ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma 2 0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma 2 0"

Átírás

1 H IV A T A L (A) Nemzeti Adóés Vámhivatal 1365A Átvevő kódja ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Postára adás dátuma 2 0 Beérkezés dátuma 2 0 év hó nap Átvevő állami adóhatóság kódja átvevő aláírása vonalkód helye Adózó adószáma Adózó adóazonosító jele Hibásnak minősített bevallás vonalkódja A Z O N O S Í T Á S (B) Jogelőd adószáma Adózó neve Székhely/ telephely/ fióktelep/ lakcím lépcsőház hsz. ép. em. Levelezési cím Teszt külföldi cím külföldi cím Közösségi adószámmal rendelkezik ország közterület neve ország közterület neve Jogelődje közösségi adószámmal rendelkezett közterület jellege közterület jellege hsz. ép. Adóalanyi csoport város/ község ajtó város/ község lépcsőház em. ajtó Ügyintéző neve telefonszáma (C) Bevallási időszak _ év hó naptól év hó napig Bevallás jellege Bevallás gyakorisága Bevallás típusa Bevallás fajtája Küszöbérték túllépés éves adózó esetén Adóhatósági engedéllyel évközi gyakoriság váltás Közösségi adószám évközi megállapítása miatt törtidőszaki bevallás éves adózó esetén Sajátos beszámolókészítési kötelezettség miatt a soronkívüli bevallás kódja Kitöltött lapok száma A88 Partnerek száma M Eljárás végével újra élővé válik Fokozott adóhatósági felügyelet miatti gyakorítás / visszaléptetés Adózó belföldi pénzforgalmi vagy fizetési számlaszáma Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató neve (D) Belföldi postai utalási cím Közterület neve, közterület jellege, stb. város/ község Külföldi számla tulajdonosának neve IBAN számlaszám SWIFT-kód jelölése Adózó külföldi fizetési számlaszáma Országkód Devizanem Külföldi számlát vezető pénzügyi szolgáltató neve Külföldi számlát vezető pénzügyi szolgáltató címe Visszaigénylés jogcímkódja Teljes összeg kiutalása kérésének jelölése Átvezetési kérelem mellékelve Kiutalást nem kér jelölése Nyilatkozat az Art. 37. (4a) bekezdése szerint (E) Faktorálási szerződést csatolt Mentes státusz mellett adókötelezettsége keletkezett (F) Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Helység év hó nap Jelen adóbevallást ellenjegyző aláírása Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve Adóazonosító száma Igazolvány száma 2 0 P.H. adózó vagy a törvényes képviselő, meghatalmazott aláírása Állami adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazás jelölése Eseti meghatalmazás csatolásának jelölése Állami adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő jelölése Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:0.14 Hibás Nyomtatva:

2 1365A Adózó adószáma / csoportazonosító száma Adózó adóazonosító jele Bevallási időszak _ év hó naptól év hó napig Adózó neve Teszt Az adatokat forintban kell feltüntetni! Fizetendő általános forgalmi adó a Közösség területén kívülre történő termékértékesítés, azzal egy tekintet alá eső szolgáltatásnyújtás, valamint nemzetközi közlekedéshez kapcsolódó termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás Közösségen belülre történő, adólevonási joggal járó adómentes termékértékesítés (kivéve az új közlekedési eszköz értékesítését) Új közlekedési eszköz Közösségen belülre történő értékesítésének összege Az áfa tv a szerinti termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás és az adólevonással járó adómentes belföldi értékesítés ellenértéke 5 %-os kulcs alá tartozó értékesítés 18 %-os kulcs alá tartozó értékesítés 27 %-os kulcs alá tartozó értékesítés Közérdekű vagy egyéb speciális jellegére tekintettel adómentes értékesítés Különleges eljárással megállapított adó Saját vállalkozáson belül végzett beruházás után fizetendő adó Közösségen belülről történő adómentes termékbeszerzés Közösségen belülről történő 5 %-os kulcs alá tartozó termékbeszerzés Közösségen belülről történő 18 %-os kulcs alá tartozó termékbeszerzés Közösségen belülről történő 27 %-os kulcs alá tartozó termékbeszerzés Közösségen belülről történő új közlekedési eszköz beszerzés (27 %-os adómérték) Közösségen belülről történő jövedéki termékbeszerzés (27 %-os adómérték) 18. Közösségi adóalanytól igénybe vett szolgáltatás utáni adófizetési kötelezettség az áfa tv. 37. (1) bekezdése alapján (27 %-os adómérték) 19. Közösségi adóalanytól igénybe vett szolgáltatás utáni egyéb adófizetési kötelezettség Közösségen belül az áfa tv. 91. (2) bek. szerinti ügylet esetén a beszerző termékértékesítés címén fizetendő 5%-os mértékű adója Közösségen belül az áfa tv. 91. (2) bek. szerinti ügylet esetén a beszerző termékértékesítés címén fizetendő 18 %-os mértékű adója Közösségen belül az áfa tv. 91. (2) bek. szerinti ügylet esetén a beszerző termékértékesítés címén fizetendő 27 %-os mértékű adója Adómentes termékimport Termékimport címén fizetendő 5 %-os mértékű adó Termékimport címén fizetendő 18 %-os mértékű adó Termékimport címén fizetendő 27 %-os mértékű adó Harmadik országbeli adóalanytól igénybevett szolgáltatás utáni adófizetési kötelezettség 28. Az áfa tv. 32., 34. szerinti termékbeszerzés (27 %-os adómérték) 33. Adómentes szolgáltatás igénybevétel (közösségi adóalanytól és harmadik országbeli adóalanytól) Az áfa tv a alapján a fordított adózás szabályai szerint fizetendő adó Az áfa tv. 99. (9) bekezdés alapján fizetendő adót csökkentő tétel Az áfa tv (2)-(3), (5) bekezdés alapján fizetendő adót növelő tétel összesen Az áfa tv. 78. (3) bekezdés alapján végzett bizonylatkorrekció miatti negatív tétel belföldi értékesítés és szolgáltatásnyújtás esetén (tárgyévben nem hatályos adómértékek) Az áfa tv. 78. (3) bekezdés alapján végzett bizonylatkorrekció miatti negatív tétel közösségi termékbeszerzés esetén (tárgyévben nem hatályos adómértékek) 34. Az áfa tv. 78. (3) bekezdés alapján végzett bizonylatkorrekció miatti negatív tétel egyéb szolgáltatás igénybevétel esetén (tárgyévben nem hatályos adómértékek) Egyéb Összesen ( sorok) Az adó alapja (tényleges vagy helyesbített) b Az adó összege (tényleges vagy helyesbített) c Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:0.14 Hibás Nyomtatva:

3 1365A Adózó adószáma / csoportazonosító száma Adózó adóazonosító jele Bevallási időszak _ év hó naptól év hó napig Adózó neve Teszt Az adatokat forintban kell feltüntetni! a Az adó alapja (tényleges vagy helyesbített) b Az adó összege (tényleges vagy helyesbített) c 37. Az áfa tv a szerinti termékexport ellenértéke a 01. sorból Adóraktárba beraktározott és ott továbbértékesített vagy onnan kiraktározott áruk ellenértéke Közösségi beszerzésből származó, adóraktárba adómentesen beraktározott áru ellenértéke a 11. sor összegéből Közösségi megbízás alapján belföldön történő fel- vagy összeszerelés tárgyát képező termékértékesítések összege a sorokból Távolsági értékesítés összege a sorokból Közösségi megbízás alapján belföldön történő fel- vagy összeszerelés tárgyát képező termékbeszerzés összege a 28. sorból Tárgyieszköz-értékesítés a 36. sor összegéből (apport nélkül) Apportértékesítés a 36. sor összegéből Előleg címén kapott összeg a sorok összegéből Előleg címén kapott összeg a 01. sor összegéből Közösségen belülre, nem adóalany részére történő új közlekedési eszköz értékesítése a 03. sorból Jövedékiadó-tartalom a 11., 16. sorok adóalapjában Az utazásszervezési szolgáltatásnyújtás után fizetendő adó a 09. sor összegéből Az áfa tv. XVI. fejezete alá tartozó értékesítés adója a 09. sor összegéből A fordított adózás szabályai szerint ingatlan után fizetendő adó a 29. sor összegéből A fordított adózás szabályai szerint hulladék után fizetendő adó a 29. sor összegéből A fordított adózás szabályai szerint az üvegházhatású gáz kibocsátására jogosító vagyoni értékű jog átruházása esetén fizetendő adó a 29. sor összegéből Az áfa tv ban meghatározott fordított adózás szabályai szerinti szolgáltatás igénybevétele esetén fizetendő adó a 29. sor összegéből Közösségen belülre, illetve belföldre történő értékesítésből az adóraktározási eljárás kapcsán adóbiztosítékkal érintett értékesítés adója a 36. sor összegéből Az importáló által teljesített, Közösségen belülre történő értékesítésből az adómentes termékimport kapcsán adóbiztosítékkal érintett értékesítés a 02. sor összegéből Az importáló által teljesített, de a közvetett vámjogi képviselő által bevallott, Közösségen belülre történő adómentes termékértékesítés összege a 02. sorból Az importáló által teljesített, de a közvetett vámjogi képviselő által bevallott, Közösségen belülre történő új közlekedési eszköz adómentes értékesítésének összege a 03. sorból Az importáló által teljesített, de a közvetett vámjogi képviselő által önadózás keretében bevallott adómentes termékimport összege a 23. sorból Az importáló által teljesített, de a közvetett vámjogi képviselő által önadózás keretében bevallott 5 %-os adókulcsú termékimport összege a 24. sorból Az importáló által teljesített, de a közvetett vámjogi képviselő által önadózás keretében bevallott 18 %-os adókulcsú termékimport összege a 25. sorból Az importáló által teljesített, de a közvetett vámjogi képviselő által önadózás keretében bevallott 27 %-os adókulcsú termékimport összege a 26. sorból Beszerzést terhelő, előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó Adómentes belföldi termékbeszerzés adóalapja %-os kulcs alá tartozó belföldi termékbeszerzés, szolgáltatás után %-os kulcs alá tartozó belföldi termékbeszerzés, szolgáltatás után %-os kulcs alá tartozó belföldi termékbeszerzés, szolgáltatás után Harmadik országbeli és közösségi adóalanytól igénybe vett szolgáltatás után, illetve terméket saját nevében beszerzőként fizetett adóból levonható összeg Arányosítás alkalmazásával levonható adórész Közösségen belüli termékbeszerzés után levonható adó összege Importált termék után (kivetéssel) megfizetett adó levonható része Importált termék után (önadózással) megfizetett adó levonható része Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:0.14 Hibás Nyomtatva:

4 1365A Adózó adószáma / csoportazonosító száma Adózó adóazonosító jele Bevallási időszak _ év hó naptól év hó napig Adózó neve Teszt Az adatokat forintban kell feltüntetni! a Az adó alapja (tényleges vagy helyesbített) b Az adó összege (tényleges vagy helyesbített) c %-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs felár db %-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs felár db Saját vállalkozáson belül végzett beruházás után Egyéb Összesen ( sorok összege) Tárgyi eszköz beszerzése után levonható adó összege a 76. sor összegéből (apport nélkül) Apport-beszerzés után levonható adó összege a 76. sor összegéből Saját vállakozásban megvalósuló, még nem aktivált beruházás összege EVA alanyoktól történt beszerzések összege a 76. sor összegéből A termékimport után levonható adóból a közvetett vámjogi képviselő(k) által 81. Levonási jogcím megfizetett összeg (a 70. és a 71. sorok összegéből) kódja Általános forgalmi adó elszámolása a Önellenőrzés esetén az eredeti adó összege b Az adó összege (tényleges vagy helyesbített) c Előző időszakról beszámítható csökkentő tétel összege (előző időszak bevallásának a "Következő időszakra átvihető követelés összege" sorából) Tárgyidőszakban megállapított fizetendő adó együttes összegének és a levonható előzetesen felszámított adónak a különbözete (36. sor sor - 82.sor) Befizetendő adó összege (a 83. sor adata, ha előjel nélküli) Visszaigényelhető adó összege (a negatív előjelű 83. sor, ha visszaigénylésre egyébként jogosult) Következő időszakra átvihető követelés összege 86. A bevallás részletező adatai Közösségen belüli ún. "háromszögügyletben" közbenső vevőként továbbértékesítési célból beszerzett termékek adó nélkül számított értéke 89. Közösségen belüli ún. "háromszögügyletben" közbenső vevőként továbbértékesített termékek adó nélkül számított értéke 90. Az áfa tv. területi hatályán kívül teljesített termékértékesítés adó nélkül számított ellenértéke Az áfa tv. területi hatályán kívül, közösségi adóalany felé teljesített szolgáltatásnyújtások adó nélkül számított ellenértéke a 37. (1) bekezdése alapján Az áfa tv. területi hatályán kívül, közösségi adóalany felé teljesített szolgáltatásnyújtások adó nélkül számított ellenértéke a 37. (1) bekezdése kivételével Harmadik országbeli adóalany felé az áfa tv. területi hatályán kivül teljesített szolgáltatásnyújtások adó nélkül számított ellenértéke Közösség más tagországában teljesítettnek minősülő fel- vagy összeszerelés tárgyát képező termék adó nélkül számított ellenértéke a 90. sorból 95. Közösség más tagországában teljesítettnek minősülő távolsági értékesítés adó nélkül számított ellenértéke a 90. sorból 96. Az adófizetési kötelezettség csökkenése az elévülési időn belül módosított vámhatósági határozat alapján a Számított ellenérték b Tárgyidőszakban teljesítésbe ment Közösségen belüli termékértékesítések előlegének eltérő bevallási időszakban kapott összege Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:0.14 Hibás Nyomtatva:

5 1365A Adózó adószáma / csoportazonosító száma Adózó adóazonosító jele Bevallási időszak _ év hó naptól év hó napig Adózó neve Teszt Egyéni vállalkozó ingatlanértékesítésének adatai Az adatokat forintban kell feltüntetni! a Az adó alapja (tényleges vagy helyesbített) b Az adó összege (tényleges vagy helyesbített) c 97. Ingatlan sorozatjellegű értékesítésére jutó adófizetési kötelezettség 98. Ingatlan sorozatjellegű értékesítésével összefüggő levont adó a.) A szerződés száma A faktorálási szerződés adatai b.) A szerződés kelte c.) A faktoráló pénzügyi intézmény neve d.) A faktorálási számlaszám e.) Adónem f.) Faktorált összeg Mezőgazdasági termékek értékesítése / beszerzése fordított adózás keretében ( évi XLIX. tv. ) a Az adó alapja (tényleges vagy helyesbített) b Az adó összege (tényleges vagy helyesbített) c 100. Fordított adózás keretében értékesített mezőgazdasági termékek adóalapja a 04. sor összegéből 101. Fordított adózás keretében beszerzett mezőgazdasági termékekre jutó adóalap és adó a 29. sor összegéből Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:0.14 Hibás Nyomtatva:

6 1365A Adózó adószáma / csoportazonosító száma Adózó adóazonosító jele Bevallási időszak _ év hó naptól év hó napig Adózó neve Teszt Az adatokat forintban kell feltüntetni! A csatolt összes 1365M összesítő jelentés nyomtatványon feltüntetett - belföldi, egyenes adózás alá tartozó, a 1365M részletező lapokon számlánként kimutatott és/vagy a 1365M Főlapon összevontan nyilatkozott - forgalom összesen Termékértékesítés / Szolgáltatás nyújtás a Partnerszám irányonként (db) b Számla darabszám összesen c Az adó alapja Az adó összege (tényleges vagy helyesbített) (tényleges vagy helyesbített) d e Termékértékesítés / szolgáltatás nyújtás értékhatárt 102. egyedileg elérő számlatételeinek összege összesen db Összes 1365M Főlap 01. sor adóalap és adó összegeinek - c) és d) mezők - együttes adata db 102. Termékértékesítés / szolgáltatás nyújtás db db 103. tételesen részletezett korrekcióinak összege összesen 103. Összes 1365M Főlap 02. sor adóalap és adó összegeinek - c) és d) mezők - együttes adata Összesítő jelentésekben szereplő termékértékesítés / szolgáltatás nyújtás összege összesen db db 104. (A 102. és 103. sorok adata összesen) 104. Összes 1365M Főlap 03. sor adóalap és adó összegeinek - c) és d) mezők - együttes adata Termékbeszerzés / Szolgáltatás igénybevétel a Partnerszám irányonként (db) b Számla darabszám összesen c Az adó alapja Az adó összege (tényleges vagy helyesbített) (tényleges vagy helyesbített) d e Termékbeszerzés / szolgáltatás igénybevétel értékhatárt db 105. egyedileg elérő számlatételeinek összege összesen Összes 1365M Főlap 04. sor adóalap és adó összegeinek - c) és d) mezők - együttes adata db 105. Termékbeszerzés / szolgáltatás igénybevétel db db 106. tételesen részletezett korrekcióinak összege összesen 106. Összes 1365M Főlap 05. sor adóalap és adó összegeinek - c) és d) mezők - együttes adata A sorokban nem szereplő, értékhatár alatti beszerzési számlák összevont összege 107. Összes 1365M Főlap 06. sorának adó összege - d) mező - együttes adata Összesítő jelentésekben szereplő termékbeszerzés / szolgáltatás igénybevétel összege összesen db db 108. (A 105., 106. és 107. sorok adata összesen) 108. Összes 1365M Főlap 07. sor adóalap és adó összegeinek - c) és d) mezők - együttes adata db 107. Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:0.14 Hibás Nyomtatva:

7 1365A-02 Adózó adószáma / csoportazonosító száma Adózó neve Teszt Adózó adóazonosító jele Bevallási időszak Lapszám _ év hó naptól év hó napig A termékimportot terhelő, a vámhatóság kivetése alapján fizetendő adóból levonható (visszafizetendő) általános forgalmi adó részletezése Az adatokat forintban kell feltüntetni! Vámhatósági határozat száma a Vámhatározat kelte b Fizetendő adó összege c Befizetési bizonylat száma d Megfizetés időpontja e Fizetett adó összege f Arányosítás esetén az annak megfelelően levonható adórész 26. A kitöltésre vonatkozó előírások az általános forgalmi adó bevallásához, önellenőrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához készített kitöltési útmutatóban találhatók Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:0.14 Hibás Nyomtatva:

8 1365A-03 Lapszám 1 Adózó adószáma / csoportazonosító száma Adózó adóazonosító jele Bevallási időszak _ év hó naptól év hó napig Adózó neve Teszt A termékimportot terhelő, önadózással fizetendő általános forgalmi adó alapjának részletezése Az adatokat forintban kell feltüntetni! Vámhatósági határozat száma a Vámhatározat kelte b Vámhatósági határozatban szereplő vámérték c Vámértéket növelő, az áfa alapjába beszámító tételek összege d Vámk. módja e Összesen: A kitöltésre vonatkozó előírások az általános forgalmi adó bevallásához, önellenőrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához készített kitöltési útmutatóban találhatók. Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:0.14 Hibás Nyomtatva:

9 Nemzeti Adóés Vámhivatal 1365M ÖSSZESÍTŐ JELENTÉS KERESKEDELMI PARTNERENKÉNT a belföldi, egyenes adózás alá tartozó forgalom számlánként részletezett és/vagy összevont tételeiről A Z O N O S Í T Á S (A) A) BEVALLÁST BENYÚJTÓ ADÓZÓ ADATAI Adózó adószáma Adózó adóazonosító jele Jogelőd adószáma Adózó neve Teszt B) KERESKEDELMI PARTNER ADATAI Partner adószáma Partner csoportazonosító száma Partner neve (B) Bevallási időszak _ év hó naptól év hó napig Az adatokat forintban kell feltüntetni! A kereskedelmi partnerrel bonyolított belföldi - egyenes adózás alá tartozó, a partnerre vonatkozó részletező lapokon számlánként tételesen nyilatkozott és/vagy összevontan feltüntetett - forgalom összesen Termékértékesítés / Szolgáltatás nyújtás Termékértékesítés / szolgáltatás nyújtás értékhatárt egyedileg elérő számlatételeinek összege összesen 1365M-01. lap 37. "Összesen" sor adóalap és adó összegeinek - c) és d) oszlopok - együttes adata Módosító lap - Termékértékesítés / szolgáltatás nyújtás tételesen részletezett korrekcióinak összege összesen a 1365M-01-K. lap 37. "Összesen" sor adóalap és adó összegeinek - f) és g) oszlopok - együttes adata Számla darabszám összesen b db db Az adó alapja Az adó összege (tényleges vagy helyesbített) (tényleges vagy helyesbített) c d A 01. és 02. sorok adatai összesen db Termékbeszerzés / Szolgáltatás igénybevétel Termékbeszerzés / szolgáltatás igénybevétel értékhatárt egyedileg elérő számlatételeinek összege összesen a 1365M-02. lap 37. "Összesen" sor adóalap és adó összegeinek - c) és d) oszlopok - együttes adata Számla darabszám összesen b Az adó alapja Az adó összege (tényleges vagy helyesbített) (tényleges vagy helyesbített) c d Módosító lap - Termékbeszerzés / szolgáltatás igénybevétel tételesen részletezett korrekcióinak összege összesen db M-02-K. lap 37. "Összesen" sor adóalap és adó összegeinek - f) és g) oszlopok - együttes adata db A sorokban nem szereplő, értékhatár alatti beszerzési számlák összevont adó összege A 04., 05., 06. sorok adatai összesen db 07. Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:0.14 Hibás Nyomtatva:

10 1365M-01 Lapszám 1 Adózó adószáma Adózó adóazonosító jele Bevallási időszak _ év hó naptól év hó napig Adózó neve Teszt Partner adószáma Partner csoportazonosító száma Partner neve Partnerrel bonyolított belföldi, egyenes adózás alá tartozó termékértékesítés / szolgáltatás nyújtás tételes részletezése Az adatokat forintban kell feltüntetni! Számla sorszáma (a) Teljesítés dátuma (b) Adóalap (c) Adó (d) Összesen: 37. A kitöltésre vonatkozó előírások az áfa-bevallás kitöltési útmutatójában találhatók. Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:0.14 Hibás Nyomtatva:

11 1365M-01-K Lapszám 1 Adózó adószáma Adózó adóazonosító jele Bevallási időszak _ év hó naptól év hó napig Adózó neve Teszt MÓDOSÍTÓ LAP Partner adószáma Partner csoportazonosító száma Partner neve Partnerrel bonyolított belföldi, egyenes adózás alá tartozó termékértékesítés / szolgáltatás nyújtás korrekcióinak tételes részletezése Az adatokat forintban kell feltüntetni! Számla sorszáma (a) Szla típ. (b) Előzmény számla sorszáma (c) Számla kibocsátásának kelte (d) Teljesítés dátuma (e) Adóalap (f) Adó (g) Összesen: 37. A kitöltésre vonatkozó előírások az áfa-bevallás kitöltési útmutatójában találhatók. Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:0.14 Hibás Nyomtatva:

12 1365M-02 Lapszám 1 Adózó adószáma Adózó adóazonosító jele Bevallási időszak _ év hó naptól év hó napig Adózó neve Teszt Partner adószáma Partner csoportazonosító száma Partner neve Partnerrel bonyolított belföldi, egyenes adózás alá tartozó termékbeszerzés / szolgáltatás igénybevétel tételes részletezése Az adatokat forintban kell feltüntetni! Számla sorszáma (a) Teljesítés dátuma (b) Adóalap (c) Adó (d) Összesen: 37. A kitöltésre vonatkozó előírások az áfa-bevallás kitöltési útmutatójában találhatók. Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:0.14 Hibás Nyomtatva:

13 1365M-02-K Lapszám 1 Adózó adószáma Adózó adóazonosító jele Bevallási időszak _ év hó naptól év hó napig Adózó neve Teszt MÓDOSÍTÓ LAP Partner adószáma Partner csoportazonosító száma Partner neve Partnerrel bonyolított belföldi, egyenes adózás alá tartozó termékbeszerzés / szolgáltatás igénybevétel korrekcióinak tételes részletezése Az adatokat forintban kell feltüntetni! Számla sorszáma (a) Szla típ. (b) Előzmény számla sorszáma (c) Számla kibocsátásának kelte (d) Teljesítés dátuma (e) Adóalap (f) Adó (g) Összesen: 37. A kitöltésre vonatkozó előírások az áfa-bevallás kitöltési útmutatójában találhatók. Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:0.14 Hibás Nyomtatva:

14 Kitöltési útmutató az általános forgalmi adó bevallására, elévülési idın belüli önellenırzésére és elmulasztott bevallásának késedelmes benyújtására szolgáló áfabevalláshoz, adatszolgáltatási laphoz és a belföldi, egyenes adózás alá tartozó forgalmat részletezı összesítı jelentéshez Jogszabályi háttér - az adózás rendjérıl szóló évi XCII. törvény (Art.) - az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) - a számvitelrıl szóló évi C. törvény (Szt.) - az egyszerősített vállalkozói adóról szóló évi XLIII. törvény (Eva tv.) - a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény (Jöt.) - a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (Szja tv.) A 1365 számú nyomtatvány szerkezetét érintı fontos változás: Az Art. 31/B. -a január 1-tıl elıírja az összesítı jelentés tételi kötelezettséget. Az új szabályozás következtében az áfa-bevallás kibıvült egy 1365M megnevezéső alnyomtatvánnyal, melynek lapjai kizárólag bizonyos belföldi egyenes adózású forgalom részletezésére szolgálnak. A változással évtıl a 1365 számú áfa bevallás kötegelt nyomtatvány. Az új lapok száma és elnevezése A bevallási nyomtatványgarnitúra részei alcím alatt, az új lapok kitöltésére vonatkozó információk az útmutató végén találhatók. Az útmutatóban az általános kitöltési tudnivalóknál a hivatkozás: A fınyomtatványhoz tartozó lapok jelölése: 1365A, a melléknyomtatvány és a kapcsolódó lapok jelölése: 1365M. Általános tudnivalók Bevallásra kötelezettek: Ezen a nyomtatványon kell bevallást tennie az általános forgalmi adó alanyainak, még akkor is, ha a speciális adózói körbe tartoznak, és rendszeresen nem, csak egyes ügyletek után kötelesek bevallást benyújtani, vagy csak az új közlekedési eszköz Közösségen belüli értékesítése miatt válnak az adó alanyává. Bevallás benyújtásának határideje A 1365 számú bevallást az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett adóalanynak és adófizetésre kötelezett személynek, az Art.-ben meghatározott, az áfa bevallási kötelezettség gyakoriságára vonatkozó szabályok szerint kell benyújtania az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz, havi bevallásra kötelezettek esetében a tárgyhónapot követı hó 20-ig, negyedéves bevallásra kötelezettek esetében a tárgynegyedévet követı hó 20-ig, éves bevallásra kötelezettek esetében a tárgyévet követıen, február 25-ig elektronikus úton. A bevallás benyújtásának módja Elektronikus úton Az Art.175. (9) bekezdése alapján az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás, valamint az Art. 31/B. szerinti általános forgalmi adó összesítı jelentés benyújtására, illetve az Art. 8. számú melléklet szerint összesítı nyilatkozat benyújtására kötelezett adózó az e kötelezettség keletkezése idıpontjától az állami adóhatósághoz teljesítendı valamennyi bevallási és adatszolgáltatási

15 kötelezettségét elektronikus úton teljesíti. Ha az adózó választotta az elektronikus benyújtást, szintén elektronikusan kell valamennyi bevallását/adatszolgáltatását benyújtania. A bevallás kitöltı programja és a hozzá tartozó útmutató letölthetı a NAV Internetes honlapjáról (http://www.nav.gov.hu Letöltések Nyomtatványkitöltı programok). Papíralapon Azok az adózók, akik az Art (9) bekezdése alapján még nem kötelezettek elektronikus úton történı benyújtásra, lehetıségük van az internetes kitöltı programmal kitöltött és kinyomtatott papíralapú bevallás benyújtására. Hitelesítések A bevallás fısorai, a csatolt mellékletek, a kiutalási szándék hitelességét mind a papíralapú nyomtatványoknál, mind az elektronikus bevallásoknál az adott benyújtási módnak megfelelı, a hitelesítésre vonatkozó szabályok szerint kell biztosítani. A képviseletrıl, a meghatalmazásokról: Az adóbevallást - fıszabály szerint - az adózónak kell aláírnia. Lehetıség van arra is, hogy a bevallást az adózó helyett az Art.-ben meghatározott képviselıje, meghatalmazottja írja alá. 1 Amennyiben a magánszemély adózó az állami adóhatóság elıtt nem kíván, vagy nem tud személyesen eljárni, törvényes képviselıje, képviseleti jogosultságát igazoló ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakértı, okleveles adószakértı, adótanácsadó, könyvelı, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja, tagja, közokiratban vagy teljes bizonyító erejő magánokiratban foglalt eseti meghatalmazás, megbízás alapján más nagykorú személy képviselheti. Az egyéni vállalkozó magánszemélyt az adóhatóság elıtt a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú alkalmazottja is képviselheti. Jogi személyt és jogi személyiséggel nem rendelkezı egyéb szervezetet az adóhatóság elıtt a rá vonatkozó szabályok szerint képviseleti joggal rendelkezı személy vagy munkaviszonyban álló jogtanácsos, a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú tag, alkalmazott, megbízás alapján eljáró jogtanácsos, továbbá ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakértı, okleveles adószakértı, adótanácsadó, könyvelı, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, illetıleg egyéb szervezet alkalmazottja, tagja képviselheti. Ennek alapján a munkaviszonyban álló jogtanácsosok külön meghatalmazás nélkül is eljárhatnak munkáltatójuk képviseletében. Az adózó a képviselet ellátására állandó meghatalmazást vagy megbízást adhat, és ezt az adóhatósághoz bejelentheti. Az állandó meghatalmazás, megbízás - a külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítésén túl - az adóhatóság elıtti eljárásban akkor érvényes, ha azt az adózó vagy képviselıje az adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon jelenti be. Ha az állandó meghatalmazást, megbízást vagy annak megszőnését az adózó képviselıje jelenti be, az adóhatóság a bejelentésrıl az adózót írásban értesíti. Az adózó az eseti, illetve az állandó meghatalmazás, megbízás visszavonását, felmondását haladéktalanul köteles bejelenteni az adóhatósághoz, illetve a képviseleti jog megszőnését a meghatalmazott, megbízott is bejelentheti az adóhatóságnál. A képviseleti jog keletkezése és megszőnése az adóhatósággal szemben az adóhatósághoz történı bejelentéstıl hatályos azzal, hogy a képviseleti jog megszőnésének bejelentése napján a meghatalmazottat még az adóhatósági iratok átvételére jogosult személynek kell tekinteni. 2 Ha a bevallást meghatalmazott írja alá, az Art. 7. (5) bekezdésében meghatározott, az állami 1 Art. 7. (1) (2) bek. 2 Art. 7. (5) bek. 2

16 adóhatósághoz bejelentett és a vonatkozó bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott kivételével a meghatalmazást csatolni kell az adóbevalláshoz, és ezt a bevallási fılapon az (F) blokkban az eseti meghatalmazás csatolására vonatkozó kódkockában X -szel kell jelölni. Ha a bevallást az Art. 7. (5) bekezdése szerinti, az állami adóhatósághoz bejelentett és a vonatkozó bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott írja alá, úgy ezt a tényt a fılapon az (F) blokkban az állandó meghatalmazásra vonatkozó kódkockában X -szel kell jelölni. Az állandó meghatalmazottak személyi köre megegyezik az eseti meghatalmazottak személyi körével, kivéve a más nagykorú magánszemélyt, aki állandó meghatalmazott nem lehet. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a kiállítás idıpontját, valamint a meghatalmazott és a meghatalmazó mindazon adatait, amelybıl a meghatalmazó és a meghatalmazott személye egyértelmően megállapítható, valamint azt, hogy a meghatalmazott milyen ügyben járhat el, és milyen eljárási cselekményt végezhet. A meghatalmazásnak mind a meghatalmazott, mind a meghatalmazó aláírását tartalmaznia kell. A meghatalmazásra egyebekben az okiratra vonatkozó elıírásokat kell alkalmazni. Az Art. 9. (1) bekezdése alapján az a külföldi vállalkozás, amely belföldi gazdasági tevékenységével összefüggésben gazdasági célú letelepedésre nem kötelezett, belföldi adókötelezettségeinek teljesítésére pénzügyi képviselıt bízhat meg. Az Áfa tv (2) bekezdésében foglalt esetben pénzügyi képviselı megbízása kötelezı. A pénzügyi képviselı megbízása esetén az adóbevallás aláírására csak a pénzügyi képviselı jogosult. Amennyiben a bevallást az állami adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselı írja alá, úgy ezt a tényt a bevallás fılapjának (F) blokkjában a megfelelı kódkockájában X -szel kérjük jelölni. Az ellenjegyzésrıl: Az adóbevallást, illetıleg az adóbevallással egyenértékő nyilatkozatot adótanácsadó, adószakértı, okleveles adószakértı ellenjegyezheti. Az ellenjegyzett hibás bevallás, illetıleg adóbevallással egyenértékő nyilatkozat esetén a mulasztási bírságot az állami adóhatóság az adótanácsadó, adószakértı, okleveles adószakértı terhére állapítja meg. 3 Amennyiben a bevallás ellenjegyzésére sor kerül, akkor az erre feljogosított személy azonosító adatait (név, adóazonosító szám, igazolvány száma) is kérjük a bevallás fılapján az (F) blokkban szerepeltetni. Abban az esetben, ha az ellenjegyzésre jogosult magánszemély nem rendelkezik adószámmal, akkor a magánszemély 10 pozíciós adóazonosító jelét kell balra zártan szerepeltetni. A bevallás hibája esetén az adótanácsadó, adószakértı bírságolható. Elektronikus úton benyújtott bevallás esetén az ellenjegyzést az elektronikus bevallás hitelesítésére vonatkozó szabályok szerint kell elvégezni. A bevallást papíralapú benyújtásnál kézzel történı aláírással, cég esetén cégszerő aláírással kell hitelesíteni. Elektronikus bevallás esetén az aláírás az elektronikus bevallásra vonatkozó hitelesítési szabályok szerint történik. A pénzforgalmat az alábbi adónem vonatkozásában a következı számlaszámon kell bonyolítani: - általános forgalmi adó: NAV Általános forgalmi adó bevételi számla. -.önellenırzési pótlék: NAV Adóztatási tevékenységgel összefüggı bírság, mulasztási bírság és önellenırzéssel kapcsolatos befizetések bevételi számla. Az Áfa tv. XIII/A. Fejezetében bevezette a pénzforgalmi elszámolás jogintézményét. Az adóalany az egyéb törvényi feltételek fennállása esetén a XIII/A. Fejezet szerinti pénzforgalmi elszámolást elsı alkalommal január 1. napjától kezdıdı idıszaktól alkalmazhatja. Az áfa alanyának Art. 22. (1) 3 Art. 31. (14) bek. 3

17 bekezdés i) pontja alapján az adóköteles tevékenysége megkezdésének bejelentésével egyidejőleg nyilatkoznia kell a pénzforgalmi elszámolás választásáról. 4 Formai követelmények a kitöltéshez Kérjük, ügyeljen a bevallás helyes és pontos kitöltésére! Ne feledje, hogy a szabályszerően kitöltött nyomtatványt a benyújtás módjának megfelelıen hitelesíteni kell! E nélkül a bevallás érvénytelen! Csak a fehéren hagyott mezıkben szabad adatokat szerepeltetni, papíralapú kitöltésnél erre ügyelni kell, az ezeken kívüli rovatokba az internetes nyomtatványkitöltı program nem is enged adatrögzítést! A bevallásra kötelezettnek a bevallásba az adatokat - az elınyomott + forint szöveg figyelembevételével Ft-ra kerekítve kell bejegyezni a kerekítés általános szabályainak (499 Ft-ig lefelé, 500 Ft-tól felfelé) alkalmazásával. Például Ft esetén a beírandó összeg 642. Kitöltési szabályok Az általános forgalmi adó bevallása és önellenırzése esetében az adott évben megjelentetett bevallási őrlapon csak egyetlen év adó-megállapítási idıszakainak adóadatai szerepeltethetık, amely adatokat az adott év adóadatainak elévüléséig ugyanezen az őrlapon lehet bevallani, önellenırizni, mulasztás esetén késedelmesen benyújtani (0965, 1065, 1165, 1265 számú bevallások). Ez azt jelenti, hogy a adóév tekintetében a tárgyévet követıen, de elévülési idın belül ugyanezen a nyomtatványon kell a évet érintı önellenırzı, illetve pótló bevallást benyújtani. Ezen elvhez igazodik a 65-ös bevallás és az A60-as összesítı nyilatkozat is. A 1365 számú bevallást kell alkalmazni a be nem nyújtott áfabevallás pótlására (utólagos benyújtására), valamint az áfabevallások önellenırzésére is (az önellenırzés tényének jelölésével), továbbá azonos jelő nyomtatványon kell benyújtani a különbözı bevallási gyakorisághoz tartozó (havi, negyedéves, éves) adózók bevallásait (a megfelelı bevallási gyakoriság jelölésével). A 1365 számú nyomtatványon benyújtható bevallások jellegét és gyakoriságát a fılap (C) blokkjában kell megadni, a kitöltési útmutatónak a fılap kitöltésére vonatkozó szabályok és a kapcsolódó kitöltési útmutatókban leírtak szerint. A 1365 számú bevallás lapjai kizárólag a évi adó-megállapítási idıszakok adóadatainak bevallására, önellenırzésére, illetıleg késedelmes benyújtására szolgálnak. A évtıl kezdıdıen nem használjuk a 310 önellenırzési és 320 pótló bevallási számozást, azok kizárólag a korábbi évekre alkalmazhatók. A 1365 számú bevalláson a év adóadatait havi, illetve I-III. negyedévi idıszakára vonatkozó bevallást december 31-ig, az utolsó idıszakra (12. havi illetve IV. negyedévre) vonatkozó bevallást, illetve az éves bevallást pedig december 31-ig lehet önellenırizni, helyesbíteni, illetıleg a bevallás határidıben történı benyújtásának elmulasztása esetén pótolni. A bevallási rend a korábbi évekre a következı: Figyelembe véve az Art ának rendelkezéseit, a évet megelızı korábbi, el nem évült adómegállapítási idıszakok adatainak önellenırzésére, pótlására a következıket kell alkalmazni. A év utolsó adó-megállapítási idıszakát megelızı idıszakok adókötelezettsége tekintetében az Art (2), (5) és (9) bekezdéseinek eseteit kivéve a évben az adó-megállapításhoz való jog elévült, azokra önellenırzést, pótlást végezni már nem lehet. A év utolsó adó-megállapítási idıszakának elsı napjától a december 31-ig tartó 4 Áfa tv. XIII/A. Fejezet, Áfa tv

18 idıtartamba esı idıszakok évi önellenırzésére a számú bevallás szolgál. Papíralapon a 0865/650/651/310/320 számú nyomtatványon kell benyújtani Önellenırzési bevallás jelöléssel és a 05-ös lap csatolásával. Elektronikus úton vagy Internetrıl letöltve/kinyomtatva a programot kell használni. A számú bevallást kell a további években ( években) is alkalmazni azzal, hogy a rajta önellenırizhetı idıszakok egyre csökkennek, fokozatosan kiesnek az elévülési idı szerint. A év utolsó adó-megállapítási idıszakának elsı napjától a december 31-ig tartó idıtartamba esı idıszakok évi pótlására (késedelmes benyújtására) a számú bevallás szolgál. Papíralapon a 0865/650/651/310/320 számú nyomtatványon kell benyújtani Pótló bevallás jelöléssel. Elektronikus úton vagy Internetrıl letöltve/kinyomtatva a programot kell használni. A évi kötelezettségek pótlására nem lehet alkalmazni a számú bevallást A január 1-tıl december 31-ig tartó idıtartamba esı idıszakok évi pótlására (késedelmes benyújtására) a 0865., és számú bevallások szolgálnak. Papíralapon a 0865/650/651/310/320 számú nyomtatványon kell benyújtani a késedelmesen benyújtott idıszak gyakorisága szerinti Havi bevallás, Negyedéves bevallás, vagy Éves bevallás jelölések egyikével. Elektronikus úton vagy Internetrıl letöltve/kinyomtatva a (0865/650/651.) programot kell használni. A 0865., , számú bevallást kell a években is alkalmazni a évi adó-megállapítási idıszakok pótlólagos bevallására. A bevallások késedelmes benyújtására bármely évben is történik mindig a pótlandó idıszakban érvényes áfabevallási gyakorisági szabályok szerint kerülhet sor. Minden, ami a benyújtandó bevallások típusával és azok benyújtási határidejével kapcsolatban a 0865/650/651/310/320 számú nyomtatvány kitöltési útmutatójában megjelent, a fentiek szerint módosítva értendı. A évi adókötelezettségek tekintetében a havi, negyedéves, éves alapbevallások, és pótlások (késedelmesen benyújtott bevallások), valamint az önellenırzések, ismételt önellenırzések, adózói javítások (helyesbítések) a 1365 számú bevallás internetes kitöltı programjában végezhetık el. A program letölthetı a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) honlapjáról és az ABEVJAVA keretprogramban futtatható. A bevallás elektronikus úton történı benyújtásához az állami adóhatóság honlapján (http://www.nav.gov.hu) a Nyomtatványkitöltı programok almenüpontban állnak rendelkezésre a kitöltést segítı programok. Az internetes bevallásnál a hibaüzenetekben a 1365A-01-01, , , lapok számhivatkozása a könnyebb kezelhetıség érdekében 1365A-01-es! A nem elektronikus úton benyújtók szintén az internetes kitöltı programot használhatják a bevallások kitöltésére azzal, hogy a programmal kitöltött bevallást kinyomtatva, aláírással ellátva nyújtják be. Felhívjuk a figyelmét, hogy a kész bevallásának kinyomtatásához további lehetıséget kínál fel az ÁNYK kitöltı program! Abban az esetben, ha Ön a kivonatolt nyomtatást választja, úgy bevallásából kizárólag azok a részek kerülnek kinyomtatásra, melyek értékes adatokat tartalmaznak! Ehhez Önnek a nyomtatás során megjelenı engedélyt a kivonatolt nyomtatáshoz jóvá kell hagynia. A kivonatoltan nyomtatott bizonylat - ha az tartalmaz 2D pontkódot - hitelesítve be is nyújtható az alsó fokú állami adóhatósághoz. Javítás az elektronikus úton benyújtók esetében Az Art. 34. (1) bekezdése szerint az adóhatóság az adóbevallás helyességét megvizsgálja, és a 34. (6) bekezdésben szabályozott esetekben amennyiben az adóbevallás az adózó közremőködése nélkül nem javítható ki vagy az adózó a jogszabályban elıírt igazolások benyújtásának kötelezettségét elmulasztotta, 5

19 továbbá az adóbevallásából, nyilatkozatából olyan adatok hiányoznak, amelyek az adóhatóság nyilvántartásában sem szerepelnek - 15 napon belül, megfelelı határidı tőzésével az adózót javításra (hiánypótlásra) szólítja fel. A bevallását elektronikusan benyújtó adózónak lehetısége van arra, hogy a hibák kijavítását követıen a bevallást újból benyújtsa. Ebben az esetben a fılap AZONOSÍTÁS(B) blokkjában a Hibásnak minısített bevallás vonalkódja rovatba be kell írni a javított bevallás 10 jegyő vonalkódját. A vonalkódot az állami adóhatóságtól kapott, a hibás bevallásról szóló kiértesítı levél tartalmazza. A bevallást nem elektronikus úton benyújtó adózóknak a Hibásnak minısített bevallás vonalkódja rovatot nem kell kitölteniük. Adózói javítás (helyesbítés) 5 : Adózói javításról akkor van szó, amikor az adózó utóbb észlelte, hogy az állami adóhatóság által elfogadott bevallás részletezı adata téves, vagy valamely tájékoztató adat az elfogadott bevallásból kimaradt, azaz a bevallás nem teljes körő. Az adózói javításkor az adóalap, illetıleg adó (költségvetési támogatás összeg) változást nem eredményez. Adózói javítás esetén az új adatokkal valamennyi az adózói javítással érintett bevalláson szerepeltetett adatot ki kell tölteni. Amennyiben az adózói javítással érintett bevalláson olyan adat szerepelt, amelyet az adózói javítás nem érint, úgy az adózói javítással érintett bevalláson közölt adatot meg kell ismételni! A 1365A-02., 1365A-03., valamint a 1365A-A88 számú lapokon az adóalapot nem érintı módosítások esetén is a fılap (C) blokkjában a Bevallás jellege mezıbe (H) betőt kell írni. Abban az esetben, ha az idıszakra benyújtott bevallásban a 1365A lapokon a , , , , sorok adatait kell módosítani, és egyéb adat a bevallásban nem változik, adózói javításként (az adózói javításról bıvebben a fılap (C) blokkjához írt tudnivalóknál) kell a bevallást benyújtani. Az adózói javításban az azonos idıszakra benyújtott közvetlen elızménybevallásban szereplı áfa adatokat meg kell ismételni. A 1365A-04-es lapon pótlékalap, pótlékösszeg, és kötelezettség-változás nem keletkezik. A fısorokban a változatlan összeget, a , , , , sorokban a helyes összeget és nem a különbözetet kell feltüntetni. Arra tekintettel, hogy kötelezettség-csökkenés nem keletkezik és adóváltozás nem mutatható ki a helyesbítés jellegő bevallásban, ezért értelemszerően a pénzforgalommal összefüggı fılapi mezık, a faktorálás és a 1365A-170-es átvezetési kérelem nem tölthetık ki, ugyanúgy, mint ahogy az import lapok és az önellenırzés speciális indokolása melléklet sem. A 13A60 számú összesítı nyilatkozat 13A60-01, -03 lapok kitöltésénél figyelemmel kell lenni a 1365A számú lap 87., 88., 89., 91. sorai adatának változására. Amennyiben nem csak a 1365A lapok , , , , soraiban van változás, hanem áfa vagy korábbi önellenırzés önellenırzési pótlék adataiban is, úgy az a bevallás nem jelölhetı adózói javításként, hanem azt önellenırzésként vagy ismételt önellenırzésként kell besorolni. Az adózói javítás tehát annyiban különbözik az önellenırzéstıl, hogy az önellenırzés esetében az adóalap, adó adatokban is változást kell kimutatni. Az adózói javítás benyújtásának legelsı határideje megegyezik az önellenırzésével. Önellenırzés A 1365 számú nyomtatványon a évben keletkezett és bevallott általános forgalmi adó bevallások önellenırzésének, ismételt önellenırzésének benyújtása esetén jelölni kell a fılap (C) blokkjában a Bevallás jellege mezıben az önellenırzés (O) kódot. Ismételt önellenırzéskor a Bevallás jellege mezı ( O ) értékő jelölése mellett a 1365A-04 számú Önellenırzési melléklet (O) blokkjában X - 5 Art. 34. (7) bek. 6

20 et kell feltüntetni. Az ismételt önellenırzés is önellenırzés, de már legalább a második önellenırzés az azonos idıszakra vonatkozó önellenırzési láncban, és jelentısége abban áll, hogy a 1365A-04-es önellenırzési melléklet 2. sorának kitöltésekor az önellenırzési pótlék számításakor kell e jellegre figyelemmel lenni. A évi kötelezettségek bevallásait csak az elévülési idın belül lehet önellenırizni. A évrıl 2013-ban benyújtandó bevallások esetében az elévülés idıpontja december 31. A 1365 számú éves, és utolsó idıszakról benyújtott negyedéves, havi bevallás december 31-ig önellenırizhetı. 6 Az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni. A költségvetési támogatás igényléséhez való jog ha törvény másként nem rendelkezik annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az annak igényléséhez való jog megnyílt. Az önellenırzés bevallása az elévülést megszakítja abban az esetben, ha az adókülönbözet az adózó javára mutatkozik. 7 A bevallási fılap (C) blokkjában azt az adó-megállapítási idıszakot kell szerepeltetni a bevallási idıszak kezdı-záró dátumaiban, amellyel kapcsolatban végzi az önellenırzést az adózó. Az önellenırzés, ismételt önellenırzés benyújtásakor az önellenırzött alapsorokat is ki kell tölteni, továbbá amennyiben azon adatot kell szerepeltetni, csatolható a bevalláshoz a 1365A-05-ös lap, valamint változás esetén a 1365A-02-es, 1365A-03-as import lapok. Önellenırzés, ismételt önellenırzés esetén ki kell tölteni a 1365A-04 számú Önellenırzési mellékletet is, amely az önellenırzéshez szükséges egyéb adatokat, illetve az önellenırzési pótlék alapját és összegét tartalmazza, és amelyen az önellenırzési pótlék helyesbítését is el lehet végezni. A 1365 számú bevallás kitöltı programja ezt a lapot automatikusan biztosítja, ha a fılapon a (C) blokkban az adózó jelzi az önellenırzési szándékot. A 1365A-04 számú Önellenırzési melléklet önállóan nem nyújtható be, csak a bevallási fıgarnitúra mellékleteként, azzal együtt, és az önellenırzés sem érvényes a 1365A-04. lap csatolása nélkül! Az önellenırzésekrıl az adózónak nyilvántartást kell vezetnie. A nyilvántartás kötelezı tartalmi elemeit az Art. 49. (4) bekezdése határozza meg. Abból ki kell tőnnie az eredeti bevallási kötelezettség és az önellenırzés idıpontjának, a módosított adó alapjának és összegének. A nyilvántartáshoz mellékelni kell az önellenırzés szöveges indokolását és az önellenırzési pótlék számítását is. A nyilvántartást és az önellenırzés bizonylatait az állami adóhatósághoz nem kell benyújtani, de azokat az elévülési idın belül meg kell ırizni. Az önellenırzést az Art aiban rögzített rendelkezések szerint kell elvégezni. Az Art. 50. (1) bekezdése alapján az adózó önellenırzését a helyesbített adóalapot, adót és költségvetési támogatást tartalmazó nyomtatvány (1365A-04. lap) benyújtásával teljesíti. A helyesbített adó, a költségvetési támogatás és a megállapított önellenırzési pótlék a helyesbített összeg és a pótlék bevallásával egyidejőleg esedékes. Abban az esetben, ha az adózó a következı idıszakra átvihetı követelés összegének meghatározásában tévedett, a késıbbi idıszakra elszámolandó adója csak akkor mutathatja a valós összeget, ha a hiba elkövetése és a tévedés feltárása között valamennyi adó-elszámolási idıszakra vonatkozó bevallást adó-megállapítási idıszakonként külön-külön önellenırzéssel rendezi. A belföldön nyilvántartásba vett adóalany az adó-megállapítási idıszakban megállapított fizetendı adója együttes összegét csökkentheti az ugyanezen vagy korábbi idıszak(ok)ban keletkezett levonható 6 Art (1) bek. 7 Art (2) bek. 7

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta. M CLEAN FUTURE HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság. KR érkeztetési szám

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta. M CLEAN FUTURE HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság. KR érkeztetési szám NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Elfogadó nyugta azonosító 23906419 VPID zó neve M CLEAN FUTURE HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság NAV iktatószám 3093045957 KR érkeztetési szám 518124715201610201021347245

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta. M CLEAN FUTURE HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság. KR érkeztetési szám

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta. M CLEAN FUTURE HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság. KR érkeztetési szám NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Elfogadó nyugta Adóazonosító 23906419 VPID Adózó neve M CLEAN FUTURE HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság NAV iktatószám 1095562414 KR érkeztetési szám 518124715201501201206185065

Részletesebben

1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től

1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től 1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től

1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től 1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta. A-RECORD Lemezkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság. KR érkeztetési szám

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta. A-RECORD Lemezkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság. KR érkeztetési szám NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Elfogadó nyugta Adóazonosító 13875688 VPID Adózó neve A-RECORD Lemezkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság NAV iktatószám 1786365593 KR érkeztetési szám 518124715216721247945545

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

1065 2010. évi Áfa bevallás, január 1-től

1065 2010. évi Áfa bevallás, január 1-től 1065 2010. évi Áfa bevallás, január 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz. Általános tudnivalók Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.

Részletesebben

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni.

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. Kitöltési útmutató a 14K83 jelű, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásokról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K50 jelű, a hitelintézet és a kincstár adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2014. évi kifizetéséről elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: -_- Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - _- ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 10A88 sz. adatszolgáltatási laphoz

Kitöltési útmutató a 10A88 sz. adatszolgáltatási laphoz Kitöltési útmutató a 10A88 sz. adatszolgáltatási laphoz Az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott új közlekedési eszközt (ideértve az új személygépkocsit is) értékesítı adózónak a közösségi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló

Részletesebben

ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK:

ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK: ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: - - Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - - ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta FIRST CHOICE HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. KR érkeztetési szám

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta FIRST CHOICE HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. KR érkeztetési szám NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Elfogadó nyugta Adóazonosító 22908078 VPID Adózó neve FIRST CHOICE HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG NAV iktatószám 2097481344 KR érkeztetési szám 518124715201311201045658749

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta RECSER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. KR érkeztetési szám

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta RECSER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. KR érkeztetési szám NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Elfogadó nyugta Adóazonosító 23978775 VPID RECSER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG NAV iktatószám 4545528021 KR érkeztetési szám 518124715201405200954344171 Beküldő CSINCSIK ANNAMÁRIA

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Jogszabályi háttér

Kitöltési útmutató. Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató az általános forgalmi adó bevallására, elévülési időn belüli önellenőrzésére és elmulasztott bevallásának késedelmes benyújtására szolgáló áfabevalláshoz, adatszolgáltatási laphoz és

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató az általános forgalmi adó bevallására, elévülési időn belüli önellenőrzésére és elmulasztott bevallásának késedelmes benyújtására szolgáló áfabevalláshoz, adatszolgáltatási laphoz és

Részletesebben

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont.

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont. 16. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNİ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvetı szabályai 2013. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a K100 jelű, az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató az általános forgalmi adó bevallására, elévülési időn belüli önellenőrzésére és elmulasztott bevallásának késedelmes benyújtására szolgáló áfa bevalláshoz, adatszolgáltatási laphoz és

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók 1 Kitöltési útmutató a 14K89 jelű, a nyugdíjat illetve rehabilitációs járadékot 1, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot 2 (továbbiakban

Részletesebben

Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma. Beérkezés dátuma. 3 5 1 5 Miskolc. jellege hsz. ép. ház em.

Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma. Beérkezés dátuma. 3 5 1 5 Miskolc. jellege hsz. ép. ház em. H IV T L () Nemzeti dóés Vámhivatal BEVLLÁS a 2 évben kezdődő üzleti évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a szakképzési és rehabilitációs hozzájárulásról

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók. Általános tudnivalók a 1386-os nyomtatvány bevallási lapjainak kitöltéséről

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók. Általános tudnivalók a 1386-os nyomtatvány bevallási lapjainak kitöltéséről Kitöltési útmutató a speciális adózói körbe tartozó adózók egyes, határon átnyúló ügyleteivel összefüggő általános forgalmi adó kötelezettségekről benyújtandó 1386. számú bevalláshoz az Art. 1. számú mellékletének

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K51 jelű, a súlyosan fogyatékos magánszemély részére 2013. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 14K51 jelű, adatszolgáltatás a súlyosan fogyatékos magánszemély részére a 2014. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi

Részletesebben

Jogszabályi háttér. A bevallásra kötelezettek 1

Jogszabályi háttér. A bevallásra kötelezettek 1 Kitöltési útmutató a 1543TAO jelű, az egyszerűsített vállalkozói adó, a kisadózó vállalkozások tételes adója, vagy a kisvállalati adó hatálya alól kikerült, 2015-ben a társasági adó alanyává vált adózó

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az A88-as adatszolgáltatási lap kitöltésére vonatkozó információk a kitöltési útmutató végén találhatóak.

Kitöltési útmutató. Az A88-as adatszolgáltatási lap kitöltésére vonatkozó információk a kitöltési útmutató végén találhatóak. Kitöltési útmutató az általános forgalmi adó bevallására, elévülési időn belüli önellenőrzésére és elmulasztott bevallásának késedelmes benyújtására szolgáló áfabevalláshoz, és adatszolgáltatási laphoz

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP. Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: -_- Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - _-

ÖNELLENŐRZÉSI LAP. Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: -_- Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - _- BERHIDA Város Jegyzője 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel: 88/596-580, - 584. Fax: 88/585-620. AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Benyújtás, postára adás napja:.... Az adóhatóság megnevezése: Berhida Város Jegyzője.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

az Európai Közösség területén belül történ közösségi termékértékesítéseket, szolgáltatásnyújtásokat, az Európai Közösség területér l történ

az Európai Közösség területén belül történ közösségi termékértékesítéseket, szolgáltatásnyújtásokat, az Európai Közösség területér l történ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az Európai Közösség területén belül történı közösségi termékértékesítéseket, szolgáltatásnyújtásokat, az Európai Közösség területérıl történı termékbeszerzéseket, szolgáltatás igénybevételeket

Részletesebben

Jogszabályi háttér. I. Általános tudnivalók

Jogszabályi háttér. I. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 16AIFRS jelű a számviteli törvény szerinti beszámoló készítéséről az IFRS-ek szerinti beszámolóra áttérő azon adózók adatszolgáltatásához, akik 2016. évben kezdődő adóévről készített

Részletesebben

Az adóhatóság megnevezése: CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Az adóhatóság azonosító száma: Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye):

Az adóhatóság megnevezése: CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Az adóhatóság azonosító száma: Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye): [16. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez] HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévrıl CSÖRÖG önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

BEVALLÁS. az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására

BEVALLÁS. az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására Adó- és Pénzügy i Ellenőrzési Hiv atal HIVATAL (A) 0436 BEVALLÁS az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására Benyújtandó 1 példányban az illetékes

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta S&K IDEAS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta S&K IDEAS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Elfogadó nyugta Adóazonosító 14913376 VPID Adózó neve S&K IDEAS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG NAV iktatószám 1985553331 KR érkeztetési szám 518124715215121228113

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fogyasztói árkiegészítés 08A215. számú szolgáltatáscsoportos részletezettségű negyedéves/éves összesítő adatszolgáltatáshoz.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fogyasztói árkiegészítés 08A215. számú szolgáltatáscsoportos részletezettségű negyedéves/éves összesítő adatszolgáltatáshoz. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fogyasztói árkiegészítés 08A215. számú szolgáltatáscsoportos részletezettségű negyedéves/éves összesítő adatszolgáltatáshoz. A havi és évközi (negyedéves)/éves bevallásra kötelezett

Részletesebben

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv pont.

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv pont. 16. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNİ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvetı szabályai 2012. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: Nyilvántartási száma:

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Jogszabályi háttér

Kitöltési útmutató. Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a speciális adózói körbe tartozó adózók egyes, határon átnyúló ügyleteivel összefüggő általános forgalmi adó kötelezettségekről benyújtandó 1086. számú bevalláshoz az Art. 1. számú mellékletének

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 2. modul: Pénzforgalmi elszámolás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI.

Részletesebben

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás benyújtásának módja, határideje: Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton teljesíthető!

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás benyújtásának módja, határideje: Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton teljesíthető! Kitöltési útmutató a 14K106 jelű, a biztosító adatszolgáltatása az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy részére életbiztosítási szerződés alapján történő teljesítés 2014. évi összegéről

Részletesebben

Kitöltési útmutató. 0965. számú nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató. 0965. számú nyomtatványhoz Kitöltési útmutató az általános forgalmi adó bevallására, elévülési időn belüli önellenőrzésére és elmulasztott bevallásának késedelmes benyújtására szolgáló Jogszabályi háttér 0965. számú nyomtatványhoz

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a 1586. számú bevalláshoz a speciális adózói körbe tartozó adózók részére

Kitöltési útmutató. a 1586. számú bevalláshoz a speciális adózói körbe tartozó adózók részére Kitöltési útmutató a 1586. számú bevalláshoz a speciális adózói körbe tartozó adózók részére (egyes, határon átnyúló ügyleteikkel összefüggő általános forgalmi adó kötelezettségeikről, az Art. 1. számú

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdasági Igazgatóság Adó, Költségvetési és Pénzügyi Osztály 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. Iktatószám: Önkormányzati szám: Beérkezés dátuma:...

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta FIRST CHOICE HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. KR érkeztetési szám

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta FIRST CHOICE HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. KR érkeztetési szám NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Elfogadó nyugta Adóazonosító 229878 VPID Adózó neve FIRST CHOICE HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG NAV iktatószám 12731452 KR érkeztetési szám 51812471521562113842528 Beküldő

Részletesebben

Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS

Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Adócsoport 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. Tel.: 62/572-970, Fax: 62/572-976 Átvétel: Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Dóc

Részletesebben

Adóbevallás. 200... adóévrıl. Iktatószám:... Kifizetı nyilvántartási sorszáma:... I. rész Azonosító adatok. A kifizetı: 1. Neve/cégneve:...

Adóbevallás. 200... adóévrıl. Iktatószám:... Kifizetı nyilvántartási sorszáma:... I. rész Azonosító adatok. A kifizetı: 1. Neve/cégneve:... Adóbevallás - a kifizetı által megállapított és levont termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevallása - 200... adóévrıl Önkormányzati adóhatóság tölti ki: Beérkezés/postára adás dátuma: 200 év...

