3,5. Motorbenzin Dízelgázolaj 2,5. Felhasználás, 10 6 m 3 1,5 0,5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3,5. Motorbenzin Dízelgázolaj 2,5. Felhasználás, 10 6 m 3 1,5 0,5"

Átírás

1 Motorhajtóanyagok előállítása triglicerid tartalmú gázolajokból Fuel production from triglycerides containing gas oils Tóth Csaba, Kasza Tamás, Kovács Sándor, Baladincz Péter, Hancsók Jenő Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék 821. Veszprém Egyetem u. 1. Summary The preservation of mobility is very important in our modern society, its demand of energy is mostly covered by fossil energy sources nowadays. The exhaustion of oilfields, the dependence on crude oil, the claim to substantial decrease of environmental pollution and decrease of dependence on imported energy sources are turning the attention to alternative energy sources. Among these sources, the development and the use of energy sources which are of bio-origin is required. Among the energy sources fuels have special importance. Base on their origin they can be conventional, alternative or conventional + alternative. Biofuels which can be produced from biomass, thus from a renewable energy source, are alternative fuels. Biofuels applied in a wide range are the followings: vegetable oils (like rapseedoil or sunflowerseed oil), the derivatives of vegetable oils such as esters, and products made by their catalytic hydrogenation. The carbon dioxid which is originated from their use does not load the environment because it will be infiltrated once again during the photosyntesis of vegetables. Based on the foregoing the objective of our research work was to investigate the production of excellent quality diesel fuel and/or diesel fuel blending component by heterogeneous catalytic conversion of 75% sunflower oil containing gas oil fraction. Furthermore, our aim was to determine the advantageous process parameters (temperature, pressure, liquid hourly space velocity, hydrogen/hydrocarbon ratio) when applying the selected NiMo/Al 2 O 3 catalyst. Based on the results we determined that the main properties of these products were significantly better compared to the feed. We could found some combination of process parameters (T = C; p = 8 bar; LHSV = 1,-1,5 h -1 ; H 2 /feed ratio: 6 Nm 3 /m 3 ), where the products had lower than 1 mg/kg sulphur and nitrogen content, and these cetane number were substantially higher than it is specified in the EN 59:28 standard. 1. Bevezetés Mai modern társadalmunk számára fontos a mobilitás megőrzése, amelynek energiaigényét napjainkban többnyire a fosszilis energiahordózókból nyert energiából fedezik. A kőolajkészletek kimerülése, a kőolajtól való függőség és a nagymértékű környezetszennyezés, és az import energiahordozóktól való függőség csökkentésének igénye az alternatív energiahordozók, azokon belül is a bioeredetűek kifejlesztését és alkalmazásba vételét tette szükségessé. Az energiahordozók csoportjából kiemelkedő jelentőségűek a motorhajtóanyagok, amelyek eredetük szerint lehetnek hagyományosak, alternatívak, illetőleg hagyományos + alternatívak (1. ábra) [1-5]. Az alternatív motorhajtóanyagok közé tartoznak a biomasszából, mint állandóan megújuló, illetőleg megújítható energiaforrásból előállítható biomotorhajtóanyagok. Széles körben felhasznált alternatív motorhajtóanyagok a növényolajok, például a repceolaj és a napraforgóolaj, valamint a növényolaj-származékok közül, az észterek, továbbá napjainkban egyre inkább előtérbe kerülnek a katalitikus hidrogénezéssel előállított termékek. Ezen hajtóanyagok esetén a felhasználás során keletkező szén-dioxid nem terheli a környezetet, mert az a növények fotoszintézise során azokba ismét beépül. A kisebb kibocsátásból eredően a bio-motorhajtóanyagok felhasználása kisebb mértékben terheli a környezetet, mint a fosszilis energiahordozókból előállított motorhajtóanyagok [1-5]. 1

2 3,5 3 Motorbenzin Dízelgázolaj Felhasználás, 1 6 m 3 2,5 2 1,5 1,5 1. Ábra Motorhajtóanyagok osztályozása Az Európai Unió direktíváiban és az Unió területén érvényes szabványokban támogatja és előírja bio-eredetű energiahordozók, ezen belül a bio-motorhajtóanyagok minél nagyobb mértékű felhasználását. A 2-től érvényes motorbenzin (MSZ EN 228:2, majd MSZ EN 228:24 és EN 228:28) és dízelgázolaj (MSZ EN 59:2, majd MSZ EN 59:24 és EN 59:28) szabványok már megengedik a bio-eredetű keverőkomponensek felhasználását, de a biokomponensek típusáról nem rendelkeznek. Az Európai Unió először a 23/3/EC direktívában szorgalmazta a bio-motorhajtóanyagok széleskörű felhasználását [6]. A COM(26) 34 jelű stratégiában már a második generációs biomotorhajtóanyagok jelentőségét emelték ki [7]. 27-ben az Európai Unió több alkalommal megerősítette, és kibővítette a 23/3/EC irányelvet, a bio-motorhajtóanyagok részarányát 22-ra 1%-ban rögzítette [8-9]. Hazánkban is fontos a bioeredetű motorhajtóanyagok, illetőleg motorhajtóanyag-keverőkomponensek előállítása, fejlesztése, és elsősorban a növényolajok és azok származékainak felhasználása. A motorhajtóanyag-felhasználás az EU-ban a dízelgázolaj irányába tolódott el, és az előjelzések szerint további növekedés várható a dízelgázolaj-motorbenzin felhasználási arányában [1]. A magyarországi hajtóanyag szabad kereskedelem hasonlóképpen alakul, mint az EUban, de hazánkban a motorbenzin felhasználás még növekszik, de sokkal kisebb mértékben, mint a dízelgázolaj részesedése (2. ábra) [11] Év 2. Ábra A motorbenzin és a dízelgázolaj arányának változása Magyarországon Emiatt fontos a dízelgázolajba bekeverendő biokomponensek mennyiségének növelése, illetőleg azok minőségének a javítása. Erre a célra hazánkban jelenleg a biodízel (növényolaj-zsírsavmetilészter), a közeli jövőben a biogázolaj (trigliceridek heterogénkatalitikus hidrogénezésével előállított, gázolaj forrásponttartományba eső i- és n-paraffinok elegye, melynek elnevezése és fogalma először a Pannon Egyetem Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszékén került bevezetésre) [12, 13] és ezután a BtL gázolaj (bio to liquid, biomasszából előállított szintézisgázból Fisher-Tropsch szintézissel gyártott szintetikus kőolaj izomerizáló hidrokrakkolásával nyert termék) áll rendelkezésre. A biodízelt előállító technológiának, valamint a biodízel terméknek számos hátránya van, amelyek a gazdaságosságot és a felhasználhatóságot jelentős mértékben rontják. Ezen hátrányos tulajdonságok kiküszöbölésére egy jó lehetőség a triglicerid-gázolaj elegyek átalakítása paraffinokban dús szénhidrogénekké, amelyek közvetlenül vagy dízelgázolajba keverve alkalmasak Diesel-motorok hajtására. A rendelkezésre álló trigliceridek közül előnyösen az olajos növények terméséből, vagy más növényi részekből nyert olajok használhatók. A növényolaj-gázolaj elegyek hidrogénező heterogénkatalitikus átalakítására az irodalmi adatok és szabadalmak alapján két fő út áll rendelkezésre. A 3. ábrán bemutatott első eljárásváltozatban a növényolajat egy előtétreaktorban előkezelik, majd ezután a HDO reaktorban 2

3 oxigénmentesítik. Az így nyert n-paraffinokban dús, kiugróan nagy cetánszámú, de rossz hidegfolyási tulajdonságú terméket elválasztás után bekeverik egy mély kéntelenítéssel nyert alapgázolajba. A második eljárásváltozatban a növényolajat előkészítik, majd bekeverik egy finomítói alapgázolajáramba. A kapott elegyet egy már meglévő (vagy kismértékben módosított) kéntelenítő üzemben alakítják át [14-16]. A termékek további izomerizálásával, vagy paraffinmentesítésével egy nagy cetánszámú és kedvező hidegfolyási tulajdonságokkal rendelkező termék nyerhető. Ezekkel a módszerekkel megoldható egy gyengébb minőségű (kis cetánszámú, nagy aromás-, kén-, és nitrogéntartalmú) gázolajáram minőségjavítása is. 3. Ábra Növényolaj-gázolaj elegy katalítikus átalakításának lehetőségei (NO: növényolaj; HDO:hydrodeoxygention = oxigéneltávolítás; HDS: hydrodesulfurization = kéntelenítés) Minden eljárás esetén szükséges a növényolajok megfelelő szigorúságú előkezelése, amit a többi technológiai lépéshez igazítva szintén célszerű folyamatos üzemben egy védőkatalizátort tartalmazó reaktort beépítve megvalósítani. A védőreaktorban megfelelő műveleti paraméterek és katalizátor alkalmazásával elsősorban a növényolajok (és/vagy egyéb trigliceridek) fém- (Ca, K, Mg), foszfor- és szilárd szennyezőanyag-tartalmát távolítják el [14-16]. Jelenleg számos nagyvállalat és kutatóintézet vizsgálja az eljárásváltozatok megvalósításának lehetőségét, illetőleg azoknak a helyi adottságokhoz való igazítását [17-18]. Kísérleti munkánk célkitűzése az volt, hogy növényolaj-tartalmú gázolajok heterogénkatalitikus hidrogénezésével kiváló minőségű, Diesel-motorok hajtóanyagaként és/vagy dízelgázolaj keverőkomponensként alkalmazható termékelegy előállítási lehetőségét vizsgáljuk. Ezen belül célunk volt az alkalmazott NiMo/Al 2 O 3 katalizátoron a kedvező műveleti paraméterkombinációk (hőmérséklet, nyomás, folyadékterhelés, hidrogén/szénhidrogén arány) meghatározása. 2. Kísérleti tevékenység Kísérleti munkánk során 75% napraforgóolajat tartalmazó gázolajfrakció heterogénkatalitikus átalakítási lehetőségét vizsgáltuk NiMo/Al 2 O 3 katalizátoron. A kísérletek során tanulmányoztuk a műveleti paramétereknek a cseppfolyós szerves-, és a gáztermékek hozamára, a termék gázolajforrásponttartományába eső frakciójának hozamára és annak minőségi jellemzőire gyakorolt hatását. A műveleti paraméterkombinációkat irodalmi adatok, és előkísérleti eredményeink alapján választottuk meg, figyelembe véve az alapgázolaj és a napraforgóolaj fizikai és kémiai tulajdonságait Kísérleti berendezés A kísérleteket egy 1 cm 3 hasznos térfogatú csőreaktort tartalmazó berendezésben végeztük (4. ábra), amely tartalmazza az összes olyan főbb készüléket és gépegységet, amelyek az ipari heterogénkatalitikus üzemben is megtalálhatók [19]. A kísérleteket folyamatos üzemmódban végeztük a katalitikus rendszer egy reaktort tartalmazó elrendezésében. 3

4 4. Ábra A kísérleti berendezés elvi folyamatábrája (1 reaktor; 2 előmelegítő; 3 oxigén átalakító; 4, 5 gázszárító; 6,1 gázszűrő; 7 gáz áramlásmérő; 8 gázóra; 9 cseppfogó; 11 kompresszor; 12, 13 alapanyag tároló és -adagoló büretta; 14 szivattyú; 15, 18 hűtő; 16 szeparátor; 17 szintmérő; 19 szabályozószelep; 2 elzárószelep; 21 visszacsapó szelep; 22 nyomásmérő; 23 alapanyag szárító) 2.2. Felhasznált anyagok A heterogénkatalitikus hidrogénezési kísérletek alapanyagaként 75% magyarországi eredetű napraforgóolajat tartalmazó gázolaj-növényolaj elegyet használtunk. Az elegy főbb tulajdonságait az 1. táblázat tartalmazza. Katalizátorként az Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék korábbi kísérletei alapján célirányosan kiválasztott összetételű NiMo/Al 2 O 3 katalizátort alkalmaztunk Vizsgálati és számítási módszerek Az alapanyag és a kapott termékek jellemzőit az EN 59:28 szabványban előírt, dízelgázolajokra érvényes szabványos vizsgálati módszerekkel határoztuk meg, illetőleg szabványos módszerek szerint számítottuk ki. A származtatott cetánszámot IQT készülékkel az ASTM D689-3a szabványban előírt módon határoztuk meg Műveleti paraméterek Vizsgálatainkat a következő előkísérleteink eredményei alapján adódó műveleti paraméter kombinációk mellett végeztük: T = 3-36 C, p = 8 bar, folyadékterhelés: 1, - 3, h -1, H 2 /alapanyag térfogatarány: 6 Nm 3 /m 3,. 4

5 Jellemzők Gázolaj Gázolajnövényolaj elegy Sűrűség 15 C-on, g/cm 3,8513,8451 Kinematikai viszkozitás, 4 C, mm 2 /s 5,36 24,73 Jódszám, g I 2 /1 g,5 9 Kéntartalom, mg/kg Nitrogéntartalom, mg/kg Lobbanáspont, C Hidegszűrhetőségi határhőmérséklet, C 2 15 Aromástartalom, % 37,6 9,4 Cetánszám Táblázat A gázolaj és gázolaj-növényolaj alapanyag elegy fontosabb jellemzői 3. Kísérleti eredmények és értékelésük A növényolaj-tartalmú gázolajok heterogénkatalitikus átalakítása során a nyert termékelegyet 3 fő frakcióra bontottuk: gázfázis, vizes fázis, valamint szerves cseppfolyós fázis. A gázfázis az oxigéneltávolítás során keletkező szén-oxidokat, a triglicerid molekulából keletkező propánt és a krakkoló reakciókban melléktermékként (értékes kísérőtermékként) keletkező egyéb könnyű szénhidrogéneket tartalmazta (5. ábra). A gázhozam a hőmérséklet növelésével nőtt. Ezt kezdetben a növényolaj növekvő mértékű átalakulása okozta, melyet magasabb hőmérsékleten (>34 C) a krakkoló reakciók előtérbe kerülése csak fokozott. Gázhozam, % Folyadékterhelés, h -1 1, 1,5 2, 3, ábra A gázfázis mennyiségének változása a hőmérséklet függvényében A cseppfolyós szerves termékelegy (C 6+ frakció) mennyisége a hőmérséklet növelésével, illetve a folyadékterhelés csökkentésével csökkent (6. ábra). Ennek oka egyrészt a nagyobb növényolaj-konverzió melynek során víz, CO 2, CO és könnyebb termékek képződése révén csökken a cseppfolyós termékhozam, másrészt a szénhidrogének krakkolódása. Cseppfolyós termékhozam, % Folyadékterhelés, h , 1,5 2, 3, ábra A cseppfolyós szerves termékelegy (C 6+ frakció) mennyiségének változása a hőmérséklet függvényében A kísérletsorozat egyik fő célja a triglicerid molekula elsősorban gázolaj forráspont-tartományú termékeleggyé való átalakítása volt. Ezért fontos annak ismerete, hogy a C forrásponttartományú célfrakciók melyeket a cseppfolyós szerves fázisból desztillációval nyertünk mennyisége hogyan változott az egyes műveleti paraméterek függvényében. A gázolaj forrásponttartományba eső frakció mennyisége a hőmérséklet növelésével a vizsgált tartományban maximum görbe szerint változott (7. ábra) C-ig a hozam nőtt, mivel az átalakulás mértéke nőtt, amit a maradékfrakció mennyiségének csökkenése is jól mutat (8. ábra), majd a krakkolódás előtérbe kerülésének következtében szignifikánsan csökkent. A folyadékterhelés növelésével a célfrakció mennyisége nőtt. A céltermék vizsgálata során az aromás és kéntartalom változását azonos műveleti paraméterek mellett, a 75% növényolajat tartalmazó elegybe bekevert gázolajjal megegyező minőségű gázolajjal elvégzett kísérletek eredményeivel hasonlítottuk össze. 5

6 Gázolaj forrásponttartományú. termék hozama, % Folyadékterhelés, h -1 1, 1,5 2, 3, ábra A gázolaj forrásponttartományba eső frakció mennyiségének változása a hőmérséklet függvényében (p = 8 bar) Maradék mennyisége, % Folyadékterhelés, h , 1,5 2, 3, 8. ábra A desztillációs maradék mennyiségének változása a hőmérséklet függvényében Eredményeink alapján megállapítottuk, hogy a kéneltávolító hatékonyság a hőmérséklet növekedésével folyamatosan nőtt (9. ábra), azaz a termék kéntartalma folyamatosan csökkent, így a legszigorúbb műveleti paraméterek mellett (T = 36 C, LSHV = 1, h -1 ) is sikerült előállítani olyan terméket, amelynek kéntartalma megfelel a jelenleg érvényes Dízelgázolaj szabványban (EN 59:28) előírt értéknek (<1 mg/kg). Az ábrán látható, hogy a gázolaj kéntartalma nagyobb mértékben csökkent, ugyanis a növényolaj gázolaj elegy hidrogénezése során párhuzamosan lejátszódó reakciók kettős kötések telítése, hidrogénező oxigéneltávolítás, kén- és aromástartalom csökkentés miatt a kéneltávolítás kis mértékben vissza szorult. HDS, % Növényolaj tartalom, % %nf 75%nf Hőmérsékle, C 9. ábra A kéneltávolító- és aromástelítő hatékonyságának változása a hőmérséklet függvényében (p = 8 bar, LSHV = 1, h -1 ) Az aromástelítő hatékonyság mindkét alapanyag esetén maximum görbe szerint változott. Ennek oka, hogy a hőmérséklet növelésének hatására 35 C felett az exoterm reakciók miatt bekövetkező termodinamikai gátlás következtében az aromástelítés visszaszorult. A dízelgázolajok fontos alkalmazástechnikai tulajdonsága a hidegszűrhetőségi határhőmérséklet, melynek vizsgálata során megállapítottuk, hogy a hőmérséklet növelésének hatására a hidegszűrhetőségi határhőmérséklet csökkent (1. ábra), ugyanis a krakkolódás következtében kisebb szénatomszámú, könnyebb komponensek keletkeztek, amelyeknek kedvezőbb volt a CFPP értéke. A nyert termékek izomerizációjával és/vagy adalékolásával előállítható olyan termék, ami kielégíti a dízelgázolaj szabványban előírt értéket. CFPP, C Az alapanyag növényolaj tartalma, % %nf %nf 1. ábra A termék hidegszűrhetőségi határhőmérsékletének (CFPP) változása a hőmérséklet függvényében HDA, % 6

7 A gázolaj forrásponttartományba eső célfrakció egyik legfontosabb minőségi jellemzője a cetánszáma. A nyert eredmények alapján megállapítottuk, hogy a termékelegy cetánszáma a kedvező műveleti paraméterek esetén az alapanyaghoz viszonyítva egységgel nőtt, ami jelentősen nagyobb a szabvány által előírt legalább 51 értéknél. 3. Összefoglalás Összefoglalva, az elért eredmények alapján megállapítottuk, hogy a katalitikus átalakítás hatására a termékek tulajdonságai (elsősorban cetánszáma) jelentős mértékben javultak az alapanyaghoz képest. Találtunk olyan műveleti paramétereket (T = C; p = 8 bar; LHSV = 1,-1,5 h -1 ; H 2 /alapanyag térfogatarány: 6 Nm 3 /m 3 ), amelyek során nyert célfrakció kénés nitrogéntartalma kisebb 1 mg/kg-nál, valamint cetánszáma lényegesen nagyobb, mint a dízelgázolajokra vonatkozó szabványban (EN 59:28) előírt értékek. A cetánszámnövekedés oka a termékek nagy paraffintartalma, ami főleg az alapanyag növényolaj részének katalitikus átalakításakor keletkezik. Összefoglalva sikerült előállítani olyan terméket, amely izomerizációval és/vagy kismértékű adalékolással minden tekintetben kielégíti a Dízelgázolaj szabványban előírt értékeket. Irodalomjegyzék [1] Hancsók, J., Baladincz, J., Műszaki Kémiai Napok 4 Kiadvány, (24) [2] Hancsók, J., Krár, M., Holló, A., Thernesz, A., Magyar Kémikusok Lapja, 61(8), (26) [3] Magyar, J., Hancsók, J., Krár, M., Pölczmann, Gy., Magyar Kémikusok Lapja, 61(9-1), (26) [4] Magyar, Sz., Molnár Zs., Juhász, K., Hancsók, J., Magyar Kémikusok Lapja, 61(11), (26) [5] Hancsók, J., Alternatív motorhajtóanyagok, A jövő benzinkútja, Óbudai Konferencia és Rendezvényközpont (27) [6] AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 23/3/EK IRÁNYELVE: A közlekedési ágazatban a bio-üzemanyagok, illetve más megújuló üzemanyagok használatának előmozdításáról (23) [7] Az Európai Közösségek Bizottsága, COM(26) 34 végleges (26) [8] Az Európai Közösségek Bizottsága, COM(26) 845 végleges (27) [9] Az Európai Közösségek Bizottsága, COM(26) 848 végleges, (27) [1] Hancsók, J., Krár, M., Magyar, Sz., I. Ökoenergetikai és IX. Biomassza Konferencia, Sopron (26) [11] Vám- és Pénzügyőrség; Jövedéki Adatok [12] Hancsók, J., Krár, M., Magyar, Sz., Boda, L., Holló, A., Kalló, D., Microporous and Mesoporous Materials, 11(1-2), (27) [13] Hancsók, J., Krár, M., Magyar, Sz., Boda, L., Holló, A., Kalló, D., Studies in Surface Science and Catalysis 17 B, Elsevier, Amsterdam, 17, (27) [14] Hancsók, J., Kovács, F., Krár, M., 5 th International Symposium on "Materials made from Renewable Resources", Németország, Erfurt 112. P-17 (25) [15] Hancsók, J., Krár, M., Kasza, T., Tóth, Cs., 5 th International Conference on Environmental Catalysis, Belfast, 427. (28) [16] Krár, M., Magyar, Sz., Thernesz, A., Holló, A. Boda, L., Hancsók, J., 15 th European Biomass Conference & Exhibition. Biomass for Energy, Industry and Climate Protection, Németország, Berlin, (27) [17] Leiveld, B., Catalysts Courier, 65, 8-9. (26) [18] Costa, P.R., PTQ Biofuels, (27) [19] Hancsók, J., Magyar, Sz., Szoboszlai, Zs., Kalló, D., Fuel Processing Technology, 88(4), (27) 7

Mobilitás és Környezet Konferencia

Mobilitás és Környezet Konferencia Mobilitás és Környezet Konferencia Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 2012. január 2. Nagy energiatartalmú, környezetbarát dízelgázolajok előállításának vizsgálata Varga Zoltán, Hancsók Jenő MOL Ásványolaj-

Részletesebben

ELŐHIDROGÉNEZETT NÖVÉNYOLAJOK IZOMERIZÁLÁSA. Krár Márton, Hancsók Jenő

ELŐHIDROGÉNEZETT NÖVÉNYOLAJOK IZOMERIZÁLÁSA. Krár Márton, Hancsók Jenő ELŐHIDROGÉNEZETT NÖVÉNYOLAJOK IZOMERIZÁLÁSA Krár Márton, Hancsók Jenő Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet Ásványolaj- és Széntechnológia Intézeti Tanszék MŰSZAKI KÉMIAI NAPOK 07 2007.

