BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció / IV. szint: Formanyomtatványok MF-202-Ajánlat -MIR AJÁNLAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció / IV. szint: Formanyomtatványok MF-202-Ajánlat -MIR AJÁNLAT"

Átírás

1 AJÁNLAT a Mester Példány MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének kialakítására. Készítette: BMS-Consulting Bt. Budapest, július 08. file: MF-202-Ajanlat-MIR 1 / 12

2 Fejezet Tartalomjegyzék 1. ELŐZMÉNYEK AZ ELVÉGZENDŐ FELADAT ELŐKÉSZÍTŐ HELYZETFELMÉRÉS ÉS ALAPISMERETI OKTATÁS A cég tevékenységének és folyamatainak áttekintése Helyzetfelmérési jelentés + ütemterv elkészítése, átadása, elfogadása Minőségügyi alapismereti oktatás A MINŐSÉGÜGYI RENDSZERDOKUMENTÁCIÓ KIALAKÍTÁSA A Minőségpolitika megfogalmazása A Szervezeti ábra meghatározása A Minőségügyi vezető kinevezése A folyamatok meghatározása A Minőségügyi kézikönyv elkészítése Az Eljárások elkészítése A Munkautasítások, Formanyomtatványok elkészítése Az előírások, külső dokumentumok, egyéb utasítások rendszerezése A Munkaköri leírások elkészítése A rendszerdokumentáció összeállítása A MINŐSÉGÜGYI RENDSZER BEVEZETÉSE Vezetőségi átvizsgálás A rendszerdokumentáció 1.0 verziójának kiadása Rendszerbevezető oktatás A MINŐSÉGÜGYI RENDSZER MŰKÖDTETÉSE, KORREKCIÓJA A MINŐSÉGÜGYI RENDSZER BELSŐ FELÜLVIZSGÁLATA Belső audit Vezetőségi átvizsgálás TANÚSÍTTATÁS Felkészülés a tanúsító auditra Tanúsításra felkészítő oktatás (Előaudit) Tanúsító audit EGYÜTTMŰKÖDÉSI FELTÉTELEK AZ ÁRAJÁNLAT ÜTEMTERVE ÉS DÍJTÉTELEI oldal file: MF-202-Ajanlat-MIR 2 / 12

3 1. Előzmények A Mester Példány részben a szolgáltatási folyamatai minőségének növelése érdekében, részben a pályázati esélyek növelésének megfelelően célul tűzte ki, hogy megszerezze az ISO 9001-es nemzetközi minőségirányítási szabvány szerinti tanúsítványt. A személyes beszélgetés információi alapján a sikeres végrehajtásához szükséges feladatokkal kapcsolatban a BMS-Consulting Bt. a lent részletezett ajánlatot nyújtja be. 2. Az elvégzendő feladat A BMS-Consulting Bt. vállalja, hogy ezen ajánlatban közölt és a megkötendő szerződésben rögzített feltételekkel a következő - az MSZ EN ISO 9001:2001 rendszerszabvány szerinti, a minőségirányítási rendszer bevezetéséhez nélkülözhetetlen - tevékenységeket végzi el Előkészítő helyzetfelmérés és alapismereti oktatás A cég tevékenységének és folyamatainak áttekintése A szabvány követelményei alapján összeállított kérdéslista segítségével, felmérjük a vállalkozás jelenlegi minőségirányítási helyzetét meghatározva, hogy: a szervezet és a működési folyamatok összhangban vannak-e az ISO szabvánnyal, a folyamatok és a tevékenységek meglevő szabályozása és dokumentálása mennyiben felel meg a szabványkövetelményeknek. Az előkészítő helyzetfelmérés főbb témái: A vezetőség elkötelezettsége Üzleti tervek, célok, piackutatás Szervezeti ábra, felelősségi és hatáskörök Belső kommunikációs csatornák Erőforrások biztosítása, infrastruktúra Munkakörnyezet, balesetvédelem, környezetvédelem Humánerőforrás, felkészültség, képzés Vevői igények felmérése, marketing, szerződéskötés Vevőszolgálat, termékbiztonság, engedélyeztetés Gyártás/Szolgáltatás megtervezése Új termék tervezése, fejlesztése A beszerzés folyamata, ellenőrzése A gyártás/szolgáltatás folyamata A termék nyomonkövethetősége Vevői tulajdon kezelése Raktározás, szállítás Mérőeszközök kezelése A vevői elégedettségmérés folyamata file: MF-202-Ajanlat-MIR 3 / 12

4 A nem megfelelő termékek kezelése Statisztikai elemzések Helyesbítő és megelőző tevékenységek A folyamatok szabályozottsága, dokumentáltsága Törvények, rendeletek kezelése Feljegyzések, bizonylatok kezelése A helyzetfelmérést: helyszíni szemlével, a társaság minőségügyi dokumentációjának áttekintésével, az érintett felekkel történő interjúkkal, valamint a meglévő feljegyzések, jelentések, stb. értékelésével végezzük. Időtartama: kb. 1 nap. Várható határideje: a szerződés aláírásától számított 1. hét Helyzetfelmérési jelentés + ütemterv elkészítése, átadása, elfogadása A helyzetfelmérés eredményéről jelentést és projekt ütemtervet készítünk, amely tartalmazza a rendszerkiépítés részfolyamatait és azok határidejét, az elkészítendő dokumentumok listáját, a bevezetendő új folyamatokat és az ezekhez szükséges időszükségletet, valamint felelősöket. A jelentést és a javasolt ütemtervet a cégvezetőnek adjuk át. Az ütemtervet a Megbízó felső vezetése (cégjegyzésre jogosult személy) hagyja jóvá, és rendeli el annak végrehajtását. Időtartama: kb. 0,5 nap.. Várható határideje: a szerződés aláírásától számított 2. hét Minőségügyi alapismereti oktatás A vállalakozás felső vezetésének, és a Megbízó által kijelölt munkatársak részére, akik aktívan részt fognak venni a minőségirányítási rendszer kialakításában, alapismereti oktatást tartunk annak érdekében, hogy a kiépítés és a későbbi működtetés minél hatékonyabb, legyen a következő témakörökben: Szabványtörténeti és ismereti tájékoztatás A folyamatszemlélet, és a vevőközpontúság fontossága A szabvány által meghatározott dokumentációs rendszer A szabvány és a tanúsítás követelményrendszere A vezetőség feladatai Eredményes működtetés feltételei Helyzetfelmérési jelentés és ütemterv Az oktatás, a Megbízóval előre egyeztetett időpontban és helyszínen zajlik, a helyzetfelmérés jelentés és ütemterv elfogadását követően, az oktatáshoz alap oktatási anyagot biztosítunk. file: MF-202-Ajanlat-MIR 4 / 12

