A külföldi számlák adóügyi megfeleléséről szóló törvény (FATCA) 1. Mi a FATCA?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A külföldi számlák adóügyi megfeleléséről szóló törvény (FATCA) 1. Mi a FATCA?"

Átírás

1 A külföldi számlák adóügyi megfeleléséről szóló törvény (FATCA) 1. Mi a FATCA? Az Egyesült Államok külföldi számlák adóügyi megfeleléséről szóló törvénye (FATCA) fontos előrelépés az amerikai állampolgárok által offshore (nem USA-beli) számlákon tartott befektetéseivel elkövetett adócsalás elleni küzdelemben. A FATCA értelmében azon amerikai adózók, akiknek meghatározott külföldi pénzügyi eszközei meghaladnak egy bizonyos mértéket kötelesek ezeket az eszközöket bevallani az USA adóhatóságának (IRS). A bevallást a sz. nyomtatványon kell megtenni, amit az adózó csatol a szövetségi személyi jövedelemadó bevallásához (lásd Amerikai adózók kötelezettségei). Ezen túlmenően a FATCA azt is előírja, hogy a nem-usa-beli pénzintézetek (FFI) jelentsenek az IRS-nek bizonyos adatokat az amerikai adózók vagy amerikai adózók meghatározó tulajdoni részesedésével működő külföldi entitások által tartott pénzügyi számlákról (lásd FFI-k kötelezettségei). 2. Mi a FATCA célja? A FATCA kifejezetten azért készült, hogy elejét vegye az amerikai állampolgárok által külföldi pénzintézetek igénybevételével elkövetett adócsalásának. A FATCA célja tehát az, hogy az USA adóhatósága (IRS) megállapíthassa és beszedhesse az USA-n kívül pénzügyi eszközöket tartó amerikai állampolgárok által fizetendő adót. A FATCA hatálya kiterjed az amerikai állampolgárokra, az amerikai vállalatokra, és az olyan entitásokra, amelyek amerikai ügyfelekkel vagy amerikai forrásúnak minősülő jövedelmet generáló eszközökkel rendelkeznek. 3. Kormányközi megállapodások A külföldi jogszabályok számos esetben megakadályozzák az FFI-ket abban, hogy közvetlenül jelentsék az IRS-nek a FATCA által megkövetelt információkat, ami által esetleg adólevonási kötelezettségük keletkezik. Ez ellentétes az FATCA céljával, ami az offshore adócsalás megelőzése a szélesebb körű adatgyűjtés által. E jogi akadályok elhárítása érdekében a Pénzügyminisztérium külföldi kormányokkal (köztük a magyarral) együttműködve olyan kormányközi megállapodásokat dolgozott ki, amelyek elősegítik a FATCA hatékony és célratörő alkalmazását, megvalósítják a FATCA célkitűzéseit, és tovább csökkentik a partnerországokban működő FFI-k terheit. Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok közötti kormányközi megállapodást 2013 őszén írták alá, és az azzal járó kötelezettségek július 1-jén lépnek életbe. Page 1

2 4. Mik az amerikai adózók kötelezettségei? Adatszolgáltatás a sz. nyomtatványon A FATCA előírja, hogy bizonyos amerikai egyéni adózók adatokat szolgáltassanak bizonyos külföldi számlákról és offshore eszközökről egy új nyomtatvány (8938) felhasználásával, amennyiben az eszközök összértéke meghalad egy küszöbértéket. A sz. nyomtatványt az adózó az éves jövedelemadó bevallásához (általában a sz. nyomtatvány) csatolja. A sz. nyomtatványt akkor kell kitöltenie, ha: A. ön meghatározott magánszemély; B. önnek meghatározott bevallási kötelezettség alá eső külföldi eszközökben van érdekeltsége; ÉS C. az ilyen meghatározott külföldi eszközök összértéke meghaladja az önre vonatkozó bevallási küszöbértéket. A. Ön meghatározott magánszemély. Meghatározott magánszemély: az amerikai állampolgár; az, aki az adóév bármely részében az Egyesült Államok lakosának minősülő idegen; a lakosnak nem minősülő idegen, ha közös jövedelemadó bevallás benyújtása céljából a lakosnak minősülő idegennel azonos elbírálást választja; a lakosnak nem minősülő idegen, aki Amerikai Szamoa vagy Puerto Rico jóhiszemű lakosa B. Önnek meghatározott bevallási kötelezettség alá eső külföldi eszközben van érdekeltsége. Meghatározott külföldi pénzügyi eszköz: Bármely külföldi pénzintézett által vezetett pénzügyi számla, a fenti kivételekkel Egyéb nem amerikai vagy külföldi pénzintézet által vezetett számlán tartott befektetési célú külföldi pénzügyi eszköz, nevezetesen: nem amerikai személy által kibocsátott részvény vagy értékpapír, bármely érdekeltség külföldi entitásban, és bármely pénzügyi instrumentum vagy kontraktus, amelynek kibocsátója vagy szerződő partnere nem amerikai személy. A meghatározott külföldi pénzügyi eszközökről és az ilyen eszközökben való érdekeltségről további információkat a sz. nyomtatvány kitöltési útmutatójában talál. C. A meghatározott külföldi eszközök összértéke meghaladja az önre vonatkozó bevallási küszöbértéket. Amerikában élő egyedülálló adózók: Az ön meghatározott külföldi pénzügyi eszközeinek összértéke az adóév utolsó napján meghaladja az dollár-t, vagy az adóév bármely napján a USD-t. 2. oldal

3 Amerikában élő házastárs adózók, akik közös jövedelemadó bevallást nyújtanak be: Az önök meghatározott külföldi pénzügyi eszközeinek összértéke az adóév utolsó napján meghaladja az USD-t, vagy az adóév bármely napján a USD-t. Amerikában élő házastárs adózók, akik önálló jövedelemadó bevallást nyújtanak be: Az ön meghatározott külföldi pénzügyi eszközeinek összértéke az adóév utolsó napján meghaladja az USD-t, vagy az adóév bármely napján a USD-t. Külföldön élő adózók: Ön nem közös adóbevallást nyújt be és az ön meghatározott külföldi pénzügyi eszközeinek összértéke az adóév utolsó napján meghaladja az USD-t, vagy az adóév bármely napján a USD-t; vagy Önök közös adóbevallást nyújtanak be és az önök meghatározott külföldi pénzügyi eszközeinek összértéke az adóév utolsó napján meghaladja az USD-t, vagy az adóév bármely napján a USD-t. Ön akkor minősül külföldön élő adózónak, ha: ön amerikai állampolgár, aki egy külföldi országban adóbelföldi, és a teljes adóévet magában foglaló megszakítatlan időszak folyamán külföldi ország vagy országok lakosa volt, vagy ön amerikai állampolgár vagy lakos, aki az adóévben végződő, 12 egymást követő hónapból álló időszakban legalább 330 napot töltött külföldi országban vagy országokban. A FATCA-bevallásban fel kell tüntetni a pénzintézet nevét és címét, és az adózó számlájának számát vagy részvény és értékpapír esetén a kibocsátó nevét és címét és a részvény vagy értékpapír osztályát vagy sorozatát. Hasonlóképpen kell azonosítani az egyéb típusú eszközöket is. A bevallásban fel kell tüntetni az eszköznek az adóév során elért legnagyobb értékét. A külföldi pénzügyi eszközök sz. nyomtatványon való bejelentésének elmulasztása USD-os bírságot vonhat maga után (ami az IRS figyelmeztetése ellenére folytatólagosan elkövetett mulasztás esetén USD-ig emelkedhet). Ezen felül a külföldi pénzügyi eszközök be nem vallása után adóbírság kerül kiszabásra, ami a megállapított adóhiány 40%. A sz. nyomtatványon teljesített bevallást az FBAR bevalláson (Külföldi bank- és pénzügyi számlák bejelentése) felül kell teljesíteni. Érvényes W-9. sz. nyomtatvány benyújtása a KBC SECURITIES részére A FATCA értelmében a pénzintézetek az elvárható gondosság meghatározott szabályai szerint dokumentálni tartoznak a pénzügyi számlával rendelkező ügyfeleket. A pénzügyi számlával rendelkező amerikai adózókat (például amerikai állampolgárokat vagy amerikai vállalatokat) érvényes W-9. sz. nyomtatvány felhasználásával kell dokumentálni. 3. oldal

4 Az amerikai adózó aláírt W-9. sz. nyomtatvány útján jelenti be az adóazonosító számát (TIN) és a nevét. A (résztvevő) FFI köteles beszerezni az adózó adóazonosító számát (TIN), aminek segítségével bejelenti egyebek mellett a kifizetett jövedelmet (lásd FFI-k kötelezettségei). 5. Mik a KBC Securities Magyarországi Fióktelepének kötelezettségei? A magyar kormány aláírta a megállapodást arról, hogy a Magyarországon működő összes érintett pénzintézetnél vezetett amerikai számlákról meghatározott adatokat fog jelenteni az IRS felé. A KBC Securities Magyarországi Fióktelepét arra kötelezik, hogy: A számlatulajdonosaival kapcsolatban eleget tegyen bizonyos azonosítási és elvárható gondossági kötelezettségeknek Egyebek mellett a KBC Securities Magyarországi Fióktelepének kötelessége lesz, hogy azonosítsa és bejelentse pénzügyi számlák olyan tulajdonosait, akik meghatározott amerikai személyek vagy Amerikai Tulajdonban Lévő Külföldi Entitások: Meghatározott amerikai személy az amerikai állampolgár, az amerikai lakos, a zártkörűen működő amerikai belföldi társaság, az amerikai belföldi betéti társaság és az amerikai belföldi vagyonkezelő. Az Amerikai Tulajdonban Lévő Külföldi Entitás olyan külföldi entitás, amely egy vagy több Irányító Személlyel rendelkezik. Irányító Személy az olyan természetes személy, aki irányító befolyással rendelkezik valamely entitás fölött. A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe az AML/KYC alapelvek szerint minősít valakit Irányító Személynek, ami számos joghatóság területén legalább 25%-os tulajdonrészt jelent. 1 Hasonló szabályok vonatkoznak a betéti társaságokban és a vagyonkezelőkben birtokolt tulajdoni részesedésekre. A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe köteles felszólítani minden amerikai adózóként azonosított ügyfelét, hogy nyújtsa be a W-9. sz. nyomtatványt (lásd fent). Évente jelentést tegyen a magyar kormánynak azon számlatulajdonosairól, akik amerikai személyek vagy meghatározó amerikai tulajdonban lévő külföldi entitások A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe köteles jelentést tenni minden egyes számlatulajdonosáról (Meghatározott Amerikai Személyek vagy Amerikai Tulajdonban Lévő Külföldi Entitások). A bejelentendő adatok a következők: Név, cím, adóazonosító szám (TIN); 1 A Végleges Szabályozás szerint az Amerikai Tulajdonban Lévő Külföldi Entitás olyan külföldi entitás, amelynek egy vagy több Meghatározó Amerikai Tulajdonosa van. A Meghatározó Amerikai Tulajdonos egy társaság esetében olyan meghatározott amerikai személy, aki közvetve vagy közvetlenül több mint 10%-os részesedéssel rendelkezik a szóban forgó társaságban akár szavazati jog, akár érték tekintetében. 4. oldal

5 Számlaszám; A számla egyenlege vagy értéke; és Bizonyos esetekben az amerikai számlákról vagy számlákra kifizetett bruttó jövedelem és teljesített bruttó bevétel vagy pénzforgalom. A jelentési kötelezettségek fokozatosan lépnek életbe 2015 és 2017 között: március 31.: Az FFI-k 2014 vonatkozásában bejelentik az amerikai számlák tulajdonosának nevét, címét, TIN-jét, a számla számát és egyenlegét (amerikai számlákra vonatkozó jelentéstétel) március 31.: Az FFI-k az amerikai számlákra vonatkozó jelentéstételt kiegészítik az előző évben kifizetett jövedelemmel 2 ; A jelentési kötelezettségnek eleget kell tenni függetlenül attól, hogy az FFI a FATCA-bevallás alá eső összeget kifizetett-e az egyes számlatulajdonosok részére március 31.: Az FFI-k az amerikai számlákra vonatkozó jelentéstételt kiegészítik az előző évben kifizetett bruttó bevételekkel. A magyar kormány a fenti adatokat automatikusan megküldi az IRS-nek. 2 Ez tartalmazhatja a kamat teljes bruttó összegét, az osztalék teljes bruttó összegét és bármely más jövedelem teljes bruttó összegét. 5. oldal

FATCA SZABÁLYZAT DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT.

FATCA SZABÁLYZAT DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT. FATCA SZABÁLYZAT A 2014. évi XIX sz. törvény Magyarország Kormány és az Amerikai Egyesült Államok Kormány között létrejött FATCA Megállapodás alkalmazására Az Igazgatóság

Részletesebben

FATCA TÁJÉKOZTATÓ. A külföldi pénzügyi intézményeknek a következőkre kell felkészülniük annak érdekében, hogy FATCA megfelelően működjenek:

FATCA TÁJÉKOZTATÓ. A külföldi pénzügyi intézményeknek a következőkre kell felkészülniük annak érdekében, hogy FATCA megfelelően működjenek: FATCA TÁJÉKOZTATÓ Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya 2014. február 4-én kormányközi megállapodást (Intergovernmental Agreement, IGA) írt alá a két ország adóhatóságai közötti

Részletesebben

FATCA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

FATCA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ FATCA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Mi az a FATCA? A FATCA jelentése: Foreign Account Tax Compliance Act, az Egyesült Államok adótörvénye, mely a külföldi számlák adózásával összefüggő adatszolgáltatást szabályozza.

Részletesebben

Útmutató a W-8BEN. Jövőbeni fejlesztések. Újdonságok. Általános útmutató. A Nyomtatvány célja. Kincstári Osztály

Útmutató a W-8BEN. Jövőbeni fejlesztések. Újdonságok. Általános útmutató. A Nyomtatvány célja. Kincstári Osztály Kincstári Osztály Útmutató a W-8BEN Egyesült Államok Adóhatósága Nyomtatvány kitöltéséhez (Felülv. 2014. február) Haszonhúzó Külföldi Státuszának igazolása az Egyesült Államok Adóhatóságának Adó-visszatartási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Hatályos: 2014. július 1-jétől Közzététel: 2014. július 21.

TÁJÉKOZTATÓ. Hatályos: 2014. július 1-jétől Közzététel: 2014. július 21. TÁJÉKOZTATÓ A vállalkozói üzletág Üzletszabályzata alapján az OTP Bank Nyrt. vállalkozói üzletágába tartozó ügyfelei részére Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, és a 2014. évi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Hatályos: 2015. június 4-től Közzététel: 2015. június 4-től

TÁJÉKOZTATÓ. Hatályos: 2015. június 4-től Közzététel: 2015. június 4-től TÁJÉKOZTATÓ A vállalkozói üzletág Üzletszabályzata alapján az OTP Bank Nyrt. vállalkozói üzletágába tartozó ügyfelei részére Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, és a 2014. évi

Részletesebben

Hatályos: 2015. június 4-től Közzététel: 2015. június 4-től

Hatályos: 2015. június 4-től Közzététel: 2015. június 4-től TÁJÉKOZTATÓ Magánszemélyek (természetes személy, egyéni vállalkozó, őstermelő) részére Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, és a 2014. évi XIX. számú törvényben kihirdetett FATCA

Részletesebben

13T201T BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP. Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

13T201T BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP. Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani. 13T201T BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok és egyéni cégek részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban

Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban Hatályos: 2014. január 13-tól Közzététel: 2014. január 13. OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása Személyi jövedelemadó 2015 évi változása 2014. évi LXXIV. Törvény 161 Magyar Közlöny Szja tv. 3. 14. pontja Munkáltató: a) az, akivel (amellyel) a magánszemély munkaviszonyban áll, b) munkaerő-kölcsönzésesetén

Részletesebben

(FATCA* NYILATKOZAT) Természetes személy részéről. Nyilatkozó adatai

(FATCA* NYILATKOZAT) Természetes személy részéről. Nyilatkozó adatai A Számlatulajdonos 1 (Ügyfél) amerikai egyesült államokbeli kapcsolatra utaló nyilatkozata a 2014. évi XIX. számú törvényben foglaltaknak való megfelelés céljából. (FATCA* NYILATKOZAT) Természetes személy

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNY KATA 2014. Dr. Andrási Jánosné NAV Központi Hivatal

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNY KATA 2014. Dr. Andrási Jánosné NAV Központi Hivatal SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNY KATA 2014 Dr. Andrási Jánosné NAV Központi Hivatal Nyugdíjbiztosítási szerződés utáni rendelkezési jogosultság A nyugdíjbiztosítási szerződés (fogalmát az

Részletesebben

Szereted, ha az adóügy sima ügy? www.sinkatax.hu. Kisvállalkozásoknak kisadó! Brókerek és ingatlant bérbeadók kizárva!

Szereted, ha az adóügy sima ügy? www.sinkatax.hu. Kisvállalkozásoknak kisadó! Brókerek és ingatlant bérbeadók kizárva! Hírlevél 2012. október 31. 2012/03. (adó)mentőöv Szereted, ha az adóügy sima ügy? www.sinkatax.hu Kisvállalkozásoknak kisadó! Brókerek és ingatlant bérbeadók kizárva! Kinek éri meg? 2012. október 1-jén

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai 2015.

A reklámadó legfontosabb szabályai 2015. A reklámadó legfontosabb szabályai 2015. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.] rendelkezései értelmében 2015-ben is adóköteles a meghatározott csatornákon, felületeken közzétett reklám,

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CSALÁDI KEDVEZMÉNY 2015 A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként és havonta Egy és két eltartott esetén 62 500 Ft Három és több eltartott esetén 206 250 Ft. 2015.

Részletesebben

Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai, figyelemmel a 2015-ös évközi változásokra. 2015. június 25. dr. Németh Nóra

A reklámadó legfontosabb szabályai, figyelemmel a 2015-ös évközi változásokra. 2015. június 25. dr. Németh Nóra A reklámadó legfontosabb szabályai, figyelemmel a 2015-ös évközi változásokra 2015. június 25. dr. Németh Nóra 1 Jogforrás A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.] o Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély biztosítottra kötött egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra vonatkozó, 2014-ben hatályos adózási, költség-elszámolási

Részletesebben

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély biztosítottra kötött egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra vonatkozó, 2015-ben hatályos adózási, költség-elszámolási

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2014. évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2014. évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2014. évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2006. Személyi jövedelemadó 2006. évre vonatkozó módosításai

ADÓVÁLTOZÁSOK 2006. Személyi jövedelemadó 2006. évre vonatkozó módosításai ADÓVÁLTOZÁSOK 2006 Személyi jövedelemadó 2006. évre vonatkozó módosításai Adótábla Az adótábla 2006-ban: évi 1 millió 550 ezer Ft-ig (2005-ben 1,5 millió Ft volt) 18 % az adó mértéke, felette 36 % (2005-ben

Részletesebben

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában?

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában? Útmutató a 2012. évről szóló személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez

Részletesebben

9. A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása: 8. Munkáltatóm, rendszeres bevételt juttató kifizetőm van: nincs:

9. A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása: 8. Munkáltatóm, rendszeres bevételt juttató kifizetőm van: nincs: Adóelőleg-nyilatkozat a 2015. évben a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről (Kérjük, olvassa el a nyilatkozat kitöltési útmutatóját!) I. A nyilatkozatot adó magánszemély neve:.. adóazonosító

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ADÓHATÓSÁGI ADÓMEGÁLLAPÍTÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE A BEJELENTÉS ÉS A NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ ADÓHATÓSÁGI ADÓMEGÁLLAPÍTÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE A BEJELENTÉS ÉS A NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ AZ ADÓHATÓSÁGI ADÓMEGÁLLAPÍTÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE A BEJELENTÉS ÉS A NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ Fontos! Az útmutatót és a NYILATKOZAT nyomtatvány egy példányát őrizze meg, mert az adóhatósági

Részletesebben

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában?

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában? Útmutató a 2011. évről szóló személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus

Részletesebben

a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap befizetéséhez, a támogatások elnyeréséhez és a K+F kedvezmények igénybevételéhez

a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap befizetéséhez, a támogatások elnyeréséhez és a K+F kedvezmények igénybevételéhez NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL ÚTMUTATÓ a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap elszámolásához, befizetéséhez, a támogatások elnyeréséhez és a K+F kedvezmények igénybevételéhez Budapest, 2004.

Részletesebben