljesebb befolyásolása a cél.19,25 E kombinációk jelölésére egyéb ként az egyik szerzőcsoport a BOT mintájára a BIT (basal insulin combined incretin mimetic therapy) rövidítést ajánlja.19 Bázis plusz inzulinkezelés A bázis plusz kezelési elv azon a felismerésen alapul, hogy BOT mellett elegendő lehet napi egyszeri inzulinadás a pp. vércukor-emelkedés kontrollálására abban az időpontban, amikor az érintett személy a legnagyobb szénhidrát-tartalmú étkezést fogyasztja.9 A mediterrán országokban ez nemritkán a rendszerint későre tolódó és időben is elhúzódó vacsora (míg reggelire elég általános a csak minimális étkezés, pl. kávé és croissant vagy kis szendvics tapas fogyasztása). Hazai viszonyaink között általában az ebéd szénhidráttartalma a legnagyobb, más okból így az inzulinérzékenység napszakos csökkenéséből adódóan azonban lehet a reggelit követően is a kívántnál nagyobb és a szokásos vércukorcsökkentőkkel nem vagy alig uralható a pp. vércukor-emelkedés. Bázis plusz kezelés alkalmazására tehát reggel vagy délben is sor kerülhet. E kezelés kétségtelen előnye, hogy kitolhatja a napszakos inzulinadás időpontját, sőt további kezelési lépésként lehetővé teszi bázisinzulin mellé a nap két étkezéséhez prandialis inzulinadás alkalmazását. Hátránya ugyanakkor, hogy a kívánt pp. vércukorkontroll csak prandialis inzulinanalóg adagolásával biztosítható, amit a jelen hazai finanszírozási rendszer emelt egészségbiztosítói hozzájárulással nem támogat. Összefoglaló közlemény A gyakorlati alkalmazás lehetőségei Mindenekelőtt két kérdést kell mérlegelnünk. Az egyik, hogy milyen esetben javasolt a bázisinzulinadást (BOT) bázis plusz vagy a napszakos inzulinadás más formája felé kiterjeszteni, s mikor jön szóba inkább GLP-1-RA kiegészítő adása. A másik kérdés, hogy ha az utóbbira esik a választás, milyen megfontolás szólhat prandialis, s milyen nem-prandialis inkretinmime tikum bevezetése mellett. Ami az első kérdést illeti, a mérlegelésnek ez idő szerint nincsenek kikristályosodott szempontjai. A döntésben figyelembe vehető tényezőket lehetséges javaslatként a 3. táblázatban foglaljuk össze. A táblázatban a kezelésválasztást meghatározó anyagcsere-jellemzőként feltüntetett, illetve <9,5 10,0%-os HbA1c-érték önkényes, más kezelési ajánlások figyelembevételével meghatározott érték. Az inzulinkezelés intenzifikálási lehetőségeit más megközelítésből vizsgáló szakértői ajánlásban a metformin±glp-1-ra kombináció után BOT, illetve premix inzulin választásában a > (akkor premix inzulinadás), illetve <8,5% (BOT) HbA1c-értéket szerepeltetik (kiegészítve az éhomi vércukorszint >, illetve <8,3 mmol/l-es értékével).26 Másik, ugyancsak családorvosok számára készített útmutatás BOT (kezelés) bázisinzulin + GLP-1-RA kombinációval történő felváltását megengedhetőnek tartja, ha a HbA1c >7,0%, az éhomi vércukor <8,0 mmol/l, a bázisinzulin addigi dózisa pedig >0,5 E/kg/nap. Bázis plusz kezelés indítását javasolja, ha a fenti paraméterek mellett a pp. vércukor-emelkedés >4 mmol/l (75 mg/dl).27 Ezen ajánlás hátránya, hogy nem foglal állást sem a HbA1c, sem az éhomi vércukor azon felső értéke tekintetében, amikor már napszakos inzulinadás választása a helyes lépés e két kezelési formával szemben. A >4,0 mmol/l pp. vércukor-emelkedés ugyanakkor túl magasnak látszik. (A közlemény címében jelzett harmadik kezelési opció, a bázis-bolus terápia tekintetében nem határoz meg anyagcsereértékeket.) A két kezelési forma között további differenciálási szempont lehetne az elérhető anyagcsere-javulás mértéke. E tekintetben azonban a BOT plusz, illetve a BIT rendszerek átlagos anyagcsere-javító hatásában rövid (12 36 hetes),11,14,18 illetve közepes (1 3 éves)20 távú vizsgálatokban nem volt érdemi eltérés.25,28 Megfelelő dózistitrálással végzett hosszú távú vizsgálatokból viszont ez idő szerint 19

6 DIABETOLOGIA HUNGARICA XXIV. évfolyam 1. szám Winkler Gábor 3. táblázat. Bázisinzulin-kezelés bázis plusz vagy bázisinzulin + GLP-1-RA kombináció formájú intenzifikálásának lehetséges mérlegelési szempontjai A felsorolt korlátozó tényezők hiányában BOT + GLP-1-RA kombináció mellett szól e kezelés súlyleadást segítő természete, valamint alacsony hypoglykaemia-kockázata. Az anamnézisben szereplő gastrointestinalis panaszok vagy megbetegedés esetén inkább napszakos inzulinadás választása tanácsolható.15 HbA1c a kezelésváltáskor Bázisinzulin-dózis (e)gfr (ml/min/1,73 m2) Életkor (év) Bázis plusz kezelés A választás mellett szólhat 9,5 10,0%* < 0,5 E/kg Nincs korlátozó érték Nincs korlát A kezelés egyszerűsége Bázisinzulin + GLP-1-RA <9,5 10,0%* >0,5 E/kg Súlyos veseműködési zavar nem áll fenn** <75 80*** Vércukorra történő dózistitrálás kevéssé szükséges**** A választást korlátozhatja Vércukorra történő titrálás szükséges Pancreatitises kórelőzmény, közepesnél súlyosabb májkárosodás, az anamnézisben pajzsmirigycarcinoma, MEN-2 szindróma * önkényesen, más kezelési ajánlások figyelembevételével választott határérték annak kifejezésére, hogy a BOT napszakos inzulinadás felé való kiterjesztése erőteljesebb glykaemiás hatást eredményezhet ** az egyes készítmények törzskönyve a veseműködés korlátozó volta tekintetében részben eltér, <30 ml (e)gfr-értéknél elegendő tapasztalat hiányában adásuk ellenjavallt, közötti érték esetében pedig az exenatid qw kivételével, amelynek adása kerülendő óvatosság ajánlott *** magasabb életkorú személyeken a GLP-1-RA-kal ez idő szerint kevés a tapasztalat **** fix összetételű készítmények kivételével nem áll rendelkezésre elegendő tapasztalat.19,28 A választás tekintetében fontos további szempont, hogy bázisinzulin + GLP-1-RA kombináció után van lehetőség bázisinzulin plusz kezelésre vagy a napszakos inzulinadás más formájára áttérni, míg helyesen indikált inzulinkezelés után fordítva nem, illetve csak az inzulindózisok fokozatos leépítése után. Mérlegelési tényező lehet a vese-, illetve a májműködés állapota is. A részletek ismertetése meghaladja munkánk kereteit, e tekintetben az egyes készítmények törzskönyvi előiratára utalunk. Általánosságban igaz, hogy enyhe veseműködési zavarban ([e]gfr ml/min/1,73 m2) nem szükséges a dózist módosítani, mérsékelt vesekárosodás esetén ([e]gfr ml/min/1,73 m2) a dózisemeléssel óvatosság szükséges. Súlyos vesekárosodással ([e]gfr<30 ml/min/1,73 m2) rendelkezőkön GLP-1 mimetikumokkal nincs elegendő tapasztalat, ezért adásuk kerülendő. Az exe natid qw adása <50 ml/min GFR esetén is kerülendő a korlátozott tapasztalatok miatt. Bár a GLP-1-RA-k zsírsavoxidációt fokozó, lipogenesist mérséklő, illetve a hepatikus glukózanyag cserét javító hatásuk révén in vitro, valamint állatkísérletes in vivo megfigyelések szerint kedvezően befolyásolják a zsírmáj kialakulásához vezető folyamatokat,29 középsúlyos, illetve súlyos májműködési zavarban adásukkal ez idő szerint nincs elegendő tapasztalat. 20 Bázisinzulin prandialis/nem-prandialis hatású GLP-1-RA-val való együttadásának lehetséges mérlegelési szempontjait az előzőekben már részleteztük. Nem-prandialis hatású szer választásakor az éhomi vércukor erőteljesebb mérséklődése várható. (A teljesség kedvéért megjegyezzük, hogy az exenatid qw bázisinzulinnal ez idő szerint nem adható az európai törzskönyv szerint, s ugyanez érvényes a dulaglutidra is, az albiglutid pedig hazánkban jelenleg nincs forgalomban, így nem-prandialis hatású szerként egyedül a liraglutid vehető számításba. Ennek mind éhomi, mind pp. vércukorszintet csökkentő hatását számos vizsgálatban igazolták.) Finanszírozási szabályok, módszertani irányelvek A bázisinzulin-adás intenzifikálásának mind a napszakos inzulinkezelés irányába való kiterjesztése, mind a GLP-1-RA-val történő kombinálása szerepel a megújított nemzetközi,30,31 illetve hazai kezelési ajánlásokban.32 A mikor melyiket kérdés tekintetében azonban nem tartalmaznak iránymutatást, a választást a kezelőorvosra bízzák.

7 Az antidiabetikus terápia lehetőségei BOT kezelés után T2DM-ben A jelen hazai finanszírozási szabályok még nincsenek összhangba hozva a megújított kezelési szemlélettel. Így pl., ha a nem inzulintermészetű antidiabeticumkombinációban GLP-1-RA nem szerepelt a bázisinzulin bevezetése előtt, azt követően, inzulin mellé, emelt támogatással már nem rendelhető, így a bázisinzulin-kezelés intenzifikálása csak a napszakos inzulinadás irányába történhet. Itt újabb nehézség adódhat. Bázisinzulin-analóg mellé ui. prandialis inzulinanalóg (bázis plusz terápia) emelt vagy kiemelt támogatással ez idő szerint nem rendelhető, ugyanígy bázis két plusz prandialis inzulin vagy inzulinanalógokkal felépített napszakos inzulinadás sem. Bázisinzulinadás további kombinációs lehetőségei Munkánk előző részében a bázisinzulin-kezelést követő vércukorcsökkentő terápia alternatíváit tekintettük át, párhuzamba állítva az inzulinnal, illetve a nem inzulintermészetű paren teralis antidiabeticumokkal való kombináció lehetőségeit. A teljesség kedvéért megemlítjük a bázisinzulin nátrium glukóz kotranszporter (SGLT)-2, illetve dipeptidilpeptidáz (DPP)-4 gátlóval való együttadását is (feltételezve, hogy e komponensek nem voltak részei már a korábbi antidiabetikus terápiának). SGLT-2-gátló bázisinzulinhoz, illetve metforminnal kiegészített bázisinzulinhoz való adása hatékonyan javíthatja a glykaemiás kontrollt, elősegítheti a testsúly csökkenését és a vérnyomás rendeződését. További előnye lehet az inzulindózis csökkentése. A hypoglykaemia kialakulásának kockázata kicsi, placebokontrollos vizsgálatokban közel azonosnak találták a placebo ágon előfordulóval.33 Az SGLT-2-gátló komponens révén emelkedhet a genitalis fertőzések előfordulása, bár ennek gyakorisága változó és függ más prediszponáló tényezők társulásától is. Hasonlóan kedvező tapasztalatok ismertek bázisinzulin és DPP-4-gátló együttadásával. Idősebb személyek esetében különösen előnyös lehet li na gli ptin szerepeltetése a kombinációban, mivel e szer az ebben az életkorban nem ritka beszűkült veseműködés esetén is biztonsággal, dóziscsökkentés nélkül adható. További előnyként említhető, Összefoglaló közlemény hogy a glykaemiás kontroll javulása a hypoglykaemia kockázatának fokozódása nélkül biztosítható.34 (Más DPP-4 gátlók >65 év feletti adásával is kedvező tapasztalatok ismertek, a veseműködés beszűkülésekor azonban különböző mértékben csökkenteni kell adagjukat.) E két utóbb említett kombináció anyagcsere-javító hatása elmaradhat a parenteralis kombinációkétól, előnyük viszont, hogy alkalmazásuk nem igényel szúrást. Az előzőekben áttekintett kezelési formák hazai elterjedéséhez elengedhetetlen a 2-es típusú diabetesben alkalmazott antidiabetikus terápia finanszírozási feltételrendszerének újragondolása, az új szempontokhoz való igazítása. Ezt egyébként nemcsak a bázisinzulin-kezelés intenzifikálása, hanem a kezelés korábbi szakaszai is mind sürgetőbbé teszik. Közlésre érkezett: október 20. Közlésre elfogadva: január 22. A levelezésért felelős szerző: Dr. Winkler Gábor Szent János Kórház, II. Belgyógyászat-Diabetológia 1125 Budapest, Diós árok

8 Összefoglaló közlemény Irodalom 1. Fonseca V: Defining and characterizing the progression of type 2 diabetes. Diabetes Care 2009; 325(Suppl. 2): S151-S Saisho Y: Importance of beta-cell function for the treatment of type 2 diabetes. J Clin Med 2014; 3: Inzucchi SE. Bergenstal RM, Buse JB, Diamant M, Ferrannini E, Nauck E, et al.: Management of hyperglycemia in type 2 diabetes: a patient-centered approach. Position statement of the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetes Care 2012; 35(6): Jermendy Gy: Az inzulinterápia intenzifikálásának új alternatívája 2-es típusú diabetesben. bázininzulin-analóg + GLP-1-mimetikum fix kombinációja. Diabetologia Hungarica 2015; 23(3): Winkler G: GLP-1 mimeticumok differenciálterápiája. Diabetologia Hungarica 2014; 22(2): Lund A, Knop FK, Vilsbøll T: Glucagon-like peptide-1 receptor agonists for the treatment of type 2 diabetes: differences and similarities. Eur J Intern Med 2014; 25: Uccellatore A, Genovese S, Dicembrini B, Mannucci E, Ceriello A: Comparison review of short-acting and long-acting glucagon-like peptide-1 receptor agonists. Diabetes Ther 2015; 6(3): Blonde L, Jendle J, Gross J, Woo V, Jiang H, Fahrbach JL, et al.: Once-weekly dulaglutide vs. bedtime insulin glargine, both in combination with prandial insulin lispro, in patients with type 2 diabetes (AWARD-4): a randomised, openlabel, phase 3, non-infe riority study. Lancet 2015; 385(No 9982): Ampudia-Biasco FJ, Rossetti M, Ascaso JF: Basal plus, basal-bolus approach in type 2 diabetes. Diabetes Techn Ther 2011; 13 (Suppl. 1): S75-S Owens DR: Stepwise intensification of insulin therapy on type 2 diabetes management exploring the concept of the basal-plus approach in clinical practice. Diabetic Med 2013; 30 (9): Buse JB, Bergenstal RM, Glass LC, Hellmann CR, Lewis MS, Kwan AYM, et al.: Use of twice-daily exenatide in basal-insulin treated patients with type 2 diabetes. A randomized, controlled trial. Ann Intern Med 2011; 154: Riddle MC, Forst, T, Aronson R, Sauque-Reyna L, Souhami E, Silvestre L, et al.: Adding once-daily lixisenatide for type 2 diabetes inadequately controlled with newly initiated and continuously titrated basal insulin glargine. A 24week, randomized, placebo-cont rolled study (GetGoal-Duo 1). Diabetes Care 2013; 39(9): Riddle MC, Aronson R, Home P, Marre M, Niemoeller E, Miossec P, et al.: Adding once-daily lixisenatide for type 2 diabetes inadequately controlled by established basal insulin. A 24-week, randomized, placebo-controlled comparison (GetGoal-L). Diabetes Care 2013; 36(9): Ahmann A, Rodbard HW, Rosenstock J, Lahtela JT, de Loredo L, Tornøe K, et al.: Efficacy and safety of liraglutide vs. placebo added to basal insulin analogues (with or without metformin) in patients with type 2 diabetes: a randomized, placebo-controlled trial. DOM 2015, DOI: /dom Diamant M, Nauck MA, Shaginian R, Malone JK, Cleall S, Reaney M et al for the 4B Study Group: Glucagon-like peptide 1 receptor agonist or bolus insulin with optimized basal Insulin in type 2 diabetes. Diabetes Care 2014; 37(10): Mathieu C, Rodbard HW, Cariou B, Handelsman Y, Philis-Tsimikas A, Ocampo Francisco AN, et al.: A comparison of adding liraglutide vs. a single daily dose of insulin aspart to insulin degludec in subjects with type 2 diabetes (BEGIN: VICTOZA ADD-ON). Diabetes Obes Metab 2014; 16(7): Eng C, Kramer CK, Zinman B, Retnakaran R: Glucagon-like peptide-1 receptor agonist and basal insulin combination treatment for the management of type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. Lancet 2014; 384: Young LA, Buse, JB: GLP-1-receptor-agonists and basal insulin in type 2 diabetes. Lancet 2014; 384: Scholz GH, Fleischmann H: Basal insulin combined incretin mimetic therapy with glucagon-like protein l receptor agonists as an upcoming option in the treatment of type 2 diabetes: a practical guide to decision making. Ther Adv Endocrinol Metab 2014; 5(5): Buse JB, Drucker DJ, Taylor KL, Kim T, Walsh B, Hu H, et al.: DURATION-1: exenatide once weekly produces sustained glycemic control and weight loss over 52 weeks. Diabetes Care 2010; 33(6): Blevins T, Pullman J, Malloy J, Yan P, Taylor K, Schulteis C, et al.: DURATION-5: exenatide once weekly resulted in greater improvements in glycemic control compared with exenatide twice daily in patients with type 2 diabetes. J Clin Endocrinol Metab 2011; 96(5): Buse JB, Rosenstock J, Sesti G, Schmidt WE, Montanya E, Brett JH et al for the LEAD-6 Study Group: Liraglutide once a day vs. exenatide twice a day for type 2 diabetes: a 26-week randomised, parallel-group, multinational, open-label trial (LEAD-6). Lancet 2009; 374(9683): Wysham C, Blevins T, Arakaki R, Colon G, Garcia P, Atisso C, et al.: Efficacy and safety of dulaglutide added onto pioglitazone and metformin vs. exenatide on type 2 diabetes in a randomized controlled trial (AWARD-1). Diabetes Care 2014; 37(8): Meier JJ, Rosenstock J, Hincelin-Méry A, Roy-Duval C, Delfolie A, Coester H-V, et al.: Contrasting effects of lixisenatide and liraglutide on postprandial glycemic control, gastric emptying, and safety parameters in patients with type 2 diabetes on optimized insulin glargine with or without metformin: a randomized, open-label trial. Diabetes Care 2015; 38(7): Cahn A, Miccoli R, Dardano A, Del Prato S: New forms of insulin and insulin therapies for the treatment of type 2 diabetes. Lancet Diabetes Endocrinol 2015; 3: Mosenzon O, Raz I: Intensification of insulin therapy for type 2 diabetic patients in primary care: basal-bolus regimen vs. premix insulin analogs. When and for whom? Diabetes Care 2013; 36 (Suppl. 2): S212-S Presswala J, Shubrook J: What to do after basal insulin: 3 times strategies for type 2 diabetes. J Fam Pract 2015; 64 (4): Gallwitz B, Bretzel RG: How do we continue treatment in patients with type 2 diabetes when therapeutic goals are not reached with oral antidiabetes agents and lifestyle? Incretin vs. insulin treatment. Diabetes Care 2013; 36(Suppl. 2): S180-S Lee J, Hong S-W, Rhee E-J, Lee W-Y: GLP-1-receptor-agonist and nonalcoholic fatty liver disease. Diabetes Metab J 2012; 36: AACE/ACE Comprehensive Diabetes Management Algorithm Endocr Pract 2015; 21: Inzucchi SE, Bergenstal RM, Buse JB, Diamant M, Ferrannini E, Nauck M, et al.: Management of hyperglycemia in type 2 diabetes, 2015: a patientcentered approach: update to a position statement of the American Diabetes Association and the European Association fo the Study of Diabetes. Diabetes Care 2015; 38(1): Gaál Zs, Gerő L, Hidvégi T, Jermendy Gy, Kempler P, Winkler G, et al.: A diabetes mellitus kórismézése, a cukorbetegek kezelése és gondozása a felnőttkorban. A Magyar Diabetes Társaság szakmai irányelve, (szerkesztette: Jermendy Gy.). Diabetologia Hungarica 2014; 22(Suppl. 1): Rosenstock J, Jelaska A, Zeller C, Kim G, Broedl UC, Woerle HJ on behalf of the EMPA-REG Basal investigators: Impact of empagliflozin added to basal insulin in type 2 diabetes inadequately controlled on basal insulin: a 78-week randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Diabetes Obes Metab 2015; 17: Inzucchi SE, Nauck MA, Hehnke U, Woerle H-J, von Eynatten M, Henry RR: Improved glucose control with reduced hypoglycaemic risk when linagliptin is added to basal insulin in elderly patients with type 2 diabetes. Diabetes Obes Metab 2015; 17(9):

9

10

AZ inzulinkezelés modern szemlélete

AZ inzulinkezelés modern szemlélete AZ inzulinkezelés modern szemlélete dr. Hosszúfalusi Nóra Semmelweis Egyetem III. sz. Belgyógyászati Klinika Belgyógyászati Kötelező Szinten Tartó Tanfolyam 2013. november 16. Az inzulinkezelés célja...cukorbetegek

Részletesebben

A vércukorcsökkentő kezelés kiválasztásánál a következő szempontokat kell figyelembe venni:

A vércukorcsökkentő kezelés kiválasztásánál a következő szempontokat kell figyelembe venni: A hyperglycaemia kezelése 2-es típusú diabetes mellitusban kivonat az Amerikai és az Európai Diabetes Társaság (ADA és EASD) konszenzus nyilatkozatából A klasszikus orális antidiabetikumok és inzulinkészítmények

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZŐ KÖZLEMÉNYEK

TOVÁBBKÉPZŐ KÖZLEMÉNYEK 2014. július GYÓGYSZERÉSZET 399 Gyógyszerészet 58. 399-409. 2014. TOVÁBBKÉPZŐ KÖZLEMÉNYEK Vércukorcsökkentő kezelés felnőttkori diabetesben 2014 1 Winkler Gábor A cukorbetegség heterogén kórkép. Két leggyakoribb

Részletesebben

A 2-es típusú cukorbetegség

A 2-es típusú cukorbetegség A 2-es típusú cukorbetegség tablettás kezelése DR. FÖLDESI IRÉN, DR. FARKAS KLÁRA Az oktatóanyag A MAgyAr DiAbetes társaság vezetôsége Megbízásából, A sanofi támogatásával készült készítette A MAgyAr DiAbetes

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes mellitus kezelése az irányelvek alapján

A 2-es típusú diabetes mellitus kezelése az irányelvek alapján A 2-es típusú diabetes mellitus kezelése az irányelvek alapján Kempler Péter Semmelweis Egyetem ÁOK, I. sz. Belgyógyászati Klinika Az endokrinológia modern gyakorlata nem csak endokrinológusoknak Budapest,

Részletesebben

Az inzulinkezelés modern szemlélete

Az inzulinkezelés modern szemlélete Az inzulinkezelés modern szemlélete dr. Hosszúfalusi Nóra Semmelweis Egyetem III. sz. Belgyógyászati Klinika Belgyógyászati Kötelező Szinten Tartó Tanfolyam 2014. december 6. Amiről szó lesz: Glikémiás

Részletesebben

Inkretintengelyen ható gyógyszerek a 2-es típusú diabetes kezelésében: az antidiabetikumok új hatástani csoportja

Inkretintengelyen ható gyógyszerek a 2-es típusú diabetes kezelésében: az antidiabetikumok új hatástani csoportja 2014. szeptember GYÓGYSZERÉSZET 539 Gyógy sze ré szet 58. 539-545. 2014. Inkretintengelyen ható gyógyszerek a 2-es típusú diabetes kezelésében: az antidiabetikumok új hatástani csoportja Jermendy György

Részletesebben

A 2-es típusú diabetesben szenvedôk antidiabetikus terápiája

A 2-es típusú diabetesben szenvedôk antidiabetikus terápiája LAM-TUDOMÁNY TOVÁBBKÉPZÉS FARMAKOTERÁPIA 25 A 2-es típusú diabetesben szenvedôk antidiabetikus terápiája Az inkretinmimetikumok alkalmazásának helye GERÔ László ANTIDIABETIC THERAPY OF PATIENTS WITH TYPE

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük,

Részletesebben

A pioglitazon + metformin kombináció - Competact 15 mg/850 mg tbl.- helye és szerepe a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében

A pioglitazon + metformin kombináció - Competact 15 mg/850 mg tbl.- helye és szerepe a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében A pioglitazon + metformin kombináció - Competact 15 mg/850 mg tbl.- helye és szerepe a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében Gyimesi András dr. Kelet-magyarországi Diabetes Hétvége Szeged, 2009 október

Részletesebben

A vércukor-önellenőrzés és a diabetesszűrés jelentősége kardio- és cerebrovaszkuláris eseményt elszenvedett betegek körében

A vércukor-önellenőrzés és a diabetesszűrés jelentősége kardio- és cerebrovaszkuláris eseményt elszenvedett betegek körében A vércukor-önellenőrzés és a diabetesszűrés jelentősége kardio- és cerebrovaszkuláris eseményt elszenvedett betegek körében Dr. Jermendy György Bajcsy-Zsilinszky Kórház, III. sz. Belgyógyászati Oktató

Részletesebben

Diabetes mellitus. Kezelés. Dr. Sármán Beatrix

Diabetes mellitus. Kezelés. Dr. Sármán Beatrix Diabetes mellitus Kezelés Dr. Sármán Beatrix A diabetes mellitus kezelésének fő szempontjai: 1. Hatásos és tartós glikaemias kontroll 2. Kiváltó okot célzó kezelés (ha lehet) 3. Komplex kardiovaszkuláris

Részletesebben

Dr. Pa dos Gyu la Pro fes szor Dr. Paragh György. Pro fes szor Dr. Jermendy György ATEROSZKLERÓZIS. Pro fes szor Dr. Szollár La jos DIABETOLÓGIA

Dr. Pa dos Gyu la Pro fes szor Dr. Paragh György. Pro fes szor Dr. Jermendy György ATEROSZKLERÓZIS. Pro fes szor Dr. Szollár La jos DIABETOLÓGIA 2016. DECEMBER XIV. ÉV FO LYAM 5. SZÁM ME TA BO LIZ MUS ME TA BO LIZ MUS TU DO MÁ NYOS TÁR SA SÁ GOK SZAK MAI TÁ MO GA TÁ SÁ VAL: MA GYAR ATHEROSCLEROSIS TÁR SA SÁG MA GYAR HYPERTONIA TÁR SA SÁG MA GYAR

Részletesebben

Újabb gyógyszerek a cukorbetegek kezelésében

Újabb gyógyszerek a cukorbetegek kezelésében Újabb gyógyszerek a cukorbetegek kezelésében Belgyógyászati Kötelező Szintentartó Tanfolyam Székesfehérvár 2014. március 27. Dr Hidvégi Tibor PhD Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr Anyagcsere, endokrin

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban Dr. Nagy Attila, Dr. Sándor János, Dr. Ádány Róza (Debreceni Egyetem, NK, Megelőző Orvostani Intézet.) Az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

Új kezelési lehetőség a 2-es típusú diabetes terápiájában: DPP-4-gátlók (sitagliptin)

Új kezelési lehetőség a 2-es típusú diabetes terápiájában: DPP-4-gátlók (sitagliptin) ÖSSZEFOGLALÓ REFERÁTUMOK Új kezelési lehetőség a 2-es típusú diabetes terápiájában: DPP-4-gátlók (sitagliptin) ÁBEL TATJÁNA DR. 1 FEHÉR JÁNOS DR. 2 1 Állami Egészségügyi Központ, Szakrendelő Intézet, Budapest

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER NEVE BYETTA 5 mikrogramm oldatos injekció előretöltött injekciós tollban 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Adagonként 5 mikrogramm (μg) exenatid 20

Részletesebben

A 2-es típusú cukorbetegség. inzulinkezelése

A 2-es típusú cukorbetegség. inzulinkezelése A 2-es típusú cukorbetegség inzulinkezelése DR. FÖLDESI IRÉN, DR. FARKAS KLÁRA SAN_MTD fuzet 200x200_Feltolteni_FF.indd 46 A 2-es típusú cukorbetegség diétával, mozgással, testsúlycsökkentéssel és tablettákkal

Részletesebben

Inzulinok. Dr. Putz Zsuzsanna. Az Endokrinológia modern gyakorlata nem csak endokrinológusoknak

Inzulinok. Dr. Putz Zsuzsanna. Az Endokrinológia modern gyakorlata nem csak endokrinológusoknak Inzulinok Dr. Putz Zsuzsanna Az Endokrinológia modern gyakorlata nem csak endokrinológusoknak 2015.03.14. Semmelweis Egyetem, I. sz. Belgyógyászati Klinika Presentation title Date Slide no 2 The journey

Részletesebben

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Páll Dénes egyetemi docens Debreceni Egyetem OEC Belgyógyászati Intézet A HYPERTONIA SZÖVŐDMÉNYEI Stroke (agykárosodás) Szívizom infarktus

Részletesebben

2017. november

2017. november 2017. november 17-18. ip_jw]b_fj_d%c[j\ehc_d#^_zheabeh_z >W W c[j\ehc_d dcw] XWd d[c [b ] ip_jw]b_fj_d I[] ji ] W ]b_a c_ i []o[di bo [b h i X[d Készen állok... A Trulicity heti egyszeri adagolású GLP-1

Részletesebben

Gyógyszerészi kommunikáció

Gyógyszerészi kommunikáció Gyógyszerészi kommunikáció Előadás vázlat Dr. Pilling János Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Hibás feltételezések a betegek gyógyszerhasználatával kapcsolatban 1. Az orvos már megbeszélte

Részletesebben

VII. szegedi Diabétesz nap. 6722 Szeged, Ady tér 10.

VII. szegedi Diabétesz nap. 6722 Szeged, Ady tér 10. VII. szegedi Diabétesz nap s z e g e d, 2 01 2. o k t ó b e r 1 2 1 3. SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ 6722 Szeged, Ady tér 10. PROGRAM VII. SZEGEDI DIABÉTESZ NAP Megújult vércukor

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük,

Részletesebben

A hazai diabetológia fejlődése az elmúlt 20 évben

A hazai diabetológia fejlődése az elmúlt 20 évben Prof. dr. Jermendy György A hazai diabetológia fejlődése az elmúlt 20 évben A hazai diabetológia folyamatos fejlődésének jelentős periódusa esik az elmúlt 20 évre. A terápiás lehetőségek bővülése a tényeken

Részletesebben

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint:

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint: A Debreceni Egyetemen a belgyógyász, csecsemő-és gyermekgyógyász, vagy háziorvos szakorvosok által megszerezhető diabetológiai licenc képzési követelményei és feltételei (2014. évtől kezdődően) A képzés

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A szénhidrát-anyagcsere rendezése 2-es típusú cukorbetegségben nem terhes felnőttekben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A szénhidrát-anyagcsere rendezése 2-es típusú cukorbetegségben nem terhes felnőttekben A szénhidrát-anyagcsere rendezése 2-es típusú 2014-ben felülvizsgált TERVEZET 2014.11.06. Országos Egészségbiztosítási Pénztár Egészség, biztonság! 1. Azonosítószám: 23/2013 2. Az eljárásrend tárgya 2.1.

Részletesebben

Az analóg bázisinzulinok terápiás hatásának összevetése 2-es típusú diabetesben szenvedô betegek napi egyszeri kezelésében

Az analóg bázisinzulinok terápiás hatásának összevetése 2-es típusú diabetesben szenvedô betegek napi egyszeri kezelésében Az analóg bázisinzulinok terápiás hatásának összevetése 2-es típusú diabetesben szenvedô betegek napi egyszeri kezelésében Dr. Nagy Bence, Lang Zsolt, Hegyi Ramóna Healthware Kft., Budapest 86 Az analóg

Részletesebben

A bázis inzulinanalógok hazai alkalmazásának klinikai-gazdasági vonatkozásai

A bázis inzulinanalógok hazai alkalmazásának klinikai-gazdasági vonatkozásai A bázis inzulinanalógok hazai alkalmazásának klinikai-gazdasági vonatkozásai Dr. Kósa József, Sanofi-Aventis Zrt. Az elmúlt évtizedben a diabétesz terápiák jelentős fejlődésen menetek keresztül. A készítmények

Részletesebben

A dapagliflozin potenciális helye a 2-es típusú diabetes vércukorcsökkentő kezelésében

A dapagliflozin potenciális helye a 2-es típusú diabetes vércukorcsökkentő kezelésében Összefoglaló közlemény Szent János Kórház, II. Belgyógyászat-Diabetológia, Budapest,1 Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar, Elméleti Egészségtudományi Intézet2 A dapagliflozin potenciális helye a 2-es típusú

Részletesebben

A vércukor-önellenőrzés jelentősége és hatásai az antidiabetikus kezelés eredményességére Földesi Irén

A vércukor-önellenőrzés jelentősége és hatásai az antidiabetikus kezelés eredményességére Földesi Irén A vércukor-önellenőrzés jelentősége és hatásai az antidiabetikus kezelés eredményességére Földesi Irén Dr Bugyi István Kórház Szentes Diabétesz Szakrendelés A vércukor-önellenőrzés (SMBG) célja (SMBG:Self

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER NEVE Galvus 50 mg tabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 50 mg vildagliptin tablettánként. Ismert hatású segédanyag: 47,82 mg laktóz (vízmentes)

Részletesebben

A bifázisos aspart inzulin hatékonysága és biztonságossága a klinikai vizsgálatok tükrében. biphasic human insulin, biphasic analogues, HbA 1c

A bifázisos aspart inzulin hatékonysága és biztonságossága a klinikai vizsgálatok tükrében. biphasic human insulin, biphasic analogues, HbA 1c LAM-TUDOMÁNY TOVÁBBKÉPZÉS FARMAKOTERÁPIA 409 A bifázisos aspart inzulin hatékonysága és biztonságossága a klinikai vizsgálatok tükrében GERÔ László EFFICIENCY AND SAFETY OF BIPHASIC ASPART INSULIN THERAPY

Részletesebben

100 mg szitagliptinnek megfelelő szitagliptin-foszfát-monohidrát tablettánként.

100 mg szitagliptinnek megfelelő szitagliptin-foszfát-monohidrát tablettánként. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Januvia 100 mg filmtabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 100 mg szitagliptinnek megfelelő szitagliptin-foszfát-monohidrát tablettánként. A segédanyagok teljes listáját

Részletesebben

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata Dr. Kiss István Fıv. Önk. Szent Imre Kórház, Belgyógyászati Mátrix Intézet, Nephrologia-Hypertonia Profil 1 2 SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI KOCKÁZAT ÉS BETEGSÉG

Részletesebben

III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai

III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai Megjegyzés: Ezek az alkalmazási előírásnak és a betegtájékoztatónak a bizottsági határozat idején érvényes módosításai. A

Részletesebben

Új lehetőség a 2-es típusú DM kezelésében: DPP-4 gátlás. Sitagliptinnel szerzett tapasztalatok.

Új lehetőség a 2-es típusú DM kezelésében: DPP-4 gátlás. Sitagliptinnel szerzett tapasztalatok. Prof. Dr. Gerő László SE ÁOK I. Belgyógyászati Klinika Új lehetőség a 2-es típusú DM kezelésében: DPP-4 gátlás. Sitagliptinnel szerzett tapasztalatok. BEVEZETÉS A DPP-4 gátló vegyületek karrierje 1964-ben

Részletesebben

II. melléklet. Az Alkalmazási előírás és Betegtájékoztató vonatkozó fejezeteinek módosítása

II. melléklet. Az Alkalmazási előírás és Betegtájékoztató vonatkozó fejezeteinek módosítása II. melléklet Az Alkalmazási előírás és Betegtájékoztató vonatkozó fejezeteinek módosítása 7 Az angiotenzin kovertáló enzim gátló (ACE-gátló) benazepril, kaptopril, cilazapril, delapril, enalapril, fozinopril,

Részletesebben

Dr. Bibok György orvosigazgató, belgyógyász, diabetológus

Dr. Bibok György orvosigazgató, belgyógyász, diabetológus Dr. Bibok György orvosigazgató, belgyógyász, diabetológus Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok XVI., 2016. május 27. 77 Elektronika Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 98. Tel.: +36 (1) 206-1480 Fax:

Részletesebben

Patofiziológiai megközelítésű kombinált antidiabetikum-kezelés 2-es típusú cukorbetegségben esetismertetés

Patofiziológiai megközelítésű kombinált antidiabetikum-kezelés 2-es típusú cukorbetegségben esetismertetés Esetismertetés Ebben a rovatban tanulságos, vagy a kórlefolyás vagy a típusmeghatározás vagy a kezelés tekintetében töprengésre módot adó eseteket ismertetünk, a napi gyakorlat segítésére. Az esetek közreadását

Részletesebben

Abbott Laboratories Kft. szimpózium Diabeteses dyslipidaemia - új evidenciák a teljes lipidkontrollért Előadó: Prof. Dr.

Abbott Laboratories Kft. szimpózium Diabeteses dyslipidaemia - új evidenciák a teljes lipidkontrollért Előadó: Prof. Dr. Előzetes program 2011. június 3., péntek 13.30 14.00 Megnyitó Zsigó Róbert, Baja város polgármestere Dr. Vácity József, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke Dr. Tóth Gábor, a Bajai Szent Rókus

Részletesebben

2015.02.10. A cukorbetegség: világszerte növekvő járvány

2015.02.10. A cukorbetegség: világszerte növekvő járvány A 2-es típusú diabetes mellitus diagnosztizálása és kezelése a családorvosi munkacsoport közreműködésével Szakvizsga-előkészítő tanfolyam 2015.02.09 Dr. Oláh Ilona családorvos, diabetológus SE ÁOK Családorvosi

Részletesebben

A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL

A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL Egészségtudományi Közlemények, 5. kötet, 1. szám (2015), pp. 44 49. A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL KOVÁCS KITTI PROF. DR. BARKAI

Részletesebben

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR az OkTaTÓaNyag a magyar DiabeTes Társaság vezetôsége megbízásából, a sanofi TámOgaTásával készült készítette a magyar DiabeTes Társaság edukációs

Részletesebben

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra A cukorbetegség (diabetes mellitus) a szénhidrátanyagcsere zavara, amely a vérben, illetve a testnedvekben megemelkedett cukorszinttel és kóros anyagcseretermékekkel

Részletesebben

Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése. Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest

Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése. Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest Hypertonia diabetesben 1-es típusú diabetes 2-es típusú diabetes Nephropathia diabetica albuminuria (intermittáló

Részletesebben

Tű a szénakazalban, avagy optimális választás az orális antidiabetikumok és inzulinkészítmények arzenáljából

Tű a szénakazalban, avagy optimális választás az orális antidiabetikumok és inzulinkészítmények arzenáljából Diabétesz 2007. Életmód és kezelés Budapest, 2007. június 2. Tű a szénakazalban, avagy optimális választás az orális antidiabetikumok és inzulinkészítmények arzenáljából Mácsai Emília dr. Diósgyőri Kórház,

Részletesebben

A háziorvos feladatai a diabetes mellitus kórismézésében, a cukorbetegek antihyperglykaemiás kezelésében és gondozásában felnőttkorban

A háziorvos feladatai a diabetes mellitus kórismézésében, a cukorbetegek antihyperglykaemiás kezelésében és gondozásában felnőttkorban Kommentár A háziorvos feladatai a diabetes mellitus kórismézésében, a cukorbetegek antihyperglykaemiás kezelésében és gondozásában felnőttkorban Magyar Diabetes Társaság (MDT) Háziorvosi Munkacsoportja

Részletesebben

A rendezvény védnökei: Prof. Dr. Barkai László Prof. Dr. Kempler Péter Prof. Dr. Winkler Gábor. Tudományos program. 2013. október 10.

A rendezvény védnökei: Prof. Dr. Barkai László Prof. Dr. Kempler Péter Prof. Dr. Winkler Gábor. Tudományos program. 2013. október 10. A rendezvény védnökei: Prof. Dr. Barkai László Prof. Dr. Kempler Péter Prof. Dr. Winkler Gábor Tudományos program 2013. október 10., csütörtök 12.00-13.30 Regisztráció 13.30-13.50 Megnyitó Dr. Lampé Zsolt

Részletesebben

A cukorbetegség és kezelése a legfrissebb ismeretek tükrében Várkonyi Tamás

A cukorbetegség és kezelése a legfrissebb ismeretek tükrében Várkonyi Tamás A cukorbetegség és kezelése a legfrissebb ismeretek tükrében Várkonyi Tamás Szegedi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika Kötelező Kötelező Szintentartó Szintentartó Továbbképzés, Továbbképzés, 2015.

Részletesebben

Caronax - 4 féle gombakivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő

Caronax - 4 féle gombakivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő Caronax - 4 féle gombakivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő Tisztelettel köszöntöm a kedves érdeklődőt! A Max-Immun Kft. 2013 júliusában bízta meg cégünket az angliai székhelyű Bujtar Medical Ltd.-t (Company

Részletesebben

Diabetészes betegek gondozása a háziorvosi praxisban. Motto: Egységben az erő.

Diabetészes betegek gondozása a háziorvosi praxisban. Motto: Egységben az erő. Diabetészes betegek gondozása a háziorvosi praxisban Motto: Egységben az erő. A felnőtt lakosság mintegy 15 százalékának van A felnőtt lakosság mintegy 15 százalékának van valamilyen cukoranyagcsere zavara.

Részletesebben

III. melléklet. Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral eljárás eredményeként jöttek létre.

III. melléklet. Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral eljárás eredményeként jöttek létre. III. melléklet Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak módosításai Megjegyzés: Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ lobbitevékenységről a 2006. évi XLIX. törvény 30. alapján

TÁJÉKOZTATÓ lobbitevékenységről a 2006. évi XLIX. törvény 30. alapján TÁJÉKOZTATÓ lobbitevékenységről a 2006. évi XLIX. törvény 30. alapján Lobbista neve: VAJDA ANDRÁS Lobbiigazolvány sorszáma: 07325 A tájékoztató időszaka: 2009. III. negyedév 1. A lobbitevékenységgel érintett

Részletesebben

Az inzulinkezelés fejlôdése az inzulin felfedezésétôl az analóg inzulinokig

Az inzulinkezelés fejlôdése az inzulin felfedezésétôl az analóg inzulinokig LAM-TUDOMÁNY TOVÁBBKÉPZÉS FARMAKOTERÁPIA 519 Az inzulinkezelés fejlôdése az inzulin felfedezésétôl az analóg inzulinokig KÁPLÁR Miklós, PARAGH György THE DEVELOPMENT OF INSULIN TREATMENT FROM DISCOVERY

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük,

Részletesebben

A megbízható pontosság

A megbízható pontosság A megbízható pontosság Tájékoztató a vércukormérő rendszerek pontosságáról Ismerje meg, mire képesek az Accu-Chek termékek! Vércukor-önellenőrzés A vércukor-önellenőrzés szerves része mind az 1-es, mind

Részletesebben

DIÉTÁS TANÁCSADÁS Tablettával és inzulinnal kezelt cukorbetegek, hozzátartozóik részére, szakképzett dietetikusok segítségével.

DIÉTÁS TANÁCSADÁS Tablettával és inzulinnal kezelt cukorbetegek, hozzátartozóik részére, szakképzett dietetikusok segítségével. 2 INGYENES SZOLGÁLTATÁSAINK, SZERVIZ & ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Dcont SZAKÜZLET és SZERVIZ 77 Elektronika Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 98. Nyitva tartás: Hétfő - csütörtök: 7.30-16.30 Péntek: 7.30-14.00 Nyitvatartási

Részletesebben

Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye alapján jött létre.

Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye alapján jött létre. II. melléklet Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató módosítása az Európai Gyógyszerügynökség előterjesztésére Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye

Részletesebben

A diabetes mellitus laboratóriumi diagnosztikája

A diabetes mellitus laboratóriumi diagnosztikája A diabetes mellitus laboratóriumi diagnosztikája Laborvizsgálatok célja diabetes mellitusban 1. Diagnózis 2. Monitorozás 3. Metabolikus komplikációk kimutatása és követése Laboratóriumi tesztek a diabetes

Részletesebben

III. MELLÉKLET AZ ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS ÉS BETEGTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

III. MELLÉKLET AZ ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS ÉS BETEGTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA III. MELLÉKLET AZ ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS ÉS BETEGTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató módosításai a Bizottság Határozatával egyidőben lépnek érvénybe. A Bizottsági Határozat

Részletesebben

2013. április 12., péntek. 2013. április 13., szombat délelőtt

2013. április 12., péntek. 2013. április 13., szombat délelőtt ELŐZETES PROGRAM 2013. április 12., péntek 12.00 13.00 Ebéd 13.00 13.15 Megnyitó 13.15 13.45 Plenáris Ülés Az antidiabetikus kezelés kardiovaszkuláris hatásai Üléselnök: Dr. Oroszlán Tamás Előadó: Prof.

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015.

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. Jubileumi V. Sikeresen Teljesült Évad / 2010-2011 - 2012-2013 - 2014 / Anyagcsere változások Prof dr Kékes Ede Az anyagcsereváltozások elemzésének koncepciója

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes háziorvosi gondozása Szakvizsga-előkészítő tanfolyam 2016.01.18

A 2-es típusú diabetes háziorvosi gondozása Szakvizsga-előkészítő tanfolyam 2016.01.18 A 2-es típusú diabetes házivosi gondozása Szakvizsga-előkészítő tanfolyam 2016.01.18 Dr. Oláh Ilona A cukbetegség előfdulása Magyarszágon 7,6 % Az IDF adatai alapján A cukbetegség szövődményei révén rokkantságot,

Részletesebben

2. Hatályát veszti az R. 25. (11) bekezdése.

2. Hatályát veszti az R. 25. (11) bekezdése. 50714 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 71. szám Az emberi erőforrások minisztere 31/2013. (IV. 30.) EMMI rendelete a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1/33 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Resolor 1 mg-os filmtabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 mg prukaloprid filmtablettánként (prukaloprid-szukcinát formájában).

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Januvia 25 mg filmtabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 25 mg szitagliptinnek megfelelő szitagliptin-foszfát-monohidrát tablettánként.

Részletesebben

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 1/7 Cardiovascularis kockázatbecslő tábla Fatális szív- és érrendszeri események előfordulásának kockázata 10 éven belül Nő

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER NEVE Tresiba 100 egység/ml oldatos injekció előretöltött injekciós tollban 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 ml oldat 100 egység degludek inzulint

Részletesebben

A korai magömlés diagnózisa és terápiája (ISSM 2014-es ajánlása alapján) Dr. Rosta Gábor Soproni Gyógyközpont

A korai magömlés diagnózisa és terápiája (ISSM 2014-es ajánlása alapján) Dr. Rosta Gábor Soproni Gyógyközpont A korai magömlés diagnózisa és terápiája (ISSM 2014-es ajánlása alapján) Dr. Rosta Gábor Soproni Gyógyközpont ISSM definíció- 2014 Szexuális aktivitás során az ejakuláció állandóan vagy visszatérően bekövetkezik

Részletesebben

Dózis Gyógyszerforma Alkalmazási mód Tartalom (koncentráció) megnevezés. engedély jogosultja

Dózis Gyógyszerforma Alkalmazási mód Tartalom (koncentráció) megnevezés. engedély jogosultja I. MELLÉKLET FELSOROLÁS: MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY- DÓZIS, ALKALMAZÁSI MÓD, KÉRELMEZŐ ÉS A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA A TAGÁLLAMOKBAN Tagállam Forgalomba hozatali engedély

Részletesebben

Szolnok. VII. Kelet- Magyarországi Diabétesz hétvége. Szolnok, 2011. szeptember 29 október 1.

Szolnok. VII. Kelet- Magyarországi Diabétesz hétvége. Szolnok, 2011. szeptember 29 október 1. Szolnok VII. Kelet- Magyarországi Diabétesz hétvége Szolnok, 2011. szeptember 29 október 1. VII. Kelet-Magyarországi Diabétesz hétvége Szolnok, 2011. szeptember 29 október 1. TUDOMÁNYOS PROGRAM 2011. szeptember

Részletesebben

Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban

Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban Dr. Simon Attila, Dr. Gelesz Éva, Dr. Szentendrei Teodóra, Dr. Körmendi Krisztina, Dr. Veress Gábor Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban Balatonfüredi

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ. HERBÁRIA Cukordiétát kiegészítõ. filteres teakeverék 20 x 1,5 g (Herbária Zrt.)

BETEGTÁJÉKOZTATÓ. HERBÁRIA Cukordiétát kiegészítõ. filteres teakeverék 20 x 1,5 g (Herbária Zrt.) BETEGTÁJÉKOZTATÓ Mielõtt elkezdené a gyógyhatású készítményt alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót. E recept nélkül kapható gyógyhatású szerrel Ön enyhe, múló panaszokat kezelhet

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Kockázat alapú cukorbeteg szűrés indul Magyarországon idén

SAJTÓKÖZLEMÉNY Kockázat alapú cukorbeteg szűrés indul Magyarországon idén SAJTÓKÖZLEMÉNY Kockázat alapú cukorbeteg szűrés indul Magyarországon idén A cukorbetegség exponenciálisan növekvő előfordulású, az érintettek számát tekintve népbetegség, gyakoriságából, fennállásának

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük,

Részletesebben

VII. SZEGEDI DIABÉTESZ NAP S Z E G E D, 2 01 2. O K T Ó B E R 1 2 1 3. PROGRAM

VII. SZEGEDI DIABÉTESZ NAP S Z E G E D, 2 01 2. O K T Ó B E R 1 2 1 3. PROGRAM VII. SZEGEDI DIABÉTESZ NAP S Z E G E D, 2 01 2. O K T Ó B E R 1 2 1 3. SZTE JÓZSEF ATTILA TANULMÁNYI ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 6722 SZEGED, ADY TÉR 10. PROGRAM ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A KONGRESSZUS ÉS AZ OKT.

Részletesebben

Egy előretöltött injekciós toll 3 ml oldatot tartalmaz, amely megfelel 300 egység degludek inzulinnak és 10,8 mg liraglutidnak.

Egy előretöltött injekciós toll 3 ml oldatot tartalmaz, amely megfelel 300 egység degludek inzulinnak és 10,8 mg liraglutidnak. 1 Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett

Részletesebben

A szénhidrát-anyagcsere rendezése 2-es típusú cukorbetegségben nem terhes felnıttekben

A szénhidrát-anyagcsere rendezése 2-es típusú cukorbetegségben nem terhes felnıttekben A szénhidrát-anyagcsere rendezése 2-es típusú cukorbetegségben nem terhes felnıttekben Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010. október

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Aktuális kérdések és válaszok a diabetológiából. Az MDT Családorvosi Munkacsoport regionális továbbképző rendezvénye

MEGHÍVÓ. Aktuális kérdések és válaszok a diabetológiából. Az MDT Családorvosi Munkacsoport regionális továbbképző rendezvénye MEGHÍVÓ Aktuális kérdések és válaszok a diabetológiából Az MDT Családorvosi Munkacsoport regionális továbbképző rendezvénye Nyíregyháza, 2013. szeptember 6-7. Helyszín: Hotel Pagony**** 4400 Nyíregyháza,

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTATÓ BETEGTÁJÉKOZTATÓ Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni,

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük,

Részletesebben

XIX. Dunántúli Diabetes Hétvége Előzetes Programja

XIX. Dunántúli Diabetes Hétvége Előzetes Programja XIX. Dunántúli Diabetes Hétvége Előzetes Programja Wimbledon terem 12.00-13.30: Ebéd 13.30-13.50: Megnyitó 2015. március 12. (csütörtök) 13.50-14.20: Plenáris ülés - Új antidiabetikumok alkalmazása 1-es

Részletesebben

A NEPHROPATHIA DIABETICA KORAI STÁDIUMÁNAK KIALAKULÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

A NEPHROPATHIA DIABETICA KORAI STÁDIUMÁNAK KIALAKULÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A NEPHROPATHIA DIABETICA KORAI STÁDIUMÁNAK KIALAKULÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DR. LENGYEL ZOLTÁN Szent Margit Kórház IV.Belgyógyászati Osztály Budapest Programvezető:

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük,

Részletesebben

Diabetes mellitus - kezelés. Hosszúfalusi Nóra Semmelweis Egyetem III. sz. Belgyógyászati Klinika 2011.04.06.

Diabetes mellitus - kezelés. Hosszúfalusi Nóra Semmelweis Egyetem III. sz. Belgyógyászati Klinika 2011.04.06. Diabetes mellitus - kezelés Hosszúfalusi Nóra Semmelweis Egyetem III. sz. Belgyógyászati Klinika 2011.04.06. A cukorbetegség kezelése Glikémiás kontrol Hypertonia kezelése Lipid kontrol Életmód (étrend,

Részletesebben

1 ml oldat 100 egység detemir inzulint* tartalmaz (14,2 mg-mal egyenértékű). 1 patron 3 ml-t tartalmaz, ami 300 egységnek felel meg.

1 ml oldat 100 egység detemir inzulint* tartalmaz (14,2 mg-mal egyenértékű). 1 patron 3 ml-t tartalmaz, ami 300 egységnek felel meg. 1. A GYÓGYSZER NEVE Levemir 100 egység/ml oldatos injekció patronban 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 ml oldat 100 egység detemir inzulint* tartalmaz (14,2 mg-mal egyenértékű). 1 patron 3 ml-t tartalmaz,

Részletesebben

VASÚTI MUNKAKÖRÖKET BETÖLTİK KIZÁRÓ-KORLÁTOZÓ BETEGSÉGEI (DIABETES MELLITUS - CUKORBETEGSÉG) dr. Kopjár Gábor Foglalkozás-egészségügyi igazgató

VASÚTI MUNKAKÖRÖKET BETÖLTİK KIZÁRÓ-KORLÁTOZÓ BETEGSÉGEI (DIABETES MELLITUS - CUKORBETEGSÉG) dr. Kopjár Gábor Foglalkozás-egészségügyi igazgató VASÚTI MUNKAKÖRÖKET BETÖLTİK KIZÁRÓ-KORLÁTOZÓ BETEGSÉGEI (DIABETES MELLITUS - CUKORBETEGSÉG) 1 dr. Kopjár Gábor Foglalkozás-egészségügyi igazgató 2007/59/EK IRÁNYELV Az alkalmazást megelızı vizsgálat minimális

Részletesebben

MiniMed 640G inzulinpumpa

MiniMed 640G inzulinpumpa MiniMed 640G inzulinpumpa Intelligens rendszer a jobb vércukorszintért Intelligens A JOBB VÉRCUKORSZINTÉRT Keményen megdolgozik azért, hogy vércukorszintjét kontroll alatt tartsa? Vércukorszintjére számos

Részletesebben

Az inzulinrezisztencia döntő szerepe a 2-es típusú diabetes létrejöttében és kimenetelében

Az inzulinrezisztencia döntő szerepe a 2-es típusú diabetes létrejöttében és kimenetelében Az inzulinrezisztencia döntő szerepe a 2-es típusú diabetes létrejöttében és kimenetelében Bevezető gondolatok IV. Szegedi Diabétesz Nap 2009. október 10. Várkonyi Tamás SzTE I. Belgyógyászati Klinika

Részletesebben

1 ml oldat 100 egység detemir inzulint* tartalmaz (14,2 mg-al egyenértékű). 1 előretöltött injekciós toll 3 ml-t tartalmaz, ami 300 E-nek felel meg.

1 ml oldat 100 egység detemir inzulint* tartalmaz (14,2 mg-al egyenértékű). 1 előretöltött injekciós toll 3 ml-t tartalmaz, ami 300 E-nek felel meg. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Levemir 100 E/ml oldatos injekció előretöltött injekciós tollban 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 ml oldat 100 egység detemir inzulint* tartalmaz (14,2 mg-al egyenértékű).

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER NEVE Mixtard 30 40 nemzetközi egység/ml szuszpenziós injekció 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 injekciós üveg 10 ml-t tartalmaz, ami 400 NE-gel egyenértékű.

Részletesebben

Outdoor sportterápia alkalmazása és hatékonyságának felmérése II. típusú diabetes mellitusban szenvedő pácienseknél

Outdoor sportterápia alkalmazása és hatékonyságának felmérése II. típusú diabetes mellitusban szenvedő pácienseknél Outdoor sportterápia alkalmazása és hatékonyságának felmérése II. típusú diabetes mellitusban szenvedő pácienseknél Szilágyi Brigitta, gyógytornász Dr. Járomi Melinda, Makai Alexandra Problémafelvetés

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY

ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY A 2-es típusú diabetes antihyperglykaemiás kezelének alakulása Magyarországon 2001 2014 között az Országos Egzségbiztosítási Pénztár adatbázis-elemzének eredményei Jermendy György dr. 1 Kiss Zoltán dr.

Részletesebben

Dr. Balogh Sándor PhD.

Dr. Balogh Sándor PhD. Szekunder prevenció: Hipertónia Dr. Balogh Sándor PhD. A betegségfőcsoportokra jutó halálozás alakulása Magyarországon KSH 2004 Oki összefüggés a 10 leggyakoribb kockázati tényező és betegség között a

Részletesebben

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 85. ÉVF. 6. 283 288. Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Bôrgyógyászati és Allergológiai Klinika (igazgató:

Részletesebben

4.3 Ellenjavallatok A terhesség második és harmadik trimesztere (lásd 4.4 és 4.6 pont) (Megjegyzés: szoptatásban nem ellenjavallt, lásd: 4.3 pont.

4.3 Ellenjavallatok A terhesség második és harmadik trimesztere (lásd 4.4 és 4.6 pont) (Megjegyzés: szoptatásban nem ellenjavallt, lásd: 4.3 pont. ACE-gátlók és angiotenzin II antagonisták: alkalmazás terhességben és szoptatás alatt A PhVWP által 2008 októberben jóváhagyott alkalmazási előírás és betegtájékoztató szöveg ACE-gátlók Lisinopril, Fosinopril,

Részletesebben

Orális antidiabetikumok krónikus vesebetegségben

Orális antidiabetikumok krónikus vesebetegségben ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNYEK Orális antidiabetikumok krónikus vesebetegségben Somogyi Anikó dr. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, II. Belgyógyászati Klinika, Budapest A beszűkült vesefunkció

Részletesebben

Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből

Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből Prof. dr. Kovács Péter Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Belgyógyászati Intézet, Klinikai Farmakológiai Részleg BIZONYÍTÉKON ALAPULÓ ORVOSLÁS (EBM=

Részletesebben