Részletesebben

Belföldi áfa összesítő jelentés

Belföldi áfa összesítő jelentés Belföldi áfa összesítő jelentés Készítette: Balogh Szabolcs NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatása Kiutalás Előtti Ellenőrzési osztály 2. A belföldi áfa összesítő jelentésre vonatkozó jogszabályi háttér: Az

Részletesebben

Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz

Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz Jogszabályi háttér: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a

Részletesebben

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló Jogszabályi háttér Adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. tv. változásai 2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Települési önkormányzat bevétele:

Részletesebben

... Az átvevı aláírása. AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye) telephelye: levelezési címe:...

... Az átvevı aláírása. AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye) telephelye: levelezési címe:... HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrıl PÁTY önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illet

17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illet 17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetıséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfa adózásának alapvetı szabályai 2013. Kik tartoznak

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K85 jelű, a lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel 2013. évi törlesztésével összefüggésben a hitelintézet által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 14K85 jelű, a hitelintézet adatszolgáltatása a lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel 2014. évi törlesztésével kapcsolatban elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér

Részletesebben

- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.

- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítéseket, szolgáltatásnyújtásokat, az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzéseket, szolgáltatás igénybevételeket

Részletesebben

0765/650/651/310-05 3

0765/650/651/310-05 3 Kitöltési Útmutató az áfa-bevallás önellenõrzési mellékletének (0765/650/651/310/320-05.), valamint a bevallási fõlap önellenõrzési nyomtatványként (07310.) történõ kitöltéséhez Ennek a nyomtatványnak

Részletesebben

II. Bevallási idıszak.év..hó.naptól.év..hó napig

II. Bevallási idıszak.év..hó.naptól.év..hó napig B E V A L L Á S helyi iparőzési adóról állandó jellegő tevékenység esetén 2008. adóévrıl Mélykút Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

BEVALLÁS. a 2014. évi pénzügyi tranzakciós illeték kötelezettségről. Benyújtandó az állami adóhatósághoz. Ellenjegyző adatai.

BEVALLÁS. a 2014. évi pénzügyi tranzakciós illeték kötelezettségről. Benyújtandó az állami adóhatósághoz. Ellenjegyző adatai. 1493 BEVALLÁS a 2014. évi pénzügyi tranzakciós illeték kötelezettségről Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz Hibásnak minősített bevallás vonalkódja A Z O N O S Í T Á S (B) Jogelőd

Részletesebben

Kitöltési útmutató. 1065. számú nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató. 1065. számú nyomtatványhoz Kitöltési útmutató az általános forgalmi adó bevallására, elévülési időn belüli önellenőrzésére és elmulasztott bevallásának késedelmes benyújtására szolgáló Jogszabályi háttér 1065. számú nyomtatványhoz

Részletesebben

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető!

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető! Kitöltési útmutató a 16K97 jelű, a tartós befektetésből származó 2016. évi jövedelemről a kifizető által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz Ezen a nyomtatványon a 2016. adóévre vonatkozó

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

I. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelı X-szel jelölje.)

I. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelı X-szel jelölje.) HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2010. adóévrıl Ercsi Város önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Benyújtás, postára adás napja:..év

Részletesebben

Nyilatkozatra/ bevallásra kötelezettek. A nyilatkozat / bevallás megtételére a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó 1

Nyilatkozatra/ bevallásra kötelezettek. A nyilatkozat / bevallás megtételére a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó 1 Kitöltési útmutató a kisadózó vállalkozás által megszerzett bevételről, a bevételi értékhatárt meghaladó összeg után fizetendő százalékos mértékű adóról 2013. évre, valamint adatszolgáltatásról [13KATA]

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015.

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai Közösség

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről ETYEK önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K97 jelű, a tartós befektetésből származó 2013. évi jövedelemről a kifizető által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz Jogszabályi háttér - Az adózás rendjéről

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó..nap... Az átvevı aláírása. Az adózó neve (cégneve):...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó..nap... Az átvevı aláírása. Az adózó neve (cégneve):... HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2012. adóévrıl OZORA KÖZSÉG önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

A számú adóbevallás benyújtásának és az adó megfizetésének határideje:

A számú adóbevallás benyújtásának és az adó megfizetésének határideje: Kitöltési útmutató az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzések esetén az általános forgalmi adóról szóló törvény 7/A. (2) bek. c) pontjában meghatározott adóalanyok és adófizetésre kötelezett

Részletesebben

Ö N E L L E N Ő R Z É S I L A P. a helyi iparűzési adó helyesbítéséhez

Ö N E L L E N Ő R Z É S I L A P. a helyi iparűzési adó helyesbítéséhez AO 005/2 4/1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ö N E L L E N Ő R Z É S I L A P a helyi iparűzési adó helyesbítéséhez I. Adózó neve:... Adószáma:... Címe: helyiség (utca, tér stb.) Irányítószám:

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók 1 A nyugdíjat, illetve rehabilitációs járadékot 1, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot 2 (továbbiakban együtt: járadékot) folyósító

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Általános tudnivalók

Jogszabályi háttér. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Európai Közösség területén belül történő Közösségi termékértékesítéseket és az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzéseket tartalmazó 08A60. számú összesítő nyilatkozathoz

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K86 jelű, a kifizetőnek minősülő befektetési szolgáltató adatszolgáltatása a magánszemély (ideértve az Szja tv. szerint a társasházat is) 2014. évben megvalósult ellenőrzött tőkepiaci

Részletesebben

Fogyasztói ár: 136 Ft. APEH 759. r. sz. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Fogyasztói ár: 136 Ft. APEH 759. r. sz. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ APEH 759. r. sz. Fogyasztói ár: 136 Ft KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az áfa-bevallás önellenõrzési mellékletének (0565/650/651/310/320-05.), valamint a bevallási fõlap önellenõrzési nyomtatványként (05310.) történõ

Részletesebben

10T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

10T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 10T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁG REGSZTRÁCÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK TRONKUS NTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához APEH 758. r. sz. Fogyasztói ár: 190 Ft KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához 5 995933 759154 0565/650/651/310 1 2 0565/650/651/310

Részletesebben

a 3. számú Bejelentő laphoz

a 3. számú Bejelentő laphoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 3. számú Bejelentő laphoz a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében, papír alapon vagy számítástechnikai adathordozón történő teljesítéséhez az Art. 7.

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta FIRST CHOICE HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. KR érkeztetési szám

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta FIRST CHOICE HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. KR érkeztetési szám NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Elfogadó nyugta Adóazonosító 229878 VPID Adózó neve FIRST CHOICE HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG NAV iktatószám 382495817 KR érkeztetési szám 51812471521612133421268 Beküldő

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához APEH 719. r. sz. Fogyasztói ár: 160 Ft KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához 5 995933 759109 U 0465/650/651/310 25 KITÖLTÉSI

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1210B számú, a Baleseti adóról és annak önellenırzésérıl szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére

Kitöltési útmutató a 1210B számú, a Baleseti adóról és annak önellenırzésérıl szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére Kitöltési útmutató a 1210B számú, a Baleseti adóról és annak önellenırzésérıl szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére Jogszabályi háttér - A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi

Részletesebben

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére történő bejelentéshez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.

- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítéseket, szolgáltatásnyújtásokat, az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzéseket, szolgáltatás igénybevételeket

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó...

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta FIRST CHOICE HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. KR érkeztetési szám

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta FIRST CHOICE HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. KR érkeztetési szám NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Elfogadó nyugta Adóazonosító 229878 VPID Adózó neve FIRST CHOICE HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG NAV iktatószám 1317712786 KR érkeztetési szám 51812471521511295179349

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta FIRST CHOICE HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. KR érkeztetési szám

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta FIRST CHOICE HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. KR érkeztetési szám NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Elfogadó nyugta Adóazonosító 229878 VPID Adózó neve FIRST CHOICE HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG NAV iktatószám 2288219114 KR érkeztetési szám 518124715214819168549142

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News

Grant Thornton Hungary News Grant Thornton Hungary News 2012 Szeptember Tartalom 2013. január 1-én hatályba lépı törvényi változások A. Általános forgalmi adó B. Az adózás rendje C:\Documents and Settings\zba\Local Settings\Temporary

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 208A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Hibásnak minősített

Részletesebben

Jogszabályi háttér. A be vallásra kötelezettek

Jogszabályi háttér. A be vallásra kötelezettek Kitöltési útmutató a 1048. számú, az ingatlannal rendelkező társaság külföldi tagjának a részesedés elidegenítésekor keletkező adókötelezettségének bevallásához, valamint önellenőrzéséhez Jogszabályi háttér

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL A közösségi vámjogszabályok a szabad forgalom számára történő vámkezelések esetén közvetlen illetve közvetett

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről Pásztó önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Elek Város Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:...

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről MONOSZLÓ önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta FIRST CHOICE HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. KR érkeztetési szám

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta FIRST CHOICE HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. KR érkeztetési szám NEMZETI DÓ- ÉS VÁMHIVTL Elfogadó nyugta dóazonosító 22908078 VPID dózó neve FIRST CHOICE HUNGRY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSSÁG NV iktatószám 4205202869 KR érkeztetési szám 518124715201307211949026834 Beküldő

Részletesebben