Állam- és Jogtudományi Szekció 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Állam- és Jogtudományi Szekció 1"

Átírás

1 Állam- és Jogtudományi Szekció 1 Intézmény Város Elõadások száma I-III. helyezés Egyéb 1 BCE KIK Budapest DE ÁJK Debrecen ELTE ÁJK Budapest KRE ÁJK Budapest ME ÁJK Miskolc PPKE JÁK Budapest PTE ÁJK Pécs RTF Budapest SZE ÁJK Gyõr SZTE ÁJK Szeged Összesen:

2 Állam- és Jogtudományi Szekció 2 Sorszám neve Elõadott dolgozatok száma I. helyezésû dolgozatok száma II. helyezésû dolgozatok száma III. helyezésû dolgozatok száma I-III. helyezett dolgozatok száma Díjazott, de nem helyezett dolgozatok száma 1 Agrárjogi és Környezetvédelmi jogi Alkotmányjogi I Alkotmányjogi II Büntetõ (anyagi) jogi I Büntetõ (anyagi) jogi II Büntetõ eljárásjogi Európai jogi Jog- és állambölcseleti és Római jogi Kereskedelmi jogi Közigazgatási jogi Kriminalisztikai és Jogi informatikai Kriminológiai Munka- és szociális jogi Nemzetközi jogi Pénzügyi jogi Polgári (anyagi) jogi I Polgári (anyagi) jogi II Polgári eljárásjogi Összesen:

3 Állam- és Jogtudományi Szekció 3 Agrárjogi és környezetvédelmi jogi Agrárjogi és környezetvédelmi jogi I. Komári Ágnes Eszter ELTE ÁJK 11 II. Hegyes Péter István SZTE ÁJK 11 Gének harca az élelmiszerjog terén az európai unióban és magyarországon Az erdõgazdálkodás jogi szabályozása a fenntartható erdõgazdálkodás Dr. Kurucz Mihály egyetemi docens Dr. Bobvos Pál tszv. egyetemi docens; Dr. Farkas-Csamangó Erika egyetemi tanársegéd Agrárjogi és környezetvédelmi jogi III. Gyurán Ildikó ME ÁJK 9 A tokaji bor eredetvédelme Dr. Olajos István egyetemi adjunktus Agrárjogi és környezetvédelmi jogi Agrárjogi és környezetvédelmi jogi Agrárjogi és környezetvédelmi jogi Különdíj Csõke Andrea SZTE ÁJK Különdíj Dr. Balogh Emese ME ÁJK Különdíj Szalóki Kitti ME ÁJK 9 Szövetkezet vagy társaság? (A takarékszövetke zetek múltja és jövõje) A földnyilvántartások szerepe az agrártámogatási rendszerben Környezetjogi felelõsség környezetünk büntetõjogi védelme Dr. Veres József professor emeritus; Dr. Bezdán Anikó egyetemi tanársegéd Dr. Olajos István egyetemi adjunktus Dr. Csák Csilla egyetemi docens Alkotmányjogi I. I. Nagy Gusztáv PPKE JÁK 7 Szükségünk van-e új alkotmányra? Hatályos alkotmányunk néhány hiányossága és pontatlansága egy új alkotmány koncepciója Dr. Kilényi Géza professor emeritus felé Alkotmányjogi I. II. Stipta Zsuzsa ME ÁJK 5 A környezethez való jog alkotmányos kérdései Dr. Paulovics Anita tszv. egyetemi docens Alkotmányjogi I. III. Mike Gyula SZE ÁJK 9 A hátrányos megkülönböztetés tilalmának értelmezése a nemzetközi dokumentumok és Dr. Kukorelli István egyetemi tanár az alkotmány tükrében, különös tekintettel a nemek közötti diszkriminációra

4 Állam- és Jogtudományi Szekció 4 Alkotmányjogi I. Különdíj Buda Enikõ BCE KIK 5 Meddõ vita a mûvi meddõvé tétel jogi szabályozása Dr. Majtényi Balázs fõiskolai adjunktus Alkotmányjogi I. Különdíj Elekes József, Czeglédi Ádám SZTE ÁJK SZTE ÁJK Alapjogvédelmi rendszer egy új alkotmányban Dr. Trócsányi László egyetemi tanár; Dr. Szajbély Katalin tudományos segédmunkatárs Alkotmányjogi I. Különdíj Miklósa Mónika PTE ÁJK 5 Alkotmányjogi II. I. Varsányi Benedek ELTE ÁJK 10 Alkotmányjogi II. II. Horváth Zsolt SZE ÁJK 7 Alkotmányjogi II. II. Mészáros Gábor SZE ÁJK 7 A családtervezési célú mûvi meddõvé tétel alkotmányjogi problematikája A magyar országgyûlési választási rendszer a választójog egyenlõségének tükrében Dr. Drinóczi Tímea egyetemi adjunktus Dr. Papp Imre egyetemi adjunktus Rendõrségi kamerás térfi gyelés magyarországon választanunk kell a közbiztonság és Dr. Halmai Gábor tszv. egyetemi tanár az emberi jogok között? Az országgyûlés és a kormány közötti bizalmi viszony, különös tekintettel a konstruktív Dr. Halmai Gábor tszv. egyetemi tanár; Dr. Papp Imre egyetemi adjunktus bizalmatlansági indítványra Alkotmányjogi II. III. Nagy Klára SZE ÁJK 5 Adatvédelem a biometrikus adatok tükrében különös tekintettel a biometrikus útlevélre Dr. Halmai Gábor tszv. egyetemi tanár Alkotmányjogi II. III. Sabjanics István PPKE JÁK 5 Gondolatok a polgári titkosszolgálatok közjogi helyzetérõl Dr. Hajas Barnabás egyetemi adjunktus Alkotmányjogi II. Különdíj Gyõri Levente László SZE ÁJK 9 Döntés-elõkészítés és nyilvánosság Dr. Halmai Gábor tszv. egyetemi tanár; Dr. Földes Ádám külsõ konzulens

5 Állam- és Jogtudományi Szekció 5 Alkotmányjogi II. Különdíj Keyha Emese ELTE ÁJK 9 Alkotmányjogi II. Különdíj Lápossy Attila ELTE ÁJK 9 Büntetõ (anyagi) jogi I. I. Deák Zoltán SZTE ÁJK 15 Közéleti vitarendezés elsõ és másodfokon. Dr. Papp Imre egyetemi adjunktus; A közszereplõk megsértésének alkotmányos Dr. Tordai Csaba fõosztályvezetõ és tényleges határai Egy, mindenkiért? Az állami védelmi kötelezettség és az alapjogok korlátozása a magyar alkotmányos gyakorlat egyetemi tanársegéd Dr. Somody Bernadette tükrében Dogmatikai és jogértelmezési kérdések a rablás tényállása kapcsán Dr. Szomora Zsolt egyetemi tanársegéd Büntetõ (anyagi) jogi I. II. Bihari Éva DE ÁJK 7 Az orvosi mûhiba, mint a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés speciális esete Dr. Madai Sándor egyetemi tanársegéd Büntetõ (anyagi) jogi I. II. Gaál Ildikó SZE ÁJK 7 Egy szelet a gazdasági bûncselekményekkel kapcsolatos problémákból. A csõdbûntett Dr. Németh Imre egyetemi adjunktus Büntetõ (anyagi) jogi I. III. Molnár Krisztina ME ÁJK 7 Gondolatok a gazdasági bûncselekményekrõl különös tekintettel a csõdbûntettre Dr. Gula József egyetemi adjunktus Büntetõ (anyagi) jogi I. III. Tóth Áron László PPKE JÁK 9 A nemi erkölcs elleni erõszakos bûn cse lekmé nyek hazai szabályozásának folyamata a Dr. Ujvári Ákos egyetemi adjunktus törvényi szabályozás változásainak tükrében Büntetõ (anyagi) jogi I. Különdíj Takács Krisztián PTE ÁJK 7 A lopás, a rablás és a kifosztás bûn cse lekmények megvalósulása, elhatárolási kérdései és egymáshoz való Dr. Hornyák Szabolcs egyetemi adjunktus viszonyuk

6 Állam- és Jogtudományi Szekció 6 Büntetõ (anyagi) jogi I. Különdíj Takács Zoltán SZE ÁJK 7 Büntetõ (anyagi) jogi II. I. Tóth Áron László PPKE JÁK 9 Büntetõ (anyagi) jogi II. II. László Zsuzsanna SZTE ÁJK 9 A helyszínelhagyásos cselekmények elhatárolá sának kérdései és megállapíthatóságának Dr. Németh Imre egyetemi adjunktus problémái A kóros elmeállapot problematikája a magyar büntetõjogban Gondolatok az életfogytig tartó szabadságvesztés problematikájáról Dr. Ujvári Ákos egyetemi adjunktus Dr. Nagy Ferenc tszv. egyetemi tanár Büntetõ (anyagi) jogi II. III. Székely György László ME ÁJK 9 A terrorizmus megítélése a magyar bün te tõjogban Dr. Sántha Ferenc egyetemi adjunktus Büntetõ (anyagi) jogi II. Különdíj Fülöp Natasa Katalin PPKE JÁK 7 Modell-személy a magyar büntetõjogban Dr. Molnár Gábor egyetemi docens Büntetõ eljárásjogi I. Peisch András ELTE ÁJK 7 Büntetõ eljárásjogi II. Szabó Dóra PTE ÁJK 7 Büntetõ eljárásjogi II. Törõ Andrea SZTE ÁJK 7 Belföldi elfogatóparancs, európai elfogatóparancs, nemzetközi elfogatóparancs Dr. Holé Katalin egyetemi adjunktus A fogvatartottak foglalkoztatásának szerepe a büntetés végrehajtása hatékonysága szempontjából Dr. Vókó György tszv. egyetemi tanár Az európai bizonyíték-átadási parancs szabályo zása és várható hatásai Dr. Karsai Krisztina egyetemi docens Büntetõ eljárásjogi III. Nagy Eszter Kinga ELTE ÁJK 7 A kényszergyógykezelés végrehajtása Dr. Kabódi Csaba tszv. egyetemi docens Büntetõ eljárásjogi III. Springmann Eszter PTE ÁJK 7 Mediáció a magyar büntetõeljárásban Dr. Herke Csongor tszv. egyetemi docens Büntetõ eljárásjogi Különdíj Kovács Eszter PTE ÁJK 7 Perbeszédek komplex megközelítésben Dr. Tremmel Flórián egyetemi tanár Büntetõ eljárásjogi Különdíj Takács Gabriella ELTE ÁJK 11 A vádelv Dr. Holé Katalin egyetemi adjunktus

7 Állam- és Jogtudományi Szekció 7 Büntetõ eljárásjogi Különdíj Váradi Ottó László RTF 5 Európai jogi I. Szabados Tamás ELTE ÁJK 9 Európai jogi II. Makai Edit DE ÁJK 7 Európai jogi III. Szerdahelyi Ágnes SZTE ÁJK Európai jogi Különdíj Horváth András SZE ÁJK 9 Európai jogi Különdíj Pünkösty András PPKE JÁK Az ügyész diszkrecionális jogkörének egyes kérdései A székhelyáthelyezés szabadsága és az európai részvénytársaság Dr. Sléder Judit fõiskolai docens Dr. Király Miklós tszv. egyetemi docens Az európai unió saját forrásainak rendszere, Dr. Csûrös Gabriella Klára különös tekintettel a jövõbeli fi nanszírozási egyetemi tanársegéd lehetõségekre Génjog az eu-ban. A géntechnológiai tevékenység szabályozása az európai unióban és Dr. Bodnár László egyetemi tanár hazánkban Bírósági felülvizsgálat az európai közösség kartelleljárásában Dr. Patyi András tszv. egyetemi docens A szakmai szolgáltatókra vonatkozó szabályozás alakulásának megítélése, különös Dr. Szabó Marcell egyetemi docens te kintettel az ügyvédekre vonatkozó reklámkorlátozásokra Jog- és állambölcseleti I. Berecz Péter DE ÁJK 7 Jogállam és politikai közösség Dr. Simon Attila egyetemi docens Jog- és állambölcseleti II. Kovács Endre Miklós SZTE ÁJK 11 Hol lakik a szuverenitás? Az európai unió két alternatívája: államszövetség vs. Szövetségi Dr. Paczolay Péter egyetemi tanár állam Jog- és állambölcseleti III. Páder Balázs SZTE ÁJK 7 A perlési politizálás jelensége és hatása a jogra Dr. Pokol Béla tszv. egyetemi tanár

8 Állam- és Jogtudományi Szekció 8 Jog- és állambölcseleti Különdíj Falusi Márton ELTE ÁJK 9 Jog és irodalom magyarországon, avagy a kádári belletrisztikus normativizmus Dr. Zsidai Ágnes egyetemi tanár I. Pozsonyi Norbert SZTE ÁJK 9 Damnum iniuria datum Dr. Jakab Éva tszv. egyetemi tanár különdíj II. Bathó Gábor ELTE ÁJK 7 II. Papp László DE ÁJK 7 III. Dékány Kinga SZTE ÁJK 7 III. Illés István PTE ÁJK 5 Különdíj Buda Zsuzsanna SZTE ÁJK 7 Különdíj Képessy Imre ELTE ÁJK 5 Különdíj Lehotay Veronika ME ÁJK 9 Az obstrukció elméletben és gyakorlatban ( ) A btk. Xviii. És xx. Fejezetének alkalmazása a debreceni ítélõtáblán között Magyar váltójog a 19. Század elsõ felében, kü lönös tekintettel a gyakorlatra Dr. Mezey Barna tszv. egyetemi tanár Dr. Balogh Judit egyetemi docens; Dr. Varga Norbert egyetemi tanársegéd Dr. Homoki -Nagy Mária tszv. egyetemi tanár Fejezetek az örökváltság magyarországi tör téne tébõl zsoldos ignácz és kortársai javaslatainak Dr. Szekeres Róbert egyetemi adjunktus tükrében Tabulae pompeianae sulpiciorum bemutatása es három jogeset elemzese Dr. Jakab Éva tszv. egyetemi tanár Pravda zvít ezí az igazság gyõz? A beneš-dekrétumok egyes kérdéseirõl történészi és jogászi szemmel, különös tekintettel az Dr. Mezey Barna tszv. egyetemi tanár; ezen szabályok körüli máig tartó fontosabb Dr. Horváth Attila egyetemi docens vitákra, és kitekintéssel a szlovák és magyar nézõpont közti különbségekre A zsidótörvények és rendeletek vérgahajtása a mezõcsáti járásban Dr. Stipta István intézetigazgató egyetemi tanár

9 Állam- és Jogtudományi Szekció 9 Különdíj Való Viktor KRE ÁJK 5 Különdíj Váradi Ágnes SZE ÁJK 3 A kormányforma tényezõinek változása ben Az atipikus szerzõdések elõzményei a római jogban Dr. Máthé Gábor intézetvezetõ egyetemi docens Dr. Kállay István egyetemi docens Kereskedelmi jogi I. Enyedy Ákos ME ÁJK 9 Kereskedelmi jogi II. Halász Vendel PTE ÁJK 9 Kereskedelmi jogi III. Markó Szörény ME ÁJK 9 A tájékoztatási kötelezettség jelentõsége és érvényesülése a magyar értékpapírjogban, Dr. Miskolczi Bodnárné Dr. Harsányi fi gyelemmel a kapcsolódó jogterületekre és Gyöngyi egyetemi adjunktus az európai uniós tendenciákra A részvényszerzés összehasonlító kereskedelmi jogi vizsgálata a részvények megszerzé séhez kapcsolódó egyes kérdések vizsgá- Dr. Kecskés András egyetemi tanársegéd lata Az általános szerzõdési feltételek változásai a jogharmonizáció és az új ptk. Koncepció Újváriné Dr. Antal Edit egyetemi adjunktus tükrében Kereskedelmi jogi Különdíj Buzási Barnabás SZTE ÁJK A nyilvános ajánlattétellel történõ vállalatfevásárlás szabályai európai és jogösszehasonlító Dr. Papp Tekla egyetemi docens aspektusban Közigazgatási jogi I. Barabás Gergely ELTE ÁJK 9 Kontraktuális közigazgatás közszerzõdések a magyar jogban Dr. Nagy Marianna egyetemi docens Közigazgatási jogi II. Legáth Krisztina SZE ÁJK 9 Semmisség a közigazgatási hatósági eljárásban Dr. Varga Zs. András egyetemi docens

10 Állam- és Jogtudományi Szekció 10 Közigazgatási jogi II. Szegedi László ELTE ÁJK 7 Közigazgatási jogi III. Berkes Lilla PPKE JÁK 7 Közigazgatási jogi III. Sváb Edit Emese ME ÁJK 7 Közigazgatási jogi Különdíj Barta Attila DE ÁJK 7 Közigazgatási jogi Különdíj Endrédi Gábor PTE ÁJK 7 Közigazgatási jogi Különdíj Szabó Zsuzsanna ELTE ÁJK 9 Dilemmák a közigazgatási hatósági eljárás jogorvoslati rendszerében Dr. Fazekas Marianna egyetemi docens Fél lábbal a paradicsomban. Menekültügyi iga zgatás európai jogi és nemzetközi jogi Dr. Wetzel Tamás szakreferens kitekintõvel Magyarország regionális politikája, különös te kintettel az észak-magyarországi régióra Közvetett közigazgatás és autonóm struktúrák a XXI. századi közigazgatásban Regionális önkormányzatok magyarországon lehetõségek és esélyek A településfejlesztési tervezés egyes kérdései magyar-német összehasonlításban Dr. Torma András tszv. egyetemi tanár Dr. Balázs István tszv. egyetemi docens Dr. Kóbor Gyula tudományos fõmunkatárs Dr. Szalai Éva egyetemi adjunktus Kriminalisztikai és jogi informatikai I. Beró Henrietta SZTE ÁJK 7 Gyermekek gyermekkor nélkül a bántalmazottak statisztikája Hekáné Dr. Szondi Ildikó egyetemi docens Kriminalisztikai és jogi informatikai Kriminalisztikai és jogi informatikai II. Õri Annamária PTE ÁJK 9 Digitális tartalmak jogi védelme Dr. Balogh Zsolt György egyetemi docens III. Hadzsi István RTF A hangazonosítás Dr. Anti Csaba fõiskolai tanársegéd Kriminalisztikai és jogi informatikai Különdíj Pintér Roberta RTF Parafenomének alkalmazása a kriminalisztikában Nyilasi Tibor fõiskolai tanársegéd

11 Állam- és Jogtudományi Szekció 11 Kriminológiai I. Németh Gergõ László RTF 5 A szicíliai és a magyar szervezett bûnözés összehasonlítása Dr. Németh Zsolt ny. r. ezredes, fõiskolai tanár Kriminológiai II. Vig Dávid ELTE ÁJK 7 Kriminológiai III. Gyimesi Zita Katalin PTE ÁJK 9 A szabadságvesztésre ítéltek választójogának egyes kérdései Dr. Kerezsi Klára egyetemi docens Bûnügyi együttmûködés az európai unióban, különös tekintettel az europol rendõrségi Dr. Korinek László tszv. egyetemi tanár együttmûködésben betöltött szerepére Kriminológiai Különdíj Csécsi Laura Edit RTF A legyek ura az iskolában Dr. Németh Zsolt ny. r. ezredes, fõiskolai tanár Munka- és szociális jogi I. Kollár László KRE ÁJK 9 különdíj A munkaidõ-szervezésrõl szóló irányelv értelmezése kapcsán megindult közösségi Dr. Hajdú József tszv. egyetemi docens; szintû változások és problémák, valamint Dr. Kun Attila egyetemi tanársegéd ezek kihatása a magyar ügyeleti rendszer szabályozására Munka- és szociális jogi II. Kisznyér Péter DE ÁJK 9 Munkavédelem magyarországon és az európai unióban Siposné Dr. Bíró Noémi egyetemi adjunktus Munka- és szociális jogi II. Salamon Krisztina PTE ÁJK 10 A munkaerõ-kölcsönzés szabályai a változások tükrében Dr. Kiss György Tszv. egyetemi tanár Munka- és szociális jogi III. Bali Adrienn SZTE ÁJK 7 A rendõrség állományába tartozó hivatásos állományú rendõrök és az ugyanitt dolgozó Dr. Rúzs Molnár Krisztina közalkalmazottak illetmény- és juttatási rendszerének egyetemi adjunktus összehasonlítása

12 Állam- és Jogtudományi Szekció 12 Munka- és szociális jogi III. Felsmann Tamás KRE ÁJK A sportjog munkajogi vetületei Dr. Hajdú József tszv. egyetemi docens; Dr. Kun Attila egyetemi tanársegéd Munka- és szociális jogi Különdíj Kéfer Szilvia ELTE ÁJK 10 A magyar és a német öregségi nyugdíjrendszerek összehasonlító elemzése Dr. Hágelmayer Istvánné egyetemi docens Munka- és szociális jogi Különdíj Szatmári-margitai Gergely ME ÁJK 9 Tömeges elbocsátás magyarországon és németországban az európai unió irányelvének Dr. Tóth Hilda egyetemi adjunktus tükrében Nemzetközi jogi I. Gúr Roland Tamás ME ÁJK 9 A menekülõk helyzetének többszintû rendezése és a magyar menekültügyi szabályozás Dr. Pákozdy Csaba tszv. egyetemi adjunktus összhangja a nemzetközi joggal Nemzetközi jogi II. Török Éva DE ÁJK 7 Az oktatáshoz való jog a nemzetközi és a magyar jogban Dr. Szemesi Sándor egyetemi tanársegéd Nemzetközi jogi III. Gyöngy Mónika KRE ÁJK 9 Az ek római egyezmény rendeletté alakítása és hatásai Dr. Vörös Imre tszv. egyetemi tanár Nemzetközi jogi Különdíj Elek László DE ÁJK 9 A koszovói válság és a humanitárius intervenció Dr. Mihajlov Dobromir tszv. egyetemi docens Pénzügyi jogi I. Kecsõ Gábor ELTE ÁJK 9 Az önkormányzati bevételhez való alapjog tartalma Dr. Simon István tszv. egyetemi docens Pénzügyi jogi II. Nagy Tamás DE ÁJK 9 Elmélet és gyakorlat a helyi adókkal kapcsolatban Dr. Horváth M. Tamás tszv. egyetemi tanár

13 Állam- és Jogtudományi Szekció 13 Pénzügyi jogi III. Jó Ágnes BCE KIK 5 Pénzügyi jogi Különdíj Várnai Zsolt BCE KIK 5 Közbeszerzések vizsgálata, párhuzamos elem zése egy önkormányzatnál, és a központosított közbeszerzési eljárások lefolyta- fõiskolai docens Dr. Maiyalehné Dr. Gregóczki Etelka tására felhatalmazott szervnél A közbeszerzések ajánlatkérõi köre, különös Dr. Maiyalehné Dr. Gregóczki Etelka tekintettel az európai közösség tanácsának fõiskolai docens irányelveire és bíróságának határozataira Polgári (anyagi) jogi I. I. Pásztor János ELTE ÁJK 9 különdíj A szerzõdésszegésért való felelõsség kizárása és korlátozása jogösszehasonlító megközelítésben Dr. Németh Ágnes egyetemi adjunktus Polgári (anyagi) jogi I. II. Boronkay Miklós PPKE JÁK 11 Polgári (anyagi) jogi I. II. Navratyil Zoltán PPKE JÁK 9 Az okozati összefüggés az osztrák és a magyar kártérítési jogban Nem kívánt fogamzás nem kívánt születés károsodott élet Dr. Lábady Tamás egyetemi docens Dr. Jobbágyi Gábor tszv. egyetemi tanár Polgári (anyagi) jogi I. III. Jenovai Petra SZTE ÁJK 9 Emberi környezet polgári jogi felelõsség Dr. Papp Tekla egyetemi docens Polgári (anyagi) jogi I. III. Serák István PPKE JÁK 7 Átkelõk a dologfogalom határain a vagyoni értékû jogok szemszögébõl Dr. Landi Balázs egyetem adjunktus Polgári (anyagi) jogi I. Különdíj Lõrincz Viktor Olivér ELTE ÁJK A tulajdonátruházás mitológiája leíró dologi jog Dr. Németh Ágnes egyetemi adjunktus Polgári (anyagi) jogi I. Különdíj Sári Attila ELTE ÁJK 9 A bankgarancia jogösszehasonlító elemzése a függetlenség szempontjából Dr. Németh Ágnes egyetemi adjunktus

14 Állam- és Jogtudományi Szekció 14 Polgári (anyagi) jogi I. Különdíj Tóth Máté ELTE ÁJK 9 A termékfelelõsség mint sui generis fe le lõsségi alakzat specifi kumai Dr. Fuglinszky Ádám egyetemi tanársegéd Polgári (anyagi) jogi II. I. Molnár Márta ELTE ÁJK 9 Polgári jogalanyiság a közszférában, a közjogi jogi személyrõl alkotott felfogás a hazai, a Dr. Németh Ágnes egyetemi adjunktus német és az angol jogban Polgári (anyagi) jogi II. II. Horváth András SZE ÁJK 9 Személyiségi jog és persönlichkeitsrecht Dr. Székely László egyetemi adjunktus Polgári (anyagi) jogi II. III. Lukonics Eszter PPKE JÁK 9 Izgatás, gyalázkodás, jelképek a közösségek méltósága vs. Véleményszabadság Dr. Koltay András egyetemi tanársegéd Polgári (anyagi) jogi II. Különdíj Kõhidi Ákos SZE ÁJK 9 A fogyasztóvédelem pragmatikus aspektusa Dr. Litresits András megbízott elõadó Polgári (anyagi) jogi II. Különdíj Leposa Martina Réka PPKE JÁK Közerkölcs és véleményszabadság Dr. Koltay András egyetemi tanársegéd Polgári eljárásjogi I. Szombati Róbert DE ÁJK 9 Az amerikai és a magyar polgári perben a bizonyítás, valamint ezek különbözõsége Dr. Molnár Judit egyetemi tanársegéd Polgári eljárásjogi II. Némethné Kocsis Melinda ME ÁJK 9 A fi zetési meghagyásos eljárás fi gyelemmel az európai polgári eljárásjogi eredményekre Dr. Wopera Zsuzsa tszv. egyetemi docens Polgári eljárásjogi III. Orosz Katinka KRE ÁJK 7 Az európai polgári eljárásjog szabályai a magyar jog tükrében Dr. Udvary Sándor egyetemi tanársegéd Polgári eljárásjogi Különdíj Tóth Alexandra Marianna ELTE ÁJK 9 A magyar polgári perjog letûnt igazságának nyomában Dr. Kiss Daisy egyetemi adjunktus

