BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció / IV. szint: Formanyomtatványok MF-219-Projekt terv - MIR.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció / IV. szint: Formanyomtatványok MF-219-Projekt terv - MIR."

Átírás

1 Projektterv a Mester Példány Kft. (1123 Budapest, Alkotás út 50.) MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének kialakítására. Készítette: BMS-Consulting Bt. Ács Lajos cégvezető Budapest, július 08. Elfogadva: Mester Példány Kft.... Reményi Attila ügyvezető igazgató Budapest, július... file: MF-219-Projekt_terv-MIR 1 / 15

2 Fejezet Tartalomjegyzék 1. ELŐZMÉNYEK AZ ELVÉGZENDŐ FELADAT ELŐKÉSZÍTŐ HELYZETFELMÉRÉS ÉS ALAPISMERETI OKTATÁS A cég tevékenységének és folyamatainak áttekintése Helyzetfelmérési jelentés + ütemterv elkészítése, átadása, elfogadása Minőségügyi alapismereti ismétlő oktatás A BVQI 2. FELÜGYELETI AUDITON MEGFELELÉS A meglévő dokumentációs rendszer összerendezése Belső audit megtartása Vezetőségi átvizsgálás BVQI Tanúsítóhely 2.felügyeleti auditja A MINŐSÉGÜGYI RENDSZERDOKUMENTÁCIÓ KIALAKÍTÁSA A Minőségpolitika megfogalmazása A Szervezeti ábra meghatározása A Minőségügyi vezető kinevezése A folyamatok meghatározása A Minőségügyi kézikönyv elkészítése Az Eljárások elkészítése A Munkautasítások, Formanyomtatványok elkészítése Az előírások, külső dokumentumok, egyéb utasítások rendszerezése A Munkaköri leírások elkészítése A rendszerdokumentáció összeállítása A MINŐSÉGÜGYI RENDSZER BEVEZETÉSE Vezetőségi átvizsgálás A rendszerdokumentáció 2.0 verziójának kiadása Rendszerbevezető oktatás A MINŐSÉGÜGYI RENDSZER MŰKÖDTETÉSE, KORREKCIÓJA A MINŐSÉGÜGYI RENDSZER BELSŐ FELÜLVIZSGÁLATA Belső audit Vezetőségi átvizsgálás TANÚSÍTTATÁS Felkészülés az újratanúsító auditra Tanúsításra felkészítő oktatás (Előaudit) Újratanúsító audit EGYÜTTMŰKÖDÉSI FELTÉTELEK A PROJEKT ÜTEMTERVE oldal file: MF-219-Projekt_terv-MIR 2 / 15

3 1. Előzmények A Mester Példány Kft. (1123 Budapest, Alkotás út 50.) részben a szolgáltatási folyamatai minőségének növelése érdekében, részben a pályázati esélyek növelésének megfelelően célul tűzte ki, hogy fenntartja az ISO 9001-es nemzetközi minőségirányítási szabvány szerinti tanúsítványát. A Mester Példány Kft.-nek jelenleg, ig érvényes, ISO 9001:2000 szabvány szerinti tanúsítványa van a BVQI Hungary Tanúsítóhelytől. (1.sz. melléklet: Mester Példány Kft., ig érvényes, ISO 9001:2000 szabvány szerinti tanúsítványának másolata - BVQI Hungary) A Mester Példány Kft ével megbízási szerződést kötött a BMS-Consulting Bt.-vel, minőségirányítási rendszerének fenntartására. (2.sz. melléklet: BMS-039-Mester-MIR megbízotti szerződés) Személyesen közreműködő fél a BMS-Consulting Bt-től Ács Lajos EOQ vezető tanácsadó, TÜV CERT vezető auditor. A Mester Példány Kft. kinevezte azt a vezető beosztású munkatársát, aki a minőségügyi vezetői megbízatást teljesíti, mint belső munkatárs. A Mester Példány Kft. minőségügyi vezetője XY Attila Üzletágvezető. Június hónapban egy belső audit végrehajtását tűztük ki célul, amely egyben egy helyzetfelmérésnek is megfelelt. A személyes beszélgetések és helyzetfelmérés információi alapján egy belső audit jelentést állítottunk össze (3.sz. melléklet: Mester Példány belső audit jelentés). A helyzetfelmérés és belső audit alapján megállapítható volt, hogy a cég működése, a szabvány követelményeit több helyen nem teljesíti. A soron következő BVQI Tanúsítóhely 2.felügyeleti auditja szeptemberben esedékes. Mivel a megbízási szerződés alapján sincs arra mód, hogy a következő két hónapban teljes egészében meg lehessen oldani minden feladatot, ezért a jelenlegi cél, a 2. felügyeleti auditon való sikeres megfelelés, majd a augusztusában esedékes újratanúsító auditra a teljes minőségügyi rendszer oly módon való átalakítása és kialakítása, hogy az megfeleljen a nemzetközi szabvány minden kritériumának. 2. Az elvégzendő feladat augusztusáig a Mester Példány Kft. (a továbbiakban: Mester Példány) teljes minőségügyi rendszerének oly módon való átalakítása és kialakítása, hogy az megfeleljen a nemzetközi szabvány minden kritériumának. A sikeres végrehajtásához szükséges feladatokkal kapcsolatban a BMS-Consulting Bt. (a továbbiakban: Tanácsadó) a lent részletezett projekttervet nyújtja be. file: MF-219-Projekt_terv-MIR 3 / 15

4 2.1. Előkészítő helyzetfelmérés és alapismereti oktatás A cég tevékenységének és folyamatainak áttekintése június hónapban, a szabvány követelményei alapján összeállított kérdéslista segítségével, felmértük a MESTER Példány jelenlegi minőségirányítási helyzetét meghatározva, hogy: a szervezet és a működési folyamatok összhangban vannak-e az ISO szabvánnyal, a folyamatok és a tevékenységek meglevő szabályozása és dokumentálása mennyiben felel meg a szabványkövetelményeknek. Az előkészítő helyzetfelmérés főbb témái: A vezetőség elkötelezettsége Üzleti tervek, célok, piackutatás Szervezeti ábra, felelősségi és hatáskörök Belső kommunikációs csatornák Erőforrások biztosítása, infrastruktúra Munkakörnyezet, balesetvédelem, környezetvédelem Humánerőforrás, felkészültség, képzés Vevői igények felmérése, marketing, szerződéskötés Vevőszolgálat, termékbiztonság, engedélyeztetés Kereskedelem/Szolgáltatás megtervezése A beszerzés folyamata, ellenőrzése A kereskedelmi szolgáltatás folyamata A termék nyomonkövethetősége Vevői tulajdon kezelése Raktározás, szállítás Mérőeszközök kezelése A vevői elégedettségmérés folyamata A nem megfelelő termékek kezelése Statisztikai elemzések Helyesbítő és megelőző tevékenységek A folyamatok szabályozottsága, dokumentáltsága Törvények, rendeletek kezelése Feljegyzések, bizonylatok kezelése A helyzetfelmérést: helyszíni szemlével, a társaság minőségügyi dokumentációjának áttekintésével, az érintett felekkel történő interjúkkal, valamint a meglévő feljegyzések, jelentések, stb. értékelésével végeztük. file: MF-219-Projekt_terv-MIR 4 / 15

5 Helyzetfelmérési jelentés + ütemterv elkészítése, átadása, elfogadása A helyzetfelmérés eredményéről belső audit jelentést és projekt ütemtervet készítettünk, amely tartalmazza a rendszerkiépítés részfolyamatait és azok határidejét, az elkészítendő dokumentumok listáját, a bevezetendő új folyamatokat és az ezekhez szükséges időszükségletet, valamint felelősöket. A helyzetfelmérési jelentést el megküldtük a cégvezetés részére. (3.sz. melléklet: MESTER Példány belső audit jelentés). A jelen projekttervet a mai nappal elektronikus úton előzetesen jutatjuk el a cégvezetés részére véleményezésre és jóváhagyásra Minőségügyi alapismereti ismétlő oktatás A MESTER Példány felső vezetésének, és minden munkatársa részére, alapismereti ismétlő oktatást tartunk annak érdekében, hogy a kiépítés és a későbbi működtetés minél hatékonyabb, legyen a következő témakörökben: Szabványtörténeti és ismereti tájékoztatás A folyamatszemlélet, és a vevőközpontúság fontossága A szabvány által meghatározott dokumentációs rendszer A szabvány és a tanúsítás követelményrendszere A vezetőség feladatai Eredményes működtetés feltételei Helyzetfelmérési jelentés és projekt ütemterv Az oktatás, a MESTER Példány vezetésével előre egyeztetett időpontban és helyszínen zajlik, a helyzetfelmérés jelentés és ütemterv elfogadását követően, az oktatáshoz alap oktatási anyagot biztosítunk. Időtartama: oktatási naponként kb. 0,5 nap. Várható határideje: július hónap vége 2.2. A BVQI 2. felügyeleti auditon megfelelés A meglévő dokumentációs rendszer összerendezése A minőségirányítási rendszert bemutató és az azt szabályzó dokumentáció összeállítása, rendszerbe állítása. Az irányítási rendszer előíró jellegű dokumentumait a Tanácsadó magyar nyelvű WinWord 2002 szövegszerkesztővel állítja elő, és mind nyomtatott formában, mind elektronikus adathordozón (CD-n) átadja a MESTER Példány részére. A különböző formanyomtatványok kitöltését (például: beszállítói lista, stb.) a MESTER Példány szakemberei végzik el, ezeket a dokumentumokat a Tanácsadó, a jóváhagyás előtt felülvizsgálja. file: MF-219-Projekt_terv-MIR 5 / 15

6 (A feljegyzések, kitöltött formanyomtatványok, jegyzőkönyvek stb. az adott munkakörhöz tartozóan kerülnek tárolásra, az adott munkahelyen.) Várható határideje: augusztus hónap közepe Belső audit megtartása A felügyeleti auditot megelőzően, egy újabb belső audit keretében mérjük fel a jelenlegi minőségirányítási rendszer megfelelőségét, a 2.felügyeleti auditra való felkészültséget, ami a következő szempontok alapján ítélhető meg: a bevezetett rendszer szabványkövetelményeknek való megfelelősége gyakorlati alkalmassága a munkavállalók rendszer ismerete az igazoló feljegyzések alkalmazása A belső audit tapasztalatiról összefoglaló jelentést készítünk, melyben meghatározzuk a 2.felügyeleti auditon való megfeleléshez szükséges feladatokat. A jelentést a MESTER Példány ügyvezetőjével hagyatjuk jóvá. A belső audit a Tanácsadó szakembertől független, kvalifikált munkatárs végzi, aki a rendszer fejlesztésében nem vettek részt, hogy az objektivitás, függetlenség biztosítva legyen. A belső audit módszere és tematikája megegyezik a tanúsító auditéval. Időtartama: kb. 1 nap Várható határideje: augusztus hónap vége Vezetőségi átvizsgálás A 2. felügyeleti audit előtti vezetőségi átvizsgálás keretében a cég vezetése áttekinti a jelenlegi minőségügyi rendszert, az addigi tapasztalatok alapján levonható következtetéseket, intézkedéseket fogalmaz meg a jövőre vonatkozóan. Időtartama: kb. 2 óra Várható határideje: szeptember hónap eleje BVQI Tanúsítóhely 2.felügyeleti auditja A tanúsító szerv független auditorai által végzett helyszíni szemle (itt most 2.felügyeleti audit) során felmérik a szervezet megfelelőségét, és döntést hoznak a tanúsítvány fenntartásáról. A tanúsító szerv által tartott felügyeleti audit során feltárt, dokumentációval kapcsolatos hiányosságok javítása. Várható határideje: szeptember hónap vége file: MF-219-Projekt_terv-MIR 6 / 15

7 2.3. A minőségügyi rendszerdokumentáció kialakítása A Minőségpolitika megfogalmazása A MESTER Példány megfogalmazta minőségpolitikáját, amelyben rögzíti a termékeinek, szolgáltatásainak minőségével és a vevőinek megelégedettségével kapcsolatos elképzeléseit, céljait. A minőségpolitika felülvizsgálatát a soron következő vezetőségi átvizsgálás során felül kell vizsgálni. Terjedelme: 1-2 oldal Várható határideje: október hónap eleje A Szervezeti ábra meghatározása Szervezeti ábra kialakítása, tevékenységek és szervezeti egységek (felelősök) kapcsolatának, valamint a szervezeti egységek egymáshoz való kapcsolatainak meghatározása. A szervezeti ábra alapján, rögzítésre kerülnek az egyes egységek/részlegek nevei, az egyes pozíciók/munkakörök nevei, az egyes pozíciók/munkakörök egymáshoz lévő viszonyai (alá és fölérendeltség). Várható határideje: október hónap eleje A Minőségügyi vezető kinevezése A MESTER Példány ügyvezetője, kinevezi a felső vezetés egy tagját, mint a cég minőségügyi vezetőjét, aki a továbbiakban aktívan részt fog venni a rendszer kiépítésében. Várható határideje: október hónap eleje A folyamatok meghatározása Ez a projekt egyik kulcs lépése, meghatározza a minőségirányítási rendszer felépítését. A Tanácsadó, a MESTER Példány képviselőjével közösen azonosítják azokat a tevékenységeket, folyamatokat, amelyeket a minőségirányítási rendszerben szabályozni kívánnak. A folyamatok felbontása tevékenységekre; folyamatok illetve tevékenységek és felelősök kapcsolatának meghatározása. Minden egyes folyamatra vonatkozóan itt történik az egyes folyamatra vonatkozó illetékességek meghatározása. Várható határideje: október hónap közepe A Minőségügyi kézikönyv elkészítése A dokumentációs rendszer részeként, a folyamatos konzultációk információja alapján elsőként a Minőségirányítási Kézikönyv készítjük el. E dokumentum mutatja be a vállalkozás minőségirányítási rendszerét, a szervezet minőségpolitikáját, a szervezeti felépítést, a felelősségi- és hatásköröket, valamint a fő szolgáltatási folyamatokat. Várható határideje: október hónap vége file: MF-219-Projekt_terv-MIR 7 / 15

