PhD értekezés tézisei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PhD értekezés tézisei"

Átírás

1 PhD értekezés tézisei KORSZERŰ ÜZEMANYAGKOMPONENSEK ELŐÁLLÍTÁSA FISCHER-TROPSCH NEHÉZ PARAFFINELEGYBŐL Készült a Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola keretében Készítette: PÖLCZMANN GYÖRGY okl. vegyészmérnök Témavezető DR. HANCSÓK JENŐ okl. vegyészmérnök, Eur. Ing., DSc. egyetemi tanár Pannon Egyetem Mérnöki Kar Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék 2013

2 2

3 1. BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŰZÉSEK Napjainkban az egyre súlyosabb környezetvédelmi (pl. üvegházhatás) problémák és a kőolajellátással kapcsolatos nehézségek (pl.: a legnagyobb készletek politikailag kevésbé megbízható államok kezén vannak, importfüggőség) miatt fokozatosan előtérbe kerül a megújuló és megújítható nyersanyagokból (alapanyagokból) előállítható motorhajtóanyagok és kenőanyagok felhasználásának kérdése. Az integrált Fischer-Tropsch eljárás során földgázból, kőszénből, kőolajipari maradékokból, továbbá biomasszából és hulladékokból - szintézisgázon keresztül - folyékony szénhidrogén termékelegyeket ( szintetikus kőolajat ), majd ebből különböző motorhajtóanyagokat, alapolajat, paraffinokat és egyéb speciális termékeket lehet előállítani, három fő lépésben. A különböző nyersanyagokból előállított szintézisgázból Fischer-Tropsch szintézissel gyártott termékelegyek egy jelentős hányada (kb. >30%-a) főleg nagy szénatomszámú (C 20 -C 100 ) n-paraffinok elegyéből áll. Ezek normál körülmények között szilárd halmazállapotúak (magas a dermedéspontjuk: C). Ezen paraffinelegy dermedéspontjának csökkentése a hosszú szénláncú n-paraffinok hidrokrakkolásával és izomerizálásával lehetséges, részben kisebb szénatomszámú, és így kisebb fagyáspontú szénhidrogének, részben pedig azonos szénatomszámú, de elágazóláncú szénhidrogének előállításával. Mivel a hidrokrakkolásnál jelentős részarányban gázállapotú (8-12%) és kis oktánszámú benzin forráspont-tartományú (10-20%) szénhidrogének is keletkeznek, ezért viszonylag alacsony a céltermékelegy szelektivitása. Tehát szükséges és egyre nagyobb jelentőségű nagy izoparaffin tartalmú céltermékelegy (gázolaj+alapolaj frakciók elegye) előállítására alkalmas katalitikus rendszerek kidolgozása, különös tekintettel az erre a célra alkalmas katalizátorok felismerése és azok kedvező alkalmazási körülményeinek meghatározása. A kutató-fejlesztő tevékenységem általános fő célkitűzése a különböző összetételű (hordozójú) kétfunkciós katalizátorokon, továbbá két főfunkciójú katalizátort tartalmazó katalitikus rendszerben biomassza alapon nyert szintézisgázból Fischer-Tropsch szintézissel előállított nehéz paraffinelegyből kiváló minőségű termékek (gázolaj, alapolaj) izomerizáló hidrokrakkolással történő alapanyag- és energiatakarékos valamint gazdaságosabb katalitikus előállításához való hozzájárulás volt. A katalitikus folyamatok jobb megértéséhez n-hexadekán modellvegyülettel is végeztem vizsgálatokat ezeken a katalizátorokon. Összefüggéseket állítottam fel a katalizátorok összetétele, felületkémiai jellemzői, az alkalmazott műveleti paraméterkombinációk, az alapanyagok és a termékek minőségi 3

4 jellemzői között. A kedvezőnek talált katalizátort egy kereskedelmi hidrogénező katalizátorral együtt egy katalitikus rendszerben alkalmazva vizsgáltam nagy oxidációs stabilitású alapolajtermékek előállításának lehetőségét is. A legjobb minőségű termékek alkalmazástechnikai vizsgálatainak eredményei alapján javaslatot tettem azok felhasználhatóságára. 2. KÍSÉRLETI FELTÉTELEK A kísérletek egy részét (vizsgálatok mikroreaktorban) az MTA Kémiai Kutatóközpontban kutatási együttműködés keretében rendelkezésre bocsátott, nagynyomású mikroreaktor-rendszerben folytattam le. A méretnövelt kísérleteket egy 100 cm 3 hasznos térfogatú, visszakeveredésmentes csőreaktort tartalmazó berendezésben végeztem, amely minden olyan készüléket és gépegységet tartalmazott, amelyek az iparban egy hidrogénező, illetve izomerizáló üzem reaktorkörében megtalálhatóak. A kísérleti munka alapanyagaként biomassza alapon nyert szintézisgázból Fischer- Tropsch szintézissel előállított paraffinelegyet használtam, a modellvegyülettel végzett vizsgálatok esetén pedig n-hexadekánt. A vizsgált katalizátorokat az MTA KK Felületkémiai és Katalízis Intézet Mikropórusos és Mezopórusos Anyagok Osztályán (több pályázati együttműködés keretében) állítottam elő, illetve kereskedelmi forgalomban beszerezhető alapkatalizátorok voltak. Mindenkor, amikor csak lehetséges volt, az aktuális szabványokban előírt analitikai és alkalmazástechnikai vizsgálatokat használtam. Ezek mellett több más fizikai-kémiai valamint spektroszkópiai módszert is alkalmaztam, elsősorban a katalizátorok vizsgálata során. A hosszú időtartamú kísérletsorozatokat folyamatos üzemmódban és állandósult aktivitású katalizátorokon végeztem. 4

5 3. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 3.1. A különböző katalizátorok vizsgálata n-hexadekán modellvegyület hidroizomerizálására [4] Megállapítottam, hogy a kétfunkciós Pt/AlSBA-15 katalizátor (gyenge savasság, rendezett nanopórusok) nagyobb szelektivitással rendelkezett az n-c 16 szénhidrogén hidroizomerizálásakor, mint az erősen Brønsted savas Pt/béta vagy az alig savas jellegű Pt/SAPO Rámutattam, hogy a kétszeres elágazású C 16 vegyületek képződése szempontjából a mezopórusos Pt/AlSBA-15 katalizátor hatékonyabb volt a mikropórusos, erősen savasabb Pt/bétánál is. Az i-c 16 szelektivitások közötti különbségek oka inkább az eltérő krakkaktivitás, és nem a különböző pórusszerkezet Megállapítottam, hogy a katalizátorok kezdeti aktivitásához tartozó hőmérséklet értékek feletti C tartományban egy- és kételágazásos C 16 izomerek voltak a termékelegyben. Magasabb hőmérsékleten az izo-c 16 hozam csökkenni kezdett, megjelentek a egy- és kételágazásos krakktermékek is Biomasszából előállított, Fischer-Tropsch nehéz paraffinelegy izomerizáló hidrokrakkolásának vizsgálata gázolaj- és alapolajfrakció előállítása céljából; mikro- és mezopórusos katalizátorok összehasonlítása [1-3,5-6,8,10]. A kívánt cél eléréséhez alapvető az izomerizáló és a krakkoló reakciók helyes arányának megtalálása, illetve hozzáigazítása a kívánt termékfrakció maximális hozamához és kívánt tulajdonságaihoz. Ennek legfőbb eszköze a megfelelő savasságú, illetve bifunkcionalitású katalizátor kialakítása, illetve megválasztása Megállapítottam, hogy a vizsgált Pt/SAPO-11 alkalmas nagy izoparaffin tartalmú alapolajfrakció előállítására Fischer-Tropsch nehéz paraffinelegyből Felismertem, hogy az erre a célra eddig részletesen nem vizsgált Pt/AlSBA-15 katalizátor egyik új alkalmazási területe lehet a Fischer-Tropsch nehéz paraffinelegy izomerizáló hidrokrakkolása Megállapítottam, hogy a különböző platinatartalmú AlSBA-15 hordozós katalizátorok közül a 0,5% platinát tartalmazó katalizátor a legalkalmasabb nagy izoparaffin tartalmú céltermék megfelelő hozammal való előállítására. Ennél nagyobb Pt-tartalom gyakorlatilag nem eredményez jelentős aktivitásnövekedést, még hosszabb idejű (240 óra) kísérletek esetén sem.

6 Meghatároztam a Pt/AlSBA-15 katalizátoron a nagy izoparaffin tartalmú [C 11 -C 20 (62,1-80,2%) illetőleg C 21 -C 30 frakció (52,4-54,5%)] céltermékek megfelelő hozammal (>25% illetőleg >50%) történő előállításának kedvező műveleti paramétereit (P=40-60 bar, T= C, LHSV=0,5-1,5 h -1, illetőleg T= C, P=50-60 bar, LHSV=1,5-2,0 h -1 ) Felismertem, hogy a nagy izoparaffin-tartalmú két célfrakció előállításának kedvező műveleti paraméter kombinációi nem esnek egybe. Ez azt jelenti, hogy a műveleti paraméterek rugalmas változtatásával a kívánt célfrakciót lehet nagy hozammal előállítani, az igényektől függően Megállapítottam, hogy az n-c 16 modellvegyülettel végzett kísérletek eredményei megerősítik a F-T nehéz paraffinokkal végzett kísérletek főbb megállapításait A 0,5% Pt/AlSBA-15 katalizátor és egy kereskedelmi hidrogénező katalizátor együttes alkalmazása (egy reaktorágyban nagylaboratóriumi berendezésben) nagy stabilitású alapolajfrakció előállítása céljából [7,9] Bebizonyítottam, hogy a méretnövelt katalizátorrendszer esetén is igaz a javasolt katalitikus rendszer nagyfokú rugalmassága; a műveleti paraméterek célirányos változtatásával egyik vagy másik célterméket lehet nagy hozammal és nagy izoparaffin tartalommal előállítani Megállapítottam, hogy a méretnövelt, két katalizátort alkalmazó rendszer alkalmas nagy stabilitású alapolajtermékek előállítására, kiváló minőségű gázolajtermékek keletkezése mellett Meghatároztam a nagy izoparaffin tartalmú céltermékek előállításának kedvező műveleti paramétereit Az előállított termékek már a legenyhébb műveleti paraméter kombinációknál is gyakorlatilag kén-, nitrogén- és aromásmentesek voltak (<5-5 mg/kg illetve <0,1%). Ez a kén- és nitrogéneltávolítás, valamint az aromástelítés gyakorlatilag teljessé válásával magyarázható, a vizsgált, új katalitikus rendszerben. 6

7 4. A DOKTORI DOLGOZAT TÉMAKÖRÉHEZ TARTOZÓ KÖZLEMÉNYEK 4.1. A PhD dolgozat alapját képező közlemények 1 Pölczmann, Gy., Szegedi, Á., Valyon, J., Wollmann, A., Hancsók, J.: Catalytic Conversion of Fischer-Tropsch Waxes, Chemical Engineering Transactions, 2010, 21, Gy. Pölczmann, J. Valyon, Á. Szegedi, R. M. Mihályi, J. Hancsók: Hydroisomerization of Fischer Tropsch Wax on Pt/AlSBA-15 and Pt/SAPO-11 Catalysts, Topics in Catalysis, 2011, 54 (14-16), , ISSN: , DOI /s (Impakt faktor: 2,624) 3 Pölczmann, Gy., Valyon, J., Hancsók, J.: Investigation of Catalytic Conversion of Fischer-Tropsch Wax ont Pt/AlSBA-15 and Pt/beta Zeolite Catalysts, Hungarian Journal of Industrial Chemistry, 2011, 39 (3), Valyon, J., Pölczmann, Gy., Kollár, M., Hancsók, J.: Pore size and acidity effects on the catalytic activity in the hydroisomerization and hydrocracking of Fischer-Tropsch wax, Topics in Chemistry and Material Science, 2011, 6., Pölczmann, Gy., Valyon, J., Mihályi R. M., Hancsók, J.: Selective isomerization of Fischer-Tropsch paraffin mixture on Pt/AlSBA-15 catalyst, Interfaces 11, Sopron, szeptember , CD Proceedings, ISBN: , 13 pp. 6 Pölczmann, Gy., Valyon, J., Hancsók, J.: Catalytic conversion of Fischer- Tropsch wax on Pt/AlSBA-15 and Pt/β zeolite catalysts, XIX International Conference on Chemical Reactors, CHEMREACTOR-19, Ausztria, Bécs, szeptember 5-9., Abstracts CD PP-III Pölczmann, Gy., Hancsók, J.: Production of high stability base oil from Fischer-Tropsch wax, 18th International Colloquium Tribology, Stuttgart/Ostfildern, Germany, január In Book of Synopsis 71. (ISBN: ), In CD Proceedings 10 pp. ( ) 8 Pölczmann, Gy., Valyon, J., Mihályi R. M., Kollár M., Eller Z., Hancsók, J.: Investigation of isomerization and hydrocracking of Fischer-Tropsch wax on Pt/AlSBA-15 and Pt/MCM-22 catalysts, 5th FEZA Conference, Spanyolország, Valencia, július 3-7., Abstracts (ISBN: ) PE-P-022, Pölczmann, Gy., Hancsók, J.: Nagy stabilitású alapolaj előállítása Fischer- Tropsch paraffinelegyből, Műszaki Kémiai Napok 12, Konferencia Kiadvány, ISBN: , 2012, Pölczmann, Gy., Valyon, J., Hancsók, J.: "Fischer-Tropsch paraffinok katalitikus átalakíthatóságának vizsgálata Pt/AlSBA-15 és Pt/β zeolit katalizátorokon", Műszaki Kémiai Napok 11, Konferencia Kiadvány, ISBN: , 2011, A PhD dolgozat tématerületét érintő közlemények 11 Pölczmann, Gy., Hancsók, J.: Investigation of catalytic production of modern base oils and fuels, 17th International Colloquium Tribology, Stuttgart/Ostfildern, január , In Book of Synopsis 83., In Proceedings 7 pp 7

8 12 Pölczmann, Gy., Valyon, J., Szegedi, Á., Hancsók, J.: Investigation of selective isomerization of Fischer-Tropsch wax, 16th International Zeolite Conference - 7th International Mesostructured Materials Symposium, Extended Abstracts -CD, július Pölczmann, Gy., Szegedi, Á., Valyon, J., Wollmann, A., Hancsók, J.: Catalytic Conversion of Fischer-Tropsch Waxes, 13th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction, Csehország, Prága, augusztus 28. szeptember 1., In CD Proceedings (ISBN ), 6 oldal 14 Pölczmann Gy., Valyon J., Mihályi R. Magdolna, Hancsók J.: "Investigation of isomerization and hydrocracking of Fischer-Tropsch wax on different catalysts", SynFuel2012 Symposium, München, június ; in Proceedings P227, 2 oldal (extended abstract) 15 Pölczmann, Gy., Valyon, J., Hancsók, J.: "Nagy molekulatömegű Fischer- Tropsch paraffinok átalakíthatóságának vizsgálata", Műszaki Kémiai Napok 10, Konferencia Kiadvány, ISBN: , 2010, Hancsók., J.; Varga Z.; Eller., Z.; Pölczmann, Gy., Kasza., T.: "Liquid Alternative Diesel Fuels with High Hydrogen Content", 9th International Colloquium Fuels, január , Stuttgart/Ostfildern, Németország, ISBN-Nr , Pölczmann, Gy., Baladincz, J., Hancsók, J.: Investigation Of Producing Modern Base Oils, Hungarian Journal of Industrial Chemistry, 2008, 36 (1-2), Pölczmann, Gy., Baladincz, J., Nemesnyik, Á., Hancsók, J.: Környezetbarát motorolajok IV. Újgenerációs szintetikus alapolajok és a növényolajok, Magyar Kémikusok Lapja, 2007, 62(3), Hancsók, J., Krár, M., Pölczmann Gy., Holló, A.: A bioeredetű motorhajtóanyag gyártás új lehetőségei, I. Bio-szintézisgáz előállítása, Olaj Szappan Kozmetika, 2006, 55(4), Baladincz J., Pölczmann Gy., Magyar Sz., Hancsók J.: Az izoparaffinok jelentősége a kőolajiparban VI. Nagy viszkozitásindexű alapolajok előállítása szintézisgázból, MOL Szakmai Tudományos Közlöny, 2007, 1, Hancsók, J., Krár, M., Pölczmann Gy., Holló, A.: A bioeredetű motorhajtóanyag gyártás új lehetőségei, Szintetikus biogázolajok II. szintetikus biogázolaj előállítása bio-szintézisgázból, Olaj Szappan Kozmetika, 2007, 56(1), Pölczmann Gy., Hancsók J., Varga Z., Nagy G.: Gázolajok előállítása szintetikus kőolaj izomerizáló hidrokrakkolásával, Műszaki Kémiai Napok 06 - Konferencia Kiadvány (ISBN ), 2006, Pölczmann Gy., Magyar Sz., Hancsók J.: Korszerű szintetikus alapolajok előállítása biomassza alapon, Műszaki Kémiai Napok 07 Konferencia Kiadvány (ISBN ), 2007, Nagy, G., Pölczmann, Gy., Varga, Z., Hancsók, J.: Gázolajpárlatok aromástartalmának csökkentési lehetőségei I., MOL Szakmai Tudományos Közlemények, 2007, 1, Nagy, G., Hancsók, J., Varga, Z., Pölczmann, Gy., Kalló, D.: Hydrodearomatization of Gas Oil Fractions on Pt-Pd/USY Catalyst, Petroleum & Coal, 2007, 49(1),

9 26 Nagy, G., Hancsók, J., Varga, Z., Pölczmann, Gy., Kalló, D.: Investigation of Hydrodearomatization of Prehydrogenated Gas Oil Fractions on Pt-Pd/H- USY Catalysts, Topics in Catalysis, 2007, 45(1-4), , DOI: /s (Impakt faktor: 2,36) 27 Varga, Z., Hancsók, J., Nagy, G., Pölczmann, Gy., Kalló, D.: Upgrading of Gas Oils: The HDS Kinetics of Dibenzotiophene and Its Derivates in Real Gas Oil, Topics in Catalysis, 2007, 45(1-4), , DOI: /s z (Impakt faktor: 2,36) 28 Nagy, G., Pölczmann, Gy., Kalló, D., Hancsók, J.: Investigation of hydrodearomatization of gas oils on noble metal/support catalysts, Chemical Engineering Journal, 2009, 154, (Impakt faktor: 2,816) 29 Hancsók, J., Kovács, S., Pölczmann, Gy., Kasza, T.: Investigation the effect of oxygenic compounds on the isomerization of bioparaffins over Pt/SAPO- 11, Topics in Catalysis, 2011, 54, (Impakt faktor: 2,624) 30 Nagy G., Hancsók J., Varga Z., Pölczmann G.: Investigation of Aromatics Reduction in Low Sulphur Gas Oil, 42nd International Petroleum Conference, Bratislava, October 11th-12th, 2005, pp. 1-12, ISBN X (CD-ROM) 31 Nagy, G., Hancsók, J., Varga, Z., Pölczmann, Gy.: "Hydrodearomatization of gas oil fraction on Pt-Pd/H-USY catalyst", 7th International Symposium MOTOR FUELS 2006, Szlovákia, Tatranské Matliare, június , in Proceedings (ISBN ), Varga, Z., Hancsók, J., Nagy, G., Pölczmann, Gy.: Quality improvement of heavy gas oils on NiMo and CoMo catalysts, 7th International Symposium MOTOR FUELS 2006, Szlovákia, Tatranské Matliare, június , in Proceedings (ISBN ), Nagy, G., Hancsók, J., Varga, Z., Pölczmann, Gy.: "Investigation of hydrodearomatization of prehydrogenated gas oil fractions on PtPd/H-USY catalysts", 12th Nordic Symposium on Catalysis, Norvégia, Trondheim, május , Kiadvány (ISBN: ), Varga, Z., Hancsók, J., Nagy, G., Pölczmann, Gy., Kalló, D.: Upgrading of gas oils: the HDS kinetics of dibenzotiophene and its derivatives in real gas oil, 12th Nordic Symposium on Catalysis, Norvégia, Trondheim, május , Kiadvány (ISBN: ), Pölczmann, Gy., Hancsók, J., Nagy, G., Varga, Z.: Hydrodearomatization of Prehydrogenated Gas Oils on Pt-Pd/USY Catalyst, 6th International Colloquim, Fuels 2007, Németország, Esslingen, január , In Proceedings (ISBN ), Nagy, G., Hancsók, J., Pölczmann, G., Varga, Z., Kalló, D.: Study on the effect of sulphur and nitrogen content of gas oil on the hydrodearomatization activity of Pt-Pd/USY catalysts, Chemical Engineering Transactions (Proceeding of The 8th International Conference on Chemical and Process Engineering), 2007, 11, Gy. Pölczmann, G. Nagy, Z. Varga, J. Hancsók: Hydrodesulphurization and hydrodearomatization of gas oil derived from Hungarian crude oil, EuropaCat VIII, Extended Abstracts (CD), 2007, P Gy. Pölczmann, Sz. Magyar, J. Hancsók, J. Baladincz: Modern base oils from Hungarian crude slack wax, 16th International Colloquium Tribology, Book of Synopses (CD), 2008, 9 oldal 9

10 39 Gy. Pölczmann, J. Hancsók, J. Baladincz: Hydroisomerization of Hungarian crude slack wax on Pt/SAPO-11 catalyst, Lubrication Management and Technology 08, Full Scientific Proceedings (CD), ISBN: , 2008, B Nagy, G., Pölczmann, Gy., Kalló, D., Hancsók, J.: Investigation of Hydrodearomatization on Noble Metal/Support Catalysts, 8th International Symposium MOTOR FUELS 2008, Tatranské Matliare, június , In Proceedings - Part 1 (ISBN ), Nagy, G., Hancsók, J., Pölczmann, Gy., Varga, Z., Kalló, D.: Investigation of two-stage hydrodearomatization of gas oils, 5th International Conference on Environmental Catalysis, Belfast, augusztus 31. szeptember 3. In Proceedings Hancsók, J., Nagy, G., Pölczmann, Gy., Beck, Á., Kalló, D.: Hydrodearomatization of sulphur and nitrogen containing gas oils on bimetallic catalysts, Studies in Surface Science and Catalysis, Zeolites and Related Materials: Trends, Targets and Challenges, Proceedings of 4th International FEZA Conference, 2008, 174-B, ISBN: , Nagy, G., Hancsók, J., Pölczmann, Gy., Varga, Z., Kalló D.: Investigation of Hydrodearomatization of Gas Oils on Noble Metal/Support Catalysts XVIII International Conference on Chemical Reactors, Abstracts, Málta, szeptember 29. október Gy. Pölczmann, J. Hancsók, J. Baladincz: Investigation of Production of High Viscosity Index Base Oil by Catalytic Way, Interfaces 08, CD Proceedings, ISBN: , 2008, 12 oldal 45 J. Hancsók, J. Baladincz, Gy. Pölczmann: Production of High Quality Base Oil and Gas Oil from Hungarian Crude Slack Wax, 13th Nordic Symposium on Catalysis, Book of Abstracts, 2008, Nagy G., Hancsók J., Varga Z., Pölczmann G.: Környezetbarát dízelgázolajok előállítása II. Gázolajpárlatok aromástartalmának csökkentése, Magyar Kémikusok Lapja, 2006, 61(1), Magyar, J., Hancsók, J., Nagy, G., Pölczmann, Gy.: Környezetbarát dízelgázolajok előállítása, III. Gázolajpárlatok hidegfolyási tulajdonságainak javítása katalitikus úton, Magyar Kémikusok Lapja, 2006, 61(2), Szalmásné Pécsvári G., Hancsók, J., Nagy, G., Pölczmann, Gy.: Kénmentes és csökkentett aromástartalmú motorhajtóanyagok előállítása párlatok hidrokrakkolásával, Magyar Kémikusok Lapja, 2006, 61(3), Magyar, J., Hancsók, J., Krár, M., Pölczmann, Gy.: Újgenerációs biomotorhajtóanyagok II., Magyar Kémikusok Lapja, 2006, 61(9-10), Baladincz, J., Hancsók, J., Magyar, Sz., Pölczmann, Gy.: Környezetbarát motorolajok I. Kőolajeredetű alapolajok előállítása: hidrokrakkolás, Magyar Kémikusok Lapja, 2006, 61(12), Hancsók, J., Baladincz, J., Magyar, Sz., Pölczmann, Gy.: Környezetbarát motorolajok II. Kőolajeredetű alapolajok előállítása: paraffin szénhidrogének izomerizálása, Magyar Kémikusok Lapja, 2007, 62(1), Varga Z., Hancsók J., Nagy G., Pölczmann Gy.: Gázolajpárlatok heteroatomeltávolításának vizsgálata átmentifém-szulfid katalizátorokon, Műszaki 10

11 Kémiai Napok 06 - Konferencia Kiadvány (ISBN ), 2006, Nagy G., Hancsók J., Varga Z., Pölczmann Gy.: Középpárlatok aromástartalmának csökkentési lehetőségei, Műszaki Kémiai Napok 06 - Konferencia Kiadvány (ISBN ), 2006, Pölczmann Gy., Hancsók J., Baladincz J.: Korszerű alapolajok előállításának kulcskérdései, Műszaki Kémiai Napok 08 Konferencia Kiadvány (ISBN ), 2008, Pölczmann Gy., Hancsók J.: Nagy izoparaffin-tartalmú gázolajok előállításának vizsgálata, Műszaki Kémiai Napok 09 Konferencia Kiadvány (ISBN ), 2009, Egyéb közlemények 56 Kovács, S., Pölczmann, Gy., Hancsók, J.: Investigation Of Storage Stabilty of Biodiesels, Hungarian Journal of Industrial Chemistry, 2011, 39 (3), Beck, Á., Pölczmann, Gy., Hancsók, J.: Investigation of thermal-, oxidationand storage stability of biodiesel containing diesel fuel, World Bioenergy 2008 Conference & Exhibition, Svédország, Jönköping, május In Proceedings of Poster Session, Á. Beck, M. Krár, Gy. Pölczmann, J. Hancsók.: Development of Multifunctional Additives for New Generation Biofuels, Bioenergy 2009, Book of Proceedings, 2009, ISBN: , Beck, A., Pölczmann, Gy., Hancsók, J.: Improving the compatibility of multifunctional detergent-dispersant additives, 17th International Colloquium Tribology, Stuttgart/Ostfildern, január , In Book of Synopsis 53., In Proceedings 4 pp 60 Varga Z., Hancsók J., Pölczmann G.: Etanoltartalmú dízelgázolajok, MOL Szakmai Tudományos Közlemények, 2005, 2, Kovács, S., Pölczmann, Gy., Beck, Á., Holló, A., Hancsók, J.: "Biodízelek tárolási stabilitásának vizsgálata", Műszaki Kémiai Napok 11, Konferencia Kiadvány, ISBN: , 2011, Pölczmann, Gy., Holló, A., Hancsók, J.: Különböző összetételű biodízelek tárolási stabilitásának vizsgálata, Mobilitás és környezet: Járműipar, energetika és környezetvédelem konferencia, Veszprém, július 9-11., CD Kiadvány, abstract 4.4. Találmányi bejelentés: Eller Z.; Hancsók J.; Kasza T.; Pölczmann Gy.; Rosenbergné Mihályi M.; Szegedi Á.; Szoboszlai Zs.; Valyon J.; Varga Z.: KATALIZÁTOR ÉS ELJÁRÁS PARAFFIN SZÉNHIDROGÉNEK SZELEKTÍV HIDROIZOMERIZÁLÁSÁRA ÉS ELJÁRÁS A KATALIZÁTOR ELŐÁLLÍTÁSÁRA, 2012, aktaszám:

12 5. TUDOMÁNYMETRIAI ADATOK A PhD dolgozat alapját képező közlemények száma: 10 összesített hatástényező: 2,624 A PhD dolgozat tématerületét érintő közlemények száma: 45 összesített hatástényező: 10,16 Egyéb közleményeinek száma: 7 Összes közleményeinek száma: 62 - nemzetközi folyóiratban: 11 - első szerző vagy levelező szerző: 3 - magyar nyelvű folyóiratban: 12 - konferenciakiadványban: 39 Találmányi bejelentés: 1 Összes idézettsége, önhivatkozás nélkül: (magyar és idegen nyelvű könyvekben, magyar és idegen nyelvű lektorált folyóiratokban; külföldi szabadalmakban, idegen nyelvű PhD-dolgozatokban, tanulmányokban) 13 Összes dolgozatának egyéb idézettsége: (magyar nyelvű doktori, szakmérnöki, diploma, diplomaterv és TDK-dolgozatokban) 54 Közleményeinek összesített hatástényezője: 12,721 Veszprém, május 12

Theses of the PhD dissertation

Theses of the PhD dissertation Theses of the PhD dissertation PRODUCTION OF MODERN FUEL COMPONENTS FROM FISCHER-TROPSCH HEAVY PARAFFIN MIXTURE Doctoral School of Chemical Engineering and Material Science, University of Pannonia Made

Részletesebben

TRIGLICERID ALAPÚ MOTORHAJTÓANYAGOK MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA

TRIGLICERID ALAPÚ MOTORHAJTÓANYAGOK MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI TRIGLICERID ALAPÚ MOTORHAJTÓANYAGOK MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA Készítette: BECK ÁDÁM okl. vegyészmérnök Készült a Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori

Részletesebben

Mobilitás és környezet

Mobilitás és környezet Mobilitás és környezet SZERKESZTŐK HANCSÓK JENŐ, BALADINCZ JENŐ, MAGYAR JÁNOS PANNON EGYETEMI KIADÓ ÉS KÖNYVESBOLT 01_144.indd 3 2008/10/16 11:17:28 A könyv megjelenését támogatta a VEGYIPARI KOOPERÁCIÓS

Részletesebben

DIESEL-MOTOROK KORSZERŰ HAJTÓANYAGÁNAK ELŐÁLLÍTÁSA NÖVÉNYOLAJOK ÉS GÁZOLAJOK EGYÜTTES MINŐSÉGJAVÍTÁSÁVAL

DIESEL-MOTOROK KORSZERŰ HAJTÓANYAGÁNAK ELŐÁLLÍTÁSA NÖVÉNYOLAJOK ÉS GÁZOLAJOK EGYÜTTES MINŐSÉGJAVÍTÁSÁVAL DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DIESEL-MOTOROK KORSZERŰ HAJTÓANYAGÁNAK ELŐÁLLÍTÁSA NÖVÉNYOLAJOK ÉS GÁZOLAJOK EGYÜTTES MINŐSÉGJAVÍTÁSÁVAL Készítette: TÓTH CSABA vegyészmérnök (MSc), gépészmérnök (BSc) Készült

Részletesebben

DIESEL-MOTOROK BIOMASSZA EREDETŰ MOTORHAJTÓANYAGAI

DIESEL-MOTOROK BIOMASSZA EREDETŰ MOTORHAJTÓANYAGAI DIESEL-MOTOROK BIOMASSZA EREDETŰ MOTORHAJTÓANYAGAI Hancsók Jenő, D.Sc. egyetemi tanár, tanszékvezető Pannon Egyetem, Tanszék A Magyar Tudomány Ünnepe Kreatív Magyarország Mérnöki tudás Múlt, Jelen, Jövő

Részletesebben

DÍZELGÁZOLAJ KOMPONENSEK ELŐÁLLÍTÁSA HULLADÉK ÁLLATI ZSIRADÉKOKBÓL

DÍZELGÁZOLAJ KOMPONENSEK ELŐÁLLÍTÁSA HULLADÉK ÁLLATI ZSIRADÉKOKBÓL DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DÍZELGÁZOLAJ KOMPONENSEK ELŐÁLLÍTÁSA HULLADÉK ÁLLATI ZSIRADÉKOKBÓL Készítette: BALADINCZ PÉTER okleveles vegyészmérnök Készült a Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok

Részletesebben

BIO-PARAFFINOK IZOMERIZÁCIÓJA

BIO-PARAFFINOK IZOMERIZÁCIÓJA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BIO-PARAFFINOK IZOMERIZÁCIÓJA Készítette: KASZA TAMÁS okleveles vegyészmérnök Készült a Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola keretében

Részletesebben

Mobilitás és Környezet Konferencia

Mobilitás és Környezet Konferencia Mobilitás és Környezet Konferencia Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 2012. január 2. Nagy energiatartalmú, környezetbarát dízelgázolajok előállításának vizsgálata Varga Zoltán, Hancsók Jenő MOL Ásványolaj-

Részletesebben

1. Ábra Az n-paraffinok olvadáspontja és forráspontja közötti összefüggés

1. Ábra Az n-paraffinok olvadáspontja és forráspontja közötti összefüggés Nagy izoparaffin-tartalmú gázolajok előállításának vizsgálata Investigation of production of gas oils with high isoparaffin content Pölczmann György, Hancsók Jenő Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KÉN-, NITROGÉN- ÉS OXIGÉNTARTALMÚ VEGYÜLETEK GÁZKROMATOGRÁFIÁS ELEMZÉSE SZÉNHIDROGÉN-MÁTRIXBAN Készítette STUMPF ÁRPÁD okl. vegyész az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi

Részletesebben

TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE

TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE Sorszám Besorolás Érték I. Közlemények impakt faktorral (IF) rendelkez idegen nyelv II. folyóiratokban, kiadványokban 30 (25) Közlemények impakt faktorral nem rendelkez

Részletesebben

DÍZELGÁZOLAJOK DETERGENS-DISZPERGENS TÍPUSÚ ADALÉKAINAK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

DÍZELGÁZOLAJOK DETERGENS-DISZPERGENS TÍPUSÚ ADALÉKAINAK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA DÍZELGÁZOLAJOK DETERGENS-DISZPERGENS TÍPUSÚ ADALÉKAINAK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA Készítette: Bubálik Márk Témavezető: Dr. Hancsók Jenő Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola Pannon

Részletesebben

3,5. Motorbenzin Dízelgázolaj 2,5. Felhasználás, 10 6 m 3 1,5 0,5

3,5. Motorbenzin Dízelgázolaj 2,5. Felhasználás, 10 6 m 3 1,5 0,5 Motorhajtóanyagok előállítása triglicerid tartalmú gázolajokból Fuel production from triglycerides containing gas oils Tóth Csaba, Kasza Tamás, Kovács Sándor, Baladincz Péter, Hancsók Jenő Pannon Egyetem,

Részletesebben

ELŐHIDROGÉNEZETT NÖVÉNYOLAJOK IZOMERIZÁLÁSA. Krár Márton, Hancsók Jenő

ELŐHIDROGÉNEZETT NÖVÉNYOLAJOK IZOMERIZÁLÁSA. Krár Márton, Hancsók Jenő ELŐHIDROGÉNEZETT NÖVÉNYOLAJOK IZOMERIZÁLÁSA Krár Márton, Hancsók Jenő Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet Ásványolaj- és Széntechnológia Intézeti Tanszék MŰSZAKI KÉMIAI NAPOK 07 2007.

Részletesebben

Mobilitás és Környezet Konferencia

Mobilitás és Környezet Konferencia Mobilitás és Környezet Konferencia Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 2012. január 23. KORSZERŰ ÜZEMANYAGOK A KULCSKOMPONENSEK Hancsók Jenő MTA doktora, egyetemi tanár Hancsók Jenő Korszerű Üzemanyagok,

Részletesebben

BELSŐÉGÉSŰ MOTOROK KORSZERŰ, CSEPPFOLYÓS ÜZEMANYAGAI

BELSŐÉGÉSŰ MOTOROK KORSZERŰ, CSEPPFOLYÓS ÜZEMANYAGAI Konklúzió Munkánkban összefoglaltuk azokat a lehetőségeket, amelyek felhasználhatóak lehetnek járműipari diagnosztikai területen. A folyamatok elemzéséhez egyrészt modelleket itt a Petri-hálók kerültek

Részletesebben

BIO-MOTORHAJTÓANYAGOK JELEN ÉS A JÖVŐ

BIO-MOTORHAJTÓANYAGOK JELEN ÉS A JÖVŐ 821 Veszprém, Pf. 158., Tel. +36 88 624217 Fax: +36 88 62452 BIOMOTORHAJTÓANYAGOK JELEN ÉS A JÖVŐ Hancsók Jenő Krár Márton, Magyar Szabolcs I. Ökenergetikai és IX. Biomassza Konferencia Sopron 26. március

Részletesebben

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

8200 Veszprém, Egyetem u. 10. Fischer-Tropsch paraffinok katalitikus átalakíthatóságának vizsgálata Pt/AlSBA-15 és Pt/β zeolit katalizátorokon Catalytic conversion of Fischer-Tropsch wax on Pt/AlSBA-15 and Pt/β zeolit catalysts Pölczmann

Részletesebben

KORSZERŰ ÜZEMANYAGKOMPONENSEK ELŐÁLLÍTÁSA FISCHER-TROPSCH NEHÉZ PARAFFINELEGYBŐL

KORSZERŰ ÜZEMANYAGKOMPONENSEK ELŐÁLLÍTÁSA FISCHER-TROPSCH NEHÉZ PARAFFINELEGYBŐL DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KORSZERŰ ÜZEMANYAGKOMPONENSEK ELŐÁLLÍTÁSA FISCHER-TROPSCH NEHÉZ PARAFFINELEGYBŐL Készült a Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola keretében

Részletesebben

2. Bio-motorhajtóanyagok az Európai Unióban

2. Bio-motorhajtóanyagok az Európai Unióban Megújítható Diesel-motorhajtóanyag előállítása sertészsír és gázolajpárlat elegyeinek együttes feldolgozásával Production of second generation renewable diesel fuel via co-processing of lard and straight

Részletesebben

NAGY ENERGIATARTALMÚ, KÖRNYEZETBARÁT HAGYOMÁNYOS ÉS ALTERNATÍV MOTORHAJTÓANYAGOK KUTATÁSA-FEJLESZTÉSE

NAGY ENERGIATARTALMÚ, KÖRNYEZETBARÁT HAGYOMÁNYOS ÉS ALTERNATÍV MOTORHAJTÓANYAGOK KUTATÁSA-FEJLESZTÉSE NAGY ENERGIATARTALMÚ, KÖRNYEZETBARÁT HAGYMÁNYS ÉS ALTERNATÍV MTRHAJTÓANYAGK KUTATÁSA-FEJLESZTÉSE Tóth Csaba okleveles vegyészmérnök Dr. Hancsók Jenő egyetemi tanár Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki

Részletesebben

Mobilitás és Környezet Konferencia

Mobilitás és Környezet Konferencia Mobilitás és Környezet Konferencia Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 2012. január 23. Motorbenzin- és gázolaj-keverőkomponensek előállítása melléktermékként keletkező könnyű olefinekből Skodáné Földes

Részletesebben

nagy cetánszámú (65-75) izoparaffinokat lehet előállítani

nagy cetánszámú (65-75) izoparaffinokat lehet előállítani Bioeredetű paraffin elegyek izomerizációja különböző katalizátorokon Isomerization of bio-origin paraffin mixtures over different catalysts Kasza Tamás, Hancsók Jenő* Pannon Egyetem, MOL Ásványolaj- és

Részletesebben

való függőséget. E célok elérésére az Európai Unió megalkotta a 2003/30/EK, majd a 2009/28/EK direktívákat. Ezek fő célja a biomotorhajtóanyagok

való függőséget. E célok elérésére az Európai Unió megalkotta a 2003/30/EK, majd a 2009/28/EK direktívákat. Ezek fő célja a biomotorhajtóanyagok Biogázolaj előállításának vizsgálata nem étkezési célú növényolajból Investigation of production of bio gas oil from non-food vegetable oil Solymosi Péter, Ludányi András, Hancsók Jenő Pannon Egyetem,

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. ábra Normál és izoparaffinok fagyáspontja a szénatomszám függvényében. 1. ábra Trigliceridek katalitikus átalakítása

1. Bevezetés. 2. ábra Normál és izoparaffinok fagyáspontja a szénatomszám függvényében. 1. ábra Trigliceridek katalitikus átalakítása Bioparaffinok izomerizációja platina-tartalmú SAPO-11 és Al-MCM-41 katalizátorokon Isomerization of bioparaffins over platinum containing SAPO-11 and Al-MCM-41 catalysts Tamás Kasza, Jenő Hancsók Pannon

Részletesebben

SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Szentes Adrienn okleveles vegyészmérnök

Részletesebben

Széntechnológiai Intézeti Tanszék Veszprém, Egyetem u. 10.

Széntechnológiai Intézeti Tanszék Veszprém, Egyetem u. 10. Növényolajok motorhajtóanyag célú hidrogénezése NiMo/γ-Al 2 3 katalizátoron Fuel purpose hydrotreating of vegetable oil on NiMo/γ-Al 2 3 catalyst Krár Márton 1, Kovács Sándor 1, Boda László 2, Leveles

Részletesebben

NÖVÉNYOLAJ-ZSÍRSAV-METILÉSZTEREK ELÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

NÖVÉNYOLAJ-ZSÍRSAV-METILÉSZTEREK ELÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NÖVÉNYOLAJ-ZSÍRSAV-METILÉSZTEREK ELÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA Készítette: Kovács Ferenc okl. vegyészmérnök Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Doktori Iskola Témavezet: Dr. Hancsók

Részletesebben

Anyagok és módszerek

Anyagok és módszerek Az alapanyag aromástartalmának hatása növényolaj-gázolaj elegyek együttes feldolgozására Effect on the aromatic content of the feedstock to the co-processing of vegetable oil-gas oil mixtures Tóth Csaba,

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MOLIBDÉN TARTALMÚ POLIIZOBUTILÉN-POLIBOROSTYÁNKŐSAV ALAPÚ MOTOROLAJ ADALÉKOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MOLIBDÉN TARTALMÚ POLIIZOBUTILÉN-POLIBOROSTYÁNKŐSAV ALAPÚ MOTOROLAJ ADALÉKOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MOLIBDÉN TARTALMÚ POLIIZOBUTILÉN-POLIBOROSTYÁNKŐSAV ALAPÚ MOTOROLAJ ADALÉKOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA Készítette: Kis Gábor Témavezető: Dr. Bartha László Vegyészmérnöki

Részletesebben

Trigliceridek katalitikus átalakíthatóságának vizsgálata

Trigliceridek katalitikus átalakíthatóságának vizsgálata Trigliceridek katalitikus átalakíthatóságának vizsgálata NiMo/Al 2 O 3 katalizátoron Investigation of catalytic transformability of triglycerides on NiMo/Al2O 3 catalyst Kovács Sándor, Baladincz Péter,

Részletesebben

ETÁN ÉS PROPÁN ÁTALAKÍTÁSA HORDOZÓS PLATINAFÉM- ÉS RÉNIUM- KATALIZÁTOROKON

ETÁN ÉS PROPÁN ÁTALAKÍTÁSA HORDOZÓS PLATINAFÉM- ÉS RÉNIUM- KATALIZÁTOROKON ETÁN ÉS PROPÁN ÁTALAKÍTÁSA HORDOZÓS PLATINAFÉM- ÉS RÉNIUM- KATALIZÁTOROKON Ph.D. értekezés Tolmacsov Péter Témavezető: Dr. Solymosi Frigyes az MTA rendes tagja Szegedi Tudományegyetem Szilárdtest- és Radiokémiai

Részletesebben

Bevezetés. Motorbenzin. Dízelgázolaj. Felhasznált mennyiség 10 6 t/év

Bevezetés. Motorbenzin. Dízelgázolaj. Felhasznált mennyiség 10 6 t/év Csökkentett aromástartalmú sugárhajtómű üzemanyagok Reduced aromatic jet fuel Eller Zoltán, Hancsók Jenő Pannon Egyetem, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék H-82 Veszprém, Egyetem utca

Részletesebben

Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola

Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola A KÉN-HIDROGÉN BIOKATALITIKUS ELTÁVOLÍTÁSA BIOGÁZBÓL SZUSZPENDÁLT SZAKASZOS ÉS RÖGZÍTETT FÁZISÚ FOLYAMATOS REAKTORBAN, AEROB ÉS MIKROAEROB

Részletesebben

Platina alapú kétfémes katalizátorok jellemzése

Platina alapú kétfémes katalizátorok jellemzése Doktori (PhD) értekezés tézisei Platina alapú kétfémes katalizátorok jellemzése Készítette: Gy rffy Nóra Témavezet : Dr. Paál Zoltán Készült a Pannon Egyetem Anyagtudományok- és Technológiák Doktori Iskola

Részletesebben

A termikus hőbontás technológiájának analitikai kémiai háttere és anyagminőségi kérdései

A termikus hőbontás technológiájának analitikai kémiai háttere és anyagminőségi kérdései Pirolízis szakmai konferencia A termikus hőbontás technológiájának analitikai kémiai háttere és anyagminőségi kérdései Dr. Lányi Katalin SZIE GAEK 2013. szeptember 26. Bevezető gondolatok Egy Világbank

Részletesebben

PRODUCTION AND INVESTIGATION OF FATTY ACID METHYL ESTERS

PRODUCTION AND INVESTIGATION OF FATTY ACID METHYL ESTERS THESES OF PhD DISSERTATION PRODUCTION AND INVESTIGATION OF FATTY ACID METHYL ESTERS Written by: Ferenc Kovács chemical engineer Pannon University Chemical Engeneering Sciences PhD School Supervisor: Dr.

Részletesebben

Felhasznált anyagok. Katalizátorok és fontosabb tulajdonságai

Felhasznált anyagok. Katalizátorok és fontosabb tulajdonságai Izomerizáló katalizátorok benzoltelítő aktivitásának vizsgálata Investigation of benzene saturation activity of different isomerization catalysts Szoboszlai Zsolt, Hancsók Jenő* Pannon Egyetem, MOL Ásványolaj-

Részletesebben

Badari Andrea Cecília

Badari Andrea Cecília Nagy nitrogéntartalmú bio-olajokra jellemző modellvegyületek katalitikus hidrodenitrogénezése Badari Andrea Cecília MTA Természettudományi Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai Intézet, Környezetkémiai

Részletesebben

TRIGLICERID ALAPÚ MOTORHAJTÓANYAGOK MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA

TRIGLICERID ALAPÚ MOTORHAJTÓANYAGOK MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TRIGLICERID ALAPÚ MOTORHAJTÓANYAGOK MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA SZIGORÚAN BIZALMAS! Készült a Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola Kőolajipari eljárások

Részletesebben

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával www.chem.elte.hu/pr Kvíz az előző előadáshoz Programajánlatok március 5. 16:00 ELTE Kémiai Intézet 065-ös terem Észbontogató (www.chem.elte.hu/pr)

Részletesebben

PANNON EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA IONOS FOLYADÉKOK ALKALMAZÁSA KATALITIKUS REAKCIÓK KÖZEGEKÉNT DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KÉSZÍTETTE: FRÁTER TAMÁS OKL. KÖRNYEZETMÉRNÖK TÉMAVEZETŐ:

Részletesebben

GÁZOLAJPÁRLAT MINŐSÉGJAVÍTÁSA KATALITIKUS ÚTON

GÁZOLAJPÁRLAT MINŐSÉGJAVÍTÁSA KATALITIKUS ÚTON GÁZOLAJPÁRLAT MINŐSÉGJAVÍTÁSA KATALITIKUS ÚTON Varga Zoltán PhD, egyetemi docens vargaz@almos.uni-pannon.hu Eller Zoltán Hancsók Jenő okl. vegyészmérnök, PhD-hallgató az MTA doktora, egyetemi tanár, intézeti

Részletesebben

Irányítási struktúrák összehasonlító vizsgálata. Tóth László Richárd. Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola

Irányítási struktúrák összehasonlító vizsgálata. Tóth László Richárd. Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés tézisei Irányítási struktúrák összehasonlító vizsgálata Tóth László Richárd Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola Témavezetők: Dr. Szeifert Ferenc Dr.

Részletesebben

GÁZOLAJPÁRLATOK KATALITIKUS KÉNTELENÍTÉSÉNEK VIZSGÁLATA. Készítette: VARGA ZOLTÁN

GÁZOLAJPÁRLATOK KATALITIKUS KÉNTELENÍTÉSÉNEK VIZSGÁLATA. Készítette: VARGA ZOLTÁN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI GÁZOLAJPÁRLATOK KATALITIKUS KÉNTELENÍTÉSÉNEK VIZSGÁLATA Készítette: VARGA ZOLTÁN a Veszprémi Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok Doktori Iskolája keretében Témavezet: Dr.

Részletesebben

Baranyáné Dr. Ganzler Katalin Osztályvezető

Baranyáné Dr. Ganzler Katalin Osztályvezető Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék Kapilláris elektroforézis alkalmazása búzafehérjék érésdinamikai és fajtaazonosítási vizsgálataira c. PhD értekezés

Részletesebben

DIESEL-MOTOROK KORSZERŰ HAJTÓANYAGÁNAK ELŐÁLLÍTÁSA NÖVÉNYOLAJOK ÉS GÁZOLAJOK EGYÜTTES MINŐSÉGJAVÍTÁSÁVAL

DIESEL-MOTOROK KORSZERŰ HAJTÓANYAGÁNAK ELŐÁLLÍTÁSA NÖVÉNYOLAJOK ÉS GÁZOLAJOK EGYÜTTES MINŐSÉGJAVÍTÁSÁVAL DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DIESEL-MOTOROK KORSZERŰ HAJTÓANYAGÁNAK ELŐÁLLÍTÁSA NÖVÉNYOLAJOK ÉS GÁZOLAJOK EGYÜTTES MINŐSÉGJAVÍTÁSÁVAL Készült a Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskolájához

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez.

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. FARKAS GABRIELLA PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. könyv, könyvrészlet oktatási anyag folyóiratcikkek

Részletesebben

Süle Zoltán publikációs listája

Süle Zoltán publikációs listája Süle Zoltán publikációs listája Statisztikai összegzés Referált nemzetközi folyóiratcikkeim száma: 3 (+1) Nemzetközi konferenciakiadványban megjelent publikációim száma: 14 Hazai konferenciakiadványban

Részletesebben

University of Veszprem, Chemical Engineering Institute C o o p e r a t i v e R e s e a r c h C e n t r e

University of Veszprem, Chemical Engineering Institute C o o p e r a t i v e R e s e a r c h C e n t r e University of Veszprem, Chemical Engineering Institute C o o p e r a t i v e R e s e a r c h C e n t r e H - 8200 Veszprém, Egyetem u. 10., Phone/Fax: +36 (88) 424 828 Appendix 3 University of Veszprem

Részletesebben

KŐOLAJFELDOLGOZÁSI TECHNOLÓGIÁK

KŐOLAJFELDOLGOZÁSI TECHNOLÓGIÁK KŐOLAJFELDOLGOZÁSI TECHNOLÓGIÁK Mi a kőolaj? Nyersolajnak nevezzük azokat a szerves anyagokat, amelyek folyékony halmazállapotúak az őket tartalmazó réteg körülményei között. A kőolaj összetétele: szénhidrogének

Részletesebben

A kőolaj finomítás alapjai

A kőolaj finomítás alapjai A kőolaj finomítás alapjai Csernik Kornél kcsernik@mol.hu 2016. Október 28. Driving forces Oil growth in the transport sector fuel quantity 2 Driving forces Technology development fuel quality Driving

Részletesebben

KORSZERŰ MOTORBENZINEK ELŐÁLLÍTÁSA KÖNNYŰBENZIN IZOMERIZÁLÓ ÉS KATALITIKUS REFORMÁLÓ ÜZEMEK KAPCSOLATRENDSZERÉNEK VIZSGÁLATA

KORSZERŰ MOTORBENZINEK ELŐÁLLÍTÁSA KÖNNYŰBENZIN IZOMERIZÁLÓ ÉS KATALITIKUS REFORMÁLÓ ÜZEMEK KAPCSOLATRENDSZERÉNEK VIZSGÁLATA KORSZERŰ MOTORBENZINEK ELŐÁLLÍTÁSA KÖNNYŰBENZIN IZOMERIZÁLÓ ÉS KATALITIKUS REFORMÁLÓ ÜZEMEK KAPCSOLATRENDSZERÉNEK VIZSGÁLATA VALKAI ISTVÁN (1), HANCSÓK JENŐ (2), SZAUER GYÖRGY (1), SZALMÁSNÉ PÉCSVÁRI GABRIELLA

Részletesebben

Alternatív motorhajtóanyagok elállítása és vizsgálata tématerület

Alternatív motorhajtóanyagok elállítása és vizsgálata tématerület Alternatív motorhajtóanyagok elállítása és vizsgálata tématerület 2005 Témavezet: Dr. Hancsók Jen egyetemi docens Eladó : Krár Márton PhD. hallgató 8201 Veszprém, Pf. 158., Tel. +36 88 624217 Fax: +36

Részletesebben

BIOSZORBENSEK ELŐÁLLÍTÁSA MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOKBÓL SZÁRMAZÓ, MÓDOSÍTOTT CELLULÓZROSTOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

BIOSZORBENSEK ELŐÁLLÍTÁSA MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOKBÓL SZÁRMAZÓ, MÓDOSÍTOTT CELLULÓZROSTOK FELHASZNÁLÁSÁVAL Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola BIOSZORBENSEK ELŐÁLLÍTÁSA MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOKBÓL SZÁRMAZÓ, MÓDOSÍTOTT CELLULÓZROSTOK FELHASZNÁLÁSÁVAL DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

Részletesebben

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Műszaki Kémiai Napok 2011 Conference of Chemical Engineering 2011

Műszaki Kémiai Napok 2011 Conference of Chemical Engineering 2011 Műszaki Kémiai Napok 2011 Conference of Chemical Engineering 2011 Veszprém, 2011. április 27-29. Műszaki Kémiai Napok 2011 Conference of Chemical Engineering 2011. április 27-29. Veszprém, VEAB Székház,

Részletesebben

Széntechnológiai Intézeti Tanszék Veszprém Egyetem u. 10.

Széntechnológiai Intézeti Tanszék Veszprém Egyetem u. 10. Biodízelek tárolási stabilitásának vizsgálata Investigation of storage stability of biodiesels Kovács Sándor 1, Pölczmann György 1, Beck Ádám 2, Holló András 2, Hancsók Jenő 1 1 Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki

Részletesebben

Fagyasztott élelmiszer-emulziók stabilitásának vizsgálata

Fagyasztott élelmiszer-emulziók stabilitásának vizsgálata Fagyasztott élelmiszer-emulziók stabilitásának vizsgálata Zeke Ildikó Csilla Doktori értekezés tézisei Témavezetők: Dr. Balla Csaba, egyetemi magántanár, PhD Dr. Friedrich László egyetemi docens, PhD Készült

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR MOSONMAGYARÓVÁR 2014 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár Matematika, Fizika és Informatika Intézet Ujhelyi

Részletesebben

Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék

Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék Petrolkémiai alapanyagok és s adalékok eláll llítása manyag m hulladékokb kokból Angyal András PhD hallgató Veszprémi Egyetem, Ásványolaj és Széntechnológiai Tanszék Veszprém, 2006. január 13. 200 Mt manyag

Részletesebben

Publikációs lista. Gódor Győző. 2008. július 14. Cikk szerkesztett könyvben... 2. Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk...

Publikációs lista. Gódor Győző. 2008. július 14. Cikk szerkesztett könyvben... 2. Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk... Publikációs lista Gódor Győző 2008. július 14. Cikk szerkesztett könyvben... 2 Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk... 2 Nemzetközi konferencia-kiadványban megjelent idegen nyelvű előadások...

Részletesebben

Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának vizsgálata

Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának vizsgálata BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR OLÁH GYÖRGY DOKTORI ISKOLA Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának

Részletesebben

Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei. Murányi Zoltán

Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei. Murányi Zoltán Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei Murányi Zoltán I. Bevezetés, célkit zések Magyarország egyik jelent s mez gazdasági terméke a bor. Az elmúlt évtizedben mind

Részletesebben

MEMBRÁNOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A BIOGÁZ ELŐÁLLÍTÁSNÁL

MEMBRÁNOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A BIOGÁZ ELŐÁLLÍTÁSNÁL PANNON EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI TUDOMÁNYOK ÉS ANYAGTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MEMBRÁNOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A BIOGÁZ ELŐÁLLÍTÁSNÁL DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KÉSZÍTETTE: SZENTGYÖRGYI ESZTER OKL.

Részletesebben

KARBON SZÁLLAL ERŐSÍTETT ALUMÍNIUM MÁTRIXÚ KOMPOZITOK AL/C HATÁRFELÜLETÉNEK JELLEMZÉSE

KARBON SZÁLLAL ERŐSÍTETT ALUMÍNIUM MÁTRIXÚ KOMPOZITOK AL/C HATÁRFELÜLETÉNEK JELLEMZÉSE Ph.D. értekezés tézisei KARBON SZÁLLAL ERŐSÍTETT ALUMÍNIUM MÁTRIXÚ KOMPOZITOK AL/C HATÁRFELÜLETÉNEK JELLEMZÉSE Magyar Anita okl. anyagmérnök Tudományos vezető: Dr. Gácsi Zoltán egyetemi docens Kerpely

Részletesebben

Ph. D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szanyi Ágnes

Ph. D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szanyi Ágnes Ph. D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Szanyi Ágnes Erősen nemideális négykomponensű elegyek elválasztása extraktív heteroazeotrop desztilláción alapuló új hibrid eljárásokkal Témavezető: Dr. Mizsey Péter egyetemi tanár

Részletesebben

Extraktív heteroazeotróp desztilláció: ökologikus elválasztási eljárás nemideális

Extraktív heteroazeotróp desztilláció: ökologikus elválasztási eljárás nemideális Ipari Ökológia pp. 17 22. (2015) 3. évfolyam, 1. szám Magyar Ipari Ökológiai Társaság MIPOET 2015 Extraktív heteroazeotróp desztilláció: ökologikus elválasztási eljárás nemideális elegyekre* Tóth András

Részletesebben

Bioeredetű üzemanyagok a MOL technológia-fejlesztés fókuszában

Bioeredetű üzemanyagok a MOL technológia-fejlesztés fókuszában Bioeredetű üzemanyagok a MOL technológia-fejlesztés fókuszában Energetikai Szakkollégium 2012. április 5. Dr. Leveles László Reaktortechnológia és Kísérleti Gyártás vez. A MOL Csoport dióhéjban 4 országban

Részletesebben

Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra

Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra OTKA T 46471 (24 jan. 27 jún.) Témavezető: Woperáné dr. Serédi Ágnes, egyetemi docens Kutatók

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Végzettség:

CURRICULUM VITAE. Végzettség: CURRICULUM VITAE Dr. Horváth Géza Születési hely és idő: Esztergom, 1948. jun. 22. Házas, 1 fiú és 2 leány gyermek Munkahely: Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, egyetemi

Részletesebben

Értéknövelt glicerinszármazékok előállítása nyers glicerinből, a biodízelgyártás melléktermékéből

Értéknövelt glicerinszármazékok előállítása nyers glicerinből, a biodízelgyártás melléktermékéből Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola Értéknövelt glicerinszármazékok előállítása nyers glicerinből, a biodízelgyártás melléktermékéből DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Készítette:

Részletesebben

Hydrogen storage in Mg-based alloys

Hydrogen storage in Mg-based alloys Hydrogen storage in Mg-based alloys A doktori értekezés tézisei Fátay Dániel Témavezet: Dr. Révész Ádám Ph.D. adjunktus ELTE TTK Fizika Doktori Iskola Iskolavezet: Dr. Horváth Zalán, az MTA rendes tagja

Részletesebben

publikációs tevékenysége

publikációs tevékenysége Veszprémi Egyetem, Vegyészmérnöki Intézet K o o p e r á c i ó s K u t a t á s i K ö z p o n t 8200 Veszprém, Egyetem u. 10., Tel./Fax: (88) 429 073 3. Melléklet VESZPRÉMI EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI INTÉZET

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Nyelvtudás:

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Nyelvtudás: Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: Bakonyi Péter Születés idő: Budapest, 1978.12.21. Anyja neve: Simon Eszter Lakcím: 1118. Budapest, Előpatak köz 3. II/8. Telefon: 06-70/260-2612 Email: bakonyi@pt.bme.hu

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: 1., Kalmárné Hollósi, E. Kalmár, S. (2000): Friss zöldségek és gyümölcsök értékesítési formái New Jersey államban. Gazdálkodás XLIV.

Részletesebben

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu SZEMÉLYI ADATOK Dr. Bányai Orsolya 52/512-700/74808 banyai.orsolya@law.unideb.hu Születési dátum 1982.06.11. Állampolgárság Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT 2014-2008-2014 Egyetemi adjunktus Egyetemi tanársegéd

Részletesebben

X. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

X. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA X. FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 2005. március 18-19. BLSŐÉGÉSŰ OTOROK ISSZIÓJA BIOHAJTÓANYAGOK ALKALAZÁSÁVAL Dr. Lengyel Antal Bodnár Gábor Summary odern agricultural production means

Részletesebben

MŰANYAG HULLADÉKOK SZÉNHIDROGÉNIPARI ALAPANYAGOKKÁ TÖRTÉNŐ ÁTALAKÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA

MŰANYAG HULLADÉKOK SZÉNHIDROGÉNIPARI ALAPANYAGOKKÁ TÖRTÉNŐ ÁTALAKÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MŰANYAG HULLADÉKOK SZÉNHIDROGÉNIPARI ALAPANYAGOKKÁ TÖRTÉNŐ ÁTALAKÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA KÉSZÍTETTE: ANGYAL ANDRÁS OKLEVELES VEGYÉSZMÉRNÖK TÉMAVEZETŐ: DR. BARTHA LÁSZLÓ EGYETEMI

Részletesebben

A REPCE- ÉS NAPRAFORGÓOLAJ ÁTÉSZTEREZÉSE MOTORHAJTÓANYAGGÁ

A REPCE- ÉS NAPRAFORGÓOLAJ ÁTÉSZTEREZÉSE MOTORHAJTÓANYAGGÁ A REPCE- ÉS NAPRAFORGÓOLAJ ÁTÉSZTEREZÉSE MOTORHAJTÓANYAGGÁ Kovács F., Hancsók J. Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, H-8200, Veszprém, Pf. 158. Kivonat Az előadásban célirányosan

Részletesebben

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök Szakmai önéletrajz Email: szabo.orsolya@rkk.uni-obuda.hu Felsőfokú tanulmányok 2008 - Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola (doktoranduszhallgató)

Részletesebben

A Shell legújabb GTL (gázból folyadék) alapolaj előállítási technológiája

A Shell legújabb GTL (gázból folyadék) alapolaj előállítási technológiája A Shell legújabb GTL (gázból folyadék) alapolaj előállítási technológiája XIV. SZIGETELÉSDIAGNOSZTIKAI KONFERENCIA FELSŐTÁRKÁNY, MAGYARORSZÁG 2014 Fehér Tamás műszaki tanácsadó Orbico Hungary Kft. Copyright

Részletesebben

metzinger.aniko@chem.u-szeged.hu

metzinger.aniko@chem.u-szeged.hu SZEMÉLYI ADATOK Születési idő, hely: 1988. június 27. Baja Értesítési cím: H-6720 Szeged, Dóm tér 7. Telefon: +36 62 544 339 E-mail: metzinger.aniko@chem.u-szeged.hu VÉGZETTSÉG: 2003-2007: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

Természetes és felületkezelt zeolitok alkalmazása az eleveniszapos szennyvíztisztításban

Természetes és felületkezelt zeolitok alkalmazása az eleveniszapos szennyvíztisztításban Természetes és felületkezelt zeolitok alkalmazása az eleveniszapos szennyvíztisztításban 1. Előzmények Az Élő Bolygó Környezetvédelmi Kutató Kft., a Floridai Egyetemmel 1997-ben kidolgozta egy új zeolit

Részletesebben

KIS SZÉNATOMSZÁMÚ n-paraffinok IZOMERIZÁLÁSÁNAK VIZSGÁLATA

KIS SZÉNATOMSZÁMÚ n-paraffinok IZOMERIZÁLÁSÁNAK VIZSGÁLATA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KIS SZÉNATOMSZÁMÚ n-paraffinok IZOMERIZÁLÁSÁNAK VIZSGÁLATA Készült a Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola keretében Készítette: Szoboszlai

Részletesebben

Szakmai díjak, ösztöndíjak: Deák Ferenc ösztöndíj 2001 Ipar a műszaki fejlesztésért alapítvány, második díj

Szakmai díjak, ösztöndíjak: Deák Ferenc ösztöndíj 2001 Ipar a műszaki fejlesztésért alapítvány, második díj Önéletrajz Személyes adatok Név: DR. VERES ZSOLT Születési hely, idő: Kazincbarcika, 1977.10.18. Nemzetiség: Magyar Családi állapot: Nős E-mail: femvezso@uni-miskolc.hu Munkahely Miskolci Egyetem, Fémtani,

Részletesebben

Kvartó elrendezésű hengerállvány végeselemes modellezése a síkkifekvési hibák kimutatása érdekében. PhD értekezés tézisei

Kvartó elrendezésű hengerállvány végeselemes modellezése a síkkifekvési hibák kimutatása érdekében. PhD értekezés tézisei Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Kvartó elrendezésű hengerállvány végeselemes modellezése a síkkifekvési hibák kimutatása érdekében PhD értekezés tézisei KÉSZÍTETTE: Pálinkás

Részletesebben

DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős)

DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős) SZOLNOKI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS GÉPÉSZETI TANSZÉK DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős) I. Diplomaterv,disszertáció, szakkönyv-részlet, jegyzet,

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A SZENNYVÍZMINŐSÉG HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA A SZENNYVÍZTISZTÍTÁS DINAMIKUS SZIMULÁCIÓJÁNÁL Készítette: Pásztor István Témavezető: Dr. Kárpáti Árpád Pannon Egyetem Vegyészmérnöki

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Galgóczy Zsolt

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Galgóczy Zsolt PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Galgóczy Zsolt zsolt.galgoczy@gmail.com Referált folyóiratban megjelent cikk: Galgóczy Zs. 2004. Morfometriai paraméterek vizsgálata a Nagy-Szamos forrásvidékén. Földrajzi Közlemények

Részletesebben

Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft.

Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. Szerepük a hazai ipar hatékonyságának növelésében Dr. Grasselli Norbert ügyvezető igazgató A Bay Zoltán Nonprofit Kft. állami tulajdonú nonprofit kutatóintézet. Alapítás

Részletesebben

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA ISKOLA VEZETŐ DR. GÁBORJÁNYI RICHARD MTA DOKTORA AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE

Részletesebben

FOLYÉKONY BIOÜZEMANYAGOK

FOLYÉKONY BIOÜZEMANYAGOK FOLYÉKONY BIOÜZEMANYAGOK Dr. DÉNES Ferenc BIOMASSZA HASZNOSÍTÁS BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék 2016/10/03 Biomassza hasznosítás, 2016/10/04 1 TARTALOM Bevezetés Bioetanol Biodízel Egyéb folyékony

Részletesebben

AZ ACETON ÉS AZ ACETONILGYÖK NÉHÁNY LÉGKÖRKÉMIAILAG FONTOS ELEMI REAKCIÓJÁNAK KINETIKAI VIZSGÁLATA

AZ ACETON ÉS AZ ACETONILGYÖK NÉHÁNY LÉGKÖRKÉMIAILAG FONTOS ELEMI REAKCIÓJÁNAK KINETIKAI VIZSGÁLATA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Fizikai Kémia Tanszék Ph.D. értekezés tézisei AZ ACETON ÉS AZ ACETONILGYÖK NÉHÁNY LÉGKÖRKÉMIAILAG FONTOS ELEMI REAKCIÓJÁNAK KINETIKAI VIZSGÁLATA Készítette

Részletesebben

Szilárdsav-katalizátorok készítése és alkalmazása Friedel-Crafts típusú acilezési reakciókban

Szilárdsav-katalizátorok készítése és alkalmazása Friedel-Crafts típusú acilezési reakciókban Szilárdsav-katalizátorok készítése és alkalmazása Friedel-Crafts típusú acilezési reakciókban PhD tézisek Készítette: Biró Katalin Témavezetők: Dr. Békássy Sándor egyetemi magántanár Dr. François Figueras

Részletesebben

KIRÁLIS I FORMÁCIÓK TERJEDÉSI MECHA IZMUSA ALKIL-KOBALT-TRIKARBO IL- FOSZFÁ KOMPLEXEKBE. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Kurdi Róbert.

KIRÁLIS I FORMÁCIÓK TERJEDÉSI MECHA IZMUSA ALKIL-KOBALT-TRIKARBO IL- FOSZFÁ KOMPLEXEKBE. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Kurdi Róbert. KIRÁLIS I FORMÁCIÓK TERJEDÉSI MECHA IZMUSA ALKIL-KOBALT-TRIKARBO IL- FOSZFÁ KOMPLEXEKBE Doktori (PhD) értekezés tézisei Kurdi Róbert Pannon Egyetem 2008 1. Bevezetés A kobalt-karbonil vegyületeket gyakran

Részletesebben

PANNON EGYETEM. 2,3-DIHIDRO-2,2,2-TRIFENIL-FENANTRO-[9,10-d]-1,3,2λ 5 -OXAZAFOSZFOL KIALAKULÁSA ÉS REAKCIÓJA SZÉN-DIOXIDDAL ÉS DIOXIGÉNNEL

PANNON EGYETEM. 2,3-DIHIDRO-2,2,2-TRIFENIL-FENANTRO-[9,10-d]-1,3,2λ 5 -OXAZAFOSZFOL KIALAKULÁSA ÉS REAKCIÓJA SZÉN-DIOXIDDAL ÉS DIOXIGÉNNEL PA EGYETEM 2,3-DIHID-2,2,2-TIFEIL-FEAT-[9,10-d]-1,3,2λ 5 -XAZAFSZFL KIALAKULÁSA ÉS EAKCIÓJA SZÉ-DIXIDDAL ÉS DIXIGÉEL Doktori (Ph.D) értekezés tézisei Készítette: Bors István okleveles kémia-környezettan

Részletesebben

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Dr. Mester Gyula Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Összefoglaló: A közlemény tematikája honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával. A bevezetés után a tudományos teljesítmény mérésének

Részletesebben

Új típusú csillag kopolimerek előállítása és funkcionalizálása. Doktori értekezés tézisei. Szanka Amália

Új típusú csillag kopolimerek előállítása és funkcionalizálása. Doktori értekezés tézisei. Szanka Amália Új típusú csillag kopolimerek előállítása és funkcionalizálása Doktori értekezés tézisei Szanka Amália Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Kémia Doktori Iskola Szintetikus kémia, anyagtudomány,

Részletesebben