A szakmai követelménymodul tartalma:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szakmai követelménymodul tartalma:"

Átírás

1

2 Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése: Jövedéki ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Vámügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző 2/8

3 A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil Feladatprofil Tételszám Közigazgatási hatósági eljárási jogszabályokat alkalmaz Alkalmazza az alapvető büntetőjogi rendelkezéseket , Alkalmazza az alapvető polgári jogi rendelkezéseket Tisztában van a gazdasági társaságok fajtáival, alapításának, működésének szabályaival 5-7 Tulajdonságprofil Típus Szakmai ismeret Tételszám Jog fogalma, sajátosságai. 1 Jogalkotás, jogforrások, jogforrási rendszer sajátosságai. 1,2 Jogszabályok közzététele, jogszabályok megismerésének eszközei. 3 Jogalkalmazás, jogérvényesülés, jogviszony fogalma. 4 Európai Unió jogforrási rendszere. 20 Közösségi és nemzeti jog kapcsolata, jogharmonizáció fogalma. 19 C Nemzetközi és nemzeti jog kapcsolata. 2 Közigazgatási hatósági eljárás fogalma, alapelvei, jogforrása. 19,20 A közigazgatási eljárásról szóló törvény alkalmazása vám- és jövedéki igazgatási eljárásban. 18 Joghatóság, hatáskör és illetékesség a közigazgatási hatósági eljárásban. 18 Közigazgatási hatósági eljárás szakaszai; az alapeljárás. 15,16,17 Tényállás tisztázása. 11,12,13,14 öntés a közigazgatási eljárásban: határozat és végzés. 9,10 Hatósági ellenőrzés: helyszíni ellenőrzés. 7,8 Jogorvoslat a közigazgatási hatósági eljárásban. 3,4,5,6 Végrehajtás a közigazgatási eljárásban. 2 Elektronikus ügyintézés és hatósági szolgáltatás. 1 Büntetőjog és szabálysértési jog fogalma, hatályos jogforrásai. Btk. szerkezeti felépítése. 13,15 Bűncselekmény, szabálysértés fogalma, fogalmi elemei. 14,15 Bűncselekmény és szabálysértés esetén alkalmazható jogkövetkezmények. 14,15 B Büntető eljárási jog jogforrásai, alapvető rendelkezései. A büntetőeljárás menete. A feljelentés. A szabálysértési eljárás. 16,17,18 C A tulajdonjog tartalma. 8 3/8

4 Típus Szakmai ismeret Tételszám A tulajdonjog védelme. 10 A tulajdonjog megszerzése. 9 Az idegen dologbéli jogok. 10 E Az ingatlan-nyilvántartás. 9 A szerződések jogának szabályai. 11 E A kártérítési jog főbb szabályai. 12 A felelősség módja, a kártérítés mértéke. 12 E A jogalap nélküli gazdagodás. 12 C A gazdasági társaságokra vonatkozó közös szabályok 5,6 Az egyes gazdasági társaságokra vonatkozó külön szabályok 7 4/8

5 Szóbeli tételsor 1. a) Ismertesse a jog és a társadalmi norma fogalmát, sajátosságaikat! b) Ismertesse az eljárási költségeket és a költségmentességet a közigazgatásban, valamint beszéljen az elektronikus ügyintézésről! 2. a) Ismertesse, hogy milyen módokon kerülhet sor a jogalkotásra és beszéljen a jogforrásokról! b) A végrehajtásra vonatkozó szabályok a közigazgatási eljárásban. 3. a) Ismertesse a jogi norma fogalmát, szerkezetét, érvényességét és hatályát valamint beszéljen a jogszabályról! b) Ismertesse az ügyészi fellépés szabályait és sorolja fel, hogy mikor minősül egy közigazgatási döntés semmisnek! 4. a) Beszéljen a jogérvényesülésről, jogviszonyról és röviden térjen ki a jogalkalmazásra! b) Ismertesse a hivatalból lefolytatható döntés-felülvizsgálati eljárást, valamint a felügyeleti eljárás keretében végezhető jogorvoslati eljárást! 5. a) Beszéljen a természetes személyek polgári jogi vonatkozásairól! b) Ismertesse a bírósági felülvizsgálatra és az újrafelvételi eljárásra, mint jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket! 6. a) Beszéljen a jogi személyek polgári jogi vonatkozásairól, valamint a gazdasági társaságok alapításáról, vezetéséről, megszűnéséről! b) Ismertesse a fellebbezés általános szabályait! 7. a) Beszéljen a jogi személyiséggel rendelkező és a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokról! b) Ismertesse a hatósági ellenőrzés legfontosabb szabályait! 5/8

6 8. a) Ismertesse a tulajdonjogviszony alanyait, tárgyát, tartalmát! b) Ismertesse a hatósági bizonyítványra, és a hatósági igazolványra vonatkozó rendelkezéseket! 9. a) Ismertesse a tulajdonjog megszerzését és beszéljen az ingatlan-nyilvántartásról! b) Ismertesse a hatósági döntés közlésének módjait és térjen ki arra, hogy egy döntés mikor minősül jogerősnek! 10. a) Beszéljen a tulajdonjog védelméről és az idegen dologbéli jogokról! b) Ismertesse a hatóság döntésének fajtáit, felépítését és térjen ki a döntés kijavítására és kiegészítésére! 11. a) Ismertesse a szerződésekre vonatkozó általános rendelkezéseket! b) Ismertesse az igazolási kérelemre, az idézésre és értesítésre vonatkozó rendelkezéseket, valamint a közigazgatási eljárás akadályozásának következményeit! 12. a) Ismertesse a jogalap nélküli gazdagodásra vonatkozó rendelkezéseket, valamint a kártérítés főbb szabályait! b) Ismertesse a szakértőre, a tolmácsra vonatkozó rendelkezéseket, az iratbetekintés szabályait, valamint a bizonyítékok ügyféllel történő ismertetésének szabályait! 13. a) Ismertesse a büntetőjog fogalmát, alapelveit, hatályos jogforrásait és a Btk. szerkezeti felépítését! b) Az ügyfél nyilatkozatára, a tanúra és a hatósági tanúra vonatkozó törvényi rendelkezések. 14. a) Ismertesse a bűncselekmény fogalmát, megvalósulási szakaszait és a bűncselekmény esetén alkalmazható szankciókat! b) Sorolja fel a közigazgatási eljárásban alkalmazható bizonyítási eszközöket, ismertesse a céljukat, valamint ismertesse a szemlére vonatkozó rendelkezéseket! 6/8

7 15. a) Ismertesse a szabálysértési jog fogalmát, hatályos jogforrásait, ismertesse a szabálysértés fogalmát és a szabálysértés esetén alkalmazható szankciókat! b) A képviselő alkalmazásának szabályai a közigazgatási eljárásban. 16. a) Ismertesse a szabálysértési eljárás menetét és sorolja fel a NAV hatáskörébe tartozó szabálysértéseket! b) Ismertesse a közigazgatási eljárás megszüntetésére és felfüggesztésére vonatkozó rendelkezéseket. 17. a) Ismertesse a büntető eljárási jog forrásait, alapelveit! b) Ismertesse az első fokú eljárás megindítására, az ügyintézési határidőre, valamint a kérelemre vonatkozó szabályokat. 18. a) Ismertesse a büntetőeljárás menetét és sorolja fel a NAV hatáskörébe tartozó bűncselekményeket! b) Joghatóság, hatáskör és illetékesség, valamint a belföldi jogsegély, a nemzetközi jogsegély és a kizárás szabályai a közigazgatási eljárásban. 19. a) Fejtse ki a jogharmonizáció lényegét, eszközét valamint, hogy mit jelent a közösségi jog elsőbbsége a tagállami joggal szemben. b) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény hatálya. 20. a) Ismertesse az Európai Unió jogforrásainak rendszerét. Határozza meg, hogy a jogforrások közül hol helyezkedik el a rendelet, irányelv, határozat, ismertesse azok jellemzőit! b) Ismertesse a közigazgatási hatósági eljárás jogforrásait, felépítését, alapelveit, valamint az adatvédelmi rendelkezéseket. 7/8

8 A vizsgázó neve:. ÉRTÉKELŐ LAP A bizottsági tagok a kihúzott tételszám alapján írják be a szakmai ismereteket és annak típusát. Típus Szakmai ismeret Kihúzott tételszám Pontszámok Max. Elért 80 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint 4 Jogszabály-alkalmazási készség 4 Szakmai kommunikáció 5 4 Hallott szakmai szöveg megértése Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Önállóság Személyes 5 Pontosság Fogalmazókészség Társas 5 Közérthetőség Felfogóképesség Módszer Ismeretek helyén való alkalmazása 5 Logikus gondolkodás Összesen dátum aláírás aláírás 8/8

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó 2127-06 z adózás rendje és az adóigazgatási eljárás z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 1-11/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: perc A 0/007. (V. 1.) SZMM rendelet 3. 1. bekezdésében foglaltak alapján a szakmai vizsga szóbeli tételeit

Részletesebben

23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet. a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet. a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. (1) bekezdés a) pontjában kapott

Részletesebben

ADÓTANÁCSADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ADÓTANÁCSADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK DÓTNÁCSDÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 61 344 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: dótanácsadó 3. Szakképesítések

Részletesebben

OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK OKLEVELES DÓSZKÉRTŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 61 344 03 2. szakképesítés megnevezése: Okleveles adószakértő

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2159-06 Üzletfinanszírozási és adózási gyakorlati feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése:

Részletesebben

Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A Ket.

Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A Ket. A Ket.-novella Előadás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvényről a 2009. október 1-jétől hatályos

Részletesebben

Képzés tematikája. A képzés a három érintett témakörön belül az alábbi fbb kérdéseket érintette: 1. napi tematika

Képzés tematikája. A képzés a három érintett témakörön belül az alábbi fbb kérdéseket érintette: 1. napi tematika Képzés tematikája 2009 november 25-27 között került sor a Lánycsók Község Önkormányzata és a McShannon Bt. közötti szerzdés szerinti képzés lefolytatására, a szerzdésben meghatározott feltételeknek megfelelen.

Részletesebben

B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A büntetőeljárásról szóló, többször módosított 1998. évi XIX. törvény (Be.) ismerete minden tétel esetében szükséges. Egyes tételeknél szükséges

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 344 01 2. A szakképesítés megnevezése: Államháztartási

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 344 02 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Mérlegképes

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2158-06 Gazdálkodásmenedzseri speciális szakmai feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése:

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési tájékoztató. Mérlegképes könyvelő szakképesítés (OKJ 54 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési tájékoztató. Mérlegképes könyvelő szakképesítés (OKJ 54 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől Tomori Pál Főiskola Kalocsa Képzési tájékoztató Mérlegképes könyvelő szakképesítés () Érvényes: 2012 szeptemberétől TARTALOMJEGYZÉK Általános adatok... 3 A képzés struktúrája, vizsgák és mentességek...

Részletesebben

HATÓSÁGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

HATÓSÁGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI HATÓSÁGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 345 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

52 811 02 1000 00 00 Vendéglős Vendéglős

52 811 02 1000 00 00 Vendéglős Vendéglős 628311 Vendéglátó üzletvezetési tevékenységek z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata:

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: 1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: - A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései - A piac fogalma és alapösszefüggései - A piacok résztvevői

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0874-06/1 Megadott feltételek alapján választás a kisvállalkozási formák közül. A vállalkozás indításával,

Részletesebben

161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet

161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.01.01-161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet az építésügyi, építésfelügyeleti hatósági döntés-előkészítők, valamint döntéshozók építésügyi vizsgájáról és szakmai továbbképzéséről A Kormány a

Részletesebben

55 213 01 0010 55 04 Sportkommunikátor Kommunikátor

55 213 01 0010 55 04 Sportkommunikátor Kommunikátor Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 54 344 02 VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 54 344 02 VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 54 344 02 VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ A szakképzési tanterv óraterve a kizárólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett szakképzésre

Részletesebben

33 346 01 1000 00 00 Irodai asszisztens Irodai asszisztens

33 346 01 1000 00 00 Irodai asszisztens Irodai asszisztens vizsgafeladat A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2007-06 Pénzügyi-vezetői számvitel II. A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Pénzügyi-vezetői

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintő közigazgatási

Részletesebben

Mit jelent a vállalkozás? Melyek a vállalkozás fontosabb ismérvei? Információtartalom vázlata:

Mit jelent a vállalkozás? Melyek a vállalkozás fontosabb ismérvei? Információtartalom vázlata: 1. Mit jelent a vállalkozás? Melyek a vállalkozás fontosabb ismérvei? Információtartalom vázlata: - A vállalkozás fogalma - A vállalkozás jellemzői - A vállalkozás mérete - A tulajdonformák - A tevékenységi

Részletesebben

Előszó...3 Bevezetés...4 1. Az Európai Unió alapszerződései...17

Előszó...3 Bevezetés...4 1. Az Európai Unió alapszerződései...17 TARTALOMJEGYZÉK Előszó...3 Bevezetés...4 a. Európai Gazdasági Közösséget alapító szerződés...4 b. Az Egységes Európai Okmány...6 (i) Általában...6 (ii) A belső piac...7 c. Az Európai Unióról szóló Szerződés

Részletesebben

33 542 05 0010 33 03 Női szabó Szabó

33 542 05 0010 33 03 Női szabó Szabó Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben