Publikációs jegyzék. Könyvek, monográfiák

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Publikációs jegyzék. Könyvek, monográfiák"

Átírás

1 Publikációs jegyzék Könyvek, monográfiák DEZSŐ Márta: Képviselet és választás a parlamenti jogban. /Jog és jogtudomány 15./ MTA Állam- és Jogtudományi Intézete. Budapest, Közgazdasági és Jogi Kiadó, 210 o. DEZSŐ Márta (társszerzőként): DEZSŐ Márta BRAGYOVA András: A köztársasági elnök a parlamentáris rendszerekben. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Államtudományi Kutatások Programirodája. 95 o. DEZSŐ Márta (társszerzőként): DEZSŐ Márta VINCZE Attila: Magyar alkotmányosság az európai integrációban HVG-ORAC Budapest, o. DEZSŐ Márta (társszerzőként): DEZSŐ Márta - SÁRI János: Alkotmányjogi Ismeretek, Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Jogi Továbbképző Intézet, 108 o. DEZSŐ Márta (társszerzőként): DEZSŐ Márta - SÁRI János: Igazgatási ismeretek I. Alkotmánytan, Közgazdasági Szakközépiskolák számára. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 229 o. DEZSŐ Márta (társszerzőként): DEZSŐ Márta - KUKORELLI István - SÁRI János: Az alkotmánytan alapjai pedagógusoknak. Segédanyag a NAT-ban foglalt követelmények teljesítéséhez. Szerk. Kukorelli István. /NAT-tan./ Budapest, ny. n Országos Közoktatási Intézet, 137 o. DEZSŐ Márta (társszerzőként): DEZSŐ Márta TÓTH Zoltán: Választási rendszer. Közigazgatási szakvizsga, Budapest, Magyar Közigazgatási Intézet, 133 o. DEZSŐ Márta (társszerzőként): DEZSŐ Márta NAGYNÉ SZEGVÁRI Katalin RYTKÓ Emília: A választójog. Szerk.: Máthé Gábor. /Változó világ. Jog 50./ Budapest, Press Publica Kiadó, 128 o. DEZSŐ Márta (társszerzőként): Alkotmánytan I., Szuverenitás Népszavazás és népi kezdeményezés A választási rendszer. ( o.) /Osiris tankönyvek/ Szerk. Kukorelli István Budapest, Osiris Kiadó, 573 o. 1

2 DEZSŐ Márta (társszerzőként): DEZSŐ Márta - TÓTH Zoltán: Választás és választási eljárás. Budapest, Rejtjel Kiadó, 272 o. DEZSŐ Márta: A szocialista országok választási rendszerei. MTA Állam- és Jogtudományi Intézete, Budapest o. DEZSŐ Márta (társszerzőként): DEZSŐ Márta Rácz Lajos: A helyi szovjetek rendszere. MTA Állam- és Jogtudományi Intézete, Budapest , o. Szerkesztőként DEZSŐ Márta (szerkesztőként): Választójog és választási rendszerek. Öt közép-európai ország parlamenti választási törvénye. Szerk. és bev. Dezső Márta. [Közzéteszi a Belügyminisztérium], /Választási füzetek 56./ /Választási stúdiumok 1./ Budapest, ny. n Országos Választási Iroda, 345 o. DEZSŐ Márta (társszerkesztőként): Választástudományi tanulmányok. Szerk. Dezső Márta - Kukorelli István. [Közzéteszi a Belügyminisztérium], /Választási füzetek 59./ /Választási stúdiumok 2./ Angol kiv., Lezárva: jún. Budapest, ny. n Országos Választási Iroda, 355 o. DEZSŐ Márta (társszerkesztőként): DEZSŐ Márta VINCZE Attila: A magyar alkotmányjog európai uniós forrásai. Szöveggyűjtemény. Budapest, Osiris Kiadó, 551 o. DEZSŐ Márta (társszerkesztőként): Dezső Márta Pozsár-Szentmiklósy Zoltán (szerk.): Alkotmányjogi Alapok. ELTE Eötvös Kiadó, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, o. DEZSŐ Márta: (társszerkesztőként) Ünnepi kötet Sári János egyetemi tanár 70. születésnapja tiszteletére. szerk. Dezső Márta és Kukorelli István, Rejtjel Kiadó, Budapest, o. Könyvrészletek, tanulmányok DEZSŐ Márta: Socialist Electoral Systems and the 1983 Hungarian Reform. Yearbook on Socialist Legal System ed. W. E. Butler University College London, New York, DEZSŐ Márta: A magyar választási rendszer Európához mérve. = Szabadon választott. Parlamenti Almanach, Budapest, IPV., o. 2

3 DEZSŐ Márta: A szuverenitás. = Alkotmánytan. Szerk. Kukorelli István. Budapest, Századvég, o. DEZSŐ Márta: Választási rendszer. = Alkotmánytan. Szerk. Kukorelli István. Budapest, Századvég, o. DEZSŐ Márta: A területi önkormányzatok jogállása és választási rendszere. = A rendszerváltás és a megyék. Válogatott tanulmányok. Szerk. Pálné Kovács Ilona - Agg Zoltán. Veszprém, Comitatus Kiadó, o. DEZSŐ Márta: A magyar választási rendszer-életképes kompromisszum; = Képviselői arcképcsarnok, választási és parlamenti adattár. Szerk. Kecskés János-Németh György Budapest, Press+Print., VII-XV. o. DEZSŐ Márta: Választási rendszer és az alkotmányos hatalomgyakorlás. Kandidátusi értekezés Kézirat. DEZSŐ Márta: Features of the Hungarian Electoral System, = La legislazione elettorale degli Stati dell Europa centro-orientale, ed, Fulco Lanchester, Dipartimento di Teoria dello Stato dell Universitá di Roma La Sapienza, Dott. A. Giuffre Editore Milano pp. DEZSŐ Márta: Az alkotmány népszavazással történő elfogadása. = Az alkotmányozás jogi kérdései = Alkotmányjogi előadások, Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, o. DEZSŐ Márta: A választási rendszer életképessége és anomáliái. = Parlamenti választások, Politikai Szociológiai Körkép, Szerk. Bőhm Antal - Szoboszlai György, Budapest, MTA Politikai Tudományok Intézete, o. DEZSŐ Márta: A képviselői mandátum jellege - a szabad mandátum határai. = Szentpéteri emlékkönyv. Szerk. Tóth Károly, Szeged, o. DEZSŐ Márta: Arányosság és vegyes választási rendszerek. = Választási rendszer, választójog és választás Kelet-Közép Európában. MTA, Állam- és Jogtudományi Intézet, Budapest, Fer-Co Kiadó, o. DEZSŐ Márta: A képviselői mandátum jellege - a szabad mandátum határai. = Képviselők jogállása. 1. rész. Budapest, Országgyűlési Módszertani Iroda, o. 3

4 DEZSŐ Márta: Új választási rendszerek Közép-Európában o. = Választójog és választási rendszerek. Öt közép-európai ország parlamenti választási törvénye. Szerk. Dezső Márta, /Választási füzetek 56./ /Választási stúdiumok 1./ Budapest, ny. n Országos Választási Iroda, 345 o. DEZSŐ Márta: Tendenciák a XX. század végi európai választási rendszerekben o.= Választástudományi tanulmányok. Szerk. Dezső Márta - Kukorelli István, /Választási füzetek 59./ /Választási stúdiumok 2./ Angol kiv. Budapest, ny. n Országos Választási Iroda, 355 o. DEZSŐ Márta - KUKORELLI István - SÁRI János - SOMOGYVÁRI István: A magyar parlamenti jog - de lege ferenda = Emlékkönyv Ádám Antal egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. Szerk. Petrétei József, Budapest-Pécs Dialóg Campus Kiadó, o. DEZSŐ Márta: A szuverenitás o. = Alkotmánytan. Szerk. Kukorelli István. /Osiris tankönyvek/ 5. átdolg. kiad. Budapest, Osiris, 428 o. DEZSŐ Márta: A választási rendszer o. = Alkotmánytan. Szerk. Kukorelli István. /Osiris tankönyvek/ 5. átdolg. kiad. Budapest, Osiris, 428 o. DEZSŐ Márta: Plebiscites and Referendums. Direct Democracy: The Eastern and Central European Experience. Szerk. Andreas Auer Michael Bützer. Ashgate, Aldershot, pp. DEZSŐ Márta (társszerzőként): Márta DEZSŐ-András BRAGYOVA: Hungary. In Direct Democracy: The Eastern and Central European Experience. Szerk. Andreas Auer Michael Bützer. Ashgate, Aldershot, pp. DEZSŐ Márta (társszerzőként): DEZSŐ Márta - BRAGYOVA András: A választási rendszerek általános vonásai és a jelölések a nyugat-európai országokban. Budapest, MTA Államtudományi Kutatások Programirodája. OMIKK ny. 29. o. DEZSŐ Márta (társszerzőként): DEZSŐ Márta - SCHMIDT Péter - TÓTH Zoltán: A magyar parlamenti választójog néhány vitatott problémája. = Alkotmányfejlődés és jogállam. Tanulmányok, Szerk. Ádám Antal Budapest, Hanns Seidel Alapítvány, o. 4

5 DEZSŐ Márta (társszerzőként): DEZSŐ Márta - TÓTH Zoltán: Választási rendszerek. /Közigazgatási szakvizsga./ Budapest, BM K., 93. o. DEZSŐ Márta (társszerkesztőként): Választástudományi tanulmányok. Szerk. Dezső Márta - Kukorelli István. [Közzéteszi a Belügyminisztérium], /Választási füzetek 59./ /Választási stúdiumok 2./ Angol kiv., Lezárva: jún. Budapest, ny. n Országos Választási Iroda, 355. o. DEZSŐ Márta: Közvetlen demokrácia népszavazás = Népszavazási útmutató az első választóknak. (Választási füzetek 102) Budapest, Országos Választási Iroda, o. DEZSŐ Márta: A választási kampány finanszírozásának koncepcionális kérdései. = Választási eljárási kérdések I. Kampányfinanszírozás (Választási füzetek 113.) Budapest, Országos Választási Iroda, o. DEZSŐ Márta: A választási kampány finanszírozásának szabályai Kanadában. = Választási eljárási kérdések I. Kampányfinanszírozás (Választási füzetek 113.) Budapest, Országos Választási Iroda, o. DEZSŐ Márta: A referendum funkciója Európa államaiban. = Ünnepi tanulmányok Holló András hatvanadik születésnapjára, Szerk. Bragyova András, Miskolc, Bíbor Kiadó, o. DEZSŐ Márta: Az alkotmányból eredő hatáskörök európai kontextusban in: Fürész Klára és Kukorelli István (szerk.) Ünnepi kötet Schmidt Péter egyetemi tanár 80. születésnapja tiszteletére. Rejtjel Kiadó, o. DEZSŐ Márta: Electoral System in Hungary In: András Jakab, Péter Takács, Allan F. Tatham (eds): The Transformation of the Hungarian Legal Order The Netherlands, Kluwer Law International, pp DEZSŐ Márta: National Referendums in Hungary. (co-author: András Bragyova) In: András Jakab, Péter Takács, Allan F. Tatham (eds): The Transformation of the Hungarian Legal Order The Netherlands, Kluwer Law International, pp

6 DEZSŐ Márta: Magyar választási rendszer In: Takács Péter Jakab András (szerk.): A magyar jogrendszer átalakulása 1985/ Jog, rendszerváltozás, EUcsatlakozás. Budapest, Gondolat Kiadó ELTE ÁJK, o. DEZSŐ Márta: Az országos népszavazás Magyarországon. (társszerző: Bragyova András) In: Takács Péter Jakab András (szerk.): A magyar jogrendszer átalakulása 1985/ Jog, rendszerváltozás, EU-csatlakozás. Budapest, Gondolat Kiadó ELTE ÁJK, o. DEZSŐ Márta: A szuverenitás. (társszerző: Somody Bernadette) In: Kukorelli István (szerk.): Alkotmánytan I. Alapfogalmak, alkotmányos intézmények. Budapest, 2007, Osiris o. DEZSŐ Márta: A népszavazás és népi kezdeményezés. In: Kukorelli István (szerk.): Alkotmánytan I. Alapfogalmak, alkotmányos intézmények. Budapest, 2007, Osiris o. DEZSŐ Márta: A választási rendszer. In: Kukorelli István (szerk.): Alkotmánytan I. Alapfogalmak, alkotmányos intézmények. Budapest, 2007, Osiris o. DEZSŐ Márta: Az Országgyűlés. (társzerző: Kukorelli István) In: Kukorelli István (szerk.): Alkotmánytan I. Alapfogalmak, alkotmányos intézmények. Budapest, 2007, Osiris, o. DEZSŐ Márta: Mégis milyen parlamentarizmust? = Ünnepi kötet Sári János egyetemi tanár 70. születésnapja tiszteletére. szerk. Dezső Márta és Kukorelli István, Rejtjel Kiadó, Budapest, DEZSŐ Márta: Választójog és képviselet = Állami intézmények a politikai rendszerben. szerk. Halász József és Sári János Kossuth Könyvkiadó o. DEZSŐ Márta: A közvetlen demokrácia bekapcsolása a magyar államszervezetbe, a népszavazás hatása a törvényhozásra és a kormányzásra. In: EU-Tanulmányok IV. Szerk. Inotai András. Budapest, Nemzeti Fejlesztési Hivatal, o. 6

7 Folyóiratcikkek DEZSŐ Márta: A magyar választási rendszer évi reformja. Jogtudományi Közlöny, sz o. DEZSŐ Márta: Reforma system wyborczago Wegierskiej Republiki Ludorvej Panstwo i Pravo. Warsawa sz. DEZSŐ Márta: Kié a képviselő avagy a képviselői mandátum jellege. Jogtudományi Közlöny sz. DEZSŐ Márta: Gondolatok a választási lista szerepéről. Társadalmi Szemle, sz. DEZSŐ Márta: A választójog, mint politikai alapjog. Jogtudományi Közlöny, sz. DEZSŐ Márta (társszerzőként): DEZSŐ Márta BRAGYOVA András: A második kamarák. MTA Államtudományi Kutatások Programirodája DEZSŐ Márta: Választási rendszerek Nyugat-Európában. Jogtudományi Közlöny, sz o. DEZSŐ Márta: Üres marad-e a felsőházi terem? [A kétkamarás parlamentről.] Társadalmi Szemle sz o. DEZSŐ Márta: Szimpózium a közép-európai választási rendszerekről. [Budapest, júl. 30- aug. 2.] Állam- és Jogtudomány sz o. DEZSŐ Márta: The new electoral system of the Hungarian Republic. Acta Juridica, No DEZSŐ Márta: Választási rendszerek az európai gyakorlatban. INFO-Társadalomtudomány, sz o. DEZSŐ Márta: A népszavazás szabályozásához. Magyar Közigazgatás sz o. DEZSŐ Márta: A területi önkormányzatok jogállása és választási rendszerei. Magyar Közigazgatás sz o. DEZSŐ Márta: A Cortes átalakulása. A spanyol parlament az átalakulás útján. Állam- és Jogtudomány sz o. 7

8 DEZSŐ Márta: A politikai jogok és a választójog az alkotmányban. Acta Humana. Emberi jogi közlemények sz o. DEZSŐ Márta: Arányosság és vegyes választási rendszerek. Társadalmi Szemle sz o. DEZSŐ Márta: A választások komplexitása európai nézőpontból. A Jegyző. Konferenciasorozat IV. kötet, Budapest, o. DEZSŐ Márta: Political Rights and Suffrage in the Hungarian Constitution. ANNALES Universitas Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae, Sectio Iuridica XLI-XLII. (2000/2001) pp. DEZSŐ Márta: Rolle des Referendums im parlamentarischen System. ANNALES Universitas Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae, Sectio Iuridica XLIV pp. DEZSŐ Márta: Európai parlamenti választások. Magyarország debütál. Európai Tükör, sz o. DEZSŐ Márta: The Function of Referendums in European States. The Case of Hungary (Habilitation summary of a lecture). ANNALES Universitas Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae, Sectio Iuridica XLV pp. DEZSŐ Márta: Választási rendszer Választójog Fórum, Fundamentum 2006/ o. Bevezetés, lexikon címszavak DEZSŐ Márta [Introduction]: Act No XXXIV of 1989 on the election of Members of Parliament. [Introduction and text.] Ed. Rytkó Emilia. Budapest, ny. n National Election Office of the Ministry of the Interior. 72. p. DEZSŐ Márta: Országgyűlési választások, Önkormányzati választások, Választási bíráskodás, Választási kampány, Választási rendszer, Választási névjegyzék, Választójog, Választókerület címszavak. = Jogi lexikon Szerk. Lamm Vanda, Peschka Vilmos. Budapest, KJK-KERSZÖV Kiadó, 468. o o o. 8

9 E-publikációk DEZSŐ Márta: Népszavazás és népi kezdeményezés. Eötvös Károly Intézet, [http://www.alkotmanyjog.hu] DEZSŐ Márta Somody Bernadette: A választási rendszer. Eötvös Károly Intézet, [http://www.alkotmanyjog.hu] Szerkesztett kiadványok DEZSŐ Márta: (szerkesztőként) Eötvös Loránd University Budapest Faculty of Law and Political Sciences, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, DEZSŐ Márta: (szerkesztőként) Eötvös-Loránd-Universität Budapest Rechtswissenschaftliche Fakultät, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, DEZSŐ Márta: (szerkesztőként) L'Université Eötvös Loránd Budapest Faculté de Droit, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest,

DR. BIHARI MIHÁLY EGYETEMI TANÁR

DR. BIHARI MIHÁLY EGYETEMI TANÁR DR. BIHARI MIHÁLY EGYETEMI TANÁR 1. Változások és változatlanságok a politikai intézményrendszerben, in Kurtán Sándor Sándor Péter Vass László (szerk.): Magyarország politikai évkönyve 1988. Demokrácia

Részletesebben

1. La force obligatiore du droit international en droit interne (A nemzetközi jog kötelező ereje a belső jogra). Állam- és Jogtudomány, XI/4.

1. La force obligatiore du droit international en droit interne (A nemzetközi jog kötelező ereje a belső jogra). Állam- és Jogtudomány, XI/4. 1. La force obligatiore du droit international en droit interne (A nemzetközi jog kötelező ereje a belső jogra). Állam- és Jogtudomány, XI/4. (1968), 632-633. 2. Az UNESCO szerződései. Állam- és Jogtudomány,

Részletesebben

Batt, Judy: Kisebbségi jogok és az Európai Unió keleti bôvítése. Pro Minoritate,

Batt, Judy: Kisebbségi jogok és az Európai Unió keleti bôvítése. Pro Minoritate, IRODALOMJEGYZÉK 1 A. Gergely András: Kisebbség és hagyomány határán. Pro Minoritate, 1996/1. A. Gergely András: Kisebbség, Etnikum, Regionalizmus. MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest, 1997. A.

Részletesebben

Válogatott magyarnyelvű bibliográfia

Válogatott magyarnyelvű bibliográfia Válogatott magyarnyelvű bibliográfia Ádány T.: A nemzetközi törvényszékek és a Nemzetközi Büntetőbíróság szerepe az egyén felelőssége vonásában. Földrész, 2010/1-2., 96-104. o. Ambrus M.: Az összehasonlító

Részletesebben

Török Gábor: Csak semmi pánik. Mi jön a csőd után? Bethlen Gábor Könyvkiadó, Bp. 1989. 116 p.

Török Gábor: Csak semmi pánik. Mi jön a csőd után? Bethlen Gábor Könyvkiadó, Bp. 1989. 116 p. Török Gábor Publikációk 1989-től [Farkas József - Komáromi Gábor] - Sárközy Tamás - Török Gábor: A társasági törvény magyarázata. Szerk. Sárközy Tamás. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1993. 682 p.

Részletesebben

Szathmáry Béla publikációs listája. Könyvek, tanulmányok

Szathmáry Béla publikációs listája. Könyvek, tanulmányok Szathmáry Béla publikációs listája Könyvek, tanulmányok 2014 A Magyarországi Református Egyház 2013. évi I. törvénye a lelkészek szolgálatáról és jogállásáról - kommentár. Sárospataki Füzetek 18. évfolyam

Részletesebben

Válogatott magyarnyelvű bibliográfia. Andrássy Gy.: Nyelvszabadság: Egy elismerésre váró jog. Jogtudományi Közlöny 2009/11., 445-456. o.

