KISS GYÖRGY TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEIE VALÓ HIVATKOZÁSOK JEGYZÉKE. Önálló tudományos könyvek, könyvfejezetek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISS GYÖRGY TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEIE VALÓ HIVATKOZÁSOK JEGYZÉKE. Önálló tudományos könyvek, könyvfejezetek"

Átírás

1 KISS GYÖRGY TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEIE VALÓ HIVATKOZÁSOK JEGYZÉKE Önálló tudományos könyvek, könyvfejezetek 1. KISS GYÖRGY: A piac és az emberi tényező. Budapest, 1995, Balassi Kiadó 1) DUDÁS KATALIN: Önfoglalkoztató kényszervállalkozó munkavállaló. Menekülés a munkajog hatálya alól. [in Horváth István (szerk.): Tanulmányok a munkajog jövőjéről Szociális ügyek és foglalkoztatáspolitika az Európai Unióban (Dr. Ádám Lóránt emlékének)], Budapest, 2004, Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium, ) PRUGBERGER TAMÁS: Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog. Budapest, 2002, KJK-Kerszöv, 39., ) PRUGBERGER TAMÁS: Az új Ptk és a munkajogi szabályozás, különös tekintettel az egyéni és a kollektív munkaszerződésre. [in Ploetz, Manfred Tóth Hilda (szerk.): A munkajog és a polgári jog kodifikációs és funkcionális összefüggései], Miskolc, 2001, Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, 74. 4) BANKÓ ZOLTÁN: Outlines of the Hungarian Labour Law. Pécs, 1998, JPTE, ) BANKÓ ZOLTÁN: Gondolatok a fiatalok munkajogi védelméről. Jogtudományi Közlöny, 1997/7-8., ) PRUGBERGER TAMÁS: Magyar és európai munka- és közszolgálati jog. Budapest, 1997, Közigazgatási és Jogi Könyvkiadó, 51., ) NEUMANN LÁSZLÓ: Circumventing trade unions: old and new channels of wage bargaining, European Journal of Industrial Relations, 1997/3, KISS GYÖRGY: Das Verhältnis des Tarifsystems zur Betriebsverfassung im ungarischen Arbeitsrecht [in Tomuschat, Christian Kötz, Heinz Maydell von Bernd: Europäische Integration und nationale Rechtskulturen], Köln, 1996, Carl Heymmanns Verlag, ) PAYOR-BYTOMSKY, MAGDALENE: Arbeitsrecht in Ungarn, München/Berlin, 1998, (1. Auflage) Rehm Verlagsgruppe, , 131.

2 2 3. KISS GYÖRGY ÁDÁM LÓRÁNT PETHŐ RÓBERT: A Munka Törvénykönyve magyarázatokkal, Budapest, 1997, Verzál, (második, átdolgozott kiadás) 9) PAYOR-BYTOMSKY, MAGDALENE: Arbeitsrecht in Ungarn, München/Berlin, 1998, (1. Auflage) Rehm Verlagsgruppe, 31., 41., 43., 45., 48., 61., 65., 66., 98., 101., 102., KISS GYÖRGY: Munkajog I. JPTE, Humán Szervező (Munkaügyi) Menedzser Sorozat, Pécs, ) PAJOR-BYTOMSKY, MAGDALENA: Arbeitsrecht in Ungarn, München/ Berlin, 1998, Rehm Verlagsgruppe, 22., 31., 41., 45., 48., 55., , , 70., 79., , ) PAJOR-BYTOMSKY, MAGDALENA: Individuelles Arbeitsrecht in der Privatwirtschaft Ungarns. [in Reinhard Richardi (Hrsg.): Individuelles Arbeitsrecht in Osteuropa], Berlin, 2000, Berlin Verlag, 78., 79., 80., 88., 91., 92., ) SÍPOSNÉ BÍRÓ NOÉMI: Foglalkoztatáspolitika Hajdú Bihar Megyében, [in Czúcz Ottó Szabó István (szerk.): Munkaügyi igazgatás, munkaügyi bíráskodás Ünnepi tanulmányok Radnay József 75. születésnapja tiszteletére], Miskolc, 2002, Bíbor Kiadó, ) PRUGBERGER TAMÁS: Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog. Budapest, 2002, KJK-Kerszöv, 121. o., 242. o., 261. o., 287. o., ) BANKÓ ZOLTÁN: Távmunka az Európai Unióban és Magyarországon. [in EU- Tanulmányok I], Budapest, 2005, Nemzeti Fejlesztési Hivatal, ) BANKÓ ZOLTÁN: Outlines of the Hungarian Labour Law. Pécs, 1998, JPTE, 2., 7., 10., , 24., 27., ) RADNAY JÓZSEF: Munkajog. Budapest, 1997, Szent István Társulat ) BANKÓ ZOLTÁN: Távmunka az információs társadalom munkajogi kérdései az Európai Unióban és Magyarországon. Jogtudományi Közlöny 2000/6., ) PRUGBERGER TAMÁS: Magyar és európai munka- és közszolgálati jog. Budapest, 1997, Közigazgatási és Jogi Könyvkiadó, 227., , , ) SÍPOSNÉ BÍRÓ NOÉMI: A foglalkoztatáspolitika értelmezése, eszközrendszere és történeti háttere az Európai Unióban, [in Lehoczkyné Kollonay Csilla Petrovics Zoltán (szerk.): Liber Amicorum Studia Ida Hágelmeyer Dedicata], Budapest, 2005, ELTE Bibliotheca Iuridicata, ) ÚJVÁRI JÓZSEF: Túlnyomórészt szabadidős megjegyzések. [in Liber Amicorum Studia Stephano Kertész dedicata], Budapest, 2004, ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék, 314. o.,

