Török Gábor: Csak semmi pánik. Mi jön a csőd után? Bethlen Gábor Könyvkiadó, Bp p.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Török Gábor: Csak semmi pánik. Mi jön a csőd után? Bethlen Gábor Könyvkiadó, Bp. 1989. 116 p."

Átírás

1 Török Gábor Publikációk 1989-től [Farkas József - Komáromi Gábor] - Sárközy Tamás - Török Gábor: A társasági törvény magyarázata. Szerk. Sárközy Tamás. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp p. Török Gábor: Csak semmi pánik. Mi jön a csőd után? Bethlen Gábor Könyvkiadó, Bp p. [Doralt, Peter] - Török Gábor: AG-Mustersatzung. Service Fachverlag, Wien p. Török Gábor: Insolvenzrecht. Service Fachverlag, Wien p. Török Gábor - [Sándor István]: Az atomkárért való polgári jogi felelősség szabályozásának sajátosságai. Jogtudományi Közlöny, No Török Gábor: Entwicklung des ungarischen Zivilrechts. Zeitschrift für europäisches Privatrecht No.2. Hamburg, p. Török Gábor: Insolvenzrecht in Deutschland und Osteuropa Landerbericht p. In: Ungarn Jahrbuch für Ostrecht, 2. Török Gábor: Nemzetközi társasági jog p. In: Jogi ismeretek alkalmazása. Perfekt, Budapest, Török Gábor: Menekülés a csődbe. Cég és Jog, No p. Török G: Az új szövetkezeti törvény társasági jogi szemmel, Napi Jogász, No 1, (2001) Sárközy T, Török G: A tulajdoni rendszer változásai a XX. század végére Közlemények No 14, MTA Jogtudományi Intézet, Budapest, 2001, pp 70-11, pp Török Gábor /szerk./: A magánjog alapjai. HVG-ORAC, Budapest, p. Török Gábor /szerk./: A magyar csődjog alapjai. HVG-ORAC, Budapest, p. Török Gábor [Glatz Ferenc Henrik] /szerk./: A fizetésképtelenség szabályozása. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest. Band 17/I. Europa Institut Budapest, p. Török Gábor [Glatz Ferenc Henrik] /eds./: Regelung der Insolvenz. Entwurf zu einem neuen ungarischen Gesetz. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest. Band 17/II. Europa Institut, Budapest, p. Török Gábor /et.al/: Tizenöt éves a Gazdasági Társaságokról szóló törvény. Cég és Jog, Vol No p.

2 2 Török Gábor: A conception on a new Act on Insolvency. Acta Juridica Hungarica, Vol No p. Boóc Ádám. Hegyi Á. Török Gábor: A követelések érvényesítésének jogi eszközei. HVG- ORAC, Budapest, Török Gábor /szerk./:: A Polgári Törvénykönyv Kommentárja. Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, /CD/ Török Gábor: A csődjog fejlődése p. In: Sárközy Tamás /szerk./: A rendszerváltozás gazdasági joga. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai Tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián. Műhelytanulmányok. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, p. Török Gábor: A versenyjog fejlődése p. In: Sárközy Tamás /szerk./: A rendszerváltozás gazdasági joga. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai Tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián. Műhelytanulmányok. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, p. Török Gábor: A csődjog változó szempontrendszerének hatása a büntetőjogi szabályozásra p. In: Tóth Mihály Gál István László /szerk./: Gazdasági büntetőjogi tanulmányok. Pécsi Tudományegyetem ÁJK, Büntetőjogi Tanszék, Pécs, Török Gábor: Insolvenzrecht p. In: Unternehmen in Ungarn. BWV Berliner Wissenschafts-Verlag. Wien-Graz, Török Gábor: A Polgári Törvénykönyv Kommentárja. /szerk./ Török Gábor/ Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, /CD/ Török Gábor: A magyar társasági jog alapjai. HVG-ORAC, Budapest, p. [Boóc Ádám] - Török Gábor: A Polgári Törvénykönyv magyarázata I-IV. Közlöny Könyvek, Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, CD-ROM Török Gábor: A végelszámolás szabályozásának új helye p. In: Pázmándi Kinga /szerk./: Sárközy Tamás Ünnepi Kötet, HVG-ORAC, Budapest, Török Gábor: Legújabb csődjogi jogalkotásunkról. Gazdaság és Jog, Vol No p. Török Gábor: A közigazgatási szerződés p. In: Imre Miklós Lamm Vanda Máthé Gábor /szerk./: Közjogi tanulmányok Lőrincz Lajos 70. születésnapja tiszteletére. Aula Kiadó, Budapest, Török Gábor - Boóc Ádám [Dömötör L.] [Sándor István] [Szappanos G.]: A hiteles fordítás és a hites tolmácsolás alapvető kérdései. Könyvismertetés. Acta Juridica Hungarica, Vol No p. Török Gábor: A hiteles jogi fordítás és tolmácsolás alapvető kérdései. Könyvismertetés. Jogtudományi Közlöny, Vol No p.

3 3 Boóc Ádám Sándor István Tóth Mihály Török Gábor Újlaki T. : Csődjog. Gazdasági törvények kommentárjai /Sorozatszerk: Sárközy* HVG-ORAC, Budapest, 2007.társszerző, Boóc is Kenyeres, J. Lovászi, Cs. Péterfalvi, A. Sárközy, Sz. Török Gábor: A magánjog alapjai. HVG-ORAC, Budapest, társszerző Török Gábor: The transformation of the role of law in the economy p. In: Jakab András Takács Péter /szerk/: A magyar jogrendszer átalakulása 1985/ Gondolat Kiadó ELTE ÁJK, Budapest, Török Gábor: A jog szerepének átalakulása a gazdaságban p. In: Jakab András Takács Péter /szerk/: A magyar jogrendszer átalakulása 1985/ Gondolat Kiadó ELTE ÁJK, Budapest, Török Gábor: Az új Ptk. tervezetének értékelése a csődjog szempontjából. Gazdaság és Jog, Vol No p. Török Gábor: Adósságrendezés célegyenesben? Gazdaság és Jog, Vol No p. Török Gábor [Török Lili]: Az új Ptk. a globalizáció tükrében. Jogtudományi Közlöny, Vol No p. [Boóc Ádám] [Fábián Ferenc] [Sándor István] Török Gábor: A civilisztika dogmatikája. HVG-ORAC, Budapest, p. /társszerző Török Gábor: Csődjog kétféle megközelítésben p. In: Simon István /szerk./: Tanulmányok Nagy Tibor tiszteletére. Szent István Társulat, Budapest, Török Gábor: A végelszámolás helye és szerepe a Gt-ben p. In: Papp Tekla/szerk./ Acta Conventus de Iure Civili. Tomus X. Lectum kiadó, Szeged, 2009.

4 4 Idézettsége 1992-től Török Gábor et. al. /szerk./ Civilisztika. UNIÓ, Budapest, Idézi: Menyhárt Ádám: A szerződéses érvénytelenségi okok PTK-beli rendszeréről. Magyar Jog, No p. Török Gábor: A csőd gazdasági jelentőségének vizsgálata történeti, nemzetközi összehasonlítás alapján. Budapest, Idézi: Prugberger Tamás: A vezető állású alkalmazottak jogviszonyának egyes kérdései a gazdasági munka világában a fejlett polgári államokban és Magyarországon. Jogtudományi Közlöny, No p. Török Gábor: Az egyszemélyes részvénytársaság saját részvényeinek jogi statusáról. Gazdaság és Jog, No.12. Idézi: Károlyi Géza: Az egyszemélyes társaságokról. Jogtudományi Közlöny, 1999.No p. Török Gábor: A csőd mint a gazdaság-jogtudomány határterülete. Budapest, Török Gábor: Adalékok a csődjog elméleti alapjaihoz. Gazdaság és Jog, No p. Török Gábor /szerk./: A csődtörvény magyarázata. KJK, Budapest, Török Gábor: A klasszikus csődjogi dogmatika Állam és Jogtudomány, Vol No p. Idézi: Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog. Osiris, Bp Török Gábor: Adalékok a csődjog elméleti alapjaihoz. Gazdaság és Jog, No p. Török Gábor /et. al./ : Das ungarische Insolvenzrecht im Überblick. Wirtschaft und Recht in Osteuropa, No.11. Idézi: Ilona Schmitz Filvig: Die rechtlichen Rahmenbedingungen für ausländische Investitionen in Ungarn. Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main, Török Gábor: A csőd mint a gazdaság-jogtudomány határterülete. MTA Államtudományi Kutatások, Budapest, Török Gábor: Adalékok a csődjog elméleti alapjaihoz. Gazdaság és Jog, No p. Török Gábor /szerk./: A csődtörvény magyarázata. KJK, Budapest, Török Gábor: A klasszikus csődjogi dogmatika. Állam- és Jogtudomány, Vol.39. No p.

5 5 Idézi: Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog. Osiris, Budapest, Tóth Mihály Török Gábor: Csődjog. HVG-ORAC, Budapest Idézi: Béres István: A hitelezői választmány felszámolási eljárásban biztosított jogaira vonatkozó jogszabályi rendelkezések vizsgálata és a módosítás lehetőségei. Magyar Jog, No p. Idézi: Juhász László: Csődjog. Pécsi Tudományegyetem ÁJK, Pécs, Török Gábor: Csőd és felszámolás. Jogtudományi Közlöny, No p. Idézi: Kengyel Miklós /szerk./: Polgári eljárásjog a XXI. Században. Tanulmányok Farkas József emlékére. Pécsi Tudományegyetem ÁJK Dialg Campus Kiadó, Pécs, Török Gábor /et.al/: A csődtörvény magyarázata. KJK, Budapest, Török Gábor /et.al/: Csődjog. HVG-Orac, Budapest, Idézi: Juhász László: A magyar csődjog kézikönyve. Dialóg Campus Kiadó, Budapest Pécs, Török Gábor: A nem vagyoni kártérítés. Kandidátusi Értekezés. Kézirat. Budapest, Idézi: Dósa Ágnes: Az orvos kártérítési felelőssége. HVG-ORAC, Budapest, Miskolczi Bodnár Péter- Török Gábor: A magyar csődjog alapjai. Budapest, Idézi: Boóc Ádám: A short review of the history of the Hungarian privatization. Acta Juridica Hungarica, Vol No p. Tóth Mihály - Török Gábor: Csődjog. HVG-ORAC, Budapest, Török Gábor /szerk./: A magyar csődjog alapjai. HVG-ORAC, Budapest, Török Gábor: The Classical model of bankruptcy law. Acta Juridica Hungarica, No p. Idézi: Sándor István: A társasági jog története nyugat-európában. KJK, Budapest, Török Gábor Zumbók Ferenc: A fizetésképtelenség törvényi téziseinek koncepciója. Europa Institut, Budapest, Idézi: Prugberger Tamás: A munkáltató fizetésképtelensége esetére szóló munkabér kifizetés védelmét érintő hazai szabályozás az Európai Uniós jogi rendezés tükrében. In: Bérgarancia és a csőd- felszámolási eljárás reformja. Novotni Kiadó, Miskolc, 2005.

6 6 Török Gábor: Csődtörvényről a tulajdonjog szempontjából.. Idézi: Miskolczi Bodnár Péter: Igények és javaslatok a fizetésképtelenségi jog magyarországi újraszabályozásában..in: Bérgarancia és a csőd- felszámolási eljárás reformja. Novotni Kiadó, Miskolc, Török Gábor: Konzepte zu einem Insolvenzgesetz in Ungarn. 137 p Idézi: Keggenhoff, Carsten: Der mittelpunkt der hauptsachlichen Interessen gemass. Art. 3. Abs. 1. EutnsVO bei Gesellschaften und juristischen Personen. Humbold Universität, Berlin, Török Gábor: A csőd, mint a gazdaság-jogtudomány határterülete. MTA Államtudományi Kutatások Központja, Budapest, Török Gábor: Adalékok a csődjog elméleti alapjaihoz. Gazdaság és Jog, No p. Török Gábor /szerk./: A csődtörvény magyarázata. KJK, Budapest, Török Gábor: A klasszikus csődjogi dogmatika. Állam- és Jogtudomány, No p. Idézi: Kengyel Miklós /szerk./: Magyar polgári eljárásjog. Osiris, Budapest, Tóth Mihály - Török Gábor: Csődjog. HVG-ORAC, Budapest, Idézi: Batkhum, R.: A biztosított hitelezők helyzete az amerikai csődjog reorganizációs szabályai szerint p. In: Nagy Marianna /szerk./: Jogi tanulmányok ELTE ÁJK, Budapest, Török Gábor /et.al./ Regelung der Insolvenz. Studien von Török G. Budapest, Idézi:Keggenhof, C.: Internationales Zuständigkeit bei grenzüberschreitenden Insolvenzverfahren. Verlag Dr. Kovacs, Hamburg, Török Gábor: A vállalati gazdasági munkaközösség és a vállalat közti jogviszony sajátosságai. Magyar Jog, No.10. Török Gábor: A nem vagyoni kártérítés kérdése a magyar jogban. Kandidátusi értekezés, Budapest, Török Gábor: A vállalat reorganizációjának gondolata a magyar szabályozásban. Állam- és Jogtudomány, No Török Gábor: A jog eltűnése a csődjogi kodifikációból. Doktori értekezés, Budapest, [Sárközy Tamás] - Török Gábor: A tulajdoni rendszer változásai a XX. század végére Közlemények No 14, MTA Jogtudományi Intézet, Budapest, 2001.

7 7 Idézi: Sárközy Tamás:A szocializmus, a rendszerváltás és az újkapitalizmus gazdasági civiljoga HVG-ORAC, Budapest, Török Gábor: A nemvagyoni kártérítés bírói gyakorlatának néhány kérdése. Jogtudományi Közlöny, No p. Idézi: Fuglinszky, Á.: Mangelfolgeschäden im deutschen und ungarischen recht. Max- Planck-Institut für ausländisches un internationales Privatrecht, Studien zum ausländischen und internationalen Privatrecht 188, Mohr Siebeck, Tübingen, [Kenderes György] Török Gábor: A vállalati gazdasági munkaközösségek helye és szerepe jelenlegi gazdasági életünkben. Borsodi műszaki-gazdasági élet, No p. Idézi: Szikora Veronika: A polgári jogi társaság szabályozásának főbb csomópontjai Magyarországon. Miskolci Jogi Szemle, Vol No p. Török Gábor: Néhány gondolat az átruházás jogi természetéről. Gazdaság és Jog, No p. Idézi: Serák István: Átkelők a dolog-fogalom határain a jogirodalom szemszögéből. Iustum Aequum, Salutare, Vol No p. Török Gábor /et.al/: A csődtörvény magyarázata. KJK, Budapest, Török Gábor Miskolczi Bodnár Péter: A magyar csődjog alapjai. HVG ORAC, Budapest, Idézi: Gergely Tóth Tamás: Felszámolás, végelszámolás. Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Debrecen, Idézi: Kertész G.: Csődhelyzet és csődbűntett. 135 p. In: Márkus Gy. /szerk./: Tudástársadalom, vállalkozások, Európa. Általános Vállalkozási Főiskola, Budapest, Török Gábor [Török Lili]: Az új Ptk. a globalizáció tükrében. Jogtudományi Közlöny, Vol No p. Idézi: Varga Csaba: Jogrendszerek, jogi gondolkodásmódok az európai egységesülés perspektívájában. Magyar körkép európai uniós összefüggésben. MTA Jogtudományi Intézet, Budapest, Török Gábor: Közhasznú társaságok alapításának gyakorlata és tapasztalatai. Gazdaság és Jog, No.2. 6 p. Idézi: Barta Judit: A közhasznú nonprofit gazdasági társaságok természete és szabályozása társasági jogi szemmel. Miskolci Jogi Szemle, Vol No p.

