Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár"

Átírás

1 Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Tudományos minősítés: Megszerzés éve: Tudományterület: állam- és jogtudomány Típusa: Ph.D. Minősítése: summa cum laude A disszertáció címe: A vitás apaság bírósági úton történő rendezése. Megszerzés éve: Tudományterület: állam- és jogtudomány Típusa: habilitáció A tudományos előadás címe: A polgári per hatékonysága. Felsőfokú tanulmányok és végzettség: Kezdés éve: Végzés éve: Egyetem neve: Szegedi Tudományegyetem (jogelőd: József Attila Tudományegyetem) Kar: Állam- és Jogtudományi Kar Végzettség: jogász Egyéb végzettség, szakképzettség: A KRE-en korábban és jelenleg oktatott tárgyai: Polgári perjog Nemperes eljárások Személyállapoti perek A KRE-en kívül jelenleg végzett egyéb szakmai, oktatási tevékenység, munkakörök: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett állandó Választottbíróság bírája, az Elnökség tagja Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék tanszékvezető ügyvéd Korábbi munkahelyek, szakmai életút: Munkahely: Szegedi Tudományegyetem (korábban József Attila Tudományegyetem) : gyakornok : egyetemi tanársegéd : egyetemi adjunktus : egyetemi docens 2010 egyetemi tanár : egyetemi kancellár : egyetemi főtitkár : dékán

2 Nyelvtudás: német: középfok orosz: középfok Szervezeti tagságok: 1. Miskolci Egyetem ÁJK Deák Ferenc Doktori Iskola Tanácsa: tag (2002 ) 2. Magyar Rektori Konferencia Jogi és Igazgatási Bizottság: társelnök, elnök ( ) 3. Szegedi Ügyvédi Kamara: elnökségi tag (2005 ) 4. Magyar Jogász Egylet Csongrád Megyei Szervezete: elnökségi tag (2002 ) 5. Igazságügyi Minisztérium Jogi Szakvizsga Bizottság: tag (1995 ) 6. Miskolci Jogi Szemle Tanácsadó Testület: tag (2005 ) 7. MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Jogi Szakbizottság: tag (2002 ) 8. MTA IX. Osztály Állam- és Jogtudományi Szakbizottság: tag (2012 ) 9. Polgári Perjogi Kodifikációs Szerkesztőbizottság: tag ( ) 10. Magyar Jogász Egylet Tudományos Bizottság: elnök (2015 ) Díjak, elismerések: 2013: Magyar Érdemrend középkeresztje (Köztársasági elnök) 2009: Szalay László-díj (Magyar Jogász Egylet) 2006: Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (Köztársasági elnök) 2003: Pro Urbe-díj (Szeged Megyei Jogú Város) 2003: Pro Universitate-díj (Szegedi Tudományegyetem) 2002: A hallgatói Mozgalomért-díj (Szegedi Tudományegyetem) Publikációinak száma: Idegen nyelven megjelent könyv: 4 Idegen nyelven megjelent könyvrészlet: 1 Magyar nyelven megjelent könyv: 4 Magyar nyelven megjelent könyvrészlet: 21 Idegen nyelvű folyóiratcikk: - Magyar nyelvű folyóiratcikk: 3 Nemzetközi konferencia kiadványban megjelent idegen nyelvű tanulmány: - Hazai konferencia kiadványban megjelent magyar nyelvű tanulmány: 9 Idegen nyelven tartott konferenciaelőadás (kiadványban nem jelent meg): 2 Magyar nyelven tartott konferencia előadás (kiadványban nem jelent meg): 28 Magyar nyelvű ismeretterjesztő cikk, nyomtatott formában: 7 Magyar nyelvű ismeretterjesztő cikk, online formában: - Publikációk: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&authorid= Idegen nyelven megjelent önálló könyv: 1. Civil Procedure Hungary. International Encyclopaedia of Laws. Kluwer Law International (General Editor: Prof. Dr. R. Blanpain) 3. átdolgozott kiadás, The Hague/London/New York p. (társszerző: Köblös Adél) 2. Civil Procedure Hungary. International Encyclopaedia of Laws. Kluwer Law International (General Editor: Prof. Dr. R. Blanpain) 2. átdolgozott kiadás, The Hague/London/New York p. (társszerző: Köblös Adél) 3. Civil Procedure Hungary. International Encyclopaedia of Laws. Kluwer Law International (General Editor: Prof. Dr. R. Blanpain) The Hague/London/New York p. (társszerző: Köblös Adél) 4. Civil Procedure in Hungary. International Encyclopaedia of Laws. Kluwer Law International (Edited by Piet Taelman) 4. átdolgozott kiadás, The Hague/London/New York p. (társszerző: Köblös Adél)

3 Idegen nyelven megjelent könyvrészletek: 1. Teoretícseszkije i praktícseszkije voproszi iz oblasztyi szugyébnüh razbiratyelsztv po gyelam ob usztanovlényiji popecsítyelsztva. Acta Juridica et Politica, Tomus XXXIV. Szeged p. Magyar nyelven megjelent könyvek: 1. A Polgári Perrendtartásról szóló évi III. törvény kommentárja I-II-III. (szerk.: Szabó Imre) Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, 2006., 1543 p. 2. Tanulmányok dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára. (szerk.: Szabó Imre) Acta Juridica et Politica. Tomus LXIX. Fasciculus Szeged, p. 3. Ius et legitimatio. Tanulmányok Szilbereky Jenő 90. születésnapja tiszteletére. (szerk.: Szabó Imre) Pólay Elemér Alapítvány Szeged, p. 4. Danilo, Türk: A nemzetközi jog alapjai. (szerk.: Szabó Imre) Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, p. Magyar nyelven megjelent könyvrészletek: 1. Apasági és a származás megállapítása iránti egyéb perek. In: Polgári Eljárásjog. Kommentár a gyakorlat számára I-II-III. (szerk.: Petrik Ferenc) HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, 2. kiadás, Budapest, p. 2. Gondnokság alá helyezés. In: Polgári Eljárásjog. Kommentár a gyakorlat számára I-II-III. (szerk.: Petrik Ferenc) HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest, /10. p. 3. A szülői felügyelet megszüntetése. In: A polgári perrendtartás magyarázata I-II. (szerk.: Németh János Kiss Daisy) Complex Kiadó, Budapest 2007., 2. kiadás p. 4. A szülői felügyelet megszüntetése. In: A polgári perrendtartás magyarázata I-II. (szerk.: Németh János) Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest p. 5. Apasági és a származás megállapítása iránti egyéb perek. In: Polgári Eljárásjog. Kommentár a gyakorlat számára I-II. (szerk.: Petrik Ferenc) HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest, D 37-62/4. p. 6. Gondnokság alá helyezés. In: Polgári Eljárásjog. Kommentár a gyakorlat számára I-II. (szerk.: Petrik Ferenc) HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest, D 71-84/12. p. 7. A know-how és a know-how szerződés. Acta Iuvenum Sectio Juridica et Politica. Series Nova Tomus II. Szeged p. 8. Elméleti és gyakorlati kérdések a gondnoksági perek köréből. Polgári Eljárásjogi Füzetek XIII., Budapest p. 9. Társadalomfejlődési vetületek és célok Szilbereky Jenő tudományos munkáiban. Szilbereky Jenő Emlékkönyv. Acta Juridica et Politica, Tomus XXXVII. Szeged p. 10. A származásmegállapítási perek egyes kérdései. Kemenes Béla Emlékkönyv. Acta Juridica et Politica, Tomus XLIII. Szeged p. 11. Kodifikációs gondolatok a származásmegállapítási perek körében. Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Ünnepi Tanulmányok sorozat. IV. kötet. Novotni Alapítvány, Miskolc p. 12. A polgári peres eljárás hatékonysága. Tanulmányok dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára. Besenyei Lajos Emlékkönyv. Acta Juridica et Politica. Tomus LXIX. Fasciculus Szeged, p. 13. A hatékonyság megvalósítható cél vagy eljárási elv? In: Az igazságszolgáltatás kihívásai a XXI. században. Tanulmánykötet Gáspárdy László professzor emlékére. (szerk.: Harsági Viktória Wopera Zsuzsa) HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest, p. 14. A bíróság és a szakértők együttműködése a polgári perekben. In: Egységesülő polgári eljárásjog Európában. (szerk.: Wopera Zsuzsa Asztalos Zsófia) HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest Tanulmánykötet, p. 15. Lehet-e perjogi módosításokkal segíteni a vállalkozásokon? In: A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken Újvidék p. 16. A társadalomirányítás jogi eszközei, lehetőségei a felsőoktatásban. In: (Hrubos Ildikó Török Imre szerk.): Intézményi menedzsment a felsőoktatásban 2. FGSZE, Budapest 2012., 551 p p. ISBN

4 17. Perhatékonyság és a percselekmények időszerűségének elve. In: (Varga István szerk.): Codificatio processualis civilis. Studia in Honorem Németh János. II. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, p., p. ISBN A választottbíráskodás hazai fejlődése és a polgári perrendtartás rekodifikációja. In: (Nagy Csongor István szerk.) Liber Amicorum János Martonyi. Ünnepi kötet Martonyi János tiszteletére. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, p p. ISBN A polgári peres eljárás alapelvei. In: Osztovits András (szerk.) Pribula László Szabó Imre Udvary Sándor Wopera Zsuzsa: Polgári eljárásjog I. A polgári per általános szabályai. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, p p., ISBN A tárgyalás és a határozatok. In: Osztovits András (szerk.) Pribula László Szabó Imre Udvary Sándor Wopera Zsuzsa: Polgári eljárásjog I. A polgári per általános szabályai. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, p p., ISBN A határozati és a perorvoslati fejezetek egyes kodifikációs kérdései (Varga István Szabó Imre Zaicsek Károly) In: Németh János Varga István (szerk.): Egy új polgári perrendtartás alapjai. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, p p. ISBN Idegen nyelvű szakfolyóiratcikkek: Magyar nyelvű szakfolyóiratcikkek: 1. Emlékkönyv Beck Salamon születésének 100. évfordulójára. Magyar Jog, évi 6. szám, p. 2. Az oktató és a nevelő munka korszerű módszerei a jogászképzésben. Felsőoktatási Szemle évi 5. szám, p. 3. O. V. Ivanov: A perbeli bizonyítékok a polgári eljárásban. Magyar Jog, évi 3. szám, p. Nemzetközi konferencia kiadványban megjelent idegen nyelvű tanulmány: Hazai konferencia kiadványban megjelent magyar nyelvű tanulmány: 1. A vezető tisztségviselő jogállása, felelőssége a társasági jogban az elmúlt húsz évben. Magyar Jogász Egylet, Budapest 2010., p. 2. A személyiségi jogok védelmi rendszere a magyar jogban. In: Információs társadalom médiajog. Acta Conventus de Iure Civili Tomus II. Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék, Lectum Kiadó, Szeged old. 3. A polgári peres eljárás hatékonysága és idődimenziói. Nyolcadik Magyar Jogászgyűlés főreferátum, Balatonfüred június In: Magyar Jogász Egylet, Budapest 2006., p. 4. Az Európai Bíróság előzetes döntéshozatali eljárása a magyarországi bírósági rendszerrel szemben támasztott követelmények. Európai Műhelytanulmányok. Kormányzati Stratégiai Elemző Központ, Budapest, p. 5. Miről, mennyit és hogyan? A jogászképzés múltja, jelene és jövője. Bibliotheca Iuridica, Acta Congressum 10. Budapest, p. 6. A cégek igényérvényesítése és a Pp. módosítása. In: Harmincegyedik Jogász Vándorgyűlés. Gyula, október Magyar Jogász Egylet. Budapest, (Szerk.: Benisné Győrffy Ilona) p. 7. Lehet-e perjogi módosításokkal segíteni a vállalkozásokon? In: A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken Újvidék p. 8. Plósz perrendtartása és napjaink Pp-módosításai. In: 90 éves a szegedi jogászképzés. Szeged, p.

5 9. A választottbíráskodás perspektívái Magyarországon. In: Harmincharmadik Jogász Vándorgyűlés. Sopron, május 9-11., Magyar Jogász Egylet, Budapest, p., p. Idegen nyelven tartott konferencia-előadások (konferencia kiadványban meg nem jelent teljes értékű anyag esetén): 1. Szugyébnoje rasszlédoványije v grazsdánszkom processze. Előadás az odesszai Állami Mecsnyikov Egyetemen november. 2. Praktische Fragen der Prozesse in Kindschaftssachen. Előadás a Lipcsei Egyetemen október. Magyar nyelven tartott konferencia-előadások (konferencia kiadványban meg nem jelent teljes értékű anyag esetén): 1.A polgári perrendtartás tervezett módosítása, különös tekintettel a gazdasági perekre (Kelle nekünk gazdasági különbíróság?) Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, november Csak a Pp. beteg? A Polgári eljárásjog korszerűsítése. Budapest, Kúria, október Átalakulóban a jogászképzés átalakulóban a jogászkodás. Tudományos emlékülés Martonné dr. Hárs Márta, a Békés Megyei Bíróság volt elnöke halálának 10. évfordulóján. Gyula, december 7. Gyulai Törvényszék. 4. A tisztességes eljáráshoz való jog és az ésszerű időn belüli ítélkezés követelménye. Az alapjogvédelem nemzeti, nemzetközi és jogösszehasonlító aspektusai. A MTA SZAB Jogtudományi Szakbizottság Gazdasági Jogi Munkacsoportja és a EUROPE DIRECT SZEGED közös rendezvénye. Szeged, SZTE ÁJTK május A választottbíráskodás perspektívái Magyarországon. Harmincharmadik Jogász Vándorgyűlés. Sopron, május (Előadás május 10.) 6. A rendelettípusok új generációjának megjelenése az európai végrehajtási jogcím bevezetése, konzekvenciái. A határokon átívelő végrehajtás fejlődési tendenciái. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, nemzetközi konferencia. Budapest, december A szülészet-nőgyógyászat etikai dilemmái. A Magyar Nőorvos Társaság Délkelet- Magyarországi Szekciójának XXX. Kongresszusa. Kerekasztal Konferencia. Hódmezővásárhely, október A polgári peres eljárás hatékonysága. Habilitációs tudományos előadás. Szeged május A bíróság és a szakértők együttműködése a polgári perekben Magyarországon. Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés a gyakorlatban. Miskolci Egyetem ÁJK Európai és Nemzetközi Jogi Intézete, Miskolc december Jogtudomány és orvostudomány, az orvos kártérítési felelőssége, betegjogok. Jogi és etikai kérdések a szülészet-nőgyógyászatban. Szeged, május Polgári perrendtartás vagy újabb novella. Magyar Tudomány Ünnepe. Szegedi Akadémiai Bizottság, november A perhatékonyságról Gáspárdy László gondolatai kapcsán. Gáspárdy László Tudományos Emlékülés. Miskolci Egyetem, október Az ügyvédi hivatás jövője. Európai kihívások magyar válaszok. Az SZTE ÁJK Európa Tanulmányok Központja a Szegedi Ügyvédi Kamarával partnerségben. Szegedi Ügyvédi Kamara, október A polgári eljárásjog aktuális kérdései. Szentes Városi Jogásznap, a Magyar Jogász Egylet Csongrád Megyei Szervezete rendezésében november Az orvosi hibák természetrajza a mindennapos orvosi gyakorlatban. Magyar Igazságügyi Orvosok Társaságának XIII. Nagygyűlése. Szeged, augusztus (társelőadó: Herczeg János egyetemi tanár)

6 16. Újkeletű orvosjogi problémák. Magyar Nőorvos Társaság Északkelet Magyarországi Szakcsoportja által rendezett Tudományos Ülés. Salgótarján, május (társelőadó: Herczeg János egyetemi tanár) 17. Az intézet elhagyásának joga, otthonszülés és anyakönyvezés. IV. Betegjogi Konferencia. Budapest, Egészségügyi Minisztérium, május Orvosjogi problémák az igazságügyi szakértő és a jogász szemszögéből. Tanulságos jogi esetek. Kerekasztal a szülészet-nőgyógyászat jogi kérdéseiről. Budapest, április 22. (társelőadó: Herczeg János egyetemi tanár) 19. Betegjogok határok nélkül? A gyógyítás etikai és jogi kérdései. XI. Szent-Györgyi Napok, Szeged november A jogászképzés jelene és problémái. A felsőoktatás jelene és jövője. Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégium. Szeged, In: 5 p. 21. A Polgári perrendtartás változásai, különös tekintettel az Európai Uniós szabályokra. Ügyvédek Napja, Kecskemét június A jogászképzés helyzete és perspektívái. A felsőoktatás jelene és jövője. Szeged, március A magyar polgári eljárás az Európai Bíróság eljárásának tükrében. VIII. Nyári Jogakadémia, Kecskemét, augusztus A Polgári Perrendtartás novellái. Szegedi Közjegyzői Kamara, Szeged, április Igazságszolgáltatási reform és a polgári eljárás. MJE Csongrád Megyei. Szervezetének Polgári Jogi Szakosztálya. Szeged, november A gondnoksági perek elméleti és gyakorlati kérdései. ELTE ÁJK Polgári Eljárásjogi Tudományos Munkaközösség és MJSZ Fővárosi Szervezete. Budapest, In: Polgári Eljárásjogi Füzetek XIII., Budapest p. 27. A gondnoksági perek elméleti és gyakorlati kérdései. JATE Állam- és Jogtudományi Kar Tudományos Bizottsága, Szeged, A polgári eljárásbeli jogorvoslati rendszer. Bárdosi István Emlékülés. JATE Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, november 11. Könyv, egyetemi jegyzet lektorálás: 1. Hegedűs Andrea: Családi jog. Kis-Ker. Bt., Szeged, 2002., Egyetemi jegyzet, 151 p. (társlektor: Tóthné Fábián Eszter egyetemi docens) 2. Hegedűs Andrea: Családi jog. Kis-Ker. Bt., Szeged, Egyetemi jegyzet, 182 p. (társlektor: Tóthné Fábián Eszter egyetemi docens) 3. Gellén Klára: Az írott sajtó és az elektronikus média joga. Budapest Média Intézet, Budapest, Egyetemi jegyzet, 78 p. 4. Papp Tekla: Atipikus szerződések. Palatia Nyomda és Kiadó Kft., Szeged, Egyetemi jegyzet, 131. p. (társlektor: Kemenes István a Szegedi Ítélőtábla kollégiumvezetője) 5. Papp Tekla: Atipikus szerződések. Palatia Nyomda és Kiadó Kft., 2. átdolgozott kiadás, Szeged, p. (társlektor: Kemenes István a Szegedi Ítélőtábla kollégiumvezetője) 6. Juhászné Zvolenszki Anikó: Polgári eljárásjogi ismeretek. Pólay Elemér Alapítvány. Szeged, p. 7. Papp Tekla Farkas Csaba: Társasági jog I. Palatia Nyomda és Kiadó Kft., Szeged, Példatár és tudásszint-ellenőrző munkafüzet. 240 p. (társlektor: Czene Klára c. egyetemi docens) 8. Szabó Miklós: Hatalom és jog. In: Hatalom interdiszciplináris megközelítésben. (szerk.: Tóth Szergej) Szegedi Egyetemi Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, p 9. Farkas Csaba Papp Tekla Strihó Krisztina: Társasági jog III/1. A gazdasági társaságok közös szabályai. Tyras Kiadó, Budapest, Egyetemi jegyzet, 256 p. 10. Czene Klára Farkas Csaba Papp Tekla Strihó Krisztina: Társasági jog III/2. Az egyes gazdasági társaságok. Tyras Kiadó, Budapest, Egyetemi jegyzet,185 p. 11. Papp Tekla: Atipikus szerződések. Tyras Kiadó, Budapest, Egyetemi jegyzet, 3. átdolgozott kiadás, 159 p.

7 12. Gellén Klára: A színlelt szerződés. Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára, Szeged, p. 13. Görög Márta: A kegyeleti jog és a nem vagyoni kártérítés. Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára. Szeged, p. 14. Gellén Klára (szerk.): Értékpapírjog. Pólay Elemér Alapítvány Tansegédletei. Szeged, p. Magyar nyelvű ismeretterjesztő cikkek, nyomtatott formában: 1. A betegellátás elutasításának joga. In: Praktizáló orvosok jogai és kötelességei. (szerk.: Kismarton Judit Vasváry Artúrné) Magyar Rákellenes Liga Magyar Betegjogi Kht., Budapest, p. 2. A gyógykezelés céljából való adatkezelés joga. In: Praktizáló orvosok jogai és kötelességei. (szerk.: Kismarton Judit Vasváry Artúrné) Magyar Rákellenes Liga Magyar Betegjogi Kht., Budapest, p. 3. Mulasztásos jogsértés a fájdalomkezelésben. In: A fájdalomcsillapítás gyakorlati kérdései. (szerk.: Kismarton Judit Vasváry Artúrné) Magyar Rákellenes Liga Magyar Betegjogi Kht., Budapest, p. 4. Mi legyen a vagyonommal? In: Jogaink betegségben egészségben. (szerk.: Vasváry Artúrné) Magyar Betegjogi Közhasznú Egyesület Magyar Rákellenes Liga, Budapest p. 5. Perjogi ankét Szegeden. Magyar Jog, évi 1. szám, p. 6. Beszámoló a Dél-Magyarországi Polgári Eljárásjogi Regionális Szekció munkájáról. Magyar Jog, évi 1. szám, p. 7. Vitaülés a polgári eljárásbeli igazmondásról. Magyar Jog, évi 7. szám, p. Tudományos, kutatás fejlesztési, szakmai közéleti tevékenység Jelenleg folytatott kutatás: Állam- és Jogtudomány Polgári eljárásjog Eredményes nemzetközi pályázatokban való részvétel Eredményes hazai pályázatokban, kutatási ösztöndíj programban való részvétel Nemzetközi konferencia szervezésében való részvétel 1. A gazdasági jog időszerű kérdései Magyarországon és a világban. Szeged, Megj.: Acta Conventus de Iure Civili. Tomus I. SZTE ÁJK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék, Lectum Kiadó, Szeged, p. Ism.: Szegedi András: A gazdasági jog időszerű kérdései Magyarországon és a világban. Jogtudományi Közlöny 2003/1. sz p. 2. A szerződési jog nemzetközi tendenciái. Szeged, Megj.: Acta Conventus de Iure Civili. Tomus IV. SZTE ÁJK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék, Lectum Kiadó, Szeged, p. 3. Quo Vadis ius societatis Hungaricum?. Szeged, Befektetés és vállalkozás a déli hármashatárnál. Szeged, SZTE Rektori Hivatal Díszterem (Szeged, Dugonics tér 13.) Papp Tekla egyetemi docenssel társszervezésben. Hazai konferencia szervezésében való részvétel 1. Információs társadalom médiajog. Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék, Szeged Állam- és Jogtudomány év után, kodifikáció előtt polgári perrendtartásunk múltja, jelene és jövője. Szeged, ÁJK, április 20. Hazai folyóirat szerkesztésében való részvétel Folyóirat címe: Miskolci Jogi Szemle

8 Megjelenési gyakorisága: félévi Tudományág: Állam- és Jogtudomány Betöltött funkció: Tanácsadó Testület tagja Tudományos-, kutatás-fejlesztési-, illetve szakmai közéleti tevékenység 1. Miskolci Egyetem ÁJK Deák Ferenc Doktori Iskola Tanácsa: tag (2002 ) 2. Magyar Rektori Konferencia Jogi és Igazgatási Bizottság: társelnök ( ) 3. Szegedi Ügyvédi Kamara: elnökségi tag (2005 ) 4. Magyar Jogász Egylet Csongrád Megyei Szervezete: elnökségi tag (2002 ) 5. Igazságügyi Minisztérium Jogi Szakvizsga Bizottság: tag (1995 ) 6. Miskolci Jogi Szemle Tanácsadó Testület: tag (2005 ) 7. MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Jogi Szakbizottság: tag (2002 ) 8. MTA IX. Osztály Állam- és Jogtudományi Szakbizottság: tag (2012 ) 9. Polgári eljárásjogi Kodifikációs Szerkesztő Bizottság tagja ( ) 10. Magyar Jogász Egylet Tudományos Bizottság: elnök (2015 ) Budapest, február 23.

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Szoba: B. ép. 2. sz. Tudományos minősítés: Megszerzés éve: 1997. Tudományterület: állam- és jogtudomány Típusa: Ph.D. Minősítése: summa cum laude A disszertáció

Részletesebben

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok:

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok: SZAKMAI ADATLAP I. Személyi adatok: Név: Prof. Dr. Szabó Imre Anyja neve: Kovács Ida Szül. helye, ideje: Mezőnagymihály, 1951. október 12. Állampolgársága: magyar Végzettség, tudományos fokozat: 1976:

Részletesebben

TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁG (Dr. Szabó Imre)

TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁG (Dr. Szabó Imre) 1 TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁG (Dr. Szabó Imre) Könyv, könyvrész: 1. Civil Procedure Hungary. International Encyclopaedia of Laws. Kluwer Law International (General Editor: Prof. Dr. R. Blanpain) The Hague/London/New

Részletesebben

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok:

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok: SZAKMAI ADATLAP I. Személyi adatok: Név: Prof. Dr. Szabó Imre Anyja neve: Kovács Ida Szül. helye, ideje: Mezőnagymihály, 1951. október 12. Állampolgársága: magyar Végzettség, tudományos fokozat: 1976:

Részletesebben

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza Személyi adatok: Születési hely idő: Budapest, 1976. május 9. Szülők: dr. Rónay Zoltán ügyvéd (a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara tagja), néhai Szántó Judit, újságíró.

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

Tudományos és szakmai önéletrajz Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Tudományos és szakmai önéletrajz Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék Név: Dr. Gellén Klára Beosztás: egyetemi docens Tudományos fokozat: Ph.D. Tudományos és szakmai önéletrajz 1. Iskolák, tudományos fokozat - 2007 Ph.D fokozat megszerzése summa cum laude minősítéssel. A

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Dr. Szécsényi-Nagy Kristóf

Szakmai önéletrajz Dr. Szécsényi-Nagy Kristóf Szakmai önéletrajz Dr. Szécsényi-Nagy Kristóf Személyes adatok: Születési hely: Budapest Születési idő: 1980. február 18. Levélcím: 1053-Budapest, Egyetem tér 1-3. ELTE Polgári Eljárásjogi Tanszék E-mail:

Részletesebben

elnök, Nemzeti Választási Bizottság Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2.

elnök, Nemzeti Választási Bizottság Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2. 1. Személyi adatok 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Vezetéknév/Utónév: Prof. Dr. Patyi András Születési név: Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Ph.D

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Ph.D SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Ph.D egyetemi docens Szoba: B42 Tel: - E-mail cím: csakihatalovics.gyula@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 Állam- és jogtudomány

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Nyilas Anna

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Nyilas Anna SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Nyilas Anna Személyes adatok, elérhetőség Születési hely, idő: Debrecen, 1982. július 13. Telefon: 52/512-700/77114 E-mail: nyilas.anna@law.unideb.hu Betöltött munkakörök 2012 -

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012)

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012) DR. CSÉCSY ANDREA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012) I. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK I/1. MONOGRÁFIÁK, MONOGRÁFIÁBAN ÍRT FEJEZETEK, KÖNYVEK, KÖNYVRÉSZLETEK 1. Szerződésszegés. In: Osztovics András (szerk.):

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

A Magyar Jogász Egylet 2010. évi szakmai programtervezete

A Magyar Jogász Egylet 2010. évi szakmai programtervezete A Magyar Jogász Egylet 2010. évi szakmai programtervezete 4. 25. 10-12. november 11-13. november december 9. Küldöttgyűlés Tizedik Magyar Jogászgyűlés (Balatonalmádi) Huszonkilencedik Jogász Vándorgyűlés

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

A MAGÁNJOG OKTATÁSA TEKINTETTEL AZ ALAPTÖRVÉNYRE ÉS AZ ÚJ PTK-RA A MAGÁNJOGOT OKTATÓK EGYESÜLETE DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

A MAGÁNJOG OKTATÁSA TEKINTETTEL AZ ALAPTÖRVÉNYRE ÉS AZ ÚJ PTK-RA A MAGÁNJOGOT OKTATÓK EGYESÜLETE DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR A MAGÁNJOG OKTATÁSA TEKINTETTEL AZ ALAPTÖRVÉNYRE ÉS AZ ÚJ PTK-RA TUDOMÁNYOS KONFERENCIA A ÉS A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KARA SZERVEZÉSÉBEN. 2013. JÚNIUS 14-15. SZÉCHENYI

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. GÁCSI ANETT ERZSÉBET

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. GÁCSI ANETT ERZSÉBET SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. GÁCSI ANETT ERZSÉBET Személyi adatok: Név: Gácsi Anett Erzsébet Születési hely, idő: Mezőtúr, 1987. 05. 01. Állampolgárság: magyar Levelezési cím: Szegedi Tudományegyetem, Állam-

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János indian@ktk.pte.hu 72-501-599/23148 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: tudományos ösztöndíjas gyakornok

Részletesebben

Dr. Fábián FerencPh.D

Dr. Fábián FerencPh.D Dr. Fábián FerencPh.D egyetemi docens Tudományos minősítés: PhD Állam- és jogtudomány, 2004, summa cum laude Alkotmány és gazdaság. A magyar Alkotmánybíróság gyakorlata Felsőfokú tanulmányok és végzettség:

Részletesebben

az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásáról Dr. Mészár Róza

az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásáról Dr. Mészár Róza -s,ntij 1'41a Erk.:c tc 2010 J,; L 2:0. Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság állásfoglalás a az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásáról Az Országgy űlés Alkotmányügyi, igazságügyi

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Mészáros Tamás

Oktatói önéletrajz Dr. Mészáros Tamás egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1966-1970 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipar szak Tudományos fokozatok, címek:: 1984,

Részletesebben

Kisfaludi András szakmai publikációinak jegyzéke

Kisfaludi András szakmai publikációinak jegyzéke Kisfaludi András szakmai publikációinak jegyzéke 1) Az alkotmányjog helye a jogrendszerben; Dolgozatok az államjog témakörébôl, Budapest, 1983. 15-39. pp. 2) Az államigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata

Részletesebben

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád Megnyitó előadások Gárdos Péter, ügyvéd: A Ptk. az elmúlt év tükrében Az I. Wolters Kluwer Jogi Konferencián elhangzott, hogy

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Tátrai Tünde

Oktatói önéletrajz Dr. Tátrai Tünde egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1995-2001 Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar 1991-1997 Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001.

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A.) Monográfia, kommentár, kézikönyv dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A hírközlés joga, Dashöfer Kiadó, Bp,

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

Tóthné Fábián Eszter Anna publikációs jegyzéke

Tóthné Fábián Eszter Anna publikációs jegyzéke 1 Tóthné Fábián Eszter Anna publikációs jegyzéke Könyvek, jegyzetek tanulmánykötetek: A családjogi törvény módosított rendelkezései. (Kiegészítés a Magyar családi jog c. tankönyvhöz) Technikai szerk.:

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés

Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés Az alábbi lista nem kimerítő, csupán kiindulásként szolgál a diplomamunkára és évfolyamdolgozatra

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné egyetemi tanár Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1963-1968 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, okleveles közgazda 1971-1973 MLEE, Filozófia

Részletesebben

24. KÖZÉP-EURÓPAI KÖZJEGYZŐI KOLLOKVIUM

24. KÖZÉP-EURÓPAI KÖZJEGYZŐI KOLLOKVIUM Meghívó Dr. Navracsics Tibor védnöksége alatt megrendezésre kerülő 24. KÖZÉP-EURÓPAI KÖZJEGYZŐI KOLLOKVIUM Sopron Időpont: 2012. november 8-10. Szervezési tudnivalók: A KOLLOKVIUM ELŐADÁSAINAK HELYSZÍNE:

Részletesebben

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Összeállította: Dr. Kiss Barnabás egyetemi docens I. Ajánlott alapirodalom az alapjogok tanulmányozásához 1. Balogh

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK KÖNYV-FEJEZETEK, JEGYZETEK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK:

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK KÖNYV-FEJEZETEK, JEGYZETEK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK KÖNYV: 1. Kis Norbert- Nagy Marianna: Európai közigazgatási büntetőjog HVG-ORAC 2007. 300 p. 2. Nagy Marianna: A közigazgatási jogi szankciórendszer Doktori mestermunkák sorozat Osris

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lőrinc Alajosné

Oktatói önéletrajz Dr. Lőrinc Alajosné egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1965-1970 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi szak

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Jelen Tibor

Oktatói önéletrajz Dr. Jelen Tibor egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1986 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipari tervező-szervező Tudományos fokozatok,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1970-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdaság

Részletesebben

Tudományos önéletrajz

Tudományos önéletrajz Tudományos önéletrajz Személyes adatok: Név: Görög Márta Munkahely: 2008. szeptember 1.- Szegedi Tudományegyetem Állam- és Egyetemi docens 2006. november 1.- 2008. augusztus 31. Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Wimmer Ágnes

Oktatói önéletrajz Dr. Wimmer Ágnes egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Döntéselmélet Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (BKE), közgazdász (Gazdálkodási szak, Pénzügy, Vállalatértékelés,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor egyetemi docens Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1996-2001 ELTE-TTK, alkalmazott matematikus 1999-2003 ELTE-TTK, matematika tanár

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1975-1979 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdasági tervező-elemző szak, vállalati modellező

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest Jogász

Szakmai önéletrajz Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest Jogász Szakmai önéletrajz Név: Dr. Tóth Nikolett Ágnes r. őrnagy PhD Munkahely: Testnevelési Egyetem Sportjogi Csoport vezetője, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Rendészetelméleti és Történeti

Részletesebben

Dr. Deres Petronella Ph.D

Dr. Deres Petronella Ph.D Dr. Deres Petronella Ph.D tanszékvezető egyetemi docens Tudományos minősítés: 2008. PhD, állam- és jogtudományok, summa cum laude Erőszakos bűnözés, különös tekintettel az alkohol hatása alatt elkövetett

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék 2014/2015. tanév I. félév beszámolója

Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék 2014/2015. tanév I. félév beszámolója Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék 2014/2015. tanév I. félév beszámolója A tanszék főállású oktatói: Dr. Tóth J. Zoltán tszv. egy. docens Prof. Dr. Stipta István egy. tanár Dr. Antalóczy Péter

Részletesebben

CV - Dr. Nagy Enikõ. Informatika tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, 2005.

CV - Dr. Nagy Enikõ. Informatika tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, 2005. CV - Dr. Nagy Enikõ Dr. Nagy Enikõegyetemi tanársegéd Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Iroda: A épület, 315. irodatelefon: 74/528-300/1304Email: neniko@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Nagy Enikõ

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hegedűs Rita

Oktatói önéletrajz Dr. Hegedűs Rita egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1986 ELTE Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Kar, magyar-orosz

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék Név: Szabó Szabolcs Születési hely: Gyula Születési idő: 1979. február 11. Végzettségek: Általános Iskola: Középiskola: Egyetem: Doktori Iskola: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1986-1993, 4. sz. (Bay Zoltán) Általános

Részletesebben

SZAKMAI ZÁRÓBESZÁMOLÓ A POLGÁRI PERJOGUNK

SZAKMAI ZÁRÓBESZÁMOLÓ A POLGÁRI PERJOGUNK SZAKMAI ZÁRÓBESZÁMOLÓ A POLGÁRI PERJOGUNK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI ÉS SZÜKSÉGESSÉGE TEKINTETTEL A NEMZETKÖZI TRENDEKRE TÉMÁJÚ F 043352 SZÁMÚ OTKA KUTATÁS EREDMÉNYEIRŐL Kutatásunk kezdetén 2003-ban szükségesnek

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE Szeged, 2016. december 19. Munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendje 1 MUNKÁLTATÓI JOGKÖRREL RENDELKEZŐ: REKTOR rektorhelyettes dékán Klinikai

Részletesebben

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK 2014/1-2. IX. évfolyam 1 2. szám 2014 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet

Részletesebben

Tekla Papp: Group Interest in Connection with Corporate Groups in Hungary (Jahrbuch für Ostrecht; 2/2015.; pp.)

Tekla Papp: Group Interest in Connection with Corporate Groups in Hungary (Jahrbuch für Ostrecht; 2/2015.; pp.) Civilisztikai Intézet Jogi Szekció I./ Prof.Dr. Papp Tekla - Intézetvezető Publikáció Tekla Papp: Group Interest in Connection with Corporate Groups in Hungary (Jahrbuch für Ostrecht; 2/2015.; 433-466.

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Csató László

Oktatói önéletrajz Csató László tanársegéd Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 2009-2011 Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Virág Miklós

Oktatói önéletrajz Dr. Virág Miklós egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Vállalkozások Pénzügyei Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1982 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipari tervező_szervező szak Tudományos fokozatok,

Részletesebben

Szervezeti egység Név Munkakör telefon cím Fax Miniszter dr. Trócsányi László miniszter

Szervezeti egység Név Munkakör telefon  cím Fax Miniszter dr. Trócsányi László miniszter Szervezeti egység Név Munkakör telefon e-mail cím Fax Miniszter dr. Trócsányi László miniszter 7959512 miniszter@im.gov.hu Miniszteri Kabinet Tari Sándor 8961095 sandor.tari@im.gov.hu 7950729 Kabinetfőnöki

Részletesebben

Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról

Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról Miskolci Egyetem 2012. május 3. 1 2012. május 3-án került megrendezésre a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán az EU Jogot Oktatók Első Találkozója

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1997-2002 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, közgazdász (gazdálkodási szak) 2002-2013,

Részletesebben

PÉCS, NOVEMBER 8-9. Előzetes PROGRAM A KONFERENCIA SZERVEZŐI A KONFERENCIA KIEMELT SZAKMAI TÁMOGATÓJA:

PÉCS, NOVEMBER 8-9. Előzetes PROGRAM A KONFERENCIA SZERVEZŐI A KONFERENCIA KIEMELT SZAKMAI TÁMOGATÓJA: PÉCS, 2016. NOVEMBER 8-9. Előzetes PROGRAM A KONFERENCIA SZERVEZŐI A KONFERENCIA KIEMELT SZAKMAI TÁMOGATÓJA: A SZÁMVITEL TUDOMÁNY-SZAKMA-OKTATÁS KONFERENCIA előzetes PROGRAMJA PÉCS, 2016. november 8. A

Részletesebben

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szervezete

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szervezete A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szervezete 2015. szeptember 3. ELNÖK Dr. Bendzsel Miklós MŰSZAKI ELNÖKHELYETTES GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ JOGI ELNÖKHELYETTES ELNÖKSÉGI KABINET Dr. Péntek Gábor főosztályvezető

Részletesebben

Dr. Szabó Zsolt Ph.D

Dr. Szabó Zsolt Ph.D Dr. Szabó Zsolt Ph.D Egyetemi adjunktus Email cím: szabo.zsolt@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 állam- és jogtudomány PhD summa cum laude A disszertáció címe: A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Egyetemi docens

Részletesebben

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és várható befejezési ideje Cseke Henrietta

Részletesebben

Publikációk jegyzék, tudományos elıadások, konferenciák, egyéb szakmai tevékenység

Publikációk jegyzék, tudományos elıadások, konferenciák, egyéb szakmai tevékenység Publikációk jegyzék, tudományos elıadások, konferenciák, egyéb szakmai tevékenység I. Publikációk magyar nyelven a) Monográfia, szakkönyv, könyvrészlet 1. Hegedős Andrea: Az élettársi kapcsolat a polgári

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Munkahely: Károli Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar

Szakmai önéletrajz. Munkahely: Károli Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Szakmai önéletrajz 1. Személyes adatok Név: Udvary Sándor Beosztás: egyetemi docens, tanszékvezető Tudományos fokozat: PhD Munkahely: Károli Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar 1042 Budapest,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kutasi Gábor

Oktatói önéletrajz Kutasi Gábor egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Világgazdasági Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 2002-2008 Budapesti Corvinus Egyetem, PhD, Közgazdaságtudományok doktora, Budapesti

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996.

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996. Önéletrajz Személyi adatok: Név: Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin Születési hely, idő: Miskolc, 1961. december 24. Családi állapot: Férjezett (Férj: Dr. Szűcs László bíró, Nyíregyházi Városi Bíróság).

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Politikatudományi Intézet Karrier fokú végzettségek: 1985-1990 Marx Károly Közgazdaság-tudományi, pénzügy Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi

Részletesebben

Publikációk jegyzéke, tudományos előadások, konferenciák, egyéb szakmai tevékenység

Publikációk jegyzéke, tudományos előadások, konferenciák, egyéb szakmai tevékenység Publikációk jegyzéke, tudományos előadások, konferenciák, egyéb szakmai tevékenység I. Publikációk magyar nyelven: Monográfia: 1. Hegedűs Andrea: Az élettársi kapcsolat a polgári jogi kodifikáció tükrében.

Részletesebben

A Dél-Alföldi régió innovációs képessége

A Dél-Alföldi régió innovációs képessége A Dél-Alföldi régió innovációs képessége Elméleti megközelítések és empirikus elemzések Szerkesztette: Bajmócy Zoltán SZTE Gazdaságtudományi Kar Szeged, 2010. SZTE Gazdaságtudományi Kar Szerkesztette Bajmócy

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes SZERVEZETI EGYSÉG NÉV MUNKAKÖR TELEFON E-MAIL CÍM FAX Miniszter dr. Trócsányi László miniszter 7959512 miniszter@im.gov.hu Miniszteri Kabinet Tari Sándor kabinetfőnök, 8961095 sandor.tari@im.gov.hu 7950729

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

A munkáltató neve és címe Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 4028 Debrecen, Kassai út 26.

A munkáltató neve és címe Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 4028 Debrecen, Kassai út 26. Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) dr. Csűrös Gabriella Klára Születési dátum Mátészalka, 1982. Telefonszám(ok) (52) 438-033/ 77119 Fax(ok) (52) 446-919 E-mail(ek) csuros.gabriella@law.unideb.hu

Részletesebben

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység Keresztély Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 06-1-482-5183, 06-1-373-7027, 06-20-776-1152 Email: tibor.keresztely@uni-corvinus.hu,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Kovács Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Kovács Zoltán Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1961-1966 ELTE, magyar nyelv és irodalomtanár, okleveles pszichológus

Részletesebben

Versenyjogi és versenyfelügyeleti jogi szakjogász szakirányú továbbképzési szak

Versenyjogi és versenyfelügyeleti jogi szakjogász szakirányú továbbképzési szak Versenyjogi és versenyfelügyeleti jogi szakjogász szakirányú továbbképzési szak Együttműködő partnerünk: A képzés célja: A képzésben résztvevők alkalmassá válnak arra, hogy a versenyfelügyeleti intézményrendszerben

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Baricz Rezső

Oktatói önéletrajz Dr. Baricz Rezső professor emeritus Gazdálkodástudományi Kar Vezetői Számvitel Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1959-1963 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Pénzügy (könyvviteli specializáció) 1971-1973 Pénzügyminisztérium,

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVII. A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Polyák Gábor György

Oktatói önéletrajz Dr. Polyák Gábor György Dr. Polyák Gábor György adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Infokommunikációs Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1996-2001 Pécsi Tudományegyetem, jogász 1998-2002 Pécsi Tudományegyetem, kommunikációs

Részletesebben

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés A kutatási téma címe, rövid leírása Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Fehér Péter

Oktatói önéletrajz Dr. Fehér Péter egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Információrendszerek Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1995-2000 Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodási szak, Információmenedzsment-Vezetői gazdaságtan

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

Tóth József helye a magyar földrajz Pantheonjában. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia, Pécs, Kocsis Károly

Tóth József helye a magyar földrajz Pantheonjában. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia, Pécs, Kocsis Károly Tóth József helye a magyar földrajz Pantheonjában A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia, Pécs, 2014.03.18. Kocsis Károly Tóth József életpályájának tagolása legfontosabb munkahelyei szerint

Részletesebben

ENERGETIKUS MEGOLDÁSOK

ENERGETIKUS MEGOLDÁSOK Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-045428, Székhelye: 1118 Budapest, Számadó u. 19.) IGAZGATÓSÁGÁNAK rendkívüli tájékoztatója

Részletesebben

Publikációs lista (Dr. Kapa Mátyás)

Publikációs lista (Dr. Kapa Mátyás) Publikációs lista (Dr. Kapa Mátyás) I.) Önálló könyv, könyvfejezet - Kapa M: Hitelezővédelem a bírósági végrehajtásban. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2006. [192 p.] ISBN 963 7296 71 9 - Kapa M: Ha

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Ábrahám György. Szegedi Tudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Ábrahám György. Szegedi Tudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Szegedi Tudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar H-6720 Szeged, Korányi fs. 10. 36-62-545186, 36-62-545202 NÉV: SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: Székesfehérvár, 1955. november 11. MUNKAHELYE

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Kengyel Ákos

Oktatói önéletrajz Dr. Kengyel Ákos egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Európa szakirány Tudományos

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1983 József Attila Tudományegyetem, Szeged,, történelem angol szak Tudományos

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név : Dr Gősi Zsuzsanna PhD Születési név: Gősi Zsuzsanna Cím : 1212 Budapest, Kolozsvári u. 38. Születési hely, idő : Csorna, 1971. 03. 19 Mobil : 06-20-381-29-86 Email:

Részletesebben

Erdei Árpád publikációs jegyzéke. Dr. Székely János kandidátusi értekezésének vitája; Belügyi Szemle sz. pp

Erdei Árpád publikációs jegyzéke. Dr. Székely János kandidátusi értekezésének vitája; Belügyi Szemle sz. pp Erdei Árpád publikációs jegyzéke Katona Géza: A nyomok azonosítási vizsgálata a büntető eljárásban (recenzió), Belügyi Szemle 1965. 6. sz. (Társszerzővel) pp. 112-119 Dr. Székely János kandidátusi értekezésének

Részletesebben

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Összeállította: Dr. Kiss Barnabás egyetemi docens I. Ajánlott alapirodalom az alapjogok tanulmányozásához 1. Alkotmányjog

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli tanára címet adományozta Dr. Kovácsy Zsombor, a Jogi Továbbképző Intézet oktatója részére.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli tanára címet adományozta Dr. Kovácsy Zsombor, a Jogi Továbbképző Intézet oktatója részére. EGYETEMI ÉS KARI KITÜNTETÉSBEN, ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLŐK NÉVSORA (2015) I. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karon, illetve a Karért hosszú időn át végzett kiemelkedően színvonalas tevékenységének egyetemi

Részletesebben

Gönczy László. Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola, Budapest - zeneszerzés-szak, ;

Gönczy László. Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola, Budapest - zeneszerzés-szak, ; Gönczy László. Szakmai önéletrajz (Gönczy László) Születési hely, idõ: Budapest, 1957. augusztus 30. Tanulmányok: Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola, Budapest - zeneszerzés-szak, 1971-1975; Liszt

Részletesebben