155 adminisztrációs költségek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "155 adminisztrációs költségek"

Átírás

1 155 adminisztrációs költségek a a baleset helyszínéről történő tiltott eltávozás unerlaubtes Entfernen vom Unfallort a cégjegyzékbe be nem jegyzett ténynek nincsen jogi kihatása az ellenbizonyításig negative Publizität a föld rejtett kultúrtörténeti kincse Bodenaltertum a föld rejtett történelmi kincse Bodenaltertum a határidő elmulasztását igazoló kérelem bírósági elfogadása után a mulasztó által pótolt cselekményt olyannak kell tekinteni Wiedereinsetzung in den vorigen Stand a jogalkalmazás során meghatározható fogalom unbestimmter Rechtsbegriff a szövetség és a tartományok közötti kártérítési felelősséget szabályzó alapelv Funktionsnachfolge a tartozás követelésének elmaradásáról szóló megállapodás pactum de non petendo (lat.) (Nichtverlangensvereinbarung) abandon Abandon abandonálni abandonnieren abbahagyni unterlassen, abbrechen abbanhagyás Unterlassen ABC fegyver ABC-Waffe ABC fegyverek ABC-Waffen (F.Pl.) abnormális abnorm, pervers abnormis abnorm abortusz Fehlgeburt ábrázolni bilden, schildern, darstellen abrogáció Abrogation abszolúció Absolution abszolút absolut abszolút felülvizsgálati ok absoluter Revisionsgrund abszolút határidős ügylet absolutes Fixgeschäft abszolút jog absolutes Recht abszolút jogok háboríthatatlanságát védő jogigény quasinegatorischer Unterlassungsanspruch abszolút közlekedésre való alkalmatlanság absolute Fahruntüchtigkeit abszolút többség absolute Mehrheit abszolút vezetésre való alkalmatlanság absolute Fahruntüchtigkeit abszolutizmus Absolutismus abszolútizmus gazdasági rendszere Merkantilismus abszolválni absolvieren abszorbálni absorbieren abszorpció Absorption abszorpció elve Absorptionsprinzip absztrahálás Abstraktion absztrahálni abstrahieren absztrakció Abstraktion absztrakt abstrakt absztrakt veszélyeztetési bűncselekmény abstraktes Gefährdungsdelikt actio (lat.) Aktion activum Aktivum ad hoc (lat.) ad hoc (lat.) (zu diesem [Moment]) adás Abgabe, Schenkung adásvétel Kauf adásvétel leírás alapján Kauf nach Beschreibung (Kauf nach Beschreibung im angloamerikanischen Recht) adat Angabe, Datum adatbank Datenbank adatbank segítségével történő körözés Rasterfahndung adatbázis Datenbank adatfeldolgozás Datenverarbeitung adatok Daten (N.Pl.) adatösszehasonlítás Datenabgleich adatszolgáltatás Auskunft adatszolgáltatási kötelezettség Auskunftspflicht adattár Datei adatváltozás Datenveränderung adatvédelem Datenschutz adatvédelmi biztos Datenschutzbeauftragte, Datenschutzbeauftragter ádáz grausam adekvált okozati összefüggés elmélete Adäquanztheorie adekvát adäquat adhézió Adhäsion adjutáns Adjutant, Adjutantin adminisztráció Administration, Verwaltung adminisztrációs költségek Verwaltungskosten (F.Pl.)

2 adminisztrálni 156 adminisztrálni verwalten adminisztrativ administrativ adni geben, gewähren adó (2) Rundfunk adó (2) Abgabe, Akzise, Steuer, Tribut adó- steuerlich adóbeszedési monopol Steuerhoheit adóbevallás Steuererklärung adóbevételi fennhatóság Ertragshoheit adóbevételi monopólium Ertragshoheit adócsalás Steuerhinterziehung adóelengedés Steuererlass adóelkerülés Steuerflucht adóelvonás Steuerhinterziehung adóhatározat Steuerbescheid adóimmunitás Steuerbefreiung adóirányelv Steuerrichtlinie adójog Steuerrecht adókedvezmény Steuervergünstigung adókivetés Besteuerung, Steuerveranlagung, Veranlagung adókivetési adó Veranlagungsteuer adókivetési eljárás Besteuerungsverfahren adókivetési százalékkulcs Hebesatz adóköteles steuerpflichtig adóköteles személy Steuerpflichtige, Steuerpflichtiger adókötelezettség Steuerpflicht adomány Gabe, Lehen, Spende adományozás Verleihung adományozni spenden, verleihen adományozó Spender, Spenderin adómentes összeg Steuerfreibetrag adómentes steuerfrei adómentesség Steuerbefreiung adómérleg Steuerbilanz adónyomozás Steuerfahndung adoptáció Adoption, Kindesannahme adórendelet Abgabenordnung adós (Adj.) schuldig adós (Sb.) Debitor, Debitorin, Schuldner adós és hitelező közötti megállapodás a tartozás megszüntéről negatives Schuldanerkenntnis adós nő Schuldnerin adósjegyzék Schuldnerverzeichnis adóskésedelem Schuldnerverzug adóskötelezvény Schuldverschreibung adóslevél Schuldschein adósnak lenni schulden adósok fogsága Schuldhaft adósok jegyzéke Schuldnerverzeichnis adósság kamatja Schuldzinsen (M.Pl.) adósság Schuld adósságmentes schuldenfrei adósságokkal túlságosan megterhelni überschulden adósságtörlesztés Schuldentilgung adószövetség Steuerverbund adótartozás Steuerschuld adótitok Steuergeheimnis adóügy Steuersache adóügyi és jövedéki büntetőjog Steuerstrafrecht adóügyi fiskalisch adóügyi hatóság Steuerbehörde adóügyi meghatalmazott Steuerbevollmächtigte, Steuerbevollmächtigter adóügyi tanácsadó Steuerberater, Steuerberaterin adózási orgazdaság Steuerhehlerei adózási táblázat Steuertabelle adózó csoportok szerinti választójog Dreiklassenwahlrecht adresszálni adressieren affekció Affektion affidavit Affidavit affirmatív affirmativ Afrika Afrika ág Linie, Zweig ágenda Agende ágens Agent agent provocateur (franz.) agent provocateur (franz.) agentúra Agentur aggály Bedenken, Besorgnis aggkori kikötmény Altenteil agglegény Junggeselle aggodalom Besorgnis aggódni sorgen ági öröklés case-law (engl.), Fallrecht agnátrokon Agnat, Agnatin agnátus (lat.) Agnat agrément Agrément agresszió Aggression agresszív aggressiv agresszív végszükség aggressiver Notstand agresszor Angreifer, Angreiferin

