Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár"

Átírás

1 Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Szoba: B. ép. 2. sz. Tudományos minősítés: Megszerzés éve: Tudományterület: állam- és jogtudomány Típusa: Ph.D. Minősítése: summa cum laude A disszertáció címe: A vitás apaság bírósági úton történő rendezése. Megszerzés éve: Tudományterület: állam- és jogtudomány Típusa: habilitáció A tudományos előadás címe: A polgári per hatékonysága. Felsőfokú tanulmányok és végzettség: Kezdés éve: Végzés éve: Egyetem neve: Szegedi Tudományegyetem (jogelőd: József Attila Tudományegyetem) Kar: Állam- és Jogtudományi Kar Végzettség: jogász Egyéb végzettség, szakképzettség: A KRE-en korábban és jelenleg oktatott tárgyai: Polgári perjog Nemperes eljárások Személyállapoti perek A KRE-en kívül jelenleg végzett egyéb szakmai, oktatási tevékenység, munkakörök: Igazságügyi Hivatal Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája vezetését ellátó főigazgató-helyettes Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett állandó Választottbíróság bírája, az Elnökség tagja Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék tanszékvezető ügyvéd (2015-től tevékenységét szünetelteti) Korábbi munkahelyek, szakmai életút: Munkahely: Szegedi Tudományegyetem (korábban József Attila Tudományegyetem) : gyakornok : egyetemi tanársegéd : egyetemi adjunktus : egyetemi docens 2010 egyetemi tanár : egyetemi kancellár

2 : egyetemi főtitkár : dékán Nyelvtudás: német: középfok orosz: középfok Szervezeti tagságok: 1. Miskolci Egyetem ÁJK Deák Ferenc Doktori Iskola Tanácsa: tag (2002 ) 2. Szegedi Ügyvédi Kamara: elnökségi tag (2005 ) 3. Magyar Jogász Egylet Tudományos Bizottság: elnök ( ) 4. Magyar Jogász Egylet Csongrád Megyei Szervezete: elnökségi tag (2002 ), elnökhelyettes ( ) 5. Igazságügyi Minisztérium Jogi Szakvizsga Bizottság: tag (1995 ) 6. Miskolci Jogi Szemle Tanácsadó Testület: tag (2005 ) 7. MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Jogi Szakbizottság: tag (2002 ) 8. MTA IX. Osztály Állam- és Jogtudományi Szakbizottság: tag (2012 ) Díjak, elismerések: 2013: Magyar Érdemrend középkeresztje (Köztársasági elnök) 2009: Szalay László-díj (Magyar Jogász Egylet) 2006: Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (Köztársasági elnök) 2003: Pro Urbe-díj (Szeged Megyei Jogú Város) 2003: Pro Universitate-díj (Szegedi Tudományegyetem) 2002: A hallgatói Mozgalomért-díj (Szegedi Tudományegyetem) Publikációinak száma: Idegen nyelven megjelent könyv: 4 Idegen nyelven megjelent könyvrészlet: 1 Magyar nyelven megjelent könyv: 4 Magyar nyelven megjelent könyvrészlet: 20 Idegen nyelvű folyóiratcikk: - Magyar nyelvű folyóiratcikk: 3 Nemzetközi konferencia kiadványban megjelent idegen nyelvű tanulmány: - Hazai konferencia kiadványban megjelent magyar nyelvű tanulmány: 8 Idegen nyelven tartott konferenciaelőadás (kiadványban nem jelent meg): 2 Magyar nyelven tartott konferencia előadás (kiadványban nem jelent meg): 37 Magyar nyelvű ismeretterjesztő cikk, nyomtatott formában: 7 Magyar nyelvű ismeretterjesztő cikk, online formában: - Idegen nyelven megjelent önálló könyv: 1. Civil Procedure Hungary. International Encyclopaedia of Laws. Kluwer Law International (General Editor: Prof. Dr. R. Blanpain) 3. átdolgozott kiadás, The Hague/London/New York p. (társszerző: Köblös Adél) 2. Civil Procedure Hungary. International Encyclopaedia of Laws. Kluwer Law International (General Editor: Prof. Dr. R. Blanpain) 2. átdolgozott kiadás, The Hague/London/New York p. (társszerző: Köblös Adél) 3. Civil Procedure Hungary. International Encyclopaedia of Laws. Kluwer Law International (General Editor: Prof. Dr. R. Blanpain) The Hague/London/New York p. (társszerző: Köblös Adél) 4. Civil Procedure in Hungary. International Encyclopaedia of Laws. Kluwer Law International (Edited by Piet Taelman) 4. átdolgozott kiadás, The Hague/London/New York p. (társszerző: Köblös Adél)

3 Idegen nyelven megjelent könyvrészletek: 1. Teoretícseszkije i praktícseszkije voproszi iz oblasztyi szugyébnüh razbiratyelsztv po gyelam ob usztanovlényiji popecsítyelsztva. Acta Juridica et Politica, Tomus XXXIV. Szeged p. Magyar nyelven megjelent könyvek: 1. A Polgári Perrendtartásról szóló évi III. törvény kommentárja I-II-III. (szerk.: Szabó Imre) Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, 2006., 1543 p. 2. Tanulmányok dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára. (szerk.: Szabó Imre) Acta Juridica et Politica. Tomus LXIX. Fasciculus Szeged, p. 3. Ius et legitimatio. Tanulmányok Szilbereky Jenő 90. születésnapja tiszteletére. (szerk.: Szabó Imre) Pólay Elemér Alapítvány Szeged, p. 4. Danilo, Türk: A nemzetközi jog alapjai. (szerk.: Szabó Imre) Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, p. Magyar nyelven megjelent könyvrészletek: 1. Apasági és a származás megállapítása iránti egyéb perek. In: Polgári Eljárásjog. Kommentár a gyakorlat számára I-II-III. (szerk.: Petrik Ferenc) HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, 2. kiadás, Budapest, p. 2. Gondnokság alá helyezés. In: Polgári Eljárásjog. Kommentár a gyakorlat számára I-II-III. (szerk.: Petrik Ferenc) HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest, /10. p. 3. A szülői felügyelet megszüntetése. In: A polgári perrendtartás magyarázata I-II. (szerk.: Németh János Kiss Daisy) Complex Kiadó, Budapest 2007., 2. kiadás p. 4. A szülői felügyelet megszüntetése. In: A polgári perrendtartás magyarázata I-II. (szerk.: Németh János) Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest p. 5. Apasági és a származás megállapítása iránti egyéb perek. In: Polgári Eljárásjog. Kommentár a gyakorlat számára I-II. (szerk.: Petrik Ferenc) HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest, D 37-62/4. p. 6. Gondnokság alá helyezés. In: Polgári Eljárásjog. Kommentár a gyakorlat számára I-II. (szerk.: Petrik Ferenc) HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest, D 71-84/12. p. 7. A know-how és a know-how szerződés. Acta Iuvenum Sectio Juridica et Politica. Series Nova Tomus II. Szeged p. 8. Elméleti és gyakorlati kérdések a gondnoksági perek köréből. Polgári Eljárásjogi Füzetek XIII., Budapest p. 9. Társadalomfejlődési vetületek és célok Szilbereky Jenő tudományos munkáiban. Szilbereky Jenő Emlékkönyv. Acta Juridica et Politica, Tomus XXXVII. Szeged p. 10. A származásmegállapítási perek egyes kérdései. Kemenes Béla Emlékkönyv. Acta Juridica et Politica, Tomus XLIII. Szeged p. 11. Kodifikációs gondolatok a származásmegállapítási perek körében. Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Ünnepi Tanulmányok sorozat. IV. kötet. Novotni Alapítvány, Miskolc p. 12. A polgári peres eljárás hatékonysága. Tanulmányok dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára. Besenyei Lajos Emlékkönyv. Acta Juridica et Politica. Tomus LXIX. Fasciculus Szeged, p. 13. A hatékonyság megvalósítható cél vagy eljárási elv? In: Az igazságszolgáltatás kihívásai a XXI. században. Tanulmánykötet Gáspárdy László professzor emlékére. (szerk.: Harsági Viktória Wopera Zsuzsa) HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest, p. 14. A bíróság és a szakértők együttműködése a polgári perekben. In: Egységesülő polgári eljárásjog Európában. (szerk.: Wopera Zsuzsa Asztalos Zsófia) HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest Tanulmánykötet, p. 15. Polgári eljárásjog I. A polgári per általános szabályai (szerk.: Osztovits András) HVG- ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest, o., o.

