SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012."

Átírás

1 1

2 Köszönetet mondunk a kiadványban szereplő önkormányzatok és intézmények vezetőinek a közreműködésért, az adatszolgáltatásért, valamint konzorciumi partnereinknek az adategyeztetésben és pontosításban végzett munkájukért Szerkesztette A Miskolci Családsegítő Szolgálat, Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ Módszertani és Intézményi Koordinációs csoportja Miskolc Megyei Jogú Város Miskolci Családsegítő Szolgálat, Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ 3530 Miskolc, Arany János u

3 SZOCIÁLIS KALAUZ Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban

4 Tartalomjegyzék Első fejezet I. Észak-magyarországi Régió Szociális Módszertani Intézménye/Konzorciuma 7 Lépjünk együtt Konzorcium adatai.7 Regionális módszertani feladatok ellátása...10 Területi, szakterületi lefedettség, feladatmegosztás a módszertani feladatokat ellátó konzorciumi partnerek között.13 II. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások bemutatása Szociálisalapszolgáltatások Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás Étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Közösségi ellátások Támogató szolgáltatás Utcai szociális munka Nappali ellátás Szakosított ellátások Átmeneti lehelyezést nyújtó intézmény Ápolást,gondozást nyújtó intézmények Rehabilitációsintézmény Lakóotthon A szociális szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos tudnivalók A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének módja Az igénybevételi eljárás Jövedelemvizsgálat személyes gondoskodás esetében Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díj A személyes gondoskodást nyújtó ellátást igénybevevő ellátottak jogai Tájékoztatási kötelezettség A jogosultak érdekvédelme Az ellátottjogi képviselő Ellátottjogi képviselők az Észak-magyarországi régióban 42 Második fejezet Útmutató az adatbázis használatához. 43 I. Szociális alapszolgáltatások az Észak-magyarországi Régióban. 43 4

5 1. Falu és tanyagondnoki szolgáltatás Borsod-Abaúj-Zemplén megye Heves megye Nógrád megye Étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendsezres házi segítségnyújtás Borsod-Abaúj- Zemplén megye Heves megye Nógrád megye Családsegítés Borsod-Abaúj-Zemplén megye Heves megye Nógrád megye Közösségi ellátások Borsod-Abaúj-Zemplén megye Heves megye Nógrád megye Támogató szolgáltatás Borsod-Abaúj-Zeplén megye Heves megye Nógrád megye Utcai szociális munka Borsod-Abaúj-Zemplén megye Heves megye Nógrád megye 253 II. Nappali ellátások az Észak-magyarországi régióban Nappali ellátások Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Nappali ellátások Heves megyében Nappali ellátások Nógrád megyében 292 III. Szakosított ellátások az Észak-magyarországi Régióban Ápolást, gondozást nyújtó intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén megye Heves megye Nógrád megye Rehabilitációs intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén megye Heves megye 323 5

6 2.3. Nógrád megye Lakóotthonok Borsod-Abaúj-Zemplén megye Heves megye Nógrád megye Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén megye Heves megye Nógrád megye 341 6

7 Első fejezet I. Észak-magyarországi Régió Szociális Módszertani Intézménye/Konzorciuma Lépjünk együtt Konzorcium 1. A konzorcium vezetője gesztor intézmény Miskolci Családsegítő Szolgálat, Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ Címe: 3530 Miskolc, Arany János u. 37. Tel/fax: 46/ , 46/ képviselő: Földessy Judit igazgató fenntartó: Miskolc Megyei Jogú Város szakterület: családsegítés összes szakterület munkájának koordinálása 2. Konzorciumi partnerek 2.1. Magyar Vöröskereszt B.-A.-Z. Megyei Szervezete Hajléktalanokat Gondozó Központja Címe: 3527 Miskolc, Baross G. u Tel/fax: 46/ képviselő: Grubert Roland fenntartó: Magyar Vöröskereszt B.-A-Z. Megyei Szervezete szakterület: hajléktalan személyek ellátása 7

8 2.2. Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Őszi Napsugár Otthon Címe: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Tel/fax: 46/ képviselő: Radomszky Lászlóné igazgató fenntartó: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása szakterület: idős személyek ellátása 2.3. Heves Megyei Önkormányzat Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete Címe: 3546 Bélapátfalva, Petőfi u. 25. Tel/fax:36/ képviselő: Tóth Erzsébet igazgató fenntartó: Heves Megye szakterület: fogyatékos személyek ellátása 2.4. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Címe: 3188 Ludányhalászi, Rákóczi u Tel/fax: 32/ , nograd.hu képviselő: Bereczné Kelemen Éva igazgató fenntartó: Nógrád Megye szakterület: pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása 8

9 3. Együttműködő partnerek 3.1. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (Közép-Magyarországi Régió módszertani intézménye) Szakterület: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás módszertani feladatainak ellátása a gesztorral együttműködve B.-A.-Z. Megyei Tanya és Falugondnokok Egyesülete Szakterület: falu és tanyagondnoki szolgáltatás módszertani feladatainak ellátása a gesztorral együttműködve. 9

10 Regionális szociális módszertani feladatok A regionális szociális módszertani intézmények/konzorciumok szakmai feladatait a 3/2008. (IV.15.) SZMM. rendelet a szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásainak szakértői díjáról határozza meg. 1. A 3/2008. (IV.15.) SZMM. rendelet 9.. (1) bekezdése alapján a regionális módszertani intézmény feladatellátása során: információt gyűjt a működési terület szociális ellátórendszerének sajátosságairól, az alkalmazott módszerekről, az információkat összesíti, kiértékeli, a beérkezett adatokat és az azokból készült elemzéseket a honlapján folyamatosan közzéteszi, továbbá a Minisztérium vagy az Intézet megkeresésére a szociális szolgáltatásokról, illetve a szociális foglalkoztatásról adatot gyűjt és szolgáltat, új szakmai módszerek bevezetése érdekében - az Intézettel (NCSSZI) együttműködve modellkísérletet szervez, az új szakmai módszereket és az új szolgáltatási formákat folyamatosan megismerteti a szociális szolgáltatókkal, intézményekkel, a fenntartók számára javaslatot tesz a szociális ellátórendszer fejlesztésére és felkérésre részt vesz az ellátórendszer fejlesztéséhez szükséges források tervezésében, figyelemmel kíséri a jogszabályok, szakmai szabályok hatályosulását és a tapasztalatokról tájékoztatja a Minisztériumot, a szociális szolgáltatóknak, intézményeknek és a fenntartóknak szakmai segítséget nyújt szociális szolgáltatások megszervezéséhez, szakmai módszerek bevezetéséhez és alkalmazásához, valamint más szakmai kérdésekben, segítséget nyújt a szolgáltatástervezési koncepciók kidolgozásához, ellátja a jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat. 2. A regionális szociális módszertani intézmény más jogszabályokban meghatározott konkrét feladatai 10

11 A 321/2009. (XII.29.) Korm. rendelet 5.. (5) bekezdése alapján a szociális szolgáltatók, valamint szociális intézmények működési engedélyezése során Szakmai Programok véleményezése szakértőként, A 321/2009. (XII.29.) Korm. rendelet 11.. (5) (6) bekezdése szerinti szakértői részvétel a szociális szolgáltatók és szociális intézmények ellenőrzésében, Az Szt szerinti ápolási díjhoz kapcsolódó szakértői tevékenység ellátása, Szt. 96/A. -a értelmében a módszertani intézmény tájékoztatási kötelezettsége teljesítése érdekében ismertetőt készít a feladatkörébe tartozó szociális szolgáltatókról, intézményekről, továbbá évente elvégzi az adatok frissítését. 3. Egyéb önként vállalt (jogszabályok által nem meghatározott feladataink) az Észak-magyarországi Régióban Szociális képzések, akkreditált továbbképzések szervezése, Pályázati információk gyűjtése, rendszerezése, pályázati tanácsadás, Együttműködés szociális szolgáltatás fejlesztést megalapozó kutatásokban, Hálózatépítés keretében támogatjuk és aktívan részt veszünk az ágazatok közötti együttműködés feltételeinek/kereteinek kialakításában. 4. Módszertani munka során alkalmazott munkaformák Tanácsadás, szakmai konzultáció konkrét ügyekben, Módszertani és szolgáltatás fejlesztés célú intézménylátogatás, Tapasztalatcsere műhelyek, szakmai műhelyek szervezése, Esetmegbeszélő csoportok szervezése, működtetése, Ágazatközi együttműködés fórumainak működtetése, Akkreditált továbbképzések szervezése, Tanulmányutak szervezése, Módszertani ajánlások készítése, Szükségletfelmérés készítése, hiánytérkép készítése, Szakmai és információs adatbázis működtetése, folyamatos karbantartása, adatok elemzése, értékelése, 11

12 Hon-lap működtetése, Regionális Módszertani Hírlevél rendszeres megjelentetése, szakmai kiadványok készítése, Jó gyakorlatok gyűjtése, közreadása, Konferenciák, szakmai rendezvények szervezése, Jogszabály tervezetek, egyéb szakmai anyagok véleményezése, javaslatok, háttéranyagok, elemzések készítése, Folyamatos elérhetőség biztosítása, Országos szakterületi munkacsoportokban való részvétel, munkacsoport vezetés, Szakértői feladatok ellátása, Folyamatos kapcsolattartás az EMM-al és az NCSSZI-vel, a regionális szociális módszertani intézményekkel, a Megyei Kormányhivatalok Szociális és Gyámhivatalaival, a városi jegyzőkkel, más hatóságokkal, Folyamatos kapcsolattartás az észak-magyarországi régió szociális szolgáltatóival, intézményeivel, szakembereivel, szakmai és területi érdekek képviselete a fenntartók és az illetékes szervek felé. 12

13 Területi, szakterületi lefedettség, feladatmegosztás a módszertani feladatokat ellátó konzorciumi partnerek között 1. Konzorcium vezetője gesztor intézmény Miskolci Családsegítő Szolgálat, Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ 1.1. Gesztor szervezet feladatainak ellátása A konzorcium működési feltételeinek biztosítása, a működés koordinálása, az együttműködés kereteinek megteremtése, a regionális szociális módszertani munka tervezése, folyamatos szervezése, dokumentálása, adminisztratív háttér biztosítása, Az észak-magyarországi régió szociális módszertani feladatainak szakmai koordinálása az összes szakterület vonatkozásában, A konzorcium képviselete az ágazati minisztérium (EEM) és a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet (NCSSZI) felé, az információáramlás biztosítása az EEM, az NCSSZI és a konzorciumi partnerek, valamint az észak-magyarországi régióban működő szociális szolgáltatók, intézmények között, Eleget tesz a Regionális Szociális Módszertani Konzorcium szerződéskötési, beszámolási, elszámolási kötelezettségének, Kapcsolatot tart a regionális szociális módszertani konzorciumok gesztoraival Szakmódszertani feladatok Családsegítés módszertani feladatainak ellátása regionális szinten, Falu és tanyagondnoki szolgáltatás módszertani feladatainak ellátása a B.-A.-Z. Megyei Tanya és Falugondnokok Egyesületével kötött együttműködési megállapodás alapján regionális szinten Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás módszertani feladatainak ellátása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel (középmagyarországi régió szociális módszertani intézménye) kötött együttműködési megállapodás alapján regonális szinten. 13

14 1.3. Szakértői feladatok ellátása Szakmai programok véleményezése családsegítés regionális szinten, Szociális szolgáltatók, intézmények ellenőrzésben szakértőként való részvétel családsegítés regionális szinten, Ápolási díjjal kapcsolatos módszertani intézményi, szakértői feladatok koordinálása regionális szinten, 2. Konzorciumi partner Magyar Vöröskereszt B.-.A.-Z. Megyei Szervezete Hajléktalanokat Gondozó Központja 2.1. Szakmódszertani feladatok Hajléktalan személyek ellátását biztosító szociális szolgáltatások, ellátások (alapszolgáltatások, szakellátások) módszertani feladatainak ellátása regionális szinten 2.2. Szakértői feladatok ellátása Szakmai programok véleményezése hajléktalan személyek ellátása regionális szinten, Szociális szolgáltatók, intézmények ellenőrzésében szakértőként való részvétel hajléktalan személyek ellátása regionális szinten 3. Konzorciumi partner Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Őszi Napsugár Otthon 3.1. Szakmódszertani feladatok Idős személyek ellátását biztosító szociális szolgáltatások, ellátások (alapszolgáltatások, szakellátások) módszertani feladatainak ellátása, 14

15 - szakellátások vonatkozásában regionális szintű feladatellátás - alapszolgáltatások vonatkozásában megyei szintű Borsod-Abaúj-Zemplén megyére kiterjedő közvetlen feladatellátás, regionális szintű koordináció Szakértői feladatok ellátása Szakmai programok véleményezése idős személyek szakellátása regionális szinten, alapszolgáltatások megyei szinten (B.-A.-Z. megye) Szociális szolgáltatók, intézmények ellenőrzésében szakértőként való részvétel idős személyek szakellátása regionális szinten, alapszolgáltatások megyei szinten (B.-A.-Z. megye) Ápolási díjjal kapcsolatos szakértői feladatok ellátása megyei szinten (B.-A.-Z. megye) 4. Konzorciumi partner Heves Megyei Önkormányzat Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete 4.1. Szakmódszertani feladatok Fogyatékos személyek ellátását biztosító szociális szolgáltatások, ellátások (alapszolgáltatások, szakellátások) módszertani feladatainak ellátása regionális szinten, Idős személyek ellátását biztosító alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó módszertani feladatok ellátása megyei szinten (Heves megye) 4.2. Szakértői feladatok ellátása Szakmai programok véleményezése fogyatékos személyek ellátása (alapszolgáltatások, szakellátások) regionális szinten, Idős személyek alapszolgáltatásai megyei szinten (Heves megye) Szociális szolgáltatók, intézmények ellenőrzésében szakértőként való részvétel fogyatékos személyek ellátása (alapszolgáltatások, szakellátások) regionális szinten, idős személyek alapszolgáltatásai megyei szinten (Heves megye), 15

16 Ápolási díjjal kapcsolatos szakértői feladatok ellátása megyei szinten (Heves megye), 5. Konzorciumi partner Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet 5.1. Szakmódszertani feladatok Szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek ellátását biztosító szociális szolgáltatások, ellátások (alapszolgáltatások, szakellátások) módszertani feladatainak ellátása regionális szinten Idős személyek ellátását biztosító alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó módszertani feladatok ellátása megyei szinten (Nógrád megye) 5.2. Szakértői feladatok ellátása Szakmai programok véleményezése szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek ellátása (alapszolgáltatások, szakellátások) regionális szinten idős személyek alapszolgáltatásai megyei szinten (Nógrád megye) Szociális szolgáltatók, intézmények ellenőrzésében szakértőként való részvétel szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek ellátása ( alapszolgáltatások, szakellátások) regionális szinten idős személyek alapszolgáltatásai megyei szinten (Nógrád megye) Ápolási díjjal kapcsolatos szakértői feladatok ellátása megyei szinten (Nógrád megye) 16

17 II. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások bemutatása A szociális biztonság megteremtése és megőrzése, valamint a nemzetközi egyezményekben így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Egyezségokmányában továbbá az Alkotmányban meghatározott szociális jogok érvényesülése érdekében a Magyar Köztársaság Országgyűlése törvényben szabályozza az egyes szociális ellátások formáit, az ellátási jogosultság feltételeit, a szociális jogok érvényesülésének garanciáit, a szociális ellátások megszervezésére és biztosítására köteles szervek feladat és hatáskörét. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény (Szociális törvény) szabályozza. A Szociális törvény felhatalmazása alapján az állami szervek (kormány, szakminisztérium) rendeletekben határozzák meg a szociális ellátások biztosításának részletes szabályait. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet, A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről a 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet, A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról a 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet szól. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások biztosítása a szociálisan rászorulók részére az állam, valamint az önkormányzatok feladata. Az önkormányzat, illetve társulás, valamint az állami szervek a szociális szolgáltatást egyházi vagy nem állami fenntartóval kötött ellátási szerződés útján is biztosíthatják. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat. A Szt (1)-(2) bekezdése értelmében A szociális alapszolgáltatások típusai: 17

18 falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás. A szakosított ellátások típusai: ápolást, gondozást nyújtó intézmény, rehabilitációs intézmény, lakóotthon, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény. A települési önkormányzatok feladat ellátási kötelezettsége állandó lakosainak számától függően változik. Valamennyi települési önkormányzat köteles biztosítani az étkeztetést, a házi segítségnyújtást. A lakosságszámtól függően kötelezően biztosítandó szolgáltatások: fő felett családsegítés fő felett idősek nappali ellátása fő felett szenvedélybetegek-, pszichiátriai betegek-, fogyatékos személyek-, hajléktalan személyek részére nyújtott nappali ellátás fő felett átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások január 1-jétől, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás január 1-jétől, az utcai szociális munka január 1-jétől nem kötelező önkormányzati feladatok. Az állam a megyei fenntartó útján, valamint fővárosi önkormányzat köteles gondoskodni azoknak a szakosított ellátásoknak a megszervezéséről, amelyek biztosítására e törvény alapján a települési önkormányzat nem köteles, valamint a szakosított szociális szolgáltatások területi összehangolásáról. A fővárosban - ha a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzat másként nem állapodik meg - a fővárosi önkormányzat gondoskodik a hajléktalanok éjjeli menedékhelyének és átmeneti szállásának megszervezéséről és fenntartásáról. 18

19 A megyei jogú város saját területén köteles az alapszolgáltatási és az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátási feladatokat megszervezni, valamint az államnak a megyei fenntartó útján teljesített ellátási kötelezettsége körébe tartozó feladatok közül az idősellátás, továbbá - előzetes igényfelmérésre alapozva - a lakossági szükségletek alapján meghatározott legalább két további intézménytípus feladatait biztosítani. A megyei fenntartó azonban szükség esetén - a megyei jogú város lakosainak ellátását erre hivatkozva nem tagadhatja meg. A települési önkormányzatok ellátási kötelezettsége a település lakosságára, valamint a településen életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanokra terjed ki, kivéve, ha az intézményt társulás keretében más önkormányzattal közösen tartják fenn, vagy az intézménnyel nem rendelkező önkormányzattal kötött szerződésben a fenntartó az ellátást más önkormányzat lakosaira kiterjedően is vállalta. A megyei fenntartó, illetve a fővárosi önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást nyújtó intézmények ellátási területe az egész megyére, illetve a fővárosra kiterjed. Az ellátási kötelezettséggel nem rendelkező önkormányzat a szolgáltatása megszervezéséhez kapcsolódóan helyi rendeletében meghatározhatja, hogy csak saját települése lakosai részére biztosítja az ellátást. Az intézményt fenntartó önkormányzat az intézménnyel nem rendelkező önkormányzat kérése alapján a település lakosainak ellátását nem tagadhatja meg, ha e törvény hatálybalépésekor már az ellátást biztosította a másik település lakosai számára. A helyi önkormányzat ellátási kötelezettségének eleget tehet: 1. saját szolgáltató/intézmény fenntartásával 2. szolgáltatót, intézményt fenntartó önkormányzati társulásban történő részvétellel, vagy 3. szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval létrejött - a szociális szolgáltatás nyújtásának a helyi önkormányzattól vagy a társulástól történő átvállalásáról szóló önkormányzatok, illetve társulások közt létrejött megállapodás, illetve ellátási szerződés megkötésével. 1. Alapszolgáltatások Az alapszolgáltatások megszervezésével a szolgáltató segítséget nyújt az igénybe vevők részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás 19

20 A falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás célja az aprófalvak és külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése. A falugondnoki szolgáltatást bárki igénybe veheti szóban előterjesztett kérelemre. A falugondnoki szolgáltatás hatszáz lakosnál kisebb településen működtethető. Amennyiben a falugondnoki szolgálat létesítését követően a település lakosságszáma tíz százalékot meg nem haladó mértékben emelkedik hatszáz lakos fölé, a szolgáltatás tovább működtethető. A tanyagondnoki szolgáltatás legalább hetven és legfeljebb négyszáz lakosságszámú külön jogszabályban meghatározott - külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyen működtethető. Amennyiben a helyi sajátosságok alapján a tanyagondnoki szolgáltatás több tanyagondnok közreműködésével valósítható meg, a tanyagondnokok által ellátandó körzetek határait a fenntartó települési önkormányzat rendeletében határozza meg - figyelemmel a lakosságszám korlátra - azzal, hogy új tanyagondnoki szolgáltatás négyszáz lakos fölött szervezhető meg. Amennyiben a tanyagondnoki szolgáltatás létesítését követően a külterületi vagy egyéb belterületi lakott hely lakosságszáma tíz százalékot meg nem haladó mértékben emelkedik négyszáz lakos fölé, a szolgáltatás tovább működtethető Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen - koruk, - egészségi állapotuk, - fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, - szenvedélybetegségük vagy - hajléktalanságuk miatt. A jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben határozza meg Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 20

21 A házi segítségnyújtás keretében biztosítják: - az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, - az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, - a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást. Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. Az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő a gondozási szükségletet jogszabályban meghatározottak szerint megvizsgálja és megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét. A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről, ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig napi 4 órában történő házi segítségnyújtásra jogosult. Ha a szolgáltatást igénybe vevő nem igényli a gondozási szükséglet vizsgálatáról kiállított igazolás szerinti napi óraszámnak megfelelő időtartamú házi segítségnyújtást, a szolgáltatást az általa igényelt időtartamban kell nyújtani. A szolgáltatást igénybe vevő személy a gondozási szükséglet vizsgálatáról kiállított igazolás szerinti, vagy az általa igényelt, annál alacsonyabb napi óraszámnak megfelelő időtartamú házi segítségnyújtást hetente - a hét egy vagy több napjára - összevontan is igénybe veheti Családsegítés A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó 21

22 szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást. A családsegítés keretében biztosítani kell: - a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, - az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, - a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését, - közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését, - a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, - a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő, mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat. A családsegítés keretében végzett tevékenységnek a szolgáltatást igénybe vevő érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül a szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjedhet ki, ha - a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és - a kiskorú érdekei a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül e szolgáltatás keretében is megfelelően biztosíthatók. A fővárosi kerületi önkormányzat, valamint az a települési önkormányzat, amelyiknek területén negyvenezernél több állandó lakos él, köteles adósságkezelési szolgáltatást nyújtani. Az adósságkezelési szolgáltatást megszervezheti önállóan, családsegítő szolgálat keretében vagy más intézmény, szervezet útján is Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítják - az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését, 22

23 - a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, - szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. A szolgáltatás igénybevételének feltétele a szociális rászorultság vizsgálata. Az intézményvezető a szociális rászorultság fennállását a szolgáltatás igénybevételét megelőzően, valamint az igénybevétel során, ha a szociális rászorultság alapjául szolgáló körülmény határozott ideig áll fenn, az igénybevétel során a határozott idő leteltét követően felülvizsgálja. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult - az egyedül élő 65 év feletti személy, - az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy - a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását Közösségi ellátások Közösségi ellátások a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás. A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére a közösségi alapellátás keretében biztosítják: - a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában, - a meglevő képességek megtartását, illetve fejlesztését, - a háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybevevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérését, - a pszicho-szociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást, - az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését, - megkereső programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében. A kiskorúság miatt korlátozottan cselekvőképes 16 és 18 év közötti személynek a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátással összefüggésben tett jognyilatkozatához nem szükséges a törvényes képviselő beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása. A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás keretében még biztosítják: - a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges egyes ártalomcsökkentő szolgáltatásokat, 23

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik.

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik. Fogalomtár-2006 1 OSAP 1832 számú adatgyűjtés 2. Fogalomtár Fenntartó: A szociális és gyermekellátást nyújtó intézmény működési engedélyében megjelölt szervezet, amely az adott intézményt működteti. Székhely:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől ELŐTERJESZTÉS A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése 14 évvel ezelőtt alkotta meg az időközben többször módosított, a szociális

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK KÖZÖTTI ELJÁRÁSI UTAK

SZOLGÁLTATÁSOK KÖZÖTTI ELJÁRÁSI UTAK TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0031 - Szociális együttműködés kialakítása a Körös-szögben Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 5540 Szarvas, Kossuth L. u. 19. Tel: +36-66/400-140 E-mail: tamopegyutt@gmail.com

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2012.05.01. Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012.04.20. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.04.27. Társulási

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK

IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK AOSZ, 2012 Iránytű szülőknek diagnózis után Jogok, támogatások, juttatások dr. Kálozi Mirjam, AOSZ Felelős kiadó: Autisták Országos Szövetsége

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006(II. 23.) számú r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszasüly Községi Önkormányzat

Részletesebben

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, egységes szerkezetben I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 180. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szigliget

Szakmai beszámoló. Szigliget Szakmai beszámoló Szigliget Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. év Készítette: Dékány Györgyné Intézményvezető Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba

Részletesebben