3 157 alamizsna agy Gehirn, Hirn ágyas Konkubine ágyasság Konkubinat agyhalál Hirntod ágyú Kanone agyvelő Gehirn Aids Aids ajándék Geschenk ajándékozás Schenkung ajándékozási adó Schenkungsteuer ajándékozási illeték Schenkungsteuer ajándékozni schenken, spenden ajándékozó Schenker, Schenkerin, Spender, Spenderin ajánlani empfehlen ajánlás Empfehlung, Widmung ajánlat Angebot, Offerte ajánlattevő Anbieter, Anbieterin ajánlni widmen ajánló Bürge ajánlólevél Empfehlung ajánlott küldemény Einschreiben ajánlottár Preisempfehlung ajánni widmen ájrabeiktatás Wiedereinsetzung ajtós szavazási mód a parlamentben Hammelsprung akadály Hindernis akadályozás Behinderung, Hemmung, Verhinderung akadályozni behindern, hemmen, hindern, verhindern akadályozott behindert akadémia Akademie akadémiai akademisch akarat a jog követésére Rechtsfolgewille akarat Wille, Wollen akarati elv Willenstheorie akarati hiány Willensmangel akarati hiba Willensmangel akarati nyilatkozat megérkezése a másik szerződő félhez Zugang einer Willenserklärung akarati nyilatkozat megérkezésének késleltetése Zugangsverzögerung einer Willenserklärung akarati nyilatkozat megérkezésének meghiúsítása Zugangsvereitelung einer Willenserklärung akaratkijelentés Willenserklärung akaratnyilvánítás Willenserklärung akaratszabadság Willensfreiheit akasztani hängen akasztófa Galgen akceptábilis akzeptabel akceptálni akzeptieren, anerkennen akcesszórius akzessorisch akció Aktion akcíza Akzise akklamáció Akklamation akkord Akkord akkordbér Akkordlohn akkortól ex tunc (lat.) (ab damals) akkreditáció Akkreditierung akkreditálás Akkreditierung, Beglaubigung akkreditálni akkreditieren, beglaubigen akkreditív Akkreditiv akkreditívnyitás Akkreditierung akta Akte akta elküldése Aktenversendung aktajelzés Aktenvermerk aktív aktiv aktiv képviselet Aktivvertretung aktív választójog aktives Wahlrecht aktíva Guthaben, Haben aktívák Aktiva (N.Pl.) aktívlegitimáció Aktivlegitimation aktuális aktuell aktus Akt akzeptálás Akzeptanz ál falsch alacsony niedrig alacsonyabb érték Minderwert aláírás Signatur, Unterschrift, Unterzeichnung aláírni abzeichnen, subskribieren, testieren, unterschreiben, unterzeichnen aláíró Unterzeichner, Unterzeichnerin alak Form, Gestalt alaki formal, formell alaki jogerő formelle Rechtskraft alaki szabadság Formfreiheit alakiság Formalie, Formalität alakisághoz nem kötött igéret formloses Versprechen alakítani bilden, gestalten alakítás Bildung alakszerűtlen ajándékozás Handschenkung alaktalan formlos alamizsna Almosen

4 alantas 158 alantas subaltern, untergeordnet alany Subjekt alanyi subjektiv alanyi jog subjektives Recht alanyi közjog subjektives öffentliches Recht alanyi tényállás subjektiver Tatbestand alap Anfang, Anlass, Basis, Fond, Fonds, Grund, Grundlage alap katonai szolgálat Grundwehrdienst alapbér Grundgehalt, Grundlohn alapelv Grundsatz, Maxime alapilletmény Grundgehalt alapítani gründen, stiften alapítás Gründung alapítás szabadsága Gründungsfreiheit alapítási szerződés Gründungsvertrag alapító Begründer, Begründerin, Gründer, Gründerin, Stifter, Stifterin alapítvány Stiftung alapjog Grundrecht alapkamat Basiszins alapkamatláb Basiszinssatz alapkötelesség Grundpflicht alapkötelezettség Grundpflicht alapmunkabér Grundlohn alapmű Grundlagenwerk (Grundlagenwerk im angloamerikanischen Recht) alapos radikal alaposan megvizsgálni studieren alapozás Begründung alaprakás Gründung alapszabály Grundordnung, Konstitution, Satzung, Statut alapszabálynak megfelelő satzungsgemäß alapszabályokösszeütközése Statutenkollision alapszabályzat Grundordnung, Hauptsatzung alapszerződés Grundvertrag alaptalan ungerechtfertigt alaptétel Grundsatz, Leitsatz alaptőke Fonds, Grundkapital alaptörvény Grundgesetz alapvető jog Grundrecht alapvető jog korlatja Grundrechtsschranke alárendelet untergeordnet alárendelni subsumieren, untergeben alárendelt abhängig, hörig, subaltern alárendeltség Abhängigkeit, Hörigkeit, Subordination álástalan erwerbslos alátámasztani belegen (V.) alátámasztás Belegenheit alátámasztás elve Belegenheitsgrundsatz alátenni unterschieben alatt binnen alattomos heimtückisch, hinterlistig alattomosság Heimtücke, Hinterlist alávetettség Hörigkeit alávetettségi viszony Gewaltverhältnis alázás Beschimpfung alázatos gehorsam alázni beschimpfen Albánia Albanien albérlet Untermiete albérleti szerződés Untermietvertrag albérlő Untermieter, Untermieterin albizottság Unterausschuss álcázni vermummen, verschleiern áldozat kártalanítása Opferentschädigung áldozat Opfer áldozatvédelem Opferschutz áldozni opfern aleatorikus aleatorisch aleatórius szerződés Ausspielvertrag alelnök Vizepräsident, Vizepräsidentin alföld Ebene alhagyomány Untervermächtnis alhaszonbérlet Unterpacht alhaszonbérlő Unterpächter, Unterpächterin alias alias alibi Alibi alimentum Aliment alimetáció Alimentation aliud (lat.) aliud (lat.) (anderes) aljas infam aljas alak Lump aljas indok niedriger Beweggrund aljasság Infamie alkalmas fähig, gelegen, tauglich alkalmasság Befähigung, Eignung, Fähigkeit, Tauglichkeit alkalmatlan kísérlet untauglicher Versuch alkalmatlan unanwendbar, unfähig, untauglich

5 159 alkotói személyiség alkalmatlanság Unfähigkeit alkalmazás Anstellung, Anwendung, Praxis, Verwendung alkalmazás helye Dienststelle alkalmazási terület Geltungsbereich alkalmazható anwendbar alkalmazkodás Anpassung alkalmazni anstellen, anwenden, benutzen, brauchen, gebrauchen, verwenden alkalmazó Anwender, Anwenderin alkalmazott (Adj.) angestellt alkalmazott (Sb.) Angestellte, Angestellter, Bedienstete, Bediensteter alkalmazotti biztosítás Angestelltenversicherung alkalmi eventual, gelegentlich alkalmi elkövető Gelegenheitstäter, Gelegenheitstäterin alkalmi társaság Gelegenheitsgesellschaft alkalmi tettes Gelegenheitstäter, Gelegenheitstäterin alkalom Anlass, Gelegenheit alkalomattán gelegentlich alkancellár Vizekanzler, Vizekanzlerin alkatrész Bestandteil alkatú beschaffen (Adj.) álképviselet Anscheinsvollmacht alkirály Vizekönig alkirálynő Vizekönigin alkohol Alkohol alkohol befolyása alatt slkövetett bűncselekmény Alkoholdelikt alkohol hatása allat történő vezetés Fahren unter Alkoholeinfluss alkotás Leistung, Schöpfung, Werk alkotmány Grundgesetz, Konstitution, Verfassung, Verfassungsurkunde alkotmány értelmezése Verfassungsauslegung alkotmánybíróság Verfassungsgericht alkotmányellenes verfassungswidrig alkotmányellenesség Verfassungswidrigkeit alkotmányelv Verfassungsgrundsatz, Verfassungsprinzip alkotmányi fenntartás Verfassungsvorbehalt alkotmányijog Grundrecht, Staatsrecht, Verfassungsrecht alkotmányjogi cselekvőképesség Grundrechtsmündigkeit alkotmányjogi jogképesség Grundrechtsfähigkeit alkotmányjogi panasz Verfassungsbeschwerde alkotmányjogi vita Verfassungsstreitigkeit alkotmánylevél Verfassungsurkunde alkotmánymódosítás Verfassungsänderung alkotmánnyal összhangban lévő értelmezés verfassungskonforme Auslegung alkotmánnyal szemben álló személy Verfassungsfeind, Verfassungsfeindin alkotmányos konstitutionell, verfassungsgemäß, verfassungskonform, verfassungsmäßig alkotmányos alapelv Verfassungsgrundsatz alkotmányos felülvizsgálat Verfassungskontrolle alkotmányos jogi igény az igazságszolgáltatásra Justizgewährungsanspruch alkotmányos képviselő verfassungsmäßige Vertreterin, verfassungsmäßiger Vertreter alkotmányos kormányzati forma Konstitutionalismus alkotmányos rend verfassungsmäßige Ordnung alkotmányos szerv Verfassungsorgan alkotmányosság Konstitutionalismus alkotmányozó hatalom verfassunggebende Gewalt alkotmányozó verfassunggebend alkotmányper Verfassungsprozess alkotmányszerű verfassungsgemäß, verfassungskonform, verfassungsmäßig alkotmánytörténet Verfassungsgeschichte alkotmányvédelem Verfassungsschutz alkotmányvédelmi hivatal Verfassungsschutzamt alkotni bilden, schöpfen alkotó Urheber, Urheberin alkotói személyiség Urheberpersönlichkeit

6 alkotórész 160 alkotórész Bestandteil alkudni feilschen, handeln alkusz Makler, Maklerin alkuszni feilschen alkuszszerződés Maklervertrag állag Bestand állagvédelem Bestandsschutz állam Staat állam közület öffentliche Hand államadósság joga Staatsschuldenrecht államadósság Staatsschuld államalkotó nép Staatsvolk állambíróság Staatsgerichtshof állambiztos Staatskommissar, Staatskommissarin államcsíny Putsch államegyház Staatskirche államelnök Staatspräsident, Staatspräsidentin államérdek Staatsräson államférfi Staatsmann államfogház Einschließung államforma Staatsform államfő Regent, Regentin, Staatsoberhaupt államhatalmi ágak megoszlása Gewaltenteilung államhatalmi ágak szétválasztása Gewaltenteilung államhatalom hármas felosztásának elve Drei-Elemente-Lehre államhatalom Staatsgewalt államhatalommal szembeni ellenállás Widerstand gegen die Staatsgewalt államháztartás Haushalt állami staatlich állami cél Staatszweck állami egyházjog Staatskirchenrecht állami felelősség Staatshaftung állami felügyelet Staatsaufsicht állami főhatalom Souveränität allami gondnokság Amtspflegschaft állami hivatal Staatsdienst állami jelkép Staatssymbol állami jog Staatsrecht állami jótállás Staatsbürgschaft állami kancellária Staatskanzlei állami köziskola Gemeinschaftsschule, Gesamtschule állami szimbólum Staatssymbol állami szolgálat Staatsdienst állami szolgalom öffentliche Dienstbarkeit állami tulajdon magánosítása privatisieren államigazgatás dologi eszközei Verwaltungsvermögen államigazgatás költségei Verwaltungskosten (F.Pl.) államigazgatás Staatsverwaltung államigazgatási aktus Verwaltungsakt államigazgatási eljárás Verwaltungsverfahren államigazgatási hatóság Verwaltungsbehörde államigazgatási jog Verwaltungsrecht államigazgatási végrehajtás Verwaltungszwang államjog Staatsrecht államkassza Fiskus államkincstár vagyona Finanzvermögen államközi zwischenstaatlich államok fölötti supranational államosítani verstaatlichen államosítás Verstaatlichung állampárt Staatspartei állampénztár Staatskasse állampolgár Staatsangehöriger, Staatsbürger állampolgárnő Staatsangehörige, Staatsbürgerin állampolgárság Angehörigkeit, Indigenat, Staatsangehörigkeit, Staatsbürgerschaft állampolgárság megadása Einbürgerung állampolgárság nélküli staatenlos állampolgárság nélküliség Staatenlosigkeit állampolgárság szabad megválasztása Option állampolgárságától megfosztani ausbürgern állampolgárságától valómegfosztás Ausbürgerung állampolgárságot megadni einbürgern államsegély Dotation államszerződés Staatsvertrag államszövetség Bund, Konföderation, Staatenbund államtan Staatslehre államterület Staatsgebiet, Territorium államterülethez tartozás Territorialität államtitkár Staatssekretär, Staatssekretärin

7 161 általános prevenció államtitok Staatsgeheimnis államtörvényszék Staatsgerichtshof államutódlás Staatennachfolge államügyész Staatsanwalt államügyésznő Staatsanwältin államügyészség Staatsanwaltschaft államvallás Staatsreligion államvédelem Staatsschutz államvizsga Staatsprüfung állandó dauernd, fest, stabil, ständig állandó megbízás Dauerauftrag állandóság Bestand állapot Lage, Stand, Status, Verfassung, Zustand állapotbűncselekmény Zustandsdelikt állapotos schwanger állás Anstellung, Ruhe, Stand, Stelle, Stellung állat Tier állatgondozó Tierhüter, Tierhüterin állati eledel Futtermittel állati tetem elpusztításának joga Tierkörperbeseitigungsrecht állati tetem Tierkörper allatomosság Tücke állattartó Tierhalter, Tierhalterin állatvédelem Tierschutz állítani behaupten, regulieren, statuieren, versichern állítás Aussage, Behauptung állítólag angeblich állítólagos angeblich, vermeintlich allkalmazkodó gefügig álló fix allódium Allod állomás Station allonge Allonge álnév Pseudonym álnok hinterlistig álnokság Hinterlist, Tücke alperes (Adj.) beklagt alperes (Sb.) Beklagter, Beklagte alperes a törvényességi óvási perben Revisionsbeklagte, Revisionsbeklagter alperesi ellenkérelelem Klageerwiderung alperesi legitimáció Passivlegitimation alpesi legelő Alm, Alpe alsó untere alsóbb untere alsóbíróság Untergericht alsófokú bíróság Amtsgericht alsófokú közigazgatási bíróság Verwaltungsgericht alsóház Unterhaus alsóház vezetője Führer des Unterhauses, Führerin des Unterhauses Alsó-Szászország Niedersachsen általános allgemein, gemein, generell, gewöhnlich, global, normativ, universal, vulgär általános államtudomány allgemeine Staatslehre általános amnesztia Generalamnestie általános beleegyezés Generaleinwilligung, Generalkonsens általános büntetés Regelstrafe általános cselekvési szabadság allgemeine Handlungsfreiheit általános egyetemi diákválasztmány allgemeiner Studentenausschuss Általános Egyezmény a kereskedelmi szolgáltatásokról Allgemeines Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen (GATS), GATS (Allgemeines Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen) általános előírás Sollvorschrift általános feltétel Normativbestimmung általános hallgatói bizottság allgemeiner Studentenausschuss általános hatalmi viszony az állam és az állampolgár között allgemeines Gewaltverhältnis általános határozmány Normativbestimmung általános jog gemeines Recht általános jogelv allgemeiner Rechtsgrundsatz általános jogszabályi meghatalmazás a rendőri beavatkozásra polizeiliche Generalklausel általános jólét Allgemeinwohl általános kár allgemeiner Schaden (allgemeiner Schaden im angloamerikanischen Recht) általános klauzula Generalklausel általános költségek Gemeinkosten (F.Pl.) általános megelőzés Generalprävention általános meghatalmazás Generalvollmacht általános örökös Anerbe, Anerbin, Universalerbe, Universalerbin általános prevenció Generalprävention

8 általános rendelkezés 162 általános rendelkezés Allgemeinverfügung általános rész allgemeiner Teil általános szándék dolus generalis (lat.) általános sztrájk Generalstreik, Vollstreik általános tényállási elem normatives Tatbestandsmerkmal általános törvény allgemeines Gesetz általános ügyleti feltételek allgemeine Geschäftsbedingungen (F.Pl.) általános vagyonközösség allgemeine Gütergemeinschaft általános választás allgemeine Wahl általános záradék Generalklausel általánosan elvárható figyelem vagy körültekintés elmulasztása culpa in abstracto (lat.) általánosan kötelező hatály Allgemeinverbindlichkeit általánosan kötelzőleg allgemeinverbindlich általánosítani generalisieren, typisieren alternatív alternativ alternatíva Alternative altulajdon Untereigentum alul feküdni unterliegen alul maradni unterliegen alulbiztosítás Unterversicherung alvállalkozó Subunternehmer, Subunternehmerin ambuláns ambulant Amerika Amerika Amerikai Egyesült Államok (USA) Vereinigte Staaten von Amerika (M.Pl.) (USA) amnesztia Amnestie amnesztiában részesíteni amnestieren ámok Amok ámokfutás Amoklauf amortizáció Abschreibung, Amortisation amortizálni amortisieren Amszterdam Amsterdam Amszterdami Szerződés Amsterdamer Vertrag analóg analog (Adj.) analógia Analogie analógia tilalma Analogieverbot analógián alapuló következtetés Analogieschluss anarchia Anarchie anarchikus anarchisch anarchista Anarchist, Anarchistin anatéma Anathema anatocizmus Anatozismus Anglia England angolamerikai jog angloamerikanisches Recht Anhalt Anhalt (Land Anhalt) ankét Enquête ankétbizottság Enquêtekommission ankétjog Enquêterecht annektálni annektieren, einverleiben annexió Annexion, Einverleibung annullálás Annullierung annullálni annullieren anonim anonym antichrézis Antichrese anticipálni antizipieren antidiszkrimináció Antidiskriminierung antinómia Antinomie antiszemitizmus Antisemitismus anya Mutter anyag Material, Stoff, Sujet (franz.) anyagi materiell anyagi alkotmány materielle Verfassung anyagi bűncselekmény Verletzungsdelikt anyagi előny Vermögensvorteil anyagi halmazat Realkonkurrenz anyagi jog materielles Recht anyagi jogerő materielle Rechtskraft anyagi kár materieller Schaden anyagi támogatás Baukostenzuschuss, Sponsoring (engl.) anyagi támogató Sponsor (engl.), Sponsorin anyagilag támogatni subventionieren anyajog Mutterrecht anyajogú társadalom Matriarchat anyák védelme Mutterschutz anyakönyv Matrikel, Personenstandsbuch anyakönyvi hivatal Standesamt anyakönyvvezető Standesbeamter, Standesbeamtin anyakönyvvezetőség Standesamt anyaotthon Frauenhaus anyaság Mutterschaft anyasági segély Mutterschaftsgeld anyavállalat Muttergesellschaft anyós Schwiegermutter apa Vater

9 163 áruvásárlási kölcsön apáca Nonne apai väterlich apanázs Apanage apaság Vaterschaft apaság elismerése Vaterschaftsanerkenntnis, Vaterschaftsanerkennung apaság megállapítása Vaterschaftsfeststellung apaság megállapítására irányuló szakértői vélemény Vaterschaftsgutachten apaság vélelme Vaterschaftsvermutung apasági ivadék Agnat apát Abt apátság Abtei, Stift apátsági elöljáró Äbtissin ápolás Pflegschaft ápolni hegen, instandhalten, pflegen ápoló Pfleger, Pflegerin, Wärter, Wärterin ápolt Pflegling após Schwiegervater após és anyós Schwiegereltern (Pl.) após vagy anyós Schwiegerelter (M. bzw. F.) apostoli apostolisch appendix Anhang appoint Abschnitt apport Sacheinlage approbáció Approbation approbálni approbieren apró klein apróhirdetés Inserat ár Preis, Tarif ara Braut áradat Strom áramadó Stromsteuer áramadózási törvény Stromsteuergesetz áramlás Strom áramlopás Energieentziehung arány Proportion, Verhältnis arányok túllépésének tilalma Übermaßverbot arányos proportional, verhältnismäßig arányos tehermegosztás Umlegung arányos választás Verhältniswahl arányos választási rendszer Proporz arányos választójog Verhältniswahlrecht arányosság Verhältnismäßigkeit árat érintő veszély Preisgefahr, Vergütungsgefahr arbitrárius arbiträr arbitrázs Arbitrage arc Gesicht archaikus archaisch archivum Archiv árcsökkenés Baisse árdrágító visszaélés Preistreiberei árdrágulási mutató Indexklausel árengedmény Rabatt, Skonto árfolyam Kurs argumentálni argumentieren argumentum Argument argumentum e contrario Gegenschluss arisztokrácia Aristokratie arisztokrata Aristokrat, Aristokratin árjegyzéki ár Listenpreis árleszállítás Minderung ármány Rank arravalóság Eignung arreszt Arrest árrögzítés Preisbindung ártalmas schädlich ártani schaden, schädigen ártatlan arglos, schuldlos, unschuldig ártatlanság Unschuld ártatlanság vélelme Unschuldsvermutung ártatlansági fogadalom Reinigungseid ártatlanul halálra ítélt kivégzése Justizmord áru Ware áru vétel Warenkauf áruba bocsátani feilbieten, verhandeln árubevallás Deklaration áruforgalom szabadsága Warenverkehrsfreiheit áruforgalom Warenverkehr árufuvarozási szerződés Chartervertrag árukellékhiányának bejelentése Mängelrüge árukimutatás Manifest (Manifest im Seeverkehrsrecht) áruküldés megtekintésre Ansichtssendung árulás Untreue, Verrat áruló (Adj.) untreu, verräterisch áruló (Sb.) Verräter, Verräterin árusítani feilbieten árusítás Vertrieb árusítási jog Vertriebsrecht árusítóhely Stand áruvásárlási kölcsön Verbraucherdarlehen, Verbraucherkredit

10 áruvásárlási kölcsönről szóló törvény 164 áruvásárlási kölcsönről szóló törvény Verbraucherkreditgesetz áruvásárlási ügy Verbrauchergeschäft áruzsora Preistreiberei árva Waise (M. bzw. F.) árverés Versteigerung árverési bizományos Auktionator, Auktionatorin árverezés Versteigerung árverező Versteigerer, Versteigererin árzáradékról szóló rendelet Preisklauselverordnung aspiráns Aspirant aspiránsnő Aspirantin ásvány Mineral ásványolaj Mineralöl ásványolajadó Mineralölsteuer aszociális asozial asszisztens Assistent, Assistentin, Betreuer asszony Ehefrau, Ehegattin, Frau átadás Auslieferung, Übergabe, Vergabe átadni einantworten, hingeben, überantworten, überbringen, übergeben, zustellen átadó Überbringer, Überbringerin átalakítani umwandeln, wandeln átalakítás Spezifikation, Spezifizierung, Transformation, Umwandlung átalakítni transformieren átalakulás Transformation, Umwandlung, Wandel átalakulási adó Umwandlungsteuer átalány Pauschale átalánydíj Pauschale átállni übertreten átbukni überfallen átcsábítani abwerben átcsábítás Abwerbung átdolgozás Bearbeitung átdolgozni bearbeiten átejteni neppen átélni erfahren (V.) átengedés Abandon, Abtretung, Überlassung átengedési okirat Abtretungsurkunde átengedhető abtretbar átengedni abandonnieren, abtreten, auflassen, hingeben, preisgeben, überlassen (V.) átértelmezés Umdeutung átértelmezni umdeuten átfogó global átfogó jogra kiterjedő engedményezés Globalzession áthágás Übertretung áthágni übertreten áthajlás Überhang áthaladási elsőbbség Vorfahrt átháramlás Devolution áthárítás Devolution áthárítási jog Devolutionsrecht áthatás Durchgriff áthatni durchgreifen áthelyezés Umlegung, Versetzung áthelyezhetetlen unversetzbar áthelyezhetetlenség Unversetzbarkeit áthelyezni transferieren, verlegen (V.), versetzen áthozni überholen átirányítani überleiten átirányítás Überleitung átírás Giro átiratni überschreiben átírni überschreiben, vortragen átjárás Durchgang, Übergang átjárni durchgehen átkelés Übergang átkötés Bindung átkutatás Durchsuchung átkutatni durchsuchen átlag Durchschnitt, Mittel átlagember Durchschnittsmensch átlagos durchschnittlich átlépés Überschreitung, Überziehung átlépni überschreiten, überziehen átmenés Übergang átmeneti vorübergehend átmeneti állapot Schwebezustand átmeneti érvénytelenség schwebende Unwirksamkeit átmeneti út a szomszéd telkén Notweg átmenetileg vorübergehend átmenni übergehen (V.) átnézni einsehen átnyújtani überbringen, übergeben atom Atom átömlesztés Transfusion átpártolni übertreten átrakni umlegen

11 165 azonnali követés átruházás Abtretung, Übereignung, Übertragung átruházási okirat Abtretungsurkunde átruházási tilalom Abtretungsverbot átruházható begebbar, übertragbar átruházható értékpapír begebbares Wertpapier átruházni abtreten, auflassen, transferieren, übereignen, übertragen átruházó nyilatkozat Abtretungserklärung átruházó nyomtatvány Abtretungsformular átruházó okirat Abtretungsurkunde átruházó végzés Überweisungsbeschluss átruházott hatáskör übertragener Wirkungskreis átruházott meghatalmazás Untervollmacht átruházott tartományi igazgatás Auftragsverwaltung átruházott ügy Auftragsangelegenheit, Auftragsgeschäft átszállás Devolution átszelni durchschneiden attasé Attaché átteni umlegen áttenni überlegen (V.), verlegen (V.) áttérés Konversion áttérni übertreten átutalás Überweisung átutalásról szóló szerződés Überweisungsvertrag átutalni überweisen átutaló végzés Überweisungsbeschluss átültetés Transplantation átültetni transplantieren átváltani umsetzen átváltható kötvény Wandelanleihe átvenni abnehmen, annehmen, empfangen (V.), erhalten (V.), übernehmen átvétel Abnahme, átvétel Annahme, Erhalt, Rezeption, Übernahme átvevő Abnehmer, Abnehmerin, Adressat (Angebotsempfänger), Adressatin, Destinatär, Destinatärin, Empfänger, Empfängerin, Nehmer, Nehmerin átvevő szemszöge Empfängerhorizont átvezetés Überleitung átvezetni überführen, überleiten átvihető übertragbar átvinni übertragen átvitel Transit, Übertragung átvizsgálni revidieren, untersuchen átvonulni überziehen atyai väterlich atyai hatalom väterliche Gewalt atyai örökség Patrimonium audiencia Audienz aukció Auktion aukcionátor Auktionator, Auktionatorin Ausztria Österreich autentikus authentisch autentikus értelmezés authentische Interpretation autó Auto autóiskolai oktató Fahrlehrer, Fahrlehrerin automata (Adj.) automatisch automata (Sb.) Automat automatikus automatisch autonóm autonom autonómia Autonomie autópálya Autobahn autópályán a menetiránnyal szemben közlekedő autós Geisterfahrer, Geisterfahrerin aval Aval, Wechselbürgschaft avance Vorleistung áverés Auktion avizó Avis axióma Axiom az alapszabályzatban lefektetett jogosultságok túllépese Überschreitung der satzungsmäßigen Befugnisse az általános bizonyítási teher szabálya alóli kivétel Beweislastumkehr az eladó az árut a saját költségén szállítja a hajóig fob (free on board), free on board (fob) az üzemi tanács megválasztása a dolgozók és az alkalmazottak révén külön választási menetben Gruppenwahl azaz das heißt azonnal sofort azonnali sofortig, umgehend azonnali határidejű panasz sofortige Beschwerde azonnali követés sofortige Verfolgung

12 azonnali üldözés 166 azonnali üldözés sofortige Verfolgung azonos identisch azonosítani identifizieren azonosság Identität Ázsia Asien ázsió Agio, Aufgeld b bába Hebamme bábaasszony Hebamme Baden Baden Baden-Württemberg Baden-Württemberg bagatell Bagatelle bagatell bűncselekmény Bagatelldelikt bagatellizálás Verharmlosung bagatellizálni verharmlosen baj Beschwerde, Übel bajor (Adj.) bayerisch bajor (Sb.) Bayer, Bayerin Bajor Legfelsőbb Bíróság Bayerisches Oberstes Landesgericht Bajoroszág Bayern bakter Nachtwächter baleset Unfall, Unglücksfall baleset színhelyének elhagyása Fahrerflucht balesetben érintett személy Unfallbeteiligte, Unfallbeteiligter balesetbiztosítás Unfallversicherung baleseti szavatossági felelősség Unfallhaftpflicht baleseti szavatossági felelősségjog Unfallhaftpflichtrecht balesetmegelőzés Unfallverhütung bánatpénz Reugeld banda Bande, Rotte bandavezér Rädelsführer, Rädelsführerin bandita Bandit, Banditin bank Bank bankár Bankier bankárnő Bankierin bankbetét Bankeinlage bankelfogadvány Bankakzept bankház Bankgeschäft banki kártyahitelkeret Überziehungskredit banki zálogjog Bankenpfandrecht bankjegy Banknote, Schein bankjog Bankrecht bankkártya Kreditkarte bankkezesség Bankbürgschaft bankkontó Bankkonto bankó Schein bankszámla Bankkonto bankszámlapénz Giralgeld bankszámláról történő levonás Lastschriftverfahren banktitok Bankgeheimnis bankügylet Bankgeschäft bannus Bann bántalmazás Misshandlung bántalmazni misshandeln banya Hexe bánya Bergwerk, Grube (Mine) bányafőúri jog Bergregal bányajog Bergrecht bányamű Bergwerk bányaművelési engedély Mutung bányaregálé Bergregal bányarészjegy Kux bányarészvényes Gewerke, Gewerkin bányász Bergarbeiter, Bergarbeiterin, Knappe, Knappin bányászat Bergbau bányásztestület Knappschaft bányatársasági tag Gewerke, Gewerkin bányatulajdon Bergwerkseigentum barát Freund, Mönch barátság Freundschaft barátsági szerződés Freundschaftsvertrag bárgyú blöd bárki által indítható kereset Popularklage báró Freiherr barom Vieh bárónő Freifrau bázis Basis, Grundlage beadás Eingabe beadni abliefern, eingeben, einreichen beállítani einstellen beállítás Einstellung beállítottság Einstellung beárazás Quotierung beárazni quotieren beavatkozás Eingriff, Einmischung

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Budapesti CORVINUS Egyetem Számvitel mester szak II. évfolyam Ellenőrzés és könyvvizsgálat szakirány Offshore

Részletesebben

Szigorlati kérdések polgári eljárásjogból

Szigorlati kérdések polgári eljárásjogból Szigorlati kérdések polgári eljárásjogból 1. A polgári eljárásjog alapfogalmai: peres- ill. nem peres eljárás, az eljárás alanyai, tárgya, célja, a bírósági út. 2. A polgári eljárásjog helye a jogrendszerben,

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

A/1. A POLGÁRI JOG ÉS CSALÁDI JOG

A/1. A POLGÁRI JOG ÉS CSALÁDI JOG A/1. A POLGÁRI JOG ÉS CSALÁDI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény

Részletesebben

ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI CSOPORT

ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI CSOPORT ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI CSOPORT H-2091 Etyek, Körpince köz 4. Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698 Fax: 06-22/353-655 E-mail: ado@etyek.hu B e v a l l á s a hatályos t e l e k a d ó r ó

Részletesebben

Mit tegyünk, ha jön az adóellenőr? Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010.november 2.

