KORSZERŰ MOTORBENZINEK ELŐÁLLÍTÁSA KÖNNYŰBENZIN IZOMERIZÁLÓ ÉS KATALITIKUS REFORMÁLÓ ÜZEMEK KAPCSOLATRENDSZERÉNEK VIZSGÁLATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KORSZERŰ MOTORBENZINEK ELŐÁLLÍTÁSA KÖNNYŰBENZIN IZOMERIZÁLÓ ÉS KATALITIKUS REFORMÁLÓ ÜZEMEK KAPCSOLATRENDSZERÉNEK VIZSGÁLATA"

Átírás

1 KORSZERŰ MOTORBENZINEK ELŐÁLLÍTÁSA KÖNNYŰBENZIN IZOMERIZÁLÓ ÉS KATALITIKUS REFORMÁLÓ ÜZEMEK KAPCSOLATRENDSZERÉNEK VIZSGÁLATA VALKAI ISTVÁN (1), HANCSÓK JENŐ (2), SZAUER GYÖRGY (1), SZALMÁSNÉ PÉCSVÁRI GABRIELLA (1) (1) MOL Magyar Olaj és Gázipari Rt. (2) Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék Bevezetés A kőolaj fimomítók technológiai fejlesztéseit az utóbbi évtizedben elsősorban környezetvédelmi törekvések motiválják. A motorbenzin minőségi előírásai a közeljövőben ismét jelentősen szigorodnak, ami elsősorban a gépjárműmotorok károsanyag kibocsátásának csökkentését célozza. A kéntartalom csökkentése lehetővé teszi hatékonyabb katalizátorrendszerek alkalmazását a kipuffogó gázok tisztításában, ami közvetve elősegíti a kisebb széndioxid kibocsátású, üzemanyag takarékos benzinmotor technológiák kifejlesztését. Az Európai Unió tagállamaiban a mai legfeljebb 150 ppm előírás helyett 2005-től kizárólag 50 ppm alatti kéntartalmú motorbenzinek forgalmazhatók, ún. földrajzilag kiegyenlített bázison azonban 10 ppm-nél kisebb kéntartalmú motorbenzint is biztosítani kell, a legkorszerűbb gépjárművek számára. Az MSZ EN 228 sz. magyar szabvány 2000-től a motorbenzinek benzoltartalmának 2-ről max. 1 v/v%-ra történő csökkentését írja elő. Hasonlóképpen csökken a jövőben a megengedhető maximális aromás-, és olefintartalom, és nő a 100 C-ig átdesztilláló könnyű frakció részaránya (E100). Az említett minőségi előírások szigorodását az 1. táblázat szemlélteti. 1. táblázat Motorbenzinek főbb minőségi előírásainak változása Jellemzők MSZ 1998 EU 2000 EU 2005 Reid gőznyomás legfeljebb, kpa Kéntartalom legfeljebb, ppm (10) Benzoltartalom legfeljebb, v/v% 2,0 1,0 1,0 Aromástartalom legfeljebb, v/v% * Olefintartalom legfeljebb, v/v% * E100 legalább, v/v% 40-65/ *nincs előírás A finomítók ezeket a szigorú követelményeket csak jelentős fejlesztések, beruházások árán tudják biztosítani. Előadásunkban a jelenleg rendelkezésre álló motorbenzin keverő komponensek, elsősorban a könnyű izomerátok és a reformált benzin szükségszerű minőség-, illetve hozamváltozásával kapcsolatos vizsgálatainkról számolunk be. Az előadás kapcsolódik a MOL Rt. Dunai Finomító benzin feldolgozó rendszerének tervezett átalakításához, korszerűsítéséhez.

2 A korszerű motorbenzinek komponensei A kőolajfeldolgozás során a desztillációval nyert ún. lepárlási benzineket és egyéb finomítói áramokat kismértékben közvetlenül, nagyobb részben konverziós technológiákban átalakítva használják fel a motorbenzinek keverésére. Ezek a másodlagos katalitikus eljárások elsősorban a kísérleti-, (RON) illetve motoroktánszám (MON) növelésére szolgálnak. A finomítói benzináramokat előállító technológiákat az 1. Ábra mutatja. F űtőgáz K őolaj Nedves gáz Könny űbenzin Nehézbenzin Gázolaj Vákuum gázolaj Desztilláció Gázfrakcionálás Katalitikus reformálás Kénmentesítés, enyhe hidrokrakk (HDS-MHC) Gudron Gudron HDS benzin C 4 frakció Kokszoló Izobután Kokszbenzin Katalitikus krakkolás Alkilálás MTBE Izomerizáció Aromás gyártás 1. ábra Finomítói benzináramokat előállító technológiák n-bután Alkilát MTBE Lepárlási könny űbenzin Izomerát Reformát Aromások Raffinát Lepárlási gázolaj Krakkbenzin Könny ű ciklusolaj Nehéz ciklusolaj Koksz Bitumen A motorbenzin legnagyobb hányadát (60-80 %) általában a reformált benzin és a fluid katalitikus krakküzemben (FCC) keletkező krakkbenzin alkotja. Az FCC benzinben főként a nagy olefintartalom, a reformátumban a nagy aromástartalom biztosítja a jó oktánszámot. A minőségi előírások szigorításával azonban előtérbe kerülnek a benzol-, aromás- és olefinmentes, kis kéntartalmú, ugyanakkor jó oktánszámú, viszonylag kis forráspont-tartományú keverőkomponensek. Ilyenek a könnyű izomerizátumok, az alkilált benzin és az oxigenátok. A fő motorbenzin keverőkomponensek tulajdonságait a 2. táblázat tartalmazza. Látható, hogy a motorbenzinek olefin- és kéntartalmát elsősorban az FCC benzin határozza meg. A reformátum adja az oktántömeg jelentős részét, gyakorlatilag kénmentes, aromástartalma azonban a jövőben korlátozni fogja a bekeverhető mennyiséget. A kisebb mennyiségben rendelkezésre álló könnyebb komponensek közül a metil-tercbutil-éter (MTBE) jövője bizonytalan, hiszen vízoldhatósága miatt alkalmazását már ma is több államban korlátozni kívánják a vízminőség védelme érdekében. Az alkiláló kapacitások növelését az alkilátum előnyös tulajdonságai ellenére is korlátozza a jelentős beruházás igény és a veszélyesnek ítélt hidrogén-fluorid katalizátort alkalmazó technológia. Ma már rendelkezésre állnak biztonságosabb, új típusú katalizátor rendszereken alapuló eljárások, a kapacitás növelés lehetősége azonban a fő alapanyag ellátó FCC üzem kapacitásától és működésétől is függ.

3 A könnyű izomerizátumok a jövőben a motorbenzinek meghatározó komponensei lesznek. Egyes technológiák lehetővé teszik ppm kéntartalmú könnyűbenzin alapanyag feldolgozását is, ekkor az izomerizátumok kéntartalma jelentős lehet [1]. Az alapanyag kénmentesítésével ez 1 ppm alá csökkenthető, a viszonylag kis oktánszám és nagy gőznyomás miatt azonban a meghatározó keverőkomponensek izomerizátummal nem helyettesíthetők tetszőleges mértékben. A katalitikus reformáló és könnyűbenzin izomerizáló üzemek alapanyaga egyaránt lepárlási benzin, de a forráspont tartomány és komponens összetétel eltérő. A reformáló alapanyagok (közép- és nehézbenzinek) általában jelentős mennyiségű C 6 komponenst tartalmaznak, amelyek részben benzollá alakulnak. A reformátum benzoltartalmát redesztillációval állítják be az előírt értékre. A kidesztillált benzolpárlatot többnyire aromás extrakcióval dolgozzák fel, és desztillációs elválasztás után értékesítik a benzolt. A reformátum nagyobb része motorbenzin keverő komponens. 2. táblázat Benzinkeverő komponensek jellemzői Reformátum FCC benzin Alkilát MTBE ic5 frakció frakció frakció RON , MON 89, , Benzol, v/v% 0, Aromás, v/v% , Olefin, v/v% 0, Kén, sppm RVP, kpa E100, v/v% Sűrűség, kg/m3 0,822 0,746 0,695 0,746 0,625 0,65 0,586 ic6 C4 Az alapanyag desztillációs vágásának módosításával a C 6 komponensek részben vagy teljesen átvihetők az izomerizáló alapanyagba, majd jó hozammal (97-99,5%) benzolmentes izomerizátummá alakíthatók. Ez lehetőséget ad az izomerizáló és reformáló üzemek működésének kölcsönös optimálására, a motorbenzin minőségi és mennyiségi igényektől függően. Katalitikus reformálás A reformálás elsődleges célja a lepárlási benzinek aromástartalmának és ezzel oktánszámának növelése. Ennek során az alapanyagban levő paraffinok és naftének aromásokká és egyéb melléktermékekké alakulnak. Közben hidrogén keletkezik, így a reformáló üzem a finomító egyik meghatározó hidrogénforrása. Mivel a szigorodó motorhajtóanyag minőségi előírások többnyire új hidrogénező technológiák bevezetését követelik meg, a reformáló hidrogén termelése közvetlenül hat a finomító gazdaságosságára. Ez is lényeges szempont az izomerizáció és reformálás kapcsolatának vizsgálatánál.

4 A reformálás reakciósémáját a 2. ábra mutatja [2]. Az alkalmazott katalizátor általában egy kétfémes rendszer, Pt/Re, Pt/Ge, Pt/Ir vagy Pt/Sn alumínium oxid vagy zeolit hordozón. A platina a dehidrogénező aktivitást biztosítja, míg a második fém a szelektivitást növeli, illetve korlátozza a kokszképződést [3]. n-paraffinok S Ciklohexánok F Krakkolt termékek S Ciklopentánok Aromások i-paraffinok Könnyebb aromások Katalizátor funkciók: F - fémes S - savas 2.ábra Katalitikus reformálás reakciósémája A hagyományos állóágyas, ún. szemiregeneratív technológiák barg nyomáson, C hőmérsékleten működnek, 5-7 mol/mol H 2 /CH arány mellett. A nagy hőmérsékleten fellépő kokszképződés miatt a katalizátort periodikusan regenerálni kell. A nagy hidrogén parciális nyomás lehetővé teszi, hogy a ciklusidő elérje a 6-12 hónapot. Ugyanakkor a magas nyomás termodinamikailag kedvezőtlen a cikloparaffinok dehidrogéneződése szempontjából, de elősegíti a hidrokrakkolási mellékreakciókat. Ezért az aromás hozam viszonylag alacsony. A korszerű reformáló technológiák folyamatos katalizátor regenerálást (CCR) alkalmaznak, emiatt lehetséges a nyomás (5-6 barg) és a H 2 /CH arány (2-3 mol/mol) csökkentése. A kisebb reaktor nyomásnak köszönhetően a reformátum aromás tartalma elérheti a 80%-ot, a C 5 + hozam megközelíti a 90%-ot. A reformálási reakciók relatív sebessége a 3. táblázatban látható. Megfigyelhető, hogy a sebességmeghatározó lépés a paraffinok gyűrűzáródása, ezen belül a C 6 paraffinok ciklizációja jóval lassabban megy végbe, mint a nagyobb szénatomszámú paraffinoké. A cikloparaffinok aromásokká történő dehidrogénezésének sebessége két nagyságrenddel nagyobb. 3. táblázat Reformálási reakciók relatív sebessége Szénhidrogén Paraffinok Alkil-ciklopentánok Alkil-ciklohexánok Szénatomszám C 6 C 7 C 6 C 7 C 6 C 7 Paraffin izomerizáció Naftén izomerizáció Dehidrociklizáció 1 4 Hidrokrakkolás 3 4 Gyűrűnyitás 5 3 Dehidrogénezés Technológiai paraméterek: 5-21 barg, C, 5-7 mol/mol H2/CH

5 A hexánvegyületek hidrokrakkolódási sebessége mintegy háromszorosa a dehidro-ciklizációnak. Az előzőek miatt a nagy C 6 paraffin tartalmú alapanyagokkal elérhető aromás- és folyadékhozam kicsi, motorbenzin komponens gyártás esetén pedig a benzoltartalom beállításához a reformátum redesztillációja szükséges. Célszerűnek látszik tehát a hexánok eltávolítása a reformáló alapanyagból, mivel katalitikus izomerizációval hatékonyabban, nagyobb hozammal alakíthatók motorbenzin keverő komponenssé. Az így nehezített reformáló alapanyag ugyanakkor szintén jobb termékhozammal, kisebb energia felhasználással reformálható, esetleg a benzol desztillációs elválasztása is elhagyható lesz. Könnyűbenzin izomerizáció A paraffinok hidroizomerizációjának mechanizmusát a 3. ábra mutatja. A könnyűbenzin izomerizáció során az 5-6 szénatomszámú normál paraffinokat elágazó láncú izomerekké alakítják az oktánszám növelése céljából. A technológiai paraméterek a korszerű technológiák esetén az alkalmazott katalizátor rendszertől függően a következők: nyomás barg, hőmérséklet C, folyadék térsebesség 1-3 h -1, H 2 /CH arány max. 2 mol/mol [4]. Az izomerizáció egyensúlyi folyamat, a kisebb hőmérséklet termodinamikailag kedvező. A Pt/Al 2 O 3 /Cl - alapú katalizátorok alacsony hőmérsékleten aktívak, de kén- és vízmentes alapanyagot követelnek meg. A legújabb szulfátozott ZrO 2 katalizátorok kevésbé érzékenyek az alapanyag szennyezőire, C tartományban működnek. A Pt/zeolit katalizátorok ppm kéntartalmú alapanyaggal is alkalmazhatók, üzemi hőmérsékletük C. Normál olefin képződés (CH 2 ) 2 CH 2 (CH 2 ) 2 CH=CH 2 + H 2 Karbónium ion képződés Pt (CH 2 ) 2 CH = CH 2 + H + A - (CH 2 ) 2 CH + A Karbónium ion átrendeződés (CH 2 ) 2 CH CH 2 C Izo olefin képződés CH 2 C + A CH 2 C =CH 2 + H A Izo paraffin képződés CH 2 C =CH 2 + H 2 CH 2 CH Pt 3. ábra Hidroizomerizáció mechanizmusa

6 A MOL Rt. Dunai Finomító jelenleg kizárólag n-pentán alapanyagot izomerizál, zeolit katalizátoros technológiával. Az üzemi termékáramok kénvegyület eloszlását a 4. táblázatban foglaltuk össze. Vegyület 4. táblázat Izomerizáló üzem termékeinek kéneloszlása Normál forrpont Propán-bután ic 5 C termékben frakcióban nc 5 frakcióban ppm ppm ppm H2S ,8 0 0 COS -50 0,4 0 0 Me-merkaptán 6 38,5 0 0 Et-merkaptán 35 33,2 51,6 0,3 Dimetil-szulfid 37 0,8 3,9 0 Széndiszulfid 46 2,3 2,8 i-propil-merkaptán 53 4,9 81,4 Nem azonosított 1,8 1,2 kénvegyület Propán -42 2,54 i-bután -12 7,77 n-bután -1 89,10 2,30 i-pentán 28 0,15 84,90 8,88 n-pentán 36 12,80 90,90 Látható, hogy az izopentán termék kéntartalmának nagyrészét egyetlen komponens, etil-merkaptán alkotja, amely a desztillációs elválasztásnál megoszlik a propán-bután és izopentán termékek között. Szimulációs számításokat végeztünk, amelyek szerint a desztillációs paraméterek módosításával az izopentán kéntartalma csökkenthető, de kénmentes termék ezen az úton nem állítható elő. A max. 10 ppm kéntartalmú motorbenzinek megjelenésével várhatóan szükség lesz az izomerizáló alapanyag hidrogénező kénmentesítésére is. A kénmentes alapanyag növeli a katalizátor aktivitását, lehetővé teszi kisebb reaktorhőmérséklet alkalmazását, ami jobb izomerizátum hozamot és nagyobb oktánszámot eredményez. Ugyanakkor lehetővé teszi nagyobb mennyiségű alapanyag feldolgozását, és ezzel a C 6 frakció izomerizációját is. Az új alapanyag minőség hatása az izomerizáló és reformáló üzemek működésére A Dunai Finomító benzin feldolgozó rendszerének tervezett átalakítását figyelembe véve, szimulációs számítással meghatároztuk a nehezített izomerizáló alapanyag várható összetételét (5. táblázat). Látható, hogy a reaktor alapanyag hexán tartalma kb. 50%-ra, ugyanakkor a folyadék térsebesség a jelenlegi értéknek mintegy kétszeresére (kb. 2 h -1 ) nő. Változatlan katalizátor térfogat és típus esetén (minimális beruházási költség) az előzetes laboratóriumi tesztek szerint 1-2 % izomerizátum hozamcsökkenés várható, a könnyű izomerizátum mennyisége azonban közel kétszeresére nő. Mivel a CCR reformáló katalizátor laboratóriumi tesztelésére alkalmas berendezés nem állt rendelkezésünkre, a nehezített alapanyag reformálhatóságát üzemkísérlettel vizsgáltuk (6. táblázat).

7 5. táblázat Izomerizáló reaktor alapanyag Jelenleg Tervezett Sűrűség 15 C-on, kg/m i-c 5, m/m% 11,22 5,00 n-c 5, m/m% 87,42 44,05 C 6 +, m/m% 0,99 50,95 Össz. kéntartalom, ppm 62,6 0,5 Össz. nitrogéntartalom, ppm 0,6 0,5 Víztartalom, ppm 91 <10 6. táblázat Reformáló üzemkísérletek eredménye Alapanyag ASTM D86 Kfp/Vfp, C 90/168 92/ /170 Számított 114/168 Reformáló alapanyag, t/h 74,9 73,9 82,9 52,5 Alapanyag paraffin tartalma, m/m% 51,78 54,46 n.a. 52,96 Alapanyag naftén tartalma, m/m% 35,76 33,67 n.a. 32,67 Alapanyag aromás tartalma, m/m% 11,68 10,80 n.a. 14,04 Alapanyag C 6 tartalma, m/m% 6,82 7,65 0,29 0,82 Alapanyag C 7 tartalma, m/m% 21,05 24,77 26,6 10,01 C 5 + hozam, m/m% 87,5 87,03 87,47 92,2 Hidrogén hozam, m/m% 3,1 n.a. 3,20 3,18 Reformátum benzoltartalma, m/m% 3,68 4,88 0,86 1,42 Reformátum aromástartalma, m/m% 74,06 78,56 76,76 84,32 Toluol hozam, m/m% 13,01 17,21 16,81 10,59 C 8 aromás hozam, m/m% 17,78 24,16 22,76 24,59 Reformátum RON 100,0 101, ,4 A táblázat első két oszlopa a jelenlegi, kb. 90 C kezdőforrpontú alapanyaggal, a második két oszlop pedig a nehezített, C kezdőforráspontú alapanyaggal kapott számított, illetve mért adatokat tartalmazza. A jelenlegi üzemi benzinfrakcionáló rendszer nem tette lehetővé a C 6 és C 7 komponensek éles elválasztását, ezért a hexánok kinyerésével a toluol hozam is jelentősen csökkent. A benzinfrakcionálás vágási struktúráját módosítani kell a megfelelő elválasztáshoz.

8 Így is jól látható azonban, hogy a reformátum hozam kb. 5 %-kal, a reformátum aromás tartalma 6-10%-kal nőtt. Ugyanakkor a reformátum benzoltartalma az alapanyag C 6 tartalmának eltávolítása ellenére sem csökkent 1,4 m/m% alá. Ennek oka, hogy a nehezebb aromások dezalkileződésével is keletkezik benzol, tehát az előírt motorbenzin minőség továbbra is csak a reformátum redesztillációjával tartható megbízhatóan. Az alapanyagra vonatkoztatott hidrogén hozam növekedés 0,08%, ami a finomítóban kb. 700 Nm 3 /h többlet hidrogént eredményez, a reformáló üzem maximális kapacitás kihasználása esetén. Ez elegendő a könnyűbenzin izomerizáló üzem jelenlegi hidrogén igényének biztosítására. A reformátum kísérleti oktánszáma a nagyobb aromástartalomnak köszönhetően 2,4 oktán ponttal nőtt. Összefoglalás Laboratóriumi és üzemkísérleteket, valamint szimulációs számításokat végeztünk annak megállapítására, hogy hogyan változik a könnyűbenzin izomerizáló és katalitikus reformáló üzemek működése, termékhozama és minősége, ha a C 6 paraffinok nagyrészét eltávolítjuk a reformáló alapanyagból, és izomerizáljuk. A növelt kezdőforrpontú reformáló alapanyag hatására a reformátum aromástartalma, oktánszáma és hozama, valamint a hidrogén hozam jelentősen nőtt. Megállapítottuk, hogy a kb. 50% C 6 tartalmú izomerizáló alapanyag a Dunai Finomító jelenlegi izomerizáló technológiájával feldolgozható. A folyadék térsebesség növekedése miatt az izomerizátum hozam várhatóan 1-2 %-kal csökken, de az összes izomerizátum mennyisége kb. kétszeresére nő. Az így előállított többlet izomerizátum, mint benzol-, aromás- és kénmentes keverőkomponens, elősegíti a környezetvédelmi szempontból kedvező tulajdonságokkal rendelkező, korszerű motorbenzinek előállítását. Felhasznált irodalom: [1] J. Hancsók, A. Holló, I. Valkai: Production of engine gasolines with reduced sulfur content and increased content of isoparaffines. Fuels rd International Colloquium, Esslingen. January [2] CCR Platforming Process. UOP Ltd [3] Lengyel Attila, Valkai István: Katalitikus reformálás. Magyar Kémikusok Lapja, 1996/10. [4] M.E. Reno, R.S. Haizmann, B.H. Johnson: Improved profits with paraffin isomerization innovations. UOP Ltd

KŐOLAJFELDOLGOZÁSI TECHNOLÓGIÁK

KŐOLAJFELDOLGOZÁSI TECHNOLÓGIÁK KŐOLAJFELDOLGOZÁSI TECHNOLÓGIÁK Mi a kőolaj? Nyersolajnak nevezzük azokat a szerves anyagokat, amelyek folyékony halmazállapotúak az őket tartalmazó réteg körülményei között. A kőolaj összetétele: szénhidrogének

Részletesebben

Mobilitás és Környezet Konferencia

Mobilitás és Környezet Konferencia Mobilitás és Környezet Konferencia Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 2012. január 2. Nagy energiatartalmú, környezetbarát dízelgázolajok előállításának vizsgálata Varga Zoltán, Hancsók Jenő MOL Ásványolaj-

Részletesebben

Ki tud többet a kőolajfeldolgozásról? 2. forduló Kőolaj-feldolgozás

Ki tud többet a kőolajfeldolgozásról? 2. forduló Kőolaj-feldolgozás Ki tud többet a kőolajfeldolgozásról? 2. forduló Kőolaj-feldolgozás 2016.10.27 Az OLAJIPAR számokban A 2. legfontosabb iparág a világon 4 milliárd t/év kőolaj felhasználás a világon 1,8 milliárd l/év benzin

Részletesebben

Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék

Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék Petrolkémiai alapanyagok és s adalékok eláll llítása manyag m hulladékokb kokból Angyal András PhD hallgató Veszprémi Egyetem, Ásványolaj és Széntechnológiai Tanszék Veszprém, 2006. január 13. 200 Mt manyag

Részletesebben

MOL MOTORBENZINEK (ESZ-95, ESZ-98)

MOL MOTORBENZINEK (ESZ-95, ESZ-98) MOL MOTORBENZINEK (ESZ-95, ESZ-98) FELHASZNÁLÁSI TERÜLET A motorbenzinek a szikragyújtású belsô égésû motorok (Otto-motorok) üzemanyagai. Az Ottomotorok mûködési elve szerint a hajtóanyagot a levegôvel

Részletesebben

A kőolaj finomítás alapjai

A kőolaj finomítás alapjai A kőolaj finomítás alapjai Csernik Kornél kcsernik@mol.hu 2016. Október 28. Driving forces Oil growth in the transport sector fuel quantity 2 Driving forces Technology development fuel quality Driving

Részletesebben

Jellemző szénhidrogén típusok

Jellemző szénhidrogén típusok Kőolajfeldolgozás A kőolaj összetétele: - szénhidrogének -S, O, N, P vegyületek -fém vegyületek (V, Ni, Cu, Co, Mo, Pb, Cr, As) H 2 S és víz Elemi összetétel: C 79,5-88,5%, H 10-15,5% Jellemző szénhidrogén

Részletesebben

KİOLAJFELDOLGOZÁS. Krutek Tímea 2010. november 12. Ki tud többet a kıolajfeldolgozásról? Vetélkedı általános iskolák 7-8. osztályos csapatai számára

KİOLAJFELDOLGOZÁS. Krutek Tímea 2010. november 12. Ki tud többet a kıolajfeldolgozásról? Vetélkedı általános iskolák 7-8. osztályos csapatai számára KİOLAJFELDOLGOZÁS Krutek Tímea 2010. november 12. Ki tud többet a kıolajfeldolgozásról? Vetélkedı általános iskolák 7-8. osztályos csapatai számára 3 dolog, amire koncentrálj az elıadás alatt! Mi a kıolaj

Részletesebben

Ki tud többet a kőolajfeldolgozásról? 2. forduló Kőolaj-feldolgozás

Ki tud többet a kőolajfeldolgozásról? 2. forduló Kőolaj-feldolgozás Ki tud többet a kőolajfeldolgozásról? 2. forduló Kőolaj-feldolgozás A Dunai Finomító egész területe fokozottan tűz- és robbanásveszélyes Mire koncentrálj az előadás alatt? 4 dolog Mi a kőolaj desztilláció

Részletesebben

BIO-MOTORHAJTÓANYAGOK JELEN ÉS A JÖVŐ

BIO-MOTORHAJTÓANYAGOK JELEN ÉS A JÖVŐ 821 Veszprém, Pf. 158., Tel. +36 88 624217 Fax: +36 88 62452 BIOMOTORHAJTÓANYAGOK JELEN ÉS A JÖVŐ Hancsók Jenő Krár Márton, Magyar Szabolcs I. Ökenergetikai és IX. Biomassza Konferencia Sopron 26. március

Részletesebben

KŐOLAJ-FELDOLGOZÁS. Ki tud többet a kőolaj-feldolgozásról? Vetélkedő általános iskolák 7-8. osztályos csapatai számára

KŐOLAJ-FELDOLGOZÁS. Ki tud többet a kőolaj-feldolgozásról? Vetélkedő általános iskolák 7-8. osztályos csapatai számára KŐOLAJ-FELDOLGOZÁS Ki tud többet a kőolaj-feldolgozásról? Vetélkedő általános iskolák 7-8. osztályos csapatai számára 3 dolog, amire koncentrálj az előadás alatt! Mi a kőolaj desztilláció lényege? Hogyan

Részletesebben

ELŐHIDROGÉNEZETT NÖVÉNYOLAJOK IZOMERIZÁLÁSA. Krár Márton, Hancsók Jenő

ELŐHIDROGÉNEZETT NÖVÉNYOLAJOK IZOMERIZÁLÁSA. Krár Márton, Hancsók Jenő ELŐHIDROGÉNEZETT NÖVÉNYOLAJOK IZOMERIZÁLÁSA Krár Márton, Hancsók Jenő Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet Ásványolaj- és Széntechnológia Intézeti Tanszék MŰSZAKI KÉMIAI NAPOK 07 2007.

Részletesebben

OLDÓSZEREK DUNASOL FELHASZNÁLÁSI TERÜLET. Az alacsony aromás- és kéntartalmú oldószercsalád

OLDÓSZEREK DUNASOL FELHASZNÁLÁSI TERÜLET. Az alacsony aromás- és kéntartalmú oldószercsalád OLDÓSZEREK DUNASOL FELHASZNÁLÁSI TERÜLET Az alacsony aromás- és kéntartalmú oldószercsalád (60 220 C) forráspont-tartományú szénhidrogének) alkalmazási területe igen széles: foltbenzinként, növényolajiparban

Részletesebben

Ipari n-hexán-frakcióban, mely 2 % C 6 -izomert tartalmazott néhány tized % pentán mellett, a benzol koncentrációját 0-5 % között, a C 2 H 5 SH-ként

Ipari n-hexán-frakcióban, mely 2 % C 6 -izomert tartalmazott néhány tized % pentán mellett, a benzol koncentrációját 0-5 % között, a C 2 H 5 SH-ként T 43524 OTKA Zárójelentés 2003-2006 Az egyre szigorodó környezetvédelmi előírások a gépjárművek káros emissziójának egyre alacsonyabb határértékeit szabják meg, melyeket a motorhajtóanyagok minőségjavításával,

Részletesebben

Mobilitás és Környezet Konferencia

Mobilitás és Környezet Konferencia Mobilitás és Környezet Konferencia Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 2012. január 23. Motorbenzin- és gázolaj-keverőkomponensek előállítása melléktermékként keletkező könnyű olefinekből Skodáné Földes

Részletesebben

Mobilitás és Környezet Konferencia

Mobilitás és Környezet Konferencia Mobilitás és Környezet Konferencia Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 2012. január 23. KORSZERŰ ÜZEMANYAGOK A KULCSKOMPONENSEK Hancsók Jenő MTA doktora, egyetemi tanár Hancsók Jenő Korszerű Üzemanyagok,

Részletesebben

EGYEDI AROMÁSOK TOLUOL

EGYEDI AROMÁSOK TOLUOL EGYEDI AROMÁSOK TOLUOL FELHASZNÁLÁSI TERÜLET A toluol fontos kémiai oldószer, alapanyaga sokféle intermediernek. Polimer mûanyagok, mûszálak, mûgyanták és mûgumik, festékek, mosószerek, oldószerek elôállítására

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2004 Ülésdokumentum 2009 C6-0267/2006 2003/0256(COD) HU 06/09/2006 Közös álláspont A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai

Részletesebben

OLDÓSZEREK PETRÓLEUM FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

OLDÓSZEREK PETRÓLEUM FELHASZNÁLÁSI TERÜLET OLDÓSZEREK PETRÓLEUM FELHASZNÁLÁSI TERÜLET A petróleumot (130 300 C forrásponttartományon belüli szénhidrogén-frakció) világítási célokra, továbbá mosófolyadékok, autóápolási és zsíroldó anyagok elôállítására

Részletesebben

A termikus hőbontás technológiájának analitikai kémiai háttere és anyagminőségi kérdései

A termikus hőbontás technológiájának analitikai kémiai háttere és anyagminőségi kérdései Pirolízis szakmai konferencia A termikus hőbontás technológiájának analitikai kémiai háttere és anyagminőségi kérdései Dr. Lányi Katalin SZIE GAEK 2013. szeptember 26. Bevezető gondolatok Egy Világbank

Részletesebben

BEVEZETÉS A KŐOLAJFELDOLGOZÁS TECHNOLÓGIÁJÁBA

BEVEZETÉS A KŐOLAJFELDOLGOZÁS TECHNOLÓGIÁJÁBA Dr. Széchy Gábor egyetemi docens BEVEZETÉS A KŐOLAJFELDOLGOZÁS TECHNOLÓGIÁJÁBA A MOL Rt. Dunai Finomító rövid technológiai leírását és blokksémáját a MOL Rt. bocsátotta rendelkezésünkre (2.2 fejezet) A

Részletesebben

Kőolaj és földgáz keletkezése és előfordulása

Kőolaj és földgáz keletkezése és előfordulása A kőolaj és a földgáz kitermelése, feldolgozása és hasznosítása tartozik ide. Manapság az egyik legfontosabb alapágazat. A készletek véges volta súlyos problémákat vet fel. A világ második legfontosabb

Részletesebben

MESTERSÉGES TÜZELŐANYAGOK ÉS MOTORHAJTÓANYAGOK

MESTERSÉGES TÜZELŐANYAGOK ÉS MOTORHAJTÓANYAGOK MESTERSÉGES TÜZELŐANYAGOK ÉS MOTORHAJTÓANYAGOK Előzmények Kőolaj Kialakulása kb. 500millió évvel ezelőtt kezdődött és kb. 1 millió éve fejeződött be. Ehhez képest a készleteket közel 200 év alatt használja

Részletesebben

Mobilitás és környezet

Mobilitás és környezet Mobilitás és környezet SZERKESZTŐK HANCSÓK JENŐ, BALADINCZ JENŐ, MAGYAR JÁNOS PANNON EGYETEMI KIADÓ ÉS KÖNYVESBOLT 01_144.indd 3 2008/10/16 11:17:28 A könyv megjelenését támogatta a VEGYIPARI KOOPERÁCIÓS

Részletesebben

GÁZTURBINÁS LÉGI JÁRMÛVEK TÜZELÔANYAGAI MOL JET-A1

GÁZTURBINÁS LÉGI JÁRMÛVEK TÜZELÔANYAGAI MOL JET-A1 JET A1 fuzet OK 6.qxd 5/31/05 3:05 PM Page 1 JET A1 fuzet OK 6.qxd 5/31/05 3:05 PM Page 2 GÁZTURBINÁS LÉGI JÁRMÛVEK TÜZELÔANYAGAI MOL JET-A1 FELHASZNÁLÁSI TERÜLET A JET-A1 sugárhajtómû-tüzelôanyag a korszerû

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2010 számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2010 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1101/2010 számú akkreditált státuszhoz A Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis Üzemanyag Bevizsgáló Alosztály 1 (2378 Pusztavacs,

Részletesebben

DIESEL-MOTOROK BIOMASSZA EREDETŰ MOTORHAJTÓANYAGAI

DIESEL-MOTOROK BIOMASSZA EREDETŰ MOTORHAJTÓANYAGAI DIESEL-MOTOROK BIOMASSZA EREDETŰ MOTORHAJTÓANYAGAI Hancsók Jenő, D.Sc. egyetemi tanár, tanszékvezető Pannon Egyetem, Tanszék A Magyar Tudomány Ünnepe Kreatív Magyarország Mérnöki tudás Múlt, Jelen, Jövő

Részletesebben

1. feladat Összesen: 26 pont. 2. feladat Összesen: 20 pont

1. feladat Összesen: 26 pont. 2. feladat Összesen: 20 pont É 2048-06/1/ 1. feladat Összesen: 26 pont ) z alábbi táblázatban fontos vegyipari termékeket talál. dja meg a táblázat kitöltésével a helyes információkat! termék lapanyagok Előállítás megnevezése Felhasználás

Részletesebben

Badari Andrea Cecília

Badari Andrea Cecília Nagy nitrogéntartalmú bio-olajokra jellemző modellvegyületek katalitikus hidrodenitrogénezése Badari Andrea Cecília MTA Természettudományi Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai Intézet, Környezetkémiai

Részletesebben

Versenyképes Üzemanyag Fejlesztés. Holló András, Thernesz Artur 2012.01.23.

Versenyképes Üzemanyag Fejlesztés. Holló András, Thernesz Artur 2012.01.23. Versenyképes Üzemanyag Fejlesztés Holló András, Thernesz Artur 2012.01.23. Ahogy a Fogyasztó Szeretné Jobbat, Gyorsabban, Messzebbre Japán autók elterjedése Tüzelőolaj alkalmazása hajókban Turbódízel teherautók

Részletesebben

a NAT /2006 nyilvántartási számú akkreditálási státuszhoz

a NAT /2006 nyilvántartási számú akkreditálási státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1101/2006 nyilvántartási számú akkreditálási státuszhoz A Magyar Honvédség Veszélyesanyag Ellátó Központ, Központi Veszélyesanyag Bevizsgáló

Részletesebben

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával www.chem.elte.hu/pr Kvíz az előző előadáshoz Programajánlatok március 5. 16:00 ELTE Kémiai Intézet 065-ös terem Észbontogató (www.chem.elte.hu/pr)

Részletesebben

Aromás vegyületek gyártása, felhasználása. Dr. Fürcht Ákos BME

Aromás vegyületek gyártása, felhasználása. Dr. Fürcht Ákos BME Aromás vegyületek gyártása, felhasználása Dr. Fürcht Ákos 2016.09.20. BME Aromás vegyületek Források Aromás források Összetétel Aromás vegyületek Felhasználás Benzol Történelem Michael Faraday 1825 először

Részletesebben

Aromás és Xilolizomerizáló Üzem bemutatása

Aromás és Xilolizomerizáló Üzem bemutatása Aromás és Xilolizomerizáló Üzem bemutatása Németh Tamás ARE Blokk Technológiai Koordinátor tamnemeth@mol.hu 2015.10.30 Az Extrakcióról röviden Az Aromás Üzem története Alapanyag vonal Extrakció Rektifikáló

Részletesebben

A szénhidrogénipar katalitikus technológiái

A szénhidrogénipar katalitikus technológiái A szénhidrogénipar katalitikus technológiái Tungler Antal 2012 MTA EK IKI Témakörök: Katalitikus technológiák a finomítókban, FCC, GOK, hidrokrakk, reformálás Fischer-Tropsch szintézis Finomítói hulladékok

Részletesebben

A Dunai Finomító története

A Dunai Finomító története Tisztelt Hallgatóság, kedves vendégeink! Hölgyeim és Uraim! A Dunai Finomító története Galambos László MOL Finomítás igazgató Zalaegerszeg, 2010. október 27. A MOL Finomítás nevében tisztelettel köszöntöm

Részletesebben

NAGY ENERGIATARTALMÚ, KÖRNYEZETBARÁT HAGYOMÁNYOS ÉS ALTERNATÍV MOTORHAJTÓANYAGOK KUTATÁSA-FEJLESZTÉSE

NAGY ENERGIATARTALMÚ, KÖRNYEZETBARÁT HAGYOMÁNYOS ÉS ALTERNATÍV MOTORHAJTÓANYAGOK KUTATÁSA-FEJLESZTÉSE NAGY ENERGIATARTALMÚ, KÖRNYEZETBARÁT HAGYMÁNYS ÉS ALTERNATÍV MTRHAJTÓANYAGK KUTATÁSA-FEJLESZTÉSE Tóth Csaba okleveles vegyészmérnök Dr. Hancsók Jenő egyetemi tanár Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki

Részletesebben

Petrolkémia. Gresits Iván

Petrolkémia. Gresits Iván Petrolkémia Gresits Iván gresits@mail.bme.hu Petrolkémia kőolaj komponensek feldolgozásával foglalkozó iparág. Nyersanyagai: különböző földgázok, finomítói gázok, benzinpárlatok, gázolajok és kőolaj maradványok.

Részletesebben

1. Ábra Az n-paraffinok olvadáspontja és forráspontja közötti összefüggés

1. Ábra Az n-paraffinok olvadáspontja és forráspontja közötti összefüggés Nagy izoparaffin-tartalmú gázolajok előállításának vizsgálata Investigation of production of gas oils with high isoparaffin content Pölczmann György, Hancsók Jenő Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki

Részletesebben

2004.március A magyarországi HPV lista OECD ajánlás szerint 1/6. mennyiség * mennyiség* kategória ** (Use pattern)

2004.március A magyarországi HPV lista OECD ajánlás szerint 1/6. mennyiség * mennyiség* kategória ** (Use pattern) 2004.március A magyarországi HPV lista OECD ajánlás szerint 1/6 1 74-86-2 Acetilén Disszugáz 2 107-13-1 Akrilnitril 2-propénnitril Zárt rendszerben használva 3 7664-41-7 Ammónia 1A Nem izolált intermedierek

Részletesebben

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás I.

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás I. Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás I. Halmazállapotok, fázisok Fizikai állapotváltozások (fázisátmenetek), a Gibbs-féle fázisszabály Fizikai módszerek anyagok tisztítására - Szublimáció

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1240/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1240/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1240/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ÁMEI Ásványolajtermék Minőségellenőrzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek Hő felszabadítás katalitikus izzótéren, (ULE) ultra alacsony káros anyag kibocsátáson és alacsony széndioxid kibocsátással. XIV. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIÁT

Részletesebben

Kitöltési útmutató az OSAP 2261. nyilvántartási számú adatlaphoz. Tábla 1

Kitöltési útmutató az OSAP 2261. nyilvántartási számú adatlaphoz. Tábla 1 Kitöltési útmutató az OSAP 2261. nyilvántartási számú adatlaphoz. Az adatlapon a kőolaj ellátás, forgalom adatait kérjük megadni a tárgyhónapra vonatkozóan. Az adatlap felépítése: Tábla1 Elsődleges termékek

Részletesebben

JELENTÉS. MPG-Cap és MPG-Boost hatásának vizsgálata 10. Üzemanyag és Kenőanyag Központ Ukrán Védelmi Minisztérium

JELENTÉS. MPG-Cap és MPG-Boost hatásának vizsgálata 10. Üzemanyag és Kenőanyag Központ Ukrán Védelmi Minisztérium JELENTÉS MPG-Cap és MPG-Boost hatásának vizsgálata 10. Üzemanyag és Kenőanyag Központ Ukrán Védelmi Minisztérium 1. Termék leírás Az MGP-Cap és MPG-Boost 100%-ban szerves vegyületek belső égésű motorok

Részletesebben

Bevezetés. Motorbenzin. Dízelgázolaj. Felhasznált mennyiség 10 6 t/év

Bevezetés. Motorbenzin. Dízelgázolaj. Felhasznált mennyiség 10 6 t/év Csökkentett aromástartalmú sugárhajtómű üzemanyagok Reduced aromatic jet fuel Eller Zoltán, Hancsók Jenő Pannon Egyetem, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék H-82 Veszprém, Egyetem utca

Részletesebben

Mekkora az égés utáni elegy térfogatszázalékos összetétele

Mekkora az égés utáni elegy térfogatszázalékos összetétele 1) PB-gázelegy levegőre 1 vonatkoztatott sűrűsége: 1,77. Hányszoros térfogatú levegőben égessük, ha 1.1. sztöchiometrikus mennyiségben adjuk a levegőt? 1.2. 100 % levegőfelesleget alkalmazunk? Mekkora

Részletesebben

Szénhidrogén elegy rektifikálásának modellezése

Szénhidrogén elegy rektifikálásának modellezése Hőmérséklet C Szénhidrogén elegy rektifikálásának modellezése 1. Elméleti összefoglalás Napjainkban a kőolaj az egyik legfontosabb bányászott és feldolgozott nyersanyag, meghatározó primer energia hordozó.

Részletesebben

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS HÍDFŐ-PLUSSZ IPARI,KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Székhely:2112.Veresegyház Ráday u.132/a Tel./Fax: 00 36 28/384-040 E-mail: laszlofulop@vnet.hu Cg.:13-09-091574

Részletesebben

Alkánok összefoglalás

Alkánok összefoglalás Alkánok összefoglalás Nem vagyok különösebben tehetséges, csak szenvedélyesen kíváncsi. Albert Einstein Rausch Péter kémia-környezettan tanár Szénhidrogének Szénhidrogének Telített Telítetlen Nyílt láncú

Részletesebben

19_1. Motorhajtóanyagok

19_1. Motorhajtóanyagok 2012.02.10. 19_1. Motorhajtóanyagok Fosszilis eredetű motorhajtóanyagok (benzin, gázolaj) Összeállította: Csöndes Géza Budapest, 2012 1 Keletkezése, eredete szempontjából az energia: - fosszilis energia

Részletesebben

Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence

Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence Égéselméleti számítások Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence Miskolci Egyetem - Tüzeléstani és Hőenergia Tanszék 2 Tüzelőanyagok Definíció Energiaforrás, melyből oxidálószer jelenlétében, exoterm

Részletesebben

A szén-dioxid megkötése ipari gázokból

A szén-dioxid megkötése ipari gázokból A szén-dioxid megkötése ipari gázokból KKFTsz Mizsey Péter 1,2 Nagy Tibor 1 mizsey@mail.bme.hu 1 Kémiai és Környezeti Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem H-1526 2 Műszaki Kémiai Kutatóintézet

Részletesebben

Gázolajpárlatok aromástartalomcsökkentésének

Gázolajpárlatok aromástartalomcsökkentésének CSÖKKENTETT KÉN ÉS AROMÁSTARTALMÚ DÍZELGÁZOLAJOK ELÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA KOOPERÁCIÓS KUTATÁSOK A VEGYIPARBAN Eladó: Témavezet: Nagy Gábor Dr. Hancsók Jen Pannon Egyetem 80 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 88/624313,

Részletesebben

Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Kezelés Fizikai, fizikai-kémiai Biológiai Kémiai Szennyezők típusai Módszerek Előnyök

Részletesebben

ETÁN ÉS PROPÁN ÁTALAKÍTÁSA HORDOZÓS PLATINAFÉM- ÉS RÉNIUM- KATALIZÁTOROKON

ETÁN ÉS PROPÁN ÁTALAKÍTÁSA HORDOZÓS PLATINAFÉM- ÉS RÉNIUM- KATALIZÁTOROKON ETÁN ÉS PROPÁN ÁTALAKÍTÁSA HORDOZÓS PLATINAFÉM- ÉS RÉNIUM- KATALIZÁTOROKON Ph.D. értekezés Tolmacsov Péter Témavezető: Dr. Solymosi Frigyes az MTA rendes tagja Szegedi Tudományegyetem Szilárdtest- és Radiokémiai

Részletesebben

Olefingyártás indító lépése

Olefingyártás indító lépése PIROLÍZIS Olefingyártás indító lépése A legnagyobb mennyiségben gyártott olefinek: az etilén és a propilén. Az etilén éves világtermelése mintegy 120 millió tonna. Hazánkban a TVK-nál folyik olefingyártás.

Részletesebben

Szénhidrogénipari technológia Szénhidrogénipari technológia segédüzemek, finomítói konfigurációk

Szénhidrogénipari technológia Szénhidrogénipari technológia segédüzemek, finomítói konfigurációk Szénhidrogénipari technológia Szénhidrogénipari technológia segédüzemek, finomítói konfigurációk Szalmásné dr. Pécsvári Gabriella MOL-csoport, Downstream 2015 II. félév 1 Bitumen gyártás Nem üzemanyag

Részletesebben

MOTORHAJTÓANYAG ADALÉKOK KÖRNYEZETI HATÁSAI ÉS MEGHATÁROZÁSI MÓDSZEREI

MOTORHAJTÓANYAG ADALÉKOK KÖRNYEZETI HATÁSAI ÉS MEGHATÁROZÁSI MÓDSZEREI Eötvös Loránd Tudományegyetem - Természettudományi Kar Környezettudományi Centrum MOTORHAJTÓANYAG ADALÉKOK KÖRNYEZETI HATÁSAI ÉS MEGHATÁROZÁSI MÓDSZEREI Varga Mária Környezettudomány MSc Témavezetők: Havas-Horváth

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.11. COM(2011) 113 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A közúti közlekedésben használt benzin és dízel tüzelőanyagok minősége

Részletesebben

Veszprémi Egyetem, Vegyészmérnöki Intézet K o o p e r á c i ó s K u t a t á s i K ö z p o n t 8200 Veszprém, Egyetem u. 10., Tel.

Veszprémi Egyetem, Vegyészmérnöki Intézet K o o p e r á c i ó s K u t a t á s i K ö z p o n t 8200 Veszprém, Egyetem u. 10., Tel. Veszprémi Egyetem, Vegyészmérnöki Intézet K o o p e r á c i ó s K u t a t á s i K ö z p o n t 8200 Veszprém, Egyetem u. 10., Tel./Fax: (88) 429 073 Zárójelentés a VESZPRÉMI EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI INTÉZET

Részletesebben

3,5. Motorbenzin Dízelgázolaj 2,5. Felhasználás, 10 6 m 3 1,5 0,5

3,5. Motorbenzin Dízelgázolaj 2,5. Felhasználás, 10 6 m 3 1,5 0,5 Motorhajtóanyagok előállítása triglicerid tartalmú gázolajokból Fuel production from triglycerides containing gas oils Tóth Csaba, Kasza Tamás, Kovács Sándor, Baladincz Péter, Hancsók Jenő Pannon Egyetem,

Részletesebben

HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA.

HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA. MAGYAR TALÁLMÁNYOK NAPJA - Dunaharaszti - 2011.09.29. HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA. 1 BEMUTATKOZÁS Vegyipari töltő- és lefejtő

Részletesebben

KORSZERŰ ÜZEMANYAGKOMPONENSEK ELŐÁLLÍTÁSA OLIGOMERIZÁCIÓVAL KÖNNYŰ OLEFIN-TARTALMÚ SZÉNHIDROGÉN FRAKCIÓKBÓL

KORSZERŰ ÜZEMANYAGKOMPONENSEK ELŐÁLLÍTÁSA OLIGOMERIZÁCIÓVAL KÖNNYŰ OLEFIN-TARTALMÚ SZÉNHIDROGÉN FRAKCIÓKBÓL DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KORSZERŰ ÜZEMANYAGKOMPONENSEK ELŐÁLLÍTÁSA OLIGOMERIZÁCIÓVAL KÖNNYŰ OLEFIN-TARTALMÚ SZÉNHIDROGÉN FRAKCIÓKBÓL Készítette: KRIVÁN ESZTER vegyészmérnök (MSc) Készült a Pannon

Részletesebben

1. feladat Összesen 20 pont

1. feladat Összesen 20 pont 1. feladat Összesen 20 pont Minden feladatnál a betűjel bekarikázásával jelölje meg az egyetlen helyes választ! I. 1 nk -ú a víz, amelynek 1 dm 3 -ében: II. A) 10 mg CaO van. B) 1000 mg CaO van. C) 5,6

Részletesebben

Cetánszám (CN) és oktánszám (ROZ) meghatározása. BME, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

Cetánszám (CN) és oktánszám (ROZ) meghatározása. BME, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Cetánszám (CN) és oktánszám (ROZ) meghatározása BME, Energetikai Gépek és 2007 A cetánszám A cetánszám pontos meghatározása: a gázolajok gyulladási hajlamára szolgáló mérıszám, amely a Diesel gázolajok

Részletesebben

Szénelőfordulások Szenek tulajdonságai Szénbányászat Szénelőkészítés Szénfeldolgozás széncseppfolyósítás kokszolás

Szénelőfordulások Szenek tulajdonságai Szénbányászat Szénelőkészítés Szénfeldolgozás széncseppfolyósítás kokszolás Szénelőfordulások Szenek tulajdonságai Szénbányászat Szénelőkészítés Szénfeldolgozás széncseppfolyósítás kokszolás Dr. Pátzay György 1 Dr. Pátzay György 2 Analitikai adat Különböző szenesedésű szenek analitikai

Részletesebben

Cetánszám. α-metil-naftalin (C 11 H 10 ) cetán (C 16 H 34 )

Cetánszám. α-metil-naftalin (C 11 H 10 ) cetán (C 16 H 34 ) Cetánszám, cetánindex A gázolajok gyulladási készségét jellemző tulajdonság. A cetánszámot speciális vizsgáló-motorban határozzák meg amely során a vizsgált gázolaj gyulladási hajlamát összehasonlítják

Részletesebben

Integrált Szennyezés-megelőzés és Csökkentés (IPPC)

Integrált Szennyezés-megelőzés és Csökkentés (IPPC) Integrált Szennyezés-megelőzés és Csökkentés (IPPC) Referencia dokumentum az elérhető legjobb technikákról tömörítvény a hazai sajátosságok figyelembe vételével Kőolaj - és gázfinomítók TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Jó minőségű motorüzemanyagok C 4 -szénhidrogén alapú adalékokkal

Jó minőségű motorüzemanyagok C 4 -szénhidrogén alapú adalékokkal BME OMIKK ENERGIAELLÁTÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG VILÁGSZERTE 45. k. 5. sz. 2006. p. 43 52. Energiatermelés, -átalakítás, -szállítás és -szolgáltatás Jó minőségű motorüzemanyagok C 4 -szénhidrogén alapú adalékokkal

Részletesebben

OLDÓSZEREK WHITE SPIRIT

OLDÓSZEREK WHITE SPIRIT OLDÓSZEREK WHITE SPIRIT FELHASZNÁLÁSI TERÜLET A white spiritek 150 220 C forráspont-tartományú paraffint, naftént és aromásokat tartalmazó, szûk forráspont-tartományú, nem korrozív, enyhe szénhidrogén

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1075/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az MOL Nyrt. Százhalombatta Termelés MOL Minőségellenőrzés MOL Vizsgáló Laborok MOL (2443 Százhalombatta,

Részletesebben

Felhasznált anyagok. Katalizátorok és fontosabb tulajdonságai

Felhasznált anyagok. Katalizátorok és fontosabb tulajdonságai Izomerizáló katalizátorok benzoltelítő aktivitásának vizsgálata Investigation of benzene saturation activity of different isomerization catalysts Szoboszlai Zsolt, Hancsók Jenő* Pannon Egyetem, MOL Ásványolaj-

Részletesebben

Szénhidrogén szennyezők gázkromatográfiás meghatározása. Volk Gábor WESSLING Hungary Kft.

Szénhidrogén szennyezők gázkromatográfiás meghatározása. Volk Gábor WESSLING Hungary Kft. Szénhidrogén szennyezők gázkromatográfiás meghatározása Volk Gábor WESSLING Hungary Kft. Szénhidrogének csoportosítása Szénhidrogének csoportosítása 6/2009 14/2005 alifás aliciklusos monoaromás policiklikus

Részletesebben

GLYCUNIC SOLAR EX napkollektor hőközlő folyadék

GLYCUNIC SOLAR EX napkollektor hőközlő folyadék Termék leírás: A GLYCUNIC SOLAR EX alacsony toxicitású propilénglikol alapú hőközlő folyadék koncentrátum, minden napkollektoros alkalmazáshoz A GLYCUNIC SOLAR EX szerves sav inhibitor technológiát alkalmaz.

Részletesebben

A MOL-LUB Kft. tevékenysége. Kenőanyag- és adalékgyártás

A MOL-LUB Kft. tevékenysége. Kenőanyag- és adalékgyártás A ML-LUB Kft. tevékenysége Kenőanyag- és adalékgyártás Tartalom Kenőanyagok jelentősége Kenőanyagok feladatai Kenőolajok Alapolajok Adalékok Kenőzsírok Sűrítők 2 Kenőanyagok jelentősége A kenőanyagok fejlődése

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

LNG felhasználása a közlekedésben. 2015 április 15. Kirilly Tamás Prímagáz

LNG felhasználása a közlekedésben. 2015 április 15. Kirilly Tamás Prímagáz LNG felhasználása a közlekedésben 2015 április 15. Kirilly Tamás Prímagáz Üzemanyagok Fosszilis Benzin Dízel Autógáz (LPG) CNG LNG (LCNG) Alternatív Hidrogén Bioetanol (Kukorica, cukornád) Biodízel (szója,

Részletesebben

FCC-BENZINEK MINSÉGJAVÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA

FCC-BENZINEK MINSÉGJAVÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS FCC-BENZINEK MINSÉGJAVÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA Készült a Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok Doktori Iskola keretében Készítette: Magyar Szabolcs okl. vegyészmérnök Témavezet: Dr.

Részletesebben

MTBE degradációja mikrobiális rendszerekben

MTBE degradációja mikrobiális rendszerekben MTBE degradációja mikrobiális rendszerekben Kármentesítés aktuális kérdései Dr. Bihari Zoltán Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Biotechnológiai Intézet 2011. március 17, Budapest Az MTBE fizikokémiai

Részletesebben

PhD értekezés tézisei

PhD értekezés tézisei PhD értekezés tézisei KORSZERŰ ÜZEMANYAGKOMPONENSEK ELŐÁLLÍTÁSA FISCHER-TROPSCH NEHÉZ PARAFFINELEGYBŐL Készült a Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola keretében Készítette:

Részletesebben

SZERVES KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK

SZERVES KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK SZERVES KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK Budapesti Reáltanoda Fontos! Sok reakcióegyenlet több témakörhöz is hozzátartozik. Szögletes zárójel jelzi a reakciót, ami más témakörnél található meg. Alkánok, cikloalkánok

Részletesebben

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A XVII. VegyÉSZtorna II. fordulójának feladatai, október 22.

A XVII. VegyÉSZtorna II. fordulójának feladatai, október 22. Az eredményeket 2014. november 17-ig kérjük e-mailben (kkfv@chem.u-szeged.hu). A később elküldött megoldásokat nem fogadhatjuk el. A verseny részletes szabályai, a számításokhoz alkalmazandó állandók és

Részletesebben

Fluidum-kőzet kölcsönhatás: megváltozik a kőzet és a fluidum összetétele és új egyensúlyi ásványparagenezis jön létre Székyné Fux V k álimetaszo

Fluidum-kőzet kölcsönhatás: megváltozik a kőzet és a fluidum összetétele és új egyensúlyi ásványparagenezis jön létre Székyné Fux V k álimetaszo Hidrotermális képződmények genetikai célú vizsgálata Bevezetés a fluidum-kőzet kölcsönhatás, és a hidrotermális ásványképződési környezet termodinamikai modellezésébe Dr Molnár Ferenc ELTE TTK Ásványtani

Részletesebben

Légszennyezés. Légkör kialakulása. Őslégkör. Csekély gravitáció. Gázok elszöktek Föld légkör nélkül maradt 2014.11.13.

Légszennyezés. Légkör kialakulása. Őslégkör. Csekély gravitáció. Gázok elszöktek Föld légkör nélkül maradt 2014.11.13. BME -Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Légszennyezés VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM 2012 Horváth Adrienn Légkör kialakulása Őslégkör Hidrogén + Hélium Csekély gravitáció Gázok elszöktek Föld légkör nélkül

Részletesebben

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Készítette: az EVEN-PUB Kft. 2014.04.30. Projekt azonosító: DAOP-1.3.1-12-2012-0012 A projekt motivációja: A hazai brikett

Részletesebben

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 50%.

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 50%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal k t a t á si Hivatal 01/01. tanévi rszáos Középiskolai Tanulmányi Verseny Kémia I. kateória. orduló I. FELADATR Meoldások 1. A helyes válasz(ok) betűjele: B, D, E. A lenayobb elektromotoros erejű alvánelem

Részletesebben

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal Kísérleti kályha tesztelése A tesztsorozat célja egy járatos, egy kitöltött harang és egy üres harang hőtároló összehasonlítása. A lehető legkisebb méretű, élére állított téglából épített héjba hagyományos,

Részletesebben

Aromás és Xilolizomerizáló Üzem bemutatása

Aromás és Xilolizomerizáló Üzem bemutatása Aromás és Xilolizomerizáló Üzem bemutatása Németh Tamás ARE Blokk Technológiai Koordinátor tamnemeth@mol.hu 2016.10.11 Tartalom Az Extrakcióról röviden Az Aromás Üzem története Alapanyag vonal Extrakció

Részletesebben

FOLYÉKONY BIOÜZEMANYAGOK

FOLYÉKONY BIOÜZEMANYAGOK FOLYÉKONY BIOÜZEMANYAGOK Dr. DÉNES Ferenc BIOMASSZA HASZNOSÍTÁS BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék 2016/10/03 Biomassza hasznosítás, 2016/10/04 1 TARTALOM Bevezetés Bioetanol Biodízel Egyéb folyékony

Részletesebben

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 20%.

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 20%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási renjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. renelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408 MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403 Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408 Az anyag Az anyagot az ember nyeri ki a természetből és

Részletesebben

Tóvári Péter 1 Bácskai István 1 Madár Viktor 2 Csitári Melinda 1. Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Tóvári Péter 1 Bácskai István 1 Madár Viktor 2 Csitári Melinda 1. Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Mezőgazdasági Gépesítési Intézet Kistelepülések mezőgazdasági melléktermékekből és hulladékok keverékéből, pirolízis útján történő energia nyerése című projekt tapasztalatai és kutatási eredményei a NAIK MGI-ben Tóvári Péter 1 Bácskai

Részletesebben

Pirolízis a gyakorlatban

Pirolízis a gyakorlatban Pirolízis szakmai konferencia Pirolízis a gyakorlatban Bezzeg Zsolt Klaszter a Környezettudatos Fejlődésért Environ-Energie Kft. 2013. szeptember 26. 01. Előzmények Napjainkban világszerte és itthon is

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1240/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1240/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1240/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ÁMEI Ásványolajtermékek Minőségellenőrzési Zrt. Laboratórium (2040 Budaörs, Gyár u. 2.) akkreditált

Részletesebben

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power Mobil biomassza kombinált erőmű Hu 2013 Elgázosító CHP rendszer Combined Heat & Power Elgázosító CHP rendszer Rendszer elemei: Elgázosítás Bejövő anyag kezelés Elgázosítás Kimenet: Korom, Hamu, Syngas

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KÉN-, NITROGÉN- ÉS OXIGÉNTARTALMÚ VEGYÜLETEK GÁZKROMATOGRÁFIÁS ELEMZÉSE SZÉNHIDROGÉN-MÁTRIXBAN Készítette STUMPF ÁRPÁD okl. vegyész az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi

Részletesebben