Részletesebben

NAGY ENERGIATARTALMÚ, KÖRNYEZETBARÁT HAGYOMÁNYOS ÉS ALTERNATÍV MOTORHAJTÓANYAGOK KUTATÁSA-FEJLESZTÉSE

NAGY ENERGIATARTALMÚ, KÖRNYEZETBARÁT HAGYOMÁNYOS ÉS ALTERNATÍV MOTORHAJTÓANYAGOK KUTATÁSA-FEJLESZTÉSE NAGY ENERGIATARTALMÚ, KÖRNYEZETBARÁT HAGYMÁNYS ÉS ALTERNATÍV MTRHAJTÓANYAGK KUTATÁSA-FEJLESZTÉSE Tóth Csaba okleveles vegyészmérnök Dr. Hancsók Jenő egyetemi tanár Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki

Részletesebben

2. Bio-motorhajtóanyagok az Európai Unióban

2. Bio-motorhajtóanyagok az Európai Unióban Megújítható Diesel-motorhajtóanyag előállítása sertészsír és gázolajpárlat elegyeinek együttes feldolgozásával Production of second generation renewable diesel fuel via co-processing of lard and straight

Részletesebben

1. Ábra Az n-paraffinok olvadáspontja és forráspontja közötti összefüggés

1. Ábra Az n-paraffinok olvadáspontja és forráspontja közötti összefüggés Nagy izoparaffin-tartalmú gázolajok előállításának vizsgálata Investigation of production of gas oils with high isoparaffin content Pölczmann György, Hancsók Jenő Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki

Részletesebben

Trigliceridek katalitikus átalakíthatóságának vizsgálata

Trigliceridek katalitikus átalakíthatóságának vizsgálata Trigliceridek katalitikus átalakíthatóságának vizsgálata NiMo/Al 2 O 3 katalizátoron Investigation of catalytic transformability of triglycerides on NiMo/Al2O 3 catalyst Kovács Sándor, Baladincz Péter,

Részletesebben

BIO-MOTORHAJTÓANYAGOK JELEN ÉS A JÖVŐ

BIO-MOTORHAJTÓANYAGOK JELEN ÉS A JÖVŐ 821 Veszprém, Pf. 158., Tel. +36 88 624217 Fax: +36 88 62452 BIOMOTORHAJTÓANYAGOK JELEN ÉS A JÖVŐ Hancsók Jenő Krár Márton, Magyar Szabolcs I. Ökenergetikai és IX. Biomassza Konferencia Sopron 26. március

Részletesebben

Anyagok és módszerek

Anyagok és módszerek Az alapanyag aromástartalmának hatása növényolaj-gázolaj elegyek együttes feldolgozására Effect on the aromatic content of the feedstock to the co-processing of vegetable oil-gas oil mixtures Tóth Csaba,

Részletesebben

DIESEL-MOTOROK BIOMASSZA EREDETŰ MOTORHAJTÓANYAGAI

DIESEL-MOTOROK BIOMASSZA EREDETŰ MOTORHAJTÓANYAGAI DIESEL-MOTOROK BIOMASSZA EREDETŰ MOTORHAJTÓANYAGAI Hancsók Jenő, D.Sc. egyetemi tanár, tanszékvezető Pannon Egyetem, Tanszék A Magyar Tudomány Ünnepe Kreatív Magyarország Mérnöki tudás Múlt, Jelen, Jövő

Részletesebben

DIESEL-MOTOROK KORSZERŰ HAJTÓANYAGÁNAK ELŐÁLLÍTÁSA NÖVÉNYOLAJOK ÉS GÁZOLAJOK EGYÜTTES MINŐSÉGJAVÍTÁSÁVAL

DIESEL-MOTOROK KORSZERŰ HAJTÓANYAGÁNAK ELŐÁLLÍTÁSA NÖVÉNYOLAJOK ÉS GÁZOLAJOK EGYÜTTES MINŐSÉGJAVÍTÁSÁVAL DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DIESEL-MOTOROK KORSZERŰ HAJTÓANYAGÁNAK ELŐÁLLÍTÁSA NÖVÉNYOLAJOK ÉS GÁZOLAJOK EGYÜTTES MINŐSÉGJAVÍTÁSÁVAL Készítette: TÓTH CSABA vegyészmérnök (MSc), gépészmérnök (BSc) Készült

Részletesebben

Széntechnológiai Intézeti Tanszék Veszprém, Egyetem u. 10.

Széntechnológiai Intézeti Tanszék Veszprém, Egyetem u. 10. Növényolajok motorhajtóanyag célú hidrogénezése NiMo/γ-Al 2 3 katalizátoron Fuel purpose hydrotreating of vegetable oil on NiMo/γ-Al 2 3 catalyst Krár Márton 1, Kovács Sándor 1, Boda László 2, Leveles

Részletesebben

való függőséget. E célok elérésére az Európai Unió megalkotta a 2003/30/EK, majd a 2009/28/EK direktívákat. Ezek fő célja a biomotorhajtóanyagok

való függőséget. E célok elérésére az Európai Unió megalkotta a 2003/30/EK, majd a 2009/28/EK direktívákat. Ezek fő célja a biomotorhajtóanyagok Biogázolaj előállításának vizsgálata nem étkezési célú növényolajból Investigation of production of bio gas oil from non-food vegetable oil Solymosi Péter, Ludányi András, Hancsók Jenő Pannon Egyetem,

Részletesebben

TRIGLICERID ALAPÚ MOTORHAJTÓANYAGOK MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA

TRIGLICERID ALAPÚ MOTORHAJTÓANYAGOK MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI TRIGLICERID ALAPÚ MOTORHAJTÓANYAGOK MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA Készítette: BECK ÁDÁM okl. vegyészmérnök Készült a Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori

Részletesebben

Mobilitás és környezet

Mobilitás és környezet Mobilitás és környezet SZERKESZTŐK HANCSÓK JENŐ, BALADINCZ JENŐ, MAGYAR JÁNOS PANNON EGYETEMI KIADÓ ÉS KÖNYVESBOLT 01_144.indd 3 2008/10/16 11:17:28 A könyv megjelenését támogatta a VEGYIPARI KOOPERÁCIÓS

Részletesebben

Bevezetés. Motorbenzin. Dízelgázolaj. Felhasznált mennyiség 10 6 t/év

Bevezetés. Motorbenzin. Dízelgázolaj. Felhasznált mennyiség 10 6 t/év Csökkentett aromástartalmú sugárhajtómű üzemanyagok Reduced aromatic jet fuel Eller Zoltán, Hancsók Jenő Pannon Egyetem, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék H-82 Veszprém, Egyetem utca

Részletesebben

PhD értekezés tézisei

PhD értekezés tézisei PhD értekezés tézisei KORSZERŰ ÜZEMANYAGKOMPONENSEK ELŐÁLLÍTÁSA FISCHER-TROPSCH NEHÉZ PARAFFINELEGYBŐL Készült a Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola keretében Készítette:

Részletesebben

DÍZELGÁZOLAJ KOMPONENSEK ELŐÁLLÍTÁSA HULLADÉK ÁLLATI ZSIRADÉKOKBÓL

DÍZELGÁZOLAJ KOMPONENSEK ELŐÁLLÍTÁSA HULLADÉK ÁLLATI ZSIRADÉKOKBÓL DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DÍZELGÁZOLAJ KOMPONENSEK ELŐÁLLÍTÁSA HULLADÉK ÁLLATI ZSIRADÉKOKBÓL Készítette: BALADINCZ PÉTER okleveles vegyészmérnök Készült a Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok

Részletesebben

BIO-PARAFFINOK IZOMERIZÁCIÓJA

BIO-PARAFFINOK IZOMERIZÁCIÓJA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BIO-PARAFFINOK IZOMERIZÁCIÓJA Készítette: KASZA TAMÁS okleveles vegyészmérnök Készült a Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola keretében

Részletesebben

Alternatív motorhajtóanyagok elállítása és vizsgálata tématerület

Alternatív motorhajtóanyagok elállítása és vizsgálata tématerület Alternatív motorhajtóanyagok elállítása és vizsgálata tématerület 2005 Témavezet: Dr. Hancsók Jen egyetemi docens Eladó : Krár Márton PhD. hallgató 8201 Veszprém, Pf. 158., Tel. +36 88 624217 Fax: +36

Részletesebben

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával www.chem.elte.hu/pr Kvíz az előző előadáshoz Programajánlatok március 5. 16:00 ELTE Kémiai Intézet 065-ös terem Észbontogató (www.chem.elte.hu/pr)

Részletesebben

nagy cetánszámú (65-75) izoparaffinokat lehet előállítani

nagy cetánszámú (65-75) izoparaffinokat lehet előállítani Bioeredetű paraffin elegyek izomerizációja különböző katalizátorokon Isomerization of bio-origin paraffin mixtures over different catalysts Kasza Tamás, Hancsók Jenő* Pannon Egyetem, MOL Ásványolaj- és

Részletesebben

Mobilitás és Környezet Konferencia

Mobilitás és Környezet Konferencia Mobilitás és Környezet Konferencia Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 2012. január 23. KORSZERŰ ÜZEMANYAGOK A KULCSKOMPONENSEK Hancsók Jenő MTA doktora, egyetemi tanár Hancsók Jenő Korszerű Üzemanyagok,

Részletesebben

DIESEL-MOTOROK KORSZERŰ HAJTÓANYAGÁNAK ELŐÁLLÍTÁSA NÖVÉNYOLAJOK ÉS GÁZOLAJOK EGYÜTTES MINŐSÉGJAVÍTÁSÁVAL

DIESEL-MOTOROK KORSZERŰ HAJTÓANYAGÁNAK ELŐÁLLÍTÁSA NÖVÉNYOLAJOK ÉS GÁZOLAJOK EGYÜTTES MINŐSÉGJAVÍTÁSÁVAL DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DIESEL-MOTOROK KORSZERŰ HAJTÓANYAGÁNAK ELŐÁLLÍTÁSA NÖVÉNYOLAJOK ÉS GÁZOLAJOK EGYÜTTES MINŐSÉGJAVÍTÁSÁVAL Készült a Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskolájához

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. ábra Normál és izoparaffinok fagyáspontja a szénatomszám függvényében. 1. ábra Trigliceridek katalitikus átalakítása

1. Bevezetés. 2. ábra Normál és izoparaffinok fagyáspontja a szénatomszám függvényében. 1. ábra Trigliceridek katalitikus átalakítása Bioparaffinok izomerizációja platina-tartalmú SAPO-11 és Al-MCM-41 katalizátorokon Isomerization of bioparaffins over platinum containing SAPO-11 and Al-MCM-41 catalysts Tamás Kasza, Jenő Hancsók Pannon

Részletesebben

Bioeredetű üzemanyagok a MOL technológia-fejlesztés fókuszában

Bioeredetű üzemanyagok a MOL technológia-fejlesztés fókuszában Bioeredetű üzemanyagok a MOL technológia-fejlesztés fókuszában Energetikai Szakkollégium 2012. április 5. Dr. Leveles László Reaktortechnológia és Kísérleti Gyártás vez. A MOL Csoport dióhéjban 4 országban

Részletesebben

Széntechnológiai Intézeti Tanszék Veszprém Egyetem u. 10.

Széntechnológiai Intézeti Tanszék Veszprém Egyetem u. 10. Biodízelek tárolási stabilitásának vizsgálata Investigation of storage stability of biodiesels Kovács Sándor 1, Pölczmann György 1, Beck Ádám 2, Holló András 2, Hancsók Jenő 1 1 Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki

Részletesebben

Növényolajok kémiai átalakításának vizsgálata

Növényolajok kémiai átalakításának vizsgálata Növényolajok kémiai átalakításának vizsgálata Alternatív motorhajtóanyag-komponensek elállítása és vizsgálata tématerület (VIKKK 17491-016-1/III) Témavezet: Eladó: Dr. Hancsók Jen egyetemi docens Krár

Részletesebben

GÁZOLAJPÁRLAT MINŐSÉGJAVÍTÁSA KATALITIKUS ÚTON

GÁZOLAJPÁRLAT MINŐSÉGJAVÍTÁSA KATALITIKUS ÚTON GÁZOLAJPÁRLAT MINŐSÉGJAVÍTÁSA KATALITIKUS ÚTON Varga Zoltán PhD, egyetemi docens vargaz@almos.uni-pannon.hu Eller Zoltán Hancsók Jenő okl. vegyészmérnök, PhD-hallgató az MTA doktora, egyetemi tanár, intézeti

Részletesebben

Növényi alapanyagú megújuló tüzelőanyagok adagolásának hatása a gázolaj viszkozitására és az égésfolyamatra

Növényi alapanyagú megújuló tüzelőanyagok adagolásának hatása a gázolaj viszkozitására és az égésfolyamatra Zöldy Máté: Effects of vegetable based renewable fuels on the diesel oil s viscosity and burning abilities The application of the renewable fuels is coming forwards with the increasing of oil prices. One

Részletesebben

NÖVÉNYOLAJ-ZSÍRSAV-METILÉSZTEREK ELÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

NÖVÉNYOLAJ-ZSÍRSAV-METILÉSZTEREK ELÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NÖVÉNYOLAJ-ZSÍRSAV-METILÉSZTEREK ELÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA Készítette: Kovács Ferenc okl. vegyészmérnök Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Doktori Iskola Témavezet: Dr. Hancsók

Részletesebben

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

8200 Veszprém, Egyetem u. 10. Fischer-Tropsch paraffinok katalitikus átalakíthatóságának vizsgálata Pt/AlSBA-15 és Pt/β zeolit katalizátorokon Catalytic conversion of Fischer-Tropsch wax on Pt/AlSBA-15 and Pt/β zeolit catalysts Pölczmann

Részletesebben

Műszaki Kémiai Napok 2011 Conference of Chemical Engineering 2011

Műszaki Kémiai Napok 2011 Conference of Chemical Engineering 2011 Műszaki Kémiai Napok 2011 Conference of Chemical Engineering 2011 Veszprém, 2011. április 27-29. Műszaki Kémiai Napok 2011 Conference of Chemical Engineering 2011. április 27-29. Veszprém, VEAB Székház,

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KÉN-, NITROGÉN- ÉS OXIGÉNTARTALMÚ VEGYÜLETEK GÁZKROMATOGRÁFIÁS ELEMZÉSE SZÉNHIDROGÉN-MÁTRIXBAN Készítette STUMPF ÁRPÁD okl. vegyész az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi

Részletesebben

Mobilitás és Környezet Konferencia

Mobilitás és Környezet Konferencia Mobilitás és Környezet Konferencia Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 2012. január 23. Motorbenzin- és gázolaj-keverőkomponensek előállítása melléktermékként keletkező könnyű olefinekből Skodáné Földes

Részletesebben

Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék

Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék Petrolkémiai alapanyagok és s adalékok eláll llítása manyag m hulladékokb kokból Angyal András PhD hallgató Veszprémi Egyetem, Ásványolaj és Széntechnológiai Tanszék Veszprém, 2006. január 13. 200 Mt manyag

Részletesebben

X. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

X. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA X. FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 2005. március 18-19. BLSŐÉGÉSŰ OTOROK ISSZIÓJA BIOHAJTÓANYAGOK ALKALAZÁSÁVAL Dr. Lengyel Antal Bodnár Gábor Summary odern agricultural production means

Részletesebben

Theses of the PhD dissertation

Theses of the PhD dissertation Theses of the PhD dissertation PRODUCTION OF MODERN FUEL COMPONENTS FROM FISCHER-TROPSCH HEAVY PARAFFIN MIXTURE Doctoral School of Chemical Engineering and Material Science, University of Pannonia Made

Részletesebben

OMV Diesel CleanTech. Tökéletes motorvédelem. OMV Commercial

OMV Diesel CleanTech. Tökéletes motorvédelem. OMV Commercial OMV Diesel CleanTech Tökéletes motorvédelem OMV Commercial OMV Diesel CleanTech Tisztaság és maximális teljesítmény OMV Diesel CleanTech: nagyteljesítményű üzemanyagunk. A prémium HVO biológiai összetevő

Részletesebben

KŐOLAJFELDOLGOZÁSI TECHNOLÓGIÁK

KŐOLAJFELDOLGOZÁSI TECHNOLÓGIÁK KŐOLAJFELDOLGOZÁSI TECHNOLÓGIÁK Mi a kőolaj? Nyersolajnak nevezzük azokat a szerves anyagokat, amelyek folyékony halmazállapotúak az őket tartalmazó réteg körülményei között. A kőolaj összetétele: szénhidrogének