8 8 Török Gábor: A közigazgatási szerződés p. In: Imre Miklós Lamm Vanda Máthé Gábor /szerk./: Közjogi tanulmányok Lőrincz Lajos 70. születésnapja tiszteletére. Typosoft, Budapest, [Boóc Ádám] Török Gábor [Tóth Mihály] [Ujlaki Tamás] [Sándor István] /et.al/. : Csődjog. 2. hatályosított kiadás. HVG-ORAC, Budapest, Idézi: Farkas Csaba Jenovai Petra Nótári Tamás - Papp Tekla: Társasági jog. Lectum, Szeged, 2009.

Az új magyar Polgári Törvénykönyv kodifikációja és társasági jogi összefüggései (nemzetközi kitekintéssel)

Az új magyar Polgári Törvénykönyv kodifikációja és társasági jogi összefüggései (nemzetközi kitekintéssel) Dr. Szikora Veronika Az új magyar Polgári Törvénykönyv kodifikációja és társasági jogi összefüggései (nemzetközi kitekintéssel) Bevezetés A tanulmány a magyar Ptk. rekodifikációjának apropóján a társasági

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM HABILITÁCIÓS FÜZETEI ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR HABILITÁCIÓS TÉZISEK ÍRTA: Szikora Veronika. aki

A DEBRECENI EGYETEM HABILITÁCIÓS FÜZETEI ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR HABILITÁCIÓS TÉZISEK ÍRTA: Szikora Veronika. aki A DEBRECENI EGYETEM HABILITÁCIÓS FÜZETEI ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TÁRSASÁGI JOGI RENDSZEREK ÉS REFORMOK EURÓPÁBAN HABILITÁCIÓS TÉZISEK ÍRTA: Szikora Veronika aki ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYOK TUDOMÁNYÁGBAN

Részletesebben

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor AGRÁRVÁLLALKOZÁS Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

Rixer Ádám. A köz természete

Rixer Ádám. A köz természete Rixer Ádám A köz természete Rixer Ádám A köz természete Új irányok a magyar közigazgatásban és közigazgatás-tudományban Patrocinium Kiadó Budapest, 2013 Feleségemnek, Juditnak és gyermekeimnek, Enikőnek,

Részletesebben

ÖT KÉRDÉS A JOGÁSZAT ÉS JOGTUDOMÁNY PILLANATNYI ÁLLÁSÁRÓL

ÖT KÉRDÉS A JOGÁSZAT ÉS JOGTUDOMÁNY PILLANATNYI ÁLLÁSÁRÓL Iustum Aequum Salutare VIII. 2012/2. 17 40. ÖT KÉRDÉS A JOGÁSZAT ÉS JOGTUDOMÁNY PILLANATNYI ÁLLÁSÁRÓL A társadalomtudományok körében korántsem példa nélküli, ha a diszciplína reprezentatív mûvelõjét egy

Részletesebben

A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések)

A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA Doktori értekezés A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések) dr. Auer Ádám

Részletesebben

JOGI TANULMÁNYOK EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLÁINAK III. KONFERENCIÁJA

JOGI TANULMÁNYOK EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLÁINAK III. KONFERENCIÁJA JOGI TANULMÁNYOK JOGI TANULMÁNYOK EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLÁINAK III. KONFERENCIÁJA 2012. április 20. I. KÖTET Budapest EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM-

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár SALGÓTARJÁNI INTÉZET KÖNYVTÁR Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2010 SALGÓTARJÁN 2011 Összeállította: Szilágyi Zoltánné 800 B13 Bailey,

Részletesebben

Román Róbert A VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ JOGI SZABÁLYOZÁS VÁLTOZÁSAI AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉBEN *

Román Róbert A VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ JOGI SZABÁLYOZÁS VÁLTOZÁSAI AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉBEN * Román Róbert A VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ JOGI SZABÁLYOZÁS VÁLTOZÁSAI AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉBEN * A vezető állású munkavállaló fogalma és a vezetői állás létrejötte a munkaviszonyra vonatkozó

Részletesebben

PhD. értekezés. Konzulens: Dr. Kapa Mátyás, PhD. egyetemi docens, dékán. Készítette: dr. Vértesy László egyetemi tanársegéd

PhD. értekezés. Konzulens: Dr. Kapa Mátyás, PhD. egyetemi docens, dékán. Készítette: dr. Vértesy László egyetemi tanársegéd PhD. értekezés Konzulens: Dr. Kapa Mátyás, PhD. egyetemi docens, dékán Készítette: dr. Vértesy László egyetemi tanársegéd I.3.1. Általános alapvetések...13 I.3.1.1. A jogág problémája...14 I.3.1.2. Közjog

Részletesebben

GÁRDOS-OROSZ FRUZSINA AZ EMBERI JOGOK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A RENDES BÍRÓSÁGOKON KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MAGÁNJOGI JOGVITÁKRA DOKTORI ÉRTEKEZÉS

GÁRDOS-OROSZ FRUZSINA AZ EMBERI JOGOK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A RENDES BÍRÓSÁGOKON KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MAGÁNJOGI JOGVITÁKRA DOKTORI ÉRTEKEZÉS Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola GÁRDOS-OROSZ FRUZSINA AZ EMBERI JOGOK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A RENDES BÍRÓSÁGOKON KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MAGÁNJOGI JOGVITÁKRA DOKTORI ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

ALAPY Viktor: Miért szidják az OTI-t? Társadalombiztosításunk egyszerűsítése. Atgeneum, Budapest, 1943

ALAPY Viktor: Miért szidják az OTI-t? Társadalombiztosításunk egyszerűsítése. Atgeneum, Budapest, 1943 Szakirodalom A magyar társadalombiztosítás 50 éve. Az OTI kiadványa, Budapest, 1943 ALAPY Viktor: Miért szidják az OTI-t? Társadalombiztosításunk egyszerűsítése. Atgeneum, Budapest, 1943 ALTENBURGER Gyula:

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2006/2007. 2. Hazánk energiagazdálkodása, a megújuló energiaforrások (bio-, nap-, szél-, geo- stb.) felhasználásának lehetőségei

FÖLDRAJZ OKTV 2006/2007. 2. Hazánk energiagazdálkodása, a megújuló energiaforrások (bio-, nap-, szél-, geo- stb.) felhasználásának lehetőségei FÖLDRAJZ OKTV 2006/2007 2. Hazánk energiagazdálkodása, a megújuló energiaforrások (bio-, nap-, szél-, geo- stb.) felhasználásának lehetőségei Könyvek Balla Zoltán [et al.]: Kérdések az atomerőmű kis és

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐINEK KÉPVISELETI JOGOSULTSÁGA ROMÁN RÓBERT. 1. A jogi személy képviseletének szabályozása a Polgári törvénykönyvben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐINEK KÉPVISELETI JOGOSULTSÁGA ROMÁN RÓBERT. 1. A jogi személy képviseletének szabályozása a Polgári törvénykönyvben Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 471-489 A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐINEK KÉPVISELETI JOGOSULTSÁGA ROMÁN RÓBERT 1. A jogi személy képviseletének szabályozása a Polgári törvénykönyvben

Részletesebben

A tisztességes eljáráshoz való jog a jogágak határán

A tisztességes eljáráshoz való jog a jogágak határán Bakos Kitti PhD-hallgató, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék 1 Bevezetés A tisztességes eljáráshoz való jog több nemzetközi egyezmény által garantált

Részletesebben

I. RENDSZERVÁLTOZÁS: PIACGAZDASÁG, TÁRSADALOM, POLITIKA

I. RENDSZERVÁLTOZÁS: PIACGAZDASÁG, TÁRSADALOM, POLITIKA I. RENDSZERVÁLTOZÁS: PIACGAZDASÁG, TÁRSADALOM, POLITIKA 3. alprogram: Társadalmi változások és a politikai rendszer Programfelelős: Kulcsár Kálmán Szerző(k) A tanulmány címe Oldal-szám 1. Ágh Attila A

Részletesebben

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011 Dr. Nagy Mária publikációs listája A törzstagság szempontjából figyelembe vehetı tudományos publikációk köre

Részletesebben

A hitelszerződés biztosítékai, tekintettel az új Polgári Törvénykönyv tervezetére

A hitelszerződés biztosítékai, tekintettel az új Polgári Törvénykönyv tervezetére MILASSIN LÁSZLÓ GLAVANITS JUDIT A hitelszerződés biztosítékai, tekintettel az új Polgári Törvénykönyv tervezetére A hitelszerződések feltételei és szabályozása körében a magyar jog számottevő változáson

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

KOMPARATÍV KAPITALIZMUS

KOMPARATÍV KAPITALIZMUS KOMPARATÍV KAPITALIZMUS Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA

Részletesebben

pályamunkák összefoglalói ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ NKE KTK

pályamunkák összefoglalói ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ NKE KTK A XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójába nevezett pályamunkák összefoglalói ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ NKE KTK 1 XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2011. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2011. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2011. év Lezárva: 2012.01.09. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

Publications and citations Angol nyelvű publikációk Magyar nyelvű publikációk

Publications and citations Angol nyelvű publikációk Magyar nyelvű publikációk Publications and citations Angol nyelvű publikációk Könyv 1) Hungary Since Communism. (társszerzők: V. Edwards, M. Wax). MacmillanBusiness, 1997, London. A könyv a szerzők közös munkája. Lektor: Peter

Részletesebben

Berke Gyula JOGUTÓDLÁS A MUNKÁLTATÓ SZEMÉLYÉBEN. A munkáltató személyében bekövetkező változás az európai és a magyar munkajogban

Berke Gyula JOGUTÓDLÁS A MUNKÁLTATÓ SZEMÉLYÉBEN. A munkáltató személyében bekövetkező változás az európai és a magyar munkajogban Berke Gyula JOGUTÓDLÁS A MUNKÁLTATÓ SZEMÉLYÉBEN A munkáltató személyében bekövetkező változás az európai és a magyar munkajogban Pécs 2006 TARTALOM Rövidítések jegyzéke... 7 Bevezetés... 9 I. RÉSZ: A MUNKÁLTATÓ

Részletesebben

KÁROLY BÁRD EDUCATION, DEGREES WORK EXPERIENCE. Professor; Director of the Human Rights Program

KÁROLY BÁRD EDUCATION, DEGREES WORK EXPERIENCE. Professor; Director of the Human Rights Program KÁROLY BÁRD PERSONAL Date of birth: 7 May 1951 Place of birth: Budapest (Hungary) Nationality: Hungarian Tel: + 361 3273023 or +3613273294 Fax: +361 3273198 E-mail: bardk@ceu.hu or bard@ajk.elte.hu 1975

Részletesebben

Kereskedelem és marketing a mezőgazdaságban 2003 2006 között

Kereskedelem és marketing a mezőgazdaságban 2003 2006 között Kereskedelem és marketing a mezőgazdaságban 2003 2006 között Könyvek az OMgK állományából EU 1280:5 Agrármarketing / Szerzők Horváth Ágnes [et al.]. - Gödöllő : SzIE, 2001. - 156 p. ; 23 cm. - (Gödöllői

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

REPEDÉSEK A HÁZASSÁG INTÉZMÉNYÉN * Az élettársi kapcsolat hatása, nemzetközi tendenciák: betekintés a spanyol jogba, hazai lehetõségek

REPEDÉSEK A HÁZASSÁG INTÉZMÉNYÉN * Az élettársi kapcsolat hatása, nemzetközi tendenciák: betekintés a spanyol jogba, hazai lehetõségek Iustum Aequum Salutare V. 2009/4. 231 252. REPEDÉSEK A HÁZASSÁG INTÉZMÉNYÉN * Az élettársi kapcsolat hatása, nemzetközi tendenciák: betekintés a spanyol jogba, hazai lehetõségek egyetemi hallgató (PPKE

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve felelősségi rendszere, figyelemmel az új Polgári Törvénykönyvre

Az új Munka Törvénykönyve felelősségi rendszere, figyelemmel az új Polgári Törvénykönyvre 2013. 12. szám TANULMÁNYOK 735 Sipka Péter Az új Munka Törvénykönyve felelősségi rendszere, figyelemmel az új Polgári Törvénykönyvre I. Bevezetés 2011. április 25-én került kihirdetésre Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben