DR. BIHARI MIHÁLY EGYETEMI TANÁR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DR. BIHARI MIHÁLY EGYETEMI TANÁR"

Átírás

1 DR. BIHARI MIHÁLY EGYETEMI TANÁR 1. Változások és változatlanságok a politikai intézményrendszerben, in Kurtán Sándor Sándor Péter Vass László (szerk.): Magyarország politikai évkönyve Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, Budapest, A magyarság esélyei. A lakitelki tanácskozás (1987. szeptember 27.) jegyzőkönyvéből II. Társadalmi Szemle, 1990/ A szocializmusok történelmi tipológiája az eltorzult szocializmusok jellemzői. Tiszatáj, 1990/ Demokratikus út a szabadsághoz. Gondolat Kiadó, Budapest, p. 5. Egy pártkongresszus szociológiája az állampárt végórái, in Kurtán Sándor Sándor Péter Vass László (szerk.): Magyarország politikai évkönyve Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, Budapest, Két kongresszus Magyarországon. Az MSZMP/MSZP kongresszus szociológiája. Társadalmi Szemle, 1990/ Mi a mérték, a lépték? Hitel, 1990/ Reform és demokrácia. Válság és kibontakozás. Eötvös Kiadó, Budapest, p. 9. Történelmi útvesztés demokratikus útkeresés. Korunk (1990. április), Új magyar parlamentarizmus. Kritika, 1990/ Hozzászólás, in A magyarság esélyei. Lakitelek A tanácskozás hiteles jegyzőkönyve. Antológia Püski Kiadó, Budapest, Kádár-rendszer kádárizmus. Kritika, 1991/ Rendszerváltás és hatalomváltás Magyarországon , in Kurtán Sándor Sándor Péter Vass László (szerk.): Magyarország politikai évkönyve Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, Budapest, A térség országainak politikai berendezkedése. Rendszerváltás és politikai berendezkedés Közép- és Kelet-Európa néhány országában, in Gábor Luca Gyurgyák János Stumpf István (szerk.): Átépítés alatt. Századvég Kiadó Szonda Ipsos, Budapest, Divergáló pártrendszer és polarizált pártpluralizmus, in Bihari Mihály (szerk.): A többpártrendszer kialakulása Magyarországon Kossuth Kiadó, Budapest, A többpártrendszer kialakulása Magyarországon Kossuth Kiadó, Budapest, p. [szerkesztő] 17. Szakaszok a magyar társadalom történetében között. Rubicon, III/1. (1992), Szakvélemény (az 1949 és 1990 között elkövetett, a társadalmi igazságérzetet sértő magatartások, illetve előnyök megítélésének, a felelősség megállapításának elveiről és jogi feltételeiről). Magyar Jog, XXXVIII/11. (1991. november), [társszerzők: Békés Imre, Király Tibor, Schlett István, Varga Csaba, Vékás Lajos]

2 19. Szakvélemény (az 1949 és 1990 között elkövetett, a társadalmi igazságérzetet sértő magatartások, illetve előnyök megítélésének, a felelősség megállapításának elveiről és jogi feltételeiről). Társadalmi Szemle, 1992/ [társszerzők: Békés Imre, Király Tibor, Schlett István, Varga Csaba, Vékás Lajos] 20. Az állampárti diktatúráktól a versengő többpártrendszerig, in Bihari Mihály (szerk.): A többpártrendszer kialakulása Kelet-Közép-Európában Kossuth Kiadó, Budapest, Diagnose des politischen Systems Ungarns Vor der Wende Politisches System, in Kurtán, Sándor (Hrsg.): Gesellschaft und Reformen im Ungarn der Achtziger Jahre. Böhlau, Mérlegen a politikatudomány. Politikatudományi Szemle, III/1. (1993), Nemzet és politika, in Kanyar József: Szárszó 93. Püski Kiadó, Budapest, Politikai stílus és politikai kultúra Magyarországon a 90-es évek elején, in Kurtán Sándor Sándor Péter Vass László (szerk.): Magyarország politikai évkönyve Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, Budapest, A társadalom politikai tagolódása és a szakszervezetek, in Szakszervezetek és a valóság. MSZOSZ Koordinációs Iroda, Budapest, Bizalom és távolság, in Gábor Luca Levendel Ádám Stumpf István (szerk.): Parlamenti választások Osiris Kiadó Századvég Kiadó, Budapest, Pártok és alternatívák a politikai mozgástérben, in Gábor Luca Levendel Ádám Stumpf István (szerk.): Parlamenti választások Osiris Kiadó Századvég Kiadó, Budapest, Politikai pártok és szakszervezetek, in Gyurgyák János (szerk.): Mi a politika? Századvég Kiadó, Budapest, Politikai rendszer és pártrendszer, in Kurtán Sándor Sándor Péter Vass László (szerk.): Magyarország politikai évkönyve Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, Budapest, Alkotmány- és politikatörténet , in Pölöskei Ferenc Gergely Jenő Izsák Lajos (szerk.): Magyarország története Korona Kiadó, Budapest, Az alkotmányozó hatalomról, in Takács Imre (szerk.): Az alkotmányozás jogi kérdései. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a linzi Johannes Kepler Egyetem július 6-7-én tartott alkotmányjogi szimpóziumának előadásai. Eötvös Loránd Tudományegyetem Államés Jogtudományi Kar, Budapest, Az alkotmányozó hatalomról, in Az alkotmányozás jogi kérdései. Eötvös Loránd Tudományegyetem Eötvös Kiadó, Budapest, Magyarország története Korona Kiadó, Budapest, p. 34. Parlamenti választások és kormányváltás Magyarországon 1994-ben, in Kurtán Sándor Sándor Péter Vass László (szerk.): Magyarország politikai évkönyve Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, Budapest, Szabályozási koncepció (Az országgyűlési képviselők összeférhetetlensége). Társadalmi Szemle, 1995/ A nemzetfogalomról, in Kurucz Gyula (szerk.): Nemzetstratégia a harmadik évezred küszöbén. Magyarok Világszövetsége, Budapest,

3 37. A szocialista állam. Rubicon, VII/4-5. (1996), Magyar politika Korona Kiadó, Budapest, p. 39. Németh László szocializmusképéről. Tiszatáj, 1996/ Stabil demokrácia, alacsony fokú legitimáció, éleződő konfliktusok Magyarország 1995, in Kurtán Sándor Sándor Péter Vass László (szerk.): Magyarország politikai évkönyve Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, Budapest, : Válságkezelés és mélyülő ellentmondások, in Kurtán Sándor Sándor Péter Vass László (szerk.): Magyarország politikai évkönyve Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, Budapest, A békés átmenet, in Pölöskei Ferenc Gergely Jenő Izsák Lajos (szerk.): 20. századi magyar történelem. Korona Kiadó, Budapest, A képviselők összeférhetetlensége és a hatalommegosztás. Politikatudományi Szemle, VI/1. (1997), Alkotmány és politikatörténet (A békés átmenet), in Balogh Sándor Gergely Jenő Izsák Lajos (szerk.): Magyarország története Korona Kiadó, Budapest, Hatalom, ellenzék, demokrácia, in Bihari Mihály Szidiropulosz Archimedes (szerk.): Szöveggyűjtemény. Politológia. Tantervi program és középiskolák és középfokú kollégiumok hallgatói számára. Flaccus Kiadó, Budapest, : az Alkotmánybíróság éve?, in Kurtán Sándor Sándor Péter Vass László (szerk.): Magyarország politikai évkönyve Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, Budapest, A politikai rendszer jellege és a hatalom szerkezete 1988-ban és 1998-ban, in Kurtán Sándor Sándor Péter Vass László (szerk.): Magyarország évtizedkönyve A rendszerváltás. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, Budapest, Politológus a parlamentben. Collega, II/6. (1998), Alkotmánybíróság és alkotmánybíráskodás. Magyar Jog, XLIV/4. (1999. április), Das Parteiensystem: Ungarn, in Molnár, Éva (Hrsg.): Tausend Jahre. Magyar Távirati Iroda, Budapest, Demokrácia, képviselet és választási rendszer. A választási rendszer funkciói, in Választástudományi tanulmányok. Országos Választási Iroda, Budapest, Polgár (és elit) a politikában, in Bihari Mihály Cieger András (szerk.): Politikaelméleti tanulmányok Schlett István 60. születésnapjára. Korona Kiadó Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politológia Tanszék, Budapest, Politikai libikóka, avagy kormányzati váltógazdálkodás, , in Kurtán Sándor Sándor Péter Vass László (szerk.): Magyarország politikai évkönyve Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, Budapest, Politikai pártok és szakszervezetek, in Gyurgyák János (szerk.): Mi a politika? Bevezetés a politika világába. Osiris Kiadó, Budapest,

4 55. Demokratikus kihívások demokrácia igények és modellek, in Gergely Jenő: A hosszú tizenkilencedik és a rövid huszadik század. Tanulmányok Pölöskei Ferenc köszöntésére. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest, Kádár és rendszere. Rubicon, XI/7-8. (2000), Kádár és rendszere Diktátor diktátori hajlamok nélkül, in Rácz Árpád (szerk.): Ki volt Kádár? Rubicon Aquila Kiadó, Budapest, Stabilitás és változékonyság a politikai rendszerben, in Szabó Máté (szerk.): Demokrácia és politikatudomány a 21. században. Rejtjel Kiadó, Budapest, Alkotmányozhat-e a nép?, in Cs. Kiss Lajos Karádi Éva: Az igazságosság dilemmái. Ünnepi kötet Földesi Tamás 75. születésnapjára. Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Filozófia Tanszék, Budapest, Az átmenet magyar útja. A magyarországi rendszerváltás. Összefoglaló értékelés. Út a rendszerváltás felé. Rubicon, XV/5-6. (2004), Magyar politika Osiris Kiadó, Budapest, p. 62. Politológia. 9. kiadás. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, p. [társszerző: Pokol Béla] 63. Szocializmuselméletek és ideológiák. Confessio, 2005/ Alkotmányos rendszerváltás, in Hitseker Mária Szilágyi Zsuzsa (szerk.): Mindentudás Egyeteme 6. Mindentudás Egyeteme Kossuth Kiadó, Budapest, Alkotmányozás a rendszerváltásban, in Hajas Barnabás Schanda Balázs (szerk.): Formatori Iuris Publici (Studia In Honorem Geisae Kilényi Septuagenar II). Ünnepi kötet Kilényi Géza professzor hetvenedik születésnapjára. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Szent István Társulat, Budapest, Előszó: Az alkotmányos rendszerek sokfélesége, in Összehasonlító alkotmányjog. Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató, Budapest, Magyarország államrendszerének és politikai berendezkedésének a megtervezése a II. világháború után, in Imre Miklós Lamm Vanda Máthé Gábor (szerk.): Közjogi tanulmányok Lőrincz Lajos 70. születésnapja tiszteletére. Aula Kiadó, Budapest, The Final Victory of the Ideas of 1956: Constituional Regime Change in Hungary, Accession to NATO and the EU, in Congdon, Lee Király, K. Béla Nagy, Károly (ed.): The Hungarian Revolution and War for Independence. Atlantic Studies on Society in Change, No Atlantic Research and Publications, Highland Lakes, New Jersey, The Final Victory of the Ideas of the Revolution of 1956: the Constituional Change of Regime, and NATO and EU Membership, in Bihari, Mihály Király, K. Béla (ed.): Bulletins on 1956, No. 5. Atlantic Research and Publications Public Foundation, p. 70. Demokratikus újkapitalizmus , in Fűrész Klára Kukorelli István (szerk.) Ünnepi kötet Schmidt Péter 80. születésnapja tiszteletére. Rejtjel Kiadó, Budapest, A közterhekhez való hozzájárulás alkotmányos alapjai, in Ünnepi előadások és tanulmányok Harmathy Attila tiszteletére. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, Alkotmánybíróság 2006, in Sándor Péter Tolnai Ágnes Vass László (szerk.): Magyarország politikai évkönyve I. kötet. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, Budapest,

5 73. Alkotmányos rendszerváltás, in Magyar nyitány. Történelmi parlament parlamenti történetek (Régi képviselők a T. Házból ( ). Turulpressz Kiadó, Tata, Totalitárius hatalom és politikai despotizmus , in Gábor György Márton László Vásárhelyi Mária Volosin Hédi (szerk.): A párizsi toronyőr. Kende Péter 80. születésnapjára. Pallas Kiadó, Budapest, Alkotmánybíráskodás és az alkotmányosság, in Dezső Márta Kukorelli István (szerk.): Ünnepi kötet Sári János egyetemi tanár 70. születésnapja tiszteletére. Rejtjel Kiadó, Budapest, Az értékek és a politikai értékek, in Hollé Katalin Kabodi Csaba Mohácsi Barbara (szerk.): Dolgozatok Erdei Tanár Úrnak. ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, Gyülekezési jog a jogalkalmazás során felmerülő újabb problémákról I. Közjogi Szemle, II/1. (2009), [társszerző: Hajas Barnabás] 78. Politológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, p. [társszerző: Pokol Béla] 79. A kádári büntetőpolitika és annak erkölcsi alapja az 56-os forradalom leverése után, in Réfi Attila Sziklai István (szerk.): Pártok, politika, történelem. Tanulmányok Vida István egyetemi tanár 70. születésnapjára. MTA ELTE Pártok, Pártrendszerek, Parlamentarizmus Kutatócsoport, Budapest,

Válogatott magyarnyelvű bibliográfia

Válogatott magyarnyelvű bibliográfia Válogatott magyarnyelvű bibliográfia Ádány T.: A nemzetközi törvényszékek és a Nemzetközi Büntetőbíróság szerepe az egyén felelőssége vonásában. Földrész, 2010/1-2., 96-104. o. Ambrus M.: Az összehasonlító

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

I. RENDSZERVÁLTOZÁS: PIACGAZDASÁG, TÁRSADALOM, POLITIKA

I. RENDSZERVÁLTOZÁS: PIACGAZDASÁG, TÁRSADALOM, POLITIKA I. RENDSZERVÁLTOZÁS: PIACGAZDASÁG, TÁRSADALOM, POLITIKA 3. alprogram: Társadalmi változások és a politikai rendszer Programfelelős: Kulcsár Kálmán Szerző(k) A tanulmány címe Oldal-szám 1. Ágh Attila A

Részletesebben

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM a) TUDOMÁNYOS KÖNYVEK, KIADVÁNYOK...2 b) SZERKESZTETT KÖNYVEK... 3 c) KÖNYVFEJEZETEK...4 d) TUDOMÁNYOS CIKKEK...13 e) EGYETEMI TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK...

Részletesebben

Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931

Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 Soós Viktor Attila PUBLIKÁCIÓS LISTA Önálló kötet Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 1957. Szerk.: Fancsali Andrásné és Soós Viktor Attila. Brenner

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Jogi alapismeretek (Közjog) I.

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Jogi alapismeretek (Közjog) I. Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Nagy Andrea főiskolai docens NP Cél, az

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági közigazgatás 3. A tantárgy megnevezése (angolul): The influence of Public Administration

Részletesebben

TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév Tárgykód Tantárgy megnevezése Tantárgy típusa Előfeltétel Számonkérési forma Óraszám (elm.) Óraszám (gyak.) Kredit (elm.) Kredit (gyak.) Heti

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK

BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK Önálló kiadványok Tény és való. A budapesti kormányzatok és a határon túli magyarok kapcsolattörténete. Problémakatalógus. Kalligram, Pozsony, 2004, 272. Köztes-Európa 1763-1993,

Részletesebben

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre. Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.hu Tudományos minősítés: 2006 - Ph.D. fokozat (summa cum laude eredménnyel)

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Telefon: 0264/542-451 Mobil: 0722/703-734 E-mail: muradinjanoskristof@yahoo.com, muradinjanos@sapientia.ro. I.

CURRICULUM VITAE. Telefon: 0264/542-451 Mobil: 0722/703-734 E-mail: muradinjanoskristof@yahoo.com, muradinjanos@sapientia.ro. I. CURRICULUM VITAE Név: MURÁDIN Keresztnév: JÁNOS KRISTÓF Születés dátuma: 1980. november 1. Születés helye: Marosvásárhely (Románia) Nemzetiség: magyar Állampolgárság: román és magyar Vallás: római katolikus

Részletesebben

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév Tárgykód Tantárgy megnevezése Tantárgy típusa Előfeltétel Vizsgaforma Óraszám (elm.) Óraszám (gyak.) Kredit (elm.) Kredit (gyak.) Féléves óraszám

Részletesebben

A magyar parlamentáris hagyomány íve és az újabb alkotmányozás

A magyar parlamentáris hagyomány íve és az újabb alkotmányozás Tölgyessy Péter A magyar parlamentáris hagyomány íve és az újabb alkotmányozás Magyarország alighanem a térség legrégebbi parlamentáris hagyományú országa. 1 A régi ha zai politikai gondolkodás egyik legszilárdabb

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

Török Gábor: Csak semmi pánik. Mi jön a csőd után? Bethlen Gábor Könyvkiadó, Bp. 1989. 116 p.

Török Gábor: Csak semmi pánik. Mi jön a csőd után? Bethlen Gábor Könyvkiadó, Bp. 1989. 116 p. Török Gábor Publikációk 1989-től [Farkas József - Komáromi Gábor] - Sárközy Tamás - Török Gábor: A társasági törvény magyarázata. Szerk. Sárközy Tamás. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1993. 682 p.

Részletesebben

Lentner Csaba közleményjegyzéke Az adatok 2012.02.01.-ig fel vannak töltve.

Lentner Csaba közleményjegyzéke Az adatok 2012.02.01.-ig fel vannak töltve. Lentner Csaba közleményjegyzéke Az adatok 2012.02.01.-ig fel vannak töltve. 2012 1. Lentner Csaba Újjászervezett gazdaságpolitikák kora In: Tóth György László, Lentner Csaba, Zárug Péter Farkas Kik támadják

Részletesebben

Weboldal: www.kallaierno.hu E-mail: kallaierno69@gmail.com level@kallaierno.hu. Tanulmányok

Weboldal: www.kallaierno.hu E-mail: kallaierno69@gmail.com level@kallaierno.hu. Tanulmányok DR. KÁLLAI ERNŐ szakmai önéletrajz Weboldal: www.kallaierno.hu E-mail: kallaierno69@gmail.com level@kallaierno.hu Tanulmányok 2008. - PhD. Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, ME. 1997-2002.

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Részletesebben

Publikációs lista Kántor Zoltán

Publikációs lista Kántor Zoltán Publikációs lista Kántor Zoltán Szerkesztett kötetek: Kántor Zoltán (szerk.): Nemzetpolitikai alapismeretek. Budapest: NKTK, 2013. Eplényi Kata Kántor Zoltán (szerk.): Térvesztés és határtalanítás: a magyar

Részletesebben

Idézettségi mutató (Citációs index) Hermann Róbert

Idézettségi mutató (Citációs index) Hermann Róbert Idézettségi mutató (Citációs index) Hermann Róbert Tudományos könyvek Egyszerzıs mővek A rendırminiszter és a Zichy-gyémántok. História Klub Füzetek - Fejér Megyei Levéltár Kiadványai. Székesfehérvár,

Részletesebben

A közösség ügye és a szabadság ügye

A közösség ügye és a szabadság ügye 54 tiszatáj 200 éve született Kossuth Lajos DÉNES IVÁN ZOLTÁN A közösség ügye és a szabadság ügye KOSSUTH NEMZET- ÉS SZABADSÁG-ÉRTELMEZÉSE * I. A 19 21. századi hazai és külföldi politikai köztudatban,

Részletesebben

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 25. V. Molnár László Gazda István Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS 2009 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

Részletesebben

Bibliográfia a Házszabályról (és az Országgyűlésről szóló törvényről)

Bibliográfia a Házszabályról (és az Országgyűlésről szóló törvényről) Bibliográfia a Házszabályról (és az Országgyűlésről szóló törvényről) Több korszak Házszabályok Házszabályok elektronikus formában: www.ogyk.hu/e-konyvt Több korszakot átfogó feldolgozások Ereky István:

Részletesebben

A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia fővédnökei:

A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia fővédnökei: A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia fővédnökei: Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter Dr. Pálinkás József a Magyar Tudományos Akadémia elnöke XXIX. Országos Tudományos Diákköri

Részletesebben

1996. nyár (1. szám) átalakulás Gondolkodók reprint Újra a politikai tagoltságról Politikai tagoltság 1996. Tél (3.

1996. nyár (1. szám) átalakulás Gondolkodók reprint Újra a politikai tagoltságról Politikai tagoltság 1996. Tél (3. Repertórium Új folyam, 1 67. szám 1996. nyár (1. szám) Átalakulás Andorka Rudolf: A társadalmi integráció gyenge kötései rendszerátalakulás Ma gyar országon 1/5 Wolfgang Zapf: A változás kétféle sebes

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

Dr. Bank Barbara PUBLIKÁCIÓS LISTA. Önálló kötet/rész

Dr. Bank Barbara PUBLIKÁCIÓS LISTA. Önálló kötet/rész Dr. Bank Barbara PUBLIKÁCIÓS LISTA Önálló kötet/rész 1. Bank Barbara - Őze Sándor: A német ügy. A volksbundtól Tiszalökig 1945-1953. Budapest-München-Backnang, Magyarországi Németek Országos Önkormányzata,

Részletesebben