Részletesebben

GÁZTURBINÁS LÉGI JÁRMÛVEK TÜZELÔANYAGAI MOL JET-A1

GÁZTURBINÁS LÉGI JÁRMÛVEK TÜZELÔANYAGAI MOL JET-A1 JET A1 fuzet OK 6.qxd 5/31/05 3:05 PM Page 1 JET A1 fuzet OK 6.qxd 5/31/05 3:05 PM Page 2 GÁZTURBINÁS LÉGI JÁRMÛVEK TÜZELÔANYAGAI MOL JET-A1 FELHASZNÁLÁSI TERÜLET A JET-A1 sugárhajtómû-tüzelôanyag a korszerû

Részletesebben

FOLYÉKONY BIOÜZEMANYAGOK

FOLYÉKONY BIOÜZEMANYAGOK FOLYÉKONY BIOÜZEMANYAGOK Dr. DÉNES Ferenc BIOMASSZA HASZNOSÍTÁS BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék 2016/10/03 Biomassza hasznosítás, 2016/10/04 1 TARTALOM Bevezetés Bioetanol Biodízel Egyéb folyékony

Részletesebben

TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE

TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE Sorszám Besorolás Érték I. Közlemények impakt faktorral (IF) rendelkez idegen nyelv II. folyóiratokban, kiadványokban 30 (25) Közlemények impakt faktorral nem rendelkez

Részletesebben

Felhasznált anyagok. Katalizátorok és fontosabb tulajdonságai

Felhasznált anyagok. Katalizátorok és fontosabb tulajdonságai Izomerizáló katalizátorok benzoltelítő aktivitásának vizsgálata Investigation of benzene saturation activity of different isomerization catalysts Szoboszlai Zsolt, Hancsók Jenő* Pannon Egyetem, MOL Ásványolaj-

Részletesebben

Gázolajpárlatok aromástartalomcsökkentésének

Gázolajpárlatok aromástartalomcsökkentésének CSÖKKENTETT KÉN ÉS AROMÁSTARTALMÚ DÍZELGÁZOLAJOK ELÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA KOOPERÁCIÓS KUTATÁSOK A VEGYIPARBAN Eladó: Témavezet: Nagy Gábor Dr. Hancsók Jen Pannon Egyetem 80 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 88/624313,

Részletesebben

PRODUCTION AND INVESTIGATION OF FATTY ACID METHYL ESTERS

PRODUCTION AND INVESTIGATION OF FATTY ACID METHYL ESTERS THESES OF PhD DISSERTATION PRODUCTION AND INVESTIGATION OF FATTY ACID METHYL ESTERS Written by: Ferenc Kovács chemical engineer Pannon University Chemical Engeneering Sciences PhD School Supervisor: Dr.

Részletesebben

A REPCE- ÉS NAPRAFORGÓOLAJ ÁTÉSZTEREZÉSE MOTORHAJTÓANYAGGÁ

A REPCE- ÉS NAPRAFORGÓOLAJ ÁTÉSZTEREZÉSE MOTORHAJTÓANYAGGÁ A REPCE- ÉS NAPRAFORGÓOLAJ ÁTÉSZTEREZÉSE MOTORHAJTÓANYAGGÁ Kovács F., Hancsók J. Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, H-8200, Veszprém, Pf. 158. Kivonat Az előadásban célirányosan

Részletesebben

BELSŐÉGÉSŰ MOTOROK KORSZERŰ, CSEPPFOLYÓS ÜZEMANYAGAI

BELSŐÉGÉSŰ MOTOROK KORSZERŰ, CSEPPFOLYÓS ÜZEMANYAGAI Konklúzió Munkánkban összefoglaltuk azokat a lehetőségeket, amelyek felhasználhatóak lehetnek járműipari diagnosztikai területen. A folyamatok elemzéséhez egyrészt modelleket itt a Petri-hálók kerültek

Részletesebben

A termikus hőbontás technológiájának analitikai kémiai háttere és anyagminőségi kérdései

A termikus hőbontás technológiájának analitikai kémiai háttere és anyagminőségi kérdései Pirolízis szakmai konferencia A termikus hőbontás technológiájának analitikai kémiai háttere és anyagminőségi kérdései Dr. Lányi Katalin SZIE GAEK 2013. szeptember 26. Bevezető gondolatok Egy Világbank

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

Badari Andrea Cecília

Badari Andrea Cecília Nagy nitrogéntartalmú bio-olajokra jellemző modellvegyületek katalitikus hidrodenitrogénezése Badari Andrea Cecília MTA Természettudományi Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai Intézet, Környezetkémiai

Részletesebben

A Lengyelországban bányászott lignitek alkalmazása újraégető tüzelőanyagként

A Lengyelországban bányászott lignitek alkalmazása újraégető tüzelőanyagként ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS 2.1 1.6 A Lengyelországban bányászott lignitek alkalmazása újraégető tüzelőanyagként Tárgyszavak: NO x -emisszió csökkentése; újraégetés; lignit;

Részletesebben

Műszaki Kémiai Napok 2010

Műszaki Kémiai Napok 2010 Műszaki Kémiai Napok 2010 Conference of Chemical Engineering 2010 Veszprém, 2010. április 27-29. Mőszaki Kémiai Napok 2010 Tudományos Bizottság Elnök: Nagy Endre Tagok: Bakos József Bélafiné Bakó Katalin

Részletesebben

Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor

Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor Innovációs leírás Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor 0 Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor Innováció kategóriája Az innováció rövid leírása Elérhető megtakarítás %-ban Technológia költsége

Részletesebben

DÍZELGÁZOLAJOK DETERGENS-DISZPERGENS TÍPUSÚ ADALÉKAINAK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

DÍZELGÁZOLAJOK DETERGENS-DISZPERGENS TÍPUSÚ ADALÉKAINAK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA DÍZELGÁZOLAJOK DETERGENS-DISZPERGENS TÍPUSÚ ADALÉKAINAK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA Készítette: Bubálik Márk Témavezető: Dr. Hancsók Jenő Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola Pannon

Részletesebben

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!! Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége Kép!!! Decentralizált bioenergia központok energiaforrásai Nap Szél Növényzet Napelem Napkollektor Szélerőgépek Biomassza Szilárd Erjeszthető Fagáz Tüzelés

Részletesebben

DÍZELGÁZOLAJOK KORSZERŰ ADALÉKAI

DÍZELGÁZOLAJOK KORSZERŰ ADALÉKAI DÍZELGÁZOLAJOK KORSZERŰ ADALÉKAI Hancsók Jenő*, Molnár István*, Szirmai László**, Varga Zoltán*, Kovács Ferenc* *Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 8201 Veszprém, Pf. 158 **Magyar

Részletesebben

SZÁRÍTÁS NAPENERGIÁVAL. Dr. IMRE L.

SZÁRÍTÁS NAPENERGIÁVAL. Dr. IMRE L. SZÁRÍTÁS NAPENERGIÁVAL Dr. IMRE L. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Energetika Tanszék, MNT 1111. Budapest, Műegyetem rkp. 3. Tel.: (06-1) 4633274, Fax: (06-1) 4633272 E-mail: imre@eta.enrg.bme.hu

Részletesebben

Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra

Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra OTKA T 46471 (24 jan. 27 jún.) Témavezető: Woperáné dr. Serédi Ágnes, egyetemi docens Kutatók

Részletesebben

Cetánszám. α-metil-naftalin (C 11 H 10 ) cetán (C 16 H 34 )

Cetánszám. α-metil-naftalin (C 11 H 10 ) cetán (C 16 H 34 ) Cetánszám, cetánindex A gázolajok gyulladási készségét jellemző tulajdonság. A cetánszámot speciális vizsgáló-motorban határozzák meg amely során a vizsgált gázolaj gyulladási hajlamát összehasonlítják

Részletesebben

Mérsékelten meleg aszfaltok alkalmazásának előnyei

Mérsékelten meleg aszfaltok alkalmazásának előnyei Mérsékelten meleg aszfaltok alkalmazásának előnyei S Z E N T P É T E R I I B O L Y A 2 0 1 3. 1 1. 0 7. Tartalom Mérsékelten meleg aszfaltok Definíció Előállítás Követelmények Tapasztalatok Energia felhasználás

Részletesebben

KORSZERŰ ÜZEMANYAGKOMPONENSEK ELŐÁLLÍTÁSA FISCHER-TROPSCH NEHÉZ PARAFFINELEGYBŐL

KORSZERŰ ÜZEMANYAGKOMPONENSEK ELŐÁLLÍTÁSA FISCHER-TROPSCH NEHÉZ PARAFFINELEGYBŐL DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KORSZERŰ ÜZEMANYAGKOMPONENSEK ELŐÁLLÍTÁSA FISCHER-TROPSCH NEHÉZ PARAFFINELEGYBŐL Készült a Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola keretében

Részletesebben

OLDÓSZEREK DUNASOL FELHASZNÁLÁSI TERÜLET. Az alacsony aromás- és kéntartalmú oldószercsalád

OLDÓSZEREK DUNASOL FELHASZNÁLÁSI TERÜLET. Az alacsony aromás- és kéntartalmú oldószercsalád OLDÓSZEREK DUNASOL FELHASZNÁLÁSI TERÜLET Az alacsony aromás- és kéntartalmú oldószercsalád (60 220 C) forráspont-tartományú szénhidrogének) alkalmazási területe igen széles: foltbenzinként, növényolajiparban

Részletesebben

Újgenerációs biodízel: motorhajtóanyag előállítás algából

Újgenerációs biodízel: motorhajtóanyag előállítás algából Újgenerációs biodízel: motorhajtóanyag előállítás algából Fazekas Flóra Franciska SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék Bevezetés Világ

Részletesebben

Tanulmányok folyékony

Tanulmányok folyékony Tanulmányok folyékony dielektrikumokkal ik kk l Használatlan olajok Dr. Szebeni Mária, Bocsi Ildikó és Kertész Dávid TPV Diagnosztikai és Kutató Kft. 1151. Budapest, Sződliget u. 47. tpv@tpv.t-online.hu

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2010 számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2010 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1101/2010 számú akkreditált státuszhoz A Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis Üzemanyag Bevizsgáló Alosztály 1 (2378 Pusztavacs,

Részletesebben

Pirolízis a gyakorlatban

Pirolízis a gyakorlatban Pirolízis szakmai konferencia Pirolízis a gyakorlatban Bezzeg Zsolt Klaszter a Környezettudatos Fejlődésért Environ-Energie Kft. 2013. szeptember 26. 01. Előzmények Napjainkban világszerte és itthon is

Részletesebben

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS HÍDFŐ-PLUSSZ IPARI,KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Székhely:2112.Veresegyház Ráday u.132/a Tel./Fax: 00 36 28/384-040 E-mail: laszlofulop@vnet.hu Cg.:13-09-091574

Részletesebben

KORSZERŰ MOTORBENZINEK ELŐÁLLÍTÁSA KÖNNYŰBENZIN IZOMERIZÁLÓ ÉS KATALITIKUS REFORMÁLÓ ÜZEMEK KAPCSOLATRENDSZERÉNEK VIZSGÁLATA

KORSZERŰ MOTORBENZINEK ELŐÁLLÍTÁSA KÖNNYŰBENZIN IZOMERIZÁLÓ ÉS KATALITIKUS REFORMÁLÓ ÜZEMEK KAPCSOLATRENDSZERÉNEK VIZSGÁLATA KORSZERŰ MOTORBENZINEK ELŐÁLLÍTÁSA KÖNNYŰBENZIN IZOMERIZÁLÓ ÉS KATALITIKUS REFORMÁLÓ ÜZEMEK KAPCSOLATRENDSZERÉNEK VIZSGÁLATA VALKAI ISTVÁN (1), HANCSÓK JENŐ (2), SZAUER GYÖRGY (1), SZALMÁSNÉ PÉCSVÁRI GABRIELLA

Részletesebben

A vörösréz és az S235J2G3 szénacél korróziója transzformátorolajokban

A vörösréz és az S235J2G3 szénacél korróziója transzformátorolajokban National Institute for R&D in Electrical Engineering ICPE-CA Bucharest, Romania www.icpe-ca.ro A vörösréz és az S235J2G3 szénacél korróziója transzformátorolajokban Red copper and S235J2G3 carbon steel

Részletesebben

Ki tud többet a kőolajfeldolgozásról? 2. forduló Kőolaj-feldolgozás

Ki tud többet a kőolajfeldolgozásról? 2. forduló Kőolaj-feldolgozás Ki tud többet a kőolajfeldolgozásról? 2. forduló Kőolaj-feldolgozás A Dunai Finomító egész területe fokozottan tűz- és robbanásveszélyes Mire koncentrálj az előadás alatt? 4 dolog Mi a kőolaj desztilláció

Részletesebben

BIOETANOL ELİÁLLÍTÁSA LIGNOCELLULÓZ TARTALMÚ ALAPANYAGOKBÓL

BIOETANOL ELİÁLLÍTÁSA LIGNOCELLULÓZ TARTALMÚ ALAPANYAGOKBÓL 9 HODÚR C., LÁSZLÓ ZS., BESZÉDES S., KERTÉSZ SZ., KIRICSI I., SZABÓ G. BIOETANOL ELİÁLLÍTÁSA LIGNOCELLULÓZ TARTALMÚ ALAPANYAGOKBÓL BIOETHANOL PRODUCTION FROM LIGNOCELLULOSES CONTAINING MATERIAL Hodúr Cecilia

Részletesebben

Gáz szolgáltatás flották részére

Gáz szolgáltatás flották részére Gáz szolgáltatás flották részére Tamáska József GDF-Suez Energia Magyarország Zrt. CNG KONFERENCIA 2011. november 24. Paradigmaváltás A korszakváltás előtt álló energiapolitikának részévé kell válnia,

Részletesebben

OLDÓSZEREK PETRÓLEUM FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

OLDÓSZEREK PETRÓLEUM FELHASZNÁLÁSI TERÜLET OLDÓSZEREK PETRÓLEUM FELHASZNÁLÁSI TERÜLET A petróleumot (130 300 C forrásponttartományon belüli szénhidrogén-frakció) világítási célokra, továbbá mosófolyadékok, autóápolási és zsíroldó anyagok elôállítására

Részletesebben

A MOL-LUB Kft. tevékenysége. Kenőanyag- és adalékgyártás

A MOL-LUB Kft. tevékenysége. Kenőanyag- és adalékgyártás A ML-LUB Kft. tevékenysége Kenőanyag- és adalékgyártás Tartalom Kenőanyagok jelentősége Kenőanyagok feladatai Kenőolajok Alapolajok Adalékok Kenőzsírok Sűrítők 2 Kenőanyagok jelentősége A kenőanyagok fejlődése

Részletesebben

ENERGIAGAZDÁLKODÁS. Fenntartható hulladékgazdálkodás és környezetkímélő cementgyártás: lehet-e alternatív tüzelőanyag a települési szennyvíziszap?

ENERGIAGAZDÁLKODÁS. Fenntartható hulladékgazdálkodás és környezetkímélő cementgyártás: lehet-e alternatív tüzelőanyag a települési szennyvíziszap? ENERGIAGAZDÁLKODÁS Fenntartható hulladékgazdálkodás és környezetkímélő cementgyártás: lehet-e alternatív tüzelőanyag a települési szennyvíziszap? 1 Bolczek Veronika Pálvölgyi Tamás Magyar Cementipari Szövetség

Részletesebben

PANNON EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA IONOS FOLYADÉKOK ALKALMAZÁSA KATALITIKUS REAKCIÓK KÖZEGEKÉNT DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KÉSZÍTETTE: FRÁTER TAMÁS OKL. KÖRNYEZETMÉRNÖK TÉMAVEZETŐ:

Részletesebben

a NAT /2006 nyilvántartási számú akkreditálási státuszhoz

a NAT /2006 nyilvántartási számú akkreditálási státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1101/2006 nyilvántartási számú akkreditálási státuszhoz A Magyar Honvédség Veszélyesanyag Ellátó Központ, Központi Veszélyesanyag Bevizsgáló

Részletesebben

a NAT-1-1015/2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1015/2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1015/2008 számú akkreditálási ügyirathoz A MOL Nyrt. Termékelõállítás és Kereskedelem Finomítás Minõség-ellenõrzés Zalai Finomító Minõség-ellenõrzés

Részletesebben

Energia- és Minőségügyi Intézet Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék. Energiahordozók

Energia- és Minőségügyi Intézet Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék. Energiahordozók Energia- és Minőségügyi Intézet Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék Energiahordozók Energia - energiahordozók 2 Ø Energiának nevezzük valamely anyag, test vagy szerkezet munkavégzésre való képességét.

Részletesebben

LNG felhasználása a közlekedésben. 2015 április 15. Kirilly Tamás Prímagáz

LNG felhasználása a közlekedésben. 2015 április 15. Kirilly Tamás Prímagáz LNG felhasználása a közlekedésben 2015 április 15. Kirilly Tamás Prímagáz Üzemanyagok Fosszilis Benzin Dízel Autógáz (LPG) CNG LNG (LCNG) Alternatív Hidrogén Bioetanol (Kukorica, cukornád) Biodízel (szója,

Részletesebben

SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Szentes Adrienn okleveles vegyészmérnök

Részletesebben

Olefingyártás indító lépése

Olefingyártás indító lépése PIROLÍZIS Olefingyártás indító lépése A legnagyobb mennyiségben gyártott olefinek: az etilén és a propilén. Az etilén éves világtermelése mintegy 120 millió tonna. Hazánkban a TVK-nál folyik olefingyártás.

Részletesebben

Károly Róbert Fıiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011

Károly Róbert Fıiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 Károly Róbert Fıiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 ͳ ȋͳȍ ACTA CAROLUS ROBERTUS 1 (1) FOGLALKOZTATÁS A ZÖLD ZÖLDSÉGHAJTATÓ MODELLGAZDASÁGOKBAN Összefoglalás

Részletesebben

TIOLKARBAMÁT TÍPUSÚ NÖVÉNYVÉDŐ SZER HATÓANYAGOK ÉS SZÁRMAZÉKAIK KÉMIAI OXIDÁLHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA I

TIOLKARBAMÁT TÍPUSÚ NÖVÉNYVÉDŐ SZER HATÓANYAGOK ÉS SZÁRMAZÉKAIK KÉMIAI OXIDÁLHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA I Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 137 146. TIOLKARBAMÁT TÍPUSÚ NÖVÉNYVÉDŐ SZER HATÓANYAGOK ÉS SZÁRMAZÉKAIK KÉMIAI OXIDÁLHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA I. S-ETIL-N,N-DI-N-PROPIL-TIOLKARBAMÁT

Részletesebben

Új kötőanyagrendszer előállítása ipari hulladékanyag mechanokémiai aktiválásával

Új kötőanyagrendszer előállítása ipari hulladékanyag mechanokémiai aktiválásával Új kötőanyagrendszer előállítása ipari hulladékanyag mechanokémiai aktiválásával Szerző: Hullár Hanna Dóra, Anyagmérnök BSc, IV. évfolyam Témavezető: Balczár Ida Anna, PhD hallgató Munka helyszíne: PE-MK,

Részletesebben

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Készítette: az EVEN-PUB Kft. 2014.04.30. Projekt azonosító: DAOP-1.3.1-12-2012-0012 A projekt motivációja: A hazai brikett

Részletesebben

Biomassza hasznosítás és régiók közötti együttm ködés

Biomassza hasznosítás és régiók közötti együttm ködés Biomassza hasznosítás és régiók közötti együttm ködés Biomass Utiization and Interregiona Cooperation Bioetano akamazása hajtóanyagként bes égés motorokná Using bioethano as fue in interna combustion engines

Részletesebben

ETÁN ÉS PROPÁN ÁTALAKÍTÁSA HORDOZÓS PLATINAFÉM- ÉS RÉNIUM- KATALIZÁTOROKON

ETÁN ÉS PROPÁN ÁTALAKÍTÁSA HORDOZÓS PLATINAFÉM- ÉS RÉNIUM- KATALIZÁTOROKON ETÁN ÉS PROPÁN ÁTALAKÍTÁSA HORDOZÓS PLATINAFÉM- ÉS RÉNIUM- KATALIZÁTOROKON Ph.D. értekezés Tolmacsov Péter Témavezető: Dr. Solymosi Frigyes az MTA rendes tagja Szegedi Tudományegyetem Szilárdtest- és Radiokémiai

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

Biodízel előállítása hulladék sütőolajból

Biodízel előállítása hulladék sütőolajból HULLADÉKOK ENERGETIKAI ÉS BIOLÓGIAI HASZNOSÍTÁSA 8.2 Biodízel előállítása hulladék sütőolajból Tárgyszavak: biotechnológia; dízelolaj; hulladékhasznosítás; sütőolaj; üzemanyag. Bevezetés A háztartásokban

Részletesebben

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem?

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem? MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet Budapest II. Pusztaszeri út 59-67 A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem? Várhegyi Gábor Biomassza: Biológiai definíció:

Részletesebben

A TAKARMÁNYOK FEHÉRJE TARTALMÁNAK ÉS AMINOSAV ÖSSZETÉTELÉNEK HATÁSA A TOJÓHIBRIDEK TELJESÍTMÉNYÉRE

A TAKARMÁNYOK FEHÉRJE TARTALMÁNAK ÉS AMINOSAV ÖSSZETÉTELÉNEK HATÁSA A TOJÓHIBRIDEK TELJESÍTMÉNYÉRE A TAKARMÁNYOK FEHÉRJE TARTALMÁNAK ÉS AMINOSAV ÖSSZETÉTELÉNEK HATÁSA A TOJÓHIBRIDEK TELJESÍTMÉNYÉRE HORÁK A. P. HALAS V. CZÁR D. - TISCHLER A. TOSSENBERGER J. Összefoglalás A nagy teljesítményre képes genotípusok

Részletesebben

A kőolaj finomítás alapjai

A kőolaj finomítás alapjai A kőolaj finomítás alapjai Csernik Kornél kcsernik@mol.hu 2016. Október 28. Driving forces Oil growth in the transport sector fuel quantity 2 Driving forces Technology development fuel quality Driving

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t ?fi'szw ülés Hivatal a Az Országgyűlé s Gazdasági és informatikai bizottságai; 2010 OKT 18. Bizottsági módosító javaslat Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! A

Részletesebben

138/2009. (VI. 30.) Korm. rendelet

138/2009. (VI. 30.) Korm. rendelet 138/2009. (VI. 30.) Korm. rendelet a bioüzemanyagok közlekedési célú felhasználásának előmozdítására vonatkozó egyes rendelkezések végrehajtásának szabályairól A Kormány az európai uniós csatlakozással

Részletesebben

A szén-dioxid megkötése ipari gázokból

A szén-dioxid megkötése ipari gázokból A szén-dioxid megkötése ipari gázokból KKFTsz Mizsey Péter 1,2 Nagy Tibor 1 mizsey@mail.bme.hu 1 Kémiai és Környezeti Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem H-1526 2 Műszaki Kémiai Kutatóintézet

Részletesebben

1. feladat Összesen: 26 pont. 2. feladat Összesen: 20 pont

1. feladat Összesen: 26 pont. 2. feladat Összesen: 20 pont É 2048-06/1/ 1. feladat Összesen: 26 pont ) z alábbi táblázatban fontos vegyipari termékeket talál. dja meg a táblázat kitöltésével a helyes információkat! termék lapanyagok Előállítás megnevezése Felhasználás

Részletesebben

TDA-TAR ÉS O-TDA FOLYADÉKÁRAMOK ELEGYÍTHETŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA STUDY OF THE MIXABILITY OF TDA-TAR AND O-TDA LIQUID STREAMS

TDA-TAR ÉS O-TDA FOLYADÉKÁRAMOK ELEGYÍTHETŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA STUDY OF THE MIXABILITY OF TDA-TAR AND O-TDA LIQUID STREAMS Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 147 156. TDA-TAR ÉS O-TDA FOLYADÉKÁRAMOK ELEGYÍTHETŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA STUDY OF THE MIXABILITY OF TDA-TAR AND O-TDA LIQUID STREAMS HUTKAINÉ GÖNDÖR

Részletesebben

a NAT /2008 számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2008 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1015/2008 számú akkreditált státuszhoz A MOL Magyar Olaj - és Gázipari Nyrt. Termékelõállítás és Kereskedelmi Divízió Ellátási Lánc Menedzsment

Részletesebben