DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC."

Átírás

1 DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA, HABILITÁLT DOKTOR FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK: TÖBBPÁRTI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TÖRTÉNETE ÉS VÁLASZTÁSI FÖLDRAJZA MAGYARORSZÁGON 1920-TÓL NAPJAINKIG ARCHONTOLÓGIA: MAGYARORSZÁG KORMÁNYAI ÉS PARLAMENTI ALMANACHOK MAGYARORSZÁG POLITIKATÖRTÉNETE A II. VILÁGHÁBORÚ UTÁN, TÉRINFORMATIKA ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A POLITIKAI ÉS A TÖRTÉNETI JELENSÉGEK, FOLYAMATOK KVANTIFIKÁLÁSÁBAN OKTATOTT TÉMAKÖRÖK: 20. SZÁZADI TÁRSADALOM ÉS POLITIKATÖRTÉNET MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE A XX. SZÁZADBAN KÖZÉLETI ALAPISMERETEK MAGYAR VÁLASZTÁS ÉS PARLAMENTARIZMUS TÖRTÉNETE NEMZETKÖZI AKTUÁLPOLITIKA TÖRTÉNELEMFORMÁLÓ SZEMÉLYISÉGEK A 20. SZÁZADBAN

2 TUDOMÁNYOS/SZAKMAI SZERVEZETI TAGSÁG(OK) MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT, 1991 MAGYAR POLITIKATUDOMÁNYI TÁRSASÁG 1998 MAGYAR STATISZTIKAI TÁRSASÁG 2007 JELENKUTATÓ ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA 2002 PEST MEGYE TÖRTÉNETI MONOGRÁFIÁJÁÉRT ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA 2003 MÚLTUNK C. FOLYÓIRAT SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA , TANÁCSADÓ TESTÜLET TAGJA 2005 VÁLASZTÁSI SZAKÉRTŐK KOLLÉGIUMA 2008 VÉGZETTSÉGEK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK: NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM, MISKOLC, OKLEVELES GÉPÉSZMÉRNÖK OKLEVÉL SZÁMA: 89/1979., KELT: BUDAPEST, JÚNIUS ELTE BTK, OKLEVELES TÖRTÉNELEM SZAKOS KÖZÉPISKOLAI TANÁR OKLEVÉL SZÁMA: 75/1988., KELT: BUDAPEST, MÁRCIUS 3. A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY KANDIDÁTUSA, 1999, MTA DOKTORI TANÁCSA OKLEVÉLSZÁM: BUDAPEST, OKTÓBER 28. HABILITÁLT DOKTOR, 2009, ELTE BTK TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY EDDIGI SZAKMAI TAPASZTALATOK, MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK, BEOSZTÁSOK: ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA ( FŐISKOLAI DOCENS, 2003 FŐISKOLAI TANÁR, 2004 TANSZÉKVEZETŐ POLITIKATÖRTÉNETI INTÉZET, BUDAPEST (LEVÉLTÁRVEZETŐ-HELYETTES, TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS, TUDOMÁNYOS FŐMUNKATÁRS) MTA TUDOMÁNYOS TOVÁBBKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJAS KISZ KÖZPONTI BIZOTTSÁGA APPARÁTUSA (POLITIKAI MUNKATÁRS, 1983-TÓL OSZTÁLYVEZETŐ) ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÉPÍTŐIPARI VÁLLALAT (BEOSZTOTT MÉRNÖK) TANULMÁNYUTAK, ÖSZTÖNDÍJAK: 1995/96 EÖTVÖS JÓZSEF ÖSZTÖNDÍJ 3 HÓNAP MOSZKVA, LEVÉLTÁRI KUTATÁS

3 NYELVISMERET: OROSZ KÖZÉPFOK ANGOL ALAPFOK JELENTŐSEBB PUBLIKÁCIÓK: ÖNÁLLÓ KÖTETEK MAGYARORSZÁG XX. SZÁZADI VÁLASZTÁSI ATLASZA NAPVILÁG KIADÓ I. A VÁLASZTÁSOK TÖRTÉNETE ÉS POLITIKAI GEOGRÁFIÁJA II. VÁLASZTÓKERÜLETI ADATTÁR III. A MAGYARORSZÁGI TELEPÜLÉSEK VÁLASZTÁSI ADATAI. CD-ROM: MAGYARORSZÁG XX. SZÁZADI VÁLASZTÁSI ATLASZA MAGYARORSZÁG KORMÁNYAI (BÖLÖNY JÓZSEF-HUBAI LÁSZLÓ) ÖTÖDIK, BŐVÍTETT ÉS JAVÍTOTT KIADÁS, BUDAPEST, AKADÉMIAI KIADÓ, O. (NEGYEDIK KIADÁS: BÖLÖNY JÓZSEF: MAGYARORSZÁG KORMÁNYAI AZ KÖZÖTTI IDŐSZAKOT FELDOLGOZTA ÉS A KÖTETET SAJTÓ ALÁ RENDEZTE: HUBAI LÁSZLÓ. BP., 1992., AKADÉMIAI KIADÓ. 487 O.) SZERKESZTETT KÖTETEK A 2006-BAN MEGVÁLASZTOTT ORSZÁGGYŰLÉS ALMANACHJA. FŐSZERK.: MARELYIN KISS JÓZSEF, SZERK.: HORVÁTH ZSOLT ÉS HUBAI LÁSZLÓ. BP., 2009., A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS KIADÁSA 898 O. AZ ÉVI ORSZÁGGYŰLÉS ALMANACHJA TÖRTÉNELMI SOROZAT III. FŐSZERK.: MARELYN KISS JÓZSEF, VIDA ISTVÁN, SZERK.: HORVÁTH ZSOLT ÉS HUBAI LÁSZLÓ. BP., MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS KIADÁSA 750 O. A 2002-BEN MEGVÁLASZTOTT ORSZÁGGYŰLÉS ALMANACHJA. FŐSZERK.: MARELYIN KISS JÓZSEF, SZERK.: HORVÁTH ZSOLT ÉS HUBAI LÁSZLÓ. BP., 2005., A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS KIADÁSA 918 O. ÚTKERESŐK. A MAGYAR SZOCIÁLDEMOKRÁCIA TEGNAP ÉS MA. SZERK.: FEITL ISTVÁN, FÖLDES GYÖRGY, HUBAI LÁSZLÓ. BP., NAPVILÁG O. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK (2002.) VÁLASZTÁSI FÜZETEK 87. FŐSZERK.: RYTKÓ EMÍLIA, SZERK.: HUBAI LÁSZLÓ, HORVÁTH ZSOLT, MARELYIN KISS JÓZSEF, SZABÓ LÁSZLÓNÉ. BP., BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA. 256 O. AZ 1998-BAN MEGVÁLASZTOTT ORSZÁGGYŰLÉS ALMANACHJA. FŐSZERK.: MARELYIN KISS JÓZSEF, SZERK.: HORVÁTH ZSOLT ÉS HUBAI LÁSZLÓ. BP., (A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS KIADÁSA.) 787 O. PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK , MÁSODIK, BŐVÍTETT JAVÍTOTT KIADÁS, SZERK.: FÖLDES GYÖRGY ÉS HUBAI LÁSZLÓ. BP., 1999., NAPVILÁG KIADÓ 377 O.

4 AZ NOVEMBER 29-RE BUDAPESTRE ÖSSZEHÍVOTT NEMZETGYŰLÉS ALMANACHJA NOVEMBER JÚLIUS 25. TÖRTÉNELMI SOROZAT II. FŐSZERK.: VIDA ISTVÁN, SZERK.: HORVÁTH ZSOLT ÉS HUBAI LÁSZLÓ. BP., 1999., A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS KIADÁSA 887 O. A MAGYAR PARLAMENT SZERK. ÉS A FÜGGELÉKET ÖSSZEÁLL.: HUBAI LÁSZLÓ ÉS TOMBOR LÁSZLÓ. BP., 1991., GULLIVER LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ. 320 O. KÖNYVFEJEZET VÁLASZTÁSI (ORSZÁGGYŰLÉSI ÉS EP) ÉS NÉPSZAVAZÁSI EREDMÉNYEK (TÁRSSZERZŐK MÉSZÁROS JÓZSEF ÉS SZAKADÁT ISTVÁN) =MAGYARORSZÁG POLITIKAI ÉVHUSZADKÖNYVE: KORMÁNYZATI RENDSZER A PARLAMENTI DEMOKRÁCIÁBAN ( ) CD, SZERK.: SÁNDOR PÉTER, STUMPF ANNA, VASS LÁSZLÓ, BP., DEMOKRÁCIA KUTATÁSOK MAGYAR KÖZPONTJA KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY, 2009., II. ADATOK, ADATRENDSZEREK TÉNYEK ÉS ADATOK A KÁRPÓTLÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL =KÁRPÓTLÁS ÉS KÁRRENDEZÉS MAGYARORSZÁGON SZERK.: PETRI EDIT. BP., 1998., NAPVILÁG KIADÓ O. IDEGEN NYELVEN VOTERS AND SUFFRAGE IN HUNGARY ( ) =REGIMES AND TRANSFORMATIONS, HUNGARY IN THE TWENTIETH CENTURY. ED.: ISTVÁN FEITL AND BALÁZS SIPOS, BP., NAPVILÁG KIADÓ P. ELECTIONS IN HUNGARY ( ) (WITH FLORIAN GLOTZ) =ELECTIONS IN EUROPA. A DATA HANDBOOK. ED.: NOHLEN, DIETER, CATÓN, MATTHIAS, STÖVER, PHILIP (HRSG.): OXFORD UNIVERSITY PRESS, VÁRHATÓ MEGJELENÉS 2010 DEC. TANULMÁNYOK A ÉVI EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK POLITIKAI FÖLDRAJZA =MAGYARORSZÁG POLITIKAI ÉVKÖNYVE 2009-RŐL. KORMÁNYZAT, KÖZPOLITIKA, KÖZÉLET. DIGITÁLIS ÉVKÖNYV (PC DVD ROM) SZERK.: SÁNDOR PÉTER, VASS LÁSZLÓ, BP., DEMOKRÁCIA KUTATÁSOK MAGYAR KÖZPONTJA KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY, A ÉVI NÉPSZAVAZÁS POLITIKAI REGIONALIZMUSA =MAGYARORSZÁG POLITIKAI ÉVKÖNYVE 2008-RÓL. SZERK.: SÁNDOR PÉTER, VASS LÁSZLÓ, BP., 2009., DEMOKRÁCIA KUTATÁSOK MAGYAR KÖZPONTJA KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY SZOCIÁLDEMOKRATÁK A DEMOKRÁCIÁRÓL =MÚLTUNK SZ

5 A MAGYAR KOMMUNISTA PÁRT GAZDÁLKODÁSA (TÁRSSZERZŐ SZABÓ ÉVA) =A KOALÍCIÓS KORSZAK PÁRTJAINAK GAZDÁLKODÁSA. TANULMÁNYOK. SZERK.: VIDA ISTVÁN, BP., GONDOLAT KÖNYVKIADÓ, O. AZ MKP ÉS A KORLÁTOZOTT DEMOKRÁCIA = KÖZTÁRSASÁG A MODERNKORI TÖRTÉNELEM FÉNYÉBEN. TANULMÁNYOK. SZERK.: FEITL ISTVÁN, BP., NAPVILÁG KIADÓ VÁLASZTÁSI GEOGRÁFIA A ÉVI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKON. =MAGYARORSZÁG POLITIKAI ÉVKÖNYVE 2006-RÓL. SZERK.: SÁNDOR PÉTER, VASS LÁSZLÓ, TOLNAI ÁGNES, BP., 2007., DEMOKRÁCIA KUTATÁSOK MAGYAR KÖZPONTJA KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY A KORLÁTOZOTT POLGÁRI DEMOKRÁCIA POLITIKAI RENDSZERE MAGYARORSZÁGON =TILTOTT TÖRTÉNELMÜNK SZERK.: HORVÁTH JÁNOS, BP., SZÁZADVÉG KIADÓ O. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS VÁLASZTÁSOK =TÁVOL ÉS KÖZEL. TANULMÁNYOK A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK KÖRÉBEN. SZERK.: BAYER JÓZSEF VASALI ZOLTÁN, BP., ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA, O. AZ MSZP SZAVAZÓBÁZISA. (TÁRSSZERZŐ ZÁVECZ TIBOR) =MAGYARORSZÁG POLITIKAI ATLASZA 2004, SZERK.: MÉSZÁROS JÓZSEF SZAKADÁT ISTVÁN, BP. GONDOLAT KIADÓ, O. VITÁK ÉS ÁLLÁSFOGLALÁSOK A II. MAGYAR KÖZTÁRSASÁGRÓL =MÚLTUNK SZ O. VÁLASZTÁSI FÖLDRAJZ =A KÖZJOGI VÁLASZTÁSOK EGYES ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. SZERK.: SZOBOSZLAI GYÖRGY, VÁLASZTÁSI STÚDIUMOK 3. BUDAPEST, 2004, BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA ÉS MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI INTÉZET, A BALOLDAL A PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKON. =ÚTKERESŐK. A MAGYAR SZOCIÁLDEMOKRÁCIA TEGNAP ÉS MA. SZERK.: FEITL ISTVÁN, FÖLDES GYÖRGY, HUBAI LÁSZLÓ. BP., NAPVILÁG TERÜLETI ELTÉRÉSEK A ÉVI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKON. =MAGYARORSZÁG POLITIKAI ÉVKÖNYVE 2002-RŐL. SZERK.: KURTÁN SÁNDOR, SÁNDOR PÉTER, VASS LÁSZLÓ, BP., 2003., DEMOKRÁCIA KUTATÁSOK MAGYAR KÖZPONTJA ALAPÍTVÁNY KIS MAGYAR VÁLASZTÁSI FÖLDRAJZ =RUBICON SZ KAMPÁNYTÖRTÉNELEM ÉS TÖRTÉNELEM A KAMPÁNYBAN. =HOL A HATÁR? KAMPÁNYSTATÉGIÁK ÉS KAMPÁNYETIKA, SZERK.: SÜKÖSD MIKLÓS, VÁSÁRHELYI MÁRIA. ÉLET ÉS IRODALOM A VÁLASZTÓI MAGATARTÁS KONTINUITÁSA = POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE SZ

6 PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK ÉS A POLITIKAI RENDSZER A HORTHY-KORSZAKBAN. =MÉRLEGEN A XX. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM ÉRTELMEZÉSEK ÉS ÉRTÉKELÉSEK. JELENKORTÖRTÉNETI MŰHELY III SZERK.: PÜSKI LEVENTE ÉS VALUCH TIBOR. DEBRECEN, 1956-OS INTÉZET DEBRECENI EGYETEM TÖRTÉNELMI INTÉZET ÚJ- ÉS LEGÚJABBKORI MAGYAR TÖRTÉNELMI TANSZÉKE, A VÁLASZTÓI MAGATARTÁS KONTINUITÁSA. =POLITIKATUDOMÁNYI VÁLASZOK A XXI. SZÁZAD KIHÍVÁSAIRA. VII. POLITOLÓGUS VÁNDORGYŰLÉS. PÉCS, 2001., PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM A MAGYAR TÁRSADALOM POLITIKAI TAGOLTSÁGA ÉS AZ 1947-ES VÁLASZTÁSOK =FORDULAT A VILÁGBAN ÉS MAGYARORSZÁGON , SZERK.: FEITL ISTVÁN, IZSÁK LAJOS, SZÉKELY GÁBOR, BP., NAPVILÁG KIADÓ, 2000., A POLITIKAI IRÁNYZATOK VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEINEK KONTINUITÁSA =POLITIKA, GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM A XX. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEMBEN II.. SZERK.: PÜSKI LEVENTE, TÍMÁR LAJOS ÉS VALUCH TIBOR. KLTE TÖRTÉNELMI INTÉZET ÚJ- ÉS LEGÚJABBKORI MAGYAR TÖRTÉNELMI TANSZÉKE, DEBRECEN, 2000., (VALAMINT MÚLTUNK SZ ) POLITIKAI REGIONALIZÁLTSÁG AZ ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁSOKON =MAGYARORSZÁG POLITIKAI ÉVKÖNYVE 1998-RÓL. SZERK.: KURTÁN SÁNDOR, SÁNDOR PÉTER, VASS LÁSZLÓ, BP., 1999., DEMOKRÁCIA KUTATÁSOK MAGYAR KÖZPONTJA ALAPÍTVÁNY VÁLASZTÓK ÉS VÁLASZTÓI JOG MAGYARORSZÁGON ( ) =TÁRSADALMI SZEMLE SZ A MAGYAR KOMMUNISTA PÁRT GAZDÁLKODÁSA (TÁRSSZERZŐ SZABÓ ÉVA) =MÚLTUNK SZ BEVEZETŐ. =PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK SZERK.: FÖLDES GYÖRGY ÉS HUBAI LÁSZLÓ. BP., 1998., NAPVILÁG KIADÓ A SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT A PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKON =MÚLTUNK SZ NÓGRÁD-HONT VÁRMEGYE KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEI ( ) =VISSZA A TÖRTÉNELEMHEZ... EMLÉKKÖNYV BALOGH SÁNDOR 70. SZÜLETÉSNAPJÁRA. SZERK.: IZSÁK LAJOS ÉS STEMLER GYULA. BP., NAPVILÁG KIADÓ A FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT SZAVAZÓBÁZISÁNAK REGIONÁLIS VÁLTOZÁSA =HATALOM ÉS TÁRSADALOM XX. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEMBEN. (SZERK.: VALUCH TIBOR.) BP., 1995., 1956-OS INTÉZET - OSIRIS A PARLAMENT POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI ÖSSZETÉTELE =A MAGYAR PARLAMENT SZERK. ÉS A FÜGGELÉKET ÖSSZEÁLL.: HUBAI LÁSZLÓ ÉS TOMBOR LÁSZLÓ. BP., 1991., GULLIVER LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ * * *

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS 2009 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

Részletesebben

Weboldal: www.kallaierno.hu E-mail: kallaierno69@gmail.com level@kallaierno.hu. Tanulmányok

Weboldal: www.kallaierno.hu E-mail: kallaierno69@gmail.com level@kallaierno.hu. Tanulmányok DR. KÁLLAI ERNŐ szakmai önéletrajz Weboldal: www.kallaierno.hu E-mail: kallaierno69@gmail.com level@kallaierno.hu Tanulmányok 2008. - PhD. Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, ME. 1997-2002.

Részletesebben

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre. Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.hu Tudományos minősítés: 2006 - Ph.D. fokozat (summa cum laude eredménnyel)

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Telefon: 0264/542-451 Mobil: 0722/703-734 E-mail: muradinjanoskristof@yahoo.com, muradinjanos@sapientia.ro. I.

CURRICULUM VITAE. Telefon: 0264/542-451 Mobil: 0722/703-734 E-mail: muradinjanoskristof@yahoo.com, muradinjanos@sapientia.ro. I. CURRICULUM VITAE Név: MURÁDIN Keresztnév: JÁNOS KRISTÓF Születés dátuma: 1980. november 1. Születés helye: Marosvásárhely (Románia) Nemzetiség: magyar Állampolgárság: román és magyar Vallás: római katolikus

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Kutatási terület: interdiszciplináris tantervfejlesztés, kreativitás pedagógiája, összehasonlító tantervelmélet,

ÖNÉLETRAJZ. Kutatási terület: interdiszciplináris tantervfejlesztés, kreativitás pedagógiája, összehasonlító tantervelmélet, ÖNÉLETRAJZ Vass Vilmos, PhD egyetemi docens Pedagógus mesterszak szakvezetője e-mail cím: vvass@bkf.hu Tudományos minősítés: 2007 - neveléstudomány-habilitáció 2000 neveléstudomány- Ph.D. Felsőfokú tanulmányok

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Frissítve: 2014. december 1.

Szakmai önéletrajz. Frissítve: 2014. december 1. Szakmai önéletrajz Frissítve: 2014. december 1. Személyes adatok Név: Dr. Müller Rolf Születési hely, idő: Kaposvár, 1974. június 1. E-mail: muller@abtl.hu Középiskola 1988 1992 Táncsics Mihály Gimnázium,

Részletesebben

Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 pp.

Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 pp. 1 Publikációk jegyzéke Székely Gábor Monográfiák Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 Hitler hatalomra jutása. Kossuth Könyvkiadó 1983. 251 Profintern-krónika.

Részletesebben

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM a) TUDOMÁNYOS KÖNYVEK, KIADVÁNYOK...2 b) SZERKESZTETT KÖNYVEK... 3 c) KÖNYVFEJEZETEK...4 d) TUDOMÁNYOS CIKKEK...13 e) EGYETEMI TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK...

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: nagy.peter.tibor@gmail.com Nagy Péter Tibor Rövid tudományos életrajz Személyes adatok: születés 1963. május 28. Fokozat: CSc, 1995, MTA, történelem DSc, 2005, MTA, neveléstudományok Tanulmányok:

Részletesebben

Dr. Tóth Pál Péter. Jászárokszálláson (Magyarország) született (1942).

Dr. Tóth Pál Péter. Jászárokszálláson (Magyarország) született (1942). Dr. Tóth Pál Péter Jászárokszálláson (Magyarország) született (1942). Végzettsége: A Kossuth Lajos Tudományegyetem történelem-földrajz, népművelési szakán végzett (1965) Debrecenben. 1971-ben filozófiából

Részletesebben

Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400)

Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400) 1 Lukács Péter Curriculum vitae Szül.: 1948, Budapest Állampolgárság: magyar Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400)

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30.

Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30. név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30. Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola

Részletesebben

Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek

Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek Ajánló bibliográfia a PTE BTK Bölcsész Akadémia előadásához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros. Külföld Az elemi

Részletesebben

DR. SZABÓ SZILVIA PHD

DR. SZABÓ SZILVIA PHD DR. SZABÓ SZILVIA PHD FŐISKOLAI DOCENS, A ZSKF KARRIER ÉS ALUMNI CENTRUM VEZETŐJE KUTATÁSI TERÜLETEK: DISSZERTÁCIÓMAT A VEZETŐI KOMPETENCIA-FEJLESZTÉS TAPASZTALATAI ÉS LEHETŐSÉGEI EGYES RENDVÉDELMI SZERVEK

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. VÁLASZTÁSI FÜZETEK 170. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. Képviselői Almanach Budapest, 2010. A Választási füzetek című sorozat szerkesztője: DR. VIRÁG RUDOLF az Országos Választási Iroda vezetője ÖSSZEÁLLÍTÁS

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

könyv: könyv-fejezet:

könyv: könyv-fejezet: Publikációs jegyzék a kandidátusi fokozat megszerzése (1997.) utáni időszakból. Válogatás kategóriák szerint a teljes (1974-től 2007- ig) publikációs jegyzékből, amely kb. 300 tételt tartalmaz (100 tudományos

Részletesebben

Alkotmányjogi javaslatok és reformok, 1790 1949

Alkotmányjogi javaslatok és reformok, 1790 1949 Horváth Attila Alkotmányjogi javaslatok és reformok, 1790 1949 A 18. század utolsó harmadáig az országgyűlésben jobbára a sérelmi politikára jellemző eseti jogalkotás volt a meghatározó. Amikor II. József

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Tudományos fokozat (a tudományág megjelölésével) Tudományos / művészeti / akadémiai tagság. PhD (TTK, földtudományi)

Szakmai önéletrajz. Tudományos fokozat (a tudományág megjelölésével) Tudományos / művészeti / akadémiai tagság. PhD (TTK, földtudományi) Szakmai önéletrajz Név Dr. Huszti Zsolt Beosztás, elérhetőség Adjunktus; IGYFK Főépület 322A, tel: 1316 Végzettségek területi tervezés - urbanisztika MsC3 okl. terület- és településfejlesztő szakgeográfus

Részletesebben

CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens

CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Tanszék Hungarológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Szeminárium H-7624

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Dr. Krémer András PhD. főiskolai tanár Szakvezető (Vezetés és Szervezés MA) E-mail: akremer@bkf.hu

ÖNÉLETRAJZ. Dr. Krémer András PhD. főiskolai tanár Szakvezető (Vezetés és Szervezés MA) E-mail: akremer@bkf.hu ÖNÉLETRAJZ Dr. Krémer András PhD. főiskolai tanár Szakvezető (Vezetés és Szervezés MA) E-mail: akremer@bkf.hu Tudományos minősítés: 2002 tudománytörténet (szociológia) PhD Felsőfokú tanulmányok és végzettség:

Részletesebben

I. RENDSZERVÁLTOZÁS: PIACGAZDASÁG, TÁRSADALOM, POLITIKA

I. RENDSZERVÁLTOZÁS: PIACGAZDASÁG, TÁRSADALOM, POLITIKA I. RENDSZERVÁLTOZÁS: PIACGAZDASÁG, TÁRSADALOM, POLITIKA 3. alprogram: Társadalmi változások és a politikai rendszer Programfelelős: Kulcsár Kálmán Szerző(k) A tanulmány címe Oldal-szám 1. Ágh Attila A

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben)

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) Könyvfejezet: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. Horváth Attila: A közúti, vasúti és vízi közlekedés

Részletesebben

Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931

Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 Soós Viktor Attila PUBLIKÁCIÓS LISTA Önálló kötet Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 1957. Szerk.: Fancsali Andrásné és Soós Viktor Attila. Brenner

Részletesebben

Dr. Fülöp Tamás levéltár-igazgató Megjelentetett kötetek, tanulmányok, forrásközlések és elıadások jegyzéke

Dr. Fülöp Tamás levéltár-igazgató Megjelentetett kötetek, tanulmányok, forrásközlések és elıadások jegyzéke Dr. Fülöp Tamás levéltár-igazgató Megjelentetett kötetek, tanulmányok, forrásközlések és elıadások jegyzéke Doktori disszertáció Fülöp Tamás: Gróf Széchenyi István történelemszemlélete a reformkor politikai

Részletesebben