KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához"

Átírás

1 APEH 984. r. sz. Fogyasztói ár: 520 Ft KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához Gyártja: Állami Nyomda Nyrt. 0765/650/651/310 1

2 2 0765/650/651/310

3 Kitöltési útmutató az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához Tisztelt Adózó! Az utóbbi évek gyakorlatának megfelelõen az áfa-bevallási nyomtatvány esetében is azonos nyomtatványt kell alkalmazni a be nem nyújtott áfa-bevallás pótlására, valamint az áfa-bevallások önellenõrzésére is (természetesen a pótlás, illetve az önellenõrzés tényének jelölésével). Amennyiben az adóalany számára évtõl, vagy évtõl kötelezõ az általános forgalmi adónak is az elektronikus úton történõ bevallása, illetve nem kötelezõ, de választása alapján így teljesíti, akkor az elektronikus úton történõ benyújtáshoz az állami adóhatóság honlapján (http://www.apeh.hu) a Nyomtatványkitöltõ programok menüben állnak rendelkezésre a kitöltést segítõ programok. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 0765/650/651. sz. alapbevallások kitöltésére a 0765/650/651.exe program szolgál, ugyanakkor ebben a programban az önellenõrzés (07310.), illetve a bevallás pótlásának (07320.) kitöltésére, és bevallástípusként történõ megjelölésére nincs lehetõség, ezért az alapbevallás kitöltésére vonatkozó programban a bevallás fõlapján ezen jelzések kitöltése tiltott. Az önellenõrzés és pótlás kitöltését önálló kitöltõ programokkal kell elvégezni. Az önellenõrzési bevallás a exe, a bevallás pótlása a exe programmal tölthetõ ki. A bevallás tartalmának megfelelõen a és bevallások kitöltõ programjában az egyéb bevallástípusra utaló fejlécjelzések tiltottak, a 310. illetve a 320. bevallástípus a kitöltõ programban alapértelmezésben rögzítve van. Ez a nyomtatvány év január 1-jétõl kezdõdõen használható a év ezen idõpontját követõ idõszakok különbözõ adómegállapítási idõszakaiban keletkezõ áfa bevallására, illetve a kitöltési útmutatóban szereplõ áfa- bevallások pótlására és önellenõrzésére. Amennyiben az adózó január 1. és december 31. közötti idõszak havi vagy negyedéves bevallását kívánja pótolni, azt január 31-ig a 0765/650/651/310/320. nyomtatványon, a 0765., nyomtatványtípus jelölésével teheti meg. Ezen idõpontot követõen a nyomtatványt kell a pótlásra használni. Amennyiben az adózó a évi éves típusú bevallását kívánja pótolni, azt december 31-ig teheti meg a 0765/650/651/310/320. nyomtatványon, a nyomtatványtípus jelölésével, ezen idõpontot követõen azonban már a jelölésû nyomtatványt kell alkalmazni a pótlásra. Az adózás rendjérõl szóló törvény (Art.) rendelkezéseinek megfelelõen a Közösségen belüli termékértékesítéseket a Összesítõ nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történõ közösségi termékértékesítésekrõl, a termékbeszerzéseket pedig a Összesítõ nyilatkozat az Európai Közösség területérõl történõ termékbeszerzésekrõl elnevezésû nyomtatványon kell részletezni. Az összesítõ nyilatkozatokat negyedéves gyakorisággal önálló bevallásként kell benyújtani, az abban szereplõ adatoknak az áfa-bevallás meghatározott soraiban szereplõ adataival egyezõséget kell mutatnia (az egyezõség számításának módja az adott soroknál feltüntetésre került az útmutatóban). Kivételt képeznek ez alól az eva alanyok, akik esetében egyezõségrõl nem beszélhetünk, a közösségi termékértékesítéseik tekintetében, mivel (áfa-alanyiságuk hiányában) áfa-bevallás benyújtására nem kötelezettek, azonban a Összesítõ nyilatkozat benyújtása számukra is kötelezõ. Kinek kell a 0765/650/651/310/320. sz. nyomtatványon bevallást tennie? Ezen a nyomtatványon kell bevallást tennie a bármilyen jogcímen keletkezõ általános forgalmi adó kötelezettségrõl és juttatásról az általános forgalmi adó alanyának minõsülõ természetes és jogi személyeknek és jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezeteknek. Az általános forgalmi adó alanyának minõsülõ személyek az új közlekedési eszköznek (ide értve a személygépkocsit és a regisztrációs adóköteles motorkerékpárt is), valamint a jövedéki adótörvény hatálya alá tartozó termékeknek a Közösség más tagországából történõ behozatala után is ezen a nyomtatványon teljesítik önadózással az ezen a jogcímen õket terhelõ áfa-fizetési kötelezettségüket. A bevallási nyomtatványon azonban nem csak a hagyományos értelemben vett belföldi illetõségû áfa alanyoknak kell bevallást benyújtaniuk, hanem a Közösség más tagállamában illetõséggel bíró adóalanyoknak is, akkor, ha belföldi adóalanynak nem minõsülõ személynek, közösségi adószámmal nem rendelkezõ alanyi adómentesnek, kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet folytatónak, illetve különleges jogállású mezõgazdasági tevékenységet folytatónak értékesítenek belföldön, és az áfa-fizetési kötelezettségüket az áfa-törvény 14/A. (4) bekezdése szerinti választás, vagy az értékhatár ( euro) túllépése miatt belföldön teljesítik. Természetesen ez esetben a külföldi illetõségû adóalanynak belföldi áfa-alanyként regisztráltatnia kell magát az Art. rendelkezéseinek megfelelõen. Ezt a nyomtatványt kell használnia továbbá a belföldön saját nevében gazdasági tevékenységet folytató, és ezért belföldön az áfa alanyává váló, a Közösség más tagállamában illetõséggel bíró, általános szabályok szerint adózó adóalanynak, az Art. 8. sz. mellékletében szereplõ, különös áfa-elszámolási szabályok alkalmazásának hatálya alá tartozó adózók kivételével. Az áfa-törvény alkalmazásában május 1-jétõl Közösségi adószám kiváltására kötelezett adóalanynak minõsül minden természetes és nem természetes személy, aki új közlekedési eszközt értékesít a Közösség más tagországába. Az így adóalannyá vált személyek is ezen a nyomtatványon teljesítik bevallási kötelezettségüket. Új szabály január 1-jétõl, hogy az egyszerûsített vállalkozói adó (eva) alanya is jogosult adómentes közösségi termékértékesítés teljesítésére. Ehhez azonban az ügyletet megelõzõen közösségi adószámot kell kérnie, amely január 1-jétõl nem jár az evaalanyiság megszûnésével, de ugyanakkor ezzel nem válik az áfa alanyává sem. Áfa-alanyiság hiányában a közösségen belüli termékértékesítésére vonatkozóan sem kötelezett áfa-bevallás benyújtására, azonban a Összesítõ nyilatkozat benyújtására igen. Nem ezen a nyomtatványon, hanem a külön e célra rendszeresített sz. (Áfa-bevallás az Európai Közösség más tagállamaiból történt beszerzések esetén) nyomtatványon tesznek Közösségen belüli beszerzéseik után keletkezõ áfa-fizetési kötelezettségükrõl bevallást a Közösségi adószámmal rendelkezõ, kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet végzõként bejelentkezett, az alanyi adómentességet választott, és a különleges jogállású mezõgazdasági tevékenységet folytató azon általános forgalmi adóalanyok, valamint adóalanynak nem minõsülõ általános forgalmi adó fizetésére kötelezett azon jogi személyek és évtõl kezdõdõen az eva alanyai, akik az Európai Közösség más tagországaiból termékbeszerzést valósítanak meg, és a Közösség más tagállamában beszerzett termékek adó nélkül számított ellenértéke a tárgyévet megelõzõ évben, illetve a tárgyévben a eurót meghaladta, illetve nem haladta meg ezen összeghatárt, de a Közösségen belüli beszerzésekre adófizetést választottak. Ezen adózói körnek a Közösség más tagországából történõ, személygépkocsinak nem minõsülõ új közlekedési eszköz beszerzését, valamint a belföldön szabadforgalomba bocsátott, a jövedéki adóról szóló évi CXXVII. törvény (a továbbiakban Jöt.) szerint belföldön jövedéki adókötelezettség alá esõ jövedéki termék beszerzését terhelõ áfát szintén a sz. nyomtatványon kell bevallania. 0765/650/651/310 3

4 Fontos tudni azonban, hogy míg a Közösségen belüli termékbeszerzés esetén az elõzõekben ismertetett speciális adózói kör csak a eurót meghaladó beszerzései tekintetében kötelezett adófizetésre, addig mind a személygépkocsinak nem minõsülõ új közlekedési eszköznek, mind a jövedéki termékeknek a Közösség más tagországából történõ beszerzése esetén értékhatár figyelembe vétele nélkül (tehát ezen termékek tekintetében már az elsõ ilyen beszerzéstõl kezdõdõen), minden esetben Közösségen belüli beszerzés címén az áfát be kell vallania és meg kell fizetnie. Ezen adózói körnek, a személygépkocsinak és regisztrációs adóköteles motorkerékpárnak minõsülõ új közlekedési eszköz Közösségen belülrõl történõ behozatala esetén a vámhatóság kivetéssel állapítja meg a fizetendõ áfa összegét, ezért ilyen jogcímen õk még a és a sz. bevallásokon sem szerepeltethetnek adatot. Az elõzõekben ismertetett különleges adózói körbe tartozó adóalanyoknak még akkor is a sz. nyomtatványon kell a Közösségen belüli, fentebb ismertetett termékbeszerzéseik utáni adófizetési kötelezettségüket bevallani, ha valamilyen oknál fogva (pl. külfölditõl igénybevett szolgáltatás) a 0765/650/651/310/320. sz. nyomtatványt is be kell nyújtaniuk. Az õ esetükben a 0765/650/651/310/320. sz. bevallás sorai, valamint sorai Közösségen belüli termékbeszerzés, új közlekedési eszköz beszerzése, vagy jövedéki termék beszerzése esetén nem tartalmazhatnak adatot, e tekintetben bevallási kötelezettségüket a sz. nyomtatványon kell teljesíteni és arról a sz. Összesítõ nyilatkozaton adatszolgáltatást is kell teljesíteniük! Amennyiben a fentebb ismertetett, a kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet végzõként bejelentkezett, az alanyi adómentességet választott és a különleges jogállású mezõgazdasági tevékenységet folytató adóalanyok, illetve az áfa-alanynak nem minõsülõ, de áfa fizetésére kötelezett jogi személyek, akik Közösségen belüli egyéb termékek beszerzése miatt adófizetésre azért nem kötelezettek, mert beszerzéseik a eurós értékhatárt nem haladták meg, és közösségi adószámmal ezért nem is rendelkeznek, és Közösségen belülrõl kizárólag új közlekedési eszközt (kivéve a személygépkocsit, regisztrációs adóköteles motorkerékpárt) szereznek be, akkor az ilyen címen keletkezõ áfa-fizetési kötelezettségükrõl a sz. áfa-bevallás a személygépkocsinak nem minõsülõ új közlekedési eszköz, az Európai Közösség más tagállamából történõ beszerzése esetén elnevezésû nyomtatványon kell bevallást tenniük. Ugyancsak a sz. nyomtatványon kell a Közösségen belülrõl történõ új közlekedési eszköz (kivéve a személygépkocsit és a regisztrációs adó köteles motorkerékpárt) beszerzését terhelõ áfafizetési-kötelezettséget bevallania a nem áfa-alany magánszemélynek, illetve az egyszerûsített vállalkozói adó alanyának. A sz. bevallási nyomtatványon bevallott áfával kapcsolatosan összesítõ jelentés benyújtási kötelezettség nincs! Az új személygépkocsinak és regisztrációs adóköteles motorkerékpárnak a Közösség más tagállamából történõ behozatalát terhelõ áfafizetési-kötelezettség megállapítása az alanyi adómentességet választott adóalanyok a kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet folytató adóalanyok a különleges jogállású mezõgazdasági tevékenységet folytató adóalanyok a nem adóalany jogi személyek tekintet nélkül arra, hogy rendelkeznek-e közösségi adószámmal, továbbá a nem adóalany magánszemélyek az egyszerûsített vállalkozói adó alanyai esetében nem önadózással történik, esetükben a fizetendõ áfát a vámhatóság kivetéssel állapítja meg! Ez az adófizetésre kötelezett adózói kör új személygépkocsi és regisztrációs adó köteles motorkerékpár beszerzését terhelõ adófizetési kötelezettséget nem szerepeltethet bevallásaiban. Az elõzõekben ismertetett bevallási szabályokat összefoglalva az alábbi táblázat szemlélteti: Kinek, mirõl és melyik áfa bevallási nyomtatványon kell bevallást tennie? /650/651/310

5 Önellenõrzés esetén a 0765/650/651/310/320. sz bevalláshoz tartozik a 0765/650/651/310/ sz. Önellenõrzési melléklet is, amely az önellenõrzéshez szükséges egyéb adatokat, illetve az önellenõrzési pótlék alapját és összegét tartalmazza, és amelyen az önellenõrzési pótlék helyesbítését is el lehet végezni. A sz. önellenõrzési bevallás kitöltõ programja ezt a lapot automatikusan biztosítja. Az Önellenõrzési melléklet önállóan nem nyújtható be, csak a bevallási fõlap mellékleteként, azzal együtt, és az önellenõrzés sem érvényes a 05. lap csatolása nélkül! Alapbevallás benyújtása esetén, a bevallási nyomtatvány fõlapjának fejrészében, a BEVALLÁSTÍPUS blokkban, a megfelelõ kódkockába tett X jellel kell jelölni, hogy az adózóra melyik bevallás benyújtási gyakoriság (havi, negyedéves, vagy éves) vonatkozik. Az adózó e jelöléssel jelzi, hogy melyik típusú bevallás benyújtására kötelezett. A bevallás típusát jelölõ mezõk közül csak egy tölthetõ ki, mégpedig az, amely típusú bevallás benyújtására az adóalany az adózás rendjérõl szóló törvény 1. sz. mellékletének I/B. rész 3. pontjában szereplõ rendelkezések szerint kötelezett. Ugyanezen blokkban, arab számmal fel kell tüntetni a bevallástípushoz tartozó tárgyidõszaki adómegállapítási idõszakot is: pl március hónapra benyújtandó bevallásnál: Havi bevallás év 03. hónapra év harmadik negyedévére benyújtandó bevallásnál: Negyedéves bevallás év 3. negyedévre. Éves bevallás benyújtása esetén: Éves bevallás év. Amennyiben az adózó december 31-ig benyújtani elmulasztott évi bevallást, valamint január 31-ig benyújtani elmulasztott havi és negyedéves évi bevallásokat kíván pótolni, akkor azt a 0765/650/651/310/320. sz. nyomtatványon, a bevallási fõlap fejrészében, a BEVALLÁSTÍPUS blokkban a jelölésû bevallás benyújtásával teheti meg. A sz. pótló bevallás kitöltõ programja ezt a fejlécjelölést automatikusan biztosítja. Annak a pótolt bevallásnak a típusát és annak adómegállapítási idõszakát (év, vagy év és negyedév, vagy év és hónap) kell a nyomtatványon beírni, amely bevallást az adózó pótolni kívánja. Pl. a havi bevallás pótlása december hónapra: bevallástípus, év 12. hónapra. A évi éves bevallás pótlására december 31-ig az eredeti 0665/650/651/310/320. sz. nyomtatványt kell használni jelzéssel. Amennyiben évre vonatkozóan, a 0765, 07650, típusú, benyújtani elmulasztott bevallásokat tárgyévben kívánja pótolni, úgy a bevallási fõlap fejrészében a BEVALLÁSTÍPUS blokk 1. sorában az eredeti vagy vagy bevallásszámot kell megjelölni (nem a ast!). Ha a nyomtatvány önellenõrzési bizonylatként funkcionál, akkor a bevallási fõlap fejrészében, a BEVALLÁSTÍPUS blokkban a önellenõrzési bevallást kell bejelölni és benyújtani (amely jelölés a sz. bevallás kitöltõ programjában automatikusan biztosított) és amelybe az önellenõrzéssel helyesbített bevallás típusát is kell beírni. A bevallási fõlap (C) blokkjában azt az adómegállapítási idõszakot kell szerepeltetni, amelyre vonatkozóan az önellenõrzést az adózó el kívánja végezni. Az önellenõrzési bevallást olyan módon kell benyújtania, ahogyan a évre vonatkozó alapbevallásokat, azaz elektronikus úton, illetve, papíralapú nyomtatványon. Ha az adóalany évben elektronikus bevallásra kötelezett, vagy azt választotta, akkor évre vonatkozóan mind tárgyévi alapbevallását, mind a korábbi évekre vonatkozó önellenõrzéseket is csak elektronikus úton nyújthatja be. Mind a bevallás pótlása, mind önellenõrzés esetén a bevallási fõlap fejrészében, a BEVALLÁSTÍPUS blokkban a megfelelõ kódkockákban arab számmal jelölni kell az önellenõrzéssel helyesbített, illetve pótolt bevallás típusát (pl év 3. negyedévére benyújtott pótló bevallás, vagy önellenõrzés esetén a beírandó bevallás típus: ). 0765/650/651/310 5

6 Alapbevallás (0765/650/651. sz. nyomtatvány) benyújtása esetén ez a nyomtatvány az általános forgalmi adó kötelezettség, illetõleg jogosultság bevallására (amelybe beleértendõ az elõzõ adómegállapítási idõszakról benyújtott bevallásból hozott, adót csökkentõ tétel) szolgál. A bevallási kötelezettség attól függetlenül fennáll, hogy az elszámolandó adó fizetési kötelezettséget, vagy visszaigénylési jogosultságot mutat, vagy esetleg nulla, illetve a visszaigénylést kérheti-e az adóalany, vagy csak göngyölítéssel élhet. Az az adóalany, aki az adóhatósághoz történt bejelentkezésekor kizárólag tárgyi adómentes termékértékesítést és szolgáltatásnyújtást végzõként jelentkezett be, és adott adó-megállapítási idõszakban kizárólag tárgyi adómentesség alá tartozó értékesítést végez, és Közösségen belüli termékbeszerzés, vagy termékértékesítés illetve új közlekedési eszköz beszerzése, valamint az ún. szolgáltatás import után sem kötelezett adó fizetésére, mentesül az adott adómegállapítási idõszakra vonatkozóan az adóbevallási és elszámolási kötelezettség alól. A bevallás garnitúra tartalmazza a 0765/650/651/310/ sz. lapot, amely a vámhatóság kivetése alapján történõ termékimportot terhelõ fizetendõ adó összegének részletezésére szolgál. Ezt a lapot a április 30. és június 30. közötti idõszak adómegállapítási idõszakai tekintetében csak önellenõrzés, illetve bevallás pótlása esetén lehet kitölteni és benyújtani július 1. napjától kezdõdõ adómegállapítási idõszakok tekintetében is kitölthetõ a 04. lap, hiszen ezen idõponttól kezdõdõen az önadózással történõ adóelszámolásra engedéllyel rendelkezõ adóalanyok kivételével a termékimport utáni áfa-fizetési kötelezettség megállapítása ismét kivetéses módszerrel történik. A bevallás-garnitúrához tartozik még továbbá egy, a termékimportot terhelõ fizetendõ adó alapjának részletezésére szolgáló 0765/650/ 651/310/ számú lap is, melyet kizárólag azok az adóalanyok kötelesek kitölteni és benyújtani, akiknek (amelyeknek) termékimport után önadózás keretében elszámolandó általános forgalmi adó fizetési kötelezettségük keletkezik az adott bevallási idõszakban (akár havi, akár negyedéves, akár éves áfa-bevallásra kötelezettek). A 06. sz. lapot önállóan benyújtani nem lehet, csak a 0765/650/651/310/ 320. sz. bevallás részeként, ezért a lap kitöltési útmutatója is itt, ebben az útmutatóban szerepel. Figyelem! A termékimportot terhelõ általános forgalmi adó önadózással történõ megállapítására július 1-jét követõen már csak az arra vámhatósági engedéllyel rendelkezõ adóalanyoknak van lehetõsége, az ezen idõpontot követõen keletkezett fizetési kötelezettségek tekintetében. A HIVATAL (A) blokk az adóhatóság részére van fenntartva, kérjük, hogy abba az adózó ne jegyezzen be adatot! Összesítõ nyilatkozat benyújtási kötelezettség Közösségi adószámmal rendelkezõ, áfa-fizetésre kötelezett adóalany a 0765/650/651/310/320. sz. bevallás, illetve Közösségi adószámmal rendelkezõ, az áfa alanyának nem minõsülõ adófizetésre kötelezett jogi személy, illetve a közösségi adószámmal rendelkezõ, kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet folytató, alanyi adómentességet választott és különleges jogállású mezõgazdasági tevékenységet folytató adóalany és évtõl kezdõdõen az eva alanya, (2006. évben a sz. nyomtatvány, évben a sz. nyomtatvány mellett) negyedévente, a negyedévet követõ hó 20. napjáig Összesítõ nyilatkozatot köteles benyújtani az Európai Közösség területérõl történõ termékbeszerzésekrõl elnevezésû sz. nyomtatványon, a Közösség más tagállamában illetõséggel bíró, közösségi adószámmal rendelkezõ adóalanytól megvalósított termékbeszerzésrõl. A közösségi adószámmal rendelkezõ adóalany a Közösség más tagállamában illetõséggel bíró adóalany részére teljesített termékértékesítésrõl a 0765/650/651/310/320. sz. áfa-bevallás benyújtása mellett, negyedévente, a negyedévet követõ hó 20. napjáig a sz. Összesítõ nyilatkozatban bevallást tesz az Európai Közösség területén belül történõ közösségi termékértékesítésekrõl. Mindkét összesítõ nyilatkozat a jogkövetkezmények szempontjából bevallásnak minõsül, és csak akkor kell benyújtani, ha abban adat szerepel. Nem kell tehát a nyilatkozatot benyújtani arról a negyedévrõl, amelyben a közösségi adószámmal rendelkezõ adóalany közösségi kereskedelmet nem folytatott. A nyilatkozat adatainak az áfa-bevallás meghatározott soraival való egyezõségi követelményét ezen soroknál jeleztük az útmutatóban! Kivétel ez alól a szabály alól az eva alanya, akinél egyezõségrõl nem beszélhetünk, hiszen õ áfa-bevallás benyújtására nem kötelezett. Az összesítõ nyilatkozatot nem az áfa-bevallással együtt, hanem különálló bevallásként kell benyújtani. Benyújtása elektronikus bevallás benyújtására kötelezett adózók esetében kizárólag elektronikus úton történhet. Negyedéves bevallásra kötelezettek esetén a két bevallás benyújtási határideje azonos, valamint az áfa-bevallás közösségi beszerzési, illetve értékesítés adatai és az összesítõ jelentésben részletezett adatok tartalma azonos. Havi bevallásra kötelezettek esetén (ide értve a havi gyakorisággal benyújtandó sz. nyomtatványt is), a negyedév elsõ két hónapjának áfa bevallását nem kíséri összesítõ jelentés, azonban a negyedév harmadik hónapjára esedékes áfa-bevallás és az összesítõ jelentés benyújtásának a határideje azonos. A negyedév három hónapjára vonatkozóan benyújtott áfa-bevallások megadott soraiban szerepeltetett adatok összegének meg kell egyeznie a negyedév vonatkozásában benyújtott összesítõ jelentésben feltüntetett adatoknak a korrekciós sorok figyelembe vételével kiszámított összegével. Mindkét összesítõ nyilatkozat kitöltését külön útmutató segíti! Amennyiben éves adózó kért közösségi adószámot és annak megállapításától kezdõdõen folytatott is közösségi kereskedelmet, ugyanakkor az Art. szabályainak megfelelõen csak a közösségi adószám megállapításának negyedévét követõ negyedév elsõ napjától vált negyedéves bevallásra kötelezetté, úgy az ilyen évesrõl negyedévessé váló adózó a megállapítás negyedévének végéig bezárólag törtidõszaki éves jelzésû áfa-bevallást köteles benyújtani, és ennek benyújtásával egy idõben köteles benyújtani és/vagy számú összesítõ nyilatkozatát is, amelynek idõszaka a közösségi adószám megállapítás napja és a megállapítás negyedévének utolsó napja közé esik, tartalma pedig az éves típusú törtidõszaki bevallásban szereplõ, de csak a nyilatkozat idõszakába esõ közösségi tételek. Általános tájékoztató a nyomtatvány alapbevallásként (0765/650/651.) történõ kitöltéséhez A 0765/650/651. sz. bevallást az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett adóalanynak és adófizetésre kötelezett személynek az adózás rendjérõl szóló törvényben (Art.) meghatározott, az áfa-bevallására vonatkozó kötelezettségének megfelelõ gyakoriság szerint kell benyújtania az illetékes elsõfokú állami adóhatósághoz, havi bevallásra kötelezettek esetében a tárgyhónapot követõ hó 20-ig, negyedéves bevallásra kötelezettek esetében a tárgynegyedévet követõ hó 20-ig, éves bevallásra kötelezettek esetében a tárgyévet követõen, február 15-ig elektronikus úton, illetve azon adózóknak, akiknek a jogszabályi rendelkezések alapján még erre lehetõsége van, papíralapú nyomtatványon, az Art. rendelkezéseinek és (amennyiben jogszabály választási lehetõséget biztosít) az adóalany választásának megfelelõen. Havi és negyedéves bevallásra kötelezettek esetében az év utolsó adómegállapítási idõszakának általános forgalmi adójáról is ezen a nyomtatványon kell bevallást tenni a tárgyévet követõen január 20-ig /650/651/310

7 Annak az éves bevallásra kötelezett adózónak, akinek az elszámolandó adója a gyakoribb elszámolásra való áttérés 250 ezer forintos (negyedéves bevallásra való áttérés), vagy pozitív 1 millió forintos (havi bevallásra való áttérés) küszöbértékét az adóév utolsó negyedévében érte el, illetve a tárgyév utolsó negyedévében közösségi adószám megállapítása miatt negyedéves bevallásra vált kötelezetté és így a teljes idõszakról ( ) kell elszámolnia, annak az éves bevallását a tárgyévet követõ év január 20-ig kell a sz. nyomtatványtípus megjelölésével benyújtania, a küszöbérték elérésének a (C) blokkban történõ megjelölésével. AZONOSÍTÁS (B), valamint a (C) blokk kitöltése Ebben a blokkban kell szerepeltetni az adóalany azonosításához szükséges adatokat: név, adószám, levelezési cím, valamint önellenõrzés és pótlás esetén a jogelõd adószáma, ha az adóalany a szervezeti változást megelõzõ idõszakot önellenõriz vagy pótol. Amennyiben szervezeti változással (átalakulás, szétválás, kiválás, összeolvadás) érintett adóalany, a jogelõd gazdasági tevékenységének idõszakára vonatkozóan nyújt be önellenõrzési bevallást, vagy bevallást pótol, akkor a bevallási fõlap AZONOSÍTÁS (B) blokkjában a jogelõd adószáma rovatot is ki kell töltenie. Ha az ilyen szervezeti változással érintett adózó nem a jogelõd idõszakára vonatkozóan nyújt be önellenõrzést, vagy pótol bevallást, hanem már az átalakulás utáni, saját gazdasági tevékenységének idõszakára, akkor a jogelõd adószáma rovatot nem szabad kitölteni! Természetes személy adóalany esetén, amennyiben vállalkozói tevékenységének megszüntetését és az adószám érvényességének megszûnését követõen bevallás benyújtása válik szükségessé, akkor az AZONOSÍTÁS (B) blokkban a magánszemély adóazonosító jele rovatot is ki kell tölteni! Más esetben az adóazonosító jel rovat üresen marad. Azoknak az adóalanyoknak, akik/amelyek az áfa-bevallásukat elektronikus formában teljesítik, itt a (B) blokkban kell jelölést alkalmazniuk az elektronikusan benyújtott bevallás javítása esetén a javítani kívánt bevallás vonalkódjának feltüntetésével (nem elektronikus bevallást benyújtók ebben a rovatban nem szerepeltethetnek adatot!). Az alanyi adómentességet, vagy az szja-törvény szerinti tételes átalányadózást választott adóalanynak az áfa-törvény 7. -a, illetve 8. (3) és (6) bekezdései szerinti értékesítésérõl (pl. a megszûnéskor meglévõ eszközei, vagy a gazdasági tevékenysége körébõl kivont termékek, vagy ellenérték nélkül nyújtott szolgáltatás stb. után) esetlegesen keletkezõ általános forgalmi adó kötelezettségének bevallása esetén a kitöltéskor a sz. nyomtatványt kell megjelölni és az annak megfelelõ határidõig benyújtani. Annak az adóalanynak, aki kizárólag tárgyi adómentes termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást végez, ugyanakkor eszközértékesítés vagy külfölditõl igénybevett szolgáltatás ( szolgáltatásimport ), vagy Közösségen belüli termékértékesítés után adókötelezettsége keletkezik, azon adómegállapítási idõszakról, melyben ilyen címen adókötelezettsége keletkezett, a 0765/650/651/310/320. számú nyomtatványt kell benyújtania, és azon a havi, negyedéves vagy az éves bevallás-gyakoriságnak megfelelõ jelölést megtenni, és az annak megfelelõ határidõig benyújtani attól függõen, hogy az általános szabályok szerint egyébként havi, negyedéves vagy éves bevallás benyújtására lenne-e kötelezett. Amennyiben az 1-es áfa-kód (azaz mentes státusz) mellett keletkezett adókötelezettség miatt töltik ki ezt a bevallást, úgy azt is jelölni kell a bevallási fõlap (C) blokkjában erre rendszeresített helyen. A bevallási fõlapon a (C) blokkban a felszámolás vagy végelszámolás miatt beadott bevallás fajtája kódkockát csak a felszámolással, vagy végelszámolással érintett adózóknak kell kitölteni! Ha az adózó a felszámolási eljárás vagy a végelszámolás megkezdésére vonatkozó adóbevallást nyújt be, a kódkockába 1 -et, ha a felszámolási eljárás, végelszámolás alatti idõszakra vonatkozó adóbevallást nyújt be, a kódkockába 2 -t, ha pedig a felszámolási eljárás, befejezésére vonatkozó, vagy a végelszámolási zárómérleg elkészítését követõen esedékes adóbevallást nyújt be, a kódkockába 3 -at kell írnia. Ha a felszámolási eljárás, vagy a végelszámolás bevallási idõszakon belül (hó, negyedév, év) kezdõdik, akkor arra az idõszakra két adóbevallást kell az adózónak beadnia, az egyiket 1 -es, a másikat 2 -es kóddal. Felszámolási eljárás esetén 2-es kóddal a felszámoló nyújtja be a bevallást a felszámolást elrendelõ bírósági végzés közzétételének napjával kezdõdõen. Ezt megelõzõen a cég felszámolási eljárás megindítása elõtti ügyvezetõjének kell 1-es kóddal bevallást benyújtania a bevallással le nem fedett adó-megállapítási idõszak elsõ napjával kezdõdõen, a felszámolásról szóló bírósági végzés jogerõre emelkedésének napját megelõzõ nappal bezárólag. A 3-as kóddal a bevallást a felszámolási zárómérleg idõpontjával lezárt utolsó idõszakról kell benyújtani. Végelszámolási eljárás esetén az eljárás megegyezik a felszámolás esetén írottakkal, azzal az eltéréssel, hogy 2-es kóddal a bevallást a végelszámoló, a gazdálkodó szervezet által elfogadott, jogutód nélküli megszûnést kimondó határozatában rögzített idõponttól kezdõdõen nyújthatja be. Amennyiben az áfa-bevallást megszûnéshez kapcsolódóan nyújtják be, akkor a Megszûnés, szüneteltetés miatt benyújtott bevallás típusa kódkockában a megszûnés típusát meg kell jelölni. A bevallás fõlapján a (C) blokk megfelelõ kódkockájába felszámolás esetén F betût, végelszámolásnál V betût kell szerepeltetni. Itt kell megjelölni a felszámoláson és végelszámoláson kívüli egyéb megszûnési eseteket is: egyéni vállalkozó megszûnésekor E betûjelet, átalakuló vállalkozásnál A betût, egyéb jogutód nélküli megszûnés esetén (pl. egyszerûsített végelszámolásnál) M betût, ha ügyvéd, szabadalmi ügyvivõ a tevékenységét szünetelteti, illetve, ha a közjegyzõ közjegyzõi tevékenységét szünetelteti S betûjelet kell a kódkockában feltüntetni. Közhatalmat gyakorló adóalanyok áfa alanyiságának megszûnése miatt benyújtott bevallások esetén K betût kell a kódkockában szerepeltetni. A 0765/650/651/310/320. sz. nyomtatványon ilyen jelölés csak a év utolsó adómegállapítási idõszakára vonatkozó, illetve éves bevallásra kötelezettek esetén a évre vonatkozó bevalláson szerepelhet. Amennyiben a közhatalmat gyakorló adózó évre vonatkozóan elmulasztotta áfa alanyiságának megszûnését bejelenteni és az ezzel kapcsolatos záró áfa bevallást benyújtani, akkor ennek pótlására a 0765/650/651/310/ 320. sz. nyomtatvány kitöltõ program bevallás pótlására rendszeresített változatát (07320.exe) kell használnia. A (C) mezõben a megfelelõ kódkockákban jelölni kell a törtidõszaki bevallás benyújtásának indokát, ha éves bevallásra kötelezett adóalanynak az adóhatóság év közben közösségi adószámot állapít meg, és e miatt tárgyév közben negyedéves gyakoriságra kell átváltani, valamint akkor ha adóhatósági engedéllyel történõ gyakoriság váltás miatt kell törtidõszaki bevallást benyújtani. A C blokk megfelelõ kódkockájába tett X jellel kell jelölni, ha az adóalany a bevallásához faktorálási szerzõdést csatolt. A faktorálási szerzõdés jelölésére szolgáló részben kell feltüntetni annak tényét, ha az adózó valamely pénzügyi intézménnyel korábban az áfa visszaigénylésére vonatkozóan faktorálási szerzõdést kötött, és az errõl szóló szerzõdést az Art. 38. (4) bekezdése alapján a bevalláshoz csatolta. Elektronikus bevallás esetén, ha az elektronikusan benyújtott bevalláshoz jogszabály rendelkezése alapján elektronikus úton nem hozzáférhetõ mellékletet kell csatolni, az adózó az elektronikus ûrlap érkeztetõ számát papír alapú iraton rögzíti, és a mellékletekkel együtt megküldi az illetékes állami adóhatósághoz, a 13/2006. (IV. 28.) PM IHM MeHVM rendelet 5. (5) bekezdése alapján. A faktorálási szerzõdést ehhez a papíralapú adathordozóhoz mellékelve kell az adóhatósághoz benyújtani. Ennek alapján az adóhatóság automatikusan teljesíti az átutalást a szerzõdés szerinti pénzügyi intézmény részére. Amennyiben az adózó a visszaigényelhetõ adó teljes összegét kéri a faktorálni, és a faktorálási szerzõdést is csatolta, akkor a kiutalást nem kér jelölést kell alkalmazni a pénzforgalmi rendelkezések- 0765/650/651/310 7

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához APEH 758. r. sz. Fogyasztói ár: 190 Ft KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az általános forgalmi adó bevallásához, önellenõrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához 5 995933 759154 0565/650/651/310 1 2 0565/650/651/310

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Az általános forgalmi adó bevallása A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-019-50 AZ

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató az általános forgalmi adó bevallására, elévülési időn belüli önellenőrzésére és elmulasztott bevallásának késedelmes benyújtására szolgáló áfabevalláshoz, adatszolgáltatási laphoz és

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1391. számú bevallásához

Kitöltési útmutató a 1391. számú bevallásához Kitöltési útmutató a 1391. számú bevallásához Jogszabályi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A távközlési adóról szóló 2012. LVI. törvény Elektronikus hírközlésről

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1411-es Bevalláshoz. Jogszabályi háttér

Kitöltési útmutató a 1411-es Bevalláshoz. Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1411-es Bevalláshoz Jogszabályi háttér - Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) - A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás, valamint

Részletesebben

Kitöltési útmutató 15P90 bevalláshoz a pénzügyi szervezetek, valamint a forgalmazó és befektetési alap különadója

Kitöltési útmutató 15P90 bevalláshoz a pénzügyi szervezetek, valamint a forgalmazó és befektetési alap különadója Kitöltési útmutató 15P90 bevalláshoz a pénzügyi szervezetek, valamint a forgalmazó és befektetési alap különadója Jogszabályi háttér A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók Jogszabályi háttér: Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz Tervezet! A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (továbbiakban: Ratv.) A médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz - Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók Jogszabályi háttér: Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (továbbiakban: Ratv.) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 14P90. számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 14P90. számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 14P90. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) A befektetési vállalkozásokról és

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1501-es számú bevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 1501-es számú bevallási nyomtatványhoz Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1501-es számú bevallási nyomtatványhoz - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1451 számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1451 számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1451 számú bevalláshoz Jogszabályi háttér: a biztonságos és gazdaságos gyógyszer és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006.

Részletesebben

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában?

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában? Útmutató a 2011. évről szóló személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez

Részletesebben

Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról

Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Az EGYSZA lap kitöltése Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Ebben az évben ismét lehetősége van arra, hogy az összevont adóalap utáni, a kedvezmények és az önkéntes kölcsönös

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1450 számú környezetterhelési díjelőleg, illetve az éves díjkötelezettség bevallásához

Kitöltési útmutató a 1450 számú környezetterhelési díjelőleg, illetve az éves díjkötelezettség bevallásához Kitöltési útmutató a 1450 számú környezetterhelési díjelőleg, illetve az éves díjkötelezettség bevallásához Jogszabályi háttér a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma 2 0

ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma 2 0 H IV A T A L (A) Nemzeti Adóés Vámhivatal 1365A Átvevő kódja ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Postára adás dátuma 2 0 Beérkezés

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz Törvényi háttér A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.), Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a

Részletesebben

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában?

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában? Útmutató a 2012. évről szóló személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1212-es számú bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1212-es számú bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1212-es számú bevalláshoz Jogszabályi háttér: - a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Szht. tv.) - a

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 0608 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 0608 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 0608 számú havi bevalláshoz Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CLXIII.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz Az éves társasági adónak, illetve a hitelintézeti járadék összegének, az energiaellátók jövedelemadójának, továbbá

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1229. számú bevalláshoz, valamint a 1229-A jelű adatszolgáltatáshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1229. számú bevalláshoz, valamint a 1229-A jelű adatszolgáltatáshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1229. számú bevalláshoz, valamint a 1229-A jelű adatszolgáltatáshoz Az éves társasági adónak, illetve a hitelintézeti járadék összegének, az energiaellátók jövedelemadójának, továbbá

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér  Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségről

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1543. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér

Kitöltési útmutató a 1543. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1543. számú bevalláshoz az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségről

Részletesebben

1. Személyi jövedelemadó

1. Személyi jövedelemadó Adónaptár 2011 / 2012 - Adónaptár a fontos adóbevallási, adófizetési határidőkről - Bérkalkulátor 2011 / B Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről. Adónaptár 2011 / 2012 - Adónaptár

Részletesebben