Kisfaludi András szakmai publikációinak jegyzéke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kisfaludi András szakmai publikációinak jegyzéke"

Átírás

1 Kisfaludi András szakmai publikációinak jegyzéke 1) Az alkotmányjog helye a jogrendszerben; Dolgozatok az államjog témakörébôl, Budapest, pp. 2) Az államigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata az Állam és Igazgatásban = Állam és Igazgatás, évi 5. szám, pp. 3) Esetek, döntések I. = Szerződéses Vállalkozó, évi 1. szám, pp. 4) Esetek, döntések II. = Szerződéses Vállalkozó, évi 2. szám, pp. 5) Esetek, döntések III. = Szerződéses Vállalkozó, évi 3. szám, pp. 6) Esetek, döntések IV. = Szerződéses Vállalkozó, évi 4. szám pp. 7) Esetek, döntések V. = Szerződéses Vállalkozó, évi 1. szám, pp. 8) A váltás nehézségei = Szerződéses Vállalkozó, 1987/2. szám, pp. 9) Gazdasági munkaközösségek a büntetőjog határán = Belügyi Szemle, évi 10. szám, pp. 10) A szerződéses üzemeltetésről szóló szerződések érvénytelensége és bírósági módosítása, Budapest, pp. 11) Az állami vállalatnak az állami tulajdonban álló vagyontárgyakkal kapcsolatos jogai; a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézetében készült tanulmány, Budapest pp. 12) Gondolatok a kisvállalkozásról = Jogpolitika, évi 1. szám melléklete: Joghézag, 3-4. pp. 13) Jövedelemfelosztás és veszteségviselés a polgári jogi társaságban = Magyar Jog, évi 7-8. szám, pp. 14) A szerződéses üzemeltetés néhány elvi és polgári jogi kérdése; Jogász Szövetségi Értekezések, Budapest, XI. évf. 1. szám, pp. 15) A Társasági Törvény; Jogi Továbbképző Intézet, Budapest, ) A polgári jog alapjai; Jogi Továbbképző Intézet, Budapest, pp. 17) Asztalos László: Polgári jogi alaptan (recenzió) = Állam és Jogtudomány, XXXI. kötet, 1. szám, pp. 18) A közkereseti társaság és a betéti társaság alapítása és működésének beindítása, "A" rész; Budapest, pp. 19) A gazdasági munkaközösség alapítása és működésének beindítása, "A" rész; Budapest, pp.

2 20) A jogi személy felelősségvállalásával működő gazdasági munkaközösség alapítása és működésének beindítása, "A" rész; Budapest, pp. 21) A változó társasági jog = Friss Hírek a Nemzetközi Kereskedelmi Jog Világából (ismertetés), 8/ pp. 22) Európa Tanácsi Konvenció a bennfentes értékpapír-kereskedelemről = Friss Hírek a Nemzetközi Kereskedelmi Jog Világából (ismertetés), 11/ pp. 23) Az állam gazdasági beavatkozásának rendkívüli jogi eszközei Angliában és az USA-ban = Friss Hírek a Nemzetközi Kereskedelmi Jog Világából (ismertetés) 1/ pp. 24) A jogalap nélküli gazdagodás az angol jogban = Friss Hírek a Nemzetközi Kereskedelmi Jog Világából (ismertetés), 5/ pp. 25) Társasági tagsági jogok a hagyatékban = Magyar Jog,1991. évi 3. szám, pp. 26) A Társasági Törvényről; Jogi Továbbképző Intézet, Budapest, pp. 27) A polgári jog alapjai; Jogi Továbbképző Intézet, Budapest, pp. 28) Nyugat-Európai hatások a magyar jogrendszer fejlődésében (szerkesztőként Margitán Évával) Budapest, pp. 29) A polgári jog alapjai (szerzőtársként Székely Lászlóval) harmadik, átdolgozott kiadás, ELTE Jogi Továbbképző Intézet, Budapest, X pp. 30) Nyugat-Európai hatások a magyar jogrendszer fejlődésében II. (szerkesztőként Margitán Évával) Budapest, pp. 31) Új tag a cégben = Cégvezetés, III. évf. 4. szám, április, pp. 32) Polgári Jogi, családjogi és polgári eljárásjogi iratmintatár (társszerzőkkel, szerk.: Dr. Németh János, Dr. Kiss Daisy), Unió Kiadó, Budapest, ) A Kft. és ügyvezetője (társszerzőkkel, szerk. Vékás Lajos) 3.4. rész, Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft. & T. Bt. Budapest, ) Teljességi záradék = Gazdaság és Jog, 1995/ ) Bankügyletek jogi kérdései I. A polgári jog alapjai (társzerzőként Dr. Székely Lászlóval), Nemzetközi Bankárképző Központ Rt., Budapest, 1995., 128 pp. 36) Változások a cég adataiban = (Jog)viták a cég tulajdonosai között, Cégvezetés Különszám, 1996/ ) Búcsú a cégtől (a társasági tagsági viszony megszûnése) = (Jog)viták a cég tulajdonosai között, Cégvezetés Különszám, 1996/ pp. 38) A társasági jog, DominiCard Bt, 1996., 420 pp. 39) A részvényátruházási szerződés jogi természetéről = Gazdaság és Jog 1996/ pp.

3 40) Jogi ismeretek (szerk. Dr. Kékesi László), 8. fejezet: Polgári jogi alapismeretek, Perfekt, Budapest, pp. 41) Árverés vagy átverés? A magánaukciók jogi helyzete = Cégvezetés, 1996/ pp. 42) Elővásárlás a cégjogban = Cégvezetés, IV. évf. 1996/12. szám, pp. 43) Cégbíróra várva: A be nem jegyzett cégek helyzete = Cégvezetés, V. évf. 1997/ pp. 44) Polgári Jog. Kommentár a gyakorlat számára (szerk.: Dr. Petrik Ferenc) V. rész VIII. és XIV. fejezet, HVG-ORAC, Budapest, és pp. 45) Élt tíz évet = Collega, I. évf. 1. szám, IX pp. 46) A magánárverések jogáról, DominiCard, Budapest, pp. 47) Az egyszemélyes társaság = Cégvezetés, V. évf. 1997/8. szám, pp. 48) Az adásvételi szerződés, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, pp. 49) Share Capital Regulation in Hungarian Company Law: Aims and Reality, in: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae, Sectio Iuridica, Tom. XXXVI Budapest, pp. 50) Az új társasági törvény, Cégvezetés 1998/2. különszám, pp. 51) Konszernjog = Cégvezetés, VI. évf. 1998/4. szám, pp. 52) A gazdasági társaságok (szerk.: Miskolczi Bodnár Péter), Társasági jogi alapvetés I. és a XII. fejezet 1-4. címe, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, és pp. 53) Die wichtigsten Neuigkeiten des neuen ungarischen Gesellschaftsgesetzes = Mitteilungen des Ungarisch-Deutschen Juristenvereins, Nr. 1, Jahrgang 2, Juni 1998, 1-9. pp. 54) A polgári jog alapjai (szerzőtársként Székely Lászlóval), negyedik, átdolgozott kiadás, ELTE Jogi Továbbképző Intézet, Budapest, 1998., 244 pp. 55) Polgári Jog. Kommentár a gyakorlat számára (szerk.: Dr. Petrik Ferenc), Kiegészítés a XIV. fejezethez, HVG-ORAC Budapest, /55. pp. 56) Bevezetés a váltójogba, Rejtjel Kiadó, Budapest, pp. 57) Öröklés a gazdasági társaságban = Cégvezetés, VII. évf. 4. szám, április, pp. 58) A Kodifikációs Főbizottság üléseiről = Polgári Jogi Kodifikáció, I. évf. (1999) 1. szám pp.

4 59) Hatalommegosztás a gazdasági társaságban; in: Liber Amicorum. Studia L. Vékás dedicata, Budapest, pp. 60) Hollandia új Polgári Törvénykönyvének néhány tanulsága a magyar kodifikáció számára = Polgári Jogi Kodifikáció, I. évf. (1999) 2. szám pp. és in: Polgári jogi kodifikáció és jogharmonizáció (tanulmánykötet), Novotni Kiadó, Miskolc, pp. 61) Külföldi jogtudósok a Ptk-kodifikációról = Polgári Jogi Kodifikáció, I. évf. (1999) 2. szám pp. 62) A Ptk. kodifikációját segítő nemzetközi szakértői csoport megalakulásáról = Közjegyzők Közlönye 3. évf., XLVI. évf. (1999) 12. szám 3-4. oldal 63) A Polgári Jogi Kodifikációs Szerkesztőbizottság a munkajog és a Polgári Törvénykönyv viszonyáról = Polgári Jogi Kodifikáció, II. évf. (2000) 1. szám oldal 64) A társasági jog helye a jogrendszerben = Polgári Jogi Kodifikáció, II. évf. (2000) 3. szám oldal 65) Európai társasági jog; IV. fejezet (szerkesztette: Miskolczi Bodnár Péter, társszerzők: Berke Barna, Fazekas Judit, Gadó Gábor, Király Miklós, Miskolczi Bodnár Péter), KJK-Kerszöv, Budapest, oldal 66) Társaságok titkai (Titokvédelem a gazdasági társaságokban); in: Ius privatum Ius Commune Europae. Liber Amicorum Studia Ferenc Madl Dedicata, ELTE ÁJK, Budapest, oldal 67) A Kodifikációs Szerkesztőbizottság üléseiről = Polgári Jogi Kodifikáció, III. évf. (2001) 2. szám oldal 68) A társasági tagsági jogok átruházása =Jogi Tájékoztató Füzetek 100. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Jogi Szekció, Budapest, oldal + függelék 69) Európai Közösségi jogi elemek a magyar magán- és kereskedelmi jogban (szerkesztette: Vékás Lajos, társszerzők: Darázs Lénárd, Faludi Gábor, Pajor-Bytomski Magdalena, Vékás Lajos), Második rész: Jogharmonizáció a kereskedelmi társaságok jogában, KJK-Kerszöv, Budapest, oldal 70) Részkoncepciók vitája = Polgári Jogi Kodifikáció III. évf. (2001) 3. szám, oldal

5 71) A társaságok állami szabályozásának történeti változásai Magyarországon; in: Gergely Jenő Izsák Lajos (szerkesztők): A magyar államiság ezer éve; ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, oldal 72) A Ptk. értékpapírjogi szabályainak koncepciója = Polgári Jogi Kodifikáció III. évf. (2001) 6. szám oldal 73) A gazdasági társaságokról szóló törvény magyarázata (szerk.: Dr. Miskolczi Bodnár Péter) Társasági jogi alapvetés I.: oldal, XII. fejezet 1-4. Cím: oldal, KJK-Kerszöv, Budapest ) A szerződés érvénytelensége és a közhiteles nyilvántartások; in: Liber Amicorum. Studia E. Weiss Dedicata. Ünnepi dolgozatok Weiss Emilia tiszteletére, ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék, Budapest, oldal 75) A Ptk. Koncepciójának vitája a Legfelsőbb Bíróságon; Polgári Jogi Kodifikáció, IV. évf. 2002/ oldal 76) A polgári jog alapjai (szerzőtársként Székely Lászlóval), ötödik, átdolgozott kiadás, ELTE Jogi Továbbképző Intézet, Budapest, oldal 77) Mitől közhiteles a közhiteles nyilvántartás?; Gazdaság és Jog XI. évf. 2003/7-8. szám oldal 78) Az adásvételi szerződés; második, átdolgozott kiadás, KJK-Kerszöv, Budapest, oldal 79) Mi van az értékpapír-léten túl? Kis értékpapírjogi transzcendencia; in: Kiss Daisy Varga István (szerk.): Magister artis boni et aequi, Studia in honorem Németh János; ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, ) Az elővásárlási jog egyes dogmatikai kérdései; in: Liber Amicorum, Studia A. Harmathy Dedicata; ELTE ÁJK, Budapest oldal 81) Az elővásárlási jog néhány szabályozásra váró kérdése; Polgári Jogi Kodifikáció, V. évf. (2003) 6. szám oldal 82) Harmonisierung im Recht der Handelsgesellschaften; in: Lajos Vékás Marian Paschke (Hg.): Europäisches Recht im ungarischen Privat- und Wirtschaftsrecht; LIT Verlag, Münster 2004, (Deutsches und internationales Wirtschaftsrecht, Bd. 40.) 2. Zweiter Teil, p.

6 83) Korreferátum a Hetedik Magyar Jogászgyűlés Az új Polgári Törvénykönyv Kodifikációja és az Európajog című szekcióülésén; in: Dr. Benisné dr. Győrffy Ilona (szerk.): Hetedik Magyar Jogászgyűlés. Balatonfüred május , Magyar Jogászegylet, Budapest oldal 84) A felelősség funkciója és hatásmechanizmusa a gazdasági társaságok jogában; in: Király Miklós Gyertyánfy Péter (szerk.): Liber Amicorum. Studia Gy. Boytha dedicata. Ünnepi dolgozatok Boytha György tiszteletére; ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék, Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék, Budapest oldal 85) Európai társasági jog; IV. fejezet (szerkesztette: Miskolczi Bodnár Péter, társszerzők: Berke Barna, Fazekas Judit, Gadó Gábor, Gyulai- Schmidt Andrea, Király Miklós, Miskolczi Bodnár Péter), második kiadás, KJK-Kerszöv, Budapest, oldal 86) 200 éves a Code Civil = Polgári Jogi Kodifikáció VI. évf. 2004/5-6. szám oldal 87) Merre tart az elővásárlási jog intézménye? = Jogi Tájékoztató Füzetek Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Jogi Szekció, Budapest, oldal 88) The Harmonisation of Hungarian Company Law A Pendular Process = European Business Organisation Law Review, Vol / p. 89) Contract of Association as a Specific Contract in the New Hungarian Civil Code; in: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae, Sectio Iuridica, Tomus XLV Budapest, p. 90) A Ptk.-kodifikáció jelenéről és a törvénykönyvünk általános részét érintő módosításokról; in: Papp Tekla (szerk.): Acta Conventus de Iure Civili, Tomus III.; Lectum Kiadó, Szeged, p. 91) Polgári Jog. Kommentár a gyakorlat számára (szerk.: Dr. Petrik Ferenc) V. rész VIII. fejezet, 16. pótlás, HVG-ORAC, Budapest, p. 92) Fenntartható-e a dologi jog egyediségének elve?; in: Emlékkönyv Lontai Endre egyetemi tanár tiszteletére; ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék, Budapest, Polgári Jogi Kodifikáció 2006/ oldal

7 93) Corporate Governance and the Shareholders Right to Exit (Theoretical Questions and Legislative Answers from Hungary); European Business Law Review, Vol 16. (2005) Issue 6, pp ) Kogencia vagy diszpozitivitás a társasági jogban; Gazdaság és Jog, XIV. évf.8. szám, augusztus, oldal 95) Kogencia és diszpozitivitás az új Gt.-ben; Jogi Tájékoztató Füzetek Elhangzott szakmai előadásokról, füzet, MKIK Jogi Szekció, Budapest, 2006., 161. füzet, oldal 96) Alkotmányos alapjogok a társasági jogban; in: Sajó András (szerk.): Alkotmányosság a magánjogban; Complex, Budapest, ) A gazdasági társaságban fennálló tagsági jogok megszüntetése mint alapvető tagsági jog; in: Pázmándi Kinga (szerk.): Sárközy Tamás Ünnepi Kötet, HVG-Orac Kiadó, Budapest, ) A Gazdasági társaságok nagy kézikönyve; (társszerzőkkel) Complex Kiadó Kft., Budapest, 2007, 1820 oldal Bevezetés ( oldal) I. részből a , , , , , , , , , , oldal, II. részből a , , , oldal, III. részből a , , oldal, 6. cím 3. fejezet (787. oldal), 6. cím 5. fejezetből A közkereseti társasággá alakulás társasági jogi szabályai című alfejezet (788. oldal), IV. részből a , , , , , , , , , , , , oldal, V. részből , , , , , , , , , , , , oldal, VII. részből , , oldal, VIII. részből , oldal, 6. cím 1. fejezet (1643. oldal) XI. részből oldal, 6. cím 1. fejezet (1723. oldal), (összesen 1210 oldal) 99) A jogi személyek ellenőrzésének szabályai az új Polgári Törvénykönyv tervezetében; in: Tóth Károly (szerk.): Tanulmányok Dr. Bessenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára; Szeged ) Társasági jog; Complex Kiadó, Budapest oldal

8 101) A törvényalkotás nyelvi kérdései; in: Liber Amicorum. Ünnepi előadások és tanulmányok Harmathy Attila tiszteletére; ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék, Budapest oldal 102) Az adásvételi szerződés az új Ptk. tervezetében; Jogi Tájékoztató Füzetetek, 182. füzet, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Jogi Szekció, Budapest, oldal 103) Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez Második könyv, Második rész: A jogi személyek általános szabályai, Második könyv, Hatodik rész: A gazdasági társaságok, Ötödik könyv, Harmadik rész, I. cím: A tulajdon-, követelés- és jogátruházó szerződések, Ötödik könyv, Negyedik rész: Az értékpapír-kötelmek általános szabályai Complex Kiadó, Budapest, , , , oldal 104) A polgári jogi szerződés tárgya; in: Faludi Gábor (szerk.): Liber Amicorum. Studia P. Gyertyánfy dedicata; ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék, Budapest, oldal 105) Korreferátum a Kilencedik Magyar Jogászgyűlés Hagyomány és Újítás az Új Polgári Törvénykönyvben című szekcióban; in: Kilencedik Magyar Jogászgyűlés, Balatonfüred június Magyar Jogászegylet Budapest, oldal 106) Kisfaludi András Szabó Marianna (szerk.): A gazdasági társaságok nagy kézikönyve (társszerzőkkel); Complex Kiadó, Budapest, ) The Influence of Harmonisation of Private Law on the Development of the Civil Law in Hungary; Juridica International, I/ oldal

P U B L I K Á C I Ó K

P U B L I K Á C I Ó K P U B L I K Á C I Ó K Dr. Darázs Lénárd 2009. december 31-ig történt tényleges megjelenés szerint 1 A kartellek semmissége Budapest 2009. (Complex Kiadó). Vertikális kartellek Budapest 2007. (Complex Kiadó).

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. 1. Személyes adatok:

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. 1. Személyes adatok: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. Személyes adatok: Név: Menyhárd Attila Cím: Otthon: H-9024 Győr, Vécsey u. 14 I/1 Munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék; H-1364 Budapest, Egyetem tér 1-3.

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012)

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012) DR. CSÉCSY ANDREA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012) I. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK I/1. MONOGRÁFIÁK, MONOGRÁFIÁBAN ÍRT FEJEZETEK, KÖNYVEK, KÖNYVRÉSZLETEK 1. Szerződésszegés. In: Osztovics András (szerk.):

Részletesebben

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Szoba: B. ép. 2. sz. Tudományos minősítés: Megszerzés éve: 1997. Tudományterület: állam- és jogtudomány Típusa: Ph.D. Minősítése: summa cum laude A disszertáció

Részletesebben

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza Személyi adatok: Születési hely idő: Budapest, 1976. május 9. Szülők: dr. Rónay Zoltán ügyvéd (a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara tagja), néhai Szántó Judit, újságíró.

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001.

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A.) Monográfia, kommentár, kézikönyv dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A hírközlés joga, Dashöfer Kiadó, Bp,

Részletesebben

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok:

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok: SZAKMAI ADATLAP I. Személyi adatok: Név: Prof. Dr. Szabó Imre Anyja neve: Kovács Ida Szül. helye, ideje: Mezőnagymihály, 1951. október 12. Állampolgársága: magyar Végzettség, tudományos fokozat: 1976:

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Az alkotmánybíráskodó római szenátus. Parlamenti Levelek, 5 (1999). 38-45.o.

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Az alkotmánybíráskodó római szenátus. Parlamenti Levelek, 5 (1999). 38-45.o. PUBLIKÁCIÓS LISTA 1999 Az alkotmánybíráskodó római szenátus. Parlamenti Levelek, 5 (1999). 38-45.o. 2001 A belga Erasmus. Magyar Felsőoktatás, 5-6 (2001). 37.o. Perbeszédverseny Bécsben I. Magyar Felsőoktatás,

Részletesebben

Erdei Árpád publikációs jegyzéke. Dr. Székely János kandidátusi értekezésének vitája; Belügyi Szemle sz. pp

Erdei Árpád publikációs jegyzéke. Dr. Székely János kandidátusi értekezésének vitája; Belügyi Szemle sz. pp Erdei Árpád publikációs jegyzéke Katona Géza: A nyomok azonosítási vizsgálata a büntető eljárásban (recenzió), Belügyi Szemle 1965. 6. sz. (Társszerzővel) pp. 112-119 Dr. Székely János kandidátusi értekezésének

Részletesebben

Török Gábor: Csak semmi pánik. Mi jön a csőd után? Bethlen Gábor Könyvkiadó, Bp. 1989. 116 p.

Török Gábor: Csak semmi pánik. Mi jön a csőd után? Bethlen Gábor Könyvkiadó, Bp. 1989. 116 p. Török Gábor Publikációk 1989-től [Farkas József - Komáromi Gábor] - Sárközy Tamás - Török Gábor: A társasági törvény magyarázata. Szerk. Sárközy Tamás. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1993. 682 p.

Részletesebben

Fuglinszky Ádám (Polgári jog) 2016

Fuglinszky Ádám (Polgári jog) 2016 Fuglinszky Ádám (Polgári jog) 2016 1. Fuglinszky Ádám Verbrauchsgüterkauf im ungarischen Privatrecht: Vom verwaisten "Weber" und "Putz" zu einem Satyr des Verbraucherprivatrechts ZEITSCHRIFT FUR EUROPAISCHES

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK KÖNYV-FEJEZETEK, JEGYZETEK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK:

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK KÖNYV-FEJEZETEK, JEGYZETEK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK KÖNYV: 1. Kis Norbert- Nagy Marianna: Európai közigazgatási büntetőjog HVG-ORAC 2007. 300 p. 2. Nagy Marianna: A közigazgatási jogi szankciórendszer Doktori mestermunkák sorozat Osris

Részletesebben

Publikációs jegyzék. (Király Miklós) 1. A diszkrimináció tilalma az Európai Bíróság joggyakorlatában. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1998., 255 o.

Publikációs jegyzék. (Király Miklós) 1. A diszkrimináció tilalma az Európai Bíróság joggyakorlatában. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1998., 255 o. Publikációs jegyzék (Király Miklós) I. Önálló könyv, könyvfejezet 1. A diszkrimináció tilalma az Európai Bíróság joggyakorlatában. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1998., 255 o. 2. Az Európai Közösség jogának

Részletesebben

KISS GYÖRGY TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEIE VALÓ HIVATKOZÁSOK JEGYZÉKE. Önálló tudományos könyvek, könyvfejezetek

KISS GYÖRGY TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEIE VALÓ HIVATKOZÁSOK JEGYZÉKE. Önálló tudományos könyvek, könyvfejezetek KISS GYÖRGY TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEIE VALÓ HIVATKOZÁSOK JEGYZÉKE Önálló tudományos könyvek, könyvfejezetek 1. KISS GYÖRGY: A piac és az emberi tényező. Budapest, 1995, Balassi Kiadó 1) DUDÁS KATALIN: Önfoglalkoztató

Részletesebben

Corporate Governance Questions In Business Law Dr. Kecskés András egyetemi tanársegéd Gazdasági és Kereskedelmi Jogi Tanszék

Corporate Governance Questions In Business Law Dr. Kecskés András egyetemi tanársegéd Gazdasági és Kereskedelmi Jogi Tanszék Corporate Governance Questions In Business Law Dr. Kecskés András egyetemi tanársegéd Hétfő, 18.30 20.00 / 307 Nappali Kontakt óra AJSZNO42601 SZVN98601 - - Kredit 4 2 Félévi óraszám 30 30 Létszám 20 Szemeszter

Részletesebben

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Összeállította: Dr. Kiss Barnabás egyetemi docens I. Ajánlott alapirodalom az alapjogok tanulmányozásához 1. Balogh

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Dr. Szécsényi-Nagy Kristóf

Szakmai önéletrajz Dr. Szécsényi-Nagy Kristóf Szakmai önéletrajz Dr. Szécsényi-Nagy Kristóf Személyes adatok: Születési hely: Budapest Születési idő: 1980. február 18. Levélcím: 1053-Budapest, Egyetem tér 1-3. ELTE Polgári Eljárásjogi Tanszék E-mail:

Részletesebben

Publikációk jegyzék, tudományos elıadások, konferenciák, egyéb szakmai tevékenység

Publikációk jegyzék, tudományos elıadások, konferenciák, egyéb szakmai tevékenység Publikációk jegyzék, tudományos elıadások, konferenciák, egyéb szakmai tevékenység I. Publikációk magyar nyelven a) Monográfia, szakkönyv, könyvrészlet 1. Hegedős Andrea: Az élettársi kapcsolat a polgári

Részletesebben

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT polgári jogi összefoglaló művek (válogatás 1945 után)

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT polgári jogi összefoglaló művek (válogatás 1945 után) Adorján Lívia, Anka Tibor Aradi Frigyes et al. Asztalos László Asztalos László Öröklési eljárások / Adorján Lívia, Anka Tibor. - Budapest : HVG-ORAC, 2002. - 392 p. : ill. ; 20 cm Tárgy: öröklési jog *

Részletesebben

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Összeállította: Dr. Kiss Barnabás egyetemi docens I. Ajánlott alapirodalom az alapjogok tanulmányozásához 1. Alkotmányjog

Részletesebben

Tóthné Fábián Eszter Anna publikációs jegyzéke

Tóthné Fábián Eszter Anna publikációs jegyzéke 1 Tóthné Fábián Eszter Anna publikációs jegyzéke Könyvek, jegyzetek tanulmánykötetek: A családjogi törvény módosított rendelkezései. (Kiegészítés a Magyar családi jog c. tankönyvhöz) Technikai szerk.:

Részletesebben

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Tudományos minősítés: Megszerzés éve: 1997. Tudományterület: állam- és jogtudomány Típusa: Ph.D. Minősítése: summa cum laude A disszertáció címe: A vitás

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

Publikációs jegyzék. Könyvek, monográfiák

Publikációs jegyzék. Könyvek, monográfiák Publikációs jegyzék Könyvek, monográfiák DEZSŐ Márta: Képviselet és választás a parlamenti jogban. /Jog és jogtudomány 15./ MTA Állam- és Jogtudományi Intézete. Budapest, 1998. Közgazdasági és Jogi Kiadó,

Részletesebben

Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés

Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés Az alábbi lista nem kimerítő, csupán kiindulásként szolgál a diplomamunkára és évfolyamdolgozatra

Részletesebben

v b arbiter ex compromisso m y m. A

v b arbiter ex compromisso m y m. A B ó Á m A m v - b y m m j m v v, A v m y bb y ó j - j v ó ó j v m v -, m y v j bb mó j y y. A m v b v - m m j, y j m m, m m y v. 1 A v b b m m j - m y, y m j m m - y óm j y v. T bb u ó y vb v b ó j j u

Részletesebben

Dr. Fábián FerencPh.D

Dr. Fábián FerencPh.D Dr. Fábián FerencPh.D egyetemi docens Tudományos minősítés: PhD Állam- és jogtudomány, 2004, summa cum laude Alkotmány és gazdaság. A magyar Alkotmánybíróság gyakorlata Felsőfokú tanulmányok és végzettség:

Részletesebben

NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1)

NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1) NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1) Az előadások tematikája 1. A nemzetközi elemmel rendelkező tényállások elbírálásának különböző módszerei. Nemzeti jogok és nemzetközi jogviszonyok. 2. A nemzetközi kollíziós

Részletesebben

Tudományos és szakmai önéletrajz Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Tudományos és szakmai önéletrajz Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék Név: Dr. Gellén Klára Beosztás: egyetemi docens Tudományos fokozat: Ph.D. Tudományos és szakmai önéletrajz 1. Iskolák, tudományos fokozat - 2007 Ph.D fokozat megszerzése summa cum laude minősítéssel. A

Részletesebben

elnök, Nemzeti Választási Bizottság Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2.

elnök, Nemzeti Választási Bizottság Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2. 1. Személyi adatok 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Vezetéknév/Utónév: Prof. Dr. Patyi András Születési név: Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

Publikációs lista (Dr. Kapa Mátyás)

Publikációs lista (Dr. Kapa Mátyás) Publikációs lista (Dr. Kapa Mátyás) I.) Önálló könyv, könyvfejezet - Kapa M: Hitelezővédelem a bírósági végrehajtásban. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2006. [192 p.] ISBN 963 7296 71 9 - Kapa M: Ha

Részletesebben

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986)

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986) Publikációs lista Angol nyelven 1) Joint Ventures in Hungary (The Legal Structure of the Enterprise, International Civil Law Conference, Budapest, August 1985, Vol.2) 2) World Trading System and Socialist

Részletesebben

1. Az állami vállalat jogállása egyes szocialista országokban MTA Állam és Jogtudományi Intézet Kiadója Bp. 1967. 229. old.

1. Az állami vállalat jogállása egyes szocialista országokban MTA Állam és Jogtudományi Intézet Kiadója Bp. 1967. 229. old. Ficzere Lajos válogatoott publikációs jegyzék Önálló monográfiák, könyvek 1. Az állami vállalat jogállása egyes szocialista országokban MTA Állam és Jogtudományi Intézet Kiadója Bp. 1967. 229. old. 2.

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár főállású oktató az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője az ÁJK-n működő Tudományági Doktori és Habilitációs Tanács

Részletesebben

DR. KUKORELLI ISTVÁN TANSZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁR

DR. KUKORELLI ISTVÁN TANSZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁR DR. KUKORELLI ISTVÁN TANSZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁR 1. A járási hivatalok kialakulása, elhelyezése a tanácsrendszerben. Budaörsi Füzetek, 1973. Eötvös Loránd Tudományegyetem Budaörsi úti Kollégiuma, Budapest,

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Publikációs Jegyzék. iii. Some Aspects on the Education of the Law of Financial Industries. in Stoltpin-Volga Univer-sity Press 2008.

Publikációs Jegyzék. iii. Some Aspects on the Education of the Law of Financial Industries. in Stoltpin-Volga Univer-sity Press 2008. Publikációs Jegyzék 6. Publikációk 6.1. Idegen nyelvű i. The Hungarian Debtor List and Its Problems. in Studia Iuridica Caroliensia 2., KRE-ÁJK 2007. http://www.kre.hu/ajkfiles/sic_2.pdf ii. The Place

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa. Dr. Bódi Stefánia tanársegéd

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa. Dr. Bódi Stefánia tanársegéd ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa Dr. Bódi Stefánia tanársegéd A magyar biztonságpolitikai gondolkodás etnikai konfliktusok rendezésére irányuló elméletei, különös tekintettel Bibó István

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Ph.D

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Ph.D SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Ph.D egyetemi docens Szoba: B42 Tel: - E-mail cím: csakihatalovics.gyula@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 Állam- és jogtudomány

Részletesebben

Impresszum Jogi nyilatkozatok MTMT adatbázis Copyright

Impresszum Jogi nyilatkozatok MTMT adatbázis Copyright Impresszum Jogi nyilatkozatok MTMT adatbázis Copyright 08092 1. atalin A megyei szakigazgatási szervek irányító tevékenységével kapcsolatos problémák ÁLLAM ÉS IGAZGATÁS 11: pp. 996-1006. (1976) 2. Tarnai

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány

Szakmai önéletrajz Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány Szakmai önéletrajz Egyetemi/főiskolai tanulmányok: 1998-2003 Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány záróvizsga 1999-2000 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Jogi Továbbképző Intézet európai

Részletesebben

Dr. Szabó Zsolt Ph.D

Dr. Szabó Zsolt Ph.D Dr. Szabó Zsolt Ph.D Egyetemi adjunktus Email cím: szabo.zsolt@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 állam- és jogtudomány PhD summa cum laude A disszertáció címe: A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége

Részletesebben

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK POLGÁRI JOGBÓL A 2016/2017. TANÉVBEN

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK POLGÁRI JOGBÓL A 2016/2017. TANÉVBEN PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK POLGÁRI JOGBÓL A 2016/2017. TANÉVBEN I. Polgári jog általános rész és a személyek joga 1. A polgári jog fogalma. A polgári jog és más

Részletesebben

Signatur Autor(en), Herausgeber Titel Ort Jahr Aufla Band ISBN Y (HU) I 151 Máté-Tóth, A. Bulányi und die Bokor-Bewegung Wien 1996 -

Signatur Autor(en), Herausgeber Titel Ort Jahr Aufla Band ISBN Y (HU) I 151 Máté-Tóth, A. Bulányi und die Bokor-Bewegung Wien 1996 - Y (HU) I 151 Máté-Tóth, A. Bulányi und die Bokor-Bewegung Wien 1996 - Y (HU) I 152 Kornai,J. By Force of Thought:Irregular Memoirs of an Intellectual Journey Cambridge 2006 978-0-262-11302-1 Y (HU) I 3

Részletesebben

Tantárgyi útmutató /NAPPALI félév

Tantárgyi útmutató /NAPPALI félév Tantárgy megnevezése Gazdasági jog alapjai I. Tantárgyi útmutató /NAPPALI 2011-2012 1. félév Tantárgy jellege/típusa: Egységes üzleti alapozó modul Kontaktórák száma: 24 Egyéni tanulási óra igény: 36 Vizsgajelleg:

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Könyvek:

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Könyvek: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Könyvek: BOROS Anita: A holtnak nyilvánítási eljárás. Budapest, In: A temetkezéssel kapcsolatos szabályozás. Szerk. Kosza Yvette. Budapest, KRE Állam- és Jogtudományi Kar, 2005. p.

Részletesebben

1. A publikációs tevékenység (JMB 1. pont)

1. A publikációs tevékenység (JMB 1. pont) 1. A publikációs tevékenység (JMB 1. pont) A JMB 1. pontja szerint a habitusvizsgálat kiemelt szempontja a publikációs tevékenység. A JMB követelményrendszere is jelzi, hogy vita folyik arról, vajon mi

Részletesebben

4. Az euró pénzrendszer : az európai monetáris unió intézményi-jogi dimenziójáról ELTE Jogi Továbbképző Intézet, Budapest, 1998, 46 old.

4. Az euró pénzrendszer : az európai monetáris unió intézményi-jogi dimenziójáról ELTE Jogi Továbbképző Intézet, Budapest, 1998, 46 old. TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE Dr. Várnay Ernő, egyetemi tanár, C.Sc ÖNÁLLÓ ÉS TÁRSSZERZŐS KÖNYVEK 1. Transznacionális bankok a világgazdaságban. Konjunktúra és Piackutató Intézet Budapest, 1988. 119,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ II. MISKOLCI EU VÁNDORKUPA. Európajogi Perbeszédverseny. Szóbeli döntő. Miskolci Egyetem, 2005. május 4-6.

BESZÁMOLÓ II. MISKOLCI EU VÁNDORKUPA. Európajogi Perbeszédverseny. Szóbeli döntő. Miskolci Egyetem, 2005. május 4-6. BESZÁMOLÓ II. MISKOLCI EU VÁNDORKUPA Európajogi Perbeszédverseny Szóbeli döntő Miskolci Egyetem, 2005. május 4-6. 2005-ben már második alkalommal hirdette meg a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

PH.D ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DARÁZS LÉNÁRD: KONZULENS: DR. KISFALUDI ANDRÁS EGYETEMI TANÁR

PH.D ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DARÁZS LÉNÁRD: KONZULENS: DR. KISFALUDI ANDRÁS EGYETEMI TANÁR PH.D ÉRTEKEZÉS TÉZISEI V E R T I K Á L I S DARÁZS LÉNÁRD: K A R T E L L E K KONZULENS: DR. KISFALUDI ANDRÁS EGYETEMI TANÁR ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR BUDAPEST, 2006 BEVEZETŐ GONDOLATOK ÉS PROBLÉMAFELVETÉS

Részletesebben

PAPP TEKLA TÁRSASÁGI JOG AZ EURÓPAI UNIÓBAN 1. Ajánlott és felhasznált szakirodalom:

PAPP TEKLA TÁRSASÁGI JOG AZ EURÓPAI UNIÓBAN 1. Ajánlott és felhasznált szakirodalom: PAPP TEKLA TÁRSASÁGI JOG AZ EURÓPAI UNIÓBAN 1 Ajánlott és felhasznált szakirodalom: Andenćs, Mads Třnnesson: European comparative company law, Cambridge University Press, Cambridge (2009); Andrea Gyulai-Schmidt:

Részletesebben

8:00-9:30 9:45-11:15 11:30-13:00 13:15-14:45 15:00-16:30 16:45-18:15 18:30-20:00

8:00-9:30 9:45-11:15 11:30-13:00 13:15-14:45 15:00-16:30 16:45-18:15 18:30-20:00 ÁJK - jogász képzés - heti órabontás - NAPPALI - I. évfolyam 2014/15/2. II. félév időpont/nap HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK jogtörténet II. Köbel Szilvia Magyar állam- és jogtörténet II. Stipta István Filozófiatörténet

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. habil. Sándor István egyetemi docens

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. habil. Sándor István egyetemi docens SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. habil. Sándor István egyetemi docens Szakmai tevékenység: 2002 : KRE ÁJK Polgári Jogi és Római Tanszék, 2002-től oktató, 2004 2012 között tanszékvezető egyetemi docens, 2012-től

Részletesebben

I. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK

I. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK CSÉCSY GYÖRGY PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (1983-2013) A MAB akkreditáció során figyelembe vehető publikációk *-al jelölve I. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK I/1. MONOGRÁFIÁK, MONOGRÁFIÁBAN ÍRT FEJEZETEK, KÖNYVEK, KÖNYVRÉSZLETEK

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓK, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (Dr. Blutman László egyetemi tanár SZTE Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszék)

PUBLIKÁCIÓK, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (Dr. Blutman László egyetemi tanár SZTE Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszék) PUBLIKÁCIÓK, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (Dr. Blutman László egyetemi tanár SZTE Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszék) Önálló monográfia, könyv Blutman L.: EU-jog a tárgyalóteremben: az elızetes döntéshozatal.

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2014. október 21-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2014. október 21-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2014. október 21-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 50/2014. (X.21.) KT. sz. határozat a Kari Etikai Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK POLGÁRI JOGBÓL

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK POLGÁRI JOGBÓL PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK POLGÁRI JOGBÓL A 2016/2017. TANÉV II. SZEMESZTERÉBEN I. Polgári jog általános rész és a személyek joga 1. A polgári jog fogalma. A polgári

Részletesebben

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád Megnyitó előadások Gárdos Péter, ügyvéd: A Ptk. az elmúlt év tükrében Az I. Wolters Kluwer Jogi Konferencián elhangzott, hogy

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli tanára címet adományozta Dr. Kovácsy Zsombor, a Jogi Továbbképző Intézet oktatója részére.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli tanára címet adományozta Dr. Kovácsy Zsombor, a Jogi Továbbképző Intézet oktatója részére. EGYETEMI ÉS KARI KITÜNTETÉSBEN, ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLŐK NÉVSORA (2015) I. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karon, illetve a Karért hosszú időn át végzett kiemelkedően színvonalas tevékenységének egyetemi

Részletesebben

Polgári jogi záróvizsgakérdések (2014/2015. I. félév)

Polgári jogi záróvizsgakérdések (2014/2015. I. félév) 1 Polgári jogi záróvizsgakérdések (2014/2015. I. félév) A záróvizsgára történő felkészülés vezérfonala" az előadásokon/a 2013. évi V. törvényen alapuló speciális kollégiumon/konzultációkon leadott anyag.

Részletesebben

Jegyzetboltb an kapható? Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft

Jegyzetboltb an kapható? Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft I. folyam Igazgatásszervező alapszak Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Áltanános politológia Bevezetés a politológiába Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft Közigazgatástudomány alapjai A közigazgatás

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

Publikációk jegyzéke, tudományos előadások, konferenciák, egyéb szakmai tevékenység

Publikációk jegyzéke, tudományos előadások, konferenciák, egyéb szakmai tevékenység Publikációk jegyzéke, tudományos előadások, konferenciák, egyéb szakmai tevékenység I. Publikációk magyar nyelven: Monográfia: 1. Hegedűs Andrea: Az élettársi kapcsolat a polgári jogi kodifikáció tükrében.

Részletesebben

PhD ÉRTEKEZÉS. Dr. Kiss Tibor MISKOLC

PhD ÉRTEKEZÉS. Dr. Kiss Tibor MISKOLC PhD ÉRTEKEZÉS Dr. Kiss Tibor MISKOLC 2009 MISKOLCI EGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Dr. Kiss Tibor SZANKCIÓRENDSZER A MAGYAR SZERZŐI JOGBAN (PhD értekezés)

Részletesebben

JOGÁSZ SZAK RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS I. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. II. félév. JOGÁSZ SZAK RÉSZDIŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS II. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. IV.

JOGÁSZ SZAK RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS I. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. II. félév. JOGÁSZ SZAK RÉSZDIŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS II. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. IV. JOGÁSZ SZAK RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS I. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. II. félév Alkotmányjog I. Egyháztörténet Latinitás a jogtudományban II. Magyar állam- és jogtörténet Római jog II. Statisztika 03.20 15.00-19.00

Részletesebben

AZ ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK TUDOMÁNYOS SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA 2008

AZ ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK TUDOMÁNYOS SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA 2008 AZ ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK TUDOMÁNYOS SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA 2008 Bibliotheca Iuridica Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tudományos kiadványai Miscellanea 28. HU ISSN 1587 5172 HU ISSN

Részletesebben

Polgári jogi záróvizsgakérdések (2016/2017. II. félév)

Polgári jogi záróvizsgakérdések (2016/2017. II. félév) 1 Polgári jogi záróvizsgakérdések (2016/2017. II. félév) A záróvizsgára történő felkészülés vezérfonala" az előadásokon/gyakorlatokon leadott törzsanyag. Felkészülését segítik az alább megjelölt tankönyvek,

Részletesebben

Erőszakos bűncselekmények, nemi erőszak

Erőszakos bűncselekmények, nemi erőszak Erőszakos bűncselekmények, nemi erőszak Könyvek: Lukács Tibor, Traytler Endre: A nemi erkölcs elleni bűntettek Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1963. 371 p. Lúzman-Najkodi Barna: Ösztöndíj a pokolba :

Részletesebben

JLSSZ Levelező tagozatos jogász alapképzés képzési terve (Szeged) 2011/2012. tanévtől Főtárgyak (kötelező) Tanóraszám Számonkérés

JLSSZ Levelező tagozatos jogász alapképzés képzési terve (Szeged) 2011/2012. tanévtől Főtárgyak (kötelező) Tanóraszám Számonkérés JLSSZ Levelező tagozatos jogász alapképzés képzési terve (Szeged) 2011/2012. tanévtől Főtárgyak (kötelező) Tárgy Tanóraszám Számonkérés Jogi alaptan 7 KO 3 őszi --- Általános statisztika 11 KO 4 őszi ---

Részletesebben

MAGYAR ÉS EURÓPAI MUNKA- ÉS KÖZSZOLGÁLATI JOG

MAGYAR ÉS EURÓPAI MUNKA- ÉS KÖZSZOLGÁLATI JOG Prugberger Tamás MAGYAR ÉS EURÓPAI MUNKA- ÉS KÖZSZOLGÁLATI JOG (A magyar és a közép-kelet-európai munka- és közszolgálati jog reformja a nyugat-európai államok jogi szabályozásának tükrében, az amerikai

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója

Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója Osztovits András publikációs tevékenysége Osztovits András (2014): 6:1. - 6:57. -ok magyarázata In: Osztovits András (szerk.) A Polgári

Részletesebben

A 2014 februárjában tartandó közjegyzői vizsga anyagát képező jogszabályok és szakirodalom, valamint ajánlott irodalom

A 2014 februárjában tartandó közjegyzői vizsga anyagát képező jogszabályok és szakirodalom, valamint ajánlott irodalom A 2014 februárjában tartandó közjegyzői vizsga anyagát képező jogszabályok és szakirodalom, valamint ajánlott irodalom JOGSZABÁLYOK: A felsorolt jogszabályok közül azok, amelyek címe után nem található

Részletesebben

Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék 2014/2015. tanév I. félév beszámolója

Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék 2014/2015. tanév I. félév beszámolója Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék 2014/2015. tanév I. félév beszámolója A tanszék főállású oktatói: Dr. Tóth J. Zoltán tszv. egy. docens Prof. Dr. Stipta István egy. tanár Dr. Antalóczy Péter

Részletesebben

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83 Tartalom I. kötet Előszó az első kiadáshoz Jakab András........................................ IX Előszó a második kiadáshoz Jakab András...................................... X Folytonos alkotmányozás.

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Nyilas Anna

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Nyilas Anna SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Nyilas Anna Személyes adatok, elérhetőség Születési hely, idő: Debrecen, 1982. július 13. Telefon: 52/512-700/77114 E-mail: nyilas.anna@law.unideb.hu Betöltött munkakörök 2012 -

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tudományos szakirodalmi munkássága 2003

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tudományos szakirodalmi munkássága 2003 Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tudományos szakirodalmi munkássága 2003 AZ ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK TUDOMÁNYOS SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA 2003 Bibliotheca Iuridica Az ELTE Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán elsőként 2006 őszén indult meg az igazságügyi igazgatási BA képzés. A képzés célja olyan igazgatási szakemberek

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Dr. Fézer Tamás

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Dr. Fézer Tamás PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Dr. Fézer Tamás Könyv, monográfia 1. Kártérítési jog, Complex Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, 2010. (311p) 2. Az erkölcsi károk megtérítése de lege lata, de lege ferenda, Gondolat Kiadó,

Részletesebben

Tekla Papp: Group Interest in Connection with Corporate Groups in Hungary (Jahrbuch für Ostrecht; 2/2015.; pp.)

Tekla Papp: Group Interest in Connection with Corporate Groups in Hungary (Jahrbuch für Ostrecht; 2/2015.; pp.) Civilisztikai Intézet Jogi Szekció I./ Prof.Dr. Papp Tekla - Intézetvezető Publikáció Tekla Papp: Group Interest in Connection with Corporate Groups in Hungary (Jahrbuch für Ostrecht; 2/2015.; 433-466.

Részletesebben

Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke

Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke 1. Az előrelátó, átfogó szemléletű terméktervezésről 1972. Budapest, vezetőképzés III. évf. 9. sz. 2. A terméktervezésről és szervezéséről a vállalatban 1972.

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996.

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996. Önéletrajz Személyi adatok: Név: Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin Születési hely, idő: Miskolc, 1961. december 24. Családi állapot: Férjezett (Férj: Dr. Szűcs László bíró, Nyíregyházi Városi Bíróság).

Részletesebben

A családjog kézikönyve

A családjog kézikönyve Dr. Bajory Pál Dr. Kiss Éva Dr. Bencze Lászlóné Dr. Kőrös András Dr. Brávácz Ottóné Dr. Makai Katalin Dr. Csiky Ottó Némethné dr. Bokor Klára Dr. Filó Erika Dr. Söth Lászlóné Dr. Katonáné dr. Pehr Erika

Részletesebben

Török Gábor közleményjegyzéke Az adatok ig fel vannak töltve.

Török Gábor közleményjegyzéke Az adatok ig fel vannak töltve. Török Gábor közleményjegyzéke Az adatok 2012.08.17.-ig fel vannak töltve. 2011 1. Török Gábor Tisztelgés szubjektív bevezetővel három tételben. In: Rácz Lajos (szerk.) Magister Scientiae et Republicae.

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS KÖNYV, MONOGRÁFIA 2000 Jany János: A Szaszanida birodalom magánjogának rendszere és továbbélése a 1 Közel-Keleten. Bibliotheca Facultatis Iuris Universitas Catholicae De Petro Pázmány

Részletesebben

OSZTATLAN JOGÁSZ MESTERKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

OSZTATLAN JOGÁSZ MESTERKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT OSZTATLAN JOGÁSZ MESTERKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT 1 AJÁNLOTT TANTERV az osztatlan jogász mesterképzés levelező tagozaton Első szemeszter FIL (1) Filozófia 1. 2 5 K - JAT Jogi alaptan 1 5 B - LAT Jogi latin

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar igazságügyi igazgatási alapképzési szak tanterve

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar igazságügyi igazgatási alapképzési szak tanterve A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar igazságügyi igazgatási alapképzési szak tanterve A felsőoktatásról szóló 2005. évi évi CXXXIX. törvény 58. (6) értelmében a felsőoktatási intézmény ajánlott

Részletesebben

Bűnmegelőzési alapismeretek Dr. Kőhalmi László egyetemi adjunktus Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

Bűnmegelőzési alapismeretek Dr. Kőhalmi László egyetemi adjunktus Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék Bűnmegelőzési alapismeretek Dr. Kőhalmi László egyetemi adjunktus Hétfő, 15.30 17.00 / KTK B. épület 016. Nappali Kontakt óra AJSZNO1801 SZVN85001 A tantárgyfelvétel előzetes követelménye - - Kredit 2

Részletesebben

az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásáról Dr. Mészár Róza

az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásáról Dr. Mészár Róza -s,ntij 1'41a Erk.:c tc 2010 J,; L 2:0. Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság állásfoglalás a az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásáról Az Országgy űlés Alkotmányügyi, igazságügyi

Részletesebben

EGYSÉGES OSZTATLAN JOGÁSZKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

EGYSÉGES OSZTATLAN JOGÁSZKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT EGYSÉGES OSZTATLAN JOGÁSZKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT TÁJÉKOZTATÁS AZ ALAPPANELRE VONATKOZÓ TANTERVI KÖVETELMÉNY ALÓLI ÁLTALÁNOS MENTESÍTÉSRŐL A Kari Tanács 12/2010. (III. 30.) KT. sz. határozatával módosította

Részletesebben

A MAGÁNJOG OKTATÁSA TEKINTETTEL AZ ALAPTÖRVÉNYRE ÉS AZ ÚJ PTK-RA A MAGÁNJOGOT OKTATÓK EGYESÜLETE DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

A MAGÁNJOG OKTATÁSA TEKINTETTEL AZ ALAPTÖRVÉNYRE ÉS AZ ÚJ PTK-RA A MAGÁNJOGOT OKTATÓK EGYESÜLETE DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR A MAGÁNJOG OKTATÁSA TEKINTETTEL AZ ALAPTÖRVÉNYRE ÉS AZ ÚJ PTK-RA TUDOMÁNYOS KONFERENCIA A ÉS A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KARA SZERVEZÉSÉBEN. 2013. JÚNIUS 14-15. SZÉCHENYI

Részletesebben

TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁG (Dr. Szabó Imre)

TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁG (Dr. Szabó Imre) 1 TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁG (Dr. Szabó Imre) Könyv, könyvrész: 1. Civil Procedure Hungary. International Encyclopaedia of Laws. Kluwer Law International (General Editor: Prof. Dr. R. Blanpain) The Hague/London/New

Részletesebben

Munkaerőpiaci tükör 2014

Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör Az évkönyvsorozat szerkesztőbizottsága Busch Irén főosztályvezető, Belügyminisztérium, Közfoglalkoztatási Statisztikai, Elemzési és Monitoring Főosztály Fazekas

Részletesebben

Nótári Tamás: A jognak asztalánál 1111 jogi regula és szentencia latinul és magyarul 1

Nótári Tamás: A jognak asztalánál 1111 jogi regula és szentencia latinul és magyarul 1 Kiss Zoltán PhD-hallgató, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Magánjogi Tanszék Nótári Tamás: A jognak asztalánál 1111 jogi regula és szentencia latinul és magyarul 1

Részletesebben

Üzleti Jog I. Gazdasági társaságokra vonatkozó általános szabályok I. Bevezetés. Pázmándi Kinga

Üzleti Jog I. Gazdasági társaságokra vonatkozó általános szabályok I. Bevezetés. Pázmándi Kinga Üzleti Jog I. Gazdasági társaságokra vonatkozó általános szabályok I. Bevezetés Pázmándi Kinga Jogi személyekre vonatkozó szabályozás hatályos rendszere 2014. március 15.-étől Ptk.: Harmadik Könyv: Jogi

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben