SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. habil. Sándor István egyetemi docens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. habil. Sándor István egyetemi docens"

Átírás

1 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. habil. Sándor István egyetemi docens Szakmai tevékenység: 2002 : KRE ÁJK Polgári Jogi és Római Tanszék, 2002-től oktató, között tanszékvezető egyetemi docens, 2012-től egyetemi docens 1995 : ELTE ÁJK, Római Jogi Tanszék, 1995-től tanársegéd, 2000-től egyetemi adjunktus, 2006-tól egyetemi docens 1998 : Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda, partner, ügyvéd : Széchenyi István Főiskola, Győr, az ELTE ÁJK kihelyezett tagozatán megbízott előadó : Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, ügyvédjelölt : ELTE ÁJK, Római jogi tanszék, tanszéki előadó Végzettség és szakmai továbbképzés: 2014: ELTE ÁJK, habilitált doktori cím megszerzése 2004: ELTE ÁJK, doktori (PhD) cím megszerzése : ELTE ÁJK Politológia szak, politológusi diploma : ELTE ÁJK, jogász diploma 1994: ELTE ÁJK és a Deák Ferenc Társaság szervezésében tartott szakmai képzés, bankjogászi oklevél : Sztáron Sándor Gimnázium Vác, angol tagozat, érettségi Külföldi ösztöndíjas és szakmai programok: 2014: Vienna Forum on European Energy Law, Bécs, szervezte a European Energy Community Annual General Meeting of the Selden Society, London STEP Asia Conference 2014, One World A New Paradigm for Wealth, Hongkong Dalla fiducia (attraverso il trust) verso gli affidamenti című konferencia, Urbino, szervezte az Università Degli Studi di Urbino Carlo Bo és a DIGIUR Dipartimento di Giurisprudenza I Trust a San Marino: Corso di formatione, a La Fondazione Banca Centrale della Repubblica di San Marino által szervezett továbbképzés, San Marino Days of Law 2014 Conference a Masaryk University Faculty of Law szervezésében, Brno 2013: Vienna Forum on European Energy Law, Bécs, szervezte a European Energy Community 2012: Dacheng Law Offices fennállásának 20. évfordulója alkalmából rendezett konferencia, Peking Institut suisse de droit comparé, Lausanne Institute of Advanced Legal Studies, London 2010: Universität Wien 2008: Humboldt Universität zu Berlin International Bar Association Annual Conference, Buenos Aires 2007: International Bar Association Annual Conference, Szingapúr 1

2 2006: Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht, Hamburg Interlegal General Meeting, Mallorca Interlegal General Meeting, Róma 2005: International Bar Association szervezésében International Competition Enforcement Conference, Tokyo Interlegal General Meeting, Milanó 2004: Universität Wien (ELTE ÁJK külföldi kapcsolatok keretében) International Bar Association Annual Conference, Auckland nemzeti rapportőr a FIDE kongresszusán, Dublin 2003: Helsingin Yliopisto (University of Helsinki), ELTE ÁJK külföldi kapcsolatok keretében International Bar Association Annual Conference, San Francisco 2002: Helsingin Yliopisto (University of Helsinki), ELTE ÁJK külföldi kapcsolatok keretében International Bar Association Annual Conference, Durban 2001: Universität Wien (ELTE ÁJK külföldi kapcsolatok keretében) 2000: Universität Wien (ELTE ÁJK külföldi kapcsolatok keretében) Rijksuniversiteit Groningen (Tempus ösztöndíj) International Bar Association Annual Conference, Amszterdam Training for lawyers outside the state administration Phare program, ennek keretében szakmai látogatás Berlinben, Luxemburgban és Brüsszelben 1999: Università degli Studi di Padova (ELTE ÁJK külföldi kapcsolatok keretében) Georg-August Universität Göttingen (Tempus ösztöndíj) a Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit közösségi és integrációs jogi továbbképzése, Berlin 1998: Universität Trier (Tempus ösztöndíj) 1997: Institut suisse de droit comparé, Lausanne (a svájci Igazságügyi Minisztérium kutatói ösztöndíja) 1996: Institut suisse de droit comparé, Lausanne (a svájci Igazságügyi Minisztérium kutatói ösztöndíja) Blanche Lucas Placement Scheme, London (a British Hungarian Law Association szakmai továbbképzése) 1992: Leopold-Wenger-Institute für Rechtsgeschichte, München (Tempus ösztöndíj) The Canadian Bar Association The Role of The Lawyer in Enhancing International Business and Investment konferenciája, Prága Részvétel szakmai programokban: - az új Ptk. kodifikációja során a Jogi személyek munkacsoport tagja ( ) - eladó a Training for lawyers outside the state administration Phare programban ( ) - az új Ptk. kodifikációja során a Dologi jogi munkacsoport titkára ( ) 2

3 Közéleti tagságok, tisztségek: - i Ügyvédi Kamara, tag - FIDE Magyar Tagozat Egyesület, tag - Magyar Politikatudományi Társaság, tag - International Bar Association, tag - Selden Society, London, tag - Interlegal, tag - Society of Trust and Estate Practitioners (STEP), tag - Magánjogot Oktatók Egyesülete, tag - Magyar Tudományos Akadémia, köztestületi tag - a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Jogi Szakvizsga bizottság tagja A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Jogi Szekciójának tagja - Széchenyi Bank Zrt., felügyelő bizottsági tag Nyelvtudás: - angol (középfokú nyelvvizsga: 1988), - német (középfokú nyelvvizsga: 1997) - latin (olvasás), francia, olasz és orosz nyelv társalgási szinten Elérhetőségek: Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda: , ELTE ÁJK: , KRE ÁJK: , december 31. Mellékletek: 1. Tudományos közlemények jegyzéke hivatkozásokkal 2. Előadások jegyzéke 3. Részvétel doktori képzésben Dr. Sándor István 3

4 1. sz. melléklet DR. HABIL. SÁNDOR ISTVÁN EGYETEMI DOCENS TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEINEK JEGYZÉKE HIVATKOZÁSOKKAL I. Könyvek, könyvrészletek CZUCZAI JENŐ: A magyar privatizáció alulnézetből. Múltja, jelene, jövője. Agrocent Kiadó,, p. ISBN X BOÓC ÁDÁM: A Short Review of the History of the Hungarian Privatisation. Acta Juridica Hungarica (46) 2005/ TÉGLÁSI ANDRÁS: A tulajdon alkotmányos védelme Magyarországon az Alaptörvény hatálybalépését követően. in: Drinóczi Tímea Jakab András (szerk.): Alkotmányozás Magyarországon I. kötet, Pázmány Press, Pécs, 2013, TÉGLÁSI ANDRÁS: A tulajdonhoz való jog alkotmányos védelme. Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, TÖRÖK GÁBOR (szerk.): A tulajdoni rendszer változásai a XX. század végére. Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézete. Közlemények No. 14., p. ISSN I. fejezet, BOÓC ÁDÁM: A Short Review of the History of the Hungarian Privatisation. Acta Juridica Hungarica (46) 2005/ FÖLDI ANDRÁS: Adalékok a tulajdonjogi triász kérdéséhez. Acta Facultatis Politico-Iuridicae Universitatis Scientiarum inensis de Rolando Eötvös Nominatae XLII (2005) SÁRKÖZY TAMÁS: A szocializmus, a rendszerváltáltás és az újkapitalizmus gazdasági civiljoga Magyarországon [Szubjektív jog(i)történet]. HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó., , FÁBIÁN FERENC: Alkotmány és tulajdon. In: Tanulmányok Dr. Bessenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szeged, FÁBIÁN FERENC: A tulajdon alkotmányos korlátozhatóságáról. In: Nótári T. (szerk.): Ünnepi tanulmányok Sárközy Tamás 70. születésnapjára. Lectum Kiadó, Szeged, , TÉGLÁSI ANDRÁS: A tulajdonhoz való jog alkotmányos védelme. Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, SÁNDOR ISTVÁN SZŰCS BRIGITTA: Az ügyvédi felelősség és biztosítása. HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft., p. ISBN X. I., II., III., V/2., VI. fejezetek , , Ehhez kapcsolódóan megjelent a Hatályosító pótfüzet (Az eredeti könyv V. fejezetének hatályosítása)., p. 1. BOÓC ÁDÁM: A nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodás. A választottbíró megválasztása és kizárása., KAPA MÁTYÁS: Ha az adós nem fizet A hitelezőt segítő jogi eszközök a pénzkövetelések érvényesítésére irányuló eljárásokban. HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft., KAPA MÁTYÁS: Hitelezővédelem a bírósági végrehajtásban. Dialóg Campus Kiadó, -Pécs, BOÓC ÁDÁM: Sándor István: A társasági jog története Nyugat-Európában. Állam- és Jogtudomány XLVI (2005) OSZTOVITS ANDRÁS (szerk.).: A Polgári Törvénykönyv magyarázata. Opten Informatikai Kft.,, KONTA ÉVA MERCÉDESZ: Felelősségbiztosítás a munkajogban. In: Deák Beáta (szerk.): Acta Iuvenum Caroliensia III.,

5 7. BOÓC ÁDÁM In: OSZTOVITS ANDRÁS (szerk.): A Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény és kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja I IV. Opten Informatikai Kft.,, II. kötet 861. o. 8. BORBÁS BEATRIX: A bírói hatalom kárfelelőssége.hvg-orac Lap- és Könyvkiadó Kft.,, KISZELY KATALIN SÁNDOR ISTVÁN: Integráció, jogharmonizáció, mezőgazdasági politika. Agroinform Kiadóház., p. ISBN , ISSN Ismerteti: 1. Magyar Nemzet április 3. szám OLAJOS ISTVÁN: A vidékfejlesztési jog kialakulása és története. Novotni Alapítvány. Miskolc, , LUKÁCS MÓNIKA SÁNDOR ISTVÁN SZŰCS BRIGITTA: Új típusú szerződések és azok gyakorlata a gazdasági életben. HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft., p. ISBN IV-VII. fejezetek, VARGA NELLI: A fogyasztói pénzügyi lízing. PhD doktori értekezés. Miskolc, TÓTH I.: A távollévők között kötött szerződések speciális megjelenési formája a csomagküldő kereskedelem. Acta Conventus De Iure Civili VIII. Szeged, , , PAPP TEKLA: Atipikus szerződések. 2. átdolgozott kiadás. Szeged, PAPP TEKLA: Atipikus szerződések. 2. kiadás. Szeged, PAPP TEKLA: A koncesszió. Szeged, SZALÓKI GERGELY: Papp Tekla: Atipikus szerződések. Jogelméleti Szemle ( 2005/1. 1 2, 1 4, PAPP TEKLA: A koncesszió jogi kapcsolatrendszere. Jogelméleti Szemle ( 2003/ JENOVAI PETRA PAPP TEKLA STRIHÓ KRISZTINA SZEGHŐ ÁGNES: Atipikus szerződések. Lectum Kiadó, Szeged, GÖRÖG MÁRTA: A know-how jogi védelmének alapvető kérdései. HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft,, , 248, LÁSZLÓFI PÁL LESZKOVEN LÁSZLÓ: Gondolatok a szerződés-engedményezés jogi természetéről. Polgári Jogi Kodifikáció, 2004/ JUHÁSZ ÁGNES: A projekttársaság helyes és szabályozása a Magyar jogban. In: Gondosné Pusztahelyi Réka (szerk.): Jogi személyek az új Polgári Törvénykönyvben. Tanulmánykötet. Miskolci konferenciák Novotni Alapítvány, Miskolc, GLAVANITS JUDIT: A kockázati tőkebefektetések egyes jogi aspektusai. Doktori értekezés, Győr, , , , SANTAVECZ BEATRIX: Az elektronikus világsztráda a kontraktusok tanában az interneten kötött szerződések. Debreceni Jogi Műhely, , 1 148, 1 154, 1 170, 1 190, gaban_az_interneten_kotott_szerzodesek/#top. 14. UJVÁRINÉ ANTAL EDIT In: OSZTOVITS ANDRÁS (szerk.): A Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény és kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja I IV. Opten Informatikai Kft.,, III. kötet 891. o. 15. SZABÓ GERGELY: Gazdasági társaság a szindikátusi kötelemben. Céghírnök 2012/ VÁRADI SZABOLCS: A szerződéskötést megelőző tájékoztatási kötelezettség a franchise szerződések kapcsán. PhD dolgozat, Miskolc, , 17 10, , , , , OSVÁTH ILDIKÓ: Az atipikus szerződések helye a polgári jog kodifikációjában. Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Miskolc XXIV (2006) TÖRÖK ÉVA: A szerződés létrehozásának alapkérdései. PhD dolgozat, Debrecen, , , SZABÓ GERGELY: Texas Shoot-out, avagy biztosítéki konstrukciók a szindikátusi kötelemben. Debreceni Jogi Műhely BÉRCZES ISTVÁN: Pénzügyi lízingszerződés lízingbevevőjének jogérvényesítési lehetőségei hibás teljesítés esetén. Magyar Jog 2012/ TATTAY LEVENTE: A szerződéskötéssel kapcsolatos együttműködési kötelezettség felróható megsértése (culpa in contrahendo) az elektronikus kereskedelemben. Magyar Jog 2011/ , VARGA NELLI: A fogyasztói pénzügyi lízing. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.,,

6 6. SÁNDOR ISTVÁN: A magyar fogyasztóvédelmi jog. UNIÓ Lap- és Könyvkiadó Kereskedelmi Kft., p. ISBN I.k. 1. JOÓ I.: Fogyasztói szerződések a polgári jogi kodifikáció tükrében. In: P. Szabó B. Szemesi S.: Profectus in litteris II. Előadások a 7. debreceni állam- és jogtudományi doktorandusz konferencián. Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Debrecen, BOÓC ÁDÁM: Miskolczi Bodnár Péter Sándor István: A fogyasztóvédelmi jog magyar szabályozása. Jogi Iránytű TÖRÖK ÉVA: A szerződés létrehozásának alapkérdései. PhD dolgozat, Debrecen, SÁRINÉ SIMKÓ ÁGNES (szerk.): Szerződéstár (újabb kiadásokban: Szerződések tára). HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft ISBN , 21/A, , 27, 28, 29, 30. fejezetek. Pótlapok 1. (2003), 2. (2004), 3. (2005), 4. (2006), 5. (2006), 6. (2007), 7. (2007) SÁNDOR ISTVÁN: A társasági jog története Nyugat-Európában. Közgazdasági és Jogi Kiadó., p. ISBN Ismerteti: 1. BOÓC ÁDÁM: Sándor István: A társasági jog története Nyugat-Európában. Állam- és Jogtudomány XLVI (2005) NÓTÁRI TAMÁS PAPP TEKLA: Sándor István: A társasági jog története Nyugat-Európában. Magyar Jog 2006/ DÖMÖTÖR LÁSZLÓ: Sándor István: A társasági jog története Nyugat-Európában. Jogtudományi Közlöny LXI. évfolyam 10. (2006) NÓTÁRI TAMÁS: Szakkönyvbemutató a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Jogtudományi Közlöny 2006/ KANCZLER PÉTER: (Könyvismertetés) Sándor István: A társasági jog története Nyugat-Európában. Közjegyzők Közlönye 2005/ BOÓC ÁDÁM: Gazdasági szerződések Magyarország új Polgári Törvénykönyvében. Gazdaság és Jog LXXI/9 (2013) TÖRÖK GÁBOR: A magyar társasági jog alapjai. HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft., FÖLDI ANDRÁS HAMZA GÁBOR: A római jog története és institúciói. Nemzeti Tankönyvkiadó., FÖLDI ANDRÁS HAMZA GÁBOR: A római jog története és institúciói. Nemzeti Tankönyvkiadó., FÖLDI ANDRÁS HAMZA GÁBOR: A római jog története és institúciói. Nemzeti Tankönyvkiadó., FÖLDI ANDRÁS HAMZA GÁBOR: A római jog története és institúciói. Nemzeti Tankönyvkiadó., FÖLDI ANDRÁS HAMZA GÁBOR: A római jog története és institúciói. Nemzeti Tankönyvkiadó., FÖLDI ANDRÁS HAMZA GÁBOR: A római jog története és institúciói. Nemzeti Tankönyvkiadó., FÖLDI ANDRÁS HAMZA GÁBOR: A római jog története és institúciói. Nemzeti Tankönyvkiadó., FÖLDI ANDRÁS HAMZA GÁBOR: A római jog története és institúciói. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó., TÖRÖK TAMÁS: Felelősség a társasági jogban. HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft., , SÁRKÖZY TAMÁS: A szocializmus, a rendszerváltáltás és az újkapitalizmus gazdasági civiljoga Magyarországon [Szubjektív jog(i)történet]. HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó., CSEH TAMÁS: A társaság elkülönült jogalanyisága és a tag korlátolt felelőssége az angol jogban. In: Jogi Tanulmányok 2007., , 83 26, 88 40, KECSKÉS LÁSZLÓ: Polgári jog. A személyek joga. Dialóg Campus Kiadó. Pécs, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , BOÓC ÁDÁM: A kereskedelmi választottbíráskodás egyes kérdései. In Balogh Margit (szerk.): Diszciplínák határain innen és túl. Fiatal Kutatók Fóruma MTA Társadalomkutató Központ,, FARKAS CSABA JENOVAI PETRA NÓTÁRI TAMÁS PAPP TEKLA: Társasági jog. Lectum Kiadó. Szeged, , , , , , , , , , , , , KECSKÉS ANDRÁS.: A felelős vállalatirányítás új intézményei a magyar társasági jogban. In: Csöndes M. Nemessányi L. (szerk.): Merre tart a civilisztikai jogalkotás a XXI. század elején? Pécs, o. 18. PAPP TEKLA: Társasági jogi jogalkotásunk rövid története, európai kitekintéssel. In: Nótári T. (szerk.): Ünnepi tanulmányok Sárközy Tamás 70. születésnapjára. Lectum Kiadó, Szeged, , , , , ,

7 19. SZIKORA VERONIKA: A társaság fogalomköre a német jogban rövid mgyar vonatkozással. In: Nótári T. (szerk.): Ünnepi tanulmányok Sárközy Tamás 70. születésnapjára. Lectum Kiadó, Szeged, HELMECZI ANDRÁS: A betéti részvénytársaság kialakulása és társasági jogállása Németországban a században. PhD doktori értekezés. Debrecen, , , , , , , KISZELY KATALIN: A társasági jogi közösségi jogalkotás útja, a szupranacionális társasági modellek megjelenése a közösségi jogalkotásban. PhD doktori értekezés., , 18 14, 19 18, 22 23, 23 25, 27 31, 28 32, 29 35, 36, 51 59, 52 61, 62, BOÓC ÁDÁM: A kezesség egyes kérdései a római jogban. Állam- és jogtudomány LI (2010) ROMÁN RÓBERT: A gazdasági társaságok és a szövetkezetek vezetőire vonatkozó jogi szabályozás a bírói gyakorlat tükrében. PhD doktori értekezés. Miskolc, AUER ÁDÁM BAKOS KITTI BUZÁSI BARNABÁS FARKAS CSABA NÓTÁRI TAMÁS PAPP TEKLA: Társasági jog. Lectum Kiadó. Szeged, , , , , , , , , , , , METZINGER PÉTER: A vállalat mint tartalom és a társaság mint forma a globalizált üzleti jogban. PhD doktori értekezés. Pécs, , , KECSKÉS ANDRÁS: A felelős társaságirányítás fejlődési tendenciái. Szabályozási koncepciók Európában és az Egyesült Államokban. PhD doktori értekezés. Pécs, , 21 37, SCHADL GYÖRGY: A társaságok és a társasági jog fontosabb kérdéseinek elemzése. PhD doktori értekezés. Szeged, , 3 3, 4 4, 5 6,7,8, 14 19, 19 20, 23 22, 29 24, 31 25,26,28,29, 32 34, 33 35,37, 49 75,76, 50 80, 51 83,84,85, , , , , , ,142,145, , , ,151, , , KECSKÉS ANDRÁS: A felelős társaságirányítás. Corporate governance.. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., ,40, BARTÓK I.: A felelős társaságirányítás rendszerei nemzetközi kontextusban sz. Műhelytanulmány (HU ISSN ). i Corvinus Egyetem, Vállalatgazdaságtani Intézet., NÓTÁRI TAMÁS: A társasági jog kodifikációja az európai országokban. Scientia Iuris. Revisǎ Româno-Maghiarǎ de Ştiinţe Juridice Román-Magyar Jogtudományi Közlöny / , 25 2, 27 3, 30 4, 31 5, 33 6, 35 7, 36 8, HALÁSZ VENDEL KECSKÉS ANDRÁS: Társaságok a tőzsdén.. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., , 917, KECSKÉS László: A választottbíráskodás történeti alapjai. JURA 2011/ , 59 82, 84, 60 86, 88, KECSKÉS LÁSZLÓ LUKÁCS JÓZSEFNÉ (szerk.): Választottbírók Könyve. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., , , , 146, 147, 149, FÖLDI ANDRÁS KELEMEN MIKLÓS KISTELEKI KÁROLY MÁRKUS ESZTER POMOGYI LÁSZLÓ SCHWEITZER GÁBOR SIKLÓSI IVÁN: Összehasonlító jogtörténet. ELTE Eötvös Kiadó,, BOÓC ÁDÁM: Észrevételek a gazdasági társaságok szabályozásához az új Polgári Törvénykönyvben. Ptk BOÓC ÁDÁM: Észrevételek a gazdasági társaságok szabályozásához az új Polgári Törvénykönyv Törvényjavaslatában. In: Grad-Gyenge Anikó (szerk.): Egy új korszak hajnalán. Konferencia-kötet az új Polgári Törvénykönyv tiszteletére. Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum VI. Károli Gáspár Református Egyetem,, CSEHI ZOLTÁN: A jogi személyek szabályozása az új Magyar Polgári Törvénykönyvben és annak tervezeteiben. In: Gondosné Pusztahelyi Réka (szerk.): Jogi személyek az új Polgári Törvénykönyvben. Tanulmánykötet. Miskolci konferenciák Novotni Alapítvány, Miskolc, MÉHES TAMÁS: Monista és dualista felfogás a magánjogban, gazdasági társaságok a Ptk.-ban. PhD értekezés, Szeged, , , , , , TÖRÖK GÁBOR: Lehetséges-e tényleges és érdemi törvényhozás a globalizáció korában? Polgári Szemle 9/3-6 (2013) CSEHI ZOLTÁN: A jogi személyek szabályozása az új Magyar Polgári Törvénykönyv tervezeteiben egy kísérlet eddigi története. Polgári Jogi Kodifikáció 2008/ SZIKORA VERONIKA Az új magyar Polgári Törvénykönyv kodifikációja és társasági jogi összefüggései (nemzetközi kitekintéssel). SZALMA JÓZSEF (szerk.) A Magyar Tudomány Napja Délvidéken 2012, Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, Újvidék, BOÓC ÁDÁM A polgári jog alapjai I. Patrocinium,, , ANDRÁS KECSKÉS VENDEL HALÁSZ: Stock Corporations. A Guide to Initial Public Offerings, Corporate Governance and Hostile Takeovers. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., LexisNexis Verlag ARD Orac GmbH & Co KG, Wien, , 1048, SZIKORA VERONIKA: Társasági jogi rendszerek és reformok Európában. Gazdaság és Jog XXII/7-8 (2014) 11 16, 11 19, KECSKÉS LÁSZLÓ: A választottbíráskodás a középkorban és nemzeti szabályozásainak kialakulása. Magyar Jog 2011/ , , , , , , ROMÁN RÓBERT: A társasági és szövetkezeti vezetők jogviszonyának létesítése és a kizáró okok. Magyar Jog 2009/

8 47. ASZTALOS ROLAND: A részvénytársaságok története, szervezete és irányítása Magyarországon, különös tekintettel az új Polgári Törvénykönyvre. In: Deres Petronella (szerk.): Acta Iuvenum Caroliensia V. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar,, , 34 3, 34 4, 34 5, 34 7, 35 8, 35 9, 35 10, 35 11, 36 13, 36 14, 36 15, 36 16, SÁRKÖZY SZABOLCS: A Kft. intézménye a társasági formák versenyében, különös tekintettel a volt szocialista országokra. PhD dolgozat. Szeged, FÖLDI ANDRÁS HAMZA GÁBOR: A római jog története és institúciói. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó., BOÓC ÁDÁM HEGYI ADRIENN SÁNDOR ISTVÁN SZŰCS BRIGITTA TÖRÖK GÁBOR: A követelések érvényesítésének jogi eszközei. HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft., p. ISBN I., II , IV.2., V. fejezetek, 15 67, , , BOÓC ÁDÁM: A nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodás. A választottbíró megválasztása és kizárása., BOÓC ÁDÁM: Sándor István: A társasági jog története Nyugat-Európában. Állam- és Jogtudomány XLVI (2005) KAPA MÁTYÁS: Ha az adós nem fizet A hitelezőt segítő jogi eszközök a pénzkövetelések érvényesítésére irányuló eljárásokban. HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft., , SÁRKÖZY TAMÁS: A szocializmus, a rendszerváltás és az újkapitalizmus gazdasági civiljoga Magyarországon [Szubjektív jog(i)történet]. HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó., BOÓC ÁDÁM: Observations on the Definition of Public Policy (Ordre Public) in Swiss Arbitration Law. Acta Juridica Hungarica 53. No 3. (2012) TÖRÖK GÁBOR (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázata. I. kötet. A személyek joga. Magyar Hivatalos Közlönykiadó., p OSZTOVITS András (szerk.).: A Polgári Törvénykönyv magyarázata. Opten Informatikai Kft.,, BOÓC ÁDÁM DÖMÖTÖR LÁSZLÓ SÁNDOR ISTVÁN SZAPPANOS GÉZA: A hiteles fordítás és a hites tolmácsolás alapvető kérdései. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., p. ISBN Ismerteti: 1. A nyelvtudás csak kiindulópont. Népszabadság december 7. szám 20. A világ összes nyelvén munkaképesek. Magyar Nemzet december 9. szám TÖRÖK GÁBOR: A hiteles jogi fordítás és tolmácsolás alapvető kérdései. Jogtudományi Közlöny 2007/ TÖRÖK GÁBOR: A hiteles jogi fordítás és tolmácsolás alapvető kérdései. Fundamental questions of authentic translation and authetic interpretation Acta Juridica Hungarica 2007/ SZŰCS IMRE: A fordítás és tolmácsolás jogi vonzatai. Pesti Ügyvéd 2007/3. 8. NÉMETH ZOLTÁN: A hiteles fordítás és hites tolmácsolás alapvető kérdései. Magyar Jog 2007/ NÉMETH ZOLTÁN: A hiteles fordítás és hites tolmácsolás alapvető kérdései. Magyar Jog 2007/ SIKLÓSI IVÁN: A jogügyletek érvénytelenségével összefüggő terminológiai kérdések a római jogban. Acta Facultatis Politico-Iuridicae Universitatis Scientiarum inensis De Rolando Eötvös Nominatae Tom. XLIII. (2006) KISFALUDY ZOLTÁN: A magyar állami fordításügy aktuális kérdései. Közjogi Szemle 2011/ , SIKLÓSI IVÁN: A nemlétező, érvénytelen és hatálytalan jogügylet elméleti és dogmatikai kérdései a római jogban és a modern jogokban. ELTE Eötvös Kiadó,, , , BOÓC ÁDÁM SÁNDOR ISTVÁN TÓTH MIHÁLY TÖRÖK GÁBOR ÚJLAKI TAMÁS: Csődjog. (Második, átdolgozott és bővített kiadás). HVG-ORAC Lap- és Könykiadó Kft,, p. ISBN , ISSN

9 1. BOÓC ÁDÁM: Gazdasági szerződések Magyarország új Polgári Törvénykönyvében. Gazdaság és Jog LXXI/9 (2013) FARKAS CSABA JENOVAI PETRA NÓTÁRI TAMÁS PAPP TEKLA: Társasági jog. Lectum Kiadó. Szeged, , , , , , , , , AUER ÁKOR BAKOS KITTI BUZÁSI BARNABÁS FARKAS CSABA NÓTÁRI TAMÁS PAPP TEKLA: Társasági jog. Lectum Kiadó. Szeged, , , , , ALFÖLDI ÁGNES DÓRA: A fizetésképtelenségi jog nemzetközi és magyar fejlődéstörténete. Debreceni Jogi Műhely VI/4. (2009) KISS GÁBOR SÁNDOR ISTVÁN: A szerződések érvénytelensége. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.,, p. ISBN FERENC SZILÁGYI: National Report on the Transfer of Movables in Hungary. In: Wolfgang Faber Brigitta Lurger (Eds.): National Reports ont he Transfer of Movables in Europe. Vol. 3. Germany, Greece, Lithuania, Hungary. Sellier. European Law Publishers, Munich, , 358, 359, , 362, FEJES G.: Polgári jogi szankciók versenyjogi jogsértések nyomán különös tekintettel az érvénytelenségi szankcióra. Acta Conventus De Jure Civili IX. Szeged, SIKLÓSI IVÁN: A nemlétező szerződés létjogosultságának kérdésköréhez a római jogban. Acta Facultatis Politico-Iuridicae Universitatis inensis De Rolando Eötvös Nominatae XLV., DARÁZS LÉNÁRD: Az érvényessé válás jogintézményének szükségességéről a polgári jogban. Magyar Jog 2009/ , , FÁBIÁN FERENC: A jogügylettan alapkérdései. In: De iuris peritorum meritis 5. Studia in honorem János Bruhács., GELLÉN KLÁRA: A másik fél helyzetének kihasználásával kötött szerződések a Magánjogi Törvényjavaslattól napjainkig. In: Pusztahelyi R. (szerk.): A magánjogi kodifikáció eredményei. Miskolci konferenciák Novotni Alapítvány, Miskolc, NOCHTA TIBOR: Az érvénytelenség jogkövetkezményeiről joggyakorlati tükörben. In: Pusztahelyi R. (szerk.): A magánjogi kodifikáció eredményei. Miskolci konferenciák Novotni Alapítvány, Miskolc, , BÁN DÁNIEL: Megjegyzések a lehetetlen szolgáltatásra irányuló szerződés új Ptk.-beli szabályozásához. In: Csöndes M. Nemessányi L. (szerk.): Merre tart a civilisztikai jogalkotás a XXI. század elején? Pécs, VARGA NELLI: A fogyasztói pénzügyi lízing. PhD doktori értekezés. Miskolc, OSZTOVITS ANDRÁS (szerk.).: A Polgári Törvénykönyv magyarázata. Opten Informatikai Kft.,, CSEHI ZOLTÁN: Kételyek és kérdések az ügyész közérdekű keresetindításának a jogáról. Iustum Aequm Salutare. VII. 2011/ BARZÓ TÍMEA: A fedezetelvonó házassági vagyonjogi szerződésekkel szembeni védelem ANDREA FEJŐS: European, Hungarian and Serbian Models of Fairness in Consumer Contracts and Their Application to Consumer Credit. PhD értekezés, Szeged, , BARZÓ TÍMEA: A fedezetelvonó házassági vagyonjogi szerződésekkel szembeni védelem LITRESITS ANDRÁS: A hitelintézetek működésének fogyasztóvédelmi aspektusai. In Nagy Marianna (szerk.): Jogi tanulmányok 2010 III. kötet, ELTE,. 182., GELLÉN KLÁRA: A gyengébb fél védelme egyes aszimmetrikus szerződéses kapcsolatokban. In Homoki-Nagy Mária (szerk.): FORUM - Acta Juridica et Politica, Acta Universitatis Szegediensis, Szeged I. évf. 1. szám GELLÉN KLÁRA: A másik fél helyzetének kihasználásával kötött szerződések a Magánjogi Törvényjavaslattól napjainkig. In: Pusztahelyi R. (szerk.): A magánjogi kodifikáció eredményei. Miskolci konferenciák Novotni Alapítvány, Miskolc, NÉMETH ANITA: A közbeszerzési szerződések és az érvénytelenség. In Fazekas Marianna: Jogi tanulmányok. ELTE ÁJK, 2012 I. kötet BOÓC ÁDÁM A polgári jog alapjai I. Patrocinium,, WELLMANN GYÖRGY: A szerződés érvénytelensége. Bírósági határozatok 2012/ GYARMATI EMESE: Feltűnő értékaránytalanság. Alta petens temere cito se dolet ima tangere. In: Deres Petronella (szerk.): Acta Iuvenum Caroliensia V. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar,, , SIKLÓSI IVÁN: A nemlétező, érvénytelen és hatálytalan jogügylet elméleti és dogmatikai kérdései a római jogban és a modern jogokban. ELTE Eötvös Kiadó,, , , VARGA NELLI: A fogyasztói pénzügyi lízing. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.,, SIKLÓSI IVÁN: A nemlétező szerződések problémáihoz a modern jogokban, különös tekintettel a magyar polgári jogra. Acta Facultatis Politico-Iuridicae Universitatis inensis De Rolando Eötvös Nominatae L., MISKOLCZI BODNÁR PÉTER: A versenyjog és az új Ptk. Versenytükör 2014/

10 14. BOÓC ÁDÁM FÁBIÁN FERENC SÁNDOR ISTVÁN TÖRÖK GÁBOR: A civilisztika dogmatikája. HVG-ORAC Lap- és Könykiadó Kft,, p. ISBN II., III. fejezet DUDÁS KATALIN GYULAVÁRI TAMÁS HORVÁTH ISTVÁN HŐS NIKOLETT KÁRTYÁS GÁBOR KULISITY MÁRIA KUN ATTILA PETROVICS ZOLTÁN: Munkajog., , BOÓC ÁDÁM: Fábián Ferenc: A kötelmi jog általános része. Jogi Iránytű 2012/2. ( BORBÁS BEATRIX: A bírói hatalom kárfelelőssége.hvg-orac Lap- és Könyvkiadó Kft.,, , BOÓC ÁDÁM SÁNDOR ISTVÁN: Előadásvázlatok a polgári jog általános tanaiból. Patrocinium Kft.,, p. ISBN OSZTOVITS ANDRÁS (szerk.).: A Polgári Törvénykönyv magyarázata. Opten Informatikai Kft.,, SÁNDOR ISTVÁN: Előadásvázlatok a személyek jogából. Patrocinium Kft.,, p. ISBN BARTA JUDIT: Referátum Papp Tekla Jogi és lénytani személyiség A grosschmidi jogi személy kategória elemzése a hazai jogfejlődés tükrében c. előadásához. In: Juhász Ágnes (szerk.): Grosschmid gondolatai és az új Magyar Ptk. Tanulmánykötet. Novotni Alapítvány, Miskolc, MISKOLCZI BODNÁR PÉTER SÁNDOR ISTVÁN: A fogyasztóvédelmi jog magyar szabályozása. Patrocinium Kft.,, p. ISBN Ismerteti: 1. BOÓC ÁDÁM.: Miskolczi Bodnár Péter Sándor István: A fogyasztóvédelmi jog magyar szabályozása. Jogi Iránytű, JENVONAI PETRA PAPP TEKLA STRIHÓ KRISZTINA SZEGHŐ ÁGNES: Atipikus szerződések. Lectum Kiadó, Szeged, STRIHÓ KRISZTINA: A merchandising szerződés. PhD értekezés, Szeged, HAJNAL ZSOLT: A fogyasztói jogok egységes európai szabályozásának lehetséges irányai. PhD értekezés, Debrecen, BARTA JUDIT: Referátum Papp Tekla Jogi és lénytani személyiség A grosschmidi jogi személy kategória elemzése a hazai jogfejlődés tükrében c. előadásához. In: Juhász Ágnes (szerk.): Grosschmid gondolatai és az új Magyar Ptk. Tanulmánykötet. Novotni Alapítvány, Miskolc, KENDERES ANDREA: Az új közös európai adásvételi jog javaslat bemutatása az európai fogyasztóvédelem következő állomása. In Fazekas Marianna (szerk.): Jogi tanulmányok II. ELTE ÁJK,, 318., GÓCZA ÁGNES: Fogyasztóvédelmi büntetőjog? 3 8, 3 11, 5 17, In: Innováció és kreativitás a jogtudományban Kolozsvár, december 7. Konferenciakötet VARGA NELLI: A fogyasztói pénzügyi lízing. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft,, SÁNDOR ISTVÁN: Tansegédlet a polgári jog záróvizsgához I II. Patrocinium Kft.,, p. ISBN , ISBN , ISSN SÁNDOR ISTVÁN (szerk.): Előadásvázlatok a kötelmi jog különös részéből. Patrocinium Kft.,, p. (ISBN , ISSN ). Bevezetés, I., IV.4., IX. fejezet , ,

11 20. FÁBIÁN FERENC KOSZA YVETT SÁNDOR ISTVÁN UDVARY SÁNDOR: Polgári jog I. Jogi szakvizsga kézikönyvek. Novissima Kiadó,, p. ISBN , ISSN , BOÓC ÁDÁM SÁNDOR ISTVÁN: Előadásvázlatok a polgári jog általános tanaiból. Patrocinium Kft.,, átdolgozott és bővített kiadás. 154 p. ISBN , ISSN MOLNÁR ANDRÁS TÉGLÁSI ANDRÁS TÓTH J. ZOLTÁN: A magánjogi és az alapjogi érvelések együttélése feszültségek és dilemmák. Jogelméleti Szemle 2012/ TÉGLÁSI ANDRÁS: A tulajdon alkotmányos védelme Magyarországon az Alaptörvény hatálybalépését követően. In: Drinóczi Tímea Jakab András (szerk.): Alkotmányozás Magyarországon I. kötet, Pázmány Press, Pécs, 2013, TÉGLÁSI ANDRÁS: The constitutional protection of agricultural land in Hungary with special respect to the expiring moratorium of land acquisition in Jogelméleti Szemle 2014/ VÁRADI SZABOLCS: A szerződéskötést megelőző tájékoztatási kötelezettség a franchise szerződések kapcsán. PhD dolgozat, Miskolc, TÉGLÁSI ANDRÁS: A tulajdonhoz való jog alkotmányos védelme. Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, , SÁNDOR ISTVÁN: Előadásvázlatok a személyek jogából. Patrocinium Kft.,, átdolgozott és bővített kiadás. 222 p. ISBN , ISSN Ismerteti: 1. BOÓC ÁDÁM: Sándor István: Előadásvázlatok a személyek jogából. Jogi iránytű 2011/4. 1. BOÓC ÁDÁM TÖRÖK GÁBOR.: A kamarák jogi személyiségének problémája. Ügyvédek Lapja 2012/ OSZTOVITS ANDRÁS (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvényhez. Opten Informatikai Kft.,, Elektronikus kiadás hoz írt részek. 24. OSZTOVITS ANDRÁS (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázata I II. Opten Informatikai Kft.,, p. ISBN SÁNDOR ISTVÁN: Tansegédlet a polgári jog záróvizsgához I III. Patrocinium Kft.,, átdolgozott és kibővített kiadás p. ISBN , ISSN SÁNDOR ISTVÁN (szerk.): Előadásvázlatok a kötelmi jog különös részéből. Patrocinium Kft.,, átdolgozott és kibővített kiadás. 303 p. ISBN Bevezetés, I., VIII. fejezet , Ismerteti: 1. BODZÁSI BALÁZS: Sándor István (szerk.): Előadásvázlatok a kötelmi jog különös részéből. Jogi iránytű 2012/ BELCSÁK PÉTER: A hungarikumok védelmének esszenciája, avagy értékeink felsőfokon. In: Deák Beáta (szerk.): Acta Iuvenum Caroliensia III., BOÓC ÁDÁM SÁNDOR ISTVÁN: Előadásvázlatok a polgári jog általános tanaiból. Patrocinium Kft.,, átdolgozott és bővített kiadás. 181 p. ISBN , ISSN

