Török Gábor közleményjegyzéke Az adatok ig fel vannak töltve.

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Török Gábor közleményjegyzéke Az adatok ig fel vannak töltve."

Átírás

1 Török Gábor közleményjegyzéke Az adatok ig fel vannak töltve Török Gábor Tisztelgés szubjektív bevezetővel három tételben. In: Rácz Lajos (szerk.) Magister Scientiae et Republicae. Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor tiszteletére 70. születésnapja alkalmából: Liber Amicorum. Studia G. Máthé septuagenario dedicata Budapest; Pécs: Dialóg Campus Kiadó, pp (Pro Publico Bono Publicationes Facultatis. A BCE Közigazgatástudományi Karának tudományos kiadványai; 2.) 1., Libellus aureus. A Jogtudományi Tanszék publikációja (ISBN: ) fejezet/szakkönyv része/tudományos 2. Török Gábor Csődjogász született. In: Gál István László (szerk.) Tanulmányok Tóth Mihály professzor 60, születésnapja tiszteletére Pécs: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, pp (ISBN: ) fejezet/konferenciaközlemény/tudományos Lektor: Belovics Ervin 3. Török Gábor Csődjog - egy lehetséges új megközelítés. GAZDASÁG ÉS JOG 19:(5) pp (2011) 4. Török Gábor Biztosítási szerződések. In: Boóc Ádám, Dömötör László, Fábián Ferenc, Ferenczy Endre, Gyenge Anikó, Horváth Tímea, Kiszely Katalin, Sándor István, Török Gábor Sándor István (szerk.) Előadásvázlatok a kötelmi jog különös részéből Budapest: Patrocinium Kiadó, pp (Bethlen-sorozat) (ISBN: ) Befoglaló mű link(ek): Kötet a kiadónál / fejezet/tankönyv fejezet/tudományos p p p. 5. Török Gábor Átalakulás, egyesülés, szétválás - jogutód nélküli megszűnés. GAZDASÁG ÉS JOG 19:(7-8) pp (2011) 6. Boóc Ádám, Török Gábor Észrevételek a Cstv. legutóbbi módosításához. JOGI IRÁNYTŰ (5) p. 2. (2011)

2 Török Gábor Globalizáció - kereskedelmi jog. In: Nótári Tamás, Török Gábor (szerk.) Prudentia Iuris Gentium Potestate.: Ünnepi tanulmányok Lamm Vanda tiszteletére. Budapest: MTA Jogtudományi Intézet, pp fejezet/szakkönyv része/tudományos 1 Boóc Ádám, Sándor István Előadásvázlatok a polgári jog általános tanaiból.: 2. átdolgozott, bővített kiadás Budapest: Patrocinium Kiadó, Török Gábor Boóc Ádám: A nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodás. HVG-ORAC, Budapest, ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 51:(2) pp (2010) 9. Török Gábor A Cstv évi módosítása. In: Szakál Róbert (szerk.) Jogi Tájékoztató Füzetek Budapest: BKIK, pp fejezet/szakkönyv része/tudományos 10. Nótári Tamás, Török Gábor Szerkesztői előszó. In: Nótári Tamás, Török Gábor (szerk.) Prudentia Iuris Gentium Potestate.: Ünnepi tanulmányok Lamm Vanda tiszteletére. Budapest: MTA Jogtudományi Intézet, pp fejezet/előszó, utószó/tudományos 11. Nótári Tamás, Török Gábor (szerk.) Prudentia Iuris Gentium Potestate.: Ünnepi tanulmányok Lamm Vanda tiszteletére. Budapest: MTA Jogtudományi Intézet, p. /Szakkönyv/Tudományos 1 Czigler Dezső Tamás, Horváthy Balázs A szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség jogforrásainak feltárása. JOG, ÁLLAM, POLITIKA 3: (2) 3-25 (2011) Folyóiratcikk 12. Hutkai Zsuzsanna, Török Gábor Csődtörvényünk a megújulás útján. Egy reorganizációs terv elvi modellje. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 651:(1) pp (2010) 13. Ferenczy Endre, Török Gábor Az elektronikus jogra vonatkozó külföldi nézetekről. In: Nótári Tamás (szerk.) Ünnepi tanulmányok Sárközy Tamás 70. születésnapjára Szeged: Lectum Kiadó, pp (ISBN: ) fejezet/szakkönyv része/tudományos 14. Ferenczy Endre, Török Gábor (szerk.) A számla, az elektronikus számla és az európai számla jogintézményének jogi környezete.

3 Budapest: MTA Jogtudományi Intézet, p. /Szakkönyv/Tudományos Török G Csődjog - kétféle megközelítésben. In: Simon I (szerk.) Tanulmányok Nagy Tibor tiszteletére Budapest: Szent István Társulat, pp fejezet/(i) besorolásával/tudományos 16. Török G A végelszámolás helye és szerepe a Gt-ben. In: Papp Tekla (szerk.) Acta Conventus de Iure Civili Tomus X.: A Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kara Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszékének kiadványa Szeged: Lectum Kiadó, pp (Acta Conventus de Iure Civili; X.) (ISBN:ISSN X) fejezet/(i) besorolásával/tudományos 17. Boóc Ádám, Fábián Ferenc, Sándor István, Török Gábor A civilisztika dogmatikája Budapest: HVG-ORAC, p. (ISBN: ) /Szakkönyv/Tudományos Függő idéző: 1 Összesen: 1 1 * Boóc Ádám Fábián Ferenc: A kötelmi jog általános része JOGI IRÁNYTŰ 2011: (1) Paper 2011per1. (2011) Folyóiratcikk Török G, Török L Az új Ptk. a globalizáció tükrében. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 63:(6) pp (2008) 1 Varga Csaba Jogrendszerek, jogi gondolkodásmódok az európai egységesülés perspektívájában.: Magyar körkép - európai uniós összefüggésben. Budapest: MTA Jogtudományi Intézet, Török G Adósságrendezés - célegyenesben? GAZDASÁG ÉS JOG 16:(12) pp (2008) Török G

4 The transformation of the role of law in the economy In: Lamm Vanda (szerk.) Transformation in Hungarian Law ( ) Budapest: Akadémiai Kiadó, pp (ISBN: ) fejezet/(i) besorolásával/tudományos 21. Török G Az új Ptk. tervezetének értékelése a csődjog szempontjából. GAZDASÁG ÉS JOG 15:(8) pp (2007) 22. Török G, Sárközy SZ, Kenyeres J A magánjog alapjai. Budapest: HVG-ORAC, /Szakkönyv/Tudományos 23. Török G A jog szerepének átalakulása a gazdaságban In: Jakab András, Takács Péter (szerk.) A magyar jogrendszer átalakulása 1985/ : Jog, rendszerváltozás, EU-csatlakozás Budapest: Gondolat Kiadó, pp (Bibliotheca Iuridica, Acta Congressuum, ISSN ; 15.) 1-2. köt.. (ISBN: ) fejezet/(i) besorolásával/tudományos 24. Török G A hiteles jogi fordítás és tolmácsolás alapvető kérdései. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 62:(4) pp (2007) Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos 25. Török G, Boóc Á, Dömötör L, Sándor I, Szappanos G A hiteles fordítás és a hites tolmácsolás alapvető kérédsei. ACTA JURIDICA HUNGARICA : HUNGARIAN JOURNAL OF LEGAL STUDIES 48:(2) pp (2007) Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos Török G Legújabb csodjogi jogalkotásunkról GAZDASÁG ÉS JOG 14:(6-7) pp (2006) 27. Török G A végelszámolás szabályozásának új helye In: Pázmándi Kinga (szerk.) Sárközy Tamás ünnepi kötet: Ünnepi tanulmányok Sárközy Tamás 65. születésnapjára Budapest: HVG - ORAC, pp (ISBN: ) fejezet/szakkönyv része/tudományos 28. Török G A magyar társasági jog alapjai Budapest: HVG-ORAC, p.

