Szathmáry Béla publikációs listája. Könyvek, tanulmányok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szathmáry Béla publikációs listája. Könyvek, tanulmányok"

Átírás

1 Szathmáry Béla publikációs listája Könyvek, tanulmányok 2014 A Magyarországi Református Egyház évi I. törvénye a lelkészek szolgálatáról és jogállásáról - kommentár. Sárospataki Füzetek 18. évfolyam 2. szám pp A Magyarországi Református Egyház évi I. törvénye a lelkészek szolgálatáról és jogállásáról - kommentár. Sárospataki Füzetek 18. évfolyam 3. szám pp A Magyarországi Református Egyház évi I. törvénye a lelkészek szolgálatáról és jogállásáról - kommentár. Sárospataki Füzetek 18. évfolyam 4. szám pp Az egyházakra vonatkozó szabályozás átalakulása. MTA Law Working Papers 2014/11. ISSN p Kövy Sándor emlékezete. Zempléni Múzsa Társadalomtudományi és Kulturális folyóirat XIII. (2.) pp A vallásszabadság és az egyházak helyzete a évi CCVI. tv. után: Az új egyházügyi törvény alkotmányossági kérdései Miskolc: Bíbor Kiadó, p Párhuzamok és hatások az első keresztyén egyházközségek és a zsidó hitközségek szervezetének fejlődésében/működésében. Sárospataki Füzetek XVI.:(2) pp Fórum az új egyházügyi törvényről Fundamentum, 2011:(3) pp A halálbüntetésről. Sárospataki Református Lapok LXV.:(4.) pp Vallási alapú megkülönböztetés jogorvoslatának eszköz- és fórumrendszere, a jogkövetkezmények. Jogtudományi Közlöny LXVI: pp The effect of the Protestantism onto the philosophy of the State and Law, Studia Iurudica Caroliensia, szám Keresztyén értékek az alkotmányozásban. In: Téglási András (szerk.) Történelmi tradíciók és az új Alkotmány: Tanulmánykötet, Budapest: A Magyar Köztársaság Országgyűlése, pp Az új egyházügyi törvény értékelésének összefoglalója. Egyházfórum XXVI.:(2) pp

2 Az új egyházügyi törvény alkotmányossági kérdései. In: Bónis Péter, Mázi András, Tóth J Zoltán (szerk.) De apicibus iuris disputare: Tanulmányok Máthé Gábor tiszteletére. Budapest: Shirokuma Kft., pp (ISBN: ) Vallási esélyegyenlőség, vallási diszkrimináció. Jogtudományi Közlöny LXV The Constitutional Background for Governmental Financing of the Church Maintained Institutions and Teachers of Public Education. Religion in Eastern Europe (USA) november 4. Egyházak az államban. Tanulmánykötet, Sárospataki Református Kollégium és Hernád Kiadó, Debrecen pp A jelenlegi magyar jogrendszer áttekintése a vallási esélyegyenlőség, vallási diszkrimináció tekintetében. A vallási diszkrimináció jogkövetkezményei. in Vallási sokféleség és a vallási antidiszkrimináció jogi szabályozása a magyarországi és a határon túli vallási közösségek tapasztalatainak és teológiájának tükrében. Budapest, Az apellatio ab abusu a magyar jogrendszerben. Magyar Jog Tanúbizonyítás az igazságszolgáltatásban, Közösség, Útonjáró Magazin elektronikus kiadás szám 8. Isten az Alkotmányban. Sárospataki Református Lapok, LXIII A lelkész házassága és felbontása a református egyházjog szerint Református Egyház Kálvin a kortársunk? In: Kálvin időszerűsége. Kálvin János Kiadó Budapest, pp Keresztyén értékek az emberi jogok világában. Károli Gáspár Református Egyetem Államés Jogtudományi Kar, Budapest, Keresztyén értékek az emberi jogok világában. Theológiai Szemle Recenzió Oberlanber Báruch-Köves Slomo: Zsidó jog és etika című kötetéhez. (Kiadja az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség, Budapest p.) Megjelent a Zempléni Múzsa Kálvin és a kálvinizmus aktualitása a világban és az egyházban. Napút 11:(9) pp The Constitutional Background for Governmental Financing of the Church Maintained Institutions and Teachers of Public Education In: Pusztai G (szerk.) Religion and Values in

3 Education in Central and Eastern Europe. Debrecen, Magyarország, Debrecen: Center for Higher Education Research and Development, pp (Régió és oktatás; 4.) 2. Finkey Ferenc, a tudós tanár SÁROSPATAKI FÜZETEK 2008: (2) (2008) 3. A református egyház és a felekezeti egyenjogúság: Az évi XXXIII. törvény értékelése református szemmel. In: Köbel Szilvia (szerk.) Egyházak és tolerancia Magyarországon: Tudományos konferencia az évi XXXIII. törvény megszületésének 60. évfordulója alkalmából. Oktatási és Kulturális Minisztérium Egyházi Kapcsolatok Titkársága, Budapest, pp Az egyházi autonómia határai JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY LXII:(3) (2007) 2. Az állam és az egyház szétválasztása Magyarországon ZEMPLÉNI MÚZSA 7:(2) (2007) Demokrácia, modern demokráciák, mai magyar demokrácia SÁROSPATAKI REFOR- MÁTUS LAPOK LIX:(4) (2006) 2. Az állami egyházjog fogalma MAGYAR JOG 57:(6) (2006) 3. A nem lelkészi egyháztagok feladata és szerepe a gyülekezetekben, avagy mitől lehet minőségi a szolgálatunk Zempléni Reformátusok Lapja (2006) 4. A keresztyénség hatása az állam- és jogbölcselet fejlődésére ZEMPLÉNI MÚZSA 6:(3) 5-18 (2006) A Magyarországi Református Egyház szervezetének kialakulása és jelenlegi működése, különös tekintettel az egyházi bíráskodásra 320 p (Disszertáció: PhD) Református egyházjog In: Antalóczy Péter, Bajusz Ferenc, Beke Margit, Berki Feriz, Boleratzky Lóránd, Lőrincz Ernő, Rácz Lajos, Szathmáry Béla: Felekezeti egyházjog. Budapest: HVG - ORAC, pp Az izraelita felekezet joga In: Antalóczy Péter, Bajusz Ferenc, Beke Margit, Berki Feriz, Boleratzky Lóránd, Lőrincz Ernő, Rácz Lajos, Szathmáry Béla: Felekezeti egyházjog. Budapest: HVG - ORAC, pp Magyar egyházjog, Budapest: Századvég Kiadó, p. (Tanítani; 6.)

4 Bírósági informatika In: Kalas Tibor, Torma András, Régi Mária, Révész István, Stauber József, Szathmáry Béla, Csáki Gyula Balázs Torma András (szerk.) Jogi informatika. Virtuóz, pp A zsidó jog alapjai Budapest: Századvég - Lux, p. 3. A bölcsesség, az értelem és a tudás tankönyve: A zsidó tudományok - Fejezetek a klasszikus forrásokból I. kötet EGYSÉG 11: 8- p. (2003) Az egyházszervezet kialakulása és fejlődése a reformációig COLLEGA VI:(3) (2002) 2. A presbiter a társadalmi életben, közéletben ZEMPLÉNI MÚZSA 2:(3) (2002) Az igazságszolgáltatás szervezete a zsidó jog szerint ZEMPLÉNI MÚZSA 1:(1) Az egyháztagság problémái COLLEGA V:(6) (2001) Az egyház mint jogi közösség THÉMA 2:(2-3) (2000) 2. Finkey Ferenc (Szathmáry Béla szerk.) A magyar büntetőperjogi tudomány háromszázados fejlődéstörténete Sárospatak: Jogászok a Kultúráért Alapítvány, p Gondolatok egy törvénytervezet kapcsán REFORMÁTUS EGYHÁZ L:(1) (1998) 2. Gondolatok az egyházi bíráskodásról THEOLÓGIAI SZEMLE XLI:(1) 2-8 (1998) Jogi és egyházjogi alapismeretek Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Bírósági informatika In: Dörnyei László, Kalas Tibor, Révész István, Stauber József, Torma András, Tóth István, Varga Jenő, Szathmáry Béla: Jogi informatika. Miskolc: Bíbor Kiadó, pp

5 1. Jogi és egyházjogi alapismeretek Sárospatak: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, p. 2. Az emberi jogok érvényesülése a büntető jogalkalmazásban BÖRTÖNÜGYI SZEMLE 15:(4) (1996) Horváth Tibor, Nagy Ferenc, Földvári József, Király Tibor, Tari Ferenc, Györgyi Kálmán, Kopp László, Ködöböcz József (Szathmáry Béla szerk.) Dr. Finkey Ferenc Emlékkönyv Sárospatak: Jogászok a Kultúráért Alapítvány, p Steiner József, Szántó Gábor, Simkó Józsefné, Szathmáry Béla: Az erdőbirtokossági társulatokról Budapest: Földművelési Minisztérium Erdészeti Hivatala, p A szabadságvesztésre ítéltek reszocializációja, különös tekintettel az utógondozásra 83 p (Disszertáció: Tudományos Diákköri (TDK) dolgozat) [ ] Megjelent: Acta Iuvenum Sectio Juridica et Politica Series Nova Tomus IV. Szeged, Fontosabb konferenciák április 5. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar műhelyvita Nyitóelőadás: Az egyházi autonómia határai július 6. Balatonszárszó, Magyarországi Református Egyház Konferenciatelep, Missziói Konferencia Előadás: Mitől lehet minőségi a szolgálatunk? április 12. Budapest, Magyar Pax Romana Egyesület, A magyar állam és a magyar egyház politikailag érzékeny kapcsolatairól Előadás: Veled vagy nélküled? Gondolatok az állam és az egyházak elválasztásáról Magyarországon június 8. Debrecen, Debreceni Egyetem, CHERD, Vallás és érték az oktatásban Közép- és Kelet- Európában Előadás: Az egyházi fenntartású közoktatási intézmények és oktatóik állami finanszírozásának alkotmányjogi alapjai.

6 szeptember 26. Budapest, Konrad Adenauer Alapítvány-Századvég Alapítvány: Alkotmánykommentár Hozzászólás: Észrevételek a vallásszabadság alapjoga fejezethez október 26. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, VII. Országos Neveléstudományi Konferencia Előadás: Az egyházi fenntartású oktatási intézmények állami finanszírozásának indokoltsága Magyarországon december 5. Budapest, Oktatási Minisztérium, Egyházak és tolerancia Magyarországon, Tudományos konferencia az évi XXXIII. tv. megszületésének 60. évfordulója alkalmából Előadás: A református egyház és a felekezeti egyenjogúság - Az évi XXXIII. tv. értékelése református szemmel november 10. Sárospatak, Comenius Társaság, Comenius hatása Előadás: Finkey Ferenc a tudós tanár december 12. Budapest, Faludi Akadémia, Beszélgetések az emberi méltóságról jogi megközelítések Előadás: A politikai cselekvés világnézeti alapjai május Budapest, Stefánia Palota, Vallási sokféleség és a vallási antidiszkrimináció jogi szabályozása a magyarországi és határon túli vallási közösségek tapasztalatainak és teológiájának tükrében. Előadás: A jelenlegi magyar jogrendszer áttekintése a vallási esélyegyenlőség, vallási antidiszkrimináció tekintetében. A vallási diszkrimináció jogkövetkezményei június 1-2. Budapest, MTA Kongresszusi terem, A vallási diszkrimináció ellen- az esélyegyenlőség megteremtéséért - a vallási alapon történő diszkrimináció tilalma, valamint az esélyegyenlőség megteremtésének kötelezettsége. Előadás: Az apellatio ab abusu a magyar jogrendszerben 12. Az előadás címe: Keresztyén értékek az alkotmányozásban A konferencia címe: Történelmi tradíciók és az új alkotmány A konferencia helye és ideje: Budapest, december Az előadás címe: A presbiteri szolgálat jelene és jövője hagyományaink alapján A konferencia témája: Presbiteri konferencia A konferencia helye és ideje: Lovasberény, szeptember 10.

7 Az előadás címe: Egyházi személyek közéleti szerepe és felelőssége A rendezvény címe: Bodrog-parti beszélgetések A rendezvény helye és ideje: Sárospatak, január Az előadás címe: A reformációra váró egyház A rendezvény témája: Lelkésztovábbképző tanulmányi nap A rendezvény helye és ideje: Sárospatak, április Az előadás címe: A vallásszabadság és az egyházak helyzete a évi CCVI. tv. után A konferencia címe: Collegium Doctores Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, április Az előadás címe: A reformációra váró egyház a világi oldal feladatai A rendezvény témája: Presbiteri konferencia A rendezvény helye és ideje: Mikóháza, június Az előadás címe: Az egyházfegyelmezés alakulása a kezdetektől napjainkig A rendezvény témája: A zuglói gyülekezet csendes hétvégéje A rendezvény helye és ideje: Mályi, augusztus Az előadás címe: A presbiterek és a presbitériumok feladatai A rendezvény témája: presbiteri konferencia A rendezvény helye és ideje: Makkoshotyka, szeptember Az előadás címe: Alkotmány és büntetőjog A rendezvény témája: Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program, A Büntető törvénykönyv és a Büntetőeljárásról szóló törvény értelmezése a gyakorlatban továbbképzés a nemzetbiztonsági szolgálatok részére A rendezvény helye és ideje: Budapest, március 19. és május Az előadás címe: A vallásszabadság magyarországi alkotmányos helyzete az Alaptörvény 4. módosítása után A konferencia témája: Egyházügyi és vallásszabadság konferencia A rendezvény helye és ideje: Budapest, május Az előadás címe: Kövy Sándor emlékezete A rendezvény témája: Megemlékezés Kövy Sándor születésének 250. évfordulójáról A rendezvény helye és ideje: Sárospatak, május Az előadás címe: A rabbinikus büntető eljárásjog A konferencia címe: Biblikus konferencia a Keresztyén Zsidó társaság szervezésében A konferencia helye, ideje: Sárospatak, szeptember Az előadás címe: A Jelenségekről Az egyházak által ellátott közszolgálatok fejezet értékelése

8 A rendezvény témája: Horváth M. Tamás (szerkesztő): Jelenségek a városi kormányzás köréből. Dialóg Campus Kiadó Budapest-Pécs, című tanulmánykötet bemutatója A rendezvény helye és ideje: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar november március 6. A rendezvény témája: Sarkalatos törvények Az előadás címe: Az egyházakra vonatkozó szabályozás átalakulása A rendezvény helye: Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézet Budapest, Országház utca július 14. A rendezvény témája: Doktorok Kollégiuma Egyházjogi Szekció tudományos ülése Az előadás címe: Az egységes bírósági törvény lehetséges útjai a jogharmonizáció jegyében A rendezvény helye: Sárospataki Református Teológiai Akadémia szeptember 11. A rendezvény témája: Választások a Magyarországi Református Egyházban Az előadás címe: Választási rendszerek a Magyar Református Egyházban - régen és ma A rendezvény helye: Megbékélés Háza Berekfürdő október 10. A rendezvény témája: Novák István születésének 100. évfordulója emlékülés Az előadás címe: Novák István egyházjogi tevékenysége A rendezvény helye: Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Akadémiai Székház október 17. A rendezvén témája: Vallásszabadság és egyházjog az állam egyházjogi szabályozási feladatai Az előadás címe: Alkotmányossági problémák az egyházjogi törvényben, különös tekintettel a lelkészek jogállására A rendezvény helye: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar november 7. A rendezvény témája: Tudományos konferencia a Bodrogkeresztúri Konvent 280. évfordulója alkalmából Az előadás címe: A reformációra váró egyház A rendezvény helye: Sárospataki Református Teológiai Akadémia Egyéb tudományos megjelenés 1. Az önkormányzatiság múltja a felvidéki városok Zemplén Televízió A jog szerepe- Boszorkányperek Magyarországon Zemplén Televízió 2006.

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre. Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.hu Tudományos minősítés: 2006 - Ph.D. fokozat (summa cum laude eredménnyel)

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

Válogatott magyarnyelvű bibliográfia

Válogatott magyarnyelvű bibliográfia Válogatott magyarnyelvű bibliográfia Ádány T.: A nemzetközi törvényszékek és a Nemzetközi Büntetőbíróság szerepe az egyén felelőssége vonásában. Földrész, 2010/1-2., 96-104. o. Ambrus M.: Az összehasonlító

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KUTATÁSI BESZÁMOLÓ 2013/14-ES TANÉV Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék Bűnügyi tudományok Kutatóműhelye Magyar

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár főállású oktató az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője az ÁJK-n működő Tudományági Doktori és Habilitációs Tanács

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Részletesebben

Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI. Könyvek

Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI. Könyvek Frissítés dátuma: 2011. 09. 21. Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI Könyvek 1. - Jakab apostol levelének magyarázata Kálvin Kiadó. Budapest. 1994. ISBN 963 300 589 2 2. - Makkai

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS. Dr. Szilágyi Bernadett

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS. Dr. Szilágyi Bernadett DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS Dr. Szilágyi Bernadett Debrecen 2013 DEBRECENI EGYETEM MARTON GÉZA ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AZ EGYHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁNAK KÉRDÉSEI Készítette: Dr. Szilágyi Bernadett

Részletesebben

könyv: könyv-fejezet:

könyv: könyv-fejezet: Publikációs jegyzék a kandidátusi fokozat megszerzése (1997.) utáni időszakból. Válogatás kategóriák szerint a teljes (1974-től 2007- ig) publikációs jegyzékből, amely kb. 300 tételt tartalmaz (100 tudományos

Részletesebben

DR. EMBER ALEX önéletrajz

DR. EMBER ALEX önéletrajz DR. EMBER ALEX önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név Iroda Aliroda Telefon Fax E-mail Web Dr. Ember Alex ügyvéd, egyetemi adjunktus, PhD tanszékvezető helyettes 6722 Szeged, Petőfi Sándor sugárút 20. 6900 Makó,

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS. Dr. Szilágyi Bernadett

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS. Dr. Szilágyi Bernadett DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS Dr. Szilágyi Bernadett Debrecen 2014 DEBRECENI EGYETEM MARTON GÉZA ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AZ EGYHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁNAK KÉRDÉSEI Készítette: Dr. Szilágyi Bernadett

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági közigazgatás 3. A tantárgy megnevezése (angolul): The influence of Public Administration

Részletesebben

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK Pap András László Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Filozófiai Intézet, Általános Filozófia Tanszék Magyar

Részletesebben

VELED VAGY NÉLKÜLED? GONDOLATOK AZ ÁLLAM ÉS AZ EGYHÁZAK SZÉTVÁLASZTÁSÁNAK. I. Elvi alapok

VELED VAGY NÉLKÜLED? GONDOLATOK AZ ÁLLAM ÉS AZ EGYHÁZAK SZÉTVÁLASZTÁSÁNAK. I. Elvi alapok VELED VAGY NÉLKÜLED? GONDOLATOK AZ ÁLLAM ÉS AZ EGYHÁZAK SZÉTVÁLASZTÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉRŐL MAGYARORSZÁGON I. Elvi alapok 1. tétel: Az Alkotmány 60. (3) bekezdése értelmében a Magyar Köztársaságban az egyház

Részletesebben

TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév Tárgykód Tantárgy megnevezése Tantárgy típusa Előfeltétel Számonkérési forma Óraszám (elm.) Óraszám (gyak.) Kredit (elm.) Kredit (gyak.) Heti

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

Dr. Siba Balázs egyetemi adjunktus e-mail: siba.balazs@kre.hu

Dr. Siba Balázs egyetemi adjunktus e-mail: siba.balazs@kre.hu Dr. Siba Balázs egyetemi adjunktus e-mail: siba.balazs@kre.hu Végzettség, szakképzettség 2013 Károli Gáspár Református Egyetem szupervízor szakirányú továbbképzés 2003-2007 Károli Gáspár Református Egyetem

Részletesebben

Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József. A tantárgy státusza: kötelező

Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József. A tantárgy státusza: kötelező A tantárgy kódja, címe: BT-PSZ 1010 Iskolarendszerek Óraszám: 40 Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József A tantárgy státusza: kötelező A tantárgy típusa: előadás Számonkérés módja: kollokvium A tárgy célja:

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév Tárgykód Tantárgy megnevezése Tantárgy típusa Előfeltétel Vizsgaforma Óraszám (elm.) Óraszám (gyak.) Kredit (elm.) Kredit (gyak.) Féléves óraszám

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna 1 Dr. Mrázik Julianna Személyi adatok Születési hely, idő: Pécs, 1969. november 9. Nemzetisége: magyar Beosztás: adjunktus Tudományos fokozat: PhD (Neveléstudományok) Munkahely: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Dr. Szalma József, DSC

Dr. Szalma József, DSC Dr. Szalma József, DSC egyetemi tanár Polgári Jogi és Római Jogi tanszék e-mail cím: szalma.jozsef@kre.hu Tudományos minősítés: -PHD, Belgrád, 1979, Belgrádi Egyetem Jogtudományi Kara, a dissyertáció címe:

Részletesebben

Dr. Fülöp Tamás levéltár-igazgató Megjelentetett kötetek, tanulmányok, forrásközlések és elıadások jegyzéke

Dr. Fülöp Tamás levéltár-igazgató Megjelentetett kötetek, tanulmányok, forrásközlések és elıadások jegyzéke Dr. Fülöp Tamás levéltár-igazgató Megjelentetett kötetek, tanulmányok, forrásközlések és elıadások jegyzéke Doktori disszertáció Fülöp Tamás: Gróf Széchenyi István történelemszemlélete a reformkor politikai

Részletesebben

XI. évfolyam 2-3. szám 2007. collega. Jogi szakmai folyóirat. collega

XI. évfolyam 2-3. szám 2007. collega. Jogi szakmai folyóirat. collega 2:38 AM Page 1 XI. évfolyam 2-3. szám 2007 11/23/2007 collega Borito_1-4_XIevf_2-3.qxd 2007. évi 2-3. szám XI. évfolyam collega Jogi szakmai folyóirat collega XI. évfolyam 2-3. szám Jogász Doktoranduszok

Részletesebben

V/1. Magyar nyelvű kongresszusi előadások/local Events in Hungarian

V/1. Magyar nyelvű kongresszusi előadások/local Events in Hungarian V/1. Magyar nyelvű kongresszusi előadások/local Events in Hungarian 1991-2011 Lentner Csaba: A magyar mezőgazdaság különös tekintettel az állami gazdaságok finanszírozási és privatizációs dilemmái Elhangzott:

Részletesebben

FAZAKAS SÁNDOR (PhD, dr. habil) 2009. április

FAZAKAS SÁNDOR (PhD, dr. habil) 2009. április PUBLIKÁCIÓK FAZAKAS SÁNDOR (PhD, dr. habil) 2009. április I. Könyvek: ÖNÁLLÓ MONOGRÁFIÁK: 1. Emlékezés és megbékélés. A múlttal való szembesülés egyházi és teológiai kritériumai. Kálvin Kiadó. Budapest

Részletesebben

TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév Tárgykód Tantárgy megnevezése Tantárgy típusa Előfeltétel Számonkérési forma Óraszám (elm.) Óraszám (gyak.) Kredit (elm.) Kredit (gyak.) Heti

Részletesebben