3 3 21) NAGY LÁSZLÓ: Labour law and industrial relations in Hungary [in Blanpain Roger (ed.): International Encyclopaedia for Labour Law and Industrial Relations Hungary], The Hague/London/ Boston, 2000, Kluwer Law International, ) BERKI ERZSÉBET: Sztrájk! Sztrájkok és más direkt akciók Magyarországon a rendszerváltás után, Budapest, 2000, OFA, KISS GYÖRGY: Munkajog II. JPTE Humán Szervező (Munkaügyi) Menedzser Sorozat, Pécs, ) PAJOR-BYTOMSKY, MAGDALENA: Individuelles Arbeitsrecht in der Privatwirtschaft Ungarns. [in Reinhard Richardi (Hrsg.): Individuelles Arbeitsrecht in Osteuropa], Berlin, 2000, Berlin Verlag, ) PAJOR-BYTOMSKY, MAGDALENA: Arbeitsrecht in Ungarn, München/ Berlin, 1998, Rehm Verlagsgruppe, 117, 120, 125, , ) RÚZS MOLNÁR KRISZTINA: Közvetítés a munkaügyi vitákban, [in Czúcz Ottó Szabó István (szerk.): Munkaügyi igazgatás, munkaügyi bíráskodás Ünnepi tanulmányok Radnay József 75. születésnapja tiszteletére], Miskolc, 2002, Bíbor Kiadó, 380, ) PRUGBERGER TAMÁS: Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog. Budapest, 2002, KJK-Kerszöv, 64, 121, 213, ) BANKÓ ZOLTÁN: Távmunka az Európai Unióban és Magyarországon. [in EU- Tanulmányok I], Budapest, 2005, Nemzeti Fejlesztési Hivatal, ) BERKI ERZSÉBET: Sztrájk! Sztrájk és más direkt akciók Magyarországon a rendszerváltás után. Budapest, 2000, OFA KHT, ) PRUGBERGER TAMÁS: Érdekek és érdekegyeztetés a jogban. Miskolc, 2002, Bíbor Kiadó, ) BANKÓ ZOLTÁN: Távmunka az információs társadalom munkajogi kérdései az Európai Unióban és Magyarországon. Jogtudományi Közlöny 2000/6., ) RÚZS MOLNÁR KRISZTINA: A munkaügyi viták rendezése Magyarországon a rendszerváltás után (Különös tekintettel az alternatív vitarendezési formákra), [in Liber Amicorum Studia Stephano Kertész dedicata], Budapest, 2004, ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék, ) NAGY LÁSZLÓ: Labour law and industrial relations in Hungary [in Blanpain Roger (ed.): International Encyclopaedia for Labour Law and Industrial Relations Hungary], The Hague/London/ Boston, 2000, Kluwer Law International, ) PRUGBERGER TAMÁS: Munkaügyi és szociális érdekegyeztetés, de hogyan?, Valóság, 1998/11, 11. 3

4 4 34) PRUGBERGER TAMÁS: Kiss György, Munkajog II., Jogtudományi Közlöny, 1999/1., KISS GYÖRGY: Az új Ptk. és a munkajogi szabályozás, különös tekintettel az egyéni munkaszerződésekre. Polgári jogi kodifikáció, HVG-ORAC, 2000/1., ) KENDERES GYÖRGY: A munkajogi szabályozás korszerűsítésének néhány kérdése a polgári jogi szemléletmód figyelembevételével. [in Ploetz, Manfred Tóth Hilda (szerk.): A munkajog és a polgári jog kodifikációs és funkcionális összefüggései], Miskolc, 2001, Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, 286, ) PRUGBERGER TAMÁS KENDERES GYÖRGY: A munkajogi és polgári jogi szabályozás viszonyának egyes alapkérdései. Jogtudományi Közlöny, 2001/3., ) VÉKÁS LAJOS: Az új polgári törvénykönyv elméleti előkérdései, Budapest, 2001, HVG-ORAC, ) PRUGBERGER TAMÁS KENDERES GYÖRGY: A munkajog dogmatikai rendszerének alakulása a gazdaság és szociálpolitika változásai tükrében. [in Lehoczkyné Kollonay Csilla Petrovics Zoltán (szerk.): Liber Amicorum Studia Ida Hágelmeyer Dedicata], Budapest, 2005, ELTE Bibliotheca Iuridicata, KISS GYÖRGY: Munkajog. Budapest, 2000, Osiris 39) HOVÁNSZKI ARNOLD: Egyoldalú normatív jognyilatkozatok a munkajogban és a polgári jogban, [in Ploetz, Manfred Tóth Hilda (szerk.): A munkajog és a polgári jog kodifikációs és funkcionális összefüggései], Miskolc, 2001, Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, 317, 321, ) BANKÓ ZOLTÁN: A határozott idejű munkajogviszonyokkal kapcsolatos magyar munkajogi szabályok és bírói gyakorlat az Európai Unió és tagállamai szabályozásának tükrében, [in Czúcz Ottó Szabó István (szerk.): Munkaügyi igazgatás, munkaügyi bíráskodás Ünnepi tanulmányok Radnay József 75. születésnapja tiszteletére], Miskolc, 2002, Bíbor Kiadó, 30, ) KENDERES GYÖRGY BÁNYAI KRISZTINA: Sajátos munkajogi jellegű jogintézmények polgári jogi vonatkozásai, [in Czúcz Ottó Szabó István (szerk.): Munkaügyi igazgatás, munkaügyi bíráskodás Ünnepi tanulmányok Radnay József 75. születésnapja tiszteletére], Miskolc, 2002, Bíbor Kiadó, 241, ) TÖRŐ EMESE: A vezető állású munkavállalói jogviszony egyes kérdései, [in Czúcz Ottó Szabó István (szerk.): Munkaügyi igazgatás, munkaügyi bíráskodás 4

5 5 Ünnepi tanulmányok Radnay József 75. születésnapja tiszteletére], Miskolc, 2002, Bíbor Kiadó, 476, ) BANKÓ ZOLTÁN: A külföldiek foglalkoztatása munkajogviszonyban Magyarországon [in Kiss György Berke Gyula Gyulavári Tamás (szerk.): Külföldiek foglalkoztatása Magyarországon], Budapest, 2002, KJK-Kerszöv, 54-55, ) BANKÓ ZOLTÁN: A rugalmas foglalkoztatási formák elterjesztésének lehetőségei. [in EU-tanulmányok III.] Budapest, 2005, Nemzeti Fejlesztési Hivatal, ) BERKE GYULA: A munkavállalói részvétel az Európai Közösségi Jogban, különös tekintettel a munkavállalók tájékoztatása és a velük való konzultáció általános kereteinek megállapításáról szóló 2002/14/EK irányelvre, [in Horváth István (szerk.): Tanulmányok a munkajog jövőjéről Szociális ügyek és foglalkoztatáspolitika az Európai Unióban (Dr. Ádám Lóránt emlékének)], Budapest, 2004, Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium, 102., ) KULISITY MÁRIA: A munkaviszony megszüntetési rendszeréről, [in Horváth István (szerk.): Tanulmányok a munkajog jövőjéről Szociális ügyek és foglalkoztatáspolitika az Európai Unióban (Dr. Ádám Lóránt emlékének)], Budapest, 2004, Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium, 185., 213., ) BANKÓ ZOLTÁN: A távmunka a Munka Törvénykönyve speciális szabályainak rendszerében. Jura 2004/2., 9. 48) RADNAY JÓZSEF: Munkajog. (4. átdolgozott kiad.) Budapest, 2004, Szent István Társulat 12. o. 49) RADNAY JÓZSEF: Munkajog. (5. átdolgozott kiad.) Budapest, 2004, Szent István Társulat 12. o. 50) KENGYEL MIKLÓS: Magyar polgári eljárásjog. Budapest, 2004, Osiris, ) BODNÁR LILLA: A kollektív szerződések a gyakorlatban. [in Lehoczkyné Kollonay Csilla Petrovics Zoltán (szerk.): Liber Amicorum Studia Ida Hágelmeyer Dedicata], Budapest, 2005, ELTE Bibliotheca Iuridicata, ) FERENCZ JÁCINT: A munkához való jog egyes kérdéseiről. [in Lehoczkyné Kollonay Csilla Petrovics Zoltán (szerk.): Liber Amicorum Studia Ida Hágelmeyer Dedicata], Budapest, 2005, ELTE Bibliotheca Iuridicata, 153., ) ARANY TÓTH MARIANN: Hozzájárulás a munkáltatói adatkezeléshez a munkajogviszonyban, [in Liber Amicorum Studia Stephano Kertész dedicata], Budapest, 2004, ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék, ) RÚZS MOLNÁR KRISZTINA: A munkaügyi viták rendezése Magyarországon a rendszerváltás után (Különös tekintettel az alternatív vitarendezési formákra), [in 5

6 6 Liber Amicorum Studia Stephano Kertész dedicata], Budapest, 2004, ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék, ) NÁDHÁZY ZSOLT: Alternatív vitafeloldás Európában különös tekintettel a munkaügyi vitákra In.: Jogtudományi Közlöny, 2007/ KISS GYÖRGY: A közösség munkajoga. [in Gyulavári Tamás (szerk.): Az Európai Unió szociális dimenziója], Budapest, 2000, SzCsM. 56) NEUMANN LÁSZLÓ PRUGBERGER TAMÁS (szerk.): A munkáltatói jogutódlás esete. Miskolc, 2004, Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, ) LÁSZLÓ GYULA: A szociális Európa és a magyar munkaerőpiac II. Foglalkoztatás- és jövedelempolitika. Pécs, 2002, PTE KTK, KISS GYÖRGY (szerzőtársak: Birk, Rolf Bankó Zoltán Berke Gyula Gyulavári Tamás Ladó Mária): Európai Unió munkajoga és a magyar munkajog a jogközelítés folyamatában. Budapest, 2001, Osiris. 58) NEUMANN LÁSZLÓ PRUGBERGER TAMÁS (szerk.): A munkáltatói jogutódlás esete. Miskolc, 2004, Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, ) KENDERES GYÖRGY BÁNYAI KRISZTINA: Sajátos munkajogi jellegű jogintézmények polgári jogi vonatkozásai, [in Czúcz Ottó Szabó István (szerk.): Munkaügyi igazgatás, munkaügyi bíráskodás Ünnepi tanulmányok Radnay József 75. születésnapja tiszteletére], Miskolc, 2002, Bíbor Kiadó, 241, 247, ) BORBÉLY ANDREA: A közösségi jogalkotás nehézségei: a munkaerőkölcsönzésre vonatkozó irányelvtervezet vitája, [in Gyulavári Tamás (szerk.): Az Európai Unió szociális dimenziója], Budapest, 2004, OFA KHT., ) LUKÁCS ÉVA: A külföldiek foglalkoztatásának európai közösségi jogi vonatkozásai. [in Kiss György Berke Gyula Gyulavári Tamás (szerk.): Külföldiek foglalkoztatása Magyarországon], Budapest, 2002, KJK-Kerszöv, ) GYULAVÁRI TAMÁS: Az EU szociálpolitikája: érdekek kereszttüzében, [in EUtanulmányok I.], Budapest, 2005, Nemzeti Fejlesztési Hivatal, ) BANKÓ ZOLTÁN: A rugalmas foglalkoztatási formák elterjesztésének lehetőségei. [in EU-tanulmányok III.], Budapest, 2005, Nemzeti Fejlesztési Hivatal, ) DUDÁS KATALIN: Önfoglalkoztató kényszervállalkozó munkavállaló. Menekülés a munkajog hatálya alól, [in Horváth István (szerk.): Tanulmányok a munkajog jövőjéről Szociális ügyek és foglalkoztatáspolitika az Európai Unióban 6

