155 adminisztrációs költségek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "155 adminisztrációs költségek"

Átírás

1 155 adminisztrációs költségek a a baleset helyszínéről történő tiltott eltávozás unerlaubtes Entfernen vom Unfallort a cégjegyzékbe be nem jegyzett ténynek nincsen jogi kihatása az ellenbizonyításig negative Publizität a föld rejtett kultúrtörténeti kincse Bodenaltertum a föld rejtett történelmi kincse Bodenaltertum a határidő elmulasztását igazoló kérelem bírósági elfogadása után a mulasztó által pótolt cselekményt olyannak kell tekinteni Wiedereinsetzung in den vorigen Stand a jogalkalmazás során meghatározható fogalom unbestimmter Rechtsbegriff a szövetség és a tartományok közötti kártérítési felelősséget szabályzó alapelv Funktionsnachfolge a tartozás követelésének elmaradásáról szóló megállapodás pactum de non petendo (lat.) (Nichtverlangensvereinbarung) abandon Abandon abandonálni abandonnieren abbahagyni unterlassen, abbrechen abbanhagyás Unterlassen ABC fegyver ABC-Waffe ABC fegyverek ABC-Waffen (F.Pl.) abnormális abnorm, pervers abnormis abnorm abortusz Fehlgeburt ábrázolni bilden, schildern, darstellen abrogáció Abrogation abszolúció Absolution abszolút absolut abszolút felülvizsgálati ok absoluter Revisionsgrund abszolút határidős ügylet absolutes Fixgeschäft abszolút jog absolutes Recht abszolút jogok háboríthatatlanságát védő jogigény quasinegatorischer Unterlassungsanspruch abszolút közlekedésre való alkalmatlanság absolute Fahruntüchtigkeit abszolút többség absolute Mehrheit abszolút vezetésre való alkalmatlanság absolute Fahruntüchtigkeit abszolutizmus Absolutismus abszolútizmus gazdasági rendszere Merkantilismus abszolválni absolvieren abszorbálni absorbieren abszorpció Absorption abszorpció elve Absorptionsprinzip absztrahálás Abstraktion absztrahálni abstrahieren absztrakció Abstraktion absztrakt abstrakt absztrakt veszélyeztetési bűncselekmény abstraktes Gefährdungsdelikt actio (lat.) Aktion activum Aktivum ad hoc (lat.) ad hoc (lat.) (zu diesem [Moment]) adás Abgabe, Schenkung adásvétel Kauf adásvétel leírás alapján Kauf nach Beschreibung (Kauf nach Beschreibung im angloamerikanischen Recht) adat Angabe, Datum adatbank Datenbank adatbank segítségével történő körözés Rasterfahndung adatbázis Datenbank adatfeldolgozás Datenverarbeitung adatok Daten (N.Pl.) adatösszehasonlítás Datenabgleich adatszolgáltatás Auskunft adatszolgáltatási kötelezettség Auskunftspflicht adattár Datei adatváltozás Datenveränderung adatvédelem Datenschutz adatvédelmi biztos Datenschutzbeauftragte, Datenschutzbeauftragter ádáz grausam adekvált okozati összefüggés elmélete Adäquanztheorie adekvát adäquat adhézió Adhäsion adjutáns Adjutant, Adjutantin adminisztráció Administration, Verwaltung adminisztrációs költségek Verwaltungskosten (F.Pl.)

2 adminisztrálni 156 adminisztrálni verwalten adminisztrativ administrativ adni geben, gewähren adó (2) Rundfunk adó (2) Abgabe, Akzise, Steuer, Tribut adó- steuerlich adóbeszedési monopol Steuerhoheit adóbevallás Steuererklärung adóbevételi fennhatóság Ertragshoheit adóbevételi monopólium Ertragshoheit adócsalás Steuerhinterziehung adóelengedés Steuererlass adóelkerülés Steuerflucht adóelvonás Steuerhinterziehung adóhatározat Steuerbescheid adóimmunitás Steuerbefreiung adóirányelv Steuerrichtlinie adójog Steuerrecht adókedvezmény Steuervergünstigung adókivetés Besteuerung, Steuerveranlagung, Veranlagung adókivetési adó Veranlagungsteuer adókivetési eljárás Besteuerungsverfahren adókivetési százalékkulcs Hebesatz adóköteles steuerpflichtig adóköteles személy Steuerpflichtige, Steuerpflichtiger adókötelezettség Steuerpflicht adomány Gabe, Lehen, Spende adományozás Verleihung adományozni spenden, verleihen adományozó Spender, Spenderin adómentes összeg Steuerfreibetrag adómentes steuerfrei adómentesség Steuerbefreiung adómérleg Steuerbilanz adónyomozás Steuerfahndung adoptáció Adoption, Kindesannahme adórendelet Abgabenordnung adós (Adj.) schuldig adós (Sb.) Debitor, Debitorin, Schuldner adós és hitelező közötti megállapodás a tartozás megszüntéről negatives Schuldanerkenntnis adós nő Schuldnerin adósjegyzék Schuldnerverzeichnis adóskésedelem Schuldnerverzug adóskötelezvény Schuldverschreibung adóslevél Schuldschein adósnak lenni schulden adósok fogsága Schuldhaft adósok jegyzéke Schuldnerverzeichnis adósság kamatja Schuldzinsen (M.Pl.) adósság Schuld adósságmentes schuldenfrei adósságokkal túlságosan megterhelni überschulden adósságtörlesztés Schuldentilgung adószövetség Steuerverbund adótartozás Steuerschuld adótitok Steuergeheimnis adóügy Steuersache adóügyi és jövedéki büntetőjog Steuerstrafrecht adóügyi fiskalisch adóügyi hatóság Steuerbehörde adóügyi meghatalmazott Steuerbevollmächtigte, Steuerbevollmächtigter adóügyi tanácsadó Steuerberater, Steuerberaterin adózási orgazdaság Steuerhehlerei adózási táblázat Steuertabelle adózó csoportok szerinti választójog Dreiklassenwahlrecht adresszálni adressieren affekció Affektion affidavit Affidavit affirmatív affirmativ Afrika Afrika ág Linie, Zweig ágenda Agende ágens Agent agent provocateur (franz.) agent provocateur (franz.) agentúra Agentur aggály Bedenken, Besorgnis aggkori kikötmény Altenteil agglegény Junggeselle aggodalom Besorgnis aggódni sorgen ági öröklés case-law (engl.), Fallrecht agnátrokon Agnat, Agnatin agnátus (lat.) Agnat agrément Agrément agresszió Aggression agresszív aggressiv agresszív végszükség aggressiver Notstand agresszor Angreifer, Angreiferin

3 157 alamizsna agy Gehirn, Hirn ágyas Konkubine ágyasság Konkubinat agyhalál Hirntod ágyú Kanone agyvelő Gehirn Aids Aids ajándék Geschenk ajándékozás Schenkung ajándékozási adó Schenkungsteuer ajándékozási illeték Schenkungsteuer ajándékozni schenken, spenden ajándékozó Schenker, Schenkerin, Spender, Spenderin ajánlani empfehlen ajánlás Empfehlung, Widmung ajánlat Angebot, Offerte ajánlattevő Anbieter, Anbieterin ajánlni widmen ajánló Bürge ajánlólevél Empfehlung ajánlott küldemény Einschreiben ajánlottár Preisempfehlung ajánni widmen ájrabeiktatás Wiedereinsetzung ajtós szavazási mód a parlamentben Hammelsprung akadály Hindernis akadályozás Behinderung, Hemmung, Verhinderung akadályozni behindern, hemmen, hindern, verhindern akadályozott behindert akadémia Akademie akadémiai akademisch akarat a jog követésére Rechtsfolgewille akarat Wille, Wollen akarati elv Willenstheorie akarati hiány Willensmangel akarati hiba Willensmangel akarati nyilatkozat megérkezése a másik szerződő félhez Zugang einer Willenserklärung akarati nyilatkozat megérkezésének késleltetése Zugangsverzögerung einer Willenserklärung akarati nyilatkozat megérkezésének meghiúsítása Zugangsvereitelung einer Willenserklärung akaratkijelentés Willenserklärung akaratnyilvánítás Willenserklärung akaratszabadság Willensfreiheit akasztani hängen akasztófa Galgen akceptábilis akzeptabel akceptálni akzeptieren, anerkennen akcesszórius akzessorisch akció Aktion akcíza Akzise akklamáció Akklamation akkord Akkord akkordbér Akkordlohn akkortól ex tunc (lat.) (ab damals) akkreditáció Akkreditierung akkreditálás Akkreditierung, Beglaubigung akkreditálni akkreditieren, beglaubigen akkreditív Akkreditiv akkreditívnyitás Akkreditierung akta Akte akta elküldése Aktenversendung aktajelzés Aktenvermerk aktív aktiv aktiv képviselet Aktivvertretung aktív választójog aktives Wahlrecht aktíva Guthaben, Haben aktívák Aktiva (N.Pl.) aktívlegitimáció Aktivlegitimation aktuális aktuell aktus Akt akzeptálás Akzeptanz ál falsch alacsony niedrig alacsonyabb érték Minderwert aláírás Signatur, Unterschrift, Unterzeichnung aláírni abzeichnen, subskribieren, testieren, unterschreiben, unterzeichnen aláíró Unterzeichner, Unterzeichnerin alak Form, Gestalt alaki formal, formell alaki jogerő formelle Rechtskraft alaki szabadság Formfreiheit alakiság Formalie, Formalität alakisághoz nem kötött igéret formloses Versprechen alakítani bilden, gestalten alakítás Bildung alakszerűtlen ajándékozás Handschenkung alaktalan formlos alamizsna Almosen

4 alantas 158 alantas subaltern, untergeordnet alany Subjekt alanyi subjektiv alanyi jog subjektives Recht alanyi közjog subjektives öffentliches Recht alanyi tényállás subjektiver Tatbestand alap Anfang, Anlass, Basis, Fond, Fonds, Grund, Grundlage alap katonai szolgálat Grundwehrdienst alapbér Grundgehalt, Grundlohn alapelv Grundsatz, Maxime alapilletmény Grundgehalt alapítani gründen, stiften alapítás Gründung alapítás szabadsága Gründungsfreiheit alapítási szerződés Gründungsvertrag alapító Begründer, Begründerin, Gründer, Gründerin, Stifter, Stifterin alapítvány Stiftung alapjog Grundrecht alapkamat Basiszins alapkamatláb Basiszinssatz alapkötelesség Grundpflicht alapkötelezettség Grundpflicht alapmunkabér Grundlohn alapmű Grundlagenwerk (Grundlagenwerk im angloamerikanischen Recht) alapos radikal alaposan megvizsgálni studieren alapozás Begründung alaprakás Gründung alapszabály Grundordnung, Konstitution, Satzung, Statut alapszabálynak megfelelő satzungsgemäß alapszabályokösszeütközése Statutenkollision alapszabályzat Grundordnung, Hauptsatzung alapszerződés Grundvertrag alaptalan ungerechtfertigt alaptétel Grundsatz, Leitsatz alaptőke Fonds, Grundkapital alaptörvény Grundgesetz alapvető jog Grundrecht alapvető jog korlatja Grundrechtsschranke alárendelet untergeordnet alárendelni subsumieren, untergeben alárendelt abhängig, hörig, subaltern alárendeltség Abhängigkeit, Hörigkeit, Subordination álástalan erwerbslos alátámasztani belegen (V.) alátámasztás Belegenheit alátámasztás elve Belegenheitsgrundsatz alátenni unterschieben alatt binnen alattomos heimtückisch, hinterlistig alattomosság Heimtücke, Hinterlist alávetettség Hörigkeit alávetettségi viszony Gewaltverhältnis alázás Beschimpfung alázatos gehorsam alázni beschimpfen Albánia Albanien albérlet Untermiete albérleti szerződés Untermietvertrag albérlő Untermieter, Untermieterin albizottság Unterausschuss álcázni vermummen, verschleiern áldozat kártalanítása Opferentschädigung áldozat Opfer áldozatvédelem Opferschutz áldozni opfern aleatorikus aleatorisch aleatórius szerződés Ausspielvertrag alelnök Vizepräsident, Vizepräsidentin alföld Ebene alhagyomány Untervermächtnis alhaszonbérlet Unterpacht alhaszonbérlő Unterpächter, Unterpächterin alias alias alibi Alibi alimentum Aliment alimetáció Alimentation aliud (lat.) aliud (lat.) (anderes) aljas infam aljas alak Lump aljas indok niedriger Beweggrund aljasság Infamie alkalmas fähig, gelegen, tauglich alkalmasság Befähigung, Eignung, Fähigkeit, Tauglichkeit alkalmatlan kísérlet untauglicher Versuch alkalmatlan unanwendbar, unfähig, untauglich

5 159 alkotói személyiség alkalmatlanság Unfähigkeit alkalmazás Anstellung, Anwendung, Praxis, Verwendung alkalmazás helye Dienststelle alkalmazási terület Geltungsbereich alkalmazható anwendbar alkalmazkodás Anpassung alkalmazni anstellen, anwenden, benutzen, brauchen, gebrauchen, verwenden alkalmazó Anwender, Anwenderin alkalmazott (Adj.) angestellt alkalmazott (Sb.) Angestellte, Angestellter, Bedienstete, Bediensteter alkalmazotti biztosítás Angestelltenversicherung alkalmi eventual, gelegentlich alkalmi elkövető Gelegenheitstäter, Gelegenheitstäterin alkalmi társaság Gelegenheitsgesellschaft alkalmi tettes Gelegenheitstäter, Gelegenheitstäterin alkalom Anlass, Gelegenheit alkalomattán gelegentlich alkancellár Vizekanzler, Vizekanzlerin alkatrész Bestandteil alkatú beschaffen (Adj.) álképviselet Anscheinsvollmacht alkirály Vizekönig alkirálynő Vizekönigin alkohol Alkohol alkohol befolyása alatt slkövetett bűncselekmény Alkoholdelikt alkohol hatása allat történő vezetés Fahren unter Alkoholeinfluss alkotás Leistung, Schöpfung, Werk alkotmány Grundgesetz, Konstitution, Verfassung, Verfassungsurkunde alkotmány értelmezése Verfassungsauslegung alkotmánybíróság Verfassungsgericht alkotmányellenes verfassungswidrig alkotmányellenesség Verfassungswidrigkeit alkotmányelv Verfassungsgrundsatz, Verfassungsprinzip alkotmányi fenntartás Verfassungsvorbehalt alkotmányijog Grundrecht, Staatsrecht, Verfassungsrecht alkotmányjogi cselekvőképesség Grundrechtsmündigkeit alkotmányjogi jogképesség Grundrechtsfähigkeit alkotmányjogi panasz Verfassungsbeschwerde alkotmányjogi vita Verfassungsstreitigkeit alkotmánylevél Verfassungsurkunde alkotmánymódosítás Verfassungsänderung alkotmánnyal összhangban lévő értelmezés verfassungskonforme Auslegung alkotmánnyal szemben álló személy Verfassungsfeind, Verfassungsfeindin alkotmányos konstitutionell, verfassungsgemäß, verfassungskonform, verfassungsmäßig alkotmányos alapelv Verfassungsgrundsatz alkotmányos felülvizsgálat Verfassungskontrolle alkotmányos jogi igény az igazságszolgáltatásra Justizgewährungsanspruch alkotmányos képviselő verfassungsmäßige Vertreterin, verfassungsmäßiger Vertreter alkotmányos kormányzati forma Konstitutionalismus alkotmányos rend verfassungsmäßige Ordnung alkotmányos szerv Verfassungsorgan alkotmányosság Konstitutionalismus alkotmányozó hatalom verfassunggebende Gewalt alkotmányozó verfassunggebend alkotmányper Verfassungsprozess alkotmányszerű verfassungsgemäß, verfassungskonform, verfassungsmäßig alkotmánytörténet Verfassungsgeschichte alkotmányvédelem Verfassungsschutz alkotmányvédelmi hivatal Verfassungsschutzamt alkotni bilden, schöpfen alkotó Urheber, Urheberin alkotói személyiség Urheberpersönlichkeit

6 alkotórész 160 alkotórész Bestandteil alkudni feilschen, handeln alkusz Makler, Maklerin alkuszni feilschen alkuszszerződés Maklervertrag állag Bestand állagvédelem Bestandsschutz állam Staat állam közület öffentliche Hand államadósság joga Staatsschuldenrecht államadósság Staatsschuld államalkotó nép Staatsvolk állambíróság Staatsgerichtshof állambiztos Staatskommissar, Staatskommissarin államcsíny Putsch államegyház Staatskirche államelnök Staatspräsident, Staatspräsidentin államérdek Staatsräson államférfi Staatsmann államfogház Einschließung államforma Staatsform államfő Regent, Regentin, Staatsoberhaupt államhatalmi ágak megoszlása Gewaltenteilung államhatalmi ágak szétválasztása Gewaltenteilung államhatalom hármas felosztásának elve Drei-Elemente-Lehre államhatalom Staatsgewalt államhatalommal szembeni ellenállás Widerstand gegen die Staatsgewalt államháztartás Haushalt állami staatlich állami cél Staatszweck állami egyházjog Staatskirchenrecht állami felelősség Staatshaftung állami felügyelet Staatsaufsicht állami főhatalom Souveränität allami gondnokság Amtspflegschaft állami hivatal Staatsdienst állami jelkép Staatssymbol állami jog Staatsrecht állami jótállás Staatsbürgschaft állami kancellária Staatskanzlei állami köziskola Gemeinschaftsschule, Gesamtschule állami szimbólum Staatssymbol állami szolgálat Staatsdienst állami szolgalom öffentliche Dienstbarkeit állami tulajdon magánosítása privatisieren államigazgatás dologi eszközei Verwaltungsvermögen államigazgatás költségei Verwaltungskosten (F.Pl.) államigazgatás Staatsverwaltung államigazgatási aktus Verwaltungsakt államigazgatási eljárás Verwaltungsverfahren államigazgatási hatóság Verwaltungsbehörde államigazgatási jog Verwaltungsrecht államigazgatási végrehajtás Verwaltungszwang államjog Staatsrecht államkassza Fiskus államkincstár vagyona Finanzvermögen államközi zwischenstaatlich államok fölötti supranational államosítani verstaatlichen államosítás Verstaatlichung állampárt Staatspartei állampénztár Staatskasse állampolgár Staatsangehöriger, Staatsbürger állampolgárnő Staatsangehörige, Staatsbürgerin állampolgárság Angehörigkeit, Indigenat, Staatsangehörigkeit, Staatsbürgerschaft állampolgárság megadása Einbürgerung állampolgárság nélküli staatenlos állampolgárság nélküliség Staatenlosigkeit állampolgárság szabad megválasztása Option állampolgárságától megfosztani ausbürgern állampolgárságától valómegfosztás Ausbürgerung állampolgárságot megadni einbürgern államsegély Dotation államszerződés Staatsvertrag államszövetség Bund, Konföderation, Staatenbund államtan Staatslehre államterület Staatsgebiet, Territorium államterülethez tartozás Territorialität államtitkár Staatssekretär, Staatssekretärin

7 161 általános prevenció államtitok Staatsgeheimnis államtörvényszék Staatsgerichtshof államutódlás Staatennachfolge államügyész Staatsanwalt államügyésznő Staatsanwältin államügyészség Staatsanwaltschaft államvallás Staatsreligion államvédelem Staatsschutz államvizsga Staatsprüfung állandó dauernd, fest, stabil, ständig állandó megbízás Dauerauftrag állandóság Bestand állapot Lage, Stand, Status, Verfassung, Zustand állapotbűncselekmény Zustandsdelikt állapotos schwanger állás Anstellung, Ruhe, Stand, Stelle, Stellung állat Tier állatgondozó Tierhüter, Tierhüterin állati eledel Futtermittel állati tetem elpusztításának joga Tierkörperbeseitigungsrecht állati tetem Tierkörper allatomosság Tücke állattartó Tierhalter, Tierhalterin állatvédelem Tierschutz állítani behaupten, regulieren, statuieren, versichern állítás Aussage, Behauptung állítólag angeblich állítólagos angeblich, vermeintlich allkalmazkodó gefügig álló fix allódium Allod állomás Station allonge Allonge álnév Pseudonym álnok hinterlistig álnokság Hinterlist, Tücke alperes (Adj.) beklagt alperes (Sb.) Beklagter, Beklagte alperes a törvényességi óvási perben Revisionsbeklagte, Revisionsbeklagter alperesi ellenkérelelem Klageerwiderung alperesi legitimáció Passivlegitimation alpesi legelő Alm, Alpe alsó untere alsóbb untere alsóbíróság Untergericht alsófokú bíróság Amtsgericht alsófokú közigazgatási bíróság Verwaltungsgericht alsóház Unterhaus alsóház vezetője Führer des Unterhauses, Führerin des Unterhauses Alsó-Szászország Niedersachsen általános allgemein, gemein, generell, gewöhnlich, global, normativ, universal, vulgär általános államtudomány allgemeine Staatslehre általános amnesztia Generalamnestie általános beleegyezés Generaleinwilligung, Generalkonsens általános büntetés Regelstrafe általános cselekvési szabadság allgemeine Handlungsfreiheit általános egyetemi diákválasztmány allgemeiner Studentenausschuss Általános Egyezmény a kereskedelmi szolgáltatásokról Allgemeines Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen (GATS), GATS (Allgemeines Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen) általános előírás Sollvorschrift általános feltétel Normativbestimmung általános hallgatói bizottság allgemeiner Studentenausschuss általános hatalmi viszony az állam és az állampolgár között allgemeines Gewaltverhältnis általános határozmány Normativbestimmung általános jog gemeines Recht általános jogelv allgemeiner Rechtsgrundsatz általános jogszabályi meghatalmazás a rendőri beavatkozásra polizeiliche Generalklausel általános jólét Allgemeinwohl általános kár allgemeiner Schaden (allgemeiner Schaden im angloamerikanischen Recht) általános klauzula Generalklausel általános költségek Gemeinkosten (F.Pl.) általános megelőzés Generalprävention általános meghatalmazás Generalvollmacht általános örökös Anerbe, Anerbin, Universalerbe, Universalerbin általános prevenció Generalprävention

8 általános rendelkezés 162 általános rendelkezés Allgemeinverfügung általános rész allgemeiner Teil általános szándék dolus generalis (lat.) általános sztrájk Generalstreik, Vollstreik általános tényállási elem normatives Tatbestandsmerkmal általános törvény allgemeines Gesetz általános ügyleti feltételek allgemeine Geschäftsbedingungen (F.Pl.) általános vagyonközösség allgemeine Gütergemeinschaft általános választás allgemeine Wahl általános záradék Generalklausel általánosan elvárható figyelem vagy körültekintés elmulasztása culpa in abstracto (lat.) általánosan kötelező hatály Allgemeinverbindlichkeit általánosan kötelzőleg allgemeinverbindlich általánosítani generalisieren, typisieren alternatív alternativ alternatíva Alternative altulajdon Untereigentum alul feküdni unterliegen alul maradni unterliegen alulbiztosítás Unterversicherung alvállalkozó Subunternehmer, Subunternehmerin ambuláns ambulant Amerika Amerika Amerikai Egyesült Államok (USA) Vereinigte Staaten von Amerika (M.Pl.) (USA) amnesztia Amnestie amnesztiában részesíteni amnestieren ámok Amok ámokfutás Amoklauf amortizáció Abschreibung, Amortisation amortizálni amortisieren Amszterdam Amsterdam Amszterdami Szerződés Amsterdamer Vertrag analóg analog (Adj.) analógia Analogie analógia tilalma Analogieverbot analógián alapuló következtetés Analogieschluss anarchia Anarchie anarchikus anarchisch anarchista Anarchist, Anarchistin anatéma Anathema anatocizmus Anatozismus Anglia England angolamerikai jog angloamerikanisches Recht Anhalt Anhalt (Land Anhalt) ankét Enquête ankétbizottság Enquêtekommission ankétjog Enquêterecht annektálni annektieren, einverleiben annexió Annexion, Einverleibung annullálás Annullierung annullálni annullieren anonim anonym antichrézis Antichrese anticipálni antizipieren antidiszkrimináció Antidiskriminierung antinómia Antinomie antiszemitizmus Antisemitismus anya Mutter anyag Material, Stoff, Sujet (franz.) anyagi materiell anyagi alkotmány materielle Verfassung anyagi bűncselekmény Verletzungsdelikt anyagi előny Vermögensvorteil anyagi halmazat Realkonkurrenz anyagi jog materielles Recht anyagi jogerő materielle Rechtskraft anyagi kár materieller Schaden anyagi támogatás Baukostenzuschuss, Sponsoring (engl.) anyagi támogató Sponsor (engl.), Sponsorin anyagilag támogatni subventionieren anyajog Mutterrecht anyajogú társadalom Matriarchat anyák védelme Mutterschutz anyakönyv Matrikel, Personenstandsbuch anyakönyvi hivatal Standesamt anyakönyvvezető Standesbeamter, Standesbeamtin anyakönyvvezetőség Standesamt anyaotthon Frauenhaus anyaság Mutterschaft anyasági segély Mutterschaftsgeld anyavállalat Muttergesellschaft anyós Schwiegermutter apa Vater

9 163 áruvásárlási kölcsön apáca Nonne apai väterlich apanázs Apanage apaság Vaterschaft apaság elismerése Vaterschaftsanerkenntnis, Vaterschaftsanerkennung apaság megállapítása Vaterschaftsfeststellung apaság megállapítására irányuló szakértői vélemény Vaterschaftsgutachten apaság vélelme Vaterschaftsvermutung apasági ivadék Agnat apát Abt apátság Abtei, Stift apátsági elöljáró Äbtissin ápolás Pflegschaft ápolni hegen, instandhalten, pflegen ápoló Pfleger, Pflegerin, Wärter, Wärterin ápolt Pflegling após Schwiegervater após és anyós Schwiegereltern (Pl.) após vagy anyós Schwiegerelter (M. bzw. F.) apostoli apostolisch appendix Anhang appoint Abschnitt apport Sacheinlage approbáció Approbation approbálni approbieren apró klein apróhirdetés Inserat ár Preis, Tarif ara Braut áradat Strom áramadó Stromsteuer áramadózási törvény Stromsteuergesetz áramlás Strom áramlopás Energieentziehung arány Proportion, Verhältnis arányok túllépésének tilalma Übermaßverbot arányos proportional, verhältnismäßig arányos tehermegosztás Umlegung arányos választás Verhältniswahl arányos választási rendszer Proporz arányos választójog Verhältniswahlrecht arányosság Verhältnismäßigkeit árat érintő veszély Preisgefahr, Vergütungsgefahr arbitrárius arbiträr arbitrázs Arbitrage arc Gesicht archaikus archaisch archivum Archiv árcsökkenés Baisse árdrágító visszaélés Preistreiberei árdrágulási mutató Indexklausel árengedmény Rabatt, Skonto árfolyam Kurs argumentálni argumentieren argumentum Argument argumentum e contrario Gegenschluss arisztokrácia Aristokratie arisztokrata Aristokrat, Aristokratin árjegyzéki ár Listenpreis árleszállítás Minderung ármány Rank arravalóság Eignung arreszt Arrest árrögzítés Preisbindung ártalmas schädlich ártani schaden, schädigen ártatlan arglos, schuldlos, unschuldig ártatlanság Unschuld ártatlanság vélelme Unschuldsvermutung ártatlansági fogadalom Reinigungseid ártatlanul halálra ítélt kivégzése Justizmord áru Ware áru vétel Warenkauf áruba bocsátani feilbieten, verhandeln árubevallás Deklaration áruforgalom szabadsága Warenverkehrsfreiheit áruforgalom Warenverkehr árufuvarozási szerződés Chartervertrag árukellékhiányának bejelentése Mängelrüge árukimutatás Manifest (Manifest im Seeverkehrsrecht) áruküldés megtekintésre Ansichtssendung árulás Untreue, Verrat áruló (Adj.) untreu, verräterisch áruló (Sb.) Verräter, Verräterin árusítani feilbieten árusítás Vertrieb árusítási jog Vertriebsrecht árusítóhely Stand áruvásárlási kölcsön Verbraucherdarlehen, Verbraucherkredit

10 áruvásárlási kölcsönről szóló törvény 164 áruvásárlási kölcsönről szóló törvény Verbraucherkreditgesetz áruvásárlási ügy Verbrauchergeschäft áruzsora Preistreiberei árva Waise (M. bzw. F.) árverés Versteigerung árverési bizományos Auktionator, Auktionatorin árverezés Versteigerung árverező Versteigerer, Versteigererin árzáradékról szóló rendelet Preisklauselverordnung aspiráns Aspirant aspiránsnő Aspirantin ásvány Mineral ásványolaj Mineralöl ásványolajadó Mineralölsteuer aszociális asozial asszisztens Assistent, Assistentin, Betreuer asszony Ehefrau, Ehegattin, Frau átadás Auslieferung, Übergabe, Vergabe átadni einantworten, hingeben, überantworten, überbringen, übergeben, zustellen átadó Überbringer, Überbringerin átalakítani umwandeln, wandeln átalakítás Spezifikation, Spezifizierung, Transformation, Umwandlung átalakítni transformieren átalakulás Transformation, Umwandlung, Wandel átalakulási adó Umwandlungsteuer átalány Pauschale átalánydíj Pauschale átállni übertreten átbukni überfallen átcsábítani abwerben átcsábítás Abwerbung átdolgozás Bearbeitung átdolgozni bearbeiten átejteni neppen átélni erfahren (V.) átengedés Abandon, Abtretung, Überlassung átengedési okirat Abtretungsurkunde átengedhető abtretbar átengedni abandonnieren, abtreten, auflassen, hingeben, preisgeben, überlassen (V.) átértelmezés Umdeutung átértelmezni umdeuten átfogó global átfogó jogra kiterjedő engedményezés Globalzession áthágás Übertretung áthágni übertreten áthajlás Überhang áthaladási elsőbbség Vorfahrt átháramlás Devolution áthárítás Devolution áthárítási jog Devolutionsrecht áthatás Durchgriff áthatni durchgreifen áthelyezés Umlegung, Versetzung áthelyezhetetlen unversetzbar áthelyezhetetlenség Unversetzbarkeit áthelyezni transferieren, verlegen (V.), versetzen áthozni überholen átirányítani überleiten átirányítás Überleitung átírás Giro átiratni überschreiben átírni überschreiben, vortragen átjárás Durchgang, Übergang átjárni durchgehen átkelés Übergang átkötés Bindung átkutatás Durchsuchung átkutatni durchsuchen átlag Durchschnitt, Mittel átlagember Durchschnittsmensch átlagos durchschnittlich átlépés Überschreitung, Überziehung átlépni überschreiten, überziehen átmenés Übergang átmeneti vorübergehend átmeneti állapot Schwebezustand átmeneti érvénytelenség schwebende Unwirksamkeit átmeneti út a szomszéd telkén Notweg átmenetileg vorübergehend átmenni übergehen (V.) átnézni einsehen átnyújtani überbringen, übergeben atom Atom átömlesztés Transfusion átpártolni übertreten átrakni umlegen

11 165 azonnali követés átruházás Abtretung, Übereignung, Übertragung átruházási okirat Abtretungsurkunde átruházási tilalom Abtretungsverbot átruházható begebbar, übertragbar átruházható értékpapír begebbares Wertpapier átruházni abtreten, auflassen, transferieren, übereignen, übertragen átruházó nyilatkozat Abtretungserklärung átruházó nyomtatvány Abtretungsformular átruházó okirat Abtretungsurkunde átruházó végzés Überweisungsbeschluss átruházott hatáskör übertragener Wirkungskreis átruházott meghatalmazás Untervollmacht átruházott tartományi igazgatás Auftragsverwaltung átruházott ügy Auftragsangelegenheit, Auftragsgeschäft átszállás Devolution átszelni durchschneiden attasé Attaché átteni umlegen áttenni überlegen (V.), verlegen (V.) áttérés Konversion áttérni übertreten átutalás Überweisung átutalásról szóló szerződés Überweisungsvertrag átutalni überweisen átutaló végzés Überweisungsbeschluss átültetés Transplantation átültetni transplantieren átváltani umsetzen átváltható kötvény Wandelanleihe átvenni abnehmen, annehmen, empfangen (V.), erhalten (V.), übernehmen átvétel Abnahme, átvétel Annahme, Erhalt, Rezeption, Übernahme átvevő Abnehmer, Abnehmerin, Adressat (Angebotsempfänger), Adressatin, Destinatär, Destinatärin, Empfänger, Empfängerin, Nehmer, Nehmerin átvevő szemszöge Empfängerhorizont átvezetés Überleitung átvezetni überführen, überleiten átvihető übertragbar átvinni übertragen átvitel Transit, Übertragung átvizsgálni revidieren, untersuchen átvonulni überziehen atyai väterlich atyai hatalom väterliche Gewalt atyai örökség Patrimonium audiencia Audienz aukció Auktion aukcionátor Auktionator, Auktionatorin Ausztria Österreich autentikus authentisch autentikus értelmezés authentische Interpretation autó Auto autóiskolai oktató Fahrlehrer, Fahrlehrerin automata (Adj.) automatisch automata (Sb.) Automat automatikus automatisch autonóm autonom autonómia Autonomie autópálya Autobahn autópályán a menetiránnyal szemben közlekedő autós Geisterfahrer, Geisterfahrerin aval Aval, Wechselbürgschaft avance Vorleistung áverés Auktion avizó Avis axióma Axiom az alapszabályzatban lefektetett jogosultságok túllépese Überschreitung der satzungsmäßigen Befugnisse az általános bizonyítási teher szabálya alóli kivétel Beweislastumkehr az eladó az árut a saját költségén szállítja a hajóig fob (free on board), free on board (fob) az üzemi tanács megválasztása a dolgozók és az alkalmazottak révén külön választási menetben Gruppenwahl azaz das heißt azonnal sofort azonnali sofortig, umgehend azonnali határidejű panasz sofortige Beschwerde azonnali követés sofortige Verfolgung

12 azonnali üldözés 166 azonnali üldözés sofortige Verfolgung azonos identisch azonosítani identifizieren azonosság Identität Ázsia Asien ázsió Agio, Aufgeld b bába Hebamme bábaasszony Hebamme Baden Baden Baden-Württemberg Baden-Württemberg bagatell Bagatelle bagatell bűncselekmény Bagatelldelikt bagatellizálás Verharmlosung bagatellizálni verharmlosen baj Beschwerde, Übel bajor (Adj.) bayerisch bajor (Sb.) Bayer, Bayerin Bajor Legfelsőbb Bíróság Bayerisches Oberstes Landesgericht Bajoroszág Bayern bakter Nachtwächter baleset Unfall, Unglücksfall baleset színhelyének elhagyása Fahrerflucht balesetben érintett személy Unfallbeteiligte, Unfallbeteiligter balesetbiztosítás Unfallversicherung baleseti szavatossági felelősség Unfallhaftpflicht baleseti szavatossági felelősségjog Unfallhaftpflichtrecht balesetmegelőzés Unfallverhütung bánatpénz Reugeld banda Bande, Rotte bandavezér Rädelsführer, Rädelsführerin bandita Bandit, Banditin bank Bank bankár Bankier bankárnő Bankierin bankbetét Bankeinlage bankelfogadvány Bankakzept bankház Bankgeschäft banki kártyahitelkeret Überziehungskredit banki zálogjog Bankenpfandrecht bankjegy Banknote, Schein bankjog Bankrecht bankkártya Kreditkarte bankkezesség Bankbürgschaft bankkontó Bankkonto bankó Schein bankszámla Bankkonto bankszámlapénz Giralgeld bankszámláról történő levonás Lastschriftverfahren banktitok Bankgeheimnis bankügylet Bankgeschäft bannus Bann bántalmazás Misshandlung bántalmazni misshandeln banya Hexe bánya Bergwerk, Grube (Mine) bányafőúri jog Bergregal bányajog Bergrecht bányamű Bergwerk bányaművelési engedély Mutung bányaregálé Bergregal bányarészjegy Kux bányarészvényes Gewerke, Gewerkin bányász Bergarbeiter, Bergarbeiterin, Knappe, Knappin bányászat Bergbau bányásztestület Knappschaft bányatársasági tag Gewerke, Gewerkin bányatulajdon Bergwerkseigentum barát Freund, Mönch barátság Freundschaft barátsági szerződés Freundschaftsvertrag bárgyú blöd bárki által indítható kereset Popularklage báró Freiherr barom Vieh bárónő Freifrau bázis Basis, Grundlage beadás Eingabe beadni abliefern, eingeben, einreichen beállítani einstellen beállítás Einstellung beállítottság Einstellung beárazás Quotierung beárazni quotieren beavatkozás Eingriff, Einmischung

3 abmahnen. abandonnieren abandonálni, elállni, lemondani,

3 abmahnen. abandonnieren abandonálni, elállni, lemondani, 3 abmahnen A abändern megváltoztatni, módosítni Abänderung (F.) megváltoztatás, módosítás Abänderungsklage (F.) megváltoztatásra irányuló kereset Abandon (M.) lemondás, átengedés, elállás, abandon abandonnieren

Részletesebben

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. DR. HERBST ÁRPÁD (SZERK.) A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI DE AMTC AVK 2007 Készítette: Apáti Ferenc, projektmenedzser HEFOP

Részletesebben

eine broschüre für ungarische investoren

eine broschüre für ungarische investoren Invest in Austria Zukunftstiftung Tirol VÁllalkozzunk AusztriÁban! eine broschüre für ungarische investoren von für AUSTRIAN BUSINESS AGENCY Juni 2009 / 2009. június www.investinaustria.at Impressum /

Részletesebben

MOLNÁR ISTVÁN IVÁNYI GYÖRGY VÁLLALKOZÓK EURÓPAI FOGALOMTÁRA

MOLNÁR ISTVÁN IVÁNYI GYÖRGY VÁLLALKOZÓK EURÓPAI FOGALOMTÁRA MOLNÁR ISTVÁN IVÁNYI GYÖRGY VÁLLALKOZÓK EURÓPAI FOGALOMTÁRA MOLNÁR ISTVÁN IVÁNYI GYÖRGY VÁLLALKOZÓK EURÓPAI FOGALOMTÁRA 2000 fogalom a vállalkozások és az Európai Unió szóhasználatában TINTA KÖNYVKIADÓ

Részletesebben

Vagyonosodási vizsgálatok. Wealth Gain Inspection

Vagyonosodási vizsgálatok. Wealth Gain Inspection Vagyonosodási vizsgálatok Wealth Gain Inspection Szerző: Palcsó Gergely űászló Jogász szak (JNASZ) Konzulens: Dr. Űampler Béla PhD. egyetemi docens Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar: Közigazgatási

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV. 2009. június 12.

ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV. 2009. június 12. ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2009. június 12. 1 BEVEZETÉS Az Ellenőrzési Kézikönyv az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH, illetve állami adóhatóság) ellenőrzési eljárásának legfontosabb szabályait tartalmazza.

Részletesebben

Cross Border Business Legislation (Határ menti üzleti jog) Jegyzet

Cross Border Business Legislation (Határ menti üzleti jog) Jegyzet Cross Border Business Legislation (Határ menti üzleti jog) Jegyzet Referiri la websiteul programului: www.huro-cbc.eu Declaratie referitoare la refuzul responsabilitatii: The content of the present device

Részletesebben

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 2 I. Bevezető rendelkezések 1.) Az Általános Üzletszabályzat (a továbbiakban Üzletszabályzat) az Érd és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK A jogszabály mai napon hatályos állapota 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény Hatályos: 2011.12.22-2011.12.28

1995. évi CXVII. törvény Hatályos: 2011.12.22-2011.12.28 1995. évi CXVII. törvény Hatályos: 2011.12.22-2011.12.28 Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés a

Részletesebben

a személyi jövedelemadóról 1

a személyi jövedelemadóról 1 1 / 158 2011.10.07. 5:28 a személyi jövedelemadóról 1 Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről 1 1. oldal 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók

Részletesebben

ORSZÁGISMERTETÉS OLASZORSZÁG

ORSZÁGISMERTETÉS OLASZORSZÁG ORSZÁGISMERTETÉS OLASZORSZÁG Az olasz jogrendszer áttekintő bemutatása különös tekintettel a társaságokat érintő rendelkezésekre 2006. május Tartalomjegyzék I. Bevezetés...1 II. Közigazgatási jog...1 III.

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A PLATINIUM zrt. Üzletszabályzata A PLATINIUM Pénzügyi

Részletesebben

A hatósági ügyek kezelése során alkalmazott legfontosabb jogszabályok magyarázata

A hatósági ügyek kezelése során alkalmazott legfontosabb jogszabályok magyarázata A hatósági ügyek kezelése során alkalmazott legfontosabb jogszabályok magyarázata Zalalövő Város Polgármesteri Hivatala 2010. november 1 Adóhatósági jogszabályok 2003. évi XCII. Törvény az adózás rendjéről

Részletesebben

JOGI ISMERETEK JEGYZET

JOGI ISMERETEK JEGYZET JOGI ISMERETEK JEGYZET ELÕSZÓ A jelen jegyzet témakörei a jogi ismereteket illetõen igen széles spektrumot ölelnek fel. E témakörök jogszabályi háttere jelentõs joganyag és tartalmuknál fogva nem tûrnek

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

Jogi ismeretek. Készítette: dr. Gaál Nóra. Lektorálta: Dabasi Halász Zsuzsanna. Miskolc, 2008. civil szervezetek munkatársai részére

Jogi ismeretek. Készítette: dr. Gaál Nóra. Lektorálta: Dabasi Halász Zsuzsanna. Miskolc, 2008. civil szervezetek munkatársai részére MINŐIES Miskolci Nőknek is Esélyt ALAPÍTVÁNY 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1., E-mail: minoies@freemail.hu Adószám: 18445554-1-05, Bankszámlaszám: 56100048-11052960 Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 00192-2008.

Részletesebben

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. I. Fejezet

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. I. Fejezet 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól Az Országgyűlés a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások működésének megkönnyítése,

Részletesebben

POLGÁRI JOGI ALAPFOGALMAK

POLGÁRI JOGI ALAPFOGALMAK POLGÁRI JOGI ALAPFOGALMAK Dr. Béda László A/1. polgári jog tárgyköre, fogalma, helye és összefüggései a jogrendszerben, elhatárolása I. magánjog (tágabb értelemben vett polgári jog) a jogon belül közjog

Részletesebben

A/22 A TULAJDONJOG VÉDELME, A BIRTOKVÉDELEM

A/22 A TULAJDONJOG VÉDELME, A BIRTOKVÉDELEM 1. A TULAJDON VÉDELMÉRŐL ÁLTALÁBAN A tulajdonjog természeténél fogva védelemre szorul. A klasszikus magántulajdon kizárólagossága, másokat kirekesztő jellege mellett a tulajdon erős védelme a jellemzője.

Részletesebben

Tartalom. I. A gazdasági szabályozási jogi környezet jellemzői 9 1. Az állam szerepe a piacgazdaságban 9

Tartalom. I. A gazdasági szabályozási jogi környezet jellemzői 9 1. Az állam szerepe a piacgazdaságban 9 2 Tartalom I. A gazdasági szabályozási jogi környezet jellemzői 9 1. Az állam szerepe a piacgazdaságban 9 1.1. A piacgazdaság általános jellemzői 9 1.2. Az állam szerepe 9 1.3. A gazdaságpolitika fogalma

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról1 Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 16., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 16., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 16., hétfõ 161. szám Tartalomjegyzék 2009. évi CXV. törvény Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl 40136 2009. évi CXVI. tör vény

Részletesebben