Kimutatás a Földművelésügyi Minisztérium vezetőiről 2015.03.19. napi állapot szerint

Kimutatás a Földművelésügyi Minisztérium vezetőiről 2015.03.19. napi állapot szerint 9 / 1. oldal Dr. Fazekas Sándor miniszter sandor.fazekas@fm.gov.hu +36 (1) 7953721 Miniszteri Kabinet Miniszteri Kabinet Gulyás Andrea kabinetfőnök andrea.gulyas@fm.gov.hu +36 (1) 7952087 Miniszteri Kabinet

Részletesebben

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2015. június 25. PROGRAMJA

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2015. június 25. PROGRAMJA MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2015. június 25. PROGRAMJA A konferencia célja: A társadalmi és a természeti változások környezeti hatásaiból adódó

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 21 km Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves Hely Rsz Név Szév 1. kör 2. kör 3. kör Bruttó idő Nettó idő Absz. hely. Tempó Hátrány 1 69 DITZENDY Arisztid 1998 00:33:16 00:34:05 00:39:12 01:47:14 01:46:34 37 5:03

Részletesebben

Matematika verseny 2.osztály

Matematika verseny 2.osztály 2.osztály Tamás Szabolcs Móricz Zsigmond Általános Iskola, Nyíregyháza Krutilláné Fekete Anna Pásztor Péter Bendegúz Kodály Zoltán Általános Iskola, Nyíregyháza Harasztiné Sipos Judit Kun Ágoston Apáczai

Részletesebben

1. ÁGAZATI GAZDASÁGTAN TAGOZAT

1. ÁGAZATI GAZDASÁGTAN TAGOZAT 1. ÁGAZATI GAZDASÁGTAN TAGOZAT Kelemen Imre Gábor ME GTK Nagy Dorottya ME GTK Kisida Kata PTE KTK Bunda Krisztina DE AVK Kiss Zsófia Nagy Piroska BCE GTK Blaskó Beáta DE AVK helyezett: Munkácsy András

Részletesebben

Műszaki Tudomány az Észak - Kelet Magyarországi Régióban 2015. Konferencia PROGRAMFÜZET. A konferencia helyszíne: Debreceni Egyetem Műszaki Kara

Műszaki Tudomány az Észak - Kelet Magyarországi Régióban 2015. Konferencia PROGRAMFÜZET. A konferencia helyszíne: Debreceni Egyetem Műszaki Kara Műszaki Tudomány az Észak - Kelet Magyarországi Régióban 2015 Konferencia PROGRAMFÜZET A konferencia helyszíne: Debreceni Egyetem Műszaki Kara (4028 Debrecen, Ótemető u. 2 4.) 2015. június 11. csütörtök

Részletesebben

XIII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia Pannon Egyetem, Mérnöki Kar Környezettudományi Intézet

XIII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia Pannon Egyetem, Mérnöki Kar Környezettudományi Intézet XIII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia Pannon Egyetem, Mérnöki Kar Környezettudományi Intézet H-8200 Veszprém, Egyetem u. 10. Telefon: (+3688)62-4747 Fax: (+3688)62-4747 Internet:

Részletesebben

Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatala

Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatala Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatala Cím (székhely): Levelezési cím: Cím: (kirendeltség) 3390 Füzesabony Rákóczi út 48. 3391 Füzesabony Pf. 6 3388 Poroszló, Fő út 6., 3355 Kápolna, Kossuth

Részletesebben

Rókaűzők 2011 váltófutóverseny Csapat Eredmeny 1-es kategória (Egyetemi csapatverseny)

Rókaűzők 2011 váltófutóverseny Csapat Eredmeny 1-es kategória (Egyetemi csapatverseny) 1 CSAPAT: Pajzán Majális CSAPATEREDMÉNY: 5:08:23 11201 Laluska Zsuzsa SZTE 18:31 5,3 11202 Kozari András SZTE 26:47 7,2 11203 Kapitány Zoltán SZTE 29:28 8,2 11204 Szöllősi Renátó SZTE 24:22 6,5 11205 Frank

Részletesebben

O R SZÁGOS BÍR ÓSÁGI H IVATA L E LN Ö KE 138/2013. (III. 28.) OBHE számú határozat Felvételi Versenyvizsga-bizottság tagjainak kijelöléséről és meghosszabbításáról A sági fogalmazók joggyakorlatáról és

Részletesebben

A Kar tanszékei és egyéb szervezeti egységek

A Kar tanszékei és egyéb szervezeti egységek A Kar tanszékei és egyéb szervezeti egységek Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. IV. emelet Telefon/Fax: 544-414 E-mail: agrarjog@juris.u-szeged.hu Dr. Bobvos Pál egyetemi

Részletesebben

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely Tájékoztató a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól Sorsz. Név Tudományág Munkahely 1 Aliczki Manó Biológiai tudományok MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 2 Almásiné Csoma

Részletesebben

Pedagógiai, Pszichológiai, Közmûvelõdési és Könyvtártudományi Szekció 1

Pedagógiai, Pszichológiai, Közmûvelõdési és Könyvtártudományi Szekció 1 Pedagógiai, Pszichológiai, Közmûvelõdési és Könyvtártudományi Szekció 1 Intézmény Város 1 2 3 4 6 8 10 11 12 13 14 Elõadások I-I helyezés 1 AVKF Vác 1 1 2 BDF BTK Szombathely 1 1 2 3 BDF TMK Szombathely

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények

AMV 2015. megyei eredmények AMV 2015. megyei eredmények 4.osztály neve város helyezés pontszám Tanuló neve Debreceni Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Derecskei Bocskai István Általános és Alapfokú Művészeti Debrecen

Részletesebben

Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Szekció 1

Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Szekció 1 Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Szekció 1 Intézmény Város 1 2 3 4 6 8 10 11 12 Elõadások I-II helyezés 1 BDF TMK Szombathely 1 1 2 1 2 BDF TTK Szombathely 1 1 2 1 3 BME GTK Budapest 1 1 1 4 BMF

Részletesebben

EREDMÉNYEK. A SZAKE közismereti vetélkedőinek országos döntője

EREDMÉNYEK. A SZAKE közismereti vetélkedőinek országos döntője EREDMÉNYEK A SZAKE közismereti vetélkedőinek országos döntője Magyarország az Én hazám 0. Gimnázium Leövey Klára Gimnázium és SZKI Budapest Bors Lászlóné Szűcs Orsolya Háló Ádám Szládovics Tamás Balassi

Részletesebben

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2015. november 2. és 2015. november 16. között kiírt PIACI LAKÁSPÁLYÁZAT

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2015. november 2. és 2015. november 16. között kiírt PIACI LAKÁSPÁLYÁZAT NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2015. november 2. és 2015. november 16. között kiírt PIACI LAKÁSPÁLYÁZAT Név Megpályázott lakás 1. Aranyi Tamásné Vászonfehérítő u. 1. I/5. 2. Aranyosi Tiborné Vászonfehérítő u. 1.

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyar nyelv és irodalom Várhatóan tanítják: Dr. Kalina Katalin Novák Anna Dorina 11.A Piros Virág 11.C Koppányi Eszter 11.D Radó Nikoletta 12.A Zalasch Bernadett Julianna 12.A Kocsis Dóra Katalin 12.B

Részletesebben

NN Family Run családi futónap és felnőtt futóest

NN Family Run családi futónap és felnőtt futóest 5.25km - Férfi eredmények 1 753 Ryan Sparks 18:30 2 750 Peter Schurch 18:30 3 720 Vanó Imre 18:48 4 743 Rázsó Viktor 20:10 5 523 Dely Kristóf 22:09 6 604 Lengyel Zoltán 22:51 7 620 Mongyi Ferenc 24:21

Részletesebben

Ideiglenes felvételi jegyzék 2010. március 11. O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA

Ideiglenes felvételi jegyzék 2010. március 11. O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA Ssz. Név Ssz. Név 1. Futó Kovács Szandra 36. Török Nándor 2. Barta Róbert 37. Moroncsik Roland 3. Sólyom Vivien 38. Simon Dániel 4. Csorba Adrienn 39. Gáspár Gabriella 5.

Részletesebben

Név Vezetői munkakör Email cím. Miniszteri Kabinet. titkárságvezető - osztályvezető

Név Vezetői munkakör Email cím. Miniszteri Kabinet. titkárságvezető - osztályvezető Miniszteri Kabinet Miniszter Varga Mihály miniszter miniszter@ngm.gov.hu +36 (1) 795-6977 Miniszteri Kaposi Csilla osztályvezető csilla.kaposi@ngm.gov.hu +36 (1) 795-6980 Protokoll Égi Marianna marianna.egi@ngm.gov.hu

Részletesebben

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó 2007 2012 A MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM végzős diákjai 2012. május 4-én

Részletesebben

A Nyíregyházi Főiskola TDK házi konferenciáján bemutatott dolgozatok és helyezések. 2008. november

A Nyíregyházi Főiskola TDK házi konferenciáján bemutatott dolgozatok és helyezések. 2008. november A Nyíregyházi Főiskola TDK házi konferenciáján bemutatott dolgozatok és helyezések 2008. november 1 BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR 2 Ének-Zene Tanszék Tudományos Diákköre 2008. november

Részletesebben

Titulus Felhasználó neve Rendfokozat Osztály HM Város Szolg.mobil E-mail III/3. Repülőorvosi-, Alkalmasságvizsgáló és Gyógyító Intézet III/3. Dr.

Titulus Felhasználó neve Rendfokozat Osztály HM Város Szolg.mobil E-mail III/3. Repülőorvosi-, Alkalmasságvizsgáló és Gyógyító Intézet III/3. Dr. Titulus Felhasználó neve Rendfokozat Osztály HM Város Szolg.mobil E-mail III/3. Repülőorvosi-, Alkalmasságvizsgáló és Gyógyító Intézet III/3. Dr. Lengyel Attila ezredes 43-3100 76-581-607 (30)-959-3640

Részletesebben

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95%

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 2 Németh Viktória 3 Kohányi Gergely Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 93% 4 Rákay Renáta Ferenczi Sándor Egészségügyi

Részletesebben

Bűnbakok az európai és a magyar történelemben. (Zánka, 2012. augusztus 17-21.)

Bűnbakok az európai és a magyar történelemben. (Zánka, 2012. augusztus 17-21.) Bűnbakok az európai és a magyar történelemben (Zánka, 2012. augusztus 17-21.) Augusztus 17. 15.00 18.15 15.00 15.15 Köszöntés, technikai (Lengvári István, Vonyó József) 15.15 15.45 Pók Attila, kandidátus,

Részletesebben

DÉLI APRÓ 23. Szilveszteri Futógála JEGYZŐKÖNYV. Rendező:

DÉLI APRÓ 23. Szilveszteri Futógála JEGYZŐKÖNYV. Rendező: DÉLI APRÓ 23. Szilveszteri Futógála JEGYZŐKÖNYV Rendező: Igazolt és bátor amatőr Táv: 4621 méter 2. oldal 1 Tábor Miklós Buda-Cash Békéscsabai AC 1986 13:57 I. férfi 2 Feyissa Mossissa Buda-Cash Békéscsabai

Részletesebben

Sszám Név Választott téma Konzulens. Étékpapír-piaci, tőzsdei elemzések. Étrékpapírok (kötvény, részvény szerpe a finanszírozásban)

Sszám Név Választott téma Konzulens. Étékpapír-piaci, tőzsdei elemzések. Étrékpapírok (kötvény, részvény szerpe a finanszírozásban) Sszám Név Választott téma Konzulens 1 Angyal Roxána Étékpapír-piaci, tőzsdei elemzések. Étrékpapírok (kötvény, részvény szerpe a finanszírozásban) Demeter László 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Antal Rita Korszerű

Részletesebben

A népműveléstől a közösségi művelődésig Durkó Mátyás Emlékkonferencia 2016. PROGRAMFÜZET

A népműveléstől a közösségi művelődésig Durkó Mátyás Emlékkonferencia 2016. PROGRAMFÜZET PROGRAMFÜZET Debreceni Egyetem BTK NI Andragógia Tanszék 2 Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debreceni Egyetem Főépület Debrecen, Egyetem tér 1. 2016. június 16-17. A rendezvény szervezői: Debreceni Egyetem

Részletesebben

Homoki Klára 17 éves Tavasz a Bükkben. Homoki Klára 17 éves Ősz a Bükkben Martin János Szakképző Iskola, Miskolc Felkészítő tanár: Kissné Gémes Anetta

Homoki Klára 17 éves Tavasz a Bükkben. Homoki Klára 17 éves Ősz a Bükkben Martin János Szakképző Iskola, Miskolc Felkészítő tanár: Kissné Gémes Anetta Homoki Klára 17 éves Ősz a Bükkben Martin János Szakképző Iskola, Felkészítő tanár: Kissné Gémes Anetta Homoki Klára 17 éves Tavasz a Bükkben Martin János Szakképző Iskola, Felkészítő tanár: Kissné Gémes

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskoláinak. III. konferenciája. 2012. április 20.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskoláinak. III. konferenciája. 2012. április 20. Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskoláinak III. konferenciája 2012. április 20. A KONFERENCIA SZERVEZŐI ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI TANÁCS ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI

Részletesebben

Első nap 1. 25 m. fiú gyors. I. korcsoport

Első nap 1. 25 m. fiú gyors. I. korcsoport Első nap. 25 m. fiú gyors I. korcsoport Farkas Viktor Mezőtúri Ref. Kollégium I. 0:6,00 0:6,78 9 2 Tajthy Milán Jókai Mór Ref. Ált. Isk. Nyíregyháza I. 0:8,5 0:7,42 7 3 Cseresznyés Zoltán Magvető Általános

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2010/2011 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2010/2011 Regionális forduló eredményei Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2010/2011 Regionális forduló eredményei Versenyző Irodalom - Magyar nyelv és helyesírás 2011. március 5. Dél-Alföld Molnár Veronika 73,0 21 3 Vajda Péter Oktatási

Részletesebben

helyezett Név Iskola Felkészítő 1. Fehér Bence Sárberki Ált. Isk. Szabó Anita Vértessomló Ált. 2. Bátorfi Tamás Isk.

helyezett Név Iskola Felkészítő 1. Fehér Bence Sárberki Ált. Isk. Szabó Anita Vértessomló Ált. 2. Bátorfi Tamás Isk. Magyar nyelv 4. évfolyam 1. Fehér Bence Sárberki Ált. Szabó Anita 2. Bátorfi Tamás Jakabné Bedernyák Edina 3. Jelenik Panna Móra F. Ált. Puláné Huszár Anita 4. Hartmann Vivien Goór Brigitta 5. Eck Balázs

Részletesebben

Női 10 km Abszolút eredmények

Női 10 km Abszolút eredmények Női 10 km Abszolút eredmények 1. Merényi Tímea 191 10 km Felnőtt Női 0:40:10 0:40:11 2. Tomposné Hakkel Tünde 283 10 km Felnőtt Női 0:45:12 0:45:16 3. Zólyomi Kinga 275 10 km Felnőtt Női 0:48:52 0:48:56

Részletesebben

Pedagógiai, Pszichológiai, Közmûvelõdési és Könyvtártudományi Szekció

Pedagógiai, Pszichológiai, Közmûvelõdési és Könyvtártudományi Szekció 1 Intézmény Város 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Elõadások 1 AVKF Zsámbék 1 2 1 4 2 1 1 1 2 15 3 2 BDF Szombathely 1 2 2 1 2 3 5 2 1 19 7 3 BME GTK Budapest 1 1 4 BMF KVK Budapest 1 1 2 5

Részletesebben

2004 és utána született fiúk 7 éves és fiatalabb

2004 és utána született fiúk 7 éves és fiatalabb 2004 és utána született fiúk 7 éves és fiatalabb 10:00 500m 1. Tomka István 2005 Püspökladány, Optimit Hungária 1:28 2. Papp Zsigmond 2004 Berettyóújfalu, II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. 1:28 3. Madar Krisztián

Részletesebben

2010/2011. tanévben az 1.d tanulóinak névsora Osztályfőnök: Dóczi Zsuzsanna Napközis nevelő: Kovács Kinga

2010/2011. tanévben az 1.d tanulóinak névsora Osztályfőnök: Dóczi Zsuzsanna Napközis nevelő: Kovács Kinga 2010/2011. tanévben az 1.d tanulóinak névsora Osztályfőnök: Dóczi Zsuzsanna Napközis nevelő: Kovács Kinga 1. Auer Vanessza Anikó 2. Babai Cintia 3. Boros Zoltán Brendon 4. Bus Anna Dzsesszika 5. Csiszár

Részletesebben

A 2013/2014-es tanév egyéb versenyei

A 2013/2014-es tanév egyéb versenyei A 2013/2014-es tanév egyéb ei tantárgy neve A továbbjutó tanuló neve, osztálya helyezés a helyezés a megyei Döntőben (II.) A szaktanár/felkészítő tanár/mentortanár neve Rozsos Tina 7.A 1. dr. Bálintné

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

Református PSZE-PÉM mesterpedagógusok listája A Zsinat Oktatási Bizottsága által 2015. novemberben elfogadott névsor

Református PSZE-PÉM mesterpedagógusok listája A Zsinat Oktatási Bizottsága által 2015. novemberben elfogadott névsor Református PSZE-PÉM mesterpedagógusok listája A Zsinat Oktatási Bizottsága által 2015. novemberben elfogadott névsor Név Ábrám Tibor Andrássy Judit Apostolné Bartha Mária Babocsánné Katona Ágnes Eszter

Részletesebben

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2013/2014. tanévi tanulmányi és művészeti versenyein helyezést elért tanulók

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2013/2014. tanévi tanulmányi és művészeti versenyein helyezést elért tanulók A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2013/2014. tanévi tanulmányi és művészeti versenyein helyezést elért tanulók Öveges József Kárpát-medencei fizikaverseny 1. Sütő Martin SÁIK Székhelyintézmény, Darvas

Részletesebben

2016. május 20. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika épület (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)

2016. május 20. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika épület (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) Az ezerarcú magánjog: a jogfejlődés útjai és lehetőségei a XXI. században a Magánjogot Oktató Fiatalok tizedik, és a Magánjogot Oktatók Egyesületének nyolcadik éves rendes konferenciája 2016. május 20.

Részletesebben

SZÉTV Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek Budapest, 2015. március 16-17. Helyezés Név Intézmény Város

SZÉTV Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek Budapest, 2015. március 16-17. Helyezés Név Intézmény Város 1. Csarnai Anita 2. Vidra Ákos 3. Szécsényi Dániel István 4. Török Márk 5. Szlovenszki Boglárka 6. Szolanics Vivien 7. Kálmánchei Krisztina 8. Faragó Renáta 9. Barta Tamás 10. Mayer Edina Békéscsabai Széchenyi

Részletesebben

Hiszek az alkotásban, mely a lélek nyelve, a magasabb lelkeké Hiszek a munkában Hiszek a nehézben. Hogy nem lehetetlen!

Hiszek az alkotásban, mely a lélek nyelve, a magasabb lelkeké Hiszek a munkában Hiszek a nehézben. Hogy nem lehetetlen! Hiszek az alkotásban, mely a lélek nyelve, a magasabb lelkeké Hiszek a munkában Hiszek a nehézben. Hogy nem lehetetlen! (Babits Mihály: Örökkék ég a felhők mögött) 1 Tartalom: MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

Részletesebben

FŐZDE 41 14146/5 CSATLÓSNÉ PUSZTAI FŐZDE 58 14023/2 CSENGERI ISTVÁN FŐZDE 60 14022/3 CZETŐ CSABA FŐZDE 23 14137/6

FŐZDE 41 14146/5 CSATLÓSNÉ PUSZTAI FŐZDE 58 14023/2 CSENGERI ISTVÁN FŐZDE 60 14022/3 CZETŐ CSABA FŐZDE 23 14137/6 Név Utca Hrsz ANTAL FENYŐ 51 14252/3 ANTAL PÁLNÉ FENYŐ 49 14252/4 BAKSA TIBOR ERZSÉBET FENYŐ 65 14249/2 BALOGH ZSIGMONDNÉ FENYŐ 31 14257 BARABÁS ANDRÁS FENYŐ 19 14262 BRÉDA MÁRIA FENYŐ 64 14067/1 CSENGERI

Részletesebben

Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal

Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal i Járási Hivatal i Járási Hivatal Cím: 8500, Fő u. 12. Telefon: 89/512-700 Fax: 89/512-721 hivatal@papa.vemkh.gov.hu hivatalvezető 512-701 Májerné Reiter Beáta igazgatási ügyintéző 512-702 Hatósági Osztály

Részletesebben

Óbudai Futófesztivál 2016 (Tavasz) 21 km Start Lista

Óbudai Futófesztivál 2016 (Tavasz) 21 km Start Lista 501 Auer József 1974 Pomáz 502 Bagossy Mihály Lajos 1971 Budapest 662 Bajusz Péter 1978 Budapest 504 Balázs Róbert 1971 Budapest 505 Balázsi Dávid 1986 Budapest 507 Bangha Tamás 1974 Budapest 509 Baranyi

Részletesebben

Közgazdasági alapismeretek (Üzleti gazdaságtan) Helyezés Név Intézmény Város

Közgazdasági alapismeretek (Üzleti gazdaságtan) Helyezés Név Intézmény Város 1. Nemesi Barbara Kecskemét 94 2. Bajcsi Bertold Gergő Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Győr 94 3. Sás Viktória 4. Fekete Enikő Szakközépiskola és Szakközépiskola és Békéscsaba

Részletesebben

Helyezés Debrecen Szekszárd Összidő Név Nem Kategória Rajtszám Nettó idő Rajtszám Nettó idő Csapat 1 Schäfer Bence - Ranga Viktória Férfi páros Férfi

Helyezés Debrecen Szekszárd Összidő Név Nem Kategória Rajtszám Nettó idő Rajtszám Nettó idő Csapat 1 Schäfer Bence - Ranga Viktória Férfi páros Férfi Helyezés Debrecen Szekszárd Összidő Név Nem Kategória Rajtszám Nettó idő Rajtszám Nettó idő Csapat 1 Schäfer Bence - Ranga Viktória Férfi páros Férfi páros 4P01 1:36:28 4P01 1:53:21 3:29:49 Férfiak 1 Juhász

Részletesebben

Székesfehérvári Járási Hivatal telefonkönyv és e-mail cím jegyzék

Székesfehérvári Járási Hivatal telefonkönyv és e-mail cím jegyzék Cím Szoba Név Beosztás Telefon Mellék E-mail Törzshivatal Székesfehérvári Járási Hivatal telefonkönyv és e-mail cím jegyzék cím: 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 8. vezetékes telefon körzetszám: 22 e-mail:

Részletesebben

2013/2014. tanév - Versenyeredmények

2013/2014. tanév - Versenyeredmények 2013/2014. tanév - Versenyeredmények Magyar nyelv és irodalom, könyvtárhasználat Simonyi Zsigmond Kárpát-medence Helyesírási verseny Kolba Éva 7.b Négyesi Bernadett Kazinczy Szépkiejtés Verseny Bertalan

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 9. évfolyam 1. Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Gimnázium Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2. Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Gimnázium Zalaegerszeg Forgács Ferencné 3. Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2010/2011 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2010/2011 Regionális forduló eredményei Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2010/2011 Regionális forduló eredményei Versenyző Számítástechnika 2011. március 5. országos regionális Dél-Alföld Huszár Gergő 50,0 16 2 Vajda Péter Oktatási Ficzere

Részletesebben

MEGHÍVÓ VALÉTÁLÁSRA 2003-2008

MEGHÍVÓ VALÉTÁLÁSRA 2003-2008 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezőgazdaság-és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár MEGHÍVÓ VALÉTÁLÁSRA 2003-2008 190 éves a mosonmagyaróvári felsőoktatás A búcsúzónak minden emlék drága, Egy száraz

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Országos i Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Versenyző Történelem 2009. március 7. Dél-Alföld Baksa Tamás Péter 84,0 7 2 Göndöcs Benedek Középiskola, és ai Fekete Rita 0,0 133

Részletesebben

A 2015. évi Tanyafejlesztési Program keretében támogatást nyert pályázók listája

A 2015. évi Tanyafejlesztési Program keretében támogatást nyert pályázók listája A 2015. évi Tanyafejlesztési Program keretében támogatást nyert pályázók listája Sorszám Pályázat azonosító száma Kedvezményezett neve Kedvezményezett székhelye 1 6539 Gyula Város Önkormányzata Gyula 2

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR 1 1986 és 2013 között 1411 középiskolás vett részt a magyar nyelv és magyar irodalom OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: MAGYAR IRODALOM: 1986 1987

Részletesebben

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések KÜLDÖTT, PÓTKÜLDÖTTVÁLASZTÁSI EREDMÉNYHIRDETÉS Dél-alföldi Régió választási körzetekben megválasztott

Részletesebben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2015/2016-os tanévben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2015/2016-os tanévben Nyelvvizsga-eredményeink a 2015/2016-os tanévben 9. D osztály FELSŐFOKÚ NYELVVIZSGÁK Ferracci Simone angol felsőfokú C 10. B osztály Ténai Éva angol felsőfokú A 12. A osztály Gazsi Bettina angol felsőfokú

Részletesebben

MINTA. 1976-1980 Tablók könyve

MINTA. 1976-1980 Tablók könyve 1976-1980 Tablók könyve 1979/80. tanév, IV. A Babits Ildikó, Babos Csilla, Bakos Ilona, Bedics Erzsébet, Bejczy Károly, Benczik Tibor, Bíró Katalin, Boronkay Lajos, Czencz Éva, Csonka Gabriella, Dávid

Részletesebben

SOMOGY MEGYEI DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Kaposvár, 2015. január 23-25.

SOMOGY MEGYEI DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Kaposvár, 2015. január 23-25. SOMOGY MEGYEI DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 1 LEÁNYOK Hely Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő 1. Baranya II. Pécsi Tudományegyetem Deák Ferenc Gyakorló

Részletesebben

Miniszterelnökség. Igénybe vevő Beosztás Gyártmány Típus Gyártási év Futásteljesítmény

Miniszterelnökség. Igénybe vevő Beosztás Gyártmány Típus Gyártási év Futásteljesítmény Miniszterelnökség Lázár János miniszter Skoda Superb 2014 39736 Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Volkswagen Multivan 2011 87216 Vidoven Árpád közigazgatási államtitkár Skoda Superb 2014 16910 Kis

Részletesebben

Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal

Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Pápai Járási Hivatal Cím: 8500 Pápa, Fő u. 12. Telefon: 89/512-700 hivatal@papa.vemkh.gov.hu Feketéné Földi Judit hivatalvezető 512-701 Májerné Reiter

Részletesebben

JÓ TANULÓ - JÓ SPORTOLÓ HALLGATÓINK

JÓ TANULÓ - JÓ SPORTOLÓ HALLGATÓINK JÓ TANULÓ - JÓ SPORTOLÓ HALLGATÓINK 1977. SZABÓ GÁBOR, TÁVKÖZLÉSI INTÉZET ATLÉTIKA 1978. NEM KERÜLT KIADÁSRA. 1979. KARÁCSONYI GYULA, MSZAKI TANÁRI SZAK LÖVÉSZET 1980. KARÁCSONYI GYULA, MSZAKI TANÁRI SZAK

Részletesebben

Töprengő matematika verseny eredményei 2016. 03.09.

Töprengő matematika verseny eredményei 2016. 03.09. Töprengő matematika verseny eredményei 2016. 03.09. 2. évfolyam Maximális pontszám: 42 pont NÉV Pont Felkészítő tanár 1. Köcski Roland 38 Törökné veres Andrea Miskolci Görög Katolikus Általános 2. Rem

Részletesebben

Bib TEAM kat. Country City NAME

Bib TEAM kat. Country City NAME Budapest Bank 19. SZUPERMARATON - Kerékpáros és Görkori Túra Bib TEAM kat. Country City NAME Vajgel Zita W 1993 SOS GYERMEKFALU OROSHÁZA FŐSÖR FC 175 179 Orosháza HAJRÁ SIKETEK 140 Békéscsaba BMRFK POLICE

Részletesebben

Mercedes-Benz Futóverseny 10km

Mercedes-Benz Futóverseny 10km 1 467 Balázs Levente 1985 00:33:08.2 3:18 p/km Férfi 1 2 139 Szalóki Róbert 1979 00:33:25.9 3:20 p/km Férfi 2 3 464 Beda Szabolcs 1977 00:33:38.2 3:21 p/km Férfi 3 4 555 Szabó József 1990 00:35:19.9 3:31

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***részletes*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***részletes*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. Hajdú Metód Sándorfalvi Sólymok ÍE 335 312 647 pont 2. Büki Adrián 0 287 287 pont Korosztály: 10-14 1. Barta Viktória Aliscai Nyilai 328 477 805 pont 2. Csáki Laura Turul Koppány Íjászai

Részletesebben

A MOL BRINGATÚRA NYEREMÉNYJÁTÉK KISORSOLT NYERTESEI

A MOL BRINGATÚRA NYEREMÉNYJÁTÉK KISORSOLT NYERTESEI A MOL BRINGATÚRA NYEREMÉNYJÁTÉK KISORSOLT NYERTESEI Fodor Zoltán 2191 Bag Tóth Ilona 3467 Ároktő Pallósi József 7400 Kaposvár GoPro kamera nyertesek: Szigetvári Zoltán 1107 Budapest Gáspár Mátyás 8200

Részletesebben

76391 Dr. Aba Júlia Anna Dunakanyar-Pilis 22166 Dr. Aberle Lajos Dunakanyar-Pilis 1132 Dr. Adorjáni Ferenc Dunakanyar-Pilis 66780 Dr.

76391 Dr. Aba Júlia Anna Dunakanyar-Pilis 22166 Dr. Aberle Lajos Dunakanyar-Pilis 1132 Dr. Adorjáni Ferenc Dunakanyar-Pilis 66780 Dr. Pecsétszám Teljes név Választási körzet 76391 Dr. Aba Júlia Anna Dunakanyar-Pilis 22166 Dr. Aberle Lajos Dunakanyar-Pilis 1132 Dr. Adorjáni Ferenc Dunakanyar-Pilis 66780 Dr. Almási Csilla Dunakanyar-Pilis

Részletesebben

Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola (OM: 036063) 5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos út 37. Telefon/fax: 56/461-144

Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola (OM: 036063) 5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos út 37. Telefon/fax: 56/461-144 i Gimnázium és Szakképző Iskola (OM: 036063) 5440, Kossuth Lajos út 37. Telefon/fax: 56/461-144 A i Gimnázium és Szakképző Iskola ideiglenes felvételi jegyzéke a 2011-2012-es tanévre Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

Dunakanyar Kupa Eredmények

Dunakanyar Kupa Eredmények Dunakanyar Kupa Eredmények 1. K1 leány VII. korcsoport 2000m 1 9 Jeszenszky Petra 1998 Nagymarosi SE 2 8 Kiss Blanka 1996 Zoltek Kajak SE. 3 6 Fazekas Kitti 1998 Váci Hajó 4 4 Mihalik Dóra 1997 MAFC 5

Részletesebben

A Gönczy Pál Általános Iskola 2012/2013 tanév versenyeredményei LOGIKAI MATEMATIKAI TEHETSÉGTERÜLET

A Gönczy Pál Általános Iskola 2012/2013 tanév versenyeredményei LOGIKAI MATEMATIKAI TEHETSÉGTERÜLET A Gönczy Pál Általános Iskola 2012/2013 tanév eredményei LOGIKAI MATEMATIKAI TEHETSÉGTERÜLET ORSZÁGOS VERSENYEK Helyezés Résztvevő tanuló Felkészítő tanár Suli-Hód Bt Országos Levelezős b Győri Logika

Részletesebben

Rosenberg Péter Dés 8 1 Sz. Általános Iskola 8 Sváb István Brassó 8 5

Rosenberg Péter Dés 8 1 Sz. Általános Iskola 8 Sváb István Brassó 8 5 Ferencz Endre Szatmárnémeti 5 Kölcsey Ferencz Kollégium 31 Dobribán Edgár Kolozsvár 5 Báthory István Líceum 31 Sebestyén András Marosvásárhely 5 2-es Általános Iskola 31 Kiss Alpár Szatmárnémeti 5 Kölcsey

Részletesebben

Diákolimpia A IV. korcsoport Budapest, 2013.03.03. Komjádi uszoda

Diákolimpia A IV. korcsoport Budapest, 2013.03.03. Komjádi uszoda Diákolimpia A IV. korcsoport Budapest, 2013.03.03. Komjádi uszoda Sass Katalin Versenybíróság elnőke Párkány Gabriella Jegyzőkönyv vezető 1/6 100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám 1. Drigán Zoltán 1998

Részletesebben

Tantárgyi és szakmai versenyek eredményei

Tantárgyi és szakmai versenyek eredményei Tantárgyi és ek eredményei Tanév Név Verseny megnevezése 1973/1974 Fenyvesi Jenő Munkavédelem tantárgyi 1973/1974 Antal András Szerszámkészítő 1981/1982 Kalinák Vasúti járműszerelő 1981/1982 Szerszámkészítő

Részletesebben

Duna-Régió Diákolimpia 2007. június 02-03. Sukoró

Duna-Régió Diákolimpia 2007. június 02-03. Sukoró Duna-Régió Diákolimpia 2007. június 02-03. Sukoró Versenybírósági ülés kezdete: 2007. június 02. 07. 30 A Magyar Kajak-Kenu Szövetség által megrendezésre került Duna-Régió Diákolimpia kajak-kenu verseny

Részletesebben

Abdalla Dávid Adamek Éva Boglárka Andrásy Patrik Antal Patrícia Bagotai Zsanett Balaskó Márk Balázs Barbara Balázs Brigitta Bánhidi Bence Barkóczi Richárd Barna Alexandra Bartha Bence Batári Dorián Bencze

Részletesebben

Nyilvántartás az üzletszerű ingatlanközvetítői és ingatlanvagyon- értékelő és közvetítői engedéllyel rendelkező szolgáltatókról

Nyilvántartás az üzletszerű ingatlanközvetítői és ingatlanvagyon- értékelő és közvetítői engedéllyel rendelkező szolgáltatókról Nyilvántartás az üzletszerű ingatlanközvetítői és ingatlanvagyon- értékelő és közvetítői engedéllyel rendelkező szolgáltatókról Nyilv.szám természetes személy azonosító 31/2008 Szabó Ottó Hatvan,Kossuth

Részletesebben

9 Matusek Lóránd X. 11. Szegesdi Plasztika (Bőrklinika) 10 Miklós Ágnes 11 Salamon Máté László

9 Matusek Lóránd X. 11. Szegesdi Plasztika (Bőrklinika) 10 Miklós Ágnes 11 Salamon Máté László 1.csoport 1 Alács Rita X. 1. Horváth Gábor Seb. Kl. 2 Bajsz András 2010-10-01 Horváth Gábor Seb. Kl. 3 Bakk Ágnes X. 4. Kakuja M. Sebklinika 4 Baukó Krisztina 5 Berényi Zsuzsanna Éva X. 5. Daróczi M. Sebklinika

Részletesebben

DIÁKOLIMPIA 2014-2015 TANÉV - CSONGRÁD MEGYEI DÖNTŐ Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda, 2015. február 11.

DIÁKOLIMPIA 2014-2015 TANÉV - CSONGRÁD MEGYEI DÖNTŐ Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda, 2015. február 11. 1. KORCSOPORT DIÁKOLIMPIA 2014-2015 TANÉV - CSONGRÁD MEGYEI DÖNTŐ Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda, 2015. február 11. JEGYZŐKÖNYV 50 fiú gyors 1 Kószó Martin 2006 Szeged Béke Utcai 36,87 2

Részletesebben

II. Magvető Kupa. Gyula, Várfürdő, 2012.03.23.

II. Magvető Kupa. Gyula, Várfürdő, 2012.03.23. II. Magvető Kupa Gyula, Várfürdő, 2012.03.23. A verseny védnökei Dr. Görgény Ernő, Gyula város polgármestere Nagytiszteletű Baráth János református lelkipásztor Varga Ottó, igazgató Dr. Nagyné Sullay Márta,

Részletesebben

Kód: 90. Rendészeti szakmacsoport Szakközép 9 C; 9.D. Munkalap1. felvehető létszám: 60 fő

Kód: 90. Rendészeti szakmacsoport Szakközép 9 C; 9.D. Munkalap1. felvehető létszám: 60 fő Kód: 90 felvehető létszám: 60 fő Rendészeti szakmacsoport Szakközép 9 C; 9.D Rangsor Név Iskolája 101. Arany Rita Szabadszállás, Petőfi Sándor Ált. Isk. 106. Bacsa Anikó Kunadacs, Kunadacs-Ladánybene Ált.

Részletesebben

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR TELEFONKÖNYVE Belső használatra! 2015/2016 ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR VEZETÉSE 1126. Budapest, Kiss János altb. u. 40. Tel: 487-81-00 Fax: 487-81-96 v. 6996 Web: www.tok.elte.hu

Részletesebben

A jogtudomány sajátossága

A jogtudomány sajátossága Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola http://dfk.sze.hu/kezdolap http://doktiskjog.sze.hu A jogtudomány sajátossága Győr 2014. december 12.

Részletesebben

1. sz. AUTÓBUSZ, BUDAPEST

1. sz. AUTÓBUSZ, BUDAPEST 1. sz. AUTÓBUSZ, BUDAPEST Kapcsolattartó: Rajna Zsolt 30/771-6199 1. Balogh Péter Budapest 62 posta 2. Kajdi László Budapest 62 posta 3. Kasza Attila Budapest 62 posta 4. Kovács Péter Budapest 62 posta

Részletesebben

A KAR TDK-ELŐADÁST KÉSZÍTŐ HALLGATÓINAK NÉVSORA, A DOLGOZATOK CÍMEI ÉS AZ ELÉRT EREDMÉNYEK Dátum Név Évf. Tag. A dolgozat címe Konzulens Eredmény Kari Tudományos Diákköri Konferencia () Közgazdaságtudományi

Részletesebben

CUBE TISZA-TÓ KÖR 65KM 2014

CUBE TISZA-TÓ KÖR 65KM 2014 FÉRFI ABSZOLÚT EREDMÉNYEK 1 416 Hován Róbert Master (1974) 01:46:53.7 2 329 Matyasovszki Kristóf U19 (1998) 01:46:53.7 3 353 Trabach Norbert Felnőtt (1993) 01:46:54.0 4 370 Kertész Kevin U19 (2000) 01:46:54.0

Részletesebben

A 2015/2016. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny döntőjébe jutottak (nevük szerinti abc sorrendben)

A 2015/2016. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny döntőjébe jutottak (nevük szerinti abc sorrendben) A 2015/2016. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny döntőjébe jutottak (nevük szerinti abc sorrendben) KEZDŐK I. kategória a legalább 13 pontot elért versenyzők: Arany-Tóth Áron 14 Váci Szakképzési

Részletesebben

TOLLASLABDA FELNŐTT MAGYAR BAJNOKOK

TOLLASLABDA FELNŐTT MAGYAR BAJNOKOK TOLLASLABDA FELNŐTT MAGYAR BAJNOKOK F é r f i e g y e s b e n 1960. Rázsó Pál BÜKSE 1961. Rázsó György BÜKSE 1962. Rázsó Pál BÜKSE 1963. Szepesi József Árpád Gimnázium 1964. Rázsó Pál ÉVITERV SC 1965.

Részletesebben

Országúti Kerékpár Diákolimpia Országos Döntő - Egyéni összetett Debrecen-Bocskaikert, 2016. április 23.

Országúti Kerékpár Diákolimpia Országos Döntő - Egyéni összetett Debrecen-Bocskaikert, 2016. április 23. II. kcs. - A - fiú 1 176 TOMKA István Püspökladányi Kálvin Téri Ált. Isk. 7 pont 7 pont 14 pont 2 101 BOJTOR Csongor Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3 pont 5 pont 8 pont 3 6 GUT Gábor

Részletesebben

Landliebe Elvisszük álmai kastélyába! ALDI promóció nyerteslista (Promóció időtartama: 2015. október 15. november 15.)

Landliebe Elvisszük álmai kastélyába! ALDI promóció nyerteslista (Promóció időtartama: 2015. október 15. november 15.) Landliebe Elvisszük álmai kastélyába! ALDI promóció nyerteslista (Promóció időtartama: 2015. október 15. november 15.) Fődíj nyertese: Beküldés időpontja Név Város 15.11.15 17:44 Demeter Szilvia Nyíregyháza

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár 2.OSZTÁLY. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár 3.OSZTÁLY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár 2.OSZTÁLY. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár 3.OSZTÁLY ANGOL NYELVI VERSMONDÓ VERSENYE ISKOLAI 1.OSZTÁLY Gál Gréta Vivien 1.a 1. 1. Czap Hanna 1.a 2. 1. Szabó Dávid 1.a 3. 1. ANGOL NYELVI VERSMONDÓ VERSENYE ISKOLAI 2.OSZTÁLY Alexa Zsuzsanna 2.a 1. 2. Puskás

Részletesebben

Évf. Iskola neve Felkészítő tanár neve. 7. Tóth Gábor Nándor Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Bris Ágnes

Évf. Iskola neve Felkészítő tanár neve. 7. Tóth Gábor Nándor Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Bris Ágnes 2014/15. TELEKI VERSENY EREDMÉNYEI BP 1.ker. Évf. A versenyző neve neve Felkészítő tanár neve 7. Röhricht Gábor Lisznyei utcai Általános iskola Varga Tibor 7. Bede Júlia Lisznyei utcai Általános iskola

Részletesebben

DEBRECENI ÜGYVÉDI KAMARA

DEBRECENI ÜGYVÉDI KAMARA DEBRECENI ÜGYVÉDI KAMARA sz. I. em. Telefon: 06-52-533-266, 06-52-416-398 E-mail: debreceniugyvedi.kamara@upcmail.hu Honlap: http://www.debreceniugyvedikamara.hu/ ÜGYELETI REND Debrecen 2016. július 01.

Részletesebben

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR TELEFONKÖNYVE Belső használatra! 2013/2014 ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR VEZETÉSE 1126. Budapest, Kiss János altb. u. 40. Tel: 487-81-00 Fax: 487-81-96 v. 6996 Web: www.tok.elte.hu

Részletesebben

I. díjban részesül (4 tanuló) / oklevél, jutalom/

I. díjban részesül (4 tanuló) / oklevél, jutalom/ Kiemelt I. díjban részesül (4 tanuló) / oklevél, jutalom/ 6. osztály: Tóth Jenő Szeged, Táltos Tehetséggondozó Ált. Isk. tanára: Dáni Eszter Vass Máté Szeged, Arany János Ált. Isk. tanára: Hajdú Erika

Részletesebben

Közgazdasági alapismeretek Elméleti gazdaságtan. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Barna Szabolcs Neumann János Középiskola és Kollégium, Eger 85%

Közgazdasági alapismeretek Elméleti gazdaságtan. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Barna Szabolcs Neumann János Középiskola és Kollégium, Eger 85% 1 Barna Szabolcs Neumann János Középiskola és Kollégium, Eger 85% 2 Pető Lajos 3 Molnár Gergely Zsolt 4 Farkas Jennifer 5 Palotás Flóra Dominika Kecskeméti Humán Szakképző Iskola, Kecskemét i Kőrösy József

Részletesebben

Angol nyelv 5-6. osztály 2 fő / csapat

Angol nyelv 5-6. osztály 2 fő / csapat Angol nyelv 5-6. osztály fő / csapat Versenyző neve neve és címe Pontszám Helyezés Rutkovszky Janka, Fekete Fanni Debreceni Hatvani István Általános 86 4 5 6 7 8 9 0 4 Dudás Levente, Juhász Gergely Kocsis-Illés

Részletesebben