PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor"

Átírás

1 PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New York, 2004, Atlanti Kiadó Társulat. 771 o. 1. A hagyományos világ alkonya.budapest Országos Közművelődési Központ, Szociográfiai munkafüzetek Rekviem a parasztságért. Debrecen, KLTE. Határ-füzetek Ötvenhatosok Debrecen, Cívis Kiadó Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében. Budapest, 2001, Osiris A lódentől a miniszoknyáig. A XX. század második felének magyar öltözködéstörténete. Budapest, os Intézet-Corvina Hétköznapi élet Kádár János korában. Budapest, Corvina, 192 o. 7. Metszetek válogatott társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok. Budapest, Argumentum-1956-os Intézet. 8. Társadalmi változások Hajdú-Biharban In. Az ötvenes évek, 1956 és a korai Kádár-korszak Észak- és Kelet- Magyarországon Db KLTE III. Szerkesztett kötet 1. Csécsy Imre: Radikalizmus és demokrácia (Válogatott írások) Aetas-könyvek, Szeged Kovács Imre: Népiség, radikalizmus, demokrácia (válogatott publicisztikai írások)bp Századvég-Gondolat-Nyilvánosság Klub 3. Donáth Ferenc: A Márciusi Fronttól Monorig (Tanulmányok, vázlatok, emlékezések) Bp Századvég-MTA Közgazdaságtudományi Intézet (Szabó Judittal) 1

2 dokumentumai Hajdú-Biharban (Az 1956-os forradalom Hajdú-Bihar megyei történetének válogatott dokumentumai) Debrecen, Az 1956-os Intézet HBm.-i kutatócsoportja Gazdag Istvánnal és Filep Tiborral) 5. Vámbéry Rusztem: A mennyei Pilvax (Válogatott publicisztikai írások) Bp Századvég-Nyilvánosság Klub 6. Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben Bp Osiris os Intézet 7. Az ötvenes évek, 1956 és a korai Kádár-korszak Észak és Kelet-Magyarországon. Db KLTE Jelenkortörténeti Műhely I. 160 oldal (Tímár Lajossal) 8. Politika-gazdaság és társadalom a XX. századi magyar történelemben I. Db KLTE Jelenkortörténeti Műhely II. 334 oldal (Tímár Lajossal és Püski Leventével) 9. Politika-gazdaság és társadalom a XX. századi magyar történelemben II. Debrecen KLTE Jelenkortörténeti Műhely II. 324 oldal (Tímár Lajossal és Püski Leventével) 10. Mérlegen a XX. századi magyar történelem értelmezések és értékelések. Debrecen, 2002, 1956-os Intézet Debreceni Egyetem Történelmi Intézete Új- és Legújabbkori Magyar Történelmi Tanszék. Jelenkortörténeti Műhely III. 538 oldal (Püski Leventével) 11. Magyar társadalomtörténeti olvasókönyv 1944-től napjainkig. Budapest, Argumentum IV. Könyvfejezet 2. Külföldön magyarul 1. A nemzeti azonosságtudat néhány sajátossága Magyarországon 1945 után. In. Stefan Sutaj-Szarka László (szerk.) Regionális és nemzeti identitás formák a századi magyar és szlovák történelemben. Eperjes, Universum kiadó, o. 3. Magyarországon idegen nyelven 1. A Cultural and Social History of Hungary In. A Cultural History of Hungary I-II. Edited by László Kósa, Corvina-Osiris, Budapest, From long house to square. Changing village living conditions in Sixties Hungary. In. György Péter and János M. Rainer ed. : Muddling Trough in the long 1960s. Ideas and everyday life in high politics and the lower classes of communist Hungary. Trondheim, The Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution and Program on East European Culture and Societies. 2

3 1. Radikalizmus és demokrácia vonzásában (Csécsy Imre ) In: Csécsy Imre: Radikalizmus és demokrácia, Aetas-könyvek, Szeged "Magyarság, emberség, szabadság" (Jegyzetek Szabó Zoltánról) In: Más vagy - Az Alföld-stúdió antológiája,debrecen, Adalékok az 1956-os forradalom Hajdú-Bihar megyei utóvéd harcainak történetéhez In: A vidék forradalma. Szerk.: Simon Zoltán Debrecen, és Kommentár, 1992/2. sz /másodközlés/ 4. A lehetséges út (A debreceni munkástanácsok 1956-ban) In. Évkönyv I Bp Századvég-1956-os Intézet 5. Az elfelejtett tisztelgés (A Bibó-emlékkönyvről) Életünk, 1992/8-9. sz Adalékok Hajdú-Bihar megye 1956-os forradalmi bizottmányainak történetéhez. In. Évkönyv II Bp Századvég-1956-os Intézet 7. "Tudtam, hogy az emberek bizalmával visszaélni nem lehet" In. "Szuronyok hegyén nem lehet dolgozni" Bp Századvég-1956-os Intézet "Mi demokratikusan kaptuk meg ezt a tisztet" In. "Szuronyok hegyén nem lehet dolgozni". Bp Századvég-1956-os Intézet A magyar művelődés 1948 után. In. Kósa László (szerk.): Magyar Művelődéstörténet Bp. Orisis, Agrárpolitika és agrártársadalom Debrecenben In. Politika, gazdaság és társadalom a XX. századi magyar történelemben I. Jelenkortörténeti Műhely II. Debrecen, KLTE Kész ruhát vesz már a nép, olcsó, tartós, mindig szép! A divat és a városi öltözködés változásai Magyarországon az 1940-es évektől az 1960-as évek végéig. In: Ablonczy Balázs-Bertényi Iván-Hatos Pál-Kiss Réka (szerk.): Hagyomány, közösség, művelődés.tanulmányok a hatvanéves Kósa László tiszteletére. Budapest, B.I.P o. 12. Az értelmiségi társadalom és az értelmiségi magatartásformák néhány jellegzetessége Magyarországon a közelmúltban. In. Dalos Rimma-Kiss Endre(szerk.): Értelmiség társadalom politika: , Budapest, 2002, Friedrich Ebert Stiftung, o. 13. Értelmiség, politika, kultúra a Kádár-korszakban. In: Társadalom és kultúra Magyarországon a században. Tanulmányok. Szerk.: Vonyó József. Pannónia Könyvek Magyar Történelmi Társulat, H. és é.n. (Pécs, 2003) 14. Községünkben nagy előrehaladást értünk el a szocializmus építése terén A történeti parasztság és az életmód változásai Magyarországon a hatvanas években. In. Rainer M. János(szerk.): Múlt századi hétköznapok tanulmányok a Kádárrendszer kialakulásának időszakáról. Budapest, os Intézet o. 15. A bőséges ínségtől az ínséges bőségig a fogyasztás változásai Magyarországon az 1956 utáni évtizedekben. In. Rainer M. János (szerk.): Magyarország a jelenkorban Évkönyv Budapest, os Intézet o. 3

4 16. A vidék forradalma 1956 Hajdú-Bihar Megye In. Szakolczai Attila-A. Varga László (szerk.): A vidék forradalma I. köt.budapest, os Intézet- Budapest Főváros Levéltára, o. 17. Hétköznapok, kreativitás és alkalmazkodóképesség a XX. századi Magyarországon. In. Patkós Anna (szerk.): Versenyképesség és kreativitás. Budapest, 2003, Oktatási Minisztérium-NKFP o. 18. A hosszú háztól a kockaházig. A lakásviszonyok változásai a magyar falvakban a hatvanas években. In. Rainer M. János (szerk.) Hatvanas évek Magyarországon. Budapest, os Intézet A közellátás helyzete az utóbbi időben romlott. Az élelmiszer-ellátás és a táplálkozás néhány jellegzetessége Magyarországon az 1950-es években. In. Rainer M. János-Standeisky Éva (szerk.): Magyarország a jelenkorban Évkönyv Budapest, os Intézet Sorsok és pályák az 56-osok életútvizsgálatának néhány tanulsága. In. Pál Lajos- Romsics Ignác (szerk.) 1956 okai, jelentősége és következményei. Budapest, Magyar Történelmi Társulat o. 21. A hétköznapi élet Magyarországon a XX. század második felében. In. Majtényi György-Szabó Csaba(szerk.): Rendszerváltás és Kádár-korszak Budapest, ÁBSZTL- Kossuth Kiadó, o. 22. A piaci szocializmus közelítések, értelmezések, értékelések. In. Rainer M. János(szerk.) Évkönyv o. (sajtó alatt.) V. Szakfolyóiratban megjelent tanulmány 1. Külföldön idegen nyelven 1. Die Fragen der geselschaftlichen Teilnahme im Jahre In. Die ungarische revolution Wien, Collegium Hungaricum 3. Magyarországon idegen nyelven 1. Towards to the Middle Class - with detours? In: Hungarian Studies, Volume 13, 1998/99. Number 1 p Tudnunk kellett volna (Töprengések a mai próza közelmúlt képeiről) Napjaink, 1986/8. sz "Demokratának lenni..." (Jegyzetek Bibó István szellemi portréjához) Határ, 1987/1. sz "Nem hagyjuk a tsz szervezést a véletlenre..." (Kollektivizálás Homokmégyen ) Aetas, 1987/3. sz ld. 4. "A forradalom alatt nem halt meg és nem sebesült meg senki" (Válság és stabilizáció Homokmégyen ben) Századvég, 1987/4-5. sz

5 5. Sors és történelem (Kovács Imre pályája 1945 után) Életünk, 1989/1-2. sz Időszerű-e a liberális szocializmus? (Jászi Oszkár könyvéről) Jelenkor, 1990/3. sz Szalonpótló ( A Napló ) Alföld, 1991/8. sz Egy civil megfigyelő (Konrád György esszéiről)alföld, 1991/10. sz Az irodalom köztársasága (Szabó Zoltán irodalomszemléletéről) Holnap, 1991/11. sz Türelem és megértés (Szabó Zoltán: Hazugság nélkül I-III.)Alföld, 1992/8. sz Illúziók nélkül (Fejtő Ferenc: Szép szóval) Alföld, 1993/11. sz A korszerűtlenség dicsérete I-II. rész (A magyarországi polgári radikalizmus a két világháború között) Kommentár, 1993/ Kommentár, 1994/ Szabadság és kultúra - Válasz a Nappali Ház körkérdésére. Nappali Ház, 1994/1. sz Az irodalom polgára - Vázlat Schöpflin Aladárról. Életünk, 1995/2. sz Egy konfliktus és következményei (56-osok életútelemzésének kérdései) Hitel, 1995/3. sz és Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben Bp Osiris-1956-os Intézet, Egy elkötelezett reformer - Donáth Ferenc.Rubicon, 1995/8. sz Szabad sajtó, szabad nép, hozzák vissza Nagy Imrét! (Politikai küzdelmek Hajdú- Biharban november 4-e után. Hitel, 1995/10. sz A gulyáskommunizmus. In: Romsics Ignác (szerk.): Mítoszok, legendák, tévhitek a 20. századi magyar történelemről. Budapest, 2002, Osiris, o. 19. Ötvenhatosok 56 után. Rubicon, 1996./8-9. sz A népi mozgalomról - értelmezési kísérletek megértő módban. Életünk, 1999/3. sz Volt-e szocialista társadalom Magyarországon? Beszélő, 2001/4. sz o. 22. A magyar társadalom szerkezeti változásai, Rubicon, 2001/3. sz o. 23. A gulyáskommunizmus valóság. Rubicon, 2002/1-2. sz o. 24. Divatosan és jól öltözötten A városi öltözködés és a divat néhány jellegzetessége Magyarországon az 1970-es és 1980-as években. Korall, 10. sz december, o. 25. A történeti parasztság változásai az 1960-as években. Századvég, 2003/1. sz o. 5

6 26. Cukros-zsíros kenyér és borjúbécsi az élelmiszerfogyasztási és táplálkozási szokások változásai Magyarországon 1945 után. Műhely, 2005/1. sz o. 27. Kis magyar retro. Debreceni Disputa, 2007/4. sz o. 28. Csepel bicikli, Caeser konyak, Symphonia, Trapper farmer. A fogyasztás és a fogyasztói magatartás változásai a szocialista korszakban. Múltunk, 2008/3. sz o. 29. Kéz-kezet mos szocialista összeköttetések a Kádár-korszakban. Bárka, 2008/6. sz o. VI. Gyűjteményes kötetben, konferenciakiadványban megjelent tanulmány 1. A megtorlás természetrajza: Hajdú-Bihar fordulóján. In. Évkönyv IV. Bp os Intézet Az első gazdasági mechanizmus viták ( ) fontosabb koncepciói a politikai viszonyok tükrében. Stúdium XVII. A KLTE Diákköreinek kiadványa, Debrecen, Irodalom és politika határán (Jegyzetek Kovács Imréről) In: Kovács Imre: Népiség, radikalizmus, demokrácia Bp. Századvég-Gondolat-Nyilvánosság Klub, "Eretnekségek" magyarázója (Jegyzetek Vámbéry Rusztemről) In. Vámbéry Rusztem: A mennyei Pilvax Bp Századvég-Nyilvánosság Klub Másodközlés: Hiány, 1994/1. sz Magánkisiparosok Magyarországon a második világháború utáni évtizedekben. In: Angi János-Barta János (szerk.): Tanulmányok L. Nagy Zsuzsa 70. születésnapjára. Debrecen, 2000, DUP o. 6. Változás és folytonosság a magyar társadalomban a XX. század második felében. Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv XV. Nyíregyháza, SZSZBML o. 7. Agrárkérdések és a magyar falu be. Évkönyv, Bp. 2000, 1956-os Intézet o. 8. A lódentől a miniszoknyáig Az öltözködés és a divat Magyarországon az 1950-es és az 1960-as években. In. Rainer M. János Standeisky Éva (szerk.): Magyarország a jelenkorban Évkönyv 2002.Budapest, 2002, 1956 os Intézet o. 9. Változó idők változó szokások. A tevékenységszerkezet, a jövedelem és a fogyasztás átalakulása a magyar falvakban a kollektivizálás időszakában. In. Ormos Mária (szerk.) Magyar évszázadok. Tanulmányok Kosáry Domokos 90. születésnapjára. Budapest, Osiris, o. 6

7 10. Rántott leves, cukros-zsíros kenyér és borjúbécsi. In. Hudi József(szerk.): A fogyasztás társadalomtörténete.rendi társadalom-polgári társadalom 19. Pápa- Budapest, Hajnal István Kör Pápai Reformátusgyűjtemények, o. 11. Szegény gazdagok vagyonosodás és gazdagság a szocialista korszak Magyarországán. In. Tomka Béla-Klement Judit (szerk.): Tanulmányok Kövér György hatvanadik születésnapjára. Budapest, Századvég o. (sajtó alatt) VII. Ismertetés, recenzió 1. Közös utakon (Borsi-Kálmán Béla könyvéről) Alföld, 1985/10. sz A tisztázás igényével ( "Mű? Munkás?") Határ, 1986/1. sz Látlelet (Szociológia diákköri dolgozatok, szerk.: Kabai Imre-Kiss József. Stúdium XVI. Debrecen, KLTE 1985.) Századvég, 1986/1. sz Tardy Lajos: Szaggatott krónika. Alföld, 1986/11. sz Széljegyzetek egy falumonográfia ürügyén (Báránd története és néprajza)alföld, 1987/4. sz Magyarország leghosszabb évtizede (Szabó Bálint: Az "ötvenes évek") Aetas, 1987/2. sz Vádirat az embertelenség ellen (Závada Pál: Kulákprés) Forrás, 1987/11. sz A hatalmi rendszer természetrajza (Töprengések Magyar Bálint: Dunaapáti című dokumentumszociográfiája kapcsán)alföld, 1988/6. sz Az autonómiáról néhány tételben ( Varga Csaba: Duna-táji tudósítás) Új Auróra, 1989/2. sz Mészáros Sándor: A kék hegyeken túl... Forrás, 1989/3. sz Egy dunai patrióta hagyatéka (Jászi Oszkár: A Monarchia jövője - a dualizmus bukása és a Dunai Egyesült Államok) Életünk, 1989/3. sz Andrassew Iván-Pál János: Prolilét-ra. Életünk, 1989/7. sz Németh József: Értelmiség és konszolidáció Alföld, 1989/9. sz A létezés lehetőségei (A helyi cselekvés c. kötetről)új Auróra, 1989/6. sz A szemtanú hitelességével (Kovács Andor: Forradalom Somogyban) Alföld, 1990/1. sz

8 17. Radikalizmus és magyarság (Salamon Konrád: A harmadik út kísérlete) Életünk, 1990/3. sz A perc hatalma (Haraszti Miklós: Darabbér) Alföld, 1990/9. sz Metamorfózis Hungariae (Sándor Iván: Vízkereszttől karácsonyig) Életünk, 1990/9. sz Irodalom, politika, történelem (Pomogáts Béla: Irodalmunk szabadságharca, 1956) Alföld, 1990/12. sz Van-e az örömódának titkos záradéka? (Lányi András könyvéről) Alföld, 1991/7. sz Tíz év (Forrás-antológia ) Életünk, 1991/7. sz Vita közben (Rainer M. János: Az író helye) Alföld, 1991/9. sz "Igazságot, nem könyörületességet!" (K. Havas Géza: Talpra, halottak!) Alföld, 1991/11. sz Marginalitások(?) - Lengyel András: Útkeresések; Törésvonalak. Jelenkor, 1992/1. sz Időszerűtlenségek? - Jászi Oszkár Közép-európai dossziéjáról. Életünk, 1992/2. sz Párizsi őrhelyről (Kemény István: Közelről és távolból) Alföld, 1992/7. sz Az ismeretlen forradalom (Az 1956-os történelmi olvasókönyvről és Molnár Miklós:Egy vereség diadala c. könyvéről) Kommentár, 1992/3. sz "Alany akarok lenni, nem tárgy!" (Kenedi János esszéiről) Alföld, 1993/3. sz Szabadnak lenni (A hatalom humanizálása - tanulmányok Bibó István életművéről. Szerk.: Dénes Iván Zoltán) Alföld, 1994/10. sz Dokumentumok igézetében (Dikán Nóra: Az 1956-os forradalom utáni megtorlás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei dokumentumai 1-6. köt.). In. Évkönyv, Budapest, Századvég-1956-os Intézet Helyi forradalom - Völgyesi Zoltán: A helyi forradalom - Hajdúnánás 1956-ban. Debreceni Szemle, 1994/4. sz A szakszerűség vonzásában (Hajnal István: Technika, művelődés) Életünk, 1994/12. sz Az önismeret bátorsága (Márai Sándor: Vasárnapi krónika) Hitel, 1995/4. sz Abszurditások kora - Erdmann Gyula: Begyűjtés, beszolgáltatás Magyarországon Aetas, 1995/1-2. sz

9 36. Forradalom Somogyban - Szántó László: Az 1956-os forradalom Somogyban c. Dokumentumkötetéről.Múltunk, sz. 37. Az életpálya tragikuma - Kövér György: Losonczy Géza ( ) Életünk, 1999/1. sz A politikai struktúra újjászervezésének kísérlete 1956-ban. Vida István (szerk.): 1956 és a politikai pártok - válogatott dokumentumok In. Évkönyv VII. Bp os Intézet Bőhm Antal: A XX. századi magyar társadalom BUKSZ, 1999/4. sz A proletárdiktatúra a munkásosztály önuralma. Belényi Gyula-Sz. Varga Lajos: Munkások Magyarországon In. Évkönyv IX. Budapest, o. 41. Adalékok a proletarizáció történetéhez (Majtényi György-Szatucsek Zoltán (szerk.): A szabó tűje és a cipész dikicse Dokumentumok a kisipar és a kiskereskedelem államosításának történetéből) Korall, december, 14. sz o. 42. Egy debreceni munkás a forradalomban.múltunk, 2007./4. sz. VIII. Egyéb publikációk 1. Magyarország a jelenkorban II. Magyarország története CD-room ( A magyar gazdaság átalakulása , A magyar társadalom között, A hétköznapi élet Magyarországon , Kultúra és művelődés című fejezetei.) Budapest, os Intézet. 9

a. Kötetek b. Tanulmányok

a. Kötetek b. Tanulmányok A Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok 5/0151/2001. számú projektjének (A hatvanas évek Magyarországon) keretében született publikációk jegyzéke az 1956-os Intézet munkatársai 2001 a. Kötetek Kőrösi

Részletesebben

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története II., valamint a Magyarország történelem és társadalomismerete a XX. században c. tanegységekhez (TAB 1106, TAB 2112) 2014/15-ös tanév, II. félév Témakörök

Részletesebben

Standeisky Éva PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE

Standeisky Éva PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 1 Standeisky Éva PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE Könyv 1. A Magyar Kommunista Párt irodalompolitikája, 1944-1948. Négy évtized 11. Kossuth K. 1987. 162 o. 2. Írók lázadása. 1956-os írószövetségi jegyzőkönyvek. Irányított

Részletesebben

Az olvasási képesség fejlõdése és fejlesztése Gondolatok az olvasásról és az olvasástanításról egy tanulmánykötet kapcsán

Az olvasási képesség fejlõdése és fejlesztése Gondolatok az olvasásról és az olvasástanításról egy tanulmánykötet kapcsán OLVASÁSPEDAGÓGIA Az olvasási képesség fejlõdése és fejlesztése Gondolatok az olvasásról és az olvasástanításról egy tanulmánykötet kapcsán Az olvasás az egyik legfontosabb eszköztudásunk, hiszen az írott

Részletesebben

Falevicz, Jan Karol 1974 A lengyel ifjúság alkoholfogyasztásának társadalmi tényezõi. (Fordította: Andorka Rudolf) In: A deviáns viselkedés

Falevicz, Jan Karol 1974 A lengyel ifjúság alkoholfogyasztásának társadalmi tényezõi. (Fordította: Andorka Rudolf) In: A deviáns viselkedés Irodalomjegyzék Anuarul Statistic al R.P.R. Editura ªtiinþificã. Bucureºti. 1957. Anuarul Statistic al R.P.R. Bucureºti. 1959. Anuarul Statistic al R.P.R. Bucureºti 1963. Anuarul Statistic al R.S.R. Bucureºti

Részletesebben

Történelem 9. évfolyam. 9/6. A görög történelem kezdetei: Kréta és Mükéné. 9/8. Az arisztokrácia és a démosz polgárjogi küzdelme Athénban

Történelem 9. évfolyam. 9/6. A görög történelem kezdetei: Kréta és Mükéné. 9/8. Az arisztokrácia és a démosz polgárjogi küzdelme Athénban Történelem 9. évfolyam 9/1. Az emberré válás és az őskőkor Az újkőkor 9/2. Az első civilizáció: Mezopotámia, Óbabiloni Birodalom 9/3. Egyiptom, a Nílus ajándéka 9/4. Elő-Ázsia államai: Palesztina, Fönícia,

Részletesebben

Curriculum vitae. DsC. dissertation: The changing of everyday life in Hungary in the second half of twentieth century

Curriculum vitae. DsC. dissertation: The changing of everyday life in Hungary in the second half of twentieth century Curriculum vitae Dr. Tibor Valuch Date of birth: 19 June, 1963 Place of birth: Tata, Hungary Marital status: Married, with two children Contact: E-mail: valuch@t-online.hu, valuch63@gmail.com Phone: +36-30-9286-786

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ TÁMOP 4.1.2-08/1/C-2009-0009 Képzık képzése projekt TÁMOP 4.1.2-08/1/C Prezentáció-multimédia kurzus Portfolió Készítette: Dr. Kalocsai Péter Ph.D

Részletesebben

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN 30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN Tartalom Tanulmányok TAKÁCS TIBOR A Weidemann-ügy, 1961. Sport, hatalom és állambiztonság a korai Kádár-korszakban...

Részletesebben

http://pdk.e3.hu Curriculum Vitae Személyes adatok Díjak, elismerések Tanulmányok p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t

http://pdk.e3.hu Curriculum Vitae Személyes adatok Díjak, elismerések Tanulmányok p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t http://pdk.e3.hu Szűcs Zoltán Gábor Még irodalmárként kerültem kapcsolatba a diszkurzív politikatudománnyal. Kezembe akadt a Beszélő politika

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Középiskola 1988 1992 Táncsics Mihály Gimnázium, Kaposvár

Szakmai önéletrajz. Középiskola 1988 1992 Táncsics Mihály Gimnázium, Kaposvár Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név: Dr. Müller Rolf Születési hely, idő: Kaposvár, 1974. június 1. Állampolgárság: magyar. Telefon: 1-413-23-57 E-mail: muller@abtl.hu Középiskola 1988 1992 Táncsics

Részletesebben

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com Babes Bolyai Tudományegyetem Történelem Filozófia Kar Történelem szak Egyetemes XX. századi történelem Szemináriumi témák és olvasmányok Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szakkönyvtár állományának gyarapítására c. pályázathoz. Pályázati azonosító: 204110/00605

Szakmai beszámoló. Szakkönyvtár állományának gyarapítására c. pályázathoz. Pályázati azonosító: 204110/00605 Szakmai beszámoló Szakkönyvtár állományának gyarapítására c. pályázathoz Pályázati azonosító: 204110/00605 A pályázat elnyerésével sikerült a könyvtári állományunkat bővíteni, ez annál is inkább örvendetes,

Részletesebben

Legfontosabb publikációk:

Legfontosabb publikációk: Legfontosabb publikációk: 1. Marosán György. (2011): A gazdasági döntések evolúciós elméletének néhány kérdése. Köz- Gazdaság. VI. évfolyam 1. szám. Február 107-122. 2. Marosán György (2011): Az altruizmus

Részletesebben

Tartalom. Bevezető / 7

Tartalom. Bevezető / 7 bevezető Visszaemlékezéseimet írva halottak, halottaim közt bóklásztam. Jó volt őket rövidebb hosszabb ideig magamhoz hívni. Mint hajdanán, most is szeretettel néztek rám. Faggattam volna őket, de a múltba

Részletesebben

I. Általános információk az elıadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az elıadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Kar Történelem és Filozófia Egyetemi év: 2008-2009 Félév 2. I. Általános információk az elıadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve:

Részletesebben

Dél- és Délkelet-Ázsia, valamint az Indiai-óceán északi térségének stratégiai és biztonságpolitikai folyamatai.

Dél- és Délkelet-Ázsia, valamint az Indiai-óceán északi térségének stratégiai és biztonságpolitikai folyamatai. HÁDA Béla tudományos segédmunkatárs Telefon: 432-9092, 20-818 Email: hada.bela@uni-nke.hu Végzettség ELTE BTK történelem szak (2008) ELTE TáTK politológia szak (2010) ELTE BTK Történelemtudományok Doktori

Részletesebben

RENDSZERVALTOK A BALOLDALON

RENDSZERVALTOK A BALOLDALON RENDSZERVALTOK A BALOLDALON REFORMEREK ÉS REFORMKÖRÖK 1988-1989 VÁLOGATOTT DOKUMENTUMOK KOSSUTH KIADÓ BUDAPEST 1999 NIEDERS, \ ATS- U. UNIV.-! Tartalom Előszó 19 Géczi József: Reformerek és reformkorok

Részletesebben

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás.

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás. Lovas Kiss Antal Publikációs lista Önálló könyv - A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a délbihari régióban. Doktori disszertáció 2003. 255. p. - Piaci túlélés kisüzemi

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDM1005 Euroharmonizáció A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna főiskolai adjunktus Heti óraszám (nappali): 2+0 Kredit: 4 Féléves óraszám (levelező): 12

Részletesebben

3. Neveléstörténeti szöveggyűjtemény 2. átdolgozott kiadás Szerk.: Dr. Horváth László

3. Neveléstörténeti szöveggyűjtemény 2. átdolgozott kiadás Szerk.: Dr. Horváth László Dr.Pornói Imre HAZAI KIADVÁNYOK Könyv 1. A nyolcosztályos népiskola gondolata és megvalósítása a két világháború közötti időszakban Kézirat, Doktori disszertáció KLTE, Debrecen, 1993. 2. Neveléstörténeti

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA

KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA In memóriám Nagy Lajos NAP KIADÓ TARTALOM FIATAL EMBEREK Borbély Sándor: így élt Nagy Lajos. Részlet (In: Borbély Sándor: így élt Nagy Lajos. Bp., Móra, 1986) 7 Kardos Pál:

Részletesebben

Csepel bicikli, Caesar konyak, Symphonia, Trapper farmer A fogyasztás és a fogyasztói magatartás változásai a szocialista korszakban

Csepel bicikli, Caesar konyak, Symphonia, Trapper farmer A fogyasztás és a fogyasztói magatartás változásai a szocialista korszakban 40 fogyasztástörténet [ ] VALUCH TIBOR Csepel bicikli, Caesar konyak, Symphonia, Trapper farmer A fogyasztás és a fogyasztói magatartás változásai a szocialista korszakban Az 1945-öt követô korszak fogyasztástörténeti

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor. A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old.

PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor. A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old. PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor Önálló kötet A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old. Szerkesztett könyvek Szolgálhat-e mintaként a francia német

Részletesebben

Máthé Áron PUBLIKÁCIÓS LISTA. Könyvek Magyar tragédia, 1944 1947. Többekkel. Szerk. Halmy Kund Schmidt Mária. Budapest, XX. Század Intézet, 2011.

Máthé Áron PUBLIKÁCIÓS LISTA. Könyvek Magyar tragédia, 1944 1947. Többekkel. Szerk. Halmy Kund Schmidt Mária. Budapest, XX. Század Intézet, 2011. Máthé Áron PUBLIKÁCIÓS LISTA Könyvek Magyar tragédia, 1944 1947. Többekkel. Szerk. Halmy Kund Schmidt Mária. Budapest, XX. Század Intézet, 2011. A zuglói nyilasok pere (1966 1967). Értelmezési lehetőségek.

Részletesebben

A magyar politikai rendszer. Körösényi-Tóth-Török: A magyar politikai rendszer.

A magyar politikai rendszer. Körösényi-Tóth-Török: A magyar politikai rendszer. A magyar politikai rendszer Körösényi-Tóth-Török: A magyar politikai rendszer. Az előadások témakörei jelentőség, hatás? KERETEK Politikai tradíciók Politikatörténet Politikai kultúra Politikai gondolkodás

Részletesebben

Magyarország társadalomtörténete

Magyarország társadalomtörténete 1. Bevezetés 2. Magyarország helye Európában 3. Polgárosodás a dualizmus korában A Horthy-korszak 4. Trianon és következményei 5. Az elit és a középrétegek 6. Kispolgárság, parasztság 7. Az alsó rétegek

Részletesebben

Felkelõcsoport a Corvin közben

Felkelõcsoport a Corvin közben EÖRSI LÁSZLÓ Felkelõcsoport a Corvin közben A forradalom kirobbanását követõ éjjeli-hajnali órákban megjelentek a fõvárosban a szovjet páncélos alakulatok, amelyekkel szemben városzszerte felvették a harcot

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya 1990. évi LXIV. törvény a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 KALÁSZ PÉTER KI GAZDAGSZIK GYORSABBAN? PROPAGANDA ÉS VALÓSÁG A JÖVEDELEMPOLITIKAI VITÁK TÜKRÉBEN AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 Történeti háttér Magyarország a 60-as évek elején hasonlóan a többi szocialista

Részletesebben

DR. BÉNYEI PÉTER egyetemi adjunktus

DR. BÉNYEI PÉTER egyetemi adjunktus DR. BÉNYEI PÉTER egyetemi adjunktus PUBLIKÁCIÓS LISTA A) LEKTORÁLT/REFERÁLT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK (A MAB-NAK A TÖRZSTAGSÁGRA VONATKOZÓ SZEMPONTRENDSZERE ALAPJÁN, LÁSD A FÜGGELÉKET) I. Szakkönyv, monográfia

Részletesebben

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p.

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p. 2014. július 21. Törvények, Adattárak, címtárak Levéltári forrás Lexikonok Törvények *1929. XI. *1934. VIII. t.-c. *A vallás- és közoktatásügyi miniszter végrehajtó 9300/1935. III. számú rendelete *A vallás-

Részletesebben

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék Modern magyar irodalom II. BBNMI01200 Irodalomjegyzék 1. Nemzeti és szociális inspiráció a késő modernitás második felében, az 1920-1960 közötti korszak magyar irodalmában. A határokon innen és a határokon

Részletesebben

Történelmi és kulturális hagyományainkhoz hûen

Történelmi és kulturális hagyományainkhoz hûen S Z É K E S F E H É R VÁ R 2 0 0 6 p r o g r a m o k Történelmi és kulturális hagyományainkhoz hûen Egy város életének, mindennapjainak, közérzetének meghatározó tényezõje, hogy lakói milyen kulturális

Részletesebben

A KIEGYEZÉS. Szerkesztette CIEGER ANDRÁS

A KIEGYEZÉS. Szerkesztette CIEGER ANDRÁS A KIEGYEZÉS Szerkesztette CIEGER ANDRÁS OSIRIS KIADÓ BUDAPEST 2004 TARTALOM ELOSZO I. FORRÁSOK Apponyi György gróf országbíró emlékirata Ferenc Józsefhez (1863) 15 Eötvös József báró: Vélemény a Reichsrat

Részletesebben

MTA GYEP kiadványok, publikációk, szakmai háttéranyagok 2006-2011

MTA GYEP kiadványok, publikációk, szakmai háttéranyagok 2006-2011 MTA GYEP kiadványok, publikációk, szakmai háttéranyagok 2006-2011 (a Programiroda gondozásában megjelent kiadványok, a munkatársak programhoz kötődő publikációi, tanulmányai, szakmai anyagai, valamint

Részletesebben

KOMPLEXVIZSGA KÉRDÉSEK DIPLOMÁCIAI FŐSZAKIRÁNY (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK) 2009

KOMPLEXVIZSGA KÉRDÉSEK DIPLOMÁCIAI FŐSZAKIRÁNY (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK) 2009 KOMPLEXVIZSGA KÉRDÉSEK DIPLOMÁCIAI FŐSZAKIRÁNY (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK) 2009 1. Jellemezze a hidegháborús nemzetközi rendszert a szuezi válság alatt! - Ismertesse a szuezi válság nemzetközi körülményeit,

Részletesebben

Komparatív kapitalizmus

Komparatív kapitalizmus Komparatív kapitalizmus Komparatív kapitalizmus Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék. Szóbeli záróvizsga tételek

SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék. Szóbeli záróvizsga tételek SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Szóbeli záróvizsga tételek Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés szociális munka szakirány 2015-2016. tanévtől 1 Tartalom Társadalomismeret...

Részletesebben

STATISZTIKAI SZEMLE 75. ÉVFOLYAM 1997. ÉV TARTALOM ÁLATALÁNOS ELMÉLET A STATISZTIKA TÖRTÉNETE ÉS SZERVEZETE

STATISZTIKAI SZEMLE 75. ÉVFOLYAM 1997. ÉV TARTALOM ÁLATALÁNOS ELMÉLET A STATISZTIKA TÖRTÉNETE ÉS SZERVEZETE STATISZTIKAI SZEMLE 75. ÉVFOLYAM 1997. ÉV TARTALOM ÁLATALÁNOS ELMÉLET A STATISZTIKA TÖRTÉNETE ÉS SZERVEZETE A jogharmonizációs szabályozás gazdasági hatásvizsgálata. Kenneth Binning Futó Péter.. 2/101

Részletesebben

ÉLETRAJZ. Koppány Attila festőművész (Enying, 1947. február 25.) Honlap: www.art-koppany.sze.hu Lakcím: 9021 Győr, Király u. 5.

ÉLETRAJZ. Koppány Attila festőművész (Enying, 1947. február 25.) Honlap: www.art-koppany.sze.hu Lakcím: 9021 Győr, Király u. 5. ÉLETRAJZ Koppány Attila festőművész (Enying, 1947. február 25.) Honlap: www.art-koppany.sze.hu Lakcím: 9021 Győr, Király u. 5. Tanulmányok 1961-1970 Derkovits Képzőművészeti Kör, Székesfehérvár. Mestere:

Részletesebben

Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA

Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA TÖRTÉNETI IRODALOM 249 csak elismeri Bangha emberi nagyságát, hanem abbéli meggyõzõdésének is hangot ad, hogy Bangha nagyobb volt legtöbb bírálójánál is. A kötet használatát számos függelék segíti. Ezek

Részletesebben

Magyarországon 1948 után

Magyarországon 1948 után 1948 2008 RENDSZERVÁLTÁS ÉS GAZDASÁG Magyarországon 1948 után megkezdõdtek a szovjet típusú gazdasági jog évtizedei. Ennek egyik alapvetõ tényezõje volt a szovjet jogi technikával végrehajtott államosítás:

Részletesebben

Dr. habil. Molnár László publikációs jegyzéke

Dr. habil. Molnár László publikációs jegyzéke Dr. habil. Molnár László publikációs jegyzéke Hazai kiadású tanulmánykötet: 1. Jelentés a dialógus nyomán (Tanulmányok a fiatal Fülep Lajos művészeti írásairól) Argumentum Kiadó, Budapest, 2001. 150 p.

Részletesebben

Információ és Társadalom

Információ és Társadalom Információ és Társadalom Nyíregyházi Főiskola 2013. november 21 22. 2013. november 21. csütörtök 10. 30. 10.45. Megnyitó 10.45. 11.15. Plenáris előadás Z. Karvalics László: Az információtörténelem mint

Részletesebben

ABLAKA GERGELY (SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ)

ABLAKA GERGELY (SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ) (SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ) SZEMÉLYES ADATOK: Név: Ablaka Gergely Születési hely és idő: Budapest, 1979. December 14. E-mail: ablakagergely@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2003 szeptemberétől: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE 2009. december 31. V. MEZŐVÁROSOK, 1848-TÓL RENDEZETT TANÁCSÚ VÁROSOK, 1929-TŐL MEGYEI VÁROSOK LEVÉLTÁRAI CSONGRÁD VÁROS LEVÉLTÁRA

Részletesebben

Kemenesalja Művelődési Ház Központ és Könyvtár Celldömölk, Géfin tér 1. NYME,SEK, "D" épület Szombathely Berzsenyi tér 2.

Kemenesalja Művelődési Ház Központ és Könyvtár Celldömölk, Géfin tér 1. NYME,SEK, D épület Szombathely Berzsenyi tér 2. Magyar Éremgyűjtők Egyesülete 20évi rendezvények ( az események még hiányosak, az időpontok változhatnak, érdeklődjenek a központi irodában és a csoportoknál) Hó Nap, óra Csoport Program Helyszín Elérhetőség

Részletesebben

Egy metafora megérkezik

Egy metafora megérkezik Egy metafora megérkezik Információs társadalom A-tól Z-ig sorozat A mû eredeti címe: The Third Wave 2000 by Alvin Toffler Hungarian translation Rohonyi András, Typotex, 2001 ISBN: 963-9326-21-6 ISSN: 1587

Részletesebben

XVII. évfolyam 3. szám 2009. február 1. Szűcs Erik szüleivel. Az új polgárőr bébiről szóló írásunk a 36. oldalon olvasható! (fotó: Molnár Mihály)

XVII. évfolyam 3. szám 2009. február 1. Szűcs Erik szüleivel. Az új polgárőr bébiről szóló írásunk a 36. oldalon olvasható! (fotó: Molnár Mihály) XVII. évfolyam 3. szám 2009. február 1. Szűcs Erik szüleivel Az új polgárőr bébiről szóló írásunk a 36. oldalon olvasható! (fotó: Molnár Mihály) - 34 - NAPTÁR Február 1. 2. 3. 6. 7. 1956-ban ezen a napon

Részletesebben

A kutatási eredmények ismertetése

A kutatási eredmények ismertetése Nyilvántartási szám: T 049158 A kutatási eredmények ismertetése A II. világháború után a kolozsvári nyelvészek nagyszabású népnyelvkutató munkát végeztek a romániai magyarság körében. Számos monográfiát,

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Takács László: Kosztolányi Dezső: Szent Imre himnuszok Hárs Endre:

Részletesebben

/ / POKOLRASZALLAS SARKADI IMRE EMLÉKEZETE NAP KIADÓ

/ / POKOLRASZALLAS SARKADI IMRE EMLÉKEZETE NAP KIADÓ / / POKOLRASZALLAS SARKADI IMRE EMLÉKEZETE NAP KIADÓ TARTALOM Sarkadi Imre: Lakodalom előtt. A SZÖKEVÉNY Bata Imre: Sarkadi Imréről. Részlet (In: Bata Imre: ívelő pályák. Bp., Szépirodalmi, 1964.) 9 Kónya

Részletesebben

Az alternativitás kérdése a neveléstudományban 1

Az alternativitás kérdése a neveléstudományban 1 MAGYAR PEDAGÓGIA 94. évf. 3 4. szám 349 353. (1994) Az alternativitás kérdése a neveléstudományban 1 Vastagh Zoltán Janus Pannonius Tudományegyetem és Főiskola Az alternatív szó eredeti értelmében azt

Részletesebben

FELHÍVÁS! TARTALOMJEGYZÉK*

FELHÍVÁS! TARTALOMJEGYZÉK* Budapest, 2010. február 15. Ára: 3970 Ft 2. szám FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Olvasóink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2010. évi elõfizetési árainkra! TARTALOMJEGYZÉK*

Részletesebben

Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában. Leltár

Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában. Leltár Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában Leltár I. Magyar történelem A) Történelem szakaszonként 1. I. 955 Őstörténetünk, honfoglalás, kalandozások, Kárpát-medence

Részletesebben

Az Ózdi Mûvelõdési Intézmények Lajos Árpád Honismereti Körének évkönyve

Az Ózdi Mûvelõdési Intézmények Lajos Árpád Honismereti Körének évkönyve Az Ózdi Mûvelõdési Intézmények Lajos Árpád Honismereti Körének évkönyve Ózd, 2008 AZ ÓZDI MÛVELÕDÉSI INTÉZMÉNYEK (ÓMI) KIADVÁNYA Felelõs kiadó: Pappné Szalka Magdolna igazgató, Ózdi Mûvelõdési Intézmények

Részletesebben

NCA Dél-alföldi Regionális Kollégiuma

NCA Dél-alföldi Regionális Kollégiuma Bakai Csaba, Török Gábor Bakai Csaba Farkas Gábor Gellérfy László Gellérfy László Együtt Szegedért Magyar Autósok és Motorosok Országos Szövetsége Európa Jövője Egyesület Hansági Ferenc Oktatási Alapítvány

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY 16. Az R. Mellékletének TÖRTÉNELEM fejezete és az azt követő szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép: TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK 1.1. Releváns információk

Részletesebben

KOMÁROMI CSABA Zelk Zoltán hagyatékáról szubjektíven

KOMÁROMI CSABA Zelk Zoltán hagyatékáról szubjektíven KOMÁROMI CSABA Zelk Zoltán hagyatékáról szubjektíven Este jó, este jó este mégis jó. Apa mosdik, anya főz, együtt lenni jó. [ ] Nem félek, de azért sírni akarok, szállok én is mint a füst, mert könnyű

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Jogi alapismeretek (Közjog) I.

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Jogi alapismeretek (Közjog) I. Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Nagy Andrea főiskolai docens TKI Cél, az

Részletesebben

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények Gergely Attila: A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények (Megjelenés nyelve: H magyar, E angol, J japán) 1. TANULMÁNYOK A. Egyéni közlemények A politikai kéregmozgások külső eredői Japánban

Részletesebben

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK Kaposi József Történelem Közműveltségi tartalmak 1-4. évfolyamon a helyi és mikro-történelem jelenik meg (személyes, családi történelem, valamint a magyar

Részletesebben

dolatait összegzi az avatatlan olvasó számára, hogy azután a saját negyvenéves elemzôi tapasztalatának

dolatait összegzi az avatatlan olvasó számára, hogy azután a saját negyvenéves elemzôi tapasztalatának 240 Figyelô dolatait összegzi az avatatlan olvasó számára, hogy azután a saját negyvenéves elemzôi tapasztalatának birtokában kimutassa az új munkák érdemeit és fogyatékosságait. Az analitikus írások szimmetriaközpontja

Részletesebben

Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1995. Bényei Miklós

Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1995. Bényei Miklós Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIII 353 Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1995 Bényei Miklós BIBLIOGRÁFIÁK * Bényei Miklós: Bibliográfiai tájékoztató. Vámospércs. = Vámospércs története.

Részletesebben

LENGYEL László: Illeszkedés vagy kiválás. Budapest, Osiris Kiadó, 2006, 297 old, kötve, ISBN 963 389 636 3, 2480 Ft.

LENGYEL László: Illeszkedés vagy kiválás. Budapest, Osiris Kiadó, 2006, 297 old, kötve, ISBN 963 389 636 3, 2480 Ft. 1 MEKKORA VALÓJÁBAN MAGYARORSZÁG? LENGYEL László: Illeszkedés vagy kiválás. Budapest, Osiris Kiadó, 2006, 297 old, kötve, ISBN 963 389 636 3, 2480 Ft. Kakukktojás a főként alternatív az egyetemi tanszékek

Részletesebben

DR. PETKÓ MIHÁLY PÉTER

DR. PETKÓ MIHÁLY PÉTER ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: DR. PETKÓ MIHÁLY PÉTER Szül. hely és idő: Debrecen, 1974. december 13. Állampolgárság: Magyar Cím: 4225 Debrecen, Platán utca 12. e-mail: petkom@kih.gov.hu (publikus) TANULMÁNYOK:

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, MINT HAZÁNK EURÓPAI UNIÓBA ILLESZKEDÉSÉNEK FONTOS ESZKÖZE MIHÁLYI HELGA

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, MINT HAZÁNK EURÓPAI UNIÓBA ILLESZKEDÉSÉNEK FONTOS ESZKÖZE MIHÁLYI HELGA A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, MINT HAZÁNK EURÓPAI UNIÓBA ILLESZKEDÉSÉNEK FONTOS ESZKÖZE MIHÁLYI HELGA A témaválasztás és a cím rövid magyarázatra szorul abból a szempontból, hogyan kapcsolódik előadásom

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 5. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

TOUR DE DEBRECEN 2014 CUBE HORTOBÁGY PRÓBA 55KM ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK

TOUR DE DEBRECEN 2014 CUBE HORTOBÁGY PRÓBA 55KM ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK 1 358 Bartha Gergely DKSI-Freeriderz Felnőtt 01:36:55.994 2 444 Pocsai Balázs Debreceni Sportcentrum Felnőtt 01:36:58.084 3 316 Kiss Attila DKSI-Freeriderz Master 01:36:58.932

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár magyei Múzeumok Igazgatósága tudományos munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1975~1977-ben

A Szabolcs-Szatmár magyei Múzeumok Igazgatósága tudományos munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1975~1977-ben A Szabolcs-Szatmár magyei Múzeumok Igazgatósága tudományos munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1975~1977-ben Az 1970-es évtizedben egyre nagyobb számban jelentek meg cikkek, kiállítás vezetők, ismertetések

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

SPB1305 3 3 3 2+1 : SPB1306

SPB1305 3 3 3 2+1 : SPB1306 Tantárgy neve: Szociológia 3 Tantárgy kódja: SPB1305 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám: (elm.+gyak.) 2+1 Félévi követelmény: k Előfeltétel : SPB1306 Tantárgyfelelős neve és beosztása:

Részletesebben

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei)

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) Nemrég Magyarországon járt a Dalai Láma. Valaki a közönségből megkérdezte tőle, hogy tényleg Magyarországon van e a Föld gyógyító szívcsakrája, konkrétan

Részletesebben

ELTE TáTK szociológia egyetemi szakra vonatkozó szakdolgozati és záróvizsga követelmények

ELTE TáTK szociológia egyetemi szakra vonatkozó szakdolgozati és záróvizsga követelmények ELTE TáTK szociológia egyetemi szakra vonatkozó szakdolgozati és záróvizsga követelmények Tartalmi követelmények Szakdolgozat követelményei Bevezető fejezet a téma megjelölése, a témaválasztás indoklása,

Részletesebben

Összefoglaló tájékoztatás visszavonása

Összefoglaló tájékoztatás visszavonása Összefoglaló tájékoztatás visszavonása A Kbt. 113. (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre. I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és cím(ek) 1 (jelölje

Részletesebben

össz Bagi Csilla 2004 4 (40-44) 1964 dr. Regele senior 1:17,59 100 gyors

össz Bagi Csilla 2004 4 (40-44) 1964 dr. Regele senior 1:17,59 100 gyors Abosiné Vera 1997 4 (40-44) 1957 Sopron 1:32,45 100 gyors Abosiné Vera 1998 4 (40-44) 1957 Sopron 38,42 50 gyors Alexi Anna 2004 1 (25-29) 1977 Bp. delfinek 1:20,10 100 pill Alexi Anna 2004 1 (25-29) 1977

Részletesebben

Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap

Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap Az Allianz Alapkezelõ Zrt. Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves Jelentés 2010 I. félév A jelen tájékoztatót az Allianz Alapkezelõ Zrt., mint az Allianz Pénzpiaci Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelõje

Részletesebben

Összehasonlító értékkutatás diplomás ápolóhallgatók és pedagógushallgatók körében

Összehasonlító értékkutatás diplomás ápolóhallgatók és pedagógushallgatók körében Összehasonlító értékkutatás diplomás ápolóhallgatók és pedagógushallgatók körében A szociológia az érték fogalmát kulturális alapelvnek tekinti, melyet társadalmi normákkal, normarendszerrel kapcsol össze.

Részletesebben

BALÁZS GÁBOR: A NEMZETI BIZOTTSÁGOK MŰKÖDÉSE PEST MEGYÉBEN 1. Bevezetés

BALÁZS GÁBOR: A NEMZETI BIZOTTSÁGOK MŰKÖDÉSE PEST MEGYÉBEN 1. Bevezetés BALÁZS GÁBOR: A NEMZETI BIZOTTSÁGOK MŰKÖDÉSE PEST MEGYÉBEN 1 Bevezetés A II. világháború után, elsősorban a béke első óráiban alapvető szerepük volt a rendkívüli néphatalmi szerveknek a mindennapi életben.

Részletesebben

ii-1 Politikai kommunikáció politikai diskurzus

ii-1 Politikai kommunikáció politikai diskurzus ii-1 Politikai kommunikáció politikai diskurzus ELTE ÁJK Politológiai Doktori Iskola 2000 2001 és 2002 2003 tanév Politikai kommunikáció politikai diskurzus 1. Információs társadalom, diszkurzív politológia

Részletesebben

Harai Dénes. A TISZTJELÖLTEK NEMZETI NEVELÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL (Egy konferencia elé)

Harai Dénes. A TISZTJELÖLTEK NEMZETI NEVELÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL (Egy konferencia elé) Harai Dénes A TISZTJELÖLTEK NEMZETI NEVELÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL (Egy konferencia elé) A "krisna-tudatról" az egyik kereskedelmi csatornán - a közelmúltban - egy órás műsort közvetítettek,

Részletesebben

Fajvédelemtől a nemzeti demokráciáig Bajcsy-Zsilinszky Endre politikai tervei a trianoni Magyarország megújulására (1918-1932)

Fajvédelemtől a nemzeti demokráciáig Bajcsy-Zsilinszky Endre politikai tervei a trianoni Magyarország megújulására (1918-1932) DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Kiss József Fajvédelemtől a nemzeti demokráciáig Bajcsy-Zsilinszky Endre politikai tervei a trianoni Magyarország megújulására (1918-1932) DE Bölcsészettudományi Kar 2007 Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke Szám: 318-2/2007. ELŐTERJESZTÉS A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági

Részletesebben

Publikációk. Györgyi Zoltán

Publikációk. Györgyi Zoltán Publikációk Györgyi Zoltán Szerkesztések 1992 Egy ismeretlen Magyarország - Mezőgazdaság és szakképzés. Szerkesztette: Forray R. Katalin és Györgyi Zoltán. Akadémiai, 1992. 154 p. 2006 Diplomával a munkaerőpiacon.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL 2015. október 13. KPSZTI Gianone András VÁZLAT Vizsgaleírás Kompetenciák Témakörök MIÉRT MÓDOSÍTOTTÁK AZ ÉRETTSÉGIT? Új NAT új kere;anterv A 10 év alatt összegyűlt tapasztalatok

Részletesebben

1. oldal, összesen: 4

1. oldal, összesen: 4 1. számú melléklet KULTURÁLIS ALAP 2009. I. KATEGÓRIA MŰVÉSZETI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TUDOMÁNYOS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA 1. Sz. Pályázó neve, képviselője Pályázat témája Támogatás A Csokonai Gimnázium Olasz Tagozatáért

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Rákosmenti Erőforrás Bizottsága Ikt. sz.: 17-4/8/2011. JEGYZŐ KÖNYV

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Rákosmenti Erőforrás Bizottsága Ikt. sz.: 17-4/8/2011. JEGYZŐ KÖNYV Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Rákosmenti Erőforrás Bizottsága Ikt. sz.: 17-4/8/2011. JEGYZŐ KÖNYV Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákosmenti Erőforrás

Részletesebben

Dr. Dezsõ Renáta Anna

Dr. Dezsõ Renáta Anna Dr. Dezsõ Renáta Anna Név Dr. Dezsõ Renáta Anna Szakképzettség közoktatási vezetõ (SZTE 2007) angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár (PTE 2003) pedagógia szakos tanár / iskolaelemzõ-iskolafejlesztõ

Részletesebben

7 JEGYZETEK. = Magyar Erdész = Magyar Országos Levéltár (Bp.)

7 JEGYZETEK. = Magyar Erdész = Magyar Országos Levéltár (Bp.) 7 JEGYZETEK Rövidítések Bp. Buc., Bük. EL. FM.jel. KKIKJ. Kvár. ME. OL. = Budapest = Bukarest = Erdészeti Lapok = A földmívelésügyi m. kir. ministemek... évi működéséről a törvényhozás elé terjesztett

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. Szociolingvisztika MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit

Részletesebben

A TÖRTÉNELMI KÁDÁR. Semmi kétségünk nem lehet afelôl, hogy a régi MINK ANDRÁS

A TÖRTÉNELMI KÁDÁR. Semmi kétségünk nem lehet afelôl, hogy a régi MINK ANDRÁS A TÖRTÉNELMI KÁDÁR MINK ANDRÁS Huszár Tibor: Kádár János politikai életrajza Szabad Tér Kiadó Kossuth Kiadó Budapest, 2001. 406 old., 2400 Ft Kopátsy Sándor: Kádár és kora C. E. T. Belvárosi Kiadó Budapest,

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL

Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL A Novi Sad-i egyetem bölcsészeti kara igazgatóságának megtisztelő megbízásából a következőkben közlöm véleményemet

Részletesebben

"Dr. Kugler József életműve"

Dr. Kugler József életműve 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a "Dr. Kugler József életműve" települési/megyei értéktárba történő felvételéhez Készítette: Katona Katalin Mezőberény, 2016. január 11. I.

Részletesebben

A rendszerváltástól a struktúraváltásig

A rendszerváltástól a struktúraváltásig Bartha Eszter A rendszerváltástól a struktúraváltásig Valuch Tibor (2015) A jelenkori magyar társadalom Budapest: Osiris 1989 Klaus von Beyme szavaival valóságos fekete péntek volt a társadalomtudomány

Részletesebben

Az irodalom feladatai a hatalom szempontjából Finnországban és Magyarországon

Az irodalom feladatai a hatalom szempontjából Finnországban és Magyarországon Makra Hajnalka (Helsinki Egyetem Finnugor Tanszék) Az irodalom feladatai a hatalom szempontjából Finnországban és Magyarországon A disszertáció háttere, elôzménye A Helsinki Egyetem finn irodalom tanszékén

Részletesebben