KISS GYÖRGY TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEIE VALÓ HIVATKOZÁSOK JEGYZÉKE. Önálló tudományos könyvek, könyvfejezetek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISS GYÖRGY TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEIE VALÓ HIVATKOZÁSOK JEGYZÉKE. Önálló tudományos könyvek, könyvfejezetek"

Átírás

1 KISS GYÖRGY TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEIE VALÓ HIVATKOZÁSOK JEGYZÉKE Önálló tudományos könyvek, könyvfejezetek 1. KISS GYÖRGY: A piac és az emberi tényező. Budapest, 1995, Balassi Kiadó 1) DUDÁS KATALIN: Önfoglalkoztató kényszervállalkozó munkavállaló. Menekülés a munkajog hatálya alól. [in Horváth István (szerk.): Tanulmányok a munkajog jövőjéről Szociális ügyek és foglalkoztatáspolitika az Európai Unióban (Dr. Ádám Lóránt emlékének)], Budapest, 2004, Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium, ) PRUGBERGER TAMÁS: Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog. Budapest, 2002, KJK-Kerszöv, 39., ) PRUGBERGER TAMÁS: Az új Ptk és a munkajogi szabályozás, különös tekintettel az egyéni és a kollektív munkaszerződésre. [in Ploetz, Manfred Tóth Hilda (szerk.): A munkajog és a polgári jog kodifikációs és funkcionális összefüggései], Miskolc, 2001, Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, 74. 4) BANKÓ ZOLTÁN: Outlines of the Hungarian Labour Law. Pécs, 1998, JPTE, ) BANKÓ ZOLTÁN: Gondolatok a fiatalok munkajogi védelméről. Jogtudományi Közlöny, 1997/7-8., ) PRUGBERGER TAMÁS: Magyar és európai munka- és közszolgálati jog. Budapest, 1997, Közigazgatási és Jogi Könyvkiadó, 51., ) NEUMANN LÁSZLÓ: Circumventing trade unions: old and new channels of wage bargaining, European Journal of Industrial Relations, 1997/3, KISS GYÖRGY: Das Verhältnis des Tarifsystems zur Betriebsverfassung im ungarischen Arbeitsrecht [in Tomuschat, Christian Kötz, Heinz Maydell von Bernd: Europäische Integration und nationale Rechtskulturen], Köln, 1996, Carl Heymmanns Verlag, ) PAYOR-BYTOMSKY, MAGDALENE: Arbeitsrecht in Ungarn, München/Berlin, 1998, (1. Auflage) Rehm Verlagsgruppe, , 131.

2 2 3. KISS GYÖRGY ÁDÁM LÓRÁNT PETHŐ RÓBERT: A Munka Törvénykönyve magyarázatokkal, Budapest, 1997, Verzál, (második, átdolgozott kiadás) 9) PAYOR-BYTOMSKY, MAGDALENE: Arbeitsrecht in Ungarn, München/Berlin, 1998, (1. Auflage) Rehm Verlagsgruppe, 31., 41., 43., 45., 48., 61., 65., 66., 98., 101., 102., KISS GYÖRGY: Munkajog I. JPTE, Humán Szervező (Munkaügyi) Menedzser Sorozat, Pécs, ) PAJOR-BYTOMSKY, MAGDALENA: Arbeitsrecht in Ungarn, München/ Berlin, 1998, Rehm Verlagsgruppe, 22., 31., 41., 45., 48., 55., , , 70., 79., , ) PAJOR-BYTOMSKY, MAGDALENA: Individuelles Arbeitsrecht in der Privatwirtschaft Ungarns. [in Reinhard Richardi (Hrsg.): Individuelles Arbeitsrecht in Osteuropa], Berlin, 2000, Berlin Verlag, 78., 79., 80., 88., 91., 92., ) SÍPOSNÉ BÍRÓ NOÉMI: Foglalkoztatáspolitika Hajdú Bihar Megyében, [in Czúcz Ottó Szabó István (szerk.): Munkaügyi igazgatás, munkaügyi bíráskodás Ünnepi tanulmányok Radnay József 75. születésnapja tiszteletére], Miskolc, 2002, Bíbor Kiadó, ) PRUGBERGER TAMÁS: Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog. Budapest, 2002, KJK-Kerszöv, 121. o., 242. o., 261. o., 287. o., ) BANKÓ ZOLTÁN: Távmunka az Európai Unióban és Magyarországon. [in EU- Tanulmányok I], Budapest, 2005, Nemzeti Fejlesztési Hivatal, ) BANKÓ ZOLTÁN: Outlines of the Hungarian Labour Law. Pécs, 1998, JPTE, 2., 7., 10., , 24., 27., ) RADNAY JÓZSEF: Munkajog. Budapest, 1997, Szent István Társulat ) BANKÓ ZOLTÁN: Távmunka az információs társadalom munkajogi kérdései az Európai Unióban és Magyarországon. Jogtudományi Közlöny 2000/6., ) PRUGBERGER TAMÁS: Magyar és európai munka- és közszolgálati jog. Budapest, 1997, Közigazgatási és Jogi Könyvkiadó, 227., , , ) SÍPOSNÉ BÍRÓ NOÉMI: A foglalkoztatáspolitika értelmezése, eszközrendszere és történeti háttere az Európai Unióban, [in Lehoczkyné Kollonay Csilla Petrovics Zoltán (szerk.): Liber Amicorum Studia Ida Hágelmeyer Dedicata], Budapest, 2005, ELTE Bibliotheca Iuridicata, ) ÚJVÁRI JÓZSEF: Túlnyomórészt szabadidős megjegyzések. [in Liber Amicorum Studia Stephano Kertész dedicata], Budapest, 2004, ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék, 314. o.,

3 3 21) NAGY LÁSZLÓ: Labour law and industrial relations in Hungary [in Blanpain Roger (ed.): International Encyclopaedia for Labour Law and Industrial Relations Hungary], The Hague/London/ Boston, 2000, Kluwer Law International, ) BERKI ERZSÉBET: Sztrájk! Sztrájkok és más direkt akciók Magyarországon a rendszerváltás után, Budapest, 2000, OFA, KISS GYÖRGY: Munkajog II. JPTE Humán Szervező (Munkaügyi) Menedzser Sorozat, Pécs, ) PAJOR-BYTOMSKY, MAGDALENA: Individuelles Arbeitsrecht in der Privatwirtschaft Ungarns. [in Reinhard Richardi (Hrsg.): Individuelles Arbeitsrecht in Osteuropa], Berlin, 2000, Berlin Verlag, ) PAJOR-BYTOMSKY, MAGDALENA: Arbeitsrecht in Ungarn, München/ Berlin, 1998, Rehm Verlagsgruppe, 117, 120, 125, , ) RÚZS MOLNÁR KRISZTINA: Közvetítés a munkaügyi vitákban, [in Czúcz Ottó Szabó István (szerk.): Munkaügyi igazgatás, munkaügyi bíráskodás Ünnepi tanulmányok Radnay József 75. születésnapja tiszteletére], Miskolc, 2002, Bíbor Kiadó, 380, ) PRUGBERGER TAMÁS: Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog. Budapest, 2002, KJK-Kerszöv, 64, 121, 213, ) BANKÓ ZOLTÁN: Távmunka az Európai Unióban és Magyarországon. [in EU- Tanulmányok I], Budapest, 2005, Nemzeti Fejlesztési Hivatal, ) BERKI ERZSÉBET: Sztrájk! Sztrájk és más direkt akciók Magyarországon a rendszerváltás után. Budapest, 2000, OFA KHT, ) PRUGBERGER TAMÁS: Érdekek és érdekegyeztetés a jogban. Miskolc, 2002, Bíbor Kiadó, ) BANKÓ ZOLTÁN: Távmunka az információs társadalom munkajogi kérdései az Európai Unióban és Magyarországon. Jogtudományi Közlöny 2000/6., ) RÚZS MOLNÁR KRISZTINA: A munkaügyi viták rendezése Magyarországon a rendszerváltás után (Különös tekintettel az alternatív vitarendezési formákra), [in Liber Amicorum Studia Stephano Kertész dedicata], Budapest, 2004, ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék, ) NAGY LÁSZLÓ: Labour law and industrial relations in Hungary [in Blanpain Roger (ed.): International Encyclopaedia for Labour Law and Industrial Relations Hungary], The Hague/London/ Boston, 2000, Kluwer Law International, ) PRUGBERGER TAMÁS: Munkaügyi és szociális érdekegyeztetés, de hogyan?, Valóság, 1998/11, 11. 3

4 4 34) PRUGBERGER TAMÁS: Kiss György, Munkajog II., Jogtudományi Közlöny, 1999/1., KISS GYÖRGY: Az új Ptk. és a munkajogi szabályozás, különös tekintettel az egyéni munkaszerződésekre. Polgári jogi kodifikáció, HVG-ORAC, 2000/1., ) KENDERES GYÖRGY: A munkajogi szabályozás korszerűsítésének néhány kérdése a polgári jogi szemléletmód figyelembevételével. [in Ploetz, Manfred Tóth Hilda (szerk.): A munkajog és a polgári jog kodifikációs és funkcionális összefüggései], Miskolc, 2001, Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, 286, ) PRUGBERGER TAMÁS KENDERES GYÖRGY: A munkajogi és polgári jogi szabályozás viszonyának egyes alapkérdései. Jogtudományi Közlöny, 2001/3., ) VÉKÁS LAJOS: Az új polgári törvénykönyv elméleti előkérdései, Budapest, 2001, HVG-ORAC, ) PRUGBERGER TAMÁS KENDERES GYÖRGY: A munkajog dogmatikai rendszerének alakulása a gazdaság és szociálpolitika változásai tükrében. [in Lehoczkyné Kollonay Csilla Petrovics Zoltán (szerk.): Liber Amicorum Studia Ida Hágelmeyer Dedicata], Budapest, 2005, ELTE Bibliotheca Iuridicata, KISS GYÖRGY: Munkajog. Budapest, 2000, Osiris 39) HOVÁNSZKI ARNOLD: Egyoldalú normatív jognyilatkozatok a munkajogban és a polgári jogban, [in Ploetz, Manfred Tóth Hilda (szerk.): A munkajog és a polgári jog kodifikációs és funkcionális összefüggései], Miskolc, 2001, Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, 317, 321, ) BANKÓ ZOLTÁN: A határozott idejű munkajogviszonyokkal kapcsolatos magyar munkajogi szabályok és bírói gyakorlat az Európai Unió és tagállamai szabályozásának tükrében, [in Czúcz Ottó Szabó István (szerk.): Munkaügyi igazgatás, munkaügyi bíráskodás Ünnepi tanulmányok Radnay József 75. születésnapja tiszteletére], Miskolc, 2002, Bíbor Kiadó, 30, ) KENDERES GYÖRGY BÁNYAI KRISZTINA: Sajátos munkajogi jellegű jogintézmények polgári jogi vonatkozásai, [in Czúcz Ottó Szabó István (szerk.): Munkaügyi igazgatás, munkaügyi bíráskodás Ünnepi tanulmányok Radnay József 75. születésnapja tiszteletére], Miskolc, 2002, Bíbor Kiadó, 241, ) TÖRŐ EMESE: A vezető állású munkavállalói jogviszony egyes kérdései, [in Czúcz Ottó Szabó István (szerk.): Munkaügyi igazgatás, munkaügyi bíráskodás 4

5 5 Ünnepi tanulmányok Radnay József 75. születésnapja tiszteletére], Miskolc, 2002, Bíbor Kiadó, 476, ) BANKÓ ZOLTÁN: A külföldiek foglalkoztatása munkajogviszonyban Magyarországon [in Kiss György Berke Gyula Gyulavári Tamás (szerk.): Külföldiek foglalkoztatása Magyarországon], Budapest, 2002, KJK-Kerszöv, 54-55, ) BANKÓ ZOLTÁN: A rugalmas foglalkoztatási formák elterjesztésének lehetőségei. [in EU-tanulmányok III.] Budapest, 2005, Nemzeti Fejlesztési Hivatal, ) BERKE GYULA: A munkavállalói részvétel az Európai Közösségi Jogban, különös tekintettel a munkavállalók tájékoztatása és a velük való konzultáció általános kereteinek megállapításáról szóló 2002/14/EK irányelvre, [in Horváth István (szerk.): Tanulmányok a munkajog jövőjéről Szociális ügyek és foglalkoztatáspolitika az Európai Unióban (Dr. Ádám Lóránt emlékének)], Budapest, 2004, Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium, 102., ) KULISITY MÁRIA: A munkaviszony megszüntetési rendszeréről, [in Horváth István (szerk.): Tanulmányok a munkajog jövőjéről Szociális ügyek és foglalkoztatáspolitika az Európai Unióban (Dr. Ádám Lóránt emlékének)], Budapest, 2004, Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium, 185., 213., ) BANKÓ ZOLTÁN: A távmunka a Munka Törvénykönyve speciális szabályainak rendszerében. Jura 2004/2., 9. 48) RADNAY JÓZSEF: Munkajog. (4. átdolgozott kiad.) Budapest, 2004, Szent István Társulat 12. o. 49) RADNAY JÓZSEF: Munkajog. (5. átdolgozott kiad.) Budapest, 2004, Szent István Társulat 12. o. 50) KENGYEL MIKLÓS: Magyar polgári eljárásjog. Budapest, 2004, Osiris, ) BODNÁR LILLA: A kollektív szerződések a gyakorlatban. [in Lehoczkyné Kollonay Csilla Petrovics Zoltán (szerk.): Liber Amicorum Studia Ida Hágelmeyer Dedicata], Budapest, 2005, ELTE Bibliotheca Iuridicata, ) FERENCZ JÁCINT: A munkához való jog egyes kérdéseiről. [in Lehoczkyné Kollonay Csilla Petrovics Zoltán (szerk.): Liber Amicorum Studia Ida Hágelmeyer Dedicata], Budapest, 2005, ELTE Bibliotheca Iuridicata, 153., ) ARANY TÓTH MARIANN: Hozzájárulás a munkáltatói adatkezeléshez a munkajogviszonyban, [in Liber Amicorum Studia Stephano Kertész dedicata], Budapest, 2004, ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék, ) RÚZS MOLNÁR KRISZTINA: A munkaügyi viták rendezése Magyarországon a rendszerváltás után (Különös tekintettel az alternatív vitarendezési formákra), [in 5

6 6 Liber Amicorum Studia Stephano Kertész dedicata], Budapest, 2004, ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék, ) NÁDHÁZY ZSOLT: Alternatív vitafeloldás Európában különös tekintettel a munkaügyi vitákra In.: Jogtudományi Közlöny, 2007/ KISS GYÖRGY: A közösség munkajoga. [in Gyulavári Tamás (szerk.): Az Európai Unió szociális dimenziója], Budapest, 2000, SzCsM. 56) NEUMANN LÁSZLÓ PRUGBERGER TAMÁS (szerk.): A munkáltatói jogutódlás esete. Miskolc, 2004, Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, ) LÁSZLÓ GYULA: A szociális Európa és a magyar munkaerőpiac II. Foglalkoztatás- és jövedelempolitika. Pécs, 2002, PTE KTK, KISS GYÖRGY (szerzőtársak: Birk, Rolf Bankó Zoltán Berke Gyula Gyulavári Tamás Ladó Mária): Európai Unió munkajoga és a magyar munkajog a jogközelítés folyamatában. Budapest, 2001, Osiris. 58) NEUMANN LÁSZLÓ PRUGBERGER TAMÁS (szerk.): A munkáltatói jogutódlás esete. Miskolc, 2004, Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, ) KENDERES GYÖRGY BÁNYAI KRISZTINA: Sajátos munkajogi jellegű jogintézmények polgári jogi vonatkozásai, [in Czúcz Ottó Szabó István (szerk.): Munkaügyi igazgatás, munkaügyi bíráskodás Ünnepi tanulmányok Radnay József 75. születésnapja tiszteletére], Miskolc, 2002, Bíbor Kiadó, 241, 247, ) BORBÉLY ANDREA: A közösségi jogalkotás nehézségei: a munkaerőkölcsönzésre vonatkozó irányelvtervezet vitája, [in Gyulavári Tamás (szerk.): Az Európai Unió szociális dimenziója], Budapest, 2004, OFA KHT., ) LUKÁCS ÉVA: A külföldiek foglalkoztatásának európai közösségi jogi vonatkozásai. [in Kiss György Berke Gyula Gyulavári Tamás (szerk.): Külföldiek foglalkoztatása Magyarországon], Budapest, 2002, KJK-Kerszöv, ) GYULAVÁRI TAMÁS: Az EU szociálpolitikája: érdekek kereszttüzében, [in EUtanulmányok I.], Budapest, 2005, Nemzeti Fejlesztési Hivatal, ) BANKÓ ZOLTÁN: A rugalmas foglalkoztatási formák elterjesztésének lehetőségei. [in EU-tanulmányok III.], Budapest, 2005, Nemzeti Fejlesztési Hivatal, ) DUDÁS KATALIN: Önfoglalkoztató kényszervállalkozó munkavállaló. Menekülés a munkajog hatálya alól, [in Horváth István (szerk.): Tanulmányok a munkajog jövőjéről Szociális ügyek és foglalkoztatáspolitika az Európai Unióban 6

7 7 (Dr. Ádám Lóránt emlékének)], Budapest, 2004, Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium, ) PRUGBERGER TAMÁS: A szabadság jogi szabályozásának néhány anomáliájáról. Munkaügyi Szemle, 2002/5., ) KENDERES GYÖRGY BÁNYAI KRISZTINA: A munkajogi és polgári jogi kérdések és ellentmondások a munkaerő-kölcsönzés szabályrendszerében. Munkaügyi Szemle, 2002/7-8., 82-83, ) RADNAY JÓZSEF: Munkajog. (4. átdolgozott kiad.) Budapest, 2004, Szent István Társulat, 12. o. 68) RADNAY JÓZSEF: Munkajog. (5. átdolgozott kiad.) Budapest, 2004, Szent István Társulat, 12. o. 69) BÁN PÉTER: Harmonizáció és jogbizonytalanság a határozott idejű munkaviszony aktuális kérdései, [in Lehoczkyné Kollonay Csilla Petrovics Zoltán (szerk.): Liber Amicorum Studia Ida Hágelmeyer Dedicata], Budapest, 2005, ELTE Bibliotheca Iuridicata, ) PRUGBERGER TAMÁS: Az esélyegyenlőség és a diszkrimináció, megreformált rendezése az európai és a magyar munkajogban, [in Lehoczkyné Kollonay Csilla Petrovics Zoltán (szerk.): Liber Amicorum Studia Ida Hágelmeyer Dedicata], Budapest, 2005, ELTE Bibliotheca Iuridicata, 144, 146, ) RADNAY JÓZSEF: A csoportos létszámcsökkentés egyes kérdései, gazdaság és Jog, 2005/9, ) GÖNDÖR ÉVA: Kiss György: Az Európai Unió munkajoga, Magyar Jog, 2002/10, ) RÁCZ ZOLTÁN: A munkavállalók személyiségi jogainak védelme, különös tekintettel az adatvédelemre. [in: Ünnepi tanulmányok Prugberger Tamás professzor 70. születésnapjára], Miskolc, 2007, Novotni Alapítvány, ) SIPOSNÉ BÍRÓ NOÉMI: A közösségi foglalkoztatáspolitika gyökerei. [in: Ünnepi tanulmányok Prugberger Tamás professzor 70. születésnapjára], Miskolc, 2007, Novotni Alapítvány, ) TÖRŐ EMESE: Vállalatirányítási modellek a fejlett piacgazdaságban. [in: Ünnepi tanulmányok Prugberger Tamás professzor 70. születésnapjára], Miskolc, 2007, Novotni Alapítvány, KISS GYÖRGY (társszerző: Berke Gyula): Kézikönyv a Munka Törvénykönyve alkalmazásához. Pécs, 1992, Régió Kiadó 7

8 8 76) LÖRINZ GYÖRGY: A munkaviszonyból és a munkajogviszony jellegű jogviszonyból származó perek. [in Németh János (szerk.): A Polgári Perrendtartás magyarázata], Budapest, 1999, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, ) BERKE GYULA: A szolgálati jogviszonyok sorsa az üzletátruházás és üzemutódlás során a magyar magánjogban. [in Jogtörténeti tanulmányok VII], Pécs, 2001, PTE ÁJK, ) LEHOCZKYNÉ KOLLONAY CSILLA (szerk.): A magyar munkajog I. Budapest, 1999, Kulturtrade, 42, 60, 126, KISS GYÖRGY: Az egységes közszolgálat szabályozásának koncepcionális problémái, Budapest, 1997, a Munkaügyi Minisztérium megbízásából készült tanulmány, 79) PRUGBERGER TAMÁS: Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog. Budapest, 2002, KJK-Kerszöv, 222, ) HÉTHY LAJOS (SZERK): A munka világa 98, Budapest, Munkaügyi Kapcsolatok titkársága Munkaügyi Kutatóintézet, 40; ) BERKI ERZSÉBET: A köz szolgái. Munkaügyi Szemle, 1998/11., KISS GYÖRGY: Munkajog. Budapest, 2005, Osiris Kiadó 82) MIHOLICS TIVADAR: Kodifikációs tennivalók a munka díjazása elvi alapjaiban, [in Lehoczkyné Kollonay Csilla Petrovics Zoltán (szerk.): Liber Amicorum Studia Ida Hágelmeyer Dedicata II.], Budapest, 2005, ELTE Bibliotheca Iuridicata, ) PETROVICS ZOLTÁN: A munkajogviszony azonnali hatályú megszüntetése a második világháború előtti Magyarországon különös tekintettel az iparban dolgozókra, [in Lehoczkyné Kollonay Csilla Petrovics Zoltán (szerk.): Liber Amicorum Studia Ida Hágelmeyer Dedicata II.], Budapest, 2005, ELTE Bibliotheca Iuridicata, ) BERKE GYULA: Az ún. jogviszonyváltás a magyar munkajogban, [in Lehoczkyné Kollonay Csilla Petrovics Zoltán (szerk.): Liber Amicorum Studia Ida Hágelmeyer Dedicata I.], Budapest, 2005, ELTE Bibliotheca Iuridicata, 62, ) KOVÁCS ERIKA: A szakszervezetek elismerésének összehasonlító elemzése. Jogtudományi Közlöny, 2008/ ) PRUGBERGER TAMÁS: Észrevételek az új Ptk. egyes szerződéseket tartalmazó fejezetéhez a szolgáltatással kapcsolatos szerződések hiánya miatt. Jogtudományi Közlöny, 2008/

9 9 87) PRUGBERGER TAMÁS: A munkajogi koalíciós jog, különösen a kollektív szerződés néhány, a jogalkotásra és jogalkalmazásra kiható elvi problémájához. Magyar Jog, 2008/ ) KAJTÁR EDIT: A Legfelsőbb Bíróság munkajogi tárgyú döntései. PMJK, 2008/ , ) HORVÁTH ISTVÁN: Actual questions of public service labour law-legislative recommendations in Hungary. PMJK, 2008/ ) KENDRES GYÖRGY: A munkajog és a munkaszerződés megközelítése a magyar jogfejlődés során. [in: Ünnepi tanulmányok Prugberger Tamás professzor 70. születésnapjára], Miskolc, 2007, Novotni Alapítvány, 173., 183., 187. old 91) RADNAY JÓZSEF: A munkavállaló kártérítési felelőssége a magyar és a német jog szerint [in: Ünnepi tanulmányok Prugberger Tamás professzor 70. születésnapjára], Miskolc, 2007, Novotni Alapítvány, ) RADNAY JÓZSEF: Az új Ptk. tervezete és a munkajog. Gazdaság és jog, 2007/6-7., ) ARANY-TÓTH MARIANN: A munkavállaló személyes adatainak továbbítása a működési bizonyítványban. Gazdaság és jog, 2008/ ) RADNAY JÓZSEF: A kollektív szerződés felmondásának egyes kérdései. Gazdaság és jog, 2008/ old 13. KISS GYÖRGY (társszerkesztő: Bankó Zoltán Berke Gyula Gyulavári Tamás): Válogatás az Európai Unió munkajogi ítéleteiből. A munkavállalók szabad mozgása. Budapest, 2004, KJK-Kerszöv. 95) LUKÁCS ÉVA: A munkavállalók szabad mozgása. [in Gyulavári Tamás (szerk.): Az Európai Unió szociális dimenziója], Budapest, 2004, OFA KHT., KISS GYÖRGY (társszerkesztő: Berke Gyula Gyulavári Tamás): A külföldiek foglalkoztatása Magyarországon. Budapest, 2002, KJK-Kerszöv. 96) LUKÁCS ÉVA: A munkavállalók szabad mozgása. [in Gyulavári Tamás (szerk.): Az Európai Unió szociális dimenziója], Budapest, 2004, OFA KHT., KISS GYÖRGY (társszerző: Bankó Zoltán Berke Gyula): Munkajogi kézikönyv Budapest, 2001, Saldo. 97) BANKÓ ZOLTÁN: A külföldiek foglalkoztatása munkajogviszonyban Magyarországon. [in Kiss György Berke Gyula Gyulavári Tamás (szerk.): Külföldiek foglalkoztatása Magyarországon. Budapest, 2002, KJK-Kerszöv, 54, 57-59, 64. 9

10 KISS GYÖRGY: A munkavállalók védelme a munkaadó fizetésképtelensége esetén A 80/987 EGK irányelv és a hazai szabályozás azonosságai és eltérései, Budapest, 1998, a Munkaügyi Minisztérium megbízásából készült tanulmány 98) PRUBERGER TAMÁS: A munkáltató fizetésképtelensége esetére szóló munkabér-kifizetés védelmét érintő hazai szabályozás az Európai Uniós jogi rendezés tükrében, [in Miskolczi Bodnár Péter Prugberger Tamás (szerk.): Bérgarancia és a csőd-, felszámolási eljárás reformja. Miskolc, 2005, Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, 18, 22 23, 26. o. 17. KISS GYÖRGY: A kollektív szerződés tana. Budapest, 1997, a Munkaügyi Minisztérium megbízásából készült tanulmány 99) NEUMANN LÁSZLÓ: A kollektív szerződések kiterjesztése. Munkaügyi Szemle, 1998/7-8., KISS GYÖRGY: A Magyar Munkajog az Európai Jogharmonizáció tükrében. Budapest, 1997, a Munkaügyi Minisztérium megbízásából készült tanulmány. 100) GYULAVÁRI TAMÁS: A munkavállalók jogainak védelme az Európai Unióban. Munkaügyi Szemle, 1998/7-8., KISS GYÖRGY (társszerző: László Gyula): A munkaügyi vitákat kezelő intézmény koncepciója, Budapest, 1993, a Munkaügyi Minisztérium és az Érdekegyeztető Tanács megbízásából készült tanulmány, 101) LADÓ MÁRIA: A munkaügyi közvetítő és döntőbírói szolgálat létrehozásáról, [in Tóth Pál Péter (szerk.): Döntőbíráskodás], Budapest, Püski, 1999, KISS GYÖRGY (munkacsoport): Törvény a közszolgálatról, Általános rész (Javaslat), Budapest, 2005, a Miniszterelnöki Hivatal megbízásából készült javaslat 102) PRUGBERGER TAMÁS: Hozzászólás a közszolgálati jogviszonyok újraszabályozásának tervezetéhez, Magyar Jog, 2004/12, Önálló tudományos cikkek 10

11 Herausforderungen der Tarifautonomie (Wesen der Tarifautonomie und Auslegungsproblem im ungarischen Arbeitsrecht), Zeitschrift für Ausländisches und Internationales Arbeits- und Sozialrecht, 1997/April-Juni, ) PAYOR-BYTOMSKY, MAGDALENE: Arbeitsrecht in Ungarn, München/Berlin, 1998, (1. Aufalge) Rehm Verlagsgruppe, 128.; KISS GYÖRGY: A Legfelsőbb Bíróság MK 154. számú állásfoglalása a munkavállalók jogainak a vállalatok, üzemek és üzemrészek tulajdonosváltozása esetén. Jogtudományi Közlöny, 1995/ ) NEUMANN LÁSZLÓ PRUGBERGER TAMÁS (szerk.): A munkáltatói jogutódlás esete. Miskolc, 2004, Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, ) BERKE GYULA: A munkáltató személyében bekövetkező jogutódlás a Legfelsőbb Bíróság gyakorlatában, [in Czúcz Ottó Szabó István (szerk.): Munkaügyi igazgatás, munkaügyi bíráskodás Ünnepi tanulmányok Radnay József 75. születésnapja tiszteletére], Miskolc, 2002, Bíbor Kiadó, 76, ) HOVÁNSZKI ARNOLD ÚRI BÉLA: A jogutód munkáltatók ellenőrzésének és felelősségének egyes kérései és problémái. Munkaügyi Szemle, 2001/5., ) KAJTÁR EDIT: A Legfelsőbb Bíróság munkajogi tárgyú döntései. PMJK, 2008/ KISS GYÖRGY: A kollektív szerződés intézményének jelentősége és a kollektív szerződéskötési képesség szabályozása az új Munka Törvénykönyvében. Jogtudományi Közlöny, 1994/1. 108) FODOR T. GÁBOR: A magyar munkajogi jogalkotás 21. század eleji kihívásai. In: EU-tanulmányok III. Budapest, 2005, Nemzeti Fejlesztési Hivatal, KISS GYÖRGY (társszerző: Prugberger Tamás): A leltárhiányért való munkavállalói felelősség anomáliái a munkajogi kárfelelősség szabályozásának tükrében. Magyar Jog 1998/ ) NÁDAS GYÖRGY: Felróhatóság? Vétkesség?, [in Czúcz Ottó Szabó István (szerk.): Munkaügyi igazgatás, munkaügyi bíráskodás Ünnepi tanulmányok Radnay József 75. születésnapja tiszteletére], Miskolc, 2002, Bíbor Kiadó, ) KUN ATTILA: A munkavállaló kártérítési felelőssége: a leltárhiányért való felelősség. Munkaügyi Szemle, 2004/12., 51. old. 11

12 KISS GYÖRGY: A munkavállalói igények védelme a munkáltató fizetésképtelensége esetén. Gazdaság és Jog, 1998/6. 111) PRUGBERGER TAMÁS: Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog. Budapest, 2002, KJK-Kerszöv, ) PRUGBERGER TAMÁS: A munkáltató fizetésképtelensége esetére szóló munkabér-kifizetés védelmét érintő hazai szabályozás az Európai Uniós jogi rendezés tükrében. [in Miskolczi Bodnár Péter Prugberger Tamás (szerk.): Bérgarancia és a csőd-, felszámolási eljárás reformja. Miskolc, 2005, Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, KISS GYÖRGY (társszerző: Bankó Zoltán): A munkaerő-kölcsönzés. Cég és Jog, 2000/9. 113) BANKÓ ZOLTÁN: A rugalmas foglalkoztatási formák elterjesztésének lehetőségei. (in EU-tanulmányok III. Budapest), 2005, Nemzeti Fejlesztési Hivatal, KISS GYÖRGY: A munkaviszony, a megbízási és a vállalkozási szerződés elhatárolása. Cég és Jog, 1999/1. 114) DUDÁS KATALIN: Önfoglalkoztató kényszervállalkozó munkavállaló. Menekülés a munkajog hatálya alól, [in Horváth István (szerk.): Tanulmányok a munkajog jövőjéről Szociális ügyek és foglalkoztatáspolitika az Európai Unióban (Dr. Ádám Lóránt emlékének)], Budapest, 2004, Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium, 162. o. 28. KISS GYÖRGY: A szociális érzékenység kényszere és korlátai: a munkavállalói jogok védelme a munkáltató fizetésképtelensége esetén. Magyar Jog, 1999/2. 115) PRUGBERGER TAMÁS FABÓK ANDRÁS: A munkáltató fizetésképtelensége esetén követendő eljárás szabályai az EU-ban és hazánkban. Munkaügyi Szemle, 2001/10., ) PRUGBERGER TAMÁS: A korlátozottan cselekvőképes személy munkaszerződés kötésének problémája de lege lata és lege ferenda. Jogtudományi Közlöny, 2000/7-8., ) PRUGBERGER TAMÁS: A munkáltató fizetésképtelensége esetén követendő eljárás szabályai az EU-ban és hazánkban. Munkaügyi Szemle, 2001/10.,

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgy neve Neptun kódja: Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Számonkérési forma: Erős előfeltétel: Gyenge előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e

Részletesebben

MAGYAR ÉS EURÓPAI MUNKA- ÉS KÖZSZOLGÁLATI JOG

MAGYAR ÉS EURÓPAI MUNKA- ÉS KÖZSZOLGÁLATI JOG Prugberger Tamás MAGYAR ÉS EURÓPAI MUNKA- ÉS KÖZSZOLGÁLATI JOG (A magyar és a közép-kelet-európai munka- és közszolgálati jog reformja a nyugat-európai államok jogi szabályozásának tükrében, az amerikai

Részletesebben

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajogi és tb. alapismeretek Neptun kódja: I1:MUJ Képzés- tagozat: Igazságügyi igazgatási képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 8 kredit Tantárgyfelelős: Dr.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012)

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012) DR. CSÉCSY ANDREA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012) I. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK I/1. MONOGRÁFIÁK, MONOGRÁFIÁBAN ÍRT FEJEZETEK, KÖNYVEK, KÖNYVRÉSZLETEK 1. Szerződésszegés. In: Osztovics András (szerk.):

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001.

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A.) Monográfia, kommentár, kézikönyv dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A hírközlés joga, Dashöfer Kiadó, Bp,

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes SZERVEZETI EGYSÉG NÉV MUNKAKÖR TELEFON E-MAIL CÍM FAX Miniszter dr. Trócsányi László miniszter 7959512 miniszter@im.gov.hu Miniszteri Kabinet Tari Sándor kabinetfőnök, 8961095 sandor.tari@im.gov.hu 7950729

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

Török Gábor: Csak semmi pánik. Mi jön a csőd után? Bethlen Gábor Könyvkiadó, Bp. 1989. 116 p.

Török Gábor: Csak semmi pánik. Mi jön a csőd után? Bethlen Gábor Könyvkiadó, Bp. 1989. 116 p. Török Gábor Publikációk 1989-től [Farkas József - Komáromi Gábor] - Sárközy Tamás - Török Gábor: A társasági törvény magyarázata. Szerk. Sárközy Tamás. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1993. 682 p.

Részletesebben

A KÖZSZOLGÁLATI SZERZŐDÉSES FOGLALKOZATATÁS BEVEZETÉSÉRŐL A KÖZSZFÉRÁBAN. (munkaanyag)

A KÖZSZOLGÁLATI SZERZŐDÉSES FOGLALKOZATATÁS BEVEZETÉSÉRŐL A KÖZSZFÉRÁBAN. (munkaanyag) SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM A KÖZSZOLGÁLATI SZERZŐDÉSES FOGLALKOZATATÁS BEVEZETÉSÉRŐL A KÖZSZFÉRÁBAN (munkaanyag) Budapest, 2006. november hó 1 A személyi hatály meghatározása a közszolgálatban

Részletesebben

Részmunkaidős foglalkoztatással kapcsolatos tudnivalók összefoglalása

Részmunkaidős foglalkoztatással kapcsolatos tudnivalók összefoglalása Részmunkaidős foglalkoztatással kapcsolatos tudnivalók összefoglalása Készítette: Korycki Adrienn SALIO Személyzeti Tanácsadó Kft. ügyvezető, partner adrienn.korycki@salio.hu +36 1 240-4352 Ha valami hatással

Részletesebben

Tantárgyi tematika. nincs előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e hozzá kéthetenként 2 óra gyakorlat

Tantárgyi tematika. nincs előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e hozzá kéthetenként 2 óra gyakorlat Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajog 2. Neptun kódja: J3:MUJ (2) Képzés- tagozat: osztatlan jogász képzés nappali tagozat Tantárgy kreditszáma: 6 kredit Tantárgyfelelős: Dr. Horváth István habilitált

Részletesebben

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS MUNKAÜGYI SZAKREFERENS 340020 GAZDASÁGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPESÍTÉSEK 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A programba való bekapcsolódás feltételei: A programba való bekapcsolódáshoz középfokú végzettség szükséges,

Részletesebben

A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK RENDSZERE

A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK RENDSZERE A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK RENDSZERE ÉS A MUNKAVÁLLALÓK HELYZETE SZERKESZTETTE: KOLTAY JENŐ MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont Budapest, 2000 A kötetben közzétett tanulmányok alapjául szolgáló előadások

Részletesebben

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN Készítette: Dr. Dabis Erzsébet és Prof. Dr. Hajdú József I. Módszertani bevezetés Tartalmi:

Részletesebben

Munka és Szociális Jog Szigorlati Minimumkérdések 2011/2012. tanév/őszi félév

Munka és Szociális Jog Szigorlati Minimumkérdések 2011/2012. tanév/őszi félév Munka és Szociális Jog Szigorlati Minimumkérdések 2011/2012. tanév/őszi félév I. félév 1. A munkajogi szabályozás kialakulásának fő állomásai 2. A bányatársládák 3. A munkajogviszony fogalma 4. A megbízás

Részletesebben

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Az új Mt. alkalmazása a munkaügyi ellenőrzések tükrében Előadó: Dr. Csigi Imre Ferenc közigazgatási tanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail

Részletesebben

Kisfaludi András szakmai publikációinak jegyzéke

Kisfaludi András szakmai publikációinak jegyzéke Kisfaludi András szakmai publikációinak jegyzéke 1) Az alkotmányjog helye a jogrendszerben; Dolgozatok az államjog témakörébôl, Budapest, 1983. 15-39. pp. 2) Az államigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata

Részletesebben

2015/2016. TANÉV/ŐSZI FÉLÉV

2015/2016. TANÉV/ŐSZI FÉLÉV MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG SZIGORLATI MINIMUMKÉRDÉSEK 2015/2016. TANÉV/ŐSZI FÉLÉV I. félév 1. A munkajogviszony fogalma (előadásvázlat 1.) 2. A megbízás fogalma (Ptk. 6:272. ) 3. A vállalkozás fogalma (Ptk.

Részletesebben

Az atipikus foglalkoztatás formái Magyarországon, a szabályozás jogi háttere. Boutique Hotel Bristol, Budapest, 2012. május 29.

Az atipikus foglalkoztatás formái Magyarországon, a szabályozás jogi háttere. Boutique Hotel Bristol, Budapest, 2012. május 29. Az atipikus foglalkoztatás formái Magyarországon, a szabályozás jogi háttere Boutique Hotel Bristol, Budapest, 2012. május 29. A munkaerőpiac tagozódása 1. Klasszikus munkaviszony (tipikus) 2. Atipikus

Részletesebben

Munkáltatói kárfelelősség a magánjog tükrében

Munkáltatói kárfelelősség a magánjog tükrében Országos Bírósági Hivatal Mailáth György Tudományos Pályázat Munkáltatói kárfelelősség a magánjog tükrében Közjogi, munkajogi és EU szekció 10. téma Jelige: Progressio 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

JOGÁSZ SZAK RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS I. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. II. félév. JOGÁSZ SZAK RÉSZDIŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS II. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. IV.

JOGÁSZ SZAK RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS I. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. II. félév. JOGÁSZ SZAK RÉSZDIŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS II. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. IV. JOGÁSZ SZAK RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS I. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. II. félév Alkotmányjog I. Egyháztörténet Latinitás a jogtudományban II. Magyar állam- és jogtörténet Római jog II. Statisztika 03.20 15.00-19.00

Részletesebben

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 EU- s irányelvek 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve DR SZALAI ERZSÉBET 3 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek..

Részletesebben

A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei

A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei Vojtek Éva, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék 2011. február 24. A

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI Jogpolitikai elızmények: Széll Kálmán Terv Magyar Munka terv Jogdogmatikai okok: szabályozás rugalmassá tétele jogforrási rendszer átalakítása szociális biztonság

Részletesebben

Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog

Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog Prugberger Tamás Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog $sj,.complex Wolters Ktuwer csoport TARTALOM Előszó 19 I. RÉSZ A MUNKAJOGI SZABÁLYOZÁS EREDETE, RENDSZERE ÉS ALAPELVEI 23 I.

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda

Az új Munka Törvénykönyve. dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda Az új Munka Törvénykönyve dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda Tartalom Szakszervezet jogainak változása Kollektív szerződés megkötésének és módosításának új szabályai

Részletesebben

TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER

TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2008/09 tanév őszi szemeszter BA és főiskolai szakok N és L SZTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézete

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds TARTALOM I. A kárfelelősség szabályai Munkáltatói kárfelelősség Munkavállalói kárfelelőség II. Atipikus munkaviszonyok

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

TF Sportmenedzsment éss rekreáci

TF Sportmenedzsment éss rekreáci TF Sportmenedzsment éss rekreáci ció Tanszék SPORTJOG II. Dr. Nemes András Sportmenedzsment éss rekreáci ció Tanszék A SPORT KÖZJOGAK 2.) A sport éss a munkajog kapcsolata A sport éss munkajog kapcsolata

Részletesebben

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap "Hogy míg nyomorra milliók születnek, Néhány ezernek jutna üdv a földön, Ha istenésszel, angyal érzelemmel Használni tudnák éltök napjait." Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet

Részletesebben

v b arbiter ex compromisso m y m. A

v b arbiter ex compromisso m y m. A B ó Á m A m v - b y m m j m v v, A v m y bb y ó j - j v ó ó j v m v -, m y v j bb mó j y y. A m v b v - m m j, y j m m, m m y v. 1 A v b b m m j - m y, y m j m m - y óm j y v. T bb u ó y vb v b ó j j u

Részletesebben

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád Megnyitó előadások Gárdos Péter, ügyvéd: A Ptk. az elmúlt év tükrében Az I. Wolters Kluwer Jogi Konferencián elhangzott, hogy

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. 1. Személyes adatok:

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. 1. Személyes adatok: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. Személyes adatok: Név: Menyhárd Attila Cím: Otthon: H-9024 Győr, Vécsey u. 14 I/1 Munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék; H-1364 Budapest, Egyetem tér 1-3.

Részletesebben

Jogszerű jogbizonytalanság?

Jogszerű jogbizonytalanság? Jogszerű jogbizonytalanság? A felmentés indokolásának változása a közszférában * Ferencz Jácint ** 2012. március 1-jével hatályon kívül helyezett Kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII.

Részletesebben

P U B L I K Á C I Ó K

P U B L I K Á C I Ó K P U B L I K Á C I Ó K Dr. Darázs Lénárd 2009. december 31-ig történt tényleges megjelenés szerint 1 A kartellek semmissége Budapest 2009. (Complex Kiadó). Vertikális kartellek Budapest 2007. (Complex Kiadó).

Részletesebben

Jegyzetboltb an kapható? Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft

Jegyzetboltb an kapható? Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft I. folyam Igazgatásszervező alapszak Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Áltanános politológia Bevezetés a politológiába Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft Közigazgatástudomány alapjai A közigazgatás

Részletesebben

Dr. Szabó Zsolt Ph.D

Dr. Szabó Zsolt Ph.D Dr. Szabó Zsolt Ph.D Egyetemi adjunktus Email cím: szabo.zsolt@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 állam- és jogtudomány PhD summa cum laude A disszertáció címe: A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Munkajogi ismeretek 2014. 1 A munkajogi szabályok rendszere Alaptörvény Törvények 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

Harmadik országból érkező idénymunkások

Harmadik országból érkező idénymunkások Harmadik országból érkező idénymunkások Szerkesztői bevezető Jelen tanulmánykötet szerkesztési elvei között szerepelt, hogy a Magyarországot és az Európai Uniót érintő migráció kapcsán a lehető legtöbb

Részletesebben

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Szoba: B. ép. 2. sz. Tudományos minősítés: Megszerzés éve: 1997. Tudományterület: állam- és jogtudomány Típusa: Ph.D. Minősítése: summa cum laude A disszertáció

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2014

Magyar Tudomány Ünnepe 2014 Magyar Tudomány Ünnepe 2014 A foglalkoztatáspolitika jelene és jövője az EU-ban és Magyarországon tudományos konferencia az Általános Vállalkozási Főiskolán 2014. november 6. A konferencia védnöke: Vastagh

Részletesebben

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok:

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok: A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann Tagok: Dr. habil Szűcs Edit Prof. Dr. Somosi Mariann Dr. Papp Péter Dr. T. Kiss Judit Dr. Lámer Géza

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: 1226 /2010-MKBERFŐ Készült 2010. február 16-án. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási (Employment Relations

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Dr. Szécsényi-Nagy Kristóf

Szakmai önéletrajz Dr. Szécsényi-Nagy Kristóf Szakmai önéletrajz Dr. Szécsényi-Nagy Kristóf Személyes adatok: Születési hely: Budapest Születési idő: 1980. február 18. Levélcím: 1053-Budapest, Egyetem tér 1-3. ELTE Polgári Eljárásjogi Tanszék E-mail:

Részletesebben

2014/2015. tanév I. (őszi) félév. Előfeltétele: 30702, 30712 (30702M) Helye a mintatantervben: VII. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

2014/2015. tanév I. (őszi) félév. Előfeltétele: 30702, 30712 (30702M) Helye a mintatantervben: VII. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2014/2015. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE: MUNKA- ÉS SZOCIÁLIS JOG III. Neptun kódja: 30703 (30703M) Előfeltétele: 30702, 30712 (30702M) Helye a mintatantervben: VII.

Részletesebben

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén?

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Az alábbi szakmai írásunkban megnézzük, hogy mire számítsunk abban az esetben, ha munkaügyi ellenőrzés lenne nálunk, illetve még az ellenőrzés előtt fel tudjunk

Részletesebben

Távmunkával kapcsolatos tudnivalók összefoglalása

Távmunkával kapcsolatos tudnivalók összefoglalása Távmunkával kapcsolatos tudnivalók összefoglalása Készítette: Korycki Adrienn SALIO Személyzeti Tanácsadó Kft. ügyvezető, partner adrienn.korycki@salio.hu +36 1 240-4352 Ha valami hatással lesz az életedre,

Részletesebben

A doktori értekezés tézisei. A mediáció az alternatív vitamegoldás rendszerében, különös tekintettel munkajogi szerepére

A doktori értekezés tézisei. A mediáció az alternatív vitamegoldás rendszerében, különös tekintettel munkajogi szerepére A doktori értekezés tézisei Rúzs Molnár Krisztina: A mediáció az alternatív vitamegoldás rendszerében, különös tekintettel munkajogi szerepére Témavezet : Dr. Hajdú József tanszékvezet, egyetemi docens

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1)

NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1) NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1) Az előadások tematikája 1. A nemzetközi elemmel rendelkező tényállások elbírálásának különböző módszerei. Nemzeti jogok és nemzetközi jogviszonyok. 2. A nemzetközi kollíziós

Részletesebben

9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu. Vállalkozásjog. Készítette: Hutflesz Mihály

9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu. Vállalkozásjog. Készítette: Hutflesz Mihály Vállalkozásjog Készítette: Hutflesz Mihály A magyar jogrendszer. A jogalkotás rendszere, jogszabályi hierarchia, jogértelmezés, jogalkotás. JOGALKOTÓ SZERV Országgyőlés Kormány Miniszterelnök Miniszter

Részletesebben

A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak

A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak A 2010. évben a Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázaton a következő pályázók részesültek elismerésben: Büntetőjogi témakörben,

Részletesebben

Rácz Zoltán A GAZDASÁGI MUNKAJOG KOLLEKTÍV MUNKAJOGI RÉSZÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYANYAG AZ ÚJ MT-BEN *

Rácz Zoltán A GAZDASÁGI MUNKAJOG KOLLEKTÍV MUNKAJOGI RÉSZÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYANYAG AZ ÚJ MT-BEN * Rácz Zoltán A GAZDASÁGI MUNKAJOG KOLLEKTÍV MUNKAJOGI RÉSZÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYANYAG AZ ÚJ MT-BEN * 1) Az új Munka Törvénykönyve (továbbiakban új Mt.) jelentős szerkezeti változtatást hajtott végre a jelenleg

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. J A V A S L A T bírósági ülnökök választására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. J A V A S L A T bírósági ülnökök választására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 7382-21/2015. J A V A S L A T bírósági ülnökök választására Tisztelt Közgyűlés! A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény

Részletesebben

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban E ENG M IS ÉRINT Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban Budapest 2002 Szerzõk: BANKÓ ZOLTÁN és GYULAVÁRI TAMÁS JOGUKBAN ÁLL AVAGY A MUNKAVÁLLALÓK HELYZETE ÉS JOGAI AZ EU-BAN E ENG

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: egyetemi adjunktus 1991-1994

Részletesebben

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok:

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok: SZAKMAI ADATLAP I. Személyi adatok: Név: Prof. Dr. Szabó Imre Anyja neve: Kovács Ida Szül. helye, ideje: Mezőnagymihály, 1951. október 12. Állampolgársága: magyar Végzettség, tudományos fokozat: 1976:

Részletesebben

Vasas Szakszervezeti Szövetség. Magyarország

Vasas Szakszervezeti Szövetség. Magyarország Vasas Szakszervezeti Szövetség Magyarország Ideiglenes foglalkoztatás Az atipikus foglalkoztatás térnyerése folyamatos Európa szerte. Egyre több munkavállaló dolgozik a tipikustól a szerződéses jogviszony

Részletesebben

Sszám Név Választott téma Konzulens Szak

Sszám Név Választott téma Konzulens Szak Sszám Név Választott téma Konzulens Szak 1 Antal Csaba A kulturális attrakciók kulturális rendezvények jelentősége egy választott desztináció turisztikai kínálatában 2 3 Bata András Információtechnológia

Részletesebben

JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT EGYÜTTMŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ

JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT EGYÜTTMŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT EGYÜTTMŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ Előadó: Prekopa Adrienn Erna Tevékenység koordinátor

Részletesebben

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVI/2. (2008), pp. 681-692 A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV TERVEZETÉNEK MUNKAJOGOT ÉRINTŐ KÉRDÉSEI* RÁCZ ZOLTÁN*

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVI/2. (2008), pp. 681-692 A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV TERVEZETÉNEK MUNKAJOGOT ÉRINTŐ KÉRDÉSEI* RÁCZ ZOLTÁN* Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVI/2. (2008), pp. 681-692 A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV TERVEZETÉNEK MUNKAJOGOT ÉRINTŐ KÉRDÉSEI* RÁCZ ZOLTÁN* I. A polgári jog és a munkajogi szabályozás összefüggései

Részletesebben

Az európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési (MA) szak (minta)tanterve

Az európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési (MA) szak (minta)tanterve Az európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési (MA) szak (minta)tanterve A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú minősítés (szabadon választható tárgyak

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Kollektív szerződés mi az és mire jó? A munkajog magánjogi jellegű jogág, ahol nagy jelentősége van a szerződéseknek, a szabad és közös megegyezéseknek, amelyekkel a felek rendezhetik jogviszonyukat. Ez

Részletesebben

Előterjesztés a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács részére. az új munka törvénykönyve értékeléséről

Előterjesztés a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács részére. az új munka törvénykönyve értékeléséről Előterjesztés a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács részére az új munka törvénykönyve értékeléséről Budapest, 2012. november 15. Készítette: NGTT munkavállalói oldal Az NGTT munkavállalói szervezeteinek

Részletesebben

BESZÁMOLÓ II. MISKOLCI EU VÁNDORKUPA. Európajogi Perbeszédverseny. Szóbeli döntő. Miskolci Egyetem, 2005. május 4-6.

BESZÁMOLÓ II. MISKOLCI EU VÁNDORKUPA. Európajogi Perbeszédverseny. Szóbeli döntő. Miskolci Egyetem, 2005. május 4-6. BESZÁMOLÓ II. MISKOLCI EU VÁNDORKUPA Európajogi Perbeszédverseny Szóbeli döntő Miskolci Egyetem, 2005. május 4-6. 2005-ben már második alkalommal hirdette meg a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás A) Üzleti terv védése vizsgafeladatrész Szóbeli tételsor A) Az üzleti terv védése Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP Sorszám A vizsgázó neve ZD készítése min. 25 pont; max 50 pont Pontszám ZD védése

Részletesebben

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya)

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Előadó: Dr. Bicskei Ildikó A munkaviszony megszűnése I. A munkaviszony megszűnik:

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1. Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1. Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1 A.. Zártkörűen Működő részvénytársaság.. (Megyei Törvényszék mint Cégbíróság Cg.: ) Megjegyzés [A1]: szervezeti forma adott munkáltatóé, ez csak példa 201. napján kelt EGYSÉGES

Részletesebben

A Magyar Jogász Egylet 2010. évi szakmai programtervezete

A Magyar Jogász Egylet 2010. évi szakmai programtervezete A Magyar Jogász Egylet 2010. évi szakmai programtervezete 4. 25. 10-12. november 11-13. november december 9. Küldöttgyűlés Tizedik Magyar Jogászgyűlés (Balatonalmádi) Huszonkilencedik Jogász Vándorgyűlés

Részletesebben

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Szalayné Sándor Erzsébet PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszék Európa Központ Szeged, 2010. november

Részletesebben

Jogsegélyszolgálatok koordinációja a legális foglalkoztatás elősegítése érdekében

Jogsegélyszolgálatok koordinációja a legális foglalkoztatás elősegítése érdekében TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Jogsegélyszolgálatok koordinációja a legális foglalkoztatás elősegítése érdekében Előadó: Prekopa

Részletesebben

Felmondási rendszerek, a felmentés indokolása a közszférában

Felmondási rendszerek, a felmentés indokolása a közszférában Felmondási rendszerek, a felmentés indokolása a közszférában FERENCZ JÁCINT egyetemi tanársegéd Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelmi, Agrár- és Munkajogi Tanszék

Részletesebben

180. sz. Ajánlás. munkavállalók igényeinek védelmét munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén,

180. sz. Ajánlás. munkavállalók igényeinek védelmét munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén, 180. sz. Ajánlás a munkavállalók igényeinek védelméről munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben

A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK

A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK Dr. Berke Gyula Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék Budapest, 2010. november 22. A munkaügyi kapcsolatok. fogalma (tárgya,

Részletesebben

Enying Város Jegyzője

Enying Város Jegyzője Enying Város Jegyzője 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-661 pmhiv@enying.eu Előterjesztés Enying Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2010. június 22-i Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. DR. GYULAVÁRI TAMÁS Budapest 1085 Mária u. 29. Tel: 06-20-3179673 Email: gyt@mail.datanet.hu

ÖNÉLETRAJZ. DR. GYULAVÁRI TAMÁS Budapest 1085 Mária u. 29. Tel: 06-20-3179673 Email: gyt@mail.datanet.hu ÖNÉLETRAJZ DR. GYULAVÁRI TAMÁS Budapest 1085 Mária u. 29. Tel: 06-20-3179673 Email: gyt@mail.datanet.hu SZEMÉLYI ADATAIM Születési hely: Sopron Születési id ő: 1969. május 11. TANULMÁNYAIM 1983-1987 ELTE

Részletesebben

~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ",.. ",.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése

~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ,.. ,.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése ~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ",.. ",.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése BUDAPEST FOV AROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT ALPOLGÁRMESTERE -- ----~:{i

Részletesebben

A munkaerő-kölcsönzés egyes kérdései

A munkaerő-kölcsönzés egyes kérdései A munkaerő-kölcsönzés egyes kérdései RADNAY JÓZSEF * I. z EGK Tanácsának 91/383. számú irányelve rendelkezik egyebek között a munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók munkahelyi biztonsága

Részletesebben

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. Által az állam nevében megvásárolt lakóingatlanokra vonatkozó adásvételi

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés

Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés Az alábbi lista nem kimerítő, csupán kiindulásként szolgál a diplomamunkára és évfolyamdolgozatra

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve felelősségi rendszere, figyelemmel az új Polgári Törvénykönyvre

Az új Munka Törvénykönyve felelősségi rendszere, figyelemmel az új Polgári Törvénykönyvre 2013. 12. szám TANULMÁNYOK 735 Sipka Péter Az új Munka Törvénykönyve felelősségi rendszere, figyelemmel az új Polgári Törvénykönyvre I. Bevezetés 2011. április 25-én került kihirdetésre Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI: PTK., MT., A MUNKAJOG VILÁGA SZEKSZÁRD, 2014. DECEMBER 12.

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI: PTK., MT., A MUNKAJOG VILÁGA SZEKSZÁRD, 2014. DECEMBER 12. AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI: PTK., MT., A MUNKAJOG VILÁGA SZEKSZÁRD, 2014. DECEMBER 12. A MUNKAJOGI SZABÁLYOZÁS VÁLTOZÁSAINAK ALAPJAI (2014) 2012. évi I. törvény (Mt.) 2013. évi V. törvény (Ptk.)

Részletesebben

Az országos, az ágazati, valamint a területi érdekegyeztetésről de lege lata és de lega ferenda

Az országos, az ágazati, valamint a területi érdekegyeztetésről de lege lata és de lega ferenda Az országos, az ágazati, valamint a területi érdekegyeztetésről de lege lata és de lega ferenda PRUGBERGER TAMÁS * I. A problematikus kérdések felvetése z 1992. július 1-én hatályba lépett, rendszerváltást

Részletesebben

Molnár István János. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II.

Molnár István János. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II. Molnár István János A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II. Molnár István János A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok magánjoga Patrocinium Budapest, 2015

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2009

Magyar Tudomány Ünnepe 2009 Magyar Tudomány Ünnepe 2009 E-VILÁGI TRENDEK Az internet hatása a társadalomra, a gazdaságra és a politikára tudományos konferencia az Általános Vállalkozási Főiskolán A konferencia védnöke: Prof. Dr.

Részletesebben

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint Csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző féléves, átlagos statisztikai létszáma szerint - 20-nál több

Részletesebben

Corporate Governance Questions In Business Law Dr. Kecskés András egyetemi tanársegéd Gazdasági és Kereskedelmi Jogi Tanszék

Corporate Governance Questions In Business Law Dr. Kecskés András egyetemi tanársegéd Gazdasági és Kereskedelmi Jogi Tanszék Corporate Governance Questions In Business Law Dr. Kecskés András egyetemi tanársegéd Hétfő, 18.30 20.00 / 307 Nappali Kontakt óra AJSZNO42601 SZVN98601 - - Kredit 4 2 Félévi óraszám 30 30 Létszám 20 Szemeszter

Részletesebben

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Együttműködési Fórum Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia A zöld munkahelyeké a jövő? A foglalkoztatáspolitika kihívásai A foglalkoztatáspolitikai feladatok és energiapolitikai célok közötti szinergiák

Részletesebben