Jogi alapok TANTÁRGYI PROGRAM. Valamennyi szak Levelező és Távoktatás tagozat I.évfolyam. 2011/2012. tanév I. félév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jogi alapok TANTÁRGYI PROGRAM. Valamennyi szak Levelező és Távoktatás tagozat I.évfolyam. 2011/2012. tanév I. félév"

Átírás

1 Jogi alapok Valamennyi szak Levelező és Távoktatás tagozat I.évfolyam 2011/2012. tanév I. félév 1/5

2 Jogi alapok Valamennyi szak/levelező és Távoktatás tagozat/i. évfolyam 2011/2012 tanév I. félév A tantárgyat oktató tanszék: Tantárgyfelelős: A tantárgy oktatója: Társadalomtudományok és Kommunikáció Tanszék Tiszaliget, Campus/035. iroda Tel: (56) Dr. Lukács Ágnes, főiskolai adjunktus, főtitkár Tiszaliget, Campus/146. iroda Tel: (56) /5425. mellék Dr. Lukács Ágnes, főiskolai adjunktus, főtitkár Tiszaliget, Campus/146. iroda Tel: (56) /5425. mellék Dr. Rábold Gábor, óraadó, jogtanácsos Tiszaliget, Campus/156. iroda Tel: (56) /5244. mellék A tantárgy státusza: Kötelező (A) tárgy Kontaktórák száma: 5 óra/félév (levelező tagozaton) Személyes konzultációk száma 2 óra/félév (távoktatás tagozaton) Kreditérték: 2 Előfeltétel: - Az előadás helye: Órarend szerint Az előadás ideje: Órarend szerint A tantárgy célja: A gazdasági jog főiskolai oktatásának elsődleges célja azon jogi, műveltségbeli tudás átadása, összegzése, a már gyakorlatból szerzett ismeretek rendszerezése, mely egyrészről elengedhetetlen a szűkebb értelemben vett szakmai tárgyak elsajátításához, másrészt hozzátartozik a gazdasági, kereskedelmi életben dolgozó diplomások mindennapi fogalom használatához. A tárgy két félévből áll és kollokviummal zárul. Kimeneti kompetenciák: A tárgy teljesítésével a hallgató: 2/5

3 képessé válik arra, hogy alkalmazza a gyakorlatban a jogforrási rendszert, megfelelő képességekkel rendelkezik a szerződések különböző típusainak megválasztásához, képes felismerni és érvényesíteni a jogsértéseket és a jogsértésekből következő felelősségeket, önállóan is képes szerződések lényeges elemeinek összeállítására. A tárgy részletes tematikája: o A jog fogalma, elhatárolása az egyéb társadalmi normáktól. A nagy jogcsaládok, a jogrendszer felépítése. Hatalommegosztás, jogbiztonság. o A magyar jogalkotó szervek és az általuk alkotott jogszabályok. A jogszabályok jelölése, érvényessége, hatályossága. Az EU jogforrásai. o Közjog magánjog fő jogági jellemzői. Az alkotmány szerepe és viszonya a polgári törvénykönyvhöz. A személyek joga. Jogképesség, cselekvőképesség. o A tulajdon jogi fogalma. Tulajdonszerzés. Dolgok és jellemzésük. A tulajdon jogi jogviszony alanya, tárgya és tartalma. Jogok és kötelezettségek. o A nem tulajdonosok. Mások joga a tulajdonon. Használat, haszonélvezet, szolgalom. A tulajdon és birtokvédelem eszközei. o Személyhez fűződő jogaink. Az információs önrendelkezés szabadsága. Az adataink védelme. o Kötelem, szolgáltatás, szerződés. Fogalmak, elhatárolások, a kötelem forrásai. A szolgáltatás típusai. Általános szerződési alapelvek. o A szerződés létrejötte. Ajánlat, ajánlati kötöttség. Alakisági követelmények. A szerződés megerősítése (foglaló, zálogjog, óvadék, kezesség, kötbér, garancia). o Képviselet. A szerződés módosítása. A szerződés teljesítése (teljesítési hely és idő) Hibás teljesítés. A rejtett hiba. A kellék és jogszavatosság. Jótállás. o A szerződés módosítása. A szerződés érvénytelensége. Semmisség és megtámadhatóság. Az érvénytelenség jogkövetkezményei. o Felelősségtani alapvetések. A felelősség megállapításának elemei, felróhatóság kérdése. Szubjektív (vétkes), objektív (fokozott) felelősség elhatárolása. o A kár fogalma, összetevői, típusai. A kártérítés alapelvei. Az utaló magatartás és a bíztatási kár. o Az adási kötelmek (dare): adás-vétel, csere. Az adásvétel különös nemei. Szállítás. o Eredmény kötelmek (facere): vállalkozási szerződés, fuvarozás. Gondossági, ügyviteli kötelmek: megbízás, bizomány, szállítmányozás, letét. o Hitel és kölcsönszerződések. Helytállásra irányuló kötelmek: a biztosítás. Az oktatás módszertana: Az oktatás előadásra és otthoni munkára épül. Az előadások elsődleges célja a tételes tudás átadása mellett a gondolatserkentés, az együttgondolkodás. Nagy hangsúlyt kap a sokak által már ismert, használt fogalmak; mint például jog, jogszabály, szerződés, dolog, szolgalom, stb. tisztázása, pontosítása, gyakorlatból vett példákkal való alátámasztása. Az otthoni, év közbeni tanulást kívánjuk serkenteni azzal az órák végén kiosztásra kerülő anyaggal, mely egyrészt 3/5

4 tartalmazza az előadásokon elhangzott fogalmakat, másrészt, mintegy önellenőrzésként kérdések formájában újrafogalmaztatja a hangsúlyos gondolatokat. A kontroll lap hasznossága a vizsgán mérhető le, hisz az itt megjelenő kérdések térnek vissza a félévzáró tesztnél is. Mivel a fogalmak ismerete nélkül hiába való lenne bármilyen egyéb gyakorlati vagy elméleti tudásról számot adni, az anyaggal további szintre lépni, a vizsgára bocsátás további feltételeként, elő tesztet nevezhetjük beugrónak is írnak a hallgatók a félév alapját képező jogi kifejezések ismeretéből. Számonkérés: A tantárgy számonkérése 3 formában történik: Fogalom ismeret 20% Házi dolgozat 20% Írásbeli kollokvium 60% 100% Értékelés: A félév értékelése ötfokozatú skálán történik: 0 % - 60 % : 1 61 % - 70 % : 2 71 % - 80 % : 3 81 % - 90 % : 4 91 % %: 5 Jogforrások: évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről Ajánlott irodalom: Kukorelli István: Alkotmánytan I. Osiris Kiadó fejezetek Dr. Török Gábor: A magánjog alapjai HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. Budapest, 2003 I , II IV., V., VI., X. fejezetek Várnay Ernő Papp Mónika: Az Európai Unió joga KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest, fejezet Dr. Bárdossy Péter: Kárfelelősség a Ptk. rendszerében 4/5

5 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. Budapest Dr. Juhász József Dr. Németh István Dr. Tétény Zoltán: Jogi ismeretek (tétel vázlatok) Perfekt Kiadó Rt. Budapest, /5

TANTÁRGYI PROGRAM 2011-12. tanév őszi félév

TANTÁRGYI PROGRAM 2011-12. tanév őszi félév TANTÁRGYI PROGRAM 2011-12. tanév őszi félév Tantárgy megnevezése: Tantárgy kódja: GAZDASÁGI JOG ÉS KÖZIGAZGATÁSTAN ALAPJAI GJKA1K0MEMT Kontaktórák száma: Elmélet: 3 Gyakorlat: 0 Összesen: 3 Vizsgajelleg:

Részletesebben

BŰNÜGYI ÉS GAZDASÁGVÉDELMI TANSZÉK

BŰNÜGYI ÉS GAZDASÁGVÉDELMI TANSZÉK BŰNÜGYI ÉS GAZDASÁGVÉDELMI TANSZÉK A tanszék által oktatott tantárgyak a következők: - "Bűnügyi szolgálati ismeretek" szaktantárgy: a nappali munkarend bűnügyi igazgatási szak (Bsc.) bűnügyi, gazdaságvédelmi

Részletesebben

ÜZLETI JOG. BACCÁtÁURBUS StlEEsrim TBMKÖNWEK. Szerkesztette SÁRKÖZY TAMÁS. írta BALÁSHÁZY MÁRIA, PÁZMÁNDI KINGA és SÁRKÖZY TAMÁS

ÜZLETI JOG. BACCÁtÁURBUS StlEEsrim TBMKÖNWEK. Szerkesztette SÁRKÖZY TAMÁS. írta BALÁSHÁZY MÁRIA, PÁZMÁNDI KINGA és SÁRKÖZY TAMÁS BACCÁtÁURBUS StlEEsrim TBMKÖNWEK ÜZLETI JOG ^% A SOROZAT KÖTETEI: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Ergonómia

Részletesebben

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFAL150101K Matematikai alapok I. kötelező

Részletesebben

BACCALAUREUS SCIENTIÆ TANKÖNYVEK

BACCALAUREUS SCIENTIÆ TANKÖNYVEK ÜZLETI JOG BACCALAUREUS SCIENTIÆ TANKÖNYVEK A SOROZAT KÖTETEI: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Ergonómia

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BME-OMIKK TfcTfl

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BME-OMIKK TfcTfl BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BME-OMIKK TfcTfl 1 I\ 381.256 GAZD 1 GAZDASÁG-ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR ÜZLETI TUDOMÁNYOK INTÉZET ÜZLETI JOG BACCALAUREUS SCIENTI^ TANKÖNYVEK A SOROZAT KÖTETEI:

Részletesebben

PHD ÉRTEKEZÉS. (műhelyvita-dolgozat)

PHD ÉRTEKEZÉS. (műhelyvita-dolgozat) Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola PHD ÉRTEKEZÉS A munkavállaló szubjektív jogalapú

Részletesebben

Dr. Nemes András. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF)

Dr. Nemes András. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Dr. Nemes András Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Fogalmak és jogintézmények 1. A jog mint társadalmi jelenség a társadalmi normák után az állam és ezzel együtt a jog mint elkülönült

Részletesebben

MUNKAANYAG. Zombori Gábor. Polgári jog. A követelménymodul megnevezése: Vállalatgazdálkodási feladatok

MUNKAANYAG. Zombori Gábor. Polgári jog. A követelménymodul megnevezése: Vállalatgazdálkodási feladatok Zombori Gábor Polgári jog A követelménymodul megnevezése: Vállalatgazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1997-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-008-50 POLGÁRI JOG ESETFELVETÉS

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

I. szemeszter. II. szemeszter

I. szemeszter. II. szemeszter JOGÁSZ LEVELEZŐ TAGOZAT KREDITRENDSZERŰ MINTATANTERVE I. szemeszter Tárgykód Tantárgy megnevezése Tantárgy típusa Előfeltétel Vizsgaforma Óraszám (elm.) Óraszám (gyak.) Kredit (elm.) Kredit (gyak.) Féléves

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. DR. HERBST ÁRPÁD (SZERK.) A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI DE AMTC AVK 2007 Készítette: Apáti Ferenc, projektmenedzser HEFOP

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. (AV_PLA206-K7)

KÖZGAZDASÁGTAN I. (AV_PLA206-K7) Tantárgyi program KÖZGAZDASÁGTAN I. (AV_PLA206-K7) Pénzügy és számvitel (BA) levelező szak II. évfolyam, 2011/2012-es tanév, 1. félév 1. A tantárgy neve (csoportja): Közgazdaságtan I. (AV_PLA206-K7) 2.

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2009-2010. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2009-2010. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2009-2010. tanév 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2009 TARTALOM Általános tudnivalók... 4

Részletesebben

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajogi és tb. alapismeretek Neptun kódja: I1:MUJ Képzés- tagozat: Igazságügyi igazgatási képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 8 kredit Tantárgyfelelős: Dr.

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak tantárgyi tematikái

Gazdálkodási és menedzsment alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002 Gazdálkodási és menedzsment alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002

Részletesebben

Boóc Ádám Sándor István. Előadásvázlatok a polgári jog általános tanaiból

Boóc Ádám Sándor István. Előadásvázlatok a polgári jog általános tanaiból Boóc Ádám Sándor István Előadásvázlatok a polgári jog általános tanaiból P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y B e t h l e n - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Részletesebben

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév Tárgykód Tantárgy megnevezése Tantárgy típusa Előfeltétel Vizsgaforma Óraszám (elm.) Óraszám (gyak.) Kredit (elm.) Kredit (gyak.) Féléves óraszám

Részletesebben

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás-Adóigazgatás

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás-Adóigazgatás PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 III. évfolyam GZM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adózás-Adóigazgatás 2013/2014. I. félév 1 Tantárgy megnevezése

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

Polgári jogi alapfogalmak

Polgári jogi alapfogalmak ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Polgári jogi alapfogalmak Szerző: dr. Bednay Dezső Budapest 2009-11 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Témakör: A személyhez- és a szellemi alkotáshoz fűződő jogok 4.o. 1) A

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Jogi alapismeretek (Közjog) I.

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Jogi alapismeretek (Közjog) I. Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Nagy Andrea főiskolai docens NP Cél, az

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYOK ÉRVÉNYESÜLÉSE AZ ÚJ POLGÁRI

FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYOK ÉRVÉNYESÜLÉSE AZ ÚJ POLGÁRI CSEHI-KENDERES ANDREA Polgári Jogi Tanszék Témavezető: dr. Vékás Lajos professor emeritus FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYOK ÉRVÉNYESÜLÉSE AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVBEN A magánjogi jogintézmények, amelyek az eladói

Részletesebben

Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés mintatanterve levelező képzés

Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés mintatanterve levelező képzés Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés mintatanterve levelező képzés tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFFL0101K Emberi erőforrás

Részletesebben

TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév Tárgykód Tantárgy megnevezése Tantárgy típusa Előfeltétel Számonkérési forma Óraszám (elm.) Óraszám (gyak.) Kredit (elm.) Kredit (gyak.) Heti

Részletesebben

KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara szakmai folyóirata 2014 / 5. szám 2014. szeptember / október

KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara szakmai folyóirata 2014 / 5. szám 2014. szeptember / október KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE A Magyar Országos Közjegyzői Kamara szakmai folyóirata 2014 / 5. szám 2014. szeptember / október 5. oldal Nyerges József Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Részletesebben