SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok:"

Átírás

1 SZAKMAI ADATLAP I. Személyi adatok: Név: Prof. Dr. Szabó Imre Anyja neve: Kovács Ida Szül. helye, ideje: Mezőnagymihály, október 12. Állampolgársága: magyar Végzettség, tudományos fokozat: 1976: állam- és jogtudományi diploma 1997: PhD fokozat 2009: habilitáció II. Foglalkozási adatok: Eddigi munkahelyei, beosztásai Munkahely: Szegedi Tudományegyetem (korábban József Attila Tudományegyetem) : gyakornok : egyetemi tanársegéd : egyetemi adjunktus : egyetemi docens 2010 : egyetemi tanár : egyetemi kancellár : egyetemi főtitkár SZTE ÁJTK dékán SZTE ÁJTK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék, tanszékvezető Károli Gáspár Református Egyetem ÁJTK Polgári Eljárásjogi Tanszék, egyetemi tanár, tanszékvezető (további jogviszonyban) III. Egyéb szakmai, közéleti tisztségek: 1. Ügyvéd (1999 ) 2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választottbíróság: állandó választottbíró (2006 ) 3. Miskolci Egyetem ÁJK Deák Ferenc Doktori Iskola Tanácsa: tag (2002 ) 4. MAB Jogi- és Igazgatási Szakbizottság: tag, társelnök ( ) 5. Országos Igazságszolgáltatási Tanács Oktatási Tudományos Bizottság: tag (2008 ) 6. Magyar Rektori Konferencia Jogi és Igazgatási Bizottság: tag, társelnök (2006 ) 7. Szegedi Ügyvédi Kamara: elnökségi tag (2005 ) 8. Magyar Jogász Egylet Csongrád Megyei Szervezete: elnökségi tag (2002 ) 9. Igazságügyi Minisztérium Jogi Szakvizsga Bizottság: tag (1995 ) 10. Miskolci Jogi Szemle Tanácsadó Testület: tag (2005 ) 11. SZTE ÁJK Acta Juridica et Politika Szerkesztő Bizottság: tag (2002 ) 12. MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Jogi Szakbizottság: tag (2002 ) 13. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi-, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság: tag ( )

2 Nyelvtudás: német, orosz középfok Oktatói tevékenység: Előadásokat, illetve szakszemináriumot tart Polgári eljárásjog, Polgári perjog tárgykörökben. Fakultáció keretében előadja a Személyállapoti perek című kurzust. A Doktori Iskola keretében A polgári eljárásjog aktuális kérdései című kurzust vezeti. Tudományos, publikációs tevékenység 1976 óta rendszeresen jelentkezik publikációkkal, mindenekelőtt a polgári eljárásjog területén. Érdeklődése a származásmegállapítási perek, gondnokság alá helyezés, perhatékonyság és újabban a betegjogok vizsgálatára vonatkozik. Az elmúlt években több könyv, tankönyv elkészítésében vett részt és több tanulmányt készített. Több cikket, tanulmányt írt a személyállapoti perek, illetve a polgári peres eljárás hatékonysága témakörökből. PhD értekezését A vitás apaság bírósági úton történő rendezése címmel védte meg. Jegyzetet készített a jogi szakvizsgára készülő ügyvédjelöltek számára, mintegy 15 ív terjedelemben. Közreműködött a joghallgatók számára készült példatár és jogszabálygyüjtemény elkészítésében, mint társszerző. Részt vett az Igazságügyi Minisztérium kodifikációs előkészítő tevékenységében a polgári perrendtartás átfogó újraszabályozási munkái során. Szakértői véleményt készített a polgári perrendtartás, a csődés felszámolási eljárás, a bírósági végrehajtási eljárás törvénytervezeteire. Társszerzője Polgári eljárásjog. Kommentár a gyakorlat számára. c. könyvnek, amely kapcsos könyv, eddig több kiadásban jelent meg. A polgári perrendtartás magyarázata c. könyvnek is társszerzője. Szerkesztője és harmad magával társszerzője a A Polgári Perrendtartásról szóló évi III. törvény magyarázata c. könyvnek, amelyet a KGRE ÁJK-n tankönyvként is használnak. Újabban betegjogi kérdésekkel is foglalkozik, két kiadvány társszerzője, a témában több előadást tartott. Civil Procedure Hungary című monográfiáját (munkatársával társszerzőségben) a Kluwer Law International kiadó jelentette meg Hágában 2004-ben, melynek átdolgozott kiadásai 2005-ben, illetve 2009-ben jelentek meg. Nagy számban tartott felkérésre tudományos előadást. Publikációs jegyzéke mintegy száz tételt tartalmaz, független hivatkozásainak száma hetven. Kitüntetései (közül a jelentősebbek): A hallgatói Mozgalomért-díj (SZTE) Pro Universitate-díj (SZTE) Pro Urbe-díj (Szeged) Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje (Köztársasági elnök) Szalay László Emlékérem (Magyar Jogász Egylet) PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

3 Könyv, könyvrész: 1. Civil Procedure Hungary. International Encyclopaedia of Laws. Kluwer Law International (General Editor: Prof. Dr. R. Blanpain) The Hague/London/New York p. (társszerző: Köblös Adél) 2. Civil Procedure Hungary. International Encyclopaedia of Laws. Kluwer Law International (General Editor: Prof. Dr. R. Blanpain) 2. átdolgozott kiadás, The Hague/London/New York p. (társszerző: Köblös Adél) 3. Civil Procedure Hungary. International Encyclopaedia of Laws. Kluwer Law International (General Editor: Prof. Dr. R. Blanpain) 3. átdolgozott kiadás, The Hague/London/New York p. (társszerző: Köblös Adél) 4. Apasági és a származás megállapítása iránti egyéb perek. In: Polgári Eljárásjog. Kommentár a gyakorlat számára I-II. (szerk.: Petrik Ferenc) HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest, D 37-62/4. p. 5. Apasági és a származás megállapítása iránti egyéb perek. In: Polgári Eljárásjog. Kommentár a gyakorlat számára I-II-III. (szerk.: Petrik Ferenc) HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, 2. kiadás, Budapest, p. 6. Gondnokság alá helyezés. In: Polgári Eljárásjog. Kommentár a gyakorlat számára I-II. (szerk.: Petrik Ferenc) HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest, D 71-84/12. p. 7. Gondnokság alá helyezés. In: Polgári Eljárásjog. Kommentár a gyakorlat számára I- II-III. (szerk.: Petrik Ferenc) HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest, /10. p. 8. A szülői felügyelet megszüntetése. In: A polgári perrendtartás magyarázata I-II. (szerk.: Németh János) Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest p. 9. A szülői felügyelet megszüntetése. In: A polgári perrendtartás magyarázata I-II. (szerk.: Németh János Kiss Daisy) Complex Kiadó, Budapest 2007., 2. kiadás p. 10. Alapvető elvek. In: A Polgári Perrendtartásról szóló évi III. törvény kommentárja I. (szerk.: Szabó Imre) Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest 2006., p. 11. Bírósági hatáskör és illetékesség. In: A Polgári Perrendtartásról szóló évi III. törvény kommentárja I. (szerk.: Szabó Imre) Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, p. 12. Egyéb általános szabályok. A Polgári Perrendtartásról szóló évi III. törvény kommentárja I. (szerk.: Szabó Imre) Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, p.

4 13. Bizonyítás. A Polgári Perrendtartásról szóló évi III. törvény kommentárja II. (szerk.: Szabó Imre) Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, p. Szerkesztés: 14. A Polgári Perrendtartásról szóló évi III. törvény kommentárja. (szerzők: Kapa Mátyás Szabó Imre Udvary Sándor) Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest 2005., CD 15. A Polgári Perrendtartásról szóló évi III. törvény kommentárja I-II-III. (szerzők: Kapa Mátyás Szabó Imre Udvary Sándor) Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, 2006., 1543 p. 16. Tanulmányok dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára. Acta Juridica et Politica. Tomus LXIX. Fasciculus Szeged, p. 17. Ius et legitimatio. Tanulmányok Szilbereky Jenő 90. születésnapja tiszteletére. Pólay Elemér Alapítvány Szeged, p. 18.Danilo, Türk: A nemzetközi jog alapjai. Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, p. Jegyzetek: 19. Polgári eljárásjogi példatár. (szerk.: Németh János) Egységes jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest, p. (szerzőtársak:gátos György-Németh János- Szőke Irén-Török Rozália-Varga Gyula) 20. Polgári eljárásjogi jogszabálygyűjtemény I-II. (szerk.: Németh János) Egységes jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest p. (szerzőtársak: Gáspárdy László-Gátos György-Németh János-Varga Gyula) 21. A polgári perrendtartás a Vht. fontosabb rendelkezései. Készítette Gyulay Dezső, átdolgozta és kiegészítésekkel ellátta Szabó Imre. Jurátus Alapítvány, Szeged p. 22. A polgári perrendtartás a Vht. fontosabb rendelkezései. Készítette Gyulay Dezső, átdolgozta és kiegészítésekkel ellátta Szabó Imre. Jurátus Alapítvány, Szeged p. Könyv, egyetemi jegyzet lektorálása: 23.Hegedűs Andrea: Családi jog. Kis-Ker. Bt., Szeged, 2002., Egyetemi jegyzet, 151 p. (társlektor: Tóthné Fábián Eszter egyetemi docens) 24. Hegedűs Andrea: Családi jog. Kis-Ker. Bt., Szeged, Egyetemi jegyzet, 182 p. (társlektor: Tóthné Fábián Eszter egyetemi docens) 25. Gellén Klára: Az írott sajtó és az elektronikus média joga. Budapest Média Intézet, Budapest, Egyetemi jegyzet, 78 p.

5 26. Papp Tekla: Atipikus szerződések. Palatia Nyomda és Kiadó Kft., Szeged, Egyetemi jegyzet, 131. p. (társlektor: Kemenes István a Szegedi Ítélőtábla kollégiumvezetője) 27. Papp Tekla: Atipikus szerződések. Palatia Nyomda és Kiadó Kft., 2. átdolgozott kiadás, Szeged, p. (társlektor: Kemenes István a Szegedi Ítélőtábla kollégiumvezetője) 28. Juhászné Zvolenszki Anikó: Polgári eljárásjogi ismeretek. Pólay Elemér Alapítvány. Szeged, p. 29. Papp Tekla Farkas Csaba: Társasági jog I. Palatia Nyomda és Kiadó Kft., Szeged, Példatár és tudásszint-ellenőrző munkafüzet. 240 p. (társlektor: Czene Klára c. egyetemi docens) 30. Szabó Miklós: Hatalom és jog. In: Hatalom interdiszciplináris megközelítésben. (szerk.: Tóth Szergej) Szegedi Egyetemi Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, p 31. Farkas Csaba Papp Tekla Strihó Krisztina: Társasági jog III/1. A gazdasági társaságok közös szabályai. Tyras Kiadó, Budapest, Egyetemi jegyzet, 256 p. 32. Czene Klára Farkas Csaba Papp Tekla Strihó Krisztina: Társasági jog III/2. Az egyes gazdasági társaságok. Tyras Kiadó, Budapest, Egyetemi jegyzet,185 p. 33. Papp Tekla: Atipikus szerződések. Tyras Kiadó, Budapest, Egyetemi jegyzet, 3. átdolgozott kiadás, 159 p. 34. Gellén Klára: A színlelt szerződés. Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára, Szeged, p. 35. Görög Márta: A kegyeleti jog és a nem vagyoni kártérítés. Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára. Szeged, p. 36. Gellén Klára (szerk.): Értékpapírjog. Pólay Elemér Alapítvány Tansegédletei. Szeged, p. 37. Szikora Veronika (szerk.): Magyar fogyasztóvédelmi magánjog európai kitekintéssel. FOME, Debrecen, p. Tanulmányok, cikkek: 38. A know-how és a know-how szerződés. Acta Iuvenum Sectio Juridica et Politica. Series Nova Tomus II. Szeged p. 39. Az oktató és a nevelő munka korszerű módszerei a jogászképzésben. Felsőoktatási Szemle évi 5. szám, p.

6 40. Elméleti és gyakorlati kérdések a gondnoksági perek köréből. Polgári Eljárásjogi Füzetek XIII., Budapest p. 41. Teoretícseszkije i praktícseszkije voproszi iz oblasztyi szugyébnüh razbiratyelsztv po gyelam ob usztanovlényiji popecsítyelsztva. Acta Juridica et Politica, Tomus XXXIV. Szeged p. 42. Társadalomfejlődési vetületek és célok Szilbereky Jenő tudományos munkáiban. Szilbereky Jenő Emlékkönyv. Acta Juridica et Politica, Tomus XXXVII. Szeged p. 43. A származásmegállapítási perek egyes kérdései. Kemenes Béla Emlékkönyv. Acta Juridica et Politica, Tomus XLIII. Szeged p. 44. Kodifikációs gondolatok a származásmegállapítási perek körében. Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Ünnepi Tanulmányok sorozat. IV. kötet. Novotni Alapítvány, Miskolc p. 45. A polgári peres eljárás hatékonysága. Tanulmányok dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára. Besenyei Lajos Emlékkönyv. Acta Juridica et Politica. Tomus LXIX. Fasciculus Szeged, p. 46. A hatékonyság megvalósítható cél vagy eljárási elv? In: Az igazságszolgáltatás kihívásai a XXI. században. Tanulmánykötet Gáspárdy László professzor emlékére. (szerk.: Harsági Viktória Wopera Zsuzsa) HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest, p. 47. A személyiségi jogok védelmi rendszere a magyar jogban. In: Információs társadalom médiajog. Acta Conventus de Iure Civili Tomus II. Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék, Lectum Kiadó, Szeged old. 48. A bíróság és a szakértők együttműködése a polgári perekben. In: Egységesülő polgári eljárásjog Európában. (szerk.: Wopera Zsuzsa Asztalos Zsófia) HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest Tanulmánykötet, p. 49. A vezető tisztségviselő jogállása, felelőssége a társasági jogban az elmúlt húsz évben. Magyar Jogász Egylet, Budapest 2010., p. Recenzió: 50. O. V. Ivanov: A perbeli bizonyítékok a polgári eljárásban. Magyar Jog, évi 3. szám, p. 51. Emlékkönyv Beck Salamon születésének 100. évfordulójára. Magyar Jog, évi 6. szám, p. Egyéb cikk: 52. Vitaülés a polgári eljárásbeli igazmondásról. Magyar Jog, évi 7. szám, p.

7 53. Beszámoló a Dél-Magyarországi Polgári Eljárásjogi Regionális Szekció munkájáról. Magyar Jog, évi 1. szám, p. 54. Perjogi ankét Szegeden. Magyar Jog, évi 1. szám, p. 55. Mi legyen a vagyonommal? In: Jogaink betegségben egészségben. (szerk.: Vasváry Artúrné) Magyar Betegjogi Közhasznú Egyesület Magyar Rákellenes Liga, Budapest p. 56. Mulasztásos jogsértés a fájdalomkezelésben. In: A fájdalomcsillapítás gyakorlati kérdései. (szerk.: Kismarton Judit Vasváry Artúrné) Magyar Rákellenes Liga Magyar Betegjogi Kht., Budapest, p. 57. A gyógykezelés céljából való adatkezelés joga. Praktizáló orvosok jogai és kötelességei. (szerk.: Kismarton Judit Vasváry Artúrné) Magyar Rákellenes Liga Magyar Betegjogi Kht., Budapest, p. 58. Betegellátás elutasításának joga. Praktizáló orvosok jogai és kötelességei. (szerk.: Kismarton Judit Vasváry Artúrné) Magyar Rákellenes Liga Magyar Betegjogi Kht., Budapest, p. Jogszabály előkészítés: 59. Javaslatok a gondnokság alá helyezési perekkel kapcsolatban. Készült az Igazságügyi Minisztérium Törvényelőkészítő Főosztálya részére ,5 ív. 60. Észrevételek A gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény tervezetéhez. Politikai Tudományok Intézete részére, ,5 ív Doktori értekezés: 61. A vitás apaság bírósági úton történő rendezése. Kézirat. Szeged, p. Opponensi vélemény: 62. Az ideiglenes intézkedés elmélete és gyakorlata a polgári eljárásjogban. Wopera Zsuzsa, Doktori értekezés, Miskolc Alapelvek a bírósági végrehajtási eljárásban. Kormos Erzsébet, Doktori értekezés, Miskolc A jogharmonizáció és a technikai fejlődés hatása az okirati bizonyításra. Harsági Viktória, Doktori értekezés, Miskolc A közvetítői eljárás az egészségügyben. Decastello Alice, Doktori értekezés, Pécs Konferencia előadások:

8 66. A Polgári Perrendtartás novellái. Szegedi Közjegyzői Kamara, Szeged, április A magyar polgári eljárás az Európai Bíróság eljárásának tükrében. VIII. Nyári Jogakadémia, Kecskemét, augusztus A személyiségi jogok védelmi rendszere a magyar jogban. Információs társadalom médiajog. Szeged, szeptember 19. In: Acta Conventus de Iure Civili Tomus II. Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék, Lectum Kiadó, Szeged old. 69. A jogászképzés helyzete és perspektívái. A felsőoktatás jelene és jövője. Szeged, március A Polgári perrendtartás változásai, különös tekintettel az Európai Uniós szabályokra. Ügyvédek Napja, Kecskemét június Betegjogok határok nélkül? A gyógyítás etikai és jogi kérdései. XI. Szent-Györgyi Napok, Szeged november Orvosjogi problémák az igazságügyi szakértő és a jogász szemszögéből. Tanulságos jogi esetek. Kerekasztal a szülészet-nőgyógyászat jogi kérdéseiről. Budapest, április 22. (társelőadó: Herczeg János egyetemi tanár) 73. Újkeletű orvosjogi problémák. Magyar Nőorvos Társaság Északkelet Magyarországi Szakcsoportja által rendezett Tudományos Ülés. Salgótarján, május (társelőadó: Herczeg János egyetemi tanár) 74. Az orvosi hibák természetrajza a mindennapos orvosi gyakorlatban. Magyar Igazságügyi Orvosok Társaságának XIII. Nagygyűlése. Szeged, augusztus (társelőadó: Herczeg János egyetemi tanár) 75. Az intézet elhagyásának joga, otthonszülés és anyakönyvezés. IV. Betegjogi Konferencia. Budapest, Egészségügyi Minisztérium, május A polgári eljárásjog aktuális kérdései. Szentes Városi Jogásznap, a Magyar Jogász Egylet Csongrád Megyei Szervezete rendezésében november Az ügyvédi hivatás jövője. Európai kihívások magyar válaszok. Az SZTE ÁJK Európa Tanulmányok Központja a Szegedi Ügyvédi Kamarával partnerségben. Szegedi Ügyvédi Kamara, október A polgári peres eljárás hatékonysága és idődimenziói. Nyolcadik Magyar Jogászgyűlés főreferátum, Balatonfüred június In: Magyar Jogász Egylet, Budapest 2006., p. 79. A perhatékonyságról Gáspárdy László gondolatai kapcsán. Gáspárdy László Tudományos Emlékülés. Miskolci Egyetem, október 26.

9 80. Polgári perrendtartás vagy újabb novella. Magyar Tudomány Ünnepe. Szegedi Akadémiai Bizottság, november Jogtudomány és orvostudomány, az orvos kártérítési felelőssége, betegjogok. Jogi és etikai kérdések a szülészet-nőgyógyászatban. Szeged, május A bíróság és a szakértők együttműködése a polgári perekben Magyarországon. Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés a gyakorlatban. Miskolci Egyetem ÁJK Európai és Nemzetközi Jogi Intézete, Miskolc december A polgári eljárásbeli jogorvoslati rendszer. Bárdosi István Emlékülés. JATE Államés Jogtudományi Kar, Szeged, november A gondnoksági perek elméleti és gyakorlati kérdései. JATE Állam- és Jogtudományi Kar Tudományos Bizottsága, Szeged, A gondnoksági perek elméleti és gyakorlati kérdései. ELTE ÁJK Polgári Eljárásjogi Tudományos Munkaközösség és MJSZ Fővárosi Szervezete. Budapest, In: Polgári Eljárásjogi Füzetek XIII., Budapest p. 86. Igazságszolgáltatási reform és a polgári eljárás. MJE Csongrád Megyei. Szervezetének Polgári Jogi Szakosztálya. Szeged, november A szülészet-nőgyógyászat etikai dilemmái. A Magyar Nőorvos Társaság Délkelet- Magyarországi Szekciójának XXX. Kongresszusa. Kerekasztal Konferencia. Hódmezővásárhely, október Miről, mennyit és hogyan? A jogászképzés aktuális problémái. ELTE ÁJK, Budapest, március 7. In: A jogászképzés múltja, jelene és jövője. Bibliotheca Iuridica, Acta Congressum 10. Budapest, p. 89. A jogászképzés jelene és problémái. A felsőoktatás jelene és jövője. Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégium. Szeged, In: 5 p. 90. Szugyébnoje rasszlédoványije v grazsdánszkom processze. Előadás az odesszai Állami Mecsnyikov Egyetemen november. 91. Praktische Fragen der Prozesse in Kindschaftssachen. Előadás a Lipcsei Egyetemen október. 92. A polgári peres eljárás hatékonysága. Habilitációs tudományos előadás. Szeged május A rendelettípusok új generációjának megjelenése az európai végrehajtási jogcím bevezetése, konzekvenciái. A határokon átívelő végrehajtás fejlődési tendenciái. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, nemzetközi konferencia. Budapest, december A vezető tisztségviselő jogállása, felelőssége a társasági jogban az elmúlt húsz évben.

10 Egyéb: Tizedik Magyar Jogászgyűlés, Balatonalmádi június Megjelent: Tizedik Magyar Jogászgyűlés, Magyar Jogász Egylet, Budapest 2010., p. 95. Kemenes Béla emlékezete. Évfordulós Emlékcsarnok. Ünnepi megemlékezés. Szeged, február Az Európai Bíróság előzetes döntéshozatali eljárása a magyarországi bírósági rendszerrel szemben támasztott követelmények. Az SZTE ÁJK, a Szegedi Biztonságpolitikai Központ és a Miniszterelnöki Hivatal szervezésében tartott konferencia. Megnyitó és hozzászólás. In: Európai Műhelytanulmányok. Kormányzati Stratégiai Elemző Központ, Budapest, p. 97. Mécanismes de décisions dans une Europe élargie. Nemzetközi Konferencia. Megnyitó. Szeged, november II. Betegjogi Konferencia. Magyar Rákellenes Liga, Országos Onkológiai Intézet és az Egészségügyi Minisztérium szervezésében. Budapest, május 23. Ülés-elnök. 99. III. Betegjogi Konferencia. Magyar Rákellenes Liga, Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium szervezésében. Budapest, május 14. Ülés-elnök. 100.IV. Betegjogi Konferencia. Az Egészségügyi Minisztérium szervezésében. Budapest, május 6. Ülés-elnök. 101.Huszonegyedik Jogász Vándorgyűlés. A közigazgatási perek szabályozásának továbbfejlesztése. Szekció-elnök. Szeged, október Habemus Decanum. Interjúk a jogi és igazgatási karok principálisaival. De Jure könyvek, Budapest, p.

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Szoba: B. ép. 2. sz. Tudományos minősítés: Megszerzés éve: 1997. Tudományterület: állam- és jogtudomány Típusa: Ph.D. Minősítése: summa cum laude A disszertáció

Részletesebben

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Tudományos minősítés: Megszerzés éve: 1997. Tudományterület: állam- és jogtudomány Típusa: Ph.D. Minősítése: summa cum laude A disszertáció címe: A vitás

Részletesebben

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár 1 Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Szoba: B. ép. 2. sz. Tudományos minősítés: Megszerzés éve: 1997. Tudományterület: állam- és jogtudomány Típusa: Ph.D. Minősítése: summa cum laude A disszertáció

Részletesebben

TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁG (Dr. Szabó Imre)

TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁG (Dr. Szabó Imre) 1 TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁG (Dr. Szabó Imre) Könyv, könyvrész: 1. Civil Procedure Hungary. International Encyclopaedia of Laws. Kluwer Law International (General Editor: Prof. Dr. R. Blanpain) The Hague/London/New

Részletesebben

Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés

Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés Az alábbi lista nem kimerítő, csupán kiindulásként szolgál a diplomamunkára és évfolyamdolgozatra

Részletesebben

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok:

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok: SZAKMAI ADATLAP I. Személyi adatok: Név: Prof. Dr. Szabó Imre Anyja neve: Kovács Ida Szül. helye, ideje: Mezőnagymihály, 1951. október 12. Állampolgársága: magyar Végzettség, tudományos fokozat: 1976:

Részletesebben

SZAKMAI ZÁRÓBESZÁMOLÓ A POLGÁRI PERJOGUNK

SZAKMAI ZÁRÓBESZÁMOLÓ A POLGÁRI PERJOGUNK SZAKMAI ZÁRÓBESZÁMOLÓ A POLGÁRI PERJOGUNK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI ÉS SZÜKSÉGESSÉGE TEKINTETTEL A NEMZETKÖZI TRENDEKRE TÉMÁJÚ F 043352 SZÁMÚ OTKA KUTATÁS EREDMÉNYEIRŐL Kutatásunk kezdetén 2003-ban szükségesnek

Részletesebben

DR. PETKÓ MIHÁLY PÉTER

DR. PETKÓ MIHÁLY PÉTER ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: DR. PETKÓ MIHÁLY PÉTER Szül. hely és idő: Debrecen, 1974. december 13. Állampolgárság: Magyar Cím: 4225 Debrecen, Platán utca 12. e-mail: petkom@kih.gov.hu (publikus) TANULMÁNYOK:

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996.

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996. Önéletrajz Személyi adatok: Név: Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin Születési hely, idő: Miskolc, 1961. december 24. Családi állapot: Férjezett (Férj: Dr. Szűcs László bíró, Nyíregyházi Városi Bíróság).

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MEDVE ANNA

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MEDVE ANNA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MEDVE ANNA SZEMÉLYI ADATOK Név: Születési hely: Pécs Dr. Medve Anna Születési idő: 1953. március 7. Beosztás: egyetemi docens, szeminárium-vezető (Általános Nyelvészeti és Anyanyelvi

Részletesebben

Publikációk jegyzék, tudományos elıadások, konferenciák, egyéb szakmai tevékenység

Publikációk jegyzék, tudományos elıadások, konferenciák, egyéb szakmai tevékenység Publikációk jegyzék, tudományos elıadások, konferenciák, egyéb szakmai tevékenység I. Publikációk magyar nyelven a) Monográfia, szakkönyv, könyvrészlet 1. Hegedős Andrea: Az élettársi kapcsolat a polgári

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Dr. Szabó Imre. 4. Apasági és a származás megállapítása iránti egyéb perek. In: Polgári Eljárásjog.

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Dr. Szabó Imre. 4. Apasági és a származás megállapítása iránti egyéb perek. In: Polgári Eljárásjog. 1 PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Dr. Szabó Imre Könyv, könyvrész: 1. Civil Procedure Hungary. International Encyclopaedia of Laws. Kluwer Law International (General Editor: Prof. Dr. R. Blanpain) The Hague/London/New

Részletesebben

Munkahely: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Műszaki Pedagógia Tanszék

Munkahely: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Műszaki Pedagógia Tanszék SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: DR. STURCZ ZOLTÁN Beosztás: egyetemi docens Munkahely: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Műszaki Pedagógia Tanszék Budapest 1111

Részletesebben

Állam- és Jogtudományi Szekció 1

Állam- és Jogtudományi Szekció 1 Állam- és Jogtudományi Szekció 1 Intézmény Város 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Elõadások száma I-III. helyezés Egyéb 1 BCE KIK Budapest 2 3 1 2 8 1 2 2 DE ÁJK Debrecen 1 2 2 1 2 1 3 1

Részletesebben

3. Neveléstörténeti szöveggyűjtemény 2. átdolgozott kiadás Szerk.: Dr. Horváth László

3. Neveléstörténeti szöveggyűjtemény 2. átdolgozott kiadás Szerk.: Dr. Horváth László Dr.Pornói Imre HAZAI KIADVÁNYOK Könyv 1. A nyolcosztályos népiskola gondolata és megvalósítása a két világháború közötti időszakban Kézirat, Doktori disszertáció KLTE, Debrecen, 1993. 2. Neveléstörténeti

Részletesebben

SZTE ETSZK Publikációs lista 2010

SZTE ETSZK Publikációs lista 2010 SZTE ETSZK Publikációs lista 2010 Doktori értekezés: Erdősi Erika: Az asszertivitás személyiségi hátterének vizsgálata ápolóhallgatók körében. Doktori értekezés. Kézirat. Semmelweis Egyetem, Budapest,

Részletesebben

A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004)

A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) Magyar Országos Levéltár Budapest, 2006 A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) Összeállította: Nagy Gábor Magyar

Részletesebben

Dr. Szabó Zsolt Ph.D

Dr. Szabó Zsolt Ph.D Dr. Szabó Zsolt Ph.D Egyetemi adjunktus Email cím: szabo.zsolt@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 állam- és jogtudomány PhD summa cum laude A disszertáció címe: A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége

Részletesebben

Tanulmányi Tájékoztató 2012/2013. tanév II. félév

Tanulmányi Tájékoztató 2012/2013. tanév II. félév Tanulmányi Tájékoztató 2012/2013. tanév II. félév i jogi szakjogász és i jogi szakokleveles tanácsadó szakirányú továbbképzési szakok Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kara 2011. év szeptemberétől

Részletesebben

Szívélyes üdvözlettel:

Szívélyes üdvözlettel: A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE IV-4/06658-0/2011. Dr. Kövér László elnök úr részére Országgyűlés BUDAPEST }H 5,? 0 1 4 Észi: 2011 LT:J 0,., Tisztelt Elnök Úr! Az Alkotmány 79. -a, valamint a bíróságok szervezetéről

Részletesebben

Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu. megbízott dékáni hivatalvezető, tanársegéd

Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu. megbízott dékáni hivatalvezető, tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK dr. Jani Péter Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu Neme férfi Születési dátum 29/05/1986 Állampolgárság

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Berényi János, tudományos tanácsos, egyetemi rendes tanár, Mezőgazdasági Kutatóintézet, Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai

Részletesebben

A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD DIAGNOSZTIKAI ÉS FEJLESZTÉSI CENTRUM KUTATÓMŰHELY BEMUTATÁSA

A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD DIAGNOSZTIKAI ÉS FEJLESZTÉSI CENTRUM KUTATÓMŰHELY BEMUTATÁSA A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD DIAGNOSZTIKAI ÉS FEJLESZTÉSI CENTRUM KUTATÓMŰHELY BEMUTATÁSA Szerzők: Mező Ferenc Mező Katalin Lektorok: Szabó Edina Szilágyi Barnabás Schréder Veronika Első szerző e-mail címe: mezo.ferenc@ped.unideb.hu

Részletesebben

Polgári eljárásjog I-II. Kommentár a gyakorlat számára - Harmadik kiadás (szerk. Petrik Ferenc) RÉSZ

Polgári eljárásjog I-II. Kommentár a gyakorlat számára - Harmadik kiadás (szerk. Petrik Ferenc) RÉSZ Polgári eljárásjog I-II. Kommentár a gyakorlat számára - Harmadik kiadás (szerk. Petrik Ferenc) RÉSZ ELSŐ RÉSZ ALAPVETÉSEK I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS AZ ALAPELVEK 1-6. SZERZŐ MÁSODIK RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A HÁZASSÁGI PEREK JOGHATÓSÁGI SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSAI A RENDSZERVÁLTOZÁSTÓL NAPJAINKIG NAGY ANDREA*

A HÁZASSÁGI PEREK JOGHATÓSÁGI SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSAI A RENDSZERVÁLTOZÁSTÓL NAPJAINKIG NAGY ANDREA* Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXIV. (2006), pp. 427-396 A HÁZASSÁGI PEREK JOGHATÓSÁGI SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSAI A RENDSZERVÁLTOZÁSTÓL NAPJAINKIG NAGY ANDREA* A házassági perek - amelyek magukba

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012)

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012) DR. CSÉCSY ANDREA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012) I. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK I/1. MONOGRÁFIÁK, MONOGRÁFIÁBAN ÍRT FEJEZETEK, KÖNYVEK, KÖNYVRÉSZLETEK 1. Szerződésszegés. In: Osztovics András (szerk.):

Részletesebben

X. FEJEZET AZ EURÓPAI POLGÁRI ELJÁRÁSJOG HATÁSA A MAGYAR

X. FEJEZET AZ EURÓPAI POLGÁRI ELJÁRÁSJOG HATÁSA A MAGYAR 1 X. FEJEZET AZ EURÓPAI POLGÁRI ELJÁRÁSJOG HATÁSA A MAGYAR POLGÁRI ELJÁRÁSJOGRA 1. Általános helyzetkép Polgári eljárásjogunk európai polgári eljárásjoghoz történő igazítása a kilencvenes évek elején elkezdődött.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A rendezvény megvalósítását a TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0048 azonosítószámú projekt támogatta.

BESZÁMOLÓ. A rendezvény megvalósítását a TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0048 azonosítószámú projekt támogatta. BESZÁMOLÓ A 2014. NOVEMBER 26-ÁN MEGRENDEZETT INTERDISZCIPLINÁRIS TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL A rendezvény megvalósítását a azonosítószámú projekt támogatta. A rendezvény keretében a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi

Részletesebben

Dobrocsi Szilvia. Büntetőeljárási jog II.

Dobrocsi Szilvia. Büntetőeljárási jog II. Dobrocsi Szilvia Büntetőeljárási jog II. P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y Wesselényi - sorozat Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási

Részletesebben

Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak Dunaújváros T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Képzési és kimeneti követelmény... 2 II. Képzési

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2006 - jelenleg dr. Varga Nelli Ügyvédi Iroda tagjaként ügyvéd

ÖNÉLETRAJZ. 2006 - jelenleg dr. Varga Nelli Ügyvédi Iroda tagjaként ügyvéd ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név: dr. Varga Nelli Születési hely, idő: Debrecen, 1978. szeptember 3. Fogadóóra: hétfő 11.30.-13.30. ÁJK 102. szoba E-mail: varga_nelli@hotmail.com MUNKAHELY 2002-2006. ügyvédjelölt

Részletesebben

»Collegium Doctorum«

»Collegium Doctorum« »Collegium Doctorum«Tisztelgés a miskolci jogtudományi doktori képzés eredményei előtt LUBÓCZKI KATALIN * Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara országosan egyedülálló eseménynek, a Collegium Doctorum

Részletesebben

A kurzus organogramja. Bizottságok & Képzési eljárásrend

A kurzus organogramja. Bizottságok & Képzési eljárásrend SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF SZEGED ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR SCHOOL OF MEDICINE Sebészeti Műtéttani Intézet Institute of Surgical Research E-mail: office.expsur@med.u-szeged.hu web: http://web.szote.u-szeged.hu/expsur/

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar. 2011. évi MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI JELENTÉS

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar. 2011. évi MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI JELENTÉS Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar 2011. évi MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI JELENTÉS 1 1) Az oktatók tudományos aktivitásának mérése A KSZKI a Kari Tanács által 2010-ben elfogadott szempontok

Részletesebben

Kollokviumi kérdések 2011 / 2012 II. félév Polgári Eljárásjog 2

Kollokviumi kérdések 2011 / 2012 II. félév Polgári Eljárásjog 2 Kollokviumi kérdések 2011 / 2012 II. félév Polgári Eljárásjog 2 1. A személyállapottal kapcsolatos perek közös szabályai 2. A házassági perek jellemzıi 3. Az apaság és a származás megállapítása iránti

Részletesebben

Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája

Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája Tudományos munkássága a Magyar Tudományos Művek Tárában: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&authorid=10023178 Könyv A Biblia mint kommunikációs tankönyv. Vince

Részletesebben

SZERZŐINK (2015/5/3)

SZERZŐINK (2015/5/3) SZERZŐINK (2015/5/3) dr. jur. Bencsik András Ph.D Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék, egyetemi adjunktus Prof. dr. habil., dr. jur. Fazekas Judit CSc Széchenyi

Részletesebben

Szakmai zárójelentés az F 68342 sz. A bírósági iratok kézbesítése az Európai Igazságügyi Térségben c. OTKA kutatásról

Szakmai zárójelentés az F 68342 sz. A bírósági iratok kézbesítése az Európai Igazságügyi Térségben c. OTKA kutatásról Szakmai zárójelentés az F 68342 sz. A bírósági iratok kézbesítése az Európai Igazságügyi Térségben c. OTKA kutatásról Vezető kutató: Dr. Harsági Viktória I. A kutatás célkitűzései A F 68342. számú A bírósági

Részletesebben

I. A PROJEKT HELYSZÍNE

I. A PROJEKT HELYSZÍNE BESZÁMOLÓ Az osztrák és német társasági jog intézményrendszerének jogösszehasonlító és jogdogmatikai elemzése (OTKA K 68628 sz.) Témavezető: Szikora Veronika A kutatás előrehaladása a tervezettnek megfelelt

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE SZEGED 2015. november 3. november 30. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZEGEDI AKADÉMIAI BIZOTTSÁGA A TUDOMÁNY ALAKÍTÓ EREJE címmel a Magyar Tudomány Ünnepén plenáris ülést tart 2015.

Részletesebben

2016. május 20. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika épület (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)

2016. május 20. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika épület (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) Az ezerarcú magánjog: a jogfejlődés útjai és lehetőségei a XXI. században a Magánjogot Oktató Fiatalok tizedik, és a Magánjogot Oktatók Egyesületének nyolcadik éves rendes konferenciája 2016. május 20.

Részletesebben

Tudományos és szakmai önéletrajz Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Tudományos és szakmai önéletrajz Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék Név: Dr. Gellén Klára Beosztás: egyetemi docens Tudományos fokozat: Ph.D. Tudományos és szakmai önéletrajz 1. Iskolák, tudományos fokozat - 2007 Ph.D fokozat megszerzése summa cum laude minősítéssel. A

Részletesebben

1. Az állami vállalat jogállása egyes szocialista országokban MTA Állam és Jogtudományi Intézet Kiadója Bp. 1967. 229. old.

1. Az állami vállalat jogállása egyes szocialista országokban MTA Állam és Jogtudományi Intézet Kiadója Bp. 1967. 229. old. Ficzere Lajos válogatoott publikációs jegyzék Önálló monográfiák, könyvek 1. Az állami vállalat jogállása egyes szocialista országokban MTA Állam és Jogtudományi Intézet Kiadója Bp. 1967. 229. old. 2.

Részletesebben

Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein)

Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein) VIII. Fejezet Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein) A magyar felsőoktatás egyik sikertörténete a Tudományos Diákkör, közismert nevén a TDK. Aligha véletlen,

Részletesebben

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT polgári jogi összefoglaló művek (válogatás 1945 után)

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT polgári jogi összefoglaló művek (válogatás 1945 után) Adorján Lívia, Anka Tibor Aradi Frigyes et al. Asztalos László Asztalos László Öröklési eljárások / Adorján Lívia, Anka Tibor. - Budapest : HVG-ORAC, 2002. - 392 p. : ill. ; 20 cm Tárgy: öröklési jog *

Részletesebben

Ifjan éretten öregen 80 kérdés válasz közel nyolc évtizedről

Ifjan éretten öregen 80 kérdés válasz közel nyolc évtizedről Conference paper MAFIOK XXXVIII. 2014, Pollack Mihály Faculty of Engineering and Information Technology University of Pécs, Hungary Ifjan éretten öregen 80 kérdés válasz közel nyolc évtizedről Kispéter

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az V. Miskolci EU Vándorkupáról

BESZÁMOLÓ az V. Miskolci EU Vándorkupáról BESZÁMOLÓ az V. Miskolci EU Vándorkupáról Szóbeli döntő Miskolci Egyetem 2009. május 15 16. A Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Karának Európai Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszéke által 2004-ben

Részletesebben

MKT. A Magyar Kriminológiai Társaság Igazgató Tanácsának beszámolója a 2011. évben végzett tevékenységéről. Magyar Kriminológiai Társaság

MKT. A Magyar Kriminológiai Társaság Igazgató Tanácsának beszámolója a 2011. évben végzett tevékenységéről. Magyar Kriminológiai Társaság MKT A Magyar Kriminológiai Társaság Igazgató Tanácsának beszámolója a 2011. évben végzett tevékenységéről Magyar Kriminológiai Társaság 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Budapest, 2012. április 13. Magyar

Részletesebben

A kutatási eredmények ismertetése

A kutatási eredmények ismertetése Nyilvántartási szám: T 049158 A kutatási eredmények ismertetése A II. világháború után a kolozsvári nyelvészek nagyszabású népnyelvkutató munkát végeztek a romániai magyarság körében. Számos monográfiát,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda Munkahelyek: Munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék Munkahely címe:

Részletesebben

GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Szent István Egyetem, Gödöllő (továbbiakban Egyetem) Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskolája a doktori képzésről és

Részletesebben

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szervezete

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szervezete A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szervezete 2015. október 21. ELNÖK Dr. Bendzsel Miklós MŰSZAKI ELNÖKHELYETTES GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ JOGI ELNÖKHELYETTES ELNÖKSÉGI KABINET Dr. Péntek Gábor fő Farkas

Részletesebben

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szervezete

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szervezete 2016. január 23. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szervezete ELNÖK Dr. Bendzsel Miklós MŰSZAKI ELNÖKHELYETTES GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ JOGI ELNÖKHELYETTES Farkas Szabolcs Horváth Zoltán Dr. Ficsor Mihály

Részletesebben

Tartalom. II. Könyv: SZEMÉLYEK 75. I. Könyv: BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 67

Tartalom. II. Könyv: SZEMÉLYEK 75. I. Könyv: BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 67 Tartalom Rövidítésjegyzék 51 Előszó 53 Általános indokolás 55 I. Az átfogó reform indokoltsága 55 II. A javaslat társadalmi modellje 56 III. Hagyomány és újítás. Külföldi példák 56 IV. Az Alkotmányos elvek

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ

SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ Wesley János Lelkészképző Főiskola Szociális munka szak 2010 október TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE... 4 II. 1. Témaválasztás, leadás, felmentés...

Részletesebben

Pető András Főiskola

Pető András Főiskola Név: Dr. Kullmann Lajos Intézmény: Születési hely, idő:. Budapest, 1941. május 26 Végzettség: - Budapesti Orvostudományi Egyetem, Általános Orvosi Kar, általános orvos, 1959-65 - Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A Kar tanszékei és egyéb szervezeti egységek

A Kar tanszékei és egyéb szervezeti egységek A Kar tanszékei és egyéb szervezeti egységek Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. IV. emelet Telefon/Fax: 544-414 E-mail: agrarjog@juris.u-szeged.hu Dr. Bobvos Pál egyetemi

Részletesebben

LEKTORAINK (2015/5/3)

LEKTORAINK (2015/5/3) LEKTORAINK (2015/5/3) dr. jur., lic. jur. can. Hámori Antal Ph.D Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Vendéglátás Intézeti Tanszék, főiskolai docens a Magyar

Részletesebben

Önéletrajz. További heti 40 órás jogviszonyban a munkáltató neve: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetı Eljárásjogi Tanszék

Önéletrajz. További heti 40 órás jogviszonyban a munkáltató neve: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetı Eljárásjogi Tanszék Önéletrajz Személyi adatok: Vezetéknév/utónév : Dr. Elek Balázs Email: elekb@dit.birosag.hu, elek.balazs@law.unideb.hu Állampolgárság: magyar Születési dátum: 1973. 08.17 Neme: férfi Bírósági szakmai tapasztalat:

Részletesebben

A jogtudomány sajátossága

A jogtudomány sajátossága Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola http://dfk.sze.hu/kezdolap http://doktiskjog.sze.hu A jogtudomány sajátossága Győr 2014. december 12.

Részletesebben

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szervezete

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szervezete A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szervezete 2015. július 22. ELNÖK Dr. Bendzsel Miklós MŰSZAKI ELNÖKHELYETTES Farkas Szabolcs GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ Horváth Zoltán JOGI ELNÖKHELYETTES Dr. Ficsor Mihály

Részletesebben

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet)

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet) (Neveléstörténet) 2016 Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása a IX. Kiss Árpád emlékkonferencia el adásai a Kiss Árpád archívum könyvsorozata. Link 2015 1. Elisabeth Kézi The

Részletesebben

15.25-15.40 Klein Tamás (ELTE ÁJK Doktori Iskola) Az új (közszolgálati) médiaszabályozás egyes strukturális kérdéseinek alkotmányjogi optikája

15.25-15.40 Klein Tamás (ELTE ÁJK Doktori Iskola) Az új (közszolgálati) médiaszabályozás egyes strukturális kérdéseinek alkotmányjogi optikája ALKOTMÁNYJOGI SZEKCIÓ Elnök: Dr. habil. Drinóczi Tímea Phd, tanszékvezető egyetemi docens Helyszín: Irk Albert előadóterem (48-as téri épület, III. emelet) 14.40-14.55 Bíró István (ME ÁJK DF Doktori Iskola)

Részletesebben

A HAGYATÉKI TARTOZÁSOKÉRT VALÓ FELELŐSSÉG TÁRSASÁGI JOGI KITEKINTÉSSEL

A HAGYATÉKI TARTOZÁSOKÉRT VALÓ FELELŐSSÉG TÁRSASÁGI JOGI KITEKINTÉSSEL Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék A HAGYATÉKI TARTOZÁSOKÉRT VALÓ FELELŐSSÉG TÁRSASÁGI JOGI KITEKINTÉSSEL Témavezető: Prof. Dr. Papp Tekla dr.

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév Cím. HORVÁTH Alpár. Telefonszám Vezetékes: (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Fax E-mail

Europass Önéletrajz. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév Cím. HORVÁTH Alpár. Telefonszám Vezetékes: (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Fax E-mail Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév Cím HORVÁTH Alpár Telefonszám Vezetékes: (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Fax E-mail (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Mobil: horvath_alpar@yahoo.com;

Részletesebben

Oktató-kutatás - tudományos. Oktatás - kutatás - tudományos

Oktató-kutatás - tudományos. Oktatás - kutatás - tudományos SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Dr. Czuprák Ottó E-mail Czuprak.Otto@uni-nke.hu Állampolgárság magyar Születési dátum 1951. 0. 10. Neme férfi Szakmai tapasztalat

Részletesebben

Címlap. INNOTÁRS_08_varoster. A pályamű azonosítója A projektvezető vállalkozás/intézmény neve A projektvezető neve A projekt címe

Címlap. INNOTÁRS_08_varoster. A pályamű azonosítója A projektvezető vállalkozás/intézmény neve A projektvezető neve A projekt címe Címlap 2 0 0 8 A pályamű azonosítója A projektvezető vállalkozás/intézmény neve A projektvezető neve A projekt címe INNOTARS_08-varoster MTA Regionális Kutatások Központja Dr. Nagy Gábor Határtalan várostérségek

Részletesebben

A népműveléstől a közösségi művelődésig Durkó Mátyás Emlékkonferencia 2016. PROGRAMFÜZET

A népműveléstől a közösségi művelődésig Durkó Mátyás Emlékkonferencia 2016. PROGRAMFÜZET PROGRAMFÜZET Debreceni Egyetem BTK NI Andragógia Tanszék 2 Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debreceni Egyetem Főépület Debrecen, Egyetem tér 1. 2016. június 16-17. A rendezvény szervezői: Debreceni Egyetem

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. 1. Személyes adatok:

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. 1. Személyes adatok: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. Személyes adatok: Név: Menyhárd Attila Cím: Otthon: H-9024 Győr, Vécsey u. 14 I/1 Munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék; H-1364 Budapest, Egyetem tér 1-3.

Részletesebben

I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola. A képzésért felelős kar megnevezése: Állam- és Jogtudományi Kar

I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola. A képzésért felelős kar megnevezése: Állam- és Jogtudományi Kar I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola Tudományág: Politikatudomány Képzési forma: doktori (PhD) képzés Képzési cél: tudományos fokozat szerzésére felkészítés, felsőoktatási

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 2015. február 26-án ülést tartott. A napirend a következő volt:

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 2015. február 26-án ülést tartott. A napirend a következő volt: A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓJA Kari Közlöny 2014/15. 3. szám TARTALOM A kari tanács ülései 1 Határozatok 2 Személyi hírek 6 Bizottsági hírek 14 Kari hírek

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

SZTE Hírlevél 2005/6 (2005 December 26, Monday) -

SZTE Hírlevél 2005/6 (2005 December 26, Monday) - SZTE Hírlevél 2005/6 (2005 December 26, Monday) - Szent- Györgyi Albert Orvos-és Gyógygyszerésztudományi Centrum márciusi Hírlevele Címszavakban: személyi döntések, minõségbiztosítás elsõként, Gyermekklinika-fejlesztés,

Részletesebben

A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége

A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége Az MTA Néprajztudományi Bizottsága 2014-ben két alkalommal ülésezett (január 15- én és november 11-én). Az ülésre első alkalommal a Néprajzi Múzeum Tanácstermében

Részletesebben

A konferencia programja

A konferencia programja A konferencia programja Sajtótájékoztató könyvbemutató Bemutatásra került Poór József Karoliny Mártonné Berde Csaba Takács Sándor (szerk.): Átalakuló emberi erőforrás menedzsment c. könyve, melyet 2012-ben

Részletesebben

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010.

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Szemle 105 Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 4236 lap +

Részletesebben

Az Informatikai Intézet működési rendje. 1. Az intézet

Az Informatikai Intézet működési rendje. 1. Az intézet Az Informatikai Intézet működési rendje 1. Az intézet Nftv. 108. 11. intézet: több tanszék tevékenységét összefogó vagy több tanszék feladatait ellátó szervezeti egység, SZTE SZMSZ V.37. Az intézet a kar

Részletesebben

CV - Dr. Kurucz Rózsa CSc

CV - Dr. Kurucz Rózsa CSc CV - Dr. Kurucz Rózsa CSc Dr. Kurucz Rózsa CSc fõiskolai tanár, intézetigazgató, neveléstudomány kandidátusapedagógusképzõ Intézet Iroda: A épület, 202. irodatelefon: 74/528-300/1206Email: kurucz@igyk.pte.hu

Részletesebben

Cím(ek) Rákóczi u. 25., 7673 Cserkút (Magyarország) Mobil + 36 70 944-6163 E-mail(ek) csurkejozsef@gmail.com

Cím(ek) Rákóczi u. 25., 7673 Cserkút (Magyarország) Mobil + 36 70 944-6163 E-mail(ek) csurkejozsef@gmail.com Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Dr. Csürke József, Ph.D Cím(ek) Rákóczi u. 25., 7673 Cserkút (Magyarország) Mobil + 36 70 944-6163 E-mail(ek) csurkejozsef@gmail.com Állampolgárság

Részletesebben

pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Centralizáció, decentralizáció, 3 Sáska Géza

pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Centralizáció, decentralizáció, 3 Sáska Géza Educatio pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Centralizáció, decentralizáció, demokrácia Centralizáció, decentralizáció, demokrácia 3 Sáska Géza Menekülés az iskolától 23 Forray

Részletesebben

Pordány Sarolta. Konferencia a fejldés-orientált felnttképzésrl (Budapest, 2006. november)

Pordány Sarolta. Konferencia a fejldés-orientált felnttképzésrl (Budapest, 2006. november) Pordány Sarolta Konferencia a fejldés-orientált felnttképzésrl (Budapest, 2006. november) Második alkalommal rendezett felnttképzési konferenciát a Felnttképzés Fejlesztéséért Egyesület (FFE) és a Tudományos

Részletesebben

Bűnbakok az európai és a magyar történelemben. (Zánka, 2012. augusztus 17-21.)

Bűnbakok az európai és a magyar történelemben. (Zánka, 2012. augusztus 17-21.) Bűnbakok az európai és a magyar történelemben (Zánka, 2012. augusztus 17-21.) Augusztus 17. 15.00 18.15 15.00 15.15 Köszöntés, technikai (Lengvári István, Vonyó József) 15.15 15.45 Pók Attila, kandidátus,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Büntetőeljárás-jog 1-2 oktatásáról, követelményekről a teljes idejű és a részidős képzés hallgatói számára 2015/2016.

TÁJÉKOZTATÓ a Büntetőeljárás-jog 1-2 oktatásáról, követelményekről a teljes idejű és a részidős képzés hallgatói számára 2015/2016. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BŰNÜGYI TUDOMÁNYOK INTÉZETE BÜNTETŐELJÁRÁSJOGI TANSZÉK TÁJÉKOZTATÓ a Büntetőeljárás-jog 1-2 oktatásáról, követelményekről a teljes idejű és a részidős

Részletesebben

V Á L A S Z T O T T B Í R Ó S Á G I T A G O Z A T O K N É V J E G Y Z É K E I (2011. június 1. 2014. május 31.)

V Á L A S Z T O T T B Í R Ó S Á G I T A G O Z A T O K N É V J E G Y Z É K E I (2011. június 1. 2014. május 31.) 1 V Á L A S Z T O T T B Í R Ó S Á G I T A G O Z A T O K N É V J E G Y Z É K E I (2011. június 1. 2014. május 31.) Bács-Kiskun megye: Dr. Balázs Katalin Dr. Bernschütz Sándor Dr. Bodóczky László Dr. Cserpák

Részletesebben

9:30 9:40 Megnyitó (Forray R. Katalin, egyetemi tanár, az Educatio "Társadalmi nemek" számának szerkesztője )

9:30 9:40 Megnyitó (Forray R. Katalin, egyetemi tanár, az Educatio Társadalmi nemek számának szerkesztője ) HA ROSSZUL LÁTJA E LEVÉL KARAKTEREIT KATTINTSON IDE: http://www.oktatas.uni.hu/gender.htm Meghivó Oktatás és iskolázottság nemi egyenlőtlenségek cimmel közös tudományos konferenciát rendez az MTA Nevelésszociológiai,

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVI, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVI, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, F01 Általános közösségi szolgáltatások F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 1 1 Országgyűlés hivatali szervei 15 878,0 583,3 15 299,4 17

Részletesebben

Az intézmény dolgozói

Az intézmény dolgozói Az intézmény dolgozói Intézményvezető: Intézményvezető helyettes: Intézményvezető helyettes: Tonka Lászlóné Illés Erika Noé Krisztina Munkaközösség vezetők Alsós munkaközösség Felsős munkaközösség Foglalkoztató

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. Fejezet Alapvető elvek...4 A törvény célja...4 A bíróság feladatai a polgári perben...5

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke Szám: 318-2/2007. ELŐTERJESZTÉS A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági

Részletesebben

A hitviták magyarországi társadalomtörténete, funkcióváltásai, műfaji rendszere és adattára a XVI-XVIII. században

A hitviták magyarországi társadalomtörténete, funkcióváltásai, műfaji rendszere és adattára a XVI-XVIII. században A hitviták magyarországi társadalomtörténete, funkcióváltásai, műfaji rendszere és adattára a XVI-XVIII. században Részletes jelentés a kutatás eredményeiről és folyamatáról A fenti kutatásra 2001. január

Részletesebben

Karlovitz János Tibor (szerk.). Mozgás, környezet, egészség. Komárno: International Research Institute s.r.o., ISBN 978-80-89691-15-9

Karlovitz János Tibor (szerk.). Mozgás, környezet, egészség. Komárno: International Research Institute s.r.o., ISBN 978-80-89691-15-9 Mozgás és egészség KARLOVITZ János Tibor Miskolci Egyetem, Miskolc bolkarlo@uni-miskolc.hu Ebben a bevezető fejezetben arra szeretnénk rávilágítani, miért éppen ezek a tanulmányok és ebben a sorrendben

Részletesebben

1/2015. sz. Határozat A Kari Tanács 2015. március 6-án megtartott ülésén

1/2015. sz. Határozat A Kari Tanács 2015. március 6-án megtartott ülésén 1/2015. sz. Határozat A Kari Tanács 2015. március 6-án megtartott ülésén A Kari Tanács a Tanulmányi és Vizsga Bizottság javaslatát a Kari Térítési és Juttatási Rend kiegészítésére az alábbiakkal egyhangúlag

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZABÁLYZATAI Ikt.szám: 464/1300/1-2/2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1-3. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege Debrecen 2012. január

Részletesebben

KARI TANÁCS HATÁROZATAI 2006. február 8.

KARI TANÁCS HATÁROZATAI 2006. február 8. KARI TANÁCS HATÁROZATAI 2006. február 8. A szavazati joggal rendelkezők közül jelen van:. Dr. DSc Székely Csaba egyetemi tanár, dékán 2. Dr. CSc Andrássy Adél egyetemi docens, dékánhelyettes 3. Dr. DSc

Részletesebben

1994. évi országgyűlési képviselőválasztás

1994. évi országgyűlési képviselőválasztás VI. A VÁLASZTÁSI FÜZETEK SOROZAT EDDIG MEGJELENT SZÁMAI 1. Országos Választási Bizottság elvi állásfoglalásai, időközi országgyűlési választások eredményei, 1992. 2. A társadalombiztosítási képviselők

Részletesebben

Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról

Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról BETHLEN GÁBORRA EMLÉKEZÜNK Nagy Dóra Schrek Katalin Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról Négyszáz éve, hogy erdélyi fejedelemmé választották Bethlen Gábort. A kolozsvári országgyűlés 1613. október

Részletesebben

A Levegő Munkacsoport Közhasznúsági Jelentése a 2001. évről

A Levegő Munkacsoport Közhasznúsági Jelentése a 2001. évről A Levegő Munkacsoport Közhasznúsági Jelentése a 2001. évről A Levegő Munkacsoport 116 tagszervezetet számláló Országos Környezetvédő Szövetség. Pártpolitikától független környezetvédelmi tevékenységet

Részletesebben

Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes

Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Születés helye, ideje: Siklós, 1954. július 29. Munkahely Pécsi Tudományegyetem Könyvtára H- 7622 Pécs, Universitas u.2/a. fõigazgató PTE BTK?Oktatás és

Részletesebben

SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hivatalos tájékoztatója. 2010/11. 1. szám. Kari Közlöny

SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hivatalos tájékoztatója. 2010/11. 1. szám. Kari Közlöny Kari Közlöny SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hivatalos tájékoztatója 2010/11. 1. szám Kari Közlöny A Kari Közlöny pdf-formátumban letölthető a JGYPK Internetes honlapjáról: www.jgypk.u-szeged.hu/kozlony

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 120. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 17., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 120. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 17., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 17., hétfõ 120. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXXXII. törvény A Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendészeti

Részletesebben