155 adminisztrációs költségek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "155 adminisztrációs költségek"

Átírás

1 155 adminisztrációs költségek a a baleset helyszínéről történő tiltott eltávozás unerlaubtes Entfernen vom Unfallort a cégjegyzékbe be nem jegyzett ténynek nincsen jogi kihatása az ellenbizonyításig negative Publizität a föld rejtett kultúrtörténeti kincse Bodenaltertum a föld rejtett történelmi kincse Bodenaltertum a határidő elmulasztását igazoló kérelem bírósági elfogadása után a mulasztó által pótolt cselekményt olyannak kell tekinteni Wiedereinsetzung in den vorigen Stand a jogalkalmazás során meghatározható fogalom unbestimmter Rechtsbegriff a szövetség és a tartományok közötti kártérítési felelősséget szabályzó alapelv Funktionsnachfolge a tartozás követelésének elmaradásáról szóló megállapodás pactum de non petendo (lat.) (Nichtverlangensvereinbarung) abandon Abandon abandonálni abandonnieren abbahagyni unterlassen, abbrechen abbanhagyás Unterlassen ABC fegyver ABC-Waffe ABC fegyverek ABC-Waffen (F.Pl.) abnormális abnorm, pervers abnormis abnorm abortusz Fehlgeburt ábrázolni bilden, schildern, darstellen abrogáció Abrogation abszolúció Absolution abszolút absolut abszolút felülvizsgálati ok absoluter Revisionsgrund abszolút határidős ügylet absolutes Fixgeschäft abszolút jog absolutes Recht abszolút jogok háboríthatatlanságát védő jogigény quasinegatorischer Unterlassungsanspruch abszolút közlekedésre való alkalmatlanság absolute Fahruntüchtigkeit abszolút többség absolute Mehrheit abszolút vezetésre való alkalmatlanság absolute Fahruntüchtigkeit abszolutizmus Absolutismus abszolútizmus gazdasági rendszere Merkantilismus abszolválni absolvieren abszorbálni absorbieren abszorpció Absorption abszorpció elve Absorptionsprinzip absztrahálás Abstraktion absztrahálni abstrahieren absztrakció Abstraktion absztrakt abstrakt absztrakt veszélyeztetési bűncselekmény abstraktes Gefährdungsdelikt actio (lat.) Aktion activum Aktivum ad hoc (lat.) ad hoc (lat.) (zu diesem [Moment]) adás Abgabe, Schenkung adásvétel Kauf adásvétel leírás alapján Kauf nach Beschreibung (Kauf nach Beschreibung im angloamerikanischen Recht) adat Angabe, Datum adatbank Datenbank adatbank segítségével történő körözés Rasterfahndung adatbázis Datenbank adatfeldolgozás Datenverarbeitung adatok Daten (N.Pl.) adatösszehasonlítás Datenabgleich adatszolgáltatás Auskunft adatszolgáltatási kötelezettség Auskunftspflicht adattár Datei adatváltozás Datenveränderung adatvédelem Datenschutz adatvédelmi biztos Datenschutzbeauftragte, Datenschutzbeauftragter ádáz grausam adekvált okozati összefüggés elmélete Adäquanztheorie adekvát adäquat adhézió Adhäsion adjutáns Adjutant, Adjutantin adminisztráció Administration, Verwaltung adminisztrációs költségek Verwaltungskosten (F.Pl.)

2 adminisztrálni 156 adminisztrálni verwalten adminisztrativ administrativ adni geben, gewähren adó (2) Rundfunk adó (2) Abgabe, Akzise, Steuer, Tribut adó- steuerlich adóbeszedési monopol Steuerhoheit adóbevallás Steuererklärung adóbevételi fennhatóság Ertragshoheit adóbevételi monopólium Ertragshoheit adócsalás Steuerhinterziehung adóelengedés Steuererlass adóelkerülés Steuerflucht adóelvonás Steuerhinterziehung adóhatározat Steuerbescheid adóimmunitás Steuerbefreiung adóirányelv Steuerrichtlinie adójog Steuerrecht adókedvezmény Steuervergünstigung adókivetés Besteuerung, Steuerveranlagung, Veranlagung adókivetési adó Veranlagungsteuer adókivetési eljárás Besteuerungsverfahren adókivetési százalékkulcs Hebesatz adóköteles steuerpflichtig adóköteles személy Steuerpflichtige, Steuerpflichtiger adókötelezettség Steuerpflicht adomány Gabe, Lehen, Spende adományozás Verleihung adományozni spenden, verleihen adományozó Spender, Spenderin adómentes összeg Steuerfreibetrag adómentes steuerfrei adómentesség Steuerbefreiung adómérleg Steuerbilanz adónyomozás Steuerfahndung adoptáció Adoption, Kindesannahme adórendelet Abgabenordnung adós (Adj.) schuldig adós (Sb.) Debitor, Debitorin, Schuldner adós és hitelező közötti megállapodás a tartozás megszüntéről negatives Schuldanerkenntnis adós nő Schuldnerin adósjegyzék Schuldnerverzeichnis adóskésedelem Schuldnerverzug adóskötelezvény Schuldverschreibung adóslevél Schuldschein adósnak lenni schulden adósok fogsága Schuldhaft adósok jegyzéke Schuldnerverzeichnis adósság kamatja Schuldzinsen (M.Pl.) adósság Schuld adósságmentes schuldenfrei adósságokkal túlságosan megterhelni überschulden adósságtörlesztés Schuldentilgung adószövetség Steuerverbund adótartozás Steuerschuld adótitok Steuergeheimnis adóügy Steuersache adóügyi és jövedéki büntetőjog Steuerstrafrecht adóügyi fiskalisch adóügyi hatóság Steuerbehörde adóügyi meghatalmazott Steuerbevollmächtigte, Steuerbevollmächtigter adóügyi tanácsadó Steuerberater, Steuerberaterin adózási orgazdaság Steuerhehlerei adózási táblázat Steuertabelle adózó csoportok szerinti választójog Dreiklassenwahlrecht adresszálni adressieren affekció Affektion affidavit Affidavit affirmatív affirmativ Afrika Afrika ág Linie, Zweig ágenda Agende ágens Agent agent provocateur (franz.) agent provocateur (franz.) agentúra Agentur aggály Bedenken, Besorgnis aggkori kikötmény Altenteil agglegény Junggeselle aggodalom Besorgnis aggódni sorgen ági öröklés case-law (engl.), Fallrecht agnátrokon Agnat, Agnatin agnátus (lat.) Agnat agrément Agrément agresszió Aggression agresszív aggressiv agresszív végszükség aggressiver Notstand agresszor Angreifer, Angreiferin

3 157 alamizsna agy Gehirn, Hirn ágyas Konkubine ágyasság Konkubinat agyhalál Hirntod ágyú Kanone agyvelő Gehirn Aids Aids ajándék Geschenk ajándékozás Schenkung ajándékozási adó Schenkungsteuer ajándékozási illeték Schenkungsteuer ajándékozni schenken, spenden ajándékozó Schenker, Schenkerin, Spender, Spenderin ajánlani empfehlen ajánlás Empfehlung, Widmung ajánlat Angebot, Offerte ajánlattevő Anbieter, Anbieterin ajánlni widmen ajánló Bürge ajánlólevél Empfehlung ajánlott küldemény Einschreiben ajánlottár Preisempfehlung ajánni widmen ájrabeiktatás Wiedereinsetzung ajtós szavazási mód a parlamentben Hammelsprung akadály Hindernis akadályozás Behinderung, Hemmung, Verhinderung akadályozni behindern, hemmen, hindern, verhindern akadályozott behindert akadémia Akademie akadémiai akademisch akarat a jog követésére Rechtsfolgewille akarat Wille, Wollen akarati elv Willenstheorie akarati hiány Willensmangel akarati hiba Willensmangel akarati nyilatkozat megérkezése a másik szerződő félhez Zugang einer Willenserklärung akarati nyilatkozat megérkezésének késleltetése Zugangsverzögerung einer Willenserklärung akarati nyilatkozat megérkezésének meghiúsítása Zugangsvereitelung einer Willenserklärung akaratkijelentés Willenserklärung akaratnyilvánítás Willenserklärung akaratszabadság Willensfreiheit akasztani hängen akasztófa Galgen akceptábilis akzeptabel akceptálni akzeptieren, anerkennen akcesszórius akzessorisch akció Aktion akcíza Akzise akklamáció Akklamation akkord Akkord akkordbér Akkordlohn akkortól ex tunc (lat.) (ab damals) akkreditáció Akkreditierung akkreditálás Akkreditierung, Beglaubigung akkreditálni akkreditieren, beglaubigen akkreditív Akkreditiv akkreditívnyitás Akkreditierung akta Akte akta elküldése Aktenversendung aktajelzés Aktenvermerk aktív aktiv aktiv képviselet Aktivvertretung aktív választójog aktives Wahlrecht aktíva Guthaben, Haben aktívák Aktiva (N.Pl.) aktívlegitimáció Aktivlegitimation aktuális aktuell aktus Akt akzeptálás Akzeptanz ál falsch alacsony niedrig alacsonyabb érték Minderwert aláírás Signatur, Unterschrift, Unterzeichnung aláírni abzeichnen, subskribieren, testieren, unterschreiben, unterzeichnen aláíró Unterzeichner, Unterzeichnerin alak Form, Gestalt alaki formal, formell alaki jogerő formelle Rechtskraft alaki szabadság Formfreiheit alakiság Formalie, Formalität alakisághoz nem kötött igéret formloses Versprechen alakítani bilden, gestalten alakítás Bildung alakszerűtlen ajándékozás Handschenkung alaktalan formlos alamizsna Almosen

4 alantas 158 alantas subaltern, untergeordnet alany Subjekt alanyi subjektiv alanyi jog subjektives Recht alanyi közjog subjektives öffentliches Recht alanyi tényállás subjektiver Tatbestand alap Anfang, Anlass, Basis, Fond, Fonds, Grund, Grundlage alap katonai szolgálat Grundwehrdienst alapbér Grundgehalt, Grundlohn alapelv Grundsatz, Maxime alapilletmény Grundgehalt alapítani gründen, stiften alapítás Gründung alapítás szabadsága Gründungsfreiheit alapítási szerződés Gründungsvertrag alapító Begründer, Begründerin, Gründer, Gründerin, Stifter, Stifterin alapítvány Stiftung alapjog Grundrecht alapkamat Basiszins alapkamatláb Basiszinssatz alapkötelesség Grundpflicht alapkötelezettség Grundpflicht alapmunkabér Grundlohn alapmű Grundlagenwerk (Grundlagenwerk im angloamerikanischen Recht) alapos radikal alaposan megvizsgálni studieren alapozás Begründung alaprakás Gründung alapszabály Grundordnung, Konstitution, Satzung, Statut alapszabálynak megfelelő satzungsgemäß alapszabályokösszeütközése Statutenkollision alapszabályzat Grundordnung, Hauptsatzung alapszerződés Grundvertrag alaptalan ungerechtfertigt alaptétel Grundsatz, Leitsatz alaptőke Fonds, Grundkapital alaptörvény Grundgesetz alapvető jog Grundrecht alapvető jog korlatja Grundrechtsschranke alárendelet untergeordnet alárendelni subsumieren, untergeben alárendelt abhängig, hörig, subaltern alárendeltség Abhängigkeit, Hörigkeit, Subordination álástalan erwerbslos alátámasztani belegen (V.) alátámasztás Belegenheit alátámasztás elve Belegenheitsgrundsatz alátenni unterschieben alatt binnen alattomos heimtückisch, hinterlistig alattomosság Heimtücke, Hinterlist alávetettség Hörigkeit alávetettségi viszony Gewaltverhältnis alázás Beschimpfung alázatos gehorsam alázni beschimpfen Albánia Albanien albérlet Untermiete albérleti szerződés Untermietvertrag albérlő Untermieter, Untermieterin albizottság Unterausschuss álcázni vermummen, verschleiern áldozat kártalanítása Opferentschädigung áldozat Opfer áldozatvédelem Opferschutz áldozni opfern aleatorikus aleatorisch aleatórius szerződés Ausspielvertrag alelnök Vizepräsident, Vizepräsidentin alföld Ebene alhagyomány Untervermächtnis alhaszonbérlet Unterpacht alhaszonbérlő Unterpächter, Unterpächterin alias alias alibi Alibi alimentum Aliment alimetáció Alimentation aliud (lat.) aliud (lat.) (anderes) aljas infam aljas alak Lump aljas indok niedriger Beweggrund aljasság Infamie alkalmas fähig, gelegen, tauglich alkalmasság Befähigung, Eignung, Fähigkeit, Tauglichkeit alkalmatlan kísérlet untauglicher Versuch alkalmatlan unanwendbar, unfähig, untauglich

5 159 alkotói személyiség alkalmatlanság Unfähigkeit alkalmazás Anstellung, Anwendung, Praxis, Verwendung alkalmazás helye Dienststelle alkalmazási terület Geltungsbereich alkalmazható anwendbar alkalmazkodás Anpassung alkalmazni anstellen, anwenden, benutzen, brauchen, gebrauchen, verwenden alkalmazó Anwender, Anwenderin alkalmazott (Adj.) angestellt alkalmazott (Sb.) Angestellte, Angestellter, Bedienstete, Bediensteter alkalmazotti biztosítás Angestelltenversicherung alkalmi eventual, gelegentlich alkalmi elkövető Gelegenheitstäter, Gelegenheitstäterin alkalmi társaság Gelegenheitsgesellschaft alkalmi tettes Gelegenheitstäter, Gelegenheitstäterin alkalom Anlass, Gelegenheit alkalomattán gelegentlich alkancellár Vizekanzler, Vizekanzlerin alkatrész Bestandteil alkatú beschaffen (Adj.) álképviselet Anscheinsvollmacht alkirály Vizekönig alkirálynő Vizekönigin alkohol Alkohol alkohol befolyása alatt slkövetett bűncselekmény Alkoholdelikt alkohol hatása allat történő vezetés Fahren unter Alkoholeinfluss alkotás Leistung, Schöpfung, Werk alkotmány Grundgesetz, Konstitution, Verfassung, Verfassungsurkunde alkotmány értelmezése Verfassungsauslegung alkotmánybíróság Verfassungsgericht alkotmányellenes verfassungswidrig alkotmányellenesség Verfassungswidrigkeit alkotmányelv Verfassungsgrundsatz, Verfassungsprinzip alkotmányi fenntartás Verfassungsvorbehalt alkotmányijog Grundrecht, Staatsrecht, Verfassungsrecht alkotmányjogi cselekvőképesség Grundrechtsmündigkeit alkotmányjogi jogképesség Grundrechtsfähigkeit alkotmányjogi panasz Verfassungsbeschwerde alkotmányjogi vita Verfassungsstreitigkeit alkotmánylevél Verfassungsurkunde alkotmánymódosítás Verfassungsänderung alkotmánnyal összhangban lévő értelmezés verfassungskonforme Auslegung alkotmánnyal szemben álló személy Verfassungsfeind, Verfassungsfeindin alkotmányos konstitutionell, verfassungsgemäß, verfassungskonform, verfassungsmäßig alkotmányos alapelv Verfassungsgrundsatz alkotmányos felülvizsgálat Verfassungskontrolle alkotmányos jogi igény az igazságszolgáltatásra Justizgewährungsanspruch alkotmányos képviselő verfassungsmäßige Vertreterin, verfassungsmäßiger Vertreter alkotmányos kormányzati forma Konstitutionalismus alkotmányos rend verfassungsmäßige Ordnung alkotmányos szerv Verfassungsorgan alkotmányosság Konstitutionalismus alkotmányozó hatalom verfassunggebende Gewalt alkotmányozó verfassunggebend alkotmányper Verfassungsprozess alkotmányszerű verfassungsgemäß, verfassungskonform, verfassungsmäßig alkotmánytörténet Verfassungsgeschichte alkotmányvédelem Verfassungsschutz alkotmányvédelmi hivatal Verfassungsschutzamt alkotni bilden, schöpfen alkotó Urheber, Urheberin alkotói személyiség Urheberpersönlichkeit

6 alkotórész 160 alkotórész Bestandteil alkudni feilschen, handeln alkusz Makler, Maklerin alkuszni feilschen alkuszszerződés Maklervertrag állag Bestand állagvédelem Bestandsschutz állam Staat állam közület öffentliche Hand államadósság joga Staatsschuldenrecht államadósság Staatsschuld államalkotó nép Staatsvolk állambíróság Staatsgerichtshof állambiztos Staatskommissar, Staatskommissarin államcsíny Putsch államegyház Staatskirche államelnök Staatspräsident, Staatspräsidentin államérdek Staatsräson államférfi Staatsmann államfogház Einschließung államforma Staatsform államfő Regent, Regentin, Staatsoberhaupt államhatalmi ágak megoszlása Gewaltenteilung államhatalmi ágak szétválasztása Gewaltenteilung államhatalom hármas felosztásának elve Drei-Elemente-Lehre államhatalom Staatsgewalt államhatalommal szembeni ellenállás Widerstand gegen die Staatsgewalt államháztartás Haushalt állami staatlich állami cél Staatszweck állami egyházjog Staatskirchenrecht állami felelősség Staatshaftung állami felügyelet Staatsaufsicht állami főhatalom Souveränität allami gondnokság Amtspflegschaft állami hivatal Staatsdienst állami jelkép Staatssymbol állami jog Staatsrecht állami jótállás Staatsbürgschaft állami kancellária Staatskanzlei állami köziskola Gemeinschaftsschule, Gesamtschule állami szimbólum Staatssymbol állami szolgálat Staatsdienst állami szolgalom öffentliche Dienstbarkeit állami tulajdon magánosítása privatisieren államigazgatás dologi eszközei Verwaltungsvermögen államigazgatás költségei Verwaltungskosten (F.Pl.) államigazgatás Staatsverwaltung államigazgatási aktus Verwaltungsakt államigazgatási eljárás Verwaltungsverfahren államigazgatási hatóság Verwaltungsbehörde államigazgatási jog Verwaltungsrecht államigazgatási végrehajtás Verwaltungszwang államjog Staatsrecht államkassza Fiskus államkincstár vagyona Finanzvermögen államközi zwischenstaatlich államok fölötti supranational államosítani verstaatlichen államosítás Verstaatlichung állampárt Staatspartei állampénztár Staatskasse állampolgár Staatsangehöriger, Staatsbürger állampolgárnő Staatsangehörige, Staatsbürgerin állampolgárság Angehörigkeit, Indigenat, Staatsangehörigkeit, Staatsbürgerschaft állampolgárság megadása Einbürgerung állampolgárság nélküli staatenlos állampolgárság nélküliség Staatenlosigkeit állampolgárság szabad megválasztása Option állampolgárságától megfosztani ausbürgern állampolgárságától valómegfosztás Ausbürgerung állampolgárságot megadni einbürgern államsegély Dotation államszerződés Staatsvertrag államszövetség Bund, Konföderation, Staatenbund államtan Staatslehre államterület Staatsgebiet, Territorium államterülethez tartozás Territorialität államtitkár Staatssekretär, Staatssekretärin

7 161 általános prevenció államtitok Staatsgeheimnis államtörvényszék Staatsgerichtshof államutódlás Staatennachfolge államügyész Staatsanwalt államügyésznő Staatsanwältin államügyészség Staatsanwaltschaft államvallás Staatsreligion államvédelem Staatsschutz államvizsga Staatsprüfung állandó dauernd, fest, stabil, ständig állandó megbízás Dauerauftrag állandóság Bestand állapot Lage, Stand, Status, Verfassung, Zustand állapotbűncselekmény Zustandsdelikt állapotos schwanger állás Anstellung, Ruhe, Stand, Stelle, Stellung állat Tier állatgondozó Tierhüter, Tierhüterin állati eledel Futtermittel állati tetem elpusztításának joga Tierkörperbeseitigungsrecht állati tetem Tierkörper allatomosság Tücke állattartó Tierhalter, Tierhalterin állatvédelem Tierschutz állítani behaupten, regulieren, statuieren, versichern állítás Aussage, Behauptung állítólag angeblich állítólagos angeblich, vermeintlich allkalmazkodó gefügig álló fix allódium Allod állomás Station allonge Allonge álnév Pseudonym álnok hinterlistig álnokság Hinterlist, Tücke alperes (Adj.) beklagt alperes (Sb.) Beklagter, Beklagte alperes a törvényességi óvási perben Revisionsbeklagte, Revisionsbeklagter alperesi ellenkérelelem Klageerwiderung alperesi legitimáció Passivlegitimation alpesi legelő Alm, Alpe alsó untere alsóbb untere alsóbíróság Untergericht alsófokú bíróság Amtsgericht alsófokú közigazgatási bíróság Verwaltungsgericht alsóház Unterhaus alsóház vezetője Führer des Unterhauses, Führerin des Unterhauses Alsó-Szászország Niedersachsen általános allgemein, gemein, generell, gewöhnlich, global, normativ, universal, vulgär általános államtudomány allgemeine Staatslehre általános amnesztia Generalamnestie általános beleegyezés Generaleinwilligung, Generalkonsens általános büntetés Regelstrafe általános cselekvési szabadság allgemeine Handlungsfreiheit általános egyetemi diákválasztmány allgemeiner Studentenausschuss Általános Egyezmény a kereskedelmi szolgáltatásokról Allgemeines Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen (GATS), GATS (Allgemeines Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen) általános előírás Sollvorschrift általános feltétel Normativbestimmung általános hallgatói bizottság allgemeiner Studentenausschuss általános hatalmi viszony az állam és az állampolgár között allgemeines Gewaltverhältnis általános határozmány Normativbestimmung általános jog gemeines Recht általános jogelv allgemeiner Rechtsgrundsatz általános jogszabályi meghatalmazás a rendőri beavatkozásra polizeiliche Generalklausel általános jólét Allgemeinwohl általános kár allgemeiner Schaden (allgemeiner Schaden im angloamerikanischen Recht) általános klauzula Generalklausel általános költségek Gemeinkosten (F.Pl.) általános megelőzés Generalprävention általános meghatalmazás Generalvollmacht általános örökös Anerbe, Anerbin, Universalerbe, Universalerbin általános prevenció Generalprävention

8 általános rendelkezés 162 általános rendelkezés Allgemeinverfügung általános rész allgemeiner Teil általános szándék dolus generalis (lat.) általános sztrájk Generalstreik, Vollstreik általános tényállási elem normatives Tatbestandsmerkmal általános törvény allgemeines Gesetz általános ügyleti feltételek allgemeine Geschäftsbedingungen (F.Pl.) általános vagyonközösség allgemeine Gütergemeinschaft általános választás allgemeine Wahl általános záradék Generalklausel általánosan elvárható figyelem vagy körültekintés elmulasztása culpa in abstracto (lat.) általánosan kötelező hatály Allgemeinverbindlichkeit általánosan kötelzőleg allgemeinverbindlich általánosítani generalisieren, typisieren alternatív alternativ alternatíva Alternative altulajdon Untereigentum alul feküdni unterliegen alul maradni unterliegen alulbiztosítás Unterversicherung alvállalkozó Subunternehmer, Subunternehmerin ambuláns ambulant Amerika Amerika Amerikai Egyesült Államok (USA) Vereinigte Staaten von Amerika (M.Pl.) (USA) amnesztia Amnestie amnesztiában részesíteni amnestieren ámok Amok ámokfutás Amoklauf amortizáció Abschreibung, Amortisation amortizálni amortisieren Amszterdam Amsterdam Amszterdami Szerződés Amsterdamer Vertrag analóg analog (Adj.) analógia Analogie analógia tilalma Analogieverbot analógián alapuló következtetés Analogieschluss anarchia Anarchie anarchikus anarchisch anarchista Anarchist, Anarchistin anatéma Anathema anatocizmus Anatozismus Anglia England angolamerikai jog angloamerikanisches Recht Anhalt Anhalt (Land Anhalt) ankét Enquête ankétbizottság Enquêtekommission ankétjog Enquêterecht annektálni annektieren, einverleiben annexió Annexion, Einverleibung annullálás Annullierung annullálni annullieren anonim anonym antichrézis Antichrese anticipálni antizipieren antidiszkrimináció Antidiskriminierung antinómia Antinomie antiszemitizmus Antisemitismus anya Mutter anyag Material, Stoff, Sujet (franz.) anyagi materiell anyagi alkotmány materielle Verfassung anyagi bűncselekmény Verletzungsdelikt anyagi előny Vermögensvorteil anyagi halmazat Realkonkurrenz anyagi jog materielles Recht anyagi jogerő materielle Rechtskraft anyagi kár materieller Schaden anyagi támogatás Baukostenzuschuss, Sponsoring (engl.) anyagi támogató Sponsor (engl.), Sponsorin anyagilag támogatni subventionieren anyajog Mutterrecht anyajogú társadalom Matriarchat anyák védelme Mutterschutz anyakönyv Matrikel, Personenstandsbuch anyakönyvi hivatal Standesamt anyakönyvvezető Standesbeamter, Standesbeamtin anyakönyvvezetőség Standesamt anyaotthon Frauenhaus anyaság Mutterschaft anyasági segély Mutterschaftsgeld anyavállalat Muttergesellschaft anyós Schwiegermutter apa Vater

9 163 áruvásárlási kölcsön apáca Nonne apai väterlich apanázs Apanage apaság Vaterschaft apaság elismerése Vaterschaftsanerkenntnis, Vaterschaftsanerkennung apaság megállapítása Vaterschaftsfeststellung apaság megállapítására irányuló szakértői vélemény Vaterschaftsgutachten apaság vélelme Vaterschaftsvermutung apasági ivadék Agnat apát Abt apátság Abtei, Stift apátsági elöljáró Äbtissin ápolás Pflegschaft ápolni hegen, instandhalten, pflegen ápoló Pfleger, Pflegerin, Wärter, Wärterin ápolt Pflegling após Schwiegervater após és anyós Schwiegereltern (Pl.) após vagy anyós Schwiegerelter (M. bzw. F.) apostoli apostolisch appendix Anhang appoint Abschnitt apport Sacheinlage approbáció Approbation approbálni approbieren apró klein apróhirdetés Inserat ár Preis, Tarif ara Braut áradat Strom áramadó Stromsteuer áramadózási törvény Stromsteuergesetz áramlás Strom áramlopás Energieentziehung arány Proportion, Verhältnis arányok túllépésének tilalma Übermaßverbot arányos proportional, verhältnismäßig arányos tehermegosztás Umlegung arányos választás Verhältniswahl arányos választási rendszer Proporz arányos választójog Verhältniswahlrecht arányosság Verhältnismäßigkeit árat érintő veszély Preisgefahr, Vergütungsgefahr arbitrárius arbiträr arbitrázs Arbitrage arc Gesicht archaikus archaisch archivum Archiv árcsökkenés Baisse árdrágító visszaélés Preistreiberei árdrágulási mutató Indexklausel árengedmény Rabatt, Skonto árfolyam Kurs argumentálni argumentieren argumentum Argument argumentum e contrario Gegenschluss arisztokrácia Aristokratie arisztokrata Aristokrat, Aristokratin árjegyzéki ár Listenpreis árleszállítás Minderung ármány Rank arravalóság Eignung arreszt Arrest árrögzítés Preisbindung ártalmas schädlich ártani schaden, schädigen ártatlan arglos, schuldlos, unschuldig ártatlanság Unschuld ártatlanság vélelme Unschuldsvermutung ártatlansági fogadalom Reinigungseid ártatlanul halálra ítélt kivégzése Justizmord áru Ware áru vétel Warenkauf áruba bocsátani feilbieten, verhandeln árubevallás Deklaration áruforgalom szabadsága Warenverkehrsfreiheit áruforgalom Warenverkehr árufuvarozási szerződés Chartervertrag árukellékhiányának bejelentése Mängelrüge árukimutatás Manifest (Manifest im Seeverkehrsrecht) áruküldés megtekintésre Ansichtssendung árulás Untreue, Verrat áruló (Adj.) untreu, verräterisch áruló (Sb.) Verräter, Verräterin árusítani feilbieten árusítás Vertrieb árusítási jog Vertriebsrecht árusítóhely Stand áruvásárlási kölcsön Verbraucherdarlehen, Verbraucherkredit

10 áruvásárlási kölcsönről szóló törvény 164 áruvásárlási kölcsönről szóló törvény Verbraucherkreditgesetz áruvásárlási ügy Verbrauchergeschäft áruzsora Preistreiberei árva Waise (M. bzw. F.) árverés Versteigerung árverési bizományos Auktionator, Auktionatorin árverezés Versteigerung árverező Versteigerer, Versteigererin árzáradékról szóló rendelet Preisklauselverordnung aspiráns Aspirant aspiránsnő Aspirantin ásvány Mineral ásványolaj Mineralöl ásványolajadó Mineralölsteuer aszociális asozial asszisztens Assistent, Assistentin, Betreuer asszony Ehefrau, Ehegattin, Frau átadás Auslieferung, Übergabe, Vergabe átadni einantworten, hingeben, überantworten, überbringen, übergeben, zustellen átadó Überbringer, Überbringerin átalakítani umwandeln, wandeln átalakítás Spezifikation, Spezifizierung, Transformation, Umwandlung átalakítni transformieren átalakulás Transformation, Umwandlung, Wandel átalakulási adó Umwandlungsteuer átalány Pauschale átalánydíj Pauschale átállni übertreten átbukni überfallen átcsábítani abwerben átcsábítás Abwerbung átdolgozás Bearbeitung átdolgozni bearbeiten átejteni neppen átélni erfahren (V.) átengedés Abandon, Abtretung, Überlassung átengedési okirat Abtretungsurkunde átengedhető abtretbar átengedni abandonnieren, abtreten, auflassen, hingeben, preisgeben, überlassen (V.) átértelmezés Umdeutung átértelmezni umdeuten átfogó global átfogó jogra kiterjedő engedményezés Globalzession áthágás Übertretung áthágni übertreten áthajlás Überhang áthaladási elsőbbség Vorfahrt átháramlás Devolution áthárítás Devolution áthárítási jog Devolutionsrecht áthatás Durchgriff áthatni durchgreifen áthelyezés Umlegung, Versetzung áthelyezhetetlen unversetzbar áthelyezhetetlenség Unversetzbarkeit áthelyezni transferieren, verlegen (V.), versetzen áthozni überholen átirányítani überleiten átirányítás Überleitung átírás Giro átiratni überschreiben átírni überschreiben, vortragen átjárás Durchgang, Übergang átjárni durchgehen átkelés Übergang átkötés Bindung átkutatás Durchsuchung átkutatni durchsuchen átlag Durchschnitt, Mittel átlagember Durchschnittsmensch átlagos durchschnittlich átlépés Überschreitung, Überziehung átlépni überschreiten, überziehen átmenés Übergang átmeneti vorübergehend átmeneti állapot Schwebezustand átmeneti érvénytelenség schwebende Unwirksamkeit átmeneti út a szomszéd telkén Notweg átmenetileg vorübergehend átmenni übergehen (V.) átnézni einsehen átnyújtani überbringen, übergeben atom Atom átömlesztés Transfusion átpártolni übertreten átrakni umlegen

11 165 azonnali követés átruházás Abtretung, Übereignung, Übertragung átruházási okirat Abtretungsurkunde átruházási tilalom Abtretungsverbot átruházható begebbar, übertragbar átruházható értékpapír begebbares Wertpapier átruházni abtreten, auflassen, transferieren, übereignen, übertragen átruházó nyilatkozat Abtretungserklärung átruházó nyomtatvány Abtretungsformular átruházó okirat Abtretungsurkunde átruházó végzés Überweisungsbeschluss átruházott hatáskör übertragener Wirkungskreis átruházott meghatalmazás Untervollmacht átruházott tartományi igazgatás Auftragsverwaltung átruházott ügy Auftragsangelegenheit, Auftragsgeschäft átszállás Devolution átszelni durchschneiden attasé Attaché átteni umlegen áttenni überlegen (V.), verlegen (V.) áttérés Konversion áttérni übertreten átutalás Überweisung átutalásról szóló szerződés Überweisungsvertrag átutalni überweisen átutaló végzés Überweisungsbeschluss átültetés Transplantation átültetni transplantieren átváltani umsetzen átváltható kötvény Wandelanleihe átvenni abnehmen, annehmen, empfangen (V.), erhalten (V.), übernehmen átvétel Abnahme, átvétel Annahme, Erhalt, Rezeption, Übernahme átvevő Abnehmer, Abnehmerin, Adressat (Angebotsempfänger), Adressatin, Destinatär, Destinatärin, Empfänger, Empfängerin, Nehmer, Nehmerin átvevő szemszöge Empfängerhorizont átvezetés Überleitung átvezetni überführen, überleiten átvihető übertragbar átvinni übertragen átvitel Transit, Übertragung átvizsgálni revidieren, untersuchen átvonulni überziehen atyai väterlich atyai hatalom väterliche Gewalt atyai örökség Patrimonium audiencia Audienz aukció Auktion aukcionátor Auktionator, Auktionatorin Ausztria Österreich autentikus authentisch autentikus értelmezés authentische Interpretation autó Auto autóiskolai oktató Fahrlehrer, Fahrlehrerin automata (Adj.) automatisch automata (Sb.) Automat automatikus automatisch autonóm autonom autonómia Autonomie autópálya Autobahn autópályán a menetiránnyal szemben közlekedő autós Geisterfahrer, Geisterfahrerin aval Aval, Wechselbürgschaft avance Vorleistung áverés Auktion avizó Avis axióma Axiom az alapszabályzatban lefektetett jogosultságok túllépese Überschreitung der satzungsmäßigen Befugnisse az általános bizonyítási teher szabálya alóli kivétel Beweislastumkehr az eladó az árut a saját költségén szállítja a hajóig fob (free on board), free on board (fob) az üzemi tanács megválasztása a dolgozók és az alkalmazottak révén külön választási menetben Gruppenwahl azaz das heißt azonnal sofort azonnali sofortig, umgehend azonnali határidejű panasz sofortige Beschwerde azonnali követés sofortige Verfolgung

12 azonnali üldözés 166 azonnali üldözés sofortige Verfolgung azonos identisch azonosítani identifizieren azonosság Identität Ázsia Asien ázsió Agio, Aufgeld b bába Hebamme bábaasszony Hebamme Baden Baden Baden-Württemberg Baden-Württemberg bagatell Bagatelle bagatell bűncselekmény Bagatelldelikt bagatellizálás Verharmlosung bagatellizálni verharmlosen baj Beschwerde, Übel bajor (Adj.) bayerisch bajor (Sb.) Bayer, Bayerin Bajor Legfelsőbb Bíróság Bayerisches Oberstes Landesgericht Bajoroszág Bayern bakter Nachtwächter baleset Unfall, Unglücksfall baleset színhelyének elhagyása Fahrerflucht balesetben érintett személy Unfallbeteiligte, Unfallbeteiligter balesetbiztosítás Unfallversicherung baleseti szavatossági felelősség Unfallhaftpflicht baleseti szavatossági felelősségjog Unfallhaftpflichtrecht balesetmegelőzés Unfallverhütung bánatpénz Reugeld banda Bande, Rotte bandavezér Rädelsführer, Rädelsführerin bandita Bandit, Banditin bank Bank bankár Bankier bankárnő Bankierin bankbetét Bankeinlage bankelfogadvány Bankakzept bankház Bankgeschäft banki kártyahitelkeret Überziehungskredit banki zálogjog Bankenpfandrecht bankjegy Banknote, Schein bankjog Bankrecht bankkártya Kreditkarte bankkezesség Bankbürgschaft bankkontó Bankkonto bankó Schein bankszámla Bankkonto bankszámlapénz Giralgeld bankszámláról történő levonás Lastschriftverfahren banktitok Bankgeheimnis bankügylet Bankgeschäft bannus Bann bántalmazás Misshandlung bántalmazni misshandeln banya Hexe bánya Bergwerk, Grube (Mine) bányafőúri jog Bergregal bányajog Bergrecht bányamű Bergwerk bányaművelési engedély Mutung bányaregálé Bergregal bányarészjegy Kux bányarészvényes Gewerke, Gewerkin bányász Bergarbeiter, Bergarbeiterin, Knappe, Knappin bányászat Bergbau bányásztestület Knappschaft bányatársasági tag Gewerke, Gewerkin bányatulajdon Bergwerkseigentum barát Freund, Mönch barátság Freundschaft barátsági szerződés Freundschaftsvertrag bárgyú blöd bárki által indítható kereset Popularklage báró Freiherr barom Vieh bárónő Freifrau bázis Basis, Grundlage beadás Eingabe beadni abliefern, eingeben, einreichen beállítani einstellen beállítás Einstellung beállítottság Einstellung beárazás Quotierung beárazni quotieren beavatkozás Eingriff, Einmischung

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Budapesti CORVINUS Egyetem Számvitel mester szak II. évfolyam Ellenőrzés és könyvvizsgálat szakirány Offshore

Részletesebben

MÉG MINDIG OFFSHORE. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010. november 9.

MÉG MINDIG OFFSHORE. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010. november 9. MÉG MINDIG OFFSHORE Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010. november 9. tőke Multi cég Magyar leányvállalat Osztalék adómentes tőke Tulajdonos magánszemély Magyar középvállalkozás

Részletesebben

A/1. A POLGÁRI JOG ÉS CSALÁDI JOG

A/1. A POLGÁRI JOG ÉS CSALÁDI JOG A/1. A POLGÁRI JOG ÉS CSALÁDI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3 1. Bevezetés...3 2. Az államigazgatás átalakulása...4 2.1. A központi közigazgatás és annak átalakulása...4 2.2. A területi-helyi államigazgatás átalakulása

Részletesebben

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS JOGI KÉRDÉSEI ÉS AZ ÚJ PTK. RÉSZVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÚJ RENDELKEZÉSEI DR. TOMORI ERIKA CODEX NAPOK 2014 VÁLTOZIK-E AZ ÉRTÉKPAPÍR

Részletesebben

KG 51R F K. 1 Az igénylést benyújtó személy adatai. 2 Az igénylő személy házas- ill. élettársának adatai

KG 51R F K. 1 Az igénylést benyújtó személy adatai. 2 Az igénylő személy házas- ill. élettársának adatai Az igénylést benyújtó személy neve és keresztneve Name und der antragstellenden Person Családi pótlék sz. F K Kindergeld-Nr. KG 51R Külföld melléklet német családi pótlék igényléséhez, dátum:.. olyan személyek

Részletesebben

JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK -

JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK - 2. számú Melléklet JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK - I. ROMÁNIAI JOGI SZEMÉLYEK A. Részvénytársaságok és egyes állami vállalatok

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK - BA )

AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK - BA ) 1 AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK - BA ) Tételek: 1. Az Európai Közösségek és az Unió jogának alapvonalai. A magyar csatlakozás 2. Az Európai Unió szervezete: Bizottság, Európai Parlament,

Részletesebben

- Termékek közúti fuvarozásának bejelentése

- Termékek közúti fuvarozásának bejelentése Tájékoztató EKÁER-rendszer - Termékek közúti fuvarozásának bejelentése Tájékoztató aktualizálva: 2015.01.15. 2015. január 1-jén elindul az Elektronikus Közúti Árumozgásokat Ellenőrző Rendszer (EKAER).

Részletesebben

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

Üzleti szerződések adótervezése. Budapest, 2011. október 25.

Üzleti szerződések adótervezése. Budapest, 2011. október 25. Üzleti szerződések adótervezése Budapest, 2011. október 25. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó ADÁSVÉTEL Ptk. 365. piaci érték Értékpapír szerzési értéke Szja tv 77/A. Értékpapír szerzési értéke

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

2. Eljárási rendelkezések. 3.

2. Eljárási rendelkezések. 3. S O N K Á D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 20/ 2011. ( X. 1 7. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A Z I D E G E N F O R G A L M I A D Ó R Ó

Részletesebben

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.6. C(2012) 8806 final A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről HU HU A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM 2011-12. tanév őszi félév

TANTÁRGYI PROGRAM 2011-12. tanév őszi félév TANTÁRGYI PROGRAM 2011-12. tanév őszi félév Tantárgy megnevezése: Tantárgy kódja: GAZDASÁGI JOG ÉS KÖZIGAZGATÁSTAN ALAPJAI GJKA1K0MEMT Kontaktórák száma: Elmélet: 3 Gyakorlat: 0 Összesen: 3 Vizsgajelleg:

Részletesebben

Aktuális kérdések. Előadó: Vadász Iván. Budapest, 2015. március 26.

Aktuális kérdések. Előadó: Vadász Iván. Budapest, 2015. március 26. Aktuális kérdések. Előadó: Vadász Iván Budapest, 2015. március 26. Tagi kölcsön típusai a nyújtó személye szerint magánszemély belföldi jogi személy külföldi jogi személy Tagi kölcsön típusai a nyújtó

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Adóigazgatás,

Részletesebben

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban:

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban: 29 I. számú melléklet 1. számú táblázat 0-18 éves gyermekek korcsoport szerinti megoszlása 2004. év 2005. év korosztály férfi (fő) nő (fő) összesen férfi (fő) nő (fő) összesen 0-2 éves 2265 2122 4387 2364

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

ALANYVÁLTOZÁSRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEK; BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEK; HITEL- ÉS SZÁMLASZERZŐDÉSEK

ALANYVÁLTOZÁSRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEK; BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEK; HITEL- ÉS SZÁMLASZERZŐDÉSEK ALANYVÁLTOZÁSRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEK; BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEK; HITEL- ÉS SZÁMLASZERZŐDÉSEK DR. GÁRDOS PÉTER HVG-ORAC SZERZŐDÉSEK AZ ÚJ PTK. ALAPJÁN BUDAPEST 2014. NOVEMBER 25. SZERZŐDÉSEK AZ ÚJ PTK. ALAPJÁN

Részletesebben

A külföldi számlák adóügyi megfeleléséről szóló törvény (FATCA) 1. Mi a FATCA?

A külföldi számlák adóügyi megfeleléséről szóló törvény (FATCA) 1. Mi a FATCA? A külföldi számlák adóügyi megfeleléséről szóló törvény (FATCA) 1. Mi a FATCA? Az Egyesült Államok külföldi számlák adóügyi megfeleléséről szóló törvénye (FATCA) fontos előrelépés az amerikai állampolgárok

Részletesebben

Ha nem fizet a vevő Szerződéses biztosítékok

Ha nem fizet a vevő Szerződéses biztosítékok Ha nem fizet a vevő Szerződéses biztosítékok Előadó: Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2013. szeptember 17. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások engedményezés jótállás

Részletesebben

ADATSZOLGÁLTATÁS A HAGYATÉKI LELTÁRHOZ a 2014. március 15. napjától bekövetkezett halálesethez

ADATSZOLGÁLTATÁS A HAGYATÉKI LELTÁRHOZ a 2014. március 15. napjától bekövetkezett halálesethez Ügyiratszám: VII/./ ADATSZOLGÁLTATÁS A HAGYATÉKI LELTÁRHOZ a 2014. március 15. napjától bekövetkezett halálesethez (A rovatokat kérem OLVASHATÓAN, NYOMTATOTT NAGY BETŰKKEL kitölteni!) I. AZ ELHUNYTRA (örökhagyóra),

Részletesebben

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete CONFORG Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Adótervezés vagyonőrzés offshore Budapest, 2011. január 11. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu

Részletesebben

ADATBEJELENTŐ LAP 04201

ADATBEJELENTŐ LAP 04201 ADATBEJELENTŐ LAP 04201 a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek, valamint külföldi vállalkozások részére Benyújtandó az illetékes

Részletesebben

ADÓTERVEZÉS- VAGYONÁTHELYEZÉS- OFFSHORE- ADÓAMNESZTIA 2012. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2012. január 31.

ADÓTERVEZÉS- VAGYONÁTHELYEZÉS- OFFSHORE- ADÓAMNESZTIA 2012. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2012. január 31. ADÓTERVEZÉS- VAGYONÁTHELYEZÉS- OFFSHORE- ADÓAMNESZTIA 2012. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2012. január 31. FOGALOM alacsony vagy 0 % az adókulcs kettős adózást kizáró egyezmény

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2006. Ingatlan nyilvántar tási szervező szak. Nappali és Levelező tagozat

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2006. Ingatlan nyilvántar tási szervező szak. Nappali és Levelező tagozat NYUGAT MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI FŐISKOLAI KAR SZÉKESFEHÉRVÁR ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2006. Ingatlan nyilvántar tási szervező szak Nappali és Levelező tagozat A záróvizsga kérdéseket jóváhagyom:

Részletesebben

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Vezinfó Adótervezés vagyonőrzés offshore Budapest, 2011. november 30. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó 2127-06 z adózás rendje és az adóigazgatási eljárás z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek 2011. március 22. Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Kivételek Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Főmenű Előadások 2010. adóévtől Szolgáltatás teljesítés helye Főszabály1 B2B Főszabály2

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

ADÓTERVEZÉS- VAGYONÁTHELYEZÉS- OFFSHORE- ADÓAMNESZTIA 2012. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2012. május 2.

ADÓTERVEZÉS- VAGYONÁTHELYEZÉS- OFFSHORE- ADÓAMNESZTIA 2012. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2012. május 2. ADÓTERVEZÉS- VAGYONÁTHELYEZÉS- OFFSHORE- ADÓAMNESZTIA 2012. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2012. május 2. FOGALOM alacsony vagy 0 % az adókulcs kettős adózást kizáró egyezmény

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

KATA KIVA ésaktuáliskérdések

KATA KIVA ésaktuáliskérdések KATA KIVA ésaktuáliskérdések Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Kisadózók tételes adója Ki választhatja a Kata adózást? Akisadózóvállalkozásoktételesadójának (KATA)alanyaazaz

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S 5. napirendi pont E LŐ T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) Neve:... b) Adóazonosító szám: :... c)

Részletesebben

Az előadás képei letölthetőek:

Az előadás képei letölthetőek: Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete VEZINFÓ Adótervezés, külföldi bankszámlák, offshore

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez

Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez (Angaben zum Erbscheinantrag) A kérdõív kérdéseire adott válaszok fontosak az örökösödési bizonyítvánnyal kapcsolatban lefolytatandó tárgyaláshoz.

Részletesebben

MÉG MINDIG OFFSHORE. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. január 11.

MÉG MINDIG OFFSHORE. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. január 11. MÉG MINDIG OFFSHORE Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. január 11. Multi cég tőke Osztalék adómentes Magyar leányvállalat tőke Tulajdonos magánszemély Magyar középvállalkozás Osztalék

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/1995. (XII.6.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról Az 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

DUIHK ERFA-Gruppe Steuerliche Betriebsprüfung Tapasztalatcsere / Adóvizsgálatok. Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte. Dr.

DUIHK ERFA-Gruppe Steuerliche Betriebsprüfung Tapasztalatcsere / Adóvizsgálatok. Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte. Dr. DUIHK ERFA-Gruppe Steuerliche Betriebsprüfung Tapasztalatcsere / Adóvizsgálatok Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte Dr. Felkai Roland 2011. január 18. Az ellenırzés célja az adókötelezettségek

Részletesebben

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014(111. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú helyiségeinek bérleti díjáról egységes szerkezet Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról 1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Módosítás: a) 3/2011 (II. 3.) ör. b) 50/2011 (XI. 28.) ör. c) 15/2014.

Részletesebben

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök III. Döntési szintek A Takarékszövetkezet üzleti tevékenysége során keletkező kockázati elemek minimalizálása érdekében a döntéseket a takarékszövetkezeti hierarchia

Részletesebben

NYILATKOZAT - HAGYATÉKHOZ

NYILATKOZAT - HAGYATÉKHOZ NYILATKOZAT - HAGYATÉKHOZ 1. Az elhunyt neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Családi állapota: Állampolgársága: Foglalkozása: Elhalálozás helye, ideje: Megjegyzés: kérjük csatolni a halotti anyakönyvi

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Page 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Vállalatgazdaságtan. Vállalatgazdaságtan. A vállalkozási formák típusai VÁLLALKOZÁSI FORMÁK

Page 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Vállalatgazdaságtan. Vállalatgazdaságtan. A vállalkozási formák típusai VÁLLALKOZÁSI FORMÁK VG Termelésökonómia és enedzsment Tanszék VÁAATGADASÁGTAN VÁAKOÁS FORÁK Tantárgyfelelős/előadó: Prof. Dr. llés B. Csaba egyetemi tanár 2010. A vállalkozás formáját befolyásoló tényezők: ilyen tevékenységet

Részletesebben

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FINEXT Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság BENNFENTES INFORMÁCIÓKRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRŐL ILLETVE A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA Igazgatóság a 3/2010 (február

Részletesebben

I. A kérelmező: magánszemély / egyéni vállalkozó (a megfelelő adat aláhúzandó) 1. Neve : Születési neve:

I. A kérelmező: magánszemély / egyéni vállalkozó (a megfelelő adat aláhúzandó) 1. Neve : Születési neve: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP magánszemélyek, egyéni vállalkozók méltányossági, fizetési

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/203. (XI. 30.), 23/20. (XII. 6.) önkormányzati rendelettel módosított idegenforgalmi adóról szóló 40/2009. (XII. 8.) rendelete (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Ajánlott, alkalmazása nem kötelező! Elhalálozás bejelentése / Kérelem elhunyt magánszemély soronkívüli adómegállapítására

Ajánlott, alkalmazása nem kötelező! Elhalálozás bejelentése / Kérelem elhunyt magánszemély soronkívüli adómegállapítására Ajánlott, alkalmazása nem kötelező! Elhalálozás bejelentése / Kérelem elhunyt magánszemély soronkívüli adómegállapítására Alulírott (név), mint az elhunyt magánszemély (házastársa, gyermeke, szülője, testvére,

Részletesebben

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Nádudvar Város Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

az idegenforgalmi adóról

az idegenforgalmi adóról KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 50/2004.(XII.16.) és 4/2007. (I.24.) rendelettel módosított 29/2004. (VII.16.) r e n d e l e t e az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY, VALAMINT A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAINAK ISMERTETÉSE

AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY, VALAMINT A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAINAK ISMERTETÉSE AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY, VALAMINT A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAINAK ISMERTETÉSE DR. HERKNER VERONIKA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HATÓSÁGI FŐOSZTÁLYÁNAK OSZTÁLYVEZETŐJE AZ

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén)

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Ügyintézés határideje és díja Kapcsolódó nyomtatványok, iratminták: dokumentumok, útmutatók, Gépjármű tulajdonjogának

Részletesebben

A vállalkozó személyi adatai

A vállalkozó személyi adatai Szervkód: KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE TÖRZSLAP A kérelem beadásának dátuma: A csatolt pótlapok száma: év hó nap A: db B: db C: db D: db A vállalkozó személyi adatai 1. Neve: 2. Születéskori neve:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény

Pályázati Hirdetmény Pályázati Hirdetmény A(z) ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21.), mint a(z) UJ STRIGON Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1050-01 jelű, Állandó meghatalmazás és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetéskönnyítésre (fizetéshalasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetéskönnyítésre (fizetéshalasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetéskönnyítésre (fizetéshalasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához Azonosító adatok: A gazdálkodó szervezet teljes (és rövidített)

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások

Pénzügyi szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatások Fogalma: Pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás a pénzügyi intézmények (hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások) által forintban, valutában vagy devizában, üzletszerűen

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

A polgári jogi szabályok alkalmazása

A polgári jogi szabályok alkalmazása GAZDASÁGI MAGÁNJOG A polgári jogi szabályok alkalmazása 2009. szeptember 17. 2. előadás Sajátos jogtechnikai eszközök a jogalkalmazásban A jogalkalmazás folyamatában fontos szerepet játszik Fikció Vélelem

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Iktatószám:... /2012. Ügyintéző: Kérelemhez Adatlap tartozik! A kérelem 3000 Ft eljárási illeték alá esik! MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Magánszemély (Egyéni vállalkozó) részére Adózó neve:... Születési neve:...

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek. Üzleti gazdaságtan

Pénzügyi ismeretek. Üzleti gazdaságtan Pénzügyi ismeretek Üzleti gazdaságtan A pénz funkciói Elszámolási eszköz (Értékmérő) Forgalmi eszköz Fizetési eszköz Felhalmozási eszköz Világpénz Pénzforgalom A gazdasági szereplők közti pénzmozgások,

Részletesebben

A kata bejelentkezése már alakuláskor választható. A kata havi alapú, vagyis év közben is választható.

A kata bejelentkezése már alakuláskor választható. A kata havi alapú, vagyis év közben is választható. KATA - 2014 KisAdózók Tételes Adója 1 A kata bejelentkezés szabályai A kata bejelentkezése már alakuláskor választható. A kata havi alapú, vagyis év közben is választható. Nem lehet katázó: - Nem magánszemély

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Válságmendzser Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-164088, székhely: 1039 Budapest, Petőfi utca 3.., levelezési cím: 1039 Budapest, Petőfi utca 3..), mint a(z) NOVUS TRIBULUS Kft f.a

Részletesebben

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Azonosító adatok: A gazdálkodó szervezet teljes (és rövidített) elnevezése: Adószáma:... ; Tevékenység

Részletesebben

1, Cégalapítás lépései:

1, Cégalapítás lépései: HASZNOS TUDNIVALÓK Tartalom 1, CÉGALAPÍTÁS LÉPÉSEI: 2 2, CÉGMÓDOSÍTÁS 2 3, CÉGBÍRÓSÁG 2 A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 Pest megyei Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 4, BUDAPESTI

Részletesebben

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2)

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2) 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (IV. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 15/2000. (III.31.)

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:... d) telefonszáma:...mobil telefonszáma:

Részletesebben

Bei Ehegatten, die beide Arbeitslohn beziehen: Wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei

Bei Ehegatten, die beide Arbeitslohn beziehen: Wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 201_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Hitelek csoportosítása 61. lecke 1. Pénztömeg nagyságára gyakorolt

Részletesebben

A magánszemélyek kommunális adójáról

A magánszemélyek kommunális adójáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 10/1999. (X.22.). sz. valamint 19/2004. (XII. 14.) számú kt. rendeletekkel módosított 11/1998. (XII.11.) számú rendelete A magánszemélyek

Részletesebben

Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján?

Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján? Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján? Gazdasági információnyerés társasági adatokból dr. Pázmány Annamária Cégkivonat Ellenırzött adatok

Részletesebben

ADATLAP. Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 35/2014.(XII.19.) számú önkormányzati rendelettel.)

Részletesebben

Palotai Kinga. Általános forgalmi adó változások 2013

Palotai Kinga. Általános forgalmi adó változások 2013 Palotai Kinga Általános forgalmi adó változások 2013 ÁFA VÁLTOZÁSOK OKOK, CÉLOK Jogharmonizáció különös tekintettel: számlázás Adópolitikai célok: Adócsalás elleni küzdelem összesítő jelentés, fordított

Részletesebben

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ Z A L A M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I P É N Z T Á R I S Z A K I G A Z G A T Á S I S Z E R V E TÁJÉKOZTATÓ I. Utazási költségtérítés Ki jogosult az utazási

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Adóigazgatási Osztály ADATLAP

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Adóigazgatási Osztály ADATLAP ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító

Részletesebben

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 Cégkivonat 2011.10.27. -i hatállyal 1 Általános adatok Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló (vegyes) kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló (vegyes) kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló (vegyes) kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:... d)

Részletesebben

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei Bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás tilalma Tilos a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás. Bennfentes kereskedelem: a) a bennfentes

Részletesebben

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Adózási alapismeretek 2. konzultáció Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Adózási alapfogalmak Adóalany: az adó fizetésére kötelezett természetes vagy jogi személy, jogi személyiség

Részletesebben

A közjegyzői nemperes eljárások

A közjegyzői nemperes eljárások A közjegyzői nemperes eljárások A nemperes eljárás olyan eljárás amely nem a peres eljárás szabályai szerint zajlik (Kengyel Miklós) Célja eltérő: -perelterelő, permegelőző, perelőkészítő -Jogok, tények

Részletesebben

ADATLAP magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Öttevény Község Önkormányzata 9153 Öttevény, Fő u. 100. Tel.: 06/96/552-200 ADATLAP magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1.) Adózó azonosító adatai: Neve: Adóazonosító

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról Az Okmányiroda a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala és

Részletesebben

DR. VARGA TIBOR ÜGYVÉDI IRODA. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYVÉDI MUNKADÍJAKRÓL (a végleges ár az ügy ismeretében kerül megállapításra)

DR. VARGA TIBOR ÜGYVÉDI IRODA. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYVÉDI MUNKADÍJAKRÓL (a végleges ár az ügy ismeretében kerül megállapításra) 1 DR. VARGA TIBOR ÜGYVÉDI IRODA TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYVÉDI MUNKADÍJAKRÓL (a végleges ár az ügy ismeretében kerül megállapításra) Az ügyvédi munkadíj szabad megállapodás tárgya. A munkadíj függ az ügy bonyolultságától,

Részletesebben