4 16. Perhatékonyság és a percselekmények időszerűségének elve. In: (Varga István szerk.): Codificatio processualis civilis. Studia in Honorem Németh János. II. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, p., p. ISBN A választottbíráskodás hazai fejlődése és a polgári perrendtartás rekodifikációja. In: (Nagy Csongor István szerk.) Liber Amicorum János Martonyi. Ünnepi kötet Martonyi János tiszteletére. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, p p. ISBN Varga István Szabó Imre Zaicsek Károly: A határozati és a perorvoslati fejezetek egyes kodifikációs kérdései. In: Németh János Varga István (szerk.): Egy új polgári perrendtartás alapjai. HVGORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest old. ISBN Köszöntő. In: Révész Béla (szerk.): Most megint Európában vagyunk Szabó József emlékkönyv. Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, p. ISBN Alapvető elvek. In: Udvary Sándor (szerk.): Polgári eljárásjog I. Jogi szakvizsga felkészítő kötet. Patrocínium Kiadó, Budapest p p. ISBN Idegen nyelvű szakfolyóiratcikkek: Magyar nyelvű szakfolyóiratcikkek: 1. Emlékkönyv Beck Salamon születésének 100. évfordulójára. Magyar Jog, évi 6. szám, p. 2. Az oktató és a nevelő munka korszerű módszerei a jogászképzésben. Felsőoktatási Szemle évi 5. szám, p. 3. O. V. Ivanov: A perbeli bizonyítékok a polgári eljárásban. Magyar Jog, évi 3. szám, p. Nemzetközi konferencia kiadványban megjelent idegen nyelvű tanulmány: Hazai konferencia kiadványban megjelent magyar nyelvű tanulmány: 1. A vezető tisztségviselő jogállása, felelőssége a társasági jogban az elmúlt húsz évben. Magyar Jogász Egylet, Budapest 2010., p. 2. A személyiségi jogok védelmi rendszere a magyar jogban. In: Információs társadalom médiajog. Acta Conventus de Iure Civili Tomus II. Szegedi Tudományegyetem Államés Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék, Lectum Kiadó, Szeged old. 3. A polgári peres eljárás hatékonysága és idődimenziói. Nyolcadik Magyar Jogászgyűlés főreferátum, Balatonfüred június In: Magyar Jogász Egylet, Budapest 2006., p. 4. Az Európai Bíróság előzetes döntéshozatali eljárása a magyarországi bírósági rendszerrel szemben támasztott követelmények. Európai Műhelytanulmányok. Kormányzati Stratégiai Elemző Központ, Budapest, p. 5. Miről, mennyit és hogyan? A jogászképzés múltja, jelene és jövője. Bibliotheca Iuridica, Acta Congressum 10. Budapest, p. 6. A cégek igényérvényesítése és a Pp. módosítása. In: Harmincegyedik Jogász Vándorgyűlés. Gyula, október Magyar Jogász Egylet. Budapest, (Szerk.: Benisné Győrffy Ilona) p. 7. Lehet-e perjogi módosításokkal segíteni a vállalkozásokon? In: A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken Újvidék p. 8. Plósz perrendtartása és napjaink Pp-módosításai. In: 90 éves a szegedi jogászképzés. Szeged, p. Idegen nyelven tartott konferencia-előadások (konferencia kiadványban meg nem jelent teljes értékű anyag esetén):

5 1. Szugyébnoje rasszlédoványije v grazsdánszkom processze. Előadás az odesszai Állami Mecsnyikov Egyetemen november. 2. Praktische Fragen der Prozesse in Kindschaftssachen. Előadás a Lipcsei Egyetemen október. Magyar nyelven tartott konferencia-előadások (konferencia kiadványban meg nem jelent teljes értékű anyag esetén): 1. A polgári perrendtartás kodifikációja. Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete szervezésében. Kecskemét, június A perkoncentráció javításának lehetséges eszközei. In: Magánjogunk megújítása Műhelykonferencia a polgári jogban, a polgári eljárásjogban és a nemzetközi magánjogban felmerülő egyes kérdésekről. A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszéke és a Magánjogot Oktatók Egyesülete szervezésében. Szeged, május A polgári perrendtartás rekodifikációjának koncepcionális kérdései. Magyar Jogász Egylet Bács- Kiskun Megyei Szervezete és a Kalocsai Járásbíróság szervezésében. Kalocsa, május Tény- és jogállításokkal szembeni elvárások, a jogi képviselet és az anyagi pervezetés összefüggései. In: Konferencia az új polgári perrendtartás szabályozási irányairól. Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Akadémiai Bizottsága. Az Igazságügyi Minisztérium, a Magyar Jogász Egylet, a Miskolci Közjegyzői Kamara és a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara szervezésében, Miskolc, május A polgári perrendtartás várható módosítása. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Jogi Szekció. Budapest, április Egységes vagy osztott perszerkezet? In: Konferencia az új Polgári perrendtartás koncepciójáról. Felkért hozzászóló. Az Igazságügyi Minisztérium, a Magyar Jogász Egylet és a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara szervezésében, Szeged, február Az új Ptk. hatása a polgári peres eljárásra. In: Az új Polgári Törvénykönyv egyes gyakorlati kérdései c. konferencia. Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Békéscsaba, május A tisztességes eljáráshoz való jog és az ésszerű időn belüli ítélkezés követelménye. Az alapjogvédelem nemzeti, nemzetközi és jogösszehasonlító aspektusai. A MTA SZAB Jogtudományi Szakbizottság Gazdasági Jogi Munkacsoportja és a EUROPE DIRECT SZEGED közös rendezvénye. Szeged, SZTE ÁJTK május A választottbíráskodás perspektívái Magyarországon. Harmincharmadik Jogász Vándorgyűlés. Sopron, május (Előadás május 10.) 10. Átalakulóban a jogászképzés átalakulóban a jogászkodás. Tudományos emlékülés Martonné dr. Hárs Márta, a Békés Megyei Bíróság volt elnöke halálának 10. évfordulóján. Gyula, december 7. Gyulai Törvényszék. 11. Csak a Pp. beteg? A Polgári eljárásjog korszerűsítése. Budapest, Kúria, október Plósz perrendtartása és napjaink Pp. módosításai. Magyar Tudomány Napja, 90 éves a szegedi jogászképzés. Országos Konferencia a Kar szegedi alapításának jubileuma tiszteletére. SZTE Állam- és Jogtudományi Kar, november Lehet-e perjogi módosításokkal segíteni a vállalkozásokon? A délvidéki magyarság múltja, jelene és jövője. Vajdasági Tudományos Társaság, Újvidék (Novi Sad), november A polgári perrendtartás tervezett módosítása, különös tekintettel a gazdasági perekre (Kell-e nekünk gazdasági különbíróság?) Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, november A rendelettípusok új generációjának megjelenése az európai végrehajtási jogcím bevezetése, konzekvenciái. A határokon átívelő végrehajtás fejlődési tendenciái. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, nemzetközi konferencia. Budapest, december 4-5.

6 16. A szülészet-nőgyógyászat etikai dilemmái. A Magyar Nőorvos Társaság Délkelet- Magyarországi Szekciójának XXX. Kongresszusa. Kerekasztal Konferencia. Hódmezővásárhely, október A polgári peres eljárás hatékonysága. Habilitációs tudományos előadás. Szeged május A bíróság és a szakértők együttműködése a polgári perekben Magyarországon. Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés a gyakorlatban. Miskolci Egyetem ÁJK Európai és Nemzetközi Jogi Intézete, Miskolc december Jogtudomány és orvostudomány, az orvos kártérítési felelőssége, betegjogok. Jogi és etikai kérdések a szülészet-nőgyógyászatban. Szeged, május Polgári perrendtartás vagy újabb novella. Magyar Tudomány Ünnepe. Szegedi Akadémiai Bizottság, november A perhatékonyságról Gáspárdy László gondolatai kapcsán. Gáspárdy László Tudományos Emlékülés. Miskolci Egyetem, október Az ügyvédi hivatás jövője. Európai kihívások magyar válaszok. Az SZTE ÁJK Európa Tanulmányok Központja a Szegedi Ügyvédi Kamarával partnerségben. Szegedi Ügyvédi Kamara, október A polgári eljárásjog aktuális kérdései. Szentes Városi Jogásznap, a Magyar Jogász Egylet Csongrád Megyei Szervezete rendezésében november Az orvosi hibák természetrajza a mindennapos orvosi gyakorlatban. Magyar Igazságügyi Orvosok Társaságának XIII. Nagygyűlése. Szeged, augusztus (társelőadó: Herczeg János egyetemi tanár) 25. Újkeletű orvosjogi problémák. Magyar Nőorvos Társaság Északkelet Magyarországi Szakcsoportja által rendezett Tudományos Ülés. Salgótarján, május (társelőadó: Herczeg János egyetemi tanár) 26. Az intézet elhagyásának joga, otthonszülés és anyakönyvezés. IV. Betegjogi Konferencia. Budapest, Egészségügyi Minisztérium, május Orvosjogi problémák az igazságügyi szakértő és a jogász szemszögéből. Tanulságos jogi esetek. Kerekasztal a szülészet-nőgyógyászat jogi kérdéseiről. Budapest, április 22. (társelőadó: Herczeg János egyetemi tanár) 28. Betegjogok határok nélkül? A gyógyítás etikai és jogi kérdései. XI. Szent-Györgyi Napok, Szeged november A jogászképzés jelene és problémái. A felsőoktatás jelene és jövője. Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégium. Szeged, In: 5 p. 30. A Polgári perrendtartás változásai, különös tekintettel az Európai Uniós szabályokra. Ügyvédek Napja, Kecskemét június A jogászképzés helyzete és perspektívái. A felsőoktatás jelene és jövője. Szeged, március A magyar polgári eljárás az Európai Bíróság eljárásának tükrében. VIII. Nyári Jogakadémia, Kecskemét, augusztus A Polgári Perrendtartás novellái. Szegedi Közjegyzői Kamara, Szeged, április Igazságszolgáltatási reform és a polgári eljárás. MJE Csongrád Megyei. Szervezetének Polgári Jogi Szakosztálya. Szeged, november A gondnoksági perek elméleti és gyakorlati kérdései. ELTE ÁJK Polgári Eljárásjogi Tudományos Munkaközösség és MJSZ Fővárosi Szervezete. Budapest, In: Polgári Eljárásjogi Füzetek XIII., Budapest p. 36. A gondnoksági perek elméleti és gyakorlati kérdései. JATE Állam- és Jogtudományi Kar Tudományos Bizottsága, Szeged, A polgári eljárásbeli jogorvoslati rendszer. Bárdosi István Emlékülés. JATE Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, november 11. Könyv, egyetemi jegyzet lektorálás: 1. Hegedűs Andrea: Családi jog. Kis-Ker. Bt., Szeged, 2002., Egyetemi jegyzet, 151 p. (társlektor: Tóthné Fábián Eszter egyetemi docens)

7 2. Hegedűs Andrea: Családi jog. Kis-Ker. Bt., Szeged, Egyetemi jegyzet, 182 p. (társlektor: Tóthné Fábián Eszter egyetemi docens) 3. Gellén Klára: Az írott sajtó és az elektronikus média joga. Budapest Média Intézet, Budapest, Egyetemi jegyzet, 78 p. 4. Papp Tekla: Atipikus szerződések. Palatia Nyomda és Kiadó Kft., Szeged, Egyetemi jegyzet, 131. p. (társlektor: Kemenes István a Szegedi Ítélőtábla kollégiumvezetője) 5. Papp Tekla: Atipikus szerződések. Palatia Nyomda és Kiadó Kft., 2. átdolgozott kiadás, Szeged, p. (társlektor: Kemenes István a Szegedi Ítélőtábla kollégiumvezetője) 6. Juhászné Zvolenszki Anikó: Polgári eljárásjogi ismeretek. Pólay Elemér Alapítvány. Szeged, p. 7. Papp Tekla Farkas Csaba: Társasági jog I. Palatia Nyomda és Kiadó Kft., Szeged, Példatár és tudásszint-ellenőrző munkafüzet. 240 p. (társlektor: Czene Klára c. egyetemi docens) 8. Szabó Miklós: Hatalom és jog. In: Hatalom interdiszciplináris megközelítésben. (szerk.: Tóth Szergej) Szegedi Egyetemi Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, p 9. Farkas Csaba Papp Tekla Strihó Krisztina: Társasági jog III/1. A gazdasági társaságok közös szabályai. Tyras Kiadó, Budapest, Egyetemi jegyzet, 256 p. 10. Czene Klára Farkas Csaba Papp Tekla Strihó Krisztina: Társasági jog III/2. Az egyes gazdasági társaságok. Tyras Kiadó, Budapest, Egyetemi jegyzet,185 p. 11. Papp Tekla: Atipikus szerződések. Tyras Kiadó, Budapest, Egyetemi jegyzet, 3. átdolgozott kiadás, 159 p. 12. Gellén Klára: A színlelt szerződés. Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára, Szeged, p. 13. Görög Márta: A kegyeleti jog és a nem vagyoni kártérítés. Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára. Szeged, p. 14. Gellén Klára (szerk.): Értékpapírjog. Pólay Elemér Alapítvány Tansegédletei. Szeged, p. Magyar nyelvű ismeretterjesztő cikkek, nyomtatott formában: 1. A betegellátás elutasításának joga. In: Praktizáló orvosok jogai és kötelességei. (szerk.: Kismarton Judit Vasváry Artúrné) Magyar Rákellenes Liga Magyar Betegjogi Kht., Budapest, p. 2. A gyógykezelés céljából való adatkezelés joga. In: Praktizáló orvosok jogai és kötelességei. (szerk.: Kismarton Judit Vasváry Artúrné) Magyar Rákellenes Liga Magyar Betegjogi Kht., Budapest, p. 3. Mulasztásos jogsértés a fájdalomkezelésben. In: A fájdalomcsillapítás gyakorlati kérdései. (szerk.: Kismarton Judit Vasváry Artúrné) Magyar Rákellenes Liga Magyar Betegjogi Kht., Budapest, p. 4. Mi legyen a vagyonommal? In: Jogaink betegségben egészségben. (szerk.: Vasváry Artúrné) Magyar Betegjogi Közhasznú Egyesület Magyar Rákellenes Liga, Budapest p. 5. Perjogi ankét Szegeden. Magyar Jog, évi 1. szám, p. 6. Beszámoló a Dél-Magyarországi Polgári Eljárásjogi Regionális Szekció munkájáról. Magyar Jog, évi 1. szám, p. 7. Vitaülés a polgári eljárásbeli igazmondásról. Magyar Jog, évi 7. szám, p. Tudományos, kutatás fejlesztési, szakmai közéleti tevékenység Jelenleg folytatott kutatás: Állam- és Jogtudomány Polgári eljárásjog

8 Eredményes nemzetközi pályázatokban való részvétel Eredményes hazai pályázatokban, kutatási ösztöndíj programban való részvétel Nemzetközi konferencia szervezésében való részvétel 1. A gazdasági jog időszerű kérdései Magyarországon és a világban. Szeged, Megj.: Acta Conventus de Iure Civili. Tomus I. SZTE ÁJK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék, Lectum Kiadó, Szeged, p. Ism.: Szegedi András: A gazdasági jog időszerű kérdései Magyarországon és a világban. Jogtudományi Közlöny 2003/1. sz p. 2. A szerződési jog nemzetközi tendenciái. Szeged, Megj.: Acta Conventus de Iure Civili. Tomus IV. SZTE ÁJK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék, Lectum Kiadó, Szeged, p. 3. Quo Vadis ius societatis Hungaricum?. Szeged, Befektetés és vállalkozás a déli hármashatárnál. Szeged, SZTE Rektori Hivatal Díszterem (Szeged, Dugonics tér 13.) Papp Tekla egyetemi docenssel társszervezésben. Hazai konferencia szervezésében való részvétel 1. Információs társadalom médiajog. Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék, Szeged Állam- és Jogtudomány év után, kodifikáció előtt polgári perrendtartásunk múltja, jelene és jövője. Szeged, ÁJK, április 20. Hazai folyóirat szerkesztésében való részvétel Folyóirat címe: Megjelenési gyakorisága: Tudományág: Betöltött funkció: Miskolci Jogi Szemle félévi Állam- és Jogtudomány Tanácsadó Testület tagja Tudományos-, kutatás-fejlesztési-, illetve szakmai közéleti tevékenység 1. Miskolci Egyetem ÁJK Deák Ferenc Doktori Iskola Tanácsa: tag (2002 ) 2. Szegedi Ügyvédi Kamara: elnökségi tag (2005 ) 3. Magyar Jogász Egylet Tudományos Bizottság: elnök ( ) 4. Magyar Jogász Egylet Csongrád Megyei Szervezete: elnökségi tag (2002 ), elnökhelyettes ( ) 5. Igazságügyi Minisztérium Jogi Szakvizsga Bizottság: tag (1995 ) 6. Miskolci Jogi Szemle Tanácsadó Testület: tag (2005 ) 7. MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Jogi Szakbizottság: tag (2002 ) 8. MTA IX. Osztály Állam- és Jogtudományi Szakbizottság: tag (2012 ) 9. Polgári eljárásjogi Kodifikációs Szerkesztő Bizottság tagja (2013 ) Budapest, szeptember 9.

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok:

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok: SZAKMAI ADATLAP I. Személyi adatok: Név: Prof. Dr. Szabó Imre Anyja neve: Kovács Ida Szül. helye, ideje: Mezőnagymihály, 1951. október 12. Állampolgársága: magyar Végzettség, tudományos fokozat: 1976:

Részletesebben

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Tudományos minősítés: Megszerzés éve: 1997. Tudományterület: állam- és jogtudomány Típusa: Ph.D. Minősítése: summa cum laude A disszertáció címe: A vitás

Részletesebben

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár 1 Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Szoba: B. ép. 2. sz. Tudományos minősítés: Megszerzés éve: 1997. Tudományterület: állam- és jogtudomány Típusa: Ph.D. Minősítése: summa cum laude A disszertáció

Részletesebben

TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁG (Dr. Szabó Imre)

TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁG (Dr. Szabó Imre) 1 TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁG (Dr. Szabó Imre) Könyv, könyvrész: 1. Civil Procedure Hungary. International Encyclopaedia of Laws. Kluwer Law International (General Editor: Prof. Dr. R. Blanpain) The Hague/London/New

Részletesebben

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok:

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok: SZAKMAI ADATLAP I. Személyi adatok: Név: Prof. Dr. Szabó Imre Anyja neve: Kovács Ida Szül. helye, ideje: Mezőnagymihály, 1951. október 12. Állampolgársága: magyar Végzettség, tudományos fokozat: 1976:

Részletesebben

Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés

Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés Az alábbi lista nem kimerítő, csupán kiindulásként szolgál a diplomamunkára és évfolyamdolgozatra

Részletesebben

Publikációk jegyzék, tudományos elıadások, konferenciák, egyéb szakmai tevékenység

Publikációk jegyzék, tudományos elıadások, konferenciák, egyéb szakmai tevékenység Publikációk jegyzék, tudományos elıadások, konferenciák, egyéb szakmai tevékenység I. Publikációk magyar nyelven a) Monográfia, szakkönyv, könyvrészlet 1. Hegedős Andrea: Az élettársi kapcsolat a polgári

Részletesebben

SZAKMAI ZÁRÓBESZÁMOLÓ A POLGÁRI PERJOGUNK

SZAKMAI ZÁRÓBESZÁMOLÓ A POLGÁRI PERJOGUNK SZAKMAI ZÁRÓBESZÁMOLÓ A POLGÁRI PERJOGUNK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI ÉS SZÜKSÉGESSÉGE TEKINTETTEL A NEMZETKÖZI TRENDEKRE TÉMÁJÚ F 043352 SZÁMÚ OTKA KUTATÁS EREDMÉNYEIRŐL Kutatásunk kezdetén 2003-ban szükségesnek

Részletesebben

Dr. Szabó Zsolt Ph.D

Dr. Szabó Zsolt Ph.D Dr. Szabó Zsolt Ph.D Egyetemi adjunktus Email cím: szabo.zsolt@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 állam- és jogtudomány PhD summa cum laude A disszertáció címe: A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996.

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996. Önéletrajz Személyi adatok: Név: Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin Születési hely, idő: Miskolc, 1961. december 24. Családi állapot: Férjezett (Férj: Dr. Szűcs László bíró, Nyíregyházi Városi Bíróság).

Részletesebben

SZTE ETSZK Publikációs lista 2010

SZTE ETSZK Publikációs lista 2010 SZTE ETSZK Publikációs lista 2010 Doktori értekezés: Erdősi Erika: Az asszertivitás személyiségi hátterének vizsgálata ápolóhallgatók körében. Doktori értekezés. Kézirat. Semmelweis Egyetem, Budapest,

Részletesebben

Állam- és Jogtudományi Szekció 1

Állam- és Jogtudományi Szekció 1 Állam- és Jogtudományi Szekció 1 Intézmény Város 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Elõadások száma I-III. helyezés Egyéb 1 BCE KIK Budapest 2 3 1 2 8 1 2 2 DE ÁJK Debrecen 1 2 2 1 2 1 3 1

Részletesebben

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szervezete

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szervezete A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szervezete 2015. október 21. ELNÖK Dr. Bendzsel Miklós MŰSZAKI ELNÖKHELYETTES GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ JOGI ELNÖKHELYETTES ELNÖKSÉGI KABINET Dr. Péntek Gábor fő Farkas

Részletesebben

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szervezete

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szervezete 2016. január 23. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szervezete ELNÖK Dr. Bendzsel Miklós MŰSZAKI ELNÖKHELYETTES GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ JOGI ELNÖKHELYETTES Farkas Szabolcs Horváth Zoltán Dr. Ficsor Mihály

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2006 - jelenleg dr. Varga Nelli Ügyvédi Iroda tagjaként ügyvéd

ÖNÉLETRAJZ. 2006 - jelenleg dr. Varga Nelli Ügyvédi Iroda tagjaként ügyvéd ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név: dr. Varga Nelli Születési hely, idő: Debrecen, 1978. szeptember 3. Fogadóóra: hétfő 11.30.-13.30. ÁJK 102. szoba E-mail: varga_nelli@hotmail.com MUNKAHELY 2002-2006. ügyvédjelölt

Részletesebben

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szervezete

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szervezete A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szervezete 2015. július 22. ELNÖK Dr. Bendzsel Miklós MŰSZAKI ELNÖKHELYETTES Farkas Szabolcs GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ Horváth Zoltán JOGI ELNÖKHELYETTES Dr. Ficsor Mihály

Részletesebben

Dobrocsi Szilvia. Büntetőeljárási jog II.

Dobrocsi Szilvia. Büntetőeljárási jog II. Dobrocsi Szilvia Büntetőeljárási jog II. P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y Wesselényi - sorozat Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási

Részletesebben

Dr. Benke József PhD szakmai önéletrajza

Dr. Benke József PhD szakmai önéletrajza Dr. Benke József PhD szakmai önéletrajza 1 ) S z e m é l y i a d a t o k NÉV Dr. Benke József Zoltán SZEMÉLYES ADATOK születési hely/idő: Pécs, 1980.03.22. szüleim: Megyeri Mária, nyug. magyar nyelv és

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MEDVE ANNA

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MEDVE ANNA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MEDVE ANNA SZEMÉLYI ADATOK Név: Születési hely: Pécs Dr. Medve Anna Születési idő: 1953. március 7. Beosztás: egyetemi docens, szeminárium-vezető (Általános Nyelvészeti és Anyanyelvi

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. 1. Személyes adatok:

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. 1. Személyes adatok: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. Személyes adatok: Név: Menyhárd Attila Cím: Otthon: H-9024 Győr, Vécsey u. 14 I/1 Munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék; H-1364 Budapest, Egyetem tér 1-3.

Részletesebben

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet)

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet) (Neveléstörténet) 2016 Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása a IX. Kiss Árpád emlékkonferencia el adásai a Kiss Árpád archívum könyvsorozata. Link 2015 1. Elisabeth Kézi The

Részletesebben

Szívélyes üdvözlettel:

Szívélyes üdvözlettel: A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE IV-4/06658-0/2011. Dr. Kövér László elnök úr részére Országgyűlés BUDAPEST }H 5,? 0 1 4 Észi: 2011 LT:J 0,., Tisztelt Elnök Úr! Az Alkotmány 79. -a, valamint a bíróságok szervezetéről

Részletesebben

DR. PETKÓ MIHÁLY PÉTER

DR. PETKÓ MIHÁLY PÉTER ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: DR. PETKÓ MIHÁLY PÉTER Szül. hely és idő: Debrecen, 1974. december 13. Állampolgárság: Magyar Cím: 4225 Debrecen, Platán utca 12. e-mail: petkom@kih.gov.hu (publikus) TANULMÁNYOK:

Részletesebben

A HÁZASSÁGI PEREK JOGHATÓSÁGI SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSAI A RENDSZERVÁLTOZÁSTÓL NAPJAINKIG NAGY ANDREA*

A HÁZASSÁGI PEREK JOGHATÓSÁGI SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSAI A RENDSZERVÁLTOZÁSTÓL NAPJAINKIG NAGY ANDREA* Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXIV. (2006), pp. 427-396 A HÁZASSÁGI PEREK JOGHATÓSÁGI SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSAI A RENDSZERVÁLTOZÁSTÓL NAPJAINKIG NAGY ANDREA* A házassági perek - amelyek magukba

Részletesebben

A jogtudomány sajátossága

A jogtudomány sajátossága Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola http://dfk.sze.hu/kezdolap http://doktiskjog.sze.hu A jogtudomány sajátossága Győr 2014. december 12.

Részletesebben

3. Neveléstörténeti szöveggyűjtemény 2. átdolgozott kiadás Szerk.: Dr. Horváth László

3. Neveléstörténeti szöveggyűjtemény 2. átdolgozott kiadás Szerk.: Dr. Horváth László Dr.Pornói Imre HAZAI KIADVÁNYOK Könyv 1. A nyolcosztályos népiskola gondolata és megvalósítása a két világháború közötti időszakban Kézirat, Doktori disszertáció KLTE, Debrecen, 1993. 2. Neveléstörténeti

Részletesebben

Bűnügyi Tudományok Kutatóműhelye 2014/2015. tanév beszámolója

Bűnügyi Tudományok Kutatóműhelye 2014/2015. tanév beszámolója Bűnügyi Tudományok Kutatóműhelye 2014/2015. tanév beszámolója Deres Petronella publikációs tevékenysége Magyar nyelven megjelent publikációk Deres Petronella Domokos Andrea (2014): Büntető anyagi jog III.

Részletesebben

A Kar tanszékei és egyéb szervezeti egységek

A Kar tanszékei és egyéb szervezeti egységek A Kar tanszékei és egyéb szervezeti egységek Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. IV. emelet Telefon/Fax: 544-414 E-mail: agrarjog@juris.u-szeged.hu Dr. Bobvos Pál egyetemi

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Ph.D

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Ph.D SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Ph.D egyetemi docens Szoba: B42 Tel: - E-mail cím: csakihatalovics.gyula@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 Állam- és jogtudomány

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Dr. Szécsényi-Nagy Kristóf

Szakmai önéletrajz Dr. Szécsényi-Nagy Kristóf Szakmai önéletrajz Dr. Szécsényi-Nagy Kristóf Személyes adatok: Születési hely: Budapest Születési idő: 1980. február 18. Levélcím: 1053-Budapest, Egyetem tér 1-3. ELTE Polgári Eljárásjogi Tanszék E-mail:

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Dr. Szabó Imre. 4. Apasági és a származás megállapítása iránti egyéb perek. In: Polgári Eljárásjog.

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Dr. Szabó Imre. 4. Apasági és a származás megállapítása iránti egyéb perek. In: Polgári Eljárásjog. 1 PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Dr. Szabó Imre Könyv, könyvrész: 1. Civil Procedure Hungary. International Encyclopaedia of Laws. Kluwer Law International (General Editor: Prof. Dr. R. Blanpain) The Hague/London/New

Részletesebben

I. A PROJEKT HELYSZÍNE

I. A PROJEKT HELYSZÍNE BESZÁMOLÓ Az osztrák és német társasági jog intézményrendszerének jogösszehasonlító és jogdogmatikai elemzése (OTKA K 68628 sz.) Témavezető: Szikora Veronika A kutatás előrehaladása a tervezettnek megfelelt

Részletesebben

Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu. megbízott dékáni hivatalvezető, tanársegéd

Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu. megbízott dékáni hivatalvezető, tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK dr. Jani Péter Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu Neme férfi Születési dátum 29/05/1986 Állampolgárság

Részletesebben

Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója

Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója Osztovits András publikációs tevékenysége Osztovits András (2014): 6:1. - 6:57. -ok magyarázata In: Osztovits András (szerk.) A Polgári

Részletesebben

Dr. habil. Birher Nándor főiskolai tanár, tanulmányi igazgató

Dr. habil. Birher Nándor főiskolai tanár, tanulmányi igazgató Dr. habil. Birher Nándor főiskolai tanár, tanulmányi igazgató Tudományos minősítés: PhD, Habilitáció 1999 kánonjog summa cum laude Mikor ítélkezhet az egyházi bíró a kánoni szabályok ellenében? (aequitas)

Részletesebben

Publikációk. Könyvek, könyvfejezetek:

Publikációk. Könyvek, könyvfejezetek: Publikációk Könyvek, könyvfejezetek: 1. Molnár György: Az IKT-val támogatott tanulási környezet követelményei és fejlesztési lehetőségei, In: Dr. Benedek András (szerk.): Digitális pedagógia - Tanulás

Részletesebben

X. FEJEZET AZ EURÓPAI POLGÁRI ELJÁRÁSJOG HATÁSA A MAGYAR

X. FEJEZET AZ EURÓPAI POLGÁRI ELJÁRÁSJOG HATÁSA A MAGYAR 1 X. FEJEZET AZ EURÓPAI POLGÁRI ELJÁRÁSJOG HATÁSA A MAGYAR POLGÁRI ELJÁRÁSJOGRA 1. Általános helyzetkép Polgári eljárásjogunk európai polgári eljárásjoghoz történő igazítása a kilencvenes évek elején elkezdődött.

Részletesebben

A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004)

A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) Magyar Országos Levéltár Budapest, 2006 A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) Összeállította: Nagy Gábor Magyar

Részletesebben

A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD DIAGNOSZTIKAI ÉS FEJLESZTÉSI CENTRUM KUTATÓMŰHELY BEMUTATÁSA

A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD DIAGNOSZTIKAI ÉS FEJLESZTÉSI CENTRUM KUTATÓMŰHELY BEMUTATÁSA A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD DIAGNOSZTIKAI ÉS FEJLESZTÉSI CENTRUM KUTATÓMŰHELY BEMUTATÁSA Szerzők: Mező Ferenc Mező Katalin Lektorok: Szabó Edina Szilágyi Barnabás Schréder Veronika Első szerző e-mail címe: mezo.ferenc@ped.unideb.hu

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar. 2011. évi MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI JELENTÉS

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar. 2011. évi MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI JELENTÉS Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar 2011. évi MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI JELENTÉS 1 1) Az oktatók tudományos aktivitásának mérése A KSZKI a Kari Tanács által 2010-ben elfogadott szempontok

Részletesebben

SZERZŐINK (2015/5/3)

SZERZŐINK (2015/5/3) SZERZŐINK (2015/5/3) dr. jur. Bencsik András Ph.D Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék, egyetemi adjunktus Prof. dr. habil., dr. jur. Fazekas Judit CSc Széchenyi

Részletesebben

2016. május 20. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika épület (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)

2016. május 20. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika épület (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) Az ezerarcú magánjog: a jogfejlődés útjai és lehetőségei a XXI. században a Magánjogot Oktató Fiatalok tizedik, és a Magánjogot Oktatók Egyesületének nyolcadik éves rendes konferenciája 2016. május 20.

Részletesebben

Prof. Dr. PAPP TEKLA egyetemi tanár CURRICULUM VITAE Név: Születési hely, idő: Családi állapot: Elérhetőségek Beosztás: Tudományos fokozat:

Prof. Dr. PAPP TEKLA egyetemi tanár CURRICULUM VITAE Név: Születési hely, idő: Családi állapot: Elérhetőségek Beosztás: Tudományos fokozat: CURRICULUM VITAE 1) Név: Dr. Papp Tekla 2) Születési hely, idő: Kecel, 1966. szeptember 08. 3) Családi állapot: férjezett (dr. Jakab Tamás), 2 gyermek édesanyja (Tamás 20 éves, Tekla 15 éves) 4) Elérhetőségek:

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE SZEGED 2015. november 3. november 30. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZEGEDI AKADÉMIAI BIZOTTSÁGA A TUDOMÁNY ALAKÍTÓ EREJE címmel a Magyar Tudomány Ünnepén plenáris ülést tart 2015.

Részletesebben

Polgári eljárásjog I-II. Kommentár a gyakorlat számára - Harmadik kiadás (szerk. Petrik Ferenc) RÉSZ

Polgári eljárásjog I-II. Kommentár a gyakorlat számára - Harmadik kiadás (szerk. Petrik Ferenc) RÉSZ Polgári eljárásjog I-II. Kommentár a gyakorlat számára - Harmadik kiadás (szerk. Petrik Ferenc) RÉSZ ELSŐ RÉSZ ALAPVETÉSEK I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS AZ ALAPELVEK 1-6. SZERZŐ MÁSODIK RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

15.25-15.40 Klein Tamás (ELTE ÁJK Doktori Iskola) Az új (közszolgálati) médiaszabályozás egyes strukturális kérdéseinek alkotmányjogi optikája

15.25-15.40 Klein Tamás (ELTE ÁJK Doktori Iskola) Az új (közszolgálati) médiaszabályozás egyes strukturális kérdéseinek alkotmányjogi optikája ALKOTMÁNYJOGI SZEKCIÓ Elnök: Dr. habil. Drinóczi Tímea Phd, tanszékvezető egyetemi docens Helyszín: Irk Albert előadóterem (48-as téri épület, III. emelet) 14.40-14.55 Bíró István (ME ÁJK DF Doktori Iskola)

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012)

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012) DR. CSÉCSY ANDREA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012) I. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK I/1. MONOGRÁFIÁK, MONOGRÁFIÁBAN ÍRT FEJEZETEK, KÖNYVEK, KÖNYVRÉSZLETEK 1. Szerződésszegés. In: Osztovics András (szerk.):

Részletesebben

Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája

Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája Tudományos munkássága a Magyar Tudományos Művek Tárában: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&authorid=10023178 Könyv A Biblia mint kommunikációs tankönyv. Vince

Részletesebben

Cím(ek) Rákóczi u. 25., 7673 Cserkút (Magyarország) Mobil + 36 70 944-6163 E-mail(ek) csurkejozsef@gmail.com

Cím(ek) Rákóczi u. 25., 7673 Cserkút (Magyarország) Mobil + 36 70 944-6163 E-mail(ek) csurkejozsef@gmail.com Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Dr. Csürke József, Ph.D Cím(ek) Rákóczi u. 25., 7673 Cserkút (Magyarország) Mobil + 36 70 944-6163 E-mail(ek) csurkejozsef@gmail.com Állampolgárság

Részletesebben

Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein)

Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein) VIII. Fejezet Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein) A magyar felsőoktatás egyik sikertörténete a Tudományos Diákkör, közismert nevén a TDK. Aligha véletlen,

Részletesebben

1. Az állami vállalat jogállása egyes szocialista országokban MTA Állam és Jogtudományi Intézet Kiadója Bp. 1967. 229. old.

1. Az állami vállalat jogállása egyes szocialista országokban MTA Állam és Jogtudományi Intézet Kiadója Bp. 1967. 229. old. Ficzere Lajos válogatoott publikációs jegyzék Önálló monográfiák, könyvek 1. Az állami vállalat jogállása egyes szocialista országokban MTA Állam és Jogtudományi Intézet Kiadója Bp. 1967. 229. old. 2.

Részletesebben

Kollokviumi kérdések 2011 / 2012 II. félév Polgári Eljárásjog 2

Kollokviumi kérdések 2011 / 2012 II. félév Polgári Eljárásjog 2 Kollokviumi kérdések 2011 / 2012 II. félév Polgári Eljárásjog 2 1. A személyállapottal kapcsolatos perek közös szabályai 2. A házassági perek jellemzıi 3. Az apaság és a származás megállapítása iránti

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda Munkahelyek: Munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék Munkahely címe:

Részletesebben

Tudományos és szakmai önéletrajz Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Tudományos és szakmai önéletrajz Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék Név: Dr. Gellén Klára Beosztás: egyetemi docens Tudományos fokozat: Ph.D. Tudományos és szakmai önéletrajz 1. Iskolák, tudományos fokozat - 2007 Ph.D fokozat megszerzése summa cum laude minősítéssel. A

Részletesebben

A népműveléstől a közösségi művelődésig Durkó Mátyás Emlékkonferencia 2016. PROGRAMFÜZET

A népműveléstől a közösségi művelődésig Durkó Mátyás Emlékkonferencia 2016. PROGRAMFÜZET PROGRAMFÜZET Debreceni Egyetem BTK NI Andragógia Tanszék 2 Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debreceni Egyetem Főépület Debrecen, Egyetem tér 1. 2016. június 16-17. A rendezvény szervezői: Debreceni Egyetem

Részletesebben

Munkahely: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Műszaki Pedagógia Tanszék

Munkahely: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Műszaki Pedagógia Tanszék SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: DR. STURCZ ZOLTÁN Beosztás: egyetemi docens Munkahely: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Műszaki Pedagógia Tanszék Budapest 1111

Részletesebben

CV - Dr. Kurucz Rózsa CSc

CV - Dr. Kurucz Rózsa CSc CV - Dr. Kurucz Rózsa CSc Dr. Kurucz Rózsa CSc fõiskolai tanár, intézetigazgató, neveléstudomány kandidátusapedagógusképzõ Intézet Iroda: A épület, 202. irodatelefon: 74/528-300/1206Email: kurucz@igyk.pte.hu

Részletesebben

»Collegium Doctorum«

»Collegium Doctorum« »Collegium Doctorum«Tisztelgés a miskolci jogtudományi doktori képzés eredményei előtt LUBÓCZKI KATALIN * Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara országosan egyedülálló eseménynek, a Collegium Doctorum

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az V. Miskolci EU Vándorkupáról

BESZÁMOLÓ az V. Miskolci EU Vándorkupáról BESZÁMOLÓ az V. Miskolci EU Vándorkupáról Szóbeli döntő Miskolci Egyetem 2009. május 15 16. A Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Karának Európai Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszéke által 2004-ben

Részletesebben

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya 1990. évi LXIV. törvény a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

40 éves a Gyermekegészségügyi Központ Miskolcon 2016. október 13-15.

40 éves a Gyermekegészségügyi Központ Miskolcon 2016. október 13-15. Magyar Gyermekorvosok Társasága Északkelet-Magyarországi Területi Szervezetének 40 éves a Gyermekegészségügyi Központ Miskolcon 2016. október 13-15. Kedves Kollégák! A Velkey László Gyermekegészségügyi

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

Tanulmányi Tájékoztató 2012/2013. tanév II. félév

Tanulmányi Tájékoztató 2012/2013. tanév II. félév Tanulmányi Tájékoztató 2012/2013. tanév II. félév i jogi szakjogász és i jogi szakokleveles tanácsadó szakirányú továbbképzési szakok Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kara 2011. év szeptemberétől

Részletesebben

SZTE Hírlevél 2005/6 (2005 December 26, Monday) -

SZTE Hírlevél 2005/6 (2005 December 26, Monday) - SZTE Hírlevél 2005/6 (2005 December 26, Monday) - Szent- Györgyi Albert Orvos-és Gyógygyszerésztudományi Centrum márciusi Hírlevele Címszavakban: személyi döntések, minõségbiztosítás elsõként, Gyermekklinika-fejlesztés,

Részletesebben

MKT. A Magyar Kriminológiai Társaság Igazgató Tanácsának beszámolója a 2011. évben végzett tevékenységéről. Magyar Kriminológiai Társaság

MKT. A Magyar Kriminológiai Társaság Igazgató Tanácsának beszámolója a 2011. évben végzett tevékenységéről. Magyar Kriminológiai Társaság MKT A Magyar Kriminológiai Társaság Igazgató Tanácsának beszámolója a 2011. évben végzett tevékenységéről Magyar Kriminológiai Társaság 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Budapest, 2012. április 13. Magyar

Részletesebben

Dr. Fábián FerencPh.D

Dr. Fábián FerencPh.D Dr. Fábián FerencPh.D egyetemi docens Tudományos minősítés: PhD Állam- és jogtudomány, 2004, summa cum laude Alkotmány és gazdaság. A magyar Alkotmánybíróság gyakorlata Felsőfokú tanulmányok és végzettség:

Részletesebben

A kurzus organogramja. Bizottságok & Képzési eljárásrend

A kurzus organogramja. Bizottságok & Képzési eljárásrend SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF SZEGED ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR SCHOOL OF MEDICINE Sebészeti Műtéttani Intézet Institute of Surgical Research E-mail: office.expsur@med.u-szeged.hu web: http://web.szote.u-szeged.hu/expsur/

Részletesebben

MULTIDISZCIPLINÁRIS KIHÍVÁSOK SOKSZÍNŰ VÁLASZOK A fogyasztók etikai és jogi védelme

MULTIDISZCIPLINÁRIS KIHÍVÁSOK SOKSZÍNŰ VÁLASZOK A fogyasztók etikai és jogi védelme MULTIDISZCIPLINÁRIS KIHÍVÁSOK SOKSZÍNŰ VÁLASZOK A fogyasztók etikai és jogi védelme Budapest, 2015 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Közgazdasági Intézeti

Részletesebben

II. Szakmai önéletrajz

II. Szakmai önéletrajz II. Szakmai önéletrajz. Születési adatok - 1944. július 15. Debrecen II. Tanulmányok - Általános és középiskolai tanulmányok Debrecenben. (Érettségi a Fazekas Mihály Gimnáziumban.) - Egyetemi tanulmányok:

Részletesebben

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2013/14. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai:

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2013/14. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai: SZTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ 2014. Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: abszolutórium megszerzése (utolsó szigorlat abszolválása), leckekönyv, hiányzó kurzusteljesítési

Részletesebben

Oktatói önéletrajz. Dr. Síklaki István. Karrier. egyetemi docens

Oktatói önéletrajz. Dr. Síklaki István. Karrier. egyetemi docens Dr. Síklaki István egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1971-1976 ELTE BTK, klinikai pszichológus

Részletesebben

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza Személyi adatok: Születési hely idő: Budapest, 1976. május 9. Szülők: dr. Rónay Zoltán ügyvéd (a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara tagja), néhai Szántó Judit, újságíró.

Részletesebben

Oktató-kutatás - tudományos. Oktatás - kutatás - tudományos

Oktató-kutatás - tudományos. Oktatás - kutatás - tudományos SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Dr. Czuprák Ottó E-mail Czuprak.Otto@uni-nke.hu Állampolgárság magyar Születési dátum 1951. 0. 10. Neme férfi Szakmai tapasztalat

Részletesebben

1994. évi országgyűlési képviselőválasztás

1994. évi országgyűlési képviselőválasztás VI. A VÁLASZTÁSI FÜZETEK SOROZAT EDDIG MEGJELENT SZÁMAI 1. Országos Választási Bizottság elvi állásfoglalásai, időközi országgyűlési választások eredményei, 1992. 2. A társadalombiztosítási képviselők

Részletesebben

LEKTORAINK (2015/5/3)

LEKTORAINK (2015/5/3) LEKTORAINK (2015/5/3) dr. jur., lic. jur. can. Hámori Antal Ph.D Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Vendéglátás Intézeti Tanszék, főiskolai docens a Magyar

Részletesebben

Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak Dunaújváros T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Képzési és kimeneti követelmény... 2 II. Képzési

Részletesebben

A KÖZPONTI ALRENDSZER ELŐIRÁNYZATAI

A KÖZPONTI ALRENDSZER ELŐIRÁNYZATAI Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése F01 Általános közösségi szolgáltatások F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 1 1 Országgyűlés hivatali szervei 36 294,0 4 430,2 30 952,1 34 333,9

Részletesebben

Önéletrajz. További heti 40 órás jogviszonyban a munkáltató neve: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetı Eljárásjogi Tanszék

Önéletrajz. További heti 40 órás jogviszonyban a munkáltató neve: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetı Eljárásjogi Tanszék Önéletrajz Személyi adatok: Vezetéknév/utónév : Dr. Elek Balázs Email: elekb@dit.birosag.hu, elek.balazs@law.unideb.hu Állampolgárság: magyar Születési dátum: 1973. 08.17 Neme: férfi Bírósági szakmai tapasztalat:

Részletesebben

Az építésügy az építészeti örökség helyi védelme meghatározó személyisége

Az építésügy az építészeti örökség helyi védelme meghatározó személyisége Az építésügy az építészeti örökség helyi védelme meghatározó személyisége Dr. Orosz Bálint okl. építészmérnök, okl. mûemlékvédelmi szakmérnök (1953 2014) Sorozatunkban most olyasvalakit mutatunk be Dr.

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

Barzó Tímea A FEDEZETELVONÓ HÁZASSÁGI VAGYONJOGI SZERZŐDÉSEKKEL SZEMBENI VÉDELEM *

Barzó Tímea A FEDEZETELVONÓ HÁZASSÁGI VAGYONJOGI SZERZŐDÉSEKKEL SZEMBENI VÉDELEM * Barzó Tímea A FEDEZETELVONÓ HÁZASSÁGI VAGYONJOGI SZERZŐDÉSEKKEL SZEMBENI VÉDELEM * Csűri Éva rendszerezését elfogadva a házastársak által egymással kötött ügyletek többfélék lehetnek: házassági vagyonjogi

Részletesebben

HÍREK. A Könyvtárostanárok Egyesületének 2007. második félévi programjai

HÍREK. A Könyvtárostanárok Egyesületének 2007. második félévi programjai HÍREK A Könyvtárostanárok Egyesületének 2007. második félévi programjai KTE XI. Nyári Akadémiája Kecskemét, 2007. július 2-5. között. Helyszín: a helyi ÁFEOSZ Szakközépiskola. Téma: Arculattervezés Marketing

Részletesebben

Ifjan éretten öregen 80 kérdés válasz közel nyolc évtizedről

Ifjan éretten öregen 80 kérdés válasz közel nyolc évtizedről Conference paper MAFIOK XXXVIII. 2014, Pollack Mihály Faculty of Engineering and Information Technology University of Pécs, Hungary Ifjan éretten öregen 80 kérdés válasz közel nyolc évtizedről Kispéter

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév Cím. HORVÁTH Alpár. Telefonszám Vezetékes: (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Fax E-mail

Europass Önéletrajz. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév Cím. HORVÁTH Alpár. Telefonszám Vezetékes: (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Fax E-mail Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév Cím HORVÁTH Alpár Telefonszám Vezetékes: (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Fax E-mail (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Mobil: horvath_alpar@yahoo.com;

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa. Dr. Bódi Stefánia tanársegéd

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa. Dr. Bódi Stefánia tanársegéd ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa Dr. Bódi Stefánia tanársegéd A magyar biztonságpolitikai gondolkodás etnikai konfliktusok rendezésére irányuló elméletei, különös tekintettel Bibó István

Részletesebben

Munkacsoporti Megbeszélések 2016.

Munkacsoporti Megbeszélések 2016. Munkacsoporti Megbeszélések 2016. Helyszín: Aesculap Akadémia, 1115 Budapest, Halmi út 20-22. Időpontok: 2016. január 27. 10.00 valamint 2016. január 27. 14.00 Tisztelt Bizottsági Tagok, Együttműködő Szakmai

Részletesebben

V Á L A S Z T O T T B Í R Ó S Á G I T A G O Z A T O K N É V J E G Y Z É K E I (2011. június 1. 2014. május 31.)

V Á L A S Z T O T T B Í R Ó S Á G I T A G O Z A T O K N É V J E G Y Z É K E I (2011. június 1. 2014. május 31.) 1 V Á L A S Z T O T T B Í R Ó S Á G I T A G O Z A T O K N É V J E G Y Z É K E I (2011. június 1. 2014. május 31.) Bács-Kiskun megye: Dr. Balázs Katalin Dr. Bernschütz Sándor Dr. Bodóczky László Dr. Cserpák

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Nyilas Anna

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Nyilas Anna SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Nyilas Anna Személyes adatok, elérhetőség Születési hely, idő: Debrecen, 1982. július 13. Telefon: 52/512-700/77114 E-mail: nyilas.anna@law.unideb.hu Betöltött munkakörök 2012 -

Részletesebben

Pető András Főiskola

Pető András Főiskola Név: Dr. Kullmann Lajos Intézmény: Születési hely, idő:. Budapest, 1941. május 26 Végzettség: - Budapesti Orvostudományi Egyetem, Általános Orvosi Kar, általános orvos, 1959-65 - Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Bűnbakok az európai és a magyar történelemben. (Zánka, 2012. augusztus 17-21.)

Bűnbakok az európai és a magyar történelemben. (Zánka, 2012. augusztus 17-21.) Bűnbakok az európai és a magyar történelemben (Zánka, 2012. augusztus 17-21.) Augusztus 17. 15.00 18.15 15.00 15.15 Köszöntés, technikai (Lengvári István, Vonyó József) 15.15 15.45 Pók Attila, kandidátus,

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 2015. február 26-án ülést tartott. A napirend a következő volt:

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 2015. február 26-án ülést tartott. A napirend a következő volt: A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓJA Kari Közlöny 2014/15. 3. szám TARTALOM A kari tanács ülései 1 Határozatok 2 Személyi hírek 6 Bizottsági hírek 14 Kari hírek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. Fejezet Alapvető elvek...4 A törvény célja...4 A bíróság feladatai a polgári perben...5

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVI, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVI, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, F01 Általános közösségi szolgáltatások F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 1 1 Országgyűlés hivatali szervei 15 878,0 583,3 15 299,4 17

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A rendezvény megvalósítását a TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0048 azonosítószámú projekt támogatta.

BESZÁMOLÓ. A rendezvény megvalósítását a TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0048 azonosítószámú projekt támogatta. BESZÁMOLÓ A 2014. NOVEMBER 26-ÁN MEGRENDEZETT INTERDISZCIPLINÁRIS TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL A rendezvény megvalósítását a azonosítószámú projekt támogatta. A rendezvény keretében a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi

Részletesebben

A kutatási eredmények ismertetése

A kutatási eredmények ismertetése Nyilvántartási szám: T 049158 A kutatási eredmények ismertetése A II. világháború után a kolozsvári nyelvészek nagyszabású népnyelvkutató munkát végeztek a romániai magyarság körében. Számos monográfiát,

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. 2006-2013 PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola: politikatudományi PhD. 2005 PTE KTK: Európai uniós pályázatíró (tanfolyam)

Szakmai önéletrajz. 2006-2013 PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola: politikatudományi PhD. 2005 PTE KTK: Európai uniós pályázatíró (tanfolyam) Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név: e-mail: Dr. Glied Viktor Imre glied.viktor@pte.hu Tanulmányok 2006-2013 PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola: politikatudományi PhD 2005 PTE KTK: Európai

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. Dr. PAPP LÁSZLÓ EMLÉKÉRE PÉCS, 2015. OKTÓBER 27. OKTÓBER 28. A RENDEZVÉNY SZAKMAI TÁMOGATÓJA:

PROGRAMFÜZET. Dr. PAPP LÁSZLÓ EMLÉKÉRE PÉCS, 2015. OKTÓBER 27. OKTÓBER 28. A RENDEZVÉNY SZAKMAI TÁMOGATÓJA: Dr. PAPP LÁSZLÓ EMLÉKÉRE PÉCS, 2015. OKTÓBER 27. OKTÓBER 28. PROGRAMFÜZET A RENDEZVÉNY SZAKMAI TÁMOGATÓJA: TÁMOP-4.2.1.C-14/1/KONV-2015-0010 TUDÁS-PARK FEJLESZTÉSE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÁZISÁN EMLÉKEZÜNK

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Büntetőeljárás-jog 1-2 oktatásáról, követelményekről a teljes idejű és a részidős képzés hallgatói számára 2015/2016.

TÁJÉKOZTATÓ a Büntetőeljárás-jog 1-2 oktatásáról, követelményekről a teljes idejű és a részidős képzés hallgatói számára 2015/2016. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BŰNÜGYI TUDOMÁNYOK INTÉZETE BÜNTETŐELJÁRÁSJOGI TANSZÉK TÁJÉKOZTATÓ a Büntetőeljárás-jog 1-2 oktatásáról, követelményekről a teljes idejű és a részidős

Részletesebben

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 2020 www.egeszsegprogram.eu VII. Népegészségügyi Konferencia Megnyitó 2016. PROGRAMFÜZET Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010

Részletesebben

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986)

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986) Publikációs lista Angol nyelven 1) Joint Ventures in Hungary (The Legal Structure of the Enterprise, International Civil Law Conference, Budapest, August 1985, Vol.2) 2) World Trading System and Socialist

Részletesebben