5 Időtartama: kb. 0,5 nap. Várható határideje: a szerződés aláírásától számított 3. hét A minőségügyi rendszerdokumentáció kialakítása A Minőségpolitika megfogalmazása Megbízó megfogalmazza a minőségpolitikáját, amelyben rögzíti a termékeinek, szolgáltatásainak minőségével és a vevőinek megelégedettségével kapcsolatos elképzeléseit, céljait. Terjedelme: 1-2 oldal Várható határideje: a szerződés aláírásától számított 4. hét A Szervezeti ábra meghatározása Szervezeti ábra kialakítása, tevékenységek és szervezeti egységek (felelősök) kapcsolatának, valamint a szervezeti egységek egymáshoz való kapcsolatainak meghatározása. A szervezeti ábra alapján, rögzítésre kerülnek az egyes egységek/részlegek nevei, az egyes pozíciók/munkakörök nevei, az egyes pozíciók/munkakörök egymáshoz lévő viszonyai (alá és fölérendeltség). Várható határideje: a szerződés aláírásától számított 4. hét A Minőségügyi vezető kinevezése A cég vezetője, kinevezi a felső vezetés egy tagját, mint a cég minőségügyi vezetőjét, aki a továbbiakban aktívan részt fog venni a rendszer kiépítésében. Várható határideje: a szerződés aláírásától számított 4. hét A folyamatok meghatározása Ez a projekt egyik kulcs lépése, meghatározza a minőségirányítási rendszer felépítését. A tanácsadó projektvezetője, a Megbízó képviselőjével közösen azonosítják azokat a tevékenységeket, folyamatokat, amelyeket a minőségirányítási rendszerben szabályozni kívánnak. A folyamatok felbontása tevékenységekre; folyamatok illetve tevékenységek és felelősök kapcsolatának meghatározása. Minden egyes folyamatra vonatkozóan itt történik az egyes folyamatra vonatkozó illetékességek meghatározása. Várható határideje: a szerződés aláírásától számított 4. hét A Minőségügyi kézikönyv elkészítése A dokumentációs rendszer részeként, a folyamatos konzultációk információja alapján elsőként a Minőségirányítási Kézikönyv készítjük el. E dokumentum mutatja be a vállalkozás minőségirányítási rendszerét, a szervezet minőségpolitikáját, a szervezeti felépítést, a felelősségi- és hatásköröket, valamint a fő szolgáltatási folyamatokat. Várható határideje: a szerződés aláírásától számított 5. hét. file: MF-202-Ajanlat-MIR 5 / 12

6 Az Eljárások elkészítése A BMS-Consulting projektvezetője a helyszínen felmért folyamatleírások információi alapján elkészíti a folyamatokat szabályozó eljárás(ok) "0.1" változatát, majd a Megbízó témafelelősével történő egyeztetések után átadja a Megbízónak. Az eljárásleírások - amelyek elkészítése magas szakmai ismereteket igényelnek - a következő kérdésekre fognak választ adni, minőségirányítási szempontból: Mi az események sorrendje? Mik a bemenő és kimenő adatok és melyek a különböző szervezeti egységek közötti csatlakozási pontok? Ki, mit végez (munkakör szerint)? Ki miért felelős? Milyen nyilvántartásokat vezetnek? Kinek kell a felmerülő problémákat megoldania? Milyen módszereket és eszközöket alkalmaznak? A projektvezető a Megbízó által kijelölt személyeket kiképezi az elfogadott eljárás alkalmazására. Várható határideje: a szerződés aláírásától számított 8. hét A Munkautasítások, Formanyomtatványok elkészítése A Megbízó, a BMS-Consulting projektvezetője szükség szerinti közreműködésével, elkészíti a rész folyamatokat, illetve tevékenységeket szabályozó munkautasítások, formanyomtatványok "0.1" változatát. A munkautasítások részletesen írják le, hogyan kell az egyes tevékenységeket végrehajtani. A formanyomtatványok alkalmazásával, a rendszer működését igazoló feljegyzések keletkeznek. Várható határideje: a szerződés aláírásától számított 9. hét Az előírások, külső dokumentumok, egyéb utasítások rendszerezése A szervezet működésére vonatkozó külső törvényi, rendeleti és belső utasítások, szabványok azonosítása, rendszerezése, a külső dokumentumok listájának elkészítése. A lista folyamatos karbantartására Megbízó felelőst jelöl ki. Várható határideje: a szerződés aláírásától számított 10. hét A Munkaköri leírások elkészítése A rendszerszabályzó dokumentumok elkészültét követően történik az egyes munkakörök minőségirányítási felelősségének és hatáskörének meghatározása, melyeket a munkaköri leírások tartalmaznak. Várható határideje: a szerződés aláírásától számított 11. hét. file: MF-202-Ajanlat-MIR 6 / 12

7 A rendszerdokumentáció összeállítása A minőségirányítási rendszert bemutató és az azt szabályzó dokumentáció összeállítása, rendszerbe állításra előkészítése. Az irányítási rendszer előíró jellegű dokumentumait a Megbízott magyar nyelvű WinWord 6.0 / 7.0 szövegszerkesztővel állítja elő, és mind nyomtatott formában, mind elektronikus adathordozón (CD-n) átadja a Megbízó részére. A különböző formanyomtatványok kitöltését (például: beszállítói lista, stb.) a Megbízott oktatását követően, a Megbízó szakemberei végzik el, ezeket a dokumentumokat a Megbízott jóváhagyás előtt felülvizsgálja. (A feljegyzések, kitöltött formanyomtatványok, jegyzőkönyvek stb. az adott munkakörhöz tartozóan kerülnek tárolásra, az adott munkahelyen.) Várható határideje: a szerződés aláírásától számított 12. hét A minőségügyi rendszer bevezetése Vezetőségi átvizsgálás A rendszerbeveztés előtti vezetőségi átvizsgálás keretében a cég vezetése áttekinti a felépített minőségügyi rendszert, az addigi tapasztalatok alapján levonható következtetéseket, intézkedéseket fogalmaz meg a jövőre vonatkozóan, és hatályba lépteti a minőségirányítási rendszer 1.0 verziójú dokumentációs rendszerét. Időtartama: kb. 2 óra Várható határideje: a szerződés aláírásától számított 13. hét A rendszerdokumentáció 1.0 verziójának kiadása A szabályozó és az igazoló rendszer kidolgozását és összeállítását követően, egy meghatározott időponttól kezdődően, a teljes irányítási rendszer hatályba lép, amit a cégvezetés jóváhagyó aláírását követően, a rendszerdokumentáció 1.0-ás verziójának kiadása jelent. Várható határideje: a szerződés aláírásától számított 13. hét Rendszerbevezető oktatás A szabályozó és az igazoló rendszer kiadását követően a vállalkozás valamennyi munkatársával ismertetjük a minőségpolitikát, a munkakörre vonatkozó kézikönyvfejezeteket, eljárásleírásokat és műveletleírásokat. Bemutatásra kerülnek azon feljegyzések melyek készítése szükséges a rendszerműködés igazolhatóságához. Az oktatásokat a munkahelyi vezetők végzik, a tanácsadó segítsége mellett. Időtartama: kb. 2 óra Várható határideje: a szerződés aláírásától számított 13. hét. file: MF-202-Ajanlat-MIR 7 / 12

8 2.4. A minőségügyi rendszer működtetése, korrekciója A rendszerbevezetést követő hosszabb próbaüzem alatt történik a dokumentáció végleges formára igazítása, ami az alkalmazhatóságot, a teljes körű megfelelést biztosítja. A BMS-Consulting rendszeres helyszíni konzultációk formájában áll a Megbízó szakemberei rendelkezésére. A felügyelt működtetést, szükség esetén, a kidolgozott rendszer korrekciói követik. Időtartama: kb. 1,5 hónap Várható határideje: a szerződés aláírásától számított 20. hét A minőségügyi rendszer belső felülvizsgálata Belső audit A tanúsítást megelőzően belső audit keretében mérjük fel a kiépített, bevezetett minőségirányítási rendszer megfelelőségét, hatékonyságát, tanúsításra való felkészültséget, ami a következő szempontok alapján ítélhető meg: a bevezetett rendszer szabványkövetelményeknek való megfelelősége gyakorlati alkalmassága a munkavállalók rendszer ismerete az igazoló feljegyzések alkalmazása A belső audit tapasztalatiról összefoglaló jelentést készítünk, melyben meghatározzuk a tanúsító auditon való megfeleléshez szükséges feladatokat. A jelentést a vállalkozás vezetőjével hagyatjuk jóvá. A belső audit a felkészítő szakembertől független, kvalifikált munkatárs végzi, aki a rendszer fejlesztésében nem vettek részt, hogy az objektivitás, függetlenség biztosítva legyen. A belső audit módszere és tematikája megegyezik a tanúsító auditéval. Időtartama: kb. 1 nap Várható határideje: a szerződés aláírásától számított 22. hét Vezetőségi átvizsgálás A belső audit eltéréseinek, megállapításainak javítását követően kerülhet sor a belső audit lezárására. A vezetőségi átvizsgálás keretében a cég vezetése áttekinti a minőségügyi rendszert, a szabvány követelményeinek megfelelően. A vezetőségi átvizsgálás bemenő információi, a: a) a belső auditok eredményei, b) vevői visszajelzések, c) a folyamatok működése és a termékek megfelelősége, d) a megelőző és a helyesbítő tevékenységek helyzete, e) a korábbi vezetőségi átvizsgálásokból következő tevékenységek, file: MF-202-Ajanlat-MIR 8 / 12

9 f) azok a változtatások, amelyek befolyásolhatják a minőségirányítási rendszert, valamint g) a fejlesztésre irányuló ajánlások. A vezetőségi átvizsgálás kimenő döntései, intézkedései, a: a) a minőségirányítási rendszer és folyamatai eredményességének fejlesztéséről, b) a termékeknek a vevői követelményekkel kapcsolatos fejlesztéséről, valamint c) az erőforrás-szükségletekről. Időtartama: kb. 2 óra Várható határideje: a szerződés aláírásától számított 24. hét Tanúsíttatás Felkészülés a tanúsító auditra A minőségügyi rendszer független harmadik fél által történő tanúsíttatása a rendszer teljes körű belső auditálását és vezetőségi felülvizsgálatát követően történhet. Fel kell venni a kapcsolatot a tanúsításra kiválasztott szervvel, és számára meg kell küldeni a minőségirányítási rendszert bemutató szabályzó dokumentumokat, és meg kell vele állapodni a tanúsító audit időpontjában. A Megbízott a tanúsítási folyamatban díjmentesen vállalja: a tanúsító szervezet kiválasztásában történő közreműködést, a kiválasztott tanúsító szervezettel való kapcsolatfelvételt, a tanúsításhoz szükséges dokumentumok fordíttatásának megszervezését, a tanúsítási eljárásban a koordinációt, részvételt a tanúsítás során. Várható határideje: a szerződés aláírásától számított 24. hét Tanúsításra felkészítő oktatás A minőségügyi rendszerépítést, a vezetés részére tartott 1x2 órás, a tanúsításra felkészítő tréning zárja le. A tréning tematikája: Az ISO 9001:2000 szerinti minőségügyi rendszer működtetése. Az ISO 9001:2000 szerinti minőségügyi rendszer tanúsításának eddigi tapasztalatai. A rendszer tanúsításának célja, módszere és menete. Viselkedési szabályok a tanúsításon. A tanúsítást megelőző feladatok. A tanúsítást követő feladatok. Várható határideje: a szerződés aláírásától számított 24. hét (Előaudit) A tanúsító szervet felkérhető egy előaudit megtartására is, mely egy kockázat nélküli rövidített tanúsító auditnak felel meg, a tanúsító auditot végző vezető auditorral. file: MF-202-Ajanlat-MIR 9 / 12

10 Várható határideje: a szerződés aláírásától számított 25. hét Tanúsító audit A tanúsító szerv független auditorai által végzett helyszíni szemle (tanúsító audit) során felmérik a szervezet megfelelőségét, és döntést hoznak a tanúsítvány megítélhetőségéről. A tanúsító szerv által tartott tanúsító audit során feltárt, dokumentációval kapcsolatos hiányosságok javítása. Várható határideje: a szerződés aláírásától számított 26. hét. file: MF-202-Ajanlat-MIR 10 / 12

11 3. Együttműködési feltételek A jó minőségű és határidőre történő rendszerkiépítéshez a Megbízó részéről a következők biztosítása elengedhetetlen: A rendszerkiépítés és a későbbi működtetés, hatékony fenntartás megvalósításához, a felső vezetés kellő szakmai ismerettel és hatáskörrel rendelkező tagjának kijelölése (minőségügyi vezető) Az előre egyeztetett időpontokban a minőségügyi vezető, és a téma szerinti területi vezető(k) rendelkezésre állása. A konzultációk és az oktatások lebonyolításához szükséges körülmények biztosítása Az egyeztetett feladatok határidőre történő végrehajtása A munkához szükséges információ szolgáltatása Az esetlegesen felmerülő akadályokról személyi változásokról időben történő tájékoztatás file: MF-202-Ajanlat-MIR 11 / 12

12 4. Az árajánlat ütemterve és díjtételei Az Irányítási Rendszer építés főbb lépéseinek ütemterve szerződés aláírásától számítva Hét Munkafázis: Előkészítő helyzetfelmérés és alapismereti oktatás X X X 2.2. A minőségügyi rendszerdokumentáció kialakítása X X X X X X X X X 2.3. A minőségügyi rendszer bevezetése X 2.4. A minőségügyi rendszer működtetése, korrekciója X X X X X X X 2.5. A minőségügyi rendszer belső felülvizsgálata X X X X 2.6. Tanúsíttatás X X A BMS-Consulting Bt. az előzőekben leírt tevékenységekért, a következő díjakat irányozza elő: Elvégzett feladat: Határidő Nettó % Ft 2.1. Előkészítő helyzetfelmérés és alapismereti oktatás 20% 3.hét A Minőségügyi Kézikönyv elkészítése 20% 5.hét A Munkautasítások, Formanyomtatv.elkészítése 20% 12.hét A minőségügyi rendszer bevezetése 15% 13.hét A minőségügyi rendszer működtetése, korrekciója - 20.hét A minőségügyi rendszer belső felülvizsgálata 15% 24.hét Garanciális elemként, a sikeres tanúsíttatást követően 10% 26.hét Mindösszesen: Ft + ÁFA azaz, kilencszáznyolcvanezer Forint + 25% ÁFA. Jelen árajánlat a harmadik fél általi tanúsítás költségét nem tartalmazza. Amennyiben ajánlatunk elfogadásra kerül, szerződéstervezetet készítünk, amelyet aláírásra a vállalkozásvezetőnek átadunk. Árajánlatunkat változatlan formában 180 napig tartjuk fenn. Budapest, július 08. BMS-Consulting Bt. cégvezető file: MF-202-Ajanlat-MIR 12 / 12

BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció / IV. szint: Formanyomtatványok MF-219-Projekt terv - MIR.

BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció / IV. szint: Formanyomtatványok MF-219-Projekt terv - MIR. Projektterv a Mester Példány Kft. (1123 Budapest, Alkotás út 50.) MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének kialakítására. Készítette: BMS-Consulting Bt. Ács Lajos cégvezető

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Név: Mester Példány. MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti Minőségirányítási rendszerének kialakítására.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Név: Mester Példány. MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti Minőségirányítási rendszerének kialakítására. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS a Mester Példány MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti Minőségirányítási rendszerének kialakítására. Név: Mester Példány CÍM: 1114 Budapest, MEGBÍZÓ: MEGBÍZOTT: Név: BMS-Consulting

Részletesebben

Projekt Ütemterv Határidő

Projekt Ütemterv Határidő BMS- Cég: Mester Példány /BMS-regisztrációs szá: BMS-xxx Feladat célja 1 Első egbeszélés, árajánlat előkészítő adatlap felvétele előzetes helyzetfelérés árajánlathoz Felelőse 2 Árajánlat elkészítése, elfogadása

Részletesebben

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció 1081 Budapest, Népszínház u. 57. I/8. Hatálybaléptetés időpontja: Készítette:.... Ács Lajos cégvezető - minőségügyi vezető Ellenőrizte és Jóváhagyta:.... Ácsné Cseh Ildikó cégtulajdonos Figyelem! Az, a

Részletesebben

BMS-Consulting Bt. ME-004-Az irányítási rendszerépítés és felülvizsgálat folyamata

BMS-Consulting Bt. ME-004-Az irányítási rendszerépítés és felülvizsgálat folyamata BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció ME-004-Az irányítási rendszerépítés és felülvizsgálat Hatálybaléptetés időpontja: Készítette:.... Ács Lajos Irányítási Rendszerépítés üzletágvezető

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez az MSZ EN ISO 9001,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer dokumentumai előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár

A minőségirányítási rendszer dokumentumai előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár Műszaki Alapozó, Fizika és Gépgyártástechnológia Intézeti Tanszék Minőségirányítás alapjai A minőségirányítási rendszer dokumentumai előadó: Dr Szigeti Ferenc főiskolai tanár A minőségirányítási rendszer

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS

Részletesebben

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI S.sz. ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 1) vevőközpontúság vevőközpontúság 2) vezetés vezetői szerepvállalás 3) a munkatársak bevonása a munkatársak elköteleződése 4) folyamatszemléletű

Részletesebben

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció -

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Kulcsszavak - Teljes dokumentáltság, szabályozottság - Visszavezethetőség - Rendszeres külső és belső ellenőrzés - Folyamatos fejlődés - Esetlegesség,

Részletesebben

BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció

BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció 1081 Budapest, Népszínház u. 57. I/8. Hatálybaléptetés időpontja: Készítette:.... Ács Lajos cégvezető - minőségügyi vezető Ellenőrizte és Jóváhagyta:.... Ácsné Cseh Ildikó cégtulajdonos Figyelem! Az, a

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Orvostechnikai eszköz belső auditor (MSZ EN ISO 13485) Mi a képzés célja és mik az előnyei?