7 7 (Dr. Ádám Lóránt emlékének)], Budapest, 2004, Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium, ) PRUGBERGER TAMÁS: A szabadság jogi szabályozásának néhány anomáliájáról. Munkaügyi Szemle, 2002/5., ) KENDERES GYÖRGY BÁNYAI KRISZTINA: A munkajogi és polgári jogi kérdések és ellentmondások a munkaerő-kölcsönzés szabályrendszerében. Munkaügyi Szemle, 2002/7-8., 82-83, ) RADNAY JÓZSEF: Munkajog. (4. átdolgozott kiad.) Budapest, 2004, Szent István Társulat, 12. o. 68) RADNAY JÓZSEF: Munkajog. (5. átdolgozott kiad.) Budapest, 2004, Szent István Társulat, 12. o. 69) BÁN PÉTER: Harmonizáció és jogbizonytalanság a határozott idejű munkaviszony aktuális kérdései, [in Lehoczkyné Kollonay Csilla Petrovics Zoltán (szerk.): Liber Amicorum Studia Ida Hágelmeyer Dedicata], Budapest, 2005, ELTE Bibliotheca Iuridicata, ) PRUGBERGER TAMÁS: Az esélyegyenlőség és a diszkrimináció, megreformált rendezése az európai és a magyar munkajogban, [in Lehoczkyné Kollonay Csilla Petrovics Zoltán (szerk.): Liber Amicorum Studia Ida Hágelmeyer Dedicata], Budapest, 2005, ELTE Bibliotheca Iuridicata, 144, 146, ) RADNAY JÓZSEF: A csoportos létszámcsökkentés egyes kérdései, gazdaság és Jog, 2005/9, ) GÖNDÖR ÉVA: Kiss György: Az Európai Unió munkajoga, Magyar Jog, 2002/10, ) RÁCZ ZOLTÁN: A munkavállalók személyiségi jogainak védelme, különös tekintettel az adatvédelemre. [in: Ünnepi tanulmányok Prugberger Tamás professzor 70. születésnapjára], Miskolc, 2007, Novotni Alapítvány, ) SIPOSNÉ BÍRÓ NOÉMI: A közösségi foglalkoztatáspolitika gyökerei. [in: Ünnepi tanulmányok Prugberger Tamás professzor 70. születésnapjára], Miskolc, 2007, Novotni Alapítvány, ) TÖRŐ EMESE: Vállalatirányítási modellek a fejlett piacgazdaságban. [in: Ünnepi tanulmányok Prugberger Tamás professzor 70. születésnapjára], Miskolc, 2007, Novotni Alapítvány, KISS GYÖRGY (társszerző: Berke Gyula): Kézikönyv a Munka Törvénykönyve alkalmazásához. Pécs, 1992, Régió Kiadó 7

8 8 76) LÖRINZ GYÖRGY: A munkaviszonyból és a munkajogviszony jellegű jogviszonyból származó perek. [in Németh János (szerk.): A Polgári Perrendtartás magyarázata], Budapest, 1999, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, ) BERKE GYULA: A szolgálati jogviszonyok sorsa az üzletátruházás és üzemutódlás során a magyar magánjogban. [in Jogtörténeti tanulmányok VII], Pécs, 2001, PTE ÁJK, ) LEHOCZKYNÉ KOLLONAY CSILLA (szerk.): A magyar munkajog I. Budapest, 1999, Kulturtrade, 42, 60, 126, KISS GYÖRGY: Az egységes közszolgálat szabályozásának koncepcionális problémái, Budapest, 1997, a Munkaügyi Minisztérium megbízásából készült tanulmány, 79) PRUGBERGER TAMÁS: Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog. Budapest, 2002, KJK-Kerszöv, 222, ) HÉTHY LAJOS (SZERK): A munka világa 98, Budapest, Munkaügyi Kapcsolatok titkársága Munkaügyi Kutatóintézet, 40; ) BERKI ERZSÉBET: A köz szolgái. Munkaügyi Szemle, 1998/11., KISS GYÖRGY: Munkajog. Budapest, 2005, Osiris Kiadó 82) MIHOLICS TIVADAR: Kodifikációs tennivalók a munka díjazása elvi alapjaiban, [in Lehoczkyné Kollonay Csilla Petrovics Zoltán (szerk.): Liber Amicorum Studia Ida Hágelmeyer Dedicata II.], Budapest, 2005, ELTE Bibliotheca Iuridicata, ) PETROVICS ZOLTÁN: A munkajogviszony azonnali hatályú megszüntetése a második világháború előtti Magyarországon különös tekintettel az iparban dolgozókra, [in Lehoczkyné Kollonay Csilla Petrovics Zoltán (szerk.): Liber Amicorum Studia Ida Hágelmeyer Dedicata II.], Budapest, 2005, ELTE Bibliotheca Iuridicata, ) BERKE GYULA: Az ún. jogviszonyváltás a magyar munkajogban, [in Lehoczkyné Kollonay Csilla Petrovics Zoltán (szerk.): Liber Amicorum Studia Ida Hágelmeyer Dedicata I.], Budapest, 2005, ELTE Bibliotheca Iuridicata, 62, ) KOVÁCS ERIKA: A szakszervezetek elismerésének összehasonlító elemzése. Jogtudományi Közlöny, 2008/ ) PRUGBERGER TAMÁS: Észrevételek az új Ptk. egyes szerződéseket tartalmazó fejezetéhez a szolgáltatással kapcsolatos szerződések hiánya miatt. Jogtudományi Közlöny, 2008/

9 9 87) PRUGBERGER TAMÁS: A munkajogi koalíciós jog, különösen a kollektív szerződés néhány, a jogalkotásra és jogalkalmazásra kiható elvi problémájához. Magyar Jog, 2008/ ) KAJTÁR EDIT: A Legfelsőbb Bíróság munkajogi tárgyú döntései. PMJK, 2008/ , ) HORVÁTH ISTVÁN: Actual questions of public service labour law-legislative recommendations in Hungary. PMJK, 2008/ ) KENDRES GYÖRGY: A munkajog és a munkaszerződés megközelítése a magyar jogfejlődés során. [in: Ünnepi tanulmányok Prugberger Tamás professzor 70. születésnapjára], Miskolc, 2007, Novotni Alapítvány, 173., 183., 187. old 91) RADNAY JÓZSEF: A munkavállaló kártérítési felelőssége a magyar és a német jog szerint [in: Ünnepi tanulmányok Prugberger Tamás professzor 70. születésnapjára], Miskolc, 2007, Novotni Alapítvány, ) RADNAY JÓZSEF: Az új Ptk. tervezete és a munkajog. Gazdaság és jog, 2007/6-7., ) ARANY-TÓTH MARIANN: A munkavállaló személyes adatainak továbbítása a működési bizonyítványban. Gazdaság és jog, 2008/ ) RADNAY JÓZSEF: A kollektív szerződés felmondásának egyes kérdései. Gazdaság és jog, 2008/ old 13. KISS GYÖRGY (társszerkesztő: Bankó Zoltán Berke Gyula Gyulavári Tamás): Válogatás az Európai Unió munkajogi ítéleteiből. A munkavállalók szabad mozgása. Budapest, 2004, KJK-Kerszöv. 95) LUKÁCS ÉVA: A munkavállalók szabad mozgása. [in Gyulavári Tamás (szerk.): Az Európai Unió szociális dimenziója], Budapest, 2004, OFA KHT., KISS GYÖRGY (társszerkesztő: Berke Gyula Gyulavári Tamás): A külföldiek foglalkoztatása Magyarországon. Budapest, 2002, KJK-Kerszöv. 96) LUKÁCS ÉVA: A munkavállalók szabad mozgása. [in Gyulavári Tamás (szerk.): Az Európai Unió szociális dimenziója], Budapest, 2004, OFA KHT., KISS GYÖRGY (társszerző: Bankó Zoltán Berke Gyula): Munkajogi kézikönyv Budapest, 2001, Saldo. 97) BANKÓ ZOLTÁN: A külföldiek foglalkoztatása munkajogviszonyban Magyarországon. [in Kiss György Berke Gyula Gyulavári Tamás (szerk.): Külföldiek foglalkoztatása Magyarországon. Budapest, 2002, KJK-Kerszöv, 54, 57-59, 64. 9

10 KISS GYÖRGY: A munkavállalók védelme a munkaadó fizetésképtelensége esetén A 80/987 EGK irányelv és a hazai szabályozás azonosságai és eltérései, Budapest, 1998, a Munkaügyi Minisztérium megbízásából készült tanulmány 98) PRUBERGER TAMÁS: A munkáltató fizetésképtelensége esetére szóló munkabér-kifizetés védelmét érintő hazai szabályozás az Európai Uniós jogi rendezés tükrében, [in Miskolczi Bodnár Péter Prugberger Tamás (szerk.): Bérgarancia és a csőd-, felszámolási eljárás reformja. Miskolc, 2005, Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, 18, 22 23, 26. o. 17. KISS GYÖRGY: A kollektív szerződés tana. Budapest, 1997, a Munkaügyi Minisztérium megbízásából készült tanulmány 99) NEUMANN LÁSZLÓ: A kollektív szerződések kiterjesztése. Munkaügyi Szemle, 1998/7-8., KISS GYÖRGY: A Magyar Munkajog az Európai Jogharmonizáció tükrében. Budapest, 1997, a Munkaügyi Minisztérium megbízásából készült tanulmány. 100) GYULAVÁRI TAMÁS: A munkavállalók jogainak védelme az Európai Unióban. Munkaügyi Szemle, 1998/7-8., KISS GYÖRGY (társszerző: László Gyula): A munkaügyi vitákat kezelő intézmény koncepciója, Budapest, 1993, a Munkaügyi Minisztérium és az Érdekegyeztető Tanács megbízásából készült tanulmány, 101) LADÓ MÁRIA: A munkaügyi közvetítő és döntőbírói szolgálat létrehozásáról, [in Tóth Pál Péter (szerk.): Döntőbíráskodás], Budapest, Püski, 1999, KISS GYÖRGY (munkacsoport): Törvény a közszolgálatról, Általános rész (Javaslat), Budapest, 2005, a Miniszterelnöki Hivatal megbízásából készült javaslat 102) PRUGBERGER TAMÁS: Hozzászólás a közszolgálati jogviszonyok újraszabályozásának tervezetéhez, Magyar Jog, 2004/12, Önálló tudományos cikkek 10

11 Herausforderungen der Tarifautonomie (Wesen der Tarifautonomie und Auslegungsproblem im ungarischen Arbeitsrecht), Zeitschrift für Ausländisches und Internationales Arbeits- und Sozialrecht, 1997/April-Juni, ) PAYOR-BYTOMSKY, MAGDALENE: Arbeitsrecht in Ungarn, München/Berlin, 1998, (1. Aufalge) Rehm Verlagsgruppe, 128.; KISS GYÖRGY: A Legfelsőbb Bíróság MK 154. számú állásfoglalása a munkavállalók jogainak a vállalatok, üzemek és üzemrészek tulajdonosváltozása esetén. Jogtudományi Közlöny, 1995/ ) NEUMANN LÁSZLÓ PRUGBERGER TAMÁS (szerk.): A munkáltatói jogutódlás esete. Miskolc, 2004, Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, ) BERKE GYULA: A munkáltató személyében bekövetkező jogutódlás a Legfelsőbb Bíróság gyakorlatában, [in Czúcz Ottó Szabó István (szerk.): Munkaügyi igazgatás, munkaügyi bíráskodás Ünnepi tanulmányok Radnay József 75. születésnapja tiszteletére], Miskolc, 2002, Bíbor Kiadó, 76, ) HOVÁNSZKI ARNOLD ÚRI BÉLA: A jogutód munkáltatók ellenőrzésének és felelősségének egyes kérései és problémái. Munkaügyi Szemle, 2001/5., ) KAJTÁR EDIT: A Legfelsőbb Bíróság munkajogi tárgyú döntései. PMJK, 2008/ KISS GYÖRGY: A kollektív szerződés intézményének jelentősége és a kollektív szerződéskötési képesség szabályozása az új Munka Törvénykönyvében. Jogtudományi Közlöny, 1994/1. 108) FODOR T. GÁBOR: A magyar munkajogi jogalkotás 21. század eleji kihívásai. In: EU-tanulmányok III. Budapest, 2005, Nemzeti Fejlesztési Hivatal, KISS GYÖRGY (társszerző: Prugberger Tamás): A leltárhiányért való munkavállalói felelősség anomáliái a munkajogi kárfelelősség szabályozásának tükrében. Magyar Jog 1998/ ) NÁDAS GYÖRGY: Felróhatóság? Vétkesség?, [in Czúcz Ottó Szabó István (szerk.): Munkaügyi igazgatás, munkaügyi bíráskodás Ünnepi tanulmányok Radnay József 75. születésnapja tiszteletére], Miskolc, 2002, Bíbor Kiadó, ) KUN ATTILA: A munkavállaló kártérítési felelőssége: a leltárhiányért való felelősség. Munkaügyi Szemle, 2004/12., 51. old. 11

12 KISS GYÖRGY: A munkavállalói igények védelme a munkáltató fizetésképtelensége esetén. Gazdaság és Jog, 1998/6. 111) PRUGBERGER TAMÁS: Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog. Budapest, 2002, KJK-Kerszöv, ) PRUGBERGER TAMÁS: A munkáltató fizetésképtelensége esetére szóló munkabér-kifizetés védelmét érintő hazai szabályozás az Európai Uniós jogi rendezés tükrében. [in Miskolczi Bodnár Péter Prugberger Tamás (szerk.): Bérgarancia és a csőd-, felszámolási eljárás reformja. Miskolc, 2005, Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, KISS GYÖRGY (társszerző: Bankó Zoltán): A munkaerő-kölcsönzés. Cég és Jog, 2000/9. 113) BANKÓ ZOLTÁN: A rugalmas foglalkoztatási formák elterjesztésének lehetőségei. (in EU-tanulmányok III. Budapest), 2005, Nemzeti Fejlesztési Hivatal, KISS GYÖRGY: A munkaviszony, a megbízási és a vállalkozási szerződés elhatárolása. Cég és Jog, 1999/1. 114) DUDÁS KATALIN: Önfoglalkoztató kényszervállalkozó munkavállaló. Menekülés a munkajog hatálya alól, [in Horváth István (szerk.): Tanulmányok a munkajog jövőjéről Szociális ügyek és foglalkoztatáspolitika az Európai Unióban (Dr. Ádám Lóránt emlékének)], Budapest, 2004, Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium, 162. o. 28. KISS GYÖRGY: A szociális érzékenység kényszere és korlátai: a munkavállalói jogok védelme a munkáltató fizetésképtelensége esetén. Magyar Jog, 1999/2. 115) PRUGBERGER TAMÁS FABÓK ANDRÁS: A munkáltató fizetésképtelensége esetén követendő eljárás szabályai az EU-ban és hazánkban. Munkaügyi Szemle, 2001/10., ) PRUGBERGER TAMÁS: A korlátozottan cselekvőképes személy munkaszerződés kötésének problémája de lege lata és lege ferenda. Jogtudományi Közlöny, 2000/7-8., ) PRUGBERGER TAMÁS: A munkáltató fizetésképtelensége esetén követendő eljárás szabályai az EU-ban és hazánkban. Munkaügyi Szemle, 2001/10.,

Török Gábor: Csak semmi pánik. Mi jön a csőd után? Bethlen Gábor Könyvkiadó, Bp. 1989. 116 p.

Török Gábor: Csak semmi pánik. Mi jön a csőd után? Bethlen Gábor Könyvkiadó, Bp. 1989. 116 p. Török Gábor Publikációk 1989-től [Farkas József - Komáromi Gábor] - Sárközy Tamás - Török Gábor: A társasági törvény magyarázata. Szerk. Sárközy Tamás. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1993. 682 p.

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. Sipka Péter Máté

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. Sipka Péter Máté DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Dr. Sipka Péter Máté Debrecen 2014 Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Dr. Sipka Péter Máté: A megváltozott munkáltatói felelősség kollíziója a munkavédelem

Részletesebben

Berke Gyula JOGUTÓDLÁS A MUNKÁLTATÓ SZEMÉLYÉBEN. A munkáltató személyében bekövetkező változás az európai és a magyar munkajogban

Berke Gyula JOGUTÓDLÁS A MUNKÁLTATÓ SZEMÉLYÉBEN. A munkáltató személyében bekövetkező változás az európai és a magyar munkajogban Berke Gyula JOGUTÓDLÁS A MUNKÁLTATÓ SZEMÉLYÉBEN A munkáltató személyében bekövetkező változás az európai és a magyar munkajogban Pécs 2006 TARTALOM Rövidítések jegyzéke... 7 Bevezetés... 9 I. RÉSZ: A MUNKÁLTATÓ

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár főállású oktató az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője az ÁJK-n működő Tudományági Doktori és Habilitációs Tanács

Részletesebben

Román Róbert A VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ JOGI SZABÁLYOZÁS VÁLTOZÁSAI AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉBEN *

Román Róbert A VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ JOGI SZABÁLYOZÁS VÁLTOZÁSAI AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉBEN * Román Róbert A VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ JOGI SZABÁLYOZÁS VÁLTOZÁSAI AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉBEN * A vezető állású munkavállaló fogalma és a vezetői állás létrejötte a munkaviszonyra vonatkozó

Részletesebben

16. Berki Erzsébet: Második gazdaság a szocialista országokban. Ipar- Gazdaság 1985. 5.sz. 21-33.l. 17. Berki Erzsébet: Kisvállalkozások - kereseti

16. Berki Erzsébet: Második gazdaság a szocialista országokban. Ipar- Gazdaság 1985. 5.sz. 21-33.l. 17. Berki Erzsébet: Kisvállalkozások - kereseti Publikációs jegyzék 1. Berki Erzsébet: Felmérés egy budapesti vállalat munkaerőhelyzetéről, különös tekintettel az üzemi demokrácia kérdésére. (Misovicz Évával) Pécs 1975. TDK pályamunka 2. Berki Erzsébet:

Részletesebben

Válogatott magyarnyelvű bibliográfia

Válogatott magyarnyelvű bibliográfia Válogatott magyarnyelvű bibliográfia Ádány T.: A nemzetközi törvényszékek és a Nemzetközi Büntetőbíróság szerepe az egyén felelőssége vonásában. Földrész, 2010/1-2., 96-104. o. Ambrus M.: Az összehasonlító

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági közigazgatás 3. A tantárgy megnevezése (angolul): The influence of Public Administration

Részletesebben

MAGYAR SZTRÁJKJOG A NEMZETKÖZI ÉS AZ EURÓPAI SZABÁLYOZÁS FÉNYÉBEN. (Phd értekezés)

MAGYAR SZTRÁJKJOG A NEMZETKÖZI ÉS AZ EURÓPAI SZABÁLYOZÁS FÉNYÉBEN. (Phd értekezés) PTE Állam- és Jogtudományi Karának Doktori Iskolája Kajtár Edit MAGYAR SZTRÁJKJOG A NEMZETKÖZI ÉS AZ EURÓPAI SZABÁLYOZÁS FÉNYÉBEN (Phd értekezés) Témavezető Kiss György tanszékvezető egyetemi tanár, az

Részletesebben

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFAL150101K Matematikai alapok I. kötelező

Részletesebben

MEGJEGYZÉSEK A HAZAI JOGRENDSZERRŐL 1 Lamm Vanda

MEGJEGYZÉSEK A HAZAI JOGRENDSZERRŐL 1 Lamm Vanda MEGJEGYZÉSEK A HAZAI JOGRENDSZERRŐL 1 Lamm Vanda Vezetői összefoglaló A tanulmány a hazai jogrendet az 1990 utáni jogfejlődés alapján vizsgálja, s az egyes nagy jogterületekhez kapcsolódóan próbál javaslatokat

Részletesebben

PHD ÉRTEKEZÉS. (műhelyvita-dolgozat)

PHD ÉRTEKEZÉS. (műhelyvita-dolgozat) Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola PHD ÉRTEKEZÉS A munkavállaló szubjektív jogalapú

Részletesebben

Pécsi Munkajogi Közlemények

Pécsi Munkajogi Közlemények Pécsi Munkajogi Közlemények II. évfolyam I. szám 2009. április Pécsi Munkajogi Közlemények A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Összehasonlító és Európai Munkajogi Kutatóintézetének folyóirata

Részletesebben

XI. Magyar Munkajogi Konferencia

XI. Magyar Munkajogi Konferencia Jogi szaklap HR és munkaügyi szakembereknek 2014. október 5. évfolyam 10. szám Ára: 2490 Ft A MUNKAÜGY ÉRTESÍTŐJE XI. Magyar Munkajogi Konferencia A versenytilalmi megállapodás Személyiségi jogok sérelme,

Részletesebben

Rácz Zoltán A GAZDASÁGI MUNKAJOG KOLLEKTÍV MUNKAJOGI RÉSZÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYANYAG AZ ÚJ MT-BEN *

Rácz Zoltán A GAZDASÁGI MUNKAJOG KOLLEKTÍV MUNKAJOGI RÉSZÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYANYAG AZ ÚJ MT-BEN * Rácz Zoltán A GAZDASÁGI MUNKAJOG KOLLEKTÍV MUNKAJOGI RÉSZÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYANYAG AZ ÚJ MT-BEN * 1) Az új Munka Törvénykönyve (továbbiakban új Mt.) jelentős szerkezeti változtatást hajtott végre a jelenleg

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve felelősségi rendszere, figyelemmel az új Polgári Törvénykönyvre

Az új Munka Törvénykönyve felelősségi rendszere, figyelemmel az új Polgári Törvénykönyvre 2013. 12. szám TANULMÁNYOK 735 Sipka Péter Az új Munka Törvénykönyve felelősségi rendszere, figyelemmel az új Polgári Törvénykönyvre I. Bevezetés 2011. április 25-én került kihirdetésre Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Munkajog Kiss, György

Munkajog Kiss, György Munkajog Kiss, György Munkajog Kiss, György Publication date 2005-03-31 Szerzői jog 2005-03-31 György, Kiss Kivonat A könyv a teljesség igényével mutatja be a magyar munkajog elméletét, gyakorlatát, valamint

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos lapja

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos lapja A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos lapja A tartalomból STUDIUM ARANY TÓTH MARIANN BANKÓ ZOLTÁN DUX LÁSZLÓ KUN ATTILA RÚZS MOLNÁR KRISZTINA: Munkajogi kodifikációs megoldások

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI KUTATÁSOK

MUNKAERŐPIACI KUTATÁSOK MUNKAERŐPIACI KUTATÁSOK Válogatás magyarországi könyvek és folyóiratok, külföldi könyvek és folyóiratok, valamint hazai és külföldi intézetek és intézmények mûhelytanulmányainak munkaerõpiaci témájú publikációiból

Részletesebben

A gazdaságilag függő munkavégzés szabályozása: Kényszer vagy lehetőség? 1. Gyulavári Tamás 2

A gazdaságilag függő munkavégzés szabályozása: Kényszer vagy lehetőség? 1. Gyulavári Tamás 2 A gazdaságilag függő munkavégzés szabályozása: Kényszer vagy lehetőség? 1 Gyulavári Tamás 2 Bevezetés A magyar munkajogi szabályozás hagyományosan a munkaviszonyokból és a polgári jogviszonyokból álló

Részletesebben

A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia fővédnökei:

A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia fővédnökei: A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia fővédnökei: Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter Dr. Pálinkás József a Magyar Tudományos Akadémia elnöke XXIX. Országos Tudományos Diákköri

Részletesebben

Új irányvonalak a mezőgazdasági vállalkozásban dolgozó

Új irányvonalak a mezőgazdasági vállalkozásban dolgozó JAKAB Nóra SZILÁGYI János Ede vállalkozásban dolgozó együttélők és gyermekeik jogi helyzetében, különös tekintettel a magyar szabályozásra Bevezetés Jelen tanulmány alapját a CEDR 2013-as luzerni konferenciájának

Részletesebben

A MUNKASZERZŐDÉSEN ALAPULÓ MUNKAJOGI SZABÁLYOZÁS A VÁLTOZÓ GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI VISZONYOK KÖZÖTT JAKAB NÓRA

A MUNKASZERZŐDÉSEN ALAPULÓ MUNKAJOGI SZABÁLYOZÁS A VÁLTOZÓ GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI VISZONYOK KÖZÖTT JAKAB NÓRA Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXXII. (2014), pp. 397 409. A MUNKASZERZŐDÉSEN ALAPULÓ MUNKAJOGI SZABÁLYOZÁS A VÁLTOZÓ GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI VISZONYOK KÖZÖTT

Részletesebben

Dr. Szalma József, DSC

Dr. Szalma József, DSC Dr. Szalma József, DSC egyetemi tanár Polgári Jogi és Római Jogi tanszék e-mail cím: szalma.jozsef@kre.hu Tudományos minősítés: -PHD, Belgrád, 1979, Belgrádi Egyetem Jogtudományi Kara, a dissyertáció címe:

Részletesebben

MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS MAGYARORSZÁGON ÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN

MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS MAGYARORSZÁGON ÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudomány Kar Doktori Iskola DOKTORI ÉRTEKEZÉS MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS MAGYARORSZÁGON ÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN Konzulens: Gyulavári Tamás Írta: Kártyás Gábor Budapest

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS ÖREGSÉGI NYUGDÍJAK AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI KOORDINÁCIÓJÁNAK TÜKRÉBEN

DOKTORI ÉRTEKEZÉS ÖREGSÉGI NYUGDÍJAK AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI KOORDINÁCIÓJÁNAK TÜKRÉBEN Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudomány Kar Doktori Iskola DOKTORI ÉRTEKEZÉS ÖREGSÉGI NYUGDÍJAK AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI KOORDINÁCIÓJÁNAK TÜKRÉBEN Témavezető: Prof. Dr. Hajdú József Írta:

Részletesebben

1 A 2. pillér : Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikája. 60 fol.: ill.

1 A 2. pillér : Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikája. 60 fol.: ill. 1 A 2. pillér : Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikája. 60 : ill. 2 180 perc alatt a könyvtár körül : középiskolások könyvtárhasználati képzése a Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtárban / Tóthné

Részletesebben

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajogi és tb. alapismeretek Neptun kódja: I1:MUJ Képzés- tagozat: Igazságügyi igazgatási képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 8 kredit Tantárgyfelelős: Dr.

Részletesebben

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban E ENG M IS ÉRINT Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban Budapest 2002 Szerzõk: BANKÓ ZOLTÁN és GYULAVÁRI TAMÁS JOGUKBAN ÁLL AVAGY A MUNKAVÁLLALÓK HELYZETE ÉS JOGAI AZ EU-BAN E ENG

Részletesebben

Duplikált közszolgálat A közalkalmazotti és köztisztviselői jogállás elvi és tételes ellentmondásai 1

Duplikált közszolgálat A közalkalmazotti és köztisztviselői jogállás elvi és tételes ellentmondásai 1 1 Duplikált közszolgálat A közalkalmazotti és köztisztviselői jogállás elvi és tételes ellentmondásai 1 Dr. Horváth István címzetes egyetemi docens, PhD, ELTE ÁJTK Az életnek értéket csak a szolgálat adhat,

Részletesebben