Mit tegyünk, ha jön az adóellenőr? Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010.november 2. Mit tegyünk, ha jön az adóellenőr? Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010.november 2. KÉPVISELET KÉZBESÍTÉS Ket. 40. (7) bek. 7004/2008. (AEÉ7) APEH Irányelv III/3. pont Hivatalos

Részletesebben

MÉG MINDIG OFFSHORE. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010. november 9.

MÉG MINDIG OFFSHORE. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010. november 9. MÉG MINDIG OFFSHORE Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010. november 9. tőke Multi cég Magyar leányvállalat Osztalék adómentes tőke Tulajdonos magánszemély Magyar középvállalkozás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. Rövidítésjegyzék 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. Rövidítésjegyzék 13 Előszó 11 Rövidítésjegyzék 13 1. FEJEZET / JOGTANI ÉS ÁLLAMSZERVEZETI ALAPOK 15 1.1 Jogtan 15 1.1.1 A jog fogalma 15 1.1.1.1 A jog összetevői 15 1.1.1.2 A jogkeletkezés útjai jogcsaládok 17 1.1.1.3 A jogrendszer

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS 20. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK -

JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK - 2. számú Melléklet JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK - I. ROMÁNIAI JOGI SZEMÉLYEK A. Részvénytársaságok és egyes állami vállalatok

Részletesebben

Általános jogi ismeretek. Tematika:

Általános jogi ismeretek. Tematika: Általános jogi ismeretek Tematika: 1 Általános közigazgatási jog, közigazgatási alapismeretek 2 A közigazgatás intézményrendszere 3 Közigazgatási hatósági eljárás, hatáskör, illetékesség Budapest, 2014

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

Gyakorlati kérdések az adóellenőrzésekkel kapcsolatban

Gyakorlati kérdések az adóellenőrzésekkel kapcsolatban Gyakorlati kérdések az adóellenőrzésekkel kapcsolatban Adóellenőrzés folyamata az Adózás rendjéről szóló törvény (ART.) tükrében. Az adóhatóság és az adózó jogai és kötelezettségei az adóellenőrzés során.

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK - BA )

AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK - BA ) 1 AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK - BA ) Tételek: 1. Az Európai Közösségek és az Unió jogának alapvonalai. A magyar csatlakozás 2. Az Európai Unió szervezete: Bizottság, Európai Parlament,

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

Könyvelő és az adótanácsadó szerepe az adóeljárásban, és az adóperekben

Könyvelő és az adótanácsadó szerepe az adóeljárásban, és az adóperekben Könyvelő és az adótanácsadó szerepe az adóeljárásban, és az adóperekben Előadó: Vadász Iván Budapest, 2015. szeptember 23. Adóhatóság új eszközei Elévülési idő meghosszabítása Adóregisztrációs eljárás

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Az alábbi jogszabályok átfogó ismerete szükséges: - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3 1. Bevezetés...3 2. Az államigazgatás átalakulása...4 2.1. A központi közigazgatás és annak átalakulása...4 2.2. A területi-helyi államigazgatás átalakulása

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 2 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

A kis értékű követelések európai eljárása. A Parlament és a Tanács 861/2007/EK Rendelete

A kis értékű követelések európai eljárása. A Parlament és a Tanács 861/2007/EK Rendelete A kis értékű követelések európai eljárása A Parlament és a Tanács 861/2007/EK Rendelete Célja: - a hozzáférés megkönnyítése - a jogviták rendezésének egyszerűsítése, gyorsítása - az ítéletek elismerésének

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2011. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány. Nappali és Levelező tagozat

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2011. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány. Nappali és Levelező tagozat NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR SZÉKESFEHÉRVÁR ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2011. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány Nappali és Levelező tagozat A záróvizsga kérdéseket jóváhagyom:

Részletesebben

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Nádudvar Város Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

Alkotmányjog. előadó: dr. Szalai András

Alkotmányjog. előadó: dr. Szalai András Alkotmányjog előadó: dr. Szalai András 1 A jog fogalma, a magyar jogrendszer tagozódása KÖZJOG MAGÁNJOG Alkotmány, Alaptörvény az alkotmány fogalma és típusai az 1949. évi XX. törvény Alaptörvény jellemzői

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Adóigazgatás,

Részletesebben

2. Eljárási rendelkezések. 3.

2. Eljárási rendelkezések. 3. S O N K Á D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 20/ 2011. ( X. 1 7. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A Z I D E G E N F O R G A L M I A D Ó R Ó

Részletesebben

BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM. Az alábbi adatokat kérjük szíveskedjen nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!

BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM. Az alábbi adatokat kérjük szíveskedjen nyomtatott nagybetűkkel kitölteni! 3.000 Ft illeték helye BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM Alulírott hivatkozva a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:8. -ában, valamint a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015.

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

A közjegyzői nemperes eljárások

A közjegyzői nemperes eljárások A közjegyzői nemperes eljárások A nemperes eljárás olyan eljárás amely nem a peres eljárás szabályai szerint zajlik (Kengyel Miklós) Célja eltérő: -perelterelő, permegelőző, perelőkészítő -Jogok, tények

Részletesebben

Alkotmányjog 1. Alkotmány, alapelvek Jogforrások Státusok Részvétel tavaszi szemeszter ELTE ÁJK február 16.

Alkotmányjog 1. Alkotmány, alapelvek Jogforrások Státusok Részvétel tavaszi szemeszter ELTE ÁJK február 16. Alkotmányjog 1 Alkotmány, alapelvek Jogforrások Státusok Részvétel 2016-17. tavaszi szemeszter ELTE ÁJK 2017. február 16. A tantárgy Előadás Gyakorlat Vizsgakövetelmények Vizsgarendszer A tanszékről alkjog.elte.hu/

Részletesebben

Számviteli szabályozás

Számviteli szabályozás Dr. Pál Tibor 2010.11.29. Társasági Számviteli szabályozás 7. ELŐADÁS Szabályok és elvek a könyvvizsgálat során Egyéb standardok KÖNYVVIZSGÁLAT Számviteli Könyvvizsgáló választása Ki lehet könyvvizsgáló?

Részletesebben

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS JOGI KÉRDÉSEI ÉS AZ ÚJ PTK. RÉSZVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÚJ RENDELKEZÉSEI DR. TOMORI ERIKA CODEX NAPOK 2014 VÁLTOZIK-E AZ ÉRTÉKPAPÍR

Részletesebben

ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI CSOPORTJA

ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI CSOPORTJA ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI CSOPORTJA H-2091 Etyek, Körpince köz 4. Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698 Fax: 06-22/353-655 E-mail: ado@etyek.hu B e v a l l á s A hatályos é p í t m é n y a

Részletesebben

Az ügyészi szervezet és feladatok. Igazságügyi szervezet és igazgatás március

Az ügyészi szervezet és feladatok. Igazságügyi szervezet és igazgatás március Az ügyészi szervezet és feladatok Igazságügyi szervezet és igazgatás 2016. március Az ügyészség alkotmányjogi helyzete Elhelyezkedése, szabályozása - az állami szervek rendszerében található - nem önálló

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2010. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány. Nappali és Levelező tagozat

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2010. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány. Nappali és Levelező tagozat NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR SZÉKESFEHÉRVÁR ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2010. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány Nappali és Levelező tagozat A záróvizsga kérdéseket jóváhagyom:

Részletesebben

AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY, VALAMINT A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAINAK ISMERTETÉSE

AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY, VALAMINT A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAINAK ISMERTETÉSE AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY, VALAMINT A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAINAK ISMERTETÉSE DR. HERKNER VERONIKA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HATÓSÁGI FŐOSZTÁLYÁNAK OSZTÁLYVEZETŐJE AZ

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S 5. napirendi pont E LŐ T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

Büntető eljárásjog SZIGORLATI TÉTELEK 2012/2013. tanév tavaszi félévétől jogász szak levelező tagozatán. I. félév

Büntető eljárásjog SZIGORLATI TÉTELEK 2012/2013. tanév tavaszi félévétől jogász szak levelező tagozatán. I. félév Büntető eljárásjog SZIGORLATI TÉTELEK 2012/2013. tanév tavaszi félévétől jogász szak levelező tagozatán I. félév 1. Büntetőjog, büntetőeljárási jog; a büntetőeljárás tartalma és feladatai 2. A büntetőeljárási

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 2 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Közigazgatási jog 2.

Közigazgatási jog 2. Közigazgatási jog 2. A közigazgatási hatósági eljárás (2) Dr. Bencsik András egyetemi adjunktus PTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék Eljárás megindítása Kérelem vizsgálata Az elsőfokú eljárás főbb szakaszai

Részletesebben

Üzleti szerződések adótervezése Budapest, 2011. április 6.

Üzleti szerződések adótervezése Budapest, 2011. április 6. hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Budapest, 2011. április 6. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó ADÁSVÉTEL Ptk. 365. piaci érték Értékpapír szerzési értéke Szja tv 77/A. Értékpapír szerzési

Részletesebben

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete CONFORG Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Adótervezés vagyonőrzés offshore Budapest, 2010. október 13. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu

Részletesebben

KONCEPCIÓ. Az egyes törvények mentelmi jogra vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról szóló törvényhez

KONCEPCIÓ. Az egyes törvények mentelmi jogra vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról szóló törvényhez KONCEPCIÓ Az egyes törvények mentelmi jogra vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról szóló törvényhez A mentelmi jog a törvény előtti egyenlőség alkotmányos elve alóli kivétel, amelyet a közjogi hagyományaink

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Monoszló Község Önkormányzat Képviselõtestületének 9/2004.(IV.30.) r e n d e l e t e

Monoszló Község Önkormányzat Képviselõtestületének 9/2004.(IV.30.) r e n d e l e t e 1 Monoszló Község Önkormányzat Képviselõtestületének 9/2004.(IV.30.) r e n d e l e t e az idegenforgalmi adóról (módosítással egységes szerkezetbe foglalva 2009. május 31.) * Kihirdetve: 2004. április

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM 2011-12. tanév őszi félév

TANTÁRGYI PROGRAM 2011-12. tanév őszi félév TANTÁRGYI PROGRAM 2011-12. tanév őszi félév Tantárgy megnevezése: Tantárgy kódja: GAZDASÁGI JOG ÉS KÖZIGAZGATÁSTAN ALAPJAI GJKA1K0MEMT Kontaktórák száma: Elmélet: 3 Gyakorlat: 0 Összesen: 3 Vizsgajelleg:

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/1995. (XII.6.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról Az 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hagyatéki. Vonatkozó jogszabályok:

Hagyatéki. Vonatkozó jogszabályok: Hagyaték Vonatkozó jogszabályok: A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014(111. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú helyiségeinek bérleti díjáról egységes szerkezet Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a magyar adás-vétel szabályozása (Ptk.) 1987. évi 20. tvr. az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről

Részletesebben

Tantárgyi útmutató /NAPPALI félév

Tantárgyi útmutató /NAPPALI félév Tantárgy megnevezése Gazdasági jog alapjai I. Tantárgyi útmutató /NAPPALI 2011-2012 1. félév Tantárgy jellege/típusa: Egységes üzleti alapozó modul Kontaktórák száma: 24 Egyéni tanulási óra igény: 36 Vizsgajelleg:

Részletesebben

Molnár István János. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II.

Molnár István János. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II. Molnár István János A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II. Molnár István János A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok magánjoga Patrocinium Budapest, 2015

Részletesebben

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról 1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Módosítás: a) 3/2011 (II. 3.) ör. b) 50/2011 (XI. 28.) ör. c) 15/2014.

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A külföldi számlák adóügyi megfeleléséről szóló törvény (FATCA) 1. Mi a FATCA?

A külföldi számlák adóügyi megfeleléséről szóló törvény (FATCA) 1. Mi a FATCA? A külföldi számlák adóügyi megfeleléséről szóló törvény (FATCA) 1. Mi a FATCA? Az Egyesült Államok külföldi számlák adóügyi megfeleléséről szóló törvénye (FATCA) fontos előrelépés az amerikai állampolgárok

Részletesebben

Tartalomj egyzék. Előszó 13

Tartalomj egyzék. Előszó 13 Tartalomj egyzék Előszó 13 I. KÖNYV: A KÖZIGAZGATÁSI JOG ÉS A KÖZIGAZGATÁS ALKOTMÁNYOS MEGHATÁROZOTTSÁGA (VARGA ZS. ANDRÁS) 15 1. Hatalom és hatalomgyakorlás 17 2. Jogállam-joguralom, az elv hatása az

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

Az értékpapír fogalma. Üzleti számvitel. Értékpapírok. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása

Az értékpapír fogalma. Üzleti számvitel. Értékpapírok. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Üzleti számvitel Az értékpapír fogalma Forgalomképes Okirat, amely megtestesíti a benne foglalt

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

NYILATKOZAT - HAGYATÉKHOZ

NYILATKOZAT - HAGYATÉKHOZ NYILATKOZAT - HAGYATÉKHOZ 1. Az elhunyt neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Családi állapota: Állampolgársága: Foglalkozása: Elhalálozás helye, ideje: Megjegyzés: kérjük csatolni a halotti anyakönyvi

Részletesebben

Pénzügyi számvitel VI. előadás. Értékpapírok

Pénzügyi számvitel VI. előadás. Értékpapírok Pénzügyi számvitel VI. előadás Értékpapírok Az értékpapír fogalma Forgalomképes Okirat, amely megtestesíti a benne foglalt jogot Átruházása a jog átruházását is jelenti Nyomdai úton előállítható, vagy

Részletesebben

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök III. Döntési szintek A Takarékszövetkezet üzleti tevékenysége során keletkező kockázati elemek minimalizálása érdekében a döntéseket a takarékszövetkezeti hierarchia

Részletesebben

az idegenforgalmi adóról

az idegenforgalmi adóról KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 50/2004.(XII.16.) és 4/2007. (I.24.) rendelettel módosított 29/2004. (VII.16.) r e n d e l e t e az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Oldal 1 / 5 MEGÁLLAPODÁS

Oldal 1 / 5 MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS tőkekivonás alapján teljesítendő kifizetés nem pénzbeli vagyoni juttatással követelés átruházásával történő teljesítéséről, és a követelés engedményezéséről Regionális Fejlesztési Zártkörűen

Részletesebben

Adóigazgatásadóellenőrzés

Adóigazgatásadóellenőrzés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam PSZ/Pü szak Név: Neptun kód: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Adóigazgatásadóellenőrzés 2012/2013. I. félév

Részletesebben

Építményadó. Jogszabályi háttér

Építményadó. Jogszabályi háttér Jogszabályi háttér az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény; a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

Részletesebben

Üzleti szerződések adótervezése. Budapest, 2011. október 25.

