PUBLIKÁCIÓS LISTA. Az alkotmánybíráskodó római szenátus. Parlamenti Levelek, 5 (1999) o.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PUBLIKÁCIÓS LISTA. Az alkotmánybíráskodó római szenátus. Parlamenti Levelek, 5 (1999). 38-45.o."

Átírás

1 PUBLIKÁCIÓS LISTA 1999 Az alkotmánybíráskodó római szenátus. Parlamenti Levelek, 5 (1999) o A belga Erasmus. Magyar Felsőoktatás, 5-6 (2001). 37.o. Perbeszédverseny Bécsben I. Magyar Felsőoktatás, 8 (2001) o. Perbeszédverseny Bécsben II. Magyar Felsőoktatás, 9 (2001). 31.o Az utóöröklés a római jogban, javaslattal a jövőbeni magyar szabályozásra. Közjegyzők Közlönye, 4 (2002) o. Gondolatok a Németh László-i tanulás-ideáról korunk tudásalapú társadalmában. Magyar Felsőoktatás, 5-6 (2002) o. Az utóöröklés jogintézménye a magyar magánjogban. Közjegyzők Közlönye, 6 (2002) o. Omnem Romanam sanctionem in uno volumine colligere. A iustinianusi kodifikáció menete és értékelése. Acta Facultatis Politico-Iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis De Rolando Eötvös Nominatae, (2001/2002) o Festivitas Librorum Könyvbemutató a VII. Budapesti Nyári Egyetemen, az ELTE Jogi Karán. Magyar Jog, 50 (2003) o. HAMZA GÁBOR: Az európai magánjog fejlődése. A modern magánjogi rendszerek kialakulása a római jogi hagyományok alapján. Recenzió. Közjegyzők Közlönye, 2 (2003) o. Ius Commune (Privatum) Europaeum. HAMZA GÁBOR monográfiájáról. Magyar Felsőoktatás, (2003) o. Megjegyzések az utóöröklés szabályozásához a német és az osztrák magánjogban. In: Scire aliquid laus est. Tudományos diákköri dolgozatok, (szerk.: GARAI B. és TAKÁCS P.) Budapest, o. GÁBOR HAMZA: Trends in the Development of Private Law in Europe. The Role of the Civilian Tradition in the Shaping of Modern Systems of Private Law. Book Review. Annales. 1

2 Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Iuridica. 43 (2002). Budapest, o. Megjegyzések a román részvénytársasági szabályozáshoz. Cég és Jog, 12 (2003) o. GÁBOR HAMZA: Trends in the Development of Private Law in Europe. The Role of the Civilian Tradition in the Shaping of Modern Systems of Private Law. Book Review. Acta Juridica Hungarica, Nos o. FRANÇOIS GENDRON: L interprétation des contrats. Book Review. Acta Juridica Hungarica, Nos o Remarks on the Regulation of Company Limited by Shares in Romania. Acta Juridica Hungarica, Nos o. FUSTEL DE COULANGES: Az antik városállam. Tanulmány a görög és római vallásról, jogról és intézményekről. Könyvismertetés. Jogtudományi Közlöny, 59 (2004) o. Újabb könyvbemutató az ELTE Jogi Karán. Magyar Jog, 51 (2004) o. FÖLDI ANDRÁS: A másért való felelősség a római jogban, jogelméleti és összehasonlító polgári jogi kitekintéssel (Vicarious Liability in Roman Law with Regard to the Legal Theory and Comparative Civil Law). Book Review. Acta Juridica Hungarica, Nos o BOÓC Á. HEGYI A. SÁNDOR I. SZŰCS B. TÖRÖK G.: A követelések érvényesítésének jogi eszközei. Budapest, o. (társszerzőként) HAMZA GÁBOR professzor akadémiai székfoglaló előadásáról. JK 60 (2005) o. Cicero: Négy védőbeszéd. Recenzió. JK 60 (2005) o. Cicero: Négy védőbeszéd. Jogtörténeti Szemle, évi 1. szám o. FÖLDI ANDRÁS: A másért való felelősség a római jogban. (Könyvismertetés). Acta Facultatis Politico-Iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis De Rolando Eötvös Nominatae 41 (2004) o. A Short Review of the History of the Hungarian Privatization. Acta Juridica Hungarica, Nos o. NÓTÁRI TAMÁS: Iuridicophilologica. Tíz tanulmány. (Könyvismertetés). Belvedere Meridionale (Szegedi Történészhallgatók Lapja), évi 3 4. szám o. FÖLDI ANDRÁS HAMZA GÁBOR: A római jog története és institúciói. (Könyvismertetés). Katekhón 2 (2005) o. Az ajándékozási szerződés néhány kérdése a magyar magánjogban. ÁJ 46 (2005) o. 2

3 A Polgári Törvénykönyv Kommentárja. (szerk.: TÖRÖK G.) (társszerzőként). Közreadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó elektronikus jogszabálygyűjteménye (Cd) SÁNDOR ISTVÁN: A társasági jog története Nyugat-Európában. (Könyvismertetés). ÁJ 46 (2005) 3-4. (megjelent: 2006.) BOÓC Á. SZALÓKI G.: NÓTÁRI TAMÁS: Források Salzburg kora középkori történetéből. (Könyvismertetés) JK 61 (2006) o. (társszerzőként) Book Review: GÁBOR HAMZA'S "Trends in the Development of Private Law in Europe", Journal of International Commercial Law and Technology.1 (2006) o. BOÓC Á. DÖMÖTÖR L. SÁNDOR I. SZAPPANOS G. (társszerzőként) : A hiteles fordítás jogi szabályozása Magyarországon. Gazdaság és Jog, XIV. évfolyam, évi 11. szám, o. BOÓC Á. DÖMÖTÖR L. SÁNDOR I. SZAPPANOS G. (társszerzőként): A hiteles fordítás és hites tolmácsolás alapvető kérdései. Budapest, o. Megjegyzések a választottbírónak az eljárásból való kizárásáról. ÁJ 47 (2006) o. A Polgári Törvénykönyv Kommentárja. (szerk.: TÖRÖK G., szerk. munkatársa: BOÓC Á.) I-II. kötet. Budapest, (mint társszerző: IV V. kötet) összesen: 2377 o BOÓC Á. DÖMÖTÖR L. SÁNDOR I. SZAPPANOS G. (társszerzőként): A hiteles fordítás és bírósági tolmácsolás kérdése néhány állam jogrendszerében. JK 62 (2007) o. Megjegyzések az osztrák választottbírósági jog reformjához a választottbírák megválasztása és kizárása kérdésében. Közjegyzők Közlönye 12 (2007) o. Magyar Jogtudósok. III. kötet. (Könyvismertetés). JK 62 (2007) o. BOÓC Á. SÁNDOR I. TÓTH M. TÖRÖK G. ÚJLAKI T. (társszerzőként): Csődjog. Budapest, o. BOÓC Á. SZALÓKI G. (társszerzőként): Jog és retorika az ókori Rómában. NÓTÁRI TAMÁS: Jog, vallás és retorika. Studia Mureniana. Magyar Jog 54 (2007) o. The Reform of the Legal Regulation of Arbitration in Austria with Special Emphasis on the Appointment and Challenge of Arbitrators. Acta Juridica Hungarica, No o. A kereskedelmi választottbíráskodás egyes kérdései. In: Diszciplínák határain innen és túl. Fiatal Kutatók Fóruma (szerk.: BALOGH M.) Budapest, o. A kereskedelmi választottbíráskodás egyes sajátosságai Dél Amerikában. Állam- és Jogtudomány 48 (2007) o. An Exercise of Roman Law. The Juridical European Tradition and Its Expansion Around the World: Corpus iuris, Ius Commune and Codification. In: Annaeus. Anales de la tradición romanistica. Madrid, o. 3

4 2008 BOÓC Á. FEDELES T. (társszerzőként): Hamza Gábor Nótári Tamás: Mit hoz a múlt? Jogés kultúrtörténeti tanulmányok I. MJ 55 (2008) o. Észrevételek az értelmi fogyatékossággal élő személyek magánjogi jogállásához jogösszehasonlító szempontból. In: Az értelmi fogyatékossággal élő helyzetének jogi aspektusa és az új Polgári Törvénykönyv tervezete. (szerk.: SÁNDOR I.) Budapest, o. Nótári Tamás: Studia Iuridico-philologica I. JK 63 (2008) o.; Észrevételek az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez nemzetközi magánjogi szempontból. Polgári Jogi Kodifikáció, X. évf. 3. szám (2008) o. Recenzió a Czene Klára Papp Tekla Farkas Csaba Strihó Krisztina Társasági jog című egyetemi jegyzetéhez. Debreceni Jogi Műhely. V. évf. 3. szám (2008). A választottbíró megválasztásáról és kizárásáról. Ügyvédek Lapja. 47 (2008). 4. szám o. A Brief Introduction to Hungarian Arbitration Law. Acta Juridica Hungarica, Nos o A nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodás. A választottbíró megválasztása és kizárása. Budapest, o. BOÓC Á. FÁBIÁN F. SÁNDOR I. TÖRÖK G. (társszerzőként): A civilisztika dogmatikája. Budapest, o. A választottbíró megválasztása és kizárása az angol jogban. JK 64 (2009) o. Á. BOÓC Á. GULYÁS: Nótári, Tamás: Studia Iuridico-philologica I Book review (társszerzővel) In: Arbitration in South America with Special Regard to the Appointment and Challenge of the Arbitrator. Acta Juridica Hungarica, No o. A választottbíró megválasztása, kizárása az American Arbitration Association eljárási szabályai tükrében. JK 64 (2009) o. Ezeregyszáztizenegy latin szentencia jogászoknak. [Recenzió A jognak asztalánál jogi regula és szentencia latinul és magyarul című kötetről.] Ügyvédek Lapja. 48 (2009). 4. szám 37. o. Gondolatok a választottbíró függetlenségéről, pártatlanságáról. In: Jogi Tájékoztató Füzetek, (szerk.: SZAKÁL R.) Budapest, o Észrevételek a közrend (ordre public) fogalmához a svájci választottbírósági jogban. In: Prudentia Iuris Gentium Potestate. Ünnepi tanulmánykötet Lamm Vanda tiszteletére. (szerk.: NÓTÁRI T. TÖRÖK G.) Budapest, o. 4

5 Észrevételek a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának 35/2010 (III. 31.) sz. határozatához. JK 65 (2010) o. A választottbírósági ítéletek érvénytelenítése a közrendre (public policy) hivatkozással az Amerikai Egyesült Államokban. In: Ünnepi tanulmányok Sárközy Tamás 70. születésnapjára. (szerk.: NÓTÁRI T.) Szeged, o. BOÓC Á. SÁNDOR I.: Előadásvázlatok a polgári jog általános tanaiból. Budapest, o. 50 jogeset a Kötelmi Jog Általános Részéhez. Budapest, o. A Cstv évi módosítása a gyakorló ügyvéd szemével. In: Jogi Tájékoztató Füzetek, (szerk.: SZAKÁL R.) Budapest, o. Közreműködés a következő könyvek szerkesztésében: HAMZA G. (szerk.): Magyar jogtudósok II. Budapest, o. HAMZA G. (szerk.): Tanulmányok Werbőczy Istvánról. (Studien über István Werbőczy.) Budapest, o. HAMZA G. (szerk.): Szent István és Európa. (Saint Étienne et l Europe.) Budapest, o. HAMZA G.: Az európai magánjog fejlődése. A modern magánjogi rendszerek kialakulása a római jogi hagyományok alapján. Budapest, o. G. HAMZA: The Subsequent Fate of Roman Law in a Comparative Legal Approach. Budapest, o. Budapest, november 2. DR. BOÓC ÁDÁM, PHD. 5

Török Gábor: Csak semmi pánik. Mi jön a csőd után? Bethlen Gábor Könyvkiadó, Bp. 1989. 116 p.

Török Gábor: Csak semmi pánik. Mi jön a csőd után? Bethlen Gábor Könyvkiadó, Bp. 1989. 116 p. Török Gábor Publikációk 1989-től [Farkas József - Komáromi Gábor] - Sárközy Tamás - Török Gábor: A társasági törvény magyarázata. Szerk. Sárközy Tamás. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1993. 682 p.

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár főállású oktató az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője az ÁJK-n működő Tudományági Doktori és Habilitációs Tanács

Részletesebben

Curriculum Vitae Dr. Kecskés András PhD, MBA 2013.

Curriculum Vitae Dr. Kecskés András PhD, MBA 2013. Curriculum Vitae Dr. Kecskés András PhD, MBA 2013. I. Personal Information: Name: Dr. Kecskés András Mother s name: Dr. Horváth Erika Place of Birth: Pécs, Baranya, Hungary Date of Birth: 1981.06.03 II.

Részletesebben

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre. Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.hu Tudományos minősítés: 2006 - Ph.D. fokozat (summa cum laude eredménnyel)

Részletesebben

SZABÓ BÉLA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2011. 10. 15.

SZABÓ BÉLA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2011. 10. 15. SZABÓ BÉLA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2011. 10. 15. I. A HAZAI ILL. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK 208 hivatkozás Tanulmányok: T-1. Néhány felelősségi kérdés az erdélyi szász Statutumokban In: Adalékok a felelősség

Részletesebben

Publikációk jegyzéke dr. Babják Ildikó egyetemi docens

Publikációk jegyzéke dr. Babják Ildikó egyetemi docens Publikációk jegyzéke dr. Babják Ildikó egyetemi docens 1. Barbárság vagy Germánság? Árucsere Európa hajnalán, Gondolat, Budapest 2011, 300 p. ISBN: 9789636933579 megjelenés alatt 2. Az írástudatlanok váltóképessége

Részletesebben

v b arbiter ex compromisso m y m. A

v b arbiter ex compromisso m y m. A B ó Á m A m v - b y m m j m v v, A v m y bb y ó j - j v ó ó j v m v -, m y v j bb mó j y y. A m v b v - m m j, y j m m, m m y v. 1 A v b b m m j - m y, y m j m m - y óm j y v. T bb u ó y vb v b ó j j u

Részletesebben

Az új magyar Ptk. ról tartalma, szabályozási módszere és hatályba lépése

Az új magyar Ptk. ról tartalma, szabályozási módszere és hatályba lépése Szalma József akadémikus, DSc Az új magyar Ptk. ról tartalma, szabályozási módszere és hatályba lépése Összefoglaló: Az Új Magyar Polgári Törvénykönyv, melyet a Magyar Országgyűlés 2013 elején hirdetett

Részletesebben

KÁROLY BÁRD EDUCATION, DEGREES WORK EXPERIENCE. Professor; Director of the Human Rights Program

KÁROLY BÁRD EDUCATION, DEGREES WORK EXPERIENCE. Professor; Director of the Human Rights Program KÁROLY BÁRD PERSONAL Date of birth: 7 May 1951 Place of birth: Budapest (Hungary) Nationality: Hungarian Tel: + 361 3273023 or +3613273294 Fax: +361 3273198 E-mail: bardk@ceu.hu or bard@ajk.elte.hu 1975

Részletesebben

ARBITRANDO ET CURRICULUM BENE DELIGENDO ÜNNEPI KÖTET HORVÁTH ÉVA 70. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL

ARBITRANDO ET CURRICULUM BENE DELIGENDO ÜNNEPI KÖTET HORVÁTH ÉVA 70. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL ARBITRANDO ET CURRICULUM BENE DELIGENDO ÜNNEPI KÖTET HORVÁTH ÉVA 70. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL ARBITRANDO ET CURRICULUM BENE DELIGENDO ÜNNEPI KÖTET HORVÁTH ÉVA 70. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL BURIÁN LÁSZLÓ

Részletesebben

DR. EMBER ALEX önéletrajz

DR. EMBER ALEX önéletrajz DR. EMBER ALEX önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név Iroda Aliroda Telefon Fax E-mail Web Dr. Ember Alex ügyvéd, egyetemi adjunktus, PhD tanszékvezető helyettes 6722 Szeged, Petőfi Sándor sugárút 20. 6900 Makó,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás 2013 3 A nemzeti közszolgálati egyetem Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás A Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatás-tudományi

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

JOGTÖRTÉNET KOI GYULA KARCOLATOK A VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS TÖRTÉNETÉBŐL A KEZDETEKTŐL A 20. SZÁZAD ELEJÉIG A VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS ALAPTANAIRÓL RÖVIDEN

JOGTÖRTÉNET KOI GYULA KARCOLATOK A VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS TÖRTÉNETÉBŐL A KEZDETEKTŐL A 20. SZÁZAD ELEJÉIG A VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS ALAPTANAIRÓL RÖVIDEN JOGTÖRTÉNET KOI GYULA KARCOLATOK A VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS TÖRTÉNETÉBŐL A KEZDETEKTŐL A 20. SZÁZAD ELEJÉIG A VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS ALAPTANAIRÓL RÖVIDEN A választottbíráskodás elnevezései az egyes nyelvekben

Részletesebben

Az új magyar Polgári Törvénykönyv kodifikációja és társasági jogi összefüggései (nemzetközi kitekintéssel)

Az új magyar Polgári Törvénykönyv kodifikációja és társasági jogi összefüggései (nemzetközi kitekintéssel) Dr. Szikora Veronika Az új magyar Polgári Törvénykönyv kodifikációja és társasági jogi összefüggései (nemzetközi kitekintéssel) Bevezetés A tanulmány a magyar Ptk. rekodifikációjának apropóján a társasági

Részletesebben

KRE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Munkajogi és Szociális Jogi Tudományok Kutatóműhely. 2014/2015. tanév I. félévi beszámolója

KRE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Munkajogi és Szociális Jogi Tudományok Kutatóműhely. 2014/2015. tanév I. félévi beszámolója KRE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Munkajogi és Szociális Jogi Tudományok Kutatóműhely 2014/2015. tanév I. félévi beszámolója I. A Tanszék főállású oktatói: dr. Kun Attila tanszékvezető egyetemi

Részletesebben

Monizmus, dualizmus vagy pluralizmus? Összehasonlító-történeti elmélkedések a bona fidesről **

Monizmus, dualizmus vagy pluralizmus? Összehasonlító-történeti elmélkedések a bona fidesről ** Földi András * Monizmus, dualizmus vagy pluralizmus? Összehasonlító-történeti elmélkedések a bona fidesről ** Tisztelt Igazgató Úr! Tisztelt Akadémikus Úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mindenekelőtt nagyon

Részletesebben

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVI/2. (2008), pp. 693-692

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVI/2. (2008), pp. 693-692 Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVI/2. (2008), pp. 693-692 A SVÁJCI KÖTELMI TÖRVÉNYRŐL, A KÓDEX ÉS A KÓDEXEN KÍVÜLI, KÜLÖN TÖRVÉNYEK ELVI KAPCSOLATÁRÓL - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MAGYAR PTK.

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági közigazgatás 3. A tantárgy megnevezése (angolul): The influence of Public Administration

Részletesebben

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK Pap András László Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Filozófiai Intézet, Általános Filozófia Tanszék Magyar

Részletesebben

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Könyv: Régi magyar nyelvemlékek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 188 lap. Ismertetve: Kemény Gábor: Régi magyar nyelvemlékek. ÉdAny. 2007. 1. sz. 11. Balázs Géza: Tetten

Részletesebben

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév Tárgykód Tantárgy megnevezése Tantárgy típusa Előfeltétel Vizsgaforma Óraszám (elm.) Óraszám (gyak.) Kredit (elm.) Kredit (gyak.) Féléves óraszám

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KUTATÁSI BESZÁMOLÓ 2013/14-ES TANÉV Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék Bűnügyi tudományok Kutatóműhelye Magyar

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

GÁRDOS-OROSZ FRUZSINA AZ EMBERI JOGOK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A RENDES BÍRÓSÁGOKON KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MAGÁNJOGI JOGVITÁKRA DOKTORI ÉRTEKEZÉS

GÁRDOS-OROSZ FRUZSINA AZ EMBERI JOGOK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A RENDES BÍRÓSÁGOKON KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MAGÁNJOGI JOGVITÁKRA DOKTORI ÉRTEKEZÉS Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola GÁRDOS-OROSZ FRUZSINA AZ EMBERI JOGOK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A RENDES BÍRÓSÁGOKON KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MAGÁNJOGI JOGVITÁKRA DOKTORI ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

PHD ÉRTEKEZÉS. dr. Palásti Gábor Péter

PHD ÉRTEKEZÉS. dr. Palásti Gábor Péter PHD ÉRTEKEZÉS dr. Palásti Gábor Péter MISKOLC 2008 2 MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA dr. Palásti Gábor Péter A szerződésre alkalmazandó jog

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN 2015. június 4. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN SZEMÉLYES ADATOK Név: Cora Zoltán Születési idő: 1982. augusztus 14. Születési hely: Gyula Munkahely címe: 6722 Szeged, Egyetem u. 2. Munkahelyi tel./fax.:

Részletesebben

PhD ÉRTEKEZÉS. dr. Jánosi Andrea. Miskolc DOI: 10.14750/ME.2013.006

PhD ÉRTEKEZÉS. dr. Jánosi Andrea. Miskolc DOI: 10.14750/ME.2013.006 PhD ÉRTEKEZÉS dr. Jánosi Andrea Miskolc 2012 Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola dr. Jánosi Andrea A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai

Részletesebben

ÖT KÉRDÉS A JOGÁSZAT ÉS JOGTUDOMÁNY PILLANATNYI ÁLLÁSÁRÓL

ÖT KÉRDÉS A JOGÁSZAT ÉS JOGTUDOMÁNY PILLANATNYI ÁLLÁSÁRÓL Iustum Aequum Salutare VIII. 2012/2. 17 40. ÖT KÉRDÉS A JOGÁSZAT ÉS JOGTUDOMÁNY PILLANATNYI ÁLLÁSÁRÓL A társadalomtudományok körében korántsem példa nélküli, ha a diszciplína reprezentatív mûvelõjét egy

Részletesebben