Változat: 05 Oldalszám: 1 Oldalak száma: fejezet: A nem megfelelő termék kezelése Nem megfelelő termék kezelése és hibajavító tevékenység

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Változat: 05 Oldalszám: 1 Oldalak száma: 5 8.3. fejezet: A nem megfelelő termék kezelése Nem megfelelő termék kezelése és hibajavító tevékenység"

Átírás

1 Változat: 05 Oldalszám: 1 Oldalak száma: 5 Cél: A nem megfelelő termék jelölésének, elkülönítésének, és kezelésének szabályozása annak érdekében, hogy véletlenül se kerülhessen felhasználásra, illetve kiszállításra. Alkalmazási terület: A Biotech GmbH valamennyi gyártási, kereskedelmi, és szolgáltatói tevékenységére. Fogalmak: Ellenőrzés és vizsgálat: azon műveletek összessége, amelyeket meghatározott eljárások szerint végeznek annak megállapítására, hogy az adott termék megfelel-e a vele szemben támasztott követelményeknek. Ellenőrzött és vizsgált állapot: egy termék vagy szolgáltatás viszonya egy adott ellenőrzési vagy vizsgálati folyamathoz. Ez az állapot lehet: em ellenőrzött: az ellenőrzés és vizsgálat előtti állapot; Vizsgálat alatt: az ellenőrzés és vizsgálat alatti állapot; Megfelelő: A termék vagy szolgáltatás teljesíti az előírt követelményeket; em megfelelő: A termék vagy szolgáltatás nem teljesíti az előírt követelményeket. Hiba: a tervezett felhasználással kapcsolatos követelmény vagy az ésszerű elvárás nem teljesülése, ideértve a biztonsággal kapcsolatos követelményeket is. Felhasználási engedély: írásos meghatalmazás arra, hogy a forgalmazott terméket, amely nem felel meg az előírt követelményeknek, fel lehet használni, vagy ki lehet bocsátani. Javítás: olyan tevékenység, amelyet a nem megfelelő terméken végeznek, hogy kielégítse a tervezett felhasználási követelményeket. Utánmunkálás: olyan tevékenység, amelyet a nem megfelelő terméken végeznek, hogy kielégítse az előírt követelményeket. Érdekeltek és rövidítések: Lv: Logisztikai vezető Mv: Minőségirányítási vezető T: Termelésirányító Mb: Minőségügyi megbízott FM: Fejlesztő mérnök Me: Minőségellenőr Kapcsolódó dokumentumok: EU 8204 Ellenőrzés és vizsgálat F 8302 Zárolt termék Jóváhagyta: Dr. Alkaysi Ghazi elnök: Jóváhagyás dátuma:

2 Változat: 05 Oldalszám: 2 Oldalak száma: 5 Eljárás: 1. A nem megfelelő állapot jelölése Idegenáru bevételezésnél, gyártásközben, vagy végellenőrzéskor előforduló hibás egységet minden munkatárs kötelessége egyben jogosultsága, hogy megjelölje és a hibátlan terméktől elkülönítse. A jelölésre piros színű ( nem javítható hiba esetén) vagy sárga színű (javíthatón hiba esetén) címkét, (pöttyöt) és F 8302 Zárolt termék formanyomtatványt használunk, amelyen fel van tűntetve a termék azonosítója, a hiba rövid leírása, mennyisége, a címke felhelyezőjének neve és a felhelyezés dátuma. Az idegenáru ellenőrzés közben talált nem megfelelő tételt erre a célra kijelölt területre, megjelölve kell elkülöníteni. Az eltérést be kell jegyezni az idegenáru átvételi jegyzőkönyvbe és minden esetben értesíteni kell a logisztikai vezetőt vagy a minőségellenőrt. Gyártás közben az első darab ellenőrzésekor talált hibás beállási darabot a minőségellenőrnek dokumentálnia kell a Biotech avision programban, illetve a gyártásközi ellenőrzés jegyzőkönyvben. A nem megfelelőségről kellő részletességgel tájékoztatja a termelésirányítót, aki újragyártatja az első darabot. A kiállított zárolt címkével együtt az irodába kell vinni a terméket. A termelésirányító által végzett szúrópróba ellenőrzés során talált nem megfelelőséget a termelésirányító dokumentálja a gyártásközi ellenőrzés jegyzőkönyvben. A hibás darabot a kitöltött zárolt címkével ő juttatja az irodába. Végellenőrzés közben talált hibás terméket dokumentálni kell a Biotech avision programban és a késztermék vizsgálati jegyzőkönyvben. A kiállított zárolt címkével együtt az irodába kell vinni a terméket. A megjelölt termékkel kapcsolatos hibajavító intézkedésről vagy selejtezésről a Minőségügyi megbízottnak vagy a Logisztikai vezetőnek mielőbb döntenie kell. (2.) Amennyiben a beszállított termék bizonyul nem megfelelőnek, erről a beszállítót is értesíteni kell. Az idegenáru alapanyag eltérés, hiba esetén a Minőségellenőrnek értesítenie kell az idegenáru átvevőt, aki a beérkezett hibás termék vizsgálati jegyzőkönyvében bejegyzi, visszacsatolja a gyártásban észlelt hibát. 1.1 A nem megfelelő termékek elkülönítése A minőségellenőr által észlelt minden zárolt terméket a Termelésirányítóhoz, vagy a Logisztikai vezetőhöz kell bevinni a em-megfelelőségi jegyzőkönyvvel (F 8302) azonosítva és a zárolt raktárban történő tárolással különítjük el a többi terméktől. Az elkülönítést úgy kell megoldani, hogy a termék még véletlenül se keveredhessen össze a megfelelő termékekkel. A zárolt raktárból való kivételezés csak a Minőségügyi megbízott, vagy a Termelésirányító felügyelete mellett történhet. 1.2 A nem megfelelő termékek nyilvántartása Minden munkatárs kötelessége dokumentálni a nem megfelelő egységet az adott tétel lejelentésekor a Biotech avision számítógépes rendszerben. A műveletet végző

3 Változat: 05 Oldalszám: 3 Oldalak száma: 5 munkatársnak ki kell tölteni a megfelelő termékek darabszámát és a zárolt mennyiséget. Minden zárolt terméket függetlenül a további felhasználás módjától az irodába kell juttatni nyilvántartásba vétel és a hibaelemzés elvégzése érdekében. A dokumentálás a Zárolt termékek nyilvántartása F 8302 formanyomtatványon történik, ami a következőket tartalmazza: a nem megfelelő termékazonosító adatait (megnevezés, típus, gyártási szám, LOT szám, mennyiség stb.); a nem-megfelelőség jellemzőit, okát, előfordulás (fellelés) helyét és időpontját; döntést a zárolt termék további felhasználásáról javításról, felszabadításról, átsorolásról, selejtezésről). A zárolt termékről minden szükséges információ bekerül az adatbázisba em megfelelő gyártóeszköz kezelése A gyártási folyamatba csak olyan gyártóeszköz használható, amely képessége és beállítottsága megfelelő az előírt követelmények biztonságos kielégítéséhez. Ha a dolgozó a gyártóberendezés nem megfelelőségét tapasztalja köteles a gyártási műveletet megszakítani és azonnal a Termelés irányítót értesíteni. A Termelés irányító jegyzőkönyvet vesz fel a hibáról, és átadja a Logisztikai vezetőnek, aki intézkedik a gyártóeszköz mielőbbi megjavításáról. 2. Hibajavító tevékenység A zárolt terméket a minőségbiztosítás megvizsgálja és dönt a zárolt termékről az alábbiak szerint: 2.1. Utómunkálatok, javítás elvégzése: ha a javítás után az előírt követelményeknek megfelelő lesz termék. A Logisztikai vezető bejelöli a Zárolt termék lapon a javítható rovatot, előírja a szükséges utómunkát és értesíti a termelésirányítót, aki kiadja a munkát. Az utómunkálatok, javítás elvégzését és azok ellenőrzését dokumentálni kell a gyártmánykísérő lapon. A javítást és annak ellenőrzését követően a minőségbiztosítás a Biotech avision számítógépes rendszerben felszabadítja az addig zárolt terméket. A végellenőrzést végző minőségellenőr feladata az eredeti sorozat (amiből kiesett a hibás egység) késztermék vizsgálati jegyzőkönyvéhez hozzáfűzni a javított termék jegyzőkönyvét a. Elfogadás (felszabadítás) eltérési engedéllyel: ha az előírt követelményektől eltérő, de felhasználható a termék. A minőségbiztosítás bejegyzi/bejegyezteti a vizsgálati jegyzőkönyvbe felhasználási engedélyt aláírással és dátummal, majd dokumentálja a zárolt terméknyilvántartó lapon. A Biotech avision számítógépes rendszerben felszabadítja az addig zárolt terméket és kitölti a megjegyzés rovatot. Az engedéllyel tovább engedett egységet meg kell jelölni. A végellenőrzést végző minőségellenőr feladata a késztermék vizsgálati jegyzőkönyvben bejegyezni a hibát és hivatkozni az esetleges gyártásközi vizsgálati jegyzőkönyv lapon feltüntetett engedélyezésre. A késztermék jegyzőkönyv megjegyzés rovatába a termék felszabadítását elrendelő személy (Term.ir., Min.bizt., F.Mérnök,) aláírja a kiszállítás jóváhagyását.

4 Változat: 05 Oldalszám: 4 Oldalak száma: 5 b. Elfogadás (felszabadítás): Ha minőségbiztosítás vizsgálata szerint a zárolt termék megfelelő a felszabadítást követően visszatér a sorozathoz Átsorolás más vevő számára vagy más célra: ha más vevő számára vagy más célra még felhasználható a termék. A minőségbiztosítás feladata a zárolt terméknyilvántartás F-n és a Biotech avision számítógépes alkalmazásban a megjegyzés rovatba bejegyezni az átsorolás tényét Visszautasítás vagy selejtezés: ha a termék még a javítás után sem lenne felhasználható. A minőségbiztosítás feladata a zárolt terméknyilvántartás F-n és a Biotech avision számítógépes alkalmazásban véglegesíteni a selejtes mennyiséget és ezt követően elhelyezni az adott heti selejtes ládába a piros címkével együtt és betárolni a zárolt raktárba. A selejtezést úgy kell elvégezni, hogy a termék felhasználásra való alkalmatlansága egyértelmű legyen. A követelményeknek nem megfelelő terméket csak a vevő engedélyével szállítjuk ki. Az elfogadott nem megfelelőséget dokumentáljuk (eltérési jegyzőkönyvben vagy az átadás-átvételi jegyzőkönyvben). 3. Visszavett, lejárt sterilitású termék kezelése A partnertől visszavett fém alapanyagú termék a Logisztikai vezetőhöz kerül, aki az eredeti csomagolás felbontása után ellenőrzi a termék épségét, megfelelőségét. Megfelelés esetén a avision rendszerben visszavételezi, és új Gyártási lapot indít mosás, csomagolás, sterilizálás munkafolyamatokkal. A termék eredeti jelölése: Biotech, LOT szám, cikkszám, CE jelölés megmarad, de új sterilizálási dátum, lejárati idő kerül a címkére.

5 Változat: 05 Oldalszám: 5 Oldalak száma: 5 em megfelelő termék kezelésének helyes gyakorlata Hibás termék észlelése Zároltkártya Jelölés Zárolt termék nyilvántartás, Hiba statisztika Minőségvizsgálat avision yilvántatásbavétel/ Dokumentálás Zárolt termék elkülönítése Hibás termék? Utómunka, javítás Utómunka lap Átsorolás I I I Javítható? Engedélylyel tovább? Átsorolható? I Dokumentálás GYKlap, Késztermék Vizsgálati Jk. Zárolt termék nyilvántartás Felszabadítás Selejtezés avision

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

A 2013.3.20. és 2013.4.30. között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék I. FEJEZET PÉNZTÁRGÉP, TAXAMÉTER KÖTELEZŐ HASZNÁLATA 1

A 2013.3.20. és 2013.4.30. között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék I. FEJEZET PÉNZTÁRGÉP, TAXAMÉTER KÖTELEZŐ HASZNÁLATA 1 OptiJus Opten Kft. I. 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról,

Részletesebben

Ez itt egy sablonféle

Ez itt egy sablonféle Ez itt egy sablonféle MINŐSÉGELLENŐRZÉS, MINŐSÉGTANÚSÍTÁS AZ EN ASZFALTSZABVÁNYOK TÜKRÉBEN 2007 Fülöp Pál 1 1. MINŐSÉGELLENŐRZÉS, ÁLLAMI MINŐSÉGBOZTOSÍTÁS JELENLEGI HELYZETE MAGYARORSZÁGON 1.1. Jogszabályok

Részletesebben

A rendelet hatálya (1. )

A rendelet hatálya (1. ) AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MŰSZAKI KÖVETELMÉ YEI EK, MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSÁ AK, VALAMI T FORGALOMBA HOZATALÁ AK ÉS FELHASZ ÁLÁSÁ AK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL [3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM EGYÜTTES RE DELET] A rendelet

Részletesebben

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása Hivatkozási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 20., hétfő Tartalomjegyzék 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet A nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról

Részletesebben

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról 12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 3.

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A 28/2005. (IV. 28.) ET. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A A BETEGAZONOSÍTÓ RENDSZER HASZNÁLATÁRÓL BUDAPEST 2005 I. FEJEZET A SZABÁLYZAT CÉLJA 1. (1) A szabályzat célja a betegellátás biztonságának

Részletesebben

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1)

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

LG-III. Galla Jánosné, 2012. ÓE BGK AGI

LG-III. Galla Jánosné, 2012. ÓE BGK AGI LG-III. Galla Jánosné, 2012. 1 1. Mérési adatok feldolgozás 1.1.A mérési eredmény megadása 1.2.A mérés dokumentálása 2. A vállalati mérőeszközök nyilvántartása 3. A mérés jogi vonatkozásai, előírások 3.1.A

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről 1. oldal 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i),

Részletesebben

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Zrt. nem minősített Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) NHH regisztrációs szám: FA 7717-1/2001 Verzió: 2.3 Biztonsági besorolás: Nyilvános Jóváhagyta:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sabján László. Hogyan tartsuk be a HACCP előírásait? A követelménymodul megnevezése: Élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása

MUNKAANYAG. Sabján László. Hogyan tartsuk be a HACCP előírásait? A követelménymodul megnevezése: Élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása Sabján László Hogyan tartsuk be a HACCP előírásait? A követelménymodul megnevezése: Élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása A követelménymodul száma: 0007-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei I. A Szerződés hatálya Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. (továbbiakban SKF Zrt.) által

Részletesebben

A HACCP rendszer kialakításának lépései

A HACCP rendszer kialakításának lépései Kiss Irén A HACCP rendszer kialakításának lépései A követelménymodul megnevezése: Biztonságvédelmi és minőségbiztosítási feladatok végzése A követelménymodul száma: 1428-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató az EN 45011 szabvány alkalmazásához NAR-EA-06/1. 1. kiadás. 2000.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató az EN 45011 szabvány alkalmazásához NAR-EA-06/1. 1. kiadás. 2000. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató az EN 45011 szabvány alkalmazásához NAR-EA-06/1 1. kiadás 2000. január 1/20 EA European co-operation for Accreditation Publikáció

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN A szabályzat az intézmény mint költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

VERZIÓSZÁM: V.2.0 KIADÓ: 2006.

VERZIÓSZÁM: V.2.0 KIADÓ: 2006. A MINŐSÍTETT ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL ÉS IDŐBÉLYEGZŐVEL ELLÁTOTT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGDÍJBEVALLÁSOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁVAL, ELKÜLDÉSÉVEL, FOGADÁSÁVAL, FELDOLGOZÁSÁVAL ÉS NYILVÁNTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYRENDSZER

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ 1. kiadás Budapest 2012 ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Ez az útmutató a MgSzH koordinációjával, a hazai,

Részletesebben

EMCS rendszer Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK)

EMCS rendszer Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK) EMCS rendszer Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK) 1. Mi az EMCS rendszer? Az EMCS rendszer (Excise Movement and Control System Jövedéki Árumozgás és Ellenőrző Rendszer) az EU Bizottsága és a tagállamok illetékes

Részletesebben

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés. Szolgáltatási Szabályzata

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés. Szolgáltatási Szabályzata Magyar Telekom Minősített Időbélyegzés Szolgáltatási Szabályzata Egyedi objektum-azonosító (OID):... 1.3.6.1.4.1.17835.7.1.2.11.3.13.2.2 Verziószám:... 2.2 Hatályba lépés dátuma: 2015.02.28. 1. oldal (összesen:

Részletesebben

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015.

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Pályázati útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 109. szám 18509 Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról Az emberi alkalmazásra

Részletesebben

A. KÖZVETÍTŐK FELKÉSZÜLÉSE A PÁLYÁZATOK KEZELÉSÉRE

A. KÖZVETÍTŐK FELKÉSZÜLÉSE A PÁLYÁZATOK KEZELÉSÉRE A Kombinált Mikrohitel Program (KMH) keretében nyújtott támogatások és hitelek eljárásrendje Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens továbbá a Közép-Magyarországi

Részletesebben

A Jó gyakorlat átadás intézményi szabályai. A Szervezeti és Működési Szabályzat Melléklete vagy Függeléke

A Jó gyakorlat átadás intézményi szabályai. A Szervezeti és Működési Szabályzat Melléklete vagy Függeléke A Jó gyakorlat átadás intézményi szabályai A Szervezeti és Működési Szabályzat Melléklete vagy Függeléke 1 Melléklet vagy Függelék A szabályzat célja Az intézményi Jó gyakorlatok átadásával kapcsolatos

Részletesebben