5 /Szakkönyv/Tudományos Független idéző: 3 Összesen: 3 1 Boóc Ádám, Sándor István Előadásváltozatok a polgári jog általános tanaiból. Budapest: Patrocinium Kiadó, Sándor István Észrevételek a társasági jogban a felelősségi alakzatokról. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 65: (3) (2010) Folyóiratcikk 3 Boóc Ádám, Sándor István Előadásvázlatok a polgári jog általános tanaiból.: 2. átdolgozott, bővített kiadás Budapest: Patrocinium Kiadó, Török G A közigazgatási szerzodés In: Imre M, Lamm V, Máthé G (szerk.) Közjogi tanulmányok Lőrincz Lajos 70. születésnapja tiszteletére Budapest: Aula Kiadó, pp (ISBN: ) Befoglaló mű link(ek): Teljes kötet / fejezet/szakkönyv része/tudományos 1 Farkas Csaba, Jenovai Petra, Nótári Tamás, Papp Tekla Társasági jog. Szeged: Lectum Kiadó, Boóc Á, Török G A Polgári törvénykönyv kommentárja I-IV Budapest: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, /Szakkönyv/Tudományos Független idéző: 1 Nem vizsgált idéző: 1 Összesen: 2 1? Boóc Ádám Sándor István Előadásvázlatok a polgári jog általános tanaiból Budapest: Patrocinium, Boóc Ádám, Sándor István Előadásvázlatok a polgári jog általános tanaiból.: 2. átdolgozott, bővített kiadás Budapest: Patrocinium Kiadó, Török G Insolvenzrecht In: Unternehmer in Ungarn. Ausgewählte Rechtsfragen (Center of Legal Competence, 20) Wien; Graz: BWV Berliner Wissenschafts-Verlag, pp fejezet/(i) besorolásával/tudományos 32. Török G A versenyjog fejlodése In: Sárközy T A rendszerváltozás gazdasági joga. Magyarország az ezredfordulón.

6 Budapest: MTA Társadalomkutató Központ, pp (Stratégiai Tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián. Muhelytanulmányok) fejezet/(i) besorolásával/tudományos 33. Török G, Tóth Mihály A csődjog változó szempontrendszerének hatása a büntetőjogi szabályozásra In: Gál István László, Tóth Mihály (szerk.) Gazdasági büntetőjogi tanulmányok Pécs: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, pp (ISBN: ) fejezet/szakkönyv része/tudományos 1 Gula József A fizetésképtelenségi eljárások és a fizetésképtelenségi bűncselekmények kapcsolatának egyes aspektusai. In: Gál István László (szerk.): Tanulmányok Tóth Mihály professzor 60 születésnapja tiszteletére.. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, pp fejezet 34. Török G A csodjog fejlodése In: Sárközy T A rendszerváltozás gazdasági joga. Magyarország az ezredfordulón. Budapest: MTA Társadalomkutató Központ, pp (Stratégiai Tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián. Muhelytanulmányok) fejezet/(i) besorolásával/tudományos 35. Boóc Á, Hegyi A, Török G A követelések érvényesítésének jogi eszközei Budapest: HVG-ORAC, p. /Szakkönyv/Tudományos 1 Kertész G Csődhelyzet és csődbűntett In: Márkus GY (szerk.): Tudástársadalom, vállalkozások Európa. Budapest: Általános Vállalkozási Főiskola, pp fejezet Török G Tizenöt éves a Gazdasági Társaságokról szóló törvény NAPI JOGÁSZ - CÉG ÉS JOG 5:(7-8) pp (2003) 37. Török G A conception on a new Act on Insolvency ACTA JURIDICA HUNGARICA : HUNGARIAN JOURNAL OF LEGAL STUDIES 44:(3-4) pp (2003) Török G Regelung der Insolvenz. Entwurf zu einem neuen ungarischen Gesetz. Budapest: Europa Institut, p. (Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest. Band 17/II.)

7 /Szakkönyv/Tudományos 1 Keggenhof C Internationales Zuständigkeit bei grenzüberschreitenden Insolvenzverfahren Hamburg: Verlag Dr. Kovacs, Török G Néhány gondolat a nemzeti csodjogról ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 42:(1-2) pp (2002) 40. Török G, Zumbók F Konzepte zu einem Insolvengesetz in Ungarn In: Glatz FH (szerk.) Regelung der Insolvenz. Entwurf zu einem neuen ungarischen Gesetz. (Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest. Band 17/II) Budapest: Europa Institut, pp fejezet/szakkönyv része/tudományos 41. Török G Csődtörvényről a tulajdonjog szempontjából POLGÁRI JOGI KODIFIKÁCIÓ 4:(4) pp (2002) Nem vizsgált idéző: 1 Összesen: 1 1? Miskolczi Bodnár Péter Igények és javaslatok a fizetésképtelenségi jog magyarországi újraszabályozásában In: Bérgarancia és a csőd- felszámolási eljárás reformja. Miskolc: Novotni Kiadó, pp. & fejezet 42. Török G Az Európai Unió távközlési irányelvei és a magyar versenyjog In: Baksa Sarolta et al, Almási Miklós Információs társadalom és jogrendszer Budapest: MTA Társadalomkutató Központ, pp (Magyarország az ezredfordulón. XII., Az információs társadalom kialakulásának hatásai a jogrendszerre, ISSN ) (ISBN: ) fejezet/szakkönyv része/tudományos 43. Török G A magyar csodjog alapjai Budapest: HVG-ORAC, p. /Szakkönyv/Tudományos Független idéző: 5 Összesen: 5 1 Boóc Á A short review of the history of the Hungarian privatization ACTA JURIDICA HUNGARICA 46: (1-2) (2005) Folyóiratcikk/Szakcikk 2 Sándor I A társasági jog története Nyugat-Európában Budapest: KJK, Kertész G Csődhelyzet és csődbűntett In: Márkus GY (szerk.): Tudástársadalom, vállalkozások, Európa. Budapest: Általános Vállalkozási Főiskola, pp. 135 fejezet 4 Gergely Tóth T

8 Felszámolás, végelszámolás Debrecen: Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Gula József A fizetésképtelenségi eljárások és a fizetésképtelenségi bűncselekmények kapcsolatának egyes aspektusai. In: Gál István László (szerk.): Tanulmányok Tóth Mihály professzor 60 születésnapja tiszteletére.. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, pp fejezet 44. Török G A magánjog alapjai Budapest: HVG-ORAC, p. /Szakkönyv/Tudományos 45. Török G, Zumbók F A fizetésképtelenségi törvény téziseinek koncepciója In: Török G A fizetésképtelenség szabályozása. Budapest: Europa Institut, pp (Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest. Band 17/I.) fejezet/szakkönyv része/tudományos 46. Török G A fizetésképtelenség szabályozása. Budapest: Europa Institut, p. (Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest. Band 17/I.) /Szakkönyv/Tudományos 1 Prugberger T A munkáltató fizetésképtelensége esetére szóló munkabér kifizetés védelmét érinto hazai szabályozás az Európai Uniós jogi rendezés tükrében In: Prugberger T (szerk.): Bankgarancia és a csod- felszámolási eljárás reformja. Miskolc: Novotni Kiadó, pp fejezet 47. Kampis GY, Török G A fizetésképtelenségrol szóló törvény tematikája In: Török G A fizetésképtelenség szabályozása. Budapest: Europa Institut, pp (Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest. Band 17/I.) fejezet/szakkönyv része/tudományos 48. Glatz F, Török G (szerk.) Piacgazdaság és csődjog Budapest: Europa Institut, (Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest,; BBand 17/I).) /Szakkönyv/Tudományos 49. Glatz F, Török G (szerk.) Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest, Band 17/II Budapest: Europa Institut, /Szakkönyv/Tudományos Török G Az új szövetkezeti törvény - társasági jogi szemmel

9 NAPI JOGÁSZ (1) pp (2001) 51. Sárközy Tamás, Török Gábor, Sándor István A tulajdoni rendszer változásai a XX. század végén Budapest: MTA Állam- és Jogtudományi Intézete, p. (ISBN: ) /Szakkönyv/Tudományos Független idéző: 5 Függő idéző: 2 Összesen: 7 1 Boóc Ádám A Short Review of the History of the Hungarian Privatisation ACTA JURIDICA HUNG 46: (1-2) (2005) Folyóiratcikk 2 Földi András Adalékok a tulajdonjogi triász kérdéséhez ACTA FAC POL-IUR UNIV SCI BUDAPEST ROLANDO EÖTVÖS NOM 32: (2005) Folyóiratcikk 3 * Sárközy Tamás A szocializmus, a rendszerváltáltás és az újkapitalizmus gazdasági civiljoga Magyarországon : Szubjektív jog(i)történet Budapest: HVG-ORAC Lap- és kiadó Kft., p. ISBN * Sárközy Tamás A szocializmus, a rendszerváltáltás és az újkapitalizmus gazdasági civiljoga Magyarországon : Szubjektív jog(i)történet Budapest: HVG-ORAC Lap- és kiadó Kft., p. ISBN Fábián Ferenc Alkotmány és tulajdon In: Tanulmányok Dr. Bessenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szeged: SZTE ÁJK, pp fejezet 6 Fábián Ferenc A tulajdon alkotmányos korlátozhatóságáról In: Ünnepi tanulmányok Sárközy Tamás 70. születésnapjára. Szeged: Lectum Kiadó, pp ISBN: fejezet 7 Fábián Ferenc A tulajdon alkotmányos korlátozhatóságáról In: Ünnepi tanulmányok Sárközy Tamás 70. születésnapjára. Szeged: Lectum Kiadó, pp ISBN: fejezet Török G Menekülés a csodbe NAPI JOGÁSZ - CÉG ÉS JOG (2) pp (2000) Török G A klasszikus csődjogi dogmatika

10 ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 39: pp (1999) 54. Török G In: Lamm V, Peschka V (szerk.) Jogi Lexikon Budapest: KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., (ISBN: ) fejezet/(i) besorolásával/tudományos Török G Nemzetközi társasági jog In: Jogi ismeretek alkalmazása Budapest: Perfekt Kiadó, pp fejezet/(i) besorolásával/tudományos 56. Török G Insolvenzrecht in Deutschland und Osteuropa. Landesbericht In: Ungarn. Jahrbuch für Ostrecht pp fejezet/(i) besorolásával/tudományos 57. Török G Entwicklung des ungarischen Zivilrechts ZEITSCHRIFT FUR EUROPAISCHES PRIVATRECHT 2: pp (1998) 58. Juhász József, Répássy Csaba, Török Gábor Jogi ismeretek alkalmazása 2. Budapest: Perfekt Kiadó, (ISBN: ) /Szakkönyv/Tudományos Török G Az atomkárért való polgári jogi felelosség szabályozásának sajátosságai JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 52:(10) pp (1997) Török G Insolvenzrecht Service Fachverlag, Wien, p. /Szakkönyv/Tudományos 61. Török G, Doralt P AG-Mustersatzung Service Fachverlag, Wien, p. /Szakkönyv/Tudományos

11 Török G Das ungarische Insolvenzrecht im Überblick In: Wirtschaft und Recht in Ost-Europa Wien: Forschungsinstitut, pp fejezet/szakkönyv része/tudományos Nem vizsgált idéző: 1 Összesen: 1 1? Ilona Schmitz Filvig Die rechtlichen Rahmenbedingungen für ausländische Investitionen in Ungarn Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, Török G Csod, felszámolás, privatizáció p. /Szakkönyv/Tudományos 64. Török G Adalékok a csodjog elméleti alapjaihoz GAZDASÁG ÉS JOG (3) pp (1994) IF: Kengyel M Magyar polgári eljárásjog Budapest: Osiris Kiadó, Török G Készfizetoi kezesség KERESKEDELMI JOGI ÉRTESÍTŐ (6) pp (1993) 66. Török G Civilisztika Budapest: Unió, /Szakkönyv/Tudományos Nem vizsgált idéző: 1 Összesen: 1 1? Menyhárt Ádám A szerződéses érvénytelenségi okok PTK-beli rendszeréről Magyar Jog No.9.: Paper &. (1999) Folyóiratcikk 67. Török G A társasági törvény magyarázata /fejezetek/ In: Sárközy T, Török G A társasági törvény magyarázata Budapest: Közgazdasági és Jogi kiadó, p fejezet/szakkönyv része/tudományos 68. Sárközy T, Török G

12 A társasági törvény magyarázata Budapest: Közgazdasági és Jogi kiadó, p. /Szakkönyv/Tudományos Független idéző: 2 Összesen: 2 1 Szegedi A A kényszerhitelezok védelme vagy védtelensége a magyar társasági jogban JOGTUDOMANYI KOZLONY 61: (11) 447 (2006) Folyóiratcikk/Szakcikk 2 Szegedi A A közösségi kartellpolitika alapvonalai. LEVIATAN 4: (2006) Folyóiratcikk/Szakcikk Török Gábor Az európai versenyjogok kézikönyve. MAGYAR JOG 39:(6) pp (1992) Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos 70. Török Gábor A csőd, mint a gazdaság-jogtudomány határterülete. Budapest: Államtudományi Kutatóközpont, p. (ISBN: ) /Szakkönyv/Tudományos Nem vizsgált idéző: 1 Összesen: 1 1? Kengyel Miklós Magyar polgári eljárásjog Budapest: Osiris, Pillér András, Török Gábor Új csődtörvényünk. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 47:(5) pp (1992) Török Gábor Nemzetiségi-kisebbségi jogok itt és most. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 45:(4) p (1990) Török Gábor Csak semmi pánik.: Mi jön a csőd után? Budapest: Bethlen Gábor kiadó, p. /Szakkönyv/Tudományos 1 Gula József A fizetésképtelenségi eljárások és a fizetésképtelenségi bűncselekmények kapcsolatának egyes aspektusai.

13 In: Gál István László (szerk.): Tanulmányok Tóth Mihály professzor 60 születésnapja tiszteletére.. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, pp. 323 fejezet Török Gábor Elvi megjegyzések a felszámolás hazai gyakorlatához. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 43:(1) pp (1988) Török Gábor Pillantás a színfalak mögé. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 42:(6) pp (1987) 76. Török Gábor New legal regulation of insolvency. ACTA JURIDICA HUNGARICA : HUNGARIAN JOURNAL OF LEGAL STUDIES 29:(4) pp (1987) 77. Török Gábor Környezetvédelmi szervezetrendszerünk néhány kérdése. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 42:(5) pp (1987) 78. Török Gábor A reorganizáció gondolata a magyar szabályozásban. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 30:(1-2) pp (1987) 79. Török Gábor A felszámolási-szanálási eljárás tárgyi és személyi feltételei. Budapest: MTA Államtudományi Kutatások Programirodája, /Szakkönyv/Tudományos Török Gábor Csődjogi vita az NSZK-ban. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 41:(9) pp (1986) 81. Török Gábor csődjog. Felszámolási eljárás. Állami szanálás. Budapest: ELTE Jogi Továbbképző Intézet (JOTOKI), p. /Szakkönyv/Tudományos Nem vizsgált idéző: 1 Összesen: 1 1? Gula József

14 A fizetésképtelenségi eljárások és a fizetésképtelenségi bűncselekmények kapcsolatának egyes aspektusai In: Gál István László (szerk.): Tanulmányok Tóth Mihály professzor 60. születésnapja tiszteletére. Pécs: Pécsi Tudományegyetem ÁJK, pp. & fejezet 82. Török Gábor A vállalati tevékenység törvényességi felügyelete a gyakorlatban. Budapest: MTA Államtudományi Kutatások Programirodája, p. /Szakkönyv/Tudományos Török Gábor Csőd és felszámolás. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 40:(6) pp (1985) Nem vizsgált idéző: 1 Összesen: 1 1? Kengyel Miklós Polgári eljárásjog a XXI. Században In: Kengyel Miklós (szerk.): Tanulmányok Farkas József emlékére. Pécs: Pécsi Tudományegyetem ÁJK Dialog Campus Kiadó, pp. & fejezet 84. Török Gábor Állami vállalat és gazdasági irányítás JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 40:(5) pp (1985) Török Gábor Jogi személy és a nem vagyoni kár. MAGYAR JOG 31:(10) pp (1984) 86. Török Gábor A nem vagyoni kártérítés bírói gyakorlatának néhány kérdése. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 39:(10) pp (1984) 87. Török Gábor A jog gazdasági elemzése. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 39:(8) pp (1984) Török Gábor A kisvállalkozások állami irányításából adódó közigazgatási feladatok és ezek gyakorlati tapasztalatai. Budapest: Közigazgatás fejlesztésének Komplex Tudományos Vizsgálata Kutatási Főirány Koordináló Tanácsa, p. /Szakkönyv/Tudományos

15 89. Török Gábor A gazdaságirányítás szervezetének joga. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 38:(7) pp (1983) 90. Török Gábor A gazdasági munkaközösség működésének néhány problémája. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 38:(7) pp (1983) 91. Csécsi György, Török Gábor A Ptk. magyarázata. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 38:(8) pp (1983) Török Gábor A vállalati gazdasági munkaközösség és a vállalat közötti jogviszony sajátosságai. MAGYAR JOG 29:(10) pp (1982) Nem vizsgált idéző: 2 Összesen: 2 1? Szikora Veronika A polgári jogi társaság szabályozásának főbb csomópontjai Magyarországon Miskolci Jogi Szemle Vol.2: (No.1) Paper &. (2007) Folyóiratcikk 2? Sárközy Tamás A szocializmus, a rendszerváltás és az újkapitalizmus gazdasági civiljoga Budapest: HVG-ORAC, ; ; 2077

Török Gábor: Csak semmi pánik. Mi jön a csőd után? Bethlen Gábor Könyvkiadó, Bp. 1989. 116 p.

Török Gábor: Csak semmi pánik. Mi jön a csőd után? Bethlen Gábor Könyvkiadó, Bp. 1989. 116 p. Török Gábor Publikációk 1989-től [Farkas József - Komáromi Gábor] - Sárközy Tamás - Török Gábor: A társasági törvény magyarázata. Szerk. Sárközy Tamás. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1993. 682 p.

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Az alkotmánybíráskodó római szenátus. Parlamenti Levelek, 5 (1999). 38-45.o.

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Az alkotmánybíráskodó római szenátus. Parlamenti Levelek, 5 (1999). 38-45.o. PUBLIKÁCIÓS LISTA 1999 Az alkotmánybíráskodó római szenátus. Parlamenti Levelek, 5 (1999). 38-45.o. 2001 A belga Erasmus. Magyar Felsőoktatás, 5-6 (2001). 37.o. Perbeszédverseny Bécsben I. Magyar Felsőoktatás,

Részletesebben

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001.

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A.) Monográfia, kommentár, kézikönyv dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A hírközlés joga, Dashöfer Kiadó, Bp,

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012)

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012) DR. CSÉCSY ANDREA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012) I. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK I/1. MONOGRÁFIÁK, MONOGRÁFIÁBAN ÍRT FEJEZETEK, KÖNYVEK, KÖNYVRÉSZLETEK 1. Szerződésszegés. In: Osztovics András (szerk.):

Részletesebben

Impresszum Jogi nyilatkozatok MTMT adatbázis Copyright

Impresszum Jogi nyilatkozatok MTMT adatbázis Copyright Impresszum Jogi nyilatkozatok MTMT adatbázis Copyright 08092 1. atalin A megyei szakigazgatási szervek irányító tevékenységével kapcsolatos problémák ÁLLAM ÉS IGAZGATÁS 11: pp. 996-1006. (1976) 2. Tarnai

Részletesebben

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Szoba: B. ép. 2. sz. Tudományos minősítés: Megszerzés éve: 1997. Tudományterület: állam- és jogtudomány Típusa: Ph.D. Minősítése: summa cum laude A disszertáció

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK KÖNYV-FEJEZETEK, JEGYZETEK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK:

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK KÖNYV-FEJEZETEK, JEGYZETEK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK KÖNYV: 1. Kis Norbert- Nagy Marianna: Európai közigazgatási büntetőjog HVG-ORAC 2007. 300 p. 2. Nagy Marianna: A közigazgatási jogi szankciórendszer Doktori mestermunkák sorozat Osris

Részletesebben

Dr. Fábián FerencPh.D

Dr. Fábián FerencPh.D Dr. Fábián FerencPh.D egyetemi docens Tudományos minősítés: PhD Állam- és jogtudomány, 2004, summa cum laude Alkotmány és gazdaság. A magyar Alkotmánybíróság gyakorlata Felsőfokú tanulmányok és végzettség:

Részletesebben

Dr. Vadál Ildikó publikációs jegyzéke

Dr. Vadál Ildikó publikációs jegyzéke Dr. Vadál Ildikó publikációs jegyzéke Könyv, könyvfejezet, országos szaklapban megjelent tanulmány: - A közigazgatási jog kodifikációja. Stabil kormányzás, változó közigazgatás. Dialóg Campus Kiadó, Bp-Pécs,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. 1. Személyes adatok:

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. 1. Személyes adatok: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. Személyes adatok: Név: Menyhárd Attila Cím: Otthon: H-9024 Győr, Vécsey u. 14 I/1 Munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék; H-1364 Budapest, Egyetem tér 1-3.

Részletesebben

Dr. Fábián Ferenc Ph.D

Dr. Fábián Ferenc Ph.D Dr. Fábián Ferenc Ph.D egyetemi docens Tudományos minősítés: PhD Állam- és jogtudomány, 2004, summa cum laude Alkotmány és gazdaság. A magyar Alkotmánybíróság gyakorlata Felsőfokú tanulmányok és végzettség:

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

Kisfaludi András szakmai publikációinak jegyzéke

Kisfaludi András szakmai publikációinak jegyzéke Kisfaludi András szakmai publikációinak jegyzéke 1) Az alkotmányjog helye a jogrendszerben; Dolgozatok az államjog témakörébôl, Budapest, 1983. 15-39. pp. 2) Az államigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata

Részletesebben

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok:

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok: SZAKMAI ADATLAP I. Személyi adatok: Név: Prof. Dr. Szabó Imre Anyja neve: Kovács Ida Szül. helye, ideje: Mezőnagymihály, 1951. október 12. Állampolgársága: magyar Végzettség, tudományos fokozat: 1976:

Részletesebben

Dr. Klein Tamás SZAKMAI ÉLETRAJZ. tanársegéd Szoba: épület, T/21. szoba. Tel: cím: Tudományos minősítés: -

Dr. Klein Tamás SZAKMAI ÉLETRAJZ. tanársegéd Szoba: épület, T/21. szoba. Tel:  cím: Tudományos minősítés: - SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Klein Tamás tanársegéd Szoba: épület, T/21. szoba Tel: Email cím: klein.tamas@kre.hu Tudományos minősítés: - Felsőfokú tanulmányok és végzettség: 2004 2010 Eötvös Loránd Tudományegyetem,

Részletesebben

Jegyzetboltb an kapható? Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft

Jegyzetboltb an kapható? Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft I. folyam Igazgatásszervező alapszak Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Áltanános politológia Bevezetés a politológiába Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft Közigazgatástudomány alapjai A közigazgatás

Részletesebben

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád Megnyitó előadások Gárdos Péter, ügyvéd: A Ptk. az elmúlt év tükrében Az I. Wolters Kluwer Jogi Konferencián elhangzott, hogy

Részletesebben

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Összeállította: Dr. Kiss Barnabás egyetemi docens I. Ajánlott alapirodalom az alapjogok tanulmányozásához 1. Balogh

Részletesebben

Fuglinszky Ádám (Polgári jog) 2016

Fuglinszky Ádám (Polgári jog) 2016 Fuglinszky Ádám (Polgári jog) 2016 1. Fuglinszky Ádám Verbrauchsgüterkauf im ungarischen Privatrecht: Vom verwaisten "Weber" und "Putz" zu einem Satyr des Verbraucherprivatrechts ZEITSCHRIFT FUR EUROPAISCHES

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

elnök, Nemzeti Választási Bizottság Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2.

elnök, Nemzeti Választási Bizottság Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2. 1. Személyi adatok 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Vezetéknév/Utónév: Prof. Dr. Patyi András Születési név: Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KARI BIZOTTSÁGOK (KARI TANÁCS )

ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KARI BIZOTTSÁGOK (KARI TANÁCS ) 1. Kari Felvételi Bizottság ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KARI BIZOTTSÁGOK (KARI TANÁCS 2018.09.26.) szavazati joggal rendelkező tanácskozási jogú tag kari HÖK Kántor Kinga kari HÖK képviselő Prof. Dr. Sáry

Részletesebben

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Összeállította: Dr. Kiss Barnabás egyetemi docens I. Ajánlott alapirodalom az alapjogok tanulmányozásához 1. Alkotmányjog

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

Nemes Ferenc közleményjegyzéke Az adatok ig fel vannak töltve.

Nemes Ferenc közleményjegyzéke Az adatok ig fel vannak töltve. Nemes Ferenc közleményjegyzéke Az adatok 2012.08.17.-ig fel vannak töltve. 2011 1. Nemes Ferenc, Szlávicz Ágnes A vezetés szerepe a dolgozói elégedettség alakulásában VEZETÉSTUDOMÁNY 42:(9) pp. 2-14. (2011)

Részletesebben

P U B L I K Á C I Ó K

P U B L I K Á C I Ó K P U B L I K Á C I Ó K Dr. Darázs Lénárd 2009. december 31-ig történt tényleges megjelenés szerint 1 A kartellek semmissége Budapest 2009. (Complex Kiadó). Vertikális kartellek Budapest 2007. (Complex Kiadó).

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Ph.D

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Ph.D SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Ph.D egyetemi docens Szoba: B42 Tel: - E-mail cím: csakihatalovics.gyula@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 Állam- és jogtudomány

Részletesebben

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TEMATIKA ÁLLAMTUDOMÁNYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI KAR SZAKIGAZGATÁSI ÉS SZAKPOLITIKAI INTÉZET. (tárgykód: KKS7B17)

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TEMATIKA ÁLLAMTUDOMÁNYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI KAR SZAKIGAZGATÁSI ÉS SZAKPOLITIKAI INTÉZET. (tárgykód: KKS7B17) ÁLLAMTUDOMÁNYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI KAR SZAKIGAZGATÁSI ÉS SZAKPOLITIKAI INTÉZET HELYI ÖNKORMÁNYZATOK (tárgykód: KKS7B17) TEMATIKA 2017/2018. tanév II. félév ELŐADÁSOK IDŐPONTJA ÉS TÉMAKÖRE 1. előadás Időpontja:

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának A magyar állam- és jogrendszer, jogtudomány továbbfejlesztése, különös tekintettel az európai jogfejlődési tendenciákra c. doktori programjának módosított

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. habil. Sándor István egyetemi docens

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. habil. Sándor István egyetemi docens SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. habil. Sándor István egyetemi docens Szakmai tevékenység: 2002 : KRE ÁJK Polgári Jogi és Római Tanszék, 2002-től oktató, 2004 2012 között tanszékvezető egyetemi docens, 2012-től

Részletesebben

MAGYAR JOGTUDÓSOK MAGYAR. Hamza Gábor IV. ELTE EÖTVÖS KIADÓ

MAGYAR JOGTUDÓSOK MAGYAR. Hamza Gábor IV. ELTE EÖTVÖS KIADÓ Ungarische Rechtsgelehrte IV. Az olvasó a kiemelkedő magyar (magyarországi) jogtudósok életét és munkásságát bemutató sorozat negyedik kötetét tartja kezében. A sorozat első kötete 1999-ben, a második

Részletesebben

Publikációk jegyzék, tudományos elıadások, konferenciák, egyéb szakmai tevékenység

Publikációk jegyzék, tudományos elıadások, konferenciák, egyéb szakmai tevékenység Publikációk jegyzék, tudományos elıadások, konferenciák, egyéb szakmai tevékenység I. Publikációk magyar nyelven a) Monográfia, szakkönyv, könyvrészlet 1. Hegedős Andrea: Az élettársi kapcsolat a polgári

Részletesebben

KISS GYÖRGY TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEIE VALÓ HIVATKOZÁSOK JEGYZÉKE. Önálló tudományos könyvek, könyvfejezetek

KISS GYÖRGY TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEIE VALÓ HIVATKOZÁSOK JEGYZÉKE. Önálló tudományos könyvek, könyvfejezetek KISS GYÖRGY TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEIE VALÓ HIVATKOZÁSOK JEGYZÉKE Önálló tudományos könyvek, könyvfejezetek 1. KISS GYÖRGY: A piac és az emberi tényező. Budapest, 1995, Balassi Kiadó 1) DUDÁS KATALIN: Önfoglalkoztató

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. habil. Sándor István egyetemi docens

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. habil. Sándor István egyetemi docens SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. habil. Sándor István egyetemi docens Szakmai tevékenység: 2002 : KRE ÁJK Polgári Jogi (2010-től Polgári Jogi és Római Tanszék), 2002-től oktató, 2004 2012 között tanszékvezető egyetemi

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: egyetemi adjunktus 1991-1994

Részletesebben

Kutató, Tudományos munkatárs (MTA TK KI)

Kutató, Tudományos munkatárs (MTA TK KI) Kállai Ernő Kutató, Tudományos munkatárs (MTA TK KI) Osztály: Romakutatások Osztálya Tudományos cím vagy fokozat: PhD E-mail: kallai.erno@tk.mta.hu Telefonszám: +36-1 224-6700 / 5224 Épület: T (Emelet,

Részletesebben

PÉCS, NOVEMBER 8-9. Előzetes PROGRAM A KONFERENCIA SZERVEZŐI A KONFERENCIA KIEMELT SZAKMAI TÁMOGATÓJA:

PÉCS, NOVEMBER 8-9. Előzetes PROGRAM A KONFERENCIA SZERVEZŐI A KONFERENCIA KIEMELT SZAKMAI TÁMOGATÓJA: PÉCS, 2016. NOVEMBER 8-9. Előzetes PROGRAM A KONFERENCIA SZERVEZŐI A KONFERENCIA KIEMELT SZAKMAI TÁMOGATÓJA: A SZÁMVITEL TUDOMÁNY-SZAKMA-OKTATÁS KONFERENCIA előzetes PROGRAMJA PÉCS, 2016. november 8. A

Részletesebben

Patyi András közleményjegyzéke Az adatok ig fel vannak töltve.

Patyi András közleményjegyzéke Az adatok ig fel vannak töltve. Patyi András közleményjegyzéke Az adatok 2012.09.05.-ig fel vannak töltve. 2012 Megjelenés alatt: 1.Patyi András (társszerző) Hatósági eljárásjog a közigazgatásban jegyzet, Dialog-Campus Budapest-Pécs

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

A MAGÁNJOG OKTATÁSA TEKINTETTEL AZ ALAPTÖRVÉNYRE ÉS AZ ÚJ PTK-RA A MAGÁNJOGOT OKTATÓK EGYESÜLETE DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

A MAGÁNJOG OKTATÁSA TEKINTETTEL AZ ALAPTÖRVÉNYRE ÉS AZ ÚJ PTK-RA A MAGÁNJOGOT OKTATÓK EGYESÜLETE DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR A MAGÁNJOG OKTATÁSA TEKINTETTEL AZ ALAPTÖRVÉNYRE ÉS AZ ÚJ PTK-RA TUDOMÁNYOS KONFERENCIA A ÉS A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KARA SZERVEZÉSÉBEN. 2013. JÚNIUS 14-15. SZÉCHENYI

Részletesebben

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza Személyi adatok: Születési hely idő: Budapest, 1976. május 9. Szülők: dr. Rónay Zoltán ügyvéd (a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara tagja), néhai Szántó Judit, újságíró.

Részletesebben

A közigazgatási jogi jogalkotás és jogalkalmazás előtt álló kihívások alkotmánybírósági szemszögből

A közigazgatási jogi jogalkotás és jogalkalmazás előtt álló kihívások alkotmánybírósági szemszögből Témavezető: Tilk Péter egyetemi docens (PhD) A téma leírása: A közigazgatási jogi jogalkotás és jogalkalmazás előtt álló kihívások alkotmánybírósági szemszögből című téma keretében a doktorandusz hallgatóknak

Részletesebben

AJÁNLOTT TANTERV - EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK TELJES IDEJŰ (NAPPALI TAGOZATOS) KÉPZÉS

AJÁNLOTT TANTERV - EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK TELJES IDEJŰ (NAPPALI TAGOZATOS) KÉPZÉS TANTÁRGY TÁRGYKÓD INTÉZET TANTÁRGY FELELŐS OKTATÓ(K) TANTÁRGY TÍPUSA FÉLÉV ÓRASZÁM Ö E Gy KREDIT 71 57 14 120 VIZSGAF ORMA ELŐFELTÉTEL A diplomáciai és konzuli kapcsolatok joga 5NK12NKO100M Nemzetközi

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KARI BIZOTTSÁGOK 2017.

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KARI BIZOTTSÁGOK 2017. ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KARI BIZOTTSÁGOK 2017. Tanulmányi Bizottság szavazati rendelkező joggal oktató szavazati joggal rendelkező hallgató Csemáné dr. Váradi Erika egyetemi docens, általános és tanulmányi

Részletesebben

TÉRALKOTÓ NORMÁK ÉS A TERÜLETI SZABÁLYOZÁS

TÉRALKOTÓ NORMÁK ÉS A TERÜLETI SZABÁLYOZÁS TÉRALKOTÓ NORMÁK ÉS A TERÜLETI SZABÁLYOZÁS A szabályok és a társadalmi-gazdasági térfolyamatok dinamikus kapcsolata, valamint a területfejlesztés esélyei Magyarországon 1 ELMÉLET MÓDSZER GYAKORLAT 68.

Részletesebben

Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés

Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés Az alábbi lista nem kimerítő, csupán kiindulásként szolgál a diplomamunkára és évfolyamdolgozatra

Részletesebben

Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu. megbízott dékáni hivatalvezető, tanársegéd

Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu. megbízott dékáni hivatalvezető, tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK dr. Jani Péter Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu Neme férfi Születési dátum 29/05/1986 Állampolgárság

Részletesebben

Sibalinné Dr. Fekete Katalin Munkahely: Nemzeti Közszolgálati Egyetem RTK Idegennyelvi és Szaknyelvi Központ Beosztás:

Sibalinné Dr. Fekete Katalin Munkahely: Nemzeti Közszolgálati Egyetem RTK Idegennyelvi és Szaknyelvi Központ Beosztás: Név: Sibalinné Dr. Fekete Katalin Munkahely: Nemzeti Közszolgálati Egyetem RTK Idegennyelvi és Szaknyelvi Központ Beosztás: egyetemi adjunktus Mobil: 392-3500 / 19-360 E-mail: katalin.fekete50@freemail.hu

Részletesebben

V. számú melléklet: Ajánlott szakirodalom. Balogh Eszter: A munkaügyi viták alternatív megoldásai. Szociológiai Szemle, 2002/1:

V. számú melléklet: Ajánlott szakirodalom. Balogh Eszter: A munkaügyi viták alternatív megoldásai. Szociológiai Szemle, 2002/1: V. számú melléklet: Ajánlott szakirodalom Kollektív munkaügyi viták Balogh Eszter: A munkaügyi viták alternatív megoldásai. Szociológiai Szemle, 2002/1: 68-76. Barthelt Sándor: A munkaügyi vita fogalma,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Norbert, egyetemi docens

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Norbert, egyetemi docens SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK dr. Pétervári Máté mpetervari@gmail.com Neme: Férfi Születési datum: 1989. 09. 26. Állampolgárság: magyar POZÍCIÓ / BEOSZTÁS tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem Állam-

Részletesebben

v b arbiter ex compromisso m y m. A

v b arbiter ex compromisso m y m. A B ó Á m A m v - b y m m j m v v, A v m y bb y ó j - j v ó ó j v m v -, m y v j bb mó j y y. A m v b v - m m j, y j m m, m m y v. 1 A v b b m m j - m y, y m j m m - y óm j y v. T bb u ó y vb v b ó j j u

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

Közigazgatási jogérvényesítési és jogvédelmi ismeretek

Közigazgatási jogérvényesítési és jogvédelmi ismeretek Tanmenet és tantárgyi követelmények a Közigazgatási jogérvényesítési és jogvédelmi ismeretek tantárgyhoz 2016/2017. tanév I. (őszi) félév Közigazgatás-szervező alapképzési szak 2014. NAPPALI és LEVELEZŐ

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda Munkahelyek: Munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék Munkahely címe:

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. habil. Osztovits András

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. habil. Osztovits András SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. habil. Osztovits András tanszékvezető, egyetemi docens Email cím: osztovits.andras@kre.hu Tudományos minősítés: 2005 Állam- és jogtudomány PhD. A disszertáció címe: Elméleti és gyakorlati

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

Jogi alapok TANTÁRGYI PROGRAM. Valamennyi szak Levelező és Távoktatás tagozat I.évfolyam. 2011/2012. tanév I. félév

Jogi alapok TANTÁRGYI PROGRAM. Valamennyi szak Levelező és Távoktatás tagozat I.évfolyam. 2011/2012. tanév I. félév Jogi alapok Valamennyi szak Levelező és Távoktatás tagozat I.évfolyam 2011/2012. tanév I. félév 1/5 Jogi alapok Valamennyi szak/levelező és Távoktatás tagozat/i. évfolyam 2011/2012 tanév I. félév A tantárgyat

Részletesebben

Tekla Papp: Group Interest in Connection with Corporate Groups in Hungary (Jahrbuch für Ostrecht; 2/2015.; pp.)

Tekla Papp: Group Interest in Connection with Corporate Groups in Hungary (Jahrbuch für Ostrecht; 2/2015.; pp.) Civilisztikai Intézet Jogi Szekció I./ Prof.Dr. Papp Tekla - Intézetvezető Publikáció Tekla Papp: Group Interest in Connection with Corporate Groups in Hungary (Jahrbuch für Ostrecht; 2/2015.; 433-466.

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék Név: Szabó Szabolcs Születési hely: Gyula Születési idő: 1979. február 11. Végzettségek: Általános Iskola: Középiskola: Egyetem: Doktori Iskola: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1986-1993, 4. sz. (Bay Zoltán) Általános

Részletesebben

Kiadvány adatlap. az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Kiadvány adatlap. az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen

Részletesebben

Dr. Szabó Zsolt Ph.D

Dr. Szabó Zsolt Ph.D Dr. Szabó Zsolt Ph.D Egyetemi adjunktus Email cím: szabo.zsolt@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 állam- és jogtudomány PhD summa cum laude A disszertáció címe: A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége

Részletesebben

JOGÁSZ SZAK RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS I. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. II. félév. JOGÁSZ SZAK RÉSZDIŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS II. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. IV.

JOGÁSZ SZAK RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS I. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. II. félév. JOGÁSZ SZAK RÉSZDIŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS II. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. IV. JOGÁSZ SZAK RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS I. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. II. félév Alkotmányjog I. Egyháztörténet Latinitás a jogtudományban II. Magyar állam- és jogtörténet Római jog II. Statisztika 03.20 15.00-19.00

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS KÖNYV, MONOGRÁFIA 2000 Jany János: A Szaszanida birodalom magánjogának rendszere és továbbélése a 1 Közel-Keleten. Bibliotheca Facultatis Iuris Universitas Catholicae De Petro Pázmány

Részletesebben

2009. február-május Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar

2009. február-május Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar S ZAKMAI Ö NÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név DR. SZENDI ANTAL Telefon 392-3559/19249; IP: 111020; IRM: 19-249 E-mail szendi.antal@nav.gov..hu SZAKMAI TAPASZTALAT Dátum Intézmény Beosztás 2009 szeptemberétől

Részletesebben

Gazdasági jog alapjai

Gazdasági jog alapjai I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog alapjai 2013/2014. I. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Gazdasági jog I. Tantárgy jellege/típusa: Egységes üzleti alapozó modul Kontaktórák száma:

Részletesebben

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK 2014/1-2. IX. évfolyam 1 2. szám 2014 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet

Részletesebben

A 2018-ra vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2018-ra vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2018-ra vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Acta Antiqua Academiae Kiadó Megítélt támogatás (forint)

Részletesebben

mővelésében. tükrében között.

mővelésében. tükrében között. MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoportra történı hivatkozással megjelent tanulmányaink 2013 Szerzı(k) Tanulmány címe Megjelenés helye v. konferenciaelıadás Csőrös Gabriella Gazdaságpolitikai együttmőködés,

Részletesebben

Könyveim időrendben KÖNYVEIM IDŐRENDBEN REKETTYE GÁBOR

Könyveim időrendben KÖNYVEIM IDŐRENDBEN REKETTYE GÁBOR KÖNYVEIM IDŐRENDBEN REKETTYE GÁBOR 2018 Csak azok, amelyeken a nevem címoldalon szerepel (konferenciakötetek és oktatási segédletek nélkül.) 1 1975-1993 Külkereskedelemtechnikai és gazdasági ismeretek

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dr. Miskolczi Barna kabinetfőnök (Legfőbb Ügyészség)

MEGHÍVÓ. Dr. Miskolczi Barna kabinetfőnök (Legfőbb Ügyészség) MEGHÍVÓ Ezúton meghívjuk Önt és munkatársait a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán működő kutatócsoport által szervezett A hatékony adórendszer, mint a jó kormányzás egyik alapfeltétele

Részletesebben

MAGYAR JOGÁSZ EGYLET. NEGYVENEGYedik PROGRAMFÜZET. 41_jogaszvandorgyules.indd :56:46

MAGYAR JOGÁSZ EGYLET. NEGYVENEGYedik PROGRAMFÜZET. 41_jogaszvandorgyules.indd :56:46 MAGYAR JOGÁSZ EGYLET NEGYVENEGYedik jogász vándorgyűlés Debrecen 2018. április 19 21. PROGRAMFÜZET 41_jogaszvandorgyules.indd 1 2018.04.09. 7:56:46 41_jogaszvandorgyules.indd 2 2018.04.09. 7:56:46 2018.

Részletesebben

A vezetői felelősséggel kapcsolatos megállapítási per ( wrongful trading

A vezetői felelősséggel kapcsolatos megállapítási per ( wrongful trading A vezetői felelősséggel kapcsolatos megállapítási per (wrongful trading) lehetséges hatásai a vétkes gazdálkodással elkövetett csődbűncselekmény miatt indult büntetőeljárásokra A vezető tisztségviselő

Részletesebben

TANREND 2017/2018 őszi szemeszter

TANREND 2017/2018 őszi szemeszter kód tárgy A jogrendszerek világa TANREND 201/2018 őszi szemeszter JL201 Ajánlott egyéni tanterv az 1. félévében felkínált tárgyakra vonatkozóan 201..0 péntek 812 Prof. Dr. Badó Attila Dr. Mezei Péter 201..1

Részletesebben

német tárgyalási szint, angol társalgási szint, orosz alapfok

német tárgyalási szint, angol társalgási szint, orosz alapfok Név: Prof.Dr. Nochta Tibor Születési hely: Mór Születési idő: 1958. július 13. Családi állapot: nős, feleség: Dr. Simon Andrea bíró gyermekek: Lilian; Márton; András Elérhetőségek: Lakcím: H-7635 Pécs,

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRJAZ. Dr. Miskolczi-Bodnárné Dr. Harsányi Gyöngyi Egyetemi Docens Félállású oktató szobaszám: telefon:

SZAKMAI ÉLETRJAZ. Dr. Miskolczi-Bodnárné Dr. Harsányi Gyöngyi Egyetemi Docens Félállású oktató szobaszám: telefon: SZAKMAI ÉLETRJAZ Dr. Miskolczi-Bodnárné Dr. Harsányi Gyöngyi Egyetemi Docens Félállású oktató szobaszám: telefon: e-mail: harsanyi.gyongyi@kre.hu Tudományos minősítés PhD 2012 Állam- és jogtudományok Summa

Részletesebben

Előszó... 9 I. Bevezetés. A szimbolikus elemek szerepe a rendszerváltás utáni kelet-közép-európai alkotmányfejlődésben II. A nemzeti jelképek

Előszó... 9 I. Bevezetés. A szimbolikus elemek szerepe a rendszerváltás utáni kelet-közép-európai alkotmányfejlődésben II. A nemzeti jelképek Tartalom Előszó... 9 I. Bevezetés. A szimbolikus elemek szerepe a rendszerváltás utáni kelet-közép-európai alkotmányfejlődésben... 12 II. A nemzeti jelképek helye a hatályos magyar Alkotmányban kelet-közép-európai

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. habil. Sándor István, DSc egyetemi docens, egyetemi magántanár

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. habil. Sándor István, DSc egyetemi docens, egyetemi magántanár SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. habil. Sándor István, DSc egyetemi docens, egyetemi magántanár Szakmai tevékenység: 2002 : KRE ÁJK Polgári Jogi Tanszék (2010-től Polgári Jogi és Római Tanszék), 2002-től oktató,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. habil. Sándor István, DSc egyetemi docens, egyetemi magántanár

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. habil. Sándor István, DSc egyetemi docens, egyetemi magántanár SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. habil. Sándor István, DSc egyetemi docens, egyetemi magántanár Szakmai tevékenység: 2002 : KRE ÁJK Polgári Jogi Tanszék (2010-től Polgári Jogi és Római Tanszék), 2002-től oktató,

Részletesebben

Repertórium 2014/40-ig

Repertórium 2014/40-ig MTA Law Working Papers Repertórium 2014/40-ig 2014/01 Ződi Zsolt 2014/02 Pálné Kovács Ilona 2014/03 Balázs István 2014/04 Horváth M. Tamás 2014/05 Varga Zs. András 2014/06 Ziegler Dezső Tamás A korábbi

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak

A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak A 2010. évben a Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázaton a következő pályázók részesültek elismerésben: Büntetőjogi témakörben,

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. 2013: Vienna Forum on European Energy Law organised by the European Energy Community,

CURRICULUM VITAE. 2013: Vienna Forum on European Energy Law organised by the European Energy Community, CURRICULUM VITAE ISTVÁN SÁNDOR, DR. HABIL., PHD Professional activities: 2002 : Károli Gáspár Reformed University (Budapest), Faculty of Law, Civil Law and Roman Law Department, from 2002 lecturer, between

Részletesebben

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes SZERVEZETI EGYSÉG NÉV MUNKAKÖR TELEFON E-MAIL CÍM FAX Miniszter dr. Trócsányi László miniszter 7959512 miniszter@im.gov.hu Miniszteri Kabinet Tari Sándor kabinetfőnök, 8961095 sandor.tari@im.gov.hu 7950729

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. habil. Sándor István egyetemi docens

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. habil. Sándor István egyetemi docens SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. habil. Sándor István egyetemi docens Szakmai tevékenység: 2002 : KRE ÁJK Polgári Jogi Tanszék (2010-től Polgári Jogi és Római Tanszék), 2002-től oktató, 2004 2012 között tanszékvezető

Részletesebben

Az InCites használata az intézményi produktivitás

Az InCites használata az intézményi produktivitás Az InCites használata az intézményi produktivitás mérésére A Web of Science, mint adatháttér Horváth Dániel MTA KIK TTO 2014. szeptember 24. Korábbi tapasztalatok Tisztítás nélküli és tisztított megoszlások,

Részletesebben

A PTE-ÁJK levelező munkarendjében oktatott tantárgyak kreditallokációja A tanulmányaikat 2007/2008-as tanévben megkezdő hallgatók részére

A PTE-ÁJK levelező munkarendjében oktatott tantárgyak kreditallokációja A tanulmányaikat 2007/2008-as tanévben megkezdő hallgatók részére A PTE-ÁJK levelező munkarendjében oktatott tantárgyak allokációja A tanulmányaikat 2007/2008-as tanévben megkezdő hallgatók részére Általános társadalomtudományi ismeretek+nyelv / képzési idő Kredit Százalék

Részletesebben

A XXI. SZÁZAD BIZTONSÁGI KIHÍVÁSAI

A XXI. SZÁZAD BIZTONSÁGI KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZAD BIZTONSÁGI KIHÍVÁSAI Pécs 2018 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XX. A XXI. SZÁZAD BIZTONSÁGI KIHÍVÁSAI Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2018 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK

Részletesebben

ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. II. évf. vállalkozás szervező. 2007/2008 I. félév. Távoktatási Központ

ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. II. évf. vállalkozás szervező. 2007/2008 I. félév. Távoktatási Központ /fax: 222-4584 : 383-8491/172 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 Távoktatási Központ ÉVFOLYAM II. évf. vállalkozás szervező TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés az EU tanulmányokba 2007/2008 I. félév 1 A Tantárgyi útmutató

Részletesebben

2014 Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, jogász szak, summa cum laude

2014 Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, jogász szak, summa cum laude SZAKMAI ADATLAP 1. Személyes adatok Név: Molnár Erzsébet E-mail cím: molnare@juris.u-szeged.hu 2. Végzettségek, tudományos fokozatok 2017 Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola,

Részletesebben

Nótári, Tamás: Development of Hungarian Copyright Law 1

Nótári, Tamás: Development of Hungarian Copyright Law 1 Acta Univ. Sapientiae, Legal Studies, 3, 2 (2014) 235 242 Nótári, Tamás: Development of Hungarian Copyright Law 1 Dinók Henriett tudományos segédmunkatárs MTA Társadalomtudományi Központ Jogtudományi Intézet

Részletesebben

Publikációs jegyzék. Könyvek, monográfiák

Publikációs jegyzék. Könyvek, monográfiák Publikációs jegyzék Könyvek, monográfiák DEZSŐ Márta: Képviselet és választás a parlamenti jogban. /Jog és jogtudomány 15./ MTA Állam- és Jogtudományi Intézete. Budapest, 1998. Közgazdasági és Jogi Kiadó,

Részletesebben

MAGYAR JOGTUDÓSOK V. MAGYAR. Hamza Gábor ELTE EÖTVÖS KIADÓ

MAGYAR JOGTUDÓSOK V. MAGYAR. Hamza Gábor ELTE EÖTVÖS KIADÓ ------Ungarische Rechtsgelehrte V. Az olvasó a kiemelkedő magyar jogtudósok életét és munkásságát bemutató sorozat ötödik kötetét tartja kezében. A sorozat első kötete 1999-ben, második 2001-ben, harmadik

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest Jogász

Szakmai önéletrajz Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest Jogász Szakmai önéletrajz Név: Dr. Tóth Nikolett Ágnes r. őrnagy PhD Munkahely: Testnevelési Egyetem Sportjogi Csoport vezetője, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Rendészetelméleti és Történeti

Részletesebben

Szakmai zárójelentés az F 68342 sz. A bírósági iratok kézbesítése az Európai Igazságügyi Térségben c. OTKA kutatásról

Szakmai zárójelentés az F 68342 sz. A bírósági iratok kézbesítése az Európai Igazságügyi Térségben c. OTKA kutatásról Szakmai zárójelentés az F 68342 sz. A bírósági iratok kézbesítése az Európai Igazságügyi Térségben c. OTKA kutatásról Vezető kutató: Dr. Harsági Viktória I. A kutatás célkitűzései A F 68342. számú A bírósági

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. Rövidítésjegyzék 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. Rövidítésjegyzék 13 Előszó 11 Rövidítésjegyzék 13 1. FEJEZET / JOGTANI ÉS ÁLLAMSZERVEZETI ALAPOK 15 1.1 Jogtan 15 1.1.1 A jog fogalma 15 1.1.1.1 A jog összetevői 15 1.1.1.2 A jogkeletkezés útjai jogcsaládok 17 1.1.1.3 A jogrendszer

Részletesebben

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya 1990. évi LXIV. törvény a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

2008 doktori fokozat (PhD) megszerzése SZTE ÁJTK, summa cum laude József Attila Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar,

2008 doktori fokozat (PhD) megszerzése SZTE ÁJTK, summa cum laude József Attila Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar, SZAKMAI ADATLAP 1. Személyes adatok Név: Dr. Juhász Zsuzsanna E-mail cím: juhaszzs@juris.u-szeged.hu 2. Végzettségek, tudományos fokozatok 2014 habilitáció, SZTE ÁJTK, summa cum laude 2008 doktori fokozat

Részletesebben

Szervezeti egység Név Munkakör telefon cím Fax Miniszter dr. Trócsányi László miniszter

Szervezeti egység Név Munkakör telefon  cím Fax Miniszter dr. Trócsányi László miniszter Szervezeti egység Név Munkakör telefon e-mail cím Fax Miniszter dr. Trócsányi László miniszter 7959512 laszlo.torcsanyi@im.gov.hu Miniszteri Kabinet Tari Sándor kabinetfőnök, 8961095 sandor.tari@im.gov.hu

Részletesebben

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR A nemzeti, az uniós és a globális nemzetközi intézményrendszer (az államtudományi és közigazgatási szempontból) 1. Az államtudomány fogalma. Az állam fogalmának alakulása kezdetektől napjainkig. 2. Az

Részletesebben