Válogatott magyarnyelvű bibliográfia. Andrássy Gy.: Nyelvszabadság: Egy elismerésre váró jog. Jogtudományi Közlöny 2009/11., 445-456. o. Válogatott magyarnyelvű bibliográfia Andrássy Gy.: Nyelvszabadság: Egy elismerésre váró jog. Jogtudományi Közlöny 2009/11., 445-456. o. Baka A.: Az Európai Emberi Jogi Konvenció és a kisebbségek nemzetközi

Részletesebben

Könyvtári beszerzések 2010.

Könyvtári beszerzések 2010. Könyvtári beszerzések 2010. ID9781 - Társasági törvény.- Budapest : Árboc Kft., [2010].- 64 p. ; 29 cm.- ISBN 978 963 88261 8 3 ID9782 - Családjogi törvény : [1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL

BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL A magyar alkotmány- (közjog-) történet összefoglaló munkái Asztalos László Csizmadia Andor Kovács Kálmán: Magyar állam- és jogtörténet. (Átdolgozta Horváth Pál, Stipta István,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Az alkotmánybíráskodó római szenátus. Parlamenti Levelek, 5 (1999). 38-45.o.

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Az alkotmánybíráskodó római szenátus. Parlamenti Levelek, 5 (1999). 38-45.o. PUBLIKÁCIÓS LISTA 1999 Az alkotmánybíráskodó római szenátus. Parlamenti Levelek, 5 (1999). 38-45.o. 2001 A belga Erasmus. Magyar Felsőoktatás, 5-6 (2001). 37.o. Perbeszédverseny Bécsben I. Magyar Felsőoktatás,

Részletesebben

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre. Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.hu Tudományos minősítés: 2006 - Ph.D. fokozat (summa cum laude eredménnyel)

Részletesebben

; t. Hivatala. Az Országgyűlés /2008. ( ) OGY határozat a (javaslat) az Országos Rádió és Televízió Testület elnökének és tagjaina k megválasztásáról

; t. Hivatala. Az Országgyűlés /2008. ( ) OGY határozat a (javaslat) az Országos Rádió és Televízió Testület elnökének és tagjaina k megválasztásáról A MAGYAR ORSZÁGGY Ű LÉS ELNÖKE n. orn ;nyszá. 1: tt i o ; t. Hivatala l zkquettt 2008 C Z 7. Mellékietek : Oldal : Az Országgyűlés /2008. ( ) OGY határozat a (javaslat) az Országos Rádió és Televízió Testület

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági közigazgatás 3. A tantárgy megnevezése (angolul): The influence of Public Administration

Részletesebben

CV KÁROLY BÁRD. CEU, Legal Studies Department H-1051 Budapest, Nádor u. 9. Phone: (36 1) 3273294 Fax: (36 1) 3273198 E-mail: bardk@ceu.

CV KÁROLY BÁRD. CEU, Legal Studies Department H-1051 Budapest, Nádor u. 9. Phone: (36 1) 3273294 Fax: (36 1) 3273198 E-mail: bardk@ceu. CV KÁROLY BÁRD CEU, Legal Studies Department H-1051 Budapest, Nádor u. 9. Phone: (36 1) 3273294 Fax: (36 1) 3273198 E-mail: bardk@ceu.hu EDUCATION 1975 Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary Faculty

Részletesebben

{ INCLUDEPICTURE "http://www.mta-jti.hu/majtenyi.jpg" \* MERGEFORMATINET } Szakmai Önéletrajz

{ INCLUDEPICTURE http://www.mta-jti.hu/majtenyi.jpg \* MERGEFORMATINET } Szakmai Önéletrajz { INCLUDEPICTURE "http://www.mta-jti.hu/majtenyi.jpg" \* MERGEFORMATINET } Személyi adatok Szakmai Önéletrajz Név: Dr. Majtényi Balázs Ph.D. { INCLUDEPICTURE "http://www.mta-jti.hu/majtenyi.jpg" \* MERGEFORMATINET

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár főállású oktató az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője az ÁJK-n működő Tudományági Doktori és Habilitációs Tanács

Részletesebben

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC.

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA, HABILITÁLT DOKTOR FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK: TÖBBPÁRTI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TÖRTÉNETE ÉS VÁLASZTÁSI FÖLDRAJZA MAGYARORSZÁGON 1920-TÓL

Részletesebben

Recurrent Visiting Professor, Central European University, Nationalism Studies Program http://web.ceu.hu/nation/faculty.html

Recurrent Visiting Professor, Central European University, Nationalism Studies Program http://web.ceu.hu/nation/faculty.html András László PAP Associate Professor, Eötvös University (ELTE) Faculty of Humanities, Department of Media and Communication Address: H-1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A http://media.elte.hu/en/about-the-department/faculty/dr-andras-laszlo-pap/

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás 2013 3 A nemzeti közszolgálati egyetem Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás A Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatás-tudományi

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Falus Iván PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Falus Iván PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS Falus Iván PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK BUDAPEST, 2006 Könyv, önálló kiadvány: 15 (ebből 2 idegen nyelvű) Az 1986-től megjelent írásokat dőlt betűvel jelöltük. Szakmai feladatlapok és

Részletesebben

dr. KOMANOVICS Adrienne komanovics.adrienne@ajk.pte.hu 1994. október 1995. szeptember University of Essex (Colchester), Nagy-Britannia

dr. KOMANOVICS Adrienne komanovics.adrienne@ajk.pte.hu 1994. október 1995. szeptember University of Essex (Colchester), Nagy-Britannia Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) dr. KOMANOVICS Adrienne Munkahelyi telefonszám (72) 501599 / 23297 Weboldal E-mail Állampolgárság Neme www.komanovics.hu komanovics.adrienne@ajk.pte.hu

Részletesebben

Adamik Tamásné Jászó Anna publikációinak jegyzéke

Adamik Tamásné Jászó Anna publikációinak jegyzéke Adamik Tamásné Jászó Anna publikációinak jegyzéke 1. Tudományos könyvek 1. (1981) Szómutató "A magyar szókészlet finnugor elemei" című etimológiai szótár I III. kötetéhez. Budapest: Akadémiai Kiadó, pp.

Részletesebben

KÁROLY BÁRD EDUCATION, DEGREES WORK EXPERIENCE. Professor; Director of the Human Rights Program

KÁROLY BÁRD EDUCATION, DEGREES WORK EXPERIENCE. Professor; Director of the Human Rights Program KÁROLY BÁRD PERSONAL Date of birth: 7 May 1951 Place of birth: Budapest (Hungary) Nationality: Hungarian Tel: + 361 3273023 or +3613273294 Fax: +361 3273198 E-mail: bardk@ceu.hu or bard@ajk.elte.hu 1975

Részletesebben

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK Pap András László Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Filozófiai Intézet, Általános Filozófia Tanszék Magyar

Részletesebben

A parlamentáris kormányzat alkotmányos korlátai

A parlamentáris kormányzat alkotmányos korlátai A parlamentáris kormányzat alkotmányos korlátai PhD értekezés Dr. Szalai András Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 2013 Témavezető Dr. Trócsányi László, egyetemi tanár Dr. Téglási

Részletesebben

Dr. Gellén Márton: Közigazgatási reformok az államszerep változásainak tükrében c. monográfiájának javasolt példányszáma: indokolás

Dr. Gellén Márton: Közigazgatási reformok az államszerep változásainak tükrében c. monográfiájának javasolt példányszáma: indokolás Dr. Gellén Márton: Közigazgatási reformok az államszerep változásainak tükrében c. monográfiájának javasolt példányszáma: indokolás A mű példányszámát legalább 500 darabban indokolt meghatározni. A mű

Részletesebben

Bibliográfia a Házszabályról (és az Országgyűlésről szóló törvényről)

Bibliográfia a Házszabályról (és az Országgyűlésről szóló törvényről) Bibliográfia a Házszabályról (és az Országgyűlésről szóló törvényről) Több korszak Házszabályok Házszabályok elektronikus formában: www.ogyk.hu/e-konyvt Több korszakot átfogó feldolgozások Ereky István:

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 1

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 1 Erdősi Ferenc 1 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 1 ERDŐSI FERENC Erdősi Ferenc 2 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK

Részletesebben