12 1. PAPP TEKLA: Az elhatározás csak a kezdet In: Miskolci Bodnár Péter Grad-Gyenge Anikó (szerk.): Megújulás a jogi személyek szabáyozásában tanulmányok az új Ptk. köréből. Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum IX. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar,, PAPP TEKLA In: OSZTOVITS ANDRÁS (szerk.): A Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény és kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja I IV. Opten Informatikai Kft.,, I. kötet PAPP TEKLA: A faktoring-szerződés jövője az új Ptk. tükrében. Jogi alaplap 2014/ GYARMATI EMESE: Feltűnő értékaránytalanság. Alta petens temere cito se dolet ima tangere. In: Deres Petronella (szerk.): Acta Iuvenum Caroliensia V. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar,, , SÁNDOR ISTVÁN: Előadásvázlatok a személyek jogából. Patrocinium Kft.,, átdolgozott és bővített kiadás. 248 p. ISBN , ISSN Ismerteti: 1. BOÓC ÁDÁM: Sándor István: Előadásvázlatok a személyek jogából. Jogi Iránytű 2012/ FRANCSOVICS ISTVÁN: A vállalkozók jogalanyiságának történeti vizsgálata. Themis február , MISKOLCZI BODNÁR PÉTER SÁNDOR ISTVÁN: A fogyasztóvédelmi jog európai gyökerű magyar szabályozása I II. Patrocinium Kft.,, p. ISBN , ISBN , ISSN PAPP TEKLA: Opuscula civilia. Magánjogi látlelet. Report on Hungarian Private Law. Befundbericht über das ungarische Privatrecht. Lectum Kiadó, Szeged, , , , PAPP TEKLA: Az elhatározás csak a kezdet In: Miskolci Bodnár Péter Grad-Gyenge Anikó (szerk.): Megújulás a jogi személyek szabáyozásában tanulmányok az új Ptk. köréből. Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum IX. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar,, MISKOLCZI BODNÁR PÉTER In: Osztovits András (szerk.): A Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény és kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja I IV. Opten Informatikai Kft.,, III. kötet GÓCZA ÁGNES: Fogyasztóvédelmi büntetőjog? In: Innováció és kreativitás a jogtudományban Kolozsvár, december 7. Konferenciakötet SÁNDOR ISTVÁN: Tansegédlet a polgári jog záróvizsgához I-III. Patrocinium Kft.,, átdolgozott és kibővített kiadás p. ISBN , ISBN , ISBN , ISSN BOÓC ÁDÁM SÁNDOR ISTVÁN: Előadásvázlatok a polgári jog általános tanaiból. Patrocinium Kft.,, átdolgozott és bővített kiadás. 197 p. ISBN , ISSN SOBOR DÁVID: Lehet-e helye a joggal való visszaélés tilalmának a társasági jogban? In: Miskolci Bodnár Péter Grad-Gyenge Anikó (szerk.): Megújulás a jogi személyek szabáyozásában tanulmányok az új Ptk. köréből. Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum IX. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar,, , SÁNDOR ISTVÁN: Előadásvázlatok a személyek jogából. Patrocinium Kft.,, átdolgozott kiadás. 229 p. ISBN , ISSN

13 33. MISKOLCZI BODNÁR PÉTER SÁNDOR ISTVÁN: A fogyasztóvédelmi jog európai gyökerű magyar szabályozása I. Patrocinium Kft.,, átdolgozott kiadás. 138 p. ISBN , ISSN SÁNDOR ISTVÁN GHIRA MÁRTON: Tansegédlet a polgári jog záróvizsgához I-III. Patrocinium Kft.,, átdolgozott és kibővített kiadás p. ISBN , ISBN , ISBN , ISSN SÁNDOR ISTVÁN (szerk.): Előadásvázlatok a kötelmi jog különös részéből. Patrocinium Kft.,, átdolgozott kiadás. 257 p. ISBN Bevezetés, I. és III. fejezet , SÁNDOR ISTVÁN: A bizalmi vagyonkezelés és a trust. Jogtörténeti és összehasonlító jogi elemzés. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.,, ISBN p. Ismerteti: 1. TÉGLÁSI ANDRÁS: Sándor István: A bizalmi vagyonkezelés és a trust című könyvéről. Jogelméleti Szemle 2014/ o SZŰCS IMRE ZOLTÁN: A bizalmi vagyonkezelés közelebbről. Ügyvédek lapja LXXX/4. (2014) SZŰCS IMRE ZOLTÁN: A bizalmi vagyonkezelés közelebbről BOÓC ÁDÁM: Sándor István: A bizalmi vagyonkezelés és a trust. Jogtörténeti és összehasonlító jogi elemzés. Magyar Jog 2014/ DELI GERGELY: Megfontolások a trust egyházi eredetéhez, avagy: gondolatok Sándor István új monográfiájáról. Jogtudományi Közlöny LXIX/10 (2014) MICZÁN PÉTER: A bizalmi vagyonkezelési jogállás és a bizalmi vagyonkezelés megszűnési okairól. Themis június MICZÁN PÉTER: Az egyoldalú bizalmi vagyonkezelési jogviszonyról. Iustum Aequum Salutare X/3 (2014) 118 1, MICZÁN PÉTER: A bizalmi vagyonkezelés egyes kötelmi jogi jellemzői. Jogtudományi Közlöny LXIX/12 (2014) 580 9, , , , PETREN ÁGNES (szerk.): Gazdasági társaságok működése és szerződések összeállítása az új Ptk. alapján. Fórum Média Kft.,, ISSN fejezet alfejezetek. 38. KISS GÁBOR SÁNDOR ISTVÁN: A szerződések érvénytelensége. Második, hatályosított kiadás. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft,, p. ISBN , 1.2., 3., 4., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 8.2. fejezetek + irodalomjegyzék és tárgymutató (15 26., , o.). Ismerteti: GHIRA MÁRTON: Szerződések érvénytelensége. Pesti Ügyvéd 2014/ o. 39. OSZTOVITS ANDRÁS (szerk.): A Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény és kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja I IV. Opten Informatikai Kft.,, p. ISBN , ISBN , ISBN , ISBN II. kötet , III. kötet B. SZABÓ GÁBOR ILLÉS ISTVÁN KOLOZS BORBÁLA MENYHEI ÁKOS SÁNDOR ISTVÁN: A bizalmi vagyonkezelés. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.,, p. ISSN , ISBN

14 Ismerteti: BÁNÁTI JÁNOS: A vagyonkezelő ügyvéd. Ügyvédek lapja LIII/6. (2014) MICZÁN PÉTER: Az egyoldalú bizalmi vagyonkezelési jogviszonyról. Iustum Aequum Salutare X/3 (2014) , SÁNDOR ISTVÁN GHIRA MÁRTON: Tansegédlet a polgári jog záróvizsgához I-III. Patrocinium Kft.,, átdolgozott kiadás p. ISBN , ISBN , ISBN , ISSN BOÓC ÁDÁM SÁNDOR ISTVÁN: Előadásvázlatok a polgári jog általános tanaiból. Patrocinium Kft.,, átdolgozott és bővített kiadás. 198 p. ISBN , ISSN SÁNDOR ISTVÁN SZŰCS BRIGITTA: Az ügyvédi felelősség és biztosítása. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.,, Második átdolgozott és aktualizált kiadás. 319 p. ISBN I., II., III., és VI. Fejezet. II. Tanulmányok SÁNDOR ISTVÁN: A svájci kereskedelmi jog kodifikációjának története. In Gábor Hamza (red.): Acta Facultatis Politico-Iuridicae Universitatis Scientiarum inensis de Rolando Eötvös Nominatae 35 (1995/96). ISSN X BOÓC ÁDÁM: A nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodás. A választottbíró megválasztása és kizárása., , BOÓC ÁDÁM: Sándor István: A társasági jog története Nyugat-Európában. Állam- és Jogtudomány XLVI (2005) DÖMÖTÖR LÁSZLÓ: Sándor István: A társasági jog története Nyugat-Európában. Jogtudományi Közlöny LXI. évfolyam 10. (2006) SÁNDOR ISTVÁN TÖRÖK GÁBOR: Az atomkárokért való polgári jogi felelősség szabályozásának sajátosságai. Jogtudományi Közlöny LII/10 (1997). ISSN o. 1. LAMM VANDA: Ernyő a szerződések felett Megjegyzések egy új globális nukleáris kompenzációs rendszerről. In: Pázmándi K. (szerk.): Sárközy Tamás ünnepi kötet BORBÁS BEATRIX: A bírói hatalom kárfelelőssége.hvg-orac Lap- és Könyvkiadó Kft.,, , 52 74, SÁNDOR ISTVÁN: Az európai társasági jog követelményei és a magyar társasági jog. Gazdaság és Jog V/2 (1997). ISSN SÁRKÖZY TAMÁS: A magyar társasági jog Európában (A társasági és a konszernjog elméleti alapjai). HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft , DÖMÖTÖR LÁSZLÓ: Sándor István: A társasági jog története Nyugat-Európában. Jogtudományi Közlöny LXI. évfolyam 10. (2006) SZIKORA VERONIKA: Személyegyesítő társaságok a német, az osztrák és a magyar jogban. PhD dolgozat. Miskolc, SZIKORA VERONIKA: Társasági jogi rendszerek és reformok Európában. Gazdaság és Jog XXII/7-8 (2014) 11 17,

15 SÁNDOR ISTVÁN: Az angol társasági jog történetének főbb korszakai és azok jellemzői. In: Gábor Hamza (red.): Acta Facultatis Politico-Iuridicae Universitatis Scientiarum inensis de Rolando Eötvös Nominatae 36 (1997/99). ISSN X BOÓC ÁDÁM: Sándor István: A társasági jog története Nyugat-Európában. Állam- és Jogtudomány XLVI (2005) DÖMÖTÖR LÁSZLÓ: Sándor István: A társasági jog története Nyugat-Európában. Jogtudományi Közlöny LXI. évfolyam 10. (2006) SÁNDOR ISTVÁN: A dologi jog története és legújabb fejlődési tendenciái Nyugat-Európában. Államés Jogtudomány XL/3 4 (1999). ISSN X FERENC SZILÁGYI: National Report on the Transfer of Movables in Hungary. In: Wolfgang Faber Brigitta Lurger (Eds.): National Reports on the Transfer of Moveblaes in Europe. Vol. 3. Germany, Greece, Lithuania, Hungary. Sellier. European Law Publishers, Munich, Az új Polgári Törvénykönyv koncepciója. Magyar Közlöny II HEVÉR TIBOR: A jogi dolog avagy a dologi jog morzsái a büntetőjogi dogmatikában. Iustum Aequm Salutare VII. 2001/ , TÉGLÁSI ANDRÁS: A tulajdon alkotmányos védelme Magyarországon az Alaptörvény hatálybalépését követően. in: Drinóczi Tímea Jakab András (szerk.): Alkotmányozás Magyarországon I. kötet, Pázmány Press, Pécs, 2013, TÉGLÁSI ANDRÁS: The constitutional protection of agricultural land in Hungary with special respect to the expiring moratorium of land acquisition in Jogelméleti Szemle 2014/ BOÓC ÁDÁM A polgári jog alapjai I. Patrocinium,, , SÁNDOR ISTVÁN: A sztoikus állam- és politikaelméletek áttekintése. In: Gábor Hamza (red.): Acta Facultatis Politico-Iuridicae Universitatis Scientiarum inensis de Rolando Eötvös Nominatae 37 (1999/2000). ISSN X SÁNDOR ISTVÁN: Eltérések és hasonlóságok a társasági jog területén Nyugat-Európában. Gazdaság és Jog VIII/9 10 (2000). ISSN SÁRKÖZY TAMÁS: A magyar társasági jog Európában (A társasági és a konszernjog elméleti alapjai). HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft , PAPP TEKLA: A koncesszió jogi kapcsolatrendszere. Jogelméleti Szemle ( 2003/ PAPP TEKLA: A koncesszió. Szeged, DÖMÖTÖR LÁSZLÓ: Sándor István: A társasági jog története Nyugat-Európában. Jogtudományi Közlöny LXI/10. (2006) 397. ROMÁN RÓBERT: A gazdasági társaságok és a szövetkezetek vezetőire vonatkozó jogi szabályozás a bírói gyakorlat tükrében. PhD doktori értekezés. Miskolc, , , SZIKORA VERONIKA: Személyegyesítő társaságok a német, az osztrák és a magyar jogban. PhD dolgozat. Miskolc, KISZELY K.ATALIN: A társasági jogi közösségi jogalkotás útja, a szupranacionális társasági modellek megjelenése a közösségi jogalkotásban. PhD doktori értekezés., , 261 (irod.j.). 7. SZIKORA VERONIKA Az új magyar Polgári Törvénykönyv kodifikációja és társasági jogi összefüggései (nemzetközi kitekintéssel). SZALMA JÓZSEF (szerk.) A Magyar Tudomány Napja Délvidéken 2012, Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, Újvidék, SZIKORA VERONIKA: Társasági jog az új Ptk. kodifikációjában kapcsolódási pontok és irányváltások. In: Miskolci Bodnár Péter Grad-Gyenge Anikó (szerk.): Megújulás a jogi személyek szabáyozásában tanulmányok az új Ptk. köréből. Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum IX. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar,, PÁZMÁNDI KINGA In: OSZTOVITS ANDRÁS (szerk.): A Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény és kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja I IV. Opten Informatikai Kft.,, I. kötet 572. o. 10. SZIKORA VERONIKA: Társasági jogi rendszerek és reformok Európában. Gazdaság és Jog XXII/7-8 (2014) 11 17,

16 11. PÁZMÁNDI KINGA: A korlátolt felelősségű társaság új Ptk.-beli fogalmáról. Gazdaság és Jog XXII/7-8 (2014) SÁRKÖZY SZABOLCS: A Kft. intézménye a társasági formák versenyében, különös tekintettel a volt szocialista országokra. PhD dolgozat. Szeged, SÁNDOR ISTVÁN: A társasági jog előzményei az ókori jogokban. Jogtudományi Közlöny LIV/9 (2000). ISSN SÁRKÖZY TAMÁS: A magyar társasági jog Európában (A társasági és a konszernjog elméleti alapjai). HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft MISKOLCZI BODNÁR PÉTER (szerk.): A gazdasági társaságokról szóló törvény magyarázata. Közgazdasági és Jogi Kiadó, BOÓC ÁDÁM: Sándor István: A társasági jog története Nyugat-Európában. Állam- és Jogtudomány XLVI (2005) DÖMÖTÖR L.: Sándor István: A társasági jog története Nyugat-Európában. Jogtudományi Közlöny LXI/10. (2006) LŐRINCZI GYULA: A cégek eredete. Közgazdasági Szemle LX/1 (2013) LŐRINCZI GYULA: A csődjogi mentesítés elméleti alapjai. Jogelméleti Szemle 2011/2. ( SÁRKÖZY SZABOLCS: A Kft. intézménye a társasági formák versenyében, különös tekintettel a volt szocialista országokra. PhD dolgozat. Szeged, SÁNDOR ISTVÁN: A társasági jog római jogi gyökerei. Gazdaság és Jog VIII/5. (2000). ISSN HELMECZI ANDRÁS: A betéti részvénytársaság kialakulása és társasági jogállása Németországban a században. PhD doktori értekezés. Debrecen, SZIKORA VERONIKA: A polgári jogi társaság szabályozásának főbb csomópontjai Magyarországon. Miskolci Jogi Szemle II/1. (2007) BOÓC ÁDÁM: Sándor István: A társasági jog története Nyugat-Európában. Állam- és Jogtudomány XLVI (2005) DÖMÖTÖR LÁSZLÓ: Sándor István: A társasági jog története Nyugat-Európában. Jogtudományi Közlöny LXI/10. (2006) FÓNAGY SÁNDOR: A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség. PhD értekezés. Miskolc, SZIKORA VERONIKA: Személyegyesítő társaságok a német, az osztrák és a magyar jogban. PhD dolgozat. Miskolc, SÁNDOR ISTVÁN: A vagyonkezelői jog szabályozása. Gazdaság és Jog. VIII/3. (2000). ISSN CSEHI ZOLTÁN: A magánjogi alapítvány, Történeti és dogmatikai alapok. Gondolat Kiadó., DRINÓCZI TÍMEA FRANK ÁDÁM: Az állami vagyon kezelésének egységesülő jogi szabályozása. Közjogi Szemle 2008/ CSIZMAZIA NORBERT SÁNDOR ISTVÁN: A bizalmi (fiduciárius) vagyonkezelés és a Ptk. reformja. Polgári jogi kodifikáció IV/4. (2002). ISSN FERENC SZILÁGYI: National Report on the Transfer of Movables in Hungary. In: Wolfgang Faber Brigitta Lurger (Eds.): National Reports on the Transfer of Moveables in Europe. Vol. 3. Germany, Greece, Lithuania, Hungary. Sellier. European Law Publishers, Munich, ILLÉS ISTVÁN: Mire jó a bizalmi vagyonkezelés? Jogtudományi Közlöny 2011/ , MENYHÁRD ATTILA. MIKE K. SZALAI Á.: A tiltás hatástalansága. Századvég 2006/ FÖLDI ANADRÁS HAMZA GÁBOR: A római jog története és institúciói. Nemzeti Tankönyvkiadó., FÖLDI ANDRÁS HAMZA GÁBOR: A római jog története és institúciói. Nemzeti Tankönyvkiadó.,

CURRICULUM VITAE ISTVÁN SÁNDOR, DR. HABIL., PHD. Professional activities:

CURRICULUM VITAE ISTVÁN SÁNDOR, DR. HABIL., PHD. Professional activities: CURRICULUM VITAE ISTVÁN SÁNDOR, DR. HABIL., PHD Professional activities: 2002 : Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Faculty of Law, Civil Law and Roman Law Department, from 2002

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. 2013: Vienna Forum on European Energy Law organised by the European Energy Community,

CURRICULUM VITAE. 2013: Vienna Forum on European Energy Law organised by the European Energy Community, CURRICULUM VITAE ISTVÁN SÁNDOR, DR. HABIL., PHD Professional activities: 2002 : Károli Gáspár Reformed University (Budapest), Faculty of Law, Civil Law and Roman Law Department, from 2002 lecturer, between

Részletesebben

Török Gábor: Csak semmi pánik. Mi jön a csőd után? Bethlen Gábor Könyvkiadó, Bp. 1989. 116 p.

Török Gábor: Csak semmi pánik. Mi jön a csőd után? Bethlen Gábor Könyvkiadó, Bp. 1989. 116 p. Török Gábor Publikációk 1989-től [Farkas József - Komáromi Gábor] - Sárközy Tamás - Török Gábor: A társasági törvény magyarázata. Szerk. Sárközy Tamás. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1993. 682 p.

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012)

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012) DR. CSÉCSY ANDREA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012) I. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK I/1. MONOGRÁFIÁK, MONOGRÁFIÁBAN ÍRT FEJEZETEK, KÖNYVEK, KÖNYVRÉSZLETEK 1. Szerződésszegés. In: Osztovics András (szerk.):

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Az alkotmánybíráskodó római szenátus. Parlamenti Levelek, 5 (1999). 38-45.o.

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Az alkotmánybíráskodó római szenátus. Parlamenti Levelek, 5 (1999). 38-45.o. PUBLIKÁCIÓS LISTA 1999 Az alkotmánybíráskodó római szenátus. Parlamenti Levelek, 5 (1999). 38-45.o. 2001 A belga Erasmus. Magyar Felsőoktatás, 5-6 (2001). 37.o. Perbeszédverseny Bécsben I. Magyar Felsőoktatás,

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

A MAGÁNJOG OKTATÁSA TEKINTETTEL AZ ALAPTÖRVÉNYRE ÉS AZ ÚJ PTK-RA A MAGÁNJOGOT OKTATÓK EGYESÜLETE DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

A MAGÁNJOG OKTATÁSA TEKINTETTEL AZ ALAPTÖRVÉNYRE ÉS AZ ÚJ PTK-RA A MAGÁNJOGOT OKTATÓK EGYESÜLETE DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR A MAGÁNJOG OKTATÁSA TEKINTETTEL AZ ALAPTÖRVÉNYRE ÉS AZ ÚJ PTK-RA TUDOMÁNYOS KONFERENCIA A ÉS A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KARA SZERVEZÉSÉBEN. 2013. JÚNIUS 14-15. SZÉCHENYI

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok:

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok: SZAKMAI ADATLAP I. Személyi adatok: Név: Prof. Dr. Szabó Imre Anyja neve: Kovács Ida Szül. helye, ideje: Mezőnagymihály, 1951. október 12. Állampolgársága: magyar Végzettség, tudományos fokozat: 1976:

Részletesebben

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001.

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A.) Monográfia, kommentár, kézikönyv dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A hírközlés joga, Dashöfer Kiadó, Bp,

Részletesebben

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Szoba: B. ép. 2. sz. Tudományos minősítés: Megszerzés éve: 1997. Tudományterület: állam- és jogtudomány Típusa: Ph.D. Minősítése: summa cum laude A disszertáció

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996.

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996. Önéletrajz Személyi adatok: Név: Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin Születési hely, idő: Miskolc, 1961. december 24. Családi állapot: Férjezett (Férj: Dr. Szűcs László bíró, Nyíregyházi Városi Bíróság).

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. GÁCSI ANETT ERZSÉBET

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. GÁCSI ANETT ERZSÉBET SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. GÁCSI ANETT ERZSÉBET Személyi adatok: Név: Gácsi Anett Erzsébet Születési hely, idő: Mezőtúr, 1987. 05. 01. Állampolgárság: magyar Levelezési cím: Szegedi Tudományegyetem, Állam-

Részletesebben

8:00-9:30 9:45-11:15 11:30-13:00 13:15-14:45 15:00-16:30 16:45-18:15 18:30-20:00

8:00-9:30 9:45-11:15 11:30-13:00 13:15-14:45 15:00-16:30 16:45-18:15 18:30-20:00 ÁJK - jogász képzés - heti órabontás - NAPPALI - I. évfolyam 2014/15/2. II. félév időpont/nap HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK jogtörténet II. Köbel Szilvia Magyar állam- és jogtörténet II. Stipta István Filozófiatörténet

Részletesebben

JOGÁSZ SZAK RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS I. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. II. félév. JOGÁSZ SZAK RÉSZDIŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS II. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. IV.

JOGÁSZ SZAK RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS I. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. II. félév. JOGÁSZ SZAK RÉSZDIŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS II. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. IV. JOGÁSZ SZAK RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS I. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. II. félév Alkotmányjog I. Egyháztörténet Latinitás a jogtudományban II. Magyar állam- és jogtörténet Római jog II. Statisztika 03.20 15.00-19.00

Részletesebben

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád Megnyitó előadások Gárdos Péter, ügyvéd: A Ptk. az elmúlt év tükrében Az I. Wolters Kluwer Jogi Konferencián elhangzott, hogy

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza Személyi adatok: Születési hely idő: Budapest, 1976. május 9. Szülők: dr. Rónay Zoltán ügyvéd (a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara tagja), néhai Szántó Judit, újságíró.

Részletesebben

Dr. Fábián FerencPh.D

Dr. Fábián FerencPh.D Dr. Fábián FerencPh.D egyetemi docens Tudományos minősítés: PhD Állam- és jogtudomány, 2004, summa cum laude Alkotmány és gazdaság. A magyar Alkotmánybíróság gyakorlata Felsőfokú tanulmányok és végzettség:

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Összeállította: Dr. Kiss Barnabás egyetemi docens I. Ajánlott alapirodalom az alapjogok tanulmányozásához 1. Balogh

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Összeállította: Dr. Kiss Barnabás egyetemi docens I. Ajánlott alapirodalom az alapjogok tanulmányozásához 1. Alkotmányjog

Részletesebben

Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu. megbízott dékáni hivatalvezető, tanársegéd

Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu. megbízott dékáni hivatalvezető, tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK dr. Jani Péter Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu Neme férfi Születési dátum 29/05/1986 Állampolgárság

Részletesebben

A program címe. Az állam gazdasági szerepvállalásának EU jogi korlátai és lehetőségei, valamint a versenyjogi. tanulmánykészítés (monográfiák)

A program címe. Az állam gazdasági szerepvállalásának EU jogi korlátai és lehetőségei, valamint a versenyjogi. tanulmánykészítés (monográfiák) Az Igazságügyi Minisztérium a Jogászképzés színvonalának emelését célzó programok keretében a 2016/2017. tanévben a következő oktatói hallgatói közös kutatás és oktatásfejlesztési programok megvalósításához

Részletesebben

Tudományos és szakmai önéletrajz Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Tudományos és szakmai önéletrajz Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék Név: Dr. Gellén Klára Beosztás: egyetemi docens Tudományos fokozat: Ph.D. Tudományos és szakmai önéletrajz 1. Iskolák, tudományos fokozat - 2007 Ph.D fokozat megszerzése summa cum laude minősítéssel. A

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Ph.D

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Ph.D SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Ph.D egyetemi docens Szoba: B42 Tel: - E-mail cím: csakihatalovics.gyula@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 Állam- és jogtudomány

Részletesebben

elnök, Nemzeti Választási Bizottság Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2.

elnök, Nemzeti Választási Bizottság Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2. 1. Személyi adatok 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Vezetéknév/Utónév: Prof. Dr. Patyi András Születési név: Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

Török Gábor közleményjegyzéke Az adatok ig fel vannak töltve.

Török Gábor közleményjegyzéke Az adatok ig fel vannak töltve. Török Gábor közleményjegyzéke Az adatok 2012.08.17.-ig fel vannak töltve. 2011 1. Török Gábor Tisztelgés szubjektív bevezetővel három tételben. In: Rácz Lajos (szerk.) Magister Scientiae et Republicae.

Részletesebben

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes SZERVEZETI EGYSÉG NÉV MUNKAKÖR TELEFON E-MAIL CÍM FAX Miniszter dr. Trócsányi László miniszter 7959512 miniszter@im.gov.hu Miniszteri Kabinet Tari Sándor kabinetfőnök, 8961095 sandor.tari@im.gov.hu 7950729

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK KÖNYV-FEJEZETEK, JEGYZETEK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK:

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK KÖNYV-FEJEZETEK, JEGYZETEK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK KÖNYV: 1. Kis Norbert- Nagy Marianna: Európai közigazgatási büntetőjog HVG-ORAC 2007. 300 p. 2. Nagy Marianna: A közigazgatási jogi szankciórendszer Doktori mestermunkák sorozat Osris

Részletesebben

2016. május 20. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika épület (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)

2016. május 20. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika épület (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) Az ezerarcú magánjog: a jogfejlődés útjai és lehetőségei a XXI. században a Magánjogot Oktató Fiatalok tizedik, és a Magánjogot Oktatók Egyesületének nyolcadik éves rendes konferenciája 2016. május 20.

Részletesebben

Állam- és Jogtudományi Szekció 1

Állam- és Jogtudományi Szekció 1 Állam- és Jogtudományi Szekció 1 Intézmény Város 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Elõadások száma I-III. helyezés Egyéb 1 BCE KIK Budapest 2 3 1 2 8 1 2 2 DE ÁJK Debrecen 1 2 2 1 2 1 3 1

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

Corporate Governance Questions In Business Law Dr. Kecskés András egyetemi tanársegéd Gazdasági és Kereskedelmi Jogi Tanszék

Corporate Governance Questions In Business Law Dr. Kecskés András egyetemi tanársegéd Gazdasági és Kereskedelmi Jogi Tanszék Corporate Governance Questions In Business Law Dr. Kecskés András egyetemi tanársegéd Hétfő, 18.30 20.00 / 307 Nappali Kontakt óra AJSZNO42601 SZVN98601 - - Kredit 4 2 Félévi óraszám 30 30 Létszám 20 Szemeszter

Részletesebben

Bűnügyi Tudományok Kutatóműhelye 2014/2015. tanév beszámolója

Bűnügyi Tudományok Kutatóműhelye 2014/2015. tanév beszámolója Bűnügyi Tudományok Kutatóműhelye 2014/2015. tanév beszámolója Deres Petronella publikációs tevékenysége Magyar nyelven megjelent publikációk Deres Petronella Domokos Andrea (2014): Büntető anyagi jog III.

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Nyilas Anna

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Nyilas Anna SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Nyilas Anna Személyes adatok, elérhetőség Születési hely, idő: Debrecen, 1982. július 13. Telefon: 52/512-700/77114 E-mail: nyilas.anna@law.unideb.hu Betöltött munkakörök 2012 -

Részletesebben

mővelésében. tükrében között.

mővelésében. tükrében között. MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoportra történı hivatkozással megjelent tanulmányaink 2013 Szerzı(k) Tanulmány címe Megjelenés helye v. konferenciaelıadás Csőrös Gabriella Gazdaságpolitikai együttmőködés,

Részletesebben

Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója

Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója Osztovits András publikációs tevékenysége Osztovits András (2014): 6:1. - 6:57. -ok magyarázata In: Osztovits András (szerk.) A Polgári

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

Jegyzetboltb an kapható? Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft

Jegyzetboltb an kapható? Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft I. folyam Igazgatásszervező alapszak Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Áltanános politológia Bevezetés a politológiába Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft Közigazgatástudomány alapjai A közigazgatás

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda Munkahelyek: Munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék Munkahely címe:

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest Jogász

Szakmai önéletrajz Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest Jogász Szakmai önéletrajz Név: Dr. Tóth Nikolett Ágnes r. őrnagy PhD Munkahely: Testnevelési Egyetem Sportjogi Csoport vezetője, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Rendészetelméleti és Történeti

Részletesebben

Kisfaludi András szakmai publikációinak jegyzéke

Kisfaludi András szakmai publikációinak jegyzéke Kisfaludi András szakmai publikációinak jegyzéke 1) Az alkotmányjog helye a jogrendszerben; Dolgozatok az államjog témakörébôl, Budapest, 1983. 15-39. pp. 2) Az államigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata

Részletesebben

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév Intézményi rangsor felterjesztése Intézmény neve: Szegedi Tudományegyetem Címe: 6722 Szeged, Dugonics tér 13. Kar neve: Természettudományi és Informatikai Kar Rangso

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár főállású oktató az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője az ÁJK-n működő Tudományági Doktori és Habilitációs Tanács

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens 2. Árváné dr. Ványi Georgina adjunktus GTK Vállalkozásfejlesztés nem önálló 3. Dr. Bácsné dr. Bába Éva egyetemi docens 4. Dr. Bai Attila egyetemi docens GTK Vállalatgazdaságtani

Részletesebben

Deák Ferenc terem. Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések ügyvédek számára - I. képzési modul

Deák Ferenc terem. Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések ügyvédek számára - I. képzési modul M A G Y A R I G A Z S Á G Ü G Y I A K A D É M I A 2 0 1 4. á p r i l i s 9-1 1. Deák Ferenc terem Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések ügyvédek számára - I. képzési modul B e v e z e t ő r

Részletesebben

Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés

Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés Az alábbi lista nem kimerítő, csupán kiindulásként szolgál a diplomamunkára és évfolyamdolgozatra

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

Publikációk jegyzék, tudományos elıadások, konferenciák, egyéb szakmai tevékenység

Publikációk jegyzék, tudományos elıadások, konferenciák, egyéb szakmai tevékenység Publikációk jegyzék, tudományos elıadások, konferenciák, egyéb szakmai tevékenység I. Publikációk magyar nyelven a) Monográfia, szakkönyv, könyvrészlet 1. Hegedős Andrea: Az élettársi kapcsolat a polgári

Részletesebben

A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak

A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak A 2010. évben a Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázaton a következő pályázók részesültek elismerésben: Büntetőjogi témakörben,

Részletesebben

Szervezeti egység Név Munkakör telefon cím Fax Miniszter dr. Trócsányi László miniszter

Szervezeti egység Név Munkakör telefon  cím Fax Miniszter dr. Trócsányi László miniszter Szervezeti egység Név Munkakör telefon e-mail cím Fax Miniszter dr. Trócsányi László miniszter 7959512 miniszter@im.gov.hu Miniszteri Kabinet Tari Sándor 8961095 sandor.tari@im.gov.hu 7950729 Kabinetfőnöki

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Nagy Endre Ádám (48) 2. Ráczkövi Kamilla Zsuzsanna (48) 3. Sánta Bendegúz (48) 4. Beke Gábor Lehel (49) 5. Katona Erzsébet (49) 7. Szládek Csaba Attila (50) 8. Dubavánszky Astrián (51) 9. Radnai Stefánia

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Az érvénytelenséggel és szerződésbiztosítással kapcsolatos írások gyűjteménye 1996 2008

Az érvénytelenséggel és szerződésbiztosítással kapcsolatos írások gyűjteménye 1996 2008 A Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma Az érvénytelenséggel és szerződésbiztosítással kapcsolatos írások gyűjteménye 1996 2008 Összeállította a jogi szakfolyóiratokban megjelent munkák alapján Dr. Molnár

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

Egyetemi-Főiskolai ORSZÁGOS és Budapest Bajnokság Országúti Egyéni időfutam verseny 2007

Egyetemi-Főiskolai ORSZÁGOS és Budapest Bajnokság Országúti Egyéni időfutam verseny 2007 1 Hemmert János Szegedi Tudomány Egyetem 0:23:57 2 Fejes Gábor Budapesti Műszaki Főiskola 0:24:32 3 Horváth Zoltán Pannon Egyetem 0:25:03 4 Melts András Budapesti Gazdasági Főiskola 0:25:59 5 Horváth Roland

Részletesebben

Dr. Deres Petronella Ph.D

Dr. Deres Petronella Ph.D Dr. Deres Petronella Ph.D tanszékvezető egyetemi docens Tudományos minősítés: 2008. PhD, állam- és jogtudományok, summa cum laude Erőszakos bűnözés, különös tekintettel az alkohol hatása alatt elkövetett

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára Bizottság száma: 21. sz. Terem szám:, B épület 542. terem Záróvizsga időpontja: 2017. június 14. 8 00 órától Agócs Cintia Balogh Barbara Barna Judit Bodó Liliana Fatime Czifra Kamilla Dán Gabriella Deák

Részletesebben

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés GIMNÁZIUM I. 1. Kovács András 10. Révai Győr 5 4 7 1 7 24 2. Stelczer Ádám 10. Révai Győr 7 0 3 5 5 20 3. Góger Szabolcs 9. Szent Orsolya Sopron Márk Tímea 7 3 5 0 4 19 4. Szaksz Bence 9. Kazinczy Győr

Részletesebben

Tekla Papp: Group Interest in Connection with Corporate Groups in Hungary (Jahrbuch für Ostrecht; 2/2015.; pp.)

Tekla Papp: Group Interest in Connection with Corporate Groups in Hungary (Jahrbuch für Ostrecht; 2/2015.; pp.) Civilisztikai Intézet Jogi Szekció I./ Prof.Dr. Papp Tekla - Intézetvezető Publikáció Tekla Papp: Group Interest in Connection with Corporate Groups in Hungary (Jahrbuch für Ostrecht; 2/2015.; 433-466.

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Dr. Fézer Tamás

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Dr. Fézer Tamás PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Dr. Fézer Tamás Könyv, monográfia 1. Kártérítési jog, Complex Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, 2010. (311p) 2. Az erkölcsi károk megtérítése de lege lata, de lege ferenda, Gondolat Kiadó,

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Budapest, 2007. március 9-10. Hely. Cím Csapatnév 1 Budapest Veres Pálné Gimn. 46,400 46,000 46,400 46,400 185,200 2 Heves Eötvös József Középiskola 47,200 46,500 45,800 45,200 184,700 3 Nagykőrös Toldi

Részletesebben

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények Férfi 18-30 1 1051 Bojtor László Tivadar 21:44 21:39 21:58 22:44 23:56 25:11 26:20 26:25 3:09:54 2 1158 Süvöltős Bence 24:43 24:27 24:23 24:29 25:15 24:52 24:43 24:24 3:17:13 3 1145 Lovas Gergely 25:01

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár főállású oktató Szoba: A épület, szobaszám: 5/c Tel: Email cím: miskolczi.bodnar.peter@kre.hu 2016. 09.04. (2016. 03.04.,

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR BESZÁMOLÓ A 2012/13-AS TANÉVBEN ELÉRT TUDOMÁNYOS, SZAKMAI ÉS TEHETSÉGGONDOZÁSI EREDMÉNYEKRŐL Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék Dósa

Részletesebben

NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1)

NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1) NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1) Az előadások tematikája 1. A nemzetközi elemmel rendelkező tényállások elbírálásának különböző módszerei. Nemzeti jogok és nemzetközi jogviszonyok. 2. A nemzetközi kollíziós

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Politikatudományi Intézet Karrier fokú végzettségek: 1985-1990 Marx Károly Közgazdaság-tudományi, pénzügy Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. DR. GYULAVÁRI TAMÁS Budapest 1085 Mária u. 29. Tel: 06-20-3179673 Email: gyt@mail.datanet.hu

ÖNÉLETRAJZ. DR. GYULAVÁRI TAMÁS Budapest 1085 Mária u. 29. Tel: 06-20-3179673 Email: gyt@mail.datanet.hu ÖNÉLETRAJZ DR. GYULAVÁRI TAMÁS Budapest 1085 Mária u. 29. Tel: 06-20-3179673 Email: gyt@mail.datanet.hu SZEMÉLYI ADATAIM Születési hely: Sopron Születési id ő: 1969. május 11. TANULMÁNYAIM 1983-1987 ELTE

Részletesebben

PÉCS, NOVEMBER 8-9. Előzetes PROGRAM A KONFERENCIA SZERVEZŐI A KONFERENCIA KIEMELT SZAKMAI TÁMOGATÓJA:

PÉCS, NOVEMBER 8-9. Előzetes PROGRAM A KONFERENCIA SZERVEZŐI A KONFERENCIA KIEMELT SZAKMAI TÁMOGATÓJA: PÉCS, 2016. NOVEMBER 8-9. Előzetes PROGRAM A KONFERENCIA SZERVEZŐI A KONFERENCIA KIEMELT SZAKMAI TÁMOGATÓJA: A SZÁMVITEL TUDOMÁNY-SZAKMA-OKTATÁS KONFERENCIA előzetes PROGRAMJA PÉCS, 2016. november 8. A

Részletesebben

2016. február 1. hétfő 9 óra Terem: N I. Bizottság

2016. február 1. hétfő 9 óra Terem: N I. Bizottság 2016. február 1. hétfő 9 óra Terem: N.2.225 I. Bizottság Horváth László főosztályvezető Dr. Michelberger Pál egyetemi docens Borbás László adjunktus Kérdező tanárok: Dr. Lazányi Kornélia Szakdolgozat Borbás

Részletesebben

2012. február 7. kedd 9 óra Terem: N I. Bizottság

2012. február 7. kedd 9 óra Terem: N I. Bizottság 2012. február 7. kedd 9 óra Terem: N.3.310 I. Bizottság Horváth László főosztályvezető Dr. Bencsik Mária főiskolai docens Dr. Tibor Ágnes főiskolai docens Dr. Lazányi Kornélia - adjunktus Jegyzökönyvvez.:

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

OKTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI 2014/2015. tanév tavaszi félév. Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék

OKTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI 2014/2015. tanév tavaszi félév. Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék BUDAPEST Oktató neve szoba-szám telefon e-mail Dr. Bartók István 309 06-1/450-2420/235 mellék bartok.istvan@edutus.hu Fabricius-Ferke György 06-1/450-2420/225 mellék

Részletesebben

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. Által az állam nevében megvásárolt lakóingatlanokra vonatkozó adásvételi

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

A munkáltató neve és címe Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 4028 Debrecen, Kassai út 26.

A munkáltató neve és címe Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 4028 Debrecen, Kassai út 26. Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) dr. Csűrös Gabriella Klára Születési dátum Mátészalka, 1982. Telefonszám(ok) (52) 438-033/ 77119 Fax(ok) (52) 446-919 E-mail(ek) csuros.gabriella@law.unideb.hu

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

v b arbiter ex compromisso m y m. A

v b arbiter ex compromisso m y m. A B ó Á m A m v - b y m m j m v v, A v m y bb y ó j - j v ó ó j v m v -, m y v j bb mó j y y. A m v b v - m m j, y j m m, m m y v. 1 A v b b m m j - m y, y m j m m - y óm j y v. T bb u ó y vb v b ó j j u

Részletesebben

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu SZEMÉLYI ADATOK Dr. Bányai Orsolya 52/512-700/74808 banyai.orsolya@law.unideb.hu Születési dátum 1982.06.11. Állampolgárság Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT 2014-2008-2014 Egyetemi adjunktus Egyetemi tanársegéd

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

2009. november 26 csütörtök

2009. november 26 csütörtök 2009. november 26 csütörtök 09.30 09.45 Megnyitó I. szekció (elnök: Lengyel Zsolt egyetemi tanár) 09.45 10.00 Kerekesné Dócs Nikoletta (hallgató): Univerzális és egyedi jellemzők az afáziások beszédében

Részletesebben

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2016. febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT Ssz. Név 1. Bakos Zoltán 2. Bakos Zoltán 3. Bakos Zoltán 4. Bakos Zoltán 5. Balog Csaba 6. Balog Csaba 7. Balog

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2008/2009 tanév Debrecen, április 3-5. V-VI. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2008/2009 tanév Debrecen, április 3-5. V-VI. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Debrecen Bethlen Gábor Közg. Szki. 48,100 1 47,700 1,000 46,550 1 47,800 1 190,150 2 Szeged Széchenyi I. Gimn. és Szki. 47,600 2 46,700 2 46,250 2 47,400 2 187,950 3 Nagykőrös Toldi

Részletesebben

Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék 2014-2015. tanév I. félév tudományos beszámolója

Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék 2014-2015. tanév I. félév tudományos beszámolója Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék 2014-2015. tanév I. félév tudományos beszámolója 3 főállású oktató: 1. Dr. Deres Petronella tanszékvezető egyetemi docens 2. Prof.

Részletesebben

Publikációs lista (Dr. Kapa Mátyás)

Publikációs lista (Dr. Kapa Mátyás) Publikációs lista (Dr. Kapa Mátyás) I.) Önálló könyv, könyvfejezet - Kapa M: Hitelezővédelem a bírósági végrehajtásban. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2006. [192 p.] ISBN 963 7296 71 9 - Kapa M: Ha

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben