Bevezetés Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata Az alapjogok korlátozásának általános szabályai Az alapjog fogalma Az alapjogok jogosultja és kötelezettje Az alapjogok korlátozásának szabályai Alapjogok korlátozása különleges jogrend idején Az élethez és a méltósághoz való jog. Halálbüntetés, abortusz, eutanázia Halálbüntetés Abortusz Eutanázia Az élethez való jog más kérdései Információs önrendelkezési jog és információszabadság A személyes adatok védelme Az érintettek jogai A közérdekű adatok nyilvánossága Minősített adatok Egészségügyi önrendelkezés A lelkiismereti és vallásszabadság A lelkiismereti és vallásszabadság elemei A vallási közösség fogalma az Alaptörvényben és létrehozásának joga Az állam és a vallási közösségek különvált működése A vallási közösségek létrehozása A vallási közösségek jogosultságai Az egyházként történő elismerésre irányuló eljárás szabályai Az egyházi jogi személyek megszűnése A gyülekezési és az egyesülési jog Gyülekezési jog A gyülekezési jog az alapjogi rendszerben A gyülekezési jog részjogosultságai A gyülekezési jog gyakorlásának feltételei Egyesülési jog Az egyesülési jog alanya és címzettjei Az egyesülési jog részjogosultságai Az egyesülési jog korlátai, a civil szervezetek feletti törvényességi ellenőrzés A Ptk. egyesületre vonatkozó rendelkezései A pártokra vonatkozó rendelkezések

2 6. Vélemény- és sajtószabadság A véleménynyilvánítás szabadsága A véleménynyilvánítás szabadságának tartalma A véleménynyilvánítás szabadságának korlátozhatósága A közszereplők bírálhatósága Gyűlöletbeszéd közösség elleni izgatás A nemzeti jelkép megsértése Az önkényuralmi jelképek használatának büntetőjogi szankcionálása A sajtószabadság A sajtószabadság tartalma A sajtószabadság korlátai A média szabályozása A tulajdon alkotmányjogi védelme Az alkotmányos tulajdonvédelem köre A tulajdonhoz való jog korlátozása A tulajdon elvonása a kisajátítás A hátrányos megkülönböztetés tilalma és az esélyegyenlőség A hátrányos megkülönböztetés tilalmának jellege Az esélyegyenlőségi törvény A házasság és a család alkotmányos védelme A házasság fogalma és alkotmányjogi jelentősége A család fogalma és szerepe A családok védelméről szóló évi CCXI. törvény főbb rendelkezései Az egészséges környezethez való jog Az egészséges környezethez való jog megjelenése az Alaptörvényben Az egészséges környezethez való jog nemzetközi jogi vonatkozásai Az egészséges környezethez való jog tartalma A környezetvédelem állami szervezetrendszere Felelősség kérdése a környezetjogban A választójog (az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és az európai parlamenti képviselők választása) Az országgyűlési képviselők választása Választási alapelvek Az országgyűlési képviselők választási rendszere...80 Egyéni választókerület Országos lista...81 Nemzetiségi lista A helyi képviselők és a polgármesterek választása A képviselő-testület megválasztása A közgyűlés tagjainak választása...84 Polgármester-választás...85 Nemzetiségi kedvezményes mandátum Az Európai Parlament tagjainak választása

3 11.4. A választási eljárás egyes szabályai Az időközi választás, és képviselői, polgármesteri helyek pótlása A választási kampány A szavazás A választás során igénybe vehető jogorvoslatok A nemzetiségek jogai, a nemzetiségi önkormányzatok A nemzetiségek jogai A nemzetiségi önkormányzatok A nemzetiségi önkormányzatok választása A nemzetiségi önkormányzat jogállása, jogai és kötelezettségei A nemzetiségi közügyek ellátásának gazdasági alapjai A nemzetiségi önkormányzatok törvényességi felügyelete, kapcsolata a központi állami szervekkel A magyar állampolgárság keletkezése, megszerzése, megszűnése A magyar állampolgárság keletkezése és megszerzése Születés Családjogi tény Honosítás Visszahonosítás Nyilatkozat Az állampolgárság megszűnése Lemondás Visszavonás Eljárás állampolgársági ügyekben Népszavazás és európai polgári kezdeményezés Országos népszavazás Az országos népszavazás típusai Az országos népszavazás tárgya A népszavazás érvényessége és eredményessége Népszavazási eljárás Eljárás a választópolgárok közössége által kezdeményezett népszavazás esetén Eljárás a közhatalmak által kezdeményezett népszavazásokban Helyi népszavazás Európai polgári kezdeményezés Népi kezdeményezés Az emberi jogok nemzetközi védelmének rendszere Az évi nemzetközi egyezségokmányok Polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmánya A gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi egyezségokmánya Az Emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény Az Európai Unió Alapjogi Chartája A jogalkotás rendje, jogforrások, érvényesség, hatályosság A jogforrások A jogszabályok

4 Az Alaptörvény és a törvényi szintű jogszabályok A rendeletek Intern normák Egyéb jogforrások A jogszabályok érvényessége és hatályossága Dereguláció, helyesbítés Az Alaptörvény elfogadása és módosítása, az országgyűlés törvényalkotási joga, a Kormány, a Kormány tagjának, a Magyar Nemzeti Bank elnökének, az önálló szabályozó szerv vezetőjének és a helyi önkormányzat rendeletalkotási joga, a közjogi szervezetszabályozás A jogszabályok előkészítése Az Országgyűlés normaalkotó funkciója Az Alaptörvény elfogadása és módosítása Az Országgyűlés törvényalkotási joga A törvényalkotás folyamata A Kormány, a Kormány tagjainak rendeletalkotási joga A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletalkotási joga Az önálló szabályozó szervek vezetőjének rendeletalkotási joga A helyi önkormányzatok rendeletalkotási joga A közjogi szervezetszabályozó eszközök A nemzetközi jognak és az Európai Unió jogának viszonya a belső joghoz A nemzetközi jog és a belső jog viszonya A nemzetközi jog általánosan elismert szabályai A nemzetközi szerződések Az Alkotmánybíróság hatásköre a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatban Az uniós jog és a belső jog Az Országgyűlés feladat- és hatásköre, megbízatása és megalakulása, alapvető működési szabályai, szervezete Az Országgyűlés megalakulása, megbízatásának időtartama A képviselők jogállása a mentelmi jog és az összeférhetetlenség Az Országgyűlés feladat-és hatásköre Törvényhozási funkció Politikai funkció Ellenőrzési funkció Szervezeti funkció Az Országgyűlés szervezete Az Országgyűlés tisztségviselői Az Országgyűlés szervezeti egységei Az Országgyűlés működése A köztársasági elnök jogállása, alapvető feladat- és hatáskörei A köztársasági elnök jelölése, választása A köztársasági elnök jogállása és hatáskörei A köztársasági elnök helyettesítése A köztársasági elnöki tisztség megszűnése

5 A megbízatást megszüntető tényhelyzetek A megbízatást megszüntető jognyilatkozatok A Kormány (politikai felelőssége, jogállása, alapvető feladatai) A kormány megalakulása A Kormány tagjai és az államtitkárok jogállása A miniszterelnök és a miniszterelnök-helyettes A miniszterek Az államtitkárok A Kormány feladatai A Kormány működése A Kormány megbízatásának megszűnése, a Kormány politikai felelőssége Az Alkotmánybíróság szervezete, feladatai és hatásköre Az Alkotmánybíróság hatáskörei Alaptörvénnyel való összhang előzetes vizsgálata (előzetes normakontroll) Alaptörvénnyel való összhang utólagos vizsgálata (utólagos normakontroll) Bírói kezdeményezés Alkotmányjogi panasz Nemzetközi szerződésbe ütközés vizsgálata További hatáskörök Az Alkotmánybíróság intézkedései Az alkotmánybírák jogállása Az Alkotmánybíróság szervezete és eljárása Az Alkotmánybírság elnöke. Az Alkotmánybíróság Hivatala A bíróságok szervezete és igazgatása, a bírák jogállása Az igazságszolgáltatás alapelvei A bírósági szervezetrendszer A járásbíróságok és kerületi bíróságok A közigazgatási és munkaügyi bíróság Törvényszékek Az ítélőtáblák A Kúria A Kúria feladata és szervezete A bíróságok igazgatása, bírói testületek A bíróságok igazgatása Az OBH elnöke Az OBH szervezete, az OBT jogállása és feladatai A bírói testületek A bírák jogállása Az ügyészi szervezet felépítése, az ügyész feladat- és hatásköre Az ügyészség helye a hatalmi ágak rendszerében Az ügyészség funkciói Büntetőeljárási feladatok Közérdekvédelmi feladatok Az ügyészség szervezete

6 24.4. A legfőbb ügyész és az ügyészek A legfőbb ügyész jogállása Az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállása Ügyészségi testületek Az alapvető jogok biztosa és helyettesei, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jogállása, feladat- és hatásköre és vizsgálati eljárása Az alapvető jogok biztosa Az alapvető jogok biztosának jogállása A biztos hatásköre Az alapvető jogok biztosának eljárása és intézkedései A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság A Hatóság vizsgálata A Hatóság jelentése Az adatvédelmi hatósági eljárás Titokfelügyeleti hatósági eljárás A Hatóság által indítható per Adatvédelmi nyilvántartás Adatvédelmi audit A közpénzügyek alkotmányjogi összefüggései Az Alaptörvény közpénzügyi rendelkezései Költségvetés Adók Pénzrendszer Államadósság Az Állami Számvevőszék Az Állami Számvevőszék szervezete Az Állami Számvevőszék feladat- és hatásköre A Magyar Nemzeti Bank A Költségvetési Tanács

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet. a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről (kivonat) Az igazságügyi miniszter feladat- és hatásköre

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet. a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről (kivonat) Az igazságügyi miniszter feladat- és hatásköre 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről (kivonat) Az igazságügyi miniszter feladat- és hatásköre 79. Az igazságügyi miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban:

Részletesebben

1949. évi XX. törvény

1949. évi XX. törvény 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya[1] A többpártrendszert, a parlamenti demokráciát és a szociális piacgazdaságot megvalósító jogállamba való békés politikai átmenet elősegítése érdekében

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) (tervezet)

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) (tervezet) MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) (tervezet) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelősséggel

Részletesebben

2. AZ ÁLLAMSZERVEZET FELÉPíTÉSE

2. AZ ÁLLAMSZERVEZET FELÉPíTÉSE 2. AZ ÁLLAMSZERVEZET FELÉPíTÉSE BEVEZETÉS E fejezet a Magyar Köztársaság alkotmányos rendszerével, az államszervezet felépítésével kapcsolatos fontosabb ismereteket tartalmazza. A tananyag az alkotmányos

Részletesebben

Előszó...3 Bevezetés...4 1. Az Európai Unió alapszerződései...17

Előszó...3 Bevezetés...4 1. Az Európai Unió alapszerződései...17 TARTALOMJEGYZÉK Előszó...3 Bevezetés...4 a. Európai Gazdasági Közösséget alapító szerződés...4 b. Az Egységes Európai Okmány...6 (i) Általában...6 (ii) A belső piac...7 c. Az Európai Unióról szóló Szerződés

Részletesebben

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. DR. HERBST ÁRPÁD (SZERK.) A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI DE AMTC AVK 2007 Készítette: Apáti Ferenc, projektmenedzser HEFOP

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Általános közigazgatási ismeretek I. modul: Központi állami szervek rendszere Jegyzet Budapest, 2013 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Általános közigazgatási

Részletesebben

SZIGORLATI BEUGRÓ KÉRDÉSEK

SZIGORLATI BEUGRÓ KÉRDÉSEK SZIGORLATI BEUGRÓ KÉRDÉSEK 1. Határozd meg a jogi norma fogalmát! 2. Mit jelent a jogforrási hierarchia? 3. Melyek a jogszabály érvényességének feltételei? 4. Mit értünk a jogszabály hatályán? Sorold fel

Részletesebben

Általános jogi ismeretek

Általános jogi ismeretek Lőrincz Krisztián Általános jogi ismeretek A követelménymodul megnevezése: Közlekedésüzemvitel általános előírásainak alkalmazása A követelménymodul száma: 0663-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Bel- és igazságügyi ágazat MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI INTÉZET Bel- és igazságügyi ágazat Magyar Közigazgatási Intézet Budapest, 2002. április 2 Belügyi ágazat Szerző 2. és 4. fejezet

Részletesebben

Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l

Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l Az Európa Tanács keretében működő Joggal a Demokráciáért Európai Bizottság (közismert nevén Velencei Bizottság, a továbbiakban:

Részletesebben

Magyarország Alaptörvénye 1

Magyarország Alaptörvénye 1 Magyarország Alaptörvénye 1 (2011. április 25.) Isten, áldd meg a magyart! NEMZETI HITVALLÁS MI, A MAGYAR NEMZET TAGJAI, az új évezred kezdetén, felelősséggel minden magyarért, kinyilvánítjuk az alábbiakat:

Részletesebben

1. téma. 2. kérdés: Ismertesse az Alaptörvény által a helyi közügyek körében nevesített helyi önkormányzati feladat- és hatásköröket!

1. téma. 2. kérdés: Ismertesse az Alaptörvény által a helyi közügyek körében nevesített helyi önkormányzati feladat- és hatásköröket! 1. téma 1.kérdés: Mutassa be a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának a helyi önkormányzatok tevékenységének állami felügyeletére vonatkozó rendelkezéseit, majd ismertesse a törvényességi ellenőrzés/felügyelet

Részletesebben

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1 OptiJUS Opten Kft. I 2011. évi CLXXXIX. törvény 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1 2014.6.18. óta határozatlan ideig hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA ÖNKORMÁNYZATI KÖZIGAZGATÁS (tankönyv) Budapest, 2012 NEMZETI KÖZIGAZGATÁSI INTÉZET A tankönyvet megalapozó tanulmányok szerzői: I. fejezet: Dr. Barabás Zoltán II. fejezet: Dr.

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Általános közigazgatási ismeretek II. modul: Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek Jegyzet Budapest, 2014 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Általános

Részletesebben

Közigazgatás, ellenőrzés, gazdálkodás

Közigazgatás, ellenőrzés, gazdálkodás Közigazgatás, ellenőrzés, gazdálkodás Tartalomjegyzék I. Költségvetési gazdálkodás, közpénzügyek ellenőrzése... 6 1. Az Alaptörvény közpénzügyi rendelkezései... 6 a. központi költségvetés... 7 b. nemzeti

Részletesebben

Kérdőív ALKOTMÁNYBÍRÁSKODÁS: MŰKÖDÉS ÉS KAPCSOLAT MÁS KÖZJOGI SZERVEZETEKKEL. Európai Alkotmánybíróságok Kongresszusának XV.

Kérdőív ALKOTMÁNYBÍRÁSKODÁS: MŰKÖDÉS ÉS KAPCSOLAT MÁS KÖZJOGI SZERVEZETEKKEL. Európai Alkotmánybíróságok Kongresszusának XV. Kérdőív ALKOTMÁNYBÍRÁSKODÁS: MŰKÖDÉS ÉS KAPCSOLAT MÁS KÖZJOGI SZERVEZETEKKEL Európai Alkotmánybíróságok Kongresszusának XV. konferenciája A Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának válaszai I. Az Alkotmánybíróság

Részletesebben

13. A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZERZÉSE, MEGSZŰNÉSE

13. A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZERZÉSE, MEGSZŰNÉSE lasztásáig terjedő időre gyakorolja azokat a feladatokat és hatásköröket, amelyeket jogszabály, valamint a szervezeti és működési szabályzat az elnök által ellátandó feladatként állapít meg, halaszthatatlan

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNY A

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNY A irományszám :-,- 12- G ynla Hivatala Lécezett: 2011!A!2r.., 15. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNY A Dr. Szili Katalin Független országgy űlési képvisel ő 1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA A KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYÁNAK

Részletesebben

ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TANKÖNYV Budapest, 2007.

ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TANKÖNYV Budapest, 2007. ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TANKÖNYV Budapest, 00. KORMÁNYZATI SZEMÉLYÜGYI SZOLGÁLTATÓ ÉS KÖZIGAZGATÁSI KÉPZÉSI KÖZPONT A tankönyvet megalapozó tanulmányok szerzői: I. fejezet: Dr. Kökényesi József II. fejezet:

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Magyarország Szabadság Alkotmányának irányelvei a globalista szocialista-kommunizmus és a liberáliskapitalizmus föderációját a természetes értékrend szerinti konföderációval felváltó

Részletesebben

A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ. utasítása. az ügyészség szervezetéről és működéséről

A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ. utasítása. az ügyészség szervezetéről és működéséről A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítása az ügyészség szervezetéről és működéséről Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 8. -ának (3) bekezdése alapján az ügyészség szervezetéről és működésének

Részletesebben

1. cikk Az emberi méltóság Az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben kell tartani, és védelmezni kell.

1. cikk Az emberi méltóság Az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben kell tartani, és védelmezni kell. AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA Preambulum Európa népei, az egymás közötti egyre szorosabb egység létrehozása során úgy döntöttek, hogy osztoznak a közös értékeken alapuló békés jövôben. Szellemi és

Részletesebben

T/10750. számú törvényjavaslat

T/10750. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10750. számú törvényjavaslat a vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról Előadó: Balog

Részletesebben

Téves úton az ember jogok terén. Az új Alaptörvény és egyéb jogszabály-módosítások hatásának elemzése Magyarországon

Téves úton az ember jogok terén. Az új Alaptörvény és egyéb jogszabály-módosítások hatásának elemzése Magyarországon Téves úton az ember jogok terén Az új Alaptörvény és egyéb jogszabály-módosítások hatásának elemzése Magyarországon Copyright 2013 Human Rights Watch Minden szerzői jog fenntartva. Kiadva az Amerikai Egyesült

Részletesebben

I. Az Alkotmánybíróság, egyéb bíróságok és az alkotmányossági vizsgálat

I. Az Alkotmánybíróság, egyéb bíróságok és az alkotmányossági vizsgálat AZ EURÓPAI ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGOK XII. KONFERENCIÁJA A Konferencia témája: Az alkotmánybíróságok és egyéb nemzeti bíróságok kapcsolatai és az európai bíróságok működésének e területre gyakorolt hatásai A Magyar

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 218. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 218. szám MAGYAR KÖZLÖNY 218. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 23., hétfő Tartalomjegyzék 2013. évi CCXXXVIII. törvény A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint

Részletesebben

Cross Border Business Legislation (Határ menti üzleti jog) Jegyzet

Cross Border Business Legislation (Határ menti üzleti jog) Jegyzet Cross Border Business Legislation (Határ menti üzleti jog) Jegyzet Referiri la websiteul programului: www.huro-cbc.eu Declaratie referitoare la refuzul responsabilitatii: The content of the present device

Részletesebben

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY STATÚTUMA

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY STATÚTUMA VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY STATÚTUMA ÚJVIDÉK, 2009. NOVEMBERE A Szerb Köztársaság Alkotmánya alapján, valamint a vajdasági polgároknak a Szerb Köztársaság keretében az autonómia érvényesítésére, ápolására

Részletesebben