Üzleti szerződések adótervezése. Budapest, 2011. október 25. Üzleti szerződések adótervezése Budapest, 2011. október 25. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó ADÁSVÉTEL Ptk. 365. piaci érték Értékpapír szerzési értéke Szja tv 77/A. Értékpapír szerzési értéke

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/203. (XI. 30.), 23/20. (XII. 6.) önkormányzati rendelettel módosított idegenforgalmi adóról szóló 40/2009. (XII. 8.) rendelete (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jog ismeretek

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jog ismeretek II. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jog ismeretek 2014/2015. II. félév 1 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Vállalkozások jogi ismerete Tantárgy jellege/típusa: Szakalapozó Kontaktórák

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től - A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat is ellátó kormányhivatal. A NAV felügyeletét a miniszterelnök

Részletesebben

Átvevő: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Ikt.sz.: Előző tulajdonos:

Átvevő: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Ikt.sz.: Előző tulajdonos: Kengyel Közgég Jegyzője Beérkezés dátuma: Átvevő: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Ikt.sz.: Előző tulajdonos: BEVALLÁS A MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési

Részletesebben

Öttevény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2011. ( XII.13.) számú rendelete. az idegenforgalmi adóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

Öttevény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2011. ( XII.13.) számú rendelete. az idegenforgalmi adóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. Öttevény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2011. ( XII.13.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi adókról szóló, 1990.évi C törvény

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

KÉPVISELET OKTÓBER 13.

KÉPVISELET OKTÓBER 13. KÉPVISELET A POLGÁRI PEREKBEN 2014. OKTÓBER 13. A KÉPVISELİ A perbeli képviselı az a személy, akinek képviseleti jogosultságát jogszabály, jogügylet, vagy hatósági határozat teremtette meg. A képviselı

Részletesebben

Aktuális kérdések. Előadó: Vadász Iván. Budapest, 2015. március 26.

Aktuális kérdések. Előadó: Vadász Iván. Budapest, 2015. március 26. Aktuális kérdések. Előadó: Vadász Iván Budapest, 2015. március 26. Tagi kölcsön típusai a nyújtó személye szerint magánszemély belföldi jogi személy külföldi jogi személy Tagi kölcsön típusai a nyújtó

Részletesebben

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek 2011. február 8. Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Kivételek Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Főmenű Előadások 2010. adóévtől Szolgáltatás teljesítés helye Főszabály1 B2B Főszabály2

Részletesebben

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek 2011. március 22. Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Kivételek Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Főmenű Előadások 2010. adóévtől Szolgáltatás teljesítés helye Főszabály1 B2B Főszabály2

Részletesebben

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Egyes tételeknél szükséges - az Alaptörvény, - a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.), - a büntetőeljárásról szóló

Részletesebben

Eszközgazdálkodás II.

Eszközgazdálkodás II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Eszközgazdálkodás II. 2 Vállalkozás eszközei (ismétlés) Befektetett eszközök (> 1 év) Egy évnél hosszabb ideig Értékük folyamatosan térül meg (elhasználódás)

Részletesebben

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat I. Számú melléklet Elfogadó Nyilatkozat a SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Részvénytársaság (8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.) valamennyi 1.000,- Ft (egyezer forint) névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényére

Részletesebben

POLGÁRI JOG TERMÉSZETES SZEMÉLYEK (EMBER) POLGÁRI JOG ALANYAI (SZEMÉLYEK AZ ÜZLETI ÉLETBEN): 2015.09.30. Polgári Törvénykönyv 2013. évi V.

POLGÁRI JOG TERMÉSZETES SZEMÉLYEK (EMBER) POLGÁRI JOG ALANYAI (SZEMÉLYEK AZ ÜZLETI ÉLETBEN): 2015.09.30. Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. POLGÁRI JOG A jogalanyok ( ) vagyoni és egyes személyi viszonyait szabályozza Mint jog ág DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény MIKOR LÉPETT HATÁLYBA? MEGALKOTÁSÁNAK

Részletesebben

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete A települési adóról

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete A települési adóról Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete A települési adóról Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

I. A kérelmező 1. Neve: Születési neve: 2. Születési helye: város/község, ideje: év hó nap. 3. Anyja születési családi és utóneve:

I. A kérelmező 1. Neve: Születési neve: 2. Születési helye: város/község, ideje: év hó nap. 3. Anyja születési családi és utóneve: Budapest, V., Városház u. 9-11. 1364 Bp. Pf. 269. Adatlap 2016-13 magánszemélyek méltányossági, fizetési könnyítés iránti kérelemének elbírálásához Hivatkozási szám: FPH001/ - / Budapest Főváros Főpolgármesteri

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

Tantárgyi útmutató /BA képzés 2010-2011 1. félév

Tantárgyi útmutató /BA képzés 2010-2011 1. félév Tantárgyi útmutató /BA képzés 2010-2011 1. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozások jogi ismerete Tantárgy jellege/típusa: Szakalapozó Kontaktórák száma: 2 óra/hét Egyéni tanulási óra igény: 36 Vizsgajelleg:

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1050-01 jelű, Állandó meghatalmazás és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági

Részletesebben

AJÁNDÉK UTÁN FIZETENDŐ ADÓBEVALLÁS. 1. AZ AJÁNDÉKOZOTT ADATAI Adószám:

AJÁNDÉK UTÁN FIZETENDŐ ADÓBEVALLÁS. 1. AZ AJÁNDÉKOZOTT ADATAI Adószám: AJÁNDÉK UTÁN FIZETENDŐ ADÓBEVALLÁS MELLÉKLET 1 1. AZ AJÁNDÉKOZOTT ADATAI Adószám: A magánjogi jogi személy családi és utóneve, ill. megnevezése (település, utca, házszám, posta).... Adózó: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Magyarkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének l/1995. (I. 31.) sz. rendelete a magánszemélyek és a vállalkozók kommunális adójáról

Magyarkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének l/1995. (I. 31.) sz. rendelete a magánszemélyek és a vállalkozók kommunális adójáról Magyarkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének l/1995. (I. 31.) sz. rendelete a magánszemélyek és a vállalkozók kommunális adójáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (l) bekezdésében

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK ÁFAMENTES BELFÖLDI ÜGYLETEK

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK ÁFAMENTES BELFÖLDI ÜGYLETEK ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK ÁFAMENTES BELFÖLDI ÜGYLETEK Budapest, 2015 Szerző: Nagyné Véber Györgyi Sorozatszerkesztő: Kökényesiné Pintér Ilona ISBN 978-963-638-482-1 ISSN 1788-0165 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

Törvényességi felügyeletet érintő jogszabályi változások

Törvényességi felügyeletet érintő jogszabályi változások Törvényességi felügyeletet érintő jogszabályi változások dr. Sipos János 1 Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály Ágazati referensi rendszer Területfelelősi rendszer Ügyfelek: állampolgárok,

Részletesebben

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A gazdasági társaságok közös szabályainak kiterjesztése A Könyvben szabályozott jogi személyek tagsággal bíró jogi személyek egyesület gazdasági társaságok

Részletesebben

9. Az elítéltek jogai és kötelességei. Az elítélt nevelése*...59 9.1. Az elítéltek jogai...59 9.1.1. A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelő

9. Az elítéltek jogai és kötelességei. Az elítélt nevelése*...59 9.1. Az elítéltek jogai...59 9.1.1. A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelő TARTALOMJEGYZÉK A Kiadó előszava...3 I. Büntetés-végrehajtási jog...4 1. A büntetés és intézkedés végrehajthatósága, intézkedés a végrehajtás iránt és a végrehajtást kizáró okok. A szabadságvesztés végrehajtásának

Részletesebben

A dologi jog fogalma A tulajdonviszony. Dr. Kenderes Andrea május 17.

A dologi jog fogalma A tulajdonviszony. Dr. Kenderes Andrea május 17. A dologi jog fogalma A tulajdonviszony Dr. Kenderes Andrea 2014. május 17. A dologi jog fogalma Történeti visszatekintés (Róma, Középkor, Polgárosodás) Dologi jog fogalma Dologi jog jelentőssége ( alkotmányos

Részletesebben