8 Az Eljárások elkészítése A Tanácsadó, a helyszínen felmért folyamatleírások információi alapján elkészíti a folyamatokat szabályozó eljárás(ok) "2.0" változatát, majd a MESTER Példány témafelelősével történő egyeztetések után átadja a MESTER Példány-nak. Az eljárásleírások - amelyek elkészítése magas szakmai ismereteket igényelnek - a következő kérdésekre fognak választ adni, minőségirányítási szempontból: Mi az események sorrendje? Mik a bemenő és kimenő adatok és melyek a különböző szervezeti egységek közötti csatlakozási pontok? Ki, mit végez (munkakör szerint)? Ki miért felelős? Milyen nyilvántartásokat vezetnek? Kinek kell a felmerülő problémákat megoldania? Milyen módszereket és eszközöket alkalmaznak? A Tanácsadó a MESTER Példány által kijelölt személyeket kiképezi az elfogadott eljárás alkalmazására. Várható határideje: november hónap vége A Munkautasítások, Formanyomtatványok elkészítése A MESTER Példány, a Tanácsadó szükség szerinti közreműködésével, elkészíti a rész folyamatokat, illetve tevékenységeket szabályozó munkautasítások, formanyomtatványok "2.0" változatát. A munkautasítások részletesen írják le, hogyan kell az egyes tevékenységeket végrehajtani. A formanyomtatványok alkalmazásával, a rendszer működését igazoló feljegyzések keletkeznek. Várható határideje: november hónap vége Az előírások, külső dokumentumok, egyéb utasítások rendszerezése A szervezet működésére vonatkozó külső törvényi, rendeleti és belső utasítások, szabványok azonosítása, rendszerezése, a külső dokumentumok listájának elkészítése. A lista folyamatos karbantartására a MESTER Példány felelőst jelöl ki. Várható határideje: december hónap eleje A Munkaköri leírások elkészítése A rendszerszabályzó dokumentumok elkészültét követően történik az egyes munkakörök minőségirányítási felelősségének és hatáskörének meghatározása, melyeket a munkaköri leírások tartalmaznak. Várható határideje: december hónap eleje file: MF-219-Projekt_terv-MIR 8 / 15

9 A rendszerdokumentáció összeállítása A minőségirányítási rendszert bemutató és az azt szabályzó dokumentáció összeállítása, rendszerbe állításra előkészítése. Az irányítási rendszer előíró jellegű dokumentumait a Tanácsadó magyar nyelvű WinWord 2002 szövegszerkesztővel állítja elő, és mind nyomtatott formában, mind elektronikus adathordozón (CD-n) átadja a MESTER Példány részére. A különböző formanyomtatványok kitöltését (például: beszállítói lista, stb.) a MESTER Példány képviselőjének oktatását követően, a MESTER Példány szakemberei végzik el, ezeket a dokumentumokat a Tanácsadó, a jóváhagyás előtt felülvizsgálja. (A feljegyzések, kitöltött formanyomtatványok, jegyzőkönyvek stb. az adott munkakörhöz tartozóan kerülnek tárolásra, az adott munkahelyen.) Várható határideje: december hónap vége 2.4. A minőségügyi rendszer bevezetése Vezetőségi átvizsgálás Az új rendszer bevezetése előtti vezetőségi átvizsgálás keretében a cég vezetése áttekinti a felépített minőségügyi rendszert, az addigi tapasztalatok alapján levonható következtetéseket, intézkedéseket fogalmaz meg a jövőre vonatkozóan, és hatályba lépteti a minőségirányítási rendszer 2.0 verziójú dokumentációs rendszerét. Időtartama: kb. 2 óra Várható határideje: január hónap közepe A rendszerdokumentáció 2.0 verziójának kiadása A szabályozó és az igazoló rendszer kidolgozását és összeállítását követően, egy meghatározott időponttól kezdődően, a teljes irányítási rendszer hatályba lép, amit a cégvezetés jóváhagyó aláírását követően, a rendszerdokumentáció 2.0-ás verziójának kiadása jelent. Várható határideje: január hónap vége Rendszerbevezető oktatás A szabályozó és az igazoló rendszer kiadását követően a MESTER Példány valamennyi munkatársával ismertetjük a minőségpolitikát, a munkakörre vonatkozó kézikönyvfejezeteket, eljárásleírásokat és műveletleírásokat. Bemutatásra kerülnek azon feljegyzések melyek készítése szükséges a rendszerműködés igazolhatóságához. Az oktatásokat a munkahelyi vezetők végzik, a Tanácsadó segítsége mellett. Időtartama: kb. 2 óra Várható határideje: január hónap vége file: MF-219-Projekt_terv-MIR 9 / 15

10 2.5. A minőségügyi rendszer működtetése, korrekciója A rendszerbevezetést követő hosszabb próbaüzem alatt történik a dokumentáció végleges formára igazítása, ami az alkalmazhatóságot, a teljes körű megfelelést biztosítja. A Tanácsadó, rendszeres helyszíni konzultációk formájában áll a MESTER Példány szakemberei rendelkezésére. A felügyelt működtetést, szükség esetén, a kidolgozott rendszer korrekciói követik. Időtartama: kb. 3 hónap Várható határideje: május hónap közepe 2.6. A minőségügyi rendszer belső felülvizsgálata Belső audit Az újratanúsítást megelőzően belső audit keretében mérjük fel a kiépített, bevezetett minőségirányítási rendszer megfelelőségét, hatékonyságát, tanúsításra való felkészültséget, ami a következő szempontok alapján ítélhető meg: a bevezetett rendszer szabványkövetelményeknek való megfelelősége gyakorlati alkalmassága a munkavállalók rendszer ismerete az igazoló feljegyzések alkalmazása A belső audit tapasztalatiról összefoglaló jelentést készítünk, melyben meghatározzuk a tanúsító auditon való megfeleléshez szükséges feladatokat. A jelentést a MESTER Példány ügyvezetőjével hagyatjuk jóvá. A belső audit a Tanácsadó szakembertől független, kvalifikált munkatárs végzi, aki a rendszer fejlesztésében nem vettek részt, hogy az objektivitás, függetlenség biztosítva legyen. A belső audit módszere és tematikája megegyezik a tanúsító auditéval. Időtartama: kb. 1 nap Várható határideje: május hónap vége Vezetőségi átvizsgálás A belső audit eltéréseinek, megállapításainak javítását követően kerülhet sor a belső audit lezárására. A vezetőségi átvizsgálás keretében a cég vezetése áttekinti a minőségügyi rendszert, a szabvány követelményeinek megfelelően. A vezetőségi átvizsgálás bemenő információi, a: a) a belső auditok eredményei, b) vevői visszajelzések, c) a folyamatok működése és a termékek megfelelősége, file: MF-219-Projekt_terv-MIR 10 / 15

11 d) a megelőző és a helyesbítő tevékenységek helyzete, e) a korábbi vezetőségi átvizsgálásokból következő tevékenységek, f) azok a változtatások, amelyek befolyásolhatják a minőségirányítási rendszert, valamint g) a fejlesztésre irányuló ajánlások. A vezetőségi átvizsgálás kimenő döntései, intézkedései, a: a) a minőségirányítási rendszer és folyamatai eredményességének fejlesztéséről, b) a termékeknek a vevői követelményekkel kapcsolatos fejlesztéséről, valamint c) az erőforrás-szükségletekről. Időtartama: kb. 2 óra Várható határideje: június hónap közepe 2.7. Tanúsíttatás Felkészülés az újratanúsító auditra A minőségügyi rendszer független harmadik fél által történő tanúsíttatása a rendszer teljes körű belső auditálását és vezetőségi felülvizsgálatát követően történhet. Fel kell venni a kapcsolatot a tanúsításra kiválasztott szervvel, és számára meg kell küldeni a minőségirányítási rendszert bemutató szabályzó dokumentumokat, és meg kell vele állapodni az újratanúsító audit időpontjában. A Tanácsadó a tanúsítási folyamatban vállalja: a tanúsító szervezet kiválasztásában történő közreműködést, a kiválasztott tanúsító szervezettel való kapcsolatfelvételt, a tanúsításhoz szükséges dokumentumok fordíttatásának megszervezését, a tanúsítási eljárásban a koordinációt, részvételt a tanúsítás során. Várható határideje: június hónap vége Tanúsításra felkészítő oktatás A minőségügyi rendszerépítést, a vezetés részére tartott 1x2 órás, a tanúsításra felkészítő tréning zárja le. A tréning tematikája: Az ISO 9001:2000 szerinti minőségügyi rendszer működtetése. Az ISO 9001:2000 szerinti minőségügyi rendszer tanúsításának eddigi tapasztalatai. A rendszer tanúsításának célja, módszere és menete. Viselkedési szabályok a tanúsításon. A tanúsítást megelőző feladatok. A tanúsítást követő feladatok. file: MF-219-Projekt_terv-MIR 11 / 15

12 Várható határideje: július hónap vége (Előaudit) A tanúsító szervet felkérhető egy előaudit megtartására is, mely egy kockázat nélküli rövidített tanúsító auditnak felel meg, a tanúsító auditot végző vezető auditorral. Várható határideje: augusztus eleje Újratanúsító audit A tanúsító szerv független auditorai által végzett helyszíni szemle (tanúsító audit) során felmérik a szervezet megfelelőségét, és döntést hoznak a tanúsítvány megítélhetőségéről. A tanúsító szerv által tartott tanúsító audit során feltárt, dokumentációval kapcsolatos hiányosságok javítása. Várható határideje: augusztus hónap vége file: MF-219-Projekt_terv-MIR 12 / 15

13 3. Együttműködési feltételek A jó minőségű és határidőre történő rendszerkiépítéshez a MESTER Példány részéről a következők biztosítása elengedhetetlen: A rendszerkiépítés és a későbbi működtetés, hatékony fenntartás megvalósításához, a felső vezetés kellő szakmai ismerettel és hatáskörrel rendelkező tagjának kijelölése (minőségügyi vezető) Az előre egyeztetett időpontokban a minőségügyi vezető, és a téma szerinti területi vezető(k) rendelkezésre állása. A konzultációk és az oktatások lebonyolításához szükséges körülmények biztosítása Az egyeztetett feladatok határidőre történő végrehajtása A munkához szükséges információ szolgáltatása Az esetlegesen felmerülő akadályokról, személyi változásokról időben történő tájékoztatás file: MF-219-Projekt_terv-MIR 13 / 15

14 4. A projekt ütemterve Az Irányítási Rendszer építés főbb lépéseinek ütemterve Munkafázis: Hét június július augusztus szeptember október november december január február március április május június július Előkészítő helyzetfelmérés és alapism. oktatás A cég tevékenységének és foly. áttekintése X X X X Helyzetfelmérési jelentés + ütemterv elkészítése X X Minőségügyi alapismereti ismétlő oktatás X X X 2.2. A 2. felügyeleti auditon megfelelés A meglévő dok. rendszer összerendezése X X X X X Belső audit megtartása X X Vezetőségi átvizsgálás X X BVQI Tanúsítóhely 2.felügyeleti auditja X X 2.3. A minőségügyi rendszerdok. kialakítása A Minőségpolitika megfogalmazása X A Szervezeti ábra meghatározása X A Minőségügyi vezető kinevezése X A folyamatok meghatározása X X A Minőségügyi kézikönyv elkészítése X Az Eljárások elkészítése X X X X X A Munkautasítások, Formanyomtatv. elkészítése X X X Az előírások, külső dok, utasítások rendszerezése X X A Munkaköri leírások elkészítése X X A rendszerdokumentáció összeállítása X X X X 2.4. A minőségügyi rendszer bevezetése Vezetőségi átvizsgálás X X A rendszerdokumentáció 2.0 verziójának kiadása X Rendszerbevezető oktatás X X 2.5. A minőségü. rendszer működtetése, korrekciója X X X X X X X X X X X X X X X X 2.6. A minőségügyi rendszer belső felülvizsgálata Belső audit X X Vezetőségi átvizsgálás X X 2.7. Tanúsíttatás Felkészülés az újratanúsító auditra X X Tanúsításra felkészítő oktatás X X (Előaudit) X Újratanúsító audit file: MF-219-Projekt_terv-MIR 14 / 15

15 Mellékletek: 1.sz. melléklet: MESTER Példány Kft., ig érvényes, ISO 9001:2000 szabvány szerinti tanúsítványának másolata - BVQI Hungary 2.sz. melléklet: BMS-000-MESTER Példány-MIR megbízotti szerződés 3.sz. melléklet: MESTER Példány belső audit jelentés Elfogadás után, kapják még: XY Attila ügyvezető igazgató XY üzletágvezető, minőségügyi vezető file: MF-219-Projekt_terv-MIR 15 / 15

BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció / IV. szint: Formanyomtatványok MF-202-Ajánlat -MIR AJÁNLAT

BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció / IV. szint: Formanyomtatványok MF-202-Ajánlat -MIR AJÁNLAT AJÁNLAT a Mester Példány MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének kialakítására. Készítette: BMS-Consulting Bt. Budapest, 2007. július 08. file: MF-202-Ajanlat-MIR 1 / 12 Fejezet

Részletesebben

Projekt Ütemterv Határidő

Projekt Ütemterv Határidő BMS- Cég: Mester Példány /BMS-regisztrációs szá: BMS-xxx Feladat célja 1 Első egbeszélés, árajánlat előkészítő adatlap felvétele előzetes helyzetfelérés árajánlathoz Felelőse 2 Árajánlat elkészítése, elfogadása

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Név: Mester Példány. MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti Minőségirányítási rendszerének kialakítására.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Név: Mester Példány. MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti Minőségirányítási rendszerének kialakítására. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS a Mester Példány MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti Minőségirányítási rendszerének kialakítására. Név: Mester Példány CÍM: 1114 Budapest, MEGBÍZÓ: MEGBÍZOTT: Név: BMS-Consulting

Részletesebben

BMS-Consulting Bt. ME-004-Az irányítási rendszerépítés és felülvizsgálat folyamata

BMS-Consulting Bt. ME-004-Az irányítási rendszerépítés és felülvizsgálat folyamata BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció ME-004-Az irányítási rendszerépítés és felülvizsgálat Hatálybaléptetés időpontja: Készítette:.... Ács Lajos Irányítási Rendszerépítés üzletágvezető

Részletesebben

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció 1081 Budapest, Népszínház u. 57. I/8. Hatálybaléptetés időpontja: Készítette:.... Ács Lajos cégvezető - minőségügyi vezető Ellenőrizte és Jóváhagyta:.... Ácsné Cseh Ildikó cégtulajdonos Figyelem! Az, a

Részletesebben

BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció

BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció 1081 Budapest, Népszínház u. 57. I/8. Hatálybaléptetés időpontja: Készítette:.... Ács Lajos cégvezető - minőségügyi vezető Ellenőrizte és Jóváhagyta:.... Ácsné Cseh Ildikó cégtulajdonos Figyelem! Az, a

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez az MSZ EN ISO 9001,

Részletesebben

ME/42-01 Minőségirányítási eljárás készítése

ME/42-01 Minőségirányítási eljárás készítése D E B R E C E N I E G Y E T E M Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar ME/42-01 eljárás készítése 2. kiadás Hatályba léptetve: 2010. május

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

MINŐSÉG ÉS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS MINŐSÉGÜGY A JÁRMŰTECHNIKÁBAN MINŐSÉGÜGY A KÖZLEKEDÉSBEN

MINŐSÉG ÉS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS MINŐSÉGÜGY A JÁRMŰTECHNIKÁBAN MINŐSÉGÜGY A KÖZLEKEDÉSBEN MINŐSÉG ÉS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS MINŐSÉGÜGY A JÁRMŰTECHNIKÁBAN MINŐSÉGÜGY A KÖZLEKEDÉSBEN BMEKOGJA154 BMEKOGJA113 Ászity Sándor BME KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR 32708-2/2017/INTFIN SZÁMÚ EMMI ÁLTAL

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS

Részletesebben

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI S.sz. ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 1) vevőközpontúság vevőközpontúság 2) vezetés vezetői szerepvállalás 3) a munkatársak bevonása a munkatársak elköteleződése 4) folyamatszemléletű

Részletesebben

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ME-04 BELSŐ AUDIT Átdolgozta és aktualizálta:... Tigerné Schuller Piroska minőségirányítási vezető Jóváhagyta és a bevezetést elrendelte:... Dr. Gábor Ferenc Jegyző

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Orvostechnikai eszköz belső auditor (MSZ EN ISO 13485) Mi a képzés célja és mik az előnyei?

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Orvostechnikai eszköz belső auditor (MSZ EN ISO 13485) Mi a képzés célja és mik az előnyei? Képzés megnevezése: Orvostechnikai eszköz belső auditor (MSZ EN ISO 13485) Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez az MSZ EN ISO 13485 szabvány

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer dokumentumai előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár

A minőségirányítási rendszer dokumentumai előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár Műszaki Alapozó, Fizika és Gépgyártástechnológia Intézeti Tanszék Minőségirányítás alapjai A minőségirányítási rendszer dokumentumai előadó: Dr Szigeti Ferenc főiskolai tanár A minőségirányítási rendszer

Részletesebben

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint Tartalomjegyzék 1. Kérelmezés átvizsgálása, audit előkészítése...2 1.1 Előaudit...2 1.2 Kérdéskatalógus...2 1.3 Auditmegbízott...2 2 A kezdeti (tanúsító) audit...2 2.1 A kezdeti audit 1. szakasza:...2

Részletesebben

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció -

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Kulcsszavak - Teljes dokumentáltság, szabályozottság - Visszavezethetőség - Rendszeres külső és belső ellenőrzés - Folyamatos fejlődés - Esetlegesség,

Részletesebben

Minőségirányítási eljárás készítése ME/42-01

Minőségirányítási eljárás készítése ME/42-01 D E B R E C E N I E G Y E T E M Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar eljárás készítése ME/42-01 2. kiadás Hatályba léptetve: 2010. május

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

Klinikai audit standard. NEVES Fórum október 20.

Klinikai audit standard. NEVES Fórum október 20. Klinikai audit standard NEVES Fórum 2016. október 20. A standard filozófiája Felépítése a PDCA elvet követi Fókusz: minőségügy, betegbiztonság Fejlesztési célú tevékenység A klinikai audit a szakmai tevékenységet

Részletesebben

Minőségirányítási Kézikönyv

Minőségirányítási Kézikönyv FVM MGI Oldal: 1/7 4. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 4.1. Általános követelmények Olyan minőségirányítási rendszert hoztunk létre, dokumentáltunk és tartunk fenn, amely megfelelő eszköz arra, hogy tevékenységünk

Részletesebben

A vezetőség felelősségi köre (ISO 9001 és pont)

A vezetőség felelősségi köre (ISO 9001 és pont) 16. A vezetőség felelősségi köre (ISO 9001 és 9004 5. pont) 16.1 A vezetőség elkötelezettsége (ISO 9001 és 9004 5.1. pont) A vezetőség felelősségi körére vonatkozó fejezet a két szabványban szinte azonos

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Autóipari belső auditor (MSZ ISO/TS 16949) Mi a képzés célja és mik az előnyei?

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Autóipari belső auditor (MSZ ISO/TS 16949) Mi a képzés célja és mik az előnyei? Képzés megnevezése: Autóipari belső auditor (MSZ ISO/TS 16949) Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A résztvevő a képzés után - megfelelő képzettséget szerez az MSZ ISO/TS 16949 szabvány belső,

Részletesebben

ISO HOGYAN ÉPÜL FEL A MIR RENDELÉSRE KÉSZÜLT ESZKÖZÖK GYÁRTÓI ESETÉN? előadó Juhász Attila SAASCO Kft.

ISO HOGYAN ÉPÜL FEL A MIR RENDELÉSRE KÉSZÜLT ESZKÖZÖK GYÁRTÓI ESETÉN? előadó Juhász Attila SAASCO Kft. ISO 13485 HOGYAN ÉPÜL FEL A MIR RENDELÉSRE KÉSZÜLT ESZKÖZÖK GYÁRTÓI ESETÉN? előadó Juhász Attila SAASCO Kft. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS Miről és kinek szól az előadás? 3. AZ ÚTITERV Bevezetési stratégia

Részletesebben

ÁTÁLLÁS AZ ÚJ ISO 9001: 2015 SZABVÁNYRA GYAKORLATI PÉLDA. Hogyan, milyen lépésekben állt át az új szabványra az Industrieplan Kft?

ÁTÁLLÁS AZ ÚJ ISO 9001: 2015 SZABVÁNYRA GYAKORLATI PÉLDA. Hogyan, milyen lépésekben állt át az új szabványra az Industrieplan Kft? ÁTÁLLÁS AZ ÚJ ISO 9001: 2015 SZABVÁNYRA GYAKORLATI PÉLDA Hogyan, milyen lépésekben állt át az új szabványra az Industrieplan Kft? Industrieplan Kft. Műszaki tervező, forgalmazó és kivitelező cég 1997 óta

Részletesebben

Amit a minőségről tudni kell Certified Process Quality Manager course 1 Az előadás tematikája: ISO 9001 minőségirányítási rendszer közérthetően Minőségirányítási rendszertanúsítások egy tapasztalt auditor

Részletesebben

A minőségbiztosítás folyamata, szereplők

A minőségbiztosítás folyamata, szereplők 7. A minőségbiztosítás folyamata, szereplők 7.1 A minőségbiztosítás bevezetésének folyamata A bevezetés első lépése és feltétele a vezetők egyöntetű és egyértelmű szándékának és elkötelezettségének kialakítása.

Részletesebben

Integrált ISO 9001 ISO ISO Vezető auditor képzés

Integrált ISO 9001 ISO ISO Vezető auditor képzés Integrált ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 Vezető auditor képzés képzés (Kihelyezett) A KÉPZÉS IDŐPONTJA ÉS HELYE: dátum: időtartam: helyszín: A KÉPZÉS KÖLTSÉGEI*: kedvezményes ár: normál ár: 341 000 Ft (partner

Részletesebben

A minőségügyi munka múltja, jelene, jövője a MOHE CÉGCSOPORT tagjai között

A minőségügyi munka múltja, jelene, jövője a MOHE CÉGCSOPORT tagjai között A minőségügyi munka múltja, jelene, jövője a MOHE CÉGCSOPORT tagjai között XVII. Otthoni Szakápolási Kongresszus Ráckeve 2015. Október 08-09. Készítette: Bodrogi Sándorné minőségfejlesztési vezető 1 Újraélesztés

Részletesebben

Minőségügyi Eljárásleírás Vezetőségi átvizsgálás

Minőségügyi Eljárásleírás Vezetőségi átvizsgálás Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Minőségügyi Eljárásleírás Vezetőségi átvizsgálás Dokumentum adatai Azonosító kód/fájlnév Verziószám Mellékletek száma ME03_ÁOK 1.0 3 Készítették Minőségügyi

Részletesebben

Gyöngy István MS osztályvezető

Gyöngy István MS osztályvezető Gyöngy István MS osztályvezető www.emi-tuv.hu Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra?. 25 éve Magyarországon Tanúsítás / Hitelesítés: NAT akkreditáció

Részletesebben

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Az előadás témái Emlékeztetőül: összefoglaló a változásokról Alkalmazási

Részletesebben

Változások folyamata

Változások folyamata ISO 9001:2008 Változások az új szabványban Változások folyamata A változtatások nem csak a rendszer dokumentumait előállítókra vonatkozik, hanem: az ellenőrzéseket végzőkre, a belső auditot végzőkre, és

Részletesebben

Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7. Szabados Éva. MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszer

Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7. Szabados Éva. MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszer Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7 Megbízó szervezet neve: D-PACK Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Székhelye: 2371 Dabas-Sári, Szent János u. 1. Megbízó szervezet vezetőségének képviselője:

Részletesebben

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Bevezetés Az új fogalmak a TQM ből ismerősek? ISO 9001:2015 új fogalmainak az érdekelt felek általi értelmezése

Részletesebben

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István ÉMI-TÜV ÉMI-TÜV SÜD SÜD 2016.06.02.-03. ISO Fórum ISOFÓRUM Tavasz ÉMI-TÜV SÜD

Részletesebben

MEGHÍVÓ. MSZ EN ISO 13485:2012 Belső auditor tréning NYÍLT KÉPZÉS 2014.10.07-09.

MEGHÍVÓ. MSZ EN ISO 13485:2012 Belső auditor tréning NYÍLT KÉPZÉS 2014.10.07-09. MEGHÍVÓ Jelentkezés www.saasco.hu MSZ EN ISO 13485:2012 NYÍLT KÉPZÉS 2014.10.07-09. Előadó: Helyszín: Juhász Attila divízióvezető, partner SAASCO Kft. Gyöngyösi Iroda 3200 Gyöngyös, Búza u. 1. I. em. 108.

Részletesebben

ÉMI TÜV SÜD. ISO feldolgozása, elvárások. Kakas István KIR-MIR-MEBIR vezető auditor

ÉMI TÜV SÜD. ISO feldolgozása, elvárások. Kakas István KIR-MIR-MEBIR vezető auditor ÉMI TÜV SÜD Az EMI-TÜV SUD Magyarország egyik piacvezető vizsgáló és tanúsító cége, amely magas színvonalú műszaki, minőségügyi és biztonságtechnikai megoldásokat nyújt ügyfeleinek a vizsgálat, ellenőrzés,

Részletesebben

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20.

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5 Megbízó szervezet megnevezése: Szentendrei Betonárugyár ZRt. Székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Az audit során vizsgált illetve megtekintett telephelye(i):

Részletesebben

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4.

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. Móricz Pál ügyvezető igazgató Szenzor Gazdaságmérnöki Kft. változások célja Előadás tartalma megváltozott fogalmak, filozófia mit jelentenek

Részletesebben

Minőség és minőségirányítás. 3. ISO 9000:2015 és ISO 9001:2015

Minőség és minőségirányítás. 3. ISO 9000:2015 és ISO 9001:2015 3. ISO 9000:2015 és ISO 9001:2015 1 ZH jegyzetek 2 2 3. ISO 9000:2015 ISO 9000 Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár alapvető fontosságú hátteret biztosít a nemzetközi szabványnak a megfelelő

Részletesebben

ELŐKÉSZÍTŐ HELYZETFELMÉRÉS JELENTÉS

ELŐKÉSZÍTŐ HELYZETFELMÉRÉS JELENTÉS BMS-regisztrációs szám:bms-000 ELŐKÉSZÍTŐ HELYZETFELMÉRÉS JELENTÉS A Mester Példány Szövetségnél végzett helyzetfelmérés eredményéről, az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány követelményeinek megfelelően. BMS-regisztrációs

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17.

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17. AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE 2015. Szeptember 17. SGS BEMUTATÁSA Alapítás: 1878 Központ: Genf, Svájc Tevékenység: Ellenőrzés, vizsgálat és tanúsítás Szervezet: 80.000

Részletesebben

(Minőségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: február 27. Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Minőségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: február 27. Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ME 02 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER (Minőségirányítási eljárás) 4. sz. verzió A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: Dr. Koczor Zoltán minőségirányítási

Részletesebben

A szabványos minőségi rendszer elemei. Általános részek, tervezés

A szabványos minőségi rendszer elemei. Általános részek, tervezés 9. A szabványos minőségi rendszer elemei. Általános részek, tervezés 9.1 Az ISO 9001 szabvány előírásainak csoportosítása A szabvány 0., 1., 2., és 3. pontja bevezetésként szolgál és megadja a legfontosabb

Részletesebben

BELSŐ AUDIT 2. ELJÁRÁS LEÍRÁSA

BELSŐ AUDIT 2. ELJÁRÁS LEÍRÁSA BELSŐ AUDIT MINŐSÉGÜGYI ME 08 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a minőségirányítási rendszer belső auditálásának szabályozása. Jelen szabályozás rögzíti a belső audit megtervezésének, végrehajtásának folyamatát,

Részletesebben

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György A VCA/SCC biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző listája a beszállítók és alvállalkozók SHE (safety, health, environment) értékelési és

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2016. február 29. 1. Bevezető Az Óbudai Egyetem az intézmény működésének folyamatait, beleértve a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok

Részletesebben

1 ÓBUDAI EGYETEM TÜV RHEINLAND REFERENS KÉPZÉSEK

1 ÓBUDAI EGYETEM TÜV RHEINLAND REFERENS KÉPZÉSEK 1 ÓBUDAI EGYETEM TÜV RHEINLAND REFERENS KÉPZÉSEK Minőségirányítási referens: A képzés ajánlott mindazon hallgatóknak, akik szeretnének megismerkedni a minőségirányítási ek kiépítésének alapjaival, i ismereteket

Részletesebben

Az energiairányítási rendszer bevezetésének eredményei az Alcoa-nál

Az energiairányítási rendszer bevezetésének eredményei az Alcoa-nál Az energiairányítási rendszer bevezetésének eredményei az Alcoa-nál Antal László Rendszermérnök. november 7. ALCOA KÖFÉM Ipari Park Épületek & Területek: Teljes Terület: 88, m ebből Épületek: 5, m Magna

Részletesebben

2011. ÓE BGK Galla Jánosné,

2011. ÓE BGK Galla Jánosné, 2011. 1 A mérési folyamatok irányítása Mérésirányítási rendszer (a mérés szabályozási rendszere) A mérési folyamat megvalósítása, metrológiai megerősítés (konfirmálás) Igazolás (verifikálás) 2 A mérési

Részletesebben

MEGHÍVÓ. MSZ EN ISO 13485:2016 Belső auditor tréning NYÍLT KÉPZÉS

MEGHÍVÓ. MSZ EN ISO 13485:2016 Belső auditor tréning NYÍLT KÉPZÉS MEGHÍVÓ Jelentkezés www.saasco.hu MSZ EN ISO 13485:2016 NYÍLT KÉPZÉS 2017.11.28-30. Előadó: Juhász Attila divízióvezető, partner Sántics Csaba tanácsadó Helyszín: Lurdy Ház Konferencia és Rendezvényközpont

Részletesebben

Tematika minőségügyi oktatáshoz MU 008.EF

Tematika minőségügyi oktatáshoz MU 008.EF Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Tematika minőségügyi oktatáshoz MU 008.EF Készítette: Dr. Zagyi Bertalan Folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Zagyi Bertalan

Részletesebben

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT MŰHELYMUNKA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK ÁTALAKÍTÁSA AZ ISO 9001:2015 SZERINT GYAKORLATI FOGÁSOK. TOHL ANDRÁS TECHNIKAI VEZETŐ SGS HUNGÁRIA KFT. NAPIREND Bevezetés, problémák,

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

MŰKÖDŐ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÓRHÁZI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT

MŰKÖDŐ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÓRHÁZI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT MŰKÖDŐ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÓRHÁZI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT Pergéné Kiss Éva Hetényi Géza Kórház- RI, Szolnok Központi műtő/ fül-orr-gége és szájseb. műtő BSc ápoló, műtős szakasszisztens Balatonfüred,

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2012. március 5. 1. Bevezető Az Óbudai Egyetem az intézmény működésének folyamatait, beleértve a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok

Részletesebben

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 A bányászat során előállított építési termékekre vonatkozó előírások 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: IRIS szabványismertető Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: IRIS szabványismertető Jelentkezés Képzés megnevezése: IRIS szabványismertető Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A képzés célja az IRIS szabvány vasúti járműipari kiegészítő követelményeinek megismertetése a résztvevőkkel.

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSERI ÉS PROJEKTELLENŐRI FELADATOK

PROJEKTMENEDZSERI ÉS PROJEKTELLENŐRI FELADATOK Adat és Információvédelmi Mesteriskola MIR a projektben 30 MB KÁLMÁN MIKLÓS ÉS RÁCZ JÓZSEF PROJEKTMENEDZSERI ÉS PROJEKTELLENŐRI FELADATOK 2018.10.19. Adat és Információvédelmi Mesteriskola 1 MIR Tartalom:

Részletesebben

INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR MIR a projektben 30 MB KÁLMÁN MIKLÓS ÉS RÁCZ JÓZSEF PROJEKTMENEDZSERI ÉS PROJEKTELLENŐRI FELADATOK 2017. 02. 24. MMK-Informatikai projektellenőr képzés 1 MIR Tartalom: 2-12

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2017. március 6. 1. Bevezető Az Óbudai Egyetem az intézmény működésének folyamatait, beleértve a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok

Részletesebben

A DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER

A DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER ISO 9000 FÓRUM A DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER A DOKUMENTÁLT INFORMÁCIÓK KIALAKÍTÁSÁNAK BUKTATÓI, FORTÉLYAI AZ AUDITOR SZEMÉVEL. AVAGY MIT KERES AZ AUDITOR AZ ÚJ TANÚSÍTÁS SORÁN? DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER LOGIKUS

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI SZERVEZET MŰKÖDÉSI RENDJE

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI SZERVEZET MŰKÖDÉSI RENDJE 3. számú melléklet 1,2 AZ EGYETEM MINŐSÉGÜGYI SZERVEZETE A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI SZERVEZET MŰKÖDÉSI RENDJE A Kaposvári Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I. kötet, 12. (4) bekezdése alapján a Szenátus

Részletesebben

ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA (27/2012 EK) ÉS AZ ISO 50001:2012 SZABVÁNY KAPCSOLATA KOHL ZSUZSANNA ÜGYVEZETŐ FRAMEWORK HUNGARY KFT.

ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA (27/2012 EK) ÉS AZ ISO 50001:2012 SZABVÁNY KAPCSOLATA KOHL ZSUZSANNA ÜGYVEZETŐ FRAMEWORK HUNGARY KFT. ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA (27/2012 EK) ÉS AZ ISO 50001:2012 SZABVÁNY KAPCSOLATA KOHL ZSUZSANNA ÜGYVEZETŐ FRAMEWORK HUNGARY KFT. Előírások Ösztönző programok KKV-knak energetikai auditok végeztetésére.

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

BMS-Consulting Bt. ME-002-Belső audit - a nemmegfelelőségek kezelése - helyesbítő és megelőző tevékenységek

BMS-Consulting Bt. ME-002-Belső audit - a nemmegfelelőségek kezelése - helyesbítő és megelőző tevékenységek BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció ME-002-Belső audit - a nemmegfelelőségek kezelése - helyesbítő és megelőző tevékenységek Hatálybaléptetés időpontja: Készítette:.... Ács Lajos

Részletesebben

DOKUMENTUMOK KEZELÉSE

DOKUMENTUMOK KEZELÉSE EH - 01 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS DOKUMENTUMOK KEZELÉSE 1. ELJÁRÁS CÉLJA Az eljárás célja a Polgármesteri Hivatal által használt külső és belső készítésű dokumentumok (szabályozások) kezelésének rögzítése. Jelen

Részletesebben

Minőségügyi Eljárásleírás Belső Audit

Minőségügyi Eljárásleírás Belső Audit Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Minőségügyi Eljárásleírás Belső Audit Dokumentum adatai Azonosító kód/fájlnév Verziószám Mellékletek száma ME02_ÁOK 1.0 6 Készítették Minőségügyi szempontból

Részletesebben

Legjobb gyakorlati alkalmazások

Legjobb gyakorlati alkalmazások Legjobb gyakorlati alkalmazások A belső ellenőrzési munkafolyamatok elektronikus dokumentálása A Ber. 12. j) pontja alapján a belső ellenőrzési vezető köteles az ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint

Részletesebben

1. célhoz kötöttség elve 2. az adatkezelés jogalapja 3. adat megőrzésének ideje 4. egyértelmű, részletes tájékoztatás 5. hozzájárulás 6.

1. célhoz kötöttség elve 2. az adatkezelés jogalapja 3. adat megőrzésének ideje 4. egyértelmű, részletes tájékoztatás 5. hozzájárulás 6. 1. célhoz kötöttség elve 2. az adatkezelés jogalapja 3. adat megőrzésének ideje 4. egyértelmű, részletes tájékoztatás 5. hozzájárulás 6. adatvédelmi nyilvántartás 7. adathelyesbítéshez és törléshez való

Részletesebben

BMS-Consulting Bt. MK-003-MinőségIrányítási Rendszer Kézikönyv

BMS-Consulting Bt. MK-003-MinőségIrányítási Rendszer Kézikönyv BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció MK-003-MinőségIrányítási Rendszer Kézikönyv Érvényességi terület: Integrált irányítási rendszerek építése, karbantartása, felülvizsgálata.

Részletesebben

A folyamatszemlélet és PDCA elvek érvényesülése az új ISO 9001:2015 rendszerben. Bujtás Gyula. Elvárások és javaslatok a külső tanúsító szemszögéből

A folyamatszemlélet és PDCA elvek érvényesülése az új ISO 9001:2015 rendszerben. Bujtás Gyula. Elvárások és javaslatok a külső tanúsító szemszögéből A folyamatszemlélet és PDCA elvek érvényesülése az új ISO 9001:2015 rendszerben Elvárások és javaslatok a külső tanúsító szemszögéből Bujtás Gyula Budaörs, BEMUTATKOZÁS EMT Zrt./ NQA Hungary Alapítva:

Részletesebben

Belső felülvizsgálat MF 16

Belső felülvizsgálat MF 16 Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Belső felülvizsgálat MF 16 Készítette: Dr. Balatoni Ildikó folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Balatoni Ildikó mb. stratégiai

Részletesebben

A szabványos minőségi rendszer elemei. Termelési folyamatok

A szabványos minőségi rendszer elemei. Termelési folyamatok 10. A szabványos minőségi rendszer elemei. Termelési folyamatok 10.1 Beszerzés (ISO 9001, 4.6.) A termelési folyamatok közül a szabvány elsőként a beszerzést szabályozza. Az előírások a beszállító értékelésével,

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

Energiapiacon is energiahatékonyan

Energiapiacon is energiahatékonyan Energiapiacon is energiahatékonyan Energia konferencia, 2017.02.02. Szalma Péter, IVR vezető- DÉMÁSZ Csoport DÉMÁSZ Csoport bemutatása Tulajdonos váltás: EDF ENKSZ Elosztói, vill. en. kereskedelmi (egyetemes

Részletesebben

Tartalom. 2.3 A minőségmenedzsment és a minőségfilozófia fejlődése 3.1 MIR rendszer kiépítése

Tartalom. 2.3 A minőségmenedzsment és a minőségfilozófia fejlődése 3.1 MIR rendszer kiépítése Tartalom 2.3 A minőségmenedzsment és a minőségfilozófia fejlődése 3.1 MIR rendszer kiépítése 1 2.3. Minőségirányítási rendszerek Forrás: [10] 2 2.3. Minőségirányítási rendszerek ISO 14001:2004 Környezetközpontú

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

Tracon Budapest Kft ISO 9001 szerinti minőségbiztosítási rendszere

Tracon Budapest Kft ISO 9001 szerinti minőségbiztosítási rendszere Tracon Budapest Kft ISO 9001 szerinti minőségbiztosítási rendszere Vitvera László 2013.március Tracon Electric 1 Tanúsító cég, audit Folyamatosan bizonyítani kell, hogy a cég jól működik Tanúsító audit

Részletesebben

(Minőségirányítási eljárás)

(Minőségirányítási eljárás) ÓBUDAI EGYETEM ME 02 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER (Minőségirányítási eljárás) 11. sz. verzió A kiadás dátuma: 2017. február 1. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: Göndör Vera minőségirányítási koordinátor

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

Belső audit jegyzőkönyv, jelentés

Belső audit jegyzőkönyv, jelentés Belső audit jegyzőkönyv, jelentés Auditálás alatti szervezet: Cím: Audit azonosítója: Dátum: Auditkritériumok, scope: Auditprogramot irányító személy: Auditor: Megfigyelő: MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási

Részletesebben

MINŐSÉG ÉS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS MINŐSÉGÜGY A JÁRMŰTECHNIKÁBAN BMEKOGJA154

MINŐSÉG ÉS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS MINŐSÉGÜGY A JÁRMŰTECHNIKÁBAN BMEKOGJA154 MINŐSÉG ÉS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS MINŐSÉGÜGY A JÁRMŰTECHNIKÁBAN BMEKOGJA154 MINŐSÉGÜGY A KÖZLEKEDÉSBEN BMEKOGJA113 Ászity Sándor BME KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR 32708-2/2017/INTFIN SZÁMÚ EMMI ÁLTAL

Részletesebben

Az alapellátás ISO 9001 és MEES 1.0 alapú minőségirányítási rendszerének (MIR) működtetése

Az alapellátás ISO 9001 és MEES 1.0 alapú minőségirányítási rendszerének (MIR) működtetése Az alapellátás ISO 9001 és MEES 1.0 alapú minőségirányítási rendszerének (MIR) működtetése Vonatkozó szabályozások Jogszabályok Az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. Törvény 121. 327 Minden egészségügyi

Részletesebben

Minőségbiztosítás dr. Petőcz Mária

Minőségbiztosítás dr. Petőcz Mária Minőségbiztosítás dr. Petőcz Mária Építési folyamat 1 J O G S Z A B Á LY O K N E M Z E T I S Z A B VÁ N Y O K SZAKMAI ÉS VÁLLALATI SZABVÁNYKIADVÁNYOK A műszaki szabályozás szintjei és hierarchiája HAZAI

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosította/felülvizsgálta (név, dátum) Változat száma Módosított oldalszám Jóváhagyta (név, dátum) Kibocsátás/érvénybe

Részletesebben

52 347 01 0000 00 00 Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs. Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs T 1/10

52 347 01 0000 00 00 Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs. Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs T 1/10 T 1580-06/2/7 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2015. március 2. 1. Bevezető Az Óbudai Egyetem az intézmény működésének folyamatait, beleértve a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Dokumentált információk kezelése, felügyelete Minőségügyi Eljárásleírás Dokumentum adatai Azonosító kód/fájlnév Verziószám Mellékletek száma ME01_GYTK 1.0

Részletesebben

SZEMLÉLETBELI VÁLTOZÁSOK AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK MŰKÖDÉSÉBEN ÉS TANÚSÍTÁSÁBAN: KÉT ÉVTIZED HAZAI KRÓNIKÁJA

SZEMLÉLETBELI VÁLTOZÁSOK AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK MŰKÖDÉSÉBEN ÉS TANÚSÍTÁSÁBAN: KÉT ÉVTIZED HAZAI KRÓNIKÁJA SZEMLÉLETBELI VÁLTOZÁSOK AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK MŰKÖDÉSÉBEN ÉS TANÚSÍTÁSÁBAN: KÉT ÉVTIZED HAZAI KRÓNIKÁJA Tohl András SGS BEMUTATÁSA Alapítás: 1878 Központ: Genf, Svájc Tevékenység: ellenőrzés, tanúsítás

Részletesebben

ISO 9001:2015 Változások Fókuszban a kockázatelemzés

ISO 9001:2015 Változások Fókuszban a kockázatelemzés ISO 9001:2015 Változások Fókuszban a kockázatelemzés Avagy hogy gondolkodjuk a saját cégünkről? Kőrösi György, ISO TS/9001 Vezető auditor Új Követelmények ÚJ! Kockázatalapú gondolkodás A szabvány egészére

Részletesebben

A HATÉKONY VÁLLALATI MŰKÖDÉS VEZETŐI ESZKÖZTÁRA

A HATÉKONY VÁLLALATI MŰKÖDÉS VEZETŐI ESZKÖZTÁRA A HATÉKONY VÁLLALATI MŰKÖDÉS VEZETŐI ESZKÖZTÁRA XXV. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2018. szeptember 13-14. Tóth Valéria Minőségmenedzsment osztályvezető Magyar Posta Zrt. MINŐSÉG - VERSENYKÉPESSÉG -

Részletesebben

A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő rendszerének és eredményeinek értékelése

A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő rendszerének és eredményeinek értékelése A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő ségfejlesztés rendszerének és eredményeinek értékelése. 2013. 1. Általános minőségbiztosítási elvek A Kar szakjainak minőségbiztosítási tevékenységei 2013-ig

Részletesebben

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség A.4. Felelősségek az MRSZ - Motoros Könnyű repülő Sport Szövetség MKSSZ Légi alkalmasság Tanúsítás folyamatában: A.4.1. Felelősségek a SES A1 és az UL A2 területek Légi alkalmasság felülvizsgáló folyamatában:

Részletesebben

Környezetmenedzsment

Környezetmenedzsment zöld beszerzé s ökocímkék környezetmene dzsment zöld rendezvény Környezetmenedzsment ISO 14001 és EMAS A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatójának kivonata

Részletesebben

Az új szabványra történő áttérés feladatai. tanúsítói oldalról. Bujtás Gyula. Budaörs, 2015.

Az új szabványra történő áttérés feladatai. tanúsítói oldalról. Bujtás Gyula. Budaörs, 2015. Az új szabványra történő áttérés feladatai Bujtás Gyula tanúsítói oldalról Budaörs, 2015. BEMUTATKOZÁS EMT Zrt./ NQA Hungary Alapítva: 2002 november 28. 2008.09.19.-től - Zrt. Cím: 2040 Budaörs, Muskátli

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁSOK

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁSOK Eötvös Loránd Tudományegyetem MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁSOK ME 1.7.6. Hallgatói igény és elégedettségmérés Készítette: Rektori Kabinet Minőségügyi Iroda Verzió/kiadás dátuma: 1/2017.11.10. Jóváhagyta: Minőségfejlesztési

Részletesebben

Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS. Oldalszám: 3. Melléklet: - Változat : 2. ME-852 MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG

Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS. Oldalszám: 3. Melléklet: - Változat : 2. ME-852 MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS Oldalszám: 3 Melléklet: - Változat : 2. ME-852 MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG Hatálybalépés dátuma: 2003. november 1 Készítette: 1 / 6 Kerekes László minőségirányítási

Részletesebben