Kitöltési útmutató. Az A88-as adatszolgáltatási lap kitöltésére vonatkozó információk a kitöltési útmutató végén találhatóak.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kitöltési útmutató. Az A88-as adatszolgáltatási lap kitöltésére vonatkozó információk a kitöltési útmutató végén találhatóak."

Átírás

1 Kitöltési útmutató az általános forgalmi adó bevallására, elévülési időn belüli önellenőrzésére és elmulasztott bevallásának késedelmes benyújtására szolgáló áfabevalláshoz, és adatszolgáltatási laphoz Jogszabályi háttér - az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) - az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) - az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény jogharmonizációs módosításáról és az adó- visszaigénylés különös eljárási szabályairól szóló évi CXXIII. törvény (Jmód. tv.) - a számvitelről szóló évi C. törvény (Szt.) - az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló évi XLIII. törvény (Eva tv.) - a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény (Jöt.) - a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (Szja tv.) Általános tudnivalók Fontos változások! A évtől a számú bevallás egységes szerkezetben tartalmazza a korábbi években külön bevallási nyomtatványként kezelt 65-ös áfa bevallást és az A88. számú adatszolgáltatási lapot. Az A88-as adatszolgáltatási lap kitöltésére vonatkozó információk a kitöltési útmutató végén találhatóak. Továbbá 2012-től változott a 86-os bevallás 01-es lapját benyújtó adózók köre: A bevallás összevonással a korábbi évek gyakorlatától eltérően nem a 86-os bevalláson, hanem a sz. bevallás lapjain kell bevallást benyújtaniuk a Közösségen belüli beszerzéseik után keletkező áfafizetési kötelezettségükről - a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalanynak és a - kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású adóalanynak. A közösségi adószámmal rendelkező, általános forgalmiadó-alanynak nem minősülő jogi személyeknek, valamint az EVA alanyainak továbbra is a 86-os bevalláson kell a Közösségi kereskedelemmel kapcsolatos bevallási kötelezettségüket teljesíteniük. Változatlan szabály az is, hogy a 86-os bevalláson kell bevallást benyújtaniuk a közösségi adószámmal nem rendelkező nem adóalany jogi személyeknek a harmadik országbeli adóalanytól igénybe vett szolgáltatásaik után. A sz. bevallás 02-es alapját benyújtó adózók köre A 1286-os bevallás 02-es lapja helyett szintén a sz. bevallást kell benyújtaniuk a közösségi adószámmal nem rendelkező, -a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalanynak és -a kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású adóalanyoknak, akik személygépkocsinak és regisztrációs adóköteles motorkerékpárnak nem minősülő új közlekedési eszközt szereznek be az Európai Közösség más tagállamából. Az alanyi adómentességet választó adóalanyoknak a közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyleteikről (a Közösségen belüli értékesítés kivételével) szintén a számú bevallást kell benyújtaniuk az adófizetési kötelezettség keletkezését követő hó 20-ig és az áfa fizetési kötelezettségüknek a bevallás benyújtásával egyidejűleg kell eleget tenniük. Az sz. bevallás lapjainak kitöltésére vonatkozó általános tudnivalók Az általános forgalmi adó bevallása és önellenőrzése esetében az adott évben megjelentetett bevallási

2 űrlapon csak egyetlen év adó-megállapítási időszakainak adóadatai szerepeltethetők, amely adatokat az adott év adóadatainak elévüléséig ugyanezen az űrlapon lehet bevallani, önellenőrizni, mulasztás esetén késedelmesen benyújtani. Ez azt jelenti, hogy a adóév tekintetében a tárgyévet követően, de elévülési időn belül (pl ban) ugyanezen a nyomtatványon kell a 2012-et érintő önellenőrző, illetve pótló bevallást benyújtani. Ezen elvhez igazodik a 65-ös bevallás és az A60-as összesítő nyilatkozat is. Az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett adóalanyok ezen a számozású nyomtatványon kötelesek bevallást tenni a évi áfa kötelezettségeikről. A kötelezettek körét jelen kitöltési útmutatóban a Kinek kell a számú nyomtatványon bevallást tennie? alcímű fejezet részletezi. A 1265 számú bevallást kell alkalmazni a be nem nyújtott áfabevallás pótlására (utólagos benyújtására), valamint az áfabevallások önellenőrzésére is (az önellenőrzés tényének jelölésével), továbbá azonos jelű nyomtatványon kell benyújtani a különböző bevallási gyakorisághoz tartozó (havi, negyedéves, éves) adózók bevallásait (a megfelelő bevallási gyakoriság jelölésével). A számú nyomtatványon benyújtható bevallások jellegét és gyakoriságát a főlap (C) blokkjában kell megadni, a kitöltési útmutatónak a főlap kitöltésére vonatkozó szabályok és a kapcsolódó kitöltési útmutatókban leírtak szerint. A számú bevallás lapjai kizárólag a évi adó-megállapítási időszakok adóadatainak bevallására, önellenőrzésére, illetőleg késedelmes benyújtására szolgálnak. A évtől kezdődően nem használjuk az előzőleg megszokott 310 önellenőrzési és 320 pótló bevallási számozást, azok kizárólag a korábbi évekre alkalmazhatók. A számú bevalláson a év adóadatait havi, illetve I-III. negyedévi időszakára vonatkozó bevallást december 31-ig, az utolsó időszakra (12. havi illetve IV. negyedévre) vonatkozó bevallást, illetve az éves bevallást pedig december 31-ig lehet önellenőrizni, helyesbíteni, illetőleg a bevallás határidőben történő benyújtásának elmulasztása esetén pótolni. A bevallási rend a korábbi évekre a következő: Figyelembe véve az Art ának rendelkezéseit, a évet megelőző korábbi, el nem évült adómegállapítási időszakok adatainak önellenőrzésére, pótlására a következőket kell alkalmazni. A év utolsó adó-megállapítási időszakát megelőző időszakok adókötelezettsége tekintetében az Art (2), (5) és (9) bekezdéseinek eseteit kivéve a évben az adó-megállapításhoz való jog elévült, azokra önellenőrzést, pótlást végezni már nem lehet. A év utolsó adó-megállapítási időszakának első napjától a december 31-ig tartó időtartamba eső időszakok évi önellenőrzésére a számú bevallás szolgál. Papíralapon a 0865/650/651/310/320. számú nyomtatványon kell benyújtani Önellenőrzési bevallás jelöléssel és a 05-ös lap csatolásával. Elektronikus úton vagy Internetről letöltve/kinyomtatva a programot kell használni. A számú bevallást kell a további években ( években) is alkalmazni azzal, hogy a rajta önellenőrizhető időszakok egyre csökkennek, fokozatosan kiesnek az elévülési idő szerint. (2012-ben a év utolsó időszakát megelőző évek, időszakok már nem jelölhetők rajta.) A év utolsó adó-megállapítási időszakának első napjától a december 31-ig tartó időtartamba eső időszakok évi pótlására (késedelmes benyújtására) a számú bevallás szolgál. Papíralapon a 0865/650/651/310/320. számú nyomtatványon kell benyújtani Pótló bevallás jelöléssel. Elektronikus úton vagy Internetről letöltve/kinyomtatva a programot kell használni. A évi kötelezettségek pótlására nem lehet alkalmazni a számú bevallást, arra papíralapon a 0865/650/651/310/320. számú nyomtatványon a Havi bevallás, Negyedéves bevallás, vagy Éves bevallás jelöléssel benyújtott bevallást kell használni, elektronikus benyújtásnál vagy Internetről letöltve/kinyomtatva a 0865/650/651. programot. A számú bevallást kell a évben is alkalmazni a 2007-ig terjedő adóévekre azzal, hogy a 2

3 rajta bevallható időszakok egyre csökkennek, fokozatosan kiesnek az elévülési idő szerint. Pl ben a év utolsó időszakát megelőző évek, időszakok már nem jelölhetők rajta. A bevallások késedelmes benyújtására bármely évben is történik mindig a pótlandó időszakban érvényes áfabevallási gyakorisági szabályok szerint kerülhet sor. A január 1-től december 31-ig tartó időtartamba eső időszakok évi pótlására (késedelmes benyújtására) a 0865., és számú bevallások szolgálnak. Papíralapon a 0865/650/651/310/320. számú nyomtatványon kell benyújtani a késedelmesen benyújtott időszak gyakorisága szerinti Havi bevallás, Negyedéves bevallás, vagy Éves bevallás jelölések egyikével. Elektronikus úton vagy Internetről letöltve/kinyomtatva a (0865/650/651.) programot kell használni. A 0865., , számú bevallást kell a további években ( években) is alkalmazni a évi adó-megállapítási időszakok pótlólagos bevallására. A bevallások késedelmes benyújtására bármely évben is történik mindig a pótlandó időszakban érvényes áfabevallási gyakorisági szabályok szerint kerülhet sor. Minden, ami a benyújtandó bevallások típusával és azok benyújtási határidejével kapcsolatban a 0865/650/651/310/320. számú nyomtatvány kitöltési útmutatójában megjelent, a fentiek szerint módosítva értendő. A évi adókötelezettségek tekintetében a havi, negyedéves, éves alapbevallások, és pótlások (késedelmesen benyújtott bevallások), valamint az önellenőrzések, ismételt önellenőrzések, adózói javítások (helyesbítések) a számú bevallás internetes kitöltő programjában végezhetők el. A program letölthető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) honlapjáról és az ABEVJAVA keretprogramban futtatható. A bevallás elektronikus úton történő benyújtásához az állami adóhatóság honlapján (http://www.nav.gov.hu) a Nyomtatványkitöltő programok menüben állnak rendelkezésre a kitöltést segítő programok. Az internetes bevallásnál a hibaüzenetekben a , , , lapok számhivatkozása a könnyebb kezelhetőség érdekében es! A nem elektronikus úton benyújtók szintén az internetes kitöltő programot használhatják a bevallások kitöltésére azzal, hogy a programmal kitöltött bevallást kinyomtatva, aláírással ellátva nyújtják be. A nyomtatvány és kitöltési útmutatója kereskedelmi forgalomban, pdf formátumból az értékesítőhelyek által kinyomtatott formában is megvásárolható. Felhívjuk a figyelmét, hogy a kész bevallásának kinyomtatásához további lehetőséget kínál fel az ÁNYK kitöltő program! Abban az esetben, ha Ön a kivonatolt nyomtatást választja, úgy bevallásából kizárólag azok a részek kerülnek kinyomtatásra, melyek értékes adatokat tartalmaznak! Ehhez Önnek a nyomtatás során megjelenő engedélyt a kivonatolt nyomtatáshoz jóvá kell hagynia. A kivonatoltan nyomtatott bizonylat - ha az tartalmaz 2D pontkódot - hitelesítve be is nyújtható az alsó fokú állami adóhatósághoz. Az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett adózónak minden bevallását elektronikusan kell benyújtania! Javítás az elektronikus úton benyújtók esetében Az Art. 34. (1) bekezdése szerint az adóhatóság az adóbevallás helyességét megvizsgálja, és a 34. (6) bekezdésben szabályozott esetekben amennyiben az adóbevallás az adózó közreműködése nélkül nem javítható ki vagy az adózó a jogszabályban előírt igazolások benyújtásának kötelezettségét elmulasztotta, továbbá az adóbevallásából, nyilatkozatából olyan adatok hiányoznak, amelyek az adóhatóság nyilvántartásában sem szerepelnek - 15 napon belül, megfelelő határidő tűzésével az adózót javításra 3

4 (hiánypótlásra) szólítja fel. A bevallását elektronikusan benyújtó adózónak lehetősége van arra, hogy a hibák kijavítását követően a bevallást újból benyújtsa. Ebben az esetben a főlap AZONOSÍTÁS(B) blokkjában a Hibásnak minősített bevallás vonalkódja rovatba be kell írni a javított bevallás 10 jegyű vonalkódját. A vonalkódot az állami adóhatóságtól kapott, a hibás bevallásról szóló kiértesítő levél tartalmazza. A bevallást nem elektronikus úton benyújtó adózóknak a Hibásnak minősített bevallás vonalkódja rovatot nem kell kitölteniük. Adózói javítás (helyesbítés) 1 : Adózói javításról akkor van szó, amikor az adózó utóbb észlelte, hogy az állami adóhatóság által elfogadott bevallás részletező adata téves, vagy valamely tájékoztató adat az elfogadott bevallásból kimaradt, azaz a bevallás nem teljes körű. Az adózói javításkor az adóalap, illetőleg adó (költségvetési támogatás összeg) változást nem eredményez. Adózói javítás esetén az új adatokkal valamennyi az adózói javítással érintett bevalláson szerepeltetett adatot ki kell tölteni. Amennyiben az adózói javítással érintett bevalláson olyan adat szerepelt, amelyet az adózói javítás nem érint, úgy az adózói javítással érintett bevalláson közölt adatot meg kell ismételni! A , , valamint a 1265-A88 sz. lapokon az adóalapot nem érintő módosítások esetén is a főlap (C) blokkjában a Bevallás jellege mezőbe (H) betűt kell írni. Abban az esetben, ha az időszakra benyújtott bevallásban a , , , sorok adatait kell módosítani, és egyéb adat a bevallásban nem változik, adózói javításként (az adózói javításról bővebben a főlap (C) blokkjához írt tudnivalóknál) kell a bevallást benyújtani. Az adózói javításban az azonos időszakra benyújtott közvetlen előzménybevallásban szereplő áfa adatokat meg kell ismételni. A es lapon pótlékalap, pótlékösszeg, és kötelezettség-változás nem keletkezik. A fősorokban a változatlan, a , , , sorokban a helyes összeget és nem a különbözetet kell feltüntetni. Arra tekintettel, hogy kötelezettség-csökkenés nem keletkezik és adóváltozás nem mutatható ki a helyesbítés jellegű bevallásban, ezért értelemszerűen a visszaigényléssel összefüggő főlapi mezők és a es átvezetési kérelem nem tölthetők ki, ugyanúgy, mint ahogy az import lapok és az önellenőrzés speciális indokolása melléklet sem. A 12A60. számú összesítő nyilatkozat 12A60-01, -03 lapok kitöltésénél figyelemmel kell lenni a számú lap 87., 88., 89., 91. sorai adatának változására. Amennyiben nem csak a , , , sorokban van változás, hanem áfa vagy korábbi önellenőrzés önellenőrzési pótlék adataiban is, úgy az a bevallás nem jelölhető adózói javításként, hanem azt önellenőrzésként vagy ismételt önellenőrzésként kell besorolni. Az adózói javítás tehát annyiban különbözik az önellenőrzéstől, hogy az önellenőrzés esetében az adóalap, adó adatokban is változást kell kimutatni. Az adózói javítás benyújtásának legelső határideje megegyezik az önellenőrzésével. Önellenőrzés A számú nyomtatványon a évben keletkezett és bevallott általános forgalmi adó bevallások önellenőrzésének, ismételt önellenőrzésének benyújtása esetén jelölni kell a főlap (C) blokkjában a Bevallás jellege mezőben az önellenőrzés (O) kódot. Ismételt önellenőrzéskor a Bevallás jellege mező ( O ) értékű jelölése mellett a számú Önellenőrzési melléklet (O) blokkjában X - et kell feltüntetni. Az ismételt önellenőrzés is önellenőrzés, de már legalább a második önellenőrzés az azonos időszakra vonatkozó önellenőrzési láncban, és jelentősége abban áll, hogy a es önellenőrzési melléklet 2. sorának kitöltésekor az önellenőrzési pótlék számításakor kell e jellegre figyelemmel lenni. 1 Art. 34. (7) bek. 4

5 A évi kötelezettségek bevallásait csak az elévülési időn belül lehet önellenőrizni. A számú bevallás december 31-ig önellenőrizhető. 2 Az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni. A költségvetési támogatás igényléséhez való jog ha törvény másként nem rendelkezik annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az annak igényléséhez való jog megnyílt. Az önellenőrzés bevallása az elévülést megszakítja abban az esetben, ha az adókülönbözet az adózó javára mutatkozik. 3 A bevallási főlap (C) blokkjában azt az adó-megállapítási időszakot kell szerepeltetni a bevallási időszak kezdő-záró dátumaiban, amellyel kapcsolatban végzi az önellenőrzést az adózó. Az önellenőrzés, ismételt önellenőrzés benyújtásakor az önellenőrzött alapsorokat is ki kell tölteni, továbbá amennyiben azon adatot kell szerepeltetni, csatolható a bevalláshoz a ös lap, valamint változás esetén a es, as import lapok. Önellenőrzés, ismételt önellenőrzés esetén ki kell tölteni a számú Önellenőrzési mellékletet is, amely az önellenőrzéshez szükséges egyéb adatokat, illetve az önellenőrzési pótlék alapját és összegét tartalmazza, és amelyen az önellenőrzési pótlék helyesbítését is el lehet végezni. A számú bevallás kitöltő programja ezt a lapot automatikusan biztosítja, ha a főlapon a (C) blokkban az adózó jelzi az önellenőrzési szándékot. A számú Önellenőrzési melléklet önállóan nem nyújtható be, csak a bevallási főgarnitúra mellékleteként, azzal együtt, és az önellenőrzés sem érvényes a lap csatolása nélkül! Az önellenőrzésekről az adózónak nyilvántartást kell vezetnie. A nyilvántartás kötelező tartalmi elemeit az Art. 49. (4) bekezdése határozza meg. Abból ki kell tűnnie az eredeti bevallási kötelezettség és az önellenőrzés időpontjának, a módosított adó alapjának és összegének. A nyilvántartáshoz mellékelni kell az önellenőrzés szöveges indokolását és az önellenőrzési pótlék számítását is. A nyilvántartást és az önellenőrzés bizonylatait az állami adóhatósághoz nem kell benyújtani, de azokat az elévülési időn belül meg kell őrizni. Az önellenőrzést az Art aiban rögzített rendelkezések szerint kell elvégezni. Az Art. 50. (1) bekezdése alapján az adózó önellenőrzését a helyesbített adóalapot, adót és költségvetési támogatást tartalmazó nyomtatvány ( lap) benyújtásával teljesíti. A helyesbített adó, a költségvetési támogatás és a megállapított önellenőrzési pótlék a helyesbített összeg és a pótlék bevallásával egyidejűleg esedékes. Abban az esetben, ha az adózó a következő időszakra átvihető követelés összegének meghatározásában tévedett, a későbbi időszakra elszámolandó adója csak akkor mutathatja a valós összeget, ha a hiba elkövetése és a tévedés feltárása között valamennyi adó-elszámolási időszakra vonatkozó bevallást adó-megállapítási időszakonként külön-külön önellenőrzéssel rendezi. A belföldön nyilvántartásba vett adóalany az adó-megállapítási időszakban megállapított fizetendő adója együttes összegét csökkentheti az ugyanezen vagy korábbi időszak(ok)ban keletkezett levonható előzetesen felszámított adó összegével. 4 Önellenőrzési kötelezettség tehát nincs az elkésett, befogadott számlák esetében. A nyomtatvány önellenőrzési bevallásként történő kitöltése során 2010-től kezdődően önellenőrzés esetében is jelölhetők a bevallási főlap (C) blokkjában az alábbi rovatok, de csak az alapbevallásban, 2 Art (1) bek. 3 Art (2) bek. 4 Áfa tv (1) bek. 5

6 illetve a pótlásban jelölt kóddal egyezően: soron kívüli bevallás kódját jelző rovat, a küszöbértéktúllépés rovat, a közösségi adószám megállapítása miatt az engedély alapján törtidőszaki bevallás benyújtását jelölő rovat, eljárás végével újra élővé válik rovat. A bevallási főlap egyéb adatait ki kell tölteni az önellenőrzés során is, kivéve a később tárgyalt pénzforgalmi rendelkezések és visszaigénylési jogcímek rovatait. Az önellenőrzésként benyújtott számú bevallás , soraiban kivéve a sorokat mindig az önellenőrzés során megállapított tényleges, helyes adatokat kell feltüntetni az adóalap és adó rovatokban, tehát nem a feltárt különbözetet kell kimutatni az egyes sorokban. Ha az említett sorok valamelyikében nincs változás, úgy értelemszerűen az eredeti helyes adatot kell abban a sorban feltüntetni, vagyis az önellenőrzési láncban közvetlenül megelőző bevallás adott sorával azonosan kell kitölteni a sort. A bevallás soraiban a b oszlop rovatait kizárólag áfa adónem önellenőrzése esetén lehet és kell kitölteni, ezeket az összegmezőket alapbevallás vagy korábbi önellenőrzési pótlék önellenőrzése esetén üresen kell hagyni. Áfa önellenőrzés esetén a sorok b oszlop mezőit azokkal az adatokkal kell feltölteni, amelyek az önellenőrzési láncban közvetlenül megelőző bevallásban a sorok c oszlop rovataiban szerepeltek. Ezek az önellenőrzendő, ún. eredeti adatok. Az önellenőrzés sorok c oszlopának mezőibe pedig az önellenőrzés során megállapított tényleges, helyes adatokat kell beírni, azt is figyelembe véve, hogy az önellenőrzést követően is fennállnak-e ugyanazok a visszaigénylési jogosultságok, mint a láncban megelőző bevallásban. Az önellenőrzéssel kimutatható kötelezettség-csökkenés, kötelezettség-növekedés, felszámított önellenőrzési pótlék meghatározását a számú lapon kell elvégezni a sorok b és c oszlopainak különbözetétől függően. Amennyiben az adózó a korábbi önellenőrzési pótlék összegét kívánja önellenőrizni, úgy azt a nyomtatványon csak önmagában módosíthatja, azaz olyan önellenőrzési bevallás, amelyen önellenőrzési pótlékot önellenőriztek, egyidejűleg nem használható az általános forgalmi adó önellenőrzésére is. A két adónemet tehát együtt nem lehet önellenőrizni, vagyis a számú Önellenőrzési mellékleten a korábbi önellenőrzési pótlék 5-8. sorainak kitöltése mellett az áfa módosításával kapcsolatos számú melléklet 1-4. sorai nem tölthetők ki. A , , sorok adatát és a sorok c oszlopának adatát változatlan adattartalommal meg kell ismételni. Az önellenőrzési pótlék összege kizárólag akkor módosítható, ha a korábbi önellenőrzési bevallásban az önellenőrzési pótlék összegének megállapításánál az adózó tévedett, például helytelen időszakot vagy más jegybanki alapkamat százalékot alkalmazott. Az önellenőrzési pótlék összegének önellenőrzésére nincs mód abban az esetben, ha arra a korábbi bevallásban levezetett pótlékalap változása miatt kerülne sor. Korábbi önellenőrzési pótlék önellenőrzése csak ismételt önellenőrzés keretében valósulhat meg. Ismételt önellenőrzéskor a Bevallás jellege mező ( O ) értékű jelölése mellett a számú Önellenőrzési melléklet (O) blokkjában X -jelet kell tenni. A főlap (D) blokkjában a visszaigényléssel összefüggő pénzforgalmi rendelkezések (kiutalás, átvezetés) és áfa visszaigénylési jogcímek kitöltésénél ügyelni kell arra, hogy nem minden esetben kell mindkettőt egyidejűleg kitölteni. A (D) blokkban az áfa visszaigénylési jogcím kódját kötelező megadni, ha az önellenőrzést követően is fennáll a visszaigényléshez a jogosultság, tehát az adózó a 85. sor c rovatát kitölti. Azonban ha az önellenőrzésben a 85. sor c mező kitöltött, még nem jelenti azt, hogy az adózó vissza is igényelhet adót, hiszen az önellenőrzésből az adózó csak a kötelezettség-csökkenés összegét igényelheti vissza. Csak abban az esetben, ha az áfa kötelezettség-csökkenés összege ( lap 4. sor) vagy a korábbi önellenőrzési pótlék csökkenés összege ( lap 8. sor) nullától eltérő számmal kitöltött, akkor rendelkezhet az adózó a (D) blokkban a pénzforgalmi rendelkezések között arról, hogy a visszaigényelhető kötelezettség-csökkenés összegének kiutalását nem kéri (folyószámlán hagyja), vagy teljes összegű kiutalását kéri, vagy átvezetését kéri más adónemre. Ha a korábbi önellenőrzési pótlék önellenőrzése következtében keletkezik kötelezettség-csökkenés, úgy értelemszerűen nem tölthető ki a főlap (D) blokkban az áfa visszaigénylési jogcímkód mező, csak a pénzforgalmi rendelkezéseket kell 6

7 megadni. Amennyiben az önellenőrzési bevallásban import termék után, önadózással fizetendő adó szerepel, és annak összegében változás következett be, akkor a számú lapot is ki kell tölteni a bevalláshoz.. Ha a termékimport után kivetett, visszaigényelhető adó önellenőrzésére kerül sor, úgy a számú lapot kell kitölteni és csatolni a bevalláshoz. Figyelem! 2012-től új szabály, hogy a es és a as lapokon az azonos időszaki előző bevallásban vallott adatokat meg kell ismételni, tehát nem csak a módosító tételeket kell feltüntetni. Amennyiben az önellenőrzés indoka kizárólag az, hogy az adókötelezettséget megállapító jogszabály alaptörvény-ellenes vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusába ütközik, akkor a számú nyilatkozatot is csatolni kell az önellenőrzéshez, melyet a főlapon jelölni kell a (C) blokkban. A csatolható és kötelezően csatolandó mellékletek önellenőrzés esetén történő kitöltéséről a részletes leírást az import mellékletekre, valamint az önellenőrzési lapokra vonatkozó kitöltési útmutató részek tartalmazzák. Késedelmesen benyújtott bevallás A bevallást csak az elévülési időn belül lehet késve benyújtani, pótolni. 5 A év időszakaira vonatkozó, határidőre benyújtani elmulasztott bevallásokat a számú nyomtatványon kell pótlólag benyújtani, legkésőbb december 31-ig. Az ellenőrzés megkezdéséig bevallani elmulasztott adót az adózó terhére, illetve javára adókülönbözetként állapítja meg az adóhatóság. 6 Ha a számú nyomtatványt a benyújtani elmulasztott évi bevallások pótlására, késedelmes benyújtására kell használni a fenti elévülési időn belül, úgy a bevallási főlap (C) blokkjában a Bevallás jellege mezőben pótlás esetén sem kell jelzést tenni, mert azt alapbizonylatként kell értelmezni. A Bevallás gyakorisága mezőben a késedelmesen benyújtott bevallás havi, negyedéves, éves időszakának megfelelő jelzést kell feltüntetni. A bevallást utólag benyújtani mindig az elmulasztott időszakban érvényes áfa-gyakoriság szerint kell, nem pedig a pótlás időpontjában az adózóra érvényes gyakoriság szerint. A bevallási főlap (C) blokkjában azt az adó-megállapítási időszakot kell szerepeltetni a bevallási időszak kezdő-záró dátumaiban, amellyel kapcsolatban az adózó elmulasztotta benyújtani a bevallást, és amelyre jelenleg a pótlást, késedelmes benyújtást elvégzi. A bevallás késedelmes benyújtása esetén a kitöltés külön tájékoztatást nem igényel, mert az teljesen azonos az alapbevallás kitöltésével. Értelemszerűen nem használhatók az alapbevallásnál, és az alapbevallás késedelmes benyújtásánál a lap sorainak b oszlopa, valamint az önellenőrzésre vonatkozó mezők, lapok. A bevallási nyomtatványgarnitúra részei A bevallási főgarnitúra részei: főlap, 1265 lapjai: , 01-02, 01-03, lapok, (12)170. számú lap: Átvezetési és kiutalási kérelem, az internetes programban: számú részletező lap: A vámhatóság által kivetéssel megállapított termékimport után fizetendő adóból levonásba helyezett adó részletezésére, 5 Art (1) bek. 6 Art (1) bek. 7

8 számú részletező lap: Az arra engedéllyel rendelkezők esetében az import után önadózással megállapított fizetendő adóval összefüggő részletezéshez, számú lap: Önellenőrzési melléklet (az önellenőrzésből eredő kötelezettség-változás levezetésére), számú lap: Nyilatkozat (csak akkor, ha az önellenőrzés indoka kizárólag az, hogy az adókötelezettséget megállapító jogszabály alaptörvény-ellenes, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusába ütközik) számú kiegészítő adatokat részletező lap [- az Európai Unió Bírósága július 28-án kihirdetett döntése alapján (C-274/10) a pénzügyileg nem rendezett beszerzések meg nem fizetett, korábban vissza nem igényelhető áfa tartalmának utólagos visszaigényléséhez] számú lap A mezőgazdasági termékek fordított adózás keretében történt értékesítésére vonatkozó nyilatkozat július 1-től számú lap A mezőgazdasági termékek fordított adózás keretében történt beszerzésére vonatkozó nyilatkozat július 1-től 1265-A88. számú adatszolgáltatási lap a közösségi adószámmal nem rendelkező vevők részére történt új közlekedési eszköz értékesítéséről. Az egyes lapok csatolt darabszámára vonatkozó jelölő rovatokat a főlap (C) blokkja tartalmazza. Kapcsolódó bizonylatok 170-es átvezetési kérelem melléklet: Ha az áfa alapbevallás vagy önellenőrzés pénzforgalmat bonyolít, azaz átvezetést vagy/és részösszegű kiutalást kér az adózó, akkor a számú átvezetési és kiutalási kérelmet kell csatolni mellékletként a bevalláshoz ( pdf formátumból kinyomtatott papíralapú nyomtatvány kitöltése esetén). Az áfa bevallására, önellenőrzésére szolgáló internetes kitöltő program beépítve tartalmazza a es mellékletet. 12A60. sz. összesítő nyilatkozat Az összesítő nyilatkozatot 2010-től kezdődően csak elektronikus úton nyújthatják be az adózók. 7 Az összesítő nyilatkozat benyújtására vonatkozó szabályok 1. A) Az általános forgalmiadó-alanynak nyilatkoznia kell: a) az állami adóhatóság által megállapított közösségi adószámáról, valamint az általános forgalmi adóról szóló törvény 89. -ának (4) bekezdése szerinti ügylet teljesítése esetén az általános forgalmiadóalanynak azon, az Európai Közösség más tagállamának hatósága által megállapított adószámáról, ahol ezen ügylet tekintetében adófizetésre kötelezett, b) a vevő és az eladó, illetve a szolgáltatást nyújtó és szolgáltatást igénybe vevő adószámáról, c) az Európai Közösség más tagállamában adószámmal rendelkező beszerző részére teljesített, az általános forgalmi adóról szóló törvény 89. -ának (1), (3) és (4) bekezdései hatálya alá tartozó termékértékesítésről (ideértve azt az esetet is, amikor a közvetett vámjogi képviselő az importáló helyett, de saját nevében tesz bevallást az importáló által teljesített termékértékesítésről), d) az Európai Közösség más tagállamában adószámmal rendelkező beszerző részére teljesített azon termékértékesítésről, melyet részére az általános forgalmi adóról szóló törvény 52. -ának megfelelő Közösségen belüli beszerzésként értékesítettek, valamint az Európai Közösség más tagállamában adószámmal rendelkező értékesítőtől megvalósított azon termékbeszerzéséről, melyet részére az Áfa tv ának megfelelően teljesítettek, e) az Európai Közösség más tagállamában adószámmal rendelkező adóalany vagy adószámmal rendelkező általános forgalmiadó-alanynak nem minősülő jogi személy részére teljesített, az általános 7 Art (9) bek. 8

9 forgalmi adóról szóló törvény 37. -ának hatálya alá eső azon szolgáltatásnyújtásról (ideértve az előleget is), amely adóköteles a teljesítési hely szerinti tagállamban, és amely után az igénybevevő az adófizetésre kötelezett, f) az Európai Közösség más tagállamában adószámmal rendelkező adóalanytól megvalósított termékbeszerzéséről, illetve az Áfa tv ának hatálya alá eső azon szolgáltatás igénybevételéről (ideértve a szolgáltatás igénybevételéhez fizetett előleget is), amely után beszerzőként, igénybevevőként adófizetésre kötelezett, g) a c)-f) pontokban meghatározott ügyletek általános forgalmi adó nélkül számított összesített ellenértékéről beszerzőnkénti, igénybevevőnkénti (értékesítőnkénti, nyújtónkénti) részletezésben, illetve az általános forgalmi adóról szóló törvény 89. -ának (4) bekezdése hatálya alá tartozó ügyletek összesített ellenértékéről, h) az általános forgalmi adóról szóló törvény 77. -a szerinti utólagos adóalap csökkentés esetén a korrekció összegéről. Az összesítő nyilatkozat benyújtására vonatkozó szabályok alkalmazásában az adószám kifejezés alatt eltérően az Art pontjában meghatározottaktól az Európai Közösségnek Magyarországon kívüli tagállamai esetében az érintett tagállamban általános forgalmi adó fizetésére kötelezettként hatósági nyilvántartásba vett egyedi azonosítására szolgáló olyan betűből és/vagy számból álló jelet kell érteni, amely az érintett tagállam joga szerint tartalmában megfelel a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK tanácsi irányelv 215. cikkének. Az adószám -ot kell érteni a nyomtatványon és a kitöltési útmutató szövegében is a más közösségi tagállami adóalany közösségi adószámára történő hivatkozások esetén. Az összesítő nyilatkozat benyújtásának gyakorisága B) Az összesítő nyilatkozatot főszabályként a havi bevallásra kötelezett adóalany havonta, a tárgyhónapot követő hónap 20-áig, a negyedéves bevallásra kötelezett adóalany negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig nyújtja be az állami adóhatósághoz. Áttérési szabályok C) A rá irányadó bevallási gyakoriságtól függetlenül, az adóalanynak a negyedéves gyakoriságú összesítő nyilatkozatról havi gyakoriságú összesítő nyilatkozatra kell áttérnie, ha az Áfa tv. 89. (1) és (4) bekezdésében meghatározott termékértékesítés, valamint a 91. (2) bekezdés b) pontja szerinti termékértékesítésnek megfelelő termékértékesítés tárgynegyedévre vonatkozó, általános forgalmi adó nélkül számított összesített ellenértéke meghaladja az eurónak ( forint) megfelelő pénzösszeget. Ebben az esetben az áttéréssel érintett időszakra vonatkozó összesítő nyilatkozatot a tárgynegyedév első napjától az értékhatár meghaladásának hónapja utolsó napjáig tartó időszakról, ezen időszakot követő hónap 20. napjáig kell benyújtani. Az e pontban euróban meghatározott összeg forintra való átváltására az általános forgalmi adóról szóló törvény átváltási árfolyamról szóló át kell alkalmazni. D) Ha a C) pont szerinti áttérést követő négy naptári negyedévben az adózó nem haladja meg az C) pontban meghatározott értékhatárt, és a negyedik naptári negyedévet követő adó-megállapítási időszakra nem havi bevallásra kötelezett, a negyedik naptári negyedévet követő adó-megállapítási időszakra negyedéves gyakoriságú összesítő nyilatkozatot nyújt be. Ha az éves bevallás benyújtására kötelezett adóalany közösségi adószám megállapítása miatt vagy más okból évesről negyedéves vagy havi, illetve negyedévesről havi bevallásra tér át, és a közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügylet alapján az adófizetési kötelezettsége az áttéréssel érintett bevallással le nem fedett időszak tekintetében keletkezik, az összesítő nyilatkozatot az adóalany a bevallással egyidejűleg nyújtja be. 9

10 Havi összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett továbbá 2. A közösségi adószámmal rendelkező, általános forgalmiadó-alanynak nem minősülő jogi személy, a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalany, az alanyi adómentességet választó adóalany, a kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású adóalany, valamint az egyszerűsített vállalkozói adó alanya (az ún. speciális adózói körbe tartozó adóalanyok), a közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletről az összesítő nyilatkozatot havonta, az ügylet teljesítését követő hó 20. napjáig az 1.A) és a 3. pontban foglalt rendelkezés megfelelő alkalmazásával nyújtja be. Az összesítő nyilatkozat benyújtásának időszaka 3. Az 1. és 2. pontban meghatározott közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletről (összegről) arra az időszakra vonatkozóan kell összesítő nyilatkozatot tenni, amelynek során az adófizetési kötelezettség keletkezett. 1. A) pont h) alpontjában meghatározott összeget arra az időszakra vonatkozó összesítő nyilatkozatban kell szerepeltetni, amelyben a terméket beszerző, illetve szolgáltatást igénybe vevő személy az Áfa tv a szerinti utólagos adóalap-csökkenés esetén a korrekció összegéről értesítést kapott. Az Art. 8. számú melléklet január 1-től hatályos rendelkezése szerint az 1. A) pont e) alpontjában meghatározott szolgáltatás ellenértékének utólagos módosítása esetén a korrekció összegét arra az időszakra vonatkozó összesítő nyilatkozatban kell szerepeltetni, amelyben a szolgáltatást igénybevevő a korrekció összegéről értesítést kapott. 4. A) Nem kell összesítő nyilatkozatot tenni arra az időszakra, amelyben az adózó közösségi kereskedelmet nem folytatott. 4. B) Az összesítő nyilatkozat a jogkövetkezmények szempontjából bevallásnak minősül. A sorok összefüggései a 1265 sz. áfabevallás és a 12A60. számú összesítő nyilatkozat között: A 12A60. számú összesítő nyilatkozat Termékértékesítések részében (a 01. számú lapon) nyilatkozott aktuális negyedévi/havi összesen adatoknak meg kell egyezniük az adott negyedévre/hónapra benyújtott áfabevallás(ok) következő sorainak adóalap rovataiból származó összegadattal:+2b+3b-46b-47b sor+87. sor+89. sor. A 12A60. számú összesítő nyilatkozat Termékbeszerzések részében (a 02. számú lapon) nyilatkozott aktuális negyedévi/havi összesen adatoknak meg kell egyezniük az adott negyedévre/hónapra benyújtott áfabevallás(ok) következő sorainak adóalap rovataiból származó összegadattal: +11B+12B+13B+14B+15B+16B+33B 48B+88. sor. A 12A60. számú összesítő nyilatkozat 12A számú Termékértékesítések lap, (d) oszlopában K betűjellel kell jelölni azokat az ügyleteket, amelyekben az importáló helyett annak közvetett vámjogi képviselője jár el. A 12A60. számú összesítő nyilatkozat Termékértékesítés részében az aktuális negyedévre/hónapra vonatkozó, K betűjellel megjelölt tételek összegének meg kell egyezniük az adott negyedévre benyújtott áfabevallás(ok) +57B+58B adóalap rovatokból származó összeggel. A 12A60. számú összesítő nyilatkozat Szolgáltatásnyújtások részében (a 03. számú lapon) az aktuális negyedévre/hónapra vonatkozó szolgáltatásnyújtások összesített ellenértékének (ideértve az előleget is) meg kell egyeznie a számú bevallás 91. sorában szereplő összeggel. Az összesítő nyilatkozat 03. lapját az Áfa tv. 37. (1) bekezdése, az általános szabályok szerint meghatározott teljesítési hely szerinti szolgáltatásokról kell benyújtani. A 12A60 számú összesítő nyilatkozat Szolgáltatás igénybevételek részében (a 04. számú lapon) az aktuális negyedév/hónap összesen adatainak (ideértve a szolgáltatás igénybevételéhez 10

11 fizetett előleget is) meg kell egyeznie a számú negyedéves/havi bevallás 18. sor adóalap rovatából származó összeggel. Az összesítő nyilatkozat 04. lapját az Áfa tv. 37. (1) bekezdése, az általános szabályok szerint meghatározott teljesítési hely szerinti szolgáltatásokról kell benyújtani számú bevallás: Egyéb áfával összefüggő, de a számú bevallással konkrét kapcsolatban nem álló bizonylat a számú összevont bevallás, amely kétfajta bevallás egyesítéséből áll. Egyrészt ezt a nyomtatványt, (a 01. számú lapot) kell használniuk áfa bevallási kötelezettségük teljesítésére a közösségi adószámmal rendelkező adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személyeknek, valamint az Eva tv. 16. (2) bekezdése alapján az eva alanyoknak a közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyleteik (az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzéseik, más tagállamába történt értékesítéseik, valamint más közösségi tagállami adóalanytól igénybe vett és más közösségi tagállami adóalany felé nyújtott szolgáltatásaik, továbbá a közösségi adószámmal rendelkező, nem adóalany jogi személyeknek a harmadik országbeli adóalanytól igénybe vett szolgáltatásuk) bevallása esetén. 8 Másrészt ezt a bevallást (a 02. számú lapot) kell használni az olyan közösségi adószámmal nem rendelkező adózóknak, akik személygépkocsinak és regisztrációs adóköteles motorkerékpárnak nem minősülő új közlekedési eszközt szereznek be az Európai Közösség más tagállamából. Kinek kell a számú nyomtatványon bevallást tennie? Ezen a nyomtatványon kell bevallást tennie az általános forgalmi adó kötelezettségről és juttatásról az általános forgalmi adó alanyának minősülő természetes és jogi személyeknek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, csoportos adóalanyoknak. (2010. évtől az alanyi adómentességet választó adóalanyoknak, évtől a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalanynak és a kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású adóalanynak.) Az általános forgalmi adó alanyának minősülő személyek az új közlekedési eszköznek (ide értve a személygépkocsit és a regisztrációs adóköteles motorkerékpárt is), valamint a Jöt. hatálya alá tartozó termékeknek a Közösség más tagországából történő behozatala után is ezen a nyomtatványon teljesítik önadózással az ezen a jogcímen őket terhelő áfa-fizetési kötelezettségüket. Az általános szabályok szerint adózó adóalanyok esetében a bevallási kötelezettség attól függetlenül fennáll, hogy a fizetendő és levonható adó különbözete fizetési kötelezettséget, vagy visszaigénylési jogosultságot mutat, vagy esetleg nulla, illetve visszaigényelhet-e az adóalany vagy csak göngyölítéssel élhet. Az Áfa tv (1) bekezdése alapján az adót önadózással megállapító, ugyanezen paragrafus (2) bekezdésben meghatározott adófizetésre kötelezett, akinek (amelynek) az adott adó-megállapítási időszakban nincs olyan önadózással megállapítandó fizetendő adója, amelyről ellenkező esetben az állami adóhatóságnak bevallást kell tennie, illetve nincs az Art. szerinti összesítő nyilatkozat benyújtási kötelezettséget keletkeztető közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügylete, és adólevonásra nem jogosult vagy adólevonásra jogosult ugyan, de ugyanezen adó-megállapítási időszakban adólevonási jogot nem gyakorol, mentesül az adott adó-megállapítási időszakra vonatkozóan az Art. szerinti bevallástételi kötelezettség alól. Fentiek alapján a bevallási kötelezettség alól a következők mentesülnek: a) az az adóalany, aki (amely) kizárólag az Áfa tv. 85. (1) bekezdése, 86. (1) bekezdése vagy 87. -a szerint adómentes termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást végez; b) az az adóalany, aki (amely) ilyen minőségben ba) alanyi adómentességben részesül; bb) mezőgazdasági tevékenységet folytatóként jár el. 8 Art. 1. számú melléklet I./B./3./e) pontja 11

12 Ezt a nyomtatványt kell benyújtaniuk a Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalanyoknak is akkor, ha belföldi adóalanynak nem minősülő személynek, közösségi adószámmal nem rendelkező alanyi adómentességet választó adóalanynak, kizárólag adólevonási joggal nem járó adómentes tevékenységet folytatónak, kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállásúnak értékesítenek belföldön, és az áfa-fizetési kötelezettségüket az Áfa tv. 30. (4) bekezdése szerinti választás, vagy a 30. (2) bekezdése szerinti értékhatár ( euró) túllépése miatt belföldön teljesítik. Ebben az esetben a külföldi illetőségű adóalanynak belföldi áfa-alanyként regisztráltatnia kell magát az Art. rendelkezéseinek megfelelően. Ezt a nyomtatványt kell használnia továbbá a belföldön saját nevében gazdasági tevékenységet folytató, és ezért belföldön az áfa alanyává váló, a Közösség más tagállamában illetőséggel bíró, általános szabályok szerint adózó adóalanynak, az Art. 10. számú mellékletében szereplő, különös áfa-elszámolási szabályok alkalmazásának hatálya alá tartozó adózók kivételével. Áfa adónemben május 1-jétől Közösségi adószám kiváltására kötelezett adóalanynak minősül minden természetes és nem természetes személy, aki új közlekedési eszközt értékesít a Közösség más tagországába. 9 Az így adóalannyá vált személyek is ezen a nyomtatványon teljesítik bevallási kötelezettségüket. A szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének meghatározása szempontjából a hatályos szabályok szerint az egyébként nem adóalanyi minőségében eljáró adóalanyt a részére nyújtott valamennyi szolgáltatás viszonylatában is adóalanyi minőségben eljárónak kell tekinteni, kivéve azt az esetet, ha a nyújtott szolgáltatást közvetlenül saját vagy alkalmazottai magánszükségletének kielégítésére veszi igénybe (az utóbb említett esetben az érintett személyt, szervezetet nem adóalanynak kell tekinteni). A teljesítési hely meghatározása szempontjából tehát nemcsak az adóalanyok, hanem a közösségi adószámmal (más tagállambeli adószámmal) rendelkező nem adóalany jogi személyek is adóalanyoknak minősülnek. 10 Adóalany részére nyújtott szolgáltatások esetében a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig az a hely, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van. 11 Nem adóalany részére nyújtott szolgáltatások esetében a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig az a hely, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van. 12 Gazdasági tevékenységnek minősül és adóalanyiságot eredményez az egyébként nem adóalanyi minőségben eljáró személy, szervezet beépített ingatlan (ingatlanrész) és ehhez tartozó földrészlet sorozat jelleggel történő értékesítése, illetve az egyébként nem adóalany személy, szervezet sorozat jelleggel történő építési telek (telekrész) értékesítése. 13 Ha az adózó kizárólag a beépített ingatlan (ingatlanrész) és ehhez tartozó földrészlet, illetve építési telek (telekrész) sorozatjellegű értékesítése miatt válik az általános forgalmi adó alanyává, az állami adóhatóság határozattal állapítja meg az Áfa tv. szerinti adókötelezettséget (kivetéses adózás). Az adózónak az értékesítésről az állami adóhatóságnál e célra rendszeresített nyomtatványon az Áfa tv. szerinti teljesítés időpontját követő 30 napon belül kell bejelentést tennie. A bejelentés a jogkövetkezmények szempontjából az adóbevallással egyenértékű. 9 Áfa tv. 6. (4) bek. a) pont 10 Áfa tv. 36. (1)-(2) bek. 11 Áfa tv. 37. (1) bek. 12 Áfa tv. 37. (2) bek. 13 Áfa tv. 6. (4) bek. b) pontja 12

13 Az a személy, szervezet, akinek (amelynek) adóalanyisága kizárólag az Áfa tv. 6. (4) bekezdésén alapul, az adólevonási jogot az adólevonási jog gyakorlásának, egyéb feltételeinek sérelme nélkül olyan okiratok tekintetében is gyakorolhatja, amelyek az adóalannyá válását megelőzően keletkeztek, de azok, mint az Áfa tv. 6. (4) bekezdésében említett termék igazolt tulajdonosa nevére vagy igazolt jogelődjének nevére szólnak. Az adólevonási jog gyakorlásának tárgyi feltétele, hogy az adóalany személyes rendelkezésére álljon a nevére szóló, az ügylet teljesítését tanúsító számla, illetve mindazon okiratok, amelyek a fizetendő adó összegszerű megállapításához szükségesek. 14 Az Áfa tv ában jelzett termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások után a beszerző, igénybevevő belföldön nyilvántartásba vett adóalany köteles megfizetni az adót a fordított adózás szabályai szerint. Az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) alanya is jogosult adómentes közösségi termékértékesítés teljesítésére. Ehhez azonban az ügyletet megelőzően közösségi adószámot kell kérnie, amely nem jár az eva-alanyiság megszűnésével, ugyanakkor ezzel nem válik az áfa alanyává sem, az eva-alany adószámának 9. pozícióján az áfa-kód továbbra is 3-as értékű marad. Mivel az eva-alany nem áfa-alany, ezért számú bevallást az eva-alanyiságának időszakára vonatkozóan nem nyújthat be. Áfaalanyiság hiányában a Közösségen belüli kereskedelem vonatkozásában a számú bevallás benyújtására nem kötelezett, azonban a 12A60. számú összesítő nyilatkozatot be kell nyújtania. Az Art. 8. számú melléklet 2. pontja alapján az eva alanyának a közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletről az összesítő nyilatkozatot havonta, az ügylet teljesítését követő hó 20. napjáig kell benyújtania. A közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügylet magába foglalja a Közösségen belüli termékbeszerzést, termékértékesítést, a közösségen belüli szolgáltatásnyújtást és -igénybevételt. 12A60. számú összesítő nyilatkozatban ilyen irányú kereskedelem esetén a Termékértékesítések, Termékbeszerzések, Szolgáltatásnyújtások, Szolgáltatás-igénybevételek lapot kell kitöltenie. a közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyleteit az eva alanyának a 1286-os bevallásban kell bevallania. Bevallási határidők A számú bevallást az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett adóalanynak és adófizetésre kötelezett személynek, az Art.-ben meghatározott, az áfa bevallási kötelezettség gyakoriságára vonatkozó szabályok szerint kell benyújtania az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz, havi bevallásra kötelezettek esetében a tárgyhónapot követő hó 20-ig, negyedéves bevallásra kötelezettek esetében a tárgynegyedévet követő hó 20-ig, éves bevallásra kötelezettek esetében a tárgyévet követően, február 25-ig elektronikus úton. Azok az adózók, akik az Art (9) bekezdése alapján még nem kötelezettek elektronikus úton történő benyújtásra, lehetőségük van bevallásaik benyújtására az internetes kitöltő programmal kitöltött és kinyomtatott papíralapú nyomtatványon vagy a kereskedelmi forgalomban kapható ( pdf formátumból kinyomtatott) papíralapú nyomtatvány kitöltésével. A főlap (C) blokkjában a Bevallás gyakorisága mezőt ki kell tölteni, havi bevallás esetén (H), negyedéves bevallás esetén (N), éves bevallásnál (E) betű feltüntetésével. A Bevallás gyakorisága mezőt nem csak alapbevallás esetén kell kitölteni (akár határidőben, akár késedelmesen van benyújtva), hanem önellenőrzés, adózói javítás (helyesbítés) benyújtásánál is, továbbá akkor is az időszak helyes kezelése érdekében -, ha soron kívüli (törtidőszaki) bevallást nyújtanak be. Havi és negyedéves bevallásra kötelezettek esetében az év utolsó adó-megállapítási időszakának általános forgalmi adójáról is ezen a nyomtatványon kell bevallást tenni a tárgyévet követő év január Áfa tv. 122., 127. (1) és (3) bekezdések 13

14 ig. Ha az éves bevallásra kötelezett adózó a tárgyév utolsó negyedévében éri el a negyedéves vagy havi gyakoriságra vonatkozó küszöbértéket vagy a tárgyév utolsó negyedévében válik negyedéves bevallásra kötelezetté közösségi adószám megállapítása miatt, és így a teljes időszakról ( ) kell elszámolnia, akkor az éves bevallását a tárgyévet követő év január 20-ig kell az éves típus megjelölésével benyújtania, a (C) blokkban a küszöbérték elérésére vagy a közösségi adószám megállapítására vonatkozó kódkocka megjelölésével. Bevallás gyakoriság megállapítása Az adózók áfa bevallásának gyakoriságát az Art. 1. számú melléklet I./B./3. pontja szabályozza. Az áfabevallás gyakoriságának meghatározásánál is a tárgyévet megelőző második év adatait kell figyelembe venni, hasonlóan az Art. 1. számú melléklet I./A./3. pontjában rögzített egyéb bevallások gyakoriságához. Az áfa bevallási gyakoriságot kétféleképpen kell megállapítani. Egyrészt a tárgyév elejére vonatkozóan (1), másrészt a tárgyév folyamán folyamatosan (2), ez utóbbi esetben évközi gyakoriság váltás is szükségessé válhat. A tárgyévi (év eleji) gyakoriság meghatározásához a tárgyévet megelőző második évből, illetőleg a tárgyévi (évközi) gyakoriság váltás megállapításához a tárgyévből kell kigyűjteni az adatokat, amelyek a következők. A évre megállapítandó bevallás-gyakoriság meghatározása során az elszámolandó adó alatt a gyakorisághoz figyelembe vett adó-megállapítási időszakokban keletkezett fizetendő adó együttes összegének és az ugyanezen vagy korábbi adó-megállapítási időszakokban keletkezett de a gyakorisághoz figyelembe vett időszakokban érvényesített levonható, előzetesen felszámított adó különbözetét kell érteni. A évi bevallás-gyakoriságok megállapítása során nem kell figyelembe venni az előző időszakról áthozott göngyölített követelések összegét. A tárgyévi (év eleji) gyakoriság meghatározásához a tárgyévet megelőző második év adatait tevékenység kezdettől függően időarányosan kell számolni, a tárgyévi (évközi) gyakoriság váltás megállapításánál azonban időarányosítás nem alkalmazható. Az Art. 1. számú melléklet I./A./6. pontja alapján a tárgyévben végzett, valamely korábbi adóbevallási időszakot érintő önellenőrzés vagy utólagos adóhatósági adó-megállapítás nem érinti a tárgyévi adóbevallás gyakoriságát. A tárgyévben elért gyakoriságból tehát a tárgyév közben visszalépés nincs, tárgyév közben haviból nem lehet negyedéves vagy éves, és tárgyév közben negyedévesből nem válhat ismét évessé. Az Art. 1. számú melléklet I./B./3.f) alpontja értelmében az egyéni vállalkozó általános forgalmi adó bevallási gyakoriságának meghatározásánál az épület, építési telek sorozat jelleggel - magánszemélyként történő értékesítését terhelő általános forgalmi adót figyelmen kívül kell hagyni. HAVI bevallási kötelezettség: Havonta kell a bevallást benyújtania annak az áfa fizetésére kötelezett adóalanynak, akinek a tárgyévet megelőző második évben az elszámolandó általános forgalmi adójának év elejétől előjel helyesen összesített, vagy annak időarányosan éves szintre átszámított összege pozitív előjelű és az 1 millió forintot elérte. Havonta kell továbbá a csoportos adóalanynak benyújtania a évben az áfabevallásait, elszámolandó adó értékhatártól függetlenül, az Art. 1. számú melléklet I./B./3./aj) alpontja értelmében. 14

15 Havi áfabevallásra köteles áttérni a negyedéves áfabevallás benyújtására kötelezett adóalany év közben, ha az elszámolandó általános forgalmi adója év elejétől előjel helyesen éves szinten összesítve pozitív előjelű és az 1 millió forintot elérte. Az első havi bevallást arról a tárgynegyedévet követő hónapról kell benyújtani, amelyet megelőző, bevallással lezárt negyedévben az adózó az értékhatárt elérte. Havi áfabevallásra köteles áttérni év közben az éves áfabevallás benyújtására kötelezett adóalany, ha a tárgyévben az év elejétől előjel helyesen összesített fizetendő és levonható előzetesen felszámított adójának különbözete pozitív előjelű és az 1 millió forintot elérte. A tárgyévi első bevallást a tárgyév első napjától azon negyedév utolsó napjáig terjedő időszakról kell benyújtania a negyedéves bevallás benyújtására előírt időpontig, amelyben az előzőekben meghatározott különbözet a pozitív 1 millió forintos értékhatárt elérte, és ebben a bevallásban a főlap (C) blokkjában meg kell jelölnie a küszöbérték túllépés tényét jelző kódkockát. Az első havi bevallást a tárgyévi első törtidőszaki bevallás záró dátumát követő hónapról kell benyújtania. Amennyiben az éves bevallásra kötelezett adóalany részére ugyanazon negyedévben állapítanak meg negyedéves bevallási gyakoriságot keletkeztető közösségi adószámot is, amelyben elérte a havi bevallásra való áttérési kötelezettség összeghatárát, akkor a havi gyakoriságra kell áttérnie. Havi gyakorisággal kötelezett az adóbevallás benyújtására továbbá: - az Áfa tv ában meghatározott közvetett vámjogi képviselő, - az az adózó, aki (amely) az Áfa tv. szerinti adómentes termékimportot megalapozó közösségi termékértékesítésen kívül adóalanyiságot keletkeztető termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást belföldön nem végez azzal, hogy nem kell adóbevallást benyújtani arról a hónapról, melyben az adózó az e pontban meghatározott termékértékesítést sem végzett Az alanyi adómentességet választó adóalany, kizárólag adólevonásra nem jogosító, tevékenységet folytató adóalany, valamint a kizárólag mezőgazdásági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalany az általános forgalmi adó bevallási kötelezettségének minden esetben havi gyakorisággal tesz eleget. 16 Az Áfa tv a alapján abban az esetben, ha a termék importja során a vámeljárásban az importáló helyett annak közvetett vámjogi képviselője jár el, az importáló írásos meghatalmazása alapján a közvetett vámjogi képviselő a 95. szerinti adómentesség érvényesítése érdekében is eljárhat az importáló helyett. Érvényes meghatalmazás alapján az Áfa tv. 95. szerinti adómentesség érvényesítéséhez fűződő feltételeket a közvetett vámjogi képviselő teljesíti azzal, hogy a 95. (1) bekezdésének a) pontja szerinti termékértékesítéssel összefüggő, e törvényben és az Art.-ben meghatározott kötelezettségnek saját nevében úgy tesz eleget, hogy a) az ügylet teljesítését tanúsító számlát mint az importáló meghatalmazottja bocsátja ki; b) arról importálónként, ezen belül megbízásonként egymástól elkülönített nyilvántartást vezet; c) bevallásában és összesítő nyilatkozatában az ügyletre vonatkozó adatokat a saját adataihoz képest elkülönítetten közli. A közvetett vámjogi képviselőnek és annak az adózónak, aki (amely) az áfa törvény szerinti adómentes termékimportot megalapozó közösségi termékértékesítést végez (és az adómentes termékimportot nem közvetett vámjogi képviselő igénybevételével teljesíti), a havi bevallást első alkalommal arról a hónapról kell benyújtania, amelyben az Art. 22. (1) bekezdés f) vagy g) pontjában meghatározott nyilatkozat vagy a termék vámjogi szabadforgalomba bocsátására irányuló árunyilatkozat tételére köteles. A havi elszámolásra való évközi áttérés esetén az áttérést megelőző, bevallással le nem fedett időszakról az adózó az első alkalommal benyújtandó havi bevallással egyidejűleg tesz bevallást és az adót a 15 Art. 1. számú melléklet I/B. 3. ak, al) pontja 16 Art. 1. számú melléklet I/B/3/d. pont 15

16 bevallással egyidejűleg fizeti meg, illetve ettől az időponttól igényelheti vissza (lásd. 8-as kódú soron kívüli bevallás). [Art. 1. számú melléklet I/B. 3 am) pontja] NEGYEDÉVES bevallási kötelezettség: Negyedéves áfabevallást kell benyújtania annak az áfa fizetésére kötelezett adózónak, aki a tárgyévet megelőző második adóév adatai alapján a havi bevallásra való kötelezettség elszámolandó adó értékhatárát (+1000 eft) nem éri el, de az éves adózóra vonatkozó küszöbértékeket (+/ 250 eft) már túllépte. Negyedéves áfabevallást köteles benyújtani a tárgyévben tevékenységet kezdő, áfa fizetésére kötelezett adóalany is. Negyedéves áfabevallást kell továbbá benyújtania annak az áfa fizetésére kötelezett adózónak, amelyik az időszakot megelőzően közösségi adószámot kapott az állami adóhatóságtól, és nem érte el a havi bevallásra való kötelezettség értékhatárát. Negyedéves bevallásra kell áttérnie az éves bevallás benyújtására kötelezett adóalanynak év közben, ha a tárgyévben az év elejétől előjelhelyesen összesített fizetendő és levonható előzetesen felszámított adójának különbözete előjelétől függetlenül elérte a 250 ezer forintos értékhatárt (ezen összegzés eredményeképpen a 250 ezer forintos negatív elszámolandó adó és a pozitív 250 ezer forintos elszámolandó adó közötti tartomány átlépését kell érteni). Negyedéves bevallásra való áttérési kötelezettsége van év közben annak az éves bevallásra kötelezett adóalanynak is értékhatártól függetlenül, akinek a részére adóév közben az állami adóhatóság közösségi adószámot állapított meg. Az évesről negyedéves bevallási gyakoriságra év közben áttérő adózónak a tárgyévi első bevallását a tárgyév első napjától azon negyedév utolsó napjáig terjedő időszakról kell benyújtania a negyedéves bevallás benyújtására előírt időpontig, amelyben az értékhatárt elérte, vagy amelyben az állami adóhatóság közösségi adószámot állapított meg számára. Ebben a bevallásban jelölnie kell a főlap (C) blokkjában a megfelelő kódkockában, hogy küszöbérték túllépés vagy közösségi adószám megállapítás történt. Az adózó az elért elszámolandó adó összege alapján az év további részében havi adózóvá is válhat. ÉVES bevallási kötelezettség: Éves bevallást kell benyújtania annak az áfa fizetésére kötelezett adóalanynak, akinek a tárgyévet megelőző második évben az elszámolandó adójának éves szinten összesített vagy annak időarányosan éves szintre átszámított összege előjelétől függetlenül nem érte el a 250 ezer forintot, és nem rendelkezik közösségi adószámmal. Az éves bevallás benyújtására kötelezett adóalanynak valamely áttérési értékhatár évközi elérésekor, vagy közösségi adószám megállapítása miatti évközi áttérési kötelezettsége keletkezésekor az éves jelölésű bevallás főlapján a (C) blokkban kell jelölnie a küszöbérték túllépés vagy a közösségi adószám megállapítás tényét. Amennyiben az éves bevallásra kötelezett adóalany részére ugyanazon negyedévben állapítanak meg negyedéves gyakoriságot keletkeztető közösségi adószámot is, amelyben elérte a havi bevallásra való kötelezettség összeghatárát, akkor a havi gyakoriságra kell áttérnie. Különleges gyakorisági szabályok: A tevékenységüket tárgyévben kezdő, általános forgalmi adó fizetésére kötelezett adóalanyok negyedéves bevallásra kötelezettek, ennek megfelelően a benyújtott bevallásaikon a negyedéves Bevallás gyakorisága jelölést kell a nyomtatványon feltüntetniük mindaddig, amíg elszámolandó adójuk a tárgyév során a havi bevallásra való kötelezettség összeghatárát el nem éri. 16

17 Tevékenységét tárgyévben kezdő, alanyi adómentességet választott azon adózónak, aki az alanyi adómentesség értékhatárát tárgyév közben éri el, ezt a tényt az esemény bekövetkezését követő 15 napon belül változásbejelentő lapon kell az állami adóhatósághoz bejelentenie, és az alanyi adómentesség megszűnése időpontját követő időszak tevékenységéről a tárgynegyedévet követő hónap 20-ig kell a negyedéves bevallást benyújtania. Ha az év további részében a tárgyév elejétől (illetve ha az későbbi, akkor a tevékenység kezdetétől) összesített elszámolandó adója pozitív és az 1 millió forintot eléri, havi bevallási gyakoriságra kell áttérnie. Tevékenységét nem tárgyévben kezdő, alanyi adómentességet választott azon adózónak, aki az alanyi adómentesség értékhatárát tárgyév közben eléri, ezt a tényt az esemény bekövetkezését követő 15 napon belül változásbejelentő lapon kell az állami adóhatósághoz bejelentenie, és az alanyi adómentesség megszűnése időpontját követő időszak tevékenységéről a bevallás gyakoriság megállapítására vonatkozó Art. rendelkezések alapján megállapított bevallás gyakoriság szerint kell áfa bevallást benyújtania. Tárgyévben átalakulás, szétválás útján történő szervezeti változással létrejött adózó bevallási kötelezettségének ugyanolyan gyakorisággal kell eleget tennie, mint amilyen gyakorisággal volt bevallásra kötelezve az a szervezet, amelyből alakult, vagy szétválás útján létrejött. Az összeolvadással létrejövő adózónak a gyakoribb bevallásra kötelezett jogelőd bevallási gyakoriságának megfelelően kell eleget tennie bevallási kötelezettségének. 17 A jogutód szervezetre az év során a továbbiakban az Art. bevallás gyakoriság megállapítására vonatkozó áttérési szabályai alkalmazandóak, kizárólag a jogutód szervezet saját adóadatai alapján. A számú nyomtatványon kell bevallást benyújtania az alanyi adómentességet választó adóalanynak az új közlekedési eszköz Közösségen belüli értékesítéséről az értékesítést követő hó 20-ig. A közösségi adószámmal rendelkező eva-alany a belföldi áfa kötelezettségeiről az eva-bevallásban (éves gyakorisággal) tesz bevallást, a közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyleteiről havi gyakorisággal a 1286-os bevallásban. Kivételt képez továbbá az általános áfa bevallás-gyakoriság alól a közösségi adószámmal nem rendelkező, áfa-alanynak nem minősülő magánszemély és egyéb szervezet az új közlekedési eszköz Közösségen belülről történő beszerzése tekintetében (ide nem értve a személygépkocsit és a regisztrációs adóköteles motorkerékpárt). Az előbbiekben jelzett, közösségi adószámmal nem rendelkező adózó kör ezen beszerzéséről a számú nyomtatványon a közösségi adószám nélkül a Közösségből beszerzett új közlekedési eszközre vonatkozó 02-es számú lapon tesz bevallást, havi gyakorisággal a tárgyhónapot követő hó 20-ig, kizárólag arról a hónapról, amelyben ilyen beszerzése volt. Az adóalany kérheti az állami adóhatóságtól, hogy engedélyezze számára az általános szabályok szerinti bevallási kötelezettségtől eltérő gyakoriságú elszámolást és bevallást. Az engedélyt évente újra kell kérni, mivel a tárgyévre vonatkozó engedély legfeljebb a tárgyév december 31-ig érvényes, tehát a évre vonatkozóan újra kérelmezni kell a gyakoribb elszámolás és bevallás lehetőségét az állami adóhatóságtól. A gyakorított elszámolás engedélyezésének lehetőségéről az Art. 2. számú melléklet I./Határidők/2.b) pontja rendelkezik. A gyakoribb elszámolásra engedéllyel rendelkező adózók a negyedéves, vagy havi bevallásra vonatkozó szabályoknak megfelelően, az ilyen adózókkal azonosan kötelezettek, illetve jogosultak a bevallásra, továbbá a negyedéves engedélyt kapott adózóra is vonatkozik az értékhatár évközi elérése esetén az évközi bevallási gyakoriság váltási kötelezettség. Amennyiben évközi hatállyal kapja az adózó a gyakoribb elszámolásra és bevallásra vonatkozó engedélyt, akkor az ezen hatályt közvetlenül megelőző időszakra benyújtott bevallásnál X -szel kell 17 Art. 1. számú melléklete I./B./3.b) alpontja 17

18 jelölni a főlap (C) blokkjában az Adóhatósági engedéllyel évközi gyakoriság váltás kódkockát. A fent ismertetett általános áfa bevallás-gyakoriság alól a soron kívüli bevallásra kötelezett adózók oly módon kivételek, hogy az általános szabályok szerint megállapított gyakoriságú áfabevallásuk időszakát a soron kívüli esemény dátuma szerint törniük kell, a soron kívüli esemény jellegétől függően a bevallási időszak elején és/vagy végén. A soron kívüli eseményhez tartozó rendszerint törtidőszakkal rendelkező bevallást a törvényben szabályozott benyújtási határnapra kell benyújtaniuk. 18 Amennyiben a későbbi években (2018-ig) a évi kötelezettségek késedelmes benyújtására (pótlására) vagy önellenőrzésére, adózói javításra (helyesbítésére) kerül sor, a évben érvényes áfa gyakorisági szabályokat kell alkalmazni. Soron kívüli bevallási kötelezettségek Sajátos beszámoló készítési kötelezettség miatt a soron kívüli bevallás kódja kitöltése: Azoknak az adóalanyoknak, akik megszűnéssel, szüneteltetéssel, átalakulással, vagy valamely eljárás alá kerüléssel kapcsolatosan nyújtják be bevallásukat, a bevallási időszak záró dátumát az Art. 33. (3) (6) és (9) bekezdéseiben meghatározottak szerint kell feltüntetni, és a bevallást az ott meghatározottak szerint kell teljesíteni. 1. Az előtársasági időszak alatt tevékenységet végző adózónak az adókötelezettség keletkezésétől a cégjegyzékbe történő bejegyzés (illetve az esetleges elutasításról szóló végzés jogerőre emelkedésének) napjáig terjedő időszak bevallással le nem fedett részéről, a cégbejegyzésről szóló végzés (vagy a kérelem elutasításáról, illetve az eljárás megszüntetéséről szóló végzés) jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül időszakot záró áfabevallást kell benyújtania, az adott adó-megállapítási időszakban az adózóra az áfa bevallására vonatkozó általános szabályok szerint megállapítható bevallás-gyakoriságnak megfelelően. 19 Az előtársasági időszak zárását követően a bejegyzett társaság a cégbejegyzést követő naptól az általános szabályok szerint nyújt be áfabevallást.. Ha a cégbejegyzés adó-megállapítási időszakon belül következik be, akkor az adózó arra az időszakra két törtidőszaki bevallást nyújt be. Az Szt (6) bekezdése alapján nem kell az előtársasági időszakról, mint önálló üzleti évről külön beszámolót készíteni, ha ezen időszak alatt a vállalkozó vállalkozási tevékenységét nem kezdte meg és a bejegyzésre az üzleti év naptári évnek megfelelő, illetve eltérő üzleti év esetén az Szt. 11. (2) bekezdése szerint választott mérlegforduló napjáig sor kerül. Ez esetben az első üzleti év a létesítő okirat ellenjegyzésének, illetve közokiratba foglalásának napjától a bejegyzett társaság üzleti évének mérlegforduló napjáig tart. Amennyiben az adózónak ezen szabályok alapján nem kell az előtársasági időszakról beszámolót készítenie, az előtársasági időszakot tartalmazó teljes bevallási időszakról nyújtja be bevallását, azaz a bevallást valamely negyedév utolsó napjával kell zárni. 2. Azoknak az adózóknak, akik a mérlegben megadott adatoknál forintról devizára, devizáról más devizára, devizáról forintra térnek át, az áttérés napjával mint fordulónappal, az attól számított 30 napon belül áfa adónemben is bevallást kell tenniük. 20 Amennyiben a devizanem-váltás (áttérés napja) adómegállapítási időszakon belül következik be, akkor azon időszakról két törtidőszaki bevallást kell benyújtania (pl. ha az áttérés időpontja június 16-a, akkor havi bevallásra kötelezett esetén a június közötti és a június közötti törtidőszakra is egy-egy áfabevallást kell benyújtania havi típusjelöléssel). 3. Sajátos beszámoló készítési és bevallás benyújtási kötelezettsége van továbbá beolvadás esetén az 18 Art. 33. (3)-(6) és (9) bekezdései 19 Art. 33. (3) (5) bek. 20 Art. 33. (3) bek. a) pontja 18

19 átvevő (befogadó) cégnek, kiválás esetén a változatlan társasági formában továbbműködő cégnek (akiből kiváltak), az eseményt kiváltó dátumot követő 30 napon belül. Az előtársasági időszak lezárása, devizanem-váltás, beolvadás, kiválás miatt, illetve az Art. 33. (3) bekezdése alapján egyéb sajátos beszámoló készítési kötelezettség miatt történő, soron kívüli bevallási kötelezettség teljesítését és annak okát a bevallási főlap (C) blokkjában a Sajátos beszámoló készítési kötelezettség miatt a soron kívüli bevallás kódja kódkockában kell jelölni arab számmal: előtársasági időszak lezárása (1), devizanem-váltása (2), beolvadás (3), kiválás (4), egyéb átalakulás (6), előtársasági időszakot tartalmazó teljes bevallási időszak (7), közvetett vámjogi képviselő, és a kizárólag adómentes termékimportot megalapozó Közösségen belüli termékértékesítés miatt adóalannyá váló adóalany által benyújtandó soron kívüli bevallás (8). Figyelem! Az Art. 33. (3) bekezdés e) pontja alapján, soron kívüli bevallást kell benyújtani az adózónak valamennyi adójáról - kivéve a magánszemélyt saját személyében terhelő azon adókat, amelyekről éves adóbevallást köteles benyújtani -, a bevallással még le nem fedett időszakról, ha a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint egyéni vállalkozónak minősülő magánszemély e tevékenységét megszünteti, a tevékenység folytatására való jogosultsága megszűnik, szünetel, valamint az ügyvéd, a szabadalmi ügyvivő tevékenységét, illetőleg a közjegyző közjegyzői szolgáltatást szünetelteti, illetve a szüneteltetés során a tevékenység folytatására való jogosultsága megszűnik. Bevallás típusa kódkocka kitöltése: Amennyiben az áfabevallást megszűnés, áfa-alanyiság megszűnése, tevékenység szüneteltetése miatt nyújtják be, akkor a Bevallás típusa kódkockában a megszűnés, szüneteltetés típusát meg kell jelölni. A következő típusok jelölhetők nagybetűvel a bevallási főlap (C) blokkjában a Bevallás típusa kódkockában: felszámolás (F), végelszámolás, egyszerűsített végelszámolás (V) [az egyszerűsített végelszámolással történő megszűnéshez kapcsolódó bevallási kötelezettség megegyezik a normál végelszámolás esetén irányadó bevallási kötelezettséggel, azaz külön bevallást kell benyújtani az állami adóhatóság felé a tevékenység zárásához, a végelszámolás befejezéséhez kapcsolódóan, továbbá a két időpont közötti időszakra vonatkozóan], egyéni vállalkozói minőség megszűnése (E), átalakulás, azaz jogutóddal való megszűnés (A), egyéb jogutód nélküli megszűnés (M), egyéni ügyvédi, szabadalmi ügyvivői, közjegyzői tevékenység szüneteltetése (S), közhatalmat gyakorló adóalanyok áfaalanyiságának megszűnése (K), csoportos adóalanyiságot választó tag áfa-alanyiságának megszűnése (T), csoportos adóalany megszűnése (C), áfásból mentesbe váltás évközi hatállyal (Q) [az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 111. (18) bekezdése alapján], mentesből áfásba váltás évközi hatállyal (Y) [az Art. 22. (1) bekezdése alapján]. A közhatalmat gyakorló adóalany az áfa-alanyiságának megszűnése miatt benyújtott, K jelzésű bevallását az ezen okból történő megszűnése miatt, a megszűnés időpontjával zártan nyújthatja be. Sajátos rendelkezés, 21 hogy a bevallással még le nem fedett időszakról soron kívüli bevallást tesz a csoportos általános forgalmi adóalanyiságot engedélyező, illetve a csoporthoz csatlakozást engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül a csoporttag az általános forgalmi adójáról (T), valamint a csoport azonosító szám törlése esetén, a csoport-képviselő a törlő határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül a csoport általános forgalmi adójáról (C). A csoport azonosító számának érvényessége alatt a csoporttag áfa-alanyisága megszűnik, tehát a csoporttag a saját egyedi adószámán áfabevallást erre az időszakra nem nyújthat be, helyette a csoport-képviselő a teljes csoportra vonatkozóan teljesíti az áfabevallás benyújtási kötelezettséget. 21 Áfa tv. 8., Art. 33. (9) bek. 19

20 Bevallás fajtája kódkocka kitöltése: A bevallási főlapon a (C) blokkban kell jelölni, hogy a felszámolási vagy a végelszámolási eljárás alá került adózók esetében az eljárás milyen fázisban van. A Bevallás fajtája elnevezésű kódkockát csak a felszámolással vagy végelszámolással érintett adózóknak kell kitölteniük. Ha az adózó a felszámolási eljárás vagy a végelszámolás megkezdésére vonatkozó adóbevallást nyújt be, a kódkockába 1 -et, ha a felszámolási eljárás, végelszámolás alatti időszakra vonatkozó adóbevallást nyújt be, a kódkockába 2 -t, ha pedig a felszámolási eljárás, befejezésére vonatkozó, vagy a végelszámolási beszámoló közzétételekor esedékes adóbevallást nyújt be, a kódkockába 3 -at kell írnia. A felszámolási eljárás alatt álló adózók adóbevallásukat a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény és az Art. rendelkezései szerint teljesítik. A végelszámolás alatt álló adózók a tevékenységüket lezáró adóbevallást - az adózó gyakoriságának megfelelően a megszűnéssel érintett időszak első napjától a végelszámolás kezdő időpontját megelőző napig - a végelszámolás kezdő időpontját követő 30 napon belül, a záró adóbevallást a végelszámolást lezáró beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére előírt határidőben, a közzétételre való megküldéssel egyidejűleg, illetve a cégbejegyzésre nem kötelezett, de a végelszámolás szabályai szerint megszűnő adózók a végelszámolást lezáró beszámoló elkészítésének (elfogadásának) napját követő napon kötelesek benyújtani. Az adózóknak a felszámolási és végelszámolási eljárás esetén a tevékenységet lezáró adóbevallás és a felszámolást és végelszámolást lezáró adóbevallás közötti időszakról e törvény általános rendelkezései szerint kell a bevallási kötelezettségüket teljesíteni. Az adózónak a felszámolási és végelszámolási eljárás esetén a tevékenységet lezáró adóbevallással, illetve a felszámolást, vagy a végelszámolást lezáró adóbevallással egyidejűleg teljesíteni kell a tevékenységet lezáró, illetve a felszámolást, vagy a végelszámolást lezáró adóbevallás időszakát megelőző azon időszakokra vonatkozó adóbevallási kötelezettségeket is, amelyek határideje a tevékenységet lezáró bevallás, illetve a felszámolást, vagy végelszámolást lezáró adóbevallás benyújtásakor még nem jár le. 22 Felszámolási eljárás esetén 2 -es kóddal a felszámoló nyújtja be a bevallást a felszámolás kezdő időpontjától kezdődően. 23 Ezt megelőzően a cég felszámolási eljárás megindítása előtti ügyvezetőjének kell 1 -es kóddal bevallást benyújtania a bevallással le nem fedett adó-megállapítási időszak első napjával kezdődően, a felszámolási kezdő napját megelőző nappal bezárólag. A 3 -as kóddal a bevallást a felszámolási zárómérleg időpontjával lezárt utolsó időszakról kell benyújtani. Végelszámolási eljárás esetén az eljárás megegyezik a felszámolás esetén írottakkal, azzal az eltéréssel, hogy 2 -es kóddal a bevallást a végelszámoló nyújthatja be. Ha a felszámolási eljárás vagy a végelszámolás bevallási időszakon belül (hó, negyedév, év) kezdődik, akkor arra az időszakra két adóbevallást kell az adózónak beadnia, az egyiket 1 -es kóddal a záró dátumnál törten, a másikat 2 -es kóddal a kezdő dátumnál törten. Hitelesítések A bevallás fősorai, a csatolt mellékletek, a kiutalási szándék hitelességét mind a papíralapú nyomtatványoknál, mind az elektronikus bevallásoknál az adott benyújtási módnak megfelelő, a hitelesítésre vonatkozó szabályok szerint kell biztosítani. A bevallás főlapján az AZONOSÍTÁS (B) blokkban ügyintézőként annak a személynek a nevét kell feltüntetni, aki a bevallást összeállította, és aki annak esetleges javításába bevonható. Ha a bevallást külső cég, vagy erre jogosult egyéb személy készítette és a bevallás javításába bevonható, akkor az ő adatait kérjük szerepeltetni. 22 Art. 33. (6) bek. 23 Art. 14. (4) bek. 20

Kitöltési útmutató. 1065. számú nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató. 1065. számú nyomtatványhoz Kitöltési útmutató az általános forgalmi adó bevallására, elévülési időn belüli önellenőrzésére és elmulasztott bevallásának késedelmes benyújtására szolgáló Jogszabályi háttér 1065. számú nyomtatványhoz

Részletesebben

Kitöltési útmutató. 0965. számú nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató. 0965. számú nyomtatványhoz Kitöltési útmutató az általános forgalmi adó bevallására, elévülési időn belüli önellenőrzésére és elmulasztott bevallásának késedelmes benyújtására szolgáló Jogszabályi háttér 0965. számú nyomtatványhoz

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Jogszabályi háttér

Kitöltési útmutató. Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató az általános forgalmi adó bevallására, elévülési időn belüli önellenőrzésére és elmulasztott bevallásának késedelmes benyújtására szolgáló áfabevalláshoz, adatszolgáltatási laphoz és

Részletesebben

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni.

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. Kitöltési útmutató a 14K83 jelű, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásokról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015.

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai Közösség

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K50 jelű, a hitelintézet és a kincstár adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2014. évi kifizetéséről elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató az általános forgalmi adó bevallására, elévülési időn belüli önellenőrzésére és elmulasztott bevallásának késedelmes benyújtására szolgáló áfa bevalláshoz, adatszolgáltatási laphoz és

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató az általános forgalmi adó bevallására, elévülési időn belüli önellenőrzésére és elmulasztott bevallásának késedelmes benyújtására szolgáló áfabevalláshoz, adatszolgáltatási laphoz és

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K51 jelű, a súlyosan fogyatékos magánszemély részére 2013. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz

Részletesebben

- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.

- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítéseket, szolgáltatásnyújtásokat, az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzéseket, szolgáltatás igénybevételeket

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók 1 Kitöltési útmutató a 14K89 jelű, a nyugdíjat illetve rehabilitációs járadékot 1, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot 2 (továbbiakban

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: -_- Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - _- ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

Részletesebben

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010.

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához APEH 719. r. sz. Fogyasztói ár: 160 Ft KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához 5 995933 759109 U 0465/650/651/310 25 KITÖLTÉSI

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a K100 jelű, az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.

- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítéseket, szolgáltatásnyújtásokat, az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzéseket, szolgáltatás igénybevételeket

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 14K51 jelű, adatszolgáltatás a súlyosan fogyatékos magánszemély részére a 2014. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi

Részletesebben

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás benyújtásának módja, határideje: Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton teljesíthető!

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás benyújtásának módja, határideje: Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton teljesíthető! Kitöltési útmutató a 14K106 jelű, a biztosító adatszolgáltatása az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy részére életbiztosítási szerződés alapján történő teljesítés 2014. évi összegéről

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához APEH 984. r. sz. Fogyasztói ár: 520 Ft KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához Gyártja: Állami Nyomda Nyrt. 0765/650/651/310

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók. Általános tudnivalók a 1386-os nyomtatvány bevallási lapjainak kitöltéséről

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók. Általános tudnivalók a 1386-os nyomtatvány bevallási lapjainak kitöltéséről Kitöltési útmutató a speciális adózói körbe tartozó adózók egyes, határon átnyúló ügyleteivel összefüggő általános forgalmi adó kötelezettségekről benyújtandó 1386. számú bevalláshoz az Art. 1. számú mellékletének

Részletesebben

ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK:

ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK: ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: - - Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - - ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

Kik tartoznak a különleges adózói körbe?

Kik tartoznak a különleges adózói körbe? A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfa adózásának alapvető szabályai 2016. Kik tartoznak

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: Nyilvántartási száma:

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók 1 A nyugdíjat, illetve rehabilitációs járadékot 1, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot 2 (továbbiakban együtt: járadékot) folyósító

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K97 jelű, a tartós befektetésből származó 2013. évi jövedelemről a kifizető által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz Jogszabályi háttér - Az adózás rendjéről

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető!

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető! Kitöltési útmutató a 16K97 jelű, a tartós befektetésből származó 2016. évi jövedelemről a kifizető által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz Ezen a nyomtatványon a 2016. adóévre vonatkozó

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához APEH 758. r. sz. Fogyasztói ár: 190 Ft KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához 5 995933 759154 0565/650/651/310 1 2 0565/650/651/310

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Általános tudnivalók. Az összesítő nyilatkozatot 2010-től kezdődően csak elektronikus úton nyújthatják be az adózók.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Általános tudnivalók. Az összesítő nyilatkozatot 2010-től kezdődően csak elektronikus úton nyújthatják be az adózók. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítéseket, szolgáltatásnyújtásokat, az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzéseket, szolgáltatás igénybevételeket

Részletesebben

17. Kik tartoznak a különleges adózói körbe?

17. Kik tartoznak a különleges adózói körbe? 17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfa adózásának alapvető szabályai 2011. Kik tartoznak

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 2. modul: Pénzforgalmi elszámolás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI.

Részletesebben

0765/650/651/310-05 3

0765/650/651/310-05 3 Kitöltési Útmutató az áfa-bevallás önellenõrzési mellékletének (0765/650/651/310/320-05.), valamint a bevallási fõlap önellenõrzési nyomtatványként (07310.) történõ kitöltéséhez Ennek a nyomtatványnak

Részletesebben

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont.

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont. 16. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNİ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvetı szabályai 2013. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K85 jelű, a lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel 2013. évi törlesztésével összefüggésben a hitelintézet által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 14K85 jelű, a hitelintézet adatszolgáltatása a lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel 2014. évi törlesztésével kapcsolatban elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Általános tudnivalók. Az összesítő nyilatkozatot 2010-től kezdődően csak elektronikus úton nyújthatják be az adózók.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Általános tudnivalók. Az összesítő nyilatkozatot 2010-től kezdődően csak elektronikus úton nyújthatják be az adózók. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítéseket, szolgáltatásnyújtásokat, az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzéseket, szolgáltatás igénybevételeket

Részletesebben

Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz

Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz Jogszabályi háttér: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a

Részletesebben

Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz. Általános tudnivalók Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K86 jelű, a kifizetőnek minősülő befektetési szolgáltató adatszolgáltatása a magánszemély (ideértve az Szja tv. szerint a társasházat is) 2014. évben megvalósult ellenőrzött tőkepiaci

Részletesebben

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv pont.

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv pont. 16. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNİ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvetı szabályai 2012. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a 1586. számú bevalláshoz a speciális adózói körbe tartozó adózók részére

Kitöltési útmutató. a 1586. számú bevalláshoz a speciális adózói körbe tartozó adózók részére Kitöltési útmutató a 1586. számú bevalláshoz a speciális adózói körbe tartozó adózók részére (egyes, határon átnyúló ügyleteikkel összefüggő általános forgalmi adó kötelezettségeikről, az Art. 1. számú

Részletesebben

A legfontosabb éves bevallások

A legfontosabb éves bevallások A legfontosabb éves bevallások 1353. bevallás A 2013. adóévről szóló 1353 számú bevallási nyomtatvány: a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás,

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Jogszabályi háttér

Kitöltési útmutató. Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a speciális adózói körbe tartozó adózók egyes, határon átnyúló ügyleteivel összefüggő általános forgalmi adó kötelezettségekről benyújtandó 1086. számú bevalláshoz az Art. 1. számú mellékletének

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Fogyasztói ár: 136 Ft. APEH 759. r. sz. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Fogyasztói ár: 136 Ft. APEH 759. r. sz. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ APEH 759. r. sz. Fogyasztói ár: 136 Ft KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az áfa-bevallás önellenõrzési mellékletének (0565/650/651/310/320-05.), valamint a bevallási fõlap önellenõrzési nyomtatványként (05310.) történõ

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A számú bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A számú bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 0605. számú bevalláshoz Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban Art.) 1. számú mellékletében foglaltak alapján a havi és az évközi adóbevallás benyújtására

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók A nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása a nála ilyen címen vezetett számlára a magánszemély által 2012. évben befizetett (átutalt), illetőleg a magánszemély részére nem-nyugdíj

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2014. évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2014. évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2014. évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től

1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től 1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től

1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től 1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai dr. Horváth Gábor 2015. január 2015. évi Art. módosítások I. A módosításokat a 2014. évi LXXIV. törvény tartalmazza! Alapelvek Az

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta. M CLEAN FUTURE HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság. KR érkeztetési szám

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta. M CLEAN FUTURE HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság. KR érkeztetési szám NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Elfogadó nyugta azonosító 23906419 VPID zó neve M CLEAN FUTURE HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság NAV iktatószám 3093045957 KR érkeztetési szám 518124715201610201021347245

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 16K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 16K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 16K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Ezen a nyomtatványon a 2016. adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető!

Részletesebben

Ö N E L L E N Ő R Z É S I L A P. a helyi iparűzési adó helyesbítéséhez

Ö N E L L E N Ő R Z É S I L A P. a helyi iparűzési adó helyesbítéséhez AO 005/2 4/1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ö N E L L E N Ő R Z É S I L A P a helyi iparűzési adó helyesbítéséhez I. Adózó neve:... Adószáma:... Címe: helyiség (utca, tér stb.) Irányítószám:

Részletesebben

Adatszolgáltatás a tartós befektetésből származó 2012. évi jövedelemről 12K97-es számú nyomtatvány

Adatszolgáltatás a tartós befektetésből származó 2012. évi jövedelemről 12K97-es számú nyomtatvány Adatszolgáltatás a tartós befektetésből származó 2012. évi jövedelemről 12K97-es számú nyomtatvány Az adatszolgáltatás benyújtásának módja, időpontja: Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton 1 teljesíthető!

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP. Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: -_- Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - _-

ÖNELLENŐRZÉSI LAP. Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: -_- Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - _- BERHIDA Város Jegyzője 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel: 88/596-580, - 584. Fax: 88/585-620. AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Benyújtás, postára adás napja:.... Az adóhatóság megnevezése: Berhida Város Jegyzője.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2014. évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre 2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások 2013 1. Az általános forgalmi adóról szóló2007. évi CXXVII. törvény módosítása Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉS 1. Ha az önellenőrzés Önnek visszajáró összeget eredményez, úgy feltétlenül töltse ki a 1153 főlap (D) tábláját.

ÖNELLENŐRZÉS 1. Ha az önellenőrzés Önnek visszajáró összeget eredményez, úgy feltétlenül töltse ki a 1153 főlap (D) tábláját. ÖNELLENŐRZÉS 1 Ezek a lapok a 1153-as, a csökkentett adattartalmú 1153-as, a 1153E számú bevallás, a 1153ANY adónyilatkozat és a 11M29 (munkáltatói adómegállapítás) önellenőrzésének eredményeként mutatkozó

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Telefon: 92/

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Telefon: 92/ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Telefon: 92/502-100 TISZTELT ADÓZÓ! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 56/2007. (XII.28.) önkormányzati

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6954. számú törvényjavaslat a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról

Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról 2012.06.28. Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról (Áfa tv. 142. (1) bekezdés i) pont, 142. (8) bekezdés, Art. 31/A. ) A

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

1065 2010. évi Áfa bevallás, január 1-től

1065 2010. évi Áfa bevallás, január 1-től 1065 2010. évi Áfa bevallás, január 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához APEH 675 r. sz. Fogyasztói ár: 110 Ft KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához 0465/650/651/310/320 17 Kitöltési útmutató az általános

Részletesebben

Jogszabályi háttér. I. Általános tudnivalók

Jogszabályi háttér. I. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 16AIFRS jelű a számviteli törvény szerinti beszámoló készítéséről az IFRS-ek szerinti beszámolóra áttérő azon adózók adatszolgáltatásához, akik 2016. évben kezdődő adóévről készített

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Általános tudnivalók

Jogszabályi háttér. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Európai Közösség területén belül történő Közösségi termékértékesítéseket és az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzéseket tartalmazó 08A60. számú összesítő nyilatkozathoz

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

Belföldi áfa összesítő jelentés

Belföldi áfa összesítő jelentés Belföldi áfa összesítő jelentés Készítette: Balogh Szabolcs NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatása Kiutalás Előtti Ellenőrzési osztály 2. A belföldi áfa összesítő jelentésre vonatkozó jogszabályi háttér: Az

Részletesebben

Fordított adózású ügyletre adott előleg és az áfa

Fordított adózású ügyletre adott előleg és az áfa Fordított adózású ügyletre adott előleg vonatkozásában (mezőgazdasági termékeknél) NAV-tól kért állásfoglalás alább megtekinthető: (Természetesen nem tekinthető jogszabálynak!) 1.) Előleg kezelése a mezőgazdasági

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL A közösségi vámjogszabályok a szabad forgalom számára történő vámkezelések esetén közvetlen illetve közvetett

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza.

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza. 2005. évi CLXIII. törvény az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA II. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA II. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG Áfa szakmai nap Változások 2015. E-számlázás Közösségi áfa Bírósági ítéletek - Gyakorlat 2015. március 24. Előadó: 10 00-11 00 Sike Olga főosztályvezető helyettes, NAV FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel

Részletesebben

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2014. évi XXII. törvény 2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1 2014.8.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. Értelmező rendelkezések 1 2. Az adókötelezettség, az adóalany 1 3.

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a K70 jelű, a letétkezelő (a program szervező) által az (elismert) munkavállalói értékpapír-juttatási program keretében a magánszemély javára egyedi letétként őrzött értékpapírról, valamint

Részletesebben

T/4124. számú. törvényjavaslat

T/4124. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4124. számú törvényjavaslat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról és az adó-visszaigénylés különös eljárási szabályairól

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben