SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A csornai Arany János Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2 Készült: évi XXXIII. tv. A közalkalmazottak jogállásáról, - 138/1992. (X.8) Korm. rendelet A közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben, évi I. törvény a munka törvénykönyvéről - A Évi CXC számú Nemzeti köznevelésről szóló törvény - 229/2012. (VIII.28) Kormányrendelet a Nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról - 110/2012. (VI. 4.) Korm. Rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról - 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelete a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról - 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről évi CLXXXVII Törvény a szakképzésről - A többször módosított 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről - A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjéről, és a felvételi eljárás szabályairól. - 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelete a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről - a módosított 20/2007.(V.21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről - a 150/2012.(VII.6.) Kormányrendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 13. A középfokú iskolába történő jelentkezés rendje és a felvételi eljárás szabályai - 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelete a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről. 11. Melléklete 2

3 Általános rendelkezések A SZMSZ célja és feladata 1. A SZMSZ állapítja meg a pedagógusok, az intézmény és a Pedagógiai Szakszolgálat szolgáltatásait igénybevevők jogainak és kötelességeinek gyakorlásával, valamint az intézmény munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 2. A SZMSZ-ben foglalt előírások célja: biztosítani az intézmény törvényes működését, az iskolai nevelés és oktatás valamint a pedagógiai szakszolgálat működésének megvalósítását. 3. A jogszerűség alapja: A többször módosított évi XXXIII. tv. A közalkalmazottak jogállásáról, - 138/1992. (X.8) Korm. rendelet A közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben, - A évi I. törvény a munka törvénykönyvéről évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről évi tv. A szakképzésről, - 229/2012. (VIII.28) Kormányrendelet A Nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról - 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról - A módosított 4/2010. (I.19) OKM rendelet A pedagógiai szakszolgálatokról - 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet a SNI gyermekek óvodai nevelésének és a SNI tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról Az SZMSZ hatálya 1. A SZMSZ előírásait be kell tartania az óvodába, iskolában járó gyermekeknek, tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak, más alkalmazottainak és az intézmény helyiségeit igénybevevőknek. 2. A SZMSZ előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra is vonatkoznak, melyeket a Pedagógiai Program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét. 3

4 A SZMSZ nyilvánossága 1. A SZMSZ előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak, stb.) meg kell ismernie. 2. A SZMSZ egy-egy példánya megtekinthető az iskola irattárában az iskola nevelői szobájában az iskola igazgatójánál a pszichológiai vizsgálóban az iskolai szülői szervezet vezetőjénél 3. Az újonnan elfogadott vagy módosított SZMSZ előírásairól az intézmény dolgozóit valamint a szülői szervezet képviselőit tájékoztatni kell: 4. A SZMSZ-ről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, valamint az osztályfőnöktől a fogadó órán vagy ettől eltérően előre egyeztetett időpontban. 1. A költségvetési szerv: Az intézmény adatai a) OM azonosító: b) Az intézmény neve: Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola Rövidített neve: Arany János EGYMI c) Székhelye: 9300 Csorna, Erzsébet királyné u. 64. Telephelye: 9300 Csorna, Arany János u. 19. d) Illetékességi területe: Győr-Moson-Sopron Megye e) Alapító és irányító szerv neve, székhelye: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4. f) Középirányító szerv Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerület neve, és székhelye 9021 Győr, Nádor tér 4. 4

5 A középirányító szerv vezetője a Kormányrendelet 11 (1.) bekezdésében meghatározott hatásköreit, jogait és feladatait a kormánymegbízott egyetértésével gyakorolja. A fenntartó szerv neve, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest, Szalay u A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 3. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A vezető kinevezését, valamint felmentését a középirányító szerv készíti elő és terjeszti fel az illetékes ágazati miniszternek. Az intézményvezetőt az illetékes ágazati miniszter nevezi ki és menti fel, felette az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv vezetője gyakorolja. A pályáztatásra és foglalkoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, az e törvény közoktatási intézményekben való végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) kormányrendelet, illetve a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII.7.) kormányrendelet előírásai az irányadóak. Alaptevékenységei: Az Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésével, iskolai oktatásával, nevelésével és szakképzésével foglalkozik, kibővülve a pedagógiai szakszolgálati és nevelési tanácsadással, melynek keretén belül több terápiás eljárást vezettünk be. Az intézmény Csornán 2 épületben működik, ellátja a térség rászoruló tanulóit. A Pedagógiai Szakszolgálat az óvoda és az általános iskolai oktatás az intézmény székhelyén, az Erzsébet királyné u. 64.-ben történik. A szakképzés az intézmény telephelyén, az Arany J. u. 19.-ben folyik. A gyakorlati oktatás a textiltermék összeállító, és parkgondozó tanulók gyakorlati oktatásának kivételével külső gyakorlati helyeken kerül megszervezésre. 5

6 Az intézmény tanuló közösségeit - az óvodába járó gyermekek csoportja, az általános iskola tanulói, - a szakképzésben résztvevő diákok tanulói, - terápiás csoportokban résztvevő gyerekek alkotják. Az intézmény tevékenységeinek részletezése, szakfeladat számok: Különleges bánásmódot igénylő sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Különleges bánásmódot igénylő sajátos nevelési igényű gyermekek felkészítése az előkészítő osztályban, az iskolai nevelés-oktatásra SNI testi fogyatékos, mozgásfogyatékos, beszéd, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek felkészítése az előkészítő osztályban, az iskolai nevelés-oktatásra (szakfeladat szám: ) Különleges bánásmódot igénylő sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-8. évfolyam) SNI testi fogyatékos, mozgásfogyatékos, beszéd, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (szakfeladat szám: , ) Különleges bánásmódot igénylő sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai, valamint a szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elmélet és gyakorlati oktatása (9-12. évfolyam) SNI testi fogyatékos, mozgásfogyatékos, beszéd, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos tanulók számára (szakfeladat szám: , , ) tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása készségfejlesztő speciális szakiskola a sajátos nevelési igényű- testi fogyatékos, mozgásfogyatékos, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos tanulók számára (szakfeladat szám: , , ) Különleges bánásmódot igénylő sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése (szakfeladat szám: ) 6

7 Különleges bánásmódot igénylő sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése (szakfeladat szám: ) Pedagógiai szakszolgálati tevékenység (szakfeladat szám: ) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, (szakfel. szám: ) b) a fejlesztő nevelés, (szakfeladat szám: ) c) szakértői bizottsági tevékenység *, d) a nevelési tanácsadás, Pszichológiai vizsgálatok, terápia Nyelv- és beszédfejlesztés, diszes gyermekek ellátása Alapozó terápia Pszichodráma Drámapedagógia Mentálhigiénés-foglalkozás Képzőművészeti terápia Mozgásnevelés Részképesség zavaros gyermekek fejlesztése Különleges bánásmódot igénylő SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása Az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek ellátása Hallásfejlesztés e) a logopédiai ellátás, f) a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, h) a gyógytestnevelés, i) az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, Pedagógiai szakmai szolgáltatások (szakfeladat szám: ) Szaktanácsadás, amelynek feladata, oktatási, pedagógiai módszerek megismerése és terjesztése Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése és szervezése 7

8 A tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat, amelynek feladata a tanulók, tanulóközösségek, a diákönkormányzatok segítése, a jogaik érvényesítéshez szükséges ismeretek nyújtásával, tanügyigazgatási, közgazdasági, jogi stb. információk közvetítésével Intézményi étkeztetés (szakfeladat szám: , , ) Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása (szakfeladat szám: ) Az intézményi bélyegzők használata: Körbélyegző: intézményvezető, helyettesei, gazdasági vezető, gazdasági ügyintéző és iskolatitkár. Esetenkénti használatra jogosultak: Az intézményvezető által engedélyezett esetekben, az intézmény közalkalmazottjai. Hosszú bélyegző: intézményvezető, helyettesei, gazdasági vezető, gazdasági ügyintéző és iskolatitkár. 8

9 (9300 Csorna, Erzsébet királyné u. 64.) Az intézmény szervezete, szervezeti és működési egységeinek felépítése Óvoda Iskola Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskola Speciális Szakiskola a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés Tan. ak. Ért. ak. Beszédfogy. Tan. ak. Ért. ak. oktatás és gondozás, b) a fejlesztő nevelés Elők. Felj. isk.okt 1-4.oszt évf évf c) szakértői bizottsági tevékenység * Osztály 1-4. oszt. Textiltermék-össz. Szövött tárgy k. d) a nevelési tanácsadás 1-4. oszt oszt Sütőipari és gyors- Háztartástan Pszichológiai vizsgálatok, terápia 5-8. oszt. pékségi munkás; Nyelv- és beszédfejlesztés, diszes gyermekek Parkgondozó ellátása Alapozó terápia Pszichodráma Drámapedagógia Mentálhigiénés-foglalkozás Képzőművészeti terápia Mozgásnevelés Részképesség zavaros gyermekek fejlesztése Különleges bánásmódot igénylő SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása Az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek ellátása Hallásfejlesztés

10 e) a logopédiai ellátás, f) a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, h) a gyógytestnevelés, i) az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 10

11 Az intézményvezetés felépítése, feladata és hatáskörei INTÉZMÉNYVEZETŐ Felelősséggel tartozik az intézmény működéséért INTÉZMÉNYVEZETŐ-HELYETTES GAZDASÁGI VEZETŐ INTÉZMÉNYVEZETŐ HELYETTES Közvetlenül irányítja az Erzsébet Felelős az egész intézmény Közvetlenül irányítja az Arany János királyné úti épületben a gazdasági vagyongazdálkodásáért. úti épületben a gazdasági vezető vezető kivételével a pedagógusok, a pedagógiai munkát segítők tevékenységét, és a technikai kivételével a pedagógusok, a pedagógiai munkát segítők tevékenységét, és a technikai dolgozók munkáját dolgozók munkáját. MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐK MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐK Az intézmény vezetéséhez tartozók feladataikat a részletes munkaköri leírásuk tartalmazza!

12 A csornai Arany János EGYMI vezetése és hatáskörei Intézményvezető Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola Intézményvezető - helyettese Speciális Szakiskola Intézményvezető-helyettese Gazdasági vezető - Speciális szakiskolai - gazdasági ügyintéző pedagógusok - Pedagógiai Szakszolgálat - Asszisztensek - Karbantartó - Szakoktatók - Nevelési tanácsadás - Óvodai nevelés - óvodában dolgozó pedagógus - Általános iskolai oktatás - Iskolai pedagógusok - iskolai tanulószoba, napközi - gyermek és ifjúságvédelem - pedagógiai asszisztensek - gyermekfelügyelő - tanulói étkeztetés - portások - iskolatitkár

13 Vezetők intézménybe való tartózkodási rendje A tanév szorgalmi idejében az intézményvezető és a vezető-helyettesek közül egy vezetőnek az iskolában kell tartózkodni mindaddig az időpontig, amíg tanulók az épületben tartózkodnak. Tanítás nélküli munkanapokon, tanítási szünetekben a szabadságok figyelembevételével történik a vezetői ügyelet. Az intézmény vezetője Az Arany János EGYMI élén az intézményvezető áll, vezetői tevékenységét az intézményvezetőhelyettesek és a gazdasági vezető közreműködésével látja el. Az intézményvezető jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg. Az intézményvezetőnek az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a Nkt, valamint, a Kjt. szabályozza. Ellátja továbbá a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt és át nem ruházott feladatokat. Kizárólagos jogkörébe tartozik: - a pedagógusok feletti teljes munkáltatói, valamint - a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása, továbbá - külön megállapított ügyekben a kiadmányozás. Az intézményvezető-helyettesek: Az Óvoda, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó általános helyettese vezetői tevékenységét az intézményvezető irányítása mellett látja el. - Közvetlenül irányítja, felügyeli a gazdasági vezető kivételével a pedagógusok, a pedagógiai munkát segítők tevékenységét, és a technikai dolgozók munkáját. 13

14 A Speciális Szakiskola vezető helyettese tevékenységét az intézményvezető irányítása mellett látja el. - Közvetlenül irányítja és felügyeli a gazdasági vezető kivételével az ott órát tanító pedagógusok, szakoktatók tevékenységét és a technikai dolgozók munkáját. - Koordinálja a gyakorlati oktatást szervező intézmény és a gyakorlóhelyek közötti szakmai tevékenységet. Az intézményvezető-helyettesek részletes feladatait a munkaköri leírásaik tartalmazzák. Gazdasági vezető: Ellátja a tervezéssel, bankszámlavezetéssel, gazdálkodással, pénzgazdálkodással, a számvitellel, az adatszolgáltatással, a beszámolással kapcsolatos feladatokat a gazdasági folyamatokba beépített belső ellenőrzést. Kísérje figyelemmel a leltározási eljárás szabályait, az észlelt hiányosságok feltárására és felszámolására tegyen javaslatot. Szervezi az iskola működtetésében fellépő kisebb javítási, karbantartási munkáit. A gazdasági vezető irányítja a gazdasági ügyintéző munkáját. Felelős az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásáért. Felelős a költségvetési terv és a gazdálkodással kapcsolatos adatszolgáltatások helyességéért. Gondoskodik: - A kifizetések időben történő teljesítéséről - Az adó- és társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítéséről - arról, hogy az iskola gazdálkodása, a jóváhagyott költségvetés keretein belül történjék - A beszámolók, tájékoztatók határidőre történő elkészítéséről - Ellenjegyzi a kifizetéseket - Számfejtett bérek helyességének ellenőrzése a közalkalmazottak esetenkénti jelzése alapján Munkáját részletes munkaköri leírása szabályozza. Az intézményvezető, az intézményvezető-helyettesek és a gazdasági vezető részére további eseti feladatokat is megállapíthat. 14

15 Munkaközösség vezetők: Meghatározott működési rendjük szerint koordinálják a Pedagógiai Programhoz kapcsolódó nevelési, oktatási feladatok ellátását, az intézményi cél és feladatrendszer megvalósítását. Az intézményvezető által átruházott ellenőrzési jogkört gyakorolják a beosztott pedagógusok fölött. Az intézményben működő szakmai munkaközösségek egymással együtt működnek és rendszeres kapcsolatot tartanak. A munkaközösség-vezetők félévente beszámolnak az intézményvezetőknek a munkatervükben vállalt feladatok végrehajtásáról. A helyettesítés rendje Az intézményvezető akadályoztatása esetén az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos hatáskörében, valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével teljes felelősséggel az intézményvezető-helyettes helyettesíti. Az intézményvezető tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogköreként fenntartott hatásköröket is. Tartós távollétnek minősül a legalább 2 hetes, folyamatos távollét. Gazdálkodási és pénzügyi kérdésekben az intézményvezető helyettesítését a gazdasági vezető látja el. A területért felelős intézményvezető helyettesek tartós távolléte esetén a másik területért felelős intézményvezető-helyettes veszi át a munkát. Az intézményvezető és az intézményvezető-helyettesek egyidejű akadályoztatása esetén az intézmény vezetője, vagy akadályoztatása esetén a helyettese által kijelölt gyógypedagógus helyettesíti. Az intézményvezetés beszámoltatási rendje Munkaközösség Vezetők évente 2 alkalommal nevelőtestületi értekezleten beszámolnak tevékenységükről 15

16 A vezető-helyettesek hetente 1 alkalommal beszámolnak az intézményvezetőnek tevékenységükről Az intézményvezető a Fenntartó felé, kérése alapján értékeli az intézményben folyó munkát. A gazdasági vezető évente 2 alkalommal beszámolót készít a Fenntartó felé. Az intézmény munka és működési rendje A tanév helyi rendje A tanév általános rendjéről az Oktatási Miniszter évenként rendelkezik. A tanév helyi rendjét, programjait a nevelőtestület fogadja el és rögzíti az éves munkatervben. A Pedagógiai Szakszolgálat működési rendje A Pedagógiai Szakszolgálat nyitvatartási rendje: A Pedagógiai Szakszolgálat intézménye folyamatosan tevékenykedik az ide vonatkozó EMMI rendelet előírásainak megfelelően. Feladatainak ellátását a tanév rendjéhez igazítja. Munkanapokon 8-19 óráig tart nyitva. A Szakszolgálat igénybevételét július első munkanapjától a tanév első tanítási napjáig legalább heti egy fogadónap szervezésével biztosítani kell A fogadónap időpontját közzé kell tenni. A Pedagógiai Szakszolgálat intézménye együttműködik a nevelési, oktatási intézmények vezetőivel, alkalmazottaival a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, a tanulási nehézség, a magatartási rendellenesség feltárása, a gyermekek a tanulók fejlődésének elősegítése céljából. - A szakszolgálat és nevelési tanácsadó ellátásaiban résztvevő kliensek a szakfeladatokat ellátó pszichológusok és gyógypedagógusok által megadott időpontban jelennek meg. - A fejlesztésekre érkezők nevét és az érkezés időpontját a portás az általa vezetett könyvbe rögzíti. - A porta melletti aulában várakoznak a foglalkozás kezdetéig. - A Pedagógiai Szakszolgálat ellátásaira érkező gyermekek az intézmény területén szülő illetve felnőtt felügyelete nélkül csak meghatározott esetben tartózkodhatnak. A kiscsoportos vagy egyéni foglalkozáson résztvevő gyermekeket szüleik a foglalkozásvezető által meghatározott helyen hagyják. A foglalkozás befejezése után a megadott időpontra kötelesek gyermekükért jönni. 16

17 Az Óvoda, Általános Iskola és a Speciális Szakiskola működési rendje Az intézmény nyitvatartási rendje: Szorgalmi időben: hétfőtől-péntekig reggel 7 órától 21óráig 1. Az intézmény zárva tart: szabadnapokon, ünnepnapokon, valamint munkaszüneti napokon. Tanítási szünetekben az intézmény vezetése ügyeletet tart az Erzsébet királyné u. 64 szám alatt, mely ügyeleti rendről plakáton tájékoztat mindkét tanügyi épület főbejáratával szemben lévő ablakfelületen, és az intézményegységek kapuján. 2. A tanulóknak 7 óra 45 percre kell megjelenniük az iskolában. Mindkét épületben az aulában gyülekeznek. A vidékről bejáró tanulók a menetrend szerinti járatok késése esetén a beérkezéstől számított 10 percen belül kötelesek megjelenni az iskolában. 3. Az Erzsébet királyné úti székhelyen a gyülekezés minden tanítási napon a porta melletti aulában 7 órától 7.30 óráig beosztott felnőtt felügyelete mellett történik. 4. Minden tanítási napon reggel fél 8-tól az aznapi ügyeletes nevelők is ugyanott felügyeletet látnak el. 5. Minden tanítási napon 7 óra 45 perckor az 1. órát tanító pedagógusok az asszisztensek és gyermekfelügyelő segítségével az osztályba kísérik a tanulókat. 6. Az Arany János úti telephelyen minden tanítási napon gyülekezés 7 órától 7 óra 45-ig a főbejárat előtti aulában. 7 óra 30 perctől az aznap beosztott ügyeletet ellátó pedagógus a tanulók felügyeletében részt vesz. 7 óra 45 perctől az 1. órát tanító pedagógus a terembe kíséri a tanulókat. A tantermekbe csak felügyelettel lehet felmenni! A tanulók az óraközi szüneteket a 3. óra utáni szünet kivételével a teremben vagy a folyósón töltik. A tízóraikat a 2. órát követő szünetben fogyasztják el. Az Erzsébet királyné úti székhelyen a tízórai szünetben a munkaköri leírásokban meghatározottak szerint az asszisztensek és gyermekfelügyelő kísérik az ebédlőbe a tízóraizó gyerekeket. A nem napközis gyermekek felügyeletét ebben az időpontban szintenként lehetőség szerint 1 pedagógus és 1 asszisztens látja el. Az Erzsébet királyné úti székhelyen a harmadik szünetben a gyermekek az ügyeletes nevelők, asszisztensek, és gyermekfelügyelő kíséretével az időjárástól függően az udvaron tartózkodnak. Az Arany János úti telephelyen a tanulók az otthonról hozott tízóraikat a nagyszünet időszakában a tanteremben fogyasztják el. A többi szünetben a tanulók tartózkodjanak a folyosón, jó idő esetén az udvaron. Tízórais szünetben a nem menzás tanulók a tanteremben tartózkodnak és ott étkeznek a szaktanárok felügyelete mellett. A 3. óra utáni 15 perces szünetben a tanulók az udvaron tartózkodnak. A szünetek rendjét a pedagógusok saját hatáskörükben meghatározhatják. Ebédelés két csoportban történik I. csoport: tól 17

18 II. csoport: től gyermekfelügyelő, asszisztensek és napközis nevelők felügyeletével. 7. Az utolsó tanítási órát követően a hazainduló tanulókat az órát tartó tanár a portánál bocsátja el, indokolt esetben a szülő az osztályteremben átveheti gyermekét. Az esetleges önkényes tanulói távozás esetén a hiányzást észlelő köteles az intézmény vezetőjének vagy helyettesének jelenteni. 8. Tanítási órák után az iskolába maradó tanulókat a csoportvezető pedagógusok veszik át. (napközi, sportkör, szabadidős foglalkozások stb.) 9. Hazautazások kíséretének rendje: A foglalkozások végeztével tól 16 óráig, folyamatosan, 3 csoportban, a gyógypedagógiai asszisztensek és gyermekfelügyelő kíséretével, a munkaköri leírásukban meghatározottak szerint. 10. A maradó gyermekeket a napközis nevelő felügyeli a szülő érkezéséig. 11. A sportszakkörre váró gyermekek a portán várakoznak a foglalkozásvezető pedagógus megérkezéséig. 12. Az intézmény nyitvatartási idejében a Pedagógiai Szakszolgálat foglalkozásaira, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, valamint a pedagógusok fogadóórájára és az intézmény vezetéséhez érkező szülőket és vendégeket az intézmény portaszolgálatot ellátó dolgozója fogadja. 13. A gyermekek egészségének megőrzése érdekében a higiénés szabályok és szokásrend elsajátítását nevelői és védőnői közreműködéssel biztosítjuk. (Étkezés előtti kézmosás, szellőztetés, szabad levegő, WC használat, stb.) Egészségügyi szempontból kiszűrt tanulók elkülönítése, és az ellátásukról történő további intézkedés. 14. Balesetvédelmi tájékoztatást a tanulók a tanév kezdetekor osztályfőnökeiktől kapnak. A szaktárgyi órák baleset és tűzvédelmi szabályainak betartásáért az órát tartó tanár felel. (Lásd: Tűz és balesetvédelmi szabályzat) 15. Óraközi szünetekben, egyéb szabadidőben a felnőttek által biztosított tanulói felügyelet működik, heti ügyeleti beosztás szerint. 16. Késve érkező tanulók a portán kötelesek jelenteni nevüket és osztályukat. 17. Az iskola liftjeinek, felszerelésének, berendezéseinek, eszközeinek megóvása, gondozása valamennyi tanulónak nem csak érdeke, hanem kötelessége is. Az a tanuló, aki a felszerelésekben kárt okoz, vagy károkozást észlel, azonnal jelentse az ügyeletes nevelőnek! Szándékos rongálás esetén jegyzőkönyv készül. A kár nagyságától függően kártérítési eljárást kezdeményezünk. 18. A tanulók felsőruházatukat, utcai cipőiket a ruhatári szekrényben a számukra kijelölt helyen elhelyezhetik. Más tulajdonát elvinni nem szabad. Amennyiben az eltulajdonítást a tanuló észleli, azonnal jelzi az osztályfőnöknek, vagy a vele lévő felnőttnek. 18

19 Az intézmény tevékenységi területei 1. Pedagógiai Szakszolgálat a) gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, b) a fejlesztő nevelés, c) szakértői bizottsági tevékenység d) a nevelési tanácsadás Pszichológiai vizsgálatok, terápia Nyelv- és beszédfejlesztés, diszes gyermekek ellátása Alapozó terápia Pszichodráma Drámapedagógia Mentálhigiénés-foglalkozás Képzőművészeti terápia Mozgásnevelés Részképesség zavaros gyermekek fejlesztése Különleges bánásmódot igénylő SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása Az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek ellátása Hallásfejlesztés e) a logopédiai ellátás, f) a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, h) a gyógytestnevelés, i) az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, 2. Óvodai nevelés alapfeladatai, nevelési céljai 19

20 Színtere: Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola Csorna, Erzsébet királyné u. 64. Célcsoportja: Csorna városából, és a Rábaköz településeiről a Megyei Szakértői Bizottság által intézményünkbe javasolt óvodás korú gyermekek. Alapvető célja és feladata a speciális óvodai nevelést igénylő gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének biztosítása, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítése az életkori és egyéni sajátosságokon túl az egyes gyermek egyéni fejlettségének, diagnózisának figyelembe vételével. Az óvodai nevelés általános céljai: - szülőkkel szorosan együttműködve a gyermekek egészséges életmódjának kialakítása - mindenoldalú, tervszerű, harmonikus, szakszerű fejlesztés - elősegíteni egyéni korrekcióval a fennálló fejlődési rendellenességek javítását, csökkentését; és megelőzni a következményes ártalmak kialakulását - a gyermekeket egészséges napirendre szoktatni - helyes higiénés szokások kialakítása - iskolára való előkészítés - hozzájárulni a harmonikus személyiség kialakulásához Az óvodai nevelés fő feladatai: - a gyermekek megfigyelése, megismerése, a szükséges korrekció elvégzése - szűkebb tágabb környezet megismertetése - helyes magatartás kialakítása alkalmazkodás - beszédfejlesztés (beszédindítás, beszédmegértés, beszédkésztetés, szókincsbővítés ) - játéktevékenységek továbbfejlesztése - elemi munkavégzés képességének kialakítása (egyszerű önkiszolgálás, szóbeli utasítások végrehajtása ) - közösségi magatartás kialakítása 20

21 - a testi fejlettség szintjének megfelelő tevékenységek gyakorlása, fejlesztése Alapelveink: - Nevelésünkben a rendszeresség, a következetesség és a fokozatosság (kis lépésekben haladás) elve érvényesül. - A speciális óvodai nevelés, a sérülés specifikus fejlesztés, a korrekció- az adott gyermek képességei, tulajdonságai alapján- a meglévő ép funkciókra épít. - Az alkalmazott módszer- és eszközrendszert az egyes gyermekek állapotából fakadó egyéni szükségletek határozzák meg. - Óvodai nevelésünk iskola- előkészítő funkciója mellett a csecsemő- vagy főként a kora kisgyermekkori fejlődés hiányosságait van hivatva pótolni. 3. Alapfokú oktatás alapfeladatai, nevelési és oktatási céljai Színtere: Arany János EGYMI Csorna, Erzsébet királyné u. 64. Célcsoportja: Csorna városából, és a Rábaköz településeiről a Megyei Szakértői Bizottság által intézményünkbe helyezett tanköteles korú tanulók. Célja és feladata a gyógypedagógiai ellátás keretében biztosítsa a sajátos nevelési igényű (tanulásban és értelmileg akadályozott tanulók) különleges gondozási szükségletéből adódó iskolai nevelést, oktatást, a fejlesztő felkészítést. Az iskola nevelési-képzési sajátosságait a helyi igények és lehetőségek függvényében alakítottuk ki. Alapelvünk: - A nyitott, projektorientált oktatás, amely alkalmazkodik az adott gyermek mindenkori szükségleteihez, - Ahol megvalósul az esélyegyenlőség, a komplexitás, személyközpontúság. - Mindenkor legyen tekintettel a tanuló életkorára, állapotára, juttassa el a tanulót képességei maximumára, az alapfokú nevelés-oktatás szakaszának eredményes befejezéséhez. - Alakítsa az önálló életvitelre, eredményes szocializációra, pályaválasztásra való felkészítést. - Az iskola tanulói életkoruknak, fejlettségi állapotuknak, szükségleteiknek megfelelő gyógypedagógiai ellátást kapjanak tanórán, tanórán kívül egészségügyi, pedagógiai habilitációs és rehabilitációs foglalkozásokon a gyermekvédelem a kulturális hátrányok enyhítése területén. 21

22 Nevelésünk célja olyan személyiség kialakítása kell hogy legyen, mely lehetővé teszi tanulóink beilleszkedését a társadalomba, és amellyel a társadalom őket sérüléseikkel, fogyatékosságaikkal együtt elfogadja. Első szakasz nevelési célja enyhe értelmi fogyatékosok, (tanulásban akadályozottak osztályig) Célja: - A gyermekek harmonikus beilleszkedése. - Az alapvető erkölcsi normák, egyetemes emberi értékek átszármaztatása. - A játékon keresztül a test és a lélek harmonikus fejlesztése, különös tekintettel az egészséges életmód és a mindennapi testmozgás kialakítására. - Az érzelmi élet gazdagítása közösségi élményeken keresztül. - A szociális hátrányok enyhítésének segítése. - Egyéni haladási ütemek, a sérültség fokának megfelelő egyéni fejlesztés biztosítása. - A differenciálás lehetősége. - A gyermeki sajátosságok és az oktatás tartalma közötti összhang. - A tananyagátadásnál és a fejlesztésnél a szokásosnál nagyobb mértékű időbeli kiterjesztés lehetősége. - Sikerélményhez juttatás. - Felkészítés a további tanulásra. A tanítást elősegítő eszközök A tantárgyak tanításához igénybe vehető az iskola 1500 kötetes könyvállománya, amely rendkívül gazdag mesekönyvekben, gyermeklexikonokban, és ismeretterjesztő kiadványokban. A DVD, és CD állomány segítséget nyújthat a szemléletes ismeretátadáshoz. Rendelkezésre álló audovizuális eszközök: interaktív tábla, e tananyagok, TV, DVD lejátszó, videolejátszó, CD lejátszó, magnó, diavetítő, írásvetítő. Az iskolában található több bábparaván, ill. sokféle fejlesztőjáték. 22

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2012. december 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, hatálya,

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA A Nebuló Általános Iskola alapítványi fenntartású alapfokú intézmény, a város oktatási palettájának színesítésére. Gyermekközpontú pozitív megerősítéssel nevel,

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Eszterházy György Gyermekotthon Általános Iskola és Speciális Szakiskola Bakonyoszlop Szervezeti és Működési Szabályzat 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. Tel./Fax: 88/435-001 Email cím: gyermekotthon@bnevi.sulinet.hu

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 2014. Tartalomjegyzék: I. rész Bevezető 1. Hatályos jogszabályok 2. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 02. Varga Márta

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2011. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Záradék: A Szervezeti és Működési Szabályzatot

Részletesebben