TÜV Rheinland InterCert Kft. Ipari szolgáltatások (BS I) üzletág I02 üzleti terület. Ajánlatadás, szerződéskötés az I02 üzleti területen

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÜV Rheinland InterCert Kft. Ipari szolgáltatások (BS I) üzletág I02 üzleti terület. Ajánlatadás, szerződéskötés az I02 üzleti területen"

Átírás

1 1. A szabályozás célja Jelen eljárásutasítás a TÜV Rheinland InterCert (TRI) Ipari szolgáltatások üzletág I02 üzleti terület ajánlatadási és szerződéskötési folyamatát, illetve a megkeresések, ajánlatkérések feldolgozását, az ajánlatok elküldését és a szerződések vagy megrendelések jóváhagyás előtti ellenőrzését szabályozza annak érdekében, hogy a megrendelő követelményei, elvárásai rögzítettek, hiánytalanok és a szerződő felek által egyértelműen tisztázottak legyenek. Egyedi kismegrendelők esetében az emelőgépek biztonságtechnikai vizsgálatára irányuló megbízás személyes vagy telefonon, telefaxon, ben való megkeresés alapján történik, ezért nem szükséges az ajánlatadási, szerződéskötési adminisztráció betartása. 2. Alkalmazási terület A szabályozás az ajánlatadással és szerződéskötéssel foglalkozó munkatársaira vonatkozik. 3. Meghatározások Témafelelős: aaz üzleti területvezetője által az ajánlat részletes kidolgozásával megbízott szakértő vagy műszaki munkatárs. Ajánlat: a vevői megkeresésre adott, joghatással járó válasz. Szerződés: a felek közötti megállapodás, a vevői megkeresésre készített és a vevő által visszaigazolt ajánlat, a vevői megrendelés, illetve mindazon cselekmény, amelynek alapján a felek közötti kötelezettségvállalás hatályosnak és jogszerűnek tekinthető (pl. elfogadott, cégszerűen aláírt, visszaigazolt ajánlat). 4. A szabályozás leírása Az általános szerződési feltételeket és a TRI vizsgálati, ellenőrzési és tanúsítási rendjét az VETSZ tartalmazza, amelyet a szerződésekhez (szóbeli ajánlatoknál a megrendelés visszaigazolásához) mellékelni kell. _5_0 Eljárásutasítás Érvényes: től Oldal: 1 / (7)

2 Kiemelt jelentőségű az ajánlatadási, tárgyalási, valamint szerződéskötési szakaszban készült dokumentumok tartalmi szempontból történő egyeztetése, az esetleges eltérések tisztázása, illetve az összhangjuk biztosítása. A szabályozás alapelve, hogy az üzleti terület, ezen belül a vizsgálólaboratórium arra vállalkozzon, amire minden szempontból (minőség, ár, határidő, szakmai szempontok) maradéktalanul és felelősséggel képes, és ezt a képességét megfelelő módon igazolni is tudja Ajánlatkérési igények feldolgozása Az ajánlatkérés beérkezése után az üzleti terület vezetője értékeli azt, és az ő feladata annak elbírálása is, hogy rendelkezik-e az üzleti terület vagy egyéb, a TÜV Rheinland Csoporthoz tartozó szervezet az igényelt szolgáltatás teljesítéséhez szükséges erőforrásokkal. Döntésének előkészítése során, igény szerint, felveszi a kapcsolatot az ügyféllel, és tisztázza a műszaki részleteket. Az ajánlatkérés megjelenési formája tetszőleges; az ajánlatkérés megkönnyítésére megkereséskor igény esetén az -A jelű formanyomtatvány küldhető az ügyfélnek. Ha az üzleti terület vagy egyéb, a TÜV Rheinland Csoporthoz tartozó szervezet rendelkezik az igényelt szolgáltatással, az üzleti terület vezetője kijelöli az ajánlat részletes kidolgozását végző projektfelelőst, akinek az ajánlati anyagot átadja. A projektfelelős ezt követően szükség szerint rögzíti az ajánlatkérő cég adatait, valamint megnyitja az ajánlati megbízást az üzletág nyilvántartásában. Amennyiben az igényelt szolgáltatás nyújtására a TÜV Rheinland Csoport nem rendelkezik megfelelő felkészültséggel, akkor az ajánlatkérést a lehető legrövidebb időn belül öt munkanapon belül el kell utasítani. A kiadott ajánlatot az üzleti terület vezetője minden esetben köteles ellenőrizni Az ajánlat kidolgozása és megküldése a megrendelőnek A projektfelelős feladata az ajánlati adatlapot, valamint az ajánlatkéréshez tartozó valamennyi (az ügyfél által megküldött) lényeges dokumentumot összeállítani és _5_0 Eljárásutasítás Érvényes: től Oldal: 2 / (7)

3 kidolgozni a részletes ajánlatot az -B alapján. Ha az ajánlat további pontosítása szükséges a projektfelelős felveszi a kapcsolatot az ügyféllel. Az ajánlat részletes kidolgozása keretében meg kell határozni azokat az egyeztetett kritériumokat, amelyek alapul szolgálhatnak az igényelt szolgáltatás elvégzéséhez. Továbbá meg kell határozni azokat a kiértékelési pontokat is, melyek elvégzéséhez az osztály saját erőforrásokkal rendelkezik, illetve amelyek elvégzéséhez alvállalkozók bevonása szükséges. Az alvállalkozók bevonását az IC 13 szabályozza. Amennyiben a projektfelelős számára az ajánlat részletes kidolgozása során az ügyfél olyan igényeket fogalmaz meg, melyek megítélése a szakmai illetékességét meghaladják, köteles erről az üzleti terület vezetőjét értesíteni. A szükséges adatok és információk beszerzését és értékelését követően a projektfelelős az üzletág aktuális díjszabásának felhasználásával elvégzi az árkalkulációt, valamint elkészíti az írásos ajánlatot az ügyfél részére, kinyomtatja a szükséges mellékleteket, és az egész anyagot átadja vizsgáló laboratórium vezetőjének és az üzleti terület vezetőjének jóváhagyásra Átvizsgálás A vizsgáló laboratórium, valamint az üzleti terület vezetője minden megkeresést, ajánlatkérést átvizsgál annak érdekében, hogy pontosan megismerje az elvárásokat, igényeket, követelményeket, illetve eldönti, hogy elegendő információval rendelkezik-e a minden szempontból korrekt ajánlat kidolgozásához. Minden szerződés elkészítése előtt át kell vizsgálni a következőket: a követelmények meghatározása egyértelmű-e; az ajánlat megfelel-e az ügyfél követelményeinek, világosan meg lettek-e azok fogalmazva; pontosan meg lettek-e fogalmazva a szolgáltatás teljesítésének keretei; megfelelőek-e a jogszabály- és szabvány-hivatkozások; _5_0 Eljárásutasítás Érvényes: től Oldal: 3 / (7)

4 rendelkezésre állnak-e a következők: a műszaki tervek, az alkalmazandó szabványok, előírások, jogszabályok, minőségi követelmények; rendelkezik-e az üzletág a szükséges erőforrásokkal; tisztázottak-e a szükséges szervezési kérdések (kooperáció, alvállalkozás stb.); az alvállalkozó bevonásával végzett vizsgálatok esetén az alvállalkozó kiválasztásának körülményei; rögzítve vannak-e a megrendelő által biztosított anyagok, szolgáltatások; a megrendelő előírásai teljesíthetők-e szakmai, pénzügyi, minőségi, határidő szempontból; az ajánlat megfelel-e a TRI és az üzleti terület üzletpolitikai céljainak és megfelel-e az elvárható általános formai és tartalmi követelményeknek. Amennyiben az ajánlat és annak visszaigazolása, vagy a szerződés között eltérés van, úgy az üzleti terület vezetője tisztázza ennek okát. Jogi értelemben vett szerződés a megbízóval csak akkor köthető, ha minden eltérés megfelelő módon rendeződött. Ha szükséges, az osztály vezetője külön megbeszélést, egyeztetést kezdeményez a megrendelővel az esetleges félreértések tisztázása végett. A szerződések elkészítésekor a pénzügyi feltételek mellett a minőségképességet és a szakmai szempontból történő vállalhatóságot kell szem előtt tartani. Az osztály csak olyan megrendeléseket fogad el, amelyeket valamennyi, előírt szempontból maradéktalanul és megbízhatóan teljesíteni tud. Amennyiben az ellenőrzés során az elkészült ajánlatot az ellenőrzést végző megfelelőnek ítéli, aláírja, az adatbázisban rögzíti az ajánlat kiküldésének dátumát és továbbítja a projektfelelősnek. Ellenkező esetben konzultál a projektfelelőssel és, ha szükséges az ajánlatot módosításra visszaadja. A projektfelelős feladata az ajánlat kipostázása, illetve az ajánlati tasak megőrzése. _5_0 Eljárásutasítás Érvényes: től Oldal: 4 / (7)

5 4.4. Szerződéskötés TÜV Rheinland InterCert Kft. Az ajánlatot szükség szerint a szerződést, az egyes módosításokat, az ajánlat átvizsgálásához kapcsolódó feljegyzéseket, a Megrendelő dokumentumait és a Megrendelővel folytatott megbeszélésekről készült feljegyzéséket azonosító jelzéssel kell ellátni megrendelő neve, projektfelelős, dátum és az ajánlati tasakban megőrizni. A vizsgálólaboratórium a megrendelőit a szerződésben vállaltaktól történő bárminemű eltérés esetén haladéktalanul írásban tájékoztatja. A vizsgálólaboratórium teljes körű felelősséget vállal az alvállalkozók által elvégzett vizsgálatokért is. A szerződésben külön ki kell térni a vállalással kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó munkavédelmi kötelezettségekre (szükséges-e munkavédelmi ruházat, felszerelés, eszköz, illetve ezekről melyik szerződő fél gondoskodik), a biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítására Szerződéskötés a 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet szerinti tevékenységek esetében A vizsgálólaboratórium ajánlati anyaga tartalmaz egy adatlapot, melyen szerepelnek a szolgáltatáshoz kapcsolódó fontosabb adatok, valamint az ajánlat elfogadásának igazolására szolgáló mező. Amennyiben a Megrendelő ezt az adatlapot aláírva visszaküldi, a vizsgálólaboratórium vezetője úgy tekinti, hogy a felek megegyeztek az ajánlatban rögzített feltételekben, és így a megbízási szerződés létrejött köztük. A Megrendelő külön kérésére, vagy ha azt jogszabály írja elő, az ajánlat elfogadását követően az üzletág az ajánlatban rögzített feltételeknek megfelelően szerződést (- C) dolgoz ki. A szerződést lehetőség szerint az a munkatárs készíti elő, aki az elfogadott ajánlatot készítette. Az így kidolgozott szerződést a vizsgálólaboratórium vezetője átvizsgálja, aláírja, vagy módosításra visszaadja. A keretszerződéses megkereséseket a szerződésben rögzítettek szerint kell végezni. A tanúsítók lehívására a fent említettek a mérvadóak. Számlázás az elvégzett faladatok _5_0 Eljárásutasítás Érvényes: től Oldal: 5 / (7)

6 után, de legalább kéthavonta történik. A keretszerződések a -D formalap felhasználásával készülnek Szerződéskötés a 108/2001. (XII.23.) FVM-GM együttes rendelet szerinti tevékenységek esetében A Megrendelő az ajánlatot a számára megküldött Megrendelőlap és nyilatkozat című formalap (FV 11-A) kitöltésével, cégszerű aláírásával, és a TRI Felvonó és mozgólépcső vagy az emelőgép vizsgálólaboratóriumába való eljuttatásával fogadja el. Ezzel a megbízási szerződés a felek között létrejön. Ezt követően a vizsgálólaboratórium az ajánlatban rögzített feltételeknek megfelelően megbízási szerződést (-F) dolgoz ki. A szerződést lehetőség szerint az a munkatárs készíti elő, aki az elfogadott ajánlatot készítette. Az így kidolgozott szerződést a laboratóriumvezető átvizsgálja, aláírja, vagy módosításra visszaadja. A Megbízási szerződés mellékleteként a vizsgálólaboratórium kiadja tájékoztatás céljából a szerződött összeg részletezését az -E formalapon Ajánlatok, szerződések módosítása Az ajánlatokat, megbízásokat, szerződéseket a vizsgálólaboratórium vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri a vállalt kötelezettségek teljesíthetősége és tarthatósága szempontjából. Amennyiben bármely szerződő fél részéről felmerül a megbízás-, szerződésmódosítás igénye, úgy azt a vizsgálólaboratórium vezetője jogosult intézni. A megrendelői igényeknek figyelembevételével szükség lehet a már kidolgozott ajánlat, szerződés módosítására, átdolgozására. Ilyen esetben minden alkalommal úgy kell eljárni, mint egy új megkeresés esetében és követni kell ezen eljárásutasítás előírásait Feljegyzések Az ajánlatadási, a tárgyalási, illetve a szerződéskötési vagy szerződésmódosítási szakaszban történt lényeges megbeszélésekről, tárgyalásokról, egyeztetésekről, (telefon) beszélgetésekről, átvizsgálásokról a szükséges mértékű feljegyzések készülnek. _5_0 Eljárásutasítás Érvényes: től Oldal: 6 / (7)

7 5. A vonatkozó szabályozások ÁSZF A TÜV Rheinland InterCert általános szerződéses feltételei. 6. A kapcsolódó bizonylatok és azok formalapjai -A Ajánlatkérő adatlap; -B Árajánlat; -C Vállalkozási szerződés a 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet szerinti tevékenységekhez; -D Keretszerződés a 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet szerinti tevékenységekhez; -E Szolgáltatás díjtételei a felvonók 108/2001. (XII. 23.) FVM-GM együttes rendelet / 95/16/EK irányelv szerinti megfelelőség tanúsításáról; -F Megbízási szerződés egyedi / típus felvonó 108/2001.(XII. 23.) FVM- GM együttes rendelet / 95/16/EK irányelv szerinti megfelelőség tanúsítására; FV 11-A Megrendelőlap és nyilatkozat. _5_0 Eljárásutasítás Érvényes: től Oldal: 7 / (7)

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza az együttműködés azon feltételeit, melyeket a CONSELL PANNONIA Számítástechnikai

Részletesebben

TÜV Rheinland InterCert Kft. Bizalmas adat- és ügykezelés

TÜV Rheinland InterCert Kft. Bizalmas adat- és ügykezelés 1. A szabályozás célja A TÜV Rheinland InterCert Kft. (TRI), illetve a munkatársai az általuk végzett tevékenységek során hivatalból sok olyan adathoz, információhoz jutnak hozzá, amelyek a TRI, illetve

Részletesebben

A SZABADALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A SZABADALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A SZABADALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (1024 Budapest, Margit krt. 85., képviseli: Berényi Lajos, a Közbeszerzések Tanácsa elnöke), mint megrendelő (a továbbiakban:

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása Hivatkozási

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési szabályzata módosításokkal egységes szerkezetben. 2014. augusztus 1.

BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési szabályzata módosításokkal egységes szerkezetben. 2014. augusztus 1. BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési szabályzata módosításokkal egységes szerkezetben 2014. augusztus 1. I. Bevezető rendelkezések A BG Magyarország Lízing Zártkörűen

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011.

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Tartalomjegyzék: A szabályzat célja 3. oldal 1. A szabályzat hatálya 3. oldal 2. Az egészségügyi

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014. 12. 05. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség... 4 1.1 A szolgáltató neve

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Á S Z F Általános Szerződési Feltételek FlashNet Távközlési Szolgáltató, Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Cegléd, 2007. május 20. Utolsó módosítás: 2013. július 04. Á S

Részletesebben

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ ny. száma: MO / 109 / 2010. ikt. száma: II/2061/2010. Vállalkozó ny. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítési határidõ 3./ Szerzõdés (ajánlati)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének u) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NÉPSZAVA Lapkiadó Kft. (továbbiakban: Kiadó) gondozásában megjelenő kiadványokban megjelentetni kívánt hirdetések közzétételét ha a Megrendelővel kötött megállapodása

Részletesebben

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS szerz. nyiiv. szám: 2-03564-0000-20 13 mely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest,

Részletesebben

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM Közszolgáltatási szerződés amely létrejött, -egyrészről- Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14; adószáma: 15735722-2-43; képviseli: dr. Bácskai

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ 4. számú melléklet 1 ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (a továbbiakban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4 A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4 KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV CREDIT-AUDIT Üzletviteli Szolgáltató Kft. 1146 Budapest, Thököly út 59/A. 1. emelet 1. Adószám: 11554819-2-42 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben