DIESEL-MOTOROK KORSZERŰ HAJTÓANYAGÁNAK ELŐÁLLÍTÁSA NÖVÉNYOLAJOK ÉS GÁZOLAJOK EGYÜTTES MINŐSÉGJAVÍTÁSÁVAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DIESEL-MOTOROK KORSZERŰ HAJTÓANYAGÁNAK ELŐÁLLÍTÁSA NÖVÉNYOLAJOK ÉS GÁZOLAJOK EGYÜTTES MINŐSÉGJAVÍTÁSÁVAL"

Átírás

1 DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DIESEL-MOTOROK KORSZERŰ HAJTÓANYAGÁNAK ELŐÁLLÍTÁSA NÖVÉNYOLAJOK ÉS GÁZOLAJOK EGYÜTTES MINŐSÉGJAVÍTÁSÁVAL Készítette: TÓTH CSABA vegyészmérnök (MSc), gépészmérnök (BSc) Készült a Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskolájához tartozóan Témavezető: Dr. Hancsók Jenő okl. vegyészmérnök, Eur. Ing., DSc. egyetemi tanár Pannon Egyetem Mérnöki Kar Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék Veszprém 2016

2

3 1. BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŰZÉSEK 2020-ra 10 %-ban határozta meg az Európai Unió a bio-motorhajtóanyagok felhasználását a közlekedési szektorban a motorhajtóanyagok energiatartalmára vonatkoztatva (Renewable Energy Directive, 2009/28/EC). Az EU-ban általános törekvés a dízelgázolajok nagyobb mennyiségben és jobb minőségen való előállítása, továbbá a kőolajeredetű dízelgázolajok részbeni helyettesítése alternatív komponensekkel. A bio-komponensként alkalmazott első generációs biomotorhajtóanyagok (biodízel) helyettesítésére elkezdődött a második generációs biomotorhajtóanyagok intenzív kutatása, kísérleti gyártása és keverőkomponensként való alkalmazásba vétele. A főként paraffinokban dús szénhidrogéneket előállító, és szintén triglicerid tartalmú alapanyagból kiinduló hidrogénező eljárásoknak van a legnagyobb jelentősége. A bioeredetű, gázolaj-forrásponttartományba eső termékek előállítása történhet a triglicerid-tartalmú alapanyagok önmagukban történő katalitikus átalakításával, vagy a meglévő kőolajfinomítói üzemekben a különböző trigliceridek és desztillációs gázolajok együttes katalitikus hidrogénezésével. A kutatók által vizsgált és az iparban alkalmazott katalizátorok közül a szulfidált állapotú átmenetifém/hordozó katalizátorok bizonyultak a legalkalmasabbnak a trigliceridek önálló és gázolajokkal való együttes feldolgozására is. Azok közül is a NiMo/Al 2 O 3 katalizátorok rendelkeznek a kedvezőbb tulajdonságokkal. Az együttes feldolgozás esetén általában a gázolajokhoz annyi trigliceridet kevernek, hogy biztosítható legyen a termékek második generációs bio-komponens tartalma. Az együttes feldolgozás során már 10 % növényolaj bekeverése esetén is az alapanyag heteroatom (kén- és oxigén-) tartalma jelentősen megnő (a növényolajok oxigéntartalma %), ezért fontos ezen egymással versengő reakciók tanulmányozása. Az előzőek alapján kutatómunkám során célom volt részben bioeredetű, gázolaj forrásponttartományba eső motorhajtóanyag előállítása egy katalitikus lépésben növényolaj és gázolaj együttes hidrogénezésével. Az irodalmi adatok kritikai értékelése során feltárt kutatási hiányhelyek vizsgálatára több kísérletsorozatot végeztem. Célom volt a növényolajok gázolajokkal való együttes hidrogénezése során az egyes fő alapanyag komponensek (pl. trigliceridek, aromások, kénvegyületek) hatásának vizsgálata a hidrogénező reakciókra és a termékek tulajdonságaira. Különös figyelmet fordítottam a termékek kéntartalmának változására is. 1

4 2. KÍSÉRLETI TEVÉKENYSÉG Kísérleteimet kereskedelmi forgalomban beszerezhető NiMo/Al 2 O 3 -P katalizátorokat tartalmazó katalitikus rendszerekben végeztem. A katalizátorokat minden esetben in situ szulfidálással aktiváltam. A kísérletsorozatokat állandósult aktivitású katalizátorokon folyamatos üzemmódban (műszakos tevékenységgel) végeztem a Tanszék munkatársai segítségével nagynyomású nagylaboratóriumi reaktorrendszerrel. Alapanyagként különböző összetételű gázolaj frakciókat, valamint megfelelően előkészített napraforgó- és repceolajakat használtam fel. Az alapanyagok és a nyert céltermékek összetételét gázkromatográfiás módszerekkel, míg azok főbb minőségi jellemzőit szabványos vizsgálati módszerekkel határoztam meg, illetőleg számítottam ki. A kísérleti tevékenység során tanulmányoztam az alapanyagok összetételének és a műveleti paraméterkombinációk hatását a termékek hozamára és a céltermékek alkalmazástechnikai tulajdonságaira. Vizsgáltam az alapanyag triglicerid-, kénés aromástartalmának hatását az együttes átalakításra. Napraforgóolaj-könnyűgázolaj eleggyel végzett kísérletsorozatok esetén vizsgáltam a könnyűgázolaj összetételének és a növényolaj-tartalom hatását a reakciókra és a termékek minőségére. A nagyobb céltermékhozam elérése érdekében közvetlen lepárlású nehézgázolajat alkalmaztam az alapanyagok fosszilis eredetű komponenseként, mivel a könnyűgázolajból a hidrogénezési reakciók során a gázolaj célterméknél könnyebb termékek is keletkeztek nagyobb mennyiségben (0-20 %). A nagy kén- és aromástartalmú gázolajok segítségével célom volt a (könnyűgázolajhoz képest) nagyobb alapanyag kéntartalom tartományban is vizsgálni az alapanyag trigliceridtartalmának hatását a kéntelenítő aktivitásra és a termékek kéntartalmára. Vizsgáltam a nagy molekulatömegű, aromás karakterű, kis reaktivitású kéntartalmú komponensek hatását a kéntelenítő aktivitásra, és így a céltermékek kéntartalmára. Triglicerid komponensként napraforgó- és repceolajat használtam fel. Az alapanyagok kéntartalmának hatását modellvegyület segítségével szélesebb összetétel-tartományban vizsgáltam. Modellvegyület segítségével meghatároztam az alapanyagok aromástartalmának hatását az egyes reakciókra és a céltermékek hozamára és minőségére. 2

5 3. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 3.1. Növényolaj-gázolaj elegyek együttes feldolgozása során elért általános eredmények Megállapítottam, hogy az általam vizsgált, kereskedelmi forgalomban beszerezhető NiMo/Al 2 O 3 -P gázolaj kéntelenítő katalizátor alkalmas triglicerid tartalmú növényolajok valamint, különböző kén- és aromástartalmú gázolajok együttes feldolgozására, Diesel-motorhajtóanyag vagy keverőkomponens előállítása céljából a gázolajok kéntelenítésénél is használt műveleti paraméterkombinációk (T= C, P= bar, LHSV= 0,5-2,0 h -1, H 2 /HC= Nm 3 /m 3 ) alkalmazása mellett. Megállapítottam továbbá, hogy a DEOX reakciók (trigliceridek átalakítása) gyorsabbak, mint a nagyfokú kéntelenítést (<10 mg/kg) szolgáló HDS reakciók Könnyűgázolaj alapanyag komponens felhasználásával elért eredmények Megállapítottam, hogy a könnyűgázolaj alapanyag növényolaj-tartalmának növelésével a triglicerid komponensek visszaszorítják a másodlagos hidrokrakkoló reakciókat, ezért a céltermékek hozama nagyobb lesz. Továbbá a céltermékek kéntartalma egyértelműen csökken, amihez nagymértékben hozzájárul az alapanyagok elve kisebb kéntartalma a bekevert kis kéntartalmú növényolaj miatt Az alapanyag növényolaj-tartalom hatásának vizsgálata során elért eredmények Nagy (>0,5 %) kéntartalmú nehézgázolaj felhasználásával megállapítottam, hogy a 10 mg/kg-nál kisebb kéntartalmú céltermékek előállítása érdekében magas ( C) hőmérsékleteken kb % növényolaj-tartalom felett a jelenlévő trigliceridek és a keletkező melléktermékek gátolják a kis reakcióképességű szénhidrogének adszorpciós lehetőségeit a katalizátor felületére. Továbbá a nagyméretű triglicerid molekulák egyszerre több katalitikusan aktív helyet fednek le a katalizátor felületén, így csökkentik a kéntartalmú vegyületek konverzióját. A kéntelenítés olyan nagymértékben csökken, hogy azt az alapanyag eleve kisebb kéntartalma sem tudja ellensúlyozni, ezért a céltermékek kéntartalma nagyobb a tiszta gázolajból nyert céltermékekéhez képest. 3

6 A lepárlási gázolajok és növényolajok együttes feldolgozása során a katalitikus rendszerben egy térben és időben lejátszódó három reakciócsoport kedvező hőmérséklete jelentősen eltérő: trigliceridek átalakítása paraffinokká (kb. 320 C), aromástelítés (kb C), kéntelenítés ( kb. 360 C). Megállapítottam, hogy a trigliceridek teljes átalakításához, az aromások minél nagyobb mértékű telítéséhez és a kéntartalom 10 mg/kg érték alá csökkentésére optimalizálni kell a különböző hőmérsékleten aktív reakciókat, és minden esetben az adott alapanyagokhoz kell megválasztani a kedvező műveleti paraméterkombinációkat Az alapanyag gázolaj komponens forrásponttartomány hatásának vizsgálata során elért eredmények Megállapítottam, hogy a nagy céltermékhozam elérése érdekében a gázolaj komponens forrásponttartományát úgy kell megválasztani, hogy az eleve ne tartalmazzon könnyű komponenseket és a reakciók során fellépő forráspontcsökkenés miatt se csökkenjen a termékek kezdő forráspontja a kívánt 180 C alá. A gázolaj alapanyag komponensek 180 C-nál kb C-kal nagyobb kezdő forráspontja biztosítja, hogy a hidrokrakkoló reakciókban keletkező termékek még mindig a céltermék forrásponttartományába essenek. Emellett a gázolaj alapanyag kis mennyiségű (kb. 0-5 %) - a céltermék megválasztott végforráspontjánál - nehezebb komponenst is tartalmazhat, amelyek az aromástelítő, kéntelenítő és a hidrokrakkoló reakciókban a céltermék forrásponttartományba eső molekulákká alakulnak Megállapítottam, hogy amíg a - könnyűgázolajban is jelen lévő - nagy reaktivitású komponensek kéntelenítése játszódik le ( C), addig a céltermékek kéntartalma csökken az alapanyagok növényolaj-tartalmának növelésével is. Ahogy a nagy reaktivitású komponensek mennyisége a hőmérséklet növelésével lecsökken (kb. 100 mg/kg kéntartalom alatt) egyre nehezebb a kéntartalom további csökkentése; az alapanyag nagyobb növényolaj-tartalma növeli a termékek maradó kéntartalmát. A nagy (> %) növényolaj-tartalmú alapanyag elegyek gázolaj komponens forrásponttartományának megfelelő megválasztásával (frakcióvágás) csökkenthető a kis reaktivitású (sztérikusan gátolt) kéntartalmú szénhidrogének mennyisége az alapanyagban a 10 mg/kg-nál kisebb kéntartalmú termékek előállítása érdekében. 4

7 3.5. Az alapanyag kéntartalom hatásának vizsgálata során elért eredmények Megállapítottam, hogy az alapanyagok aromás- (26,5 és 51,8 %) és kéntartalmának ( mg/kg hozzáadott kén dibenzo-tiofén formájában) változása nincs jelentős hatással a trigliceridek átalakítására. Az alapanyagok triglicerid- és kéntartalma azonban jelentősen befolyásolja a termékek kéntartalmát a nagy heteroatom-tartalmuk miatt. Megállapítottam, hogy a gázolajok aromástartalma hatással van az előállított céltermékek kéntartalmára, mivel a legnehezebben eltávolítható kénatomok a többgyűrűs aromásokban vannak kötésben. A nagyobb aromástartalmú alapanyag esetében a trigliceridek részaránya nagyobb mértékben befolyásolja a kéntelenítő reakciókat. Ennek oka lehet az aromástelítő reakciók versengése a HDS és DEOX reakciókkal, és a nagyobb mennyiségű aromás szénhidrogének hidrogénezése során fellépő nagyobb hidrogén felhasználás is csökkentheti a kéneltávolító hatékonyságot Az alapanyag aromástartalom hatásának vizsgálata során elért eredmények Megállapítottam, hogy a naftalin modellvegyülettel megnövelt (hozzáadott 0-30 %) alapanyag aromástartalom nincs jelentős hatással a trigliceridek átalakítására előhidrogénezett gázolaj és napraforgóolaj együttes feldolgozása során. Továbbá a növényolaj-tartalom nincs jelentős hatással az aromástelítő aktivitásra, de az alapanyag eleve kisebb aromástartalma miatt kisebb a céltermékek aromástartalma. Megállapítottam, hogy rosszabb minőségű (nagy aromástartalmú) gázolajok - amelyekből egy lépében nem állítható elő szabványnak megfelelő termék - égési tulajdonságai jelentősen javíthatók az alapanyagba kevert trigliceridekből keletkező nagy cetánszámú paraffinokkal. 5

8 4. AZ EREDMÉNYEK IPARI ALKALMAZHATÓSÁGA Megállapítottam, hogy a növényolajok gázolajokkal való együttes feldolgozásának egyik nagy előnye, hogy nem szükséges új üzemet építeni. Egy meglévő kéntelenítő üzemben az elegy alapanyagok is feldolgozhatók lehetnek az üzem kismértékű átalakítása után. Ebben az esetben a kőolaj eredetű komponens biztosítja a szükséges kéntartalmat a katalizátor aktivitásának fenntartására és olyan közegként is szolgál, amely elszállítja és felveszi a trigliceridek reakcióiban keletkezett hő nagy részét. Az alapanyagba a legtöbb esetben elég csak annyi megújuló komponenst keverni, hogy biztosítsák a termék előírt bio-komponens tartalmát. A termékek izomerizálásával nagy cetánszámú és kedvező hidegfolyási tulajdonságokkal rendelkező bio-komponens tartalmú dízelgázolaj nyerhető. A gyengébb minőségű (kis cetánszámú, nagy aromás-, kén-, és nitrogéntartalmú) gázolaj alapanyagok minősége jelentősen javítható a trigliceridekből keletkező paraffinok miatt. A különböző országokban és kőolajfinomítókban elérhető növényolaj és gázolaj alapanyag komponensek összetétele és tulajdonságai eltérőek, ezért a szabványos kéntartalom elérése érdekében meg kell keresni minden adott esetre azt a még megengedhető növényolajtartalmat, amely még nincs negatív hatással a kéntelenítésre. 6

9 5. A DOKTORI DOLGOZAT TÉMAKÖRÉHEZ TARTOZÓ KÖZLEMÉNYEK 5.1. A PhD dolgozat alapját képező közlemények Idegen nyelvű, külföldi folyóiratban megjelent közlemény: 1. Tóth, Cs., Baladincz, P., Kovács, S., Hancsók, J.: "Producing clean diesel fuel by cohydrogenation of vegetable oil with gas oil", Clean Technologies and Environmental Policy, 2011, 13(4) (IF: 1,753 (2011)) 2. Tóth, Cs., Baladincz, P., Hancsók, J.: Production of biocomponent containing gas oil with the coprocessing of vegetable oil gas oil mixture, Topics in Catalysis, 2011, 54(16-18) (IF: 2,624 (2011)) Nemzetközi, idegen nyelvű konferencia előadás teljes szövegű megjelenéssel: 3. Tóth, Cs., Baladincz, P., Kovács, S., Hancsók, J.: The effect of different sulphur content of the feedstocks on the catalytic conversion of the vegetable oil gas oil mixtures, International Symposium on Motor Fuel 2010, Szlovákia, Tatranské Matliare, június In CD Proceedings (ISBN ), MF-2537, 13 oldal 4. Tóth, Cs., Baladincz, P., Kovács, S., Hancsók, J.: Producing Diesel Fuel by Co- Hydrogenation of Vegetable Oil with Gas Oil, 13th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction, Csehország, Prága, augusztus 28. szeptember 1., In CD Proceedings (ISBN ), 6 oldal, Chemical Engineering Transactions, 2010, 21, Tóth, Cs., Baladincz, P., Wáhlné Horváth, I., Hancsók, J.: Co-processing of rapeseed oil and gas oil mixture to produce diesel fuel, 19th EU Biomass Conference & Exhibition, Németország, Berlin, június 6-9.,In CD Proceedings (ISBN ), VP3.3.12, 6 p 6. Tóth, Cs., Baladincz, P., Hancsók, J.: Production of biocomponent containing diesel fuel in one step, 45th International Petroleum Conference, Szlovákia, Pozsony, június , In Conference CD (ISBN ) Nemzetközi, idegen nyelvű konferencia előadás kivonatos megjelenéssel: 7. Tóth, Cs., Baladincz, P., Kovács, S., Hancsók, J.: Effect of aromatic content of the feedstock to the co-processing of vegetable oil-gas oil mixture, 2nd International Symposium on Air Pollution Abatement Catalysis, Lengyelország, Krakkó, szeptember Book of Extended Abstracts (ISBN ), Hazai konferencia előadás teljes szövegű megjelenéssel: 8. Tóth, Cs., Baladincz, P., Hancsók, J.: Az alapanyag aromástartalmának hatása növényolaj-gázolaj elegyek együttes feldolgozására, Műszaki Kémiai Napok 2011, Veszprém, április , Kiadvány (ISBN ), Hazai konferencia előadás kivonatos megjelenéssel: 9. Tóth Cs., Baladincz, P., Hancsók, J.: The effect of the sulphur content of the feedstock on the co-processing of gas oil vegetable oil mixture, Interfaces 11, Sopron, szeptember Book of Abstracts (ISBN ), 37 7

10 5.2. A PhD dolgozat tématerületét érintő közlemények Idegen nyelvű könyvrészlet: 10. Krár, M., Thernesz, A., Tóth, Cs., Kasza, T., Hancsók, J.: Investigation of catalytic conversion of vegetable oil/gas oil mixtures, in Halász, I. (Editor) Silica and Silicates in Modern Catalysis, Transworld Research Network, India, Kerala, 2010, (ISBN ), Idegen nyelvű, külföldi folyóiratban megjelent közlemény: 11. Hancsók, J., Krár, M., Kasza, T., Kovács, S., Tóth, Cs., Varga, Z.: Investigation of Hydrotreating of Vegetable Oil-Gas Oil Mixtures, Journal of Environmental Science and Engineering, 2011, 5, Tóth, Cs., Sági, D., Hancsók, J.: Straight run gas oil as sulphur compound to preserve the sulphide state of the hydroprocessing catalyst of triglycerides, Journal of Cleaner Production, 2016, 111(Part A), (IF: 3,844, (2014)) 13. Tóth, Cs., Sági, D., Hancsók, J.: Diesel Fuel Production by Catalytic Hydrogenation of Light Cycle Oil and Waste Cooking Oil Containing Gas Oil, Topics in Catalysis, 2015, 58(14), (IF: 2,365, (2014)) Idegen nyelvű, hazai folyóiratban megjelent közlemény: 14. Krár, M., Kasza, T., Tóth, Cs., Hancsók J.: Investigation of the heterogeneous catalytic transformation of vegetable oil/gas oil blends, Hungarian Journal of Industrial Chemistry, 2008, 36(1-2), Tóth, Cs., Baladincz, P., Hancsók, J.: "Fuel production from triglycerides containing gas oils", Hungarian Journal of Industrial Chemistry, 2009, 37(2), Nemzetközi, idegen nyelvű konferencia előadás teljes szövegű megjelenéssel: 16. Krár, M., Kasza, T., Tóth, Cs., Baladincz, P., Hancsók, J.: Hydrotreating of trygliceride containing gasoils, 4th International Bioenergy Conference, Finnország, Jyväskylä, augusztus szeptember 4., In Proceedings, Part II. (ISBN ), Tóth, Cs., Kasza, T., Kovács, S., Baladincz, P., Hancsók, J.: Investigation of catalytic conversion of vegetable oil/gas oil mixtures, 44th International Petroleum Conference, Szlovákia, Pozsony, szeptember , In CD Proceedings (ISBN ), 15 oldal 18. Kasza, T., Tóth, Cs., Baladincz, P., Kovács, S., Hancsók, J.: Investigation of upgrading of natural triglyceride containing gas oil, 44th International Petroleum Conference, Szlovákia, Pozsony, szeptember , In CD Proceedings (ISBN ), 12 oldal 19. Tóth, Cs., Baladincz, P., Hancsók, J.: Production of bio gas oil containing diesel fuel with upgraded cold flow properties by co-processing, PRES2012, Cseh Köztársaság, Prága, augusztus , Conference CD, ISBN , Sorszám: 1318, P7.188, Chemical Engineering Transaction, 2012, 29(Part 2),

11 20. Tóth, Cs., Sági, D., Hancsók, J.: Different Pathways to Preserve the Sulphid State of the Catalyst During the Hydroprocessing of Triglycerides, 17th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction PRES 2014, Prague, Czech Republic, August 2014, Conference CD, ISBN: ,Sorászám:0852, P7.93, Chemical Engineering Transactions, 2014, 39(Part2), Nemzetközi, idegen nyelvű konferencia előadás kivonatos megjelenéssel: 21. Hancsók, J., Krár, M., Kasza, T., Tóth, Cs.: Investigation of hydrotreating of vegetable oil-gas oil mixtures, 5th International Conference on Environmental Catalysis, Belfast, augusztus 31. szeptember 3. In Proceedings Krár, M., Kasza, T., Tóth, Cs., Hancsók, J.: Conversion of sunflower oil containing gas oil fractions to fuel blending components via catalytic hydrogenation, 13th Nordic Symposium on Catalysis, Svédország, Göteborg, október 5-7. In Book of Abstracts P28, Tóth, Cs., Baladincz, P., Hancsók, J.: Production of biocomponent containing gas oil with the coprocessing of vegetable oil-gas oil mixture, 14th Nordic Symposium on Catalysis, Dánia, Marienlyst, augusztus , Book of Abstracts P Tóth, Cs., Kasza, T., Hancsók, J.: Production of diesel fuel by hydroisomerization of co-processed vegetable oil gas oil mixtures, 15th Nordic Symposium on Catalysis, Mariehamn, Åland, June 10-12, 2012, ISBN , P Tóth, Cs., Sági, D., Hancsók, J.:"Diesel fuel production by catalytic hydrogenation of light cycle oil and waste cooking oil containing gas oil", 16th Nordic Symposium on Catalysis, Oslo, Norway, June, 2014, In proceedings, Poster 69 Hazai konferencia előadás teljes szövegű megjelenéssel: 26. Krár, M., Hancsók, J., Kasza, T., Tóth, Cs.: Növényolaj-tartalmú gázolajok heterogénkatalitikus átalakításának vizsgálata, Műszaki Kémiai Napok 08, Veszprém, április , Kiadvány (ISBN ), Tóth, Cs., Kasza, T., Kovács, S., Baladincz, P., Hancsók, J.: Motorhajtóanyagok előállítása triglicerid-tartalmú gázolajokból, Műszaki Kémiai Napok 09, Veszprém, április , Kiadvány (ISBN ), Baladincz, P., Tóth, Cs., Hancsók, J.: "Dízel-motorhajtóanyag előállítása növényolaj és gázolaj együttes feldolgozásával", Műszaki Kémiai Napok 2010, Veszprém, április , Kiadvány (ISBN ), Tóth, Cs., Kasza, T., Cseh, B., Sági, D., Hancsók, J.: Biogázolaj-tartalmú gázolaj hidegfolyási tulajdonságainak javítása hidroizomerizációval, Műszaki Kémiai Napok, Veszprém, április , (ISBN ), Sági D., Tóth Cs., Hancsók J.: FCC könnyű ciklusolaj és használt sütőolaj minőségjavítása közvetlen lepárlási gázolajjal történő együttes feldolgozásával, Műszaki Kémiai Napok 14, Veszprém, május , Kiadvány, ISBN ,

12 5.3. Egyéb közlemények Idegen nyelvű, külföldi folyóiratban megjelent közlemény: 31. Hancsók, J., Baladincz, P., Kasza, T., Kovács, S., Tóth, Cs., Varga, Z., Bio gas oil production fromwaste lard, Journal of Biomedicine and Biotechnology, 2011, Article ID , 9 pages (IF: 2,436 (2011)) Idegen nyelvű, hazai folyóiratban megjelent közlemény: 32. Baladincz, P., Tóth, Cs., Hancsók, J.: Expanding feedstock supplies of the second generation bio-fuels of diesel-engines, Hungarian Journal of Industrial Chemistry, 2010, 38(1) Baladincz, P., Tóth, Cs., Kovács, S., Hancsók, J.: Investigation of the hydroconversion of lard and lard-gas oil mixture on Pt,Pd/USY catalyst, Hungarian Journal of Industrial Chemistry, 2011, 39(1) 7-13 Magyar nyelvű közlemény: 34. Krár, M., Kovács, S., Hancsók, J., Tóth, Cs.: Növényolajok enzimkatalitikus átészterezése, MOL Szakmai Tudományos Közlemények, 2007, (2), Hancsók, J., Fülöp, A., Tóth, Cs., Nagy, G.: Fémek visszanyerése használt katalizátorokból I. Nemesfémek visszanyerése, Magyar Kémikusok Lapja, 2008, 63(3), Nagy, G., Kasza, T., Tóth, Cs., Hancsók, J.: Gázolajpárlatok aromástartalmának csökkentési lehetőségei III. Katalizátorok, MOL Szakmai Tudományos Közlemények, 2008, (1), Skodáné Földes, R., Hancsók, J., Fehér, Cs., Kriván, E., Tóth, Cs.: Motorbenzin- és gázolaj-keverőkomponensek előállítása, izobutén oligomerizációjának vizsgálata, Mobilitás és Környezet a Magyar Tudomány júliusi számának melléklete, 2012, 7, Nemzetközi, idegen nyelvű konferencia előadás teljes szövegű megjelenéssel: 38. Baladincz, P., Tóth, Cs., Hancsók, J.: Production of second generation renewable diesel fuel via co-processing of lard and straight run gas oil mixtures, 8th International Colloquium Fuels 2011, Németország, Stuttgart/Ostfildern, január , In Proceedings (ISBN ), Baladincz, P., Tóth, Cs., Kovács, S., Hancsók, J.: Investigation of the hydroconversion of lard and lard-gas oil mixture on Pt,Pd/USY catalyst, 45th International Petroleum Conference, Szlovákia, Pozsony, június , In Conference CD (ISBN ) 40. Hancsók, J., Tóth, Cs., Kasza, T.: Quality Improving of Bioparaffin Containing Hydrocarbon Mixtures 20th Biomass Conference and Exhibition, június , Milánó, Olaszország, (ISBN ), Baladincz, P., Tóth, Cs., Hancsók, J.: Production of diesel fuel via hydrogenation of rancid lard and gas oil mixtures, PRES2012, Cseh Köztársaság, Prága, augusztus , Conference CD, ISBN , Sorszám: 1297, I5.10, Chemical Engineering Transaction, 2012, 29(Part 2),

13 Nemzetközi, idegen nyelvű konferencia előadás kivonatos megjelenéssel: 42. Kriván, E., Tóth, Cs., Eller, Z., Hancsók, J.: Production of jet fuel components with ionic liquid, 1st International Conference on Ionic Liquids in Separation and Purification Technology, Spanyolország, Sitges, szeptember 4-7., In Proceedings, P Baladincz, P., Tóth, C., Hancsók, J.: Production of bio gas oil from rancid lard via catalytic hydrogenation on different state CoMo/Al2O3 catalysts, International Symposium on "Catalysis for Clean Energy and Sustainable Chemistry", CCESC2012, Alcobendas, Madrid (Spain), június , In proceedings P Hancsók J., Eller Z., Tóth Cs., Varga Z., Holló A., Varga G.: Fuels from natural triglycerides, XXI. International Conference on Chemical Reactors, Delft, Hollandia, szeptember , Book of Abstracts Hazai konferencia előadás teljes szövegű megjelenéssel: 45. Szoboszlai, Zs., Tóth, Cs., Kasza, T., Hancsók, J.: Nagy cikloparaffin tartalmú hexán frakció izomerizálásának vizsgálata, Műszaki Kémiai Napok 08, Veszprém, április , Kiadvány (ISBN ), Kasza, T., Tóth, Cs., Hancsók, J.: Bio-motorhajtóanyagok agrártermékekből, Fenntartható bioenergia termelés - fiatal kutatók a bioenergetikában, Gödöllő, október , Mezőgazdasági Technika, 2010, LI, Különszám (ISBN ), Baladincz, P., Tóth, Cs., Hancsók, J.: Megújítható Diesel-motorhajtóanyag előállítása sertészsír és gázolajpárlat elegyeinek együttes feldolgozásával, Műszaki Kémiai Napok 2011, Veszprém, április , Kiadvány (ISBN ), Baladincz, P., Tóth, Cs., Hancsók, J.: Avas sertészsír és gázolajjal képzett elegyeinek hidrogénező átalakíthatóságának vizsgálata szulfidált és nem szulfidált állapotú NiMo/Al2O3 katalizátoron, Műszaki Kémiai Napok, Veszprém, április , (ISBN ), Sági, D., Tóth, Cs., Cseh, B., Hancsók, J.: Könnyű ciklusolaj-tartalmú lepárlási gázolaj minőségjavítása, Műszaki Kémiai Napok 2015, Veszprém, április , Kiadvány, ISBN , Hazai konferencia előadás kivonatos megjelenéssel: 50. Baladincz, P., Tóth, Cs., Kovács., S., Hancsók, J.: Sertészsír és sertészsír-gázolaj elegy hidrogénező átalakításának vizsgálata Pt,Pd/USY katalizátoron, Mobilitás és Környezet A járműipar kihívásai az energetika, a szerkezeti anyagok és környezeti kutatások területén, Veszprém, augusztus 29 szeptember 1., Konferencia CD, 1 oldalas kivonat 51. Baladincz, P., Tóth, Cs., Kovács, S., Hancsók, J.: Investigation of the conversion of lard on hydrotreating catalysts, Interfaces 11, Sopron, szeptember Book of Abstracts (ISBN ), 29 11

14 6. TUDOMÁNYMETRIAI ADATOK A PhD dolgozat alapját képező közlemények száma: 9 összesített hatástényező: 4,377 A PhD dolgozat tématerületét érintő közlemények száma: 21 összesített hatástényező: 6,209 Egyéb közleményeinek száma: 21 összesített hatástényező: 2,436 Idegen nyelvű lektorált könyvrészlet: 1 Folyóiratcikkek: 14 - idegen nyelvű, külföldi folyóiratban megjelent lektorált közlemény: 6 - idegen nyelvű, hazai folyóiratban megjelent lektorált közlemény: 4 - magyar nyelvű folyóiratban megjelent közlemény: 4 Konferencia kiadványokban megjelent közlemények: 36 - nemzetközi konferencia kiadványban megjelent idegen nyelvű közlemény: 13 - nemzetközi konferencia kiadványban megjelent kivonat: 11 - hazai konferencia kiadványban megjelent magyar nyelvű közlemény: 11 - hazai konferencia kiadványban megjelent kivonat: 1 Összes közleményeinek száma: 51 Közlemények összes hatástényezője: 13,022 Független hivatkozások száma: 55 Veszprém, június 12

15

16

DÍZELGÁZOLAJ KOMPONENSEK ELŐÁLLÍTÁSA HULLADÉK ÁLLATI ZSIRADÉKOKBÓL

DÍZELGÁZOLAJ KOMPONENSEK ELŐÁLLÍTÁSA HULLADÉK ÁLLATI ZSIRADÉKOKBÓL DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DÍZELGÁZOLAJ KOMPONENSEK ELŐÁLLÍTÁSA HULLADÉK ÁLLATI ZSIRADÉKOKBÓL Készítette: BALADINCZ PÉTER okleveles vegyészmérnök Készült a Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok

Részletesebben

Mobilitás és Környezet Konferencia

Mobilitás és Környezet Konferencia Mobilitás és Környezet Konferencia Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 2012. január 2. Nagy energiatartalmú, környezetbarát dízelgázolajok előállításának vizsgálata Varga Zoltán, Hancsók Jenő MOL Ásványolaj-

Részletesebben

BIO-PARAFFINOK IZOMERIZÁCIÓJA

BIO-PARAFFINOK IZOMERIZÁCIÓJA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BIO-PARAFFINOK IZOMERIZÁCIÓJA Készítette: KASZA TAMÁS okleveles vegyészmérnök Készült a Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola keretében

Részletesebben

Mobilitás és környezet

Mobilitás és környezet Mobilitás és környezet SZERKESZTŐK HANCSÓK JENŐ, BALADINCZ JENŐ, MAGYAR JÁNOS PANNON EGYETEMI KIADÓ ÉS KÖNYVESBOLT 01_144.indd 3 2008/10/16 11:17:28 A könyv megjelenését támogatta a VEGYIPARI KOOPERÁCIÓS

Részletesebben

TRIGLICERID ALAPÚ MOTORHAJTÓANYAGOK MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA

TRIGLICERID ALAPÚ MOTORHAJTÓANYAGOK MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI TRIGLICERID ALAPÚ MOTORHAJTÓANYAGOK MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA Készítette: BECK ÁDÁM okl. vegyészmérnök Készült a Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori

Részletesebben

PhD értekezés tézisei

PhD értekezés tézisei PhD értekezés tézisei KORSZERŰ ÜZEMANYAGKOMPONENSEK ELŐÁLLÍTÁSA FISCHER-TROPSCH NEHÉZ PARAFFINELEGYBŐL Készült a Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola keretében Készítette:

Részletesebben

2. Bio-motorhajtóanyagok az Európai Unióban

2. Bio-motorhajtóanyagok az Európai Unióban Megújítható Diesel-motorhajtóanyag előállítása sertészsír és gázolajpárlat elegyeinek együttes feldolgozásával Production of second generation renewable diesel fuel via co-processing of lard and straight

Részletesebben

Mobilitás és Környezet Konferencia

Mobilitás és Környezet Konferencia Mobilitás és Környezet Konferencia Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 2012. január 23. Motorbenzin- és gázolaj-keverőkomponensek előállítása melléktermékként keletkező könnyű olefinekből Skodáné Földes

Részletesebben

Anyagok és módszerek

Anyagok és módszerek Az alapanyag aromástartalmának hatása növényolaj-gázolaj elegyek együttes feldolgozására Effect on the aromatic content of the feedstock to the co-processing of vegetable oil-gas oil mixtures Tóth Csaba,

Részletesebben

3,5. Motorbenzin Dízelgázolaj 2,5. Felhasználás, 10 6 m 3 1,5 0,5

3,5. Motorbenzin Dízelgázolaj 2,5. Felhasználás, 10 6 m 3 1,5 0,5 Motorhajtóanyagok előállítása triglicerid tartalmú gázolajokból Fuel production from triglycerides containing gas oils Tóth Csaba, Kasza Tamás, Kovács Sándor, Baladincz Péter, Hancsók Jenő Pannon Egyetem,

Részletesebben

DIESEL-MOTOROK KORSZERŰ HAJTÓANYAGÁNAK ELŐÁLLÍTÁSA NÖVÉNYOLAJOK ÉS GÁZOLAJOK EGYÜTTES MINŐSÉGJAVÍTÁSÁVAL

DIESEL-MOTOROK KORSZERŰ HAJTÓANYAGÁNAK ELŐÁLLÍTÁSA NÖVÉNYOLAJOK ÉS GÁZOLAJOK EGYÜTTES MINŐSÉGJAVÍTÁSÁVAL DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DIESEL-MOTOROK KORSZERŰ HAJTÓANYAGÁNAK ELŐÁLLÍTÁSA NÖVÉNYOLAJOK ÉS GÁZOLAJOK EGYÜTTES MINŐSÉGJAVÍTÁSÁVAL Készült a Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskolájához

Részletesebben

NAGY ENERGIATARTALMÚ, KÖRNYEZETBARÁT HAGYOMÁNYOS ÉS ALTERNATÍV MOTORHAJTÓANYAGOK KUTATÁSA-FEJLESZTÉSE

NAGY ENERGIATARTALMÚ, KÖRNYEZETBARÁT HAGYOMÁNYOS ÉS ALTERNATÍV MOTORHAJTÓANYAGOK KUTATÁSA-FEJLESZTÉSE NAGY ENERGIATARTALMÚ, KÖRNYEZETBARÁT HAGYMÁNYS ÉS ALTERNATÍV MTRHAJTÓANYAGK KUTATÁSA-FEJLESZTÉSE Tóth Csaba okleveles vegyészmérnök Dr. Hancsók Jenő egyetemi tanár Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KÉN-, NITROGÉN- ÉS OXIGÉNTARTALMÚ VEGYÜLETEK GÁZKROMATOGRÁFIÁS ELEMZÉSE SZÉNHIDROGÉN-MÁTRIXBAN Készítette STUMPF ÁRPÁD okl. vegyész az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi

Részletesebben

ELŐHIDROGÉNEZETT NÖVÉNYOLAJOK IZOMERIZÁLÁSA. Krár Márton, Hancsók Jenő

ELŐHIDROGÉNEZETT NÖVÉNYOLAJOK IZOMERIZÁLÁSA. Krár Márton, Hancsók Jenő ELŐHIDROGÉNEZETT NÖVÉNYOLAJOK IZOMERIZÁLÁSA Krár Márton, Hancsók Jenő Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet Ásványolaj- és Széntechnológia Intézeti Tanszék MŰSZAKI KÉMIAI NAPOK 07 2007.

Részletesebben

Theses of the PhD dissertation

Theses of the PhD dissertation Theses of the PhD dissertation PRODUCTION OF MODERN FUEL COMPONENTS FROM FISCHER-TROPSCH HEAVY PARAFFIN MIXTURE Doctoral School of Chemical Engineering and Material Science, University of Pannonia Made

Részletesebben

BIO-MOTORHAJTÓANYAGOK JELEN ÉS A JÖVŐ

BIO-MOTORHAJTÓANYAGOK JELEN ÉS A JÖVŐ 821 Veszprém, Pf. 158., Tel. +36 88 624217 Fax: +36 88 62452 BIOMOTORHAJTÓANYAGOK JELEN ÉS A JÖVŐ Hancsók Jenő Krár Márton, Magyar Szabolcs I. Ökenergetikai és IX. Biomassza Konferencia Sopron 26. március

Részletesebben

1. Ábra Az n-paraffinok olvadáspontja és forráspontja közötti összefüggés

1. Ábra Az n-paraffinok olvadáspontja és forráspontja közötti összefüggés Nagy izoparaffin-tartalmú gázolajok előállításának vizsgálata Investigation of production of gas oils with high isoparaffin content Pölczmann György, Hancsók Jenő Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki

Részletesebben

BELSŐÉGÉSŰ MOTOROK KORSZERŰ, CSEPPFOLYÓS ÜZEMANYAGAI

BELSŐÉGÉSŰ MOTOROK KORSZERŰ, CSEPPFOLYÓS ÜZEMANYAGAI Konklúzió Munkánkban összefoglaltuk azokat a lehetőségeket, amelyek felhasználhatóak lehetnek járműipari diagnosztikai területen. A folyamatok elemzéséhez egyrészt modelleket itt a Petri-hálók kerültek

Részletesebben

DIESEL-MOTOROK BIOMASSZA EREDETŰ MOTORHAJTÓANYAGAI

DIESEL-MOTOROK BIOMASSZA EREDETŰ MOTORHAJTÓANYAGAI DIESEL-MOTOROK BIOMASSZA EREDETŰ MOTORHAJTÓANYAGAI Hancsók Jenő, D.Sc. egyetemi tanár, tanszékvezető Pannon Egyetem, Tanszék A Magyar Tudomány Ünnepe Kreatív Magyarország Mérnöki tudás Múlt, Jelen, Jövő

Részletesebben

Bevezetés. Motorbenzin. Dízelgázolaj. Felhasznált mennyiség 10 6 t/év

Bevezetés. Motorbenzin. Dízelgázolaj. Felhasznált mennyiség 10 6 t/év Csökkentett aromástartalmú sugárhajtómű üzemanyagok Reduced aromatic jet fuel Eller Zoltán, Hancsók Jenő Pannon Egyetem, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék H-82 Veszprém, Egyetem utca

Részletesebben

való függőséget. E célok elérésére az Európai Unió megalkotta a 2003/30/EK, majd a 2009/28/EK direktívákat. Ezek fő célja a biomotorhajtóanyagok

való függőséget. E célok elérésére az Európai Unió megalkotta a 2003/30/EK, majd a 2009/28/EK direktívákat. Ezek fő célja a biomotorhajtóanyagok Biogázolaj előállításának vizsgálata nem étkezési célú növényolajból Investigation of production of bio gas oil from non-food vegetable oil Solymosi Péter, Ludányi András, Hancsók Jenő Pannon Egyetem,

Részletesebben

Trigliceridek katalitikus átalakíthatóságának vizsgálata

Trigliceridek katalitikus átalakíthatóságának vizsgálata Trigliceridek katalitikus átalakíthatóságának vizsgálata NiMo/Al 2 O 3 katalizátoron Investigation of catalytic transformability of triglycerides on NiMo/Al2O 3 catalyst Kovács Sándor, Baladincz Péter,

Részletesebben

TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE

TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE Sorszám Besorolás Érték I. Közlemények impakt faktorral (IF) rendelkez idegen nyelv II. folyóiratokban, kiadványokban 30 (25) Közlemények impakt faktorral nem rendelkez

Részletesebben

GÁZOLAJPÁRLAT MINŐSÉGJAVÍTÁSA KATALITIKUS ÚTON

GÁZOLAJPÁRLAT MINŐSÉGJAVÍTÁSA KATALITIKUS ÚTON GÁZOLAJPÁRLAT MINŐSÉGJAVÍTÁSA KATALITIKUS ÚTON Varga Zoltán PhD, egyetemi docens vargaz@almos.uni-pannon.hu Eller Zoltán Hancsók Jenő okl. vegyészmérnök, PhD-hallgató az MTA doktora, egyetemi tanár, intézeti

Részletesebben

Széntechnológiai Intézeti Tanszék Veszprém, Egyetem u. 10.

Széntechnológiai Intézeti Tanszék Veszprém, Egyetem u. 10. Növényolajok motorhajtóanyag célú hidrogénezése NiMo/γ-Al 2 3 katalizátoron Fuel purpose hydrotreating of vegetable oil on NiMo/γ-Al 2 3 catalyst Krár Márton 1, Kovács Sándor 1, Boda László 2, Leveles

Részletesebben

GÁZOLAJPÁRLATOK KATALITIKUS KÉNTELENÍTÉSÉNEK VIZSGÁLATA. Készítette: VARGA ZOLTÁN

GÁZOLAJPÁRLATOK KATALITIKUS KÉNTELENÍTÉSÉNEK VIZSGÁLATA. Készítette: VARGA ZOLTÁN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI GÁZOLAJPÁRLATOK KATALITIKUS KÉNTELENÍTÉSÉNEK VIZSGÁLATA Készítette: VARGA ZOLTÁN a Veszprémi Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok Doktori Iskolája keretében Témavezet: Dr.

Részletesebben

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával www.chem.elte.hu/pr Kvíz az előző előadáshoz Programajánlatok március 5. 16:00 ELTE Kémiai Intézet 065-ös terem Észbontogató (www.chem.elte.hu/pr)

Részletesebben

Bioeredetű üzemanyagok a MOL technológia-fejlesztés fókuszában

Bioeredetű üzemanyagok a MOL technológia-fejlesztés fókuszában Bioeredetű üzemanyagok a MOL technológia-fejlesztés fókuszában Energetikai Szakkollégium 2012. április 5. Dr. Leveles László Reaktortechnológia és Kísérleti Gyártás vez. A MOL Csoport dióhéjban 4 országban

Részletesebben

Alternatív motorhajtóanyagok elállítása és vizsgálata tématerület

Alternatív motorhajtóanyagok elállítása és vizsgálata tématerület Alternatív motorhajtóanyagok elállítása és vizsgálata tématerület 2005 Témavezet: Dr. Hancsók Jen egyetemi docens Eladó : Krár Márton PhD. hallgató 8201 Veszprém, Pf. 158., Tel. +36 88 624217 Fax: +36

Részletesebben

DÍZELGÁZOLAJOK DETERGENS-DISZPERGENS TÍPUSÚ ADALÉKAINAK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

DÍZELGÁZOLAJOK DETERGENS-DISZPERGENS TÍPUSÚ ADALÉKAINAK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA DÍZELGÁZOLAJOK DETERGENS-DISZPERGENS TÍPUSÚ ADALÉKAINAK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA Készítette: Bubálik Márk Témavezető: Dr. Hancsók Jenő Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola Pannon

Részletesebben

NÖVÉNYOLAJ-ZSÍRSAV-METILÉSZTEREK ELÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

NÖVÉNYOLAJ-ZSÍRSAV-METILÉSZTEREK ELÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NÖVÉNYOLAJ-ZSÍRSAV-METILÉSZTEREK ELÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA Készítette: Kovács Ferenc okl. vegyészmérnök Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Doktori Iskola Témavezet: Dr. Hancsók

Részletesebben

Műszaki Kémiai Napok 2011 Conference of Chemical Engineering 2011

Műszaki Kémiai Napok 2011 Conference of Chemical Engineering 2011 Műszaki Kémiai Napok 2011 Conference of Chemical Engineering 2011 Veszprém, 2011. április 27-29. Műszaki Kémiai Napok 2011 Conference of Chemical Engineering 2011. április 27-29. Veszprém, VEAB Székház,

Részletesebben

nagy cetánszámú (65-75) izoparaffinokat lehet előállítani

nagy cetánszámú (65-75) izoparaffinokat lehet előállítani Bioeredetű paraffin elegyek izomerizációja különböző katalizátorokon Isomerization of bio-origin paraffin mixtures over different catalysts Kasza Tamás, Hancsók Jenő* Pannon Egyetem, MOL Ásványolaj- és

Részletesebben

Mobilitás és Környezet Konferencia

Mobilitás és Környezet Konferencia Mobilitás és Környezet Konferencia Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 2012. január 23. KORSZERŰ ÜZEMANYAGOK A KULCSKOMPONENSEK Hancsók Jenő MTA doktora, egyetemi tanár Hancsók Jenő Korszerű Üzemanyagok,

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. ábra Normál és izoparaffinok fagyáspontja a szénatomszám függvényében. 1. ábra Trigliceridek katalitikus átalakítása

1. Bevezetés. 2. ábra Normál és izoparaffinok fagyáspontja a szénatomszám függvényében. 1. ábra Trigliceridek katalitikus átalakítása Bioparaffinok izomerizációja platina-tartalmú SAPO-11 és Al-MCM-41 katalizátorokon Isomerization of bioparaffins over platinum containing SAPO-11 and Al-MCM-41 catalysts Tamás Kasza, Jenő Hancsók Pannon

Részletesebben

A termikus hőbontás technológiájának analitikai kémiai háttere és anyagminőségi kérdései

A termikus hőbontás technológiájának analitikai kémiai háttere és anyagminőségi kérdései Pirolízis szakmai konferencia A termikus hőbontás technológiájának analitikai kémiai háttere és anyagminőségi kérdései Dr. Lányi Katalin SZIE GAEK 2013. szeptember 26. Bevezető gondolatok Egy Világbank

Részletesebben

PANNON EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA IONOS FOLYADÉKOK ALKALMAZÁSA KATALITIKUS REAKCIÓK KÖZEGEKÉNT DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KÉSZÍTETTE: FRÁTER TAMÁS OKL. KÖRNYEZETMÉRNÖK TÉMAVEZETŐ:

Részletesebben

Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra

Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra OTKA T 46471 (24 jan. 27 jún.) Témavezető: Woperáné dr. Serédi Ágnes, egyetemi docens Kutatók

Részletesebben

SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Szentes Adrienn okleveles vegyészmérnök

Részletesebben

Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola

Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola A KÉN-HIDROGÉN BIOKATALITIKUS ELTÁVOLÍTÁSA BIOGÁZBÓL SZUSZPENDÁLT SZAKASZOS ÉS RÖGZÍTETT FÁZISÚ FOLYAMATOS REAKTORBAN, AEROB ÉS MIKROAEROB

Részletesebben

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

PRODUCTION AND INVESTIGATION OF FATTY ACID METHYL ESTERS

PRODUCTION AND INVESTIGATION OF FATTY ACID METHYL ESTERS THESES OF PhD DISSERTATION PRODUCTION AND INVESTIGATION OF FATTY ACID METHYL ESTERS Written by: Ferenc Kovács chemical engineer Pannon University Chemical Engeneering Sciences PhD School Supervisor: Dr.

Részletesebben

Ph. D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szanyi Ágnes

Ph. D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szanyi Ágnes Ph. D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Szanyi Ágnes Erősen nemideális négykomponensű elegyek elválasztása extraktív heteroazeotrop desztilláción alapuló új hibrid eljárásokkal Témavezető: Dr. Mizsey Péter egyetemi tanár

Részletesebben

ETÁN ÉS PROPÁN ÁTALAKÍTÁSA HORDOZÓS PLATINAFÉM- ÉS RÉNIUM- KATALIZÁTOROKON

ETÁN ÉS PROPÁN ÁTALAKÍTÁSA HORDOZÓS PLATINAFÉM- ÉS RÉNIUM- KATALIZÁTOROKON ETÁN ÉS PROPÁN ÁTALAKÍTÁSA HORDOZÓS PLATINAFÉM- ÉS RÉNIUM- KATALIZÁTOROKON Ph.D. értekezés Tolmacsov Péter Témavezető: Dr. Solymosi Frigyes az MTA rendes tagja Szegedi Tudományegyetem Szilárdtest- és Radiokémiai

Részletesebben

2. Kísérleti tevékenység

2. Kísérleti tevékenység Izoolefin elegyek előállítása Production of isoolefin mixtures Kriván Eszter, Marsi Gábor, Hancsók Jenő Pannon Egyetem, MOL Ásványolaj és Széntechnológiai Intézeti Tanszék 8200 Veszprém, Egyetem út 10.

Részletesebben

MEMBRÁNOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A BIOGÁZ ELŐÁLLÍTÁSNÁL

MEMBRÁNOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A BIOGÁZ ELŐÁLLÍTÁSNÁL PANNON EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI TUDOMÁNYOK ÉS ANYAGTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MEMBRÁNOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A BIOGÁZ ELŐÁLLÍTÁSNÁL DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KÉSZÍTETTE: SZENTGYÖRGYI ESZTER OKL.

Részletesebben

Felhasznált anyagok. Katalizátorok és fontosabb tulajdonságai

Felhasznált anyagok. Katalizátorok és fontosabb tulajdonságai Izomerizáló katalizátorok benzoltelítő aktivitásának vizsgálata Investigation of benzene saturation activity of different isomerization catalysts Szoboszlai Zsolt, Hancsók Jenő* Pannon Egyetem, MOL Ásványolaj-

Részletesebben

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

8200 Veszprém, Egyetem u. 10. Fischer-Tropsch paraffinok katalitikus átalakíthatóságának vizsgálata Pt/AlSBA-15 és Pt/β zeolit katalizátorokon Catalytic conversion of Fischer-Tropsch wax on Pt/AlSBA-15 and Pt/β zeolit catalysts Pölczmann

Részletesebben

metzinger.aniko@chem.u-szeged.hu

metzinger.aniko@chem.u-szeged.hu SZEMÉLYI ADATOK Születési idő, hely: 1988. június 27. Baja Értesítési cím: H-6720 Szeged, Dóm tér 7. Telefon: +36 62 544 339 E-mail: metzinger.aniko@chem.u-szeged.hu VÉGZETTSÉG: 2003-2007: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

Széntechnológiai Intézeti Tanszék Veszprém Egyetem u. 10.

Széntechnológiai Intézeti Tanszék Veszprém Egyetem u. 10. Biodízelek tárolási stabilitásának vizsgálata Investigation of storage stability of biodiesels Kovács Sándor 1, Pölczmann György 1, Beck Ádám 2, Holló András 2, Hancsók Jenő 1 1 Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki

Részletesebben

BIOSZORBENSEK ELŐÁLLÍTÁSA MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOKBÓL SZÁRMAZÓ, MÓDOSÍTOTT CELLULÓZROSTOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

BIOSZORBENSEK ELŐÁLLÍTÁSA MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOKBÓL SZÁRMAZÓ, MÓDOSÍTOTT CELLULÓZROSTOK FELHASZNÁLÁSÁVAL Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola BIOSZORBENSEK ELŐÁLLÍTÁSA MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOKBÓL SZÁRMAZÓ, MÓDOSÍTOTT CELLULÓZROSTOK FELHASZNÁLÁSÁVAL DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

Részletesebben

Növényi alapanyagú megújuló tüzelőanyagok adagolásának hatása a gázolaj viszkozitására és az égésfolyamatra

Növényi alapanyagú megújuló tüzelőanyagok adagolásának hatása a gázolaj viszkozitására és az égésfolyamatra Zöldy Máté: Effects of vegetable based renewable fuels on the diesel oil s viscosity and burning abilities The application of the renewable fuels is coming forwards with the increasing of oil prices. One

Részletesebben

A RESZUSZPENDÁLT ÉS BELÉLEGEZHETŐ VÁROSI AEROSZOL JELLEMZÉSE. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

A RESZUSZPENDÁLT ÉS BELÉLEGEZHETŐ VÁROSI AEROSZOL JELLEMZÉSE. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A RESZUSZPENDÁLT ÉS BELÉLEGEZHETŐ VÁROSI AEROSZOL JELLEMZÉSE DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Jancsek-Turóczi Beatrix okleveles környezetkutató Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola Témavezető:

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR MOSONMAGYARÓVÁR 2014 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár Matematika, Fizika és Informatika Intézet Ujhelyi

Részletesebben

Extraktív heteroazeotróp desztilláció: ökologikus elválasztási eljárás nemideális

Extraktív heteroazeotróp desztilláció: ökologikus elválasztási eljárás nemideális Ipari Ökológia pp. 17 22. (2015) 3. évfolyam, 1. szám Magyar Ipari Ökológiai Társaság MIPOET 2015 Extraktív heteroazeotróp desztilláció: ökologikus elválasztási eljárás nemideális elegyekre* Tóth András

Részletesebben

Platina alapú kétfémes katalizátorok jellemzése

Platina alapú kétfémes katalizátorok jellemzése Doktori (PhD) értekezés tézisei Platina alapú kétfémes katalizátorok jellemzése Készítette: Gy rffy Nóra Témavezet : Dr. Paál Zoltán Készült a Pannon Egyetem Anyagtudományok- és Technológiák Doktori Iskola

Részletesebben

X. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

X. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA X. FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 2005. március 18-19. BLSŐÉGÉSŰ OTOROK ISSZIÓJA BIOHAJTÓANYAGOK ALKALAZÁSÁVAL Dr. Lengyel Antal Bodnár Gábor Summary odern agricultural production means

Részletesebben

A kőolaj finomítás alapjai

A kőolaj finomítás alapjai A kőolaj finomítás alapjai Csernik Kornél kcsernik@mol.hu 2016. Október 28. Driving forces Oil growth in the transport sector fuel quantity 2 Driving forces Technology development fuel quality Driving

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Hégely László 1119 Budapest, Hengermalom út 2/d. Mobiltelefonszám: +36-70-635-0850 hegelyl@hotmail.com

Szakmai önéletrajz. Hégely László 1119 Budapest, Hengermalom út 2/d. Mobiltelefonszám: +36-70-635-0850 hegelyl@hotmail.com Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név: Hégely László Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 2/d. Mobiltelefonszám: +36-70-635-0850 E-mail: hegelyl@hotmail.com Születési hely: Budapest Születési idı: 1986.

Részletesebben

Műszaki Kémiai Napok 2010

Műszaki Kémiai Napok 2010 Műszaki Kémiai Napok 2010 Conference of Chemical Engineering 2010 Veszprém, 2010. április 27-29. Mőszaki Kémiai Napok 2010 Tudományos Bizottság Elnök: Nagy Endre Tagok: Bakos József Bélafiné Bakó Katalin

Részletesebben

Értéknövelt glicerinszármazékok előállítása nyers glicerinből, a biodízelgyártás melléktermékéből

Értéknövelt glicerinszármazékok előállítása nyers glicerinből, a biodízelgyártás melléktermékéből Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola Értéknövelt glicerinszármazékok előállítása nyers glicerinből, a biodízelgyártás melléktermékéből DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Készítette:

Részletesebben

KŐOLAJFELDOLGOZÁSI TECHNOLÓGIÁK

KŐOLAJFELDOLGOZÁSI TECHNOLÓGIÁK KŐOLAJFELDOLGOZÁSI TECHNOLÓGIÁK Mi a kőolaj? Nyersolajnak nevezzük azokat a szerves anyagokat, amelyek folyékony halmazállapotúak az őket tartalmazó réteg körülményei között. A kőolaj összetétele: szénhidrogének

Részletesebben

MŰANYAG HULLADÉKOK SZÉNHIDROGÉNIPARI ALAPANYAGOKKÁ TÖRTÉNŐ ÁTALAKÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA

MŰANYAG HULLADÉKOK SZÉNHIDROGÉNIPARI ALAPANYAGOKKÁ TÖRTÉNŐ ÁTALAKÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MŰANYAG HULLADÉKOK SZÉNHIDROGÉNIPARI ALAPANYAGOKKÁ TÖRTÉNŐ ÁTALAKÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA KÉSZÍTETTE: ANGYAL ANDRÁS OKLEVELES VEGYÉSZMÉRNÖK TÉMAVEZETŐ: DR. BARTHA LÁSZLÓ EGYETEMI

Részletesebben

Irányítási struktúrák összehasonlító vizsgálata. Tóth László Richárd. Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola

Irányítási struktúrák összehasonlító vizsgálata. Tóth László Richárd. Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés tézisei Irányítási struktúrák összehasonlító vizsgálata Tóth László Richárd Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola Témavezetők: Dr. Szeifert Ferenc Dr.

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MOLIBDÉN TARTALMÚ POLIIZOBUTILÉN-POLIBOROSTYÁNKŐSAV ALAPÚ MOTOROLAJ ADALÉKOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MOLIBDÉN TARTALMÚ POLIIZOBUTILÉN-POLIBOROSTYÁNKŐSAV ALAPÚ MOTOROLAJ ADALÉKOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MOLIBDÉN TARTALMÚ POLIIZOBUTILÉN-POLIBOROSTYÁNKŐSAV ALAPÚ MOTOROLAJ ADALÉKOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA Készítette: Kis Gábor Témavezető: Dr. Bartha László Vegyészmérnöki

Részletesebben

University of Veszprem, Chemical Engineering Institute C o o p e r a t i v e R e s e a r c h C e n t r e

University of Veszprem, Chemical Engineering Institute C o o p e r a t i v e R e s e a r c h C e n t r e University of Veszprem, Chemical Engineering Institute C o o p e r a t i v e R e s e a r c h C e n t r e H - 8200 Veszprém, Egyetem u. 10., Phone/Fax: +36 (88) 424 828 Appendix 3 University of Veszprem

Részletesebben

DÍZELGÁZOLAJOK KORSZERŰ ADALÉKAI

DÍZELGÁZOLAJOK KORSZERŰ ADALÉKAI DÍZELGÁZOLAJOK KORSZERŰ ADALÉKAI Hancsók Jenő*, Molnár István*, Szirmai László**, Varga Zoltán*, Kovács Ferenc* *Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 8201 Veszprém, Pf. 158 **Magyar

Részletesebben

OMV Diesel CleanTech. Tökéletes motorvédelem. OMV Commercial

OMV Diesel CleanTech. Tökéletes motorvédelem. OMV Commercial OMV Diesel CleanTech Tökéletes motorvédelem OMV Commercial OMV Diesel CleanTech Tisztaság és maximális teljesítmény OMV Diesel CleanTech: nagyteljesítményű üzemanyagunk. A prémium HVO biológiai összetevő

Részletesebben

Badari Andrea Cecília

Badari Andrea Cecília Nagy nitrogéntartalmú bio-olajokra jellemző modellvegyületek katalitikus hidrodenitrogénezése Badari Andrea Cecília MTA Természettudományi Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai Intézet, Környezetkémiai

Részletesebben

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök Szakmai önéletrajz Email: szabo.orsolya@rkk.uni-obuda.hu Felsőfokú tanulmányok 2008 - Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola (doktoranduszhallgató)

Részletesebben

Könyv (szerző munkahelyének kiadványa, közérdekű):

Könyv (szerző munkahelyének kiadványa, közérdekű): Könyv (szerző munkahelyének kiadványa, közérdekű): 1. Varga Mihály, Sitkei György, Lang Miklós, Boronkai László, Horváth Mihály, Molnár László, Gyurácz Sándor, Németh Gábor, Szabó Csilla: 50 éves a Gépészeti

Részletesebben

OLDÓSZEREK PETRÓLEUM FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

OLDÓSZEREK PETRÓLEUM FELHASZNÁLÁSI TERÜLET OLDÓSZEREK PETRÓLEUM FELHASZNÁLÁSI TERÜLET A petróleumot (130 300 C forrásponttartományon belüli szénhidrogén-frakció) világítási célokra, továbbá mosófolyadékok, autóápolási és zsíroldó anyagok elôállítására

Részletesebben

A REPCE- ÉS NAPRAFORGÓOLAJ ÁTÉSZTEREZÉSE MOTORHAJTÓANYAGGÁ

A REPCE- ÉS NAPRAFORGÓOLAJ ÁTÉSZTEREZÉSE MOTORHAJTÓANYAGGÁ A REPCE- ÉS NAPRAFORGÓOLAJ ÁTÉSZTEREZÉSE MOTORHAJTÓANYAGGÁ Kovács F., Hancsók J. Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, H-8200, Veszprém, Pf. 158. Kivonat Az előadásban célirányosan

Részletesebben

Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának vizsgálata

Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának vizsgálata BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR OLÁH GYÖRGY DOKTORI ISKOLA Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának

Részletesebben

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu SZEMÉLYI ADATOK Dr. Bányai Orsolya 52/512-700/74808 banyai.orsolya@law.unideb.hu Születési dátum 1982.06.11. Állampolgárság Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT 2014-2008-2014 Egyetemi adjunktus Egyetemi tanársegéd

Részletesebben

OLDÓSZEREK DUNASOL FELHASZNÁLÁSI TERÜLET. Az alacsony aromás- és kéntartalmú oldószercsalád

OLDÓSZEREK DUNASOL FELHASZNÁLÁSI TERÜLET. Az alacsony aromás- és kéntartalmú oldószercsalád OLDÓSZEREK DUNASOL FELHASZNÁLÁSI TERÜLET Az alacsony aromás- és kéntartalmú oldószercsalád (60 220 C) forráspont-tartományú szénhidrogének) alkalmazási területe igen széles: foltbenzinként, növényolajiparban

Részletesebben

KORSZERŰ MOTORBENZINEK ELŐÁLLÍTÁSA KÖNNYŰBENZIN IZOMERIZÁLÓ ÉS KATALITIKUS REFORMÁLÓ ÜZEMEK KAPCSOLATRENDSZERÉNEK VIZSGÁLATA

KORSZERŰ MOTORBENZINEK ELŐÁLLÍTÁSA KÖNNYŰBENZIN IZOMERIZÁLÓ ÉS KATALITIKUS REFORMÁLÓ ÜZEMEK KAPCSOLATRENDSZERÉNEK VIZSGÁLATA KORSZERŰ MOTORBENZINEK ELŐÁLLÍTÁSA KÖNNYŰBENZIN IZOMERIZÁLÓ ÉS KATALITIKUS REFORMÁLÓ ÜZEMEK KAPCSOLATRENDSZERÉNEK VIZSGÁLATA VALKAI ISTVÁN (1), HANCSÓK JENŐ (2), SZAUER GYÖRGY (1), SZALMÁSNÉ PÉCSVÁRI GABRIELLA

Részletesebben

Hydrogen storage in Mg-based alloys

Hydrogen storage in Mg-based alloys Hydrogen storage in Mg-based alloys A doktori értekezés tézisei Fátay Dániel Témavezet: Dr. Révész Ádám Ph.D. adjunktus ELTE TTK Fizika Doktori Iskola Iskolavezet: Dr. Horváth Zalán, az MTA rendes tagja

Részletesebben

Szilárdsav-katalizátorok készítése és alkalmazása Friedel-Crafts típusú acilezési reakciókban

Szilárdsav-katalizátorok készítése és alkalmazása Friedel-Crafts típusú acilezési reakciókban Szilárdsav-katalizátorok készítése és alkalmazása Friedel-Crafts típusú acilezési reakciókban PhD tézisek Készítette: Biró Katalin Témavezetők: Dr. Békássy Sándor egyetemi magántanár Dr. François Figueras

Részletesebben

FOLYÉKONY BIOÜZEMANYAGOK

FOLYÉKONY BIOÜZEMANYAGOK FOLYÉKONY BIOÜZEMANYAGOK Dr. DÉNES Ferenc BIOMASSZA HASZNOSÍTÁS BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék 2016/10/03 Biomassza hasznosítás, 2016/10/04 1 TARTALOM Bevezetés Bioetanol Biodízel Egyéb folyékony

Részletesebben

Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei. Murányi Zoltán

Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei. Murányi Zoltán Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei Murányi Zoltán I. Bevezetés, célkit zések Magyarország egyik jelent s mez gazdasági terméke a bor. Az elmúlt évtizedben mind

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék

Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék Petrolkémiai alapanyagok és s adalékok eláll llítása manyag m hulladékokb kokból Angyal András PhD hallgató Veszprémi Egyetem, Ásványolaj és Széntechnológiai Tanszék Veszprém, 2006. január 13. 200 Mt manyag

Részletesebben

műveleti paraméterek változtatásával rugalmasan tudunk előállítani motorbenzin illetve középpárlat forráspont-tartományba eső keverőkomponenseket

műveleti paraméterek változtatásával rugalmasan tudunk előállítani motorbenzin illetve középpárlat forráspont-tartományba eső keverőkomponenseket Könnyű olefinek oligomerizációjának vizsgálata ionos folyadék katalizátor jelenlétében Investigation of the Oligomerization of Light s in the Presence of Ionic Liquids Kriván Eszter, Marsi Gábor, Hancsók

Részletesebben

Versenyképes Üzemanyag Fejlesztés. Holló András, Thernesz Artur 2012.01.23.

Versenyképes Üzemanyag Fejlesztés. Holló András, Thernesz Artur 2012.01.23. Versenyképes Üzemanyag Fejlesztés Holló András, Thernesz Artur 2012.01.23. Ahogy a Fogyasztó Szeretné Jobbat, Gyorsabban, Messzebbre Japán autók elterjedése Tüzelőolaj alkalmazása hajókban Turbódízel teherautók

Részletesebben

TRIGLICERID ALAPÚ MOTORHAJTÓANYAGOK MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA

TRIGLICERID ALAPÚ MOTORHAJTÓANYAGOK MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TRIGLICERID ALAPÚ MOTORHAJTÓANYAGOK MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA SZIGORÚAN BIZALMAS! Készült a Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola Kőolajipari eljárások

Részletesebben

SZÉNHIDROGÉN-FRAKCIÓK ELŐÁLLÍTÁSA SZILÁRD HULLADÉKOK PIROLÍZISÉVEL ÉS A TERMÉKEK MINŐSÉGJAVÍTÁSA

SZÉNHIDROGÉN-FRAKCIÓK ELŐÁLLÍTÁSA SZILÁRD HULLADÉKOK PIROLÍZISÉVEL ÉS A TERMÉKEK MINŐSÉGJAVÍTÁSA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZÉNHIDROGÉN-FRAKCIÓK ELŐÁLLÍTÁSA SZILÁRD HULLADÉKOK PIROLÍZISÉVEL ÉS A TERMÉKEK MINŐSÉGJAVÍTÁSA KÉSZÍTETTE: BORSODI NIKOLETT OKLEVELES VEGYÉSZMÉRNÖK TÉMAVEZETŐ: DR. MISKOLCZI

Részletesebben

Süle Zoltán publikációs listája

Süle Zoltán publikációs listája Süle Zoltán publikációs listája Statisztikai összegzés Referált nemzetközi folyóiratcikkeim száma: 3 (+1) Nemzetközi konferenciakiadványban megjelent publikációim száma: 14 Hazai konferenciakiadványban

Részletesebben

Publikációs lista. Gódor Győző. 2008. július 14. Cikk szerkesztett könyvben... 2. Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk...

Publikációs lista. Gódor Győző. 2008. július 14. Cikk szerkesztett könyvben... 2. Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk... Publikációs lista Gódor Győző 2008. július 14. Cikk szerkesztett könyvben... 2 Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk... 2 Nemzetközi konferencia-kiadványban megjelent idegen nyelvű előadások...

Részletesebben

TÁMOP A-11/1/KONV WORKSHOP Június 27.

TÁMOP A-11/1/KONV WORKSHOP Június 27. Fenntartható energetika megújuló energiaforrások optimalizált integrálásával TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0041 WORKSHOP 2014. Június 27. A munkacsoport tagjai: az éves hőveszteségek-hőterhelések elemzése

Részletesebben

Az anyag tulajdonságaitól a felhasználásig - természetes alapanyagok és hulladékok hasznosítását megalapozó kutatások

Az anyag tulajdonságaitól a felhasználásig - természetes alapanyagok és hulladékok hasznosítását megalapozó kutatások Pannon Egyetem, 2013. május 31. Az anyag tulajdonságaitól a felhasználásig - természetes alapanyagok és hulladékok hasznosítását megalapozó kutatások TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0071 Kedvezményezett:

Részletesebben

Gázolajpárlatok aromástartalomcsökkentésének

Gázolajpárlatok aromástartalomcsökkentésének CSÖKKENTETT KÉN ÉS AROMÁSTARTALMÚ DÍZELGÁZOLAJOK ELÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA KOOPERÁCIÓS KUTATÁSOK A VEGYIPARBAN Eladó: Témavezet: Nagy Gábor Dr. Hancsók Jen Pannon Egyetem 80 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 88/624313,

Részletesebben

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba Dr. Kovács Attila - Fuchsz Máté Első Magyar Biogáz Kft. 2011. 1. április 13. XIX. Dunagáz Szakmai Napok, Visegrád Mottó: Amikor kivágjátok az utolsó

Részletesebben

KIS SZÉNATOMSZÁMÚ n-paraffinok IZOMERIZÁLÁSÁNAK VIZSGÁLATA

KIS SZÉNATOMSZÁMÚ n-paraffinok IZOMERIZÁLÁSÁNAK VIZSGÁLATA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KIS SZÉNATOMSZÁMÚ n-paraffinok IZOMERIZÁLÁSÁNAK VIZSGÁLATA Készült a Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola keretében Készítette: Szoboszlai

Részletesebben

Baranyáné Dr. Ganzler Katalin Osztályvezető

Baranyáné Dr. Ganzler Katalin Osztályvezető Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék Kapilláris elektroforézis alkalmazása búzafehérjék érésdinamikai és fajtaazonosítási vizsgálataira c. PhD értekezés

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS GÁZOLAJPÁRLATOK KATALITIKUS KÉNTELENÍTÉSÉNEK VIZSGÁLATA

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS GÁZOLAJPÁRLATOK KATALITIKUS KÉNTELENÍTÉSÉNEK VIZSGÁLATA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS GÁZOLAJPÁRLATOK KATALITIKUS KÉNTELENÍTÉSÉNEK VIZSGÁLATA Készült a Veszprémi Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok Doktori Iskola, Kolajipari és petrolkémiai eljárások és termékek alprogram

Részletesebben

Új kötőanyagrendszer előállítása ipari hulladékanyag mechanokémiai aktiválásával

Új kötőanyagrendszer előállítása ipari hulladékanyag mechanokémiai aktiválásával Új kötőanyagrendszer előállítása ipari hulladékanyag mechanokémiai aktiválásával Szerző: Hullár Hanna Dóra, Anyagmérnök BSc, IV. évfolyam Témavezető: Balczár Ida Anna, PhD hallgató Munka helyszíne: PE-MK,

Részletesebben

ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13.

ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13. ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13. Tudományos folyóiratokban megjelent közlemény 1. E. Zajácz, Á. Zaják, E. M. Szalai, T. Szalai (2006): Nectar production of some sunflower hybrids. Journal of Apicultural

Részletesebben

KARBON SZÁLLAL ERŐSÍTETT ALUMÍNIUM MÁTRIXÚ KOMPOZITOK AL/C HATÁRFELÜLETÉNEK JELLEMZÉSE

KARBON SZÁLLAL ERŐSÍTETT ALUMÍNIUM MÁTRIXÚ KOMPOZITOK AL/C HATÁRFELÜLETÉNEK JELLEMZÉSE Ph.D. értekezés tézisei KARBON SZÁLLAL ERŐSÍTETT ALUMÍNIUM MÁTRIXÚ KOMPOZITOK AL/C HATÁRFELÜLETÉNEK JELLEMZÉSE Magyar Anita okl. anyagmérnök Tudományos vezető: Dr. Gácsi Zoltán egyetemi docens Kerpely

Részletesebben

Fagyasztott élelmiszer-emulziók stabilitásának vizsgálata

Fagyasztott élelmiszer-emulziók stabilitásának vizsgálata Fagyasztott élelmiszer-emulziók stabilitásának vizsgálata Zeke Ildikó Csilla Doktori értekezés tézisei Témavezetők: Dr. Balla Csaba, egyetemi magántanár, PhD Dr. Friedrich László egyetemi docens, PhD Készült

Részletesebben