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Orvostechnikai eszköz belső auditor (MSZ EN ISO 13485) Mi a képzés célja és mik az előnyei? Képzés megnevezése: Orvostechnikai eszköz belső auditor (MSZ EN ISO 13485) Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez az MSZ EN ISO 13485 szabvány

Részletesebben

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ME-04 BELSŐ AUDIT Átdolgozta és aktualizálta:... Tigerné Schuller Piroska minőségirányítási vezető Jóváhagyta és a bevezetést elrendelte:... Dr. Gábor Ferenc Jegyző

Részletesebben

A minőségbiztosítás folyamata, szereplők

A minőségbiztosítás folyamata, szereplők 7. A minőségbiztosítás folyamata, szereplők 7.1 A minőségbiztosítás bevezetésének folyamata A bevezetés első lépése és feltétele a vezetők egyöntetű és egyértelmű szándékának és elkötelezettségének kialakítása.

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

Minőségirányítási Kézikönyv

Minőségirányítási Kézikönyv FVM MGI Oldal: 1/7 4. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 4.1. Általános követelmények Olyan minőségirányítási rendszert hoztunk létre, dokumentáltunk és tartunk fenn, amely megfelelő eszköz arra, hogy tevékenységünk

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Autóipari belső auditor (MSZ ISO/TS 16949) Mi a képzés célja és mik az előnyei?

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Autóipari belső auditor (MSZ ISO/TS 16949) Mi a képzés célja és mik az előnyei? Képzés megnevezése: Autóipari belső auditor (MSZ ISO/TS 16949) Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A résztvevő a képzés után - megfelelő képzettséget szerez az MSZ ISO/TS 16949 szabvány belső,

Részletesebben

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint Tartalomjegyzék 1. Kérelmezés átvizsgálása, audit előkészítése...2 1.1 Előaudit...2 1.2 Kérdéskatalógus...2 1.3 Auditmegbízott...2 2 A kezdeti (tanúsító) audit...2 2.1 A kezdeti audit 1. szakasza:...2

Részletesebben

Amit a minőségről tudni kell Certified Process Quality Manager course 1 Az előadás tematikája: ISO 9001 minőségirányítási rendszer közérthetően Minőségirányítási rendszertanúsítások egy tapasztalt auditor

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MEGHÍVÓ. MSZ EN ISO 13485:2012 Belső auditor tréning NYÍLT KÉPZÉS 2014.10.07-09.

MEGHÍVÓ. MSZ EN ISO 13485:2012 Belső auditor tréning NYÍLT KÉPZÉS 2014.10.07-09. MEGHÍVÓ Jelentkezés www.saasco.hu MSZ EN ISO 13485:2012 NYÍLT KÉPZÉS 2014.10.07-09. Előadó: Helyszín: Juhász Attila divízióvezető, partner SAASCO Kft. Gyöngyösi Iroda 3200 Gyöngyös, Búza u. 1. I. em. 108.

Részletesebben

Változások folyamata

Változások folyamata ISO 9001:2008 Változások az új szabványban Változások folyamata A változtatások nem csak a rendszer dokumentumait előállítókra vonatkozik, hanem: az ellenőrzéseket végzőkre, a belső auditot végzőkre, és

Részletesebben

BELSŐ AUDIT 2. ELJÁRÁS LEÍRÁSA

BELSŐ AUDIT 2. ELJÁRÁS LEÍRÁSA BELSŐ AUDIT MINŐSÉGÜGYI ME 08 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a minőségirányítási rendszer belső auditálásának szabályozása. Jelen szabályozás rögzíti a belső audit megtervezésének, végrehajtásának folyamatát,

Részletesebben

A minőségügyi munka múltja, jelene, jövője a MOHE CÉGCSOPORT tagjai között

A minőségügyi munka múltja, jelene, jövője a MOHE CÉGCSOPORT tagjai között A minőségügyi munka múltja, jelene, jövője a MOHE CÉGCSOPORT tagjai között XVII. Otthoni Szakápolási Kongresszus Ráckeve 2015. Október 08-09. Készítette: Bodrogi Sándorné minőségfejlesztési vezető 1 Újraélesztés

Részletesebben

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Az előadás témái Emlékeztetőül: összefoglaló a változásokról Alkalmazási

Részletesebben

Gyöngy István MS osztályvezető

Gyöngy István MS osztályvezető Gyöngy István MS osztályvezető www.emi-tuv.hu Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra?. 25 éve Magyarországon Tanúsítás / Hitelesítés: NAT akkreditáció

Részletesebben

Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7. Szabados Éva. MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszer

Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7. Szabados Éva. MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszer Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7 Megbízó szervezet neve: D-PACK Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Székhelye: 2371 Dabas-Sári, Szent János u. 1. Megbízó szervezet vezetőségének képviselője:

Részletesebben

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20.

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5 Megbízó szervezet megnevezése: Szentendrei Betonárugyár ZRt. Székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Az audit során vizsgált illetve megtekintett telephelye(i):

Részletesebben

Az energiairányítási rendszer bevezetésének eredményei az Alcoa-nál

Az energiairányítási rendszer bevezetésének eredményei az Alcoa-nál Az energiairányítási rendszer bevezetésének eredményei az Alcoa-nál Antal László Rendszermérnök. november 7. ALCOA KÖFÉM Ipari Park Épületek & Területek: Teljes Terület: 88, m ebből Épületek: 5, m Magna

Részletesebben

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István ÉMI-TÜV ÉMI-TÜV SÜD SÜD 2016.06.02.-03. ISO Fórum ISOFÓRUM Tavasz ÉMI-TÜV SÜD

Részletesebben

ELŐKÉSZÍTŐ HELYZETFELMÉRÉS JELENTÉS

ELŐKÉSZÍTŐ HELYZETFELMÉRÉS JELENTÉS BMS-regisztrációs szám:bms-000 ELŐKÉSZÍTŐ HELYZETFELMÉRÉS JELENTÉS A Mester Példány Szövetségnél végzett helyzetfelmérés eredményéről, az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány követelményeinek megfelelően. BMS-regisztrációs

Részletesebben

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György A VCA/SCC biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző listája a beszállítók és alvállalkozók SHE (safety, health, environment) értékelési és

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17.

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17. AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE 2015. Szeptember 17. SGS BEMUTATÁSA Alapítás: 1878 Központ: Genf, Svájc Tevékenység: Ellenőrzés, vizsgálat és tanúsítás Szervezet: 80.000

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: IRIS szabványismertető Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: IRIS szabványismertető Jelentkezés Képzés megnevezése: IRIS szabványismertető Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A képzés célja az IRIS szabvány vasúti járműipari kiegészítő követelményeinek megismertetése a résztvevőkkel.

Részletesebben

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Bevezetés Az új fogalmak a TQM ből ismerősek? ISO 9001:2015 új fogalmainak az érdekelt felek általi értelmezése

Részletesebben

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4.

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. Móricz Pál ügyvezető igazgató Szenzor Gazdaságmérnöki Kft. változások célja Előadás tartalma megváltozott fogalmak, filozófia mit jelentenek

Részletesebben

1 ÓBUDAI EGYETEM TÜV RHEINLAND REFERENS KÉPZÉSEK

1 ÓBUDAI EGYETEM TÜV RHEINLAND REFERENS KÉPZÉSEK 1 ÓBUDAI EGYETEM TÜV RHEINLAND REFERENS KÉPZÉSEK Minőségirányítási referens: A képzés ajánlott mindazon hallgatóknak, akik szeretnének megismerkedni a minőségirányítási ek kiépítésének alapjaival, i ismereteket

Részletesebben

2011. ÓE BGK Galla Jánosné,

2011. ÓE BGK Galla Jánosné, 2011. 1 A mérési folyamatok irányítása Mérésirányítási rendszer (a mérés szabályozási rendszere) A mérési folyamat megvalósítása, metrológiai megerősítés (konfirmálás) Igazolás (verifikálás) 2 A mérési

Részletesebben

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT MŰHELYMUNKA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK ÁTALAKÍTÁSA AZ ISO 9001:2015 SZERINT GYAKORLATI FOGÁSOK. TOHL ANDRÁS TECHNIKAI VEZETŐ SGS HUNGÁRIA KFT. NAPIREND Bevezetés, problémák,

Részletesebben

MŰKÖDŐ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÓRHÁZI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT

MŰKÖDŐ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÓRHÁZI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT MŰKÖDŐ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÓRHÁZI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT Pergéné Kiss Éva Hetényi Géza Kórház- RI, Szolnok Központi műtő/ fül-orr-gége és szájseb. műtő BSc ápoló, műtős szakasszisztens Balatonfüred,

Részletesebben

A szabványos minőségi rendszer elemei. Általános részek, tervezés

A szabványos minőségi rendszer elemei. Általános részek, tervezés 9. A szabványos minőségi rendszer elemei. Általános részek, tervezés 9.1 Az ISO 9001 szabvány előírásainak csoportosítása A szabvány 0., 1., 2., és 3. pontja bevezetésként szolgál és megadja a legfontosabb

Részletesebben

A DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER

A DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER ISO 9000 FÓRUM A DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER A DOKUMENTÁLT INFORMÁCIÓK KIALAKÍTÁSÁNAK BUKTATÓI, FORTÉLYAI AZ AUDITOR SZEMÉVEL. AVAGY MIT KERES AZ AUDITOR AZ ÚJ TANÚSÍTÁS SORÁN? DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER LOGIKUS

Részletesebben

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 A bányászat során előállított építési termékekre vonatkozó előírások 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az

Részletesebben

Környezetmenedzsment

Környezetmenedzsment zöld beszerzé s ökocímkék környezetmene dzsment zöld rendezvény Környezetmenedzsment ISO 14001 és EMAS A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatójának kivonata

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2012. március 5. 1. Bevezető Az Óbudai Egyetem az intézmény működésének folyamatait, beleértve a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok

Részletesebben

Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS. Oldalszám: 3. Melléklet: - Változat : 2. ME-852 MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG

Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS. Oldalszám: 3. Melléklet: - Változat : 2. ME-852 MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS Oldalszám: 3 Melléklet: - Változat : 2. ME-852 MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG Hatálybalépés dátuma: 2003. november 1 Készítette: 1 / 6 Kerekes László minőségirányítási

Részletesebben

52 347 01 0000 00 00 Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs. Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs T 1/10

52 347 01 0000 00 00 Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs. Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs T 1/10 T 1580-06/2/7 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu BEVEZETŐ az ASP-szolgáltatásról Az ASP-szolgáltatás (Application Service Providing) előnyei A megrendelő

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai 3.2 Az ISO 9000 szabványsorozat elemei

Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai 3.2 Az ISO 9000 szabványsorozat elemei 3. Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai A minőségügyi szabványokat az ISO egyik bizottsága, az ISO/TC 176 alkotta, ez a bizottság végzi, a továbbfejlesztés munkáját is. A szabványsorozat

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

Menedzsment rendszerek

Menedzsment rendszerek Menedzsment rendszerek Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem ME 3.0.0 BELSİ AUDIT

Károli Gáspár Református Egyetem ME 3.0.0 BELSİ AUDIT BELSİ AUDIT 1. Cél A Belsı audit címő minıségügyi eljárás-utasítás célja a belsı minıségügyi felülvizsgálás/audit eljárásrendjének szabályozása az auditok hatékonysága érdekében. 2. Alkalmazási terület

Részletesebben

A folyamatszemlélet és PDCA elvek érvényesülése az új ISO 9001:2015 rendszerben. Bujtás Gyula. Elvárások és javaslatok a külső tanúsító szemszögéből

A folyamatszemlélet és PDCA elvek érvényesülése az új ISO 9001:2015 rendszerben. Bujtás Gyula. Elvárások és javaslatok a külső tanúsító szemszögéből A folyamatszemlélet és PDCA elvek érvényesülése az új ISO 9001:2015 rendszerben Elvárások és javaslatok a külső tanúsító szemszögéből Bujtás Gyula Budaörs, BEMUTATKOZÁS EMT Zrt./ NQA Hungary Alapítva:

Részletesebben

Minőségbiztosítás dr. Petőcz Mária

Minőségbiztosítás dr. Petőcz Mária Minőségbiztosítás dr. Petőcz Mária Építési folyamat 1 J O G S Z A B Á LY O K N E M Z E T I S Z A B VÁ N Y O K SZAKMAI ÉS VÁLLALATI SZABVÁNYKIADVÁNYOK A műszaki szabályozás szintjei és hierarchiája HAZAI

Részletesebben

Miért az EFEB által szervezett minőségbiztosítási munkatárs tanfolyam a legjobb választás az Ön számára?

Miért az EFEB által szervezett minőségbiztosítási munkatárs tanfolyam a legjobb választás az Ön számára? Tanfolyami összefoglaló Tervezett kezdés: 2017-09-23 Ütemezés: Időtartam: Hetente 2 hónap Helyszín: Budán: XI. Villányi út 5-7. vagy Pesten: XIII. Frangepán u. 19. Tanfolyami napok: szombat 9:00-15:30,

Részletesebben

Elektromechanikai műszerész Elektromechanikai műszerész

Elektromechanikai műszerész Elektromechanikai műszerész A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Belső audit jegyzőkönyv, jelentés

Belső audit jegyzőkönyv, jelentés Belső audit jegyzőkönyv, jelentés Auditálás alatti szervezet: Cím: Audit azonosítója: Dátum: Auditkritériumok, scope: Auditprogramot irányító személy: Auditor: Megfigyelő: MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási

Részletesebben

Tematika minőségügyi oktatáshoz MU 008.EF

Tematika minőségügyi oktatáshoz MU 008.EF Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Tematika minőségügyi oktatáshoz MU 008.EF Készítette: Dr. Zagyi Bertalan Folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Zagyi Bertalan

Részletesebben

TÜV Rheinland InterCert Kft. Ipari szolgáltatások (BS I) üzletág I02 üzleti terület. Ajánlatadás, szerződéskötés az I02 üzleti területen

TÜV Rheinland InterCert Kft. Ipari szolgáltatások (BS I) üzletág I02 üzleti terület. Ajánlatadás, szerződéskötés az I02 üzleti területen 1. A szabályozás célja Jelen eljárásutasítás a TÜV Rheinland InterCert (TRI) Ipari szolgáltatások üzletág I02 üzleti terület ajánlatadási és szerződéskötési folyamatát, illetve a megkeresések, ajánlatkérések

Részletesebben

Az új szabványra történő áttérés feladatai. tanúsítói oldalról. Bujtás Gyula. Budaörs, 2015.

Az új szabványra történő áttérés feladatai. tanúsítói oldalról. Bujtás Gyula. Budaörs, 2015. Az új szabványra történő áttérés feladatai Bujtás Gyula tanúsítói oldalról Budaörs, 2015. BEMUTATKOZÁS EMT Zrt./ NQA Hungary Alapítva: 2002 november 28. 2008.09.19.-től - Zrt. Cím: 2040 Budaörs, Muskátli

Részletesebben

BMS-Consulting Bt. ME-002-Belső audit - a nemmegfelelőségek kezelése - helyesbítő és megelőző tevékenységek

BMS-Consulting Bt. ME-002-Belső audit - a nemmegfelelőségek kezelése - helyesbítő és megelőző tevékenységek BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció ME-002-Belső audit - a nemmegfelelőségek kezelése - helyesbítő és megelőző tevékenységek Hatálybaléptetés időpontja: Készítette:.... Ács Lajos

Részletesebben

Belső felülvizsgálat MF 16

Belső felülvizsgálat MF 16 Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Belső felülvizsgálat MF 16 Készítette: Dr. Balatoni Ildikó folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Balatoni Ildikó mb. stratégiai

Részletesebben

BMS-Consulting Bt. ME-005-Oktatások - képességfejlesztő tréningek folyamata

BMS-Consulting Bt. ME-005-Oktatások - képességfejlesztő tréningek folyamata BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció ME-005-Oktatások - képességfejlesztő tréningek Hatálybaléptetés időpontja: Készítette:.... Ácsné Cseh Ildikó Oktatás-Tréning üzletágvezető

Részletesebben

Legjobb gyakorlati alkalmazások

Legjobb gyakorlati alkalmazások Legjobb gyakorlati alkalmazások A belső ellenőrzési munkafolyamatok elektronikus dokumentálása A Ber. 12. j) pontja alapján a belső ellenőrzési vezető köteles az ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

Ép testben ép lélek alapítvány. 18 háziorvosi praxis minőségügyi tevékenységének 10 éve

Ép testben ép lélek alapítvány. 18 háziorvosi praxis minőségügyi tevékenységének 10 éve Ép testben ép lélek alapítvány 18 háziorvosi praxis minőségügyi tevékenységének 10 éve 2000 MOTIVÁCIÓ LEHETŐSÉG FORRÁSTEREMTÉS CÉLMEGHATÁROZÁS, ÚTKERESÉS, GYŰJTŐMUNKA, RENDSZERKIÉPÍTÉS TANÚSÍTÁS 2001-2005

Részletesebben

ISO 9001 Útmutató. Bevezetés. Érvényességi terület és kizárások. Audit folyamat

ISO 9001 Útmutató. Bevezetés. Érvényességi terület és kizárások. Audit folyamat Bevezetés Ezt a dokumentumot azért állítottuk össze, hogy segítsen megismerni az Ön szervezetének szerepét és felelősségét a regisztrációs/tanúsító folyamatban és vázolja az EMT/NQA általános elvárásait,

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek minõsítési eljárása kijelöléshez NAR-01M 3. kiadás Hatálybalépés: 2008. november 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szabályozók felülvizsgálata Ellenőrzési-mátrix

Szabályozók felülvizsgálata Ellenőrzési-mátrix Szabályozók felülvizsgálata Ellenőrzési-mátrix Laukó Krisztina SZTE SZAKK, intézményi koordinátor 35. NEVES Betegbiztonsági Fórum, 2016. 06. 23. Előzmények 1998 Mintaklinika program 2002 az összes szervezeti

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2015. március 2. 1. Bevezető Az Óbudai Egyetem az intézmény működésének folyamatait, beleértve a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok

Részletesebben

MŰKÖDÉSI FOLYAMATTÉRKÉP

MŰKÖDÉSI FOLYAMATTÉRKÉP ÁROP 1.A.2/B-2008-0014 MŰKÖDÉSI FOLYAMATTÉRKÉP KÉSZÍTÉSE (ÁROP 1.h) VESZPRÉM GYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRSTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óváros tér 9. MŰKÖDÉSI FOLYAMATTÉRKÉP Készítette: Budapest, 2010 04 30 A

Részletesebben

4. Az ISO Energiairányítási rendszer

4. Az ISO Energiairányítási rendszer 4. Az ISO 50001 - Energiairányítási rendszer 4.1 Általános ismertetés Az ISO 50001 Energiairányítási rendszer (a továbbiakban: energiairányítási rendszer, rövidítve: EIR) logikája megegyezik a többi minőségbiztosítással

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség A.4. Felelősségek az MRSZ - Motoros Könnyű repülő Sport Szövetség MKSSZ Légi alkalmasság Tanúsítás folyamatában: A.4.1. Felelősségek a SES A1 és az UL A2 területek Légi alkalmasság felülvizsgáló folyamatában:

Részletesebben

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező Szerződő partner neve Immobi-Rat Kft. Zámbori Péter Kommunikációs és Stratégiai Tanácsadó Kft. Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő Szerződéses dátum a pályázati

Részletesebben

ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA (27/2012 EK) ÉS AZ ISO 50001:2012 SZABVÁNY KAPCSOLATA KOHL ZSUZSANNA ÜGYVEZETŐ FRAMEWORK HUNGARY KFT.

ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA (27/2012 EK) ÉS AZ ISO 50001:2012 SZABVÁNY KAPCSOLATA KOHL ZSUZSANNA ÜGYVEZETŐ FRAMEWORK HUNGARY KFT. ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA (27/2012 EK) ÉS AZ ISO 50001:2012 SZABVÁNY KAPCSOLATA KOHL ZSUZSANNA ÜGYVEZETŐ FRAMEWORK HUNGARY KFT. Előírások Ösztönző programok KKV-knak energetikai auditok végeztetésére.

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2013. március 4. 1. Bevezető Az Óbudai Egyetem az intézmény működésének folyamatait, beleértve a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok

Részletesebben

LABORATÓRIUMOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA Dr. Bezur László

LABORATÓRIUMOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA Dr. Bezur László LABORATÓRIUMOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA Dr. Bezur László (1) Előadás (2) GLP szabvány, GLP laboratóriumok (rendelet szöveg) (3) 17025 (2001) szabvány, laboratóriumok akkreditálása (a szabvány rövidített szövege)

Részletesebben

A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő rendszerének és eredményeinek értékelése

A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő rendszerének és eredményeinek értékelése A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő ségfejlesztés rendszerének és eredményeinek értékelése. 2013. 1. Általános minőségbiztosítási elvek A Kar szakjainak minőségbiztosítási tevékenységei 2013-ig

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM TÜV RHEINLAND TUDÁSKOZPONT REFERENSI KÉPZÉS

ÓBUDAI EGYETEM TÜV RHEINLAND TUDÁSKOZPONT REFERENSI KÉPZÉS 1 ÓBUDAI EGYETEM TÜV RHEINLAND TUDÁSKOZPONT REFERENSI KÉPZÉS Minőségirányítási referens: A képzés ajánlott mindazon hallgatknak, akik szeretnének megismerkedni a minőségirányítási ek kiépítésének val,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosította/felülvizsgálta (név, dátum) Változat száma Módosított oldalszám Jóváhagyta (név, dátum) Kibocsátás/érvénybe

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

AEO Tanácsadás. Megfelelés az informatikai és biztonsági követelményeknek. Bozsik Tibor IT csoport vezető

AEO Tanácsadás. Megfelelés az informatikai és biztonsági követelményeknek. Bozsik Tibor IT csoport vezető AEO Tanácsadás Megfelelés az informatikai és biztonsági követelményeknek Engedélyezett Gazdálkodó Státusz (AEO) 2008. Január elsejével került bevezetésre Cél: AEO-val rendelkező gazdálkodó pozitív megkülönböztetése

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A ÉVEKRE

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A ÉVEKRE SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A 2016 2019. ÉVEKRE Szentendre Város Önkormányzat egyik alapvető célja, hogy biztosítsa a település működőképességét a kötelező és az önként

Részletesebben

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA Készítette: Varsányi Nóra Bársony Zsolt közreműködésével TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA LAKHATÁSI TÁMOGATÁS BELSŐ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI (ÉRTÉKELÉSI) RENDSZERE Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci

Részletesebben

Az alapellátás ISO 9001 és MEES 1.0 alapú minőségirányítási rendszerének (MIR) működtetése

Az alapellátás ISO 9001 és MEES 1.0 alapú minőségirányítási rendszerének (MIR) működtetése Az alapellátás ISO 9001 és MEES 1.0 alapú minőségirányítási rendszerének (MIR) működtetése Vonatkozó szabályozások Jogszabályok Az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. Törvény 121. 327 Minden egészségügyi

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ISO 9001 revízió Dokumentált információ

ISO 9001 revízió Dokumentált információ ISO 9001 revízió Dokumentált információ Dokumentumkezelés manapság dokumentált eljárás Minőségi kézikönyv DokumentUM feljegyzés Dokumentált eljárás feljegyzések kezeléséhez Dokumentált eljárás dokumentumok

Részletesebben

Projektkövetés a 148/2002 (VII.1.) Kormány rendelet alapján

Projektkövetés a 148/2002 (VII.1.) Kormány rendelet alapján KORMÁNYZATI INFORMATIKAI EGYEZTETŐ TÁRCAKÖZI BIZOTTSÁG 18. SZÁMÚ AJÁNLÁS Projektkövetés a 148/2002 (VII.1.) Kormány rendelet alapján Verzió: 1.0 Budapest 2003. 1 / 12. oldal Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

52 347 01 0000 00 00 Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs. Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs É 1/10

52 347 01 0000 00 00 Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs. Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Supplier Relationship Management. Benedek 2013.05.07.

Supplier Relationship Management. Benedek 2013.05.07. Supplier Relationship Management Benedek 2013.05.07. BESZERZÉSI LÉPÉSEK Beszerzés termékek vagy szolgáltatások begyűjtése az elérhető legjobb áron, minőségben és szállítási feltételek mellett, a lehető

Részletesebben

TÉNYLEG CSAK TEHER A MEGRENDELŐI ÉS A VEVŐI AUDIT? GYAKORI KÖVETELMÉNYEK

TÉNYLEG CSAK TEHER A MEGRENDELŐI ÉS A VEVŐI AUDIT? GYAKORI KÖVETELMÉNYEK TÉNYLEG CSAK TEHER A MEGRENDELŐI ÉS A VEVŐI AUDIT? GYAKORI KÖVETELMÉNYEK Gergely Edit 2014. szeptember 23. MEGRENDELŐI ÉS VEVŐI AUDITOK ÉS CÉGCSOPORTON BELÜLI KI, MIÉRT, KIT, HOGYAN? Ki? Multinacionális

Részletesebben

Megfelelőség szabályozás

Megfelelőség szabályozás Megfelelőség szabályozás Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék

Részletesebben