Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár"

Átírás

1 Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Tudományos minősítés: Megszerzés éve: Tudományterület: állam- és jogtudomány Típusa: Ph.D. Minősítése: summa cum laude A disszertáció címe: A vitás apaság bírósági úton történő rendezése. Megszerzés éve: Tudományterület: állam- és jogtudomány Típusa: habilitáció A tudományos előadás címe: A polgári per hatékonysága. Felsőfokú tanulmányok és végzettség: Kezdés éve: Végzés éve: Egyetem neve: Szegedi Tudományegyetem (jogelőd: József Attila Tudományegyetem) Kar: Állam- és Jogtudományi Kar Végzettség: jogász Egyéb végzettség, szakképzettség: A KRE-en korábban és jelenleg oktatott tárgyai: Polgári perjog Nemperes eljárások Személyállapoti perek A KRE-en kívül jelenleg végzett egyéb szakmai, oktatási tevékenység, munkakörök: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett állandó Választottbíróság bírája, az Elnökség tagja Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék tanszékvezető ügyvéd Korábbi munkahelyek, szakmai életút: Munkahely: Szegedi Tudományegyetem (korábban József Attila Tudományegyetem) : gyakornok : egyetemi tanársegéd : egyetemi adjunktus : egyetemi docens 2010 egyetemi tanár : egyetemi kancellár : egyetemi főtitkár : dékán

2 Nyelvtudás: német: középfok orosz: középfok Szervezeti tagságok: 1. Miskolci Egyetem ÁJK Deák Ferenc Doktori Iskola Tanácsa: tag (2002 ) 2. Magyar Rektori Konferencia Jogi és Igazgatási Bizottság: társelnök, elnök ( ) 3. Szegedi Ügyvédi Kamara: elnökségi tag (2005 ) 4. Magyar Jogász Egylet Csongrád Megyei Szervezete: elnökségi tag (2002 ) 5. Igazságügyi Minisztérium Jogi Szakvizsga Bizottság: tag (1995 ) 6. Miskolci Jogi Szemle Tanácsadó Testület: tag (2005 ) 7. MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Jogi Szakbizottság: tag (2002 ) 8. MTA IX. Osztály Állam- és Jogtudományi Szakbizottság: tag (2012 ) 9. Polgári Perjogi Kodifikációs Szerkesztőbizottság: tag ( ) 10. Magyar Jogász Egylet Tudományos Bizottság: elnök (2015 ) Díjak, elismerések: 2013: Magyar Érdemrend középkeresztje (Köztársasági elnök) 2009: Szalay László-díj (Magyar Jogász Egylet) 2006: Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (Köztársasági elnök) 2003: Pro Urbe-díj (Szeged Megyei Jogú Város) 2003: Pro Universitate-díj (Szegedi Tudományegyetem) 2002: A hallgatói Mozgalomért-díj (Szegedi Tudományegyetem) Publikációinak száma: Idegen nyelven megjelent könyv: 4 Idegen nyelven megjelent könyvrészlet: 1 Magyar nyelven megjelent könyv: 4 Magyar nyelven megjelent könyvrészlet: 21 Idegen nyelvű folyóiratcikk: - Magyar nyelvű folyóiratcikk: 3 Nemzetközi konferencia kiadványban megjelent idegen nyelvű tanulmány: - Hazai konferencia kiadványban megjelent magyar nyelvű tanulmány: 9 Idegen nyelven tartott konferenciaelőadás (kiadványban nem jelent meg): 2 Magyar nyelven tartott konferencia előadás (kiadványban nem jelent meg): 28 Magyar nyelvű ismeretterjesztő cikk, nyomtatott formában: 7 Magyar nyelvű ismeretterjesztő cikk, online formában: - Publikációk: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&authorid= Idegen nyelven megjelent önálló könyv: 1. Civil Procedure Hungary. International Encyclopaedia of Laws. Kluwer Law International (General Editor: Prof. Dr. R. Blanpain) 3. átdolgozott kiadás, The Hague/London/New York p. (társszerző: Köblös Adél) 2. Civil Procedure Hungary. International Encyclopaedia of Laws. Kluwer Law International (General Editor: Prof. Dr. R. Blanpain) 2. átdolgozott kiadás, The Hague/London/New York p. (társszerző: Köblös Adél) 3. Civil Procedure Hungary. International Encyclopaedia of Laws. Kluwer Law International (General Editor: Prof. Dr. R. Blanpain) The Hague/London/New York p. (társszerző: Köblös Adél) 4. Civil Procedure in Hungary. International Encyclopaedia of Laws. Kluwer Law International (Edited by Piet Taelman) 4. átdolgozott kiadás, The Hague/London/New York p. (társszerző: Köblös Adél)

3 Idegen nyelven megjelent könyvrészletek: 1. Teoretícseszkije i praktícseszkije voproszi iz oblasztyi szugyébnüh razbiratyelsztv po gyelam ob usztanovlényiji popecsítyelsztva. Acta Juridica et Politica, Tomus XXXIV. Szeged p. Magyar nyelven megjelent könyvek: 1. A Polgári Perrendtartásról szóló évi III. törvény kommentárja I-II-III. (szerk.: Szabó Imre) Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, 2006., 1543 p. 2. Tanulmányok dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára. (szerk.: Szabó Imre) Acta Juridica et Politica. Tomus LXIX. Fasciculus Szeged, p. 3. Ius et legitimatio. Tanulmányok Szilbereky Jenő 90. születésnapja tiszteletére. (szerk.: Szabó Imre) Pólay Elemér Alapítvány Szeged, p. 4. Danilo, Türk: A nemzetközi jog alapjai. (szerk.: Szabó Imre) Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, p. Magyar nyelven megjelent könyvrészletek: 1. Apasági és a származás megállapítása iránti egyéb perek. In: Polgári Eljárásjog. Kommentár a gyakorlat számára I-II-III. (szerk.: Petrik Ferenc) HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, 2. kiadás, Budapest, p. 2. Gondnokság alá helyezés. In: Polgári Eljárásjog. Kommentár a gyakorlat számára I-II-III. (szerk.: Petrik Ferenc) HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest, /10. p. 3. A szülői felügyelet megszüntetése. In: A polgári perrendtartás magyarázata I-II. (szerk.: Németh János Kiss Daisy) Complex Kiadó, Budapest 2007., 2. kiadás p. 4. A szülői felügyelet megszüntetése. In: A polgári perrendtartás magyarázata I-II. (szerk.: Németh János) Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest p. 5. Apasági és a származás megállapítása iránti egyéb perek. In: Polgári Eljárásjog. Kommentár a gyakorlat számára I-II. (szerk.: Petrik Ferenc) HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest, D 37-62/4. p. 6. Gondnokság alá helyezés. In: Polgári Eljárásjog. Kommentár a gyakorlat számára I-II. (szerk.: Petrik Ferenc) HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest, D 71-84/12. p. 7. A know-how és a know-how szerződés. Acta Iuvenum Sectio Juridica et Politica. Series Nova Tomus II. Szeged p. 8. Elméleti és gyakorlati kérdések a gondnoksági perek köréből. Polgári Eljárásjogi Füzetek XIII., Budapest p. 9. Társadalomfejlődési vetületek és célok Szilbereky Jenő tudományos munkáiban. Szilbereky Jenő Emlékkönyv. Acta Juridica et Politica, Tomus XXXVII. Szeged p. 10. A származásmegállapítási perek egyes kérdései. Kemenes Béla Emlékkönyv. Acta Juridica et Politica, Tomus XLIII. Szeged p. 11. Kodifikációs gondolatok a származásmegállapítási perek körében. Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Ünnepi Tanulmányok sorozat. IV. kötet. Novotni Alapítvány, Miskolc p. 12. A polgári peres eljárás hatékonysága. Tanulmányok dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára. Besenyei Lajos Emlékkönyv. Acta Juridica et Politica. Tomus LXIX. Fasciculus Szeged, p. 13. A hatékonyság megvalósítható cél vagy eljárási elv? In: Az igazságszolgáltatás kihívásai a XXI. században. Tanulmánykötet Gáspárdy László professzor emlékére. (szerk.: Harsági Viktória Wopera Zsuzsa) HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest, p. 14. A bíróság és a szakértők együttműködése a polgári perekben. In: Egységesülő polgári eljárásjog Európában. (szerk.: Wopera Zsuzsa Asztalos Zsófia) HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest Tanulmánykötet, p. 15. Lehet-e perjogi módosításokkal segíteni a vállalkozásokon? In: A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken Újvidék p. 16. A társadalomirányítás jogi eszközei, lehetőségei a felsőoktatásban. In: (Hrubos Ildikó Török Imre szerk.): Intézményi menedzsment a felsőoktatásban 2. FGSZE, Budapest 2012., 551 p p. ISBN

4 17. Perhatékonyság és a percselekmények időszerűségének elve. In: (Varga István szerk.): Codificatio processualis civilis. Studia in Honorem Németh János. II. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, p., p. ISBN A választottbíráskodás hazai fejlődése és a polgári perrendtartás rekodifikációja. In: (Nagy Csongor István szerk.) Liber Amicorum János Martonyi. Ünnepi kötet Martonyi János tiszteletére. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, p p. ISBN A polgári peres eljárás alapelvei. In: Osztovits András (szerk.) Pribula László Szabó Imre Udvary Sándor Wopera Zsuzsa: Polgári eljárásjog I. A polgári per általános szabályai. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, p p., ISBN A tárgyalás és a határozatok. In: Osztovits András (szerk.) Pribula László Szabó Imre Udvary Sándor Wopera Zsuzsa: Polgári eljárásjog I. A polgári per általános szabályai. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, p p., ISBN A határozati és a perorvoslati fejezetek egyes kodifikációs kérdései (Varga István Szabó Imre Zaicsek Károly) In: Németh János Varga István (szerk.): Egy új polgári perrendtartás alapjai. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, p p. ISBN Idegen nyelvű szakfolyóiratcikkek: Magyar nyelvű szakfolyóiratcikkek: 1. Emlékkönyv Beck Salamon születésének 100. évfordulójára. Magyar Jog, évi 6. szám, p. 2. Az oktató és a nevelő munka korszerű módszerei a jogászképzésben. Felsőoktatási Szemle évi 5. szám, p. 3. O. V. Ivanov: A perbeli bizonyítékok a polgári eljárásban. Magyar Jog, évi 3. szám, p. Nemzetközi konferencia kiadványban megjelent idegen nyelvű tanulmány: Hazai konferencia kiadványban megjelent magyar nyelvű tanulmány: 1. A vezető tisztségviselő jogállása, felelőssége a társasági jogban az elmúlt húsz évben. Magyar Jogász Egylet, Budapest 2010., p. 2. A személyiségi jogok védelmi rendszere a magyar jogban. In: Információs társadalom médiajog. Acta Conventus de Iure Civili Tomus II. Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék, Lectum Kiadó, Szeged old. 3. A polgári peres eljárás hatékonysága és idődimenziói. Nyolcadik Magyar Jogászgyűlés főreferátum, Balatonfüred június In: Magyar Jogász Egylet, Budapest 2006., p. 4. Az Európai Bíróság előzetes döntéshozatali eljárása a magyarországi bírósági rendszerrel szemben támasztott követelmények. Európai Műhelytanulmányok. Kormányzati Stratégiai Elemző Központ, Budapest, p. 5. Miről, mennyit és hogyan? A jogászképzés múltja, jelene és jövője. Bibliotheca Iuridica, Acta Congressum 10. Budapest, p. 6. A cégek igényérvényesítése és a Pp. módosítása. In: Harmincegyedik Jogász Vándorgyűlés. Gyula, október Magyar Jogász Egylet. Budapest, (Szerk.: Benisné Győrffy Ilona) p. 7. Lehet-e perjogi módosításokkal segíteni a vállalkozásokon? In: A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken Újvidék p. 8. Plósz perrendtartása és napjaink Pp-módosításai. In: 90 éves a szegedi jogászképzés. Szeged, p.

5 9. A választottbíráskodás perspektívái Magyarországon. In: Harmincharmadik Jogász Vándorgyűlés. Sopron, május 9-11., Magyar Jogász Egylet, Budapest, p., p. Idegen nyelven tartott konferencia-előadások (konferencia kiadványban meg nem jelent teljes értékű anyag esetén): 1. Szugyébnoje rasszlédoványije v grazsdánszkom processze. Előadás az odesszai Állami Mecsnyikov Egyetemen november. 2. Praktische Fragen der Prozesse in Kindschaftssachen. Előadás a Lipcsei Egyetemen október. Magyar nyelven tartott konferencia-előadások (konferencia kiadványban meg nem jelent teljes értékű anyag esetén): 1.A polgári perrendtartás tervezett módosítása, különös tekintettel a gazdasági perekre (Kelle nekünk gazdasági különbíróság?) Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, november Csak a Pp. beteg? A Polgári eljárásjog korszerűsítése. Budapest, Kúria, október Átalakulóban a jogászképzés átalakulóban a jogászkodás. Tudományos emlékülés Martonné dr. Hárs Márta, a Békés Megyei Bíróság volt elnöke halálának 10. évfordulóján. Gyula, december 7. Gyulai Törvényszék. 4. A tisztességes eljáráshoz való jog és az ésszerű időn belüli ítélkezés követelménye. Az alapjogvédelem nemzeti, nemzetközi és jogösszehasonlító aspektusai. A MTA SZAB Jogtudományi Szakbizottság Gazdasági Jogi Munkacsoportja és a EUROPE DIRECT SZEGED közös rendezvénye. Szeged, SZTE ÁJTK május A választottbíráskodás perspektívái Magyarországon. Harmincharmadik Jogász Vándorgyűlés. Sopron, május (Előadás május 10.) 6. A rendelettípusok új generációjának megjelenése az európai végrehajtási jogcím bevezetése, konzekvenciái. A határokon átívelő végrehajtás fejlődési tendenciái. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, nemzetközi konferencia. Budapest, december A szülészet-nőgyógyászat etikai dilemmái. A Magyar Nőorvos Társaság Délkelet- Magyarországi Szekciójának XXX. Kongresszusa. Kerekasztal Konferencia. Hódmezővásárhely, október A polgári peres eljárás hatékonysága. Habilitációs tudományos előadás. Szeged május A bíróság és a szakértők együttműködése a polgári perekben Magyarországon. Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés a gyakorlatban. Miskolci Egyetem ÁJK Európai és Nemzetközi Jogi Intézete, Miskolc december Jogtudomány és orvostudomány, az orvos kártérítési felelőssége, betegjogok. Jogi és etikai kérdések a szülészet-nőgyógyászatban. Szeged, május Polgári perrendtartás vagy újabb novella. Magyar Tudomány Ünnepe. Szegedi Akadémiai Bizottság, november A perhatékonyságról Gáspárdy László gondolatai kapcsán. Gáspárdy László Tudományos Emlékülés. Miskolci Egyetem, október Az ügyvédi hivatás jövője. Európai kihívások magyar válaszok. Az SZTE ÁJK Európa Tanulmányok Központja a Szegedi Ügyvédi Kamarával partnerségben. Szegedi Ügyvédi Kamara, október A polgári eljárásjog aktuális kérdései. Szentes Városi Jogásznap, a Magyar Jogász Egylet Csongrád Megyei Szervezete rendezésében november Az orvosi hibák természetrajza a mindennapos orvosi gyakorlatban. Magyar Igazságügyi Orvosok Társaságának XIII. Nagygyűlése. Szeged, augusztus (társelőadó: Herczeg János egyetemi tanár)

6 16. Újkeletű orvosjogi problémák. Magyar Nőorvos Társaság Északkelet Magyarországi Szakcsoportja által rendezett Tudományos Ülés. Salgótarján, május (társelőadó: Herczeg János egyetemi tanár) 17. Az intézet elhagyásának joga, otthonszülés és anyakönyvezés. IV. Betegjogi Konferencia. Budapest, Egészségügyi Minisztérium, május Orvosjogi problémák az igazságügyi szakértő és a jogász szemszögéből. Tanulságos jogi esetek. Kerekasztal a szülészet-nőgyógyászat jogi kérdéseiről. Budapest, április 22. (társelőadó: Herczeg János egyetemi tanár) 19. Betegjogok határok nélkül? A gyógyítás etikai és jogi kérdései. XI. Szent-Györgyi Napok, Szeged november A jogászképzés jelene és problémái. A felsőoktatás jelene és jövője. Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégium. Szeged, In: 5 p. 21. A Polgári perrendtartás változásai, különös tekintettel az Európai Uniós szabályokra. Ügyvédek Napja, Kecskemét június A jogászképzés helyzete és perspektívái. A felsőoktatás jelene és jövője. Szeged, március A magyar polgári eljárás az Európai Bíróság eljárásának tükrében. VIII. Nyári Jogakadémia, Kecskemét, augusztus A Polgári Perrendtartás novellái. Szegedi Közjegyzői Kamara, Szeged, április Igazságszolgáltatási reform és a polgári eljárás. MJE Csongrád Megyei. Szervezetének Polgári Jogi Szakosztálya. Szeged, november A gondnoksági perek elméleti és gyakorlati kérdései. ELTE ÁJK Polgári Eljárásjogi Tudományos Munkaközösség és MJSZ Fővárosi Szervezete. Budapest, In: Polgári Eljárásjogi Füzetek XIII., Budapest p. 27. A gondnoksági perek elméleti és gyakorlati kérdései. JATE Állam- és Jogtudományi Kar Tudományos Bizottsága, Szeged, A polgári eljárásbeli jogorvoslati rendszer. Bárdosi István Emlékülés. JATE Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, november 11. Könyv, egyetemi jegyzet lektorálás: 1. Hegedűs Andrea: Családi jog. Kis-Ker. Bt., Szeged, 2002., Egyetemi jegyzet, 151 p. (társlektor: Tóthné Fábián Eszter egyetemi docens) 2. Hegedűs Andrea: Családi jog. Kis-Ker. Bt., Szeged, Egyetemi jegyzet, 182 p. (társlektor: Tóthné Fábián Eszter egyetemi docens) 3. Gellén Klára: Az írott sajtó és az elektronikus média joga. Budapest Média Intézet, Budapest, Egyetemi jegyzet, 78 p. 4. Papp Tekla: Atipikus szerződések. Palatia Nyomda és Kiadó Kft., Szeged, Egyetemi jegyzet, 131. p. (társlektor: Kemenes István a Szegedi Ítélőtábla kollégiumvezetője) 5. Papp Tekla: Atipikus szerződések. Palatia Nyomda és Kiadó Kft., 2. átdolgozott kiadás, Szeged, p. (társlektor: Kemenes István a Szegedi Ítélőtábla kollégiumvezetője) 6. Juhászné Zvolenszki Anikó: Polgári eljárásjogi ismeretek. Pólay Elemér Alapítvány. Szeged, p. 7. Papp Tekla Farkas Csaba: Társasági jog I. Palatia Nyomda és Kiadó Kft., Szeged, Példatár és tudásszint-ellenőrző munkafüzet. 240 p. (társlektor: Czene Klára c. egyetemi docens) 8. Szabó Miklós: Hatalom és jog. In: Hatalom interdiszciplináris megközelítésben. (szerk.: Tóth Szergej) Szegedi Egyetemi Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, p 9. Farkas Csaba Papp Tekla Strihó Krisztina: Társasági jog III/1. A gazdasági társaságok közös szabályai. Tyras Kiadó, Budapest, Egyetemi jegyzet, 256 p. 10. Czene Klára Farkas Csaba Papp Tekla Strihó Krisztina: Társasági jog III/2. Az egyes gazdasági társaságok. Tyras Kiadó, Budapest, Egyetemi jegyzet,185 p. 11. Papp Tekla: Atipikus szerződések. Tyras Kiadó, Budapest, Egyetemi jegyzet, 3. átdolgozott kiadás, 159 p.

7 12. Gellén Klára: A színlelt szerződés. Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára, Szeged, p. 13. Görög Márta: A kegyeleti jog és a nem vagyoni kártérítés. Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára. Szeged, p. 14. Gellén Klára (szerk.): Értékpapírjog. Pólay Elemér Alapítvány Tansegédletei. Szeged, p. Magyar nyelvű ismeretterjesztő cikkek, nyomtatott formában: 1. A betegellátás elutasításának joga. In: Praktizáló orvosok jogai és kötelességei. (szerk.: Kismarton Judit Vasváry Artúrné) Magyar Rákellenes Liga Magyar Betegjogi Kht., Budapest, p. 2. A gyógykezelés céljából való adatkezelés joga. In: Praktizáló orvosok jogai és kötelességei. (szerk.: Kismarton Judit Vasváry Artúrné) Magyar Rákellenes Liga Magyar Betegjogi Kht., Budapest, p. 3. Mulasztásos jogsértés a fájdalomkezelésben. In: A fájdalomcsillapítás gyakorlati kérdései. (szerk.: Kismarton Judit Vasváry Artúrné) Magyar Rákellenes Liga Magyar Betegjogi Kht., Budapest, p. 4. Mi legyen a vagyonommal? In: Jogaink betegségben egészségben. (szerk.: Vasváry Artúrné) Magyar Betegjogi Közhasznú Egyesület Magyar Rákellenes Liga, Budapest p. 5. Perjogi ankét Szegeden. Magyar Jog, évi 1. szám, p. 6. Beszámoló a Dél-Magyarországi Polgári Eljárásjogi Regionális Szekció munkájáról. Magyar Jog, évi 1. szám, p. 7. Vitaülés a polgári eljárásbeli igazmondásról. Magyar Jog, évi 7. szám, p. Tudományos, kutatás fejlesztési, szakmai közéleti tevékenység Jelenleg folytatott kutatás: Állam- és Jogtudomány Polgári eljárásjog Eredményes nemzetközi pályázatokban való részvétel Eredményes hazai pályázatokban, kutatási ösztöndíj programban való részvétel Nemzetközi konferencia szervezésében való részvétel 1. A gazdasági jog időszerű kérdései Magyarországon és a világban. Szeged, Megj.: Acta Conventus de Iure Civili. Tomus I. SZTE ÁJK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék, Lectum Kiadó, Szeged, p. Ism.: Szegedi András: A gazdasági jog időszerű kérdései Magyarországon és a világban. Jogtudományi Közlöny 2003/1. sz p. 2. A szerződési jog nemzetközi tendenciái. Szeged, Megj.: Acta Conventus de Iure Civili. Tomus IV. SZTE ÁJK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék, Lectum Kiadó, Szeged, p. 3. Quo Vadis ius societatis Hungaricum?. Szeged, Befektetés és vállalkozás a déli hármashatárnál. Szeged, SZTE Rektori Hivatal Díszterem (Szeged, Dugonics tér 13.) Papp Tekla egyetemi docenssel társszervezésben. Hazai konferencia szervezésében való részvétel 1. Információs társadalom médiajog. Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék, Szeged Állam- és Jogtudomány év után, kodifikáció előtt polgári perrendtartásunk múltja, jelene és jövője. Szeged, ÁJK, április 20. Hazai folyóirat szerkesztésében való részvétel Folyóirat címe: Miskolci Jogi Szemle

8 Megjelenési gyakorisága: félévi Tudományág: Állam- és Jogtudomány Betöltött funkció: Tanácsadó Testület tagja Tudományos-, kutatás-fejlesztési-, illetve szakmai közéleti tevékenység 1. Miskolci Egyetem ÁJK Deák Ferenc Doktori Iskola Tanácsa: tag (2002 ) 2. Magyar Rektori Konferencia Jogi és Igazgatási Bizottság: társelnök ( ) 3. Szegedi Ügyvédi Kamara: elnökségi tag (2005 ) 4. Magyar Jogász Egylet Csongrád Megyei Szervezete: elnökségi tag (2002 ) 5. Igazságügyi Minisztérium Jogi Szakvizsga Bizottság: tag (1995 ) 6. Miskolci Jogi Szemle Tanácsadó Testület: tag (2005 ) 7. MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Jogi Szakbizottság: tag (2002 ) 8. MTA IX. Osztály Állam- és Jogtudományi Szakbizottság: tag (2012 ) 9. Polgári eljárásjogi Kodifikációs Szerkesztő Bizottság tagja ( ) 10. Magyar Jogász Egylet Tudományos Bizottság: elnök (2015 ) Budapest, február 23.

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár főállású oktató az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője az ÁJK-n működő Tudományági Doktori és Habilitációs Tanács

Részletesebben

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre. Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.hu Tudományos minősítés: 2006 - Ph.D. fokozat (summa cum laude eredménnyel)

Részletesebben

Dr. Fábián FerencPh.D

Dr. Fábián FerencPh.D Dr. Fábián FerencPh.D egyetemi docens Tudományos minősítés: PhD Állam- és jogtudomány, 2004, summa cum laude Alkotmány és gazdaság. A magyar Alkotmánybíróság gyakorlata Felsőfokú tanulmányok és végzettség:

Részletesebben

Dr. Szuchy Róbert PhD

Dr. Szuchy Róbert PhD SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD Egyetemi Docens Főállású oktató Szobaszám: T/24 Tel.: +36 (1) 370-86-01 e-mail: robert.szuchy@kre.hu Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum

Részletesebben

Dr. Szalma József, DSC

Dr. Szalma József, DSC Dr. Szalma József, DSC egyetemi tanár Polgári Jogi és Római Jogi tanszék e-mail cím: szalma.jozsef@kre.hu Tudományos minősítés: -PHD, Belgrád, 1979, Belgrádi Egyetem Jogtudományi Kara, a dissyertáció címe:

Részletesebben

DR. EMBER ALEX önéletrajz

DR. EMBER ALEX önéletrajz DR. EMBER ALEX önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név Iroda Aliroda Telefon Fax E-mail Web Dr. Ember Alex ügyvéd, egyetemi adjunktus, PhD tanszékvezető helyettes 6722 Szeged, Petőfi Sándor sugárút 20. 6900 Makó,

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

Válogatott magyarnyelvű bibliográfia

Válogatott magyarnyelvű bibliográfia Válogatott magyarnyelvű bibliográfia Ádány T.: A nemzetközi törvényszékek és a Nemzetközi Büntetőbíróság szerepe az egyén felelőssége vonásában. Földrész, 2010/1-2., 96-104. o. Ambrus M.: Az összehasonlító

Részletesebben

Válogatott magyarnyelvű bibliográfia. Andrássy Gy.: Nyelvszabadság: Egy elismerésre váró jog. Jogtudományi Közlöny 2009/11., 445-456. o.

Válogatott magyarnyelvű bibliográfia. Andrássy Gy.: Nyelvszabadság: Egy elismerésre váró jog. Jogtudományi Közlöny 2009/11., 445-456. o. Válogatott magyarnyelvű bibliográfia Andrássy Gy.: Nyelvszabadság: Egy elismerésre váró jog. Jogtudományi Közlöny 2009/11., 445-456. o. Baka A.: Az Európai Emberi Jogi Konvenció és a kisebbségek nemzetközi

Részletesebben

Dr. Tomka János Ph.D

Dr. Tomka János Ph.D Fotó helye Dr. Tomka János Ph.D főiskolai tanár, tanszékvezető, Közgazdasági Tanszék Szoba: A épület/t-13. szoba Tel: +36-70-333-1550 Email cím: tomka.janos@kre.hu Tudományos minősítés: 2006 Társadalomtudományok,

Részletesebben

Szathmáry Béla publikációs listája. Könyvek, tanulmányok

Szathmáry Béla publikációs listája. Könyvek, tanulmányok Szathmáry Béla publikációs listája Könyvek, tanulmányok 2014 A Magyarországi Református Egyház 2013. évi I. törvénye a lelkészek szolgálatáról és jogállásáról - kommentár. Sárospataki Füzetek 18. évfolyam

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági közigazgatás 3. A tantárgy megnevezése (angolul): The influence of Public Administration

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS 2009 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KUTATÁSI BESZÁMOLÓ 2013/14-ES TANÉV Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék Bűnügyi tudományok Kutatóműhelye Magyar

Részletesebben

Török Gábor: Csak semmi pánik. Mi jön a csőd után? Bethlen Gábor Könyvkiadó, Bp. 1989. 116 p.

Török Gábor: Csak semmi pánik. Mi jön a csőd után? Bethlen Gábor Könyvkiadó, Bp. 1989. 116 p. Török Gábor Publikációk 1989-től [Farkas József - Komáromi Gábor] - Sárközy Tamás - Török Gábor: A társasági törvény magyarázata. Szerk. Sárközy Tamás. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1993. 682 p.

Részletesebben

AZ ALFÖLDI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI REGIONÁLIS KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMVEZETŐJÉNEK 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA

AZ ALFÖLDI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI REGIONÁLIS KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMVEZETŐJÉNEK 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA Dr. Cséffán József regionális kollégiumvezető 2015.Rk.II.C.7./I./22/I. 6722 Szeged, Tábor utca 4. Pf.: 408 t. 06 62/563-400 f. 06 62/563-404 alfoldirk@szeged.birosag.hu www.birosag.hu/kozigazgatasi-es-munkaugyi-regionalis-kollegium

Részletesebben

A tisztességes eljáráshoz való jog a jogágak határán

A tisztességes eljáráshoz való jog a jogágak határán Bakos Kitti PhD-hallgató, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék 1 Bevezetés A tisztességes eljáráshoz való jog több nemzetközi egyezmény által garantált

Részletesebben

könyv: könyv-fejezet:

könyv: könyv-fejezet: Publikációs jegyzék a kandidátusi fokozat megszerzése (1997.) utáni időszakból. Válogatás kategóriák szerint a teljes (1974-től 2007- ig) publikációs jegyzékből, amely kb. 300 tételt tartalmaz (100 tudományos

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Az alkotmánybíráskodó római szenátus. Parlamenti Levelek, 5 (1999). 38-45.o.

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Az alkotmánybíráskodó római szenátus. Parlamenti Levelek, 5 (1999). 38-45.o. PUBLIKÁCIÓS LISTA 1999 Az alkotmánybíráskodó római szenátus. Parlamenti Levelek, 5 (1999). 38-45.o. 2001 A belga Erasmus. Magyar Felsőoktatás, 5-6 (2001). 37.o. Perbeszédverseny Bécsben I. Magyar Felsőoktatás,

Részletesebben

I. Bemutatkozás/Introduction

I. Bemutatkozás/Introduction I. Bemutatkozás/Introduction 8 I. 1. Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola bemutatása A Doktori Iskola előzményei és a megalakulás folyamata A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori

Részletesebben

HÍRLEVÉL. MTA Regionális Tudományos Bizottság. II. évfolyam 5. szám. 2010. november. 16.

HÍRLEVÉL. MTA Regionális Tudományos Bizottság. II. évfolyam 5. szám. 2010. november. 16. MTA Regionális Tudományos Bizottság II. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2010. november. 16. A T A R T A L O M B Ó L : Díjak, elismerések 2 IX. Osztály által szervezett programok 3 PhD védések 4 Konferencia beszámolók

Részletesebben

A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia fővédnökei:

A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia fővédnökei: A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia fővédnökei: Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter Dr. Pálinkás József a Magyar Tudományos Akadémia elnöke XXIX. Országos Tudományos Diákköri

Részletesebben

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu Európai önéletrajz E U R Ó P A I Ö N É L E T R A J Z F O R M Á T U M SZEMÉLYI ADATOK Név KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes Cím MAGYARORSZÁG, 3508 MISKOLC, MÁLNÁS UTCA 9. Telefon 46/565-111 10-04 Fax E-mail vgthagi@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere)

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Név: Gergely Ildikó Beosztás: mestertanár Szervezeti egység neve: Testnevelési

Részletesebben

E-mail: menszt@menszt.hu Web site: www.menszt.hu ELNÖKSÉGI BESZÁMOLÓ A MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG 2010 ÉS 2014 KÖZÖTT VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

E-mail: menszt@menszt.hu Web site: www.menszt.hu ELNÖKSÉGI BESZÁMOLÓ A MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG 2010 ÉS 2014 KÖZÖTT VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG Az ENSZ Társaságok Világszövetségének tagja UNITED NATIONS ASSOCIATION OF HUNGARY Member of the World Federation of UN Associations (WFUNA) Street address: H-1062 Budapest, Andrássy

Részletesebben

A 2007. évi kutatás és fejlesztés értékelése

A 2007. évi kutatás és fejlesztés értékelése A 2007. évi kutatás és fejlesztés értékelése A Bölcsészettudományi és Művészeti Intézet tudományos tevékenységének értékelése a 2007-es évben A Bölcsészettudományi és Művészeti Intézetben a kutatás-fejlesztés

Részletesebben

VARIA KÖNYVISMERTETÉS. Budapest, Nemzetpolitikai Szolgálat, 1941.

VARIA KÖNYVISMERTETÉS. Budapest, Nemzetpolitikai Szolgálat, 1941. Iustum Aequum Salutare VIII. 2012/1. 163 181. VARIA KÖNYVISMERTETÉS TELEKI PÁL: Az igazi tisztviselõ Budapest, Nemzetpolitikai Szolgálat, 1941. Rendhagyó könyvismertetésbe kezdek. Egyrészt azért rendkívüli,

Részletesebben

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna 1 Dr. Mrázik Julianna Személyi adatok Születési hely, idő: Pécs, 1969. november 9. Nemzetisége: magyar Beosztás: adjunktus Tudományos fokozat: PhD (Neveléstudományok) Munkahely: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

XI. évfolyam 2-3. szám 2007. collega. Jogi szakmai folyóirat. collega

XI. évfolyam 2-3. szám 2007. collega. Jogi szakmai folyóirat. collega 2:38 AM Page 1 XI. évfolyam 2-3. szám 2007 11/23/2007 collega Borito_1-4_XIevf_2-3.qxd 2007. évi 2-3. szám XI. évfolyam collega Jogi szakmai folyóirat collega XI. évfolyam 2-3. szám Jogász Doktoranduszok

Részletesebben