BMS-Consulting Bt. ME-002-Belső audit - a nemmegfelelőségek kezelése - helyesbítő és megelőző tevékenységek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BMS-Consulting Bt. ME-002-Belső audit - a nemmegfelelőségek kezelése - helyesbítő és megelőző tevékenységek"

Átírás

1 BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció ME-002-Belső audit - a nemmegfelelőségek kezelése - helyesbítő és megelőző tevékenységek Hatálybaléptetés időpontja: Készítette:.... Ács Lajos cégvezető - minőségügyi vezető Ellenőrizte és Jóváhagyta:.... Ácsné Cseh Ildikó cégtulajdonos Figyelem! Az Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció, a BMS-Consulting Bt. tulajdona. Illetéktelen másolása nem megengedett! A dokumentum használata előtt győződjön meg annak érvényességéről! A dokumentum érvényes változata, a címen található meg. file: ME-002-Belso_audit-a_nemmegfelelosegek_kezelese 1 / 23

2 Fejezet Tartalomjegyzék 1. CÉL ÉS ALKALMAZÁSI TERÜLET FELELŐSSÉGI ÉS HATÁSKÖR FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK BELSŐ AUDIT... 6 file: ME-002-Belso_audit-a_nemmegfelelosegek_kezelese 2 / 23 oldal 4.1. A BELSŐ AUDIT FOLYAMATÁBRÁJA AZ ÉVES AUDIT PROGRAM ELKÉSZÍTÉSE A BELSŐ AUDIT A belső audit elvégzésének főbb lépései A belső audit előkészítése A belső auditorok és az auditvezető kiválasztása A Megbízó levél elkészítése, jóváhagyása A dokumentáció értékelő jelentés elkészítése A belső audit terv elkészítése A belső audit jegyzőkönyv előkészítése A belső audit végrehajtása Nyitó megbeszélés A felülvizsgálat lefolytatása Záró megbeszélés A belső audit dokumentálása Belső audit jelentés elkészítése A belső audit dokumentáció összeállítása és átadása A belső audit lezárása A nemmegfelelőségek kezelése VEVŐI, BESZÁLLÍTÓI AUDIT TANÚSÍTÓHELY AUDIT SORON KÍVÜLI AUDIT ELRENDELÉSE ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS A VEZETŐSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS RÉSZÉRE A NEMMEGFELELŐSÉGEK KEZELÉSE A NEMMEGFELELŐSÉGEK KEZELÉSÉNEK FOLYAMATÁBRÁJA A NEMMEGFELELŐSÉGEK CSOPORTOSÍTÁSA A NEMMEGFELELŐ TERMÉKEK KEZELÉSE A NEMMEGFELELŐ SZOLGÁLTATÁSOK, REKLAMÁCIÓK KEZELÉSE A szolgáltatási folyamat közbeni nemmegfelelőség Az átadás utáni, vagy a felhasználás során észlelt nemmegfelelőségek A MINŐSÉGÜGYI RENDSZER NEMMEGFELELŐSÉGEINEK KEZELÉSE AZONNALI JAVÍTÓ INTÉZKEDÉSEK A NEMMEGFELELŐSÉG ÚJBÓLI VAGY LEHETSÉGES ELŐFORDULÁSÁNAK MEGAKADÁLYOZÁSA A NEMMEGFELELŐSÉGEK DOKUMENTÁLÁSA A NEMMEGFELELŐSÉGEK ÖSSZEGZÉSE ÉS STATISZTIKAI KIÉRTÉKELÉSE HELYESBÍTŐ ÉS MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉGEK A HELYESBÍTŐ ÉS MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉGEK FOLYAMATÁBRÁJA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK A PROBLÉMA, LEHETSÉGES PROBLÉMA RÖVID LEÍRÁSA AZONNALI JAVÍTÓ INTÉZKEDÉS MEGHATÁROZÁSA ÉS VÉGREHAJTÁSA A PROBLÉMA, LEHETSÉGES PROBLÉMA OKAINAK MEGHATÁROZÁSA A HELYESBÍTŐ ÉS MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉS KIDOLGOZÁSA, BEVEZETÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE A helyesbítő és megelőző intézkedés kidolgozása A helyesbítő és megelőző intézkedés bevezetése A helyesbítő és megelőző intézkedés értékelése A HELYESBÍTŐ ÉS MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG LEZÁRÁSA... 22

3 Fejezet Tartalomjegyzék 7. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK, FELJEGYZÉSEK oldal INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZER DOKUMENTÁCIÓ I. KÉZIKÖNYV MELLÉKLETEK: II. ELJÁRÁSOK: A feljegyzések kezelése (ME-001) Az informatikai biztonság szabályozása (ME-003) fejezet: Belső audit fejezet: A nemmegfelelőségek kezelése fejezet: Helyesbítő és megelőző tevékenységek III. UTASÍTÁSOK: Külső Dokumentumok: KDS-02-szabvány - MSZ EN ISO 9001: IV. FORMANYOMTATVÁNYOK: MF-001-Megbízó levél MF-002-Belső audit - Minőségügyi audit program MF-003-Belső audit - Dokumentáció értékelő jelentés MF-004-Belső audit - Audit terv MF-005-Belső audit - audit jelentés MF-006-Belső audit - jegyzőkönyv -MIR MF-007-Belső audit - szabványpuska MF-014-Nemmegfelelőségek - összesítő MF-015-Nemmegfelelőség (eltérés) jegyzőkönyv MF-017-Kézi feljegyzés V. FELJEGYZÉSEK: Éves összefoglaló minőségügyi jelentés a vezetőségi átvizsgálás részére Írásos vevői reklamációs levél A helyesbítő/megelőző intézkedés során keletkező oktatási jegyzőkönyvek, kézi jegyzetek MÓDOSÍTÁSI ÉS ELOSZTÁSI JEGYZÉK file: ME-002-Belso_audit-a_nemmegfelelosegek_kezelese 3 / 23

4 1. Cél és alkalmazási terület 1. Cél és alkalmazási terület Az eljárás célja, belső auditok folyamatának szabályozása, a követelményeknek nemmegfelelő termék, szolgáltatás és a minőségügyi rendszer nemmegfelelőségeinek kiszűrése, azonosítása, elkülönítése, véletlen felhasználásának megakadályozása és az ezzel kapcsolatos felelősségi körök meghatározása. A nemmegfelelőségek, és a lehetséges, még elő nem fordult nemmegfelelőségek okainak feltárása, elemzése és előfordulásának megakadályozását célzó intézkedések szabályozása. Mivel cégünk mikro vállalkozás jellegéből adódóan a függetlenséget nem tudjuk biztosítani, ezért a belső auditok elvégzésére minden esetben külső szakértőt kérünk fel. A külső szakértő részére biztosítjuk jelen eljárást, mely betartását elvárjuk. A külső szakértővel kötött megállapodás alapján a formanyomtatványok használatától el lehet térni. Vállalkozásunk törekszik a vevői igények maximális kielégítésére, valamint az esetleges működési hiányosságok hatékony feltárására. Ennek érdekében, jelen eljárásban leírtakon keresztül a következő célokat kívánjuk megvalósítani: a nemmegfelelő termékek (dokumentumok, elektronikus adathordozók) szakszerű elkülönítését a folyamatok minden szakaszában, a nemmegfelelő szolgáltatások és a vevői reklamációk kezelését, a belső működésbeli, szabályozatlansági hibák, eltérések felderítését, azonosítását és kezelését, a nemmegfelelőségek okainak megvizsgálását, feltárását, kijavításuk elősegítését, helyesbítő és megelőző intézkedések meghozatalához. Az eljárás illetékessége kiterjed vállalkozásunk valamennyi tevékenységére, illetve termékére, szolgáltatására, és mindazon munkatársakra, alvállalkozókra vonatkozik, akik a rendszerhez tartozóan a szolgáltatásnyújtási folyamatokban részt vesznek. 2. Felelősségi és hatáskör Cégtulajdonos felelős: az éves audit program jóváhagyásáért, az audit megbízások jóváhagyásáért, az audit lezárások jóváhagyásáért, az auditok eredményeinek értékeléséért a vezetőségi felülvizsgálat alkalmával. A területi vezetők hatáskörén kívül eső helyesbítő/megelőző intézkedések jóváhagyásáért. Területi vezető felelős: A nemmegfelelő termékek (dokumentumok és elektronikus adathordozók) elkülönítéséért, megjelöléséért, és kezeléséért előírás szerint, A vevői reklamációk (nemmegfelelő szolgáltatások) dokumentálásáért, A probléma (lehetséges probléma) okainak meghatározásáért, A helyesbítő/megelőző intézkedés meghatározásáért, A feladat tulajdonosa felelős: A jóváhagyott helyesbítő/megelőző intézkedés(ek) bevezetéséért. file: ME-002-Belso_audit-a_nemmegfelelosegek_kezelese 4 / 23

5 3. Fogalom-meghatározások Minőségügyi Vezető felelős: az éves audit program előkészítéséért, a belső auditorok kiválasztásáért, a Megbízó levél előkészítéséért, a belső auditokat követő felülvizsgálatért, az éves jelentés elkészítéséért. A nemmegfelelőségek, lehetséges nemmegfelelőségek dokumentálásáért, A Cégtulajdonos értesítéséért, a nemmegfelelőség súlyától függően, A helyesbítő/megelőző intézkedés végrehajtásának ellenőrzéséért, A nemmegfelelőség (lehetséges nemmegfelelőség) (eltérés) jegyzőkönyv lezárásáért, A nemmegfelelőségek időszakos összesítő szöveges elemzéséért. Belső auditor felelős: a tervezett belső audit tervének elkészítéséért, a belső audit lefolytatásáért, az audittal kapcsolatos jelentések és dokumentáció elkészítéséért. Minden munkatársunk felelős: a bármely folyamatban bekövetkező nemmegfelelőségek jelentéséért, hogy gondoskodni lehessen a megfelelő intézkedésekről. 3. Fogalom-meghatározások Audit: auditbizonyítékok nyerésére és ezek objektív kiértékelésére irányuló módszeres, független és dokumentált folyamat annak meghatározására, hogy az auditkritériumok milyen mértékben teljesülnek. (MSZ EN ISO 9000) Első fél általi audit: Belső audit, amelyet maga a szervezet végez el, vagy az ő megbízásából végzik belső célokra. Ez lehet az alap a szervezet számára ahhoz, hogy megfelelőségi nyilatkozatot tegyen. Második fél általi audit: olyan felek hajtják végre, akik érdekeltek a szervezetben, például annak vevői vagy általuk megbízott más személyek. Harmadik fél általi audit: külső, független szervezetek hajtják végre. Az ilyen szervezetek tanúsítványt adnak, vagy bejegyzést (regisztrálást) vezetnek az ISO 9001 követelményeinek való megfelelőségről. Termék: egy folyamat eredménye. Négy általános kategória létezik: (szolgáltatások, szoftver, hardver, feldolgozott anyagok). Sok termék, különböző általános termékkategóriákba tartozó elemeket tartalmazhat. Megfelelő termék: az előírt követelményeknek teljes egészében megfelelő termék. Nemmegfelelő termék: a Társaság által a szolgáltatás részeként átadott termék, egy vagy több tulajdonságának, jellemzőjének az előírt vagy elvárt követelményektől való eltérése. Nemmegfelelőség: valamely termék, szolgáltatás vagy belső eljárási mód, az előírt külső, vagy belső követelményektől való eltérése. Helyesbítő tevékenység: olyan tevékenység, amelyet azért foganatosítanak, hogy egy már meglévő nemmegfelelőség okait vagy más nem kívánatos helyzetet megszüntessenek, és megakadályozzák ismételt előfordulását. Megelőző tevékenység: olyan tevékenység, amelyet azért foganatosítanak, hogy egy lehetséges nemmegfelelőség okait vagy más nem kívánatos helyzetet megszüntessenek annak érdekében, hogy megakadályozzák annak előfordulását. file: ME-002-Belso_audit-a_nemmegfelelosegek_kezelese 5 / 23

6 4. Belső audit BMS-Consulting Bt A belső audit folyamatábrája 4. Belső audit Kimenő dokumentum Bejövő dokumentum Belső dokumentum F KM D T folyamat (1/1 oldal) dokumentumok Az éves audit program elkészítése (4.2.) F = Felelős KM = KözreMűködik D = Döntést hoz T = Tájékoztatást kap Vagy? Vevői, beszállítói audit (4.4.) Tanúsítóhely audit - Cégtulajdonos (4.5.) - Minőségügyi Vezető Tervezett belső audit (4.3.) AV - Audit Vezető Soron kívüli audit elrendelése (4.6.) Auditfelelős kijelölése A - Auditor Audit lebonyolítása AF - Audit Felelős Audit dokumentálása ÉR - ÉRintett felek A belső audit előkészítése (4.3.2.) A belső auditorok és az auditvezető kiválasztása ( ) MF-002-Belső audit - minőségü audit program AV A A Megbízó levél elkészítése, jóváhagyása ( ) MF-001-Megbízó levél AV AV AV A AV ÉR A dokumentáció értékelő jelentés elkészítése ( ) A belső audit terv elkészítése ( ) A belső audit jegyzőkönyv előkészítése ( ) MF-003-Dok_értékelő jelentés MF-004-Belső audit - Audit terv A belső audit végrehajtása (4.3.3.) MF-007-Belső audit - szabványpuska AV A,AF Nyitó megbeszélés ( ) MF-017-Kézi feljegyzés AV A,ÉR A felülvizsgálat lefolytatása ( ) MF-006-Belső audit - jegyzőkönyv -MIR AV A Záró megbeszélés ( ) MF-015-Nemmegfelelőség (eltérés) jegyzőkönyv A belső audit dokumentálása (4.3.4.) AV Belső audit jelentés elkészítése ( ) MF-005-Belső audit audit jelentés AV A belső audit dokumentáció összeállítása és átadása ( ) AF A belső audit lezárása ( ) ÉR A nemmegfelelőségek kezelése (4.3.5.) Éves összefoglaló jelentés a vezetőségi átvizsgálás részére. (4.7.) Éves összefoglaló jelentés file: ME-002-Belso_audit-a_nemmegfelelosegek_kezelese 6 / 23

7 4. Belső audit 4.2. Az éves audit program elkészítése A Társaságra vonatkozó éves auditok végrehajtására a Minőségügyi Vezetőnek minden évben, éves audit programot kell készítenie, (MF-002-Belső audit - Minőségügyi audit program) amely tartalmazza az: az auditálandó területet (szervezeti egység, folyamat, tevékenység) az audit tervezett idejét és helyszínét, az auditvezető és audit felelős megnevezését, erőforrásigényeket (pénzügyi, technikai, humán erőforrások), a teljesítés elismerésének követelményét (eredményesség, hatékonyság igazolása) az elvégzett audit dátumát, a tervezett és tény adatok jóváhagyójának aláírását, munkakörét és a jóváhagyás dátumát. Általános követelmények: Auditot csak képzett minőségügyi auditor végezhet. A belső auditorok kiválasztásáról a Minőségügyi Vezető intézkedik. Az auditokat a felülvizsgálandó tevékenység állapota és fontossága alapján kell ütemezni. Minden auditnak ki kell jelölni az audit felelősét. Az audit felelősi teendőinek ellátására, a vezetőség egy képviselője kaphat megbízást. Az auditvezetői teendők ellátására a kijelölt auditori csoport egy tagját ki kell jelölni. Belső auditor csak olyan területet auditálhat, amelytől független. Az auditvezetői és audit felelősi feladatok ellátására a Minőségügyi Vezető készíti elő a Megbízó levelet, melyet az Cégtulajdonos hagy jóvá. Az audit típusa szerinti bontásban, az audit lehet: I. fél általi: Belső audit II. fél általi: Vevői, beszállítói audit III. fél általi: Tanúsítóhely audit Az éves audit programot úgy kell összeállítani, hogy a Társaság valamennyi tevékenységét átfogó belső audit, a Tanúsítóhely általi auditokat megelőzően kerüljön sor. Az éves audit programot a Cégtulajdonos hagyja jóvá és rendeli el. file: ME-002-Belso_audit-a_nemmegfelelosegek_kezelese 7 / 23

8 4.3. A belső audit BMS-Consulting Bt. 4. Belső audit A belső audit elvégzésének főbb lépései A belső audit előkészítése, o a belső auditorok és az auditvezető kiválasztása o a Megbízó levél elkészítése, jóváhagyása o a dokumentáció értékelő jelentés elkészítése o a belső audit terv elkészítése o a belső audit jegyzőkönyv előkészítése A belső audit végrehajtása o Nyitó megbeszélés o A felülvizsgálat lefolytatása o Záró megbeszélés A belső audit dokumentálása, lezárása o Belső audit jelentés elkészítése o A belső audit dokumentáció összeállítása és átadása o A belső audit lezárása A nemmegfelelőségek kezelése A belső audit előkészítése A belső auditok végrehajtásának előkészítését a Minőségügyi Vezető, az éves audit program alapján végzi el. (MF-002-Belső audit - Minőségügyi audit program) Az előkészítésnek, a tervezett belső audit időpontját megelőző legalább két héttel korábban kell elkezdődnie A belső auditorok és az auditvezető kiválasztása Az auditor team tagjai olyan szakmailag és minőségügyileg megfelelően felkészült személyek lehetnek, akik a vizsgált területtel, folyamattal kapcsolatban: semmilyen felelős funkciót nem látnak el, a megkérdezendő személyekkel nincsenek függelmi viszonyban, szakmailag kellően felkészültek a folyamatok felülvizsgálatára, rendelkeznek a feladat ellátásához szükséges személyi tulajdonságokkal (elfogulatlanság, megbízhatóság, objektivitás, józan ítélőképesség, stb.), legalább belső auditori végzettségük van. file: ME-002-Belso_audit-a_nemmegfelelosegek_kezelese 8 / 23

9 4. Belső audit A Megbízó levél elkészítése, jóváhagyása A kiválasztott belső auditorok, auditvezető nevét, valamint az audit tervezett idejét, az MF-001- Megbízólevél -ben készíti elő a Minőségügyi Vezető, melyet a Cégtulajdonos hagy jóvá és rendel el. Az elfogadott Megbízólevelet minden érintett részére, valamint a kijelölt auditvezető részére a szükséges dokumentumokat, a Minőségügyi Vezető juttatja el, legalább két héttel a kitűzött belső audit napja előtt A dokumentáció értékelő jelentés elkészítése Az auditorok részére eljuttatott dokumentáció alapján, az auditorok felkészülnek az auditra, az audit dokumentáció átolvasásával. Az átolvasás során tett észrevételeket egy dokumentációértékelő jelentésben rögzítik (MF-003-Belső audit - Dokumentáció értékelő jelentés). A jelentés alapján az auditor eldönti, hogy az audit megtartható-e vagy sem. A dokumentáció értékelő jelentés elkészítéséért, és a belső audit felelőse részére való eljuttatásáért, az auditvezető a felelős A belső audit terv elkészítése Amennyiben a dokumentáció értékelése alapján a belső audit megtartható, a belső audit tervet (MF- 004-Belső audit - Audit terv) úgy kell összeállítani, hogy a Társaság valamennyi tevékenysége és a követelményszabvány minden eleme egy év alatt legalább egy alkalommal, a Tanúsítóhely általi felülvizsgálatot megelőzően, felül legyen vizsgálva. A belső auditnak, lehetőség szerint egy napon belül kell befejeződnie. Az audit terv tartalmazza: az időpontot, (óra, perc) a munkaterület, folyamat megnevezését, az érvényes dokumentáció(k) megnevezését, verzióját, a beszédpartner nevét, a belső auditor nevét, szabványkövetelmények, súlypontok megnevezését. A belső audit terv elkészítéséért az auditvezető a felelős, az audit terv minden érintett részére való eljuttatásáért a belső audit felelőse gondoskodik A belső audit jegyzőkönyv előkészítése A kijelölt auditvezető, a kézhez kapott megbízólevél és integrált irányítási rendszer dokumentáció alapján, az audit előtt előkészíti a belső audit ellenőrző kérdésjegyzékét. (MF-006-Belső audit - jegyzőkönyv MIR, MF-007-Belső audit - szabványpuska) file: ME-002-Belso_audit-a_nemmegfelelosegek_kezelese 9 / 23

10 A belső audit végrehajtása Nyitó megbeszélés BMS-Consulting Bt. 4. Belső audit A nyitó megbeszélésen az auditálandó terület, (folyamat vagy tevékenység) vezetője és az általa kijelölt személyek, az auditvezető és az auditorok vesznek részt. A megbeszélésen az auditvezető auditor ismerteti az audit célját, terjedelmét, lefolyását és véglegesíti annak sorrendjét A felülvizsgálat lefolytatása Az auditort, az audit során az éppen auditált terület vezetője, a teljes audit során köteles végigkísérni. A vizsgálatot az auditvezető irányításával az egyes helyszíneken az előre kidolgozott audit terv alapján kell végrehajtani. Amennyiben a helyszíni tapasztalatok indokolttá teszik, bizonyos kérdésekre a helyszínen külön is ki lehet térni, az audit tervétől eltérően. Az adott területen, az előző audit során feltárt nemmegfelelőségek, megállapítások területét minden esetben vizsgálni kell. A felülvizsgálat során az auditot végző(k) következő módszerekkel gyűjthetnek adatokat az értékeléshez: az ellenőrző kérdéslista, vagy az adott szituációnak megfelelő kérdések feltételével, megfigyeléssel, eljárás-utasítások, előírások ellenőrzésével, dokumentumok, feljegyzések ellenőrzésével azért, hogy meggyőződjenek arról, hogy az előre eltervezett és dokumentált eljárások szerint tevékenykednek-e. A munka végzésére, a szabályzatok, és az ellenőrzések betartására vonatkozó kérdéseken túlmenően ki kell térni a munkahelyi körülmények (munkafeltételek és munkahelyi rend) megfelelőségének vizsgálatára is. Az auditvezető, az általa előkészített MF-006-Belső audit - jegyzőkönyv -MIR -ben dokumentálja kézi feljegyzéseit. A társauditorok, betanuló auditorok, a kézi feljegyzéseiket olvashatóan kötelesek elkészíteni. (MF-017-Kézi feljegyzés) Nemmegfelelőséget (eltérést), annak észlelésekor az audit vezetőnek az audit közben jeleznie kell a terület vezetőjének. A megállapított eltérést, a záró megbeszélésen, az MF-015-Nemmegfelelőség (eltérés) jegyzőkönyv -ben, a helyszínen kell dokumentálni, mely tartalmazza a felülvizsgálat tárgya, ideje, területe és a résztvevők adatai mellett az audit során tapasztalt eltérés leírását, a nem teljesített követelményt és a vizsgált terület vezetőjének vagy megbízottjának aláírását. A vizsgálatot végző auditornak bármely rendkívüli eseményt, vagy az audit során felmerült váratlan akadályt azonnal jelenteni kell az audit felelősének. file: ME-002-Belso_audit-a_nemmegfelelosegek_kezelese 10 / 23

11 Záró megbeszélés BMS-Consulting Bt. 4. Belső audit Az audit befejezése után az auditor csoport záró megbeszélést folytat az auditált terület vezetőjével, illetve az érintett területek felelős megbízottaival, hogy azok tisztában legyenek az audit eredményeivel, megállapításaival és megértsék azok lényegét. Az auditvezető auditornak, az audit megállapításait azok súlyának megfelelően, a végkövetkeztetéseket a kitűzött célok teljesítésére való tekintettel kell ismertetnie. Az eltéréseket, és az annak elhárítására hozandó intézkedéseket, határidőket és felelősöket a záró megbeszélés végeztével a terület felelős vezetőjével elfogadólag alá kell íratni (MF-015- Nemmegfelelőség (eltérés) jegyzőkönyv). Amennyiben az auditor megállapításával a terület vezetője nem ért egyet, úgy véleményeltérését megjegyzésként rögzítheti. Minden egyes nemmegfelelőségről (eltérésről), külön-külön feljegyzést kell kiállítani A belső audit dokumentálása Belső audit jelentés elkészítése A kitöltött belső audit jegyzőkönyv, a nemmegfelelőségi jegyzőkönyvek és kézi jegyzetek értékelése alapján, az auditvezető belső audit jelentést állít össze. (MF-005-Belső audit audit jelentés) A belső audit dokumentáció összeállítása és átadása A belső audit dokumentációt az auditvezető állítja össze, mely az alábbiakból áll: Megbízólevél Belső audit terv Dokumentációértékelő jelentés Belső audit jelentés Belső audit jegyzőkönyv Nemmegfelelőségi jegyzőkönyvek Kézi jegyzetek A belső audit dokumentációját az auditvezetőnek, a belső audit napját követő 8 napon belül le kell adnia az audit felelőse részére A belső audit lezárása Az audit felelőse felülvizsgálja és értékeli a megkapott jelentést, és dokumentumait a teljes körűség szerint. Ha ezekben nincs rögzítve a hibajavítás módja és határideje, az érintett terület vezetőjével megállapodásra kell jutnia. A belső audit lezárását a Minőségügyi Vezető és a Cégtulajdonos a Megbízó levélen dokumentálja az audit vezetője részére. A belső audit feljegyzéseinek kezelését a A feljegyzések kezelése (ME-001) és Az informatikai biztonság szabályozása (ME-003) eljárás-utasítások szerint kell végrehajtani. file: ME-002-Belso_audit-a_nemmegfelelosegek_kezelese 11 / 23

12 A nemmegfelelőségek kezelése 4. Belső audit A belső audit során feltárt, egyeztetett és dokumentált nemmegfelelőségek hibajavító és/vagy helyesbítő tevékenységét a területileg felelős vezetőnek határidőre be kell vezetni. A helyesbítő intézkedések bevezetését, valamint annak hatékonyságát, (szükség szerint bevonva az audit vezetőt is), meghatározott és rögzített időpontban ellenőrizni és dokumentálni kell, a 5. A nemmegfelelőségek kezelése eljárás-utasítás szerint Vevői, beszállítói audit A vevői auditok lebonyolításáért a Minőségügyi Vezető a felelős, aki felelős a Vevő megbízásából érkező auditorokkal való kapcsolattartásért, az audit körülményeinek biztosításáért, és az audit megfelelő jegyzőkönyvezéséért. Beszállítói audit esetén az audit felelős csak olyan auditor lehet, aki a belső audit eljárása szerint elvégzi és dokumentálja az auditot. Az audit felelősök kijelölését a Minőségügyi Vezető készíti elő, (MF-001-Megbízó levél) és a Cégtulajdonos hagyja jóvá Tanúsítóhely audit A Tanúsítóhely általi auditok lebonyolításáért a Minőségügyi Vezető a felelős, aki felelős a Tanúsítóhelytől érkező auditorokkal való kapcsolattartásért, az audit körülményeinek biztosításáért, és az audit megfelelő jegyzőkönyvezéséért Soron kívüli audit elrendelése Az ügyfél reklamációk növekedése, vagy bármely olyan észrevétel, ami a minőségügyi rendszer nem kielégítő működését jelzi, az adott terület soron kívüli auditálását vonhatja maga után. Az audit kezdeményezője lehet a Társaság bármely munkatársa, aki a Minőségügyi Vezetőnek jelzi észrevételét, aki egyetértés esetén előkészíti a Megbízó levelet. A megbízólevelet a Cégtulajdonosnak kell jóváhagynia. A rendkívüli auditot ezek után a Minőségügyi Vezetőnek be kell vezetnie a Minőségügyi audit programba is. (MF-002-Belső audit - Minőségügyi audit program) 4.7. Éves összefoglaló jelentés a vezetőségi átvizsgálás részére. Az elvégzett, a Minőségügyi audit program -ban meghatározott minőségügyi auditok eredményeit, értékelését és javaslatait a Minőségügyi Vezető, a vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyvében rögzíti. file: ME-002-Belso_audit-a_nemmegfelelosegek_kezelese 12 / 23

13 5. A nemmegfelelőségek kezelése 5. A nemmegfelelőségek kezelése 5.1. A nemmegfelelőségek kezelésének folyamatábrája Kimenő dokumentum Bejövő dokumentum Belső dokumentum F KM D T folyamat (1/1 oldal) dokumentumok F = Felelős KM = KözreMűködik D = Döntést hoz T = Tájékoztatást kap START - Cégtulajdonos - Minőségügyi Vezető ÉR - ÉRintett felek ÉR A nemmegfelelőség észlelése (5.3., 5.4., 5.5.) (4. Belső audit) ÉR Azonnali javító intézkedések (5.6.) (6. Helyesbítő és megelőző tevékenységek) ÉR A nemmegfelelőség újbóli vagy lehetséges előfordulásának megakadályozása (5.7.) (6. Helyesbítő és megelőző tevékenységek) MF-015-Nemmegfelelőség (eltérés) jegyzőkönyv ÉR A nemmegfelelőség dokumentálása (5.8.) (6. Helyesbítő és megelőző tevékenységek) A nemmegfelelőségek összegzése és statisztikai kiértékelése (5.9.) MF-014-Nemmegfelelőség - összesítő VÉGE file: ME-002-Belso_audit-a_nemmegfelelosegek_kezelese 13 / 23

14 5. A nemmegfelelőségek kezelése 5.2. A nemmegfelelőségek csoportosítása A nemmegfelelőségeket az alábbiak szerint csoportosítjuk: Nem megfelelő termékek, Nem megfelelő szolgáltatások, vevői reklamációk, Nemmegfelelőség a minőségügyi rendszerben, a szabályozásban. Cégünk minden munkatársának joga és kötelessége, hogy a bármely folyamatban bekövetkező nemmegfelelőséget jelentse, hogy gondoskodni lehessen a megfelelő intézkedésről. Ha az aktuális tevékenységért felelős személy olyan körülményt valószínűsít, mely hiba vagy minőségi nemmegfelelőség gyanúját veti fel, akkor köteles: a legjobb tudása szerint dönteni arról, hogy elkülönítést és vizsgálatot kezdeményezze-e, ha a tevékenységnek van közvetlen ellenőrzője, akkor az ellenőrző, felelős személy figyelmét felhívni az észleltekre A nemmegfelelő termékek kezelése A termék, szolgáltatás hibás volta, a folyamataink bármely pontján kiderülhet. Hibásnak minősülhet: a beszállított termék, a szolgáltatási folyamat bármely közbülső fázisában, a végellenőrzés során a végtermék (kiadott dokumentáció vagy annak hordozója). Függetlenül attól, hogy a folyamat mely pontján derül ki a hiba, a nemmegfelelő termékeket el kell különíteni a véletlen felhasználás elkerülése érdekében. Ennek felelőse a Terület vezetője. A hiba súlyától függően az MF-015-Nemmegfelelőség (eltérés) jegyzőkönyv -nek kísérnie kell az ilyen döntést és a 6. Helyesbítő és megelőző tevékenységek eljárás szerint kell a továbbiakban eljárni A nemmegfelelő szolgáltatások, reklamációk kezelése A szolgáltatási folyamat közbeni nemmegfelelőség Mindenki, aki a szolgáltatás folyamata során nemmegfelelőséget észlel köteles az illetékes területi vezetőt és/vagy a Minőségügyi Vezetőt tájékoztatni. A Minőségügyi Vezető MF-015-Nemmegfelelőség (eltérés) jegyzőkönyv -et vesz fel, és azonnali javító intézkedést hoz. A továbbiakban a Cégtulajdonossal kivizsgálják az eltérés okát, és a szükséges helyesbítő intézkedés végrehajtásáról döntenek. file: ME-002-Belso_audit-a_nemmegfelelosegek_kezelese 14 / 23

15 5. A nemmegfelelőségek kezelése A helyesbítő intézkedés végrehajtását a Minőségügyi Vezetőnek kell ellenőrizni. (6. Helyesbítő és megelőző tevékenységek) Az átadás utáni, vagy a felhasználás során észlelt nemmegfelelőségek A vevőnek történt átadás után észlelt nemmegfelelőségek a vevői reklamációk útján jutnak a társaság tudomására. A vevői reklamációkat minden esetben dokumentálni kell, melyért a területi vezető a felelős. A Minőségügyi Vezető MF-015-Nemmegfelelőség (eltérés) jegyzőkönyv -et vesz fel, és a területi vezetővel együtt, azonnali javító intézkedést hoz. A továbbiakban kivizsgálják az eltérés okát és a szükséges helyesbítő intézkedés végrehajtásáról döntenek. A helyesbítő intézkedés végrehajtását a Minőségügyi Vezetőnek kell ellenőrizni. (6. Helyesbítő és megelőző tevékenységek) 5.5. A minőségügyi rendszer nemmegfelelőségeinek kezelése Mindenki, aki a minőségirányítási rendszerben meghatározott folyamatok során nemmegfelelőséget észlel köteles a Minőségügyi Vezetőt tájékoztatni. (A minőségügyi rendszer nemmegfelelőségei a legtöbb esetben a belső audit, vagy a Tanúsítóhely auditjainak megállapításaiból következnek. Lásd: 4. Belső audit) A Minőségügyi Vezető vagy megbízottja MF-015-Nemmegfelelőség (eltérés) jegyzőkönyv -et vesz fel, és a területi vezetővel együtt dönt az azonnali javító intézkedésről amennyiben lehetséges. A továbbiakban kivizsgálják az eltérés okát és a szükséges helyesbítő intézkedés végrehajtásáról döntenek. A helyesbítő intézkedés végrehajtását a Minőségügyi Vezetőnek kell ellenőriznie és dokumentálnia, és a 6. Helyesbítő és megelőző tevékenységek eljárás szerint kell eljárnia Azonnali javító intézkedések Általában a bármilyen jellegű nemmegfelelőség észlelésekor első lépésben azonnali javító intézkedést kell hozni, mely a termékek, szolgáltatások és a belső minőségügyi eljárásmódok esetében a további felhasználást, és a veszteség megelőzését segíti elő. Az olyan esetekben, amikor az adott területen az azonnali hibajavítási intézkedések több esetben is rendszeresen előfordulnak, vagy minőségügyi eljárási szabályozatlanságra lehet következtetni, minden esetben ki kell vizsgálni az okokat és 5.7. A nemmegfelelőség újbóli vagy lehetséges előfordulásának megakadályozása fejezet szerint kell eljárni. file: ME-002-Belso_audit-a_nemmegfelelosegek_kezelese 15 / 23

16 5. A nemmegfelelőségek kezelése 5.7. A nemmegfelelőség újbóli vagy lehetséges előfordulásának megakadályozása A folyamat lezárásához az vezet, hogy meghozzuk a (remélhetőleg megfelelő) újra előfordulást gátló intézkedéseket, majd végül megvizsgáljuk intézkedéseink hatékonyságát. A helyesbítő tevékenységek folyamatát külön eljárásban az 6. Helyesbítő és megelőző tevékenységek eljárás-utasításban szabályoztuk A nemmegfelelőségek dokumentálása Az irányítási rendszerben meghatározott folyamatok során a nemmegfelelőségeket, annak súlyától függően dokumentálni kell, a folyamatos fejlesztés és visszakereshetőség érdekében. Ezekben az esetekben, a Minőségügyi Vezető MF-015-Nemmegfelelőség (eltérés) jegyzőkönyv - et vesz fel. Lehetségesek olyan nemmegfelelőségi jelentések, melyek azonnali javító intézkedést nem igényelnek, de a nemmegfelelőség okainak megállapítása után helyesbítő (és megelőző) intézkedések következnek. (pl.: általános minőségügyi szabályozatlanság egy adott területen) Lehetségesek olyan nemmegfelelőségi jelentések is, melyek az azonnali javító intézkedést követően nem igényelnek, a nemmegfelelőség okainak megállapítása után helyesbítő intézkedést. (egyszeri előfordulás, nem túl jelentős hibajavítás) A helyesbítő tevékenységek folyamatát külön eljárásban az 6. Helyesbítő és megelőző tevékenységek eljárás-utasításban szabályoztuk. A nemmegfelelőségek feljegyzéseinek kezelését a A feljegyzések kezelése (ME-001) és Az informatikai biztonság szabályozása (ME-003) eljárás-utasítások szerint kell végrehajtani. A nemmegfelelőség (eltérés) jegyzőkönyv lezárásáért a Minőségügyi Vezető a felelős. file: ME-002-Belso_audit-a_nemmegfelelosegek_kezelese 16 / 23

17 5. A nemmegfelelőségek kezelése 5.9. A nemmegfelelőségek összegzése és statisztikai kiértékelése A nemmegfelelőségek statisztikai összegzését az MF-014-Nemmegfelelőségek - összesítő segítségével végezzük Az egyes nemmegfelelőség (eltérés) jegyzőkönyveket az alábbiak szerint csoportosítjuk: Probléma területe szerint: Cégvezetés, menedzsment Beszerzés Szolgáltatásnyújtás Műszaki terület Gazdasági terület Minőségügyi vezetés. Probléma jellege szerint: Vezetői, menedzsment hiányosság Belső szabályzás, hatáskör hiánya Erőforrások hiányossága Dolgozói figyelmetlenség Beszerzési, tervezési hiányosság Dokumentálási hiányosság. Minden sor az összesítőben egy nemmegfelelőség (eltérés) jegyzőkönyvnek felel meg, ezért fontos információ, hogy az adott nemmegfelelőség le van-e zárva, és hogy mikor. A nemmegfelelőségek összesítő szöveges elemzése minden vezetőségi átvizsgálás témája, mely a Minőségügyi Vezető felelőssége. file: ME-002-Belso_audit-a_nemmegfelelosegek_kezelese 17 / 23

18 6. Helyesbítő és megelőző tevékenységek 6. Helyesbítő és megelőző tevékenységek 6.1. A folyamatábrája Kimenő dokumentum Bejövő dokumentum Belső dokumentum F KM D T folyamat (1/1 oldal) dokumentumok F = Felelős KM = KözreMűködik D = Döntést hoz T = Tájékoztatást kap START - Cégtulajdonos - Minőségügyi Vezető ÉR - ÉRintett felek FT - Feladat Tulajdonosa ÉR A nemmegfelelőség, lehetséges nemmegf.észlelése (6.2.) (5. A nemmegfelelőségek kezelése) ÉR A probléma, lehetséges probléma rövid leírása (6.3.) ÉR Azonnali javító intézkedés meghatározása és végrehajtása (6.4.) A (lehetséges) probléma okainak meghatározása (6.5.) MF-015-Nemmegfelelőség (eltérés) jegyzőkönyv A helyesbítő és/vagy megelőző intézkedés kidolgozása, bevezetése és értékelése (6.6.) A helyesbítő/megelőző intézkedés kidolg. (6.6.1.) FT A helyesbítő/megelőző intézkedés bevez. (6.6.2.) Oktatási jegyzőkönyvek Feljegyzések A helyesbítő/megelőző intézkedés értékel. (6.6.3.) A helyesbítő/megelőző tevékenység lezárása (6.7.) VÉGE file: ME-002-Belso_audit-a_nemmegfelelosegek_kezelese 18 / 23

19 6.2. Általános követelmények BMS-Consulting Bt. 6. Helyesbítő és megelőző tevékenységek Az egész szervezetre ki kell, terjedjen egy úgynevezett "kritikus szemléletmód", amely segítségével a Társaság tevékenysége során a potenciális hibaforrásokat keresik, a még meg nem történt hibák, elő nem fordult hiányosságok megelőzésének érdekében. A Társaság által végzett szolgáltatások, ahhoz, hogy a vevői igényeket kielégítsék, a céljuknak megfelelő módon kell, hogy legyenek elvégezve. Ezért az értékesítési folyamatban a szolgáltatásismertetők, a vevő kiszolgálásánál a szolgáltatáshoz kapcsolódó szakmai felvilágosítás, az esetleges problémák, megelőzésére szolgál. A megelőző tevékenységek kezdeményezése elsősorban a területi vezetők feladata, melynek folyamatába esetlegesen, az érintett alvállalkozókat is be kell vonni. A nemmegfelelőségeket és a lehetséges nemmegfelelőségeket az 5. A nemmegfelelőségek kezelése eljárás-utasítás szerint kezeljük és dokumentáljuk. A nemmegfelelőségek és a lehetséges nemmegfelelőségek kezelése az adott probléma elsődleges kezelésére szolgál, (1 és 2. lépés) míg a helyesbítő tevékenységek az adott probléma okainak feltárásával kezdődik, és a helyesbítő/megelőző tevékenység lezárásáig tart (3., 4. és 5. lépés) A helyesbítő és megelőző intézkedéseket a felmerült problémák súlyosságával és a fellépő kockázattal arányban kell végrehajtani. Amennyiben az intézkedés meghaladja az intézkedést hozó személy döntési kompetenciáját, úgy a felettes vezetőt kell bevonni a feladat megoldásába. A dokumentált helyesbítő és a megelőző tevékenységekhez az MF-015-Nemmegfelelőség (eltérés) jegyzőkönyv -et kell alkalmazni. A nemmegfelelőségek, lehetséges nemmegfelelőségek kezelésének lépései: 1. A probléma (lehetséges probléma) rövid leírása, 2. Azonnali javító intézkedés meghatározása és végrehajtása. A helyesbítő/megelőző tevékenység lépései: 3. A probléma (lehetséges probléma) okainak meghatározása, 4. A helyesbítő/megelőző intézkedés kidolgozása, végrehajtása és értékelése, 5. A helyesbítő/megelőző tevékenység lezárása A probléma, lehetséges probléma rövid leírása A probléma rövid leírása rögzíti a nemmegfelelőséget, lehetséges nemmegfelelőséget (veszélyt), az 5. A nemmegfelelőségek kezelése eljárás-utasítás szerint. A probléma rögzítéséhez az MF-015- Nemmegfelelőség (eltérés) jegyzőkönyv -et kell alkalmazni. file: ME-002-Belso_audit-a_nemmegfelelosegek_kezelese 19 / 23

20 6. Helyesbítő és megelőző tevékenységek A problémák különböző területekről származhatnak, pl.: nem megfelelő termékek és szolgáltatások belső észrevételezése, vevői reklamációk, vevői észrevételek általánosítása esetén, (külső észrevételezés), nemmegfelelőségek észrevételezése a minőségügyi rendszerben (munkavégzés közben), belső auditok, Tanúsítóhely auditok által feltárt nemmegfelelőségek, javítási lehetőségek, új munkafolyamat bevezetése során észlelet szabályozatlanság, vagy változtatási igény. lényegesen új szolgáltatási tevékenységre való felkészülés esetén, javítási célú erőfeszítések eredményeként, helyesbítő tevékenységhez kapcsolódóan a probléma általánosításából származó nemmegfelelőség okának megszüntetése esetén, jogszabályváltozásra történő felkészülés esetén, adatelemzés során felmerült negatív tendenciák kiküszöbölése érdekében Azonnali javító intézkedés meghatározása és végrehajtása Általában a bármilyen jellegű nemmegfelelőség/lehetséges nemmegfelelőség észlelésekor első lépésben azonnali javító intézkedést (ezt a szót használjuk a helyesbítés szó helyett, a félreértések elkerülése érdekében, mely a helyesbítő tevékenység fogalmához nagyon hasonló megfogalmazás lenne) kell hozni, mely a szolgáltatások és a belső minőségügyi eljárásmódok esetében a további felhasználást, és a további veszteségek elkerülését segíti elő. (lásd: 5. A nemmegfelelőségek kezelése eljárás-utasítás) A probléma, lehetséges probléma okainak meghatározása Az adott probléma okainak pontos meghatározása a helyesbítő/megelőző folyamat kritikus első lépése, ezért erre nagy gonddal kell figyelni. A probléma/ lehetséges probléma okát egy-két mondatban, konkrétan kell megfogalmazni az MF-015-Nemmegfelelőség (eltérés) jegyzőkönyv - ben. Minden problémának/lehetséges problémának az oka más és más lehet. A problémák okainak éves összesítő, statisztikai elemzéséhez azonban létrehoztunk általános kategóriákat az összevethetőség érdekében. A probléma/lehetséges probléma oka, általánosan lehet: Vezetői, menedzsment hiányosság Erőforrások hiányossága Beszerzési, tervezési hiányosság Belső szabályzás, hatáskör hiánya Dolgozói figyelmetlenség Dokumentálási hiányosság A probléma okainak meghatározása az illetékes területi vezető, azon túl a Minőségügyi Vezető felelőssége. file: ME-002-Belso_audit-a_nemmegfelelosegek_kezelese 20 / 23

21 6. Helyesbítő és megelőző tevékenységek 6.6. A helyesbítő és megelőző intézkedés kidolgozása, bevezetése és értékelése A folyamat lezárásához az vezet, hogy meghozzuk a (remélhetőleg megfelelő) előfordulást/újra előfordulást gátló intézkedéseket, bevezetjük az intézkedést, majd végül megvizsgáljuk intézkedéseink eredményességét és hatékonyságát A helyesbítő és megelőző intézkedés kidolgozása Az intézkedés meghatározásánál és kidolgozásánál konkrétan meg kell fogalmazni az MF-015- Nemmegfelelőség (eltérés) jegyzőkönyv, TERV részében az alábbiakat: határidőt, felelőst, szükséges erőforrásokat, (esetleges költségeket) jóváhagyó nevét és munkakörét, jóváhagyás dátumát. Egy adott probléma/lehetséges probléma, feltárt okainak újbóli előfordulásának megelőzésére vagy előfordulásának megelőzésére hozott intézkedés több, egymásra épülő, vagy egymásból következő intézkedésből (feladatból) is állhat, azaz újabb helyesbítő tevékenységeket, (esetlegesen megelőző tevékenységeket is), elindíthat. A helyesbítő/megelőző intézkedés meghatározásáért és jóváhagyásáért a területi vezető a felelős, szükség esetén a Minőségügyi Vezető bevonásával. A helyesbítő és megelőző intézkedés, hatáskörön túli jóváhagyásáért a Cégtulajdonos a felelős. A kidolgozást és a jóváhagyást dátummal és aláírással kell igazolni A helyesbítő és megelőző intézkedés bevezetése A bevezetést a meghatározott határidőre végre kell hajtani. Amennyiben a bevezetés a munkatársak/alvállalkozók oktatását igényli, úgy az oktatást igazoltan kell végrehajtani. A jóváhagyott helyesbítő és megelőző intézkedés(ek) bevezetéséért a feladat(ok) tulajdonosa(i), a felelős(ek). A Minőségügyi Vezető az intézkedések, részfeladatok megvalósulásának figyelemmel kíséréséért felelős A helyesbítő és megelőző intézkedés értékelése A helyesbítő és megelőző intézkedés eredményes bevezetéséről meg kell meggyőződni, és az MF- 015-Nemmegfelelőség (eltérés) jegyzőkönyv, TÉNY részében dokumentálni kell az alábbiakat: a teljesítés módját, (sikerkritériumát), esetleges dokumentum megnevezését (pl.: oktatási jegyzőkönyv, oklevél), a teljesítés dátumát, jóváhagyó nevét és munkakörét, jóváhagyás dátumát. file: ME-002-Belso_audit-a_nemmegfelelosegek_kezelese 21 / 23

22 6. Helyesbítő és megelőző tevékenységek A helyesbítő és a megelőző intézkedés eredményességének jóváhagyásáért a Minőségügyi Vezető a felelős. A helyesbítő intézkedés eredményességének hatáskörön túli jóváhagyásáért a Cégtulajdonos a felelős. A jóváhagyást dátummal és aláírással kell igazolni A helyesbítő és megelőző tevékenység lezárása A helyesbítő és megelőző tevékenység csak akkor zárható le, ha minden meghatározott intézkedés, feladat teljesítve lett, és azok értékelése és jóváhagyása is megtörtént. Az MF-015-Nemmegfelelőség (eltérés) jegyzőkönyv, alsó részében lehetőség van megjegyzést tenni, további intézkedésekre, megjegyzésekre, hivatkozásokra. A feljegyzéseinek kezelését a A feljegyzések kezelése (ME-001) és Az informatikai biztonság szabályozása (ME-003) eljárás-utasítások szerint kell végrehajtani. A helyesbítő és megelőző tevékenység lezárása a Minőségügyi Vezető feladata és hatásköre, a Cégtulajdonos tájékoztatási kötelezettsége mellett. file: ME-002-Belso_audit-a_nemmegfelelosegek_kezelese 22 / 23

23 7. Kapcsolódó dokumentumok, feljegyzések 7. Kapcsolódó dokumentumok, feljegyzések Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció I. Kézikönyv mellékletek: II. Eljárások: A feljegyzések kezelése (ME-001) Az informatikai biztonság szabályozása (ME-003) 4. fejezet: Belső audit 5. fejezet: A nemmegfelelőségek kezelése 6. fejezet: Helyesbítő és megelőző tevékenységek III. Utasítások: Külső Dokumentumok: KDS-02-szabvány - MSZ EN ISO 9001:2001 IV. Formanyomtatványok: MF-001-Megbízó levél MF-002-Belső audit - Minőségügyi audit program MF-003-Belső audit - Dokumentáció értékelő jelentés MF-004-Belső audit - Audit terv MF-005-Belső audit - audit jelentés MF-006-Belső audit - jegyzőkönyv -MIR MF-007-Belső audit - szabványpuska MF-014-Nemmegfelelőségek - összesítő MF-015-Nemmegfelelőség (eltérés) jegyzőkönyv MF-017-Kézi feljegyzés V. Feljegyzések: Éves összefoglaló minőségügyi jelentés a vezetőségi átvizsgálás részére Írásos vevői reklamációs levél A helyesbítő/megelőző intézkedés során keletkező oktatási jegyzőkönyvek, kézi jegyzetek 8. Módosítási és elosztási jegyzék Az Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció törzspéldánya, elektronikus formában, de csak olvasásra, minden arra jogosult felhasználó rendelkezésére áll folyamatosan a belső számítógépes rendszeren. Az Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció papíralapú törzspéldány változata minden arra jogosult munkatársunk rendelkezésére áll betekintésre, a Minőségügyi Vezető felelőssége mellett. A jelen dokumentum módosítási listájának elektronikus formája, az Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció/Módosítások jegyzékén található. A jelen dokumentum elosztási listájának elektronikus formája, az Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció/Elosztási jegyzékén található. file: ME-002-Belso_audit-a_nemmegfelelosegek_kezelese 23 / 23

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ME-04 BELSŐ AUDIT Átdolgozta és aktualizálta:... Tigerné Schuller Piroska minőségirányítási vezető Jóváhagyta és a bevezetést elrendelte:... Dr. Gábor Ferenc Jegyző

Részletesebben

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció 1081 Budapest, Népszínház u. 57. I/8. Hatálybaléptetés időpontja: Készítette:.... Ács Lajos cégvezető - minőségügyi vezető Ellenőrizte és Jóváhagyta:.... Ácsné Cseh Ildikó cégtulajdonos Figyelem! Az, a

Részletesebben

Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS. Oldalszám: 3. Melléklet: - Változat : 2. ME-852 MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG

Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS. Oldalszám: 3. Melléklet: - Változat : 2. ME-852 MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS Oldalszám: 3 Melléklet: - Változat : 2. ME-852 MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG Hatálybalépés dátuma: 2003. november 1 Készítette: 1 / 6 Kerekes László minőségirányítási

Részletesebben

ME/42-01 Minőségirányítási eljárás készítése

ME/42-01 Minőségirányítási eljárás készítése D E B R E C E N I E G Y E T E M Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar ME/42-01 eljárás készítése 2. kiadás Hatályba léptetve: 2010. május

Részletesebben

BELSŐ AUDIT 2. ELJÁRÁS LEÍRÁSA

BELSŐ AUDIT 2. ELJÁRÁS LEÍRÁSA BELSŐ AUDIT MINŐSÉGÜGYI ME 08 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a minőségirányítási rendszer belső auditálásának szabályozása. Jelen szabályozás rögzíti a belső audit megtervezésének, végrehajtásának folyamatát,

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem ME 3.0.0 BELSİ AUDIT

Károli Gáspár Református Egyetem ME 3.0.0 BELSİ AUDIT BELSİ AUDIT 1. Cél A Belsı audit címő minıségügyi eljárás-utasítás célja a belsı minıségügyi felülvizsgálás/audit eljárásrendjének szabályozása az auditok hatékonysága érdekében. 2. Alkalmazási terület

Részletesebben

BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció

BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció 1081 Budapest, Népszínház u. 57. I/8. Hatálybaléptetés időpontja: Készítette:.... Ács Lajos cégvezető - minőségügyi vezető Ellenőrizte és Jóváhagyta:.... Ácsné Cseh Ildikó cégtulajdonos Figyelem! Az, a

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

Minőségirányítási eljárás készítése ME/42-01

Minőségirányítási eljárás készítése ME/42-01 D E B R E C E N I E G Y E T E M Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar eljárás készítése ME/42-01 2. kiadás Hatályba léptetve: 2010. május

Részletesebben

Belső felülvizsgálat MF 16

Belső felülvizsgálat MF 16 Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Belső felülvizsgálat MF 16 Készítette: Dr. Balatoni Ildikó folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Balatoni Ildikó mb. stratégiai

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint Tartalomjegyzék 1. Kérelmezés átvizsgálása, audit előkészítése...2 1.1 Előaudit...2 1.2 Kérdéskatalógus...2 1.3 Auditmegbízott...2 2 A kezdeti (tanúsító) audit...2 2.1 A kezdeti audit 1. szakasza:...2

Részletesebben

NEM MEGFELELŐSÉGEK KEZELÉSE 2011.

NEM MEGFELELŐSÉGEK KEZELÉSE 2011. A nem megfelelősségek kezelése 1.2 MU 2011 (A 345/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a műsorelosztó szolgáltatást végzők részére) Dokumentum kontroll Szervezeti egység Funkció Név Aláírás Készítette:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai központ Készítette:... Dátum: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Jóváhagyta:... Dátum: Dr. Decsi Tamás egyetemi tanár, főigazgató 2014.05.06.

Részletesebben

(Minőségirányítási eljárás)

(Minőségirányítási eljárás) ÓBUDAI EGYETEM ME 02 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER (Minőségirányítási eljárás) 11. sz. verzió A kiadás dátuma: 2017. február 1. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: Göndör Vera minőségirányítási koordinátor

Részletesebben

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció -

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Kulcsszavak - Teljes dokumentáltság, szabályozottság - Visszavezethetőség - Rendszeres külső és belső ellenőrzés - Folyamatos fejlődés - Esetlegesség,

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció / IV. szint: Formanyomtatványok MF-202-Ajánlat -MIR AJÁNLAT

BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció / IV. szint: Formanyomtatványok MF-202-Ajánlat -MIR AJÁNLAT AJÁNLAT a Mester Példány MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének kialakítására. Készítette: BMS-Consulting Bt. Budapest, 2007. július 08. file: MF-202-Ajanlat-MIR 1 / 12 Fejezet

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

(Minőségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: február 27. Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Minőségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: február 27. Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ME 02 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER (Minőségirányítási eljárás) 4. sz. verzió A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: Dr. Koczor Zoltán minőségirányítási

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Klinikai audit standard. NEVES Fórum október 20.

Klinikai audit standard. NEVES Fórum október 20. Klinikai audit standard NEVES Fórum 2016. október 20. A standard filozófiája Felépítése a PDCA elvet követi Fókusz: minőségügy, betegbiztonság Fejlesztési célú tevékenység A klinikai audit a szakmai tevékenységet

Részletesebben

Projekt Ütemterv Határidő

Projekt Ütemterv Határidő BMS- Cég: Mester Példány /BMS-regisztrációs szá: BMS-xxx Feladat célja 1 Első egbeszélés, árajánlat előkészítő adatlap felvétele előzetes helyzetfelérés árajánlathoz Felelőse 2 Árajánlat elkészítése, elfogadása

Részletesebben

ME/72-01 Vevőkkel kapcsolatos folyamat szabályozása

ME/72-01 Vevőkkel kapcsolatos folyamat szabályozása D E B R E C E N I E G Y E T E M Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar ME/72-01 2. kiadás Hatályba léptetve: 2010. május 05. Készítette:

Részletesebben

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20.

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5 Megbízó szervezet megnevezése: Szentendrei Betonárugyár ZRt. Székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Az audit során vizsgált illetve megtekintett telephelye(i):

Részletesebben

A vezetőség felelősségi köre (ISO 9001 és pont)

A vezetőség felelősségi köre (ISO 9001 és pont) 16. A vezetőség felelősségi köre (ISO 9001 és 9004 5. pont) 16.1 A vezetőség elkötelezettsége (ISO 9001 és 9004 5.1. pont) A vezetőség felelősségi körére vonatkozó fejezet a két szabványban szinte azonos

Részletesebben

DOKUMENTUMOK KEZELÉSE

DOKUMENTUMOK KEZELÉSE EH - 01 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS DOKUMENTUMOK KEZELÉSE 1. ELJÁRÁS CÉLJA Az eljárás célja a Polgármesteri Hivatal által használt külső és belső készítésű dokumentumok (szabályozások) kezelésének rögzítése. Jelen

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

BMS-Consulting Bt. ME-004-Az irányítási rendszerépítés és felülvizsgálat folyamata

BMS-Consulting Bt. ME-004-Az irányítási rendszerépítés és felülvizsgálat folyamata BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció ME-004-Az irányítási rendszerépítés és felülvizsgálat Hatálybaléptetés időpontja: Készítette:.... Ács Lajos Irányítási Rendszerépítés üzletágvezető

Részletesebben

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI S.sz. ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 1) vevőközpontúság vevőközpontúság 2) vezetés vezetői szerepvállalás 3) a munkatársak bevonása a munkatársak elköteleződése 4) folyamatszemléletű

Részletesebben

Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS. Oldalszám: 4. Melléklet: - Változat : 2. ME-713 LÉGIJÁRMŰVEK ALKALMASSÁGI ELLENŐRZÉSE

Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS. Oldalszám: 4. Melléklet: - Változat : 2. ME-713 LÉGIJÁRMŰVEK ALKALMASSÁGI ELLENŐRZÉSE Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS Oldalszám: 4 Melléklet: - Változat : 2. ME-713 LÉGIJÁRMŰVEK ALKALMASSÁGI ELLENŐRZÉSE Hatálybalépés dátuma: 2003. november 1 Készítette: 1 / 7

Részletesebben

BMS-Consulting Bt. ME-005-Oktatások - képességfejlesztő tréningek folyamata

BMS-Consulting Bt. ME-005-Oktatások - képességfejlesztő tréningek folyamata BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció ME-005-Oktatások - képességfejlesztő tréningek Hatálybaléptetés időpontja: Készítette:.... Ácsné Cseh Ildikó Oktatás-Tréning üzletágvezető

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez az MSZ EN ISO 9001,

Részletesebben

Amit a minőségről tudni kell Certified Process Quality Manager course 1 Az előadás tematikája: ISO 9001 minőségirányítási rendszer közérthetően Minőségirányítási rendszertanúsítások egy tapasztalt auditor

Részletesebben

KE Környezetvédelmi megfigyelések és mérések

KE Környezetvédelmi megfigyelések és mérések D E B R E C E N I E G Y E T E M Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar KE 31-02 2. kiadás Hatályba léptetve: 2010. május 05. Készítette:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette:... Dátum: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Jóváhagyta:... Dátum: Dr. Decsi Tamás egyetemi tanár, főigazgató 2014.05.06.

Részletesebben

Amit az ISO szabványokról tudni kell

Amit az ISO szabványokról tudni kell Amit az ISO szabványokról tudni kell Quality Line Kft. 2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 10. Tel: 06 26 898 326 Mobil: 06 30 9840 265 www.qlinekft.hu e-mail cím: qlinekft@t-email.hu Irányítási rendszerek

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Orvostechnikai eszköz belső auditor (MSZ EN ISO 13485) Mi a képzés célja és mik az előnyei?

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Orvostechnikai eszköz belső auditor (MSZ EN ISO 13485) Mi a képzés célja és mik az előnyei? Képzés megnevezése: Orvostechnikai eszköz belső auditor (MSZ EN ISO 13485) Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez az MSZ EN ISO 13485 szabvány

Részletesebben

2011. ÓE BGK Galla Jánosné,

2011. ÓE BGK Galla Jánosné, 2011. 1 A mérési folyamatok irányítása Mérésirányítási rendszer (a mérés szabályozási rendszere) A mérési folyamat megvalósítása, metrológiai megerősítés (konfirmálás) Igazolás (verifikálás) 2 A mérési

Részletesebben

BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció / IV. szint: Formanyomtatványok MF-219-Projekt terv - MIR.

BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció / IV. szint: Formanyomtatványok MF-219-Projekt terv - MIR. Projektterv a Mester Példány Kft. (1123 Budapest, Alkotás út 50.) MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének kialakítására. Készítette: BMS-Consulting Bt. Ács Lajos cégvezető

Részletesebben

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György A VCA/SCC biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző listája a beszállítók és alvállalkozók SHE (safety, health, environment) értékelési és

Részletesebben

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS PANASZKEZELÉSI RENDSZER

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS PANASZKEZELÉSI RENDSZER ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS PANASZKEZELÉSI RENDSZER Információs és ügyfélszolgálati rendszer működtetése A képzésre jelentkezőkkel történő kapcsolatfelvétel főbb lehetőségei: tömegkommunikációból történő információszerzés,

Részletesebben

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT MŰHELYMUNKA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK ÁTALAKÍTÁSA AZ ISO 9001:2015 SZERINT GYAKORLATI FOGÁSOK. TOHL ANDRÁS TECHNIKAI VEZETŐ SGS HUNGÁRIA KFT. NAPIREND Bevezetés, problémák,

Részletesebben

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Az előadás témái Emlékeztetőül: összefoglaló a változásokról Alkalmazási

Részletesebben

4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS évi belső ellenőrzési terv

4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS évi belső ellenőrzési terv 4. Napirend 2019. évi belső ellenőrzési terv 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS 2019. évi belső ellenőrzési terv Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

Részletesebben

Projektek minőségbiztosítása: Hogyan előzhetők meg / fedezhetők fel időben a garanciális problémák? Nyiri Szabolcs Szakértői Iroda vezető

Projektek minőségbiztosítása: Hogyan előzhetők meg / fedezhetők fel időben a garanciális problémák? Nyiri Szabolcs Szakértői Iroda vezető Projektek minőségbiztosítása: Hogyan előzhetők meg / fedezhetők fel időben a garanciális problémák? Nyiri Szabolcs Szakértői Iroda vezető 2013.11.13. Tartalomjegyzék: Kivitelezési hibák, projekt végrehajtási

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS

Részletesebben

Az alapellátás ISO 9001 és MEES 1.0 alapú minőségirányítási rendszerének (MIR) működtetése

Az alapellátás ISO 9001 és MEES 1.0 alapú minőségirányítási rendszerének (MIR) működtetése Az alapellátás ISO 9001 és MEES 1.0 alapú minőségirányítási rendszerének (MIR) működtetése Vonatkozó szabályozások Jogszabályok Az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. Törvény 121. 327 Minden egészségügyi

Részletesebben

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (1.kiadás) A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (2003. június) NATO/PFP NYILT ÉSZAKATLANTI SZERZŐDÉS SZERVEZETE, NATO SZABVÁNYOSÍTÁSI HIVATAL (NSA) NATO

Részletesebben

Gyöngy István MS osztályvezető

Gyöngy István MS osztályvezető Gyöngy István MS osztályvezető www.emi-tuv.hu Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra?. 25 éve Magyarországon Tanúsítás / Hitelesítés: NAT akkreditáció

Részletesebben

Minőségügyi Eljárásleírás Belső Audit

Minőségügyi Eljárásleírás Belső Audit Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Minőségügyi Eljárásleírás Belső Audit Dokumentum adatai Azonosító kód/fájlnév Verziószám Mellékletek száma ME02_ÁOK 1.0 6 Készítették Minőségügyi szempontból

Részletesebben

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség A.4. Felelősségek az MRSZ - Motoros Könnyű repülő Sport Szövetség MKSSZ Légi alkalmasság Tanúsítás folyamatában: A.4.1. Felelősségek a SES A1 és az UL A2 területek Légi alkalmasság felülvizsgáló folyamatában:

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

Nemzeti Akkreditálási Rendszer

Nemzeti Akkreditálási Rendszer Nemzeti Akkreditálási Rendszer Szabvány- és jogszabály változások kezelése NAR-02 2. kiadás Jóváhagyta: Bodroghelyi Csaba főigazgató-helyettes Készítésért felelős: Tartalmi összhang vizsgálat: Jogi megfelelőség:

Részletesebben

GYAKORLATI TAPASZTALATOK AZ ISO EIR SZABVÁNY TANÚSÍTÁSOKRÓL BUZNA LEVENTE AUDITOR

GYAKORLATI TAPASZTALATOK AZ ISO EIR SZABVÁNY TANÚSÍTÁSOKRÓL BUZNA LEVENTE AUDITOR GYAKORLATI TAPASZTALATOK AZ ISO 50001 EIR SZABVÁNY TANÚSÍTÁSOKRÓL BUZNA LEVENTE AUDITOR AZ SGS BEMUTATÁSA Alapítás: 1878 Központ: Genf, Svájc Tevékenység: ellenőrzés, tanúsítás és vizsgálat Szervezet:

Részletesebben

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István ÉMI-TÜV ÉMI-TÜV SÜD SÜD 2016.06.02.-03. ISO Fórum ISOFÓRUM Tavasz ÉMI-TÜV SÜD

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE K A N C E L L Á R I A

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE K A N C E L L Á R I A 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE K A N C E L L Á R I A BUDAPEST,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálatáról

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálatáról ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálatáról Biatorbágy Város Képviselő-testülete 16/2010. (02.18.) Öh. sz. határozatával vizsgálta felül és fogadta el új

Részletesebben

Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7. Szabados Éva. MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszer

Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7. Szabados Éva. MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszer Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7 Megbízó szervezet neve: D-PACK Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Székhelye: 2371 Dabas-Sári, Szent János u. 1. Megbízó szervezet vezetőségének képviselője:

Részletesebben

ME/76-01 A mérő és megfigyelőeszközök kezelése

ME/76-01 A mérő és megfigyelőeszközök kezelése D E B R E C E N I E G Y E T E M Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar ME/76-01 2. kiadás Hatályba léptetve: 2010. május 05. Készítette:

Részletesebben

Változat: 05 Oldalszám: 1 Oldalak száma: 5 8.3. fejezet: A nem megfelelő termék kezelése Nem megfelelő termék kezelése és hibajavító tevékenység

Változat: 05 Oldalszám: 1 Oldalak száma: 5 8.3. fejezet: A nem megfelelő termék kezelése Nem megfelelő termék kezelése és hibajavító tevékenység Változat: 05 Oldalszám: 1 Oldalak száma: 5 Cél: A nem megfelelő termék jelölésének, elkülönítésének, és kezelésének szabályozása annak érdekében, hogy véletlenül se kerülhessen felhasználásra, illetve

Részletesebben

MŰKÖDŐ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÓRHÁZI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT

MŰKÖDŐ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÓRHÁZI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT MŰKÖDŐ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÓRHÁZI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT Pergéné Kiss Éva Hetényi Géza Kórház- RI, Szolnok Központi műtő/ fül-orr-gége és szájseb. műtő BSc ápoló, műtős szakasszisztens Balatonfüred,

Részletesebben

SZ-06 Belső ellenőrzési szabályzat

SZ-06 Belső ellenőrzési szabályzat SZ-06 Belső ellenőrzési Név és beosztás: Aláírás: Jóváhagyta kiadja: és Horváth Tibor elnök igazgató Aláírás: Készítette: Epress Róbert Belső ellenőr Ellenőrizte: Berei Katalin főkönyvelő Ellenőrizte:

Részletesebben

Minőségbiztosítási auditor Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs

Minőségbiztosítási auditor Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Minőségügyi Eljárásleírás Vezetőségi átvizsgálás

Minőségügyi Eljárásleírás Vezetőségi átvizsgálás Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Minőségügyi Eljárásleírás Vezetőségi átvizsgálás Dokumentum adatai Azonosító kód/fájlnév Verziószám Mellékletek száma ME03_ÁOK 1.0 3 Készítették Minőségügyi

Részletesebben

A szabványos minőségi rendszer elemei. Termelési folyamatok

A szabványos minőségi rendszer elemei. Termelési folyamatok 10. A szabványos minőségi rendszer elemei. Termelési folyamatok 10.1 Beszerzés (ISO 9001, 4.6.) A termelési folyamatok közül a szabvány elsőként a beszerzést szabályozza. Az előírások a beszállító értékelésével,

Részletesebben

BMS-Consulting Bt. ME-003-Ügyfélszolgálat, informatikai biztonság

BMS-Consulting Bt. ME-003-Ügyfélszolgálat, informatikai biztonság BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció ME-003-Ügyfélszolgálat, informatikai biztonság Hatálybaléptetés időpontja: Készítette:.... Ács Lajos cégvezető - minőségügyi vezető Ellenőrizte

Részletesebben

Nemzeti Akkreditálási Rendszer

Nemzeti Akkreditálási Rendszer Nemzeti Akkreditálási Rendszer Más tagországok által akkreditált, vagy engedélyezett EMAS NAR-24 2. kiadás Jóváhagyta: Bodroghelyi Csaba főigazgató-helyettes Készítésért felelős: Tartalmi összhang vizsgálat:

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Minőségirányítási Kézikönyv

Minőségirányítási Kézikönyv FVM MGI Oldal: 1/7 4. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 4.1. Általános követelmények Olyan minőségirányítási rendszert hoztunk létre, dokumentáltunk és tartunk fenn, amely megfelelő eszköz arra, hogy tevékenységünk

Részletesebben

9.6 A tanúsítvány felfüggesztése, visszavonása vagy alkalmazási területének szűkítése

9.6 A tanúsítvány felfüggesztése, visszavonása vagy alkalmazási területének szűkítése 9.6 A tanúsítvány felfüggesztése, visszavonása vagy alkalmazási területének szűkítése 9.6.1 Cégünk a tanúsítványok felfüggesztésére, visszavonására, vagy az alkalmazási terület szűkítésére vonatkozó politikája,

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az új gazdasági év tervezésénél egy vállalat marketing munkatársat kíván foglalkoztatni. A marketinges alkalmazásának feltételei során meg kell határozni a feladatokat. Fogalmazza meg a leendő

Részletesebben

ME/62-01 Képzés, tudatosság és felkészültség

ME/62-01 Képzés, tudatosság és felkészültség D E B R E C E N I E G Y E T E M Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar ME/62-01 2. kiadás Hatályba léptetve: 2010. május 05. Készítette:

Részletesebben

ISO 9001 revízió Dokumentált információ

ISO 9001 revízió Dokumentált információ ISO 9001 revízió Dokumentált információ Dokumentumkezelés manapság dokumentált eljárás Minőségi kézikönyv DokumentUM feljegyzés Dokumentált eljárás feljegyzések kezeléséhez Dokumentált eljárás dokumentumok

Részletesebben

Kivitelezők minősítése, kiválasztása

Kivitelezők minősítése, kiválasztása Kivitelezők minősítése, kiválasztása A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. elosztói engedélyesi minőségirányítási rendszerében a MU 1.4-1-3 sz. Kivitelezők minősítése, kiválasztása c. szabályozás kivonata 1/9

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁSOK

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁSOK Eötvös Loránd Tudományegyetem MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁSOK ME 1.7.6. Hallgatói igény és elégedettségmérés Készítette: Rektori Kabinet Minőségügyi Iroda Verzió/kiadás dátuma: 1/2017.11.10. Jóváhagyta: Minőségfejlesztési

Részletesebben

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17.

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17. AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE 2015. Szeptember 17. SGS BEMUTATÁSA Alapítás: 1878 Központ: Genf, Svájc Tevékenység: Ellenőrzés, vizsgálat és tanúsítás Szervezet: 80.000

Részletesebben

Integrált ISO 9001 ISO ISO Vezető auditor képzés

Integrált ISO 9001 ISO ISO Vezető auditor képzés Integrált ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 Vezető auditor képzés képzés (Kihelyezett) A KÉPZÉS IDŐPONTJA ÉS HELYE: dátum: időtartam: helyszín: A KÉPZÉS KÖLTSÉGEI*: kedvezményes ár: normál ár: 341 000 Ft (partner

Részletesebben

ME/74-01 Beszerzés szabályozása

ME/74-01 Beszerzés szabályozása D E B R E C E N I E G Y E T E M Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar ME/74-01 2. kiadás Hatályba léptetve: 2010. május 05. Készítette:

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁSOK

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁSOK Eötvös Loránd Tudományegyetem MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁSOK ME 1.7.4. Gólyafelmérés és eredményeinek felhasználása Készítette: Rektori Kabinet Minőségügyi Iroda Verzió/kiadás dátuma: 1/2017.11.10. Jóváhagyta:

Részletesebben

Legjobb gyakorlati alkalmazások

Legjobb gyakorlati alkalmazások Legjobb gyakorlati alkalmazások Korszerű Elektronikus Minőségirányítás A minőségirányítás alapelvei Ahhoz, hogy egy szervezetet sikeresen vezessenek és működtessenek, szükséges, hogy a vezetés és a szabályozás

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosította/felülvizsgálta (név, dátum) Változat száma Módosított oldalszám Jóváhagyta (név, dátum) Kibocsátás/érvénybe

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM. (Minőségirányítási eljárás) 11. sz. verzió. A kiadás dátuma: február 1. (Érvényes visszavonásig)

ÓBUDAI EGYETEM. (Minőségirányítási eljárás) 11. sz. verzió. A kiadás dátuma: február 1. (Érvényes visszavonásig) ÓBUDAI EGYETEM ME 06 TOVÁBBKÉPZÉSI FOLYAMATOK (Minőségirányítási eljárás) 11. sz. verzió A kiadás dátuma: 2017. február 1. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: Prof. Dr. Tóth Péter főigazgató A Minőségirányítási

Részletesebben

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA Készítette: Varsányi Nóra Bársony Zsolt közreműködésével TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA LAKHATÁSI TÁMOGATÁS BELSŐ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI (ÉRTÉKELÉSI) RENDSZERE Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci

Részletesebben

Az akkreditálási és felügyeleti

Az akkreditálási és felügyeleti NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásban résztvevõ minõsítõk és szakértõk NAR-06 5. kiadás Hatályos: 2011. december 21. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Minőségirányítási eljárás

Minőségirányítási eljárás Minőségirányítási eljárás ME-05 Pályázati tevékenységek projektfolyamatok V2. verzió A kiadás dátuma: 2018. április 17. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATFELELŐS: Király Zoltánné Pályázati vezető JÓVÁHAGYTA

Részletesebben

DOKUMENTUMKEZELÉST SZABÁLYZAT

DOKUMENTUMKEZELÉST SZABÁLYZAT Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. MSZ EN ISO 9001:2015 szabványnak megfelelő DOKUMENTUMKEZELÉST SZABÁLYZAT Belső használatra! Jóváhagyta és hatályba léptette: Bárány Rita ügyvezető Kiadás dátuma: 2016.augusztus

Részletesebben

A minőségügyi munka múltja, jelene, jövője a MOHE CÉGCSOPORT tagjai között

A minőségügyi munka múltja, jelene, jövője a MOHE CÉGCSOPORT tagjai között A minőségügyi munka múltja, jelene, jövője a MOHE CÉGCSOPORT tagjai között XVII. Otthoni Szakápolási Kongresszus Ráckeve 2015. Október 08-09. Készítette: Bodrogi Sándorné minőségfejlesztési vezető 1 Újraélesztés

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2016. február 29. 1. Bevezető Az Óbudai Egyetem az intézmény működésének folyamatait, beleértve a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Alapszabály

Belső Ellenőrzési Alapszabály Belső Ellenőrzési Alapszabály Az Ecomore Befektetési és Tanácsadó Kft. ügyvezetőjének utasítása a belső ellenőrzési rendszer szabályozásáról Az Ecomore Kft ellenőrzési funkciói a belső ellenőrzési rendszer

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

Tematika minőségügyi oktatáshoz MU 008.EF

Tematika minőségügyi oktatáshoz MU 008.EF Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Tematika minőségügyi oktatáshoz MU 008.EF Készítette: Dr. Zagyi Bertalan Folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Zagyi Bertalan

Részletesebben

Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság Információs, ügyfélszolgálati, panaszkezelési rendszer leírása

Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság Információs, ügyfélszolgálati, panaszkezelési rendszer leírása Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság Információs, ügyfélszolgálati, panaszkezelési rendszer leírása Nyíregyháza 2013. 1. Ügyfélszolgálat Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság felnőttképzési tevékenységének

Részletesebben

BESZERZÉS, BESZÁLLÍTÓK MINŐSÍTÉSE

BESZERZÉS, BESZÁLLÍTÓK MINŐSÍTÉSE BESZERZÉS, BESZÁLLÍTÓK MINŐSÍTÉSE 1. ELJÁRÁS CÉLJA Az eljárás célja a hivatali beszerzési folyamatok szabályozása. Jelen eljárás meghatározza a beszerzések folyamatát, a beszállítók minősítését, előírva

Részletesebben

A BME ITS ZRT. TANÚSÍTÓ JELE HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI. Szabályzat SZA

A BME ITS ZRT. TANÚSÍTÓ JELE HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI. Szabályzat SZA A BME ITS ZRT. TANÚSÍTÓ JELE HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI Szabályzat SZA-0-02-00 ÉRVÉNYBEN Azonosító jel: SZA-0-02-00 Oldalszám: 5 összesen 1 Módosítások Kiadás száma rev.02. Módosítás oka Készítette Dátum

Részletesebben

Legjobb gyakorlati alkalmazások

Legjobb gyakorlati alkalmazások Legjobb gyakorlati alkalmazások A belső ellenőrzési munkafolyamatok elektronikus dokumentálása A Ber. 12. j) pontja alapján a belső ellenőrzési vezető köteles az ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint

Részletesebben